KONFLIK MORAL

‡ Menurut Ishak Mat Shah (2006), konflik merupakan suatu suasana yang melibatkan pertentangan antara dua atau lebih pihak akibat daripada ketidaksamaan matlamat yang hendak dicapai, ketidakselarasan aktiviti ke arah pencapaian matlamat, ketidakserupaan personaliti dan kehendak, bertindak dalam cara menghalang atau memudaratkan sesama sendiri, dan menunjukkan tanda-tanda permusuhan antara kedua-dua pihak.

KONSEP MORAL 
berasal dari Bahasa Yunani ³Mores´ bererti tingkah laku yang sejajar dengan tatasusila dan peraturan masyarakat. Kamus Oxford Advance Learner¶s Edisi Ke-6, ³Moral´ bermaksud kesedaran tentang tingkah laku betul dan salah, apa yang perlu dipatuhi dan ditinggalkan serta bersifat pratikal.

JENIS-JENIS KONFLIK

JENIS-JENIS KONFLIK MORAL
1) Konflik Diskriminasi Ras 2) Konflik Diskriminasi Usia 3) Dilemma Moral 4) Konflik Diskriminasi Sosio ekonomi 5) Konflik Antara Kumpulan

1) Konflik Diskriminasi Ras
o Orang-orang yang mempertahankan penaklukan ras mendakwa bahawa ketinggian atau kerendahan mutu sesuatu ras ialah perbezaan semula jadi. o Sebagai contoh, justifikasi bagi pengabdian Negro adalah berasaskan kepercayaan bahawa orang Negro mewarisi kerendahan mutu ras secara genetik yang menyebabkan mereka bersifat kebudak-budakan, berbohong, suka mencuri dan tidak bertanggungjawab. Pandangan terhadap Negro ini telah mempengaruhi orang berkulit putih hingga abad ke-12.

2) Konflik Diskriminasi Usia
o Konflik ini wujud apabila seseorang pekerja dinafikan hak dan peluang bekerja apabila umur mereka meningkat ke satu tahap yang tinggi. o Diskriminasi Usia kadang-kadang berlaku semasa ketua jabatan membuat penilaian prestasi pekerjanya dalam Sistem Saraan Baru.

Samb«
o Sebagai contoh, golongan yang telah lama bekerja dipindahkan ke bahagian yang belakang dari kaunter hadapan untuk memberi peluang kepada golongan baru (muda) yang baru bekerja kerana golongan baru dikatakan mempunyai ilmu pengetahuan yang lebih baru dan luas berbanding dengan ³orang lama´.

3) Dilemma Sosial 
Situasi: Salah satu contoh dilemma sosial ialah dilemma banduan dan tragedi umum. Satu dilemma timbul apabila dua orang yang didapati bersalah dan disoal secara berasingan oleh pendakwa raya.  Namun demikian, pendakwaraya mempunyai cukup bukti bagi mendakwa mereka bagi kesalahan kecil. Oleh itu, pendakwa raya yang bijak ini meletakkan mereka ke dalam bilik yang berasingan supaya mereka tidak dapat bertemu antara satu sama lain.

Samb« 
Pendakwa raya kemudiannya menawarkan isentif kepada mereka untuk mengaku kesalahan secara berasingan.  Jika seseorang banduan mengaku bersalah dan seorang lagi tidak, pendakwaraya akan membebaskan orang yang mengaku salah dan menggunakan pengakuan ini sebagai bukti untuk mendakwa banduan yang seorang lagi untuk kesalahan yang sangat besar.

Samb« 
Jika kedua-duanya mereka mengaku, mereka akan menerima hukuman yang sederhana. Jika mereka tidak mahu mengaku salah, mereka akan menerima hukuman yang berat.

4) Konflik Diskriminasi Sosio Ekonomi 
orang yang mempunyai ekonomi yang berbeza dilayan dengan cara yang berbeza.  Contohnya, di Malaysia, diskriminasi ini jelas dilihat dalam mendapatkan peluang pendidikan. Kumpulan pelajar daripada keluarga yang miskin tidak dapat tawaran kursus di universiti awam tempatan serta tidak mampu melanjutkan pelajaran mereka ke universiti swasta kerana tidak mampu membayar yuran pengajian.

5) Konflik Antara Kumpulan 
berlaku di semua peringkat dan organisasi sosial.  Biasanya, konflik ini berlaku akibat daripada persaingan, perselisihan faham sehinggalah ia akhirnya mencetuskan pergaduhan, rusuhan dan salah faham kaum dan konflik antara negara.

Samb« 
Sebagai contoh, persaingan untuk mendapatkan kenaikan pangkat dalam sesebuah organisasi biasanya akan mencetuskan perselisihan faham jika keduadua individu itu bersaing secara tidak sihat.

STRATEGI PENYELESAIAN KONFLIK

STRATEGI PENYELESAIAN KONFLIK

STRATEGI PENYELESAIAN KONFLIK
1) Analisis Nilai 2) Perkembangan Kognitif 3) Strategi Membina Hierarki 4) Strategi Pencairan Masalah 5) Strategi Kompromi

1) Analisis Nilai 
diperkenalkan oleh Fraenkel (1972,1977) dan Coomb untuk menyelesaikan masalah dilema moral.
Mengesan unsur-unsur nilai dan fakta. Meninjau pro & kontra setiap fakta Buat keputusan & mengambil tindakan

2) Perkembangan Kognitif 
dikemukakan oleh pakar psikologi Lawrence Kohlberg.

Prakonvensional

Konvensional

Poskonvensional

3) Strategi Membina Hierarki 
Apabila timbul persoalan ³Yang manakah lebih penting untuk dicapai?´  membina satu susunan pangkat dari yang paling tinggi sehingga peringkat yang paling rendah.  oleh sebab keadilan adalah lebih penting daripada kestabilan sosial, maka konsep nilai asas perlu diutamakan seperti nyawa atau keselamatan dan kesihatan iaitu bebas makan makanan yang berkhasiat.

4) Strategi Pencairan Masalah 
Terdapat satu kaedah yang terjamin bagi menangani ketegangan jiwa iaitu pembinaan alternatif.  Strategi ini dibina atas fleksibiliti dalam menyelesaikan konflik nilai.

Samb« 
Dalam peringkat material, lagi banyak sumber atau kekayaan teknologikal sesuatu masyarakat atau individu, lagi mudah untuk kita menggunakan sumber-sumber ini dalam pelbagai cara alternatif atau menghasilkan alternatif.  dalam peringkat sosial, fleksibiliti adalah satu kebaikan sama ada mengadakan sistem baru pengangkutan atau undang-undang baru.

5) Strategi Kompromi
mencadangkan supaya setiap orang patut diberi sesuatu faedah atau setiap nilai patut dinyatakan dalam beberapa darjat tertentu. Tiada hierarki rasional sama ada bagi nilainilai yang berkonflik atau orang yang berkepentingan perlu mengambil tempat pertama.

Samb«
satu kompromi adalah strategi yang terakhir sekali diambil setelah dijangkakan bahawa kedua-dua strategi dan pencairan tidak mampu menyelesaikan konflik.