KESAN-KESAN DAN CARA-CARA UNTUK MENGATASI MASALAH PENGGUNAAN BAHASA ROJAK SOALAN Penggunaan bahasa rojak

dan bahasa singkatan yang berleluasa dikatakan telah mencemari martabat bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan negara kita. Bincangkan kesan- kesan dan cara-cara untuk mengatasi masalah ini daripada terus berleluasa. Sedasawarsa ini sering meniti dari bibir ke bibir umat manusia di segenap empat penjuru dunia tentang penggunaan bahasa rojak. Amalan bahasa rojak bermakna tabiat suka mencampur-adukkan perkataan bahasa Inggeris semasa menggunakan bahasa Melayu. Gejala ini semakin berleluasa dalam kalangan masyarakat sehingga mencemari martabat bahasa Melayu. Lebih memberatkan lagi ialah gejala ini menular dengan begitu meluas dalam kalangan golongan berpendidikan tinggi yang menjadi pemimpin masyarakat. Tuntasnya, kesan–kesan yang timbul akibat daripada penggunaan bahasa rojak perlu dikenal pasti supaya langkah–langkah yang pragmatik dapat diambil untuk mengatasinya. Seperti yang telah dikatakan penggunaan bahasa rojak akan mencemari martabat bahasa Melayu. Penggunaan bahasa rojak telah memberi gambaran wujud keadaan kebahasaan yang tidak stabil dalam masyarakat. Keadaan ini berlaku akibat daripada kemerosotan dan kehilangan kualiti, nilai serta ciri unggul bahasa Melayu selaku bahasa kebangsaan. Lama-kelamaan beberapa ciri bahasa Melayu akan pupus dan digantikan dengan beberapa ciri bahasa Inggeris. Lantaran itu, bahasa rojak akan menjadi bahasa ibunda orang Melayu sekiranya gejala ini terus terjadi. Secara perlahan-lahan kita mungkin akan melucutkan keupayaannya sebagai bahasa rasmi dan melunturkan fungsinya sebagai bahasa

Sememangnya. sudah terang lagi bersuluh bahawa perbelajaran di peringkat sekolah akan terjejas disebabkan oleh bahasa rojak. dia merasakan dia sama taraf dengan pelanggan. penggunaan bahasa rojak akan menyebabkan pengguna kelihatan tidak serius. keadaan ini akan menjejaskan keputusan peperiksaan bagi seseorang pelajar. Sehubungan itu. Biar kita ambil contoh. Hal ini demikian kerana. Oleh itu. dia akan berlagak bahawa dia wajar menjawab kata-kata pelanggan. Oleh itu. Pengguna tidak menyusun perkara yang mahu diungkapkan dengan matang dan mereka bercakap dengan tidak berfikir secara mendalam. penggunaan bahasa rojak dan bahasa singkatan boleh menjejaskan pembelajaran di peringkat sekolah. Tambahan pula. Cara2 . Semetelahan itu. Pelanggan adalah penting kerana tanpa pelanggan perniagaan tidak dapat dijalankan. Kini. Keadaan ini mungkin akan menimbulkan kemarahan dan perasaan tidak puas hati dalam kalangan pelanggan kerana mereka merasa dirinya tidak dihormati. kebanyakkan pelajar sering menggunakan bahasa rojak untuk berkomunikasi dan menggunakan bahasa singkatan dalam penghataran sistem pesanan ringkas (SMS). Apabila gejala ini dijadikan sebagai amalan seharian mereka. pengguna akan kelihatan tidak serius ketika menggunakan bahasa rojak. penggunaan bahasa rojak merupakan tamparan kepada identiti dan kewibawaan bahasa Melayu. Natijahnya. mereka akan menghadapi kesukaran untuk menulis tanpa menggunakan bahasa rojak. sekolah mahupun negeri.kebangsaan. mereka tiada kemahiran dalam menulis karangan dengan menggunakan bahasa yang betul. apabila seseorang pelayan menggunakan kata ganti nama “you” kepada pelanggannya. Mereka telah biasa menggunakan bahasa rojak dalam kehidupan seharian mereka.

biarlah sepenuhnya digunakan perkataan-perkataan Melayu begitu juga apabila berbahasa Inggeris. komitmen dan latihan diri yang bersungguhsungguh. mereka seharusnya menunjukkan teladan yang baik kepada rakyat. baik semasa menggunakan bahasa Melayu. .Setiap penyakit mesti ada penawarnya. Jika mereka menggunakan bahasa Melayu. Tuntasnya. bagi mengelakkan bahasa rojak terus digunakan sikap pengguna sendiri perlu berubah. Alasan yang menyatakan bahasa Melayu tidak mempunyai perbendaharaan kata yang cukup untuk mengungkapkan sesuatu idea tidak boleh diterima. Hai ini demikaian kerana bahasa Melayu bersifat terbuka dan sanggup menerima perkataan-perkataan Inggeris bagi menambahkan perbendaharaan katanya. begitu juga dengan gejala penggunaan bahasa rojak dan bahasa singkatan. Selain itu. Gejala ini dapat ditangani dengan menyarankan kesedaran terhadap penggunaan bahasa yang betul di semua peringkat rasmi dalam masyarakat. Jelaslah bahawa penggunaan bahasa yang betul oleh pemimpin masyarakat adalah penting dalam mengatasi gejala bahasa rojak. sikap masyarakat perlu berubah supaya gejala ini dapat diatasi. Keadaan ini akan menjadi ikutan kepada rakyat dan lama– kelamaan seluruh masyarakat dapat menggunakan bahasa dengan betul. Sikap menganggap bahasa Melayu kolot dan tidak standard harus dihapuskan. Masyarakat seharusnya menyanjung tinggi terhadap bahasa kebangsaan iaitu bahasa Melayu dan mengelakkan dirinya daripada menggunakan bahasa rojak. mahupun Inggeris. Selaku pemimpin masyarakat. Sesungguhnya bagi mengelakkan menggunakan bahasa rojak memerlukan disiplin. Mereka harus mengawal diri dalam menggunakan bahasa dalam sesuatu majlis supaya mereka sentiasa menggunakan bahasa yang betul.

“One In A Million” dan “Akademi Fantasia” yang menggunakan bahasa rojak harus ditapis terlebih dahulu sebelum disiarkan. Keadaan ini disebabkan mereka mempunyai naluri yang tinggi untuk mencuba sesuatu. martabat bahasa Melayu dapat dinaikkan sampai ke peringkat global. semua pihak harus mengambil berat terhadap gejala ini. Sebagai contohnya. ringan sama dijinjing” untuk menangani gejala ini sampai ke akar umbinya. Kini. Natijahnya. penggunaan bahasa rojak yang berleluasa telah mencemari martabat bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan negara kita. Semua pihak harus bekerjasama bak kata “berat sama dipikut. Diharapkan selepas usaha meningkatkan penggunaan bahasa Melayu dijalankan. program “Gengstarz”.Kebanyakan daripada mereka . gejala ini dapat diatasi melalui peranan yang dimainkan oleh pihak media massa. Seharusnya. punca2 penggunaan bahasa rojak & cara membendungnya…=D Punca utamanya ialah sikap kurang yakin masyarakat negara kita terhadap Bahasa Melayu. Bahasa Melayu merupakan bahasa yang melambangkan identiti dan kewibawaan bahasa kita.Peranan media massa juga penting bagi mengelakkan bahasa rojak dan bahasa singkatan digunakan secara berleluasa. program-program television yang mengandungi penggunaan bahasa rojak tidak boleh ditayang keluar. Program television. masyarakat amat dipengaruhi oleh media massa terutamanya bagi golongan remaja. Oleh itu. kesimpulan Kesimpulannya. filem dan drama yang menggunakan bahasa rojak akan dipelajari oleh remaja.

Hal ini adalah kerana pengguanaannya hanyalah sebagai ‘penyambung lidah’ antara bangsa-bangsa yang berlainan.Bahasa Inggeris hanyalah merupakan ‘Lingua Franca’.Kita harus berasa yakin bahawa Bahasa Melayu ini tidak akan pupus memandangkan Bahasa Melayu adalah merangkumi semua bidang sains dan teknologi.Perkara ini masih belum boleh melayakkan Bahasa Inggeris sebagai bahasa yang terulung di dunia. perkataan ‘posisi’ yang berasal dari perkataan Bahasa Inggeris iaitu ‘position’ telah disesuaikan ke dalam Bahasa Melayu Moden.Hal ini adalah kerana penemuan-penemuan perkataan baharu yang disebabkan oleh Bahasa Melayu adalah merupakan satu bahasa yang dinamik. Disamping itu. Kamus Dewan yang baharu akan diterbitkan pada setiap dua tahun sekali.Kebanyakan penduduk negara kita berpendapat bahawa Bahasa Inggeris merupakan bahasa yang terulung di dunia. iaitu bahasa pertuturan yang paling utama dan meluas.Maksudnya di sini ialah Bahasa Melayu boleh menerima kemasukan bahasa asing.Sebenarnya.Hal ini kerana golongan .Buktinya.Sebenarnya pandangan tersebut tidak benar sama sekali.Hal ini jelas menggambarkan bahawa Bahasa Melayu mempunyai satu masa depan yang cerah. terdapat sebanyak enam ribu patah perkataan yang baharu. dalam Kamus Dewan Edisi Keempat yang diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka.Malah. sikap rakyat Malaysia yang mengagung-agungkan Bahasa Inggeris turut menyebabkan peningkatan terhadap penggunaan bahasa rojak jelas ketara. penggunaan bahasa rojak ini adalah tinggi dalam kalangan masyarakat yang berpendidikan sederhana. mereka harus sedar bahawa bukannya Bahasa Inggeris merupakan bahasa yang mempunyai paling ramai penutur di dunia ini.Walau bagaimanapun.berpandangan bahawa tiada gunanya mempelajari dan menguasai Bahasa Melayu kerana bahasa tersebut akan lenyap ditelan zaman.Sebagai contoh.Bukti lain ialah Bahasa Melayu turut digunakan dalam perbicaraan di mahkamah.

Sebaliknya.Sifat sayang akan bahasa sendiri inilah yang perlu wujud dalam diri setiap masyarakat di negara ini.Hal ini kerana media cetak dan media elektroniklak yang banyak mempengaruhi masyarakat di negara kita.Penguatkuasaan ini juga harus dikenakan ke atas semua pihak media cetak dan media elektronik. Antara lain. mereka akan melayan kita dengan sebaik mungkin. kurangnya semangat patriotisme dalam kalangan masyarakat negara kita turut menjadi faktor penggunaan bahasa rojak.ini menganggap mereka adalah termasuk dalam golongan yang bersifat intelek.Kerajaan seharusnya mengarahkan semua pihak untuk mematuhi Akta Bahasa Kebangsaan.Buku-buku seperti ini dapat dijadikan rujukan kepada umum dan terutamanya kepada para penuntut ilmu. kerajaan juga harus memberi insentif kepada penulis yang menghasilkan buku atau sebarang aksara dalam Bahasa Melayu yang berbentuk ilmiah. kelakuan mereka yang mengagung-agungkan Bahasa Inggeris hanyalah umpama mencurahkan air ke daun keladi. kerajaan memberikan wang atau kemudahan pemasaran kepada penulispenulis seperti ini. kerajaan diminta memberikan ganjaran kepada penulis yang berjaya menghasilkan karya-karya dalam Bahasa .Sebagai galakan.Sebagai contoh.Seseorang rakyat yang mencintai negaranya pasti tidak akan mengabaikan bahasa kebangsaannya.Sebenarnya. Selain itu.Contoh yang baik di sini ialah sikap panduduk di Perancis. jika kita sendiri bertutur dalam Bahasa Melayu misalnya.Hal ini kerana masyarakat kurang menjiwai dan sayang akan Bahasa Melayu sebagai bahasa ibunda. Cara yang paling efektif untuk membanteras masalah ini dari akar umbinya adalah melalui penguatkuasaan Akta Bahasa Kebangsaan. mereka inilah yang merupakan parasit bahasa yang utama.Oleh hal yang demikian.Mereka tidak akan melayan bangsa asing yang bertutur dalam Bahasa Inggeris.

meninggalkan tarafnya sebagai negara membangun. ii.Melayu. NEGARA TELAH melangkah ke alaf baru empat tahun lalu. Bahasa Melayu. misalnya. Bahasa rojak wujud dalam sesuatu ayat yang diselang-selikan dengan bahasa asing sehingga .Hal ini dapat memberikan motivasi kepada para penulis untuk menghasilkan lebih banyak lagi hasil penulisan yang bermutu tinggi.Janganlah kita menjadi sebagai gunting dalam lipatan dengan menjadi perosak bahasa sendiri. ‘Bahasa Menunjukkan Bangsa’. Penyakit campur-aduk inilah yang menyebabkan berkembangnya bahasa rojak. pihak kerajaan dan masyarakat sendiri haruskan sama-sama bergerak untuk manangani masalah penggunaan bahasa rojak yang makin meruncing ini.Anugerah Penulis Terbaik. Masalah bahasa rojak Kini kita sudah diserang penyakit campuraduk. Sebagai nahtijah yang boleh saya buat di sini. kualiti hidup dan jati diri bangsa.Semua pihak harus ada rasa tanggungjawab untuk memelihara dan melindungi kesucian Bahasa Kebangsaan kita. Dan pada tahun 2020 Malaysia dijangka menjadi sebuah negara maju. Perhitungan ini banyak disandarkan kepada pembangunan fizikal dan terlalu sedikit kepada asas-asas jiwa dan penjiwaan.Ingatlah bahawa.

Inggeris. tanya selera. Inilah juga kerja yang memalukan bangsa. mencedok perkataan asing untuk dimuatkan ke dalam sesuatu ayat bahasa Melayu memang tidak dihalang. Kenapa tidak dipakai saja istilah “Lorong pacu segera” atau “Lorong tekan & pacu” Sudahkah kita betulbetul menggeledah kamus bahasa ibunda sebelum sewenangwenang menggunakan “touch ‘n go” Jika tiada azam perjuangan yang kental untuk menggunakan bahasa sendiri lantaran istilahnya cukup dalam bahasa sendiri. Tepuk dada. Belanda. Inilah yang dikatakan pandai meniru tetapi tidak menuras. Portugis. Parsi.campurannya itu semacam hidangan rojak. Pendekatan kita demi BM zaman depan mesti bersandar kepada situasi menang. bangsa Melayu malu dipalunya. Arab. Cina dan sebagainya. malah memang benar seperti kata-kata Pendeta Za’ba dalam buku klasiknya Ilmu Mengarang Melayu bahawa dalam bahasa Melayu sedia terdapat sekian banyak perkataan yang asalnya adalah dari pelbagai punca: Sanskrit. kita juga nanti akan dipanggil bangsa touch ‘n go. Asas pendidikan kita harus kuat. “Lorong Touch ‘n Go”. Awal-awal lagi boleh diperakukan.Di plaza tol lebuh raya kini terdapat bahasa tanda yang berbunyi. Untuk itu pembudayaan bahasa harus nyata. . Hanya yang berbeza ialah rojak lebih sedap dimakan tetapi bahasa rojak menyebabkan kita sakit telinga mendengarnya dan paling parah. Bahasa apa ini? Inilah dia bahasa rojak rasmi.

Datuk Suhaimi Ibrahim berkata. sikap pemimpin dan pegawai kerajaan perlu diubah bagi meletakkan bahasa Melayu di martabat yang tinggi. Presiden Persatuan Gabungan Pelajar Melayu Semenanjung (GPMS). A.'' katanya. penguatkuasaan undang-undang bukan jalan penyelesaian jika konsep 'Kepimpinan Melalui Teladan' tidak diamalkan oleh barisan kepimpinan di sektor kerajaan. ''Kementerian perlu tegas dan teliti dalam menangani perkara ini demi kepentingan bahasa Melayu. . ia perlu dilakukan secara menyeluruh dan bersungguh-sungguh bagi memastikan keberkesanannya. Aziz. Sementara itu. ''Penggunaan bahasa Melayu yang betul sebenarnya tidak perlu dipaksa jika semua pihak memiliki kesedaran tinggi. Suhaimi menambah. Tambahnya. Aziz Deraman berkata. swasta dan institusi kewangan. DBP perlu memainkan peranannya memantau penggunaan bahasa Melayu Rojak di media elektronik.Ketua Pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP).'' kata A.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful