MAKALAH PTIM II

Tentang

CORAK PEMIKIRAN DAN SISTEM TEOLOGI BUYA HAMKA

Oleh AZIZMAN BP : 505 028

Dosen Pembimbing : Eliana Siregar M.Ag

FAKULTAS USHULUDDIN JURUSAN AQIDAH FILSAFAT

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI ( IAIN)

Karakter keilmuan Islam klasiknya benar-benar sangat dekat dengan kultur Islam tradisionalis sebagaimana yang melekat pada ulama-ulama NU. seorang sufi. tampak kelapangan hati antar aliran mistik. bahkan kepada pendekar union mystique Al Hallaj. yang juga menjadi karakter ulama tradisonalis NU. Begitu juga kegemarannya pada dunia mistik-sufistik. Beliau adalah tokoh besar Muhammadiyah. namun sekaligus menjadi seorang nasionalis yang berwibawa. terbukti dengan penguasaannya yang otoritatif terhadap kitab-kitab salaf. Dalam bukunya. Kefakihan “dirosah Islamiyah” (Islamic studies) yang dimiliki HAMKA sampai saat ini jarang dimiliki kader-kader Muhammadiyah yang justru terjebak dalam puritanisme Islam yang radikal-konservatif. namun juga sangat dekat dengan tradisi NU.IMAM BONJOL PADANG 2008 M / 1429 H PENDAHULUAN HAMKA adalah muslim tradisionalis sekaligus modernis. Pada zaman Soekarno. tak ada nada penghukuman. 2 . Dalam buku itu. Tasawuf Modern atau Tasawuf dari Abad ke Abad. misalnya. dilihat dari aura jiwanya yang kuat. Beliau menyanyikan bait-bait Barjanzi dan menerjemahkan dengan nuansa sastra sufistik yang tinggi. yang dianggap bid¢ah oleh lingkungan HAMKA yang Muhammadiyah. Justru terdapat nukilan. HAMKA adalah ulama pertama yang membacakan syair-syair Maulud Barjanzi di Istana Negara. yang datang ke satu misa di gereja dan bapak pastor di sana kemudian mengumumkan hadirnya seseorang yang menurut perasaannya bukan orang sembarangan. tentang Abu Yazid Al Busthami. Barjanzi itu menjadi brand culture orang-orang NU. Dia seorang ulama yang istikamah dengan keislamannya.

Beliau disebut seorang Ulama. Ayahnya. Hamka mula-mula bekerja sebagai guru agama pada tahun 1927 di Perkebunan Tebing Tinggi. HAMKA kemudian dilantik sebagai dosen di Universitas Islam.Dia diberikan sebutan Buya.yang akrab di sapa Inyiak Rasul. Lahir di kampung Molek. yaitu panggilan buat orang Minangkabau yang berasal dari kata abi. seorang pelopor Gerakan Islam (tajdid) di Minangkabau. HAMKA mendapat pendidikan rendah di Sekolah Dasar Maninjau sehingga Darjah Dua. atau seseorang yang dihormati. Syeikh Ahmad Rasyid. PEMBAHASAN CORAK PEMIKIRAN DAN SISTEM TEOLOGI BUYA HAMKA A. Maninjau. Politisi dan juga Sastrawan. Sutan Mansur. Medan dan guru agama di Padangpanjang pada tahun 1929. HAMKA juga pernah mengikuti pengajaran agama di surau dan masjid yang diberikan ulama terkenal seperti Syeikh Ibrahim Musa. Dibalik dari pada itu beliau juga memiliki corak pemikiran kalam tersendiri yang perlu kita kaji lebih jauh lagi pemikiran beliau ini. Riwayat Hidup dan Pemikiran Buya Hamka seorang ulama. 17 Februari 1908 dan meninggal di Jakarta 24 Juli 1981. Ketika usia HAMKA mencapai 10 tahun. yang berarti ayah kami.M. Padangpanjang dari tahun 1957 3 . politisi dan sastrawan besar yang tersohor dan dihormati di kawasan Asia. Surjoparonto dan Ki Bagus Hadikusumo. ayahnya telah mendirikan Sumatera Thawalib di Padang Panjang. HAMKA adalah akronim namanya Haji Abdul Malik bin Abdul Karim Amrullah. Sumatera Barat. sekembalinya dari Makkah 1906. Jakarta dan Universitas Muhammadiyah. Syeikh Abd ul Karim bin Amrullah. abuya dalam bahasa Arab. R. Di situ HAMKA mempelajari agama dan mendalami bahasa Arab.

tetapi meletakkan jabatan itu ketika Sukarno menyuruhnya memilih antara menjadi pegawai negeri atau bergiat dalam politik Majlis Syura Muslimin Indonesia (Masyumi). Hamka mendirikan pusat latihan pendakwah Muhammadiyah dan dua tahun kemudian beliau menjadi konsul Muhammadiyah di Makassar. beliau diangkat menjadi rektor Perguruan Tinggi Islam. 4 . Ar Sutan Mansur dan Ki Bagus Hadikusumo sambil mengasah bakatnya sehingga menjadi seorang ahli pidato yang handal. Jakarta dan Profesor Universitas Mustopo.Y. Hamka juga rajin membaca dan bertukar-tukar pikiran dengan tokoh-tokoh terkenal Jakarta seperti HOS Tjokroaminoto. Jakarta. beliau dapat menyelidiki karya ulama dan pujangga besar di Timur Tengah seperti Zaki Mubarak. Mulai tahun 1928. Haji Fachrudin. Arnold Toynbee. sastra. Mustafa al-Manfaluti dan Hussain Haikal. menggantikan S. Dengan kemahiran bahasa Arabnya yang tinggi. Hamka adalah seorang otodidiak dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan seperti filsafat. Hamka juga aktif dalam gerakan Islam melalui pertubuhan Muhammadiyah. Beliau menyusun kembali pembangunan dalam Kongres Muhammadiyah ke-31 di Yogyakarta pada tahun 1950. Beliau mengikuti pendirian Muhammadiyah mulai tahun 1925 untuk melawan khurafat. Karl Marx dan Pierre Loti. Dari tahun 1951 hingga tahun 1960. Inggris dan Jerman seperti Albert Camus. Pada tahun 1929. Sutan Mangkuto pada tahun 1946. Melalui bahasa Arab juga. Sigmund Freud. Kemudian beliau terpilih menjadi ketua Majlis Pimpinan Muhammadiyah di Sumatera Barat oleh Konferensi Muhammadiyah. Abbas al-Aqqad. beliau meneliti karya sarjana Perancis. beliau menjabat sebagai Pegawai Tinggi Agama oleh Menteri Agama Indonesia. Setelah itu. Raden Mas Surjoparonoto. bidaah. beliau mengetuai cabang Muhammadiyah di Padang Panjang. Jurji Zaidan. baik Islam maupun Barat. tarekat dan kebatinan sesat di Padang Panjang. sosiologi dan politik. William James.hingga tahun 1958. Jean Paul Sartre. sejarah.

penulis. Seruan Islam. Dari tahun 1964 hingga tahun1966. HAMKA menjadi wartawan beberapa buah akhbar seperti Pelita Andalas. Panji Masyarakat dan Gema Islam. Setelah keluar dari penjara. Mukti Ali melantik Hamka sebagai ketua umum Majlis Ulama Indonesia tetapi beliau kemudiannya meletak jawatan pada tahun 1981 karena nasihatnya tidak dipedulikan oleh pemerintah Indonesia. beliau menjadi editor majalah Kemajuan Masyarakat. Bintang Islam dan Seruan Muhammadiyah. Semasa dipenjarakanlah maka beliau mula menulis Tafsir al-Azhar yang merupakan karya ilmiah terbesarnya. Indonesia. Dr. Pada tahun 1928. Sejak tahun 1920-an lagi. HAMKA telah dipenjarakan oleh Presiden Sukarno kerana dituduh pro-Malaysia. HAMKA dilantik sebagai ahli Badan Musyawarah Kebajikan Nasional. beliau membantu menentang kemaraan kembali penjajah Belanda ke Indonesia melalui pidato dan menyertai kegiatan gerila di dalam hutan di Medan. Kegiatan politik HAMKA bermula pada tahun 1925 apabila beliau menjadi anggota parti politik Sarekat Islam. Indonesia. Selain aktif dalam soal keagamaan dan politik. HAMKA dilantik sebagai ketua Barisan Pertahanan Nasional. Pada tahun 1947. Hamka juga menghasilkan karya ilmiah Islam dan karya kreatif seperti novel dan cerpen. Masyumi kemudiannya diharamkan oleh pemerintah Indonesia pada tahun 1960. Karya ilmiah terbesarnya ialah Tafsir al-Azhar (5 jilid) dan 5 . Indonesia. Hamka dipilih sebagai penasihat pimpinan Pusat Muhammadiah. editor dan penerbit. Pada tahun 1932. Pada tahun 1945. HAMKA juga pernah menjadi editor majalah Pedoman Masyarakat. Prof. beliau menjadi editor dan menerbitkan majalah al-Mahdi di Makasar. anggota Majlis Perjalanan Haji Indonesia dan anggota Lembaga Kebudayaan Nasional. HAMKA merupakan seorang wartawan.Pada tahun 1953. Menteri Agama Indonesia. Beliau menjadi anggota Konstituante Masyumi dan menjadi pemidato utama dalam Pilihan Raya Umum 1955. Pada 26 Juli 1977.

Hikmat Isra' dan Mikraj. turut dihargai. termasuk Malaysia dan Singapura. Mati mengandung malu (Salinan Al-Manfaluthi) 1934. Arkanul Islam (1932) di Makassar. malah jasanya di seluruh alam Nusantara. namun jasa dan pengaruhnya masih terasa sehingga kini dalam memartabatkan agama Islam. Beliau bukan sahaja diterima sebagai seorang tokoh ulama dan sasterawan di negara kelahirannya. Hamka telah pulang ke rahmatullah pada 24 Juli 1981. Daftar Karya Buya Hamka Khatibul Ummah. Majallah 'Tentera' (4 nomor) 1932. di Makassar. Universitas Kebangsaan Malaysia.antara novel-novelnya yang mendapat perhatian umum dan menjadi buku teks sastera di Malaysia dan Singapura termasuklah Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck. Kepentingan melakukan tabligh (1929). Hamka pernah menerima beberapa anugerah pada peringkat nasional dan antarabangsa seperti anugerah kehormatan Doctor Honoris Causa. 1974.1929. Universitas al-Azhar.Si Sabariah. Majallah Al-Mahdi (9 nomor) 1932 di Makassar. Jilid 1-3. Balai Pustaka. 6 . Ditulis dalam huruf Arab. Laila Majnun (1932) Balai Pustaka. . (1928) Pembela Islam (Tarikh Saidina Abu Bakar Shiddiq). Doktor Honoris Causa. Di Bawah Lindungan Ka'bah (1936) Pedoman Masyarakat. Adat Minangkabau dan agama Islam (1929). 1958. Ringkasan tarikh Ummat Islam (1929). Di Bawah Lindungan Kaabah dan Merantau ke Deli. dan gelaran Datuk Indono dan Pengeran Wiroguno daripada pemerintah Indonesia.

Adat Minangkabau menghadapi Revolusi. Revolusi Pikiran.1949 di Bukittinggi.1950 di Jakarta. 7 . Toko Buku Syarkawi.1946. Dijemput mamaknya.- Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck (1937). Sedang Konperansi Meja Bundar. Ditepi Sungai Dajlah. Menunggu Beduk berbunyi. Majallah 'SEMANGAT ISLAM' (Zaman Jepun 1943). Lembaga Hidup 1940.1947.1946. 1950. Islam dan Demokrasi. Falsafah Hidup 1939. Ayahku.1946. Sesudah naskah Renville.1946.1946. 1950. Pedoman Masyarakat. Tuan Direktur 1939.1946. Lembaga Budi 1940. Di Dalam Lembah Kehidupan 1939. Mandi Cahaya di Tanah Suci. Pidato Pembelaan Peristiwa Tiga Maret. Negara Islam (1946). Mengembara Dilembah Nyl.1947. Balai Pustaka. Balai Pustaka. Keadilan Ilahy 1939. Dibantingkan ombak masyarakat.1939. Majallah 'MENARA' (Terbit di Padang Panjang). Merantau ke Deli (1940). Revolusi Agama. Pedoman Masyarakat. Pedoman Masyarakat. sesudah revolusi 1946. Margaretta Gauthier (terjemahan) 1940. 1950. Tashawwuf Modern 1939. Didalam Lembah cita-cita.

di Padang Panjang. 1963. Perkembangan Tashawwuf dr abad ke abad. Empat bulan di Amerika.Cetakan 1 1937 . Muhammadiyah melalui 3 zaman. Pedoman Mubaligh Islam. Lembaga Hikmat.ditulis tahun 1938 diangsur sampai 1950. Jakarta. Agama dan perempuan. Dari Perbendaharaan Lama. Ekspansi Ideologi (Alghazwul Fikri).1953 Jilid 1. Jakarta. Sejarah Ummat Islam Jilid 4. disalin dari karangan-karangan Majalah GEMA ISLAM. Arbie. Fakta dan Khayal Tuanku Rao. Hak Asasi Manusia dipandang dari segi Islam 1968.1952.autobiografi sejak lahir 1908 sampai tahun 1950. Pengaruh ajaran Muhammad Abduh di Indonesia (Pidato di Kairo 1958). Soal jawab 1960. Bulan Bintang. dan 1982 oleh Pustaka Panjimas. 1970.- Kenangan-kenangan hidup 1. Pelajaran Agama Islam.1953 oleh Bulan Bintang.1939.1956. utk Doktor Honoris Causa. dibukukan 1950). Sejarah Ummat Islam Jilid 2. Kenangan-kenangan hidup 2. Pribadi.1946. Bulan Bintang. Sejarah Ummat Islam Jilid 3. Sejarah Ummat Islam Jilid 1. Sayid Jamaluddin Al-Afhany 1965. 1963 dicetak oleh M.1950.1972. Medan. Kenangan-kenangan hidup 3. 8 . Islam dan Kebatinan. Bulan Bintang. 1001 Soal Hidup (Kumpulan karangan dr Pedoman Masyarakat. Empat bulan di Amerika Jilid 2. Kenangan-kenangan hidup 4. Cetakan ke 2 tahun 1950.

Bohong di Dunia. sehingga mematri kredo hidupnya dengan ungkapan "sekali berbakti sesudah itu mati". Sejarah Islam di Sumatera. Semua entri point ini membuktikan bahwa Buya Hamka dalam dua masalah 9 . Pandangan Hidup Muslim. Kedudukan perempuan dalam Islam. dan (8) sifat-sifat Tuhan.1974. Himpunan Khutbah-khutbah. Tafsir Al-Azhar [1] Juzu' 1-30. ditulis pada saat dipenjara B.- Falsafah Ideologi Islam 1950(sekembali dr Mekkah).1973.A.(Menyambut Kongres Muhammadiyah di Padang). (2) fungsi wahyu. Keadilan Sosial dalam Islam 1950 (sekembali dr Mekkah). (5) kekuasaan dan kehendak mutlak Tuhan. Urat Tunggang Pancasila. Doa-doa Rasulullah S.kita bisa melihat dalam beberapa tafsirannya atas ayat terkesan sebagai pemikir kalam rasional – Namun disamping itu tidak pula mengatakannya beliau ini cenderung kepada Mu'tazilah . (7) perbuatan-perbuatan Tuhan. Muhammadiyah di Minangkabau 1975.1960.W. Pemikiran Teologi Hamka Kalau kita mengakaji corak pemikiran Teologi Buya Hamka. (3) free will dan predestination. Dalam bukunya Bapak Dr Yunan Yusuf beliau meneliti delapan masalah kalam.yang memberi tekanan kuat pada kemerdekaan manusia dalam berkehendak dan berbuat. Cita-cita kenegaraan dalam ajaran Islam (Kuliah umum) di Universiti Keristan 1970. (4) konsep iman. yakni: (1) kekuatan akal. (6) keadilan Tuhan. Sikap teologis ini melahirkan semangat kerja keras dan tidak mau menyerah pada keadaaan dalam diri Buya Hamka. Studi Islam 1973. diterbitkan oleh Panji Masyarakat.

Dengan akalnya manusia bisa menimbang mana yang buruk dan mana yang mendatangkan kebaikan. walau tidak ada yang kuasa membendung jika memang Allah menghendaki.pertama menganut aliran Maturidiyah Bukhara. Namun. Sementara. Dengan kata lain. Buya Hamka tetap mengakui jangkauan takdir sebagai manifestasi dari kekuasaan Tuhan. Paham ini dibangun dari realitas alam semesta yang berlaku atas Hikmah 10 . Ini didasarkan pada keberadaan teologi sebagai sebuah paham keagamaan yang akan menentukan bentuk watak sosial penganutnya. konsep iman tidak hanya meniscayakan sekedar tasdiq tetapi juga ma'rifah dan 'amal. Dalam masalah "free will" dan "predestination" serta konsep iman. pemberian akal bagi manusia tidak mempunyai arti. Inilah yang meniscayakan kekuasaan dan kehendak mutlak Tuhan tidak berlaku sepenuhnya. bila manusia tidak diberikan kebebasaan untuk memilih. Hal ini erat kaitannya dengan keyakinan Hamka bahwa perbuatanperbuatan Tuhan terletak pada kewajiban-Nya untuk melakukan yang baik. secara metaforis bisa dinyatakan bahwa "malam bercermin kitab suci. serta memberi warna pada tindakan dan tingkah laku dalam setiap aspek kehidupannya. Adapun kekuasaan dan kehendak mutlak Tuhan dibatasi oleh kebebasan memilih (ikhtiyar) berdasarkan pertimbangan akal yang diberikan Tuhan kepada manusia. sedangkan enam masalah terakhir sejalan dengan aliran Mu'tazilah. Bapak Dr. meskipun sebesar zarrah (bentuk terkecil benda) sekalipun. siang bertongkatkan besi". Dengan kata lain. Kezaliman mustahil bagi Allah. Sejalan dengan itu. yang pada gilirannya akan memberikan arah pada jalan hidup itu sendiri. keadilan Tuhan didefinisikan oleh Buya Hamka sebagai balasan atas semua perbuatan manusia. Yunan menemukan pemikiran Hamka tentang kebebasan manusia dalam berkehendak dan berbuat.

yakni tidak mempersoalkan secara tajam perbedaan dalam hal tersebut.Yunan Yusuf Beliau Terkesan sangat hatihati untuk mengklaim Hamka sebagai penganut Mu'tazilah. Dalam bukunya Bapak Dr. yang seringkali terjebak pada buaian konflik berkepanjangan tanpa menyuguhkan manfaat praktis bagi umat. dan beberapa contoh lainnya. mungkin sampai sekarang kita tidak bisa hidup dalam siklus kehidupan alam yang berjalan normal dan baik. Sikap Buya Hamka ini dipengaruhi oleh tafsiran surat Ali Imran ayat 7 bahwa Tuhan tidak melarang untuk menakwilkan ayat-ayat mutasyâbihât (samar). baik yang rasional maupun tradisional. "ja'a rabbuka" ditafsirkan dengan telah datang ketentuan atau perintah Tuhan. "yamin" berarti hakekat "qudrat ilâhiyat"-Nya. Hamka marangkum kedua aliran. Semua pandangan Buya Hamka dalam menafsirkan ayat yang erat kaitannya dengan pemikiran kalam ini berlandaskan pada sikap untuk mencari alternatif atas perdebatan klasik seputar masalah kalam.Kebijaksanaan Yang Maha Tinggi. Dalam memahami masalah kemakhlukan al-Qur'an. Kata-kata "wajh" berarti zat Allah dan ridha-Nya. melainkan dengan mata hati. karena kitapun belum mampu melihat alam semesta. karena Buya Hamka selalu menyebut dirinya sebagai penganut Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Dia menghimbau agar Mu'tazilah dan Ahlus Sunnah modern tidak bertengkar lagi tentang masalah ini. baik yang berada di dalam maupun di luar diri kita sendiri. Pemikiran kalamnya yang identik dengan pemikiran Mu'tazilah tersebut. Hamka terlihat menganut paham rasional bahwa Tuhan tidak dapat dilihat dengan mata kepala kelak di akhirat. Bila tidak. "yad" adalah kekuasaan dan restu-Nya. 11 . Adapun dalam masalah ru'yatullah (melihat Allah). Penafsiran Buya Hamka atas Sifat-sifat Tuhan sejalan dengan pemikiran rasional ketika berbicara tentang antropomorfisme. Ia menyebutnya dengan "jalan tengah". dengan kecenderungan untuk menghindarkan diri dari perdebatan ilmu kalam.

kelihatannya lebih dipengaruhi oleh realitas kontemporer yang menuntut tindakan atas dasar rasio serta mendahulukan inisiatif pribadi atas pertimbangan tradisi. (6) keadilan Tuhan. (5) kekuasaan dan kehendak mutlak Tuhan. atau sikap rasional dengan pijakan kuat pada nash-nash agama. (3) free will dan predestination. karena Buya Hamka selalu menyebut dirinya sebagai penganut Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Yaitu (1) kekuatan akal. Ringkasnya dari segi teologi kita tidak bisa mengklaim Hamka sebagai penganut Mu'tazilah. Pemikiran kalamnya yang identik dengan pemikiran Mu'tazilah tersebut. Hal ini dianggap sebagai jalan terbaik untuk memacu berbagai ketertinggalan umat Islam. dan (8) sifat-sifat Tuhan. atau sikap rasional dengan pijakan kuat pada nash-nash agama. Hal ini dianggap sebagai jalan terbaik untuk memacu berbagai ketertinggalan umat Islam. namun Bukan berarti beliau ini cenderung kepada Mu'tazilah. (4) konsep iman. PENUTUP Kesimpulan Dalam corak dan sisitem Teologi Buya Hamka ia terkesan seorang yang Rasional. sedangkan enam masalah terakhir sejalan dengan aliran Mu'tazilah. 12 . (2) fungsi wahyu. Dalam delapan masalah Teologi . kelihatannya lebih dipengaruhi oleh realitas kontemporer semata yang menuntut tindakan atas dasar rasio serta mendahulukan inisiatif pribadi atas pertimbangan tradisi. (7) perbuatan-perbuatan Tuhan. Buya Hamka dalam dua masalah pertama menganut aliran Maturidiyah Bukhara.

Yunan. Jakarta Th 1990 13 .com http://www. Penerbit Pustaka Panjimas. Corak Pemikiran Kalam Tafsir Al-Azhar.asp?mnid=31&id=5 Yusuf.com http://www.tokohindonesia.psq.or.id/perpustakaan_detail.wordpress.DAFTAR PUSTAKA http://kabinetindonesia.