MAKALAH PTIM II

Tentang

CORAK PEMIKIRAN DAN SISTEM TEOLOGI BUYA HAMKA

Oleh AZIZMAN BP : 505 028

Dosen Pembimbing : Eliana Siregar M.Ag

FAKULTAS USHULUDDIN JURUSAN AQIDAH FILSAFAT

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI ( IAIN)

tentang Abu Yazid Al Busthami. Begitu juga kegemarannya pada dunia mistik-sufistik. 2 . yang dianggap bid¢ah oleh lingkungan HAMKA yang Muhammadiyah. yang juga menjadi karakter ulama tradisonalis NU. Dalam bukunya. Karakter keilmuan Islam klasiknya benar-benar sangat dekat dengan kultur Islam tradisionalis sebagaimana yang melekat pada ulama-ulama NU. Barjanzi itu menjadi brand culture orang-orang NU. Pada zaman Soekarno. Beliau menyanyikan bait-bait Barjanzi dan menerjemahkan dengan nuansa sastra sufistik yang tinggi. namun sekaligus menjadi seorang nasionalis yang berwibawa. yang datang ke satu misa di gereja dan bapak pastor di sana kemudian mengumumkan hadirnya seseorang yang menurut perasaannya bukan orang sembarangan.IMAM BONJOL PADANG 2008 M / 1429 H PENDAHULUAN HAMKA adalah muslim tradisionalis sekaligus modernis. terbukti dengan penguasaannya yang otoritatif terhadap kitab-kitab salaf. Dia seorang ulama yang istikamah dengan keislamannya. Dalam buku itu. Beliau adalah tokoh besar Muhammadiyah. Kefakihan “dirosah Islamiyah” (Islamic studies) yang dimiliki HAMKA sampai saat ini jarang dimiliki kader-kader Muhammadiyah yang justru terjebak dalam puritanisme Islam yang radikal-konservatif. tak ada nada penghukuman. HAMKA adalah ulama pertama yang membacakan syair-syair Maulud Barjanzi di Istana Negara. Justru terdapat nukilan. tampak kelapangan hati antar aliran mistik. seorang sufi. dilihat dari aura jiwanya yang kuat. misalnya. bahkan kepada pendekar union mystique Al Hallaj. Tasawuf Modern atau Tasawuf dari Abad ke Abad. namun juga sangat dekat dengan tradisi NU.

ayahnya telah mendirikan Sumatera Thawalib di Padang Panjang.yang akrab di sapa Inyiak Rasul. R. Politisi dan juga Sastrawan. HAMKA juga pernah mengikuti pengajaran agama di surau dan masjid yang diberikan ulama terkenal seperti Syeikh Ibrahim Musa. abuya dalam bahasa Arab. HAMKA adalah akronim namanya Haji Abdul Malik bin Abdul Karim Amrullah. PEMBAHASAN CORAK PEMIKIRAN DAN SISTEM TEOLOGI BUYA HAMKA A.Beliau disebut seorang Ulama. 17 Februari 1908 dan meninggal di Jakarta 24 Juli 1981. Hamka mula-mula bekerja sebagai guru agama pada tahun 1927 di Perkebunan Tebing Tinggi. Ayahnya. Di situ HAMKA mempelajari agama dan mendalami bahasa Arab. Padangpanjang dari tahun 1957 3 . Jakarta dan Universitas Muhammadiyah. Riwayat Hidup dan Pemikiran Buya Hamka seorang ulama. HAMKA kemudian dilantik sebagai dosen di Universitas Islam.M. Sutan Mansur. Surjoparonto dan Ki Bagus Hadikusumo. Maninjau. Ketika usia HAMKA mencapai 10 tahun. Medan dan guru agama di Padangpanjang pada tahun 1929.Dia diberikan sebutan Buya. Lahir di kampung Molek. sekembalinya dari Makkah 1906. Dibalik dari pada itu beliau juga memiliki corak pemikiran kalam tersendiri yang perlu kita kaji lebih jauh lagi pemikiran beliau ini. yaitu panggilan buat orang Minangkabau yang berasal dari kata abi. HAMKA mendapat pendidikan rendah di Sekolah Dasar Maninjau sehingga Darjah Dua. Syeikh Abd ul Karim bin Amrullah. Syeikh Ahmad Rasyid. politisi dan sastrawan besar yang tersohor dan dihormati di kawasan Asia. yang berarti ayah kami. seorang pelopor Gerakan Islam (tajdid) di Minangkabau. atau seseorang yang dihormati. Sumatera Barat.

Mustafa al-Manfaluti dan Hussain Haikal.hingga tahun 1958. bidaah. Hamka juga aktif dalam gerakan Islam melalui pertubuhan Muhammadiyah. tarekat dan kebatinan sesat di Padang Panjang. menggantikan S. beliau mengetuai cabang Muhammadiyah di Padang Panjang. Arnold Toynbee. beliau menjabat sebagai Pegawai Tinggi Agama oleh Menteri Agama Indonesia. Jakarta dan Profesor Universitas Mustopo. baik Islam maupun Barat. beliau meneliti karya sarjana Perancis. Kemudian beliau terpilih menjadi ketua Majlis Pimpinan Muhammadiyah di Sumatera Barat oleh Konferensi Muhammadiyah.Y. Ar Sutan Mansur dan Ki Bagus Hadikusumo sambil mengasah bakatnya sehingga menjadi seorang ahli pidato yang handal. Sigmund Freud. Hamka mendirikan pusat latihan pendakwah Muhammadiyah dan dua tahun kemudian beliau menjadi konsul Muhammadiyah di Makassar. Mulai tahun 1928. Sutan Mangkuto pada tahun 1946. Hamka juga rajin membaca dan bertukar-tukar pikiran dengan tokoh-tokoh terkenal Jakarta seperti HOS Tjokroaminoto. Jean Paul Sartre. Beliau menyusun kembali pembangunan dalam Kongres Muhammadiyah ke-31 di Yogyakarta pada tahun 1950. Setelah itu. sosiologi dan politik. Haji Fachrudin. Dari tahun 1951 hingga tahun 1960. 4 . beliau dapat menyelidiki karya ulama dan pujangga besar di Timur Tengah seperti Zaki Mubarak. Melalui bahasa Arab juga. Abbas al-Aqqad. Hamka adalah seorang otodidiak dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan seperti filsafat. William James. beliau diangkat menjadi rektor Perguruan Tinggi Islam. tetapi meletakkan jabatan itu ketika Sukarno menyuruhnya memilih antara menjadi pegawai negeri atau bergiat dalam politik Majlis Syura Muslimin Indonesia (Masyumi). sejarah. Jakarta. Inggris dan Jerman seperti Albert Camus. Karl Marx dan Pierre Loti. Dengan kemahiran bahasa Arabnya yang tinggi. Pada tahun 1929. Beliau mengikuti pendirian Muhammadiyah mulai tahun 1925 untuk melawan khurafat. Jurji Zaidan. Raden Mas Surjoparonoto. sastra.

Indonesia. Bintang Islam dan Seruan Muhammadiyah. Hamka dipilih sebagai penasihat pimpinan Pusat Muhammadiah. Pada tahun 1945. HAMKA dilantik sebagai ahli Badan Musyawarah Kebajikan Nasional. Semasa dipenjarakanlah maka beliau mula menulis Tafsir al-Azhar yang merupakan karya ilmiah terbesarnya. Masyumi kemudiannya diharamkan oleh pemerintah Indonesia pada tahun 1960. Mukti Ali melantik Hamka sebagai ketua umum Majlis Ulama Indonesia tetapi beliau kemudiannya meletak jawatan pada tahun 1981 karena nasihatnya tidak dipedulikan oleh pemerintah Indonesia. Pada tahun 1928. HAMKA telah dipenjarakan oleh Presiden Sukarno kerana dituduh pro-Malaysia. editor dan penerbit. Indonesia. Beliau menjadi anggota Konstituante Masyumi dan menjadi pemidato utama dalam Pilihan Raya Umum 1955. Pada tahun 1932. Dari tahun 1964 hingga tahun1966. Indonesia. beliau membantu menentang kemaraan kembali penjajah Belanda ke Indonesia melalui pidato dan menyertai kegiatan gerila di dalam hutan di Medan. Setelah keluar dari penjara. HAMKA juga pernah menjadi editor majalah Pedoman Masyarakat. Panji Masyarakat dan Gema Islam. Hamka juga menghasilkan karya ilmiah Islam dan karya kreatif seperti novel dan cerpen. penulis. Seruan Islam. Dr. Pada 26 Juli 1977. HAMKA merupakan seorang wartawan. Prof. beliau menjadi editor dan menerbitkan majalah al-Mahdi di Makasar. Pada tahun 1947. Selain aktif dalam soal keagamaan dan politik. Karya ilmiah terbesarnya ialah Tafsir al-Azhar (5 jilid) dan 5 . anggota Majlis Perjalanan Haji Indonesia dan anggota Lembaga Kebudayaan Nasional. Menteri Agama Indonesia.Pada tahun 1953. Kegiatan politik HAMKA bermula pada tahun 1925 apabila beliau menjadi anggota parti politik Sarekat Islam. beliau menjadi editor majalah Kemajuan Masyarakat. HAMKA dilantik sebagai ketua Barisan Pertahanan Nasional. HAMKA menjadi wartawan beberapa buah akhbar seperti Pelita Andalas. Sejak tahun 1920-an lagi.

6 . Arkanul Islam (1932) di Makassar. namun jasa dan pengaruhnya masih terasa sehingga kini dalam memartabatkan agama Islam. Daftar Karya Buya Hamka Khatibul Ummah. Mati mengandung malu (Salinan Al-Manfaluthi) 1934.Si Sabariah. dan gelaran Datuk Indono dan Pengeran Wiroguno daripada pemerintah Indonesia. Ditulis dalam huruf Arab. (1928) Pembela Islam (Tarikh Saidina Abu Bakar Shiddiq). 1974. Universitas Kebangsaan Malaysia. Ringkasan tarikh Ummat Islam (1929). Beliau bukan sahaja diterima sebagai seorang tokoh ulama dan sasterawan di negara kelahirannya. Hamka telah pulang ke rahmatullah pada 24 Juli 1981. malah jasanya di seluruh alam Nusantara. Majallah 'Tentera' (4 nomor) 1932. Doktor Honoris Causa. termasuk Malaysia dan Singapura. Majallah Al-Mahdi (9 nomor) 1932 di Makassar. Adat Minangkabau dan agama Islam (1929). Kepentingan melakukan tabligh (1929).1929. Hamka pernah menerima beberapa anugerah pada peringkat nasional dan antarabangsa seperti anugerah kehormatan Doctor Honoris Causa. 1958. Universitas al-Azhar. Hikmat Isra' dan Mikraj. . Di Bawah Lindungan Kaabah dan Merantau ke Deli. Balai Pustaka. di Makassar.antara novel-novelnya yang mendapat perhatian umum dan menjadi buku teks sastera di Malaysia dan Singapura termasuklah Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck. turut dihargai. Di Bawah Lindungan Ka'bah (1936) Pedoman Masyarakat. Jilid 1-3. Laila Majnun (1932) Balai Pustaka.

Mandi Cahaya di Tanah Suci.1949 di Bukittinggi. 1950. Dibantingkan ombak masyarakat. Margaretta Gauthier (terjemahan) 1940. Didalam Lembah cita-cita.1946. Dijemput mamaknya. Pedoman Masyarakat. Ayahku. Falsafah Hidup 1939. 1950. Pedoman Masyarakat.1946. 1950. Ditepi Sungai Dajlah.1939. Sedang Konperansi Meja Bundar. Tuan Direktur 1939.1946. Revolusi Pikiran.- Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck (1937). Majallah 'SEMANGAT ISLAM' (Zaman Jepun 1943). Di Dalam Lembah Kehidupan 1939. Menunggu Beduk berbunyi. Tashawwuf Modern 1939. 7 . Adat Minangkabau menghadapi Revolusi. Islam dan Demokrasi. Balai Pustaka. Lembaga Budi 1940. Sesudah naskah Renville. Revolusi Agama.1947. Mengembara Dilembah Nyl.1946. Merantau ke Deli (1940). Balai Pustaka. Keadilan Ilahy 1939. Toko Buku Syarkawi.1946.1950 di Jakarta.1946. Pedoman Masyarakat. sesudah revolusi 1946. Lembaga Hidup 1940. Negara Islam (1946). Majallah 'MENARA' (Terbit di Padang Panjang). Pidato Pembelaan Peristiwa Tiga Maret.1947.

di Padang Panjang.1946. Sejarah Ummat Islam Jilid 4.autobiografi sejak lahir 1908 sampai tahun 1950. Sejarah Ummat Islam Jilid 1.1953 Jilid 1.1939. Dari Perbendaharaan Lama. Bulan Bintang. Empat bulan di Amerika Jilid 2. 1963. Jakarta. Sayid Jamaluddin Al-Afhany 1965.- Kenangan-kenangan hidup 1. Ekspansi Ideologi (Alghazwul Fikri). disalin dari karangan-karangan Majalah GEMA ISLAM. Soal jawab 1960. 1001 Soal Hidup (Kumpulan karangan dr Pedoman Masyarakat. Kenangan-kenangan hidup 3. Perkembangan Tashawwuf dr abad ke abad. utk Doktor Honoris Causa. Muhammadiyah melalui 3 zaman.Cetakan 1 1937 . Kenangan-kenangan hidup 2. Medan. Sejarah Ummat Islam Jilid 3.1972.1953 oleh Bulan Bintang. Islam dan Kebatinan.1952. Pribadi. Agama dan perempuan. Pedoman Mubaligh Islam. 1970. Sejarah Ummat Islam Jilid 2. 8 . Jakarta. Kenangan-kenangan hidup 4. Arbie. dan 1982 oleh Pustaka Panjimas. Cetakan ke 2 tahun 1950. Empat bulan di Amerika. Bulan Bintang. 1963 dicetak oleh M.ditulis tahun 1938 diangsur sampai 1950. Fakta dan Khayal Tuanku Rao. Pengaruh ajaran Muhammad Abduh di Indonesia (Pidato di Kairo 1958). Lembaga Hikmat. Hak Asasi Manusia dipandang dari segi Islam 1968. Pelajaran Agama Islam.1950. dibukukan 1950).1956. Bulan Bintang.

kita bisa melihat dalam beberapa tafsirannya atas ayat terkesan sebagai pemikir kalam rasional – Namun disamping itu tidak pula mengatakannya beliau ini cenderung kepada Mu'tazilah . Pemikiran Teologi Hamka Kalau kita mengakaji corak pemikiran Teologi Buya Hamka.A. Himpunan Khutbah-khutbah. (6) keadilan Tuhan. (4) konsep iman. Semua entri point ini membuktikan bahwa Buya Hamka dalam dua masalah 9 .- Falsafah Ideologi Islam 1950(sekembali dr Mekkah). sehingga mematri kredo hidupnya dengan ungkapan "sekali berbakti sesudah itu mati". (3) free will dan predestination. Cita-cita kenegaraan dalam ajaran Islam (Kuliah umum) di Universiti Keristan 1970.1973.1974. Doa-doa Rasulullah S. Bohong di Dunia. ditulis pada saat dipenjara B.yang memberi tekanan kuat pada kemerdekaan manusia dalam berkehendak dan berbuat. (2) fungsi wahyu. Studi Islam 1973. dan (8) sifat-sifat Tuhan. yakni: (1) kekuatan akal. Sikap teologis ini melahirkan semangat kerja keras dan tidak mau menyerah pada keadaaan dalam diri Buya Hamka. Dalam bukunya Bapak Dr Yunan Yusuf beliau meneliti delapan masalah kalam.W. Pandangan Hidup Muslim. Sejarah Islam di Sumatera. (5) kekuasaan dan kehendak mutlak Tuhan. Kedudukan perempuan dalam Islam. Keadilan Sosial dalam Islam 1950 (sekembali dr Mekkah).(Menyambut Kongres Muhammadiyah di Padang). diterbitkan oleh Panji Masyarakat. Muhammadiyah di Minangkabau 1975. (7) perbuatan-perbuatan Tuhan. Tafsir Al-Azhar [1] Juzu' 1-30.1960. Urat Tunggang Pancasila.

secara metaforis bisa dinyatakan bahwa "malam bercermin kitab suci. Yunan menemukan pemikiran Hamka tentang kebebasan manusia dalam berkehendak dan berbuat. Dengan akalnya manusia bisa menimbang mana yang buruk dan mana yang mendatangkan kebaikan. Dalam masalah "free will" dan "predestination" serta konsep iman. Kezaliman mustahil bagi Allah. sedangkan enam masalah terakhir sejalan dengan aliran Mu'tazilah. Dengan kata lain. yang pada gilirannya akan memberikan arah pada jalan hidup itu sendiri. Buya Hamka tetap mengakui jangkauan takdir sebagai manifestasi dari kekuasaan Tuhan. konsep iman tidak hanya meniscayakan sekedar tasdiq tetapi juga ma'rifah dan 'amal. Paham ini dibangun dari realitas alam semesta yang berlaku atas Hikmah 10 . Adapun kekuasaan dan kehendak mutlak Tuhan dibatasi oleh kebebasan memilih (ikhtiyar) berdasarkan pertimbangan akal yang diberikan Tuhan kepada manusia. bila manusia tidak diberikan kebebasaan untuk memilih. keadilan Tuhan didefinisikan oleh Buya Hamka sebagai balasan atas semua perbuatan manusia. Namun. pemberian akal bagi manusia tidak mempunyai arti. meskipun sebesar zarrah (bentuk terkecil benda) sekalipun. Dengan kata lain. Inilah yang meniscayakan kekuasaan dan kehendak mutlak Tuhan tidak berlaku sepenuhnya. Hal ini erat kaitannya dengan keyakinan Hamka bahwa perbuatanperbuatan Tuhan terletak pada kewajiban-Nya untuk melakukan yang baik. walau tidak ada yang kuasa membendung jika memang Allah menghendaki. serta memberi warna pada tindakan dan tingkah laku dalam setiap aspek kehidupannya. Sementara. Ini didasarkan pada keberadaan teologi sebagai sebuah paham keagamaan yang akan menentukan bentuk watak sosial penganutnya. Bapak Dr. siang bertongkatkan besi".pertama menganut aliran Maturidiyah Bukhara. Sejalan dengan itu.

Hamka marangkum kedua aliran. "yamin" berarti hakekat "qudrat ilâhiyat"-Nya. Adapun dalam masalah ru'yatullah (melihat Allah). karena kitapun belum mampu melihat alam semesta. Dalam memahami masalah kemakhlukan al-Qur'an. 11 . Dalam bukunya Bapak Dr. yakni tidak mempersoalkan secara tajam perbedaan dalam hal tersebut. "yad" adalah kekuasaan dan restu-Nya. Penafsiran Buya Hamka atas Sifat-sifat Tuhan sejalan dengan pemikiran rasional ketika berbicara tentang antropomorfisme. Dia menghimbau agar Mu'tazilah dan Ahlus Sunnah modern tidak bertengkar lagi tentang masalah ini. baik yang rasional maupun tradisional. "ja'a rabbuka" ditafsirkan dengan telah datang ketentuan atau perintah Tuhan. Sikap Buya Hamka ini dipengaruhi oleh tafsiran surat Ali Imran ayat 7 bahwa Tuhan tidak melarang untuk menakwilkan ayat-ayat mutasyâbihât (samar). yang seringkali terjebak pada buaian konflik berkepanjangan tanpa menyuguhkan manfaat praktis bagi umat. dengan kecenderungan untuk menghindarkan diri dari perdebatan ilmu kalam.Yunan Yusuf Beliau Terkesan sangat hatihati untuk mengklaim Hamka sebagai penganut Mu'tazilah. Ia menyebutnya dengan "jalan tengah". baik yang berada di dalam maupun di luar diri kita sendiri. karena Buya Hamka selalu menyebut dirinya sebagai penganut Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Kata-kata "wajh" berarti zat Allah dan ridha-Nya. Pemikiran kalamnya yang identik dengan pemikiran Mu'tazilah tersebut. Hamka terlihat menganut paham rasional bahwa Tuhan tidak dapat dilihat dengan mata kepala kelak di akhirat. dan beberapa contoh lainnya. mungkin sampai sekarang kita tidak bisa hidup dalam siklus kehidupan alam yang berjalan normal dan baik. melainkan dengan mata hati.Kebijaksanaan Yang Maha Tinggi. Bila tidak. Semua pandangan Buya Hamka dalam menafsirkan ayat yang erat kaitannya dengan pemikiran kalam ini berlandaskan pada sikap untuk mencari alternatif atas perdebatan klasik seputar masalah kalam.

(4) konsep iman. Hal ini dianggap sebagai jalan terbaik untuk memacu berbagai ketertinggalan umat Islam.kelihatannya lebih dipengaruhi oleh realitas kontemporer yang menuntut tindakan atas dasar rasio serta mendahulukan inisiatif pribadi atas pertimbangan tradisi. (3) free will dan predestination. atau sikap rasional dengan pijakan kuat pada nash-nash agama. atau sikap rasional dengan pijakan kuat pada nash-nash agama. Buya Hamka dalam dua masalah pertama menganut aliran Maturidiyah Bukhara. karena Buya Hamka selalu menyebut dirinya sebagai penganut Ahlus Sunnah wal Jama'ah. (7) perbuatan-perbuatan Tuhan. PENUTUP Kesimpulan Dalam corak dan sisitem Teologi Buya Hamka ia terkesan seorang yang Rasional. namun Bukan berarti beliau ini cenderung kepada Mu'tazilah. Yaitu (1) kekuatan akal. 12 . sedangkan enam masalah terakhir sejalan dengan aliran Mu'tazilah. Hal ini dianggap sebagai jalan terbaik untuk memacu berbagai ketertinggalan umat Islam. Dalam delapan masalah Teologi . (6) keadilan Tuhan. Ringkasnya dari segi teologi kita tidak bisa mengklaim Hamka sebagai penganut Mu'tazilah. kelihatannya lebih dipengaruhi oleh realitas kontemporer semata yang menuntut tindakan atas dasar rasio serta mendahulukan inisiatif pribadi atas pertimbangan tradisi. Pemikiran kalamnya yang identik dengan pemikiran Mu'tazilah tersebut. dan (8) sifat-sifat Tuhan. (2) fungsi wahyu. (5) kekuasaan dan kehendak mutlak Tuhan.

tokohindonesia.or.psq. Yunan.com http://www.asp?mnid=31&id=5 Yusuf.wordpress.com http://www. Corak Pemikiran Kalam Tafsir Al-Azhar. Penerbit Pustaka Panjimas.DAFTAR PUSTAKA http://kabinetindonesia. Jakarta Th 1990 13 .id/perpustakaan_detail.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful