KESAN-KESAN DAN CARA-CARA UNTUK MENGATASI MASALAH PENGGUNAAN BAHASA ROJAK SOALAN Penggunaan bahasa rojak

dan bahasa singkatan yang berleluasa dikatakan telah mencemari martabat bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan negara kita. Bincangkan kesan- kesan dan cara-cara untuk mengatasi masalah ini daripada terus berleluasa. Sedasawarsa ini sering meniti dari bibir ke bibir umat manusia di segenap empat penjuru dunia tentang penggunaan bahasa rojak. Amalan bahasa rojak bermakna tabiat suka mencampur-adukkan perkataan bahasa Inggeris semasa menggunakan bahasa Melayu. Gejala ini semakin berleluasa dalam kalangan masyarakat sehingga mencemari martabat bahasa Melayu. Lebih memberatkan lagi ialah gejala ini menular dengan begitu meluas dalam kalangan golongan berpendidikan tinggi yang menjadi pemimpin masyarakat. Tuntasnya, kesan–kesan yang timbul akibat daripada penggunaan bahasa rojak perlu dikenal pasti supaya langkah–langkah yang pragmatik dapat diambil untuk mengatasinya. Seperti yang telah dikatakan penggunaan bahasa rojak akan mencemari martabat bahasa Melayu. Penggunaan bahasa rojak telah memberi gambaran wujud keadaan kebahasaan yang tidak stabil dalam masyarakat. Keadaan ini berlaku akibat daripada kemerosotan dan kehilangan kualiti, nilai serta ciri unggul bahasa Melayu selaku bahasa kebangsaan. Lama-kelamaan beberapa ciri bahasa Melayu akan pupus dan digantikan dengan beberapa ciri bahasa Inggeris. Lantaran itu, bahasa rojak akan menjadi bahasa ibunda orang Melayu sekiranya gejala ini terus terjadi. Secara perlahan-lahan kita mungkin akan melucutkan keupayaannya sebagai bahasa rasmi dan melunturkan fungsinya sebagai bahasa

Cara2 . Oleh itu. Tambahan pula. sekolah mahupun negeri. Natijahnya. Pengguna tidak menyusun perkara yang mahu diungkapkan dengan matang dan mereka bercakap dengan tidak berfikir secara mendalam. Keadaan ini mungkin akan menimbulkan kemarahan dan perasaan tidak puas hati dalam kalangan pelanggan kerana mereka merasa dirinya tidak dihormati. penggunaan bahasa rojak dan bahasa singkatan boleh menjejaskan pembelajaran di peringkat sekolah. kebanyakkan pelajar sering menggunakan bahasa rojak untuk berkomunikasi dan menggunakan bahasa singkatan dalam penghataran sistem pesanan ringkas (SMS). Mereka telah biasa menggunakan bahasa rojak dalam kehidupan seharian mereka. Kini. Pelanggan adalah penting kerana tanpa pelanggan perniagaan tidak dapat dijalankan. penggunaan bahasa rojak akan menyebabkan pengguna kelihatan tidak serius. penggunaan bahasa rojak merupakan tamparan kepada identiti dan kewibawaan bahasa Melayu. Oleh itu. mereka tiada kemahiran dalam menulis karangan dengan menggunakan bahasa yang betul. sudah terang lagi bersuluh bahawa perbelajaran di peringkat sekolah akan terjejas disebabkan oleh bahasa rojak. pengguna akan kelihatan tidak serius ketika menggunakan bahasa rojak. keadaan ini akan menjejaskan keputusan peperiksaan bagi seseorang pelajar. dia merasakan dia sama taraf dengan pelanggan. Semetelahan itu. mereka akan menghadapi kesukaran untuk menulis tanpa menggunakan bahasa rojak. dia akan berlagak bahawa dia wajar menjawab kata-kata pelanggan.kebangsaan. Apabila gejala ini dijadikan sebagai amalan seharian mereka. Hal ini demikian kerana. apabila seseorang pelayan menggunakan kata ganti nama “you” kepada pelanggannya. Biar kita ambil contoh. Sehubungan itu. Sememangnya.

begitu juga dengan gejala penggunaan bahasa rojak dan bahasa singkatan. Sikap menganggap bahasa Melayu kolot dan tidak standard harus dihapuskan. komitmen dan latihan diri yang bersungguhsungguh. Hai ini demikaian kerana bahasa Melayu bersifat terbuka dan sanggup menerima perkataan-perkataan Inggeris bagi menambahkan perbendaharaan katanya. mereka seharusnya menunjukkan teladan yang baik kepada rakyat. Gejala ini dapat ditangani dengan menyarankan kesedaran terhadap penggunaan bahasa yang betul di semua peringkat rasmi dalam masyarakat. sikap masyarakat perlu berubah supaya gejala ini dapat diatasi. Mereka harus mengawal diri dalam menggunakan bahasa dalam sesuatu majlis supaya mereka sentiasa menggunakan bahasa yang betul. mahupun Inggeris. . Jika mereka menggunakan bahasa Melayu. Alasan yang menyatakan bahasa Melayu tidak mempunyai perbendaharaan kata yang cukup untuk mengungkapkan sesuatu idea tidak boleh diterima.Setiap penyakit mesti ada penawarnya. Masyarakat seharusnya menyanjung tinggi terhadap bahasa kebangsaan iaitu bahasa Melayu dan mengelakkan dirinya daripada menggunakan bahasa rojak. biarlah sepenuhnya digunakan perkataan-perkataan Melayu begitu juga apabila berbahasa Inggeris. Sesungguhnya bagi mengelakkan menggunakan bahasa rojak memerlukan disiplin. baik semasa menggunakan bahasa Melayu. Tuntasnya. Keadaan ini akan menjadi ikutan kepada rakyat dan lama– kelamaan seluruh masyarakat dapat menggunakan bahasa dengan betul. Selain itu. Selaku pemimpin masyarakat. bagi mengelakkan bahasa rojak terus digunakan sikap pengguna sendiri perlu berubah. Jelaslah bahawa penggunaan bahasa yang betul oleh pemimpin masyarakat adalah penting dalam mengatasi gejala bahasa rojak.

Program television. Keadaan ini disebabkan mereka mempunyai naluri yang tinggi untuk mencuba sesuatu. Kini. penggunaan bahasa rojak yang berleluasa telah mencemari martabat bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan negara kita. “One In A Million” dan “Akademi Fantasia” yang menggunakan bahasa rojak harus ditapis terlebih dahulu sebelum disiarkan.Kebanyakan daripada mereka . Seharusnya.Peranan media massa juga penting bagi mengelakkan bahasa rojak dan bahasa singkatan digunakan secara berleluasa. semua pihak harus mengambil berat terhadap gejala ini. gejala ini dapat diatasi melalui peranan yang dimainkan oleh pihak media massa. Sebagai contohnya. martabat bahasa Melayu dapat dinaikkan sampai ke peringkat global. Natijahnya. program “Gengstarz”. program-program television yang mengandungi penggunaan bahasa rojak tidak boleh ditayang keluar. kesimpulan Kesimpulannya. filem dan drama yang menggunakan bahasa rojak akan dipelajari oleh remaja. masyarakat amat dipengaruhi oleh media massa terutamanya bagi golongan remaja. Bahasa Melayu merupakan bahasa yang melambangkan identiti dan kewibawaan bahasa kita. Oleh itu. punca2 penggunaan bahasa rojak & cara membendungnya…=D Punca utamanya ialah sikap kurang yakin masyarakat negara kita terhadap Bahasa Melayu. Diharapkan selepas usaha meningkatkan penggunaan bahasa Melayu dijalankan. ringan sama dijinjing” untuk menangani gejala ini sampai ke akar umbinya. Semua pihak harus bekerjasama bak kata “berat sama dipikut.

Maksudnya di sini ialah Bahasa Melayu boleh menerima kemasukan bahasa asing. terdapat sebanyak enam ribu patah perkataan yang baharu. Disamping itu.Bahasa Inggeris hanyalah merupakan ‘Lingua Franca’. Kamus Dewan yang baharu akan diterbitkan pada setiap dua tahun sekali. penggunaan bahasa rojak ini adalah tinggi dalam kalangan masyarakat yang berpendidikan sederhana.Kita harus berasa yakin bahawa Bahasa Melayu ini tidak akan pupus memandangkan Bahasa Melayu adalah merangkumi semua bidang sains dan teknologi.Hal ini jelas menggambarkan bahawa Bahasa Melayu mempunyai satu masa depan yang cerah. mereka harus sedar bahawa bukannya Bahasa Inggeris merupakan bahasa yang mempunyai paling ramai penutur di dunia ini. sikap rakyat Malaysia yang mengagung-agungkan Bahasa Inggeris turut menyebabkan peningkatan terhadap penggunaan bahasa rojak jelas ketara. dalam Kamus Dewan Edisi Keempat yang diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka. perkataan ‘posisi’ yang berasal dari perkataan Bahasa Inggeris iaitu ‘position’ telah disesuaikan ke dalam Bahasa Melayu Moden.Sebenarnya pandangan tersebut tidak benar sama sekali.Bukti lain ialah Bahasa Melayu turut digunakan dalam perbicaraan di mahkamah.Buktinya.Hal ini adalah kerana pengguanaannya hanyalah sebagai ‘penyambung lidah’ antara bangsa-bangsa yang berlainan.Sebagai contoh. iaitu bahasa pertuturan yang paling utama dan meluas.Kebanyakan penduduk negara kita berpendapat bahawa Bahasa Inggeris merupakan bahasa yang terulung di dunia.Hal ini kerana golongan .Walau bagaimanapun.Malah.berpandangan bahawa tiada gunanya mempelajari dan menguasai Bahasa Melayu kerana bahasa tersebut akan lenyap ditelan zaman.Hal ini adalah kerana penemuan-penemuan perkataan baharu yang disebabkan oleh Bahasa Melayu adalah merupakan satu bahasa yang dinamik.Perkara ini masih belum boleh melayakkan Bahasa Inggeris sebagai bahasa yang terulung di dunia.Sebenarnya.

Penguatkuasaan ini juga harus dikenakan ke atas semua pihak media cetak dan media elektronik. mereka inilah yang merupakan parasit bahasa yang utama.Sifat sayang akan bahasa sendiri inilah yang perlu wujud dalam diri setiap masyarakat di negara ini. Selain itu. kurangnya semangat patriotisme dalam kalangan masyarakat negara kita turut menjadi faktor penggunaan bahasa rojak.Sebagai galakan.Hal ini kerana masyarakat kurang menjiwai dan sayang akan Bahasa Melayu sebagai bahasa ibunda. kerajaan diminta memberikan ganjaran kepada penulis yang berjaya menghasilkan karya-karya dalam Bahasa .ini menganggap mereka adalah termasuk dalam golongan yang bersifat intelek.Hal ini kerana media cetak dan media elektroniklak yang banyak mempengaruhi masyarakat di negara kita. jika kita sendiri bertutur dalam Bahasa Melayu misalnya.Sebagai contoh.Mereka tidak akan melayan bangsa asing yang bertutur dalam Bahasa Inggeris.Kerajaan seharusnya mengarahkan semua pihak untuk mematuhi Akta Bahasa Kebangsaan. kelakuan mereka yang mengagung-agungkan Bahasa Inggeris hanyalah umpama mencurahkan air ke daun keladi.Seseorang rakyat yang mencintai negaranya pasti tidak akan mengabaikan bahasa kebangsaannya. kerajaan juga harus memberi insentif kepada penulis yang menghasilkan buku atau sebarang aksara dalam Bahasa Melayu yang berbentuk ilmiah.Sebenarnya. mereka akan melayan kita dengan sebaik mungkin.Contoh yang baik di sini ialah sikap panduduk di Perancis. kerajaan memberikan wang atau kemudahan pemasaran kepada penulispenulis seperti ini.Buku-buku seperti ini dapat dijadikan rujukan kepada umum dan terutamanya kepada para penuntut ilmu.Sebaliknya.Oleh hal yang demikian. Cara yang paling efektif untuk membanteras masalah ini dari akar umbinya adalah melalui penguatkuasaan Akta Bahasa Kebangsaan. Antara lain.

Ingatlah bahawa.Melayu. Penyakit campur-aduk inilah yang menyebabkan berkembangnya bahasa rojak. Masalah bahasa rojak Kini kita sudah diserang penyakit campuraduk.Semua pihak harus ada rasa tanggungjawab untuk memelihara dan melindungi kesucian Bahasa Kebangsaan kita.Janganlah kita menjadi sebagai gunting dalam lipatan dengan menjadi perosak bahasa sendiri.Anugerah Penulis Terbaik. ‘Bahasa Menunjukkan Bangsa’. Dan pada tahun 2020 Malaysia dijangka menjadi sebuah negara maju. pihak kerajaan dan masyarakat sendiri haruskan sama-sama bergerak untuk manangani masalah penggunaan bahasa rojak yang makin meruncing ini.Hal ini dapat memberikan motivasi kepada para penulis untuk menghasilkan lebih banyak lagi hasil penulisan yang bermutu tinggi. kualiti hidup dan jati diri bangsa. Perhitungan ini banyak disandarkan kepada pembangunan fizikal dan terlalu sedikit kepada asas-asas jiwa dan penjiwaan. NEGARA TELAH melangkah ke alaf baru empat tahun lalu. Bahasa rojak wujud dalam sesuatu ayat yang diselang-selikan dengan bahasa asing sehingga . ii. misalnya. Sebagai nahtijah yang boleh saya buat di sini. Bahasa Melayu. meninggalkan tarafnya sebagai negara membangun.

Pendekatan kita demi BM zaman depan mesti bersandar kepada situasi menang. Inilah yang dikatakan pandai meniru tetapi tidak menuras. Awal-awal lagi boleh diperakukan. Portugis.campurannya itu semacam hidangan rojak. Hanya yang berbeza ialah rojak lebih sedap dimakan tetapi bahasa rojak menyebabkan kita sakit telinga mendengarnya dan paling parah.Di plaza tol lebuh raya kini terdapat bahasa tanda yang berbunyi. Belanda. tanya selera. mencedok perkataan asing untuk dimuatkan ke dalam sesuatu ayat bahasa Melayu memang tidak dihalang. Tepuk dada. Inggeris. Kenapa tidak dipakai saja istilah “Lorong pacu segera” atau “Lorong tekan & pacu” Sudahkah kita betulbetul menggeledah kamus bahasa ibunda sebelum sewenangwenang menggunakan “touch ‘n go” Jika tiada azam perjuangan yang kental untuk menggunakan bahasa sendiri lantaran istilahnya cukup dalam bahasa sendiri. Untuk itu pembudayaan bahasa harus nyata. Bahasa apa ini? Inilah dia bahasa rojak rasmi. Parsi. . Arab. kita juga nanti akan dipanggil bangsa touch ‘n go. malah memang benar seperti kata-kata Pendeta Za’ba dalam buku klasiknya Ilmu Mengarang Melayu bahawa dalam bahasa Melayu sedia terdapat sekian banyak perkataan yang asalnya adalah dari pelbagai punca: Sanskrit. Asas pendidikan kita harus kuat. Cina dan sebagainya. Inilah juga kerja yang memalukan bangsa. bangsa Melayu malu dipalunya. “Lorong Touch ‘n Go”.

. Aziz Deraman berkata. ''Penggunaan bahasa Melayu yang betul sebenarnya tidak perlu dipaksa jika semua pihak memiliki kesedaran tinggi.'' kata A. Presiden Persatuan Gabungan Pelajar Melayu Semenanjung (GPMS). ia perlu dilakukan secara menyeluruh dan bersungguh-sungguh bagi memastikan keberkesanannya. penguatkuasaan undang-undang bukan jalan penyelesaian jika konsep 'Kepimpinan Melalui Teladan' tidak diamalkan oleh barisan kepimpinan di sektor kerajaan. Sementara itu.'' katanya. sikap pemimpin dan pegawai kerajaan perlu diubah bagi meletakkan bahasa Melayu di martabat yang tinggi. swasta dan institusi kewangan. Suhaimi menambah. DBP perlu memainkan peranannya memantau penggunaan bahasa Melayu Rojak di media elektronik. ''Kementerian perlu tegas dan teliti dalam menangani perkara ini demi kepentingan bahasa Melayu. Tambahnya.Ketua Pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP). Aziz. Datuk Suhaimi Ibrahim berkata. A.