WARGANEGARA

Rakyat sesebuah negara berdasarkan pecahan geografi dan politik ´ Menjadi ahli kebangsaan / negara ´ Mempunyai hak tertentu ´ Mempunyai tanggungjawab tertentu ´ Menghormati lambang negara ´ Menghormati pemimpin
´

hak asasi dan martabat manusia ´ . kepedulian sesama manusia. ´ Global : ´ Rasa kesetaraan universal. kepentingan diri dan keadilan.TANGGUNGJAWAB WARGANEGARA Tempatan : ´ Cinta keluarga.

kewajipan. ´ Peka kepada tuntutan semangat cintakan negara ´ Menghormati ideologi negara ´ Menyokong cita-cita negara ´ Memahami dan menghargai nilai murni ´ Berdisiplin ´ .WARGANEGARA YANG BAIK Ber emampuan memahami hak.

CIRI-CIRI WARGANEGARA YANG BAIK Menghormati dan mematuhi undang-undang ´ Muafakat antara kaum . ´ Kasih sayang ´ .hormat menghormati ´ Bersyukur dengan apa yang dinikmati ´ Berkompromi dan toleransi ´ Menghargai pengorbanan pemimpin terdahulu ´ Kejujuran antara anggota masyarakat ´ Sentiasa berusaha ² bertanggungjawab.

KEPENTINGAN Keharmonian ´ Kebebasan ´ eningkatan ekonomi ´ Kestabilan politik ´ Kesejahteraan sosial ´ Jati diri ´ Kecintaan kepada negara ´ .

BAGAIMANA MENJANA WARGANEGARA YANG BAIK ´ ´ ´ ´ ´ ´ Usaha kerajaan : endidikan ² KBSR /KBSM : SK . : Sejarah ² menghargai sumbangan pejuang : Kajian tempatan : 1995 : endidikan moral ² toleransi .sejak 2004.

bukan elektronik ´ : papar bahan memupuk rasa cinta negara ´ .BAGAIMANA MENJANA WARGANEGARA YANG BAIK : Rukunegara ² 1970 ´ : 5 pegangan sebagai rakyat Malaysia ´ : panduan hidup harmoni ´ : LKN ² mendidik pelapis pemimpin ´ : Media ² elektronik .

BAGAIMANA MENJANA WARGANEGARA YANG BAIK Peranan guru ² Tan Sri Muhyidin Yassin ´ : role model ´ Terap nilai cinta negara ´ Patuh perlembagaan ´ Pupuk rasa setia negara ´ Bersyukur dan bangga sebagai rakyat Malaysia ´ .

CONTOH WARGANEGARA YANG BAIK Zang Toi ² megah sebagai rakyat Malaysia walau menetap di New York ´ Datuk Jimmy Choo ´ Datuk Nicol An David ´ Datuk Lee Chong Wei ´ Datuk Seri Najib Razak ´ Tun Mahathir Muhammad ´ .

HALANGAN MENJADI WARGANEGARA YANG BAIK Personaliti diri ´ Stigma kaum ´ Keadaan Sosial ´ Situasi Politik ² kepimpinan negara ´ Jurang Ekonomi ² antara kaum / geografi ´ Tahap pendidikan ´ .

IMPLIKASI WARGANEGARA TIDAK BAIK Keruntuhan sosial ´ Politik tidak stabil ´ Kedaulatan negara tergugat ´ Negara tergadai ´ Penjajahan minda ´ Hilang maruah diri dan negara ´ Ekonomi tidak maju ´ .