HUKUM TAJWID Hukum Nun Sukun dan Tanwin Hukum Mim Sukun

Hukum Nun Sukun dan Tanwin 1)Al-Izhar - Huruf Izhar ada enam iaitu:

-

Contohnya pada ayat berikut:

2) Al-Idgham Idgham Ma¶al Ghunnah Idgham Bila Ghunnah

-

Huruf-huruf Idgham Ma¶al Ghunnah ialah:

-

Huruf-huruf Idgham Bila Ghunnah ialah:

-

Contohhnya:

-

Contohnya:

1

Huruf Ikhfa¶ ada li a belas iaitu: - Contohnya pada ayat berikut: 2 .3) Al ql - Huruf Iql C ntohnya: hanya satu sahaja iaitu 4) Al Ikhfa¶ .

dalam surah At Tin ayat 6 dan surah Al Ma¶un ayat 5: 3 . firman Allah SWT: 2) Al Ikhfa¶ Syafawi - Mim sukun bertemu ba¶ Contohnya. firman Allah dalam ayat berikut: 3) Al Izhar Syafawi - Mim sukun bertemu dengan huruf selain mim dan ba¶ Contohnya.Hukum Mim Sukun 1) Idgham Mutamathilain - Mim sukun bertemu mim Contohnya.