KURSUS INDUKSI KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

MUKADIMAH DASARDASAR KERAJAAN

DEFINISI DASAR

APAKAH YANG DIMAKSUDKAN DENGAN DASAR ?
MENGIKUT KAMUS DEWAN, DASAR IALAH; ³ ASAS, TERAS, PANDUAN, ATURAN´

Dasar mempunyai tujuan ( Matlamat, Fungsi dan Tugas) demi kepentingan negara, agensi, unit atau pihak tertentu. Tanpa dasar ( dan tujuannya) keadaan akan menjadi kelamkabut dan tiada satu pun akan tercapai spt yg diinginkan

DEFINISI DASAR

Suatu kenyataan mengenai hasrat bagi mencapai sesuatu maksud atau kehendak

DEFINISI DASAR-DASAR KERAJAAN Satu pengistiharan (hasrat dan ideologi kerajaan) dibuat dari semasa ke semasa untuk menyelesaikan / mendapatkan hasil/ mencapai objektif. .

1969 ERA KEEMPAT : 1970 .ERA PEMBENTUKAN DASAR KERAJAAN ERA PERTAMA : ERA PENJAJAHAN BARAT ERA KEDUA ERA KETIGA : MALAYAN UNION .1990 ERA KELIMA : 1991 .SEKARANG (1991-2000 = DPN) (2001-2010 = DWN) .1957 : 1957 .

MENGAPA DASAR KERAJAAN DIGUBAL ? Meningkatkan kecekapan Meningkatkan produktiviti Mengurangkan kos pengurusan Mengatasi masalah Meletakkan asas pentadbiran negara/organisasi Panduan bagi mencapai objektif Menyedarkan orang ramai perlunya sesuatu amalan baik dipraktikan .

DASAR KERAJAAN PERLU DIFAHAMI supaya dapat merangka program dan pelan tindakan bagi mencapai objektif mengatasi masalah dan konflik yang mungkin timbul dalam pelaksanaan dasar-dasar berkenaan terlibat secara langsung sebagai kakitangan awam (pelaksana dasar) dan rakyat (sasaran) .MENGAPA DASAR.

PENGGUBALAN DAN PERLAKSANAAN DASAR-DASAR MEMENUHI OBJEKTIF BERIKUT: Pertumbuhan Ekonomi Pengagihan Pendapatan Kestabilan Kebajikan Pencapian Wawasan 2020 Pencapaian DPN Kedaulatan dan Ketahanan Negara .

MENGENALI DASAR-DASAR AWAM MALAYSIA Latar belakang Negara Peringkat Pembentukan Dasardasar Negara Penggubalan dan Pelaksanaan Dasar-dasar .

NEGARA MAJU YANG MAKMUR DAN BERSATUPADU 2.GEMILANG DAN TERBILANG . AMAN DAN STABIL.MATLAMAT DASAR 1. CEMERLANG. 3.

OBJEKTIF DASAR 1. . PENCAPAIAN MATLAMAT WAWASAN 2020 (MENJADIKAN MALAYSIA SEBUAH NEGARA PERINDUSTRIAN YANG MAJU DENGAN CIRI-CIRI SEMPURNA). KEDAULATAN DAN KETAHANAN NEGARA. PERTUMBUHAN EKONOMI DAN PENGAGIHAN YANG ADIL. PENCAPAIAN MATLAMAT.MATLAMAT DASAR PEMBANGUNAN NASIONAL (DPN) 3. DAN 4. 2.

STRATEGI . ARAHAN TETAP PERINTAH-PERINTAH AM ARAHAN PERBENDAHARAAN 4. ORDINAN.BENTUK DASAR 1. PROGRAM dan PROJEK ‡ . PERUNDANGAN AKTA . ENAKMEN 2. ARAHAN PENTADBIRAN SURAT PEKELILING 3. RANCANGAN .

RANCANGAN .PROGRAM .PROJEK .MEKANISME PENGGUBALAN MENGENALPASTI MASALAH MENENTUKANMATLAMAT/OBJEKTIF MEMILIH STRATEGI .

DWN. DS&T DLL J/KUASA AD .HOC CONTOH: DASAR PENDIDIKAN KEBANGSAAN.MEKANISME PENGGUBALAN (samb) SERENTAK DENGAN PENGGUBALAN RANCANGAN 5 TAHUN/RRJP ± CONTOH : DEB. DPN. DASAR PERTANIAN NEGARA DLL .

KERANGKA PERANCANGAN 1956-1960 1 Malaya Plan 1961-1965 2 Malaya Plan 1966-1970 1 M¶sia Plan 1971-1975 2 M¶sia Plan 1976-1980 3 M¶sia Plan 1981-1985 4 M¶sia Plan 1986-1990 5 M¶sia Plan 1991-1995 6 M¶sia Plan 1996-2000 7 M¶sia Plan 2001-2005 2006-2010 2011-2015 2016-2020 8 M¶sia Plan 9 M¶sia Plan 10 M¶sia Plan 11 M¶sia Plan RRJP1 (DEB) 1971-1990 RRJP2 (DPN) 1991-2000 RRJP3 (DWN) 2001-2010 ? W2020 1991 2020 ? NEGARA MAJU .

Wawasan 2020 Dasar Ekonomi Baru (RRJP 1) (1971-1990) Dasar Pembangunan Nasional (1991-2000) Dasar Wawasan Negara Dasar Perindustrian Negara. Dasar Pendidikan Kebangsaan. 5. Dasar/Program Pembaharuan dan Peningkatan Produktiviti dan Kualiti dalam Perkhidmatan Awam. 10. Dasar Pensyarikatan Malaysia. 9. Dasar Penswastaan Negara. Dasar Sains Teknologi dan Alam Sekitar Malaysia. Dasar Pandang ke Timur.DASAR-DASAR UTAMA 1. 3. 2. 11. 6. Dasar Kebudayaan. 7. 12. 8. 13. Dasar Pertanian Negara. . 4.

DASAR-DASAR LAIN DASAR WANITA NEGARA DASAR PENERAPAN NILAI ISLAM DLM PENTADBIRAN DASAR PENGELUARAN NEGARA DASAR BURUH NEGARA DASAR KEPENDUDUKAN NEGARA DASAR LUAR NEGARA .

Sempena Pelancaran Majlis Perdagangan Malaysia. Perdana Menteri telah membentangkan satu kertas kerja bertajuk ³ MALAYSIA MELANGKAH KE HADAPAN ³ Merupakan satu pemikiran dan rangka kerja mengenai matlamat menjadikan Malaysia sebuah negara maju pada tahun 2020. .WAWASAN 2020 Pada 28/2/1991 .

Negara mestilah maju dari semua bidang: ekonomi. keadilan sosial. mutu hidup yang tinggi. . agihan kekayaan yang seimbang. nilai sosial & kerohanian di samping mempunyai rasa bangga dan keyakinan akan bangsa serta negara sendiri. psikologi dan kebudayaan iaitu kemajuan sepenuhnya untuk mencapai perpaduan negara yg didorong oleh faktor-faktor seperti Pertumbuhan ekonomi yang pesat. kerohanian. politik.´ PM/28 FEBRUARI 1991/MBC 2020 ? Malaysia tidak seharusnya menjadi negara maju dari segi ekonomi sahaja.³MATLAMAT TERAKHIR YANG KITA SEPATUTNYA CITA-CITAKAN ADALAH SEBUAH NEGARA MALAYSIA YANG BENAR-BENAR MAJU MENJELANG TAHUN 2020. sistem pemerintahan yang cekap & berkesan. kestabilan politik.

UTK MENJADIKAN MALAYSIA´ ««SEBAGAI SEBUAH NEGARA INDUSTRI´ DAN..MATLAMAT PEMBANGUNAN NEGARA IALAH. MENURUT ACUAN KITA SENDIRI «.. PEMBENTUKAN SEBUAH NEGARA YG BENAR-BENAR MAJU MENJELANG TAHUN 2020 «.´ .

. Arah tujuan dan sasaran negara untuk mencapai negara maju sepenuhnya dgn nilai2 positif tersendiri.WAWASAN 2020 Wawasan strategik jangka panjang.

Rakyat hidup dalam aman damai dan bersatu padu.OBJEKTIF W 2020 Negara maju dalam semua aspek kehidupan. .

PERSPEKTIF WAWASAN 2020 PERSPEKTIF : Pembentukan satu negara bangsa Malaysia. . Negara Perindustrian. Keadilan Ekonomi dan sosial Moral dan Etika. Pembangunan masyarakat berdasarkan sistem kekeluargaan.

.

membentuk BANGSA MALAYSIA dgn rasa taat setia & dedikasi terhadap bangsa tersebut. Ia mestilah sebuah negara yg sejahtera. yg mempunyai matlamat yg serupa dan dikongsi bersama. bersatu antara wilayah & kumpulan etnik. menikmati kehidupan yg harmonis berdasarkan persamaan hak & keadilan. .CABARAN 1 Membentuk sebuah negara yg bersatu padu.

benarbenar sedar akan potensinya. dan cukup tangkas utk menghadapi segala jenis rintangan. tidak terkongkong jiwanya dan dihormati pula oleh semua bangsa lain. yakin diri sendiri.CABARAN 2 Melahirkan masyarakat Malaysia yg bebas. bangga dgn keadaannya kini & segala yg telah dicapainya. teguh & terbentuk jiwanya. . Mempunyai sifat mengejar kecemerlangan.

CABARAN 3 Memupuk & membangunkan sebuah masyarakat demokratis yang matang. . berasaskan muafakat. yang mengamalkan suatu bentuk demokrasi Malaysia yang unggul. musyawarah dan dapat dicontohi oleh negara-negara membangun yang lain.

.CABARAN 4 Mewujudkan sebuah negara yang kukuh ciri-ciri moral dan etikanya. di mana warganegaranya berpegang teguh kepada nilai-nilai keagamaan & kerohanian yang murni & disertai dengan budi yang luhur.

. tanpa rasa tersisih daripada bangsanya. liberal & saling memahami. bebas mengamalkan adat resam. kebudayaan serta kepercayaan agama masing-masing.CABARAN 5 Masyarakat yang matang. Semua rakyat tanpa mengira keturunan & kepercayaan.

iaitu satu masyarakat yang bukan sahaja memanfaatkan teknologi tetapi turut menyumbang kpd sains & teknologi masa hadapan. .CABARAN 6 Masyarakat Malaysia berasaskan sains dan yang progresif.

CABARAN 7 Masyarakat penyayang & bertimbang rasa. Kebajikan rakyat tidak berasaskan kepada negara atau individu tetapi kepada sistem keluarga yang kukuh & mantap. . dgn sistem sosial yang lebih pentingkan masyarakat dpd diri sendiri.

Pengagihan kekayaan negara secara adil & saksama. . Masyarakat spt ini tidak akan terbentuk selagi terdapat pengenalan kaum dengan fungsi ekonomi & pengenalan kemunduran ekonomi dengan kaum.CABARAN 8 Masyarakat yang adil ekonominya. dengan kemajuan ekonomi dinikmati bersama oleh setiap rakyat.

CABARAN 9
Mencapai sebuah masyarakat yang makmur, dengan ekonomi yang mampu menghadapi persaingan, bersifat dinamis, teguh dan berdaya tahan.

DASAR EKONOMI BARU

34

LATAR BELAKANG DEB
1. Amalan British - Kaum mengikut ekonomi dan kawasan penempatan melalui pemerintahan : ³ PECAH DAN PERINTAH ³. 2. Rancangan Malaya Pertama dan Kedua menitikberatkan pertumbuhan dan pembaharuan ekonomi. 3. Tahun 1970 - banci penduduk 49.3 % keluarga di semenanjung Malaysia menerima pendapatan di bawah garis kemiskinan.

35

4. 5. Pada 13 Mei 1969 .Kepincangan kaum. Dasar Ekonomi Baru dilancarkan oleh kerajaan pada tahun 1970 melalui ancangan Malaysia Kedua (1971-1975) untuk membetulkan ketidakseimbangan ekonomi antara kaum dan wilayah di Malaysia. 36 .

MATLAMAT DEB 1. Matlamat utama DEB ialah perpaduan antara kaum yang merangkumi program 20 tahun. Rancangan Pembangunan DEB bertujuan.2 Menyusun semula masyarakat ± mengurang dan menghapus pengenalan kaum mengikut fungsi ekonomi. 2. 2. 2.1 Membasmi kemiskinan tanpa mengira kaum. 37 .

1 Peluang pekerjaan yang banyak diwujudkan. bandar dan luar bandar serta wilayah 1.3 Taraf hidup di luar bandar diperbaiki dan dimodenkan. 38 .STRATEGI PELAKSANAAN DEB 1.2 Pembangunan seimbang untuk mengurangkan jurangperbezaan pendapatan antara kaum. MEMBASMI KEMISKINAN . 1.4 Mewujudkan kumpulan perusahaan dan perdagangan Bumiputera. 1. 1.

5 Pekerjaan yang menunjukkan komposisi kaum di Malaysia digalakkan. Taraf dan kualiti hidup rakyat ditingkatkan melalui pelajaran. latihan. kesiatan dan kemudahan infrastruktur.1.6 39 . 1.

2. 2. Membentuk masyarakat perdagangan dan perindustrian di kalangan Bumiputera 30 % dlm tahun 1990. 40 2. PENYUSUNAN SEMULA MASYARAKAT .2 2.3 .1 Menggalakkan pemilikan saham Bumiputera sebanyak 30 % untuk mengimbangi komposisi kaum dengan 40 % untuk bukan Bumiputera dan 30 % pelaburpelabur asing menjelang 1990. Meningkatkan taraf kehidupan golongan miskin.

Bank Bumiputera dan Amanah Saham Nasional. Memajukan kawasan yang mundur melalui pembangunan wilayah baru seperti DARA.2.4 Menubuhkan agensi-agensi seperti MARA.5 41 . 2. Bank Pembangunan. KESEDAR. KEJORA dan sebagainya.

00 sebulan Cina India .sebanyak RM 565. 1.sebanyak RM 455.1 % pada tahun 1990. Laporan Kajian Separuh Penggal RMK 4 menunjukkan pendapatan purata sebenar isi keluarga bertambah baik iaitu.PENCAPAIAN DAN MASALAH 1.00 sebulan .3 Melayu .3 % pada tahun 1980 kepada 17.2 1. 42 .sebanyak RM 290. Kadar kemiskinan telah menurun daripada 49.00 sebulan 2.1 1.

Pahang Tenggara.3. Kelantan Selatan. Bilangan Bumiputera dalam semua sektor telah meningkat. Jengka dan Terengganu Tengah. 4. misalnya bilangan pekerja dalam sektor pembuatan telah bertambah daripada 29% kepada 33 %. 000 orang pada tahun 1980.000 orang kepada 62. Bilangan Bumiputera yang terlibat dalam perniagaan telah bertambah daripada 25. 43 . Sebanyak 28 buah andar baru telah dibangunkan dalam kawasan pembangunan wilayah di Johor Tenggara.

. DPN dilancarkan pada 17/6/1991 sebagai kesinambungan DEB. Mewujudkan masyarakat perdagangan dan perindustrian bumiputra. Pengagihan kekayaan yang lebih saksama.sistem nilai dan etika. Penekanan kpd strategi pembasmian kemiskinan. Menumpukan kepada pembangunan sumber manusia. Socio Economic Engineering ala DEB perlukan masa yang lebih lama.DASAR PEMBANGUNAN NASIONAL LATARBELAKANG : Banyak kemajuan yang dicapai namun masih belum sepenuhnya. Menggalakkan penglibatan sektor swasta.

.OBJEKTIF DASAR PEMBANGUNAN NASIONAL Perpaduan Negara. Taraf Negara Maju.

MATLAMAT DPN Matlamat Dasar Pembangunan Nasional ialah untuk menyatupadukan penduduk pelbagai kaum dan mewujudkan Malaysia menjadi sebuah negara maju. . aman dan makmur mengikut acuan sendiri sebagaimana yang digariskan dalam cabaran Wawasan 2020.

Menumpukan kepada pembangunan sumber manusia.DIMENSI-DIMENSI BARU DPN Membasmi golongan termiskin dan kemiskinan relatif Menumpukan kepada perwujudan gunatenaga dan pembangunan pesat. . Meningkatkan penglibatan sektor swasta dalam proses penyusunan semula masyarakat.

Keseimbangan pertumbuhan dan pengagihan. Keseimbangan sosial dan ekonomi. Penggunaan Sains & Teknologi. Integrasi Nasional. . bermoral dan beretika. Saling melengkapi antara sektor. Masyarakat yang progresif.STRATEGI DPN Mewujudkan corak pembangunan yang lebih seimbang . Pemeliharaan alam sekitar. Sumber manusia yang berkualiti.

Penyusunan semula masyarakat. Pembasmian kemiskinan. Persaingan antara bangsa.PROGRAM PELAKSANAAN DPN Pencapaian yang berkualiti & berkekalan. . Wawasan 2020.

. Aspek-aspek utama di dalam RRJP 2 ialah Wawasan 2020 dan Dasar Pembangunan Nasional.Rangka Rancangan Jangka Panjang II (RRJP 2) RRJP 2 merupakan kesenambungan daripada RRJP 1 dan ia mula dilaksanakan pada tahun 1991.

TERAS UTAMA RRJP 2 Mengekalkan pertumbuhan pesat ekonomi negara untuk mencapai matlamat pembangunan seimbang dan penglibatan sektor swasta sebagai peneraju utama ekonomi negara berdasarkan empat Rangka Pembangunan Negara. .

Menambah daya pengeluaran dan pendapatan Memindahkan orang yang berkerja di sektor yang rendah daya pengeluarannya kepada sektor yang lebih lumayan atau lebih produktif. .AKTIVITI-AKTIVITI DPN Mewujudkan peluang pekerjaan untuk semua golongan rakyat yang menganggur.

.Mengurangkan jurang perbezaan pendapatan antara kaum. Memodenkan kehidupan di luar bandar Mewujudkan kumpulan perusahaan dan perdagangan bumiputera. antara kawasan bandar dan luar bandar dan antara wilayah.

. kesihatan. latihan. kemudahan-kemudahan infrastruktur dan lain-lain lagi.Mengadakan suasana pekerjaan yang mencerminkan komposisi kaum di Malaysia Memperbaiki taraf dan kualiti hidup rakyat melalui pendidikan.

DASAR WAWASAN NEGARA RRJP3 YANG MERUPAKAN PEMBANGUNAN DEKAD KEDUA WAWASAN 2020 DIGUBAL BERASASKAN DASAR WAWASAN NEGARA(DWN) LATAR BELAKANG . .PEPADUAN MERUPAKAN TONGGAK UTAMA DWN YANG BERTUJUAN UNTUK MEMBINA BANGSA MALAYSIA YANG PROGRESIF DAN MAKMUR SERTA HIDUP DALAM HARMONI DAN MELIBATKAN SEMUA PIHAK SECARA SEPAKAT DAN SAKSAMA.

DIMENSI BARU DWN MEMBANGUNKAN MALAYSIA SEBAGAI SEBUAH NEGARA YANG MEMPUNYAI MASYARAKAT YANG BERASASKAN PENGETAHUAN. MENJANA PETUMBUHAN YANG DIDORONG OLEH SUMBER DAN KELUARAN TEMPATAN MELALUI PENGUKUHAN PERLABURAN DI DALAM NEGERI DAN PEMBANGUNAN KEUPAYAAN TEMPATAN DI SAMPING PENARIKAN PELABURAN ASING. .

MENJADIKAN SEKTOR PERTANIAN. MENCAPAI PENYERTAAN BUMIPUTERA BERKESAN SERTA PEMILIKAN EKUITI SEKURANG-KURANGNYA 30% MENJELANG TAHUN 2010. MEMBASMI KEMISKINAN DI KALANGAN KELOMPOK KECIL YANG MISKIN. . PEMBUATAN DAN PERKHIDMATAN LEBIH DINAMIK MELALUI PENERAPAN PENGETAHUAN YANG TINGGI.

.58 MENINGKATKAN PENYERTAAN BUMIPUTERA DALAM SEKTOR UTAMA EKONOMI. MENGORIENTASI SEMULA PEMBANGUNAN SEMBER MANUSIA BAGI MENYOKONG PEMBENTUKAN MASYARAKAT YANG BERASASKAN PENGETAHUAN.

DASAR PENDIDIKAN NEGARA .

.LATARBELAKANG : Digubal bagi menggantikan sistem pendidikan penjajah Inggeris Lahir atas satu Dasar Pendidikan Kebangsaan melalui Penyata Razak 1956 dan dimaktubkan dalam ordinan Pelajaran 1957. Disemak semula pada 1960 yang menghasilkan Penyata Rahman Talib 1960. kemudian dimaktubkan dalam Akta Pelajaran 1961. 1974 ± Jawatankuasa Kabinet ditubuhkan untuk Mengkaji Dasar Pendidikan.

rohani.FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN ³Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara ´ . berakhlak mulia. emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. berketrampilan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan.

OBJEKTIF Dapat memenuhi keperluan negara dan menggalakkan perkembangan kebudayaan. Menyatupadukan kanan-kanak sekolah berbilang kaum dan menyediakan tenaga kerja Melahirkan masyarakat yang bersatupadu. ekonomi dan politik. sosial. berdisiplin dan terlatih .

Menyediakan Pendidikan Rendah KBSR dan Pendidikan Menengah KBSM. Memperluaskan Pendidikan Vokasional dan Teknik. Melicinkan tatacara pengurusan pendidikan. . Mendemokrasikan pendidikan.Strategi : Meningkatkan mutu pendidikan keseluruhannya. Sistem peperiksaan yg sama. Pendidikan yg menyeluruh. Peluang pendidikan asas selama 9 tahun.seimbang dan bersepadu. Kurikulum yg sama. Bahasa kebangsaan sebagai bahasa pengantar utama.

Mempertingkatkan pendidikan kerohanian. Menjadikan Bahasa kebangsaan dan B Inggeris sebagai mata pelajaran wajib dan memberi peluang yg sempurna bagi pembelajaran bahasa2 lain. . Menggalakkan aktiviti kokurikulum. moral dan disiplin.Strategi : (sambungan) Mempelbagai dan memperbanyakkan kemudahan pendidikan di peringkat Universiti.

DASAR PERINDUSTRIAN NEGARA
1. LATAR BELAKANG
Sejak tahun 1960, perkembangan sektor pembuatan Malaysia dilaksanakan bercorak gantian-import tapi skop pasaran terhad. 1970 mula berubah berorientasikan eksport dengan matlamat: Mencapai matlamat DEB Mempelbagaikan dan mengembangkan industri ke seluruh negara. Menambahkan tukaran asing menerusi pewujudan industri berteknologi tinggi dan meningkatkan kemahiran pekerja. Menambahkan industri kecil Mengurangkan import barangan jentera Mengeksloitasi pertalian pengeluaran danpemprosesan. Menguatkan keupayaan teknologi sektor pembuatan _ Mempergiatkan lagi proses industrialisasi negara. _ Asas yang kukuh untuk menjadi sebuah negara perindustrian yang maju.
65

RASIONAL

1. Walaupun matlamat-matlamat pembangunan perindustrian telah menghasilkan kemajuan yang pesat dalam tahun 70-an, beberapa kelemahan telah dapat dikesan terutamanya dalam awal tahun 80-an di mana kemelesetan sektor luar telah menjejaskan prestasi sektor pembuatan Malaysia.Tumpuan hanya kepada pengeluaran barangan elektrik, bahan-bahan kimia dan petroleum, tekstil, kasut dan beberapa pengeluaran jentera dan peralatan perhubungan.
66

2. Campurtangan kerajaan dalam memberikan galakan
seperti galakan cukai, galakan pelaburan industri baru, galakan tempatan, Akta Penyelarasan Perindustrian dan Pewujudan Kawasan Perdagangan Bebas telah menghasilkan keadaan yang tidak seimbang dalam industri pembuatan. Antara kesan yang tidak seimbang ialah: a. Terlalu berat kepada 2 sektor eksport elektronik dan tekstil (65%) b. 73% kegiatan bertumpu di kawasan maju c. Kadar kepentingan asing yang tinggi dalam modal tetap - misalnya industri elektronik (80%) tekstil (54%) d. Kebanyakan firma yang menggunakan galakan ialah firma multinasional yang berorientasikan pasaran eksport yang kurang perhatian kepada mewujudkan pemprosesan dalam negeri.
67

3. 68 . Kelemahan-kelemahan ini ditambah dengan tidak wujudnya dasar perindustrian negara yang dapat mengadakan matlamat dan strategi yang terang bagi menyelaras kesemua kegiatan pembuatan negara khususnya kepada industri berasaskan pertanian.

Merangka secara terperinci kegiatan sektor industri kecil untuk menghasilkan penggunaan sumber secara optimum . Menggalakkan penggunaan sepenuhnya sumber asli negara.Objektif : Menjadikan sektor perkilangan sebagai µcatalyst¶ pertumbuhan perindustrian negara. Meningkatkan tahap penyelidikan dan pembangunan(R & D) teknologi tempatan.

kedudukan permintaan dan penawaran berbagai jenis barang .70 Objektif : Menyatukan industri yang sedia ada dengan kegiatan mengeluarkan bahan mentah dan kegiatan memproses bahan Merangka keperluan teknologi sektor dengan melangkapkan program yang menyeluruh Menyediakan profil industri yang sesuai seperti keluasan pasaran dan keupayaan yang sedia ada.

Menggalakkan penglibatan sektor swasta dalam peneraju dan penggerak ekonomi negara mengganti peranan sektor awam.DIMENSI-DIMENSI UTAMA    Membasmi golongan termiskin dan kemiskinan relatif. Meningkatkan pembangunan sumber manusia sebagai aset utama mengganti pergantungan kepada bahan komoditi.  . Mewujudkan masyarakat perdagangan dan perindustrian bumiputera.

Membangunkan teknologi dan tenaga rakyat . Memajukan industri berasaskan sumber untuk eksport. Memaju dan menggunakan sistem perkhidmatan maklumat yg bersepadu.Strategi Pelan Induk : Dasar perindustrian yg berpandangan keluar : Lebih tinggi dan lebih kompetitif. Memajukan industri berat terpilih untuk menyokong industri eksport.

Memoden dan menyusun semula struktur perindustrian dgn mempertingkatkan pembangunan industri kecil dan sederhana. . Memperkukuhkan institusi yg bertanggungjawab kpd pembangunan sektor pembuatan Menyusun semula sistem galakan perindustrian yang sedia ada untuk memupuk kecekapan dan daya saing yg lebih tinggi.Strategi Pelan Induk :(sambungan) Mengurangkan perbelanjaan dlm pembinaan infrastruktur.

DASAR PENSWASTAAN NEGARA Dasar Penswastaan merupakan satu program kerajaan yang melibatkan pemindahan atau penjualan kepentingan-kepentingan kerajaan sama ada dalam bentuk ekuiti atau aset kepada pihak swasta. Ia melibatkan sama ada pemindahan atau penjualan secara sebahagian atau keseluruhannya. 74 .

DASAR PENSWASTAAN Pemindahan kepentingan atau pelaburan kerajaan yang tertentu kepada sektor swasta. Pengagihan sumber secara cekap. Mengurangkan beban kewangan kerajaan. . Mempercepatkan pencapaian Dasar Pembangunan Nasional. Menggalakkan pertumbuhan ekonomi. Meningkatkan kecekapan dan pelbagaian hasil.

Contoh: TNB. Penswastaan secara terpilih dimana kerajaan menjual atau memajak sesuatu perkhidmatan atau kepentingan. Contoh: Kumpulan FIMA. 3. Penswastaan sebahagian iaitu pemindahan sebahagian saham hakmilik kerajaan kepada swasta. 2. Ini boleh digerakkan oleh kerajaan seperti penyediaan perkhidmatan letak kereta awam atau boleh digerakkan oleh pihak swasta seperti pembinaan jejambat atau lebuhraya. Memindahkan hakmilik dan pengurusan dari sektor awam ke sektor swasta. .DASAR PENSWASTAAN MEKANISME / BENTUK PENSWASTAAN 1. Penswastaan pengurusan ± kerajaan mengekalkan hakmilik tetapi pengurusannya sahaja diserahkan kepada swasta. Contoh: Kumpulan FIMA Penswastaan secara penuh iaitu penjualan 100% saham kerajaan kepada swasta. 5. dan Telekom. 4. MAS.

Melibatkan pembahagian tanggungjawab menyediakan sesuatu perkhidmatan khusus seperti mencuci atau menyelenggara kawasan awam sebelumnya dijalankan oleh kerajaan. pembuatan. Penswastaan melalui pajakan .DASAR PENSWASTAAN 6. . 7. perhubungan dan lain-lain. penswastaan ini melibatkan penyewaan kemudahan-kemudahan yang tertentu. pembinaan. kemudahan-kemudahan awam. Penyertaan sektor swasta dalam kegiatan penyelidikan perkhidmatan secara kontrak. Peluang penswastaan meliputi berbagai bidang termasuklah pertanian. penyimpanan. Ini tidak melibatkan pemindahan hakmilik walau pun kemungkinan yang sedemikian boleh dipertimbangkan. pengangkutan.

Adalah menjadi harapan kerajaan agar penswastaan dapat meningkatkan prestasi ekonomi dan perkhidmatan keseluruhannya yang seterusnya akan menghasilkan peningkatan kadar pertumbuhan ekonomi negara yang lebih tinggi.´ . Sebaliknya sektor swasta didapati lebih cekap dan lebih bermotivasi.DASAR PENSWASTAAN RASIONAL DASAR ³ Dalam menguruskan sesebuah perusahaan kerajaankerajaan dimana jua di dunia adalah terkenal dengan ketidakcekapannya walaupun dibantu dengan unsur-unsur monopoli dan kuasa kerajaan.

Mempercepatkan pencapaian hasrat (DEB) . 4. Mengurangkan kerajaan. 2. Pengagihan sumber secara cekap.DASAR PENSWASTAAN OBJEKTIF 1. beban kewangan dan kecekapan Menggalakkan pertumbuhan ekonomi. 3. 5. Meninggikan penghasilan.

Isu-isu penting yang perlu diberi pertimbangan ialah :) pemecahan suatu perkhidmatan (Fragmentation) hal keselamatan 80 . Menyediakan garis panduan lengkap bagi membolehkan kementerian atau jabatan menswastakan beberapa perkhidmatan masing-masing.STRATEGI DAN PELAKSANAAN Penubuhan jawatankuasa khas di Unit Perancangan Ekonomi (EPU).

STRATEGI DAN PELAKSANAAN (sambungan) - perundingan aplikasi kewangan penentuan harga implikasi kepada kakitangan pelaksanaan DEB pengawasan dan penilaian yang rapi terhadap penswastaan 81 .

Memaksimumkan daya pengeluaran.perikanan dan perhutanan.ternakan. Meningkatkan hasil pertanian dan mutu komoditi yg berpotensi untuk dieksport. Meningkatkan pendapatan petani2. .DASAR PERTANIAN NEGARA Membangunkan sektor pertanian : * Tanaman.

31%(1988) 27.8(1990) .8 %(1987) TURUN 18.DASAR PERTANIAN NEGARA DILANCARKAN²12 JANUARI 1984 GARIS PANDUAN KERAJAN DAN SWASTA MENGGIATKAN SEKTOR PERTANIAN PERATUS SUMBANGAN SEKTOR PERTANIAN DALAM KDNK TELAH MENURUN 21.7%(1990) GUNATENAGA MENURUN 51%(1970).

PENYATUAN TANAH. AKTIVITI PERTANIAN SECARA KOMERSIAL DAN INDUSTRI KAMPUNG .DASAR PERTANIAN NEGARA PENGSWASTAAN DAN PENYERTAAN PIHAK SWASTA PEMBANGUNAN KOMODITI PROGRAM HALACARA BARU DALAM PEMBANGUNAN KAMPUNG DAN LUAR BANDAR² PENGELOMPOKAN KAMPUNG.

. Penyelidikan dan pembangunan.DASAR PERTANIAN NEGARA Strategi : Penggunaan sumber secara optimum. Pembentukan semula pemasaran. Pemesatan Pembangunan Industri berasaskan pertanian. Peranan utama sektor swasta. Pembangunan industri makanan yg dinamik.

5. Pemasaran & Galakan khas 4. PEMBANGUNAN IN-SITU ± Penanaman semula. bajaan. Penyatuan / Kelompok . PERKHIDMATAN SOKONGAN PERTANIAN ± Latihan. optimum pendapatan 6. Projek bersepadu. PEMBANGUNAN KOMODITI ± R & D . PENSWASTAAN DAN PENYERTAAN PIHAK SWASTA ± Tingkatkan produktiviti. PEMBANGUNAN SOSIAL DAN INSTITUSI ± jalanraya. FELCRA 2.DASAR PERTANIAN NEGARA PROGRAM 1.FELDA. 3. pengangkutan dll. PEMBUKAAN TANAH BARU .

Ternakan : : : : : .65% Keperluan negara dan eksport. 3. Sayuran : : : Matlamat pengeluaran 55% . Padi 2.DASAR PERTANIAN NEGARA PANDUAN PENGELUARAN MAKANAN Tanaman Makanan 1. Jenis sayuran berkualiti. Buahan : : : Komersil Pemerosesan Eksport Permintaan dan eksport Perikanan laut dalam Modernisasi peralatan Daging lembu Ayam / telur Kambing / biri± biri Susu segar Makanan ternakan 4. Perikanan : : : 5.

Koko 4. Getah : : 2. Tembakau : : : : Teknologi moden Kawasan sedia ada Perladangan Teknologi tinggi Kawalan mutu eksport Kegunaan tempatan Tidak diperluaskan Kawalan mutu Eksport 7.DASAR PERTANIAN NEGARA TANAMAN INDUSTRI 1. Kelapa sawit : : 3. Kelapa 5. Lada Hitam 6. Bunga-bungaan: .

Pembukaan hutan dihadkan 2. Pemerosesan. INDUSTRI PERTANIAN 1. Penyimpanan / Storan beku 3.DASAR PERTANIAN NEGARA PERHUTANAN 1. 2. Pengangkutan . Pemuliharaan sumber hutan.

1983 TAKRIFAN: Kerjasama antara sektor swasta dengan sektor awam untuk meningkatkan pembangunan negara. Kedua-dua sektor harus mencapai persetujuan dalam pembangunan sosial dan ekonomi negara. . Kakitangan awam & swasta adalah pemilik bersama. Malaysia dianggap sebuah syarikat.DASAR PERSYARIKATAN MALAYSIA (M¶SIA INCORPORATED) 25.02.

91 OBJEKTIF Mewujudkan kerjasama erat. Menghapuskan sifat µpermusuhan¶ di antara kedua-dua sektor dengan menggalakkan perkongsian maklumat dan saling faham memahami akan prosedur dan matlamat kedua belah pihak. Meningkatkan hasil negara . bermakna dan berkesan antara sektor awam dan swasta demi pembangunan negara bagi mencapai faedah bersama.

92 Peranan Sektor Awam Dalam Dasar Persyarikatan Malaysia Sebagai Fasilitator Sebagai Perancang Sebagai Pelaksana .

Tanggungjawab Sektor Swasta Dalam DPM 93 Sebagai Penggerak Pertumbuhan Ekonomi Negara Sebagai Pengeluar Barangan Sebagai Peneroka Pasaran .

.STRATEGI INTAN ± mengendalikan forum mewujudkan persefahaman & kerjasama antara sektor swasta dengan sektor awam.

Penempatan pegawai kerajaan di syarikat swasta untuk mempereratkan hubungan dan mempelajari sistem pengoperasian sektor swasta.Penubuhan Panel Perundingan antara sektor swasta dengan sektor awam. .

Penubuhan Jawatankuasa Persyarikatan Malaysia Peringkat Pengawal untuk memperkukuhkan perundingan awam-swasta. . Penerbitan Buku Berurusan Dengan Perkhidmatan Awam Malaysia.

pernyataan komitmen bertulis tentang jaminan standard dan kualiti perkhidmatan.Penggubalan Piagam Pelangan. .

.Pengenalan Rangkaian Perkhidmatan Awam (Civil Service Link) ± maklumat Public Service Network ± pembayaran bil setempat.

.Keberkesanan Panel Perunding terhad .Krisis kepimpinan . .Pemahaman dan penerimaan konsep.Kelemahan komunikasi. .DASAR PENSYARIKATAN MALAYSIA Kelemahan PENCAPAIAN: Penubuhan Panel Perunding Pensyarikatan Malaysia.Masalah sektor swasta yang terdiri dari banyak kumpulan dan berbagai kepentingan.Penyelarasan dan muafakat yang tidak efektif . 9 Tahun 1991) KELEMAHAN: .Kelemahan kerjasama ± antara kedutaan dengan agensi dagang & swasta .Persepsi yang salah . Usaha-usaha memperbaiki Perkhidmatan Awam. Panduan (baru) Pelaksanaan Dasar Pensyarikatan Malaysia (PPKA Bil.Perkongsian maklumat dan aliran maklumat yang tidak mencukupi. .

5. LAIN- . PENYUMBANG TAMADUN SAINTIFIK DAN TEKNOLOGI MASA HADAPAN.RASIONAL / LATAR BELAKANG: BELAKANG: 1. KAITAN SAINS DAN TEKNOLOGI DENGAN SEKTOR EKONOMI SEPERTI PERINDUSTRIAN. 4. MEWUJUDKAN MASYARAKAT SAINTIFIK DAN PROGRESIF. PERTANIAN DAN LAIN-LAIN. 3. MENJELANG TAHUN 2020 MALAYSIA MENJADI SEBUAH NEGARA MAJU. DIGUBAL PADA BULAN APRIL 1986 2.

UNTUK MEMBENTUK EKONOMI YANG CEKAP MELALUI PENYELIDIKAN DAN PEMBANGUNAN (R&D) . UNTUK MENGATASI / MENANGANI MASALAH DALAM SEKTOR PERINDUSTRIAN (PELBAGAIAN KUALITI DAN RANGKAIAN INDUSTRI) 3. 2.OBJEKTIF 1. UNTUK MENCAPAI TAHAP NEGARA MAJU DAN NEGARA INDUSTRI.

4. MASYARAKAT SAINTIFIK DAN PROGRESIF MEMPUNYAI DAYA PERUBAHAN YANG TINGGI, MEMANDANG KEHADAPAN, PENGGUNA TEKNOLOGI DAN PENYUMBANG KEPADA TAMADUN SAINTIFIK DAN TEKNOLOGI MASA HADAPAN.

5. MENINGKAT KAN TAHAP PENGETAHUAN, KEMAHIRAN, PENGURUSAN DAN KEPAKARAN.

6. MENGGALAKKAN KEFAHAMAN, KESEDARAN DAN PENGHARGAAN TERHADAP BIDANG STRATEGI.

STRATEGI:
1. PROGRAM PENYELIDIKAN DAN PEMBANGUNAN (P&P) KEBANGSAAN; KEBANGSAAN; CONTOH: CONTOH: * PROGRAM PENUMPUAN PENYELIDIKAN DAN BIDANGBIDANG-BIDANG KEUTAMAAN (IRPA) * SKIM GERAN PENYELIDIKAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI.( IGS ) INDUSTRI. *SKIM GERAN PENYELIDIKAN DAN PEMBANGUNAN MULTIMEDIA (MGS) *SKIM GERAN DEMONSTRATOR APPLICATION

2. PEMBANGUNAN - SUMBER TENAGA MANUSIA: MANUSIA: : PROGRAM PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA S & T : FELLOWSHIP SAINS KEBANGSAAN (NSF) : PROGRAM PASCA SISWAZAH DAN PASCA DOKTORAL. DOKTORAL. 3. PROGRAM TEKNOLOGI PENGGALAKAN SAINS DAN

4. DIREKTORAT BIOTEKNOLOGI KEBANGSAAN (BIOTEK) : UNTUK MENGGALAKKAN DAN MENYEMENYELARAS AKTIVITI-AKTIVITI DALAM BIDANG BIOAKTIVITIBIOTEKNOLOGI. TEKNOLOGI.

KEBANGSAAN. PUSAT MEKLUMAT SAINS DAN TEKNOLOGI MALAYSIA (MASTIC) : PEMBANGUNAN DAN PETUNJUK SAINS DAN TEKNOLOGI (S&T) KEBANGSAAN.5. : PENGKALAN DATA SAINS DAN TEKNOLOGI DALAM TALIAN MASTICLink .

8. KIMIA. PENUBUHAN BAHAGIAN KAJIAN SAINS NEGARA (BAKSA) 6.1. PERINDUSTRIAN. PUSAT SAINS NEGARA (PSN) 7. 9. JABATAN KIMIA. MENUBUHKAN MAJLIS PENYELARASAN DAN PEMINDAHAN TEKNOLOGI PERINDUSTRIAN. PEMBANGUNAN TEKNOLOGI TINGGI (HI-TECH) (HI- . MEMAJUKAN INDUSTRI TEKNOLOGI KOMUNIKASI DAN MAKLUMAT (ICT) 5. PENUBUHAN MAJLIS PENYELARAS DAN KEMAJUAN SAINS NEGARA (MPKSN) 2. 4. NEGARA. PUSAT REMOTE SENSING NEGARA. MPKSN MEMPERKENALKAN PROGRAM PENEKANAN PENYELIDIKAN DI BIDANG KEUTAMAAN (IRPA) 3.

4. SUMBER.LATAR BELAKANG / RASIONAL: RASIONAL: 1. 3. . 2. DIGUBAL PADA APRIL 1986 PENCEMARAN ALAM SEKITAR KEMEROSOTAN KUALITI ALAM SEKITAR KAWALAN SUMBER.

2. MEMASTIKAN ALAM SEKITAR SENTIASA BERSIH / TIDAK TERCEMAR. . MENGAWASI DAN MEMELIHARA ALAM SEKITAR. MEMASTIKAN SUMBER ASLI ALAM SEKITAR SEPERTI AIR. 5. MEMPERSEIMBANGKAN PEMBANGUNAN SOSIO EKONOMI DENGAN KAWALAN MUTU ALAM SEKITAR. 3.OBJEKTIF: 1. MENGEKAL DAN MENINGGIKAN MUTU EKONOMI DENGAN 4. UDARA DAN SUMBER HUTAN DIGUNAKAN DENGAN CARA YANG BAIK.

STRATEGI HIJAU PENDIDIKAN DAN KESEDARAN PENGURUSAN BERKESAN SUMBER ASLI DAN ALAM SEKITAR PERANCANGAN PEMBANGUNAN DAN PELAKSANAAN YANG BERSEPADU PENCEGAHAN DAN KAWALAN PENCEMARAN DAN KEMEROSOTAN ALAM SEKITAR PENGUKUHAN MEKANISME PENTADBIRAN DAN KEINSTITUSIAN PENDEKATAN PROAKTIF TERHADAP ISU ALAM SEKITAR SERANTAU DAN SEJAGAT PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN PELANPELAN TINDAKAN .

PELAKSANAAN: PELAKSANAAN: 1. GARIS PANDUAN BAGI PENEMPATAN DAN INDUSTRI. PENGAWASAN KUALITI ALAM SEKITAR. GARIS PANDUAN BAGI KAWALAN DAN PENCEGAHAN HAKISAN DAN PEMENDAPAN. KUALITI AIR SUNGAI. KUALITI UDARA. AIR MASIN. 4. . PENUBUHAN JABATAN ALAM SEKITAR 2. 3.

KITAR SEMULA. MEMBINA INSTITUT KEMAHIRAN LATIHAN ALAM SEKITAR DAN .5. PERANCANGAN SUMBER BAGI ALAM SEKITAR 7. PERHILITAN. 10. KUATKUASA AKTA ALAM SEKITAR 1974 9. SEMULA. 6. JABATAN PERHILITAN. GARIS PANDUAN BAGI PENGURUSAN SISASISA-SISA PEJAL. 11. PENILAIAN KESAN ALAM SEKITAR (EIA) 8.

Hasil drpd keluaran negara menghadapi persaingan hebat di pasaran dunia. .DASAR / PROGRAM PEMBAHARUAN & PENINGKATAN PRODUKTIVITI & KUALITI DALAM PERKHIDMATAN AWAM RASIONAL Perubahan keadaan dunia yg berubah dgn cepat Aspirasi dan kehendak rakyat yg makin meningkat Kemajuan dalam Sains dan Teknologi.. Kekurangan sumber dan perubahan pemikiran.

OBJEKTIF DASAR Tingkatkan keupayaan dan produktiviti sektor awam. Penggunaan sumber2 negara secara optimum. . Meningkatkan jumlah dan mutu perkhidmatan kpd orang ramai.

OBJEKTIF DASAR Tingkatkan keupayaan dan produktiviti sektor awam. . Penggunaan sumber2 negara secara optimum. Meningkatkan jumlah dan mutu perkhidmatan kpd orang ramai.

Pembaharuan Terhadap sistem : * Sistem Tatacara Kerja * Fail Meja dan Manual Prosedur Kerja * Pejabat Pelan Terbuka * Kumpulan Meningkatkan Mutu Kerja(KMK) * Pengurusan Melalui Mesyuarat * Panduan Sistem Pengurusan Fail Perkhidmatan Kepada Orang Ramai Meningkatkan Mutu Pentadbiran Daerah Automasi dan Mekanisasi Pejabat Meningkatkan Kawalan dan Menjimatkan Kos * * * * .STRATEGI 2.

Malaysia mempunyai nilai yang sama dengan Jepun dan Korea. .DASAR PANDANG KE TIMUR Rasional: Jepun dan Korea telah menunjukkan pertumbuhan yang pesat dari kemusnahan Perang Dunia Kedua.

Fail Meja dan Manual Prosedur Kerja . Perubahan struktur: .Penubuhan Kumpulan .Strategi Pelaksanaan: 1.Meningkatkan Mutu Kerja (KMK) .Konsep Pejabat Terbuka .Perkhidmatan Kaunter/ Perkhidmatan Pembayaran Bil Setempat .

2.Kepimpinan Melalui Teladan .Penggunaan Tanda Nama . Perubahan Sikap - Kad Perakam Waktu .

. teknikal & pengurusan. Latihan dan Kursus Latihan Perindustrian & Teknikal . Program Pengajian Akademik .meningkatkan keupayaan teknikal & penerapan etika kerja orang Jepun & Korea utk meningkatkan daya pengeluaran.peluang pelajar M¶sia melanjutkan pengajian dlm sains.3.

Program Kemajuan Teknikal . Skim Latihan Pembangunan Usahawan. .jalinan hubungan institusi M¶sia dengan institusi di Jepun & Korea. Program Kemajuan Eksekutif .menempatkan eksekutif M¶sia di agensi berkenaan di Jepun dan korea.memberi tumpuan kpd lepasan sekolah vokasional di Malaysia. Program antara Institusi .

DASAR KEBUDAYAAN KEBANGSAAN OBJEKTIF Mengukuhkan perpaduan bangsa dan negara Memupuk dan memelihara keperibadian kebangsaan Memperkaya dan mempertingkatkan kualiti kehidupan kemanusiaan dan kerohanian yang seimbang dengan pembangunan sosio-ekonomi .

Indonesia. Rantau ini merangkumi kawasan Malaysia. Brunei. Thailand dan Kemboja serta kepulauan selatan pasifik. Filipina.Prinsip Dasar kebudayaan Kebangsaan Berteraskan kepada kebudayaan rakyat asal rantau ini. Singapura. Unsur-unsur kebudayaan lain yang sesuai dan wajar diterima .

Sambungan « Islam menjadi unsur yang penting dalam pembentukan kebudayaan kebangsaan. 12 3 . Agama atau kepercayaan kepada tuhan merupakan unsur penting dalam proses pembangunan negara serta pembentukan rakyat yang berakhlak dan berperibadi mulia.

pemeliharaan dan pembangunan kebudayaan. kenegaraan dan nasionalisme Malaysia. . Meninggikan taraf dan mutu kesenian. mendokong dan menggerak kebudayaan Mewujudkan komunikasi yang berkesan ke arah kesedaran kebangsaan. Meningkatkan dan mengukuhkan kepimpinan budaya melalui usaha-usaha membimbing dan melatih peminat.STRATEGI PELAKSANAAN 124 Pemulihan. Memenuhi keperluan sosio-budaya.

RUMUSAN Dasar ini menjadi garis panduan dalam membentuk satu bangsa yang bersatu padu serta mengekalkan identiti negara di kalangan dunia antarabangsa. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful