10 CARA MEMOTIVASIKAN PEKERJA

1. Penggunaan ganjaran kewangan untuk hasilkerja (pay for performance) - Contohnya, gaji rendah tetapi komisyen tinggi - Kerja berkualiti bayaran lebih tinggi 2. Penggunaan ganjaran merit (merit pay) - Kelulusan yang lebih baik, bayaran pun baik 3. Penggunaan ganjaran serta merta (spot awards) - Pelepasan tugas - Cuti - Pujian 4. Penggunaan ganjaran berdasarkan kemahiran (skill -based pay) 5. Penggunaan pengiktirafan (recognition) - Anugerah - Sijil - Surat penghargaan - Pangkat, pingat 6. Mengadakan perubahan struktur tugas (job redesign) 7. Penggunaan ganjaran pemberian kuasa (empowerment) - Kuasa membuat keputusan - Kuasa memilih tim kerja - Kuasa membelanjakan dana - Kuasa menentukan sasaran kerja 8. Penggunaan cara penetapan matlamat 9. Penggunaan rangsangan (reinforcement) positif - Kursus jangka pendek, seminar - Tempat kerja yang kondusif - Rakan sekerja yang baru - Kata-kata dan motivasi 10. Penggunaan pembelajaran berterusan