MAKALAH PTIM II

Tentang

CORAK PEMIKIRAN DAN SISTEM TEOLOGI BUYA HAMKA

Oleh AZIZMAN BP : 505 028

Dosen Pembimbing : Eliana Siregar M.Ag

FAKULTAS USHULUDDIN JURUSAN AQIDAH FILSAFAT

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI ( IAIN)

Dia seorang ulama yang istikamah dengan keislamannya. Justru terdapat nukilan. yang juga menjadi karakter ulama tradisonalis NU. yang dianggap bid¢ah oleh lingkungan HAMKA yang Muhammadiyah. bahkan kepada pendekar union mystique Al Hallaj. misalnya. yang datang ke satu misa di gereja dan bapak pastor di sana kemudian mengumumkan hadirnya seseorang yang menurut perasaannya bukan orang sembarangan. Tasawuf Modern atau Tasawuf dari Abad ke Abad.IMAM BONJOL PADANG 2008 M / 1429 H PENDAHULUAN HAMKA adalah muslim tradisionalis sekaligus modernis. tampak kelapangan hati antar aliran mistik. HAMKA adalah ulama pertama yang membacakan syair-syair Maulud Barjanzi di Istana Negara. Kefakihan “dirosah Islamiyah” (Islamic studies) yang dimiliki HAMKA sampai saat ini jarang dimiliki kader-kader Muhammadiyah yang justru terjebak dalam puritanisme Islam yang radikal-konservatif. Barjanzi itu menjadi brand culture orang-orang NU. Beliau menyanyikan bait-bait Barjanzi dan menerjemahkan dengan nuansa sastra sufistik yang tinggi. tak ada nada penghukuman. Begitu juga kegemarannya pada dunia mistik-sufistik. Dalam buku itu. Karakter keilmuan Islam klasiknya benar-benar sangat dekat dengan kultur Islam tradisionalis sebagaimana yang melekat pada ulama-ulama NU. seorang sufi. Beliau adalah tokoh besar Muhammadiyah. namun sekaligus menjadi seorang nasionalis yang berwibawa. dilihat dari aura jiwanya yang kuat. tentang Abu Yazid Al Busthami. Pada zaman Soekarno. Dalam bukunya. 2 . terbukti dengan penguasaannya yang otoritatif terhadap kitab-kitab salaf. namun juga sangat dekat dengan tradisi NU.

HAMKA kemudian dilantik sebagai dosen di Universitas Islam. HAMKA mendapat pendidikan rendah di Sekolah Dasar Maninjau sehingga Darjah Dua. abuya dalam bahasa Arab. atau seseorang yang dihormati. yang berarti ayah kami. Riwayat Hidup dan Pemikiran Buya Hamka seorang ulama. sekembalinya dari Makkah 1906. Ayahnya. Lahir di kampung Molek. Di situ HAMKA mempelajari agama dan mendalami bahasa Arab. Syeikh Ahmad Rasyid.Beliau disebut seorang Ulama. PEMBAHASAN CORAK PEMIKIRAN DAN SISTEM TEOLOGI BUYA HAMKA A. Dibalik dari pada itu beliau juga memiliki corak pemikiran kalam tersendiri yang perlu kita kaji lebih jauh lagi pemikiran beliau ini. Maninjau. Jakarta dan Universitas Muhammadiyah. Hamka mula-mula bekerja sebagai guru agama pada tahun 1927 di Perkebunan Tebing Tinggi. R. seorang pelopor Gerakan Islam (tajdid) di Minangkabau. yaitu panggilan buat orang Minangkabau yang berasal dari kata abi. Padangpanjang dari tahun 1957 3 . Syeikh Abd ul Karim bin Amrullah. Ketika usia HAMKA mencapai 10 tahun. Surjoparonto dan Ki Bagus Hadikusumo.M.Dia diberikan sebutan Buya. Sutan Mansur. Politisi dan juga Sastrawan.yang akrab di sapa Inyiak Rasul. HAMKA juga pernah mengikuti pengajaran agama di surau dan masjid yang diberikan ulama terkenal seperti Syeikh Ibrahim Musa. HAMKA adalah akronim namanya Haji Abdul Malik bin Abdul Karim Amrullah. ayahnya telah mendirikan Sumatera Thawalib di Padang Panjang. Sumatera Barat. politisi dan sastrawan besar yang tersohor dan dihormati di kawasan Asia. 17 Februari 1908 dan meninggal di Jakarta 24 Juli 1981. Medan dan guru agama di Padangpanjang pada tahun 1929.

beliau dapat menyelidiki karya ulama dan pujangga besar di Timur Tengah seperti Zaki Mubarak. Sigmund Freud. Hamka juga rajin membaca dan bertukar-tukar pikiran dengan tokoh-tokoh terkenal Jakarta seperti HOS Tjokroaminoto. Haji Fachrudin. beliau diangkat menjadi rektor Perguruan Tinggi Islam. sosiologi dan politik. Jean Paul Sartre. Mulai tahun 1928. Ar Sutan Mansur dan Ki Bagus Hadikusumo sambil mengasah bakatnya sehingga menjadi seorang ahli pidato yang handal. Hamka mendirikan pusat latihan pendakwah Muhammadiyah dan dua tahun kemudian beliau menjadi konsul Muhammadiyah di Makassar. Karl Marx dan Pierre Loti. beliau menjabat sebagai Pegawai Tinggi Agama oleh Menteri Agama Indonesia. Pada tahun 1929. Jakarta dan Profesor Universitas Mustopo. Jurji Zaidan. Arnold Toynbee. William James. Jakarta. Kemudian beliau terpilih menjadi ketua Majlis Pimpinan Muhammadiyah di Sumatera Barat oleh Konferensi Muhammadiyah. Inggris dan Jerman seperti Albert Camus. baik Islam maupun Barat. sastra. Abbas al-Aqqad.Y. Dengan kemahiran bahasa Arabnya yang tinggi. Setelah itu. Melalui bahasa Arab juga. Mustafa al-Manfaluti dan Hussain Haikal.hingga tahun 1958. Beliau menyusun kembali pembangunan dalam Kongres Muhammadiyah ke-31 di Yogyakarta pada tahun 1950. tarekat dan kebatinan sesat di Padang Panjang. bidaah. Raden Mas Surjoparonoto. Dari tahun 1951 hingga tahun 1960. Sutan Mangkuto pada tahun 1946. Hamka juga aktif dalam gerakan Islam melalui pertubuhan Muhammadiyah. beliau mengetuai cabang Muhammadiyah di Padang Panjang. Beliau mengikuti pendirian Muhammadiyah mulai tahun 1925 untuk melawan khurafat. Hamka adalah seorang otodidiak dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan seperti filsafat. 4 . menggantikan S. beliau meneliti karya sarjana Perancis. sejarah. tetapi meletakkan jabatan itu ketika Sukarno menyuruhnya memilih antara menjadi pegawai negeri atau bergiat dalam politik Majlis Syura Muslimin Indonesia (Masyumi).

Indonesia. Masyumi kemudiannya diharamkan oleh pemerintah Indonesia pada tahun 1960. Pada tahun 1945. Mukti Ali melantik Hamka sebagai ketua umum Majlis Ulama Indonesia tetapi beliau kemudiannya meletak jawatan pada tahun 1981 karena nasihatnya tidak dipedulikan oleh pemerintah Indonesia. penulis. Indonesia.Pada tahun 1953. editor dan penerbit. Selain aktif dalam soal keagamaan dan politik. HAMKA menjadi wartawan beberapa buah akhbar seperti Pelita Andalas. Menteri Agama Indonesia. Setelah keluar dari penjara. Panji Masyarakat dan Gema Islam. Seruan Islam. Bintang Islam dan Seruan Muhammadiyah. Indonesia. Karya ilmiah terbesarnya ialah Tafsir al-Azhar (5 jilid) dan 5 . Kegiatan politik HAMKA bermula pada tahun 1925 apabila beliau menjadi anggota parti politik Sarekat Islam. Semasa dipenjarakanlah maka beliau mula menulis Tafsir al-Azhar yang merupakan karya ilmiah terbesarnya. Beliau menjadi anggota Konstituante Masyumi dan menjadi pemidato utama dalam Pilihan Raya Umum 1955. beliau menjadi editor dan menerbitkan majalah al-Mahdi di Makasar. HAMKA telah dipenjarakan oleh Presiden Sukarno kerana dituduh pro-Malaysia. Prof. Pada tahun 1947. Pada tahun 1932. Dr. HAMKA dilantik sebagai ahli Badan Musyawarah Kebajikan Nasional. Hamka dipilih sebagai penasihat pimpinan Pusat Muhammadiah. anggota Majlis Perjalanan Haji Indonesia dan anggota Lembaga Kebudayaan Nasional. Hamka juga menghasilkan karya ilmiah Islam dan karya kreatif seperti novel dan cerpen. beliau menjadi editor majalah Kemajuan Masyarakat. Pada 26 Juli 1977. HAMKA dilantik sebagai ketua Barisan Pertahanan Nasional. HAMKA merupakan seorang wartawan. beliau membantu menentang kemaraan kembali penjajah Belanda ke Indonesia melalui pidato dan menyertai kegiatan gerila di dalam hutan di Medan. HAMKA juga pernah menjadi editor majalah Pedoman Masyarakat. Pada tahun 1928. Dari tahun 1964 hingga tahun1966. Sejak tahun 1920-an lagi.

turut dihargai. Arkanul Islam (1932) di Makassar. 6 . Ditulis dalam huruf Arab. Mati mengandung malu (Salinan Al-Manfaluthi) 1934. Majallah Al-Mahdi (9 nomor) 1932 di Makassar. malah jasanya di seluruh alam Nusantara. 1958. (1928) Pembela Islam (Tarikh Saidina Abu Bakar Shiddiq). di Makassar. Universitas al-Azhar. Di Bawah Lindungan Ka'bah (1936) Pedoman Masyarakat. Adat Minangkabau dan agama Islam (1929). Universitas Kebangsaan Malaysia. Doktor Honoris Causa. . 1974. Jilid 1-3. termasuk Malaysia dan Singapura.1929. Daftar Karya Buya Hamka Khatibul Ummah. Beliau bukan sahaja diterima sebagai seorang tokoh ulama dan sasterawan di negara kelahirannya. Di Bawah Lindungan Kaabah dan Merantau ke Deli. Hamka pernah menerima beberapa anugerah pada peringkat nasional dan antarabangsa seperti anugerah kehormatan Doctor Honoris Causa. dan gelaran Datuk Indono dan Pengeran Wiroguno daripada pemerintah Indonesia. Ringkasan tarikh Ummat Islam (1929). Kepentingan melakukan tabligh (1929). Balai Pustaka.antara novel-novelnya yang mendapat perhatian umum dan menjadi buku teks sastera di Malaysia dan Singapura termasuklah Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck. Hamka telah pulang ke rahmatullah pada 24 Juli 1981. Majallah 'Tentera' (4 nomor) 1932. Laila Majnun (1932) Balai Pustaka. Hikmat Isra' dan Mikraj. namun jasa dan pengaruhnya masih terasa sehingga kini dalam memartabatkan agama Islam.Si Sabariah.

1946. Didalam Lembah cita-cita. Merantau ke Deli (1940). Majallah 'MENARA' (Terbit di Padang Panjang). Dijemput mamaknya. Pedoman Masyarakat. Tuan Direktur 1939.1946. Dibantingkan ombak masyarakat. Revolusi Agama. Sedang Konperansi Meja Bundar.1946.1946. Adat Minangkabau menghadapi Revolusi. 1950. 1950. Sesudah naskah Renville. Ayahku. Pedoman Masyarakat. Lembaga Budi 1940. Mandi Cahaya di Tanah Suci. Pedoman Masyarakat. Ditepi Sungai Dajlah. Islam dan Demokrasi. Falsafah Hidup 1939. 7 . Tashawwuf Modern 1939. Lembaga Hidup 1940.1946. Menunggu Beduk berbunyi.1949 di Bukittinggi. Margaretta Gauthier (terjemahan) 1940. Toko Buku Syarkawi. Pidato Pembelaan Peristiwa Tiga Maret. sesudah revolusi 1946.1939.1946. Balai Pustaka. Majallah 'SEMANGAT ISLAM' (Zaman Jepun 1943).1947.1950 di Jakarta. 1950.1947. Negara Islam (1946).- Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck (1937). Revolusi Pikiran. Keadilan Ilahy 1939. Di Dalam Lembah Kehidupan 1939. Balai Pustaka. Mengembara Dilembah Nyl.

Muhammadiyah melalui 3 zaman.1972. Bulan Bintang.ditulis tahun 1938 diangsur sampai 1950. Arbie. Empat bulan di Amerika Jilid 2. Jakarta. Cetakan ke 2 tahun 1950. Pelajaran Agama Islam. Agama dan perempuan. Pribadi. Fakta dan Khayal Tuanku Rao. Hak Asasi Manusia dipandang dari segi Islam 1968. Empat bulan di Amerika. disalin dari karangan-karangan Majalah GEMA ISLAM.1952. Sejarah Ummat Islam Jilid 2. Kenangan-kenangan hidup 2. Pengaruh ajaran Muhammad Abduh di Indonesia (Pidato di Kairo 1958).- Kenangan-kenangan hidup 1. 1970. Medan. Kenangan-kenangan hidup 4. 1963 dicetak oleh M. 1001 Soal Hidup (Kumpulan karangan dr Pedoman Masyarakat. Bulan Bintang. Islam dan Kebatinan.autobiografi sejak lahir 1908 sampai tahun 1950. Soal jawab 1960. Pedoman Mubaligh Islam. Kenangan-kenangan hidup 3. Lembaga Hikmat. Bulan Bintang. Sejarah Ummat Islam Jilid 3. Ekspansi Ideologi (Alghazwul Fikri). dan 1982 oleh Pustaka Panjimas.1946. Sejarah Ummat Islam Jilid 1. dibukukan 1950).di Padang Panjang.1939.Cetakan 1 1937 .1956. Jakarta. Sejarah Ummat Islam Jilid 4. 8 .1953 Jilid 1. Sayid Jamaluddin Al-Afhany 1965.1950. Dari Perbendaharaan Lama.1953 oleh Bulan Bintang. 1963. Perkembangan Tashawwuf dr abad ke abad. utk Doktor Honoris Causa.

Sejarah Islam di Sumatera. yakni: (1) kekuatan akal. Keadilan Sosial dalam Islam 1950 (sekembali dr Mekkah).- Falsafah Ideologi Islam 1950(sekembali dr Mekkah). (5) kekuasaan dan kehendak mutlak Tuhan. (4) konsep iman.1960. Pemikiran Teologi Hamka Kalau kita mengakaji corak pemikiran Teologi Buya Hamka. ditulis pada saat dipenjara B. Studi Islam 1973. Muhammadiyah di Minangkabau 1975. Cita-cita kenegaraan dalam ajaran Islam (Kuliah umum) di Universiti Keristan 1970.W. Tafsir Al-Azhar [1] Juzu' 1-30. Semua entri point ini membuktikan bahwa Buya Hamka dalam dua masalah 9 . (3) free will dan predestination.1973. Himpunan Khutbah-khutbah.yang memberi tekanan kuat pada kemerdekaan manusia dalam berkehendak dan berbuat. Doa-doa Rasulullah S. (2) fungsi wahyu. dan (8) sifat-sifat Tuhan. Dalam bukunya Bapak Dr Yunan Yusuf beliau meneliti delapan masalah kalam.kita bisa melihat dalam beberapa tafsirannya atas ayat terkesan sebagai pemikir kalam rasional – Namun disamping itu tidak pula mengatakannya beliau ini cenderung kepada Mu'tazilah . Pandangan Hidup Muslim.1974.(Menyambut Kongres Muhammadiyah di Padang). Sikap teologis ini melahirkan semangat kerja keras dan tidak mau menyerah pada keadaaan dalam diri Buya Hamka. sehingga mematri kredo hidupnya dengan ungkapan "sekali berbakti sesudah itu mati". Kedudukan perempuan dalam Islam. Bohong di Dunia. (7) perbuatan-perbuatan Tuhan. diterbitkan oleh Panji Masyarakat. Urat Tunggang Pancasila. (6) keadilan Tuhan.A.

Inilah yang meniscayakan kekuasaan dan kehendak mutlak Tuhan tidak berlaku sepenuhnya. walau tidak ada yang kuasa membendung jika memang Allah menghendaki. konsep iman tidak hanya meniscayakan sekedar tasdiq tetapi juga ma'rifah dan 'amal. Yunan menemukan pemikiran Hamka tentang kebebasan manusia dalam berkehendak dan berbuat. Dengan akalnya manusia bisa menimbang mana yang buruk dan mana yang mendatangkan kebaikan. Paham ini dibangun dari realitas alam semesta yang berlaku atas Hikmah 10 . pemberian akal bagi manusia tidak mempunyai arti. Kezaliman mustahil bagi Allah. yang pada gilirannya akan memberikan arah pada jalan hidup itu sendiri. Hal ini erat kaitannya dengan keyakinan Hamka bahwa perbuatanperbuatan Tuhan terletak pada kewajiban-Nya untuk melakukan yang baik. keadilan Tuhan didefinisikan oleh Buya Hamka sebagai balasan atas semua perbuatan manusia. Dalam masalah "free will" dan "predestination" serta konsep iman. sedangkan enam masalah terakhir sejalan dengan aliran Mu'tazilah. Bapak Dr. Sejalan dengan itu. bila manusia tidak diberikan kebebasaan untuk memilih. Adapun kekuasaan dan kehendak mutlak Tuhan dibatasi oleh kebebasan memilih (ikhtiyar) berdasarkan pertimbangan akal yang diberikan Tuhan kepada manusia. Sementara. Dengan kata lain. secara metaforis bisa dinyatakan bahwa "malam bercermin kitab suci. siang bertongkatkan besi". Ini didasarkan pada keberadaan teologi sebagai sebuah paham keagamaan yang akan menentukan bentuk watak sosial penganutnya. serta memberi warna pada tindakan dan tingkah laku dalam setiap aspek kehidupannya. meskipun sebesar zarrah (bentuk terkecil benda) sekalipun.pertama menganut aliran Maturidiyah Bukhara. Namun. Dengan kata lain. Buya Hamka tetap mengakui jangkauan takdir sebagai manifestasi dari kekuasaan Tuhan.

Dalam bukunya Bapak Dr. 11 . yang seringkali terjebak pada buaian konflik berkepanjangan tanpa menyuguhkan manfaat praktis bagi umat. karena Buya Hamka selalu menyebut dirinya sebagai penganut Ahlus Sunnah wal Jama'ah. dan beberapa contoh lainnya. Adapun dalam masalah ru'yatullah (melihat Allah).Kebijaksanaan Yang Maha Tinggi. karena kitapun belum mampu melihat alam semesta. Penafsiran Buya Hamka atas Sifat-sifat Tuhan sejalan dengan pemikiran rasional ketika berbicara tentang antropomorfisme. Pemikiran kalamnya yang identik dengan pemikiran Mu'tazilah tersebut. "ja'a rabbuka" ditafsirkan dengan telah datang ketentuan atau perintah Tuhan. Semua pandangan Buya Hamka dalam menafsirkan ayat yang erat kaitannya dengan pemikiran kalam ini berlandaskan pada sikap untuk mencari alternatif atas perdebatan klasik seputar masalah kalam. Hamka terlihat menganut paham rasional bahwa Tuhan tidak dapat dilihat dengan mata kepala kelak di akhirat. Ia menyebutnya dengan "jalan tengah". baik yang berada di dalam maupun di luar diri kita sendiri. Kata-kata "wajh" berarti zat Allah dan ridha-Nya. Dalam memahami masalah kemakhlukan al-Qur'an. melainkan dengan mata hati.Yunan Yusuf Beliau Terkesan sangat hatihati untuk mengklaim Hamka sebagai penganut Mu'tazilah. mungkin sampai sekarang kita tidak bisa hidup dalam siklus kehidupan alam yang berjalan normal dan baik. yakni tidak mempersoalkan secara tajam perbedaan dalam hal tersebut. Hamka marangkum kedua aliran. Dia menghimbau agar Mu'tazilah dan Ahlus Sunnah modern tidak bertengkar lagi tentang masalah ini. Sikap Buya Hamka ini dipengaruhi oleh tafsiran surat Ali Imran ayat 7 bahwa Tuhan tidak melarang untuk menakwilkan ayat-ayat mutasyâbihât (samar). baik yang rasional maupun tradisional. "yad" adalah kekuasaan dan restu-Nya. Bila tidak. dengan kecenderungan untuk menghindarkan diri dari perdebatan ilmu kalam. "yamin" berarti hakekat "qudrat ilâhiyat"-Nya.

dan (8) sifat-sifat Tuhan. 12 . (7) perbuatan-perbuatan Tuhan. Hal ini dianggap sebagai jalan terbaik untuk memacu berbagai ketertinggalan umat Islam. (3) free will dan predestination. Hal ini dianggap sebagai jalan terbaik untuk memacu berbagai ketertinggalan umat Islam. kelihatannya lebih dipengaruhi oleh realitas kontemporer semata yang menuntut tindakan atas dasar rasio serta mendahulukan inisiatif pribadi atas pertimbangan tradisi. (4) konsep iman. atau sikap rasional dengan pijakan kuat pada nash-nash agama. namun Bukan berarti beliau ini cenderung kepada Mu'tazilah. karena Buya Hamka selalu menyebut dirinya sebagai penganut Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Yaitu (1) kekuatan akal. (5) kekuasaan dan kehendak mutlak Tuhan. Dalam delapan masalah Teologi . (6) keadilan Tuhan. PENUTUP Kesimpulan Dalam corak dan sisitem Teologi Buya Hamka ia terkesan seorang yang Rasional. Ringkasnya dari segi teologi kita tidak bisa mengklaim Hamka sebagai penganut Mu'tazilah. sedangkan enam masalah terakhir sejalan dengan aliran Mu'tazilah. Pemikiran kalamnya yang identik dengan pemikiran Mu'tazilah tersebut. atau sikap rasional dengan pijakan kuat pada nash-nash agama. (2) fungsi wahyu.kelihatannya lebih dipengaruhi oleh realitas kontemporer yang menuntut tindakan atas dasar rasio serta mendahulukan inisiatif pribadi atas pertimbangan tradisi. Buya Hamka dalam dua masalah pertama menganut aliran Maturidiyah Bukhara.

Corak Pemikiran Kalam Tafsir Al-Azhar.or.psq.id/perpustakaan_detail.DAFTAR PUSTAKA http://kabinetindonesia.asp?mnid=31&id=5 Yusuf. Yunan.com http://www. Penerbit Pustaka Panjimas.wordpress.tokohindonesia.com http://www. Jakarta Th 1990 13 .