BANDING BEZA TEORI PEMBELAJARAN BEHAVIORIS DAN KOGNITIF

Aspek Teori /Prinsip pembelajaran

Teori Pembelajaran Behavioris

Teori Pembelajaran Kognitif

-Pembelajaran merupakan satu proses luaran. -Pembelajaran merupakan hasil daripada interaksi seseorang dengan R-G dan persekitarannya. -Pembelajaran berlaku hasil daripada tingkahlaku yang dapat diperhatikan dalam diri murid dan pengaruhnya terhadap perubahan tersebut.

-Pembelajaran adalah satu proses mental atau proses dalaman yang melibatkan idea dan perubahan maklumat iaitu Input- pemprosesan maklumatOutput

Pemerolehan

-Proses pengulangan membentuk satu kebiasaan atau tabiat. -Matlamat ditentukan terlebih dahulu dan R-G dibentuk ke arah pencapaian matlamat tersebut. -Pembelajaran cuma mengikut apa yang dirancang untuk mereka -Pembelajaran tidak fleksibel dalam membuat penyesuaian.

-Pembelajaran berlaku berdasarkan pelajar mempunyai pengalaman yang berkaitan untuk mempelajari pengalaman baru dan ada motif dan inisiatif untuk menjalankan aktiviti pembelajaran. -Organisma menyedari alam sekelilingnya dan fleksibel dalam membuat penyelesaian.

Tumpuan

-Tertumpu kepada proses pembentukan tingkahlaku murid. -Tertumpu kepada kemahiran atau gerakbalas dan sedikit tumpuan terhadap individu

-Menekankan kepada proses mental iaitu penyelesaian masalah, ingatan, bahasa dan kreativiti.

Motivasi

-Memberi peneguhan kepada pelajar adalah sangat penting. -Ekstrinsik

-Input idea-idea dan maklumat baru membawa ke konflik kognitif dan keinginan mencapai equilibrasi kognitif -Intrinsik

-Perkembangan struktur kognitif:skema dan cara-cara untuk mempertingkatkan ingatan -Pembelajaran yang bermakna -Asimilasi dan akomodasi. Bilik darjah -Objektif tingkah laku adalah spesifik. -Persembahan dilakukan secara induktif dan deduktif -Berpusatkan murid (guru sebagai fasilitator). diskret dan bertumpukan individu (bukan kumpulan). -Pengulangan R-G dan pembentukan kebiasaan. -Faktor-faktor yang mempengaruhi ikatan R-G ialah latihan. -Pengalaman adalah penting untuk proses pembelajaran.Persekitaran -Penting dalam perubahan tingkahlaku. -Menggunakan bahan bantu mengajar untuk menarik minat murid dalam kelas. data dan idea secara sistematik -Idea dan maklumat merupakan sumber motivasi untuk belajar dan bukan digunakan sebagai bahan pengukuhan. . -Pengajaran terancang yang bersifat perskriptif dan diagnostik -Bahan pengajaran dibentuk mengikut kadar kebolehan individu -Pembelajaran mengikut langkah demi langkah -Tertumpu kepada pengajaran dan Kurikulum -Persembahan maklumat. kepuasan dan persamaan situasi. -Mengarahkan tingah laku -Persekitaran adalah penting tetapi kawalan tidak ke tahap seperti behaviorisme. Pengukuhan -Memberi ganjaran kepada pelajar apabila mereka memberi tindak balas yang betul.