PENGENALAN Pada awal abad ke-14, Melaka hanya merupakan sebuah perkampungan kecil nelayan1.

Penduduknya terdiri daripada Orang Laut dan Orang Selat yang menyara kehidupan dengan menangkap ikan dan berdagang secara kecil-kecilan. Namun begitu, Melaka telah muncul sebagai pusat perdagangan, perkembangan agama Islam dan Kerajaan Melayu yang terkuat di Kepulauan Melayu yang berkembang daripada sebuah petempatan kepada sebuah kerajaan dan seterusnya membentuk empayar. Sugguhpun terdapat percanggahan pendapat tentang tarikh pembukaan negeri Melaka tetapi kebanyakan ahli-ahli sejarah berpendapat bahawa Melaka di buka sekitar 1400-an. Melaka telah diasaskan oleh Parameswara dan Melaka telah mendapat nama sempena nama sebatang pokok tempat Parameswara bersandar semasa berburu. Pemerintahan kesultanan Melayu Melaka dapat di bahagikan kepada empat tahap iaitu tahap pembukaan sekitar 1400-1424 yang diperintah oleh Parameswara dan anaknya Mahkota Iskandar Syah. Tahap kedua ialah tahap pengukuhan iaitu pada tahun 1424-1446 dibawah pemerintahan Sultan

Muhammad Syah seterusnya pengganti baginda manakala tahap ketiga ialah tahap kegemilangan (1446-1488) dibawah pemerintahan sultan mansur Syah dan tahap kejatuhan (1488-1511) dibawah pimpinan Sultan Mahmud Syah.2 Kegemilangan Melaka telah dapat dicapai ekoran daripada langkah-langkah yang telah dilaksanakan bagi mengukuhkan negeri tersebut oleh raja-raja dan pembesar selepas pengasasannya.

1 2

Tan Ding Eng. 1975. Sejarah Malaysia dan Singapura. Kuala Lumpur. Siri Sejarah Fajar Bakti. Hal. 1 Rahmat Saripan. 1983. Dokumentasi Seminar Sejarah Melaka. Melaka Marathon Engriving. Hal 19

1

ekonomi dan ketenteraan kian menonjol di beberapa tahap awal abad ke-15. Tindakan Parameswara mengawal Selat Melaka yang menjadi faktor terpenting bagi survival ekonomi dan keutuhan Melaka. 148 2 . Kajian Beberapa Aspek tentang Melaka pada Abad ke-15 dan Abad ke-16 dalam Sejarah Malaysia Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Di sebut dalam Sejarah Melayu sebagai 'memerintah istiadat takhta kerajaan baginda'. A Aziz Deraman dan Abd.3 Pasukan laut terbabit terdiri daripada orang Laut di sekitar selat Melaka yang menjadi tulang belakang kekuatan tentera laut Melaka. hal. (ed) di petik dari Muhammad Yusuff Hashim. Beliau juga seorang yang berpandangan jauh sebagai contoh memerintah rakyat bercucuk tanam kerana hasil pengeluaran beras dan tebu tidak mencukupi.4 Pemerintah Melaka kedua ialah Megat Iskandar Syah yang memerintah dari 1414-1424M. 4 Ismail Hussien.5 Antara peraturan yang ditentukan oleh baginda ialah mewujudkan menteri yang bertanggungjawab menyusun istiadat di balairung. Tindakannya menyusun satu pasukan laut yang cekap untuk memberi perlindungan kepada pedagang telah menjadikan Melaka sebagai pelabuhan entrepot yang penting ketika itu. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Kesultanan Melayu Melaka. Sebagai contoh sewaktu percubaan menjadi raja di Palembang dan Temasik walaupun percubaan itu gagal. melantik para bentara yang bertugas di balairung dan melantik para biduanda. Kedudukan dan peranan "kelautan' dari segi politik. 139. Tamadun Melayu jilid satu. Baginda telah berkahwin dengan Tun Wati anak Seri Nara Diraja atau 3 Muhammad Yusoff Hashim. 1993. hal. Rahman Al-Ahmadi. op. Megat Iskandar Syah kemudian digantikan oleh Sultan Muhammad Syah 1424-1444M. 191 5 W.LATAR BELAKANG PEMERINTAH MELAKA SELEPAS PENGASASANNYA SEHINGGA DEKAD 1430-AN Parameswara merupakan pemerintah Melaka yang pertama beliau merupakan seorang yang bercita-cita tinggi. cit hal.G Shellabear. 1990.

6 Beliau telah banyak melakukan pembaharuan dalam pemerintahan Melaka. Khoo Kay Kim. 3 . tanggungjawab individu di istana. menentukan hak serta bidang kuasa raja Melaka. memformalkan amalan adat istiadat yang berhubung dengan peraturan kerajaan dan penentuan protokol. Antara pembaharuan yang dilakukan oleh beliau ialah menerangkan dengan terperinci beraneka jenis peraturan. banyak di dokong oleh keperibadian dan kebijaksanaan golongan pemerintahnya. 1992. Shah Alam: Marwilis publisher & Distribute Sdn Bhd.7 LANGKAH-LANGKAH YANG DI LAKUKAN OLEH PEMERINTAH BAGI MENGUKUHKAN NEGERI MELAKA HINGGA DEKAD 1930-an. 1989. 148.W. hlm 15. Malaysia. Amin bin Hassan. Yusof bin Ibrahim. Wolters. Nik Hassan Shuhaimi bin Nik Abdula Rahman dan Mohd. Melaka Sejarah Awal Negara Kita. Pentarikhan Melaka mula di jadikan kerajaan oleh Parameswara atau Raja Iskandar Shah tidak dapat diperkatakan dengan tepat kerana ketiadaan sumber-sumber sejarah yang membolehkan kita berbuat demikian. Muhd. kebanyakan ahli sejarawan pada kurun ini bersetuju mengatakan bahawa Melaka diasaskan pada penghujung kurun ke14. memastikan berbagai-bagaib bidang kuasa para pembesar. Namun. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. hal 17 Muhammad Yusoff Hashim. Raja Iskandar Shah telah mula berkerajaan di Melaka pada kira-kira 1399 atau 1400. cit. hal. Menurut O. Perkara ini dapat dibuktikan sewaktu 6 Bahasa Othman.Tun Pepatih Besar. Warisan dan Perkembangan. 7 8 Zainal Abidin bin Abdul Wahid.8 Parameswara adalah seorang yang berani serta bercita-cita tinggi. POLITIK Keperibadian dan Kebijaksanaan Pemerintah Kemunculan negeri Melaka sebagai salah sebuah kuasa yang berjaya dari segi ekonomi dan kestabilan pentadbirannya. loc.

Dalam tempoh yang singkat ini. Cit. India dan Arab kerana faktor keselamatannya lebih terjamin. Sultan Muhammad Syah mengambil alih pemerintahan Melaka pada 1424-1444.percubaan baginda untuk menjadi raja di Palembang dan Temasik. Baginda juga telah menyusun satu pasukan laut yang cekap untuk memberi perlindungan kepada pedagang-pedagang yang datang berdagang ke Melaka. dan dikatakan baginda telah melaksanakan dasar perluasan dan penaklukan di sekitar kawasan Melaka. namun pemerintahan baginda berakhir apabila baginda mangkat selepas memerintah Melaka selama dua tahun. Walters dan Profeser Wang Gungwu. mereka mendakwa bahawa Parameswara merupakan tokoh politik melayu yang amat istimewa.W. Melaka telah maju dan tersebar luas di Kepulauan Melayu. Sedar akan pengeluaran hasil seperti tebu dan beras yang sedikit tidak mampu untuk menjadikan Melaka maju. Kesulatanan Melayu Melaka. malah ketokohan dan kebolehannya tiada tolok bandingnnya di Nusantara. sehinggakan Melaka gemar didatangi oleh pelbagai pedagang dari China. Menurut O. Op. Ini amat berketepatan dengan petikan naskah Sejarah Melayu yang menyebut bahawa . 4 .9 Kepimpinan yang bijaksana ini telah diteruskan oleh Sultan Megat Iskandar Syah. Hasilnya. baginda telah memerintahkan agar rakyatnya bercucuk tanam.. Namun selepas itu. tidak banyak perubahan yang telah di lakukan oleh Sultan Megat Iskandar Syah kerana baginda hanya meneruskan tradisi kegemilangan pemerintahan daripada Parameswara atau Sultan Iskandar Syah. 9 Muhammad Yusoff Hashim. hlm137. walaupun percubaannya gagal. 1990. Kajian Beberapa Aspek tentang Melaka pada Abad ke-15 dan Abad ke-16 dalam Sejarah Malaysia. Baginda adalah seorang yang berpandangan jauh sebagai seseorang pemerintah.

Strategi ini telah menyebabkan Melaka telah muncul sebagai pelabuhan entreport yang terpenting di Kepulauan Melayu. penginapan. Dalam aspek keselamatan.³Maka diganti oleh Sultan Mahmud (tentunya Muhammad di sini) Syah. Menjalankan Hubungan Diplomatik dengan Kuasa-kuasa Luar. Hal ini kerana Melaka terpaksa mempersembahkan 40 tahil emas kepada Siam jika tidak Melaka akan diancam.´ 10 Sultan Muahmmad Syah juga merupakan raja terakhir yang membuat lawatan berpanjangan kerana tiada angkatan laut yang rasmi untuk menghantar baginda balik ke Melaka. dua kawasan di sebelah Utara Semenanjung Tanah Melayu sebagai sempadan dengan Siam. Melaka juga telah mengambil anisiatif dengan menjalankan hubungan diplomatik dengan kuasa luar dan besar dan salah satunya adalah China (14031433).. 5 . Tindakan Siam tersebut juga adalah berikutan pembunuhan Temagi iaitu wakil pemerintah Siam di Singapura oleh 10 Ibid. Baginda juga telah mempeekemaskan lagi peraturan pelabuhan seperti cukai diturunkan. Langkah awal baginda lakukan adalah menguatkan hak ke atas Beruas dan Terengganu. hlm 100. Melaka bernasib baik kerana telah mendapat perlindungan dariada negeri China. Baginda itu terlalu kuasa kerana waktu dia raja segala tempat-tempat yang dekat-dekat di situ dibawa(h) perintahnya. Melaka pada masa itu belum lagi mempunyai kekuatan yang setaraf dengan Siam. menyediakan pelbagai kemudahan seperti gudang. Hal ini menyebabkan beginda menyedari akan perubahaan dasar kerajaan China dan merasakan perlunya Melaka bertahan dengan cara sendiri dari serangan Siam dan musuh-musuh yang lain.. makanan dan tempat memperbaiki kapal-kapal dagang bagi menarik pedagang asing singgah berdagang di Melaka.

Sejarah Malaysia dan Singapura. Laksamana Cheng Ho tiba di Melaka dengan membawa dikri Maharaja China sebagai lambing menaikkan taraf Melaka menjadi sebuah kerajaan. hlm 65. Pertambanhan bilangan penduduk yang ramai mendorong Sultan Mahkota Iskandar Syah untuk menghantar duta ke Jawa kerana hendak berbaik-baik dengan pemerintah Jawa yang baru iaitu Vikramarvaddhana (1389-1429).. hlm 64. 1975. Melaka juga melakukan hubunga Kang Yuanzhi.12 Siam telah bertindak menyerang Melaka dan merebut Cap Kempanya. Cit. Melaka melalui Parameswara berharap dapat menfaatkan pengaruh China yang merupakan Negara terkuat di Asia pada masa itu untuk membela kedaulatannya.Parameswara. Op. 12 Ibid. utusan China iaitu Laksamana Yin Cheng telah datang ke Melaka dan ini memberi peluang kepada parameswara untuk menangani masalah dengan Siam.11 Perhubungan diantara Melaka dan China semakin utuh pada tahun 1405 selepas utusan rombongan kerajaan Melaka tiba di Ibu Negara China. namun Maharaja Ming telah menghantar Zheng He Ke ke Siam untuk menghalang persengketaan Siam dan Melaka. Pada tahun 1403M. di mana Maharaja Ming telah telah memberi pegiktirafan kepada Parameswara sebagai raja Melaka dan dianugerahi Cap Kempal. Pada tahun 1409. 11 6 . Bangi : Universiti Kebangsaan Malaysia. Maharaja China telah memberi amaran kepada kerajaan Siam supaya tidak mengganggu Melaka lagi. hlm 3. Pelayaran Zheng He dan Alam Melayu.13 Selain daripada itu juga. 13 Tan Ding Eing. Parameswara teah menghantar utusan ke China yang menyatakan tentang pencerobohan orang Siam terhadap Melaka pada tahun 1407 dan sehubungan dengan itu. Melaka turut mengadakan hubungan diplomatik dengan pihak kerajaan Jawa bagi mengatasi masalah kekurangan bahan makanan. sepasang kain sutera berkerajaan dan paying berkerajaan. 2002.

Salah satu sebab Parameswara membuat hubungan ini adalah untuk memperkenalkan Melaka kepada dunia luar bagi mengukuhkan kedudukan mereka di samping untuk mendapatkan barangan dagangan. Membentuk sebuah Empayar dan Menakluki Kawasan-kawasan Sekitar. 7 . Kampar. Inderagiri dan Tungkal yang merupakan kawasan di pantai Timur Sumatera.14 Hubungan ini membolehkan negeri-negeri µnaungan¶ membuat rayuan kepada China untuk mendapatkan perlindungan sekiranya diserang oleh negeri serantau yang lebih berkuasa. Perubahan dalam aspek perlaksanaan dasar China terhadap Asia Tenggara selepas 1433 telah memberikan kesan yang mendalam terhadap Melaka Sultan Muhammad Syah telah mencari alternatif selepas pengunduran China dari Asia Tenggara yang bermakna lenyapnya kuasa istimewa Melaka dibawa perlindungan politik dan ketenteraan China. Mengikut prinsip sosiopolitik China. Ertinya hanya negeri yang dapat menunjukkan tauliahnya sebagai sebuah negeri yang merdeka dan bebas. hlm 85. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. Melaka juga telah menakluk kawasan Aru. Melalui perkahwinan ini telah membawa kepada pengislaman beramai-ramai rakyat Melaka yang mengikut raja mereka memeluk Islam. Hubungan Melaka dengan Pasai juga terjalin melalui perkahwinan Sultan Megat Iskandar Syah dengan Puteri Raja Pasai.diplomatik dengan Pasai melalui kegiatan perdagangan. Rokan. Kawasan ini membentuk bahagian Zon Barat dan dilengkapkan dengan Zon Bahagian Timur seluruh Semenanjung Tanah Melayu dan seluruh Kepulauan Kecil 14 Kobkua Suwannathat~Pian. Asia Tenggara Hubungan Tradisional Serantau. Siak. hubungan tributari hanya dilakukan antara China dan negeri-negeri Asia Tenggara yang berdaulat sahaja. 2003.

Selain itu terdapat juga jawatan-jawatan lain yang menyokong ke arah pentadbiran yang lebih baik dan lancar di Melaka. Kestabilan kerajaan Melaka pada abad ke-15 dan ke-16 juga disebabkan keadaan struktur pentadbiran dan politik yang sistematik. Antara gelaran-gelaran bagi bendahara ialah 15 Malaysia Kita. Orang Besar Berenam Belas dan Orang Besar Tiga Puluh Dua. Orang Besar Berlapan. Penghulu Bendahari. Temenggung dan Laksamana. Pembesar terutama di Melaka adalah Bendahara yang juga dikenali sebagai Menteri Utama Melaka dan menjadi orang kedua terpenting selepas Sultan.menganjur sehingga ke Brunei untuk membentuk bahagian Selatan. Selain itu. Tulang belakang bagi sistem pentadbiran Melaka terdiri daripada Orang Besar Berempat iaitu Bendahara. sistem perlembagaan telah diperkenalkan yang mana ianya diketuai oleh Sultan.15 Malah apabila seseorang Sultan mangkat beliaulah yang bertanggungjawab menjaga alat-alat kebesaran diraja dan selepas tujuh hari menjemput Raja untuk ditabalkan. Sistem Pemerintahan Dan Pentadbiran dalam Negeri. Kuala Lumpur. Arkitek dan Saudagar turut diadakan dan ini menunjukkan terdapat sistem pentadbiran yang tersusun dan teratur di Melaka. jawatan lain seperti Datuk. Pegawai Pentadbiran. 1991. hlm 121. Bagi mengukuhkan lagi perjalanan pentadbiran ini. Jurutulis. Orang Besar Berempat. 8 . Sistem ini dipelopori oleh Sultan Muhammad Syah. Penaklukan ketigatiga zon ini membolehkan Melaka mengawal sepenuhnya kapal-kapal yang menggunakan Selat Melaka sebagai jalan perhubungan di antara Timur dengan Barat. Pemungut Cukai. Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN). Beliau juga boleh memberi arahan tanpa perintah daripada Sultan jika untuk kepentingan negara.

(edisi kedua). mengurus kelengkapan dalam istana. hlm 66. Dibawah jawatan temenggung terdapat dua jawatan tentera iaitu Hulubalang Besar dan Laksamana. Sejarah Melayu. W. Juga boleh lihat Haron Daud. menjemput tetamu dan memegang kepala usungan di sebelah kanan apabila raja berangkat pada Hari Raya. Seri Wak Raja dan Seri Amar Diraja. Sebagai Ketua Polis Negara.. 16 9 . Dalam majlis adat istiadat istana. beliau boleh menangkap orang yang bersalah. Diantara gelaran temenggung adalah Seri Maharaja dan Setia Awadana. pentadbirannya dibantu oleh Bendahara. 1994. adalah menjadi tugas Temenggung mengepalai gajah itu. Penghulu Bendahari pula bertangunggjawab ke atas Bendahari raja di negeri naungan. Paduka Tuan. 1989. hlm 129. American Mission. Beliau juga menyimpan daftar hamba raja.1903. memasung dan menghukum mereka. Apabila raja berangkat dengan menaiki gajah. Temenggung pula di kenali sebagai Menteri Keselamatan dan bertanggungjawab melaksanakan peraturan dan keselamatan negeri terutamanya mengenai keselamatan.16 Manakala semasa pemerintahan Seri Maharaja ataupun Sultan Muhammad Syah baginda telah dibantu oleh Bendahara Seri Amar Diraja. Tun Pepatih Besar dan Bendahara Seri Wak Raja. Pada zaman pemerintahan Parameswara. Sejarah Melayu satu kajian daripada Aspek Pensejarahan Budaya. Singapura.Paduka Raja. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. Seri Maharaja. 17 Shellabear. mengurus makanan. Kuala Lumpur : Nurin Enterprise. Melaka Pusat Penyebaran Islam di Nusantara..G.17 Mohd Jamil Mukmin. beliau bertugas sebagai ketua protokol dan mengatur tempat duduk mengikut pangkat masing-masing. Wilayah pegangan Bendahara ialah Sungai Ujong dan memegang gelaran Seri Nara Di Raja. hlm 117.

Satu lagi ialah Undang-undang Laut Melaka yang juga dikenali sebagai Adat Pelayaran Melaka.18 Orang Laut mengakui kedaulatan Parameswara dan akan melindungi keselamatannya. Kerjasama yang erat antara pihak pemerintah dan Orang Laut telah berjaya mengatasi kegiatan lanun yang mengganas di sepanjang Selat Melaka. Bagi menjamin keselamatan dan kesejahteraan dalam kerajaan Melaka. para pedagang bebas melakukan aktiviti perdagangan dengan Melaka. sungai. Apabila keselamatan terjamin. pelbagai undang-undang telah diwujudkan. 46 10 . hal. Manakala Parameswara pula melindungi kehormatan dan kebajikan mereka. 145. Undang-undang ini 18 19 ibid.19 Memperkenalkan Undang-undang. hal. Terdapat dua undang-undang utama di Melaka iaitu Hukum Kanun Melaka yang juga di kenali sebagai Undang-undang Darat Melaka dan Risalat Hukum Kanun meliputi semua tanah.MEMELIHARA PENGIKUT ( ORANG LAUT ) Orang Laut sentiasa memberikan taat setia dan sokongan ketenteraan kepada pemerintah. Orang Laut dijadikan sebahagian besar daripada angkatan Laut Melaka dan merupakan sumber tenaga yang paling penting untuk menjaga keamanan di samping menggalakkan saudagar asing ke pelabuhannya. Kitab Peraturan Pelayaran dan Hukum Undang-undang Laut. Tindakan Parameswara menjadikan Orang Laut sebagai sebahagian daripada institusi dan sistem kerajaan. Ini termasuklah undang-undang awam dan jenayahnya sendiri yang didasarkan undang-undang syriah dan juga undangundang adat. ibid. dusun dan setiap tanah jajahan takluk Melaka.

Ini ditambah pula dengan kepesatan Melaka sebagai pusat perdagangan yang menjalankan pelbagai perdagangan barangan enterport seperti buah Pala. penduduk Melaka yang berasaskan perikanan hanya berjumlah kira-kira seribu orang dan telah meningkat berkali ganda kepada hampir 6000 orang. pihak pentadbir Melaka telah menyediakan pelbagai kemudahan dengan tujuan untuk menarik minat lebih banyak lagi kapal dagang berdagang di Melaka. kayu dan cendana. Malim. Melaka juga terkenal dengan pusat pelabuhan yang mementingkan keselamatan. dan sebagainya. EKONOMI Perkembangan Perdagangan di Melaka. raja menyediakan pasukan pengawal dengan hebatnya 11 . Peraturan dan peruntukan kemudahan yang baik seperti gudang berkunci ada pengawal dan ada loceng untuk memberitahu jika ada kecemasan atau kekecohan. bulu burung. Maula kiwi. Kapal-kapal dagangan ini akan di kenakan cukai 6 peratus dan perahu peribumi hanya 3 peratus. Setelah 3 tahun Melaka dibuka oleh Parameswara. peraturan pelayaran bidang kuasa nakhoda dan tanggungjawab pelbagai pegawai kapal seperti Kiwi. turut diwujudkan adalah Undang-undang Pebian yang mengandungi hal-ehwal peraturan dan sistem perkastaman. Melihat kepada kepesatan ini. pentadbiran yang teratur. Apabila bersama dengan wakil-wakil perdagangan antara negara yang datang berdagang. tanggungjawab dan kuasa Syahbandar Melaka dan banyak lagi. dan cekap dalam mengendalikan pasar kosmopolitan. hamparan. jual beli di atas kapal. cengkih. batik. Menurut laporan China. Selain itu juga.meliputi perusahaan perkapalan. cukai. kain.

Selangor. A. Ramlah Adam. cit. Bernam.20 Manakala penguasaan Melaka ke atas Riau-Lingga pula mempunyai matlamat perdagangan secara tidak langsung.. kayu diikat dan menempakan keempat-empat pintu.22 Dengan menguasai hasil bumi jajahan takluknya membolahkan pemimpim Melaka menubuhkan kuasa politik dan pentadbiran istana terhadap golongan 20 21 Muhammad Yusoff Hashim. MENAKLUKI HASIL BUMI JAJAHAN TAKLUK. 148 12 . mata wang untuk urusniaga. loc. Melaka juga mengumpul bijih timah dari kawasan yang menjadi jajahan takluk seperti Kelang. Aziz Deraman dan Abd. Manjung. pelaut untuk perkapalan. 22 Ismail Hussien. Beruas dan Kedah. Selain bijih timah yang diperoleh secara melombong di kawasan pedalaman. Contoh : Penguasaan terhadap Siak bermakna Melaka boleh mengawal pengeluaran emasnya untuk di bawa ke Melaka bagi tujuan bahan perdagangan dengan saudagar asing. hal. 244. Melaka mengeksport bijih timah yang telah dicair dan dijadikan kepingan jongkong. hal. cit. Tujuan penguasaan dan penaklukan hasil bumi jajahan takluk adalah untuk memperkembang kegiatan perdagangan dan ekonomi Melaka. op.demi menjaga keamanan. op. Pada waktu malam ada orang mengawal. cit.21 Melaka di beri jaminan oleh jajahan takluknya dari segi keselamatan pelayaran melalui Selat Melaka. Rahman Al-Ahmadi.. iaitu supaya bahan-bahan keluarannya dapat dieksport ke Melaka di samping dapat membekalkan kepada Orang Laut sebagai pendayung kapal perang tentera laut Melaka untuk tujuan penaklukan. Penaklukan terhadap Kampar pula penting untuk mengawal eksport lada dan emas yang dikeluarkan oleh daerah-daerah pedalaman Minangkabau. askar bagi keselamatnnya dan bekalan makanan untuk penduduknya.

Sejarah Melayu. 94. Satu Kajian Dari Aspek Pensejarahan Budaya . Manakala rakyat pula tidak boleh dizalimi oleh raja. Sejarah Melayu. 13 . hal. Menurut Zainal Abidin Abdul Wahid: ' Daulat boleh diertikan sebagai severeignity'. Konsep ini bermula apabila berlangsungnya persetiaan antara Demang Lebar Daun dan Seri teri Buana di Palembang. ibid. hal.208-9. Raja dikatakan mempinyai beberapa sifat mulia dan luarbiasa yang biasanya ada kaitan dengan kedaulatannya. 153 24 Zainal Abidin Abdul Wahid 1966. Meletakkkanya dalam masyarakat tanpa boleh dicela atau dikritik. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.24 Daulat yang ada pada raja meliputi peribadi dan tubuh raja bukan kawasan pemerintahannya. Raja akan dianggap bertuah dan tinggi daulatnya apabial di keadaan negeri menjadi aman dan makmur dan kaya raya: perdagangan yang 23 Haron Daud. Daulat juga dihubungkan dengan karisma raja dan 'tuah' yang dimiliki oelh raja. hal. tetapi mencakupi agama dan budaya. Kedaulatan seseorang raja melayu itu bukanlah semata-mata suatu konsep undang-undang. Daulat itu juga menuntut taat setia yang tidak boleh persoalkan lagi daripada rakyatnya'.23 Ia meletakkan raja sebagai sesuatu yang agung dan wajib dihormati. 1989. SOSIAL MEMPERKENALKAN KONSEP DAULAT DAN DERHAKA. Daulat itu memeberikan kepadanya banyak hak dan keistimewaan.pembesar Melaka. dan membina empayar Melaka melalui kuasa tentera serta memperkukuhkan pengaruh politik Melaka.

Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 28 Ismail Hussein. Bagi mengukuhkan lagi kedaulatan diraja. Melayu Asli dan Islam. 29. 26 25 14 . hlm 73. Tanpa seorang raja yang berdaulat. 2003. Asia Tenggara. Op.28 Adat dan istiadat ini dibawa bersama ketika Parameswara melarikan diri dari Palembang. Dalam keadaan begitu rakyat terpaksa hidup dalam keadaan yang berpecah belah dan amat primitif sekali. Hubungan Tradisional Serantau. Cit. Samada dalam bentuk sumpahan atau hidup mmelarat atau merana sepanjang hayat. tiadalah negara. 27 Kobkua Suwannathat ~ Pia.. 152 ibid.26 Ini menunjukkan berlaku proses timbal balik antara raja dan rakyat dimana kedua-duanya saling memerlukan untuk membentuk sebuah pemerintahan yang aman dan harmoni. 27 Mewujudkan Sistem Adat Kebesaran Di Melaka. Aziz Deraman dan Abdul Rahman Al-Ahmadi. A. tanam-tanaman yang tumbuh subur serta hasil ternakan yang membiak dan rakyat yang bertambah ramai. Sistem adat ini mencerminkan bahawa Kesultanan Melayu Melaka mempunyai tahap kewibawaan yang tinggi berbanding Muhammad Yusoff Hashim. hal. Ia adalah adat (undang-undang diraja) dan istiadat (aturan negeri dan perlaksanaan upacara) Melayu berasal dari Palembang.pesat.25 Manakala konsep dehaka pula ialah kesetiaan rakyat kepada pemerintah dimana jika rakyat melanggar atau ingkar pada arahan sultan maka dia akan di timpa tulah raja. cit. hal. op.. hal. 154. Sultan Muhammad Syah telah menjalankan beberapa pembaharuan dengan mengadakan adat istiadat yang berpandukan kemegahan Kerajaan Srivijaya yang adat ini bercampur dengan Hindu. seterusnya menjadikan Melaka empayar yang unggul.

Pengaruh Kemasukan Agama Islam Sultan Mahkota Iskandar Syah telah berkahwin dengan puteri Raja Islam dari Pasai pada tahun 1414 dan oleh dengan itu baginda telah memeluk islam seperti yang telah disyaratkan oleh Raja Pasai apabila Sultan Melaka meminta para pedagangnya berniaga di Melaka. 30 Ismail Hussein. A. op. Pengislaman raja ini telah banyak mempengaruhi kepada kemunculan Melaka sebagai pusat penyebaran Islam terpenting di kepulauan Melayu. hlm 6.30 Adat menyambut dan menghantar utusan dari sebuah negeri juga diwujudkan.29 Diantara kebesaran yang di gunakan ialah seperti pakaian diraja iaitu menggunakan kain Melayu nipis warna putih. 1975. hlm 5 29 15 .31 Semasa pemerintahan Seri Maharaja. hlm 75. 1964. Aziz Deraman dan Abdul Rahman Al-Ahmadi. Sejarah Tanah Melayu dan Sekitarnya 1400-1967.. cit. cit.pemerintah di negeri yang lain. Adat memakai payung juga diberikan dimana payung putih untuk raja dan payung kuning untuk anak raja. 31 Tan Ding Eing.. Op. baginda telah di Islamkan oleh Sayyid Abdul Aziz dari Jeddah dan memakai gelaran baru iaitu Sultan Muhammad Syah. Bhd. Kemudian cepar ini akan di letakkan dihadapan Bendahara oleh Kepala Bentara Kanan dan diserahkan kepada orangorang yang membawa surat sebagai utusan dari negeri lain.Singapura : MPH Printing dan Supply Sdn. Sejarah Malaysia dan Singapura. lilitan kepala. Ini ditambah lagi dengan kemerosotan Kerajaan Majapahit telah menyebabkan beberapa buah negeri di Asia Tenggara melepaskan diri dari pengawalannya dan bersekutu dengan negeri-negeri Wan Shamsudin. baju kain hijau nipis. Sebelum sesuatu utusan dari negeri lain hendak menghadap raja akan masuk ke balai penghadapan dengan membawa cepar dan kerikal. Implikasi daripada peraturan dan adat-adat yang dikenakan dapat mengangkat lagi darjat seseorang pemerintah dan tiada sesiapa pun yang boleh disamakan dengan raja..

Kemasukan Islam ke Melaka telah berjaya menarik ramai pedagang Islam berdagang di Melaka dan perkara ini sangat menguntungkan dari segi ekonomi. Afrika Timur dan banyak lagi. Bermula dengan pengasasan Kesultanan Melayu Melaka oleh Parameswara berjaya mengukuhkan kedudukan negeri Melaka sebagai sebuah negeri yang berdaulat. Telok Iran. Pada ketika itu. Jawa. Mesir.Islam yang baru termasuklah kerajaan Melaka. jatuh atau bangun sebuah negara adalah dipengaruhi oleh tahap kewibawaan dan kebijaksanaan seseorang pemerintah di samping dengan bantuan para pembesarnya. Arab. Melaka telah mengalami zaman pengukuhan dan zaman kegemilangan sehingga awal kurun ke 15 yang mana pada akhirnya terpaksa menempuh zaman kejatuhannya setelah ditawan oleh Portugis pada tahun 1511. Kejayaan dan kemajuan Melaka sebagai sebuah kerajaan Melayu yang berjaya banyak didokong oleh keupayaan pemerintahnya. Tidak dapat dinafikan juga bahawa corak dan sistem pemerintahan yang diamalkan oleh Parameswara telah memberi impak yang besar kepada tampuk pemerintahan raja-raja zaman seterusnya. Kapal-kapal yang datang dari segenap penjuru seperti Gujerat. Kesimpulan. Laut Merah. 16 . China.

Kajian Beberapa Aspek tentang Melaka pada Abad ke-15 dan Abad ke-16 dalam Sejarah Malaysia. Asia Tenggara Hubungan Tradisional Serantau. Warisan dan Perkembangan. 2003. Kesulatanan Melayu Melaka. 2002. Rahman Al-Ahmadi. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. 1991. Rahmat Saripan. Nik Hassan Shuhaimi bin Nik Abdula Rahman dan Mohd. 1983. Zainal Abidin bin Abdul Wahid. 1993. Pelayaran Zheng He dan Alam Melayu.. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN). Khoo Kay Kim. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. A Aziz Deraman dan Abd. Ismail Hussien. 17 . Kuala Lumpur Kobkua Suwannathat~Pian. 1990. Amin bin Hassan. Melaka Sejarah Awal Negara Kita. Malaysia Kita. Dokumentasi Seminar Sejarah Melaka. 1989. Kuala Lumpur. Yusof bin Ibrahim. Siri Sejarah Fajar Bakti. Sejarah Malaysia dan Singapura. 1992. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. Kang Yuanzhi. 1975. Melaka Marathon Engriving Tan Ding Eng.Bibliografi Bahasa Othman. Muhammad Yusoff Hashim. Malaysia. Bangi : Universiti Kebangsaan Malaysia. Tamadun Melayu jilid satu. Shah Alam: Marwilis Publisher & Distribute Sdn Bhd. Muhd.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful