MUHAMAD FAIZ BIN MD.

NAYAN - 4SN BISMILLAHIRAHMANIRAHIM

Hari ini 23 Mei 2009, seminggu berlalu satu pahatan sejarah cernaan didikan, suatu pengiktirafan seantario Negara dalam mengagungkan insan yang berwatak pembimbing , mesra, memahami , membelai dan mendidik. Didik terus mendidik, belai terus membelai. Hadafnya hanyalah satu - Membentuk jiwa bangsa, akhlak mulia terpuji, jiwa gagah perkasa, membina ketinggian tamadun dan bangsa negara terulung. KENANGLAH, HARGAILAH Terima kasih, tuan pengerusi majlis, panel hakim yang arif lagi bijak sana, seterusnya hadirin hadirat sekalian, ASSALAMUALAIKUM DAN SALAM PERTEMUAN. HADIRIN, Hari ini, PERTANDINGAN ini, bukanlah pertandingan Pidato Piala Fantasia, maka saya bukanlah Mawi mahupun Faizal, tetapi saya pelajar akademi Kementerian Pelajaran Malaysia yang akan mene rangkan komponan2 penting natijah daripada IMPAK OREINTASI PENDIDIKAN.

SIDANG SAKSI BERMISI. KOMPONAN PERTAMA - IMPAK OREINTASI PENDIDIKAN MEMBENTUK ASAS JATI DIRI INSAN TERPUJI. MODEL ikutan terpuji terpahat dalam lipatan sejarah ketamadunan Islam. Junjungan Mulia. Ikutan jutaan umat. Herba penawar gagasan bakti cernaan terpuji. Hal inilah yang termaktub da lam KONSEP FALSAFAH PENDIDIKAN NEGARA. John Mencine , seorang pujangga barat menyatakan gelombang dunia masa depan ditentukan oleh kewujudan masyarakat,yang bukan sekadar masyarakat bermaklumat tetapi masyakat berilmu. Terpadu jitu kesepaduan mental wibawa, fizikal perkasa , emosi cemerlang dan rohani terbilang. Bukan sekadar ilmu akli tetapi disepadukan dengan ilmu nakhli. Bukan sekadar skill atau kemahiran bahkan ilmu wahyu. Lantaran itu hadirin kesepaduan ini mampu membentuk indi vidu yang memiliki asas jati diri insan terpuji. Negara bukan sekadar memerlukan seorang NIk Normadihah bt. Nik Mod. Kamal bahkan ribuan Nik Nornadihah serta ribuan genius pintar yang mampu membina NEGARA BANGSA TERSOHOR.

HADIRAN, pidato ini tiada siaran iklan , terus dengan komponan ke -2 IMPAK OREINTASI PENDIDIKAN MEMBENTUK nilai murni. Mutiara Junjungan Mulia termaktub , nilai murni Malaysia kini mempunyai lebih 27 juta penduduk, Masalahnya di sini mengapakah penampilan akhlak yang berbeza-beza ? Ada yang menjadi khalifah ada juga yang menjadi sampah, ada juga yang ke universiti dan ada juga yang ke pusat serenti. Ada yang menjadi pejuang dan mengapa masih ada insan yang menjadi petualang. Tuntasnya hadirin terbang belon bukanlah disebabkan kuning , hijau, biru warnanya tetapi kandungan gas di dalamnya. Dengan nilai akhlak terpuji maka akan menobatkan insan gemilang insan terbilang seumpama Azizul Hasni dengan basikalnya, Nikol An David dengan skuasynya, Dato Lee Chong Wei dengan raketnya, tanpa disiplin tinggi yang menjadi teras kepada pembinaan jasad mereka tidak mungkin juara dunia menjadi milik mereka. Inilah bukti betapa nilai muni menjadi tonggak menterjemahkan kehebatan insan supaya tidak menjadi nyior condong, pangkal dibub uk buah jatuh di halaman orang. Hadirin hadirat sekalian, Sidang penonton yang penuh santun. KOMPONAN KETIGA Asas kemajuan individu cerminan daripada IMPAK OREINTASI PENDIDIKAN . Jasad tanpa roh seumpama gula tanpa manis dan seumpama mati sebelum ajal dalam asas kemajuan indiidu. Begitulah roh dengan pembinaan insan kearah pembinaan insan yang berjaya. Roh dengan nilai -nilai ilmu, iman dan amal sepatutnya menobat insan terbilang, insan teladan . Buktinya, sirah silam sahabat, tokoh korperat berjiwa mulia, Abdul Rahman bin Auf gigih mengembang dan menguasai pasaran serantau. Di negara kita tercinta, terbukti bangsa Melayu pertama penjajah angkasa raya, Dato Dr. Syeikh Muzaphar Syukur b. Syeikh Mustafa. Semua ini terlaksana berpaksikan keutuhan memaut asas -asas kemajuan yang telah digarap oleh orientasi pendidikan. Sekarang kita m ampu berbangga dengan kejayaan semasa yang diiktiraf dan kita mampu bersaing di persada antarabangsa. Awan tinggi telah ditembusi, penjelajahan dunia telah diterokai, lautan samudra telah dilayari. Sesungguhnya aku diutuskan untuk menyempurnakan

AKU ANAK MALAYSIA. Terima kasih Malaysia. komitmen yang menyeluruh. PASTI hasrat akan tersasar. . SAYA YAKIN. Sesiapa yang inginkan dunia. NATIJAHNYA hadirin. sesiapa yang inginkan akhirat. SIDANG PENONTON SEKALIAN. semuanya mampu dijawat dan kendalikan oleh insan yang terbina hasil cernaan pendidikan ulung. dapat disimpulkan bahawa IMPAK ORENTASI PENDIDIKAN yang berpaksikan 4 komponan hujah jitu jelas ternukil dalam sajian minda hadirin sebentar tadi. . satu jaminan masa depan yang gemilang.NEGARA KITA telah menguasai pelbagai disiplin dan bidang ilmu. maka dengan ilmu. Jauh di sudut kalbu . IMPAK OREINTASI PENDIDIKAN depan. roh dan intelektual yang teralun indah akan terarah dan terjelmanya konsep KEMAJUAN / KEAGUNGAN / KEHEBATAN DAN KETAMADUNAN. siapakah gerangan mereka dan di manakah gelanggang mereka ? PASTI DI SANA ANAK MALAYSIA. Intihanya. Imam Maliki. nilai budaya dan ketamadunan. profesional dan kemodenan Nyatakan saja apa-apa pun bidang di dalam atau di luar negara. saya optimis negara kita mampu menjelma juta impian dan memahat jutaan kejayaan. Nyatakan sahaja. Junjungan Mulia melalui riwayat Iman Muslim . Maksudnya. pasti untuk mereka. terima kasi h warga pendidik. Jasad. SIDANG HADIRIN. KAMI ANAK MALAYSIA. Tetapi kita harus menyedari tanpa perancangan yang strategik. hadirin dan hadirat negara kita mampu menyediakan ribuan tokoh dan jutaan insan yang bersinar dengan cahaya kecemerlangan menyinari kegelapan malam dan dan memeriahkan pesta kejayaan. Hayyan. Diari silam generasi terdahulu telah merakamkan pengiktirafan kepada tokoh -tokoh ilmuan dalam pelbagai bidang. komponan yang ke-4. usaha yang gigih dan keazaman yang k uat . Al -Khawarizmi dan Jabir Ibn. SUBHANALLAH. menjamin masa maka dengan ilmu dan sesiapa yang ingin keduaduanya maka dengan ilmu . ALHAMDULILLAH. Harum namanya Iman Bukhari. Hadirin.

sekaligus memberi kesempatan para pemimpin untuk belajar langsung dari kebersahajaan rakyatnya. Untuk kehormatan yang membahagiakan ini kami sampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggitingginya kepada Dewan Kesenian Jakarta. Taufiq Ismail (2003) secara sinis memotret kondisi ini dalam. Tak Tahu Aku Apa Jati Diriku Kini : Kita hampir paripurna jadi bangsa terbungkuk dibebani hutang dan merayap melata sengsara didunia porak poranda. kesempatan ini diberikan di dalam sepertiga akhir bulan mulia Ramadhan 1425 H. . para budayawan. Untuk bisa bertahan berakal waras saja di Indonesia kini. dan dipunggung kita kaos oblong dicap besar-besar : Tahanan IMF dan Bank untung Ka ntor sablon Dunia. Dalam kesempatan yang terhormat dan penuh kebahagian ini. kita bersyukur kepada Allah SWT. karena berjaraknya hubungan ini. suatu tradisi berdemokrasi yang begitu penting dan akan menentukan nasib bangsa dan negara kita. mengingat makin berjaraknya hubungan keduanya. perbaikan ekonomi dan jaminan keamanan. Usaha ini perlu dipelihara dan didorong terus. sangat mungkin menghadirkan kehangatan bersosialisasi. perjalanan nasib bangsa dan negara kita telah mengalami berbagai musim pancaroba dan gelombang pasang surut yang melahirkan harapan sekaligus kecemasan. IMPAK OREINTASI PENDIDIKAN. para cendekiawan. Harus diakui secara jujur. Para hadirin dan hadirat yang terhormat. SEKIAN. Suatu kehormatan yang besar bagi kami memperoleh kesem patan menyampaikan Pidato Kebudayaan Negara Versus Korupsi: Mencari Indonesia dalam Agama dan Kebudayaan di Taman Ismail Marzuki. DP dan pemilihan presiden D langsung . MOHON PERMISI. sudah Pergelanggan tangan dan kaki Indonesia diborgol di ruang tamu Pegadaian Jagat Raya. Tradisi tatap muka ini. Saat dimana kita kian mendekat an diri kepada-Nya sembari berkaca diri k terhadap pencapaian moral spiritual individual dan kesalehan sosial kita. para mahasiswa dan kawan-kawan tercinta. Perihal proses demokratisi.Demi menobatkan negara bangsa berwadahkan pendidikan CEMERLANG NEGARA TERBILANG. sama-samalah kita memacu wawasan negara. sungguh tepat bila kita merenun gkan sejenak perjalanan reformasi yang mengamanatkan demokratisasi . pemberantasan korupsi. Negara Versus Korupsi: Mencari Indonesia Dalam Agama dan Kebudayaan Assalaamu alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh. wabillah hitaufiq walhidayah wassalammualaikum warahmatullah hibawarakatuh. Dus. Terlebih lagi. para aktivis. yang telah memelihara suatu tradisi positif untuk menciptakan kedekatan hubungan rakyat dengan rakyat dan rakyat dengan pemimpin. Kecemasan yang mendalam selama sewindu krisis multidimensi ini bahkan berimbas pada krisis identitas bangsa. pasti menatijahkan WARGA SAYA MENYERU KEPADA HADIRAN. para seniman. karena rakyat telah berhasil melaksanakan pemilu legislatif. isu-isu dan agenda bangsa menjadi elitis kian menjauh dari kepentingan kalangan akar rumput.

pujangga ini menasihati kita agar tetap eling dan waspada . 2000) menyatakan bahwa keterlambatan Indonesia untuk melakukan pemulihan (recovery) pasca krisis yang menimpa Asia sejak 1997 juga akibat meluasnya korupsi di sektor publik Sedangkan. Berbagai indikator olimpiade korupsi diselenggarakan oleh lembaga asing semacam Transparancy International(TI) dan Political Economic Risk Consultancy (PERC). Ini berakibat lanjut pada pudarnya komitmen warga pada proyek kolektif dan perilaku warga. Secara bijak. Secara lebih khusus. Dengan kata lain. Korupsi membawa buruk kinerja pemerintahan. dengan penjajah yang banyak negara sekaligus. Para hadirin dan hadirat yang berbahagia. Ia telah menjalar sebagai budaya sekaligus penyakit akut bagai virus ganas yang aktif menggerogoti ke sekujur tubuh negara. Pada akhirnya. Della Porta (2000) menengarai bahwa korupsi merupakan sebab dari buruknya kinerja pemerintahan.boya kaduman melik kaliren wekasanipun Ndilallah karsa Allah Sakbeja-bejane kang lali luwih beja kang eling lawan waspada. yang pada gilirannya kian menyuburkan praktik korupsi. Studi Rose Ackerman (1999) menunjukkan bahwa negara-negara dengan tingkat korupsi yang tinggi memiliki tingkat kepercayaan yang rendah terhadap institusi-institusi publik. Sungguh ironis. Senada dengan gambaran di atas.Kita sudah jadi bangsa kuli dan babu di dunia.juara pertama korupsi justru kita sandang. berkeping-keping dan hancur. menempatkan RI sebagai pemenang . pujangga Ronggowarsito (18021873) menulis Serat Kalatidha memprediksi munculnya jaman edan . Amenangi jaman edan . tingginya tingkat korupsi menimbulkan rendahnya tingkat kepercayaaan terhadap demokrasi.ewuh aya ing pambudi melu edan ora tahan yen tan melu anglakoni. Indonesia sudah masuk ke dalam masa kolonialisme baru. berserakan di kubangan Lumpur.. dalam bahasa lain yang futuristik. sebagai bangsa yang berbudaya luhur dan beragama bahkan menempatkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai pilar pertama dasar negara. Kita sudah tidak merdeka lagi. Masalah korupsi telah menjadi bagian tak terpisahkan dari tubuh bangsa ini. terapung-apung di lautan. memacu tingkat kriminalitas dan disorganisasi sosial. laporan UNSFIR (United Nations Support for Indonesia Recovery. diusir pula di tangga pelabuhan. Ia bukan lagi bisul yang bisa ditutup-tutupi. korupsi . dan buruknya kinerja pemerintahan merangsang warga negara untuk mengembangkan praktik -praktik penyuapan untuk mempermudah urusan atau mempengaruhi proses pengambilan keputusan. meminjam istilah Yudi Latif (2002). Dampak praktik korupsi begitu jelas telah memporak-porandakan bangsa kita. Nilai-nilai luhur telah luluh lantak. suatu masa krisis sebuah bangsa.

Meskipun perlu terus mengkritisi efektivitas gerakan populis tersebut. mengimbangi kampanye konsumtivisme. Kita patut mendorong fungsi profetik agama yang mengedepankan supremasi hukum. Jauh sebelum hingar bingar Pemilu. Fungsi ini hendaknya ditumbuh kembangkan secara partisipatoris dan dialogis mengingat pluralisme dalam kebangsaan kita. Larangan yang diserukan Komite Pemberantasan Korupsi supaya pejabat tidak menerima parsel juga merupakan angin segar pertanda mulai muncul gerakan mengurangi masuknya pintu-pintu budaya KKN. kita tidak serta merta menunjuk kesalahan terletak pada an sich agama. pemerintahan yang koruptif akan menuai delegitimasi politik yang tidak menguntungkan sama sekali dengan demokrasi. rencana program 100 hari dengan terapi kejut seperti me Nusakambang kan para koruptor patut kita apresiasi dan tunggu pengejawantahannya. Agama seyogianya menjadi ujung tombak yang merekatkan seluruh umat untuk saling mengokohkan eksistensi bangsa dalam memberantas korupsi. memupuk kualitas moral dan meningk atkan harkat martabat bagsa . Kita menaruh harapan besar pada upaya pemberantasan korupsi sebagaimana telah dijanjikan oleh presiden terpilih Susilo Bambang Yudhoyono yang kini bekerja keras dengan kabinet Indonesia Bersatu. Alangkah indahnya membayangkan sinergi agama dan negara dalam pemberantasan koru psi. ormas tertua di Indonesia. Seruan atau slogan-slogan pemberantasan budaya korupsi seyogianya selalu dikelola secara cerdas dan berkesinambungan. Walhasil. Selain keberadaan berbagai perundangan untuk penyelenggaraan tata pemerintahan yang bebas KKN. dan kehilangan elan kesalehan sosial. Sangat gamblang.sangat erat dengan delegitimasi politik. kita berharap ormas-ormas lain untuk terlibat aktif dan kreatif menyambut semangat perang memberantas korupsi. Tetapi. penegakkan hukum yang adil tanpa pandang bulu dilakukan pemerintah . Ini sekaligus menepis anggapan negatif bahwa agama menjadi sumber konflik dan teror. Dengan begitu agama benar-benar mampu menjadi kekuatan solutif bagi problema bangsa dan selalu mengedepankan azas manfaat (utility). menjadi krusial. tidak dibenarkan oleh . Disinilah dibutuhkan peran keteladanan para pemimpin nasional untuk menegakkan kualitas spiritual bangsa. Sebagian kita masih lebih mementingkan kesalehan individual. prestasi negara yang bangsanya religius akan lebih baik dalam pemberantasan korupsi . semua agama melarang perbuatan korupsi. lembaga dan ormas keagamaan memiliki otoritas menyerukan kepada institusi maupun individu anggotanya untuk menolak keras setiap sumbangan haram yang terindikasikan korupsi. Apabila yang terjadi sebaliknya. hedonisme dan materialisme yang setiap hari gencar mengepung pemirsa lewat berbagai media massa. namun pada penghayatan keberagamaan masyarakat. Para hadirin dan hadirat yang berbahagia. Kita juga bersyukur dengan maraknya jaringan lembaga-lembaga swadaya masyarakat atau organisasi non pemerintah sejak beberapa tahun silam membentuk koalisi anti korupsi di setiap kabupaten dan provinsi melalui Gerakan Rakyat Anti Korupsi (GeRAK). proses demokratiasai dan memerangi korupsi. mengapa orang beragama masih terjerumus pada tindakan yang dimusuhi agama? Salah satu jawabannya adalah tercerabutnya penghayatan terhadap visi agama yang luhur dalam praksis sosal i sehari-hari. bukan sekedar wacana belaka. Jadi. Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah bersama-sama telah mengikat janji untuk bahu membahu memerangi budaya korupsi. Secara moral. sementara penghayatan keberagamaan melalui keteladanan para pemimpin dijalankan secara nyata. Relasi agama dan pemberantasan korupsi dapat disederhanakan sebagai.

Kebersahajaan. Semua ini bisa dipraktikkan sehari hari. Dalam kalimat lain dinyatakan. apabila elit pemimpin justru merasa nyaman dengan praktik tersebut. namun tetap dengan sikap bersahaja terhadap rakyat yang dipimpinnya. Kebersahajaan. bersih dan perduli. perubahan itu pun harus dimulai dari pucuk pimpinan. 2004). Terdapat ungkapan the fish rots from the head . Bayangan selalu mengikuti sang badan . bersih dan peduli jika dikerjakan dari yang kecil-kecil oleh pemimpin-pemimpin besar kita. dan suri tauldan para Rasul. bersih dan peduli tidak datang secara sekejap dan tiba-tiba. Seolah-olah kalau kita bicara kitab suci. teguh dan istiqamah. Diperlukan pendekatan secara dialektis dalam keluarga sehingga terlatih jika ada bandingan-bandingan. kita menginginkan pemimpin bersahaja. Pada dasarnya.agama atau hukum positif manapun. Mustahil mengharapkan muncul perubahan budaya me lawan korupsi. sabda Allah. upaya pengurasakan secara sepihak terhadap tempattempat atau simbol kemaksiatan tanpa mengindahkan dampak yang muncul sebagai akibatnya. ikan membusuk dari kepala. dan alangkah indahnya jika dimulai dari para pemimpin kita yang memiliki kedudukan sangat penting di dalam masyarakat. maka merupakan bagian dari pengobatan penyakit sosial seperti korupsi. namun bagaimana kebersihan sebagian dari iman itu supaya tidak tinggal kata-kata. kebersihan dan kepedulian merupakan contoh-contoh ajaran mulia setiap agama untuk diperbincangkan sekedar sebuah idiologi. Karenanya. Idealisme seperti bersahaja. 2004) Yaitu perasaan telah berbuat sesuatu karena karena telah mengucapkannya sehari-hari. Mereka tidak saja menjaga fisik dan lingkungan sosial yang bersih. Di rumah tangga. Mengapa kamu semua mengatakan sesuatu yang kamu sendiri tidak mengerjakannya?! Sungguh besar dosanya di sisi Allah bahwa kamu mengatakan sesuatu yang kamu sendiri tidak mengerjakannya Kalau kita tengok sejarah. namun lebih dari itu kebersihan moral dan nurani akan selalu dipelihara. patut diadakan dialog-dialog tata nilai atau ajaran yang meskipun normatif. para aulia itu semuanya sudah selesai (Mohamad Sobary. Rakyat cenderung melihat contoh dari apa yang dilakukan pemimpinnya. sabda Tuhan. bersih dan perduli bukan karena kebetulan bersahaja. Kepuasan kita selama ini hanya pada verbalisme (Nurcholish Madjid. -sumber godaan melakukan korupsi-. kebersihan dan kepedulian tidak akan terwujud hanya karena dikatakan dan dibicarakan setiap hari betapapun kita sering dan rajinnya melakukan melainkan harus dengan tindakan keteladanan yang berani. Intinya adalah budaya paternalistik kita masih kuat. Transformasi nilai tidak datang mendadak dalam kuliah -kuliah di perguruan tinggi atau lembaga-lembaga pendidikan formal. transformasi nilai yang dialami tokoh -tokoh pemimpin berawal dari didikan sejak kecil pada keluarga mereka. Ketika orang bicara bersih dan bersahaja. para nabi. Namun karena bersahaja yang betul. Kebesaran seorang tokoh pemimpin yang bersahaja. dan karenanya mempunyai pengaruh yang luas dalam masyarakat. Mustahil mengharap negara berani membersihkan koruptor jika pemimpin kita membiarkan inefisiensi birokrasi tetap terjadi. Ketika masih kanak-kanak kita tentu hapal bahwa kebersihan sebagian dari iman. semua agama mengajarkan idealisme yang baik bagi penganutnya. Jika para elit pimpinan bangsa menghendaki perubahan. Ia terlahir dari proses transformasi nilai yang lama ditempa sejak dini dalam lingkungan keluarga. Pemimpin yang peduli tidak akan membiarkan kemungkaran terjadi di depan mata mereka. Secara singkat dapat disimpulkan. Mereka yang bersahaja akan jauh dari sikap tamak yang selalu menginginkan kelebihan materialisme dan hedonisme. maka bersih dan bersahaja tidak bisa dijejalkan kepada anak sebagai sesuatu yang jadi. tidak melulu diajarkan secara normatif. buday a paternalistik ini seyogianya mampu kita kelola untuk merekonstruksi perubahan mental pada elitnya. Mereka merasa kepemimpinan adalah amanah yang harus dijunjung tinggi. tidak karena .

negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. eling sepenuhnya bahwa dengan kesederhanaan ketika masa perjuangan mampu menghantarkan bangsa ini merdeka dari penjajah. Alangkah bahagianya saya selaku menjabat sebagai ibu kepada Negara Indonesia. nasihat untuk eling dan waspodo dapat dikontekstualisasi dengan apa yang menjadi nilai -nilai kebangsaan di dalam UUD 1945. Habibullah . Negara memajukan kebudayaan nasional dengan tetap menjamin kemerdekaan masyarakat dalam melestarikan dan mengembangkan nilai nilai kebudayaanya. budaya waspodo telah ditunjukkan oleh rakyat kita dalam Pemilu 2004 silam. salah satu tugas kebudayaan kita juga adalah mendorong pluralisme budaya. 2004) . Budaya money politics sudah berkurang tidak seperti dikhawatirkan banyak pihak. Wabillahitaufik wal hidaayah. Tugas kebudayaan bangsa kita mengubah. Wallahua lam bishowaab. Selanjutnya. Di tengah zaman edan . kita merayakan hari pendidikan Nasional. yang bertempat dilapangan Istana Bogor . Yang saya hormati mahasiswa/ mahasiswi Stai Darul Qalam . Secara sederhana.Barangkali inilah saatnya tatkala elit pemimpin kita justru perlu belajar dari kebersahajaan. Keteladan yang berani dapat muncul oleh karena kesadaran ketuhanan yang merata. teguh dan istiqamah termasuk nilai budaya yang kita ingin transformasikan sehingga menjadi gerakan nyata baik di tingkat elit pemimpin atau rakyat. Sesuai dengan pasal 32 UUD 1945 yang telah diamendemen. Kita menyadari . Salah satu warisan adi luhung yang cukup relevan kita pelihara adalah wasiat Ronggowarsito. Menurut Moh. ketika budaya korupsi sudah mewabah demikian dahsyat. mentransformasi segala hal apakah itu wisdom. bukan karena kebetulan. (M. Bersih dan perduli pun yang betul. Sobary. Keteladanan yang berani. while the sign of a mukmin is that the horizon lost in him Para hadirin dan hadirat yang berbahagia. membuat orang -orang jujur itu jujur menyejarah. Waspodo dapat dimaknai agar kita menghadirkan kesadaran penuh tentangjati diri bangsa yang tidak ingin tereduksi justru karena budaya korupsi. pada hari ini ! pada hari ini. kebersihan dan kepedulian dari rakyatnya. Iqbal: The sign of a kafir is that he is lost in horizon.kebetulan. Kemajemukan budaya ini harus kita terus dorong tanpa perlu terjebak p da a etnosentrime sempit sehingga warisan adi luhung nenek moyang kita tetap eksis di tengah -tengah pertempuran global elemen budaya asing. apakah itu nilai nilai dan semua perangkat ajaran dari tataran normatif menjadi tataran yang menyejarah. Wassalaamu alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh. Contoh Pidato HARI PENDIDIKAN NASIONAL Saudara-saudara sekalian ! Yang saya hormati Dosen Stai Darul Qalam Drs. Kita diharapkan eling bahwa bangsa ini memiliki potensi untuk bangkit dan bersaing dengan budaya bangsa lain (global).

afektif. guru.. dan nga ketiga adalah nglakonin (mengajarkan atau aspek psikomotorik).informasi radio dan televisi. semoga bangsa Indonesia lebih meningkatkan dan mencerdaskan serta menciptakan anak-anak didik yang produktif. adalah hak tiap orang untuk mengatur diri sendiri. pikiran. Penambahan daya tampung SLP yang dilakukan baik dengan penambahan sekolah baru 2. Dengan memperingati Pendidikan Nasional semoga kita lebih semangat /bangkit untuk memajukan dan mencerdaskan pendidikan anak -anak bangsa agar berguna bagi bangsa. Pada tahun 2007 pemerintah telah menetapkan APBN untuk pendidikan sebesar 20% bagi SD. Merumuskan tujuan pendidikan yang meliputi aspek kognitif. Alternatif yang didentifikasikan adalah : 1. Mengenai yang terakhir ini sulitlah dicapai bila hanya melalui cara-cara konvesial yaitu memanfaatkan teknologi komunikasi dan teknologi . Peningkatan daya tampung sekolahsekolah swasta 3. Dewantara mengklasifikasikan tujuan pandidikan dengan istilah tri-nga (tiga nga-nga adalah huruf terakhir dalam abjad jawa ajisak). dan tenaga. hing madya mangun karsa. Dia lebih terkenal dengan filsafat tut wuri handayani. menimbulkan masalah bagi pemerintah untuk memberikan pendidikan da pengajaran pada n semua warga Negara sebagaimana diamanatkan oleh undang undang Dasar. Pertambahan anak umur sekolah yang cepat dan pertambahan lulusan tiap jenjang pendidikan yang besar. kreatif. Persoalan ini krusial mengingat beragamanya geografis nusantara yang luas dan terpencar dengan tingkat perkembangan sosial-ekonomi-kultural berbeda. Menciptakan sumberdaya manusia yang berkualitas dan mandiri yang dapat memenuhi kebutuhan global Contoh Pidato Perpisahan Pidato Perpisahan Ibu Yasmin Fachir . Menurut Dewantara.kursus ketrampilan praktis diluar sekolah sebagai jalur penyaluran kemasyarkat. siaran radio. Program dan kegiatan yang dilakukan tidak semata -mata atas dasar pertambahan jumlah gedung sekolah. dan inovatif yang berguna bagi bangsa dan Negara. tapi tidak diikuti penambahan prasarana dan sarana pendidikan yang cepat dan memadai. Nga pertama adalah ngerti (memahami /aspek intelektual). hing ngarso sung tulada. oleh karena itu pengajaran harus mendidik anak menjadi manusia yang merdeka batin. Pengajaran jangan terlampau mengutamakan kecerdasan pikiran karena hal itu dapat memisahkan orang tepelajar dengan rakyat. Ketika itu untuk pertama kali pelaksanakan REPELITA dengan tekanan pada pembangunan ekonomi yang dipandang sebagai landasan bagi aspek. Nga kedua adalah ngrasa adalah (merasakan aspek afeksi). modul.aspek lain dari pembangunan nasional. Ki Hajar Dewantara (1889-1959) seorang tokoh pendidikan Indonesia yang memprokarsai berdirinya lembaga pendidikan Taman siswa. siaran televisi dan lain-lain 4.pada tanggal 2 Mei 2007. Pengembangan sekolah terbuka dengan media korespodensi. Negara dan Agama. dan psikomotor. Dalam pembaruan pendidikan perhatian difokuskan pada upaya-upaya perbaikan dan peningkatan kualitas serta penataan kesempatan mendapat pendidikan. buku dan lain-lain. Akhir sampai disini. SLTP dan SLTA. Pembukaan kursus.

00 dini hari. Bapak KUAI dan bapak-bapak homestaff KBRI KL 2. Yang saya cintai dan saya sayangi. saya ingin mengenang kembali hari2 indah dan meyenangkan saat kebersamaan saya dengan ibu2 pengurus dharma wanita KBRI KL dan sekaligus berbagi kesan te ntang mereka satu per satu kepada para hadirin. 3 tahun kurang 1 bulan. . Ibu2 pengurus dan anggota Dharma Wanita Persatuan KBRI KL 4. tidak terasa saya mendampingi suami bertugas sebagai Wakil Kepala Perwakilan KBRI KL. karena penugasan yang baru. Dalam masa ini. Ibu Marita Razak telah terpilih secara aklamasi sebagai ketua DWP KBRI KL yang baru. Tengku. Serta para undangan dan hadirin yang saya hormati Alhamdulillah.. menurut pandangan saya. Puan Sri2. Yth. Hadirin yang saya hormati. Bapak dan Ibu Yasmin Fachir serta keluarganya akan berangkat menuju Cairo. izinkan saya menyampaikan permohonan maaf atas segala kata maupun tingkah laku saya yang tidak berkenaan di hati ibu2 semua.Malam ini. Saya merasa mendapat kehormatan dan bersyukur diberi Allah kesempatan menjadi wakil dan ketua DWP KBRI KL dalam kurun waktu kurang lebih 3 tahun. Ass.. Wb 1. pada tanggal 11 September yang lalu. tepatnya jam 01. Yth. Untuk dimaklumi hadirin semua. Wr. kami harus berpindah ke pos yang baru pada akhir bulan ini. dibawah ini adalah ucapan perpisahan beliau saat acara perpisahan dengan DWP dan Malindo. Kini. puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkah karunia dan rahmat Nya kepada kita semua. datin2 dan ahli2 malindo 3. Semua ini tidak dapat terlaksana dengan baik tanpa bantuan ibu2 pengurus yang saya cintai dan saya sayangi. Pada hari ini. DWP KBRI KL berjalan baik sesuai dengan program yang telah ditetapkan oleh DWP Deplu. Untuk mengenang Ibu Yasmin. Waktu berlalu begitu cepat. Untuk itu saya ingin mengucapkan terima kasih atas kesediaannya sekaligus selamat atas kepercayaan para anggo untuk menjadi ta nakhoda organisasi. Mesir. Pertama2 saya mengucapkan terima kasih kepada Pengurus Dharma Wanita KBRI KL yang secara khusus mengadakan acara perpisahan untuk saya pada hari ini. Pada kesempatan ini.

Beliau juga menjadi country Rep DWP KBRI KL di ASEAN Ladies Circle. berani tampil bergabung dengan bapak2 home staff bermain drama. Ibu yang satu ini juga mempunyai banyak kelebihan. . terutama kalau kami mau menerima kedatangan presiden dan wakil presiden. Kalau menyusun acara rapat. Ibu Suciani Kodrat juga mewakili Indonesia diajang kompetisi karaoke ALC. Selain suka menyanyi. ia masih bisa tetap tersenyum apalagi dengan tahi lalat di bibirnya. tentunya kami perlu makan dan minum. Ibu Mira Sapto adalah satu2nya ibu yang nekad. Selain itu juga menyediakan cendera mata. Ia akan mengumpulkan uang arisan dan iuran DWPuntuk semua pengurus dan anggota. rambutnya akan tambah keriting. Tidak salah kalau ibu2 pengurus akhirnya memilih ibu Marita Razak yang rendah hati ini menjadi ketua. Buletin DWP KBRI KL tidak akan bisa dinikmati oleh kita semua tanpa kecanggihan dan pengalaman yang dimiliki oleh Ibu Isnawati Sukendar. Itu lah Ibu Lina Hari. pertemuan DWP ibu2 pasti akan disambut oleh Ibu Desi Muzakir yang murah senyum dan tanpa banyak bicara. selalu rapi dan teliti. sertifikat penghargaan untuk ibu2 yang akan kembali ke tanah air. Tetapi sekarang dia sedang cuti menunggu kehadiran si buah hati kembar yang sudah dinantikan kurang lebih 9 tahun lamanya. kita mempunyai seorang sekretaris yang cantik dan kelihatan masih seperti anak2 sweet 17. Last but not least. menggantikan saya. Walaupun demikian. Ibu angkatan udara inilah yang menyediakan logistik dharma wanita. Ibu yang mempunyai rambut keriting ini lain lagi. Dia juga pandai berjalan di atas catwalk dengan postur tubuh layaknya model professional. Setiap bulan.Di bagian sekretariat. ia juga pandai menari dengan lemah gemulai. Kalau duduk lama di depan komputer. Sarjana S2 dan masih tergolong ibu2 muda ini juga tidak kalah dengan seniornya. Bila kami berkumpul di dharma wanita. dokumen serah terima jabatan dll. tambah manis senyuman ibu Dyah Eka. sekretariat DWP dibantu oleh Ibu Titi Rizaldi yang tadinya ditempatkan sebagai fotografer bulletin.

Bidang ini identik dengan seksi konsumsi. Ibu Ugi Pramono yang kalau berbicara hampir2 tidak terdengar suaranya. Sedang di bagian beasiswa DWP KBRI KL menugaskan Ibu Endang Jawad. Ibu Retno anjar meniko tiangi pun orangnya tegas dan disiplin. Keahlian ibu2 ini kami salurkan untuk memberikan pelatihan pada TKW yang menunggu proses pemulangan ke Indonesia. Setiap ada kepanitiaan di dharma wanita. Karena Pak Setyo ditugaskan ke Malaysia akhirnya tidak jadi. Ibu Hardina Setyo suka melucu dan membanyol. h Tetapi istri Senior Liason Officer (SLO) di KBRI KL. Bidang ini dikomandani oleh Ibu Pejabat Polis . Ketegasan ketua bidang Ekonomi dinetralisir oleh wakilnya. Beliau ini sangat piawai dalam bernegosiasi dengan mitra bisnisnya. Beliau ini mempunyai vokal yang indah bila membaca puisi dan menjadi MC pada setiap acara di KBRI. Di seksi pendidikan juga ada ibu yang menjadi anggota Korps Wanita AL. yang sebelum suaminya ditempatkan di Malaysia. ibu2 bidang ekonomi selalu ditunjuk sebagai seksi konsumsi. dan sekarang malah menjadi Ibu guru bagi tenaga kerja wanita Indonesia yang bermasalah di shelter KBRI. begitu biasanya beliau dipanggil oleh ibu2 pengurus. alias mengantuk bahasa Indonesianya. Apa boleh buat kami pergi sendiri membawa anak2 pergi ke mall atau tinggal di rumah. Hampir saja dia ditarik menjadi anggota srimulat. Sepertinya lebih tegas daripada Ibu Bebi yang SERKA AL dan Bapak Anjar yang Kolonel AU. dia bertugas di bagian protocol kantor wakil presiden di Jakarta. Meniko lho ibu2! Ketua bidang ini adalah istri dari angkatan udara. Kita beralih ke bidang pendidikan.Ibu Muzakir dibantu oleh Ibu Eulis yang geulis dan berkerudung ini di bagian bendahara dharma wanita. istri Kepsek SIK yang juga seorang guru. Bidang Ekonomi. Saya dan Ibu Eulis punya suami yang hobinya sama bermain golf. Kami sudah biasa kalau pada hari sabtu dan minggu ditinggal pergi main golf. Jangan sala loh! Bukan kantor pusat kepolisian . Ibu Yanti Slamet yang suka menulis novel di bulletin DWP ini. Saya juga merasa bersyukur mempunyai Ibu Amran dan Ibu Febri Agus yang ahli di bidang sulam menyulam dan menjahit. . juga kami perbantukan di bidang ekonomi. Walaupun beliau pada jam2 tertentu sering mendapat serangan kepyur katanya orang Jawa. Ibu Bebi Yunus yang expert dalam membuat kue sus ini bertugas mengkoordinir pengajian DWP.

Bidang ini tambah solid dengan kehadiran 3 serangkai . Jangan salah lho ibu2! Bukan pasar modal atau stock exchange tetapi pasar chow kit . ibu Siti Redi.mencari contoh pidato perpisahan belum juga ketemu. Ibu2 ini mengetahui secara mendalam seluk beluk pasar. Pada awal kedatangan Ibu yulia Dibyo ke Malaysia. beliau harus menerima dan mengurus tamu2 serta ibu2 jendral dari pusat. Tim sosbud diperkuat oleh Ibu Indri Widodo. Mohon pamit. Saya merasa kasian kepada Ibu Dibyo. Bidang social budaya. Wb. Saya minta ambillah segala sesuatu yang indah-indah tentang kebersamaan kita dan lupakanlah hal-hal yang tidak disukai. Ibu Tri Handoko dan Ibu Sahar. so very much. Ibu Musliana Imran. Wr. Wass. I am gonna miss you all. Saya yakin. Ibu Yasmin Fachir Kumpulan Contoh Pidato Perpisahan Pusing . Peliharalah kekompakan yang telah kita ciptakan dan bina sejauh ini. kini ibu -ibu punya alasan dan motivasi untuk menabung untuk dapat menyaksikan sphinx dan belly dancing. Akhirnya. Demikianlah sekilas kesan saya mengenai ibu-ibu yang selama ini bekerja bersama saya dalam suka dan duka. Yang jelas. Untung saja wakilnya Ibu Kusmulyasari Teguh dapat mengambil alih tugas2 sosbud. Tugas mereka menyiapkan parsel yang dikirim pada saat kedatangan home staff ke KL. Pintu Wisma Duta di Cairo akan terbuka dengan lebar untuk menyambut ibu -ibu. tidak ada tugas yang berat bila dilaksanakan secara bersama -sama atas dasar solidaritas yang tinggi. Silaturrahmi kita akan terus berlangsung meski kita dipisahkan oleh samudera dan perbedaan waktu selama enam jam. Mereka berbagi tugas untuk mengirim bunga bila ada tamu2 VIP dari Jakarta dan mengunjungi pengurus serta anggota yang sakit dan bersilaturahmi dengan masyarakat. perpisahan fisik ini bukanlah sebuah akhir. ibu Murni Edy dan ibu Sawitri Anwar. Maka sekarang nggak perlu pusing lagi karena dibawah ini disediakan beberapa contoh pidato perpisahan yang bisa anda ambil cumacuma : Conoth Conoth Contoh Contoh Conoth Contoh pidato pidato pidato pidato pidato pidato perpisahan perpisahan perpisahan perpisahan perpisahan perpisahan 1 2 3 16 20 21 .

support any friend. And yet the same revolutionary beliefs for which our forebears fought are still at issue around the globe the belief that the rights of man come not from the generosity of the state but from the hand of God. Green. For I have sworn before you and Almighty God the same solemn oath our forebears prescribed nearly a century and three quarters ago. For man holds in his mortal hands the power to abolish all forms of human poverty and all forms of human life. We dare not forget today that we are the heirs of that first revolution. oppose any foe to assure the survival and the success of liberty. The world is very different now. and to which we are committed today at home and around the world. tempered by war. =================================== Vice President Johnson. that the torch has been passed to a new generation of Americans born in this century. . fellow citizens: We observe today not a victory of party but a celebration of freedom symbolizing an end as well as a beginning signifying renewal as well as change. This much we pledge and more.pidato bahasa Inggris Singkat. AIDS. Mr. Reverend Clergy.Ingat saja : Kabarmu. disciplined by a hard and bitter peace. that we shall pay any price. President Eisenhower. langsung download aja melalui link-link dibawah ini: pidato bahasa Inggris pidato bahasa Inggris pidato bahasa Inggris pidato bahasa Inggris pidato bahasa Inggris pidato bahasa Inggris .kennedy sewaktu pelantikannya. Teknologi.Blogspot.com . bear any burden. Chief Justice. Warming. President Truman. proud of our ancient heritage and unwilling to witness or permit the slow undoing of those human rights to which this nation has always been committed. Speaker. Global. to friend and foe alike. Pendek untuk Anak Sekolah. whether it wishes us well or ill. Let every nation know. Terkenal. Mr. Let the word go forth from this time and place. Vice President Nixon. Go Pemanasan Global HIV / Manfaat Semua pidato diatas dalam bahasa Inggris Pidato Bahasa Inggris ini pernah dibawakan oleh Presisden Amerika John F.Contoh Contoh Contoh Contoh pidato perpisahan 25 Nyari pidato? pidato pidato pidato perpisahan perpisahan perpisahan 22 23 24 . meet any hardship. bantu teman anda untuk menemukannya!! Untuk mempermudah memperoleh pidato -pidato bahasa Inggris.

Download here for free (Klik disini untuk download semua isi pidato bahasa inggris). Readers who read this article also read Naskah Pidato y y y y y y y y y y Contoh Naskah Pidato Manfaat Teknologi Pidato Bahasa Inggris Singkat Anak Sekolah Naskah pidato HIV/AIDS Bahasa Inggris Contoh Teks. Soho konco konco engkang sami nyuwun dipun susunaken Buku Puniko. Sesuai kalian pengetahuan kulo engkang taksih terbatas. khususipun konco konco ingkang manggen wonten Tanah Jawi...There is still 100 words more. perlu dipun mengertosi bilih buku alit puniko mengku datang pinten pinten contoh pidato engkang kulo susun mawi Basa Jawi supados gampilaken date g n sederek-sederek engkang kerso maos. . Sa sampunipun Muji Syukur dateng Allah SWT. naskah pidato HIV/AIDS II Teks naskah pidato tentang HIV/AIDS Teks Naskah Pidato Global Warming 2 Teks Naskah Pidato Pemanasan Global Contoh Pidato Bahasa Inggris Go Green Pidato Global Warming Naskah Bahasa Inggris Contoh Pidato Bahasa Inggris Hari Kemerdekaan Pidato Bahasa Inggris y y y y y y y Pidato Bahasa Inggris Singkat Anak Sekolah Naskah pidato HIV/AIDS Bahasa Inggris Teks Naskah Pidato Global Warming 2 Teks Naskah Pidato Pemanasan Global Contoh Pidato Bahasa Inggris Go Green Pidato Global Warming Naskah Bahasa Inggris Contoh Pidato Bahasa Inggris Hari Kemerdekaan Pidato Bahasa Jawa . Pramilo tumerap sederek sederek engkang kerso maos Buku puniko terutami poro Alim Ulama menawi memanggihi kesalahan soho kekirangan wonten Buku puniko. kulo suwun supados kerso paring nasehati utawi saran saran . soho nyuwunaken tambahan Rohmat Keselametan dateng Rosululloh SAW. Kennedy s speech can help you in finding contoh pidato bahasa Inggris for any purpose. I Hope this John F..

Serta para undangan dan hadirin yang saya hormati Alhamdulillah. Ibu2 pengurus dan anggota Dharma Wanita Persatuan KBRI KL 4. Bapak dan Ibu Yasmin Fachir serta kelu arganya akan berangkat menuju Cairo. Untuk itu saya ingin mengucapkan terima kasih atas kesediaannya sekaligus selamat atas kepercayaan para anggota untuk menjadi nakhoda organisasi. Ibu Marita Razak telah terpilih secara aklamasi sebagai ketua DWP KBRI KL yang baru. Engkang terakhir. tidak terasa saya mendampingi suami bertugas sebagai Wakil Kepala Perwakilan KBRI KL. Wb 1. datin2 dan ahli2 malindo 3. Kini. Pertama2 saya mengucapkan terima kasih kepada Pengurus Dharma Wanita KBRI KL yang secara khusus mengadakan acara perpisahan untuk saya pada hari ini.00 dini hari. Ass. Pada kesempatan ini. puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkah karunia dan rahmat Nya kepada kita semua. izinkan saya menyampaikan permohonan maaf atas segala kata maupun tingkah laku saya yang tidak berkenaan di hati ibu2 semua.. pada tanggal 11 September yang lalu. 3 tahun kurang 1 bulan. Bapak KUAI dan bapak-bapak homestaff KBRI KL 2. . Untuk dimaklumi hadirin semua. tepatnya jam 01. Yth. Hadirin yang saya hormati. Tengku. Untuk mengenang Ibu Yasmin. Mesir. kami harus berpindah ke pos yang baru pada akhir bulan ini.dateng penyusun kangge kesempurnaan susunan selajengipun lan sa derengipun ngatur aken maturnuwun. Wr. dibawah ini adalah ucapan perpisahan beliau saat acara perpisahan dengan DWP dan Malindo. karena penugasan yang baru. Waktu berlalu begitu cepat.. Yth. mugi-mugi buku alit puniko saget mbarokahi lan manfaati kangge penyusun soho sederek engkang kerso mahos Malam ini. Puan Sri2. Yang saya cintai dan saya sayangi.

Kalau menyusun acara rapat. Itu lah Ibu Lina Hari. kita mempunyai seorang sekretaris yang cantik dan kelihatan masih seperti anak2 sweet 17.Saya merasa mendapat kehormatan dan bersyukur diberi Allah kesempatan menjadi wakil dan ketua DWP KBRI KL dalam kurun waktu kurang lebih 3 tahun. Di bagian sekretariat. menggantikan saya. Ibu yang mempunyai rambut keriting ini lain lagi. Dalam masa ini. Buletin DWP KBRI KL tidak akan bisa dinikmati oleh kita semua tanpa kecanggihan dan pengalaman yang dimiliki oleh Ibu Isnawati Sukendar. berani tampil bergabung dengan bapak2 home staff bermain drama. Walaupun demikian. sertifikat penghargaan untuk ibu2 yang akan kembali ke tanah air. Selain suka menyanyi. Pada hari ini. rambutnya akan tambah keriting. Ibu Suciani Kodrat juga mewakili Indonesia diajang kompetisi karaoke ALC. ia juga pandai menari dengan lemah gemulai. tambah manis senyuman ibu Dyah Eka. saya ingin mengenang kembali hari2 indah dan meyenangkan saat kebersamaan saya dengan ibu2 pengurus dharma wanita KBRI KL dan sekaligus berbagi kesan tentang mereka satu per satu kepada para hadirin. terutama kalau kami mau menerima kedatangan presiden dan wakil presiden. Semua ini tidak dapat terlaksana dengan baik tanpa bantuan ibu2 pengurus yang saya cintaidan saya sayangi. . Selain itu juga menyediakan cendera mata. tentunya kami perlu makan dan minum. selalu rapi dan teliti. Beliau juga menjadi country Rep DWP KBRI KL di ASEAN Ladies Circle. DWP KBRI KL berjalan baik sesuai dengan program yang telah ditetapkan oleh DWP Deplu. Ibu angkatan udara inilah yang menyediakan logistik dharma wanita. Tidak salah kalau ibu2 pengurus akhirnya memilih ibu Marita Razak yang rendah hati ini menjadi ketua. Kalau duduk lama di depan komputer. Dia juga pandai berjalan di atas catwalk dengan postur tubuh layaknya model professional. Ibu Mira Sapto adalah satu2nya ibu yang nekad. Ibu yang satu ini juga mempunyai banyak kelebihan. Sarjana S2 dan masih tergolong ibu2 muda ini juga tidak kalah dengan seniornya. Bila kami berkumpul di dharma wanita. dokumen serah terima jabatan dll. menurut pandangan saya. ia masih bisa tetap tersenyum apalagi dengan tahi lalat di bibirnya.

Bidang ini dikomandani oleh Ibu Pejabat Polis . Ibu Hardina Setyo suka melucu dan membanyol. Ibu Muzakir dibantu oleh Ibu Eulis yang geulis dan berkerudung ini di bagian bendahara dharma wanita. Karena Pak Setyo ditugaskan ke Malaysia akhirnya tidak jadi. Kita beralih ke bidang pendidikan. yang sebelum suaminya ditempatkan di Malaysia. . dan sekarang malah menjadi Ibu guru bagi tenaga kerja wanita Indonesia yang bermasalah di shelter KBRI. dia bertugas di bagian protocol kantor wakil presiden di Jakarta. Jangan salah loh! Bukan kantor pusat kepolisian . Hampir saja dia ditarik menjadi anggota srimulat. Setiap ada kepanitiaan di dharma wanita. Keahlian ibu2 ini kami salurkan untuk memberikan pelatihan pada TKW yang menunggu proses pemulangan ke Indonesia. Kami sudah biasa kalau pada hari sabtu dan minggu ditinggal pergi main golf. Ibu Bebi Yunus yang expert dalam membuat kue sus ini bertugas mengkoordinir pengajian DWP.Last but not least. Tetapi sekarang dia sedang cuti menunggu kehadiran si buah hati kembar yang sudah dinantikan kurang lebih 9 tahun lamanya. Sedang di bagian beasiswa DWP KBRI KL menugaskan Ibu Endang Jawad. Beliau ini mempunyai vokal yang indah bila membaca puisi dan menjadi MC pada setiap acara di KBRI. Bidang Ekonomi. istri Kepsek SIK yang juga seorang guru. Bidang ini identik dengan seksi konsumsi. begitu biasanya beliau dipanggil oleh ibu2 pengurus. Di seksi pendidikan juga ada ibu yang menjadi anggota Korps Wanita AL. Ia akan mengumpulkan uang arisan dan iuran DWP untuk semua pengurus dan anggota. Saya dan Ibu Eulis punya suami yang hobinya sama bermain golf. Setiap bulan. Apa boleh buat kami pergi sendiri membawa anak2 pergi ke mall atau tinggal di rumah. sekretariat DWP dibantu oleh Ibu Titi Rizaldi yang tadinya ditempatkan sebagai fotografer bulletin. pertemuan DWP ibu2 pasti akan disambut oleh Ibu Desi Muzakir yang murah senyum dan tanpa banyak bicara. ibu2 bidang ekonomi selalu ditunjuk sebagai seksi konsumsi. Tetapi istri Senior Liason Officer (SLO) di KBRI KL. Saya juga merasa bersyukur mempunyai Ibu Amran dan Ibu Febri Agus yang ahli di bidang sulam menyulam dan menjahit.

Tim sosbud diperkuat oleh Ibu Indri Widodo. Silaturrahmi kita akan terus berlangsung meski kita dipisahkan oleh samudera dan perbedaan waktu selama en jam. Mereka berbagi tugas untuk mengirim bunga bila ada tamu2 VIP dari Jakarta dan mengunjungi pengurus serta anggota yang sakit dan bersilaturahmi dengan masyarakat. Demikianlah sekilas kesan saya mengenai ibu-ibu yang selama ini bekerja bersama saya dalam suka dan duka. Ibu Musliana Imran. Bidang ini tambah solid dengan kehadiran 3 serangkai . Wb. Pada awal kedatangan Ibu yulia Dibyo ke Malaysia. Peliharalah kekompakan yang telah kita ciptakan dan bina sejauh ini. ibu Murni Edy dan ibu Sawitri Anwar. juga kami perbantukan di bidang ekonomi. Untung saja wakilnya Ibu Kusmulyasari Teguh dapat mengambil alih tugas2 sosbud. Pintu Wisma Duta di Cairo akan terbuka dengan lebar untuk menyambut ibu -ibu. Saya minta ambillah segala sesuatu yang indah-indah tentang kebersamaan kita dan lupakanlah hal-hal yang tidak disukai. Ibu Yanti Slamet yang suka menulis novel di bulletin DWP ini. Sepertinya lebih tegas daripada Ibu Bebi yang SERKA AL dan Bapak Anjar yang Kolonel AU. Jangan salah lho ibu2! Bukan pasar modal atau stock exchange tetapi pasar chow kit . Walaupun beliau pada jam2 tertentu sering mendapat serangan kepyur katanya orang Jawa. Ibu Ugi Pramono yang kala berbicara u hampir2 tidak terdengar suaranya. kini ibu-ibu am punya alasan dan motivasi untuk menabung untuk dapat menyaksikan sphinx dan belly dancing. Yang jelas. tidak ada tugas yang berat bila dilaksanakan secara bersama -sama atas dasar solidaritas yang tinggi. Tugas mereka menyiapkan parsel yang dikirim pada saat kedatangan home staff ke KL. Ibu Retno anjar meniko tiangi pun orangnya tegas dan disiplin. Akhirnya. Bidang social budaya. Saya merasa kasian kepada Ibu Dibyo. Ibu2 ini mengetahui secara mendalam seluk beluk pasar. Ibu Yasmin Fachir . I am gonna miss you all. alias mengantuk bahasa Indonesianya. perpisahan fisik ini bukanlah sebuah akhir. Wr. Mohon pamit. Ketegasan ketua bidang Ekonomi dinetralisir oleh wakilnya. Beliau ini sangat piawai dalam bernegosiasi dengan mitra bisnisnya. so very much. Ibu Tri Handoko dan Ibu Sahar. ibu Siti Redi. Wass. Saya yakin.Meniko lho ibu2! Ketua bidang ini adalah istri dari angkatan udara. beliau harus menerima dan mengurus tamu2 serta ibu2 jendral dari pusat.

Com) .Contoh Pidato Presiden Kunjungi Juga : Aksesories Terbaik Komputer Dari Produk Genius (Ads By MyBCshop.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful