Perkembangan kanak-kanak melalui muzik Oleh: HJ ZULKIPLY BIN HJ YAAKOB INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS TUN HUSSEIN

ONN, BATU PAHAT, JOHOR. "Movement is as necessary to mental and physical development as food." -- Grace Nash "Dance is an island in a sea of motion." -- Rudolf Laban
“ If you can walk, you can dance. If you can talk, you can sing.” —Zimbabwe Proverb

“ Mendengar dan bermain alat muzik adalah sama (hukumnya) dengan merasa makanan yang lazat, menghidu bau yang harum, melihat pemandangan yang cantik atau mencapai pengetahuan yang tidak diketahui adalah semuanya keseronokan naluri yang dianugrahkan Tuhan kepada manusia. Semuanya memberi kesan menenangkan fikiran apabila kepenatan jasmani dan memberi kesan dalam memulihkan semula tenaga” . (Syaikh Syaltut menggunakan hujah Imam alGhazali dalam Ihya Ulumiddin, Jld 2, pg 208.) Pengenalan: Pendidikan muzik bagi kanak-kanak melibatkan perkembangan kreatif dan daya estetika. Program yang terdapat dalam pendidikan muzik mengandungi program nyanyian, pergerakan, pendengaran, penciptaan, permainan alat dan respon kepada visual dan verbal bunyi-bunyian. Disamping itu muzik turut dapat menyumbangkan kepada perkembangan kanak-kanak secara menyeluruh yang meliputi perkembangan intelek, emosi, social dan fizikal. Swanwick K and Talor D.(1982), menyatakan muzik boleh dijadikan satu perantaraan untuk bersosial dan merenggangkan emosi yang tegang. Muzik juga telah menjadi sebahagian daripada budaya dalam masyarakat Malaysia. Kanak-kanak secara semulajadinya cukup cepat terangsang kepada bunyi muzik yang mereka dengari. Lazimnya juga kanak-kanak akan merasa selesa melahirkan ekpresi melalui muzik, irama dan ton yang merupakan asasasas dalam pendidikan muzik. Kenapa pendidikan muzik Kanak-kanak pada umumnya sangat kreatif. Sepanjang mereka berada di sekolah mereka bukan sahaja hanya berkebolehan melahirkan fikiran dan perasaan melalui bahasa yang berkesan tetapi berkemampuan melahirkan

perasaan-perasaan yang mereka alami seperti bahagia, marah, sedih, takut, kecewa dan lain-lain lagi melalui media seni halus dan kraf serta muzik. Jika diberi satu bimbingan yang betul oleh guru, kanak-kanak akan terangsang untuk menunjukkan daya imaginative dan kreativiti dengan pelbagai cara mengunakan pelbagai alatan dan bahan. Menyedari hakikat ini maka menjadi tanggungjawab guru prasekolah untuk menyediakan ruang dan peluang untuk kanak-kanak prasekolah agar mereka dapat meluahkan emosi mereka dengan cara yang lebih terkawal iaitu melalui pengalaman mendengar, bermain, menyanyi dan bergerak mengikut rentak dan alunan muzik 1. Muzik dapat membantu kesan yang positif kepada perkembangan kanakkanak. Perkembangan kemahiran kognitif seperti peningkatan minda dan boleh memberi sebab. Boleh memperkayakan persekitaran rangsangan seperti penggunaan deria motor kanak-kanak Kajian menyatakan kanak-kanak yang aktif/ terlibata secara langsung dalam muzik akan dapat: o Membaca dan mathematik dengan baik apabila mula memasuki alam persekolahan. o Menumpukan perhatian dan boleh mengawal pergerakan motor. o Bermain dengan baik dan mempunyai keyakinan diri yang tinggi.

2. Kanak-kanak dapat menikmati kepuasan diri dengan rakan - Dengan menikmati muzik bersama rakan kanak-kanak akan mempunyai sifat kepunyaan terhadap kumpulannya. - Kanak-kanak akan hilang sifat malu apabila bersama dalam kumpulan. 3. Muzik membuatkan kanak-kanak berasa seronok. - Kanak-kanak dapat meningkatkan pengalaman dan dapat merasa seronok apabila belajar muzik
Definisi Muzik Hampir semua orang pernah mendengar perkataan muzik dan mungkin ramai juga yang mengatakan yang ia tahu maksud perkataan muzik. Tetapi untuk mendapatkan persetujuan tentang definisi muzik mungkin tidak begitu mudah. Pada amnya muzik adalah diakui sebagai satu cabang seni dan juga sains yang menggabungkan bunyi-bunyi vokal dan atau instrumental termasuk bunyi-bunyi semula jadi dari persekitaran atau rekaan dengan satu cara yang dianggap memuaskan mengikut estetika, corak pemikiran, dan emosi manusia yang juga boleh mencerminkan sesuatu budaya tertentu. Bunyi burung, semboyan keretapi, azan dari masjid, bacaan quran, bunyi kipas dan bunyi-bunyi lain yang didengar dipersekitaran boleh didefinisikan sebagai muzik juga.

Bahasa Arab, pengertian muzik dalah sebagai handasah alsawt yang bermaksud “kejuruteraan bunyi secara artistik” . Sebenarnya muzik ialah satu perkataan yang telah diwarisi daripada cerita-cerita dongeng zaman puba Yunani diberi nama sebagai “Muses” yang bemaksud semua bentuk seni halus termasuk muzik. Tetaoi pada hari ini perkataan muzik ini digunakan secara universal dan bermaksud seni bunyi-bunyian . Matlamat dan objektif Matlamat Pendidikan muzik adalah bertujuan untuk memperkembangakan potensi dan kualiti diri individu dari segi nilai estetika muzik dan etika melalui pelbagai pengalaman muzik ke arah meningkatkan kesejahteraan hidup dalam konteks budaya dan aspirasi negara Objektif Dengan memahami muzik kanak-kanak akan dapat; 1. menikmati pelbagai pengalaman muzik 2. memperkembangkan nilai estetika, kreativiti, dan ekspresi diri; 3. merasai dan mengenal konsep muzik 4. meningkatkan kemahiran mendengar muzik secara aktif; 5. mengenal dan memahami sistem notasi muzik yang asas 6. memperkembangkan kemahiran asas dalam kegiatan nyanyian, muzik dengan gerakan dan permainan alat; 7. memupuk semangat berusaha, disiplin diri dan yakin diri; 8. mengamalkan semangat toleransi dan kerjasama; 9. mengenal dan menghargai pelbagai jenis muzik tanah air, tradisional dan semasa yang sesuai; 10. mengenal muzik yang sesuai dari beberapa negara lain; dan 11. menjadi pengguna muzik yang berpengetahuan dan berdiskriminasi.

Untuk menyediakan persekitaran pembelajaran muzik yang kondusif ia perlu merangkumi, • play..main • permainan • komunikasi • gambaran imiginasi • bercerita • bekongsi refleksi dalam kehiduoan seharian • penglibatan kumpulan dan individu dalam kehidupan bermasyarakat. • Sentiasa menggunakan latih tubi • Kanak-kanak sentiasa mematuhi dan mengikut model.
Keupayaan muzik semula jadi kanak-kanak menjadi stabil apabila mereka berumur sembilan tahun. Pada peringkat awal kanak-kanak, ia merupakan tempoh kritikal untuk memahami dan menghasilkan muzik (Andress, B, 1980). Jadual dibawah menerangkan kemahiran muzikal yang dikuasai oleh kanak-kanak mengikut peringkat-peringkat perkembangan tertentu.

AKTIVITI MUZIK: Bidang Nyanyian
Bidang nyanyian memberi penumpuan dan penegasan kepada aspek postur, pendengaran, sebutan, pernafasan da eknik pengeluaran suara. Kegiatan ensemble vokal diadakan bagi memastikan penglibatan semua pelajar secara harmonis dan seimbang. Amalan nilai-nilai murni yang berkaitan dengan disiplin diri dan kerjasama diutamakan dalam kegiatan ensembel. Penerapan nilai-nilai murni juga dipupuk melalui lirik lagu terutama melalui lagu yang berunsur budaya tanah air masyarakat Malaysia. Konsep muzik yang ditegaskan dalam bidang nyanyian ialah melodi dan irama. Antara kegiatan yang diadakan adalah seperti berikut; a. Mari menyanyi • Menyanyi lagu yang digemari-lagu beraksi -lagu berentak tradisional -lagu pusingan dan -lagu suara berlapis • Menyanyi secara spontan dan hafalan • Menyanyi dengan menggunakan skor muzik

b. Menyanyi secara muzikal • Menyanyi lagu dalam pelbagai meter dengan memberi penegasan kepada tekanan dan latihan sebutan berirama • Menyanyi pelbagai jenis lagu dengan memberi tumpuan kepada: -pic, tempo,corak irama, melodi; dan -ekspresi mengikut mud dan dinamik. c. Teknik dan cara menyanyi • Membuat latihan vokal dengan memberi tumpuan kepada latihan skel dan warna ton • Membuat latihan teknik menyanyi untuk mengenal bentuk kontur, urutan dan rangkai lagu dengan tumpuan kepada; -pernafasan -pengeluaran suara -artikulasi -sebutan, dan -postur. d. Meneroka dan mengenal muzik nyanyian • Mendengar dan menyanyi dalam beberapa jenis jalinan suara seperti monofoni dan polifoni. • Membuat pelbagai improvisasi dengan mengolah konsep muzik seperti pic, irama dan lirik seperti cara nyanyiannya. • Mendengar dan menilai pelbagai jenis lagu dan nyanyian dari aspek; -lirik -melodi -cara menyanyi, dan -cara persembahan • Mendengar secara bebas dan berpandu dengan memberi perhatian kepada konsep muzik dan jenis muzik vokal • Berbual mengenai sesuatu lagu dari segi cara hidup, alam sekitar, lagenda dan tokoh. • Memberi respon mengikut lagu dari segi perasaan dan pengalaman diri. • Mendengar dan mengenali pelbagai jenis lagu yang berunsur tradisional dan lagu dari negara lain.

Muzik dengan gerakan Muzik dengan pegerakan memberi peluang kepada pelajar menggunakan tubuh badan sebagi respon kepada muzik. Kegiatan dalam bidang ini mementingkan kesedaran penggunaan semua anggota badan untuk melahirkan ekspresi diri melalui rangsangan muzik yang didengar sambil memahami konsep muzik khususnya irama dan ekspresi. Terdapat lima jenis kegiatan pergerakan dengan muzik yang disusun mengikut perkembangan dari yang mudah kepada yang kompleks. Kegiatannya adalah seperti berikut:

• • • • •

Gerakan mengikut lirik lagu Gerakan mengikut konsep muzik Interpretasi muzik dengan gerakan Gerakan bebas dengan muzik; dan Gerakan yang menunjukkan cerita atau tema dengan muzik.

Pergerakan ialah interpretasi idea, perasaan serta tanggapan deria yang dilahirkan secara simbolik. Terdapat empat unsur pergerakan iaitu ; • • • • a. Imbangan berat badan Ruang Masa Daya/ aliran.

Imbangan berat badan.

Faktur ini ada kaitannya dengan tenaga bila bergerak, tegang dalam otot dan pegangan. Bahagian anggota bawah badan (paras pusat ke bawah) mencerminkan tenaga kekuatan manakala bahagian anggota atas badan (paras pusat ke atas) mencerminkan keringanan. Pergerakan yang kuat memerlukan tenaga otot dan ketegangan otot tetapi pergerakan yang ringan memerlukan sedikit sahaja tenaga otot. b. Ruang

Pastikan ada ruang disekeliling angota badan. Dari satu tempat yang tetap kita boleh menggerakkan badan ke merata-rata arah dan aras tertentu. Ruang ini dinamakan “lingkungan pergerakan”. Pergerakan ini boleh dibuat mengikut cara-cara berikut: • • • Dari jauh menuju ke pusat badan Dalam ruang yang ada mengelilingi badan, bergerak mengikut aras Dengan kaki, tangan, dekat atau jauh dari badan. Apabila sesuatu pergerakan badan boleh dibuat dalam ruang, badan boleh membuat pelbagai bentuk seperti panjang, bulat, luas dan sebagainya

Bila sahaja badan digerakan, ia bergerak ke kawasan umum. Beberapa pergerakan boleh dibuat dalam beberapa arah seperti ke depan, belakang, sisi, atas dan bawah. Aras tinggi boleh dicapai dengan menghulur, melonjak dan berguling di atas lantai. c. Masa

Faktur ini melibatkan pergerakan yang cerdas dan banyak apabila membuat sesuatu pergerakan. Tiap-tiap pergerakan menggunakan masa, pergerakan yang cepat menggunakan sedikit masa dan pergerakan yang lambat menggunakan banyak masa. Kederasan pergerakan itu atau punurutan pergerakan tidak semestinya berterusan. Had kederasanboleh dibentuk menjadi rentak. Kualiti masa boleh ditunjukkan dengan pergerakan kawal lambat atau serta merta.

Mengawal kederasan pergerakan amat penting untuk mengelakkan kemalangan. Kebolehan mempercepat atau melambat, memberhenti atau memulakan sesuatu pergerakanserta merta sangat perlu untuk kawalan dan kemahiran dalam pergerakan. d. Aliran Aliran pergerakan boleh dikawal atau bebas. Pergerakan terkawal ialah pergerakan yang boleh diberhentikan dengan mudah pada bila-bila masa sahaja. Pergerakan bebas susah hendak diberhentikan dengan serta merta. Aliran pergerakan dalam satu gerakan atau beberapa gerakan boleh berpanjangan atau terputus. Pergerakan yang berpanjangan boleh melicinkan gerakan itu. Permainan alat Perkusi Permainan alat muzik melatih pelajar dalam kordinasi mata, pendengaran dan psikomotor melalui penglibatan pelajar dalam kegiatan permainan alat muzik. Bidang ini menggalakkan pelajar meneroka dan mengeksperimen pelbagai aat muzik termasuk pengunaan anggota tubuh badan mereka. Seterusnya kegiatan dalam bahagian ini memberi latihan asas untuk pendengaran secara selektif, teknik permainan alat dan kreativiti melalui improvisasi susunan bunyi. Pelajar berpeluang merasai hasilan bunyi melalui penglibatan mereka bermain alat muzik. Terkandung di dalam bidang permainan alat muzik ialah amalan bekerjasama yang berlaku didalam kegiatan permainan alat secara ensemble. Konsep muzik yang ditegaskan didalam permainan alat ialah corak irama, warna ton, melodi dan ekspresi. Kebanyakkan alat muzik yang digunakan didalam permainan alat secara ensemble ini iakah alat perkusi, melodian, rekoder dan pilihan beberapa alat tradisional tempatan yang didikirkan sesuai.

Aktiviti-aktiviti Muzik • Konsep Muzik

1. Melodi/ Lagu – Pic ........tinggi .........rendah 2. Irama (beat) rentak, meter, tekanan, tempo 3. Notasi muzik. 4. Harmoni ; Kod, arpeggio. 5. Ekspresi – lembut, kuat 6. Jalinan – monophonik (single melody line tanpa accom.) Polyphony (parts) Homophonik (one main melody & accom by chords) 7. Warna ton/ timbre 8. Persembahan – suara, - alat muzik ---strings ---wood winds --- brass --- perkusi

9. Stail.. gaya 50an Gaya 60an • Permainan Muzik:

Tujuan : 1. memperkembangkan keyakinan murid terhadap rentak dan irama 2. memperkembangkan kepekaaan deria pendengaran. 3. memperkembangkan kemahiran diri seperti kordinasi dan kreativiti 4. memperkembangkan kemahiran sosial melalui aktiviti kumpulan dan menghargai usaha dan sumbangan orang lain 5. memenuhi sebahagian ruang dalam sesuatu pelajaran muzik atau sebagai suatu cara berehat daripada rutin harian 6. menyeronokkan. Penunjuk Ajaib Peralatan : Satu atau dua alat perkuzs Cara bermain: 1. murid duduk disekitar lantai berjauhan antara satu sama lain. 2. guru bergerak disekitar mereka sambil bermain alat muzik. Minta murid-murid tutup mata dan jari mereka tunjuk kearah guru (bunyi) 3. minta seorang murid seorang murid bergerak disekitar kelas sambil bermainan alat. Chopstick Keperluan: kastenet/ chopstick Cara bermain : 1. kanak-kanak duduk dalam bulatan, setiap seorang memgang kastenet/ chopstick 2. mainkan muzik (rentak 3/4 dalam 3 beat * * * * * * 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 3. pada setiap beat 1 setiap murid serahkan kastenet/ chopstik pada rakan sebelah kirinya. 3. mana-mana kanak-kanak yang mempounyai 2 atau tiada kastenet/ chopstick dihadapannya dianggap kalah dan terkeluar dari permainan. Patung Keperluan : Rakaman muzik Cara bermain: 1. mainkan lagu. Kanak-kanak berjalan disekitar kelas mengikut rentak muzik. Seorang jadi ketua(didepan) yang lain mengikutinya. 2. galakkan mereka bergerak dalam pelbagai gaya, yang luar biasa, mengundur, itek, ketam, katak dan sebagainya.

3. selepas beberpa ketika jerit perkataan “patung”. Kanak-kanak mesti kaku
dalam kedudukannya sehingga anda kata “jalan” 4. kanak-kanak yang bergerak ketika “patung”(walaupun sedikit) dianggap kalah dan keluar dari permainan. 5. pastikan kanak-kanak bergerak mengikut rentak muzik. Tiru macam saya Keperluan: Tiada Cara bermain: 1. Berlatih dengan seluruh kelas dahulu Tepuk tangan 4 kali - kanak-kanak meniru Tepuk bahu 4 kali - kanak-kanak meniru Sentuh hidung....... Hentak kaki....... Tepuk paha...... 2. buat rentak nseperti diatas mengikut sikuens. Tapi setiap kalai KK meniru, anda tukar kepada sikuens berikutnya tanpa berhenti. Seperti streching, bongkok, twist dsb. 3. gunakan lagi pelbagai cara / corak irama. Barisan Bunyi Keperluan : Muzik iringan, papan hitam/ white board Cara bermain: 1. Tulis nombor 1 2 3 4 5 6 7 8 dipapan hitam. Tepuk dan kira 1 hingga 8 mengikut rentak muzik 2. minta seorang kk pilih mana-mana 5 nombor dan bulatkan. 3. Tepuk hanya pada beat yang dibulatkan berualang-ulang mengikut rentak muzik 4. letakan barisn nombor kedua dan ulang proses tadi. Gunakan 3 barisan nombor yang berlainan. 5. bahgikan kelas kepada 3 kumpulan, setiap kumpulan menepuk satu barisan berlainan. Atau kumpulan berlainan menepuk paha/ alat perkusi. Bermain alat muzik/ genderang Kanak-kanak suka bermain muzik sambil menyanyi. Mula-mula beri peluang kanakkanak bermain bebas. Selepas itu guru boleh memainkan alat mengikut irama lagu yang betul. Caranya: Bahagikan kanak-kanak kepada beberapa kumpulan. Tiap-tiap kumpulan diberi sejenis alat muzik yang berbeza. Contoh 3 Kumpulan: Kumpulan 1 : tamborin/ kastenet Kumpulan 2 : kerencing Kumpulan 4 : kayu tik tok

Cara memainkan alat perkusi Dengan memainkan semua alat di atas, kanak-kanak bermain sambil a. Mengikut notasi atau lirik lagu. b. Memainkan mengikut tanda masa muzik. c. Mengikut tempo d. Mengikut kehendak guru e. mengikut gambar Penggunaan kesan-kesan bunyi daripada alat-alat muzik genderang rekaan sendiri. Kesan bunyi mengambarkan suasana di kedai mainan • bunyi detik jam 12 malam (loceng selinder , kerinceng) • bunyi kotak alat amain pecah (bunyi berkerik) • gambaran askarberkawad (gendang) • gambaran anak patung (kerinceng) • bunyi harimau (bunyi mengaum, xylophone, genta) • bunyi enjin keretapi (bunyi suara melalui kadbod, kayu blok atau claves) • bunyi kuda ( bunyi tapak kaki, ritma tempurug, genta) Kesan bunyi menggambarkan suasana pekan • bunyi manusia berjalan –(claves, kayu dan papan ritma, blok kertas pasir) • kenderaan bergerak (blok kertas pasir) • ambulan, kereta polis, bomba ( bunyi dengan mulut, tiub kadbod, loceng, kerinceng, blok kertas pasir) Kesan bunyi menggambarkan suasana perang • tenteran berkumpul ( bunyi tapak kasut, papan ritma, gendang,blok kertas pasir) • kenderaan tentera bergerak (blok kertas pasir, gendang, markas, shaker, canang) Kesan bunyi menggambar ribut/ taufan di laut • angin bertiup kencang (meniup menerusi kertas bergulung atau kotak bulu tangkis) • ombak kian bergulung (gendang, kotak slither, kertas pasir, gendang jepun • kilat, petir sabung menyabung (canang, papan ritma,bunyi ayunan rotan) • hujan turun mencurah-curah ( marakas, rattles atau shaker, bunyi ronyokan kertas plastik) Latihan: • • • • • • • suasana pembinaan sebuah bangunan berdekatan keadaan disebuah pasar malam suasana diperhatian keretapi keadaan semasa hari hujan( cuaca teruk) suasana disebuah ladang/ tempat ternakan haiwan kebakaran disebuah hutan kesibukan dilapangan terbang.

Contoh-contoh Lagu untuk Nyanyian : Malaysia tanah airku Malaysia tanah airku Tanah tumpahnya darahku Negara yang amat kucinta Hidup kekal bahagia Malaysia tanah yang subur Sentosa aman dan makmur Megahnya lagu negaraku Kan ku sanjungnya selalu. Deria saya lihat dengan mata macam-macam warna merah, kuning, hijau, biru jingga dan unggu saya sentuh dengan jari, macam-macam benda, keras, lembut, kasar, halus, lain rasanya. saya dengar dengan telinga, macam-macam bunyi tik-tok (2x) bum-bam (2x) riuh bunyinya saya rasa dengan lidah, macam-macam benda, masam, manis, pahit, masin Itu rasanya.

Saya hidu dengan hidung Kalung bunga tanjung Bau sedapnya harum wangi Senangnya hati Sayang kepada keluarga Saya sayang pada bapa Pada ibu dan saudara Saya sayang pada kakak Pada abang dan semua. Merekalah berusaha Jaga saya sampai besar Merekalah bantu saya Bersekolah untuk jaya. Waktu malam sungguh indah diwaktu malam sunyi sepi amannya alam ribuan bintang kelip-kelipan Inilah ciptaatuhann cuba lihat bulan mengambang waktu malam terang benderang oh sungguh cantik seluruh alam Inilah kuasa tuhan

Lagu Haiwan: TUPAI
ADA SEKO ANOK TUPA, ATAS JULAI MOKTE, KUDUNG EKOR, PEROT LAPAR, JALE CARI MAKE, JALE CARI MAKE KEJADIAN TUHE, DIPANGGIL NAMA TUPA,

ASALNYA DALE HUTE, SEJENIS MAMALIA KALAU PASAI JAKEH KOT DEHE, DIALAH YANG PALING PANDAI JATUH JARE- JARE, KERANO DIA TOK SOBAR PANDAI-PANDAI TUPA MELOPAK, JATUH TANAH JUGA NAK WI KOBA ORANG JAHAT, JANGE TELAJAK MANGOT JANGE TELAJAK MANGOT ORANG ZAME ITU, PAKAT HAMBAK TUPAI BIMBANG KAWOH KAYU, TAKOT TOK DEE BESAR NYIOR DURIAN DUKU, KALAU DEE NYA KERIT TUPA PENDEK TAHUN TU, NYIOR DURIAN TAK DE NAK JUAL ORANG KAMPONG TUPAI SEKO, HAMBAK HARI-HARI NYA PAKAT LENGKONG, NYA PAKAT PEKONG TUPA TAK LEH LARI, TUPA TAK LEH LARI TAKAT BEDIL ADO, TUPA HABIH MATI HOK NILAH SAYA RASO, KITA SANGAT RUGI KITA MANUSIO, TINGGI MANO PON KITA NGAJI NAK WAT TUPA SEKO, TENTU SEKALI DAH TAK JADI LA NI KAMPONG, ATAS PAGAR JARE BOLEH TENGUK, BAPA TUPA, IBU TUPA JALE BAWAK ANOK, JALE BAWAK ANOK RASA KESIAN SUNGGOH, TENGOK SEKO ANOK TUPA KERANA TELAJAK KURUH, SAMPAI TOK LEH NAK MENITI PAGA BULU-BULUH PUN HABIH LUROH, AIR MATA BERAI-BERAI MARI DALE BAROH, BERKALI KENA RACUN TEBAKA ADA SEKO ANOK TUPA, ATAS JULAI MOKTE, KUDUNG EKOR, PEROT LAPAR, JALE CARI MAKE, JALE CARI MAKE

Gembira Jumpa Ibu. Hatiku gembira, bilaku bejumpa, Dengan ibu tercinta yang rajin bekerja Ibuku seorang ibu yang penyayang, Mendidik mengasuhku tanpa rasa jemu Oh ibu Bila keluar kemana-mana Ibu sentiasa menjaga anaknya, Memakai tudung cantik sekali

Wajahnya pula sopan tak berseri Riang rasa hatiu dapat ibu misali, Mendidik mengasuhku, jadi insan berilmu, Oh ibu.

Tugas Guru Dari pagi sehingga ke petang Tugas dijalankan penuh sabar Tawa tangis rentak anak-anak Jadi lagu riang dihatiku Ibu bapa dan juga majikan Amalan yang telah ku terima Walau apa rtintangan yang datang Akan ku hadapi dengan tenang. Kasih sayang bahagi sama rata, Tugas membentuk akhlak yang mulia Kalau ada jangan sampai mendera Ku berjaya Dengan rasa tabah. Hajat kamipengasuh yang cemerlang Hajat kamii pengasuh yang gemilang Hajat kami Khidmat yang dipatuhi Hajat kami semoga diberkati. Alat muzik:

Latihan Tangan:

5.

4.

8.

3.

7.

2

6.

1

Simbol-simbol yang berkaitan dengan bunyi kuat atau lembut dalam Muzik

P F
Solfa

(piano) ( forte)

-

lembut (soft) kuat (loud)

Sekian. Selamat Berseminar.

RENUNGAN

Zulky54@yahoo.com 013-6086826