P. 1
Artikel-AWSR

Artikel-AWSR

|Views: 1,674|Likes:
Published by musumeaoki

More info:

Published by: musumeaoki on Sep 15, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/15/2012

pdf

text

original

Globalisasi & Modenasasi : Punca Gejala Sosial

Punca ± puncautama yang mendatangkan gejala sosial adalah globalisasi dan modenasasi. Perubahan-perubahan pantas tahap nasional berlaku kerana perubahan pada arus global yang digelar globalisasi. Globalisasi tidak saja ditandai dengan dominasi ekonomi tetapi ia merentasi ke arah budaya dan pemikiran. Pembudayaan kota (city culture) menuruti landasan Barat berlaku dengan lebih pantas dan agresif dengan adanya teknologi maklumat dan multi media sebagai kenderaan yang amat berkesan untuk melakukan agenda globalisasi. Lazimnya, kita sebagai manusia mempunyai sifat ingin tahu terhadap perkara baru dan trendy, yakni bukan dari budaya ketimuran. Tidak mustahil kita akan jatuh terpengaruh dan mengikut arah aliran kebaratan, terutama sekali golongan belia. Contohnya seperti mewarnakan rambut, memakai anting-anting atautattoo bahkan sampai kepada hal-hal yang sangat teruk seperti pengambilan minuman keras dan pergaulan bebas yang boleh menjurus kepada masalah ± masalah gejala sosial yang lebih serius. Mungkin sesetengah orang menganggap ini merupakan satu fenomena yang biasa namun di negara yang masih berpegang teguh pada falsafah Melayu Islam Beraja (MIB) seperti Brunei Darussalam, ia merupakan satu perkara yang keterlaluan dan perlu dielakkan. Globalisasi bergerak seiringan dengan modenasasi. Dalam dunia serba moden ini, masyarakat mementingkan prestij dan kemewahan; oleh sebab itu, mereka menjadi semakin individualistik dan materialistik. Bandingkan denganmasyarakat tradisional, masyarakat moden mempunyai cita-cita tinggi, kompetitif dan tidak lagi menganggap saudara-mara atau jiran-jiran sebagai kelompok rujukan, bahkan adat tradisional seperti memuncang-muncang juga sudah ditinggalkan. Bukan saja ini berpaling daripada budaya kita sebagai orang Melayu tetapi juga daripada tuntutan agama Islam.Ukhuwah atau persaudaraan adalah sesuatu yang amat dituntut dalam Islam memandangkan ianya akan dapat mengukuhkan perpaduan sesama manusia, khususnya sesama muslim. Firman Allah SWT : ´ Wahai umat manusia! Sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari lelaki danperempuan, dan Kami telah menjadikan kamu berbagai bangsa dan suku puak, supayakamu saling berkenalan. Sesungguhnya semulia-mulia kamu di sisi Allah ialah orangyang paling takwa di antaramu. Sesungguhnya Allah Maha

Mengetahui, lagi MahaMendalam Pengetahuan-Nya.´ Surah Al Hujuraat : Ayat 13 Semua orang mukmin adalah bersaudara, dan oleh yang demikian, ishlah (atau perhubungan baik) perlukan diwujudkan. Sekiranya terjadi ketidaksefahaman antara dua kelompok orang Islam, maka al-Quran telah memberikan contoh penyebab yang menyebabkan keretakan hubungan, sekaligus melarang setiap Muslim dari melakukannya.

Bentuk - Bentuk Manifestasi Globalisasi & ModenasasiYang Membawa Kepada Gejala Sosial Dalam Masyarakat
‡ Media Massa Pengaruh modenisasi dan globalisasi in lebih terasa dan ketara dengan bantuan berbagai alat media-massa yang serba canggih. Media massa merupakan sumber maklumat yg cukup berkesan dalam penyebaran berbagai informasi. Melalui teknologi yang semakin canggih ini, golongan belia mudah terdedah kepada banyak maklumat, namun tidak semua maklumat- maklumat itu sesuai untuk kesemua peringkat umur.Ini menjadi masalah kerana lazimnya golongan belia mudah meniru dan mengikut hal yang dilihat di sekeliling mereka. Paparan adegan-adegan negatif dari filem barat menimbulkan perasaan ingin tahu dan ingin cuba sendiri mengikut apa yang ditonton. ‡ Internet Teknologi Informasi dan Komunikasi (ICT) juga turut menyumbang kepada pe Maparan gejala-gejala negatif selain peranannya yang begitu penting bagi kemajuan sesebuah bangsa dan negara. Melalui internet umpamanya, masyarakat yang berfikiran kurang sehat dengan mudahnya boleh akses kepada maklumatmaklumat yang boleh menjurus ke arah pemikiran negatif. ‡ Institusi Kekeluargaan Yang Goyah Institusi kekeluargaan yang bermasalah juga boleh menimbulkan gejala sosial. Ibu bapa seharusnya menerap dan mendidik anak-anak mereka dari kecil. Sekiranya, ibu bapa bersikap sambil lewa terhadap pendidi kan agama anak-anak mereka, ini akan menjadi satu faktor punca gejala sosial.Dan lagi, dengan bertambahnya komitmen ibu bapa terhadap kerjaya mereka, masa diluangkan untuk keluarga itu terhad. Ini akan membuat anak - anak kurang mendapat kasih sayang dan tidak mustahil mereka akan mencari alternatif lain untuk mengisi kegersangan kasih

sayang. Selain daripada itu, rumahtangga yang bermasalah juga, seperti perceraian dan pergaduhan turut mempengaruhi remaja untuk terlibat dalam aktiviti-aktiviti yang tidak sihat. ‡ Cara Berpakaian Jika kita perhatikan pakaian sesetengah golongan muda di masa ini cukup memalukan.Cara berpakaian mereka bertentangan dengan cara pakaian budaya melayu sekali gusbertentangan dengan cara pemakaian yang digariskan Islam, agama rasmi negara kita.Mereka begitu ghairah untuk mengikut budaya asing yang dianggap moden dan maju.Mereka takut dan terlalu ego untuk dikatakan ketinggalan zaman, kuno, dan berfikiransempit. Sayangnya, tidak semua dapat menerima pendapat bahawa mereka ada memainkan peranan dalam melonjaknya jumlah kes rogol dan seks bebas. Walaupun Brunei Darussalam sebuah negara MIB, kita tidak dilarang berfesyen, akan tetapi berpadalah dengan aturan dan garis panduan syarak dan budaya yang telah ditetapkan. Firman Allah s.w.t: "Wahai Nabi! Katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu serta perempuan-perempuan yang beriman,supaya mereka melabuhkan pakaiannya bagi menutup seluruh tubuhnya (semasa mereka keluar),cara itu lebih sesuai untuk mereka dikenal (sebagai perempuan yang baik-baik),dengan itu mereka tidak diganggu, daningatlah Allah amat pengampun lagi amat mengasihani".Al-Ahzab : Ayat 59 ‡ Dunia Cinta Remaja Di zaman moden ini, pergaulan bebas antara lelaki dan perempuan yang bukan Mahram telah dilihat sebagai satu kemajuan dalam pembentukan masyarakat yang lebih maju tetapi bukan sebagai pelanggaran perintah Allah SWT. Memang lumrah, perasaan ingin berpasangan semakin memuncak ketika berada di alam remaja. Tetapi sekiranya perasaan ini tidak dikawal, sudah tentu ini akan menimbulkan gejala - gejala sosial seperti pergaulan bebas, anak luar nikah, zina dan sebagainya. Bercinta tidak pernah dianggap salah malahan orang yang tidak percaya akan cinta kepada insan lain dan pencipta-Nya merupakan golongan manusia yang rugi. Islam sendiri menggalakkan umatnya saling kenal mengenali antara satu sama lain tanpa mengira jantina, bangsa dan agama. Mungkin ada cara untuk menangani masalah percintaan. Remaja diingatkan supaya berkawan atau bercinta dengan cara yang

‡ Terlalu Banyak Masa Lapang Sekiranya masa lapang golongan belia terbatas.mereka akan rasa kurang berminatpada kegiatan-kegiatan yang tidak berfaedah. Kebanyakan masyarakat ketika ini juga bersikap 'materialistik' untuk mengejar kemewahan dan kesenangan hidup. mengabaikan sikap kekeluargaan. Gaya hidup moden juga menjadikan sebilangan masyarakat bersikap individualistik.telah digariskan oleh Islam yang diantaranya adalah mengelakkan pergaulan tanpa batas. . tidak menghiraukan batas-batas ajaran agama. manakala peralatan sama ada disewa atau dibeli. tatasusila dan nilai-nilai murni ketimuran. cara berfikir termasuk penghayatan terhadap ajaran agama. Kebudayaan merupakan manifestasi konkrit norma-norma dan nilai-nilai sebuah masyarakat yang membezakannya daripada masyarakat masyarakat yang lain yang mempunyai sistem-sistem nilai yang berlainan. Budaya moden telah mempengaruhi 'keolahan dan tingkah laku'. akan mendesak remaja untuk melakukan aktiviti yang tidak bermanfaatseperti perbuatan negatif. berdua-duaan di tempat sunyi dan sebagainya. KESAN ± KESAN GEJALA SOSIAL TERHADAP MASYARAKAT Semua ini membawakan kesan ± kesan negatif pada budaya dan cara hidup kita. Tradisi memuncang-muncang semakin pupus disebabkan urusan kenduri kendara dikendalikan menggunakan catering. TAMAT. kejiranan dan bermasyarakat. Struktur kehidupan sosial masyarakat banyak berubah. Begitu juga dari segi pakaian. Pengisian masa lapang yang kurangterarah. Muda-mudi bergaul bebas. Kebudayaan secara umum merupakan identiti keperibadian bangsa.

Hendakkah kita balik ke cengkaman kuku besi penjajah? Sanggupkah kita hidup di bawah telunjuk orang lain? Sewajarnya. Pada masa kini. gaya pemakaian yang mencolok mata dan cara pergaulan yang bebas. Bak kata pepatah. Apa tidaknya. Hal ini jelas membuktikan peri pentingnya golongan muda sebagai tangan yang turut sama membangunkan negara. generasi muda masa kini bukan sahaja bersikap µacuh tak acuh¶. Pada pendapat mereka. golongan pemuda yang merupakan generasi pelapis pemimpin masa kini haruslah sedar daripada dibuai mimpi-mimpi kosong dan seterusnya. Orang lain semakin jauh ke depan. µBudi bahasa budaya kita¶. sebaliknya semakin mundur apabila masa ditelan zaman. budaya didefinisikan sebagai cara berfikir dan berkelakuan manakala hedonisme ialah pegangan atau pandangan hidup yang mementingkan keseronokan atau kesenangan hidup. iaitu budaya malas. Budaya hedonisme telah melahirkan generasi muda yang tidak mementingkan masa depan. manakala anak muda kita masih lagi terkial-kial di belakang. Menurut Kamus Dewan edisi ketiga. Ironinya. nescaya akan mengubah adat hidup dan budi bicara mereka kelak. Melalui media hiburan yang dibawa dari Barat. harapan ini tampaknya susah untuk direalisasikan memandangkan budaya hedonisme telah menerbitkan satu lagi budaya dalam kalangan remaja. Usaha tokoh pejuang tanah air memperjuangkan kemerdekaan akhirnya tersia apabila negara kita tidak dapat dibangunkan oleh warganegara Malaysia. Perhatikan gaya pemakaian golongan penyanyi ini. dan seterusnya merapuhkan adat berbudi bahasa yang merupakan pegangan hidup masyarakat Malaysia pada suatu masa dahulu. pemuda harapan bangsa. sekiranya dibiarkan untuk diracuni bisa budaya Barat.7 Nov 2007 . Budaya hedonisme telah dikenal pasti sebagai agen penghakis amalan berbudi bahasa dalam kalangan anak muda. budaya hedonisme membawa maksud gaya hidup yang hanya mengejar keseronokan semata-mata. Adakah budaya ini sesuai dengan norma hidup masyarakat Timur? Bukankah budaya sebegini akan meracuni pemikiran anak muda yang belum lagi berfikiran matang? Minda para pemuda. Budaya hedonisme telah melekakan pemikiran remaja. Namun demikian. Secara kontekstualnya pula. Kesenian dan Warisan ( KEKKWA) ini sebenarnya mendukung seribu satu makna. memegang tanggungjawab mereka dengan berusaha ke arah yang lebih baik. Dengarkanlah jenis bahasa yang digunakan. justeru mereka tidak lagi suka berusaha .09:04:15 am Budaya Hedonisme Budaya Hedonisme ± Wabak yang mengancam kemajuan negara Rancangan Malaysia Kesembilan (RMK-9) yang digagaskan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah bin Haji Ahmad Badawi baru-baru ini telah menggariskan modul pembangunan insan sebagai teras utama. malahan terjangkit dengan budaya hedonisme yang kian merebak dengan meningkatnya pengaruh pihak media. Mereka tidak merancang untuk masa depan yang lebih cerah. anak-anak muda telah didedahkan dengan adat pertuturan yang kasar. sebaliknya hanya bergantung harap kepada negara lain. Rangkaian kata yang merupakan slogan Kempen Berbudi Bahasa yang dianjurkan oleh Kementerian Kebudayaan. kita boleh melihat album-album lagu Barat yang berlambak di pasaran tempatan. golongan remaja ini hanyalah hendak bersuka ria tanpa matlamat hidup yang tinggi. pemudi tiang negara. Kenyataan ini haruslah disedari setiap belia di negara kita. mereka hanyalah hidup untuk bersuka ria dan berfoyafoya. Budaya yang berasal dari negara Barat ini sebenarnya merupakan barah yang makin mengancam jiwa remaja masa kini.

para remaja mula mengidolakan penyanyi yang membawa imej budaya kuning ini. malahan juga masa yang tidak ternilai. misalnya minum arak. biar perempuan sekalipun. para remaja telah biasa mendapat apa-apa sahaja yang mereka hendak. tetapi susah di kemudian hari? Budaya hedonisme merupakan gaya hidup yang bercanggah dengan norma hidup masyarakat yang menghendakkan kejayaan. Sebagai generasi muda. bukannya untuk memenuhi kehendak nafsu. Kita boleh lihat banyak anak muda yang datang ke tempat-tempat sebegini terkinja-kinja di bawah pengaruh dadah sambil bergelak tawa dengan kuatnya. masyarakat dan negara ini.htm TAMAT. Mereka hanyalah bersikap sambil lewa untuk memperoleh sesuatu. Malaysia Boleh! Admin · 6399 views · 4 comments Categories: Isu semasa di Malaysia Permanent link to full entry http://thoughtsforlife. biarpun mereka betul-betul berkeinginan untuk mendapatkannya. Wang yang diperoleh pula digunakan untuk membeli album yang tidak berfaedah. Oleh yang demikian. gejala sosial turut dilahirkan melalui budaya hedonisme ini. kita haruslah mempersiapkan diri untuk memajukan negara. menari-nari dan sebagainya. diri. Mereka mendengar lagu-lagu rancak sambil menggoyanggoyangkan kepala mereka tanpa mengendahkan masyarakat yang memandang. Akibat amalan ini. mereka mula menyemaikan budaya µtak apa¶ dalam pemikiran mereka.untuk mendapatkan sesuatu. Mereka mulalah terikut-ikut dengan pengaruh yang dibawa oleh penyanyi Barat. masyarakat. Siapakah yang tidak menginginkan kejayaan? Malangnya. mereka mulalah bersikap bagai melepaskan batuk di tangga apabila bekerja. Amalan ini bukan sahaja mambazirkan wang ringgit. termasuklah keseronokan melalui budaya suka bermain-main. budaya hedonisme juga menggalakkan para remaja untuk mengagung-agungkan penyanyi barat. gemilang dan terbilang dengan mengetepikan budaya hidup yang memakan minda. Wang ringgit dan masa ini. Masa yang ada dihabiskan begitu sahaja dengan mendengar lagu-lagu yang tidak memanfaatkan ini. bangsa dan negara. Hal ini dapat dilihat apabila para remaja berkumpul di tempat-tempat yang tidak senonoh seperti di pub.net/Welcome-b1/Budaya-Hedonisme-b1-p6. Mereka percaya bahawa usaha yang dilakukan untuk memperoleh kejayaan hanya sia-sia semata-mata. Apalah maknanya kehidupan tanpa hala tuju yang jelas? Apakah gunanya kita bersenang-senang sekarang. Maka. Antara sedar atau tidak. kelab malam dan sebagainya untuk bersuka ria. Di sinilah pelbagai penyakit sosial tersebar. sewajar-wajarnya digunakan untuk menimba ilmu pengetahuan untuk dijadikan jaminan masa depan. Selain itu. Ke manakah hilangnya adab bersopan-santun ini? Bahkan.blogminister. . Jadikanlah diri cemerlang. Kita hendaklah berpandangan jauh dan mestilah merancang untuk masa akan datang. Bukan itu sahaja. lahirlah makin banyak sampah masyarakat yang menggugat keamanan negara. tabiat bergelumang dengan alkohol lambat-laun akan menarik golongan remaja untuk berkecimpung dalam dunia dadah pula. Jadikanlah diri seorang yang berguna untuk keluarga.

khususnya pada saat week end. menurut JA Camilleri (1976: 33). Makan enak. Karena itulah. budaya hedonistik mendorong hati nurani manusia menjadi tumpul. Itu terlihat di sejumlah kafe dan diskotek di kota-kota besar seperti Jakarta. Ini agak ironis dalam kehidupan bangsa kita yang sedang mengalami krisis ekonomi sangat parah. dengan mengaitkannya pada paham hedonisme. Bentuk dagu yang dianggap belum seperti lebah tergantung. Budaya ini menunjuk pada sikap hidup dan tindakan-tindakan yang lebih mengutamakan kesenangan (pleasure) dan kemewahan. entah karena korupsi atau karena kegiatan lainnya. nalar dan tidak nalar. khususnya kaum the have. Di Bandung. Dominasi hedonisme juga biasa muncul dalam masyarakat yang mengalami ketidakseimbangan psikologis dan sosial. bangsa dan negara ini sedang mengalami krisis ekonomi. betapa susahnya mencari penginapan. Bentuk hidung yang dianggap kurang serasi. kini banyak dicat dengan berbagai warna. dan kendaraan yang sebentarsebentar diganti dengan model terbaru dan termahal. akan lahir keadaan berupa "lenyapnya perbedaan antara kemajuan dan kemerosotan. telah menjadi bagian kehidupan masyarakat perkotaan. sampai batas tertentu. Arus budaya hedonistik itu dulunya berasal dari gaya hidup kaum borjuis di Eropa. tetapi mal-mal dan pusat perbelanjaan tetap ramai dikunjungi. bahkan ke tengah sampai ke selatan atau timur Bandung. Dalam masyarakat seperti itu. dan Surabaya. karena kamarkamarnya sudah habis dipesan. Begitu pula fenomena "manusia salon". Memang. tidaklah salah bila dikatakan bahwa arus budaya hedonistik telah datang dan subur di Indonesia. Bagi sebagian orang. dominasi hedonisme dapat menjadi makin kokoh. moral dan etika yang sebelumnya merupakan penyangga kehidupan kolektif umat manusia. Sepanjang kawasan Dago Atas sampai Dago Bawah hingga ke Jalan Merdeka dan sekitarnya. diperbaiki melalui bedah plastik. Dibilang krisis. batas-batas nilai menjadi kabur. pakaian serba wah macam-macam. tidur nyenyak. Bandung. Di sejumlah tempat hiburan. normalitas dan abnormalitas". Hotel-hotel dari berbagai kelas pun terpaksa menolak tamu yang memesan kamar dadakan. area parkir dipenuhi mobil hingga ke jalan-jalan. Bilamana keterikatan itu kian melemah. Itulah kenyataan agak ironis yang kita temui. menurut Herbert Marcuse (1972: 11). masyarakat. lalu dioperasi agar ia tampak mempesona. berfoya-foya tampak sudah menjadi bagian kehidupan sehari-hari. budaya hedonistik sudah menggerayangi keluarga-keluarga Indonesia yang kaya secara mendadak. Di situ. khusus hari Jumat dan Sabtu. lalu menjalar secara spektakuler ke Amerika Serikat (AS). Dengan mencermati fenomena di atas. perabotan rumah tangga serba lux (mewah). Padahal. bisa berakibat fatal. intensitas hedonisme dapat bervariasi. 17 Februari 2006 Akhir-akhir ini fenomena budaya hedonistik tampak makin merebak dalam masyarakat Indonesia. pada dataran yang bersifat intelektual. seperti kita ketahui. Tempat-tempat hiburan tampak dipadati orang. dan para pengunjungnya berbelanja sebanyak-banyaknya. tergantung pada tingkat kekayaan dan keterikatan dengan prinsip transendental. Rambut orang Indonesia yang sudah kodratnya berwarna hitam. Bila dikaji secara mendalam. Tidak salah bila sebuah majalah religius baru-baru ini menyebut negeri Indonesia memang tergolong aneh. .Budaya Hedonistik Kian Merebak Oleh Kiai Siswadi Jumat. Dan. kendati bila salah dalam proses bedah. Ketidak-amanan ontologis ini meremukkan pilar-pilar toleransi. umumnya hotel-hotel dari bintang I sampai V menolak tamu dadakan. norma-norma berantakan.

fenomena tersebut bisa dipahami. Manusia muncul sebagai budak yang setia pada kesenangan lahiriah. guna menyiapkan generasi penerus bangsa yang berakhlak dan bermoral mulia. Pembenaran dan pembelaan kultural terhadap kapitalisme. anggun. apa yang dikenal sebagai jati-diri seorang manusia telah lebur ditelan lingkungan elektronik yang serba canggih atau oleh produk-produk pabrik dan industri yang menyenangkan. mesti dilihat dari realitas bahwa majalah ini sukses merangsang fantasi kehebatan seks kaum pria. namun sudah menjadi tujuan. sudah disingkirkan dari wilayah pertimbangan hidup sehari-hari. sudah siapkah masyarakat Indonesia ini berhadapan dengan arus budaya hedonistik yang memang telah. secara mental-spiritual. Semoga tercapai! *** Penulis adalah pengamat sosial. Bahkan majalah Playboy edisi Indonesia direncanakan akan diterbitkan. Pemimpin Pengajian Malam Rebopahing Trasan (Pemret) Bandongan. Daniel Bell (1978) pernah menelusuri asal mula lahirnya budaya hedonisme itu. Nilai-nilai moral transendental yang mungkin membawa manusia berdialog dengan Realitas Tertinggi (istilah AJ Toynbee). . Hal itu bisa dianggap sebagai tantangan besar bangsa Indonesia. Dalam hubungannya dengan masyarakat AS. yakni gagasan kesenangan sebagai cara hidup. Jateng. Setidaknya hal itu dibuktikan oleh fenomena yang digambarkan pada awal tulisan ini. kita sanggup mencermati realitas itu dengan pikiran dan hati yang jernih. yang mencoba merangsang kehebatan seks kaum wanita. menurut Bell. Dari budaya hedonisme. majalah Playboy yang pada tahun 1970 mencapai oplah sekitar 6 juta. Dalam masyarakat yang dihinggapi budaya hedonistik. Diharapkan. jangan diharap akan lahir karya-karya seni yang bernilai tinggi. di AS terbit majalah Playgirl. Dalam budaya hedonistik. Politik | Hukum | Ekonomi | Metropolitan | Nusantara | Internasional | Hiburan | Humor | Opini | About Us Copy Right ©2000 Suara Karya Online Powered by Hanoman-i TAMAT. Yang tampil adalah budaya iklan yang merangsang perut dan seks. sedang dan akan terus menggerayangi permukaan bumi Nusantara? Apakah filter budaya bangsa Indonesia saat ini bisa diandalkan untuk mengalahkan daya tarik hedonisme itu? Agaknya. Tanpa nilai-nilai itu semua. sehingga bisa merumuskan strategi pendidikan untuk jangka panjang. Gejala hadir dan suburnya budaya hedonistik itu saat ini mulai tampak dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang dikenal sebagai negeri berpenduduk muslim terbesar. bertujuan jelas dan bertanggung jawab. institusi-institusi pendidikan akan berfungsi lebih banyak sebagai pabrik mencerdaskan bangsa namun dengan pijakan moral yang rapuh. ternyata telah menghidupkan paham hedonisme. kemampuan kita menjawab tantangan itu banyak tergantung pada kemampuan kita dalam menyiapkan generasi penerus melalui jalur-jalur dan pusat-pusat pendidikan yang dikelola secara berencana. Pertanyaannya. Segala aktivitas hidup terfokus pada kepentingan yang bersifat kesenangan saat ini dan di dunia ini semata. Magelang. Sebagai tandingannya. kegiatan ekonomi bukan lagi menjadi alat.

"Orang yang terjebak dengan budaya buruk ini melihat hidupnya hanyalah untuk berhibur dan berseronok sahaja. .00 petang. 18 Mac . sport. KLCC di sini. "Sebenarnya remaja sekarang banyak terikut-ikut dengan peredaran semasa. 'explorace' di dalam bangunan KLCC. Program yang mendapat kerjasama baik daripada pengurusan Masjid As-Syakirin ini dianggap berjaya dan maklumat setiap peserta akan disimpan dalam pangkalan data KRJ KL untuk program-program susulan seterusnya. 19 MAC 2010 11:52 TM LIM KUALA LUMPUR. Apakah 'hedonisme'? Ia adalah satu fahaman yang menjadikan hiburan yang melampau sebagai matlamat utama kehidupan. permainan berciri pengurusan. screen." jelas Hafiz. Para peserta telah didedahkan dengan aktiviti latihan dalam kumpulan. "Kita sasarkan peserta di peringkat awal remaja supaya mereka dapat dicegah dahulu sebelum terjebak dengan budaya hedonisme ini. Program yang diberi nama 'Offline with Hedonism!' (OWH) itu bermula pada jam 8. smoke. Mereka juga sebenarnya kurang kasih sayang." katanya lagi. Sebab itu program ini menekankan bahawa persekitaran semasa itulah yang banyak mencorakkan kehidupan mereka. Isi program pula lebih menjurus kepada kebejatan 7S (sex. OWH yang dianjurkan oleh Kelab Remaja Pertubuhan Jamaah Islah Malaysia (JIM) Kuala Lumpur atau ringkasnya KRJ KL ingin berkongsi dengan peserta tentang kesan-kesan budaya hedonisme terhadap remaja di negara ini. SMS. social network. Sebab itu dalam program ini.Islah' (MHI) anjuran JIM.00 pagi dan berakhir pada jam 5." ujar Hafiz lagi dengan penuh semangat. manakala para peserta OWH terbuka kepada pelajar-pelajar berumur 12-17 tahun di sekitar lembah kelang. persembahan berkumpulan dan yang paling mengujakan.Seramai 83 orang remaja yang sedang menghabiskan cuti sekolah minggu ini berjaya dikumpulkan dalam program sehari di Masjid As-Syakirin. Menurut Penasihat Program. song) iaitu antara budaya hedonisme yg melanda remaja hari ini. OWH dikendalikan oleh remaja lepasan SPM yang merupakan 'graduan' program 'Madrasah Hayyah al. kita menekankan tema bahawa 'Hedonisme Bukan Fitrah Kami'. Ia merupakan satu daripada pelbagai program kesedaran dan motivasi yang disasarkan kepada remaja belasan tahun dalam usaha membentuk mereka menjadi Muslim yang kental menghadapi cabaran. Mohd Hafiz Abd Hamid (gambar).Offline with Hedonism!' di KLCC JUMAAT. jadi kita kena mengisi kekurangan ini dengan betul.

"Kalau satu aspek sahaja dibuat. Kerjasama antara NGO dan agensi kerajaan mesti diwujudkan bagi menangani gejala negatif dalam kalangan remaja ini. kerjasama semua pihak termasuk pihak berkuasa. JIM banyak membuat program-program berbentuk 'membaiki' dan memberi kekuatan jiwa. malah pemikiran juga. Justeru. perlu ditumpukan kepada pembentukan jati diri dan akhlak. bahkan beranggapan. setakat ini kita banyak bekerjasama dengan pihak-pihak seperti JAWI (Jabatan Agama Isam Wilayah Persekutuan). selain aktiviti fizikal seperti futsal dan lawatan sambil belajar ke Petrosains dan lain-lain. pelajar tingkatan empat Sekolah Menengah Agama Persekutuan Kajang yang ditemui berkata. tetapi dalam masa yang sama. JIM Kuala Lumpur melalui jawatankuasa remajanya banyak menjalankan aktiviti di sekolah-sekolah seperti program popular 'Keindahan Bersama-Mu'. pejabat mufti. Kita kena tengok dari dua aspek. Jadi. 'kalau aku tak buat perkara ni. Inilah fenomena yang kita risaukan. Mereka bukan lagi melihatnya sebagai dosa." tambahnya. sedangkan masih ramai lagi remaja yang terbiar dan tidak disantuni. "Para peserta yang mengikuti program hari ini sudah mengetahuinya. "Cabaran bukan setakat hiburan sahaja. Ku Muhammad Azim Ku Aizuddin. hiburan dan meminum arak sudah dianggap biasa oleh remaja.masing ada kekangan dari segi tenaga dan kewangan. dan kita bertanggungjawab membina jiwa remaja seperti ini supaya mereka bersedia menghadapi cabaran. Alhamdulillah. dan paling penting menyediakan alternatif hingga mereka dapat membezakan sendiri antara perkara yang boleh dengan yang tidak boleh dilakukan." ujar Zulkifli lagi." katanya.Sementara itu. . program 'BEST' untuk pelajar-pelajar sekolah menengah rendah. "Sudah tentu program JIM sahaja tidak cukup untuk menampung keperluan remaja yang ramai.aktiviti hedonisme supaya para remaja terjebak." ujarnya. menurutnya lagi. sebarkanlah pengetahuan ini kepada remaja lain di luar sana kerana budaya hedonisme ini mesti dihindari oleh semua. Program remaja. masjid-masjid dan surau-surau di sekitar Kuala Lumpur. beliau mendapat pengalaman berharga dan dapat mengenali dengan lebih mendalam apa itu budaya hedonisme dalam program ini. usaha-usaha yang telah dijalankan oleh pelbagai pihak selama ini ternyata masih tidak mencukupi kerana hanya mencapai golongan sasaran tertentu. insya-Allah ia boleh selesai juga tetapi akan memakan masa yang lama dan kos yang banyak." Menurutnya lagi. antara cabaran hedonisme dengan cabaran untuk menanganinya. Setiausaha JIM Kuala Lumpur. Aspek ini yang sukar untuk kita tangani. pendedahan kepada kesedaran dan motivasi. antara yang halal dengan yang haram dan sebagainya. Dewan Bandaraya Kuaa Lumpur. Hari ini gejala seperti membuang bayi. maka aku tak macho'. bahagian agama polis amat diperlukan untuk menutup lubang-lubang maksiat ini. Bidang-bidang lain seperti memacu akademik remaja kita harap dapat dilakukan oleh NGO lain. ada pihak lain yang sengaja menyuburkan aktiviti. "Contohnya JIM banyak menumpukan bidang sahsiah. Jadi. pihak yang terbabit harus pandai memainkan peranan di bidang-bidang yang berlainan (tidak bertindan dengan usaha pihak lain) kerana masing. Zulkifli Ahmad (gambar) berpendapat zaman ini adalah era yang cukup mencabar bagi remaja kerana cabaran datang dari pelbagai penjuru.

membuktikan bahawa peranan memberi nasihat dan menunjukkan contoh yang baik mesti dilakukan oleh remaja yang mempunyai kesedaran seperti kami. pelajar Sekolah Agama Menengah Tinggi Tengku Ampuan Jemaah.Pengalaman yang sama dikongsi oleh Farah Ilyana Huzaimi. 16." katanya. Shah Alam yang melihat trend buruk remaja sekarang berlaku di hadapan matanya. "Semasa kami melakukan 'explorace' tadi pun kami nampak perangai remaja yang tidak senonoh. .

mengambil keganasan secara beransur-ansur sebagai cara penyelesaian masalah. Golongan ini mempunyai kecenderungan untuk menjadi kebal atau immune dengan ketakutan terhadap keganasan. Seribu Tindakan.Browse > Home / Artikel Ilmiah. HEDONISME Dan Belia Di Malaysia: Satu Renungan. Di Amerika Syarikat. umat Islam dikhuatiri senang terpengaruh dengan media massa sehingga disalah tanggapi sebagai pegangan hidup. televisyen dianggap punca nombor satu segala masalah sosial yang dihadapi hari ini. Pengetahuan Am / HEDONISME Dan Belia Di Malaysia: Satu Renungan. Usaha serangan pemikiran (ghozwul fikr) yang tersebar luas telahpun diberi amaran dalam firman Allah yang menerangkan tujuan utama serangan pemikiran ini dengan ayat yang bermaksud: ³Mereka ingin supaya kamu menjadi kafir sebagaimana mereka telah menjadi kafir. pendidikan. Justeru tanpa adanya acuan yang benar dalam membentuk pola fikir Islamik. Pengetahuan Am Leave a Comment Walaupun diselangi dengan maklumat dan program yang bermanfaat seperti program-program agama. 4:89). . Nielson Media melalui penyelidikan yang melibatkan 52 negara termasuk Malaysia melalui peratusan frekuansi mengakses permainan dan muat turun hiburan melalui internet merumuskan bahawa rakyat Malaysia sebagai kecanduan hiburan dan teknologi. January 2. Laporan yang dikeluarkan oleh The American Academy of Child and Adolescent Psychiatry mengatakan punca keganasan kanak-kanak dan belia remaja adalah disebabkan oleh pengaruh televisyen. tetapi peratusan program-program sebegini adalah sangat kecil berbanding program-program hiburan yang berlawanan dengan norma-norma agama. 2010 by ummu wafa Filed under Artikel Ilmiah. lalu kamu menjadi sama (dengan mereka)´ (Surah An-Nisa¶. dan pengetahuan. Rasulullah SAW juga mengingatkan umat Islam mengenai serangan pemikiran ini apabila baginda melarang umatnya daripada meniru budaya orang kafir bagi menjaga keperibadian dan karekteristik seseorang muslim. mengikut jejak langkah keganasan yang dilihat melalui televisyen dan beridentitikan sesetengah watak seperti mangsa atau pemangsa. Seribu Tindakan.

secara sengaja atau pun kebetulan. sosial atau jenayah misalnya. Contoh lain ialah Konsert Inspirasi TV3 yang berlangsung di Dataran Merdeka. rencana hiburan dan skandal seks diberikan ruang yang begitu meluas. Katanya: µLebih malang lagi program-program sebegini mendapat tajaan daripada syarikatsyarikat korporat. khurafat. rancangan Malaysian Idol. Mereka lebih ghairah dan bersemangat untuk berbicara tentang gosip sensasi para artis. tajuk-tajuknya yang besar. dengan gambar-gambar yang besar dan menggunakan banyak ruang. Kesemua serangan pemikiran ini berpunca untuk menjauhkan umat Islam daripada keterikatan dengan para ulamak Melihat kepada pemikiran budaya hedonisme dengan lebih jauh lagi. Konsert sempena sambutan tahun baru. Dalam hal ini. Sedar atau pun tidak. Selain konsert-konsert yang diselitkan semasa karnival Jom Heboh ini. Menurut kamus dewan pula. 2006. terrorism. Akademi Fantasia dan lain-lain diciplak dari barat hampir seratus peratus dan . termasuk syarikat korporat yang diterajui oleh orang Islam. konsert sambutan hari kebangsaaan dan bermacam lagi. disibukkan dengan hiburan yang melampau-lampau. budaya hedonisme ini telah mula menular masuk sekian lama dalam kehidupan masyarakat Islam di Malaysia terutamanya dikalangan muda mudi. Misalnya. mereka yang waras pasti bersependapat dengan pandangan dan teguran yang diberikan oleh Mohd Ridhuan Tee (2006) berkaitan hal ini. seks dan sebagainya. Pesta Malam Indonesia 3. tahyul. tindakan dan amalan majoriti para remaja zaman ini. Penyakit ini bukan sahaja menimpa golongan muda mudi kurang berpendidikan. kristianisasi. malah dukacita apabila ianya turut berjangkit kepada golongan mahasiswa mahasiswi di institut pengajian tinggi. adakah kerana ianya lebih ¶selamat¶ ? berbanding berita berunsurkan politik. filem-filem terbaru di pawagam. ada juga konsert-konsert lain yang terus dijamukan kepada masyarakat kita di atas pelbagai nama dan tema. Generasi muda yang diharapkan menjadi barisan pelapis untuk menerajui dan mencorak pembangunan ummah dan negara. Hedonisme berasal daripada perkataan Greek yang bermaksud kesenangan (pleasure) ialah suatu pola pemikiran dan budaya hidup yang terlalu sukakan kepada aktiviti hiburan dan keseronokan semata (Encyclopedia of Philosophy.254-258). Program agama bagaimana? Apabila program-program hiburan sebegini dilambakkan. Salah satu faktor penting yang menyumbang kepada berlakunya fenomena ini ialah realiti media massa sama ada media cetak atau media elektronik yang memberikan peruntukan yang sangat banyak kepada aspek hiburan. Rancangan-rancangan yang bersifat ilmiah dan bersandarkan ilmu tidak mendapat sambutan dan penajaan serta di anggap merugikan. bidaah.Diantara jenis-jenis serangan pemikiran yang dapat dikenal pasti ialah pemikiran hedonism. hedonisme ialah pegangan atau pandangan hidup yang mementingkan keseronokan atau kesenangan hidup. lagu-lagu yang sedang popular dan pelbagai topik lain yang semuanya berkaitan dengan hiburan. Kebarangkalian yang boleh difikirkan adalah mengapa berita artis. kesannya minda masyarakat akan banyak dibentuk dengan hiburan. Gambar: Konsert dipenuhi belia Islam. Rockaway ¶09 dan terdapat 6 konsert lain yang dianjurkan sempena Festival Muzik KL 2009 yang bermula dari 1-10 Julai 2009. Fenomena ini dapat dibuktikan melalui pengaruh penampilan fizikal. tutur kata. dianjurkan oleh pelbagai pihak dan syarikat.

´ Gambar : Rancangan realiti hiburan TV mendapat sambutan hangat di Malaysia. Malaysian Idol. Ada pengkritik vokal. Program realiti hiburan seperti Akademi Fantasia. hatta tingkah laku para artis itu sendiri menentang budaya ketimuran apatah lagi syariat Islam. para ulamak. agama. Kehidupan para artis yang mengikut kayu ukur barat dijadikan garis panduan dan ikutan. negarawan kurang ditonjolkan pencapaian dan sumbangan yang telah mereka lakukan untuk pembangunan umat. . My Starz. Gambar : Hiburan alternatif dan Ulamak kurang ditonjolkan. seni pentas. One in a Million dan sebagainya ditiru daripada Barat bagi menambah program hiburan di Malaysia. Tidak memasukkan nilai-nilai keMalaysiaan atau keIslaman. Hal ini adalah akibat pemikiran yang membentuk tanggapan bahawa media hanyalah alat hiburan dan medium menjual produk semata (Syuhada. persembahan dan sebagainya. Jelas pemikiran hedonisme yang menular ini mampu menyeleweng tujuan hidup seorang muslim sehingga berkiblatkan hiburan dan keseronokan semata. Peningkatan jumlah peserta yang menghadiri sesi ujibakat realiti televisyen ini dari tahun ke tahun merupakan kejayaan pola pemikiran hedonisme sehingga mengagungkan populariti dan kemewahan. artis-artis lebih diberi pelbagai anugerah dan dijulang nama mereka atas kecemerlangan mereka di dalam industri. Amat mendukacitakan apabila generasi muda hari ini lebih mengenali keperibadian artis pujaan mereka daripada keperibadian para nabi. Tokoh-tokoh akademik. tetapi tidak ada pengkritik yang memberikan input soal budaya dan adat sopan agama. tujuannya adalah untuk melahirkan penyanyipenyanyi µpasang siap´. 2009). Semua budaya hedonisme ini dilihat normal atas nama kemodenan dan kecenderungan masa kini. Pencapaian para artis lebih mendapat liputan pihak media. Mentor. bangsa dan negara. seni lagu.tidak banyak mencerminkan nilai-nilai ketimuran atau budaya hidup Malaysia. Persoalan timbul apabila produk media keluaran orang Islam di Malaysia yang tidak jauh bezanya dengan produk media acuan Barat yang berteraskan budaya hedonisme. Sebaliknya. berbanding kecemerlangan para cerdik pandai negara. Hiburan yang melampaui batas dan nilai murni ini turut dipromosikan oleh media sehingga menjadi rujukan masyarakat.

mantan Mufti Negeri Perlis harus diambil perhatian. A thousand miles journey begins with a single step. Keliwon dan lain-lain lagi.2 juta. Usaha dan mohonlah kekuatan dari Allah s. inilah masanya kita kembalikan kegemilangan filem seram seperti yang pernah kita capai pada 1950-an keluaran Cathay Keris dan Malay Film Production dulu. Kebanyakkan filem-filem seram yang ditayangkan ini mendapat sambutan yang memberansangkan daripada masyarakat. Dalam hal ini. Jin Hutan. filem Pontianak Harum Sundal Malam (PHSM) yang ditayangkan pada tahun 2004 berjaya meraih kutipan sebanyak RM 3. 000 orang. pandangan salah seorang tokoh ulamak Malaysia iaitu Dr. terbitan MMP pula merupakan filem yang mencatat kutipan tertinggi menurut rekod Finas iaitu sebanyak RM 5. Sertailah pogram dan rakan-rakan yang mampu membawa kita ke arah kebaikan. katanya: ´Selama 35 tahun industri perfileman kita tidak menerbitkan filem seram. Kepercayaan bukan-bukan seperti ada kuasa ghaib yang divisualkan dan hantu itu boleh mengetahui sesuatu perkara.´ Semoga kerisauan yang ditimbulkan menyuntik kesedaran belia agar tidak meningkatkan lagi statistik penghidap candu hedonism di negara Malaysia tercinta ini. Jangan berputus asa. Manakala filem seram terbaru Jangan Pandang Belakang Congkak (JPBC). arahan Ahmad Idham berjaya meraih kutipan RM5. Entah berapa banyak lagi filem-filem seram ini akan dihasilkan? Sama-samalah kita tunggu dan jangan terkejut jika generasi masa depan adalah generasi yang penakut akan hantu melebihi takut akan Tuhan ataupun mengenali jenisjenis hantu dari Tuhan. Di Ambang Misteri. Saudara Razak AJK PEMBINA Melaka TAMAT. Mohd Mahyidin Mustakim ketika majlis pelancaran Pameran Filem Seram 2009 di Galeri Perfileman Finas.Memetik kata-kata Ketua Pengarah FINAS. Jangan Tegur. Makar. ramai pengusaha filem yang kembali rancak menghasilkan filem ± filem seram ini. Jangan Pandang Belakang Congkak dan pelbagai lagi. Semoga kita semua mampu mengubahnya! Disediakan oleh.w. Puaka Niang Rapik. Rasukan Ablasa. Maut.´ Sebab itu kita dapati. Lakukanlah perubahan. Congkak. Misalnya. Manakala. Pandangan beliau yang disiarkan oleh Utusan Malaysia menyatakan: µLebih membahayakan apabila sesebuah filem seram itu ditonton oleh kanak-kanak yang sedang membesar kerana ia boleh mempengaruhi pemikiran mereka. boleh menyebabkan masyarakat terpengaruh dan mempercayainya. filem Jangan Pandang Belakang (JPB). Jumlah penontonnya yang dilaporkan pula ialah melebihi 400. Anak. Masih ada sinar di hujung jalan. Dijangkakan filem JPBC ini akan berjaya memecahkan rekod JPB. Antara yang terbaru ialah seperti filem Tujuh Perhentian.t. . Filem-filem seram yang keterlaluan adalah berbahaya kerana ia boleh menyumbang kepada penyelewengan akidah. Angka kutipan ini menjadi peransang kepada penerbit lain untuk terus menerbitkan filem seram. Mohd Asri Zainul Abidin.3 juta dalam tempoh 12 hari ditayangkan.7 juta. Filem seperti ini boleh merosakkan akal disebabkan unsur serta gambaran yang diperlihatkan mengenai makhluk halus itu adalah tidak benar. Senarai ini belum ditambah dengan siri-siri drama seram yang disiarkan melalui kaca televisyen seperti Saka. Semoga belia Malaysia akan bangkit dengan wajah baru.

tua mahupun muda. Pun begitu.. jenayah syariah. masih ramai juga yang tidak melupakan kehidupan kekal selepas kematian. Lalu berusaha memperoleh kedua-duanya sekali. Diriwayatkan oleh imam at-Tirmidzi yang bermaksud: Rasulullah SAW bersabda kepada Iman menjadi benteng kepada anasir yang meruntuhkan akhlak. mereka inilah orang-orang yang beruntung di dunia dan di akhirat. Justeru Rasulullah SAW berpesan kepada semua golongan belia agar dapat memanfaatkan umur dan masa muda dengan sebaik-baiknya. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh dan berpesan-pesan dengan kebenaran serta nasihat-menasihati dengan kesabaran. waima membelakangkansyariatullah dan sunnatullah. Di samping itu. (al-'Asr: 1-3) Ayat ini secara tidak langsung menjelaskan bahawa menghargai zaman muda bererti menghargai masa. Persoalan besar timbul ialah ke manakah hilangnya wawasan belia hari ini? Kes-kes salah laku jenayah sivil.720 hadis dengan sempurna. waima lelaki. Yang pasti. Sebagaimana firman Allah SWT yang bermaksud: Demi Masa! Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Lantaran itu. masalah disiplin dan adab sering dikaitkan dengan belia. pesanan Allah SWT tentang keberuntungan bagi mereka yang menjaga masanya dan memanfaatkan masa hidupnya dengan perkara-perkara yang membawa kepada kebaikan. Maka. masyarakat serta pemimpin negara. Muhammad bin Qasim pula memperoleh kedudukan serupa pada usia beliau 17 tahun. Sementara Tharafah bin Al Abdu Syahid pada usia 26 tahun. . perempuan. matlamat mesti dikota. Itulah yang selalu dipegang oleh segelintir daripada kita. mereka sanggup mencuba apa sahaja. tidak hairanlah kalau kita terbaca atau diberitahu tentang kisah Imam Syafie yang telah menghafal alQuran pada usia sembilan tahun.Budaya hedonisme binasakan masa depan Oleh ZUARIDA MOHYIN Gambar SHAHRIL AZMAN ZAIN MUDA hanya sekali. Setahun kemudian pula berjaya menghafal isi kitab Al Muwatha' karangan Imam Malik yang berisi 1. Lantas yang berfikiran pendek. kehebatan generasi muda Islam terdahulu juga terbukti menerusi pencapaian Usamah bin Zaid menjadi panglima perang seawal usia 18 tahun. Hal ini tentunya mengundang rasa bimbang dan gusar di kalangan ibu bapa.. Malah bukan itu sahaja.

Mohammad Nidzam Abdul Kadirmenegaskan. senangmu sebelum susah dan hidupmu sebelum mati. sebaliknya mencadangkan alternatif kononnya lebih selamat. Mudamu sebelum tua. "Rebutlah lima perkara sebelum lima perkara. Dengan iman dan takwa. tidak mudah goyah oleh anasir-anasir dan gejala-gejala yang merosakkan jiwa.seorang lelaki yang dinasihati baginda. "Dalam wasiat Nabi SAW kepada Muaz ketika diutus ke Yaman. dididik dan dibimbing ke jalan yang benar dan diredai Allah SWT sehingga mampu menjadi generasi yang boleh diharap dan dibanggakan iaitu belia yang beriman. adalah perlu golongan belia ini diasuh. Menurut Jabatan Perangkaan. sihatmu sebelum sakit. merempit. Ini suatu pemikiran yang jauh daripada Islam. AlQuran adalah kitab hidayah kepada golongan beriman dan bertakwa. barulah diberitahu tentang kewajipan solat. Pensyarah Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM). Tambah Mohammad Nidzam. meskipun telah banyak penjelasan diberi berkaitan peranan dan harapan yang diletakkan kepada golongan muda. ajaran sesat. remaja masih tidak sedar kepentingan menghargai usia emas mereka." ujar beliau kepada Mega. belia yang cemerlang adalah yang memanfaatkan masa dengan betul seperti berusaha menuntut ilmu. Mereka juga adalah pewaris kepimpinan negara dan kesinambungan umat di masa hadapan. perkara paling asas ialah membetulkan kefahaman akidah dan memantapkannya. bersekedudukkan dan sebagainya. berbuat kebaikan dan paling penting memantapkan diri dengan iman dan takwa." Berdasarkan hadis ini. akidah dan akhlak seperti penyalahgunaan dadah. Sekali gus. beramal dan berakhlak mulia. minda. baru-baru ini. pesanan nabi ialah agar seruan kepada iman dan kemantapan akidah. zina. namun jiwanya hampir kosong daripada iman. "Terdapat pemikiran segelintir Muslim yang tidak cuba menghalang gejala negatif ini. sudah pastinya menjadi barah dan seterusnya memusnahkan bangsa dan agama. Belia adalah harta yang amat berharga serta tonggak dan kekuatan masa depan negara. Pemikiran ini seolah-olah menghalalkan zina dan seks bebas dengan syarat mesti selamat. berilmu. generasi kita sarat dengan maklumat dan ilmu. Apabila sudah mantap. kayamu sebelum miskin. jumlah golongan belia di negara ini pada tahun 2008 mencecah seramai 16 juta orang. Namun hari ini. Abdullah ibnu Umar diriwayatkan berkata. bahawa generasi mereka diberikan iman sebelum menerima al-Quran. jati diri belia dapat dipertingkatkan dan menjadi mantap. fenomena runtuh akhlak ini seandainya tidak dibendung secara berhikmah. Justeru. Katanya. Ini satu pedoman Nabi SAW dalam berdakwah dan mendidik. minum arak. .

Katanya lagi. Islam bukan sekadar untuk dibacakan doa sahaja. Allah menjanjikan pencegahan jika ia dilaksanakan. Bilal ibnu Rabah dan banyak lagi watak di zaman Nabi SAW adalah pemuda. "Sebab itulah saya melihat usaha menyeluruh bagi menangani masalah ini adalah perlu. "Jika kekal akhlak mulia. Ada hadis menyatakan agar pemuda menghormati insan yang lebih tua. tetapi Islam mestilah diangkat. mungkin kita akan mengumpat dan mengata macam-macam. adakah di rumah nabi ini terdapat serunai syaitan? Sedangkan pada hari ini adalah hari raya Aidilfitri."Mereka sibuk berseronok-seronok. Jika remaja hari ini melihat menutup aurat bukan kewajipan. Aku berkata. Itulah putaran hidup. (riwayat Ibnu Majah) ." tegasnya. Namun ia diperbetulkan dengan baik dan berhikmah. Musa'b ibnu U'mair. jelas Mohammad Nidzam. segala tindakan umat Islam semestinya dipandu dengan syariat Islam. pada dasarnya Islam mengharuskan hiburan kerana ia menjadi sebahagian daripada fitrah kehidupan manusia. muda hanya sekali dan sebagainya. Rasulullah bersabda: Wahai Abu Bakar. dimartabatkan dan didaulatkan. Hakikatnya. Kalau kita hari ini. Ada pemuda yang ingin berzina dan meminta izin Nabi untuk berzina. apabila dia tua nanti akan ada para pemuda yang menghormatinya pula. Ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan daripada Aisyah r. Namun Nabi SAW dengan sabar mendidik agar ia benci kepada zina. Islam tidak melarang kita untuk berseronok tetapi hendaklah ada tahapnya. Ali ibnu Abi Talib adalah pemuda yang sanggup mengorbankan nyawa demi Islam. sesungguhnya setiap kamu ada hari rayanya dan ini adalah hari raya kita". kedua-dua orang ini bukanlah penyanyi. Antaranya. "Para pemuda pada zaman nabi ada yang tergelincir." tegas beliau. maka anak mereka akan lebih teruk. Mereka dididik dalam madrasah nabawi. mungkin ketika usia sudah hampir 30 tahun dan sebagainya." katanya yang teringat satu syair Arab. remaja perlu bijak menghargai dan memanfaatkan usia remaja. Maknanya peluangnya untuk membaiki dan meningkat kualiti diri sudah kurang atau terhad. "Oleh itu. memantapkan lagi undang-undang Islam termasuk hukum hudud. maka kekallah bangsa atau negara tersebut. Menurut Mohammad Nidzam. A'mmar ibnu Yasir. "Di samping itu. jika pemikiran remaja hari ini rosak. Dengan berbuat demikian. Nabi SAW menggunakan kekuatan dan semangat para pemuda dalam usaha dakwah. Begitu juga. sedang di sampingku ada dua gadis hamba daripada orang Ansar sedang menyanyi dengan nyanyian yang dinyanyikan oleh orang Ansar pada hari peperangan Bu'ath. Pun begitu.a yang bermaksud: "Sesungguhnya Abu Bakar masuk kepadaku. Ikut syarak. Bila mereka sedar? Mungkin ketika terkandas dalam Sijil Pelajaran Malaysia (SPM). Abu Bakar berkata. maka hancurlah negara". generasi anak mereka tidak akan malu lagi untuk memakai bikini. Islam menghargai semua lapisan umur. Jika akhlak rosak.

dan demi sesungguhnya negeri akhirat itu lebih baik bagi orang yang bertakwa. "Dalam membincangkan kerangka hedonisme. program yang terbuka kepada remaja antara usia 13 hingga 17 tahun itu mendapat sambutan kira-kira 70 peserta. Sesungguhnya iblis dan syaitan sentiasa mencari jalan untuk menyesatkan manusia. dunia Islam menghadapi pelbagai cabaran yang boleh menghancurkan nilai-nilai rohaniah. petunjuk dan garis panduan yang ditetapkan oleh Islam perlu dijadikan pedoman dan sempadan untuk dipatuhi oleh manusia. seorang ulama terkemuka Timur Tengah pernah berkata. Hafiz. Oleh itu. "Manusia dikatakan hidup bahagia apabila mereka mencapai klimaks keseronokan dan kegembiraan di tahap yang paling tinggi dan cuba mengelakkan elemen-elemen yang mendatangkan kesedihan dan kesukaran. Apa yang jelas budaya tersebut bertentangan dengan akidah Islam kerana ia bertuhankan nafsu." jelasnya. . Hafiz Abd. "Para peserta kebanyakannya ditemani ahli keluarga berada di perkarangan masjid seawal 8 pagi. Pegawai Eksekutif Jawatankuasa Pembangunan Remaja & Belau. tentangan terbesar bagi remaja Muslim masa ini adalah budaya hedonisme (kesenangan adalah hal yang paling penting dalam hidup) yang seolah sudah mengurat nadi. tidakkah kamu mahu berfikir. baru-baru ini.Namun. Hafiz. yang sebenarnya. Apatah lagi. Oleh itu. Kelab Remaja JIM dengan kerjasama Masjid As-Syakirin KLCC menganjurkan program Offline with Hedonism di dewan masjid tersebut. Hamid mengakui. tanpa benteng akidah yang konkrit dan akhlak sebagai pendinding. Alhamdulillah." katanya. Menurut Mohd. sudah pastilah unsur keseronokan dan kegembiraan merupakan intisari penting dalam aliran tersebut. Mohd. kecenderungan yang berlebihan kepada kesenangan dan hiburan menjadikan manusia alpa dan lalai dengan tipu daya dunia. "Ali Syariati. Kelab Remaja Pertubuhan Jamaah Islah Malaysia (JIM). Mereka disajikan sarapan pagi sebelum memulakan program. Sementara itu. tegas Mohd. budaya hedonisme jauh menyimpang dengan ajaran agama Islam yang kaya dengan nilai-nilai luhur yang terpuji. (al-An'am: 32) Atas kesedaran itulah. nescaya umat Islam tidak mampu menghadapi serangan musuh dari pelbagai sudut. Firman Allah SWT yang bermaksud: Dan tidak (dinamakan) kehidupan dunia melainkan permainan yang sia-sia dan hiburan yang melalaikan.

" katanya. TAMAT. . Program sehari itu turut dimuatkan dengan pelbagai segmen agar tidak membosankan peserta. kami cuba menjelaskan dan memahamkan para peserta tentang maksud sebenar budaya hedonisme dengan cara bersahaja dan diselang seli dengan komunikasi dua hala."Dalam segmen Say No To Hedonism.

. yang dimaksudkan Anjang di sini ialah"buta ilmu agama". Gelaja ini bukan sahaja salah di sisi agama Islam malah gejala ini juga akan menyebabkan masyarakat yang terdiri daripada golongan belia remaja kita terjerumus ke lembah maksiat dan kemungkaran malah mereka akan lalai daripada mengejar ilmu pengetahuan. Dansa... Kesan daripada wujudnya Budaya Hedonisme ini. forum-forum keagamaan dan lainlain lagi program yang berfaedah sebaliknya mereka lebih cenderung kepada hiburan yang melalaikan dan mengasyikkan. Kugiran. Buktinya. Lihatlah sendiri dengan "membuka mata hati" tentang keruntuhan akhlak dikalangan muda-mudi semakin parah dan benar-benar serius. prestasi akhlak muda-mudi yang terdiri daripada golongan belia remaja Malaysia semakin menurun. Joget Lambak. kita seharusnya menghindari gejala yang tidak berfaedah ini. Lafaz kesyukuran Anjang rafa'kan kepada Ilahi di atas segala rahmat dan nikmat kasih sayangNya. Demi menjaga aqidah diri Anjang dan umat supaya hidup dengan aman. konsert-konsert dan sebagainya. Sebagai masyarakat yang prihatin dan punyai sikap tanggungjawab yang tinggi seharusnya semua pihak sama-sama berganding bahu . masyarakat tidak lagi berminat untuk menghadiri kuliah-kuliah ilmu keagamaan di masjid-masjid.W. Akibatnya. Maka lihatlah kesannya telah mengakibatkan maksiat terus berleluasa dan bermaharajalela.Dengan Nama Allah Yang Maha Pemurah Lagi Maha Mengasihani.. Khutbah Jumaat kali ini khatib di Masjid Tanjong Pauh Jitra telah membangkitkan masalah mengenai Budaya Hedonisme yang semakin serius menular di kalangan masyarakat terutamanya di Malaysia. Akibat faktor sedemikian terjadi di Malaysia. Ya. aktiviti-aktiviti yang telah dianjurkan oleh pihak-pihak tertentu di setiap negeri ternyata lebih cenderung kepada hiburan yang melalaikan seperti Battle of the Band. dapat lagi Anjang menulis untuk meneruskan rasa cintakan ilmu dan iman. Anjang sebagai seorang masyarakat yang prihatin dan mempunyai sifat kasih sayang terhadap apa yang berlaku. Anjang menyeru kepada semua masyarakat agar membuka mata seluas-luasnya dengan mengambil iktibar dan pengajaran.. tenteram dan bahagia menurut kehendak dan redha Allah S.T.

mereka hidup sebebas-bebasnya demi memenuhi dan memuaskan hawa nafsu yang tanpa batasan.. kuliah-kuliah keagamaan dan sebagainya.. Maka marilah kita berazam dan berjanji kepada diri kita."Bergembiralah engkau hari ini. Daripada golongan pembawa kefahaman ini telah muncul"nudisme" (gaya hidup bertelanjang). agar kita tidak akan tersesat oleh pembawaan golongan ini dan mampu menyelamatkan masyarakat Islam di Malaysia. mereka lebih berminat dengan kehidupan yang bersenang-lenang. agar kita menjauhi dan tidak menyokong segala aktiviti atau mana-mana program yang berunsurkan hedonisme yang kini telah banyak di anjurkan oleh sesetengah pihak yang ingin meruntuhkan moral dan akhlak remaja Islam di Malaysia. pergi ke pesta-pesta atau konsert-konsert dan berpelesiran merupakan tujuan utama hidup." Biarlah kita berpegang dengan Al-Quran dan As-Sunnah seerat-eratnya.menggembeling tenaga dalam memperbanyakkan lagi program-program yang berbentuk ilmiah boleh kita hadiri seperti program wacana ilmu. Akhir kata daripada Anjang : Anjang ingin mengajak semua masyarakat agar dapat melihat fenomena yang kian melanda dan disedut sendiri oleh umat Islam terutamanya golongan pemuda-pemudi kita di Malaysia pada hari ini. Di dalam lingkungan pembawa kefahaman ini. .T. Bagi para penganut kefaahaman ini. puaskanlah nafsumu.W. Semoga segala usaha kita ini mendapat keberkatan serta mendapat pertolongan daripada Allah S. forum perdana. kerana esok engkau akan mati. Sedar atau tidak. ´MASYARAKAT BERAKHLAK. Amien. Mereka tidak juga akan menghiraukan dan mengendahkan sama ada menyenangkan bagi orang lain atau tidak kerana mereka beranggapan hidup ini hanya sekali sehingga mereka merasa ingin untuk menikmati hidup senikmat-nikmatnya. Semoga perjanjian kita ini sedikit sebanyak boleh mencegah gelaja ini daripada berleluasa di Malaysia yang kita cintai ini. TERAS KEHARMONIAN NEGARA" TAMAT. Hapuskan Budaya Hedonisme kerana budaya ini telah membawa satu pandangan hidup yang menganggap bahawa kesenangan dan kenikmatan harta-benda atau material adalah tujuan utama hidup. diskusi ilmu. Pandangan mereka terangkum dalam pandangan Epikuris yang menyatakan. anda semua lebih tahu tentang diri anda sendiri.

Kemunculan aliran sekularisme yang secara jelas bersifat anti agama dan berasaskan budaya hawa nafsu [5] sedikit banyak menghancurkan pemikiran umat Islam. [4] Pada masa kini. Walaupun pengaruh falsafah Greek atau lebih tepat lagi pemikiran barat dapat dimurnikan tokoh-tokoh Islam seperti Imam al-Ghazali.Budaya Hedonisme Sebagai Satu Ancaman Baru Kepada Masyarakat Contributed by mohd murtadha Wednesday. Dalam erti kata lain ajaran ini menolak ukuran agama sebagai asas bermasyarakat dan bernegara disamping menjadikan pemenuhan tuntutan duniawi sebagai matlamat tertinggi dan sebenar manusia. 04 February 2008 Pendahuluan Kemunculan aliran pemikiran dalam Islam berkembang pesat dengan kemasukan falsafah Greek pada zaman pemerintahan kerajaan Abbasiyyah. timbul pelbagai aliran pemikiran dalam masyarakat mengikut acuan yang . Menurut Muhammad Naquib al-Attas Sekularisme bermaksud pembebasan manusia dari segi agama dan metafizik[6]. [1] Kesan dari kelahiran ilmu ini. Ia juga dapat didefinisikaan sebagai satu ideologi atau ajaran yang membina seluruh pengarahan hidup manusia dalam setiap aspeknya selain dari ibadah keagamaan di atas asas kepentingan. keperluan. 02 January 2008 Last Updated Monday.tazilah dan al-Asyairah[2]. namun aliran pemikiran ini kemudiannya menular masuk dalam pelbagai bentuk selepas jatuhnya kerajaan Turki Uthmaniah.[7] Akibat dari menjadikan akal sebagai tunjang utama kehidupan. dan nilaian duniawi sematamata. Aliran tersebut merangkumi aliran alMu&rsquo. maka terbentuklah dua aliran aqidah yang bententangan antara satu sama lain. Kemasukan aliran ini bukan sahaja meresap masuk dalam pemikiran tokoh-tokoh Islam malah turut mewujudkan beberapa disiplin ilmu khususnya dengan kelahiran ilmu kalam.[3] Aliran pemikiran barat ini bukan sahaja menjadikan akal sebagai tunjang utama malah cuba memisahkan agama dari kehidupan manusia. Hal ini dapat dilihat dengan rosaknya agama Yahudi dan Nasrani apabila diresapi fahaman falsafah yang pelbagai sehingga menolak peranan wahyu. ukuran.

[8] Manakala Drs Sudarsono dalam bukunya Etika Islam Tentang Kenakalan Remaja terbitan Bina Aksara pula mengatakan Hedonisme sebagai doktrin yang memandang kesenangan sebagai kebaikan yang paling utama dan kewajipan seseorang untuk mencari kesenangan bagi tujuan kehidupan. Hal ini merujuk kepada pertanyaan Socrates kepada beliau tentang tujuan terakhir bagi kehidupan manusia atau apa yang terbaik untuk manusia. Ia beranggapan bahawa sesuatu perbuatan yang baik adalah mendatangkan kelazatan atau nikmat. Epicurus menekankan bahawa &lsquo.[11].com/site Powered by Joomla! Generated: 11 June. tidak mungkin akan difahami andainya kita menolak unsur kelazatan dalam hidup kita termasuk kelazatan indera rasa.Dalam fahaman ini. 2.tersendiri seperti Komunisme.C) dengan mengatakan tujuan hidup untuk kesenangan dan kedamaian[12]. Idea ini kemudiannya dikembangkan oleh Epicurus (341-270 B. Usrah Wave Corporation http://usrahwave. Pluralisme dan Hedonisme. salah seorang murid Socrates.C). Libelisme. ia tidak mencari sesuatu yang lain dan menajauhkan diri dari ketidaksenangan. Kapitalisme. Budaya Hedonisme Hedonisme menurut pengertian kamus dewan ialah pegangan atau pandangan hidup yang mementingkan keseronokan atau kesenangan hidup.kebaikan&rsquo. cinta serta kelazatan lain yang dapat dilihat dan didengar oleh penglihatan dan pendengaran. fahaman Hedonisme didokong Aristipus (433-355 B. 06:56 Aristipus kemudiannya mengatakan yang terbaik untuk manusia adalah kesenangan. Bahkan asas kepada segala kabaikan . 2010.[9] Dalam Erti kata lain mereka beranggapan bahawa kesenangan dan kenikmatan adalah merupakan tujuan akhir hidup[10] Menyoroti sejarah. hal ini terbukti kerana sudah sejak masa kecil manusia berasa tertarik akan kesenangan dan apabila telah menikmatinya.

yang bertitik tolak kepada keseronokan dan menegaskan tidak ada yang baik kecuali keseronokan dan keseronokan sahaja yang menjadikan kebaikan sebagai satu matlamat.[15] Prinsip Vetalisme menekankan apa-apa yang berbentuk kuat dan menguntungkan dari segi kebenaran akan dianggap baik. Prinsip Relative pula menekankan tidak ada sesuatu konsep dan pemahaman terhadap sesuatu fakta atau teori yang bersifat mutlak dan kekal. G. Keseronokan ini diputuskan sendiri oleh akal manusia. Sebaliknya semuanya boleh berubah mengikut perubahan zaman dan perkembagan ilmu pengetahuan. Aliran ini menganggap pilihan majoriti adalah baik.baik&rsquo. Ajaran Sekularisme telah meletakkan lima prinsip utama sebagai neraca dalam alirannya. Beliau dilihat masih berpegang kepada konsep &lsquo. Hedonisme menggariskan keseronokan sebagai tunjang utama kehidupan. keseronokan yang diputuskan oleh individu boleh menyebabkan penentangan antara satu-sama lain. budaya. manakala apa-apa sahaja yang boleh membawa penderitaan nafsu akan dianggap buruk Prinsip terakhir pula menganggap majoriti masyarakat sebagai pemutus. Selain itu.E Moore (1873) dilihat sebagai tokoh kontemporari hedonisme.adalah kelazatan yang dirasai perut sehinggakan ilmu. dan tamadun umat manusia mesti merujuk kepadanya. Manakala kelazatan minda pula dikatakan sinonim dengan proses berfikir tentang kelazatan-kelazatan yang dicapai oleh unsur fizikal tersebut[13] Dalam pemikiran terkini berkaitan Hedonisme. Prinsip Kreativiti meletakkan sesuatu yang boleh mencetuskan daya kreativiti dan menghasilkan ciptaan baru akan dianggap sabagai baik dan bermutu. Secara kesimpulannya. Hal ini sedikit sebanyak bertepatan dengan matlamat sekularisme yang mahu memastikan manusia bebas dari unsur ketuhanan. Sebagai contoh seorang individu menganggap membunuh . Prinsip Hedonisme pula menggariskan apa-apa sahaja yang boleh memuaskan hawa nafsu manusia akan dianggap baik . kebijaksanaan.[14] Sekiranya diteliti hedonisme merupakan salah satu cabang fahaman Sekularisme.

adalah perkara yang menyeronokkan manakala seorang individu lain menganggap ia sesuatu perkara yang menakutkan. Jadi, secara jelas konsep pemikiran hedonisme tidak relevan digunakan dalam hal ini kerana boleh mewujudkan pertentangan pemikiran. Akan tetapi, amat malang sekali remaja Malaysia sekarang banyak terdedah dengan pemikiran ini samada sedar atau tidak. Sekiranya tidak dibendung, pemikiran ini akan menghancurkan masyarakat Malaysia suatu hari nanti.

Islam Dan Hedonisme

Islam sangat memandang berat pemikiran-pemikiran yang cuba menganggu umat Islam. Hal ini kerana sekiranya pemikiran-pemikiran ini tidak dikawal, ia mampu merosakkan aqidah umat Islam. Sedangkan Aqidah berfungsi sebagai tonggak seluruh perancangan hidup manusia khususnya yang menyentuh aspek perancangan ummah.[16] Lazimnya, perbincangan mengenai akidah akan turut melibatkan persoalan Iman.Konsep Keimanan adalah mengenai individu yang mempunyai akidah yang benar dan mempunyai tiga elemen penting merangkumi pegangan kuat berasaskan keyakinan, wujudnya unsure ketundukan yang tulus dalam sanubari manusia terhadap apa yang diimaninya dan yang terakhir adanya unsur cetusan atau ransangan dalaman dalam diri individu tersebut untuk menterjemahkan seluruh prinsip keimanannya di dalam diri individu tersebut untuk menterjemahkan seluruh prinsip keimanannya di alam kenyataan dengan berusaha untuk menyelaraskan seluruh aktiviti hidup hariannya berasaskan nilai-nilai keimanan tersebut. Ini kerana individu tersebut tidak boleh bersabar melihat segala aktiviti hidup dilangsungkan berasaskan bentuk dan kaedah yang bertentangan dengan asas-asas keimanan yang terpendam jauh dan kental dalam hati sanubarinya.[17]

Merujuk kepada defenisi diatas, jelas sekali budaya hedonisme amat bertentangan dengan akidah umat Islam. Hal ini kerana budaya hedonisme mementingkan kebebasan fikiran sedangkan Aqidah Islam meletakkan al-Quran dan al-Sunnah sebagai paksi pemikiran. Selain itu dalam pengertian ‘kebaikan’ terhadap individu, Pandangan Islam amat bertentangan dengan konsep ‘kebaikan’ dalam Hedonisme. Islam melihat konsep ‘kebaikan’ adalah melibatkan pembangunan ummah yang memberi fokus kepada aspek pembangunan berteraskan ketuhanan atau kerohanian berbanding dengan kemajuan yang berbentuk kebendaan agar manusia bukan sahaja mendapat ‘Kebaikan’ di dunia tertapi juga mendapat ‘kebaikan di akhirat’. Manakala ‘Kebaikan’ yang dibawa hedonisme adalah apa-apa yang berbentuk keseronokan.[18] Pengenalan Majalah Mastika Usrah Wave Corporation http://usrahwave.com/site Powered by Joomla! Generated: 11 June, 2010, 06:56

Majalah Mastika merupakan salah satu majalah terbitan Utusan Karya Sdn. Bhd. Majalah ini diterbitkan bermula 1 Jun 66 tahun yang lepas[19]. Majalah ini kemudiannya diterbitkan secara bulanan. Sepanjang penerbitannya, Majalah Mastika telah dikemudi dan diperkemaskan oleh beberapa orang tokoh. Tokoh-tokoh tersebut merangkumi Abd Rahim Kajai sebagai pengarang pertama, kemudian diikuti oleh Tan Sri Abdul Samad Ismail, Munir Ghazali, A. Samad Said dan Zainol Fakir.[20] Melihat kepada sambutan masyarakat, sehingga tahun 2007 majalah ini telah memegang rekod jualan tertinggi selama sepuluh tahun berturutturut.[21] Hal ini mungkin kerana majalah ini memaparkan isu-isu yang dekat dengan masyarakat. Sebagai contoh negara pernah dikejutkan dengan bahaya Black Metal. Menyedari kepentingan isu ini, Mastika telah membahaskan secara panjang lebar dalam keluarannya pada bulan Jun

2006. Apa yang ditumpukan dalam pendedahan Black Metal keluaran ini adalah respon dari semua pihak yang tahu tentang isu ini samada. Respon pertama yang dipaparkan adalah melalui sms pembaca. Mastika membentangkan sms dari pembaca yang berbentuk sokongan dan kritikan Respon kedua di bawah tajuk adalah berkenaan surat-surat yang dihantar pembaca berupa sokongan dan kritikan dari mereka yang pernah terlibat dengan gejala ini. Respon yang ketiga adalah berkenaan teks ucapan khutbah Jumaat dari sebuah masjid di Kuala Lumpur yang memberi penekanan terhadap keberhayaan Balck Metal kepada Umat Islam. [22] Selain itu, Mastika turut memaparkan pengalaman seorang lelaki yang terlibat secara langsung membanteras gejala ini. Lelaki ini menceritakan pengalamannya menyelamatkan aqidah seorang yang pernah terlibat dalam gejala ini. Isu ini diakhiri dengan pendedahan fakta-fakta mengenai keburukan Black Metal dengan memberi penumpuan kepada kewujudan gereja syaitan di Malaysia?[23] Dan pengembangan ajaran Black Metal di Malaysia[24]. Pendedahan ini kemudiannya berjaya membuka mata banyak pihak sehingga Ang Wang Seng selaku jawatankuasa persatuan saudar-saudara baru Islam menghasilkan sebuah buku Rahsia Black

Metal yang diterbitkan pada September 2006. Karya ini telah membincangkan secara terperinci ajaran Black Metal.[25] Isu Hedonisme yang diketengahkan Mastika Keluaran Jun-Ogos 2007 Mastika Jun2007 Isu yang diketengahkan Mastika pada bulan Jun 2007 tidak banyak melibatkan perbincangan yang jelas budaya hedonisme dikalangan remaja. Akan tetapi beberapa isu yang diketengahkan mempunyai sedikit

Pengurus itu juga mengakui bahawa dia juga sangat inginkan kekayaan dengan jalan mudah sehingga sanggup menjalankan perniagaan secara menipu.[27] Selain itu.keseronokan&rsquo. Salah satu kisah yang dipaparkan mastika adalah pengalaman pengurus skim cepat kaya yang mengaku berjaya menipu ramai masyarakat. Isu kedua yang disiarkan mastika adalah kes pembunuhan seorang gadis berusia 16 tahun.seni&rsquo. Didapati wanita ini terjebak dalam kancah pelacuran disebabkan inginseronoh dan hidup senang[26]. Gadis ini dipercayai dirogol dan dibunuh oleh dua remaja berusia 16 dan 17 tahun . Dalam kes pelacuran. Budaya bertatu pada fikiran remaja adalah salah satu bentuk &lsquo.Bohsia&rsquo. Mastika juga turut memaparkan keseronokan remaja terhadap hiburan. Mereka menganggap apa yang terbaik untuk mereka adalah dapat menikmati keseronokan tanpa sempadan. Mastika telah memfokuskan . Mastika mengambil contoh kejadian yang berlaku di dalam konsert Gang Starz di Auditorium Majlis Bandaraya Shah Alam (MBSA). Dalam artikel ini.sebanyak pengaruh keseronokan yang melampau yang melanda masyarakat.. walaupun menyedari amalan bertatu adalah haram remaja tersebut secara jelas mengatakan punca dia melakukan perkara tersebut disebabkan mencari keseronokan. § Mastika Julai 2007 Dalam edisi Julai 2007. Isu kedua adalah melibatkan &lsquo. Isu ketiga yang diketengahkan Mastika adalah budaya bertatu dikalangan remaja. Disebabkan terlalu inginkan &lsquo. bersifat kebendaan. Antara kes yang terlibat dalam isu ini adalah berkaitan pelacuran. Hal ini secara tidak langsung mencerminkan pemikiran hedonisme sangat mempengaruhi remaja ini. yang tenggelam dalam dunia keseronokan sehingga sanggup menggadai badan. Mastika memparkan kisah mengenai detik seorang yang terjebak dalam kancah pelacuran. mastika memaparkan isu seksualiti sebagai isu utama. Dalam keluaran ini. ramai dikalangan masyarakat terpengaruh sehingga membelakangkan agama. Antara isu yang diketengahkan adalah Skim Cepat Kaya. Didalam temubual Mastika dengan remaja yang bertatu.

manakala sebahagian besar penonton wanita berpakaian seksi.[28] Fokus kedua yang menjadi pilihan mastika adalah sikap penonton semasa persembahan. Berdasarkan artikel-artikel ini. Dalam isu kali ini. Artikel-ertikel ini melibatkan penagihan Syabu.[30] Gam[31] dan kesan penagihan terhadap tubuh badan[32]. faktor utama yang mempengaruhinya adalah ingin mencari keseronokan dan tekanan yang melampau. Mastika mendapati hampir keseluruhan penonton bertempik dan menari semasa persembahan sedang berlangsung. dapat disimpulakan bahawa penagihan dadah banyak melibatkan remaja. 3. [29] Mastika Ogos 2007 Mastika Edisi Ogos 2007 telah mencetuskan satu perbincangan baru mengenai gelaja penagihan dadah yang berlaku dalam masyarakat.beberapa perkara dalam konsert tersebut. Selain itu. Kebanyakan penonton yang datang mewarnakan rambut mereka dengan pelbagai fesyen dan warna. 6. Sukakan Kebendaan dalam Skim Cepat Kaya Pemerkosaan Budaya Bertatu Wanita dan Seks Remaja dan Hiburan Penagihan dadah . 2. Perkara pertama yang menjadi sasaran mestika adalah personaliti penonton. 4. Sebagai kesimpulannya isu-isu yang diketengahkan Mastika diantara Keluaran Jun-Ogos adalah 1. 5. Gejala ini bukan sahaja merosakkan diri penagih malah turut menambah beban Kerajaan membasmi jenayah pengedaran dadah. Mastika memaparkan tiga artikel berkaitan penyalahgunaan dadah.

&lsquo. dapat difahami sebagai manusia sempurna.Insan&rsquo. Penekanan Rancangan Malaysia Kesembilan (RMK-9) terhadap pembangunan minda kelas pertama[33] seharusnya dimanfaatkan semua pihak. manusia itu dalam bentuk sebaikbaiknya&rdquo. baik.Modal&rsquo. [34] Manakala &lsquo.insan&rsquo. penekanan terhadap modal insan harus dititik beratkan. pada tahap tinggi. itu sendiri sudah melambangkan kelas pertama sepertimana firman Allah dalam (surah al-Tin 95 : 4 yang ) yang membawa maksud &ldquo. beberapa tindakan seharusnya diambil pelbagai pihak.Sesungguhnya kami(Allah) menciptakan (jenis).. Modal insan melibatkan pengabungan dua perkataan iaitu modal dan insan. Dalam melahirkan minda kelas pertama. Makna dan pengisian &lsquo. Masyarakat harus sedar bahawa sekiranya budaya ini tidak dibendung bakal menjadikan negara ini musnah. Islam sendiri meletakkan &lsquo. bersih daripada noda yang menyumbang kepada pembentukan keinssanan atau kemanusiaan.insan&rsquo.[35] telah . dari sudut bahsa boleh diistilakan sebagai sesuatu yang digunakan untuk mendapat atau mencapai sesuatu yang lain.Cadangan dan Saranan Melihat kepada ancaman hedonisme yang semakin menular di kalangan masyarakat Malaysia.

Islam Hadhari adalah sepuluh gagasan yang dibuat kerajaan Malaysia yang berkonsepkan satu usaha yanh lebih menyeluruh dan bersepadu dengan berlatar belakangkan kepada usaha-usaha murni yang telah dilaksanakan oleh para ulama dan reformer Islam untuk mengembalikan kegemilangan umat Islam masa kini . Visi dan misi pemimpin . budaya kerja cemerlang.[37] Dengan mengambil kira prinsip yang pertama iaitu keimanan dan . dan keupayaan untuk menjadi manusia yang bermoral. Nilai yang bersifat kolektif ini akan menghasilkan kerjasama diantara seseorang insan dengan ahli dalam kelompok tersebut. intelktual dan Sosial. Manakalan modal sosila memberi maksud modal yang terhasil dari gabungan modal individu dan modal intelektual dimana hasilnya akan mengarah kepada pembentukan sebuah negara yang baik. Modal individu memberi fokus kepada perkara yang berhubungan dengan sifat-sifat seseorang itu seperti kemahiran. ia membawa kepada pengertian yang memberi penumpuan kepada modal individu. pendekatan yang digariskan dalam Islam Hadhari juga dilihat mampu membendung pengaruh Hedonisme. daya usaha. Modal intelektual puala merujuk kepada satu himpunan kolektif seseorang insan yang berhubung dengan semua jaringan di dalam satu kumpulan. Keprihatinan. Selain dari pemupukan minda kelas pertama. gaya kepimpinan dan integriti[36]. Diantara nilai-nilai yang dikenal pasti adalah didikan keluarga. nilai budaya yang tinggi. kerativiti. keberanian.Apabila digandingkan bersama menjadi modal insan.

Bhd 6.ketakwan kepada Allah dan prinsip kelapan Keutuhan Budaya dan Moral. Bhd. Azharudin Mohd. Arba&rsquo. Faisal @ Ahmad Faisal bin Abdul Halim. BIBLIOGRAFI 1..Ilm Al-Kalam Menurut Al- . Mohd Fauzi Bin Hamat (1997) Pendekatan Falsafah Dalam Perbincangan &lsquo. Kesimpulan Sebagai kesimpulannya. Majalah Mastika edisi Jun 2007 Kuala Lumpur : Utusan Karya Sdn. Dali. 7. Zainol (2000) Perte mbungan Tamadun Islam dengan Kolonialisme Barat dalam TITAS Kertas 1 Kuala Lumpur : Fajar Bakti Sdn Bhd. Kehidupan masyarakat akan menjadi terarah dan tepat dengan landasan Islam. Saliha Hj. Ann Wang Seng (2007) Rahsia Black Metal.iyah Mohd Nor. Majalah Mastika edisi Ogos 2007 Kuala Lumpur : Utusan Karya Sdn. Azhar Hj Mad Aros. Bhd 9. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka 5. Kementerian Pendidikan Malaysia (1994) Kamus Dewan Edisi ketiga. 3. Wan Adli bin Wan Ramli (2006) Islam Hadhari Dari Perspektif Intelektual Muslim Kuala Lumpur : Universiti Malaya 4. Dengan pendekatan baru Kerajaan membangunkan minda rakyat kearah minda kelas pertama dilihat mampu membina jatidiri masyarakat dari seterusnya dapat mengelakkan diri dari bahana Hedonisme. Selangor : Angkatan Edaran 2. Majalah Mastika edisi Mac 2006 Kuala Lumpur : Utusan Karya Sdn. Budaya Hedonisme yang melanda masyarakat Malaysia adalah disebabkan oleh wujudnya sikap individualistic dalam diru masyarakat. Majalah Mastika edisi Julai 2007 Kuala Lumpur : Utusan Karya Sdn. Bhd 8.

Universiti Malaya) 13. Mohd Fauzi bin Hamat (2002) Peranan akidah dalam perancangan pembangunan ummah : Satu analisis dalam konteks masyarakat kini dalam jurnal Usuluddin Bil 16 Kuala Lumpur : Universiti Malaya 11.139 [4] Zulkifli Haji Ismail (2002) Ancaman Bahaya sekularisme. Rahim (2004) Menangani Cabaran Globalisasi : Satu Analisis terhadap pemikiran reformis semasa dalam pemikiran Islam dan Cabaran Semasa.175 [2] Ibid h. Ramli Omar (1999) Islam dan Falsafah Barat dalam Pemikir edisi Oktober-Disember 1999 Kuala Lumpur : Harian Sdn Bhd 15. Mohd Ghazali Md Nor (2007) Israiliyyat Moden :Tumpuan Terhadap Hedonisme (Latihan Ilmiah. Kampung Kerinchi. Siti Hajar Che Man (2007) Dilihat Dari Perspektif Kesusasteraan Melahirkan Modal Insan Kelas Pertama Dalam Pemikir edisi Julai-September 2007 Kuala Lumpur : Utusan Karya Sdn Bhd 16. h. Bhd. Rahimin Afandi Abd. Akademi Pengajian Islam. Universiti Malaya) 12. Jabatan al-Quran dan al-Hadith. Sdn.Ilm Al-Kalam Menurut Al-Mutakallimun dalam Jurnal Usuluddin Bil 7 Kuala Lumpur : Universiti Malaya h. Selangor : Angkatan Edaran Ent. Muhammad Raqi Bin Mohd Shapien (2006) Budaya Hedonisme Di Kalangan Remaja Islam : Kajian Di Kalangan Penghuni Vista Angkasa. Bhd. Kuala Lumpur (Latihan Ilmiah.159 . Sdn. Selangor : Angkatan Edaran Ent. Kuala Lumpur : Universiti Malaya 14. Jabatan al-Quran dan al-Hadith. Zulkifli Haji Ismail (2002) Ancaman Bahaya sekularisme.Mutakallimun dalam Jurnal Usuluddin Bil 7 Kuala Lumpur : Universiti Malaya 10. Akademi Pengajian Islam. [1] Mohd Fauzi Bin Hamat (1997) Pendekatan Falsafah Dalam Perbincangan &lsquo.176 [3] Ramli Omar (1999) Islam dan Falsafah Barat dalam Pemikir edisi Oktober-Disember 1999 Kuala Lumpur : Harian Sdn Bhd h.

16 [18] Muhammad Raqi Bin Mohd Shapien Op. Zainol (2000) Pertembungan Tamadun Islam dengan Kolonialisme Barat dalam TITAS Kertas 1 Kuala Lumpur : Fajar Bakti Sdn Bhd. Universiti Malaya) h.257 [8] Kementerian Pendidikan Malaysia (1994) Kamus Dewan Edisi ketiga. Jabatan al-Quran dan al-Hadith. Akademi Pengajian Islam.448 [9] Mohd Ghazali Md Nor (2007) Israiliyyat Moden :Tumpuan Terhadap Hedonisme (Latihan Ilmiah. h. Jabatan al-Quran dan al-Hadith. Dali.cit h.41 11] Muhammad Raqi Bin Mohd Shapien (2006) Budaya Hedonisme Di Kalangan Remaja Islam : Kajian Di Kalangan Penghuni Vista Angkasa. Kampung Kerinchi. 44 [14] Ibid h.cit h.8 [20] Ibid h. 41 [10] Ibid h. h. Bhd. 53 [19] Zulkarnain Zakaria (2007) Sudah 66 Tahun Usia Mastika dalam Mastika edisi Jun 2007 Kuala Lumpur : UtusanKarya Sdn.216 [7] Zulkifli Haji Ismail Op.42 [13] Muhammad Raqi Bin Mohd Shapien Op. Kuala Lumpur (Latihan Ilmiah. Rahim (2004) Menangani Cabaran Globalisasi : Satu Analisis terhadap pemikiran reformis semasa dalam pemikiran Islam dan Cabaran Semasa. Arba&rsquo. Universiti Malaya) h. Azharudin Mohd.cit h.cit h.iyah Mohd Nor. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka h.53 [15] Mohd Ghazali Md Nor Op.57 [16] Mohd Fauzi bin Hamat (2002) Peranan akidah dalam perancangan pembangunan ummah : Satu analisis dalam konteks masyarakat kini dalam jurnal Usuluddin Bil 16 Kuala Lumpur : Universiti Malaya h.[5] Rahimin Afandi Abd. Saliha Hj. Kuala Lumpur : Universiti Malaya h.50 [12]Mohd Ghazali Md Nor Op. Akademi Pengajian Islam.213 [6] Azhar Hj Mad Aros.13 [17] Ibid h.9 .cit h.

Bhd.my . Bhd. Bhd h. Mac 2006. Bhd. Zulkarnain Zakaria (2006) &ldquo.Kami Tak Pernah Ganggu Periuk Nasi Pelacur Tu!&rsquo.Mimbar Jumaat 6 Januari 2006 Berwaspada Terhadap Bahaya Black Metal&rdquo. &ldquo.com.106 [24] Sahidan Jaafar (2006). Kuala Lumpur : Utusan Karya Sdn. Kuala Lumpur : Utusan Karya Sdn. 45 Usrah Wave Corporation http://usrahwave. Bhd. Kuala Lumpur : Utusan Karya Sdn.Dia Oranglah Yang Rosakkan Industri Pelacuran Kita&rsquo. Bhd h. h 80 [23] Sahidan Jaafar (2006).[21] Ibid h.com/site TAMAT. dalam Mastika edisi Mac 2006.Bermula Daripada Fatwa Euronymous Ajaran Gereja Syaitan Membiak Di Malaysia&rdquo. Oleh Khalid Yasin am@hmetro.dalam Mastika. [26] Zulkarnain Zakaria (2007) &lsquo. h. dalam Mastika edisi Julai 2007. Selangor : Angkatan Edaran Enterprise Sdn. Kuala Lumpur : Utusan Karya Sdn. dalam Mastika edisi. dalam Mastika edisi Julai 2007.Wei&hellip.h. 112 [25] Ann Wang Seng (2007) Rahsia Black Metal. &ldquo.Benarkah Wujud Gereja Syaitan di Malaysia ?&rdquo.edisi Mac 2006. Kuala Lumpur : Utusan Karya Sdn. 9 [22] Sahidan Jaafar. 36 [27] Zulkarnain Zakaria (2007) &lsquo.

penggunaan internet adalah untuk mendapatkan ilmu dan informasi tetapi internet juga boleh diakses untuk pornografi. boleh tapis seperti di negara China dan Jerman. Dr Mahathir berkata. kita akan gagal. ³Keadaan persekitaran pada masa ini juga adalah sangat teruk dan kita perlu mengenakan tindakan . mereka jadi macam gila apabila nampak perempuan.DALAM era globalisasi dan kepesatan teknologi maklumat. nilai Barat yang negatif dan bertentangan dengan Islam dengan senang menular dan mempengaruhi masyarakat Malaysia. Beliau berkata. Menjawab soalan mengenai masalah sosial dan jenayah membabitkan pelajar sekolah yang meningkat. jika kita belajar agama. kalau tidak ikut. Budaya berhibur yang keterlaluan (entertainment culture) dan budaya hedonisme (berseronok) yang merupakan antara faktor kejatuhan tamadun Greek boleh turut meruntuhkan tamadun Melayu Islam. kita akan menjadi manusia yang berjaya apabila menggunakan al-Quran dalam kehidupan seharian kerana Islam itu adalah cara hidup. seseorang individu itu akan mudah terpikat dan terikut-ikut dengan godaan dan hawa nafsu.´ katanya. Tun Dr Mahathir Mohamad ketika bercakap kepada pemberita selepas memberi ceramah di sebuah sekolah di Seremban baru-baru ini berkata. Bekas Perdana Menteri. sebahagian adalah disebabkan kelemahan sistem pendidikan dan sebahagian lagi adalah disebabkan persekitaran. ³Kita boleh sekat. Sikap memandang remeh kepada masalah besar seperti gejala sosial boleh mengundang padah. ³Pelajaran agama penting kerana Islam adalah cara hidup dan kalau mengikut cara hidup Islam. Kita boleh buat kerana pada masa ini remaja berusia 15 dan 16 tahun pun tengok. kita tidak akan gagal. Ditambah pula dengan lemahnya iman dan kekuatan jati diri.

t yang katanya bermaksud: ³Dan apabila sampai tempoh kami hendak membinasakan penduduk sesebuah negeri.w. pembanterasan gejala sosial itu adalah tanggungjawab bersama semua pihak dan bukan sahaja diserahkan bulat-bulat kepada kerajaan. semua pihak mesti berasa ris au dengn gejala sosial kerana takut Allah akan menghancurkan binasakan semua kita. sudah runtuh.´ Sehubungan itu. baru-baru ini berkata. dalam menghadapi gejala sosial yang melanda negara kita ketika ini. ³Kalau ada undang-undang tak kuatkuasa pun tak guna. Berpegang kepada kata-kata bekas perdana menteri itu. lalu kami menghancurkan sehancur-hancurnya. .terhadap mereka yang melakukan jenayah dengan mengenakan hukuman berat. tak ada moral langsung. Perkara utama dalam hal ini bukan undangundang sahaja tetapi peranan yang perlu kita mainkan seperti ibu bapa dan masyarakat keseluruhannya. Universiti Putra Malaysia (UPM). semua pihak perlu bekerjasama kerana semua pihak akan terpalit jika ditimpa musibah. Komitmen semua pihak diperlukan bagi mewujudkansatu tindakan bersepadu sesama agensi kerajaan danmasyarakat keseluruhannya. Moral kita pada masa ini sudah teruk. Pengarah Pusat Islam. Dr Amini Amir Abdullah ketika membentangkan kertas kerja berkaitan menangani gejala sosial menurut perspektif Islam di Melaka. Seperti firman Allah s.´ katanya. kami perintahkan (lebih dahulu) orang yang melampau dengan kemewahan antara mereka (supaya taat) lalu mereka menderhaka dan melakukan maksiat padanya. maka berhaklah negeri itu dibinasakan.

Sehubungan itu. sikap anak kita banyak berpunca daripada didikan keagamaan dan kerohanian yang tidak seimbang antara tuntutan duniawi dan ukhrawi. Dr Amini Amir berkata. selepas ibu bapa berusaha untuk kecemerlangan akademik dan sahsiah anak. Menurutnya. mendidik.Dalam menangani gejala sosial. pemimpin. konsep kebebasan Bbarat perlu digantikan dengan konsep kebebasan Islam kerana ibu bapa yang sayang kepada anak adalah mereka yang menjaga. Ibu bapa yang tidak memantau dan mengambil berat perkembangan sosial anak-anak adalah antara punca mengapa remaja kita mudah terjebak dalam gejala sosial. ibu bapa dan setiap individu perlu memainkan peranan dalam menangani permasalah berkenaan. Persoalannya sekarang. Dalam hal ini. Dr Amini Amir berkata. . Kerajaan. guru dan pensyarah. Banyak gejala sosial yang berkait rapat dengankurangnya pengawasan dan kawalan terhadapkehendak dan perbuatan anak. satu pelan bertindak yang rapi serta tindakan yang berterusan perlu diambil dalam usaha untuk menangani feneomena gejala sosial di kalangan masyarakat kita. mengasuh dan memberi pendidikan yang sewajarnya kepada anak. pihak berwajib. ibu bapa yang terlalu mengikut kehendak anak hingga dibiarkan bebas boleh menyebabkan anak berada di luar kawalan dan bertindak di luar daripada batasan agama. gambaran yangdiperolehi daripada persekitaran dan masyarakat kitahari ini ialah salah faham terhadap konsep kebebasandi kalangan anak dan ibu bapa banyak mempengaruhifaktor kepada meruncingknya gejala sosial ini. masyarakat. katanya. ibu bapa perlu berdoa dan bertawakal serta berserah diri kepada Allah.

hari ini kita dikejutkan dengan budaya hedonisme yang boleh . Tamat. Kebebasan yang keterlaluan yang diberikan kepada generasi pasca merdeka banyak dikesan disalahgunakan dan semakin dilihat melalaikan sehingga menjadi duri dalam daging kepada kehidupan anak muda pada masa ini yang menyumbang kepada banyak kes gejala sosial di Malaysia. jasmani. budaya hedonisme Tarikh:11/21/2004 assalamualaikum. fizikal. Pihak berwajib perlu melihat keseimbangan kemajuandan pembangunan insan dalam aspek pembangunanrohani. Hiburan terlalu dipentingkan dan dibudayakan hingga masyarakat hilang budaya untuk mengagungkan budaya ilmu dan pembelajaran serta lari daripada tujuan kehidupan sebenar dan hanya suka kepada keseronokan yang sementara. mental dan spiritual. emosi. Fenomena ini adalah kerana tuntutan kehidupan masyarakat pada hari ini yang lebih banyak berkisar kepada mengejar kebendaan sehingga melupakan kepada keperluan kehidupan itu sendiri yang perlu diisi supaya tidak lari daripada tuntutan kehidupan sebenarnya.Pada masa ini apa yang kita lihat ialah ramai ibu bapa dan anak yang tidak memahami tanggungjawab masing-masing sehingga menjadi antara faktor berlaku gejala sosial.

Gejala sosial yang kian membimbangkan pelbagai pihak ini dikesan dirangsang oleh pengaruh iklan. penulisan dan sebagainya. Budaya yang mengutamakan aspek keseronokan diri ini seperti memiliki barangan yang berjenama. Di samping ia boleh menjerumuskan masyarakat ke dalam kancah jenayah. amalan berhutang dan fitnah menfitnah. berhibur di kelab-kelab malam dan sebagainya itu sememangnya mempesonakan dan menggiurkan golongan remaja. Samada melalui ceramah. Kecenderungan untuk bersuka-sukaan dan bermewah-mewahan diistilahkan sebagai budaya hedonisme.soalan saya. bermain muzik. rakan-rakan serta keadaan persekitaran. Antara usaha yang boleh dilakukan ialah dengan memberi nasihat yang berguna kepada masyarakat melalui pelbagai saluran yang ada.dianggap sebagai melampau yang dianjurkan oleh pihak2 yang hanya mementingkan keuntungan daripada memikirkan kesan yang akan diperolehi terutamanya terhadap golongan mudamudi(melayu-islam). minum arak. Bahkan mereka dituntut untuk menanganinya. namun bersuka-sukaan dan bermewah-mewahan secara berlebih-lebihan itu tidak boleh dibiarkan terus menular dan membudaya dalam masyarakat kita. berjudi. . Ini kerana budaya hedonisme boleh mengakibatkan pelbagai gejala negatif. Sungguhpun keinginan untuk hidup senang dan mewah adalah sebahagian daripada naluri semula jadi manusia.sejauh manakah peranan ulama' dalam menanggani permasalahan ini? Jawapan: Ulama memang berperanan dalam isu ini. budaya hedonisme juga berpotensi membuat manusia leka dan lalai daripada melaksanakan kewajipan hakikinya sebagai hamba Allah dan sebagai anggota keluarga ataupun anggota masyarakat.

seseorang yang asyik berhibur dengan berkaraoke dan bersuka ria bersama rakan-rakan di kelab-kelab malam tertentu akan dilalaikan oleh perbuatannya daripada melaksanakan kewajipannya terhadap Allah seperti bersembahyang. Sesungguhnya syaitan telahpun berjanji akan melalaikan dan menyesatkan manusia daripada jalan Allah dengan apa cara sekalipun. Allah menganjurkan kita semua supaya memikirkan hal ini dan berusaha menghindari diri daripada terpedaya dengan tipu daya syaitan seperti keseronokan hidup di dunia yang bersifat sementara ini. Pengajaran ini terungkap pada sejarah keruntuhan kerajaan Abbasiah. di mana pemerintah dan rakyat lena dibuai kemakmuran negara sehingga lalai mengantisipasi ancaman musuh. Sebagai contoh. kerajaan Uthmaniah. Pelbagai kemewahan dan hiburan di dunia ini adalah di antara senjata syaitan dan konco-konconya untuk menjerumuskan manusia kepada kelalaian dan kesesatan.Sejarah telah memperlihatkan kepada kita bahawa bangsa yang lena dibuai dengan pelbagai kesenangan dan kemewahan hidup serta didodoikan dengan pelbagai jenis hiburan akan menjadi lalai dan alpa terhadap kewajipannya hatta menyebabkan mereka menjadi lemah dan terjajah. berpuasa dan sebagainya di samping lalai terhadap kewajipannnya terhadap sesama manusia seperti memberi perhatian yang sepenuhnya sama ada kepada ibu bapa mahupun kepada isteri dan anak-anak. Firman Allah:-Maksudnya: ³Dan tidak (dinamakan) kehidupan dunia melainkan permainan yang sia-sia dan hiburan yang . kesultanan Melaka dan lain-lain lagi. Justeru. Demikianlah juga dengan budaya hedonisme yang sedang menular dalam masyarakat kita hari ini turut mengakibatkan penyakit lalai di kalangan masyarakat.

melalaikan. Firman-Nya lagi: ³. Memang tidak dapat dinafikan bahawa budaya hedonisme atau budaya berhibur ini turut dikesansemakin menjadi kegemaran di kalangan kaum remaja di negara ini.´ (Q. Ali Imran: 185). Dalam hubungan ini. tidakah kamu mahu berfikir?´ (Q. Justeru.s. dan demi sesungguhnya negeri akhirat itu lebih baik bagi orang yang bertakwa.. Sehubungan itu. Oleh itu.s. kita harus sedar bahawa masalah sosial remaja berkait rapat dengan pembentukan budaya yang tentunya bermula dari rumah. pembabitan semua pihak perlu dalam mengatasi budaya ini tanpa diletakkan di atas bahu kerajaan semata-mata.. masyarakat dan negara. Al-An¶am: 32). para ibu bapa harus memainkan peranan utama dalam memastikan anak-anak tidak terpengaruh dengan budaya hidup yang tidak sihat seperti budaya bersuka-sukaan dan bermewahmewahan secara berlebih-lebihan yang mengundang banyak risiko kepada anak-anak itu sendiri di samping menimbulkan banyak masalah kepada keluarga. Sungguhpun ada di kalangan saudara-saudara yang barangkali berkemampuan untuk memberikan apa saja kepada anak-anak. Masalah ini sangat berat danmembimbangkan kerana ia membabitkan golongan muda yang bakal mewarisi dan memimpinnegara ini pada masa depan.Dan (ingatlah bahawa) kehidupan di dunia ini (meliputi segala kemewahan dan pangkat kebesaran) tidak lain hanyalah kesenangan bagi orang yang terpedaya. namun perbuatan menyogokkan mereka dengan wang Ringgit serta pelbagai kemewahan bukanlah cara yang terbaik . Ia boleh dibendung jika semua pihak berganding bahu kerana kerajaan atau remaja tidak dapat mengatasi semua masalah berkenaan secara bersendirian.

suburkanlah anak-anak ataupun golongan remaja kita dengan iman dan takwa melalui didikan yang sempurna serta pemberian kasih sayang yang secukupnya. Dan kamu tidak menghiraukan (bekalan untuk) hari akhirat (yang kekal abadi kehidupannya).untuk mendidik dan menyayangi mereka kerana ia boleh menjadikan mereka materialistik dan lalai. Segala petunjuk serta peringatan Allah dan Rasul-Nya harus kita ambil perhatian dan hayati sungguh-sungguh ke arah membentuk diri lebih beriman dan bertakwa. Selain tugas ibu bapa. pertubuhan atau badan-badan bukan kerajaan (NGO) yang berkaitan perlu digerakkan bagi membentuk generasi remaja yang bersifat terbuka dan berlandaskan ajaran agama. cara terbaik dan mustajab bagi menangani gejala sosial yang melanda masyarakat ini ialah dengan mentarbiah diri sendiri. Justeru itu. budaya dan jati diri yang kukuh. tingkah laku dan sosial perlu diterapkan kepada remaja secara berterusan. .´ (Q. Ini penting kerana tanda keruntuhan nilai budaya dan moral di kalangan remaja semakin terasa di negara ini sejak kebelakangan ini. Wallahu a'alam. (Sebenarnya kamu tidak ingatkan kesudahan kamu) bahkan kamu sentiasa mencintai (kesenangan dan kemewahan dunia) yang cepat habisnya. Sebaliknya. Al-Qiamah: 20-21). Pengetahuan serta pemahaman terhadap nilai budaya dan moral serta kupasan masalah sosial daripada kaca mata saintifik. anggota keluarga dan masyarakat supaya kembali kepada ajaran Islam.s. firman Allah: Maksudnya: ³Sedarlah wahai orang-orang yang lalai.

Tamat. .

malah seolah-olah sudah menjadi budaya yang boleh disifatkan sebagai berkesinambungan dari satu generasi ke generasi baru.Dan (ingatlah bahawa) kehidupan di dunia ini (meliputi segala kemewahan dan pangkat kebesaran) tidak lain hanyalah kesenangan bagi orang yang terpedaya.. Seperti yang kita sedia maklum. dengan cara ini keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah akan lebih teguh dan mantap hatta membolehkan kita terus menikmati rezeki yang banyak yang melimpah ruah dari langit dan bumi. begitu juga dengan pakaian. harus dari jenis yang berjenama dan bergaya. bergaya dan berhibur secara berlebih-lebihan. Sejak akhir-akhir ini terlihat seolah-olah ada kecenderungan masyarakat untuk hidup mewah. bukan sahaja dari jenama yang terkenal.BUDAYA HEDONISME MELALAIKAN MASYARAKAT Firman Allah dalam kitab suci-Nya Yang Maha Agung: yang bermaksud: ³. Dan pengaruh budaya hidup serupa inilah yang menyebabkan masyarakat terus dibebani hutang. iaitu mengerjakan segala suruhan Allah dan menghindari diri dari segala tegahan-Nya.´ (Q. Dan sudah sewajarnyalah kemakmuran hidup yang dinikmati ini kita hargai dan syukuri bersama. harus pula di tempattempat yang ada kelas.. dan kalau bersantai ataupun berhibur. tetapi juga ia harus dilengkapi dengan pelbagai aksesori mutakhir yang memperlihatkan kehebatan pemiliknya. Insya Allah. segala kelengkapannya seperti perabot dan perlatan elektriknya mestilah yang serba moden dan canggih. masalah lepak di kalangan remaja bukan lagi fenomena baru. malah ada yang berkenderaan sama ada motorsikal ataupun kereta. Ali Imran: 185). selain berpakaian berjenama. Keinginan untuk hidup mewah dan bergaya inilah juga yang dipercayai menyumbang kepada . Di rumah misalnya.s. Senario ini mencerminkan kehidupan generasi hari ini lebih senang dan mewah berkat hasil kemajuan yang dicapai sejak merdeka. remaja yang melepak sekarang kelihatan lebih mewah kerana ramai daripada mereka kelihatan bergaya dengan telefon bimbit. dengan mengabdikan diri kepada Khalikul-alam. Cuma bezanya dengan generasi terdahulu. kalau kenderaan pula.

demi mendapatkan wang yang disifatkan sebagai sumber kesenangan dan kemewahan hidup di dunia. justeru wang adalah umpama kuasa yang dapat menjana segala keperluan manusia seperti harta. Ini kerana budaya hedonisme boleh mengakibatkan pelbagai gejala negatif. Pengajaran ini terungkap pada sejarah keruntuhan kerajaan Abbasiah. bermain muzik. rakan-rakan serta keadaan persekitaran. Dan sesuatu hal yang amat membimbangkan kita ialah jenayah-jenayah ini turut membabitkan golongan remaja. rasuah. amalan berhutang dan fitnah menfitnah. Kecenderungan untuk bersuka-sukaan dan bermewah-mewahan diistilahkan sebagai budaya hedonisme. Demikianlah juga dengan budaya hedonisme yang sedang menular dalam masyarakat kita hari ini turut . Maka tidak menghairankan kita bilamana berita rompakan bank dan kedai emas. kesultanan Melaka dan lain-lain lagi. Sungguhpun keinginan untuk hidup senang dan mewah adalah sebahagian daripada naluri semula jadi manusia. kehilangan kenderaan. pengedaran dadah dan lain-lain lagi hampir setiap hari menghiasi dada-dada akhbar. Pendekata. berhibur di kelab-kelab malam dan sebagainya itu sememangnya mempesonakan dan menggiurkan golongan remaja. Sejarah telah memperlihatkan kepada kita bahawa bangsa yang lena dibuai dengan pelbagai kesenangan dan kemewahan hidup serta didodoikan dengan pelbagai jenis hiburan akan menjadi lalai dan alpa terhadap kewajipannya hatta menyebabkan mereka menjadi lemah dan terjajah. berjudi. namun bersuka-sukaan dan bermewah-mewahan secara berlebih-lebihan itu tidak boleh dibiarkan terus menular dan membudaya dalam masyarakat kita. kerajaan Uthmaniah. Kesemua jenayah yang dilakukan itu lebih bermotifkan untuk mendapatkan wang. budaya hedonisme juga berpotensi membuat manusia leka dan lalai daripada melaksanakan kewajipan hakikinya sebagai hamba Allah dan sebagai anggota keluarga ataupun anggota masyarakat. di mana pemerintah dan rakyat lena dibuai kemakmuran negara sehingga lalai mengantisipasi ancaman musuh. Gejala sosial yang kian membimbangkan pelbagai pihak ini dikesan dirangsang oleh pengaruh iklan.peningkatan kadar jenayah sejak kebelakangan ini. peras ugut. Di samping ia boleh menjerumuskan masyarakat ke dalam kancah jenayah. ada manusia yang sanggup melakukan apa saja pekerjaan meskipun barangkali terpaksa menjatuhkan orang lain dengan pelbagai tipu muslihat ataupun barangkali terpaksa menggadai nyawa dan maruah diri serta mengorbankan nyawa orang lain. Budaya yang mengutamakan aspek keseronokan diri ini seperti memiliki barangan yang berjenama. hiburan dan sebagainya. minum arak.

. tidakah kamu mahu berfikir?´ (Q. Ini kerana orang-orang kafir yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian mengutamakan kehidupan dunia lantas berusaha sedaya upaya memperolehi harta kekayaan sebanyak mungkin dengan harapan untuk hidup senang dan mewah. Al-An¶am: 32). Rasulullah s. berpuasa dan sebagainya di samping lalai terhadap kewajipannnya terhadap sesama manusia seperti memberi perhatian yang sepenuhnya sama ada kepada ibu bapa mahupun kepada isteri dan anakanak.w.a. Namun. dan demi sesungguhnya negeri akhirat itu lebih baik bagi orang yang bertakwa. kita sebagai muslim tidak seharusnya terikut-ikut budaya orang-orang yang kufur tersebut bagi menjamin diri tidak terjebak dengan kese-nangan dan kemewahan dunia yang memperdayakan dan merugikan itu. Sebagai contoh. pembabitan semua pihak perlu dalam mengatasi budaya ini tanpa diletakkan di atas bahu kerajaan semata-mata. Allah menjelaskan kepada kita bahawa kehidupan di dunia ini jika tidak dibajai dengan iman dan takwa akan bertukar menjadi permainan yang sia-sia dan hiburan yang melalaikan. Allah menganjurkan kita semua supaya memikirkan hal ini dan berusaha menghindari diri daripada terpedaya dengan tipu daya syaitan seperti keseronokan hidup di dunia yang bersifat sementara ini. Justeru. Sesungguhnya syaitan telahpun berjanji akan melalaikan dan menyesatkan manusia daripada jalan Allah dengan apa cara sekalipun. menyifatkan yang kehidupan di dunia ini laksana penjara bagi orang-orang mukmin tetapi syurga bagi orang-orang kafir.s. Masalah ini sangat berat dan membimbangkan kerana ia membabitkan golongan muda yang bakal mewarisi dan memimpin negara ini pada masa depan. Melalui ayat yang baru dibacakan itu. Oleh itu. Justeru. Memang tidak dapat dinafikan bahawa budaya hedonisme atau budaya berhibur ini turut dikesan semakin menjadi kegemaran di kalangan kaum remaja di negara ini. seseorang yang asyik berhibur dengan berkaraoke dan bersuka ria bersama rakan-rakan di kelab-kelab malam tertentu akan dilalaikan oleh perbuatannya daripada melaksanakan kewajipannya terhadap Allah seperti bersembahyang. Firman Allah:-Maksudnya: ³Dan tidak (dinamakan) kehidupan dunia melainkan permainan yang sia-sia dan hiburan yang melalaikan.mengakibatkan penyakit lalai di ka-langan masyarakat. Pelbagai kemewahan dan hiburan di dunia ini adalah di antara senjata syaitan dan konco-konconya untuk menjerumuskan manusia kepada kelalaian dan kesesatan.

namun perbuatan menyogokkan mereka dengan wang Ringgit serta pelbagai kemewahan bukanlah cara yang terbaik untuk mendidik dan menyayangi mereka kerana ia boleh menjadikan mereka materialistik dan lalai.´ (Q. Selain tugas ibu bapa. (Sebenarnya kamu tidak ingatkan kesudahan kamu) bahkan kamu sentiasa mencintai (kesenangan dan kemewahan dunia) yang cepat habisnya. Justeru itu saudara-saudara kaum muslimin sekalian. Sungguhpun ada di kalangan saudara-saudara yang barangkali berkemampuan untuk memberikan apa saja kepada anak-anak. Sebaliknya. Al-Qiamah: 20-21).s. anggota keluarga dan masyarakat supaya kembali kepada ajaran Islam.Ia boleh dibendung jika semua pihak berganding bahu kerana kerajaan atau remaja tidak dapat mengatasi semua masalah berkenaan secara bersendirian. firman Allah: Maksudnya: ³Sedarlah wahai orang-orang yang lalai. para ibu bapa harus memainkan peranan utama dalam memastikan anak-anak tidak terpengaruh dengan budaya hidup yang tidak sihat seperti budaya bersuka-sukaan dan bermewah-mewahan secara berlebih-lebihan yang mengundang banyak risiko kepada anak-anak itu sendiri di samping menimbulkan banyak masalah kepada keluarga. Ini penting kerana tanda keruntuhan nilai budaya dan moral di kalangan remaja semakin terasa di negara ini sejak kebelakangan ini. kita harus sedar bahawa masalah sosial remaja berkait rapat dengan pembentukan budaya yang tentunya bermula dari rumah.Posted by Anak Perantauan at 1/07/2009 11:22:00 AM . tingkah laku dan sosial perlu diterapkan kepada remaja secara berterusan. Dalam hubungan ini. budaya dan jati diri yang kukuh. Dan kamu tidak menghiraukan (bekalan untuk) hari akhirat (yang kekal abadi kehidupannya). Sehubungan itu. masyarakat dan negara. cara terbaik dan mustajab bagi menangani gejala sosial yang melanda masyarakat ini ialah dengan mentarbiah diri sendiri. suburkanlah anak-anak ataupun golongan remaja kita dengan iman dan takwa melalui didikan yang sempurna serta pemberian kasih sayang yang secukupnya. pertubuhan atau badan-badan bukan kerajaan (NGO) yang berkaitan perlu digerakkan bagi membentuk generasi remaja yang bersifat terbuka dan berlandaskan ajaran agama. Pengetahuan serta pemahaman terhadap nilai budaya dan moral serta kupasan masalah sosial daripada kaca mata saintifik. Segala petunjuk serta peringatan Allah dan Rasul-Nya harus kita ambil perhatian dan hayati sungguh-sungguh ke arah membentuk diri lebih beriman dan bertakwa.

meminum darah kambing dan memakai salib yang diterbalikkan sepertimana yang dinyatakan awal tadi. Pulau Pinang dan Pasar Budaya di Kuala Lumpur. angin. Kira-kira 40 murid Islam tahun empat. Mesej yang dibawa dalam setiap lagu ialah menolak kewujudan Tuhan. Kedah. . air. Kadangkala hanya berbunyi garau dan tidak jelas. tuhan serta alam ghaib dan alam nyata.BLACKMETAL: KEMBALILAH KEPADA ISLAM Negara tiba-tiba digemparkan dengan satu gejala baru ± gejala yang kurang sihat melanda pelajar belasan tahun. manusia. Mereka mahu bebas dan benci peraturan. tanah dan udara. Setiap bucu bintang itu mempunyai maksud seperti dewa. Kumpulan tersebut menggunakan pusat membeli-belah seperti Centre Square di Sungai Petani. lain dari yang lain. menjerit dan tidak jelas sebutannya. Beberapa buah akhbar perdana negara mendedahkan tentang wujudnya beberapa sekolah di ibu negara turut diresapi oleh pengaruh muzik Black Metal apabila ramai muridnya mempunyai tatu salib terbalik yang dibuat dengan gurisan duit syiling. The Summit. menggalakkan seks rambang dan keganasan. di Bukit Mertajam. Logo yang menunjukkan pelbagai aksi syaitan dan tengkorak juga sudah menjadi barang perhiasan yang dipakai oleh pengikut Black Metal. Bucu bintang itu juga bermaksud api. Isu BLACK METAL tiba-tiba muncul di persada beberapa minggu setelah berlaku satu kejadian pembunuhan yang amat ngeri yang melibatkan golongan remaja (kes Nurul Hanis di Merlimau). Inilah dikatakan kontemporer. bahkan ada yang tidak merdu langsung mengikut definisi muzik. Pengikut akan dianggap hebat jika mempamerkan unsur-unsur ini. membakar duit syiling 50 sen lalu digariskan di dagu dan mengenakan tatu bintang berbucu lima. bingit serta liriknya kasar. kebanyakannya liar dan lucah. Kumpulan ini juga menggalakkan bunuh diri dan berfahaman bebas. Kumpulan ini juga diwajibkan menjalani upacara pemujaan syaitan. Lagu-lagu bawah tanah ini biasanya pelik. Aktiviti kumpulan BLACK METAL ini bersendikan kepada pemujaan syaitan dan Black Metal ini diasaskan di Barat yang terkenal dengan muzik berentak keras. syaitan. Sebab itu ada mengatakan inilah `bunyi syaitan' tetapi ia indah kepada pengikutnya. Mereka yang bersetuju untuk menyertai kumpulan itu dikenakan beberapa syarat antaranya memakai pakaian serba hitam. lima dan enam sebuah sekolah di Bangsar. Lirik lagu pula seperti yang dinyatakan tadi.

kami merasa bertanggungjawab untuk mendedahkan semula serta mengkaji fenomena ini agar akidah remaja kita dapat diselamatkan sebelum kelak mereka menjadi parasit yang menular. malah agama menjadi bahan yang boleh dipermain-mainkan? Terlepas daripada hasrat untuk memburukkan mana-mana pihak.. Sistem pendidikan negara yang menjurus kepada penekanan ³lulus peperiksaan´ sebenarnya telah lama gagal memainkan peranan di dalam membentuk generasi muttaqin yang berilmu sebaliknya telah melahirkan insan-insan sesat yang terpesong akidah. Syaitan bukan lagi dipandang sebagai musuh yang sepatutnya ³direjam´ sebaliknya telah bertukar menjadi ³tuhan´ yang ³disembah´ (astaghfirullah. disiplin. yang dikatakan dilakukan sekumpulan pengawas sekolah itu.) Pasti ada sesuatu yang tidak kena kepada sistem pendidikan negara kita hari ini. PERSOALAN KINI. Nabi Mohd malah ugama Islam sendiri bilamana mereka dikatakan tidak segan-silu dan tidak takut untuk memijakmijak Al-Quran. Majalah hiburan dengan pemujaan kepada ³artis´ dengan berpakaian yang tidak senonoh dibiarkan berleluasa sehingga para remaja menghabiskan wang kepada perkara-perkara yang tidak bermenafaat ini.turut dikesan mempunyai tanda salib. malah Tuhannya. maruah diri lansung tersisih dari arus kurikulum sehingga kedapatan pelajar dari peringkat sekolah rendah sehinggalah ke institusi pengajian tinggi tidak mengenal perbezaan cara hidup Islam dan jahiliah. Lantas para remaja (lelaki dan perempuan) menjadikan para artis (dalam negeri dan luar negeri) sebagai idola mereka ± tanpa segan silu menayangkan wajah-wajah idola mereka tersebut di fail-fail dan kulit-kulit buku-buku persekolahan mereka. Ia pula seriringan dengan pengaruh muzik dan filem-filem ganas dan lucah atau separa-lucah yang VCDnya dijual bebas di kakilima dan bebas pula ditayangkan di stesyen TV perdana. Di saat kita berhadapan dengan gejala serius ini. Ini diperburukkan dengan anjuran gaya hidup bebas yang terlepas dari nilai-nilai Islamiah dan disebarluas melalui media massa terutama majalah dan akhbar perdana negara. wujud pula suara-suara sumbang yang menyalahkan guru-guru ugama kononnya tidak mengajar ugama dengan betul yang menyebabkan para remaja ini menjadi liar. Kita harus mengakui secara jujur. apakah sebenarnya yang mendorong kewujudan serta perluasan pengaruh BLACK METAL di kalangan remaja kita? Di manakah silapnya sehingga gejala kemurtadan ini dianggap sebagai satu fenomena biasa sehingga para remaja ini tidak lagi memandang akidah sebagai satu perkara penting di dalam hidup. Soal-soal akhlak. . bahawa ada sesuatu yang pincang di dalam sistem pendidikan negara kini yang menyebabkan para remaja sudah tidak lagi takut untuk menempelak dan mencerca agama. Kegiatan-kegiatan mereka sudah sampai ke tahap menghina Al-Quran.

Mengapa kita malu untuk kembali kepada cara hidup Islam. Mahu atau tidak mahu.Tuduhan sedemikian lahir dari jiwa yang prejudis terhadap golongan ugamawan dan dilihat sabagai usaha merendahkan martabat mereka. kita perlu ikhlas untuk akur kepada kenyataan bahawa budaya yang dicanangkan sebagai budaya bebas dan demokrasi ini sebenarnya menyalahi nilai-nilai fitrah insaniah dan terlepas dari ikatan nlai-nilai luhur yang direstui oleh penghuni samawi. wujud juga tuduhan yang mengatakan bahawa gejala tersebut kononnya banyak berlaku di negeri-negeri yang kuat sentimen keislamannya! Dan aneh. Freud dan sebagainya. cuba menutup hakikat sebenar punca masalah yang menyebabkan gejala tersebut. Dan budaya bebas inilah sebenarnya yang mewarnai kehidupan seharian kita selama ini yang lebih menjurus kepada pemuasan nafsu sepertimana yang dianjurkan oleh ahli-ahli falsafah seperti Kant. Tidak cukup sekadar itu. . serta menghentikan prejudis kita kepada mereka yang membawa obor Islam dan menerima tanpa ³reservation´ anjuran agar Islam diterima sebagai ³a way of life´ demi kesejahteraan ummah disamping mencipta sebuah negara bangsa yang mendapat rahmat dan keampunan Allah? TAMAT. akhbar perdana menjadi ³gendang nafiri´ yang selamanya mempersendakan golongan ugamawan. Mereka (akhbar-akhbar) cuba melakukan pembedahan kecil di pinggiran sedangkan mereka tidak menyedari mereka juga sebahagian dari parasit yang menyerang dan yang mengakibatkan penyakit berkenaan terus melata.

Pesta Black Metal . termasuk dari Kuala Lumpur. Ketua Polis Daerah. termasuk dari utara tanah air. kebanyakan pengikut Black Metal itu asyik menari dan menyanyikan lagu Black Metal yang dipasang di dewan berkenaan. berkata polis menerima maklumat mengenai kegiatan kumpulan Black Metal itu kira-kira jam 2 petang kelmarin. Kuala Lumpur dan Singapura yang dikatakan hanya perlu membayar RM18 untuk menyertainya. pijak Quran di Seremban Harap masyarakat Islam di Malaysia ini lebih prihatin masalah ini. malah turut disertai peminat Black Metal. menakutkan serta memakai aksesori seperti rantai salib terbalik dan pentagram. dikatakan menggunakan nama Persatuan Silat Cekak untuk memohon permit polis. Perhimpunan itu mendapat permit polis dan Majlis Perbandaran Seremban (MPS). kelmarin. ´Kami membuat serbuan kira-kira jam 8. polis menahan mereka bagi menghalang aktiviti yang bertentangan dengan agama itu. sesuai dengan ketaksuban mereka dalam aliran muzik hitam itu. Pesta itu bukan saja dihadiri remaja tempatan. Ketika serbuan. pijak Quran di Seremban Harian Metro 5 Dis SEREMBAN: Perhimpunan sekumpulan 105 pengikut Black Metal.20 malam apabila kami mendapat tahu tindakan mereka ada cubaan unsur ganas dan menyimpang daripada ajaran Islam termasuk dikatakan berhasrat untuk memijak al-Quran. di sebuah dewan di bandar ini. Asisten Komisioner Hasanuddin Hasan. kerana penganjur pesta itu memohon mengadakan persembahan menggunakan nama Persatuan Silat Cekak. Tahu-tahu tempat kita jadi tempat tumpuan ajaran sesat.20 malam. Kumpulan itu. selepas orang ramai mengesyaki perhimpunan yang mencurigakan. semalam. sejak jam 2 petang hingga diserbu polis pada 8. Kegiatan mereka terbongkar apabila serbuan polis mendapati mereka sebenarnya bersuka-ria dalam pesta Black Metal. rata-rata berusia belasan tahun hingga 30-an itu berada di Dewan Persatuan Masyarakat Ceylon.BUDAYA BLACK METAL 12/5/05 Pesta Black Metal . ´Bagi memastikan perkara seperti itu tidak berlaku. dan sentiasa menyalurkan maklumat kepada pihak berkuasa.µ katanya di sini. Kebanyakan pesta itu berpakaian serba hitam atau berbaju T putih dan berseluar gelap yang memaparkan corak dan gambar ganas. termasuk empat remaja perempuan. .

´Polis tidak akan berkompromi dengan kumpulan berkenaan yang cuba mengembangkan sayap mereka di negeri ini. Baru-baru ini. daripada yang ditangkap itu.µ katanya. yang sepatutnya membuat persembahan di disko Backroom. yang dijadualkan pada 4 Februari depan. termasuk membakar. ´Baki remaja lain dibebaskan selepas keterangan masing-masing diambil.µ katanya. Beliau berkata. didapati positif dadah dalam ujian air kencing. Polis turut merujuk tiga daripada remaja terbabit kepada Jabatan Hal Ehwal Islam Negeri Sembilan (Jains) untuk tindakan lanjut kerana bersabit masalah akidah.Menurutnya. kumpulan berkenaan sebelum ini dikatakan pernah menganjurkan aktiviti sama di Port Dickson dan dipercayai berusaha mengembangkan budaya Black Metal di beberapa daerah lain. memijak surah al-Quran dan berzina di depan kitab suci itu. . Kuala Lumpur. Tamat. Pengikut budaya songsang itu pernah mencuri tumpuan kerana dikatakan bertindak di luar batasan. Budaya Black Metal pernah menggemparkan negara apabila Harian Metro membuat liputan secara besar-besaran berhubung gerakan muzik underground yang menyesatkan itu di seluruh negara pada 2001 dan 2002. kerajaan membatalkan konsert Mayhem iaitu kumpulan Black Metal dari Norway. termasuk tiga warga Singapura. ´Kami harap ibu bapa mengawasi anak masing-masing daripada terjebak aktiviti tidak sihat ini. 30 daripada mereka.

Azizul Nizam Bidin berkata pihaknya berharap agensi atau pihak berkuasa terutama yang terletak di bawah Kementerian Dalam Negeri memperketatkan pemantauan dan pemeriksaan terhadap apa jua bentuk bahan genre muzik ini dari terus menular ke dalam negara. Jelas beliau walaupun genre black metal adalah salah satu cabang muzik dan hiburan namun ideologi serta tingkah laku penggemar muzik ini yang berakar umbi di barat kebanyakannya bertentangan bukan sahaja dengan adat budaya kita malah dari sudut agama. "Ini cukup membahayakan apatah lagi apabila kita difahamkan lebih 500 kumpulan black metal terdapat di negara ini. bertindak ganas. kita mahu kerajaan bertindak tegas tanpa kompromi bukan sahaja terhadap bahan-bahan terbitan genre muzik ini bahkan penganjuran konsert hiburan biarpun pihak penganjur memberikan jaminan kawalan atau kononnya menyelitkan mesej-mesej positif kepada para pengunjungnya. "Justeru. . lirik. pemberontakan dan adakalanya jauh menyimpang dari kehendak Islam baik dari segi tingkah laku.Isu Semasa Pemuda: Sekat Penularan Songsang Muzik Black Metal Posted on Friday. Keseniaan dan Warisan. Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia memandang serius penularan genre muzik black metal di negara ini yang dilihat lebih menjurus kepada ideologi songsang yang boleh merosakkan akidah rakyat terutama generasi muda. December 09 @ 16:34:24 MYT Topic: Berita / Isu Semasa Oleh Kazman Kamal Kuala Lumpur -. penggemar muzik ini sering berkelakuan songsang yang terpesong dari akidah Islam seperti membuat pemujaan syaitan. Di barat kata beliau lagi perkara seumpama itu sudah sebati dengan genre muzik ini dan ia menjadi ikutan anak-anak muda atas alasan minat dalam bentuk muzik yang dipersembahkan. berada dalam keadaan khayal dan sebagainya". "Genre black metal ini lebih banyak berunsurkan keganasan.Biro Kebudayaan. hari ini. Justeru Pengerusinya. "Malah dalam banyak kes yang berlaku di negara ini. katanya kepada laman webPemuda di sini. ideologi mahu pun cara berpakaian.

ujarnya. Pada masa yang sama. Papita dan sebagainya turut boleh memainkan peranan bagi memastikan aliran muzik yang menyimpang jauh dari nilai budaya dan seni hiburan serta pegangan agama disekat dari terus subur di negara ini. . tambah beliau lagi persatuan atau pertubuhan hiburan yang ada di negara ini seperti Karyawan. TAMAT."Sebenarnya banyak lagi jenis atau genre muzik hiburan yang lebih positif yang boleh diketengahkan berbanding black metal yang jelas jauh menyimpang dari nilai budaya dan agama Islam".

2 Kesatria Templar 1. Pertubuhan ini kini wujud dalam berbagai-bagai bentuk di seluruh dunia. Scotland dan Ireland sahaja.[3] Isi kandungan [sorok] 1 Asal-usul o o o 1.2 Menderma dan beramal kebajikan 3.1 Kultus kuno 1.3 Persatuan tukang batu 2 Sejarah 3 Etika Freemason o o o 3. Freemason ialah pertubuhan persaudaraan yang muncul dengan asal usul yang kabur antara pada akhir abad ke-16 hingga awal abad ke-17. dengan keahliannya dianggarkan sebanyak sekitar lima juta (termasuk sekitar 480.000 orang di England.1 Persaudaraan 3.3 Kebenaran . serta lebih kurang dua juta orang di Amerika Syarikat. lazimnya mereka berkongsi kepercayaan kepada satu Makhluk Agung (Supreme Being).[1][2] Pertubuhan Freemason yang wujud dalam pelbagai bentuk berkongsi prinsip dan pandangan moral dan metafizik yang sama.FREEMASON Freemason Lambang Freemason.

1 Freemason di Amerika Syarikat 6.M. Nama ini Frères Maçons dalam bahasa Perancis dieja menjadi Free-Masons dalam bahasa Inggeris. [4] [5] [sunting]Kesatria Templar Freemason juga dikaitkan dengan ahli Kesatria Templar (Knight's Templar). Sesetengah ilmuan Freemason berpendapat bahawa bahawa Freemason menjejak akar umbi mereka kepada pembinaan Haikal Sulaiman (King Solomon¶s Temple) di Jerusalem pada 967 S. Pada masa itu Ketua Gereja Constantinople (daripada Gereja Ortodoks Timur) bersaing dengan Gereja Katolik Rom. Ada yang mengaitkannya dengan kultus Iris-Osiris pada zaman Mesir kuno. Ahli Templar berselindung di bawah nama Brethren-Masons. manakala matlamat rahsia mereka adalah untuk membina semula Haikal Sulaiman. Binaan ini akan menjadi tempat paling suci untuk orang Kristian dan akan dapat menandingi kediaman suci Gereja Katolik di Roma. Ini menyebabkan kebanyakan mereka menjadi tersangat kaya sehinggalah harta itu dirampas oleh Raja Perancis Philip IV. Kesatria Templar dipenjarakan tetapi ada yang melarikan diri. pada abad ke11.2 Freemason di Iraq 6. Pergerakan ini menjadi sulit dan muncul kembali pada abad ke-17 di bawah nama Freemason. Ahli Kesatria Templar bersumpah setia untuk melindungi umat Kristian yang melawat tempat suci. Kesatria Templar telah berpakat bersama Ketua Gereja di Constantinople.1 Islam dan Freemason 7. Asas cerita itu tertumpu kepada seseorang yang bernama Hiram Abiff yang mendakwa mengetahui rahsia Haikal Sulaiman.4 Struktur organisasi 5 Prinsip dan aktiviti utama 6 Gerakan Freemason o o o 6.3 Freemason di Malaysia 7 Tentangan dan kritikan terhadap Freemason o o 7. [6] . Albert Pike (1872) pula dalam bukunya Morals and Dogma of the Ancient and Accepted Scottish Rite of Massonry. berpendapat bahawa pada kurun ke-11. Ada pula yang mengatakan bahawa ia ditubuhkan pada abad ke-2 SM oleh ahli kitab atau pendeta Yahudidaripada mazhab Essene. Mengikut legenda. Kesatria Templar telah menjumpai harta karun di tinggalan bangunan Haikal Sulaiman.2 Kristian dan Freemason 8 Rujukan [sunting]Asal-usul [sunting]Kultus kuno Terdapat pelbagai legenda dan teori mengenai asal-usul kewujudan Freemason.

[sunting]Etika Freemason Freemason mengamalkan tiga etika-etika yang diikuti demi mengaburi pergerakan mereka [sunting]Persaudaraan Setiap pengikut-pengikut Freemason diwajibkan untuk bertoleransi. adalah menjadi Manusia yang Baik dan Benar" (Religion is which all men agree« that is.[sunting]Persatuan tukang batu Penjelasan yang lebih berasas mengenai gerakan Freemason ialah ia berkembang daripada persatuan pemahat dan tukang batu (dalam bahasa Inggeris. Freemason kini menjadi organisasi nasional yang tidak lagi bergerak secara rahsia. yang juga berdarah keluarga Raja England. kesenian dan kadar upah mereka. Salam tangan rahsia.[8] Peristiwa penting dalam perkembangan Freemason adalah pada 24 Jun 1717 dengan terdirinya Loji Besar England (Grand Lodge of England). [sunting]Sejarah Terdapat beberapa bukti Freemason mula tersebar di benua Eropah seawal akhir kurun ke-16 Masehi. Loji Besar England merupakan gabungan daripada empat cabang Freemason dan mereka mempercayai falsafah yang sama iaitu "Agama yang mana semua manusia bersetuju. . Salah satu bukti bertulis awal yang menunjukkan cabang Freemason telah ada di England pada tahun 1641 ialah rekod inisiasi Robert Moray. Terdapat dua jenis tukang batu. Mereka ini adalah golongan bebas (free) dan bukan hamba kepada manamana tuan yang kaya. Dengan terdirinya pusat bagi persatuan itu di England. to be Good Men and True).. Elias Ashmole. gerakan Freemason semakin merebak sehingga berkembang melintasi benua Eropah sehingga ke benua Amerika. salah seorang keluarga raja. Oleh sebab keistimewaan dan kebolehan mereka. golongan ini menubuhkan kelab atau persatuan sendiri untuk membincangkan pertukangan.. menulis dalam buku diarinya bahawa dia telah menjadi anggota Freemason di Lancashire.[7] Selain itu. pemahat atau tukang batu dipanggil mason atau stone mason) pada Zaman Pertengahan di Eropah. Dengan terbentuknya Loji Besar England. Satu ialah tukang batu yang memahat batu-batu biasa yang dinamakan rough mason. Pada masa itu. dan berfikiran positif sesama sendiri agar pendirian mereka mudah diterima. mereka diambil untuk bekerja oleh raja dan pihak gereja. Nama "Freestone mason" kemudian disingkatkan menjadi Freemason. Freestone mason pula adalah tukang batu yang memahat batu-batu yang lebih terperinci dan dengan kesenian. Moray menjadi anggota Freemason di Edinburgh pada 20 Mei 1641. kata-kata rahsia dan tanda-tanda lain direka untuk membezakan mereka dengan tukang batu yang lain. pada 16 Oktober1646.

Aspek sulit dalam persatuan moden ini adalah pengiktirafan sesama ahli dan sesetengah elemen ritual. [sunting]Gerakan Freemason di Amerika Syarikat [sunting]Freemason George Washington. juga dipercayai pengikut Freemason. Matthew Thornton. Pada kurun ke-21. [sunting]Prinsip dan aktiviti utama Freemason seringkala dipanggil sebagai "persatuan rahsia". yuran keahlian. negeri atau kawasan. Selain itu. Perhubungan antara loji-loji yang berlainan bergantung kepada kehendak atau pengiktirafan bersama. Mereka percaya bahawa prinsip yang mereka bawa membawa lebih kepada kemajuan dan mendapat kehidupan yang lebih baik.[10] Selain Washington. dana amal. [9] [sunting]Struktur organisasi Loji Besar (Grand Lodge) adalah badan bebas dan berdaulat yang mentadbir Freemason di sesebuah negara. Tiada satu badan teratas yang mengawal Freemason di peringkat global. Benjamin Franklin. persatuan mereka lebih tepat sebagai persatuan yang hanya boleh difahami oleh orang tertentu kerana sesetengah aspeknya adalah sulit. 13 lagi presiden. Washington adalah ahli Freemason yang berpusat . persatuan ini menjadi tidak lagi rahsia (lebih terbuka) dan lebih kepada "persatuan yang mempunyai rahsia". Loji mesti mengadakan perjumpaan pada tempat yang tetap dan tarikh yang telah ditentukan. Ia akan memilih.[sunting]Menderma dan beramal kebajikan Pengikut Freemason melakukan pelbagai perkara kebajikan demi untuk menarik lebih ramai pengikut mereka. Walaupun ia sebuah organisasi yang pelbagai. surat menyurat dan laporan. Setiap loji baru mesti mempunyai waran atau piagam yang diberi oleh Loji Besar yang membenarkannya untuk membuat perjumpaan dan beroperasi. Setiap loji mempunyai tradisi unik tersendiri. acara istimewa dan pelbagai lagi. akaun. lapan naib presiden dan 35 Hakim Mahkamah Agung Amerika Syarikat pernah dikenalpasti sebagai ahli Freemason. Bagaimanapun bagi ahli Freemason. yang menjadi Presiden pertama Amerika Syarikat pada 30 April 1789 adalah seorang anggota Freemason. menerima ahli baru dan mempromosikan ahli dan pegawainya. ia mempunyai perjumpaan rasmi. para penandatangan Perisytiharan Kemerdekaan Amerika Syarikat yang ditandatangani pada 4 Julai 1778 oleh William Hoper. Phillip Livinston dan Thomas Nelson. Ia juga akan membina dan mengurus aset dan hartanahnya termasuk rekod perjumpaan. Seperti organisasi lain. William Whipple. John Hancock. perjumpaan tahunan. [sunting]Kebenaran Mereka berpegang teguh terhadap kepercayaan mereka. Loji merupakan unit asas Freemason. kerja amal masyarakat dan memelihara persaudaraan sesama ahli masih menjadi perkara pokok.

DGLME ini meliputi bandar yang luas termasuk bandar lain di rantau ini: Singapura: 3 loji Kuala Lumpur: 3 loji Pulau Pinang: 1 loji lpoh: 1 loji Kuantan: 1 loji Kuching: 2 loji Port Dickson: 1 loji    . dan mereka yang melibatkan diri dalam pertubuhan Zionisme". [sunting]Freemason di Malaysia Freemason pernah menjadi isu di Malaysia apabila Haji Sulaiman Palestin bertanding jawatan dalam UMNO. Cawangan ini bagaimanapun tidak mahu mengubah namanya kerana sudah biasa dengan nama tersebut dan tradisinya. dengan pembubaran pemerintahan beraja dan pengisytiharan Iraq sebagai sebuah republik di bawah Jeneral Qasim. Awal 1980-an isu ini kembali senyap dalam persidangan UMNO[perlu rujukan]. istilah Timur Tengah merujuk kepada negara Arab dan Teluk. pengharaman ke atas Freemason dimansuhkan dan pada tahun 2007. Pendirian itu kemudian diperkukuh oleh Saddam Hussein. Lesen yang membenarkan cawangan Freemason ditarik balik dan undang-undang diperkenalkan untuk mengharamkan sebarang perjumpaan Freemason. termasuk Freemason. 1 dianugerahi dengan piagamoleh Loji Besar New York (Grand Lodge of New York). keadaan itu berubah pada bulan Julai 1958 selepas Revolusi.[12] DGLME secara rasmi bermula di Kuala Lumpur pada 20 Oktober 1916. Ia dipanggil Timur Tengah kerana pada awal kurun ke-19. Ada dakwaan pemimpin tertentu ditaja atau menjadi ahli Freemason untuk melonjak naik dalam hierarki negara. Bagaimanapun. Dengan kejatuhan pemerintahan Saddam Hussein selepas serangan Amerika Syarikat ke atas Iraq. Land Air and Sea Lodge. setiap yang berada antara timur India tidak termasuk timur jauh (Hong Kong. No.000 ahli. cawangan Freemason beroperasi sebagai Loji Besar Daerah Timur Tengah (District Grand Lodges of Middle East atau DGLME). yang menetapkan hukuman mati bagi mereka yang "mempromosikan atau menyanjung prinsip-prinsip Zionisme. dan bertambah bilangannya apabila negara itu diperintah di bawah Mandat British sejurus selepas Perang Dunia I.[11] [sunting]Freemason di Iraq Sebilangan cawangan Freemason di Iraq telah wujud seawal tahun 1903. Ahli Freemason yang dikenal pasti di Amerika Syarikat dianggarkan berjumlah tiga juta dan di New York sahaja terdapat lebih kurang 136. Hanya pada kurun ke-20. China dan Jepun) dikenali sebagai Timur Tengah.di New York City. Di Malaysia.

Terdapat banyak arahanpaus yang melarang terlibat dengan Freemason. politik. Lubnan. ia tidak secara jelas menyebut persatuan rahsia mana yang dikutuk. Maghribi. kemudian akan melebarkan pemerintahannya ke Syria. Ini berdasarkan simbol Free Masonic yang dikenali "Satu Mata Melihat Semua" (All Seeing One Eye) dikatakan menyerupai Dajjal bermata satu.   Port Klang: 1 loji Taiping : 1 loji Kota Kinabalu: 1 loji Bangkok: 3 loji Pattaya: 1 loji [sunting]Tentangan [sunting]Islam dan kritikan terhadap Freemason dan Freemason Sesetengah ulama Islam menegaskan adalah tujuan utama Freemason ialah mengambil kembali tanah Palestin dan membina kembali Haikal Sulaiman [13] [14] [15] [16]di bawah runtuhan Masjid Al-Aqsa[17]. Jordan. Gerakan ini dikaburkan melalui kegiatan amal seperti membantu keluarga yang miskin dan menganjurkan pertunjukan amal untuk disedekahkan kepada mereka yang memerlukan. Kristian Katolik mempunyai sejarah panjang dalam penolakannya. Pertama adalah daripada Paus Clemant XII pada 28 April 1738 dan yang terbaru daripada Paus Leo XIII pada 15 Oktober 1890. Ada yang mengaitkan Freemason dengan Dajjalyang akan hadir pada akhir zaman. budaya dan sosial.Iraq. anti-Semitisme dan anti-Zionisme.[19]Lantaran orang Islam bersikap anti-Freemason. Gerakan ini berkembang di seluruh dunia termasuk di negara-negara Islam seperti Turki era Mustafa Kamal Ataturk. Penolakan Gereja Katolik berdasarkan dakwaan bahawa Freemason mengajar bahawa semua agama adalah sama yang bertentangan dengan doktrin Gereja Katolik. Mesir[18] dan terus menuju ke Al Madinah di Arab Saudi. Malaysia dan lain-lain. Freemason juga berkembang luas di Mesir. Gereja mengeluarkan Kanun Hukum Gereja yang baru tetapi berlainan daripada sebelumnya. Pada tahun 1983. Pergerakan ini didakwa dibentuk bagi mengembangkan fahaman Yahudi dengan cara bergiat cergas di dalam bidang pendidikan. [20][21] [sunting]Kristian dan Freemason Beberapa mazhab Kristian mempunyai sikap negatif terhadap Freemason termasuk mengharamkan atau tidak menggalakkan penganutnya daripada menjadi ahli Freemason. Gerakan ini jelas nyata memperjuangkan kewujudan negara Israel dan Yahudi di bumi Palestin antara tahun 1940an dan 1970-an. Kanun Hukum Gereja tahun 1917 juga mengharamkan buka yang mesra dengan Freemason. Ini menyebabkan ramai daripada kalangan penganut Katolik mahu pun daripada Freemason yang percaya larangan ke atas .

Bagaimana pun perkara ini dijelaskan oleh Kardinal Joseph Ratzinger (yang kini Paus Benedict XVI) bahawa pihak Gereja Katolik masih menganggap doktrin Katolik dan Freemason tidak selari dan keanggotaan penganut Katolik dalam Freemason masih dilarang. sentiasa dijadikan contoh rujukan oleh Gereja Protestan.Freemason sudah ditarik balik. Menurut Pike. penentangan lebih kepada dakwaan Freemason mengamalkan mistik. Albert Pike. Bagi Gereja Protestan pula. percaya kepada benda ghaib dan pengikut syaitan (satanisme). tiga perang dunia harus terjadi dengan perang dunia ketiga sebagai yang terakhir untuk memberi jalan kepada mekarnya agama dunia yang baru yang menjadikan Lucifer sebagai tuhan. . Pike adalah tokoh kontroversi yang terkenal sebagai penganut ajaran syaitan dan juga ahli Freemason. Seorang ahli Freemason yang kontroversi.[22] [sunting]Rujukan TAMAT.

Oi!. goth. Pengaruh punk telah tersebar ke seluruh dunia sejak itu dan berkembang menjadi beberapa sub-budaya lain seperti hardcore punk. Isi kandungan [sorok] 1 Sejarah 2 Fesyen Dan Stereotaip 3 Muzik 4 Seni Visual Dan Kelakuan 5 Gaya Hidup Dan Komuniti [sunting]Sejarah Budaya ini pada awalnya berunsurkan politik berhaluan kiri dan anarki. London dan kemudiannya tersebar dan menjadi popular pada tahun 1977 di kalangan remaja. psychobilly. pop punk dan sebagainya. Pemberontakan dan ³antiestablishment´ berkait rapat dengan budaya ini. Kebanyakannya diikuti oleh belia kelas bawah (terutamanya punk di London). emo. Kemudian ianya berkembang menjadi budaya yang didefinisikan melalui . yang bermula di New York.BUDAYA PUNK Remaja punk menunjukkan pemberontakan politik melalui muzik Budaya punk adalah sub-budaya yang berkembang daripada muzik rock punk.

Ramai yang beranggapan budaya punk yang ganas merosakkan akhlak remaja. budaya punk mula terpecah menjadi beberapa sub-budaya lain seperti Hardcore Punk di Amerika yang lebih kasar dan berunsurkan politikal. namun rock punk secara amnya bermula di New York dengan kugiran punk seperti The Ramonesdan Blondie pada tahun 1976. emo dan juga Budaya Indie yang popular pada tahun-tahun kebelakangan ini. rambut fesyen Mohawk. Dead Kennedys dan Blondie. dan sebagainya. pakaian serba hitam. dan kasar menjadi igauan ngeri ibu bapa dan mencerminkan keadaan remaja pada tahun 1977 dan tahun-tahun berikutnya. dan mula mendapat perhatian dari media apabila band seperti the Sex Pistols dan The Clash di London meledak pada tahun 1977. New-wave. remaja punk juga memberontak terhadap kepercayaan hippie yang optimistik dan idealistik. muzik seakan-akan punk bermula di Amerika Syarikat pada lewat 1960-an. [sunting] Fesyen Dan Stereotaip Fesyen punk Fesyen punk merangkumi pelbagai aspek. Pada awal 1980-an. pop punk. Rock punk berpengaruh besar dalam mempopularkan budaya punk. bingit. Budaya punk yang meledak pada tahun 1977 memperkenalkan jeans dan pakaian yang telah dikoyak. Liputan media di kebanyakan konsert dan ³scene´ punk mendedahkan fesyen. seni. dan dipopularkan oleh kebanyakan band punk seperti Sex Pistols. muzik. seluar ketat (skinny pants). Di samping memberontak terhadap masyarakat. yang selalunya mengejutkan. dan pengambilah dadah (walaupun sebilangan besar golongan punk di-stereotaipkan sebagai penghisap gam). goth. Muzik punk yang pantas. boot Doc Martens. dan dipanggil proto-punk. stail terpacak. media dan kelakuannya tersendiri. dan juga oleh pereka fesyen punk terkenal Vivienne Westwood dan Malcolm McLaren. muzik dan budaya pengikutpengikut punk kepada remaja pada masa itu dan menjadi ikutan kepada generasi baru golongan belia yang mula bosan terhadap rock n roll ³mainstream´. Pengikut punk mempunyai penampilan yang berbeza-beza namun kebanyakannya sengaja berpakaian untuk menunjukkan keberanian dan mesej punk mereka yang mengundang kontroversi. punk bertanggungjawab dalam mengembangkan budaya lain seperti kegilaan rock alternatif dan grunge pada awal 1990-an. dan juga . seperti cinta dan keamanan. gelap dan berunsur pemberontakan. muzik disko dan budaya hippie 1960-an. dan menggalakkan kegiatan jenayah.fesyen. Meskipun tidak lagi popular pada dekad seterusnya di dalam media.

salib terbalik dan Anarki. Selain itu. dan cross-dressing. tali pinggang studded. bikers. lencana. Sid & Nancy. golongan punk menjadi tarikan pelancong dan juru gambar di London disebabkan fesyen dan kelakuan mereka. T-shirt band. Pada awalnya Seni Visual punk digunakan dalam muka album punk. Pada awal 1980-an. Another State Of Mind. mengejutkan dan bersifat anti-seni. sebilangan punk juga mengenakan fesyen S&M. Aksesori seperti rantai besi. majalah (zines) dan T-shirt. T-shirt punk selalunya mempunyai slogan politik. Fesyen Skate-punk yang lebih sederhana lebih kepada hoodies. juga popular. Seni Visual punk diinspirasikan oleh montaj dan kolaj Pop Art yang dipopularkan oleh Andy Warhol. Seni Visual mereka sarat dengan mesej yang politikal. Pada tahun 2004. mengejutkan dan offensif. Di samping itu pengikut punk juga sering menyerang pengikut muzik disko dan sesiapa saja yang dianggap "hippie". Konsert-konsert punk mula mempopularkan tarian Pogo dan "slam-dancing" di kebanyakan konsert rock disamping "moshing". mods. dan juga dokumentari Filth & the Fury. Green Day dan band band emo yang lain memperkenalkan imej punk yang baru. beanie hat. Seperti muzik dan fesyen punk. aksesori skating. T-shirt tanpa lengan. Jaket rockers. tali leher. pop art sinonim dengan fesyen punk. Di awal mereka mula mendapat perhatian. [sunting]Gaya Hidup Dan Komuniti . punk mendapat serangan hebat oleh golongan masyarakat dan juga pengikut sub-budaya lain seperti skinheads. album artis dan poster mainstream yang bukan punk. dan stail rambut mohawk dan terpacak yang tipikal. Nike dan Adidas popular di kalangan pengikut punk. dipopularkan oleh band seperti Blink 182. simbol Nazi. gelang tangan spikes. memakai solekan tebal. Pada tahun 1990-an dan 2000-an fesyen Skate-punk popular di kalangan remaja. seluar ketat. The Great Rock & Roll Swindle. dan metalhead. Nofx dan Green Day. Antara filem-filem yang berkaitan dengan budaya ini adalah filem Rock & Roll High School.Doc Martens. seluar pendek dan baggy. Jenama seperti Chuck Taylors. dan stail emo. "stage-diving". dan pada awal 1980-an mula digunakan di dalam majalah.rambut yang diwarnakan dengan pelbagai warna (menentang rambut panjang hippie). [sunting] Muzik Artikel Utama: rock punk [sunting]Seni Visual Dan Kelakuan Punk mempunyai seni dan stail artistik tersendiri. pins. walaupun medapat imej negatif. "crowd surfing" dan kebanyakan kelakuan lain di dalam konsert rock. Pengikut punk juga membuat tatu dan menindik bahagian badan mereka. eyeliners. seperti pakaian serba hitam.

. Kebanyakannya bersifat underground. di mana kebanyakan pengikut muzik punk adalah antikomersial dan berusaha untuk mengekalkan keaslian (authenticity) budaya mereka supaya tidak menjadi terlalu mainstream dan komersial. Tamat.Kebanyakan punk mempunyai "scene" (komuniti) mereka tersendiri terutamanya di bandar besar. London dan kemudiannya di San Francisco Bay Area adalah antara komuniti punk yang terawal menjadi terkenal. dan faktor inilah yang meneyebabkan kebanyakan band punk kurang mendapat perhatian daripada peminat muzik rock umum. Band -band seperti Sex Pistols dan The Ramones kurand dikomersialkan dan hanya mencapai "cult status". Populariti band seperti Green Day menyebabkan mereka dilabel sebagai "poser" dan ditentang oleh pengikut punk yang fanatik. Scene di New York.

BUDAYA BLACK METAL
Muzik heavy metal Asal stilistik: Psychedelic rock, Muzik klasik Eropah dan British blues Akhir 1960-an United Kingdom Gitar - Bes - Dram -Keyboard
Diikuti secara meluas oleh peminat di seluruh dunia.

Asal budaya: Alat muziktipikal: Kepopularan arus perdana:

Subgenre-subgenre
Avant garde metal - Black metal - Celtic metal -Classic metal - Death metal Doom metal - Folk metal - Glam metal - Gothic metal - Groove metal Melodic death metal - Neo-classical metal - NSBM -Oriental metal - Power metal - Progressive metal -Speed metal - Thrash metal - Viking metal

Genre-genre gabungan
Alternative metal - Blackened death metal -Christian metal - Funk metal Grindcore - Industrial metal - Metalcore - Nu metal - Rapcore - Sludge metal - Stoner metal - Symphonic metal -Thrashcore

Senario serantau
Gothenburg metal - New Wave of British Heavy Metal - Bay Area thrash metal

Topik-topik lain
Fesyen - Sejarah - Pancaragam - Pemain muzik -Umlaut

Black Metal merujuk kepada muzik yang mempunyai ciri-ciri khusus. Diantaranya adalah ia mencemuh semua ugama kecuali pagan. Oleh itu Black Metal boleh dianggap sebagai muzik keugamaan pagan. Dengan itu sebarang dakwaan bahawa muzik Black Metal tidak mencemuh ugama meletakkan kelompok yang sedemikian terkeluar daripada Black Metal. Sementara yang mendakwa mereka merupakan pengikut Black Metal meletakkan diri mereka terkeluar daripada semua jenis ugama. Pada 23 Januari 2006, Jawatankuasa Muzakarah Fatwa Kebangsaan Malaysia telah memutuskan bahawa aliran muzik Black Metal dikategorikan sebagai ajaran sesat dan boleh menjejaskan akidah mereka yang mengamalkannya.

[sunting]Sejarah

Black Metal

Pada akhir 1980-an dan awal 1990-an, satu daripada tokok terkenal di Norwegian adalah Øystein Aarseth, lebih dikenali sebagai Euronymous, pemain gitar Mayhem. Keadaan itu amat anti-Kristian: ia menegaskan bahawa matlamatnya adalah menghilangkan pengaruh Kristian dan semua ugama bukan Scandinavian daripada kebudayaan Norwegian dan mengembalikan negara tersebut kepada asas Norse. Salah satu daripadanya, mempunyai kaitan dengan NSBM), termasuk unsur anti-Semitism berterang-terangan. Pergerakan ini dipengaruhi oleh 'Inner Circle', yang dianggotai oleh Aarseth dan beberapa sahabatnya, daripada bilik bawah tanah kedai rekod Aarseth, Helvete (Hell). Lokasi tersebut turut mempunyai studio rakaman, di mana rekod yang dihasilkan oleh Mayhem dan beberapa kumpulan muzik lain yang terikat dengan label bebas Aarseth, Deathlike Silence Productions. Matlamat yang dinyatakan bagiDeathlike Silence merupakan "menerbitkan rekod oleh kumpulan pemuzik yang merupakan kebangkitan kejahatan dalam bentuk paling sempurna.." Sekitar masa ini, terdapat beberapa kes pembakaran yang ditujukan kepada gereja Kristian yang kebanyakannya berusia beratus-ratus tahun, dan secara umum dianggap sebagai mercu tanda penting²yang kelompok Aarseth didakwa menggalakkannya, jika pun tidak melakukannya. Sasaran Gereja yang paling terkenal merupakan gereja Fantoft Stave, Norway, yang dibakar oleh seorang ahli kelompok dalaman Euronymous; yang merupakan ahli kumpulan tunggal Burzum, Varg Vikernes, atau "Count Grishnackh", yang juga bermain gitar bass bagi Mayhem. Peminat Black metal turut menggempur kumpulan "death metal" terkenal lain yang melawati negara mereka atau dalam negara berjiran, berasaskan mereka tidak cukup "setan". Ramai yang mengingati persaingan hebat antara death metal Sweden dan Norwegian black metal.

[sunting]Ciri-ciri

Black Metal

Ciri-ciri Black Metal termasuk yang berikut: Gitar kencang dengan petikan tremolo. Lirik yang berbentuk memuja setan, Pagan, atau bertema okkult yang blaspheme Christianity. Kumpulan muzik seperti Kumpulan Slayer, Landser, Deicide, Death's Head, dan Immolation bertindan lirik seperti black metal tetapi ditakrifkan dari segi muzik kepadadeath metal (Immolation, Deicide), thrash metal (Death's Head, Slayer), atau Rock Against Communism (RAC) (Landser, Intimidation One). 

 Bunyi gitar agak lemah atau bunyi gitar yang agak kuat, biasanya tidak berbunyi sederhana. Keluaran terhad dengan sengaja sebagai kenyataan terhadap muzik utama dan/atau menunjukkan mood muzik, untuk mencipta suasana. Kesan 'kurang pengeluaran' sering kali dicapai dengan menghilangkan frekuensi tinggi dan rendah, meninggalkan jalur bunyi pertengahan. 

Pukulan dram yang laju, garang, seringkali dengan hentaman kuat. Di waktu lain pula, dram dipukul perlahan dan diiringi dengan nada kosong dan kering ² terutamanya bagi kesan suasana muzik.Keyboard eletronik digunakan sekali-sekala. Setting violin, organ, dan choir biasa digunakan, bagi menghasilkan muzik seperti okestra atau seperti kathedral. Sesetengah kumpulan pula cenderung menggunakan keyboard secara kerap, samada sebagai peralatan malah asas keseluruhan bunyi mereka. Ia biasanya diletakkan di bawah label simfoni black metal. 

 

Suara yang nyaring dengan herotan. Peralatan muzik perkussion yang laju. Suasana sejuk, gelap, sedih, muram dan samar.

[sunting]Pautan

luar 

(Melayu) Black Metal di Jabatan Penerangan Malaysia.

Tamat.

2 Luar Seattle . disebabkan tertubuhnya kumpulan Nirvana Nevermind dan Pearl Jam Ten -Pearl Jam album. terutamanya dari kawasan Seattle. dan rock indie. Isi kandungan [sorok] 1 Ciri-ciri 2 Kejatuhan popular umum 3 Garis masa kumpulan 4 Band terkenal o o 4. kerana kepopularan genre dan penggunaan istilah generasi timbul serentak. muzik heavy metal.1 Dalam Seattle 4. Grunge dicipta pada pertengahan-1980s oleh kumpulan dari negeri Washington.Grunge Grunge Asal stilistik: Punk hardcore Heavy metal Rock alternatf Rock indie Early 1980s.[1] Grunge adalah definasi awal fenomena muzik 1990-an. Amerika Syarikat Barat Laut Pasifik Gitar . Genre ini dberkait rapat dengan Generation X di Amerika Syarikat.Bes . yang membezakan muzik rock 1990-an dari 1980-an.Dram -Penyanyi Kemuncak pada awal dan pertengahan-1990an merosot tetapi bertahan pada 2000-an Asal budaya: Alat muziktipikal: Kepopularan arus perdana: Subgenre-subgenre Post-grunge Topik-topik lain Garis masa rock alternatif Grunge (kadang kala dkenali sebagai Bunyi Seattle) merupakan genre muzik rock alternatif yang diilhamkan dari punk hardcore. Ia berjaya dari segi perdagangan pada pertengahan tahun 1990-an.

5 Di Malaysia 6 Nota dan Rujukan 7 Pautan luar [sunting]Ciri-ciri Muzik Grunge bercirikan muzik gitar elektrik "kotor-dirty". dan dram yang kuat. takut. Juga. strong riffs. sungguhpun kadang-kala ia dimainkan dengan penekanan pada salah satu darinya. Bagaimanapun. beberapa lagu grunge dipenuhi dengan samaada rasa muram atau riang atau lucu juga (sebagai contoh. Soundgarden "Big Dumb Sex") dan bentuk lain muzik rock yang popular semasa 1980an. Kumpulan Mudhoney "Touch Me I'm Sick" atau Kumpulan Tad "Stumblin' Man"). dan muzik ini berkongsi dengan muzik punk dari segi bunyi kasar. Sungguhpun sebahagian darinya mampu secara sendiri menamatkan kepopularan genre ini. tempo kencang. Lirik Grunge biasanya berkenaan tema yang sama seperti terasing dari sosial. tertekan dan penagihan dadah sering kali diterokai dalam lagu grunge. Grunge menggabung unsur pung keras dan heavy metal menjadi satu bunyi. ia dipercayai bahawa lebih dari satu faktor menyebabkan kemerosotan. kekecewaan. Malah. Sungguhpun begitu bukan semua lagu grunge berkenaan tema sedemikian: Satirical Kumpulan Nirvana dalam "In Bloom" adalah contoh terkenal bagi penulisan lagu lebih melucukan. Liriknya menyamai punk dan apa yang dianggap Generasi X. Kumpulan Grunge terkenal kerana mentaliti dan atitud punk. apabila perasan (angst) adalah biasa. tidak kisah (apathy). (dissonant harmonies). Ia biasanya dipenuhi kemarahan. Beberapa faktor mungkin mempengaruhi lirik ini. Kebanyakan peminat dan sejarahwan muzik percaya bahawa kebanyakan kumpulan grunge terlalu menentang kepada populariti umum (stardom) bagi mencapai sokongan berkekalan dari label syarikat rakaman utama.[2] [sunting]Kejatuhan popular umum Minat terhadap muzik grunge bagaimanapun pendek sahaja. kotak fuzz dan bunyi sua balas (Audio feedback). sungguhpun ini biasanya tidak disedari oleh umum. grunge turut membabitkan tempo lebih perlahan. Kebanyakan peminat dan pemuzik grunge menunjukkan kekecewaan umum (general disenchantment) dengan keadaan masyarakat dan tidak selesa dengan prejudis masyarakat. Bunyi kotor disebabkan pengunaan meluas pengherot gitar yang kuat (heavy guitar distortion). terperangkap dan keinginan untuk bebas. Lucuan dalam grunge seringkali berbentuk (parody glam metal) (sebagai contoh. . Ia juga terhasil dari pertukaran stail dalam kaedah piwaian memainkan rock punk. (ennui). dan penyampaian vokal. Terdapat beberapa faktor penting yang menyumbang kepadanya. Mereka sering kali dianggap golongan tercicir dan penagihan dadah adalah biasa dikalangan mereka. ramai pemuzik grunge memulakan kerjaya mereka sebagai remaja atau pemuda. dan peralatan rumit menyamai heavy metal.

dan syarikat rakaman berpaling kepada kumpulan baru yang sanggup melakukannya. dan Layne Staley dari Alice in Chains pada 2002. Soundgarden dan The Screaming Trees membebaskan album studio terakhir mereka. Dan Nirvana membebaskan album lansung From the Muddy Banks of the Wishkah. Layne Staley yang sering sakit-sakit. Ini jelas dalam kes Candlebox dan Collective Soul. menyebabkan banyak dari mereka mempunyai kepopularaan yang lebih singkat berbanding kumpulan grunge awal. yang dihila oleh kebanyakan peminat grunge. Yang menariknya. Pearl Jam membebaskan album terakhir yang memenangi senarai (charts). menamatkan karea kumpulan Mother Love Bone. Kumpulan kuning bata masih aktif sehingga 2007 (dengan kelabu menunjukkan penerusan masa hadapan).[3] Kematian Kristen Pfaff dari kumpulan Hole pada 1994. . Malah kumpulan post-grunge yang berjaya turut dituduh sedemikian oleh peminat grunge. banyak "terakhir" berlaku. kebanyakan peminat grunge mebgutuk kumpulan post-grunge sebagai pembelot. turut disebabkan terlebih dos heroin. No Code. Ia dipercayai ramai bahawa grunge mulai merosot dengan kematian Cobain pada April 1994. Down on the Upside dan Dust (Screaming Trees album). Kematian Andrew Wood akibat terlebih dos pada 1990 merupakan tragedi utama pertama bagi lapangan grunge. Antara faktor yang mungkin mendorong kemerosotan popular umum grunge adalah kebangkitan sub-genre grunge yang dikenali sebagai post-grunge. Post-grunge merupakan variasi grunge ramah radio yang tidak mempunyai bunyi "kotor" yang biasa didengari peminat grunge. Cobain seringkali dirakamkan gambarnya dengan mengenakan t-shirt menyatakan "Grunge dah Mati. syarikat rakaman mulai mengambil beberapa kumpulan yang menghasilkan muzik seperti itu dan memberikan mereka lebih dedahan. Sub-genre ini dipercayai didorong oleh esekutif syarikat rakaman yang mahu menjual variasi genre grunge kepada pasaran lebih meluas dengan menyerupai bunyi muzik pop.kebanyakan kumpulan grunge enggan bekerjasama dengan syarikat rakaman utama bagi menghasilkan ikatan ramah radio." Tahun 1996 terbukti tahun terakhir pemuzik grunge dianggap aktif. Sementara sesetengah kumpulan tersebut berjaya seperti Silverchair dan Bush. Kemerosotan jualan muzik pada 1996 turut mempengaruhi syarikat rakaman bagi melihat genre muzik berlainan dari mempromosi genre seperti grunge yang popular setakat itu. Alice in Chains memberikan persembahan terakhir dengan penyanyi utama . Bagaimanapun kemerosotan ini mungkin juga disebabkan penggunaan kumpulan yang lebih jinak iramanya oleh industri muzik itu sendiri. Pada pertengahan 1990-an. [sunting]Garis masa kumpulan Note: Kumpulan dalam hijau telah pupus. sungguhpun dengan irama yang dikurangkan yang tidak begitu disambut baik oleh peminat lama genere itu. Penggunaan heroin oleh Kurt Cobain dipercayai menyumbang kepada kematiannya pada 1994 (sungguhpun ia tidak pernah disahkan). Penggunaan dadah heroin dikalangan pemuzik grunge turut merupakan masaalah utama bagi penerusan sesetengah kumpulan grunge. Pada tahun ini.

[sunting]Band terkenal Seattle [sunting]Dalam       Kumpulan Alice in Chains Kumpulan Blood Circus Kumpulan Green River Kumpulan Gruntruck Kumpulan Gumball Kumpulan Hammerbox Kumpulan Love Battery Kumpulan Mad Season Kumpulan Malfunkshun Kumpulan Melvins Kumpulan Mono Men Kumpulan Mother Love Bone Kumpulan Mudhoney .

OR) Kumpulan Stone Temple Pilots (San Diego. CA) Kumpulan Paw (Lawrence. KS) Kumpulan Pond (Portland. CA) [sunting]Di Malaysia  Kumpulan Butterfingers Kumpulan Dead Mushroom Kumpulan Juxtaposed TAMAT. MN) Kumpulan The Fluid (Denver.    Kumpulan My Sister's Machine Kumpulan Nirvana Kumpulan Pearl Jam Kumpulan Screaming Trees Kumpulan Skin Yard Kumpulan Soundgarden Kumpulan Tad Kumpulan Temple of the Dog [sunting]Luar Seattle     Kumpulan Babes in Toyland (Minneapolis. CA) Kumpulan The Nymphs (Los Angeles. CA) Kumpulan L7 (Los Angeles. . CO) Kumpulan Hole (Los Angeles.

and ride stolen motorcycles[4][5]. gang robbery[1][2]. Most motorcycles used by the Mat Rempits do not meet standard specifications. Sometime the terms of Mat Rempit misused to refer any individual who rides an underbonemotorcycle. or have been modified extensively for greater speed. A growing number of housing estates have also been turned into racing tracks[6]. Contents [hide] 1 Violence 2 Etymology . as opposed to an illegal motorcycle racer. the free encyclopedia One of Mat Rempit's favourite 'Aerodynamic Pose' a.k. or just to make the exhaust noisier. 'Superman' seen on the streets of Malaysia.Mat Rempit From Wikipedia. In some other countries. such as the wheelie.a. Additionally. vandalism. theft and bullying. but more to refer to one as a motorcycle lover or rider (Mat Motor). which claim to be the non-racing version of Mat Rempit. some of them perform crazy stunts for fun. assault[3]. It is estimated that there are about 200. Mat Rempits have been linked togangsterism. A Mat Rempit is a Malaysian term for "an individual who participates inillegal street racing". In recent times. Mat Rempits usually travel in groups and race in bustling city centres on weekend nights. the term Mat Rempit is also used. and scorpion (standing on the seat with one leg during a wheelie). usually involving underbone motorcycles (colloquially known as Kapcai) or scooters. street fighting. do not pay road taxes. Related to this is the Mat Konvoi. superman (lying flat on the seat). Not all Mat Rempits are involved in street racing. wikang. some Mat Rempits do not have valid motorcycle licenses.000 Mat Rempits in Malaysia[7].

According to Kamus Dewan.4 Kedah considering circuit for Mat Rempit to race 4 Notable massive operations 5 Pop culture o 5.3 Political influence o o o o 3.[8] An alternative source of the word is derived from the noise made by a 2-stroke motorcycle. [edit]Adopt Mat Rempit Datuk Mohamed Jaafar from UMNO suggested that Mat Rempit been adopted to guide and save them from indulging in dangerous activities. He said ³We have to come down hard on the Mat Rempit who have started to become involved in robberies. the definition of "Rempit" is "the act of whipping with a cane".1 Mat Cemerlang 3. [edit]Mat Cemerlang Khairy Jamaluddin and Abdul Azeez Abdul Rahim from Putera UMNO attempt to rebrand "Mat Rempits" as "Mat Cemerlang". [edit]Political influence There are numbers of political influence in helping Mat Rempit.1 Songs aiming Mat Rempits 6 See also 7 References 8 External links [edit]Violence In April 2009. "Mat" is a Malay slang term used to address or to refer to a person who is usually of Malay descent but is generally used derogatorily.[2] . The suggestion by Khairy that "Mat Rempits" should become the "Eyes and Ears" for the Malaysian Police Force. snatch thefts and are even attacking innocent road users.3 Kelantan to build track for Mat Rempit 3.2 Adopt Mat Rempit 3. Malaysia's Inspector-General of Police Tan Sri Musa Hassan said that the Mat Rempit had become violent and brazen instead of just being a public nuisance." He also added that "Parents must be more responsible and should not allow their underage children to drive cars or ride motorcycles" [edit]Etymology The word "Rempit" comes from "ramp it" (ramp the throttle).

[edit]Kelantan to build track for Mat Rempit Kosmo! reported that Mat Rempit in the state of Kelantan will be allowed to show off their skills at a special track [3] to be built by the state government soon. The government of Kelantan Datuk Nik Abdul Aziz Nik Mat said the track in Tanah Merah was not a waste of money. together with the Road Transport Department. Penang and Negeri Sembilan. the Bukit Aman Traffic Division of the Royal Malaysian Police. saying another option was to create more job opportunities for them as most of them were jobless. Azizan said: We will first study if the circuit in Kelantan has effectively curbed the menace [edit]Notable massive operations On 3 May 2009. have lanched a major integrated operation to crack down on both car and Mat Rempit motorcycle illegal racing.[9] [edit]Pop culture . They (Mat Rempit) always make their mothers and wives worry. Selangor. More than 115 motorcycles were impounded in the major operation which was held simultaneously in Kuala Lumpur. With the track they will have a proper place to express their feelings and show their bravery and heroics [edit]Kedah considering circuit for Mat Rempit to race The Government of Kedah state is looking into the possibility of building a circuit [4] for Mat Rempit to race and overcome the menace.

Antara kesan rempit adalah ianya membahayakan diri dan juga pengguna jalanraya yang lain. Perlu kita menelusuri punca kenapa masalah rempit ini makin menjadi-jadi dari akar umbi permasalahan. Ini kerana didikan anak-anak perlulah dengan keprihatinan dan pemantauan bukan dengan membiarkan anak-anak melakukan sesuka hati sehingga melanggar undang-undang dan batasan syariat. komuniti masyarakat terhadap isu rempit ini juga menjadikan budaya rempit semakin berleluasa. sekolah. perlakuan mereka hanya kerana ingin mendapat kepuasan dan kemegahan. Selain itu juga rempit ini dipandang sebagai egen perosak imej masyarakat Malaysia yang mana mereka sering dikaitkan dengan kes-kes kecurian. Perkara ini dilihat kerana publisiti yang melampau menyebabkan mat rempit merasakan sentiasa diberi perhatian. Apabila disebut perkataan rempit ratarata masyarakat sudah lali dan memandang negatif mat rempit ini. 2008 by imbalo Disaat manusia lain asyik dibuai mimpi dalam lena dimalam hari. Selain itu kesan dalaman adalah seperti pergaulan bebas yang membawa kepada penzinaan dan terus kepada pembuangan bayi yang tidak berdoasa. yang mana jika dalam perlumbaan haram habuan yang akan diterima pemenang adalah wang taruhan dan juga perempuan yang boleh untuk disetubuhi secara bergilir-gilir. Menyingkap kajian ini dapatlah kita fahami media memainkan peranan dalam proses perubahan tingkah laku remaja. Surgeon Generals Reports (1972) dan laporan dari Institut Kebangsaan Kesihatan Mental (1982) sepakat menyatakan bahawa keganasan yang dipaparkan dalam televisyen sememangnya mengakibatkan perubahan tingkah laku menjadi lebih agresif di kalangan remaja yang menonton program-program tersebut. Rakan sebaya juga faktor besar yang menyumbang kepada masalah rempit ini. penzinaan atau free sex yang menjadi gaya hidup mereka. Apabila ditanya apa pandangan masyarakat tentang isu rempit ini? Pastinya kedengaran perkara-perkara negatif sahaja. Kalau duhulu istilah bohjan dan bohsia pernah kita dengar.MASALAH REMPIT MAMPU DIATASI DENGAN CARA ISLAM Posted on Mei 27. Perkara ini dianggap berasas kerana terlalu banyak filem dan drama remaja yang berbau rempit sehinggakan masyarakat memandang media kita ketandusan idea untuk menonjolkan imej baik dan positif. Si rempit ini hanya mahukan keseronokan dan kepuasan. corong-corong radio dan paparan televisyen adalah berkenaan kenapa isu rempit ini masih lagi tidak selesai. Isu rempit bukanlah isu yang baru di dalam masyarakat kita. AS mendapati mereka yang lebih banyak menonton adegan seks di televisyen berkemungkinan mengadakan hubungan seks lebih awal daripada mereka yang kurang berpeluang menonton adegan tersebut. Dilihat sikap ibu bapa yang membiarkan anak-anak mereka menunggang motosikal tanpa lesen adalah perkara yang biadap. Ini termasuk juga kajian ke atas 391 orang remaja di Carolina Utara . Ada juga yang telah . Persoalan yang sering dibincangkan didada akhbar. Sikap tidak endah atau pandang enteng oleh ibu bapa. Anak muda ini juga melakukan aksi-aksi ngeri yang membahayakan mereka sendiri dan orang lain. Wang taruhan tersebut juga akan digunakan untuk µenjoy¶ di karaoke dan kelab malam. Seharusnya media memandang serius isu ini agar mesyarakat memandang media sebagai agen perubahan tingkahlaku remaja kearah yang positif. Dua kajian besar yang dijalankan di Amerika Syarikat (AS). Arbaayah Termizi yang mana telah menyalahkan media elektronik dan media bercetak terhadap isu rempit ini. pembuangan bayi dan juga isu dadah apatah lagi isu rokok yang menjadi trend kehidupan mereka. terdapat sekumpulan anak muda yang asyik menunggang motosikal sambil menunjukkan aksi-aksi yang berbahaya. Apabila diteliti dan dikaji pastinya hanya kesan negatif sahaja yang timbul dalam masalah rempit ini. Menurut Wakil Pergerakan Puteri UMNO Pulau Pinang. sekarang pula kita dengar istilah Mat Rempit dan Minah Rempit. Antara perkara yang akan dikaitkan dengan mat rempit adalah menunggang motosikal dengan laju sehingga membahayakan keselamatan diri dan juga pengguna jalanraya yang lain. Kita tidak salahkan ibu bapa sepenuhnya. Perkara sedemikian juga berlaku kepada mat dan minah rempit sehingga membolehkan mereka terjebak dalam kancah ini. malah menganggap diri sendiri sebagai idola kepada orang lain. tetapi merekalah yang memainkan peranan besar dalam soal ini. Kedengaran deruman motosikal sehingga mengganggu orang lain yang sedang tidur dan yang berada dijalanan.

cuma pelaksannannya yang harus diperbaiki kerana masyarakat jelas objektifnya tetapi persoalannya sejauhmana keberkesanan program yang dijalankan. Cukup banyak operasi untuk membendung masalah rempit ini dari menjadi-jaidi tetapi operasi ini dianggap kurang berkesan jika pihak lain tidak mainkan peranan yang sama. dua konstabel polis cedera dirempuh mat rempit. kestabilan sosial. Dasar Sosial Negara mestilah berperanan untuk membantu mengurang seterusnya membasmikan masalah rempit ini. Bagi penunggang yang berbahaya sehingga membahayakan penjawat awam haruslah didakwa di bawah Seksyen 332 Kanun Keseksaan. Menteri Besar Kedah. Diseluruh negara pasti ada sekumpulan rempit yang melanggar undang-undang. ini adalah kerana penunggang baru akan mengetahui kesan dan akibat jika melanggarnya. membaca bersama dan sebagainya. Pembinaan litar bagi mat rempit juga haruslah dipuji bagi menangani masalah ini. Konsep serampang dua mata seperti dalam Dasar Ekonomi Baru juga boleh diaplikasikan bagi menyelesaikan masalah ini iaitu dengan cara mengurang dan membasmi rempit di Malaysia serta menjana generasi muda bencikan perlakuan rempit. tetapi sejauh mana keberkesanan seharusnya dikaji dengan teliti. Anak-anak sering menyalahkan ibu bapa yang hanya sibuk mencari wang sedangkan masa bersama anak-anak diabaikan. Perancangan dan strategi yang teliti perlulah dikaji. Bagi merealisasikan pelaksanaan strategi-strategi di bawah Dasar Sosial Negara.menghidap HIV AIDS gara-gara berjinak dengan dunia rempit ini. Majlis Sosial Negara kelihatan seolah-olah sudah terkubur begitu sahaja. Didikan dari kecil seharusnya berteraskan agama dititik beratkan dalam keluarga. Pendidikan yang diberikan oleh ibu . Namun kini. bekas pelumba motosikal profesional yang mengajak mat dan minah rempit menyertai Persatuan Penunggang Motosikal Profesional (ProRider) untuk menjalani latihan sekiranya mereka ingin berubah. Kenyataan ini dikeluarkan oleh Persatuan Pengguna Pulau Pinang dalam Akhabar Pengguna. Ibu bapa seharusnya memainkan peranan besar dalam soal ini. menonton dokumentari. Penguatkuasaan Akta Pengangkutan Jalan 1987 juga memainkan peranan penting. Selain itu kes pergaduhan juga timbul antara kumpulan rempit yang tidak berpuas hati antara satu sama lain. Kenyataan ini berasas kerana dengan adanya penyeliaan maka aktiviti mat rempit ini akan dikawal. CARA MENGATASI Banyak langkah yang telah diambil untuk memulihkan budaya rempit ini tetapi tidak menunjukkan peningkatan yang memberangsangkan. Tahniah dan syabas diucapkan kepada Wazi Abdul Hami. Langkah yang diambil oleh putera Umno haruslah dipuji. Tragedi sebelumnya juga pada 29 Januari 2008 di Kangar Perlis. Ada juga tragedi yang tidak sepatutnya berlaku seperti pada 10 Februari 2008 di Ipoh. Ibu bapa seharusnya meluangkan masa bersama anak-anak dalam pelbagai aktiviti seperti beriadah. Dicadangkan oleh Presiden Jaringan Nasional Belia Mapan agar Akta Pengangkutan Jalan 1987 ini diperkasa dan diperketatkan lagi seperti diajar secara terperinci sewaktu kelas memandu di sekolah-sekolah memandu. ketahanan nasional dan kesejahteraan hidup masyarakat Malaysia yang maju dan mantap. Azizan Abdul Razak juga menyatakan litar ini akan diselia oleh tenaga pengajar profesional yang akan mengawal aktiviti di samping mengatur program untuk pengguna litar. maka Majlis Sosial Negara ditubuhkan di peringkat Persekutuan sebagai jentera penyelarasan pelaksanaan. Perkara ini seharuslah diambil serius kerana ia berhubung dengan nyawa. Seharusnya banyak pihak perlu tampil untuk mengatasi masalah ini. yang mana seorang anggota polis bantuan telah patah kaki akibat dilanggar oleh mat rempit. Dasar Sosial Negara (DSN) bermatlamatkan untuk memacu pembangunan sosial yang berteraskan nilai-nilai murni dan peningkatan keupayaan insan bagi mencapai kesepaduan.

Nasihat dengan cara yang berhemat mungkin diterima oleh mat rempit ini. Kaedah ini juga sewajibnya digunakan oleh mat dan minah rempit agar menjadi perempit yang bertakwa. Propaganda ini akan membantu menangani masalah ini. Propaganda hendaklah selalu dipaparkan oleh media agar masyarakat dalam semua peringkat memandang rempit sebagai perlakauan jijik dan tidak patut dilakukan. Memetik artikel Ummu Abbas dari Majalah KONSEP yang mana sememang fitrah manusia suka berlumba-luma. Perlumbaan ini seharunya berlandaskan dan bergagaskan al-quran dan sunnah dalam perjalanan ini. Pihak sekolah seharusnya bekerjasama dengan pihak Polis Trafik atau Jabatan Pengangkutan Jalan untuk menangani masalah ini diperingkat sekolah lagi. Amini Amir Abdullah mencadangkan dalam temubualnya bersama wartawan Mohd. Sebagai contoh subjek Pendidikan Islam atau Pendidikan Moral menyatakan masalah rempit ini mestilah dijauhi kerana mempunyai implikasi yang besar. Islam sendiri mempunyai kaedah sendiri untuk berlumba. Pelan panduan menangani masalah ini dari pihak yang berautoriti seharusnya disediakan agar menjadi pedoman kepada komuniti masyarakat.bapa kepada anak-anak ini mampu membasmi rempit pada masa hadapan. Pengarah Pusat Islam Universiti Putra Malaysia. Berjuta-juga sperma berlumba-lumba mengejar satu ovum dalam perlumbaan untuk menjadi . Pihak sekolah harus tegas dengan permaslaahn ini kerana dikhuatiri dilabelkan sebagai pihak yang tidak bertanggungjawab dalam menangani isu ini. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Ini dijelaskan oleh Allah menerusi firman-Nya: Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Ini kerana perkara yang berulang kali dipaparkan kelak akan memjadi perkara yang tersemat dalam minda. (An-Nahl: 125). yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Radzi Mohd. Medan dakwah ini perlu diluaskan skopnya kerana ramai remaja diluar sana yang tercicir agamanya dan perlu dididik. Subjek-subjek tertentu memainkan peranan untuk memastikan tahap kesedaran terhadap isu rempit ini. Zin supaya pendakwah Muslim perlu bersama-sama dengan kumpulan rempit ini dan perlahan-lahan menggunakan µjarum suntikan¶ secara halus untuk menarik mereka kembali ke pangkal jalan. Media yang dikatakan sebagai penyumbang besar dalam isu rempit ini seharusnya memandang serius isu ini agar imej media dipulihkan. Terakhirnya peranan komuniti rakyat Malaysia dan juga badan NGO. Pihak pengiklanan perlu mencari alternatif lain bagi meningkatkan publisiti tetapi tidak perlulah mengambil idea negatif untuk diserapkan. kita fikirkan sepotong ayat dari surah Al-Nisa¶ ayat 9: ³Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah.´Jelaslah dari ayat ini bahawa ibu bapa seharusnya jangan membiarkan generasi anak-anak berada dalam keadaan tidak sejahtera. Kita seharusnya membantu generasi rempit ini dengan cara menghampiri mereka dan menjelaskan kedudukan sebenar rempit inu dari sudut agama dan undang-undang. Dr. Ini kerana kebanyakan pelajar yang ke sekolah menunggang motosikal kebanyakannya tidak mempunyai lesen yang sah disisi undang-undang. Kementerian pelajaran Malaysia perlulah tegas dalam soal rempit ini. Pendakwah-pendakwah juga hendaklah memainkan peranan yang jelas dan bukan hanya pandai berceramah dalam masjid dan surau sahaja. Iklan-iklan minyak pelincir atau minyak petrol yang ditayangkan dan dipaparkan hendaklah jauh dari bentuk yang negatif seperti pemanduan laju. Fitrah berlumba-lumba ini kali pertama dapat dikesan adalah di alam rahim ibu.

kalu mat rempit pula. menghormati masyarakat dan sebagainya. Mat dan minah rempit perlu menggunakan landasan ayat ini untuk melakukan kebaikan seperti perilaku mulia.Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang Telah datang kepadamu. Jika orang kaya. di mana saja kamu berada pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian (pada hari kiamat). sedangkan Allah telah tetapkan jalan yang lurus bertepatan dengan surah Al-Fatihah ayat 6: îxÎö ãt=nøgÎNö &rR÷èyJôM| #$!©%Ïûït ÀÅuºÞx ÇÏÈ #$9øJß¡óGt(ÉLìt #$9Ç_ÅuºÞx #$dÏ÷Rt$ ÇÐÈ #$9Ò$!9Ïjûüt ruw æt=nøgÎOó #$9øJyó øÒàqUÅ ³Tunjukilah kami jalan yang lurus. Islam sendiri menyuruh ummatnya berlumba-lumba tetapi dengan istilah mengejar kebaikan. seharusnya kita meminta pada Allah supaya kita berada pada jalan yang lurus. tidak kira mat rempit atau siapa sahaja adalah keinginan untuk berlumba-lumba.insan. untuk tiap-tiap umat diantara kamu. Berjuta-juta sperma ini Allah jadikan dititip ke dalam sel lelaki.´ Dalam ayat diatas Allah menghendaki makhluknya supaya berkejar-kejar dan berlumbalumba dalam kebaikan.äNöru9s«3Å` ruºnÏyo Z &éB¨pZ 9sfyèy=n6àNö #$!ª ©x$!äu ru9sqö 4 ruB Jy$ ùsã^t6Îm¥ã3äN _yJÏèY$Btö_Åèã6àNö #$!» (Î>n 4 #$9øyöuºNÏ ùs$$óFt7Î(àq#) ) äu#?s38äN ÇÍÑÈ BrøFt=Îÿàbqt ùÏmÏ . bukan (jalan) mereka yang dimurkai dan bukan (pula jalan) mereka yang sesat.Èd #$9ø3ÅGt«=| (Î9sø7y ru&rRt9øZu$! !äudèNö ?sK®6Îìôruw ) #$!ª &rRtAt /ÎJy$! /t÷YogßO ùs$$n÷6àN ) ãt=nømÏ ruBãgyøJÏY·$ #$9 ÏY÷gy$`]% °Å÷ãtpZBÏZ3äNö _yèy=ùYo$ 9Ï3ä@e9 4 #$9øsy.Èd BÏ`z `y%!äu8x ãtJ£$ &rd÷qu# ö Bt$! ûÎ 9Ïju7ö=èqu. berlumba-lumba untuk mendapatkan kepuasan yang tidak tahu apa dimana nilainya. Jalanraya yang Allah sediakan hendaklah dilalui dengan amal yang baik seperti jalan Para Nabi dan ulama. Mat rempit juga hanya memilih jalanraya untuk medan beradu kepuasan.ä@Èe ãt?n4 #$!© (Îb¨ 4 _yJÏè·$ #$!ª /Î3äNã tµù ³Dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya (sendiri) yang ia menghadap kepadanya. Ini bertepatan dalam surah Al-Baqarah ayat 148: NÏ?s3äRqçq#) Bt$ &rïøût 4 #$9øyöuºNÏ ùs$$óFt7Î(àq#) ) Bãqu9Ïjkp$ dèqu rÍ_ôgypî ru9Ï3ä@e9 ÇÊÍÑÈ %sÖÏ «xÓóä& . Fitrah manusia juga.äYGçOó /Î ³««. Maka berlomba-lombalah (dalam membuat) kebaikan. pastinya akan berlumba-lumba untuk semakin kaya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. sekiranya Allah . kami berikan aturan dan jalan yang terang. tidak derhaka kepada ibu bapa. Menyingkap surah Al-Maidah ayat 48: ø6ÅGt«=ÉBÏ`z yt ÷mÏ /tü÷ú 9ÏjJy$ BãÁ|Ïd%[$ /Î$$9øsy.´ Daripada surah yang kita baca setiap rakaat dalam solat. Manusia masih lagi tidak mahu memahami perlumbaan yang Allah tetapkan. (yaitu) jalan orang-orang yang Telah Engkau beri nikmat kepada mereka.

Dalam surah Al-Baqarah ini Allah sedia merealisasikannya di dalam ayat 25: $BÏ` BrgÌø _yY¨»M. . niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja). dan dengan mutiara. Mana mungkin untuk mendapat syurga jika tidak berlumba-lumba mengejar melakukan kebaikan. Jika mat rempit berbangga dengan hadiah wang ringgit dan perempuan murahan sebagai habuan perlumbaan motosikal. setiap mereka diberi rezki buah-buahan dalam syurga-syurga itu. habuan-habuan ini dapat dinikmati dengan nikmatnya di syurga kelak selepas penat berlumba di medan dunia. Hawa nafsu dalam bentuk cara menunggang yang merbahaya pada diri dan orang lain. tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu.´ Lihat sahaja tawaran Allah ini. perlakuan aksi-aksi ngeri yang jauh dari fitrah manusia. Mat rempit dan juga manusia lain. hukumannya adalah hukuman bagi zina didunia dan neraka . tidak hanya emas dan perhiasan malah disediakan juga permaisuri syurga untuk melayani para pemenang perlumbaan kebaikan ini. Tawaran Allah bagi juara dan pemenang perlumbaan kebaikan lebih mengagumkan. Allah dengan sifat kasih sayangnya memberi emas.´ mereka diberi buah-buahan yang serupa dan untuk mereka di dalamnya ada isteri-isteri yang Suci dan mereka kekal di dalamnya. Allah Yang Maha Tahu telah menyediakan sesuatu yang memenuhi fitrah lelaki.menghendaki. Mat rempit selalunya dikaitkan dengan perkara negatif yang berlandaskan hawa nafsu. di dalamnya mereka diberi perhiasan dengan gelang-gelang dari emas. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Berita gembira ini seharusnya diketahui oleh setiap manusia agar mereka lebih laju mengorak langkah dalam perlumbaan melakukan amal soleh ini.´ Habuan yang Allah berikan kepada manusia dalam perlumbaan ini adalah benda-benda yang berharga. Jika mat rempit menikmati minah rempit dengan landasan yang bersalahan hukum Allah. mereka mengatakan : ³Inilah yang pernah diberikan kepada kami dahulu. bahawa bagi mereka disediakan surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. perhiasan dan sebagainya untuk pemenang dalam perlumbaan kebaikan ini. Tawaran ini telah dinukilkan dalam surah Fatir ayat 33: 7t$ÞkåNö) ru9äs÷9äsZ# sdy=5 BÏ` &yr$rÍu BÏ`ô ùÏkp$ ätp=¯qöbt tôzä=èXqtkp$ ãtôb5 _yZ¨»Mà ÇÌÌÈ myÖÌ ùÏkp$ ru9Ï ³ (bagi mereka) syurga 'Adn mereka masuk ke dalamnya. BÏ` BÏ[÷kp$ Îâ%èq#) 2à=¯Jy$ ) #$}FR÷gy»ã BrtøFÏgy sg£to×&røruºlÓ ùÏgy$! ru9sgßOó ) BãFt t«7ÎgY$ /ÎmϾ ru&é?èq#) ) %s6ö@ã BÏ` Îâ%øYo$ # ÇËÎÈ zy«#Î$àcr ùÏgy$ rudèNö ) BÜ ³Dan sampaikanlah berita gembira kepada mereka yang beriman dan berbuat baik. Seharusnya kita mengambil jalan terang ini untuk medan perlumbaan dalam berlumba-lumba melakukan kebaikan yang disuruh oleh Allah. Hanya kepada Allah-lah kembali kamu semuanya. dan Pakaian mereka didalamnya adalah sutera.mlçNö &rb¨ #$9Á¢«=Îsy»MÏ ruãtJÏ=èq#) äu#BtYãq#) #$!©%Ïúï ru0o ÎÅe $!©%Ïdy»x# %s$9äq#) øÍh%[$ OrJtyo. lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang Telah kamu perselisihkan itu´. perlulah sedar bahawa jalan yang Allah aturkan memang nyata terang.

Kita fikirlah dengan mendalam ayat ini agar ianya tersemat didalam hati sanubari setiap insan untuk menyelesaikan masalah ini secara bersama. Jadi perlumbaan yang digariskan Allah memenuhi fitrah lelaki lebih-lebih lagi mat rempit. merekalah orang-orang yang beruntung. Masalah rempit ini mampu ditangani dengan jayanya jika manusia melihat kepada objektif kehidupan manusia iaitu beribadat kepada yang Esa. Tetapi dengan datangnya kebenaran yang menyeru kepada kebaikan maka zaman berubah.diakhirat. TERAS PENGUPAYAAN MELAYU HP : 012-5002954/016-2201456 . Kita fikirkan sepotong ayat Al-Quran dari surah Ali-µImran : t`ÇrtuZ÷gyqöbt /Î$$QùRpèã÷r$Å rtuµùBããbrt #$:øsÎö (Î>n tôããbqt &éB¨p× BÏiY3äNö ru9øFt3ä` ÇÊÉÍÈ #$9øJßÿø=Îsßcq dèNã ru&ér¶9s»¯´Í7y 4 #$9øJßY3sÌ ã ³Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan. sedangkan munkar ialah segala perbuatan yang menjauhkan kita dari pada-Nya. Mereka yang menjadi juara dirakamkan oleh Allah dalam surah fatir ayat 34 dan 35: üÇÌÍÈ ©x3äqî 9sótÿàqÖ u/Zu$ (Îc ) #$:øttpbt ãtY¨$ &rødy=| #$!©%üÏ !¬ #$:øtpJßô ru%s$9äq#) tJy¡Zu$ruw RtÁ|=Ò ùÏkp$ t Jy¡Zu$ w ùsÒô#Î&Ͼ BÏ` #$9øJß(s$BtpÏ y#u &rmy=¯Yo$ #$!©%Ï ÇÌÎÈ 9äóäq<Ò ùÏkp$ ³Dan mereka berkata: ³Segala puji bagi Allah yang Telah menghilangkan duka cita dari kami. komuniti masyarakat. Pelumba ini juga di dalam syurga dapat rehat selepas penat bertarung atas medan yang Allah gariskan. Sesungguhnya Tuhan kami benar-benar Maha Pengampum lagi Maha Mensyukuri. didalamnya kami tiada merasa lelah dan tiada pula merasa lesu. sekolah. Sejarah telah membuktikan bagaimana pada zaman jahiliah manusia berada dalam keadaan yang tidak bermoral seperti pembunuhan bayi dan menganggap wanita adalah mahkluk yang hina dan boleh dibuat sesuka hati. Kesimpulan daripada penerangan di atas maka semua pihak haruslah memainkan peranan bersama. Ibu bapa. Zaman yang dahulunya gelap gelita sudah disinari cahaya kebenaran.´ Allah telah jelaskan tempat bagi pemenang-pemenang perlumbaan kebaikan adalah syurga.´ ³Yang menempatkan kami dalam tempat yang kekal (surga) dari karunia-Nya. ZULZAIDI BIN MAHMOD (KOORDINATOR PENDIDIKAN PENGGUNA DAN MASYARAKAT).´ Ma¶ruf di sini bermaksud segala perbuatan yang mendekatkan kita kepada Allah. badan kerajaan dan badan NGO mestilah berganding bahu untuk menangani masalah ini. Kita mampu mengubah kehidupan kita dari yang gelap kepada yang terang. menyuruh kepada yang ma¶ruf dan mencegah dari yang munkar.

golongan remaja dan belia merupakan sebahagian daripada tenaga kerja produktif. Budaya lepak ini melibatkan sesiapa sahaja tidak kira lelaki atau perempuan ia bersifat kolektif tetapi yang penting diperhatikan di sini ialah bila kita sebut ´budaya lepakµ maka maksudnya perbuatan itu melibatkan ramai orang dan berlaku secara berterusan. terlibat juga dengan perbuatan lain seperti mencuri. Lazimnya bila sudah ramai berkumpul itu. Namun tidak boleh diabaikan bahawa terdapat pola umum yang menunjukkan bahawa dengan semakin banyaknya gejala membuang waktu dan melepak dengan peningkatan kes-kes ketagihan dadah. menjadi golongan yang berpotensi untuk membuat sesuatu pekerjaan atau tugas yang diberikan kepada mereka. menipu dan seumpamanya.jenayah kecilkecilan. bersantai-santai. Kebimbangan betapa perbuatan itu boleh merangsangkan dan menjerumuskan anakanak muda ini dengan perbuatan-perbuatan buruk yang lain. Ini seterusnya membawa kepada masalah baru iaitu gejala-gajala buruk. Kadang kala kita berlepak-lepak di beranda rumah misalnya.pelanggaran had umur ke pusat hiburan dan permainan snuker misalnya maka korelasi sebab dan akibat beginilah yang pada hemat kami cukup membimbangkan masa depan golongan belia kita. tanpa mengira waktu yang khusus. Sekarang akan dilihat pula pada definisi budaya lepak. Selain itu. Secara mudahnya maksud ´lepakµ ialah tidak lebih hanya berupa perbuatan bersiar-siar. banyak resah gelisah. Ia juga dilakukan di tempat awam di tempat yang menjadi tumpuan ramai seperti di pasar raya. perbuatan melepak itu melibatkan sesuatu golongan yang tidak sepatutnya bertindak demikian. perhentian bas.µvandalismµ dan ´rebel without causeµ iaitu perbuatan-perbuatan yang melibatkan sekali gus ´pleasuresµ. Secara umumnya. Sebab itulah golongan ini sering dikaitkan dengan perbuatan-perbuatan ´hedonismµ. Mereka seharusnya terlibat dalam kegiatan yang produktif yang menguntungkan. Sebilangan daripada mereka terjebak dengan perbuatan-perbuatan buruk yang lain mungkin ia bermula dengan merokok. berterusan hari demi hari. Ada juga yang terlibat dengan kegiatan maksiat dan pelacuran. suka memberontak. mencuba-cuba dan berminat untuk menanggung risiko.kompleks beli belah dan lain lain. . Jika remaja-remaja ini dididik.. Malahan keprihatinan masyarakat terhadap isu lepak ini adalah dari perspektif negatif. Pertama.BUDAYA LEPAK WEDNESDAY. FEBRUARY 3. Di samping membazirkan waktu. Ini semua perbuatan biasa tetapi ia menjadi gejala negatif bila ia melibatkan ramai orang.suka menyanggah. ada perbuatan nakal misalnya bersiul kearah anak gadis dan membuat bising. mereka ada peluang tetapi kebanyakan mereka sudah lupa pada tuhan yang maha besar dan maha prihatin. Ia bukan sahaja merosakkan pandangan tetapi juga menganggu orang lain. Mereka lupa pada Allah SWT.. ia berjangkit pula pada usik-mengusik orang-orang yang lalu lalang seperti yang dibayangkan. Namun mereka juga ialah golongan yang belum mantap. 2010 Budaya lepak di kalangan remaja PERBINCANGAN Mula-mula kami ingin bincangkan definisi belia atau golongan orang muda. kemudian menghisap dadah dan langsung menjadi penagih.

Tekanan hidup. Sementara itu.w sepertimana yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Al-Muslim: ´ Perumpamaan teman yang soleh dan teman yang jahat ialah laksana wangiwangian dan tukang besi.a. Sekarang akan dilihat pula kepada sebab-sebab ini berlaku. Apa yang dilakukan maka ia juga akan turut melakukanya. Adapun tukang besi. persembahan drama keluarga dan rancangan-rancangan lain kian menjiwai budaya barat. Di samping itu. Penyesuaian ini seringkali menyebabkan remaja melakukan anti sosial yang menyebabkan masalah kenakalan remaja seperti melepak. mengikut Manja (1990). maka Hubungan mereka menjadi erat. kegiatan lepak umunya berpunca daripada kemerosotan dari segi asuhan. Selain itu. pengaruh media masssa turut menjadi faktor pembentukan tingkahlaku lepak di kalangan remaja. berdamping antara satu sama lain. ataupun anda akan mencium daripada baubauannya yang busuk µ. Namun pada hemat kami.Harigust. samada dia memakai bajumu. Sebenarnya ia bukanlah sesuatu yang baru. Selain itu. ibu bapa yang terlalu memanjakkan anak-anak . gejala lepak yang kita cukup prihatin adalah berpunca daripada berbagai-bagai faktor penolak dan penarik yang ada dalam hidup yang kita nikmati sendiri. Selain itu. Mengikut seseorang ahli psikologi Robert J. apabila seseorang remaja sudah pemikiran rakan-rakan sebaya yang sama minat. Ini menunjukkan bahawa mereka tidak begitu suka melepak secara perseorangan tetapi mereka melepak secara berkumpulan. sehubungan denga itu. sikap mengejar kemewahan serta penglibatan dalam aktiviti sosial lain menyebabkan ibu bapa dan anak kurang mempunyai masa atau kesempatan untuk bercakap. Keadaan ini menyebabkan remaja membawa cara hidup sendiri tanpa panduan dan pengawasan ibu bapa. Mohd Salleh (1999). Cerita-cerita tv siri jenayah. keluarga yang terlalu mewah cara hidupnya menyebabkan pembentukan tingkahlaku lepak. Dan jika ini berlaku maka jelasnya bahawa generasi masa depan belia kita adalah malap dan cukup membimbangkan. siaran televisyen yang berunsurkan sekular menghapuskan budaya pemikiran tinggi dan nilai-nilai murni dimana individu menghadapi kesukaran dalam pencarian dan pembinaan makna bagi setiap aspek dan aktiviti kehidupan.jelas menunjukkan bahawa kalangan orang muda yang bekerja pun turut terlibat . sabda nabi s. pengaruh kumpulan sebaya memainkan peranan penting dalam pembentukan tingkahlaku seseorang. Dalam menghadapi perkembangan masa transisi. pengaruh media khasnya televisyen kadang-kadang bolah memberi kesan buruk kepada pembentukan peribadi remaja. salah satu tugas daripada tugas penting remaja yang perlu diberi perhatian ialah membentuk perhubungan baru yang lebih matang dengan kawan-kawan yang sama umur. Adapun pembawa wangi-wangian.Melepak ini semakin melekakan dan melenakan mereka menjadikan mereka akhirnya hanyut di negara sendiri. Malah ada yang jarang bersua muka antara satu sama lain. tidak kira lelaki atau perempuan. Contohnya. Pemikiran sekular yang memisahkan agama dari kehidupan seharian mempengaruhi remaja kearah aktiviti yang tidak berfaedah seperti melepak. didikan serta kawalan oleh ibu bapa atau penjaga. khasnya aktiviti lepak. Sementara itu. ataupun anda dapat mencium daripadanya bau-bauan yang wangi. Menurut.Kami juga telah dapat mengetahui bahawa daripada kajian yang dilakukan oleh KBS baru-baru ini. cara interaksi seseorang remaja dengan rakan sebaya adalah lebih terbuka kerana ahli kumpulan tersebut mempunyai minat serta kegemaraan yang sama. samada dia memberinya sedikit. remaja sentiasa menghadapi masalah penyesuaian. Apakah yang sebenarnya mendorong perbuatan sebegini. Tidak dapat dinafikan bahawa. Siaran tv yang berunsurkan budaya barat lebih menekankan pemikiran-pemikiran sekular yang memberi kesan negatif di kalangan remaja. berbincang.

Selain itu. remaja cenderung membeli makanan ringan ketika melepak di pasaraya atau tempat awam. Justeru. Selain itu. Kegiatan anti sosial sebegini berlawanan dengan aksiologi seseorang dimana ia berlawanan dengan konsep insan dan pembinaan ummah berdasarkan ilmu wahyu. Dalam pada itu. Maka. siber cafe merupakan golongan yang tidak menghargai kepentingan masa. gengsterisme dan sebagainya. Menurut kenyataan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kebudayaan Dan Pelancongan. pengambilan dadah. Pembaziran masa dan wang merupakan implikasi yang tercetus daripada budaya lepak. remaja tidak menerima sebarang output pembelajaran. Remaja yang terlibat dalam budaya lepak mudah terjebak dalam kegiatan anti sosial. Selain kemerosotan dari segi asuhan dan didikan ibu bapa. kompleks membeli belah. terdapat ramai pelancong yang kurang senang dengan gelagat golongan remeja yang melepak di kawasan membeli belah dan terdapat juga pelancong yang mengadu mereka diganggu dan sering menerima kata-kata kesat daripada golongan remaja yang sedang melepak. Dalam hal ini. golongan remaja juga suka melepak kerana berasa bosan tinggal di rumah tanpa mempunyai sumber-sumber hiburan dan kemudahan untuk memenuhi masa mereka secara berfaedah. Dalam pada itu. Remaja yang masih di bangku sekolah atau instiusi pendidikan sering melepak tanpa mengira masa dan waktu. Keadaan in agak keterlaluan dan ia berupaya memburukan imej negara di persada dunia. Remaja yang melepak di tempat awam. krisis minda dan . Selain itu. Selain itu. remaja yang suka melepak sering terlibat dalam masalah ponteng sekolah. Justeru remaja-remaja sering mengalami kebuntuan dalam akademik. Wang yang dibazirkan sebenarnya boleh digunakan untuk perkaraperkara lain. Budaya lepak dikalangan remaja boleh meninggalkan impak negatif kepada diri. Maka keadaan ini jelas menunjukkan bahawa remaja yang terlibat dalam budaya lepak mempunyai pelung penglibatan dalam kegiatan anti sosial. remaja melepak atau suka ponteng kelas tidak dapat menghayati akhlak ilmu dimana ilmu akal yang benar dapat manangani dan menghapuskan krisis nilai. Keadaan ini jelas menunjukkan budaya lepak meninggalkan impak yang amat negatif terhadap diri remaja dan orang lain. Sebenarnya masa yang diluangkan untuk aktiviti ini boleh digunakan untuk aktiviti berfaedah seperti aktiviti sukan dan akademik. Contohnya. Keadaan ini menyebabkan remaja tidak mempunyai masa yang secukupnya untuk mengulangkaji pelajaran. budaya lepak sering dikaitkan dengan kemerosotan akademik. remaja yang terlalu awal terdedah kepada alam masyarakat mempunyai sikap kompleks tanpa bimbingan mencukupi daripada ibu bapa yang merupakan salah satu faktor kegiatan melepak. ketandusan harmoni iaitu ketandusan punca-punca akhlak turut menjadi pemangkin remaja terlibat dalam kegiatan anti sosial. Keadaan ini menyebabkan mereka mudah dipengaruhi oleh remaja yang lain dan melepak di tempat awam. Keadaan ini menyebabkan anak-anak berasa tertekan dan lalu keluar untuk mencari hiburan dan melepak untuk memenuhi masa lapang mereka. Hal ini kerana ketidakwujudan suasana harmoni di rumah dimana setiap ahli keluarga sibuk dengan hal masing-masing dan sering wujud pertelingkahan antara ahli keluarga. penglibatan dalam budaya lepak menjadi teras atau langkah awal kepada kegiatan anti sosial. kedai kopi. Kegiatan anti sosial boleh didefinisikan sebagai kegiatan yang membawa mudarat kepada sosial. Pepatah masa itu emas tidak bermakna bagi golongan melepak.memberikan wang saku yang terlalu banyak. Ketandusan aqidah serta pengaruh rakan sebaya membawa remaja ke kegiatan yang kurang sihat. Antara kegiatan anti sosial adalah pencurian. sesetengah remaja lebih rela ponteng kelas semata-mata untuk bersiar di pusat beli-belah atau kedai komputer. Contohnya. masyarakat dan negara. keluarga. keadaan ini jelas mendorong kepada kemerosotan dalam akademik. remaja-remaja yang bergerak bebas lebih cenderung dipengaruhi oleh anasir jahat. siber cafe dan sebagainya.

mereka juga dilabelkan sebagai golongan naif agama yang berpengetahuan cetek tentang aqidah dan agama. Penguatkuasaan undang-undang di peringkat sekolah ini adalah melalui pihak berkuasa seperti polis. sistem perundangan di sekolah amat penting kerana peruntukan undang-undang yang lebih ketat di peringkat sekolah boleh mengurangkan beban dan tanggungjawab pihak sekolah dan pihak ibu bapa dalam pengawasan disiplin. Kehadiran polis di perkarangan sekolah tidak harus dilihat sebagai ´mencemar ´ nama baik . Selain itu. Islam mempunyai panduan tertentu untuk menghadapinya. peranan ibu bapa adalah amat penting dalam memberikan perhatian yang serius terhadap anak-anak mereka . seperti dalam soal penjagaan waktu. Apabila guru-guru melaksanakan peranan yang hakiki maka kesannya pelajar akan mencapai ke tahap dapat merasai kalazatan ilmu dan rahmat Allah SWT. Berasaskan prinsip-prinsip ini guru akan memahami. motivasi. berilmu dan berfikir. harmoni. Pengetua tidak harus cuba menyembunyikan kes-kes salah laku dikaalngan pelajar semata-mata kerana tidak mahu pihak polis datang ke sekolah. Selain itu. Maka . akhlak. Setiap guru juga harus memainkan peranan mereka dalam menerapkan agama dalam pelajar masing-masing. Ibu bapa juga seharusnya mengetahui rakan-rakan anak mereka dan sentiasa memastikan bahawa mereka berkawan dan bergaul dengan mereka yang mempunyai kedudukan moral. melatih anak cara. Sekarang akan dibincang pula pada langkah-langkah yang boleh diambil untuk mengatasi masalah ini.Begitu juga dengan perubahan-perubahan teknik-teknik pengajaran seperti pengunaan komputer. fitrah. sanggup menerima kelemahan diri serta meneroka potensi anak. Budaya lepak berupaya mewujudkan streotaip mengenai golongan remaja kalangan oran lain. Agama Islam umpamanya cukup prihatin terhadap kerukunan hidup umatnya.Peranan guru hendaklah berpaksikan prinsip-prinsip agama yang terkandung dalam Al-Quran dan As-Sunnah. aqidah.ini boleh dilakukan dengan menambahkan aktiviti-aktiviti berteraskan akademik dan separa akademik seperti kegiatan kokurikulum di sekolah. Bidang kuasa polis yang sedia ada perlu digunakan oleh pihak pentadbir sekolah dalam mendisiplinkan pelajar-pelajar. Selain itu. bantuan alat pandang dengar dan teknik pengajaran luar kelas. Tingkahlaku sekumpulan remaja memberi kesan negatif kepada keseluruhan remaja iaitu semua remaja dilebal sebagai kaki lepak.Selain itu. langkah pertama yang harus diambil adalah melalui didikan agama. melatih anak cara bersopan. menghayati dan dapat mengamalkan peranan mendidik yang hakiki. Ibu bapa hndaklah menjadi "role model" kepada anak. Pihak pentadbir perlu sedar bahawa pihak polis sedia menghulur bantuan sekiranya diminta. tepati janji. Langkah seterusnya yang boleh diambil ialah melalui pendekatan akademik .krisis kehidupan insyallah. tingkatkan penghayatan terhadap nilainilai murni. ketandusan dari segi pegangan agama dan aqidah berupaya melahirkan masyarakt yang tidak harmoni dan ini sekaligus merobohkan matlamat individu dan masyarakat madani. amanah. Pihak pentadbir hendaklah mengambil kesempatan dengan merujuk masalah pelajar ini kepada pihak polis. Ibubapa hendaklah sentiasa mengetahui dan mengenal pasti masalah yang dihadapi oleh anak mereka serta sanggup meluangkan masa untuk mengatasi masalah tersebut. prinsip-prinsip akauntabiliti. berketerampilan menunjukkan keperibadian yang mulia. pemupukan akhlak yang baik serta pola perhubungan ibubapa dan anak-anak dan apa sahaja isu kolektif manusia bagi menjamin kesejahteraan manusia seluruhnya. Pada pendapat kami. motivasi. tingkatkan penghayatan terhadap nilai-nilai murni.Ibu bapa mestilah memperhatikan setiap gerak-geri atau pergerakan anak-anak mereka. Selain itu. video. Dengan sendiri mereka akan menjauhkan diri daripada perkara-perkara tidak bermoral dan berakhlak. Prinsip-prinsip tersebut ialah tersebut ialah ibadah. adil.

budaya lepak dan malahan masalah kepimpinan dalam badan-badan belia juga dapat diatasi. PIBG juga harus memainkan peranan dengan mengadakan pertemuan yang lebih kerap antara ibu bapa.keciciran .sekolah. Sebaliknya. penjaga dan guru khasnya bagi pelajar-pelajar bermasalah.Program ini akan lebih bermakna sekiranya kaunselor-kaunselor yang bekelayakan dan berpengalaman dilantik dalam memantapkan pelaksanaan dan keberkesenan kaunseling tersebut. Kaunseling juga sangat penting kerana kaunseling merupakan sebuah langkah pencegahan yang sesuai.soal akhlak. Barangkali degan segala langkah ini.berbagai-bagai masalah yang dihadapi oleh belia kita . Posted by jagenmohenat 6:12 AM 0 comments: Tamat . Ibu bapa seharusnya menerima teguran daripada guru dengan sikap terbuka. ia dapat membuktikan komitmen pihak sekolah dalam mengawal masalah disiplin pelajar. Kaunseling di peringkat sekolah adalah penting dalam membantu remaja mengatasi masalah mereka.baik soal dadah .

Mereka memerhati orang ramai yang lalu-lalang di situ. Pengaruh rakan sebaya Remaja mudah terpengaruh dengan ajakan rakan-rakan untuk mencuba sesuatu perkara yang baru. JANUARY 2010. misi dan visi. matlamat. Adakalanya mereka mengusik gadis-gadis yang lalu dengan bersiul atau gelak ketawa yang berlebihan dengan keadaan yang tidak menentu.BUDAYA LEPAK FRIDAY. Pengaruh media massa dan eletronik . sering bertengkar. dan berselisih faham menimbulkan ketakutan dan kebosanan di kalangan anak-anak. objektif. Punca wujudnya budaya lepak Sikap ibu bapa Ada ibu bapa yang terlalu mengharap anak-anak dididik sepenuhnya oleh guru-guru di sekolah dan tidak mengambil perhatian yang berat dalam pendidikan anak-anak. hala tuju. biasanya oleh golongan remaja. Budaya lepak juga sering dikaitkan dengan kegiatan jenayah. kadang-kadang sambil bermain lagu atau menghisap rokok. 22. Keadaan di rumah Sikap ibu bapa yang mementingkan diri sendiri. 01:41:31 LEPAK TAMBAH INGATAN DAN TUMPUAN DENGAN E-GENIUS Budaya lepak ialah amalan berkumpul tanpa arah tujuan.

wikipedia. Kedudukannya di dalam tahap yang sedang memikirkan tujuan kehidupan. 1995) .org/wiki/Budaya_lepak Faktor-Faktor Lepak dan hubungan Keibubapaan di kalangan Pelajar Remaja oleh Prof. kumpulan teman sebaya yang tidak sihat akan meruntuhkan sifat dan perwatakan yang positif. bengkel dan ceramah mengenai remaja. Tingkah laku mengunjungi pusat membeli belah dan tempat hiburan di kalangan remaja bandar yang pernah diselidiki oleh Anthony (dalam Iran Herman. Yahaya Masalah sosial memberikan gambaran umum mengenai pelbagai gejala yang tidak baik berlaku di seluruh dunia dengan memberikan penumpuan kepada beberapa gejala sosial yang berlaku di Malaysia. Kegiatan ini bukan sahaja dilakukan oleh remaja lelaki tetapi juga remaja perempuan. teman sebaya dan guru. Dipetik daripada http://ms. Laporan yang disiarkan di dada akhbar. tempat dan masa. Hubungan sosial yang sihat dan baik boleh menghasilkan pelbagai kemahiran seperti kemahiran sosial.Abdul Hamid Othman dalam akhbar tempatan (Berita Harian: 15hb Febuari 1994) menegaskan bahawa remaja yang melepak berasal daripada masyarakat yang mendiami perkampungan baru di sekitar bandar. sikap bekerjasama dan hormat menghormati. Sebaliknya. Kegiatan melepak merupakan suatu masalah sosial yang dipandang serius oleh masyarakat Malaysia. Masalah sosial bersifat subjektif dan boleh berubah mengikut keadaan. Menurut Harre dan Lamb (1983) remaja mula melakukan penyesuaian diri yang lebih kompleks dengan keluarga. Suasana dalam keluarga dan masyarakat tersebut tidak wujud sifat tegur menegur atau nasihat menasihati antara satu dengan yang lain kerana mereka mempunyai sikap hidup yang tidak mahu mencampuri hal-hal urusan orang lain. Papalia dan Olds (1978) berpendapat hubungan sosial dengan teman sebaya akan membina budaya tertentu dalam kehidupan remaja. Golongan remaja yang dianggap oleh Hall (1904) sebagai kumpulan individu yang sedang berada di dalam zaman yang penuh dengan keributan dan tekanan perasaan. Ia telah menjadi tema perbincangan forum. Datuk Dr. Madya Dr.Rancangan-rancangan televisyen yang dihasilkan dari negara Barat sudah mendominasi hampir separuh daripada slot-slot rancangan televisyen yang disiarkan. Masalah sosial dan psikologikal di kalangan remaja telah banyak menarik perhatian ramai orang. kemahiran penyesuaian diri. seminar. Gejala membuang masa dengan melepak pastinya merupakan suatu penyakit di dalam masyarakat. Tingkah laku ini dilakukan oleh golongan remaja yang menjadi golongan terbesar penduduk negara. majalah dan media massa telah membuktikan kepada umum bahawa gejala tidak sihat telah melanda kaum remaja di Malaysia. melalui aktiviti seharian dan kehidupan sosial sesuai dengan perasaannya. Azizi Hj.

al (2001) berpendapat kepercayaan agama adalah tenaga paling unggul bagi menentang semua unsur negatif yang menyerang emosi dan mental. Namun satu penelitian sistematik wajar dilakukan untuk melihat tingkah laku lepak. 2004). individu akan menganggap dirinya sebagai baik. Di kompleks membeli belah di New England menggelarkan diri remaja perempuan sebagai remaja arnab dan remaja lelaki sebagai remaja tikus serta tujuan mereka adalah untuk berinteraksi dengan teman sebaya mereka. Kita dapat memperhatikan ramai remaja suka berlepak di kawasan-kawasan seperti pusat membeli-belah. Corak didikan ibu bapa adalah aspek utama yang memberi kesan mendalam terhadap perkembangan fizikal. Fenomena ini hanya berlaku di bandar sahaja kerana di kawasan bandar terdapat berbagai tempat yang menarik untuk remaja melakukan tingkah laku lepak. 2004). bernilai. mental dan sosial seseorang individu. Tugas ibu bapa dalam memantau perkembangan sahsiah dan tingkah laku anak-anak remaja akan memberi impak positif terhadap tingkah laku dan penampilan remaja dalam masyarakat serta hubungan yang erat di antara anak dan ibu bapa mereka. dikasihi serta menganggap orang lain boleh dipercayai dan bertanggungjawab seterusnya memperkukuhkan keyakinan personal dan interpersonal dalam menghadapi cabaran hidup berbanding dengan individu yang rasa kurang selamat dalam hubungan keibubapaan. Ibu bapa perlu melengkapkan diri dalam bidang keibubapaan untuk membentuk diri dan jiwa anakanak ke arah kebaikan. Rice dan Kobak (dalam Shahizan Hassan. hubungan yang rapat di antara ibu bapa dan anak memudahkan perkembangan dalaman atau ¶internal working model· iaitu struktur pemikiran tentang diri dan orang lain. namun hubungan yang mesra di antara ibu bapa dengan anak dianggap penting dalam proses perkembangan remaja. Menurut Bowlby (dalam Shahizan. Apabila hubungan yang erat terjalin.adalah hasil jalinan remaja dengan teman sebaya mereka. Tsai Chen Chien dan Saw Hooi Chin. pusat permainan atau lebih popular dengan nama Kafe Siber merupakan tempat berkumpulnya kebanyakan remaja. Tingkah laku ibu bapa akan dapat mempengaruhi jiwa anakanak. berpendapat walaupun remaja dikatakan menghabiskan lebih banyak masa bersama rakan-rakan berbanding ibu bapa. cadangan dan perbincangan telah dipaparkan dalam media cetak sehingga perlakuan remaja menjadi sebagai budaya lepak. Robiah et. Tsai Chen Chien dan Saw Hooi Chin. Isu lepak ini sangat hangat dan popular pada tahun 1994 hingga 1995 dan pelbagai pendapat. Ini bermakna ibu bapa mempunyai tanggungjawab yang besar dalam mendidik anak-anak. Pegangan prinsip dan pendirian yang kukuh berlandaskan ajaran agama dapat mencegah remaja . Mereka memerlukan sokongan daripada ibu bapa supaya menjadi lebih berdikari dan cekal. Secara tidak langsung ia membentuk personaliti seseorang individu.

Perbincangan. Walaupun remaja sedang menuju ke arah berdikari. Dengan itu remaja lebih terpengaruh pada faktor luar. Solat berjemaah adalah cara yang terbaik mengumpulkan semua ahli keluarga. Menurut Small (1990) menyatakan remaja inginkan ibu bapa yang menghormati mereka. mengakui dan menerima perkembangan kognitif dan sosioekonomi mereka. 2000) yang dijalankan kepada 723 sampel dari sepuluh buah sekolah di daerah Johor Bahru. Dapatan beliau menunjukkan bahawa suasana keluarga murid-murid tidak mempunyai kesan langsung yang signifikan terhadap tingkah laku akademik mereka. Sarina Othman (1995) mengatakan pendidikan agama yang disemai sejak zaman kanak-kanak dapat membentuk remaja yang mempunyai nilai-nilai murni dalam jiwa serta dapat menolak unsur-unsur yang bertentangan dengan ajaran agama. mempunyai minat yang sama. Sememangnya secara logik dapat dilihat perkaitan yang ketara antara disiplin dengan pencapaian akademik. mereka memerlukan ibu bapa yang dapat memberi sokongan kepada mereka. Daripada kajian ini didapati institusi kekeluargaan adalah permulaan untuk membendung segala masalah sosial dalam masyarakat dapat dibendung. Sememangnya terbukti hanya ibu bapa sajalah individu paling hampir yang dapat menangani masalah anak-anak mereka.daripada dipengaruhi oleh unsur-unsur pergaulan bebas yang melampaui batasan. HUBUNGAN KEIBUBAPAAN DI KALANGAN REMAJA Keibubapaan yang merupakan corak asuhan dan peranan ibu bapa pasti berfungsi dalam menunjukkan arah. Fenomena budaya lepak disebabkan oleh faktor kerenggangan hubungan kekeluargaan. LEPAK DI KALANGAN REMAJA Menurut Idris (2000) telah membuat kajian tentang fenomena budaya lepak di kalangan pelajar remaja di bandaraya Johor Bahru. Menurut Kaplan (1975) budaya lepak adalah berkaitan dengan psikopatologi iaitu . Anak-anak remaja khasnya pelajar yang terlibat dengan masalah disiplin di sekolah akan mengakibatkan penurunan prestasi dalam pelajaran. Hukum-hakam dan peraturan agama mengenai hidup perlu diajar kepada anak sebelum mereka mencapai baligh. teguran dan ajaran boleh dilakukan selepas solat. Kewajipan ini mesti dilaksanakan dengan contoh dan amalan seharian. faktor persekitaran sebagai pemangkin dan kurang pendidikan agama. mendidik dan menggerakkan individu yang berada dalam institusi tersebut. membimbing. Ibu bapa mempunyai tanggungjawab memberi didikan agama kepada anak-anak. Remaja lebih terpengaruh kepada media massa berbanding didikan ibu bapa atau pendidikan di sekolah. memberi kasih sayang. Sebagaimana kajian Othman (dalam Oskasmazila. khususnya perkara-perkara yang seksualiti.

Ibu bapa perlu melengkapkan diri anak-anak mereka dengan ilmu agama yang cukup. Dipetik daripada http://eprints. gangguan mental. Teori remaja secara tradisional telah menekankan kepentingan keluarga dalam proses perundingan dimana remaja melalui pelbagai transisi pada fasa tersebut. gangguan emosi. Kesimpulan Aktiviti melepak bukanlah perkara baru. PELAJAR REMAJA Masa remaja merupakan satu penggal dalam kehidupan manusia yang batasan usia mahupun peranannya sering kali tidak terlalu jelas. sukar membina hubungan rapat dengan ahli keluarga dan sebagainya.pdf . kini terjadi pada awal belasan bahkan sebelum usia sebelas tahun.mengalami masalah personaliti. ianya sudah lama wujud di Malaysia. Segala gerak laku yang dahulu dianggap sebagai tanda awal keremajaan ternyata tidak lagi bernilai sebagai batasan untuk dikategorikan remaja sebab usia yang dahulu terjadi pada akhir usia belasan 15 hingga 18.utm.my/3864/1/Azizi_lepak. Didapati juga kebanyakan golongan remaja yang terlibat dalam budaya lepak mempunyai masalah keluarga. termasuk pembentukan identiti seksual sepertimana yang diperkatakan oleh Freud (1958) dan juga naluri kendiri mengikut Erickson (1968) serta dalam pembentukan peluangpeluang kehidupan masa depan dan juga dalam pembentukan nilai hidup. selalu anxieti atau depresi. Ibu bapa sewajarnya turut memberi perhatian kepada corak asuhan dan peranan ibu bapa yang dilakukan di rumah kerana ianya memberi kesan yang tersendiri kepada keterlibatan aktiviti lepak di kalangan anak-anak mereka.

Statistik memperlihatkan peningkatan jumlah golongan muda yang terjebak dalam kebejatan sosial dari tahun ke tahun. Gejala-gejala ini tidak sekadar menyerang mereka yang tinggal di bandar-bandar. Banyak kejanggalan perilaku yang dikaitkan dengan kehidupan remaja kita. panggung wayang dan sebagainya. Sebenarnya jika diperhalusi banyak faktor yang membantu kepada berkembang suburnya budaya lepak ini. Disamping itu faktor ketandusan ilmu agama di kalangan remaja juga dilihat sebagai elemen yang bertanggungjawab menyuburkan budaya ini. Antara penyakit sosial yang sering diperkatakan sejak sekian lama ialah budaya lepak. lalu mereka memilih jalan mudah untuk melarikan diri dari kemelut yang dihadapi. Kegagalan ibubapa memainkan peranan mereka menjadikan golongan remaja kehilangan arah dalam menentukan hala tuju hidup mereka.lebih-lebih lagi agama.BUDAYA LEPAK Zaman remaja adalah suatu jangkamasa yang sangat berharga bagi setiap daripada kita.3 jam seminggu atai kira-kira 847.dan kita dapat melihat remaja kita berpeleseran dipusat-pusat membeli belah.usia remaja bukanlah suatu tiket untuk kita mengabaikan tanggungjawab samada terhadap diri. Dalam hal ini. Mereka merasa jiwa mereka kosong dan terbiar. namun yang pasti gejala ini terus berlarutan. Ditambah dengan pengaruh rakan-rakan serta pelbagai bentuk hiburan yang sedia menunggu di luar rumah.Biar apapun yang diperkatakan oleh semua pihak berkaitan dengan soal ini. pusat-pusat hiburan. tindakan kita menuding jari terhadap golongan remaja dengan menyalahkan mereka adalah suatu tindakan yang tidak resional. jesteru itu tidak menghairankan jika ia mendorong remaja kita terlibat dalam aktiviti tersebut.6 jam sebulan. Gejala ini seolah-olah telah menjadi lumrah.Secara purata remaja di negara kita membazirkan masa mereka kira-kira 16. . Masalah lepak juga menjadi pemangkin kepada penyuburan pelbagai penyakit sosial yang sedang kita hadapi sekarang. Hal sedemikian tidak menghairankan kerana ramai di kalangan ibubapa hari ini yang gagal memberikan didikan agama yang terbaik buat anak-anak mereka..keluarga. Faktor persekitaran contohnya keadaan fizikal rumah yang sempit serta hubungan kekeluargaan yang rapuh mendorong remaja kita keluar rumah dengan alasan mencari ketenangan. Pelbagai cabaran dan keghairahan yang menanti kita sewaktu kita melalui proses evolusi umur antara zaman kanak-kanak dan dewasa. Jesteru itu.

Sebenarnya apa yang berlaku menuntut penyertaan semua masyarakat tanpa mengira status sosial mereka.kira-kira 325 remaja perempuan dilapurkan terlibat denga maksiat dan jumlah ini meningkat secara mendadak kepada 8509 pada 1995 yang lalu.keluarga. 42. Semua pihak harus memainkan peranan mereka samada secara individu.keluarga. Golongan ini memandang mudah soal tanggungjawad terhadap diri. agama dan masyarakat.lebih-lebih lagi secara individu.menonton bahan lucah 16% . . umumnya mereka yang terlibat dalam gejala melepak ini terdiri daripada golongan yang lemah pelajaran dan kerjaya. Pada 1995.Penyalahgunaan dadah 25% .Sekiranya perkara ini berterusan. Sekarang bukanlah masa untuk menghasilkan slogan yang muluk-muluk atau menuding jari mencari kesalahan orang lain.Pada 1994 pula.perlu bagi kita memastikan golongan berada pada landasan yang sebenar dalam hidup mereka.merokok 14% .pastinya ia melumpuhkan institusi keluarga dan masyarakat pada masa akan datang. Mereka ini mempunyai ikatan yang kukuh dengan rakan sebaya yang terlibat dalam aktiviti ini.mereka seolah-olah tiada cita-cita yang keinginan merancang kejayaan hidup mereka pada masa mendatang.Menjelang 2020.Hiburan adalah menifestasi mereka untuk melepaskan diri dan fikiran dari soal-soal kehidupan. Program pencegahan dan pemulihan perlu dilakukan secara terancang dan digerakkan dengan lebih efektif lagi.seks bebas Berdasarkan kajian yang dilakukan. Golongan ini dilihat sebagai berpotensi untuk terlibat dalam pelbagai kebejatan sosial.13% kes buang bayi 40% .judi 70% .malah turut merebak ke kawasan kampung dan juga kawasan Felda.minuman keras 18 % .kira-kira 7300 orang disahkan positif dengan HIV.masyarakat bahkan institusi yang ditubuhkan khusus persepakat dalam menangani masalah ini. Rujuk statistik di bawah: 1.7 peratus rakyat Malaysia adalah terdiri daripada mereka yang berumur 13 hingga 39 tahun. Apa yag malang.Sebagai aset remaja untuk meneruskan kelangsungan pembangunan negara. Tekanan yang diberikan oleh masyarakat ke atas mereka memungkinkan golongan ini memberontak kerana enggan menerima sesuatu yang berbentuk paksaan.

Namun adalah tidak wajar untuk kita meracuni zaman yang seketika itu dengan aktiviti-aktiviti yang menjerumuskan kita ke lembah yang menghancurkan. Rujukan Majalah Siti Bil 4 Ogos 2001/Jamidulawal 1422 . Namun semua usaha yang dijalankan ini tidak akan lengkap dan berjaya sekiranya individu itu sendiri tidak mahu berubah. Tidak dinafikan zaman remaja adalah suatu zaman yang serba indah dan menarik. Ada baiknya mencegah sebelum penyakit ini menjadi barah masyarakat yang sukar untuk disembuhkan. Dalam hal ini.Sebaliknya sekarang adalah masa untuk bekerja mencari penyelesaian terhadp soal ini.apa yang penting perlunya kita bermuhasabah diri dan menginsafi diki dengan keterlanjuran yang berlaku.

Bagi membolehkan perkara ini ditimbangkan oleh Majlis Mesyuarat hari ini. saya . 2005 at 03:50 PM USUL MENANGGUHKAN MESYUARAT DI BAWAH PERATURAN MESYUARAT 18(1) MENANGANI BUDAYA SAMSENG DI KALANGAN REMAJA 11. Tuan Yang di-Pertua.Beliau sekarang ini dirawat di Hospital Pulau Pinang dalam keadaan kritikal. Isu ini perlu disegerakan kerana budaya samseng memukul dan membelasah pelajar sekolah secara berkumpulan telah menjadi trend dan amalan di kalangan belia dan remaja yang menuntut tindakan segera dan drastik daripada pihak yang berwajib.28 JUN 2005 Tuan Salahuddin bin Ayub [Kubang Kerian]: Tuan Yang di-Pertua. mengalami kecederaan serius otak dan jantung dan disahkan oleh doktor kemungkinan koma seumur hidup. Tanpa tindakan tegas dan langkahlangkah yang proaktif akan memberikan impak yang sangat besar terhadap generasi belia dan remaja di negara ini. Isu ini juga adalah berkepentingan ramai kerana pendedahan dan penularan budaya samseng ini akan mengakibatkan dan menjejaskan masa depan belia dan remaja. isu ini adalah perkara tertentu kerana ia merupakan isu budaya samseng yang sedang mengancam keselamatan pelajar sekolah di negara ini menjadi semakin serius dan kritikal.10 pg. saya merasakan usul ini amat penting untuk diperbahaskan di dalam Dewan yang mulia.BUDAYA SAMSENG MENANGANI BUDAYA SAMSENG DI KALANGAN REMAJA Written by pemudabbendera Aug 26.Pulau Pinang yang dibelasah oleh beliabelia samseng. Berdasarkan hujah-hujah di atas.berkepentingan ramai dan perlu disegerakan. Terima kasih.2005 25 kawasan Kubang Kerian pada 27 Jun 2005. Text untuk itu adalah seperti yang dibacakan oleh Ahli Yang Berhormat itu sebentar tadi. Bahawa mesyuarat ini hendaklah ditangguhkan bagi membolehkan Dewan yang mulia merundingkan isu kecederaan serius adik Asrin bin Mokhsin dari Tanjong Tokong. Hari ini giliran adik Asrin bin Mokhsin menjadi mangsa kumpulan samseng yang terdiri daripada belia-belia Pulau Pinang. Tuan Yang di-Pertua: Ahli-ahli Yang Berhormat saya telah menerima satu pemberitahu usul di bawah Peraturan Mesyuarat 18(1) dari Ahli Yang Berhormat DR.06.28. usul di bawah Peraturan Mesyuarat 18(1) dan (2) dengan ini diberi notis bahawa saya TuanSalahuddin bin Ayub [Kubang Kerian] akan mengusulkan supaya mesyuarat ini ditangguhkan untuk membincangkan usul yang melibatkan perkara tertentu.

sebagai Tuan Yang di-Pertua hendaklah berpuas hati bahawa perkara yang dibangkitkan oleh Ahli Yang Berhormat itu memenuhi tiga syarat. beberapa suspek telah pun dikenal pasti dan kini sedang memburu mereka yang terlibat untuk siasatan lanjut. kes ini merupakan satu kes pergaduhan sekumpulan remaja dari Jelutong. Mengikut siasatan awal polis. Syarat pertama ialah bahawa perkara itu adalah perkara tertentu.Sebahagian daripada mereka yang disyaki telah pun di dalam siasatan polis. Sekian. saya menolak usul ini dan di bawah Peraturan Mesyuarat 18(2). Dalam siasatan yang dijalankan oleh pihak polis. Oleh yang demikian. Saya telah meneliti perkara ini dan saya dapati bahawa perkara ini adalah perkara tertentu dan (b) kepentingan orang ramai. Pulau Pinang yang marah ke atas tindak tingkah laku kurang sopan sekumpulan remaja dari Tanjong Tokong yang mengganggu dua orang wanita dari Jelutong yang mana mempunyai hubungan persaudaraan dengan salah seorang rakan mangsa. Pihak polis juga sedang mengambil keterangan saksi dalam kejadian ini dan berkeyakinan bahawa kes ini dapat diselesaikan dalam masa yang terdekat. ia adalah bagi kepentingan orang ramai dan (c) berkehendakkan disegerakan. . Pada fikiran saya perkara ini tidak perlu disegerakan. dan Syarat yang ketiga ialah hendak disegerakan. Syarat yang kedua adalah bagi kepentingan orang ramai.

BUDAYA SAMSENG: Manja berlebihan antara punca remaja makin liar Jika sebelum ini samseng jalanan hanya membahayakan pengguna jalan raya dengan perlumbaan haram. masa muda dihabiskan bukan saja dengan perkara sia-sia. memukul. Akibatnya. video lucah dan pelbagai perkara negatif lain. Oleh itu. dadah. mereka mula mencari alternatif lain untuk berseronok dan akhirnya terjebak dalam gejala samseng jalan raya. ibu bapalah yang sepatutnya dipertanggungjawabkan atas pembabitan remaja dalam gejala samseng jalanan. malah menuntut perhatian serius dan tindakan drastik untuk menghapuskan gejala yang merosakkan remaja itu. Apa yang berlaku mutakhir ini. tetapi sejak akhir-akhir ini mereka bertindak lebih ganas hingga berani meragut. Itulah bentuk kasih sayang material dicurahkan oleh ibu bapa dengan harapan dapat mengisi masa terluang anak akhirnya menjerumuskan anak mereka ke kancah . Ini kerana ibu bapa sudah mengabaikan tanggungjawab untuk mengasuh dan mendidik anak sebagai insan bertakwa serta bermanfaat kepada masyarakat dan negara. Yang penting anak memperoleh apa yang mereka hajatkan. Ibu bapa juga tidak lagi menghiraukan keadaan anak. Pendidikan Islam sepatutnya berupaya membentuk anak yang salih tetapi tidak pula diberikan penekanan ketika membesarkan mereka. Dalam hal ini. malah boleh membahayakan diri serta orang ramai. Mereka juga tidak diajar untuk mengenal erti kehidupan dan matlamat sebenar kehidupan mereka di dunia ini. Petanda itu jelas menunjukkan gejala samseng jalanan tidak boleh dibiarkan begitu saja. Jika ditinjau secara halus. Pendidikan akidah berfungsi sebagai perisai yang memelihara diri anak daripada gejala merosakkan diabaikan. anak begitu dimanjakan oleh ibu bapa sehingga sanggup memberikan apa saja yang diminta mereka tanpa sebarang persoalan. membiarkan ke mana saja mereka pergi dan tidak mengambil tahu dengan siapa mereka berkawan. ada banyak sebab mendorong remaja terbabit dalam gejala samseng jalanan antaranya sebagai satu cara untuk mencari keseronokan dan kepuasan dalam hidup kerana mereka tidak memperoleh ketenangan dan keseronokan bersama keluarga. Mereka seolah-olah tidak mempunyai matlamat hidup. Tanpa pendidikan agama dan perisai akhlak Islam. Barangkali ibu bapa begitu sibuk dengan pekerjaan sehingga anak di rumah terbiar tanpa belaian kasih ibu bapa. mencederakan dan tergamak membunuh sesiapa yang cuba menghalang kegiatan mereka. muda mudi sudah tentu tidak mampu menepis ancaman budaya luar yang mendominasi masyarakat masa kini seperti pergaulan bebas.

sudah tentu anak begitu bebas dan berani melakukan sesuatu bertentangan dengan undang-undang. Ibadat solat adalah perisai yang kukuh daripada sebarang amalan keji. anak muda tidak mudah terpengaruh dengan lambakan budaya asing yang jelas bercanggah ajaran Islam kerana mereka memiliki kekebalan diri dengan perisai Islam dan tahu memilih antara yang hak dan batil. Maka ibu bapalah yang mewarnai dan mencorakkannya berdasarkan kepada cita rasanya masing-masing. seorang pemerintah adalah pemimpin dan akan dipertanggungjawabkan terhadap rakyatnya. Perlu diinsafi bahawa mendidik dan mengasuh anak termasuk dalam pengertian ibadah kepada Allah. seorang wanita adalah pemimpin di rumah suaminya dan akan dipertanggungjawabkan terhadap anak-anaknya dan pimpinannya. seorang lelaki adalah pemimpin kepada anggota keluarganya dan akan dipertanggungjawabkan terhadap anggota keluarganya. bangsa dan negara. Dengan mempunyai jati diri seumpama itu. pengaruh budaya luar yang mendominasi kehidupan masa kini adalah antara punca masalah dan gejala sosial membabitkan muda mudi di negara ini. Faktor itu menyebabkan muda mudi kekosongan jiwa yang akhirnya mendorong mereka mencari keseronokan di luar seperti berlumba haram. Namun tanpa kawalan ketat daripada ibu bapa. Dalam hal ini. Ringkasnya. kekurangan perhatian ibu bapa. Setiap ibu bapa akan dipertanggungjawabkan terhadap apa dilakukan terhadap anak mereka. Lebih-lebih lagi anak itu seumpama helaian kertas putih melepak yang belum lagi diwarnai dan dicorakkan. dan khadam adalah diamanahkan terhadap harta tuannya dan akan dipertanggungjawabkan terhadap apa yang berada di bawah amanahnya. Perlu ditegaskan kebanyakan kegiatan dilakukan biasanya pada waktu malam. membunuh. Puasa pula bertindak sebagai bengkel kerohanian . pengisian yang salah semasa remaja. bergaul bebas dengan pasangan masing-masing. Sehubungan itu. Islam dari awal lagi menggariskan corak pendidikan yang sesuai kepada muda mudi supaya lahir sebagai generasi berkualiti serta bermanfaat kepada agama. malahan berzina dengan perempuan taruhan jika menang perlumbaan. Rasulullah SAW pernah bersabda yang bermaksud: ³Setiap daripada kamu adalah pemimpin dan kamu akan dipertanggungjawabkan terhadap orang yang di bawah pimpinan kamu.´ ± (Hadis riwayat Bukhari) Islam membentuk disiplin umatnya melalui pelaksanaan ibadat yang diwajibkan kepada mereka. maka ibu bapa yang berada di rumah pada waktu itu sepatutnya mengawasi dan mengawal segala pergerakan anak supaya tidak terbabit gejala negatif. merompak. kecetekan ilmu agama. meragut.gejala sosial memudaratkan.

´ ± (Hadis riwayat Abu Daud) Selanjutnya. Pendidikan akhlak perkara pertama diajar Rasulullah SAW kepada Asma¶ binti Abu Bakar. Ketika anak gadis itu akil baligh. Dalam hal ini. ibu bapa hendaklah membimbing anak cara menguruskan masa dengan baik. Rasulullah bersabda yang bermaksud: ³Hendaklah kamu suruh anak kamu mengerjakan solat apabila sampai usia tujuh tahun dan pukullah mereka apabila sampai usia sepuluh tahun (jika masih belum mengerjakan solat). Baginda SAW berpesan kepada Asma¶ supaya menutup aurat dan memelihara batas pergaulan dengan orang lelaki. Anak perlu diinsafkan bahawa zaman remaja adalah antara soalan akan ditanya kepada setiap Muslim apabila menghadap Allah pada hari akhirat kelak. Zaman remaja seharusnya dimanfaatkan dengan aktiviti. Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud: ³Tidak akan tergelincir kedua kaki anak Adam pada hari kiamat nanti melainkan dia akan ditanya dengan lima soalan. pendidikan akhlak memainkan peranan penting membentuk peribadi dan sahsiah muda mudi sebagai generasi berkualiti. Selain itu. hartanya dari mana diperoleh dan ke mana pula dibelanjakannya. mengenai umurnya ke mana dihabiskan. .menyucikan jiwa dan raga daripada penyakit hati. masa mudanya bagaimana dipergunakan.´ ± (Hadis riwayat Tirmizi. Sementara zakat menyuburkan harta di samping memintal kemas jalinan ukhuwah sesama Muslim dan begitulah seterusnya. Tabrani dan Ibnu Asakir) Oleh Prof Madya Dr Engku Ahmad Zaki Engku Alwi TAMAT. program dan amalan berfaedah. dan ilmunya apakah ia diamalkan.

yang telah membinasakan kota Rome pada tahun 445. Vandal.VANDALISME Laku musnah Laku musnah atau Vandalisme merujuk kepada tabiat seseorang membinasakan harta benda awam dan juga harta benda orang lain. vandalisme merupakan satu bentuk ritual yang dilakukan oleh golongan manusia yang tidak puas hati terhadap kondisi mayarakat. . Perbuatan mereka itu adalah untuk menyampaikan suatu mesej "mencabar". Perkataan vandalisme berasal daripada nama sebuah puak di Eropah. Isi kandungan [sorok] 1 Laku musnah sebagai Ritual 2 Laku musnah sebagai Jenayah 3 Laku musnah di Wikipedia 4 Pautan Luar [sunting]Laku musnah sebagai Ritual Gambar menunjukkan ahli komunis sedang membakar papan penghargaan Semasa suatu masyarakat sedang mengalami revolusi. ataupun sedang mengalami transisi kuasa secara keras. seperti tugu. pemusnahan harta benda yang dianggap simbol rejim lama akan dilakukan untuk menandai tamatnya rejim lama. laku musnah ditanggap sebagai satu bentuk jenayah. tetapi pada keadaan tertentu. Dalam keadaan pengalihan kuasa telah berjaya. Pada lazimnya. golongan yang mencabar autoriti lama mungkin akan membinasakan sebarang harta benda yang dianggap sebagai simbol rejim lama.

Sebarang tindakan mencoteng. mengubah. Dalam hal ini pihak komunis telah membinasakan tugu negara. ataupun satu cara untuk menghilangkan kebosanan semata-mata. telefon awam dan juga tandas awam. perhentian bus. Tindakan terkutuk ini adalah hinaan terhadap sahsiah diri pelakunya. tetapi masyarakat awam terpaksa menanggung kerugian yang besar untuk memenuhi nafsu mereka yang hina. Dalam kempen ini. Di negara Malaysia. Motif untuk vandalisime adalah terletak pada aspek emosi. Vandalisme biasanya dianggap sebagai suatu cara untuk melepaskan rasa geram. para pengganas telah memusnahkan bangunan bersejarah. [sunting]Pautan Luar . [sunting]Laku musnah di Wikipedia Rencana utama: Wikipedia:Laku musnah Vandalisme di wikipedia adalah satu bentuk jenayah di sisi moral. Walaupun motif mereka adalah begitu ringan.Vandalisme yang paling besar dalam sejarah dekat adalah vandalisme yang dilaksanakan dalam kempen "memecahkan adat lama" (bahasa Cina: ) semasa revoulsi kebudayaan(1966-1976) di negeri Cina. vandalisme secara ritual juga pernah dilakukan oleh parti komunis malaya. dengan niat membinasakan wikipedia dianggap sebagai vandalisme. ataupun memadamkan isi kandungan dalam wikipedia. Kelakuan ini biasanya diasiosiasikan remaja yang terlibat dalam budaya lepak. harta benda artifak dengan alasan benda-benda ini menandai feudalisme lama[1] . kerusi awam. [sunting]Laku musnah sebagai Jenayah Jenayah laku musnah biasanya merujuk kepada perbuatan merosakan harta benda awam seperti papan tanda.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->