MAKALAH PTIM II

Tentang

CORAK PEMIKIRAN DAN SISTEM TEOLOGI BUYA HAMKA

Oleh AZIZMAN BP : 505 028

Dosen Pembimbing : Eliana Siregar M.Ag

FAKULTAS USHULUDDIN JURUSAN AQIDAH FILSAFAT

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI ( IAIN)

Barjanzi itu menjadi brand culture orang-orang NU. Dalam bukunya. Pada zaman Soekarno. namun juga sangat dekat dengan tradisi NU. seorang sufi. Kefakihan “dirosah Islamiyah” (Islamic studies) yang dimiliki HAMKA sampai saat ini jarang dimiliki kader-kader Muhammadiyah yang justru terjebak dalam puritanisme Islam yang radikal-konservatif. 2 . yang datang ke satu misa di gereja dan bapak pastor di sana kemudian mengumumkan hadirnya seseorang yang menurut perasaannya bukan orang sembarangan. tak ada nada penghukuman. tampak kelapangan hati antar aliran mistik.IMAM BONJOL PADANG 2008 M / 1429 H PENDAHULUAN HAMKA adalah muslim tradisionalis sekaligus modernis. Karakter keilmuan Islam klasiknya benar-benar sangat dekat dengan kultur Islam tradisionalis sebagaimana yang melekat pada ulama-ulama NU. yang juga menjadi karakter ulama tradisonalis NU. tentang Abu Yazid Al Busthami. yang dianggap bid¢ah oleh lingkungan HAMKA yang Muhammadiyah. Dalam buku itu. Beliau adalah tokoh besar Muhammadiyah. Begitu juga kegemarannya pada dunia mistik-sufistik. dilihat dari aura jiwanya yang kuat. misalnya. terbukti dengan penguasaannya yang otoritatif terhadap kitab-kitab salaf. bahkan kepada pendekar union mystique Al Hallaj. Beliau menyanyikan bait-bait Barjanzi dan menerjemahkan dengan nuansa sastra sufistik yang tinggi. namun sekaligus menjadi seorang nasionalis yang berwibawa. Justru terdapat nukilan. Tasawuf Modern atau Tasawuf dari Abad ke Abad. HAMKA adalah ulama pertama yang membacakan syair-syair Maulud Barjanzi di Istana Negara. Dia seorang ulama yang istikamah dengan keislamannya.

Padangpanjang dari tahun 1957 3 . HAMKA mendapat pendidikan rendah di Sekolah Dasar Maninjau sehingga Darjah Dua. politisi dan sastrawan besar yang tersohor dan dihormati di kawasan Asia. abuya dalam bahasa Arab. Maninjau. yaitu panggilan buat orang Minangkabau yang berasal dari kata abi. HAMKA juga pernah mengikuti pengajaran agama di surau dan masjid yang diberikan ulama terkenal seperti Syeikh Ibrahim Musa.Dia diberikan sebutan Buya. ayahnya telah mendirikan Sumatera Thawalib di Padang Panjang. HAMKA kemudian dilantik sebagai dosen di Universitas Islam. 17 Februari 1908 dan meninggal di Jakarta 24 Juli 1981. yang berarti ayah kami. Syeikh Abd ul Karim bin Amrullah. Politisi dan juga Sastrawan. Surjoparonto dan Ki Bagus Hadikusumo. Sumatera Barat. Riwayat Hidup dan Pemikiran Buya Hamka seorang ulama. Jakarta dan Universitas Muhammadiyah.yang akrab di sapa Inyiak Rasul. seorang pelopor Gerakan Islam (tajdid) di Minangkabau. Dibalik dari pada itu beliau juga memiliki corak pemikiran kalam tersendiri yang perlu kita kaji lebih jauh lagi pemikiran beliau ini. Hamka mula-mula bekerja sebagai guru agama pada tahun 1927 di Perkebunan Tebing Tinggi. Lahir di kampung Molek. Ketika usia HAMKA mencapai 10 tahun.Beliau disebut seorang Ulama. sekembalinya dari Makkah 1906. atau seseorang yang dihormati. Medan dan guru agama di Padangpanjang pada tahun 1929. HAMKA adalah akronim namanya Haji Abdul Malik bin Abdul Karim Amrullah.M. Sutan Mansur. PEMBAHASAN CORAK PEMIKIRAN DAN SISTEM TEOLOGI BUYA HAMKA A. Ayahnya. R. Syeikh Ahmad Rasyid. Di situ HAMKA mempelajari agama dan mendalami bahasa Arab.

Sigmund Freud. Arnold Toynbee. Hamka adalah seorang otodidiak dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan seperti filsafat. 4 . Inggris dan Jerman seperti Albert Camus. menggantikan S. Hamka mendirikan pusat latihan pendakwah Muhammadiyah dan dua tahun kemudian beliau menjadi konsul Muhammadiyah di Makassar. Beliau mengikuti pendirian Muhammadiyah mulai tahun 1925 untuk melawan khurafat. Mustafa al-Manfaluti dan Hussain Haikal. sejarah. Beliau menyusun kembali pembangunan dalam Kongres Muhammadiyah ke-31 di Yogyakarta pada tahun 1950.Y. beliau dapat menyelidiki karya ulama dan pujangga besar di Timur Tengah seperti Zaki Mubarak. bidaah. baik Islam maupun Barat. Mulai tahun 1928. Hamka juga rajin membaca dan bertukar-tukar pikiran dengan tokoh-tokoh terkenal Jakarta seperti HOS Tjokroaminoto. Pada tahun 1929. Sutan Mangkuto pada tahun 1946. Jurji Zaidan. Dari tahun 1951 hingga tahun 1960. beliau diangkat menjadi rektor Perguruan Tinggi Islam. tarekat dan kebatinan sesat di Padang Panjang. William James. beliau menjabat sebagai Pegawai Tinggi Agama oleh Menteri Agama Indonesia. Haji Fachrudin. Raden Mas Surjoparonoto. Ar Sutan Mansur dan Ki Bagus Hadikusumo sambil mengasah bakatnya sehingga menjadi seorang ahli pidato yang handal. tetapi meletakkan jabatan itu ketika Sukarno menyuruhnya memilih antara menjadi pegawai negeri atau bergiat dalam politik Majlis Syura Muslimin Indonesia (Masyumi). Setelah itu. Karl Marx dan Pierre Loti. Kemudian beliau terpilih menjadi ketua Majlis Pimpinan Muhammadiyah di Sumatera Barat oleh Konferensi Muhammadiyah. Abbas al-Aqqad. sosiologi dan politik. Melalui bahasa Arab juga. Jakarta. Dengan kemahiran bahasa Arabnya yang tinggi. beliau mengetuai cabang Muhammadiyah di Padang Panjang. Jakarta dan Profesor Universitas Mustopo. beliau meneliti karya sarjana Perancis.hingga tahun 1958. Hamka juga aktif dalam gerakan Islam melalui pertubuhan Muhammadiyah. Jean Paul Sartre. sastra.

HAMKA juga pernah menjadi editor majalah Pedoman Masyarakat. anggota Majlis Perjalanan Haji Indonesia dan anggota Lembaga Kebudayaan Nasional. HAMKA dilantik sebagai ketua Barisan Pertahanan Nasional. Semasa dipenjarakanlah maka beliau mula menulis Tafsir al-Azhar yang merupakan karya ilmiah terbesarnya. beliau menjadi editor majalah Kemajuan Masyarakat. Indonesia. Seruan Islam. Pada 26 Juli 1977. penulis. Hamka dipilih sebagai penasihat pimpinan Pusat Muhammadiah. beliau menjadi editor dan menerbitkan majalah al-Mahdi di Makasar. Selain aktif dalam soal keagamaan dan politik. Panji Masyarakat dan Gema Islam. Pada tahun 1932. Kegiatan politik HAMKA bermula pada tahun 1925 apabila beliau menjadi anggota parti politik Sarekat Islam. Bintang Islam dan Seruan Muhammadiyah. Indonesia. Sejak tahun 1920-an lagi. HAMKA merupakan seorang wartawan. Setelah keluar dari penjara. Dari tahun 1964 hingga tahun1966. Karya ilmiah terbesarnya ialah Tafsir al-Azhar (5 jilid) dan 5 . editor dan penerbit. Indonesia. Pada tahun 1928. Prof. Masyumi kemudiannya diharamkan oleh pemerintah Indonesia pada tahun 1960. Pada tahun 1945. Hamka juga menghasilkan karya ilmiah Islam dan karya kreatif seperti novel dan cerpen. Menteri Agama Indonesia. beliau membantu menentang kemaraan kembali penjajah Belanda ke Indonesia melalui pidato dan menyertai kegiatan gerila di dalam hutan di Medan. Beliau menjadi anggota Konstituante Masyumi dan menjadi pemidato utama dalam Pilihan Raya Umum 1955.Pada tahun 1953. Mukti Ali melantik Hamka sebagai ketua umum Majlis Ulama Indonesia tetapi beliau kemudiannya meletak jawatan pada tahun 1981 karena nasihatnya tidak dipedulikan oleh pemerintah Indonesia. Pada tahun 1947. HAMKA dilantik sebagai ahli Badan Musyawarah Kebajikan Nasional. HAMKA menjadi wartawan beberapa buah akhbar seperti Pelita Andalas. Dr. HAMKA telah dipenjarakan oleh Presiden Sukarno kerana dituduh pro-Malaysia.

Universitas Kebangsaan Malaysia. malah jasanya di seluruh alam Nusantara. Hamka telah pulang ke rahmatullah pada 24 Juli 1981. dan gelaran Datuk Indono dan Pengeran Wiroguno daripada pemerintah Indonesia. Doktor Honoris Causa.Si Sabariah. Beliau bukan sahaja diterima sebagai seorang tokoh ulama dan sasterawan di negara kelahirannya. Majallah 'Tentera' (4 nomor) 1932. Di Bawah Lindungan Kaabah dan Merantau ke Deli.1929. Universitas al-Azhar. Mati mengandung malu (Salinan Al-Manfaluthi) 1934. Kepentingan melakukan tabligh (1929). 1958. Laila Majnun (1932) Balai Pustaka. Ringkasan tarikh Ummat Islam (1929). Arkanul Islam (1932) di Makassar. (1928) Pembela Islam (Tarikh Saidina Abu Bakar Shiddiq). 6 . turut dihargai. Hikmat Isra' dan Mikraj. Daftar Karya Buya Hamka Khatibul Ummah. Ditulis dalam huruf Arab. . Jilid 1-3. Di Bawah Lindungan Ka'bah (1936) Pedoman Masyarakat. namun jasa dan pengaruhnya masih terasa sehingga kini dalam memartabatkan agama Islam.antara novel-novelnya yang mendapat perhatian umum dan menjadi buku teks sastera di Malaysia dan Singapura termasuklah Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck. Balai Pustaka. Hamka pernah menerima beberapa anugerah pada peringkat nasional dan antarabangsa seperti anugerah kehormatan Doctor Honoris Causa. Majallah Al-Mahdi (9 nomor) 1932 di Makassar. termasuk Malaysia dan Singapura. 1974. di Makassar. Adat Minangkabau dan agama Islam (1929).

Margaretta Gauthier (terjemahan) 1940. 1950.1939. Lembaga Budi 1940. Didalam Lembah cita-cita. Menunggu Beduk berbunyi.1946. sesudah revolusi 1946.1946. Sesudah naskah Renville. Revolusi Agama.1946. Pedoman Masyarakat. 7 . Islam dan Demokrasi. Balai Pustaka. Pidato Pembelaan Peristiwa Tiga Maret. Tashawwuf Modern 1939. Falsafah Hidup 1939.1947. Merantau ke Deli (1940).1946. 1950. Dijemput mamaknya.1947. 1950.1946. Majallah 'MENARA' (Terbit di Padang Panjang). Balai Pustaka. Majallah 'SEMANGAT ISLAM' (Zaman Jepun 1943). Adat Minangkabau menghadapi Revolusi. Mandi Cahaya di Tanah Suci. Dibantingkan ombak masyarakat. Di Dalam Lembah Kehidupan 1939.- Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck (1937).1950 di Jakarta. Mengembara Dilembah Nyl. Sedang Konperansi Meja Bundar. Revolusi Pikiran. Negara Islam (1946). Toko Buku Syarkawi. Ayahku. Pedoman Masyarakat.1949 di Bukittinggi. Pedoman Masyarakat. Lembaga Hidup 1940. Keadilan Ilahy 1939. Tuan Direktur 1939.1946. Ditepi Sungai Dajlah.

1956. Jakarta. 1001 Soal Hidup (Kumpulan karangan dr Pedoman Masyarakat. Cetakan ke 2 tahun 1950. dibukukan 1950). Muhammadiyah melalui 3 zaman. Hak Asasi Manusia dipandang dari segi Islam 1968. Sejarah Ummat Islam Jilid 2. dan 1982 oleh Pustaka Panjimas.1950. disalin dari karangan-karangan Majalah GEMA ISLAM. 8 . Islam dan Kebatinan. Sayid Jamaluddin Al-Afhany 1965. utk Doktor Honoris Causa.1953 oleh Bulan Bintang. Pribadi. Perkembangan Tashawwuf dr abad ke abad. Kenangan-kenangan hidup 2. 1970. Kenangan-kenangan hidup 4. 1963 dicetak oleh M. Medan. Fakta dan Khayal Tuanku Rao.autobiografi sejak lahir 1908 sampai tahun 1950.1952. Bulan Bintang. Pedoman Mubaligh Islam.1972. Lembaga Hikmat. Agama dan perempuan. Arbie. 1963. Ekspansi Ideologi (Alghazwul Fikri). Bulan Bintang. Kenangan-kenangan hidup 3.ditulis tahun 1938 diangsur sampai 1950. Sejarah Ummat Islam Jilid 4.Cetakan 1 1937 . Empat bulan di Amerika Jilid 2. Dari Perbendaharaan Lama.1953 Jilid 1.di Padang Panjang.- Kenangan-kenangan hidup 1.1939.1946. Jakarta. Empat bulan di Amerika. Sejarah Ummat Islam Jilid 3. Soal jawab 1960. Pelajaran Agama Islam. Bulan Bintang. Sejarah Ummat Islam Jilid 1. Pengaruh ajaran Muhammad Abduh di Indonesia (Pidato di Kairo 1958).

diterbitkan oleh Panji Masyarakat.1973.(Menyambut Kongres Muhammadiyah di Padang). (4) konsep iman. Himpunan Khutbah-khutbah. Pemikiran Teologi Hamka Kalau kita mengakaji corak pemikiran Teologi Buya Hamka. Studi Islam 1973. Muhammadiyah di Minangkabau 1975. Cita-cita kenegaraan dalam ajaran Islam (Kuliah umum) di Universiti Keristan 1970. dan (8) sifat-sifat Tuhan. Sejarah Islam di Sumatera. ditulis pada saat dipenjara B. Tafsir Al-Azhar [1] Juzu' 1-30. sehingga mematri kredo hidupnya dengan ungkapan "sekali berbakti sesudah itu mati". Sikap teologis ini melahirkan semangat kerja keras dan tidak mau menyerah pada keadaaan dalam diri Buya Hamka. Kedudukan perempuan dalam Islam. Pandangan Hidup Muslim. Bohong di Dunia.kita bisa melihat dalam beberapa tafsirannya atas ayat terkesan sebagai pemikir kalam rasional – Namun disamping itu tidak pula mengatakannya beliau ini cenderung kepada Mu'tazilah . yakni: (1) kekuatan akal.yang memberi tekanan kuat pada kemerdekaan manusia dalam berkehendak dan berbuat.1974. Doa-doa Rasulullah S. Semua entri point ini membuktikan bahwa Buya Hamka dalam dua masalah 9 . (5) kekuasaan dan kehendak mutlak Tuhan.W. (6) keadilan Tuhan. Keadilan Sosial dalam Islam 1950 (sekembali dr Mekkah).1960. (2) fungsi wahyu. (3) free will dan predestination. (7) perbuatan-perbuatan Tuhan.- Falsafah Ideologi Islam 1950(sekembali dr Mekkah).A. Urat Tunggang Pancasila. Dalam bukunya Bapak Dr Yunan Yusuf beliau meneliti delapan masalah kalam.

Inilah yang meniscayakan kekuasaan dan kehendak mutlak Tuhan tidak berlaku sepenuhnya. Dengan kata lain. Paham ini dibangun dari realitas alam semesta yang berlaku atas Hikmah 10 . pemberian akal bagi manusia tidak mempunyai arti. Sejalan dengan itu.pertama menganut aliran Maturidiyah Bukhara. Ini didasarkan pada keberadaan teologi sebagai sebuah paham keagamaan yang akan menentukan bentuk watak sosial penganutnya. Buya Hamka tetap mengakui jangkauan takdir sebagai manifestasi dari kekuasaan Tuhan. sedangkan enam masalah terakhir sejalan dengan aliran Mu'tazilah. meskipun sebesar zarrah (bentuk terkecil benda) sekalipun. Dalam masalah "free will" dan "predestination" serta konsep iman. Sementara. Hal ini erat kaitannya dengan keyakinan Hamka bahwa perbuatanperbuatan Tuhan terletak pada kewajiban-Nya untuk melakukan yang baik. Kezaliman mustahil bagi Allah. walau tidak ada yang kuasa membendung jika memang Allah menghendaki. Adapun kekuasaan dan kehendak mutlak Tuhan dibatasi oleh kebebasan memilih (ikhtiyar) berdasarkan pertimbangan akal yang diberikan Tuhan kepada manusia. siang bertongkatkan besi". konsep iman tidak hanya meniscayakan sekedar tasdiq tetapi juga ma'rifah dan 'amal. serta memberi warna pada tindakan dan tingkah laku dalam setiap aspek kehidupannya. secara metaforis bisa dinyatakan bahwa "malam bercermin kitab suci. Yunan menemukan pemikiran Hamka tentang kebebasan manusia dalam berkehendak dan berbuat. Dengan akalnya manusia bisa menimbang mana yang buruk dan mana yang mendatangkan kebaikan. bila manusia tidak diberikan kebebasaan untuk memilih. keadilan Tuhan didefinisikan oleh Buya Hamka sebagai balasan atas semua perbuatan manusia. Dengan kata lain. Bapak Dr. yang pada gilirannya akan memberikan arah pada jalan hidup itu sendiri. Namun.

Semua pandangan Buya Hamka dalam menafsirkan ayat yang erat kaitannya dengan pemikiran kalam ini berlandaskan pada sikap untuk mencari alternatif atas perdebatan klasik seputar masalah kalam. Sikap Buya Hamka ini dipengaruhi oleh tafsiran surat Ali Imran ayat 7 bahwa Tuhan tidak melarang untuk menakwilkan ayat-ayat mutasyâbihât (samar). Dalam memahami masalah kemakhlukan al-Qur'an. Adapun dalam masalah ru'yatullah (melihat Allah). baik yang rasional maupun tradisional. melainkan dengan mata hati. mungkin sampai sekarang kita tidak bisa hidup dalam siklus kehidupan alam yang berjalan normal dan baik. "ja'a rabbuka" ditafsirkan dengan telah datang ketentuan atau perintah Tuhan. Dalam bukunya Bapak Dr. yang seringkali terjebak pada buaian konflik berkepanjangan tanpa menyuguhkan manfaat praktis bagi umat.Kebijaksanaan Yang Maha Tinggi. 11 . Penafsiran Buya Hamka atas Sifat-sifat Tuhan sejalan dengan pemikiran rasional ketika berbicara tentang antropomorfisme. Dia menghimbau agar Mu'tazilah dan Ahlus Sunnah modern tidak bertengkar lagi tentang masalah ini. baik yang berada di dalam maupun di luar diri kita sendiri. Hamka terlihat menganut paham rasional bahwa Tuhan tidak dapat dilihat dengan mata kepala kelak di akhirat. yakni tidak mempersoalkan secara tajam perbedaan dalam hal tersebut. Hamka marangkum kedua aliran. Bila tidak. dengan kecenderungan untuk menghindarkan diri dari perdebatan ilmu kalam. "yad" adalah kekuasaan dan restu-Nya.Yunan Yusuf Beliau Terkesan sangat hatihati untuk mengklaim Hamka sebagai penganut Mu'tazilah. karena Buya Hamka selalu menyebut dirinya sebagai penganut Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Kata-kata "wajh" berarti zat Allah dan ridha-Nya. "yamin" berarti hakekat "qudrat ilâhiyat"-Nya. Ia menyebutnya dengan "jalan tengah". dan beberapa contoh lainnya. karena kitapun belum mampu melihat alam semesta. Pemikiran kalamnya yang identik dengan pemikiran Mu'tazilah tersebut.

atau sikap rasional dengan pijakan kuat pada nash-nash agama. kelihatannya lebih dipengaruhi oleh realitas kontemporer semata yang menuntut tindakan atas dasar rasio serta mendahulukan inisiatif pribadi atas pertimbangan tradisi. Hal ini dianggap sebagai jalan terbaik untuk memacu berbagai ketertinggalan umat Islam.kelihatannya lebih dipengaruhi oleh realitas kontemporer yang menuntut tindakan atas dasar rasio serta mendahulukan inisiatif pribadi atas pertimbangan tradisi. namun Bukan berarti beliau ini cenderung kepada Mu'tazilah. sedangkan enam masalah terakhir sejalan dengan aliran Mu'tazilah. Dalam delapan masalah Teologi . dan (8) sifat-sifat Tuhan. (2) fungsi wahyu. (3) free will dan predestination. PENUTUP Kesimpulan Dalam corak dan sisitem Teologi Buya Hamka ia terkesan seorang yang Rasional. (4) konsep iman. Pemikiran kalamnya yang identik dengan pemikiran Mu'tazilah tersebut. Yaitu (1) kekuatan akal. (7) perbuatan-perbuatan Tuhan. (5) kekuasaan dan kehendak mutlak Tuhan. 12 . karena Buya Hamka selalu menyebut dirinya sebagai penganut Ahlus Sunnah wal Jama'ah. atau sikap rasional dengan pijakan kuat pada nash-nash agama. (6) keadilan Tuhan. Ringkasnya dari segi teologi kita tidak bisa mengklaim Hamka sebagai penganut Mu'tazilah. Buya Hamka dalam dua masalah pertama menganut aliran Maturidiyah Bukhara. Hal ini dianggap sebagai jalan terbaik untuk memacu berbagai ketertinggalan umat Islam.

Corak Pemikiran Kalam Tafsir Al-Azhar. Jakarta Th 1990 13 .com http://www. Penerbit Pustaka Panjimas.psq.com http://www.asp?mnid=31&id=5 Yusuf.or.DAFTAR PUSTAKA http://kabinetindonesia.id/perpustakaan_detail. Yunan.tokohindonesia.wordpress.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful