Feminisme

-merupakan perjuangan kaum wanita untuk mendapatkan status dan hak yang sama dengan lelaki.

KONSEP: 3 konsep yang berkaitan dengan feminisme: 1. feminism -merujuk kepada isu dan status politik 2. femaleness/wanita - merujuk kepada aspek fizikal dan biologi 3. femininity/kewanitaan - merujuk kepada tingkah laku yang diperhatikan oleh kebudayaan

TEORI FEMINISME: -Bertitik tolak daripada tanggapan kaum wanita selama ini telah dipinggirkan, dibelenggu dan ditindas. -Berpunca daripada andaian kaum wanita secara biologinya lemah dan telah dieksploitasi sejak zaman-berzaman.

TEORI KRITIKAN FEMINISME: -dibentuk daripada idealisme feminis -bertitik tolak daripada penentangan terhadap penindasan oleh kaum lelaki dan seksisme. -aspek biologi juga merupakan 1 perkara penting dlm prinsip kritikan feminisme.

2. 3. dan klise. -bertujuan untuk mengubah persepsi wanita. -pertubuhan wanita menuntut hak sama rata berkembang menjelang abad ke-20 di Eropah dalam isu politik. lemah.) .3 PEGANGAN KRITIKAN FEMINISME: 1. stereotaip. ginokritik yang meneliti sifat-sifat pembeza dengan penulis lelaki dan tumpuan kritikan pada aspek budaya. dan biological. -berusaha mengubah persepsi dan intitusi kemasyarakatan agar menuju ke arah kesamarataan. pengalaman. ( kritikan ini sengaja mendedahkan penindasan itu untuk memperlihatkan kezaliman lelaki dan mendapatkan simpati rakyat. 3. lahirlah pendekatan secara sastera feminis. iaitu setiap wanita bebas untuk mencapai aspirasi kendiri dalam apa-apa keadaan.kajian harus membayangkan realiti wanita yang sebenar dan dinilai berdasarkan ukuran pandangan feminis. -seterusnya. agama. PENDEKATAN FEMINISME DALAM MENGANALISIS TEKS: 1.kajian harus berusaha untuk menghubungkan teks dengan masyarakat. dan sosial. terutamanya penentangan terhadap ketidakadilan dalam masyarakat. politik dan kuasa. 2. -kaum wanita dianggap sebagai kelas bawahan dan dipandang sebagai kelas rendah dari segi politik.sosialis yang berasal dari teori sastera Marxist berusaha untuk membanteras fahaman yang melibatkan wanita sebagai hamba di rumah atau buruh. kajian berfokus terhadap wanita dari segi peranannya untuk menentang penindasan dan usaha ke arah kebebasan. GERAKAN FEMINISME: -bermula di barat -memperlihatkan suara wanita memperjuangkan hak yang sama rata dengan lelaki. ideologikal yang berteras pada permikiran bahawa sikap pembaca harus diubah daripada menganggap wanita sebagai ditindas kepada wanita sebagai feminis dan tidak lagi ditafsirkan sebagai watak statik.

lelaki tiada langsung pengalaman melahirkan anak. psikoanalitis memfokuskan pembentukan watak wanita agar mereka merasai persamaan dan seterusnya menyedarkan mereka untuk merbut kembali kekuasaan yang telah lama hilang itu. . terutamanya yang berkaitan dengan psikologikal kewanitaan. dalam penulisan puisi. maka gambaran detik-detik kelahiran itu tidak sejelas dan setepat yang diceritakan oleh penulis wanita. Ia sesuai dengan sifat manusia yang dapat dikenali melalui percakapan. bagi penulis feminis radikal mengatakan perkara sedemikian perlu dihuraikan dengan sejelas-jelasnya bertujuan untuk membetulkan fakta dan gambaran yang diberikan oleh kaum lelaki. Hal ini tidak dapat dilakukan oleh kaum lelaki. 6. lemah. hanya penulis wanita dikatakan dapat menggambarkan hal-hal kewanitaan dengan penuh penghayatan dan puitis. gerak laku dan tindakannya. 2. 4. Sebagai contoh. Sebaliknya. terdapat perkara yang bersifat dalaman dan peribadi wanita tidak didedahkan kepada umum. kebebasan mereka dan menggambarkan wanita sebagai positif dan bersemangat. malahan aspek kejiwaan dan emosi. dan tidak boleh hidup sendiri. manakala penulis lelaki hanya dapat membuat gambaran secara imiginasi dan luaran sahaja kerana mereka tidak mengalami hal sebenar. pesimis. Hal ini dipertikaikan oleh penulis wanita kerana wanita juga mampu bekerja untuk menyara hidup dan membebaskan diri daripada belenggu kaum lelaki.4. Namun. 5. misalnya pengalaman kedatangan haid. kaum lelaki menganggap memang tugas wanita untuk menggandung selama sembilan bulan dan melahirkan anak kerana itu sudah menjadi ciri biologi wanita. penulis lelaki menggambarkan wanita sebagai negatif. 3. penulis wanita sentiasa memperjuangkan kesamarataan. Sebagai contoh. Perasaan kolektif ini membuatkan feminisme akan mengenal diri mereka yang sebenarnya. ISU-ISU KRITIKAN FEMINISME: Aspek biologi1. gambaran fizikal dan jasmani wanita hanya dapat digambarkan secara tepat oleh penulis wanita sendiri. disiplin psikologi diaplikasikan dalam karya sastera yang berhubung dengan feminis bagi menerangkan aksi dan reaksi watak yang sukar diramal dan dijangkakan tindak-tanduknya. gambaran watak wanita oleh penulis wanita sendiri bukan hanya keadaan lahiriahnya sahaja.

ia mengkaji semula dan menyorot usaha pengkritik sastera dalam mengemukakan ciri-ciri salah anggap kritikan tentang wanita dan mengesan pengarang wanita yang tidak dimasukkan dalam sejarah. pandangan telah berubah dengan mengkategorikan wanita kepada wanita bekerja dan wanita tidak bekerja. Pengalaman penulis wanita itu sendiri memberikan gambaran psikologi yang berbeza dengan watak lelaki. keinginan. 1. Dari segi kelas sosial pula. ia turut menganalisis wanita yang dieksploitasi dan dimanipulasi. ia mendorong penulis wanita menghasilkan karya-karya baharu. pemikiran dan segala unsur yang lahir dari hati nurani watak.7. ada wanita yang berjaya menjawat jawatan yang tinggi dan tidak kurang juga yang masih tidak bekerja. 3. 5. Aspek sosial1. -kerana hal feminisme menumpukan perhatian pada citra wanita serta wanita sebagai pembaca dan pengguna.yakin diri dan membawa semangat baru dalam karya. . Misalnya menggambarkan watak wanita yang mempunyai perwatakan dan perjuangan yang dapat merobohkan penguasaan lelaki. Tugas sosial yang berhubung dengan pendidikan memperlihatkan wanita akhirnya diberikan peluang untuk mendapatkan pendidikan formal di sekolah yang sama dengan pelajar lelaki. jiwa. Melalui pendidikan tersebut. tekanan perasaan. 2. ia mendedahkan mekanisme bela diri yang digunakan oleh kaum lelaki dengan menggambarkan watak wanita yang stereotaip dan seolah-olah tiada kompleksiti jiwa. menengah dan atasan juga masih diteruskan. 4. dianggap lemah dan penuh daya berahi. walaupun kategori dengan berdasarkan kelas bawahan. aspek ini turut diberi perhatian kerana dikaitkan dengan perbezaan jantina lelaki dan perempuan seperti tugas sosial dan kelas sosial. ia menyedarkan kita tentang perkaita rapat antara aspek seksual dengan karya yang dianalisis. golongan feminis menitikberatkan psikologi watak-watak yang digambarkan oleh pengarang dalam karya itu sendiri seperti cita rasa. KEPENTINGAN KRITIKAN FEMINISME DALAM KAJIAN SASTERA: -memberikan perspektif berbeza dalam meneliti dan mengkaji karya kesusasteraan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful