Tujuan

 Untuk memastikan pencapaian semua hasil pembelajran direkod dan dinilai secara sistematik dan adil.  Untuk mengukur keberkesanan pengajaran guru kerana data penilaian dapat mendedah samada murid² sedang menguasai ilmu dan pembelajran atau tidak.

 Pengujian.  Penilaian.Tujuan  Pengukuran. .menunjukkan tahap pencapaian murid² dalam kemahiran tertentu atau dlm penguasaan sesuatu pembelajaran.intepretasi penilaian berdasarkan data kuantitatif dan elaborasi kualitatif.membuat klafisikasi untuk pencapaian akademik dalam pembelajaran.