Kaedah menentukan arah kiblat 1.

Menggunakan bacaan kompas : Mesti mempunyai kompas Mengetahui darjah arah kiblat dari Malaysia Pusingkan dail kompas ke arah bacaan darjah arah kiblat

Location Kota Tinggi, Mersing, Johor Bahru Qiblat Direction 292° 54′ 30″ Sumber : http://www.e-solat.gov.my/

2. Menggunakan arah mata angin Mengetahui arah utara Mengetahui kedudukan Malaysia dalam peta dunia secara umum Mengetahui kedudukan Arab Saudi dalam peta dunia secara umum Arahkan kedudukan kea rah Arab Saudi

Kaedah menentukan arah utara tanpa menggunakan kompas 1. Perlukan sebatang jarum 2. Daun 1. Letakkan jarum di atas daun dalam keadaan ia boleh berpusing 2. pastikan jarum tidak berada berhampiran dengan sebarang objek logam, batuan, bukit berbatu, wayar elektrik dan alat berelektrik kerana ia akan menarik jarum dan memberikan bacaan yang salah 3. Jika jarum mengarah ke arah hadapan pada waktu pagi – pastikan matahari terbit di sebelah mana dan kita akan mengetahui arah utara dan selatan

1

Dalam geografi, mata angin merupakan panduan yang digunakan untuk menentukan arah. Biasanya arah mata angin digunakan semasa memandu arah atau mengemudi, semasa menggunakan kompas dan menggunakan peta. Berpandukan pusat mata angin, terdapat 8 arah utama iaitu dengan urutan sebagai berikut (mengikuti arah jarum jam): Utara (0°) (North) Timur Laut (45°): Terletak di antara utara dan timur (North East) Timur (90°) (East) Tenggara (135°): Terletak di antara timur dan selatan (South East) Selatan (180°) (South) Barat Daya (225°): Terletak di antara selatan dan barat (South West) Barat (270°) (West) Barat Laut (315°): Terletak di antara barat dan utara (North West) Utara, timur, selatan dan barat merupakan empat mata angin utama. Utara dan selatan menggambarkan kutub Bumi, manakala timur dan barat menentukan arah putaran Bumi. Matahari terbit di timur dan tenggelam di barat. Diambil daripada http://ms.wikipedia.org/wiki/Mata_angin

2

Arah :- Jenis-jenis Bearing

2. Cara yang paling tepat untuk menentukan arah adalah dengan menggunakan kompas magnetik.

• •

Arah mata angin pada kompas di baca mengikut arah pusingan jam iaitu dari utara (0°)

Tiap-tiap mata angin kompas mempunyai nilai sudut dalam unit darjah.

3

1. Bearing ialah arah sesuatu tempat dari tempat lain yang diukur dalam unit darjah. 2. Kompas magnetik dan jangka sudut boleh digunakan untuk mengukur bearing. 3. Kompas magnetik SILVA merupakan kompas yang paling sesuai digunakan di sekolah. 4. Dalam peta topografi, bearing ditentukan dengan menggunakan jangka sudut.

4

Peta Konsep

5