KEPENTÌNGAN

RUMAH
FUNGSÌ KEPENTÌNGAN
Memberikan
perlindungan
Rumah melindungi
keluarga kita
daripada hujan
dan panas .
Menyediakan
keselesaan
Terdapat pelbagai
ruang dalam
rumah. Ruang
tamu berfungsi
menyediakan
tempat untu kita
berehat .
Mewujudkan
kemesraan
keluarga
Di rumah ,ita dapat
maan dan
berbincang
bersama ÷sama
anggota keluarga.

keluarga berbincang bersama –sama anggota keluarga. .