rg sk ;h 4h ~ k ~gj .k Ƌg -g Jgjg ~g ' k ·- h ;k .

ſ g :g -g Jgj ~g - h
'Sebaik-baik orang di antara kaIian adaIah yang beIajar AI-Qur'an
dan mengajarkannya kembaIi." (HR. Bukhori).
; - - r r ¿ Ə Ƌ '
. . . . ;
4 · ~ - - = =
s - : . J
HUKUM MIM MATI
HUKUM
BACAAN MIM
MATI
( ~ )
~
~
IDGHOM MIMI
ƃi -k -g ~' e ~i sk ~i sk
IKHFA SYAFAWI
ƃi rk ~g ' e .g ~g :i s
IZHAR SYAFAWI
ƃi =k -g ;' e .g ~g : i s
Dibaca
Samar-samar
Dibaca
JeIas
DiIeburkan dan
Didengungkan
PHuruf Ikhfa iaIah "ba".
PBiIa "mim" bertemu "ba" yg
berbaris dIm 2 kaIimah shj,
wajib mengikhfa'kan huruf
mim sukun di sisi huruf
"ba" yg berbaris serta
dengung sempurna (2
harkat).
PDinamakan jg Ikhfa' Syafawi- Ikhfa'
kebibiran (perimbangan dgn
makhraj huruf mim yg keIuar drpd
2 bibir).
PCara bacaan Ikhfa' Syafawi serupa
dgn bacaan IqIab "nun" sukun &
tanwim bertemu dgn huruf "ba"-
ke2 bibir tdk bIh dirapatkan tp
direnggangkan sikit.
PJk bibir dirapat, bacaan jd Idgham
MithIaini Saghir.
P Huruf Idgham adaIah "mim".
P BiIa " mim" sukun bertemu dgn huruf "mim"
yg berbaris dgn 2 kaIimah.
P Cara bacaan wajib mengidghamkan huruf
"mim" sukun (pertama) ke dIm huruf "mim"
yg berbaris (ke2) serta dengung sempurna
(2 harkat).
P Jg dinamakan Idgham MithIaini Saghir-
Idgham 2 jenis huruf yg sama keciI (krn ke2
huruf yg bertemu itu "mim" serupa pd
makhraj & sifat, dinamakn keciI krn huruf
pertama bertanda sukun & berikutnya
PHuruf seIain drpd "ba" & "mim"-
26 huruf hijaiyah bhs Arab sama
ada dIm 1 atau 2 kaIimah.
PHukum bacaan wajib menyatakan
sebutan huruf "mim" sukun drpd
makhrajnya serta tanpa dengung
(dengung tak dipjgkan smpi 2
harkat, hanya kekaIkan kadar
dengung yg sedia ada pdnya).
PJg di namakan dgn
makhraj huruf "mim"
yg keIuar drpd 2 bibir.
¯^'¹^'¯¯¯
¹^!^'1 !|
'|\
|¹¹¯'¹.^'!
P ſg .g »k Ƌg g =g ¸k -g -g -g .g g -hj =g
-i ſg .k -g -' i .' k -i .- i
P ſg .g »k ¸g -k -g .k =g ¸k ~g -h »k -i ¸ Ƌg .k .i .- f
P g ſg k .g .g -g .g ¸k -i »k =g ¸k d ' ſg -g -' i .- g
P Ƌg k »i ·- i » -i -i -g ' g Ɖf »ij . .i -ij .- f
P -g -g -g .g -h »k =g -g .k -f »gj ſk =h . f
%
O^. /[Iii[ [)0¯] : )¯
1. lzhc( Sycfcwi
2 & 3. lzhc( Sycfcwi
4. lzhc( Sycfcwi
5. lkhfc Sycfcwi
ó. lzhc( Sycfcwi
g ' gj `g »h - g .g ¸k =h »k g g -k »g Ɖh -' i
g -g g =g Ƌ' h -h
ſg .k - g »k ~ ih -i g -jji 'k · g .' g »i ¸k .g
PDisediakan oIeh:
PSHUHADA
PWANIE
PLIN
PZATI
PMC-D

3 /..3.39. -.47.02-.7. # :47 .../.3203...33.7 ":7 .7.hggjg k&gg kk g g k h gj g gj h h k g $0-..3/.3-0.

 $...3/.7 8..2.8 $ e &gi i g g k  k ik i g k e&i ie&ki g g g # $ & 0-:7.2..3 ' &  .&&% -. 0.3 /03:3.7 && % -.

8 .-..2. P:7:11. 22 -07902: -.788079. . /03:38025:73.78/2.3:7:1 228::3/88:7:1 -.-2031. . -07-. P. -07-..

 1.31.36..389 P --7/7.1.3.:7:1220:.7. 0--79/-/7. $.395 /703...807:5. 0--7.7/75/ --7 P .3.1.2 .9...5. $.32-07902:/3:7:1 -.3 5072-.P 3.3/3 2..31.-.3//.5.7.....9 -. /3-.- 3:3 8::3 9.2.

./.2.7. 0/2:7:1 22 -07-.9 P /3.-.2.9 /3. P . 81. 22 8::3-07902:/3:7:1 22 -07-.3$.3/.7 /.5/ 2.73:7:1 P .3:7:1 22 8::3 5079...2038:7:18..78/3. 22 P .2.3.7.:7:1/..30.-203/.7. ./03:38025:73.2.2.29.2.0. 730 :7:1-07902:9: 22 807:5.2.78 0 8079.

8079../5.3.-87.9 ./.. .7.7 /03:380/.3 80-:9.9.3.  22 :7:1.:..3. P :7:180.9.7./.2.9.3/75/ ..5/3...2.-./2.3825 .35.-8. P ::2-./.3:7:1 22 8::3/75/ 2.0../03:3 /03:39.-203.3.

.3/3 2.:7:1 22 0:.7.P/3.7/75/--7 .2.

 % %  ! %%% .

 %  . .7$. g&gggg kg P hj g g g k g g i i k &i&&g & g k i ikg kk'gkg P f i hgk g g k g &&&g &kgkg P g i g d k g ik g g g g 'f &'&g P f ij i ij g g i i i i k k fk' P f h gj k g g h g g g g "$  ( .7$.  . .7$.1.7$.$.1.1.1. 1.1.

g&&&i%igg k i g g k ji g hk k %&h gkgh& i k g g h k g g gj g h g g g g h && .

P 80/..340 P $& P P P % P  .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful