KESAN-KESAN DAN CARA-CARA UNTUK MENGATASI MASALAH PENGGUNAAN BAHASA ROJAK SOALAN Penggunaan bahasa rojak

dan bahasa singkatan yang berleluasa dikatakan telah mencemari martabat bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan negara kita. Bincangkan kesan- kesan dan cara-cara untuk mengatasi masalah ini daripada terus berleluasa. Sedasawarsa ini sering meniti dari bibir ke bibir umat manusia di segenap empat penjuru dunia tentang penggunaan bahasa rojak. Amalan bahasa rojak bermakna tabiat suka mencampur-adukkan perkataan bahasa Inggeris semasa menggunakan bahasa Melayu. Gejala ini semakin berleluasa dalam kalangan masyarakat sehingga mencemari martabat bahasa Melayu. Lebih memberatkan lagi ialah gejala ini menular dengan begitu meluas dalam kalangan golongan berpendidikan tinggi yang menjadi pemimpin masyarakat. Tuntasnya, kesan–kesan yang timbul akibat daripada penggunaan bahasa rojak perlu dikenal pasti supaya langkah–langkah yang pragmatik dapat diambil untuk mengatasinya. Seperti yang telah dikatakan penggunaan bahasa rojak akan mencemari martabat bahasa Melayu. Penggunaan bahasa rojak telah memberi gambaran wujud keadaan kebahasaan yang tidak stabil dalam masyarakat. Keadaan ini berlaku akibat daripada kemerosotan dan kehilangan kualiti, nilai serta ciri unggul bahasa Melayu selaku bahasa kebangsaan. Lama-kelamaan beberapa ciri bahasa Melayu akan pupus dan digantikan dengan beberapa ciri bahasa Inggeris. Lantaran itu, bahasa rojak akan menjadi bahasa ibunda orang Melayu sekiranya gejala ini terus terjadi. Secara perlahan-lahan kita mungkin akan melucutkan keupayaannya sebagai bahasa rasmi dan melunturkan fungsinya sebagai bahasa

Hal ini demikian kerana. Oleh itu. Mereka telah biasa menggunakan bahasa rojak dalam kehidupan seharian mereka. Apabila gejala ini dijadikan sebagai amalan seharian mereka. Sehubungan itu. Semetelahan itu. apabila seseorang pelayan menggunakan kata ganti nama “you” kepada pelanggannya. Natijahnya. Oleh itu. penggunaan bahasa rojak dan bahasa singkatan boleh menjejaskan pembelajaran di peringkat sekolah. Pengguna tidak menyusun perkara yang mahu diungkapkan dengan matang dan mereka bercakap dengan tidak berfikir secara mendalam. Cara2 . kebanyakkan pelajar sering menggunakan bahasa rojak untuk berkomunikasi dan menggunakan bahasa singkatan dalam penghataran sistem pesanan ringkas (SMS). Sememangnya. pengguna akan kelihatan tidak serius ketika menggunakan bahasa rojak. mereka tiada kemahiran dalam menulis karangan dengan menggunakan bahasa yang betul. Tambahan pula. Pelanggan adalah penting kerana tanpa pelanggan perniagaan tidak dapat dijalankan. Keadaan ini mungkin akan menimbulkan kemarahan dan perasaan tidak puas hati dalam kalangan pelanggan kerana mereka merasa dirinya tidak dihormati. dia merasakan dia sama taraf dengan pelanggan. penggunaan bahasa rojak akan menyebabkan pengguna kelihatan tidak serius. Biar kita ambil contoh. dia akan berlagak bahawa dia wajar menjawab kata-kata pelanggan. keadaan ini akan menjejaskan keputusan peperiksaan bagi seseorang pelajar. sudah terang lagi bersuluh bahawa perbelajaran di peringkat sekolah akan terjejas disebabkan oleh bahasa rojak. mereka akan menghadapi kesukaran untuk menulis tanpa menggunakan bahasa rojak. Kini. sekolah mahupun negeri. penggunaan bahasa rojak merupakan tamparan kepada identiti dan kewibawaan bahasa Melayu.kebangsaan.

Tuntasnya. mahupun Inggeris. begitu juga dengan gejala penggunaan bahasa rojak dan bahasa singkatan. Sikap menganggap bahasa Melayu kolot dan tidak standard harus dihapuskan. Alasan yang menyatakan bahasa Melayu tidak mempunyai perbendaharaan kata yang cukup untuk mengungkapkan sesuatu idea tidak boleh diterima.Setiap penyakit mesti ada penawarnya. mereka seharusnya menunjukkan teladan yang baik kepada rakyat. Hai ini demikaian kerana bahasa Melayu bersifat terbuka dan sanggup menerima perkataan-perkataan Inggeris bagi menambahkan perbendaharaan katanya. Selaku pemimpin masyarakat. Sesungguhnya bagi mengelakkan menggunakan bahasa rojak memerlukan disiplin. Jika mereka menggunakan bahasa Melayu. Keadaan ini akan menjadi ikutan kepada rakyat dan lama– kelamaan seluruh masyarakat dapat menggunakan bahasa dengan betul. komitmen dan latihan diri yang bersungguhsungguh. Gejala ini dapat ditangani dengan menyarankan kesedaran terhadap penggunaan bahasa yang betul di semua peringkat rasmi dalam masyarakat. biarlah sepenuhnya digunakan perkataan-perkataan Melayu begitu juga apabila berbahasa Inggeris. baik semasa menggunakan bahasa Melayu. Jelaslah bahawa penggunaan bahasa yang betul oleh pemimpin masyarakat adalah penting dalam mengatasi gejala bahasa rojak. Selain itu. . Masyarakat seharusnya menyanjung tinggi terhadap bahasa kebangsaan iaitu bahasa Melayu dan mengelakkan dirinya daripada menggunakan bahasa rojak. sikap masyarakat perlu berubah supaya gejala ini dapat diatasi. Mereka harus mengawal diri dalam menggunakan bahasa dalam sesuatu majlis supaya mereka sentiasa menggunakan bahasa yang betul. bagi mengelakkan bahasa rojak terus digunakan sikap pengguna sendiri perlu berubah.

gejala ini dapat diatasi melalui peranan yang dimainkan oleh pihak media massa. martabat bahasa Melayu dapat dinaikkan sampai ke peringkat global. ringan sama dijinjing” untuk menangani gejala ini sampai ke akar umbinya. penggunaan bahasa rojak yang berleluasa telah mencemari martabat bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan negara kita. Seharusnya. kesimpulan Kesimpulannya. Keadaan ini disebabkan mereka mempunyai naluri yang tinggi untuk mencuba sesuatu.Kebanyakan daripada mereka . filem dan drama yang menggunakan bahasa rojak akan dipelajari oleh remaja. Kini. Diharapkan selepas usaha meningkatkan penggunaan bahasa Melayu dijalankan. Program television. Natijahnya. masyarakat amat dipengaruhi oleh media massa terutamanya bagi golongan remaja. Sebagai contohnya. semua pihak harus mengambil berat terhadap gejala ini. punca2 penggunaan bahasa rojak & cara membendungnya…=D Punca utamanya ialah sikap kurang yakin masyarakat negara kita terhadap Bahasa Melayu. program-program television yang mengandungi penggunaan bahasa rojak tidak boleh ditayang keluar.Peranan media massa juga penting bagi mengelakkan bahasa rojak dan bahasa singkatan digunakan secara berleluasa. “One In A Million” dan “Akademi Fantasia” yang menggunakan bahasa rojak harus ditapis terlebih dahulu sebelum disiarkan. Semua pihak harus bekerjasama bak kata “berat sama dipikut. Bahasa Melayu merupakan bahasa yang melambangkan identiti dan kewibawaan bahasa kita. program “Gengstarz”. Oleh itu.

Sebenarnya pandangan tersebut tidak benar sama sekali.Bahasa Inggeris hanyalah merupakan ‘Lingua Franca’.Walau bagaimanapun.Malah.Sebagai contoh. Disamping itu.Kita harus berasa yakin bahawa Bahasa Melayu ini tidak akan pupus memandangkan Bahasa Melayu adalah merangkumi semua bidang sains dan teknologi.Hal ini kerana golongan .Perkara ini masih belum boleh melayakkan Bahasa Inggeris sebagai bahasa yang terulung di dunia. mereka harus sedar bahawa bukannya Bahasa Inggeris merupakan bahasa yang mempunyai paling ramai penutur di dunia ini.Kebanyakan penduduk negara kita berpendapat bahawa Bahasa Inggeris merupakan bahasa yang terulung di dunia. terdapat sebanyak enam ribu patah perkataan yang baharu.berpandangan bahawa tiada gunanya mempelajari dan menguasai Bahasa Melayu kerana bahasa tersebut akan lenyap ditelan zaman.Sebenarnya. Kamus Dewan yang baharu akan diterbitkan pada setiap dua tahun sekali.Bukti lain ialah Bahasa Melayu turut digunakan dalam perbicaraan di mahkamah. penggunaan bahasa rojak ini adalah tinggi dalam kalangan masyarakat yang berpendidikan sederhana.Maksudnya di sini ialah Bahasa Melayu boleh menerima kemasukan bahasa asing.Buktinya.Hal ini jelas menggambarkan bahawa Bahasa Melayu mempunyai satu masa depan yang cerah. perkataan ‘posisi’ yang berasal dari perkataan Bahasa Inggeris iaitu ‘position’ telah disesuaikan ke dalam Bahasa Melayu Moden.Hal ini adalah kerana penemuan-penemuan perkataan baharu yang disebabkan oleh Bahasa Melayu adalah merupakan satu bahasa yang dinamik.Hal ini adalah kerana pengguanaannya hanyalah sebagai ‘penyambung lidah’ antara bangsa-bangsa yang berlainan. sikap rakyat Malaysia yang mengagung-agungkan Bahasa Inggeris turut menyebabkan peningkatan terhadap penggunaan bahasa rojak jelas ketara. iaitu bahasa pertuturan yang paling utama dan meluas. dalam Kamus Dewan Edisi Keempat yang diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka.

mereka inilah yang merupakan parasit bahasa yang utama.Sebagai galakan.Sebaliknya.Buku-buku seperti ini dapat dijadikan rujukan kepada umum dan terutamanya kepada para penuntut ilmu.Hal ini kerana masyarakat kurang menjiwai dan sayang akan Bahasa Melayu sebagai bahasa ibunda. mereka akan melayan kita dengan sebaik mungkin.Kerajaan seharusnya mengarahkan semua pihak untuk mematuhi Akta Bahasa Kebangsaan.Penguatkuasaan ini juga harus dikenakan ke atas semua pihak media cetak dan media elektronik. jika kita sendiri bertutur dalam Bahasa Melayu misalnya.Hal ini kerana media cetak dan media elektroniklak yang banyak mempengaruhi masyarakat di negara kita. kurangnya semangat patriotisme dalam kalangan masyarakat negara kita turut menjadi faktor penggunaan bahasa rojak.Contoh yang baik di sini ialah sikap panduduk di Perancis. kerajaan juga harus memberi insentif kepada penulis yang menghasilkan buku atau sebarang aksara dalam Bahasa Melayu yang berbentuk ilmiah.Sebagai contoh.Sebenarnya. Antara lain.Mereka tidak akan melayan bangsa asing yang bertutur dalam Bahasa Inggeris. kelakuan mereka yang mengagung-agungkan Bahasa Inggeris hanyalah umpama mencurahkan air ke daun keladi.Oleh hal yang demikian. kerajaan diminta memberikan ganjaran kepada penulis yang berjaya menghasilkan karya-karya dalam Bahasa .Sifat sayang akan bahasa sendiri inilah yang perlu wujud dalam diri setiap masyarakat di negara ini.ini menganggap mereka adalah termasuk dalam golongan yang bersifat intelek. Selain itu.Seseorang rakyat yang mencintai negaranya pasti tidak akan mengabaikan bahasa kebangsaannya. kerajaan memberikan wang atau kemudahan pemasaran kepada penulispenulis seperti ini. Cara yang paling efektif untuk membanteras masalah ini dari akar umbinya adalah melalui penguatkuasaan Akta Bahasa Kebangsaan.

Masalah bahasa rojak Kini kita sudah diserang penyakit campuraduk. NEGARA TELAH melangkah ke alaf baru empat tahun lalu. Dan pada tahun 2020 Malaysia dijangka menjadi sebuah negara maju. Bahasa rojak wujud dalam sesuatu ayat yang diselang-selikan dengan bahasa asing sehingga .Melayu. Perhitungan ini banyak disandarkan kepada pembangunan fizikal dan terlalu sedikit kepada asas-asas jiwa dan penjiwaan. meninggalkan tarafnya sebagai negara membangun. pihak kerajaan dan masyarakat sendiri haruskan sama-sama bergerak untuk manangani masalah penggunaan bahasa rojak yang makin meruncing ini. Bahasa Melayu. kualiti hidup dan jati diri bangsa. Sebagai nahtijah yang boleh saya buat di sini. ii. Penyakit campur-aduk inilah yang menyebabkan berkembangnya bahasa rojak.Hal ini dapat memberikan motivasi kepada para penulis untuk menghasilkan lebih banyak lagi hasil penulisan yang bermutu tinggi.Ingatlah bahawa. misalnya.Janganlah kita menjadi sebagai gunting dalam lipatan dengan menjadi perosak bahasa sendiri.Anugerah Penulis Terbaik.Semua pihak harus ada rasa tanggungjawab untuk memelihara dan melindungi kesucian Bahasa Kebangsaan kita. ‘Bahasa Menunjukkan Bangsa’.

kita juga nanti akan dipanggil bangsa touch ‘n go. Asas pendidikan kita harus kuat.campurannya itu semacam hidangan rojak. Belanda. Portugis. Arab. malah memang benar seperti kata-kata Pendeta Za’ba dalam buku klasiknya Ilmu Mengarang Melayu bahawa dalam bahasa Melayu sedia terdapat sekian banyak perkataan yang asalnya adalah dari pelbagai punca: Sanskrit. Bahasa apa ini? Inilah dia bahasa rojak rasmi. tanya selera. . mencedok perkataan asing untuk dimuatkan ke dalam sesuatu ayat bahasa Melayu memang tidak dihalang. Kenapa tidak dipakai saja istilah “Lorong pacu segera” atau “Lorong tekan & pacu” Sudahkah kita betulbetul menggeledah kamus bahasa ibunda sebelum sewenangwenang menggunakan “touch ‘n go” Jika tiada azam perjuangan yang kental untuk menggunakan bahasa sendiri lantaran istilahnya cukup dalam bahasa sendiri. Inilah juga kerja yang memalukan bangsa.Di plaza tol lebuh raya kini terdapat bahasa tanda yang berbunyi. Tepuk dada. Untuk itu pembudayaan bahasa harus nyata. Hanya yang berbeza ialah rojak lebih sedap dimakan tetapi bahasa rojak menyebabkan kita sakit telinga mendengarnya dan paling parah. Cina dan sebagainya. Awal-awal lagi boleh diperakukan. Parsi. Inggeris. Inilah yang dikatakan pandai meniru tetapi tidak menuras. bangsa Melayu malu dipalunya. Pendekatan kita demi BM zaman depan mesti bersandar kepada situasi menang. “Lorong Touch ‘n Go”.

. Suhaimi menambah.'' kata A. Aziz. Tambahnya. penguatkuasaan undang-undang bukan jalan penyelesaian jika konsep 'Kepimpinan Melalui Teladan' tidak diamalkan oleh barisan kepimpinan di sektor kerajaan. sikap pemimpin dan pegawai kerajaan perlu diubah bagi meletakkan bahasa Melayu di martabat yang tinggi. Aziz Deraman berkata. ''Kementerian perlu tegas dan teliti dalam menangani perkara ini demi kepentingan bahasa Melayu. Sementara itu.Ketua Pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP). swasta dan institusi kewangan. A. ''Penggunaan bahasa Melayu yang betul sebenarnya tidak perlu dipaksa jika semua pihak memiliki kesedaran tinggi. Datuk Suhaimi Ibrahim berkata.'' katanya. Presiden Persatuan Gabungan Pelajar Melayu Semenanjung (GPMS). DBP perlu memainkan peranannya memantau penggunaan bahasa Melayu Rojak di media elektronik. ia perlu dilakukan secara menyeluruh dan bersungguh-sungguh bagi memastikan keberkesanannya.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful