rg sk ;h 4h ~ k ~gj .k Ƌg -g Jgjg ~g ' k ·- h ;k .

ſ g :g -g Jgj ~g - h
'Sebaik-baik orang di antara kaIian adaIah yang beIajar AI-Qur'an
dan mengajarkannya kembaIi." (HR. Bukhori).
; - - r r ¿ Ə Ƌ '
. . . . ;
4 · ~ - - = =
s - : . J
HUKUM MIM MATI
HUKUM
BACAAN MIM
MATI
( ~ )
~
~
IDGHOM MIMI
ƃi -k -g ~' e ~i sk ~i sk
IKHFA SYAFAWI
ƃi rk ~g ' e .g ~g :i s
IZHAR SYAFAWI
ƃi =k -g ;' e .g ~g : i s
Dibaca
Samar-samar
Dibaca
JeIas
DiIeburkan dan
Didengungkan
PHuruf Ikhfa iaIah "ba".
PBiIa "mim" bertemu "ba" yg
berbaris dIm 2 kaIimah shj,
wajib mengikhfa'kan huruf
mim sukun di sisi huruf
"ba" yg berbaris serta
dengung sempurna (2
harkat).
PDinamakan jg Ikhfa' Syafawi- Ikhfa'
kebibiran (perimbangan dgn
makhraj huruf mim yg keIuar drpd
2 bibir).
PCara bacaan Ikhfa' Syafawi serupa
dgn bacaan IqIab "nun" sukun &
tanwim bertemu dgn huruf "ba"-
ke2 bibir tdk bIh dirapatkan tp
direnggangkan sikit.
PJk bibir dirapat, bacaan jd Idgham
MithIaini Saghir.
P Huruf Idgham adaIah "mim".
P BiIa " mim" sukun bertemu dgn huruf "mim"
yg berbaris dgn 2 kaIimah.
P Cara bacaan wajib mengidghamkan huruf
"mim" sukun (pertama) ke dIm huruf "mim"
yg berbaris (ke2) serta dengung sempurna
(2 harkat).
P Jg dinamakan Idgham MithIaini Saghir-
Idgham 2 jenis huruf yg sama keciI (krn ke2
huruf yg bertemu itu "mim" serupa pd
makhraj & sifat, dinamakn keciI krn huruf
pertama bertanda sukun & berikutnya
PHuruf seIain drpd "ba" & "mim"-
26 huruf hijaiyah bhs Arab sama
ada dIm 1 atau 2 kaIimah.
PHukum bacaan wajib menyatakan
sebutan huruf "mim" sukun drpd
makhrajnya serta tanpa dengung
(dengung tak dipjgkan smpi 2
harkat, hanya kekaIkan kadar
dengung yg sedia ada pdnya).
PJg di namakan dgn
makhraj huruf "mim"
yg keIuar drpd 2 bibir.
¯^'¹^'¯¯¯
¹^!^'1 !|
'|\
|¹¹¯'¹.^'!
P ſg .g »k Ƌg g =g ¸k -g -g -g .g g -hj =g
-i ſg .k -g -' i .' k -i .- i
P ſg .g »k ¸g -k -g .k =g ¸k ~g -h »k -i ¸ Ƌg .k .i .- f
P g ſg k .g .g -g .g ¸k -i »k =g ¸k d ' ſg -g -' i .- g
P Ƌg k »i ·- i » -i -i -g ' g Ɖf »ij . .i -ij .- f
P -g -g -g .g -h »k =g -g .k -f »gj ſk =h . f
%
O^. /[Iii[ [)0¯] : )¯
1. lzhc( Sycfcwi
2 & 3. lzhc( Sycfcwi
4. lzhc( Sycfcwi
5. lkhfc Sycfcwi
ó. lzhc( Sycfcwi
g ' gj `g »h - g .g ¸k =h »k g g -k »g Ɖh -' i
g -g g =g Ƌ' h -h
ſg .k - g »k ~ ih -i g -jji 'k · g .' g »i ¸k .g
PDisediakan oIeh:
PSHUHADA
PWANIE
PLIN
PZATI
PMC-D

02-.7. # :47 .33.3-0./.3203..7 ":7 .3/..7..39..3..hggjg k&gg kk g g k h gj g gj h h k g $0-.47.. -.3 /.

&&% -.7 && % -... $..3 ' &  .3 /03:3.. 0.2.2.3/.7 8.8 $ e &gi i g g k  k ik i g k e&i ie&ki g g g # $ & 0-:7.

. 22 -07902: -.3:7:1 228::3/88:7:1 -.788079. P:7:11. -07-.78/2. . -07-..-.8 .2. /03:38025:73. P. .-2031.

0--79/-/7.32-07902:/3:7:1 -..389 P --7/7.36.807:5.7/75/ --7 P .7.9.9 -.31.1....3/3 2.3//. 0--7.31.- 3:3 8::3 9.-... $. 1.1.5.3 5072-.. /3-.. $..2.3.2 .7.5.3.:7:1220:.395 /703..P 3.

 81.73:7:1 P .9 P /3. 22 P .3. 0/2:7:1 22 -07-.2.0....3:7:1 22 8::3 5079.2.7.2038:7:18.29. P . .-.9 /3..78 0 8079.78/3.3/.:7:1/.2.2. 730 :7:1-07902:9: 22 807:5. 22 8::3-07902:/3:7:1 22 -07-.2.7../03:38025:73.3$./.2.30.7 /.5/ 2.7.-203/.2.

7.9.3../2.-87.3.35./03:3 /03:39.3:7:1 22 8::3/75/ 2.:..7 /03:380/.-8.9.-.7.2..3./..3825 .3 80-:9./././5..  22 :7:1.0.3. P :7:180..9 .8079.9..-203.5/3. P ::2-.3/75/ . .2.

.3/3 2.:7:1 22 0:.P/3.7.2.7/75/--7 .

 % %  ! %%% .

1.1.7$.$.  .7$. g&gggg kg P hj g g g k g g i i k &i&&g & g k i ikg kk'gkg P f i hgk g g k g &&&g &kgkg P g i g d k g ik g g g g 'f &'&g P f ij i ij g g i i i i k k fk' P f h gj k g g h g g g g "$  ( . 1. . . %  .7$.1.1.1.7$.

g&&&i%igg k i g g k ji g hk k %&h gkgh& i k g g h k g g gj g h g g g g h && .

P 80/..340 P $& P P P % P  .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful