MAKALAH PTIM II

Tentang

CORAK PEMIKIRAN DAN SISTEM TEOLOGI BUYA HAMKA

Oleh AZIZMAN BP : 505 028

Dosen Pembimbing : Eliana Siregar M.Ag

FAKULTAS USHULUDDIN JURUSAN AQIDAH FILSAFAT

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI ( IAIN)

HAMKA adalah ulama pertama yang membacakan syair-syair Maulud Barjanzi di Istana Negara. terbukti dengan penguasaannya yang otoritatif terhadap kitab-kitab salaf. tentang Abu Yazid Al Busthami. Karakter keilmuan Islam klasiknya benar-benar sangat dekat dengan kultur Islam tradisionalis sebagaimana yang melekat pada ulama-ulama NU. 2 . Dia seorang ulama yang istikamah dengan keislamannya. misalnya. namun juga sangat dekat dengan tradisi NU. Beliau adalah tokoh besar Muhammadiyah. namun sekaligus menjadi seorang nasionalis yang berwibawa. seorang sufi. Begitu juga kegemarannya pada dunia mistik-sufistik. tampak kelapangan hati antar aliran mistik. yang datang ke satu misa di gereja dan bapak pastor di sana kemudian mengumumkan hadirnya seseorang yang menurut perasaannya bukan orang sembarangan. Tasawuf Modern atau Tasawuf dari Abad ke Abad. yang juga menjadi karakter ulama tradisonalis NU. Kefakihan “dirosah Islamiyah” (Islamic studies) yang dimiliki HAMKA sampai saat ini jarang dimiliki kader-kader Muhammadiyah yang justru terjebak dalam puritanisme Islam yang radikal-konservatif. yang dianggap bid¢ah oleh lingkungan HAMKA yang Muhammadiyah. Barjanzi itu menjadi brand culture orang-orang NU. Justru terdapat nukilan. Beliau menyanyikan bait-bait Barjanzi dan menerjemahkan dengan nuansa sastra sufistik yang tinggi.IMAM BONJOL PADANG 2008 M / 1429 H PENDAHULUAN HAMKA adalah muslim tradisionalis sekaligus modernis. Dalam bukunya. dilihat dari aura jiwanya yang kuat. Pada zaman Soekarno. tak ada nada penghukuman. bahkan kepada pendekar union mystique Al Hallaj. Dalam buku itu.

Jakarta dan Universitas Muhammadiyah. Hamka mula-mula bekerja sebagai guru agama pada tahun 1927 di Perkebunan Tebing Tinggi. HAMKA adalah akronim namanya Haji Abdul Malik bin Abdul Karim Amrullah. Di situ HAMKA mempelajari agama dan mendalami bahasa Arab. Politisi dan juga Sastrawan. abuya dalam bahasa Arab. Padangpanjang dari tahun 1957 3 .yang akrab di sapa Inyiak Rasul. ayahnya telah mendirikan Sumatera Thawalib di Padang Panjang. Sutan Mansur. sekembalinya dari Makkah 1906. Sumatera Barat. Syeikh Ahmad Rasyid. Syeikh Abd ul Karim bin Amrullah. Maninjau. HAMKA mendapat pendidikan rendah di Sekolah Dasar Maninjau sehingga Darjah Dua. Dibalik dari pada itu beliau juga memiliki corak pemikiran kalam tersendiri yang perlu kita kaji lebih jauh lagi pemikiran beliau ini. HAMKA kemudian dilantik sebagai dosen di Universitas Islam.Beliau disebut seorang Ulama. Lahir di kampung Molek. HAMKA juga pernah mengikuti pengajaran agama di surau dan masjid yang diberikan ulama terkenal seperti Syeikh Ibrahim Musa. Ketika usia HAMKA mencapai 10 tahun.M. yang berarti ayah kami.Dia diberikan sebutan Buya. Medan dan guru agama di Padangpanjang pada tahun 1929. politisi dan sastrawan besar yang tersohor dan dihormati di kawasan Asia. atau seseorang yang dihormati. Riwayat Hidup dan Pemikiran Buya Hamka seorang ulama. Ayahnya. 17 Februari 1908 dan meninggal di Jakarta 24 Juli 1981. seorang pelopor Gerakan Islam (tajdid) di Minangkabau. R. PEMBAHASAN CORAK PEMIKIRAN DAN SISTEM TEOLOGI BUYA HAMKA A. yaitu panggilan buat orang Minangkabau yang berasal dari kata abi. Surjoparonto dan Ki Bagus Hadikusumo.

Mustafa al-Manfaluti dan Hussain Haikal. Arnold Toynbee. Hamka juga rajin membaca dan bertukar-tukar pikiran dengan tokoh-tokoh terkenal Jakarta seperti HOS Tjokroaminoto. Hamka mendirikan pusat latihan pendakwah Muhammadiyah dan dua tahun kemudian beliau menjadi konsul Muhammadiyah di Makassar. Dengan kemahiran bahasa Arabnya yang tinggi. Kemudian beliau terpilih menjadi ketua Majlis Pimpinan Muhammadiyah di Sumatera Barat oleh Konferensi Muhammadiyah. sosiologi dan politik. menggantikan S. Beliau menyusun kembali pembangunan dalam Kongres Muhammadiyah ke-31 di Yogyakarta pada tahun 1950.Y. sejarah. Ar Sutan Mansur dan Ki Bagus Hadikusumo sambil mengasah bakatnya sehingga menjadi seorang ahli pidato yang handal. Dari tahun 1951 hingga tahun 1960. tarekat dan kebatinan sesat di Padang Panjang. 4 . beliau meneliti karya sarjana Perancis. William James. Setelah itu. beliau mengetuai cabang Muhammadiyah di Padang Panjang. Inggris dan Jerman seperti Albert Camus. Jurji Zaidan. Karl Marx dan Pierre Loti. beliau dapat menyelidiki karya ulama dan pujangga besar di Timur Tengah seperti Zaki Mubarak. Hamka juga aktif dalam gerakan Islam melalui pertubuhan Muhammadiyah. Haji Fachrudin. baik Islam maupun Barat. Jean Paul Sartre. Jakarta dan Profesor Universitas Mustopo. tetapi meletakkan jabatan itu ketika Sukarno menyuruhnya memilih antara menjadi pegawai negeri atau bergiat dalam politik Majlis Syura Muslimin Indonesia (Masyumi). Raden Mas Surjoparonoto. Hamka adalah seorang otodidiak dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan seperti filsafat. Abbas al-Aqqad. beliau menjabat sebagai Pegawai Tinggi Agama oleh Menteri Agama Indonesia. sastra. Sigmund Freud. Melalui bahasa Arab juga. Mulai tahun 1928. Beliau mengikuti pendirian Muhammadiyah mulai tahun 1925 untuk melawan khurafat. Jakarta. Pada tahun 1929.hingga tahun 1958. Sutan Mangkuto pada tahun 1946. beliau diangkat menjadi rektor Perguruan Tinggi Islam. bidaah.

penulis. Karya ilmiah terbesarnya ialah Tafsir al-Azhar (5 jilid) dan 5 . Pada tahun 1928. HAMKA menjadi wartawan beberapa buah akhbar seperti Pelita Andalas. Masyumi kemudiannya diharamkan oleh pemerintah Indonesia pada tahun 1960. Selain aktif dalam soal keagamaan dan politik. Pada tahun 1945. Pada 26 Juli 1977. Seruan Islam. Dari tahun 1964 hingga tahun1966. Kegiatan politik HAMKA bermula pada tahun 1925 apabila beliau menjadi anggota parti politik Sarekat Islam. Beliau menjadi anggota Konstituante Masyumi dan menjadi pemidato utama dalam Pilihan Raya Umum 1955. Indonesia. Panji Masyarakat dan Gema Islam. HAMKA dilantik sebagai ahli Badan Musyawarah Kebajikan Nasional. anggota Majlis Perjalanan Haji Indonesia dan anggota Lembaga Kebudayaan Nasional. HAMKA telah dipenjarakan oleh Presiden Sukarno kerana dituduh pro-Malaysia. Indonesia. beliau menjadi editor majalah Kemajuan Masyarakat. Hamka juga menghasilkan karya ilmiah Islam dan karya kreatif seperti novel dan cerpen. beliau menjadi editor dan menerbitkan majalah al-Mahdi di Makasar. Mukti Ali melantik Hamka sebagai ketua umum Majlis Ulama Indonesia tetapi beliau kemudiannya meletak jawatan pada tahun 1981 karena nasihatnya tidak dipedulikan oleh pemerintah Indonesia. Sejak tahun 1920-an lagi. Pada tahun 1932. Menteri Agama Indonesia. Hamka dipilih sebagai penasihat pimpinan Pusat Muhammadiah. HAMKA juga pernah menjadi editor majalah Pedoman Masyarakat. editor dan penerbit. beliau membantu menentang kemaraan kembali penjajah Belanda ke Indonesia melalui pidato dan menyertai kegiatan gerila di dalam hutan di Medan. Prof. Pada tahun 1947. HAMKA dilantik sebagai ketua Barisan Pertahanan Nasional. Semasa dipenjarakanlah maka beliau mula menulis Tafsir al-Azhar yang merupakan karya ilmiah terbesarnya. Bintang Islam dan Seruan Muhammadiyah. Indonesia. Dr.Pada tahun 1953. Setelah keluar dari penjara. HAMKA merupakan seorang wartawan.

1929. Mati mengandung malu (Salinan Al-Manfaluthi) 1934. Ringkasan tarikh Ummat Islam (1929).Si Sabariah. malah jasanya di seluruh alam Nusantara. Daftar Karya Buya Hamka Khatibul Ummah.antara novel-novelnya yang mendapat perhatian umum dan menjadi buku teks sastera di Malaysia dan Singapura termasuklah Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck. 1974. Majallah 'Tentera' (4 nomor) 1932. Kepentingan melakukan tabligh (1929). turut dihargai. dan gelaran Datuk Indono dan Pengeran Wiroguno daripada pemerintah Indonesia. Beliau bukan sahaja diterima sebagai seorang tokoh ulama dan sasterawan di negara kelahirannya. Arkanul Islam (1932) di Makassar. Adat Minangkabau dan agama Islam (1929). Majallah Al-Mahdi (9 nomor) 1932 di Makassar. Di Bawah Lindungan Ka'bah (1936) Pedoman Masyarakat. Di Bawah Lindungan Kaabah dan Merantau ke Deli. Hamka pernah menerima beberapa anugerah pada peringkat nasional dan antarabangsa seperti anugerah kehormatan Doctor Honoris Causa. namun jasa dan pengaruhnya masih terasa sehingga kini dalam memartabatkan agama Islam. 1958. Hikmat Isra' dan Mikraj. Universitas Kebangsaan Malaysia. Universitas al-Azhar. 6 . Ditulis dalam huruf Arab. (1928) Pembela Islam (Tarikh Saidina Abu Bakar Shiddiq). termasuk Malaysia dan Singapura. Doktor Honoris Causa. . di Makassar. Balai Pustaka. Jilid 1-3. Hamka telah pulang ke rahmatullah pada 24 Juli 1981. Laila Majnun (1932) Balai Pustaka.

Tuan Direktur 1939. Pedoman Masyarakat.1939. Di Dalam Lembah Kehidupan 1939. Lembaga Budi 1940. Revolusi Agama.1946.1946. Adat Minangkabau menghadapi Revolusi. Pidato Pembelaan Peristiwa Tiga Maret. Mengembara Dilembah Nyl.1947. Pedoman Masyarakat.1949 di Bukittinggi. Dibantingkan ombak masyarakat.1950 di Jakarta. Mandi Cahaya di Tanah Suci. 1950. Majallah 'SEMANGAT ISLAM' (Zaman Jepun 1943). Didalam Lembah cita-cita. Lembaga Hidup 1940. Falsafah Hidup 1939. 7 . Tashawwuf Modern 1939. Islam dan Demokrasi.- Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck (1937). Merantau ke Deli (1940). Pedoman Masyarakat. Revolusi Pikiran.1946. Keadilan Ilahy 1939.1947. Majallah 'MENARA' (Terbit di Padang Panjang).1946. Negara Islam (1946). Menunggu Beduk berbunyi.1946. 1950. Ditepi Sungai Dajlah. Balai Pustaka. Dijemput mamaknya. Balai Pustaka. 1950. Sedang Konperansi Meja Bundar. Margaretta Gauthier (terjemahan) 1940. Ayahku. sesudah revolusi 1946. Toko Buku Syarkawi.1946. Sesudah naskah Renville.

di Padang Panjang. Medan.1939. Dari Perbendaharaan Lama. Soal jawab 1960. Empat bulan di Amerika Jilid 2.autobiografi sejak lahir 1908 sampai tahun 1950. Arbie. Muhammadiyah melalui 3 zaman. Sejarah Ummat Islam Jilid 3. Bulan Bintang.1953 oleh Bulan Bintang. Sejarah Ummat Islam Jilid 1. 1963.1972.1952. Sayid Jamaluddin Al-Afhany 1965. Ekspansi Ideologi (Alghazwul Fikri). Pedoman Mubaligh Islam. Cetakan ke 2 tahun 1950. Lembaga Hikmat. Agama dan perempuan. Pelajaran Agama Islam.ditulis tahun 1938 diangsur sampai 1950. utk Doktor Honoris Causa.1953 Jilid 1. 1001 Soal Hidup (Kumpulan karangan dr Pedoman Masyarakat. Islam dan Kebatinan. Kenangan-kenangan hidup 4. Jakarta.1946. Jakarta.1950. Perkembangan Tashawwuf dr abad ke abad. disalin dari karangan-karangan Majalah GEMA ISLAM.1956. Kenangan-kenangan hidup 2. Fakta dan Khayal Tuanku Rao. Bulan Bintang. Sejarah Ummat Islam Jilid 4. 1963 dicetak oleh M. Sejarah Ummat Islam Jilid 2. dan 1982 oleh Pustaka Panjimas.- Kenangan-kenangan hidup 1. Pribadi.Cetakan 1 1937 . 8 . Empat bulan di Amerika. Bulan Bintang. Kenangan-kenangan hidup 3. dibukukan 1950). Hak Asasi Manusia dipandang dari segi Islam 1968. Pengaruh ajaran Muhammad Abduh di Indonesia (Pidato di Kairo 1958). 1970.

W.- Falsafah Ideologi Islam 1950(sekembali dr Mekkah). Semua entri point ini membuktikan bahwa Buya Hamka dalam dua masalah 9 . diterbitkan oleh Panji Masyarakat.A.kita bisa melihat dalam beberapa tafsirannya atas ayat terkesan sebagai pemikir kalam rasional – Namun disamping itu tidak pula mengatakannya beliau ini cenderung kepada Mu'tazilah . Cita-cita kenegaraan dalam ajaran Islam (Kuliah umum) di Universiti Keristan 1970. Pemikiran Teologi Hamka Kalau kita mengakaji corak pemikiran Teologi Buya Hamka. (2) fungsi wahyu.1960. Sejarah Islam di Sumatera. Tafsir Al-Azhar [1] Juzu' 1-30. Muhammadiyah di Minangkabau 1975. dan (8) sifat-sifat Tuhan. (5) kekuasaan dan kehendak mutlak Tuhan. yakni: (1) kekuatan akal. Pandangan Hidup Muslim. (6) keadilan Tuhan. Keadilan Sosial dalam Islam 1950 (sekembali dr Mekkah).1974. ditulis pada saat dipenjara B. Himpunan Khutbah-khutbah. Bohong di Dunia. Dalam bukunya Bapak Dr Yunan Yusuf beliau meneliti delapan masalah kalam.yang memberi tekanan kuat pada kemerdekaan manusia dalam berkehendak dan berbuat. (4) konsep iman. Kedudukan perempuan dalam Islam. Urat Tunggang Pancasila.1973. Sikap teologis ini melahirkan semangat kerja keras dan tidak mau menyerah pada keadaaan dalam diri Buya Hamka. Studi Islam 1973. sehingga mematri kredo hidupnya dengan ungkapan "sekali berbakti sesudah itu mati". (7) perbuatan-perbuatan Tuhan. Doa-doa Rasulullah S. (3) free will dan predestination.(Menyambut Kongres Muhammadiyah di Padang).

Sejalan dengan itu. sedangkan enam masalah terakhir sejalan dengan aliran Mu'tazilah. Dengan kata lain. Dalam masalah "free will" dan "predestination" serta konsep iman. Dengan kata lain. Namun. Ini didasarkan pada keberadaan teologi sebagai sebuah paham keagamaan yang akan menentukan bentuk watak sosial penganutnya. serta memberi warna pada tindakan dan tingkah laku dalam setiap aspek kehidupannya. Sementara. Yunan menemukan pemikiran Hamka tentang kebebasan manusia dalam berkehendak dan berbuat.pertama menganut aliran Maturidiyah Bukhara. Adapun kekuasaan dan kehendak mutlak Tuhan dibatasi oleh kebebasan memilih (ikhtiyar) berdasarkan pertimbangan akal yang diberikan Tuhan kepada manusia. Hal ini erat kaitannya dengan keyakinan Hamka bahwa perbuatanperbuatan Tuhan terletak pada kewajiban-Nya untuk melakukan yang baik. Paham ini dibangun dari realitas alam semesta yang berlaku atas Hikmah 10 . Dengan akalnya manusia bisa menimbang mana yang buruk dan mana yang mendatangkan kebaikan. Inilah yang meniscayakan kekuasaan dan kehendak mutlak Tuhan tidak berlaku sepenuhnya. secara metaforis bisa dinyatakan bahwa "malam bercermin kitab suci. bila manusia tidak diberikan kebebasaan untuk memilih. meskipun sebesar zarrah (bentuk terkecil benda) sekalipun. walau tidak ada yang kuasa membendung jika memang Allah menghendaki. siang bertongkatkan besi". Bapak Dr. konsep iman tidak hanya meniscayakan sekedar tasdiq tetapi juga ma'rifah dan 'amal. keadilan Tuhan didefinisikan oleh Buya Hamka sebagai balasan atas semua perbuatan manusia. Kezaliman mustahil bagi Allah. Buya Hamka tetap mengakui jangkauan takdir sebagai manifestasi dari kekuasaan Tuhan. yang pada gilirannya akan memberikan arah pada jalan hidup itu sendiri. pemberian akal bagi manusia tidak mempunyai arti.

karena Buya Hamka selalu menyebut dirinya sebagai penganut Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Kata-kata "wajh" berarti zat Allah dan ridha-Nya. Hamka terlihat menganut paham rasional bahwa Tuhan tidak dapat dilihat dengan mata kepala kelak di akhirat. Bila tidak. "ja'a rabbuka" ditafsirkan dengan telah datang ketentuan atau perintah Tuhan. Dalam memahami masalah kemakhlukan al-Qur'an. mungkin sampai sekarang kita tidak bisa hidup dalam siklus kehidupan alam yang berjalan normal dan baik. yang seringkali terjebak pada buaian konflik berkepanjangan tanpa menyuguhkan manfaat praktis bagi umat.Yunan Yusuf Beliau Terkesan sangat hatihati untuk mengklaim Hamka sebagai penganut Mu'tazilah. Adapun dalam masalah ru'yatullah (melihat Allah). baik yang rasional maupun tradisional. 11 .Kebijaksanaan Yang Maha Tinggi. karena kitapun belum mampu melihat alam semesta. baik yang berada di dalam maupun di luar diri kita sendiri. Dalam bukunya Bapak Dr. dengan kecenderungan untuk menghindarkan diri dari perdebatan ilmu kalam. Hamka marangkum kedua aliran. melainkan dengan mata hati. Semua pandangan Buya Hamka dalam menafsirkan ayat yang erat kaitannya dengan pemikiran kalam ini berlandaskan pada sikap untuk mencari alternatif atas perdebatan klasik seputar masalah kalam. Ia menyebutnya dengan "jalan tengah". "yad" adalah kekuasaan dan restu-Nya. "yamin" berarti hakekat "qudrat ilâhiyat"-Nya. Pemikiran kalamnya yang identik dengan pemikiran Mu'tazilah tersebut. yakni tidak mempersoalkan secara tajam perbedaan dalam hal tersebut. Sikap Buya Hamka ini dipengaruhi oleh tafsiran surat Ali Imran ayat 7 bahwa Tuhan tidak melarang untuk menakwilkan ayat-ayat mutasyâbihât (samar). Dia menghimbau agar Mu'tazilah dan Ahlus Sunnah modern tidak bertengkar lagi tentang masalah ini. Penafsiran Buya Hamka atas Sifat-sifat Tuhan sejalan dengan pemikiran rasional ketika berbicara tentang antropomorfisme. dan beberapa contoh lainnya.

(6) keadilan Tuhan. dan (8) sifat-sifat Tuhan. Yaitu (1) kekuatan akal. atau sikap rasional dengan pijakan kuat pada nash-nash agama. (4) konsep iman. (2) fungsi wahyu. Hal ini dianggap sebagai jalan terbaik untuk memacu berbagai ketertinggalan umat Islam.kelihatannya lebih dipengaruhi oleh realitas kontemporer yang menuntut tindakan atas dasar rasio serta mendahulukan inisiatif pribadi atas pertimbangan tradisi. namun Bukan berarti beliau ini cenderung kepada Mu'tazilah. kelihatannya lebih dipengaruhi oleh realitas kontemporer semata yang menuntut tindakan atas dasar rasio serta mendahulukan inisiatif pribadi atas pertimbangan tradisi. Dalam delapan masalah Teologi . Pemikiran kalamnya yang identik dengan pemikiran Mu'tazilah tersebut. Buya Hamka dalam dua masalah pertama menganut aliran Maturidiyah Bukhara. Ringkasnya dari segi teologi kita tidak bisa mengklaim Hamka sebagai penganut Mu'tazilah. (3) free will dan predestination. sedangkan enam masalah terakhir sejalan dengan aliran Mu'tazilah. karena Buya Hamka selalu menyebut dirinya sebagai penganut Ahlus Sunnah wal Jama'ah. (7) perbuatan-perbuatan Tuhan. PENUTUP Kesimpulan Dalam corak dan sisitem Teologi Buya Hamka ia terkesan seorang yang Rasional. Hal ini dianggap sebagai jalan terbaik untuk memacu berbagai ketertinggalan umat Islam. (5) kekuasaan dan kehendak mutlak Tuhan. 12 . atau sikap rasional dengan pijakan kuat pada nash-nash agama.

id/perpustakaan_detail.psq. Penerbit Pustaka Panjimas.wordpress.tokohindonesia.asp?mnid=31&id=5 Yusuf.DAFTAR PUSTAKA http://kabinetindonesia. Jakarta Th 1990 13 .or.com http://www.com http://www. Corak Pemikiran Kalam Tafsir Al-Azhar. Yunan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful