Tujuan

 Untuk memastikan pencapaian semua hasil pembelajran direkod dan dinilai secara sistematik dan adil.  Untuk mengukur keberkesanan pengajaran guru kerana data penilaian dapat mendedah samada murid² sedang menguasai ilmu dan pembelajran atau tidak.

 Penilaian.Tujuan  Pengukuran. .intepretasi penilaian berdasarkan data kuantitatif dan elaborasi kualitatif.  Pengujian.menunjukkan tahap pencapaian murid² dalam kemahiran tertentu atau dlm penguasaan sesuatu pembelajaran.membuat klafisikasi untuk pencapaian akademik dalam pembelajaran.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful