rg sk ;h 4h ~ k ~gj .k Ƌg -g Jgjg ~g ' k ·- h ;k .

ſ g :g -g Jgj ~g - h
'Sebaik-baik orang di antara kaIian adaIah yang beIajar AI-Qur'an
dan mengajarkannya kembaIi." (HR. Bukhori).
; - - r r ¿ Ə Ƌ '
. . . . ;
4 · ~ - - = =
s - : . J
HUKUM MIM MATI
HUKUM
BACAAN MIM
MATI
( ~ )
~
~
IDGHOM MIMI
ƃi -k -g ~' e ~i sk ~i sk
IKHFA SYAFAWI
ƃi rk ~g ' e .g ~g :i s
IZHAR SYAFAWI
ƃi =k -g ;' e .g ~g : i s
Dibaca
Samar-samar
Dibaca
JeIas
DiIeburkan dan
Didengungkan
PHuruf Ikhfa iaIah "ba".
PBiIa "mim" bertemu "ba" yg
berbaris dIm 2 kaIimah shj,
wajib mengikhfa'kan huruf
mim sukun di sisi huruf
"ba" yg berbaris serta
dengung sempurna (2
harkat).
PDinamakan jg Ikhfa' Syafawi- Ikhfa'
kebibiran (perimbangan dgn
makhraj huruf mim yg keIuar drpd
2 bibir).
PCara bacaan Ikhfa' Syafawi serupa
dgn bacaan IqIab "nun" sukun &
tanwim bertemu dgn huruf "ba"-
ke2 bibir tdk bIh dirapatkan tp
direnggangkan sikit.
PJk bibir dirapat, bacaan jd Idgham
MithIaini Saghir.
P Huruf Idgham adaIah "mim".
P BiIa " mim" sukun bertemu dgn huruf "mim"
yg berbaris dgn 2 kaIimah.
P Cara bacaan wajib mengidghamkan huruf
"mim" sukun (pertama) ke dIm huruf "mim"
yg berbaris (ke2) serta dengung sempurna
(2 harkat).
P Jg dinamakan Idgham MithIaini Saghir-
Idgham 2 jenis huruf yg sama keciI (krn ke2
huruf yg bertemu itu "mim" serupa pd
makhraj & sifat, dinamakn keciI krn huruf
pertama bertanda sukun & berikutnya
PHuruf seIain drpd "ba" & "mim"-
26 huruf hijaiyah bhs Arab sama
ada dIm 1 atau 2 kaIimah.
PHukum bacaan wajib menyatakan
sebutan huruf "mim" sukun drpd
makhrajnya serta tanpa dengung
(dengung tak dipjgkan smpi 2
harkat, hanya kekaIkan kadar
dengung yg sedia ada pdnya).
PJg di namakan dgn
makhraj huruf "mim"
yg keIuar drpd 2 bibir.
¯^'¹^'¯¯¯
¹^!^'1 !|
'|\
|¹¹¯'¹.^'!
P ſg .g »k Ƌg g =g ¸k -g -g -g .g g -hj =g
-i ſg .k -g -' i .' k -i .- i
P ſg .g »k ¸g -k -g .k =g ¸k ~g -h »k -i ¸ Ƌg .k .i .- f
P g ſg k .g .g -g .g ¸k -i »k =g ¸k d ' ſg -g -' i .- g
P Ƌg k »i ·- i » -i -i -g ' g Ɖf »ij . .i -ij .- f
P -g -g -g .g -h »k =g -g .k -f »gj ſk =h . f
%
O^. /[Iii[ [)0¯] : )¯
1. lzhc( Sycfcwi
2 & 3. lzhc( Sycfcwi
4. lzhc( Sycfcwi
5. lkhfc Sycfcwi
ó. lzhc( Sycfcwi
g ' gj `g »h - g .g ¸k =h »k g g -k »g Ɖh -' i
g -g g =g Ƌ' h -h
ſg .k - g »k ~ ih -i g -jji 'k · g .' g »i ¸k .g
PDisediakan oIeh:
PSHUHADA
PWANIE
PLIN
PZATI
PMC-D

47../..02-.hggjg k&gg kk g g k h gj g gj h h k g $0-. # :47 .3/.7.3.3203.39.7.33... -.7 ":7 .3-0...3 /.

. 0.7 && % -.2.3 ' &  ..3/.2..7 8.8 $ e &gi i g g k  k ik i g k e&i ie&ki g g g # $ & 0-:7.&&% -..3 /03:3. $.

P. P:7:11.. /03:38025:73. .3:7:1 228::3/88:7:1 -. .78/2.-2031.8 .788079.-. 22 -07902: -. -07-.2. -07-..

 0--7.P 3.- 3:3 8::3 9.807:5..7....9 -.389 P --7/7.-.7/75/ --7 P .5.1. 0--79/-/7..395 /703.32-07902:/3:7:1 -.2 .3.. $.2. /3-.3//.31.9.3/3 2..3 5072-.7.3. 1.. $.5.36.1...31.:7:1220:.

 22 8::3-07902:/3:7:1 22 -07-.0.7. . 81.9 /3.73:7:1 P .2.3.-203/.2.2.2.3$.2..2. P .9 P /3./03:38025:73.:7:1/.78 0 8079. 0/2:7:1 22 -07-..2. 22 P .7.3:7:1 22 8::3 5079.7 /.7.2038:7:18./.-.29..5/ 2.30. 730 :7:1-07902:9: 22 807:5.3/...78/3.

0./2...:..3:7:1 22 8::3/75/ 2.9. P :7:180.3825 ./.9. P ::2-.-87..  22 :7:1.-./03:3 /03:39.9.2.-203. .3./..3./5..2.7 /03:380/./.7.5/3..-8.3.3.35.3/75/ .9 .3 80-:9.7.8079.

2.:7:1 22 0:.7/75/--7 .7.3/3 2.P/3..

 % %  ! %%% .

 g&gggg kg P hj g g g k g g i i k &i&&g & g k i ikg kk'gkg P f i hgk g g k g &&&g &kgkg P g i g d k g ik g g g g 'f &'&g P f ij i ij g g i i i i k k fk' P f h gj k g g h g g g g "$  ( .7$.$.1. %  .7$.7$. .1.1. .1. 1.1.  .7$.

g&&&i%igg k i g g k ji g hk k %&h gkgh& i k g g h k g g gj g h g g g g h && .

340 P $& P P P % P  ..P 80/.