Riwayat Hidup 27.1.1. Nama sebenar beliau ialah Abu Hamad bin Ahmad Al-Ghazani At-Tusi. 27.1.2.

Dilahirkan pada tahun 450 Hijrah bersamaan 1058 Masihi. 27.1.3. Dikenal sebagai'Al-Gazali kelahirannya,Ghazalah bersempena dengan nama kampung

27.1.4. Asal daripada keluarga miskin.Bapanya seorang yang soleh dan bekerja sebagai pemintal bulu kambing.Beliau ingin melihat anaknya menjadi alim dan soleh 27.1.5. Beliau seorang yang bijaksana,kuat ingatan,berpegang teguh kepada syariat Islam,tekun belajar dan bijak berhujah 27.1.6. Beliau kuat beribadat,warak,zuhud,dan tidak menyukai kemewahan 27.1.7. Digelar µHujjatul Islam¶ kerana kecekapan,kemasyhuran dan kekuatannya membela Islam 27.1.8. Imam Al Ghazali adalah seorang ulama,ahli fikir, dan ahli falsafah Islam yang terkemuka 27.1.9. Meninggal dunia di Tus pada hari Isnin 14 Jamadilakhir tahun 505 Hijrah bersamaan 1111(M)

27.2.

Pendidikan

27.2.1. Pada peringkat awalnya beliau mendapat pendidikan secara percuma daripada beberapa orang guru kerana kemiskinannya 27.2.2. Beliau belajar di sekolah yang didirikan oleh Perdana Menteri Nizam AlMulk di Tus 27.2.3. Beliau melanjutkan pelajaran dari Tus ke Jarjan dan Naisabur 27.2.4. Beliau belajar pelbagai bidang ilmu fikah,ilmu kalam dan ilmu falsafah daripada Imam Al-Harmain di Naisabar 27.2.5. Beliau belajar tasawuf daripada beberapa orang guru 27.2.6. Beliau dilantik sebagai tenaga pengajar kanan di Universiti Nizamiah di Baghdad

falsafah 27. penasihat agung kepada Perdana Menteri Nizam Al-Mulk 27.3.1.27.2.3.7.3. menyokong fahaman Al-Isyairah atau dikenal sebagai mazhab ahli sunnah waljamaaah 27. menguasai ilmu al-Quran.3.2. 27.6. mantik. Ihya Ulumuddin Al-Munkaz minal Dhalal Tuhafutul falsafah Al-Wajiz . Menghasilkan Buku: 27. 27.3.6.2.5.2. usuluddin.3.5.3. berusaha mempelajari dan menguasai beberapa bahasa seperti bahasa Arab dan Parsi 27.3. tasawuf dan sanggup mengembara untuk mendapatkan ilmu Sumbangan 27. Tabah dan bersemangat kuat untuk menuntut ilmu Berjaya menghafaz Al-Quran dalam usia yang muda 27.2.3.6.4.3. pelopor kepada golongan sufi 27.3.7.3.7. hadis.7. 27.2.6. 27.3.6.7. menjadi tenaga pengajar kanan di universiti Nizamiah di Baghdad dan Naisabur 27.2.4. Kegigihan Menuntut Ilmu 27.2.1.7. 27.1. menolak fahaman ahli falsafah yang meresap dalam ilmu kalam 27.4.3.2.