REKOD PENGAJARAN HARIAN

MINGGU 33

30 OGOS – 3 SEPT. 2010

REKOD PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU [BM]
Hari & Tarikh Tingkatan Masa : : : Isnin, 30.8.2010 5B(7.30-8.50 PAGI) 80 minit [2 waktu]

Tajuk

:

Sambutan Hari Kebangsaan di Malaysia [Karangan Berdasarkan Bahan Rangsangan]

Hasil Pembelajaran: Pada akhir pembelajaran, murid dapat  Berbual tentang isu semasa dengan ungkapan yang sesuai.  Mengenal pasti maklumat dan mencatat nota daripada bahan yang didengar dan dibaca.  Menghasilkan sebuah karangan yang panjangnya 200-250 patah perkataan. Fokus Utama: Hasil Pembelajaran Utama (HPU) : 1.23 menghuraikan hal-hal kemasyarakatan dan isu-isu semasa. Hasil Pembelajaran Khusus(HPK) : 2.11 membaca dan memahami pelbagai bahan prosa untuk mengenal pasti maklumat tertentu seperti idea,isi-isi penting. Huraian Hasil Pembelajaran (HPP): 3.5 membuat karangan daripada catatan dengan menggunakan kata, frasa, klausa dan ayat. Pengisian Kurikulum : Sistem bahasa KBT : Tatabahasa – Sintaksis: Membina ayat daripada kata ganda seluruh. : Kecerdasan pelbagai – interpersonal dan intrapersonal Kemahiran Generik – Kemahiran belajar dan berfikir, kemahiran mentaksir dan menilai. : Generatif, Kontekstual dan Kajian Masa Depan : Mendengar dan Bertutur, Membaca dan Menulis : Nilai murni – Nasionalisme dan 2atriotism Ilmu – Sejarah dan PSK : Penilaian Kendiri dan Rakan Sebaya : Laman web untuk mendapatkan maklumat dan kerja susulan : Tiada

Strategi P & P Penggabungjalinan Penyerapan Penilaian Pengayaan Pemulihan

Bahan Sumber P & P: Laptop & LCD, lembaran kerja, kad tugasan/kad arahan dan buku teks Pengetahuan Perlu Ada : Murid telah mempelajari aspek tatabahasa berkenaan dalam pelajaran terdahulu. Pelajar telah mendapat pendedahan melalui media massa, termasuk internet. Kerja Rumah : Menyiapkan karangan berdasarkan isi-isi penting yang diberikan. Refleksi Kendiri : ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________

ABDUL TALIP BIN OCHAR atbochar@gmail.com

REKOD PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU [BM]
Hari & Tarikh Tingkatan Masa : : : Isnin, 23.8.2010 5E(9.30-10.10 PAGI)/5D(11.50-12.30 TGH) 80 minit [2 waktu]

Tajuk

:

Merdeka! Merdeka! Merdeka! [Pemahaman]

Hasil Pembelajaran: Pada akhir pembelajaran, murid dapat  Berbual tentang isu semasa dengan ungkapan yang sesuai.  Mengenal pasti maklumat dan mencatat nota daripada bahan yang didengar dan dibaca  Membina lima ayat yang betul, tepat dan gramatis sebagai jawapan pemahaman berdasarkan petikan. Fokus Utama: Hasil Pembelajaran Utama (HPU) : 1.3 mendengar dan memahami maklumat tertentu seperti isi penting, tema dan rumusan. Hasil Pembelajaran Khusus(HPK) : 2.10 membaca senyap dan memahami fakta, idea 3atriot-isi penting yang terdapat dalam bahan prosa. Huraian Hasil Pembelajaran (HPP): 3.9 membina ayat yang betul tepat dan gramatis bagi jawapan pemahaman berdasarkan pelbagai bahan prosa, puisi dan grafik. Pengisian Kurikulum : Sistem bahasa KBT : Tatabahasa – Sintaksis: Membina ayat daripada kata ganda seluruh. : Kecerdasan pelbagai – interpersonal dan intrapersonal Kemahiran Generik – Kemahiran belajar dan berfikir, kemahiran mentaksir dan menilai. : Generatif, Kontekstual dan Kajian Masa Depan : Mendengar dan Bertutur, Membaca dan Menulis : Nilai murni – Nasionalisme dan 3atriotism Ilmu – Sejarah dan PSK : Penilaian Kendiri dan Rakan Sebaya : Laman web untuk mendapatkan maklumat dan kerja susulan : Tiada

Strategi P & P Penggabungjalinan Penyerapan Penilaian Pengayaan Pemulihan

Bahan Sumber P & P: Laptop & LCD, lembaran kerja. Pengetahuan Perlu Ada : Murid telah mempelajari aspek tatabahasa berkenaan dalam pelajaran terdahulu. Pelajar telah mendapat pendedahan melalui media massa dan internet. Kerja Rumah : Latihan Pemahaman [Lembaran Kerja]. Refleksi Kendiri : ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________

ABDUL TALIP BIN OCHAR atbochar@gmail.com

REKOD PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU [BM]
Hari & Tarikh Tingkatan Masa Tingkatan Masa Tingkatan Masa : : : : : : : Selasa, 31.8.2010 5E(6.50-8.10 PAGI) 80 minit [2 waktu] 5B(8.10-8.50 PAGI) 40 minit [1 waktu] 5D(9.30-10.10 PAGI) 80 minit [2 waktu]

‘1 MALAYSIA MENJANA TRANSFORMASI’

ABDUL TALIP BIN OCHAR atbochar@gmail.com

REKOD PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU [BM]
Hari & Tarikh Tingkatan Masa : : : Rabu, 1.9.2010 5E(8.50-9.30 PAGI)/5B(11.50-12.30 TGH) 40 minit

Tajuk

:

Kepentingan Menghayati Sejarah [Pemahaman]

Hasil Pembelajaran: Pada akhir pembelajaran, murid dapat  Berbual tentang isu semasa dengan ungkapan yang sesuai.  Mengenal pasti maklumat dan mencatat nota daripada bahan yang didengar dan dibaca  Membina lima ayat yang betul, tepat dan gramatis sebagai jawapan pemahaman berdasarkan petikan. Fokus Utama: Hasil Pembelajaran Utama (HPU) : 1.3 mendengar dan memahami maklumat tertentu seperti isi penting, tema dan rumusan. Hasil Pembelajaran Khusus(HPK) : 2.10 membaca senyap dan memahami fakta, idea dan isi-isi penting yang terdapat dalam bahan prosa. Huraian Hasil Pembelajaran (HPP): 3.9 membina ayat yang betul tepat dan gramatis bagi jawapan pemahaman berdasarkan pelbagai bahan prosa, puisi dan grafik. Pengisian Kurikulum : Sistem bahasa KBT : Tatabahasa – Sintaksis: Menggabung Ayat. : Kecerdasan pelbagai – interpersonal dan intrapersonal Kemahiran Generik – Kemahiran belajar dan berfikir, kemahiran mentaksir dan menilai. : Generatif, Kontekstual dan Kajian Masa Depan : Mendengar dan Bertutur, Membaca dan Menulis : Nilai murni – Nasionalisme dan Patriotisme Ilmu – Sejarah : Penilaian Kendiri dan Rakan Sebaya : Laman web untuk mendapatkan maklumat dan kerja susulan : Tiada

Strategi P & P Penggabungjalinan Penyerapan Penilaian Pengayaan Pemulihan

Bahan Sumber P & P: Laptop & LCD, lembaran kerja. Pengetahuan Perlu Ada : Murid telah mempelajari aspek tatabahasa berkenaan dalam pelajaran terdahulu. Pelajar telah mendapat pendedahan melalui media massa dan internet. Kerja Rumah : Latihan Pemahaman [Lembaran Kerja]. Latihan Menggabung Ayat [Praktis 1-3]. Refleksi Kendiri :

____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________

ABDUL TALIP BIN OCHAR atbochar@gmail.com

REKOD PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU [BM]
PENGURUSAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Isi Pelajaran Set Induksi: Guru memaparkan gambar mangsa kemalangan jalan raya [5 minit] 1. Aktiviti P&P Guru bertanya dan murid menjawab secara lisan. Soalan guru; a. Apakah perasaan anda semasa kehilangan orang tersayang? b. Sanggupkah anda menyaksikan ahli keluarga anda mengalami keadaan seperti dalam gambar tersebut? c. Apakah punca kemalangan jalan raya?

Tajuk : Cerpen ‘ Tragedi’ Subtajuk: Watak dan Perwatakan - Pak Ismawan - Iswan - Irnawati [10 minit]

Aktiviti 1:  Guru memberi penerangan dan bersoal jawab tentang watak dan perwatakan yang terdapat dalam drama dengan berbantukan tayangan projektor.  . Murid mencatat isi penting dan menjawab soalan guru.

Aktiviti Kerusi Panas ( Lampiran) [10 minit]

Aktiviti 2 :    Guru memilih murid untuk menjalankan aktiviti kerusi panas. Guru dan murid menjalankan aktiviti kerusi panas. Guru dan murid membuat ulasan tentang isi pelajaran daripada aktiviti kerusi panas.

Latihan Pengukuhan ( Lampiran) ( 10 minit )

Aktiviti 3:   Guru meminta murid menjawab soalan dalam lembaran kerja yang diedarkan. Guru dan murid bersoal jawab tentang jawapan latihan pengukuhan.

Penutup  ( 5 minit )   Rumusan Sosial Kerja susulan – kerja rumah. Rumusan Kognitif

Refleksi Kendiri :

____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ABDUL TALIP BIN OCHAR atbochar@gmail.com

REKOD PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU [BM]
Hari & Tarikh Tingkatan Masa : : : Rabu, 1.9.2010 5D(1.10-1.50 TGH) 40 minit

Tajuk

:

Komsas: Sebutir Pasir di Kaki [Cerpen] - Watak dan Perwatakan

Hasil Pembelajaran: Pada akhir pembelajaran, murid dapat  Menyatakan dengan tepat nama watak utama dan watak sampingan dalam cerpen.  Menjelaskan perwatakan watak-watak yang terdapat dalam cerpen.  Membina ayat yang betul dan tepat sebagai jawapan pemahaman berdasarkan cerpen. Fokus Utama: Hasil Pembelajaran Utama (HPU) : 1.3 mendengar dan memahami maklumat tertentu seperti isi penting, tema dan rumusan. Hasil Pembelajaran Khusus(HPK) : 2.13 membaca pelbagai bahan prosa dan puisi dan menaakul maksud yang tersurat dan tersirat. Huraian Hasil Pembelajaran (HPP): 1.31 Mendengar dan mamahami sinopsis,tema atau pemikiran, persoalan, latar serta watak dan perwatakan dalam karya. Pengisian Kurikulum : Sistem bahasa KBT : Tatabahasa – Sintaksis: Membina ayat daripada kata ganda seluruh. : Kecerdasan pelbagai – interpersonal dan intrapersonal Kemahiran Generik – Kemahiran belajar dan berfikir, kemahiran mentaksir dan menilai. : Konstruktivisme dan Kajian Masa Depan : Mendengar dan Bertutur, Membaca dan Menulis : Nilai murni – Nasionalisme dan patriotisme Ilmu – Sejarah dan PSK : Penilaian Kendiri dan Rakan Sebaya : Laman web untuk mendapatkan maklumat dan kerja susulan : Tiada

Strategi P & P Penggabungjalinan Penyerapan Penilaian Pengayaan Pemulihan

Bahan Sumber P & P: Laptop & LCD, lembaran kerja dan buku teks Pengetahuan Perlu Ada : Murid telah mempelajari aspek tatabahasa berkenaan dalam pelajaran terdahulu. Murid telah membaca dan memahami antologi ‘Kerusi’. Kerja Rumah : Nota Watak dan Perwatakan. Latihan Pemahaman. Refleksi Kendiri :

____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ABDUL TALIP BIN OCHAR atbochar@gmail.com

REKOD PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU [BM]
Hari & Tarikh Tingkatan Masa : : : Khamis, 2.9.2010 5D(6.50-8.10 PAGI) 80 minit [2 waktu]

Tajuk

:

Sambutan Hari Kebangsaan di Malaysia [Karangan Berdasarkan Bahan Rangsangan]

Hasil Pembelajaran: Pada akhir pembelajaran, murid dapat  Berbual tentang isu semasa dengan ungkapan yang sesuai.  Mengenal pasti maklumat dan mencatat nota daripada bahan yang didengar dan dibaca.  Menghasilkan sebuah karangan yang panjangnya 200-250 patah perkataan. Fokus Utama: Hasil Pembelajaran Utama (HPU) : 1.23 menghuraikan hal-hal kemasyarakatan dan isu-isu semasa. Hasil Pembelajaran Khusus(HPK) : 2.11 membaca dan memahami pelbagai bahan prosa untuk mengenal pasti maklumat tertentu seperti idea,isi-isi penting. Huraian Hasil Pembelajaran (HPP): 3.5 membuat karangan daripada catatan dengan menggunakan kata, frasa, klausa dan ayat. Pengisian Kurikulum : Sistem bahasa KBT : Tatabahasa – Sintaksis: Membina ayat daripada kata ganda seluruh. : Kecerdasan pelbagai – interpersonal dan intrapersonal Kemahiran Generik – Kemahiran belajar dan berfikir, kemahiran mentaksir dan menilai. : Generatif, Kontekstual dan Kajian Masa Depan : Mendengar dan Bertutur, Membaca dan Menulis : Nilai murni – Nasionalisme dan patriotisme Ilmu – Sejarah dan PSK : Penilaian Kendiri dan Rakan Sebaya : Laman web untuk mendapatkan maklumat dan kerja susulan : Tiada

Strategi P & P Penggabungjalinan Penyerapan Penilaian Pengayaan Pemulihan

Bahan Sumber P & P: Laptop & LCD, lembaran kerja, kad tugasan/kad arahan dan buku teks Pengetahuan Perlu Ada : Murid telah mempelajari aspek tatabahasa berkenaan dalam pelajaran terdahulu. Pelajar telah mendapat pendedahan melalui media massa, termasuk internet. Kerja Rumah : Menulis karangan berdasarkan isi-isi penting yang diberikan. Refleksi Kendiri :

____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________

ABDUL TALIP BIN OCHAR atbochar@gmail.com

REKOD PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU [BM]
Hari & Tarikh Tingkatan Masa : : : Khamis, 2.9.2010 5B(8.10-8.50 PAGI)/5E(9.30-10.10 PAGI) 40 minit

Tajuk

:

Komsas: Sebutir Pasir di Kaki [Cerpen] - Watak dan Perwatakan

Hasil Pembelajaran: Pada akhir pembelajaran, murid dapat  Menyatakan dengan tepat nama watak utama dan watak sampingan dalam cerpen.  Menjelaskan perwatakan watak-watak yang terdapat dalam cerpen.  Membina ayat yang betul dan tepat sebagai jawapan pemahaman berdasarkan cerpen. Fokus Utama: Hasil Pembelajaran Utama (HPU) : 1.3 mendengar dan memahami maklumat tertentu seperti isi penting, tema dan rumusan. Hasil Pembelajaran Khusus(HPK) : 2.13 membaca pelbagai bahan prosa dan puisi dan menaakul maksud yang tersurat dan tersirat. Huraian Hasil Pembelajaran (HPP): 1.31 Mendengar dan mamahami sinopsis,tema atau pemikiran, persoalan, latar serta watak dan perwatakan dalam karya. Pengisian Kurikulum : Sistem bahasa KBT : Tatabahasa – Sintaksis: Membina ayat daripada kata ganda seluruh. : Kecerdasan pelbagai – interpersonal dan intrapersonal Kemahiran Generik – Kemahiran belajar dan berfikir, kemahiran mentaksir dan menilai. : Konstruktivisme dan Kajian Masa Depan : Mendengar dan Bertutur, Membaca dan Menulis : Nilai murni – Nasionalisme dan patriotisme Ilmu – Sejarah dan PSK : Penilaian Kendiri dan Rakan Sebaya : Laman web untuk mendapatkan maklumat dan kerja susulan : Tiada

Strategi P & P Penggabungjalinan Penyerapan Penilaian Pengayaan Pemulihan

Bahan Sumber P & P: Laptop & LCD, lembaran kerja dan buku teks Pengetahuan Perlu Ada : Murid telah mempelajari aspek tatabahasa berkenaan dalam pelajaran terdahulu. Murid telah membaca dan memahami antologi ‘Kerusi’. Kerja Rumah : Nota Watak dan Perwatakan. Latihan Pemahaman. Refleksi Kendiri :

____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ABDUL TALIP BIN OCHAR atbochar@gmail.com

REKOD PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU [BM]
Hari & Tarikh Tingkatan Masa : : : Jumaat, 3.9.2010 5D(7.30-8.10 PAGI)/5E(9.45-10.20 PAGI)/5B(10.55-11.30 PAGI) 40 minit/35 minit

Tajuk

:

Komsas: Sebutir Pasir di Kaki [Cerpen] - Plot dan Teknik Plot

Hasil Pembelajaran: Pada akhir pembelajaran, murid dapat  Menyusun plot cerita mengikut urutan yang betul.  Menghuraikan tiga teknik plot dan contoh yang sesuai berdasarkan cerpen.  Membina ayat dengan menggunakan isi-isi penting yang diberikan. Fokus Utama: Hasil Pembelajaran Utama (HPU) : 1.3 mendengar dan memahami maklumat tertentu seperti isi penting, tema dan rumusan. Hasil Pembelajaran Khusus(HPK) : 2.13 membaca pelbagai bahan prosa dan puisi dan menaakul maksud yang tersurat dan tersirat. Huraian Hasil Pembelajaran (HPP): 1.31 Mendengar dan mamahami sinopsis,tema atau pemikiran, persoalan, latar serta watak dan perwatakan dalam karya. Pengisian Kurikulum : Sistem bahasa KBT : Tatabahasa – Sintaksis: Membina ayat daripada kata ganda seluruh. : Kecerdasan pelbagai – interpersonal dan intrapersonal Kemahiran Generik – Kemahiran belajar dan berfikir, kemahiran mentaksir dan menilai. : Konstruktivisme dan Kajian Masa Depan : Mendengar dan Bertutur, Membaca dan Menulis : Nilai murni – Nasionalisme dan patriotisme Ilmu – Sejarah dan PSK : Penilaian Kendiri dan Rakan Sebaya : Laman web untuk mendapatkan maklumat dan kerja susulan : Tiada

Strategi P & P Penggabungjalinan Penyerapan Penilaian Pengayaan Pemulihan

Bahan Sumber P & P: Laptop & LCD, lembaran kerja dan buku teks Pengetahuan Perlu Ada : Murid telah mempelajari aspek tatabahasa berkenaan dalam pelajaran terdahulu. Murid telah membaca dan memahami antologi ‘Kerusi’. Kerja Rumah : Nota Nilai dan Pengajaran. Latihan Pemahaman Refleksi Kendiri : ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ABDUL TALIP BIN OCHAR atbochar@gmail.com

REKOD PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU [BM]

SABTU, 4.9.2010

BERMULA … [HINGGA 12.9.2010]

ABDUL TALIP BIN OCHAR atbochar@gmail.com