24 Mac 2010 PEKELILING PEJABAT PENDAFTAR (03/2010) Semua Pelajar-pelajar Open University Malaysia PENGIKTIRAFAN KELAYAKAN PROGRAM

PENGAJIAN JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA (JPA) Dengan segala hormatnya saya merujuk k epada perkara di atas. 2. Untuk makluman para pelajar, Mesyuarat Jawatankuasa Tetap Penilaian dan Pengiktirafan Kelayakan (JTPPK) yang ke 104 pada 17 Disember 2009 telah bersetuju untuk mengiktirafkan kelayakan -kelayakan bagi program-program yang dijalankan oleh OUM seperti berikut: Bil Nama Program Tempoh Sah Laku/Tarikh Mula Akreditasi 06.03.2009 Nilai Taraf OLEH

1

Sarjana Sains (Kejuruteraan) A6084

Diiktiraf oleh Kerajaan dengan syarat pemegang kelayakan memiliki Ijazah Sarjana Muda yang diiktiraf bagi maksud lantikan ke dalam Perkhidmatan Awam

2

Sarjana Muda Matematik dan Pengurusan Dengan Kepujian (A5741) Sarjana Muda Matematik Dengan Teknologi maklumat Dengan Kepujian (A5850) Sarjana Muda Keguruan (Bahasa Arab) Dengan Kepujian (A8919) Sarjana Muda Keguruan (Bahasa Melayu) Dengan Kepujian (A8916) Sarjana Muda Keguruan (Bahasa Cina) Dengan Kepujian (A8917)

06.02.2009

3

10.11.2008 Diiktiraf setaraf dengan Ijazah Sarjana Muda Kepujian dari Institusi Pengajian Tinggi Awam tempatan yang lain bagi maksud lantikan ke dalam Perkhidmatan Awam

4

10.2.2009 09.2.2010 10.2.2009 09.2.2010 10.2.2009 09.2.2010

5

6

2.2009 12.2.2. -ditandatanganKAMARIAH MOHD NOOR Pendaftar . Sekian.2.2009 12.2010 13.2.7 Sarjana Muda Keguruan (Bahasa Tamil) Dengan Kepujian (A8918) Sarjana Muda Keguruan (Pendidikan Seni Visual) Dengan Kepujian (A8921) Sarjana Muda Keguruan (Pendidikan Muzik) Dengan Kepujian (A8922) Sarjana Muda Keguruan (Kajian Sosial) Dengan Kepujian (A8920) Sarjana Muda Keguruan (Pendidikan Jasmani) Dengan Kepujian (A8923) Sarjana Muda Keguruan (Pendidikan Islam) Dengan Kepujian (A8924) Sarjana Muda Keguruan (Pendidikan Prasekolah) Dengan Kepujian (A8925) Sarjana Muda Keguruan (Pendidikan Khas) Dengan Kepujian (A8925) 10.2010 8 9 10 11 12 13 14 3. Yang benar. Pihak Universiti ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua pelajar terhadap kerjasama yang diberikan dalam proses perakuan akreditasi dan pengiktirafan.2010 06.2.2.2.2010 06.2009 11.2.2009 05.2010 06.2009 05.2.2.2010 12.2009 05.2.2. 5. Sehubungan dengan itu surat pemakluman pengiktirafan kelayakan daripada pihak JPA telah dimuat naik di dalam laman web OUM untuk makluman semua.2.2010 12.2.2009 11.2.2010 13.2009 09.

Presiden/ Naib Canselor Jawatankuasa Pengurusan Kumpulan Dekan-dekan Fakulti Pengarah/ Ketua Pusat Timbalan Pengurus Besar (Peperiksaan) Pengarah/ Pengurus/ Pentadbir Pusat Pembelajaran Pengurus-Pengurus Kanan Ketua Pusat Pengurusan Pelajar .s.k.