Penerapan Unsur Patriotisme

Antara cara-cara saya memelihara dan memulihara imej sekolah saya ialah berusaha dalam memelihara dan memulihara budaya serta tradisi sekolah kita yang baik supaya dapat diteruskan untuk melangsungkan lagi kecemerlangan sekolah. Dengan ini, murid dapat membina semangat untuk terus memelihara dan memulihara imej sekolah dan juga dapat melahirkan rasa bangga dengan sejarah negara. Murid juga sehendaknya berbangga sebagai rakyat Malaysia dalam usaha yang akan dilakukan untuk mengekalkan keharmonian dan kemerdekaan negara yang tercinta. Seterusnya, pelajar hendaklah selalu menggembleng tenaga dalam mengekalkan pencapaian dan imej baik sekolah di mata semua pihak. Hal ini dapat diamalkan dengan tidak melakukan salah laku disiplin dan terus memasuki pertandingan-pertandingan luar sekolah serta memenanginya dengan harapan untuk mengharumkan nama sekolah. Dengan ini, kita dapat membakar semangat di dalam diri murid untuk sedia berkorban untuk sekolah dan seterusnya, untuk bangsa dan negara. Hal ini juga dapat menjadikan murid bersemangat setia kepada negara dan tidak akan mengkhianati negara sendiri. Di samping itu, persefahaman dan muafakat yang erat haruslah diamalkan dalam memelihara dan memulihara imej baik sekolah. Dalam membina suatu persefahaman dan muafakat yang kuat, murid juga dapat menyedari bahawa betapa pentingnya persefahaman dan muafakat yang kukuh untuk negara yang sedang membangun dinihari supaya kemerdekaan

Semangat kekitaan juga akan terbina sekiranya murid terus melakukan perkara tersebut. murid sepatutnya selalu memerah keringat dan bermati-matian untuk mempertahankan dan menjunjung peraturan sekolah. Akhirul kalam. dalam usaha memelihara dan memulihara imej baik sekolah.negara dapat diteruskan dan dinikmati sehingga generasi akan datang. Selain itu. Perkara ini dapat membina suatu mentaliti kepada pelajar agar sentiasa bermati-matian dan berjuang habis-habis dalam mempertahankan dan menjunjung perlembagaan negara supaya negara kita tidak dijajah semula oleh kuasa-kuasa gergasi asing yang suatu ketika pernah menakluki negara kita ini. Semangat sentiasa tabah menghadapi cabaran ini juga akan disematkan di dalam diri pelajar dengan sendirinya untuk menjadikan para pelajar insan yang berusah dan produktif yang dapat menyumbangkan sesuatu kepada negara. . murid sepatutnya tabah menghadapi cabaran-cabaran yang datang semasa sedang memelihara dan memulihara imej baik sekolah. Insan yang berdisiplin amatlah diperlukan dalam membina sebuah negara yang aman dan damai sentiasa.