TAJUK 1.0 Pengenalan 2.0 Teori 3.0 Paksi 4.0 G-Code 5.0 M-Code 6.0 Sistem Koordinat 7.

0 Rekabentuk Projek Menggunakan AI CAD 80 Gambarajah bahagian bahagian CNC Milling 8.0 Kesimpulan 9.0 Rujukan

MUKA SURAT 2 3 4 5-8 8 9 10-12 13-14 15 16

1

CNC diprogram melalui perisian µFanuc¶. Pada masa kini. Dalam operasi ini. kerana pada dasarnya mesin ini menjadi pengawal bagi kerja-kerja mesin yang lain. bukan hanya industri logam saja yang memanfaatkan teknologi mesin CNC sebagai proses automatisasinya.CNC adalah mesin yang digunakan untuk pengawalan automatik dalam industri. Mesin/¶Hardware¶ Prinsip kerja NC/CNC secara sederhana dapat dihuraikan sebagai berikut : µProgrammer¶ membuat program CNC bagi produk yang akan dibuat dengan cara langsung pada mesin CNC atau dibuat pada komputer dengan perisian pemprogaman CNC. CNC (Computer Numerically Controlled) adalah mesin±mesin yang menggunakan pengendalian µNumeric¶ untuk menjalankan operasi mesin dari data numeris yang disimpan pada komputer. Jadi seberapa tebal dan panjangnya potongan logam yang dihasilkan oleh mesin pemotong logam. kita tidak memerlukan operator yang ramai untuk mengoperasikan beberapa mesin yang kita ada. µProgam¶ 2. CNC dipergunakan untuk mengawal sistem mekanisma mesin-mesin perkakas dan pemotong logam. Melalui perisian inilah kerja-kerja CNC diatur oleh kita. dengan mengatur kerja. 2 . CNC telah banyak dipergunakan dalam industri logam. seterusnya dihantar dan diterjemahkan oleh µprocessor¶ pada mesin CNC lalu menghasilkan pengaturan motor servo pada mesin untuk menggerakan mata alat yang bergerak melakukan proses permesinan hingga menghasilkan produk mengikut data daripada program yang telah dimasukkan ke dalam (key-in) mesin CNC. dapat diatur oleh mesin CNC. bererti kita telah mengatur proses automatisasi untuk mesin-mesin industri yang lainnya. NC/CNC terdiri dari tiga bagian utama : 1. Program CNC tersebut. lebih dikenali sebagai µG-Code¶. Dalam erti kata yang lain. µControl Unit¶/¶Processor¶ 3. Mesin ini berfungsi untuk mengawal kerja-kerja mesin-mesin lain yang dipergunakan. Kecanggihan CNC sendiri adalah kemudahannya untuk diprogram semula sesuai dengan keperluannya. Sebagai contoh.

gerakan pemotongandan gerakan kembali ke posisi awal. dimana kod-kod tersebut akan µmengajar¶ mesin CNC agar beroperasi sesuai dengan aturcara benda kerja yang akan dibuat Secara umum. T. cara kerja mesin CNC tiada beza dengan mesin konvensional Fungsi mesin CNC adalah menggantikan pekerja operator yang mengendalikan mesin konvensional Misalnya pekerjaan mengatur gerakan (setting tool) pahat sampai pada posisi siap memotong. pengubahan transmisidaya. elemen. dan lain-lain. 2. Defi i i esi . Jenis-jenis mesin CNC. pengaturan cairan pendingin dan sebagainya. G. dan lain-lain. kecepatan memotong dan kedalaman pemotongan) serta fungsi pengaturan yang lain seperti penggantian pahat. Demikian pula dengan pengaturan pemotongan (kelajuan pemotongan. Mesin CNC Turning 3 . dan arah putaran utama. C C (Computer Numerically Controlled). merupakan mesin perkakas yang dilengkapi dengan sistem mekanik dan kawalan berasaskan komputer yang mampu membaca pengajar kod N.1. F.

Ia mempunyai paksi : Z: Kepanjangan X: Diameter Dan ia mempunyai paksi µZero References Point¶ 4.0 Paksi Mesin CNC µTurning¶ merujuk pada mata alat.0 G-Code G-Code Description G00 Rapid Linear Interpolation G01 Linear Interpolation G02 Clockwise Circular Interpolation G03 Counter Clockwise Circular Interpolation G04 Dwell G05 High Speed Machining Mode G10 Offset Input By Program 4 .Mesin CNC Milling 3.

G12 Clockwise Circle With Entrance And Exit Arcs G13 Counter Clockwise Circle With Entrance And Exit Arcs G17 X-Y Plane Selection G18 Z-X Plane Selection G19 Y-Z Plane Selection G28 Return To Reference Point G34 Special Fixed Cycle (Bolt Hole Circle) G35 Special Fixed Cycle (Line At Angle) G36 Special Fixed Cycle (Arc) G37 Special Fixed Cycle (Grid) G40 Tool Radius Compensation Cancel G41 Tool Radius Compensation Left G42 Tool Radius Compensation Right G43 Tool Length Compensation G44 Tool Length Compensation Cancel G45 Tool Offset Increase G46 Tool Offset Decrease 5 .

1 Programmed Mirror Image On G52 Local Coordinate Setting G54 .1 Programmed Mirror Image Cancel G51.G59 Work Coordinate Registers 1 Thru 6 G60 Unidirectional Positioning G61 Exact Stop Check Mode G65 Macro Call (Non Modal) G66 Macro Call (Modal) G68 Programmed Coordinate Rotation G69 Coordinate Rotation Cancel G73 Fixed Cycle (Step) G74 Fixed Cycle (Reverse Tapping) G76 Fixed Cycle (Fine Boring) G80 Fixed Cycle Cancel G81 Fixed Cycle (Drilling / Spot Drilling) G82 Fixed Cycle (Drilling / Counter Boring) G83 Fixed Cycle (Deep Hole Drilling) 6 .G50.

G84 Fixed Cycle (Tapping) G85 Fixed Cycle (Boring) G86 Fixed Cycle (Boring) G87 Fixed Cycle (Back Boring) G88 Fixed Cycle (Boring) G89 Fixed Cycle (Boring) G90 Absolute Value Command G91 Incremental Value Command G92 Work Offset Set G101 User macro 1 (substitution) = G102 User macro 1 (addition) + G103 User macro 1 (subtraction) - G104 User macro 1 (multiplication) * G105 User macro 1 (division) / G106 User macro 1 (square root) G107 User macro 1 (sine) sin G108 User macro 1 (cosine) cos 7 .

0 µM-Code¶ y Partial list of M-Codes M0=Program Stop (non-optional) M1=Optional Stop. machine will only stop if operator selects this option M2=End of Program M3=Spindle on (CW rotation) M4=Spindle on (CCW rotation) M5=Spindle off M6=Tool Change M7=Coolant on (flood) M8=Coolant on (mist) M9=Coolant off M10=Pallet clamp M11=Pallet un-clamp M30=End of program/rewind tape (may still be required for older CNC machines) 8 .G109 User macro 1 (arc tangent) tan G110 User macro (square root) G200 User macro 1 (unconditional branch) G201 User macro 1 (zero condition branch) G202 User macro (negative condition branch) 5.

di mana pergerakan alat potong menuju pada titik no benda kerja. melalui µG-code¶ tertentu titik nol benda kerja biasa dipindahkan sesuai untuk memudahkan pengaturcaraan dan untuk menghindari kesalahan pengukuran. Sistem Bandingan Pengaturcaraan bandingan adalah aturcara pengukuran lintasannya selalu menuju pada titik akhir dari suatu lintasan. Kelemahan dari sistem aturcaraan ini. Sistem pengaturcaraan bandingan dikenal juga dengan sistem aturcara berantai atau µrelative coordinate¶. penyimpangannya akan semakin besar. Kedudukan titik dalam benda kerja selalu berawal dari titik no sebagai acuan pengukurannya. panel kawalan CNC akan menunjukkan titik tersebut pada skrin paparan. Penentuan titik no menuju pada titik nol benda kerja. letak titik no benda kerja ditentukan berdasarkan bentuk benda kerja dan kesan program yang akan dibuatnya. Penentuan pergerakan alat potong dari titik satu ke titik berikutnya mengacu pada titik pemberhentian terakhir alat potong. Menentuan titik koordinat berikutnya menuju pada titik akhir suatu lintasan. bila terjadi kesalahan dalam penentuan titik koordinat.6. Kelebihan sistem ini adalah. b. Pengaturcaraan mutlak dikenal juga dengan sistem pemprogramman mutlak. bila terjadi kesalahan pengaturcaraan semasa simulasi pada paparan mesin. 9 . Penentuan titik setahap demi setahap. sehingga lebih mudah bagi kita dalam melakukan pembetulan yang perlu. Titik akhir suatu lintasan merupakan titik awal untuk pengukuran lintasan berikutnya atau penentuan koordinatmya berdasarkan pada perubahan panjang pada paksi X ( X) dan perubahan X 6 panjang lintasan paksi Y ( Y).0 Sistem Koordinat Mempunyai 2 jenis sistem koordinat iaitu : a. Pada pengaturcaraan benda kerja yang rumit. Titik no benda kerja menuju pada titik no sebagai titik rujukan awal. Sebagai titik rujukan benda kerja letak titik no sendiri ditentukan berdasarkan bentuk benda kerja dan kesan program yang akan dibuat. Sistem Koordinat Mutlak Sistem koordinat mutlak adalah pengaturcaraan dalam menentukan titik koordinatnya menuju pada titik no benda kerja.

0 Rekabentuk Projek Menggunakan AI CAD: 10 .\ 7.

5 Y20 N39 G01 X1025 Y20 Z-5 N40 G01 X117.5 Y20 Z5 N42 G01 X150 Y10 N43 G01 X150 Y10 Z-5 N44 G01 X130 Y10 N45 G01 X130 Y50 N46 G00 X130 Y50 Z5 N47 G00 X180 Y50 N48 G01 X180 Y50 Z-5 N49 G01 X180 Y20 N50 G02 X160 Y20 I=AC(170) J=AC(20) N51 G01 X160 Y50 N52 M30 11 .5 Y20 N41 G00 X117.5.2 Kod program bagi perkataan µNABALU¶ N1 G71 G90 G17 G40 N2 G54 N3 M27 N4 T= µDRILL 10¶ N5 M06 N6 M07 N7 S1200 N8 G00 X10 Y10 Z5 N9 G01 X10 Y10 Z-5 N10 G01 X10 Y50 N11 G01 X30 Y10 N12 G01 X30 Y50 N13 G01 X40 Y 10 Z5 N14 G01 X40 Y10 Z-5 N15G01 X 50 Y50 N16 G01 X60 Y50 N17 G00 X60 Y10 Z-5 N18 G00 X42 5 Y20 Z5 N19 G01 X57 5 Y20 Z-5 N20 G00 X57 5 Y20 Z5 N21 G00 X80 Y10 N22 G01 X80 Y10 Z-5 N23 G01 X70 Y10 N24 G01 X70 Y50 N25 G01 X80 Y50 N26 G02 X80 Y30 I=AC(80) J=AC(40) N27 G02 X80 Y10 I=AC(80) J=AC(20) N28 G00 X80 Y10 Z5 N29 G00 X80 Y30 N30 G01 X80 Y30 Z-5 N31 G01 X70 Y30 N32 G00 X70 Y30 Z5 N33 G00 X100 Y10 N34 G01 X100 Y10 Z-5 N35 G01 X110 Y50 N36 G01 120 Y10 N37 G00 120 Y10 Z5 N38 G00 X102.

kod-kod itu dimasukkan ke dalam program khas untuk CNC. Setelah kod-kod tadi disiapkan. Tanpa kod-kod ini program ini tidak lengkap. 7. 12 ¥ ¤£ ¢ ¡  l tion dilakukan untuk melihat samada l tion ¨ §¦ .8. Setelah huruf tersebut dilakar pada kertas graf koordinat-koordinat untuk huruf ditentukan dan ditulis dalam bentuk kod program. Sekiranya ada kesilapan. 5. 10. 3. maka kod-kod tersebut dapat digunakan untuk kerja-kerja milling pada mesin CNC 11. 2. dengan itu nombor blok itu diperiksa semula. Ini bertujuan untuk memulakan program. Setelah semua kod-kod dimasukkan si terdapat kesilapan di dalam kod yang telah ditaip. program akan memaparkan kod error pada nombor blok.0 Langkah-Langkah Penggunaan Mesin CNC Milling 1. tutup suis mesin cnc milling dan tunjukkan hasil kepada pensyarah. Setelah si l tion dapat dilakukan dan projek dipaparkan di skrin. Langkah 7 dan 8 diulang semula sehingga tiada kesilapan dan si dilakukan. Jangka lukis digunakan untuk membuat lengkungan huruf serta memudahkan koordinat-koordinat itu dikenalpasti. 4. 8. Setiap aturcara program hendaklahdimulakan dengan kod opening. 9. di reset dan diperbaiki. Setelah selesai. 6. Huruf dilakarkan terlebih dahulu pada kertas graf untuk memudahkan kerja-kerja mengenalpasti koordinat huruf tersebut. Kod-kod ditulis terlebih dahulu di atas kertas beserta dengan koordinat bagi huruf ini untuk memudahkan bagi memastikan semuanya dapat diubah sebelum dimasukkan ke dalam program.

13 .

14 .

4. 2. 5. Kami dapat memahami cara-cara penggunaan mesin CNC kisar semasa kerja projek dijalankan.. Projek yang dibuat dapat mencapai objektif dan mengikut kehendak kami. 6. 1. Semangat kerjasama antara ahli-ahli setiap kumpulan dapat dipupuk semasa melakukan amali serta mengamalkan langkah keselamatan yang betul semasa melakukan amali. Dapat mengeluarkan idea-idea untuk rekabentuk projek CNC ini. 8. Kami dapat mempelajari cara-cara menggunakan mesin CNC Turning dengan menggunakan kod-kod µG¶ dan µM¶ selain memahami kegunaan dan fungsi mesin µCNC Milling¶. 15 . Dapat memahami apa yang telah diajar secara teori dan boleh dibuat dimesin secara praktikalnya. 3. Kami dapat kemahiran menggunakan mesin CNCKisar untuk membuat projek. Kami dapat menyelesaikan masalah-masalah semasa membuat sistem koordinat pada projek kami sebelum membuat simulasi. 7. Kami dapat menyiapkan projek mengikut rekabentuk projek dan dimensi projek. Kami dapat memahami cara-cara memasukkan data (key-in) aturcara pada panel kawalan mesin CNC Kisar.Setelah menjalankan amali selama 4 minggu kami telah mengenali mesin µCNC Milling¶ dengan lebih dekat.

google.wikipedia.com y Puan Siti Khalijah Binti Jamal Pensyarah Modul Amalan Bengkel Pembuatan (CNC Kisar) 16 .com http://www.org http://www.y Laman web - http://www.yahoo.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful