Makalah Ptim Ii_corak Pemikiran Dan Sistem Teologi_hamka

MAKALAH PTIM II

Tentang

CORAK PEMIKIRAN DAN SISTEM TEOLOGI BUYA HAMKA

Oleh AZIZMAN BP : 505 028

Dosen Pembimbing : Eliana Siregar M.Ag

FAKULTAS USHULUDDIN JURUSAN AQIDAH FILSAFAT

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI ( IAIN)

tak ada nada penghukuman. Pada zaman Soekarno.IMAM BONJOL PADANG 2008 M / 1429 H PENDAHULUAN HAMKA adalah muslim tradisionalis sekaligus modernis. bahkan kepada pendekar union mystique Al Hallaj. Dalam bukunya. misalnya. Karakter keilmuan Islam klasiknya benar-benar sangat dekat dengan kultur Islam tradisionalis sebagaimana yang melekat pada ulama-ulama NU. Dia seorang ulama yang istikamah dengan keislamannya. Beliau menyanyikan bait-bait Barjanzi dan menerjemahkan dengan nuansa sastra sufistik yang tinggi. Justru terdapat nukilan. seorang sufi. yang datang ke satu misa di gereja dan bapak pastor di sana kemudian mengumumkan hadirnya seseorang yang menurut perasaannya bukan orang sembarangan. tentang Abu Yazid Al Busthami. Begitu juga kegemarannya pada dunia mistik-sufistik. Kefakihan “dirosah Islamiyah” (Islamic studies) yang dimiliki HAMKA sampai saat ini jarang dimiliki kader-kader Muhammadiyah yang justru terjebak dalam puritanisme Islam yang radikal-konservatif. Dalam buku itu. tampak kelapangan hati antar aliran mistik. Tasawuf Modern atau Tasawuf dari Abad ke Abad. Beliau adalah tokoh besar Muhammadiyah. namun sekaligus menjadi seorang nasionalis yang berwibawa. 2 . namun juga sangat dekat dengan tradisi NU. Barjanzi itu menjadi brand culture orang-orang NU. dilihat dari aura jiwanya yang kuat. yang juga menjadi karakter ulama tradisonalis NU. HAMKA adalah ulama pertama yang membacakan syair-syair Maulud Barjanzi di Istana Negara. terbukti dengan penguasaannya yang otoritatif terhadap kitab-kitab salaf. yang dianggap bid¢ah oleh lingkungan HAMKA yang Muhammadiyah.

atau seseorang yang dihormati. Politisi dan juga Sastrawan. Syeikh Ahmad Rasyid. Syeikh Abd ul Karim bin Amrullah. seorang pelopor Gerakan Islam (tajdid) di Minangkabau. PEMBAHASAN CORAK PEMIKIRAN DAN SISTEM TEOLOGI BUYA HAMKA A. Padangpanjang dari tahun 1957 3 . Medan dan guru agama di Padangpanjang pada tahun 1929.Dia diberikan sebutan Buya.M. R. Jakarta dan Universitas Muhammadiyah. HAMKA juga pernah mengikuti pengajaran agama di surau dan masjid yang diberikan ulama terkenal seperti Syeikh Ibrahim Musa. Ayahnya. HAMKA kemudian dilantik sebagai dosen di Universitas Islam. Maninjau. Hamka mula-mula bekerja sebagai guru agama pada tahun 1927 di Perkebunan Tebing Tinggi. Riwayat Hidup dan Pemikiran Buya Hamka seorang ulama.Beliau disebut seorang Ulama. abuya dalam bahasa Arab. Dibalik dari pada itu beliau juga memiliki corak pemikiran kalam tersendiri yang perlu kita kaji lebih jauh lagi pemikiran beliau ini. politisi dan sastrawan besar yang tersohor dan dihormati di kawasan Asia. Surjoparonto dan Ki Bagus Hadikusumo.yang akrab di sapa Inyiak Rasul. sekembalinya dari Makkah 1906. HAMKA adalah akronim namanya Haji Abdul Malik bin Abdul Karim Amrullah. Ketika usia HAMKA mencapai 10 tahun. yang berarti ayah kami. Sumatera Barat. ayahnya telah mendirikan Sumatera Thawalib di Padang Panjang. Sutan Mansur. yaitu panggilan buat orang Minangkabau yang berasal dari kata abi. 17 Februari 1908 dan meninggal di Jakarta 24 Juli 1981. Di situ HAMKA mempelajari agama dan mendalami bahasa Arab. HAMKA mendapat pendidikan rendah di Sekolah Dasar Maninjau sehingga Darjah Dua. Lahir di kampung Molek.

Dengan kemahiran bahasa Arabnya yang tinggi. Melalui bahasa Arab juga. tetapi meletakkan jabatan itu ketika Sukarno menyuruhnya memilih antara menjadi pegawai negeri atau bergiat dalam politik Majlis Syura Muslimin Indonesia (Masyumi).Y. tarekat dan kebatinan sesat di Padang Panjang. Beliau menyusun kembali pembangunan dalam Kongres Muhammadiyah ke-31 di Yogyakarta pada tahun 1950. Hamka juga rajin membaca dan bertukar-tukar pikiran dengan tokoh-tokoh terkenal Jakarta seperti HOS Tjokroaminoto. Jurji Zaidan. Haji Fachrudin.hingga tahun 1958. Mulai tahun 1928. sastra. beliau menjabat sebagai Pegawai Tinggi Agama oleh Menteri Agama Indonesia. beliau mengetuai cabang Muhammadiyah di Padang Panjang. Karl Marx dan Pierre Loti. beliau dapat menyelidiki karya ulama dan pujangga besar di Timur Tengah seperti Zaki Mubarak. Abbas al-Aqqad. Raden Mas Surjoparonoto. 4 . Hamka juga aktif dalam gerakan Islam melalui pertubuhan Muhammadiyah. Jakarta dan Profesor Universitas Mustopo. sejarah. Sutan Mangkuto pada tahun 1946. Sigmund Freud. menggantikan S. Setelah itu. bidaah. Kemudian beliau terpilih menjadi ketua Majlis Pimpinan Muhammadiyah di Sumatera Barat oleh Konferensi Muhammadiyah. William James. Hamka mendirikan pusat latihan pendakwah Muhammadiyah dan dua tahun kemudian beliau menjadi konsul Muhammadiyah di Makassar. sosiologi dan politik. beliau diangkat menjadi rektor Perguruan Tinggi Islam. Dari tahun 1951 hingga tahun 1960. Jakarta. Pada tahun 1929. Ar Sutan Mansur dan Ki Bagus Hadikusumo sambil mengasah bakatnya sehingga menjadi seorang ahli pidato yang handal. Beliau mengikuti pendirian Muhammadiyah mulai tahun 1925 untuk melawan khurafat. beliau meneliti karya sarjana Perancis. Mustafa al-Manfaluti dan Hussain Haikal. Inggris dan Jerman seperti Albert Camus. Hamka adalah seorang otodidiak dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan seperti filsafat. baik Islam maupun Barat. Jean Paul Sartre. Arnold Toynbee.

HAMKA juga pernah menjadi editor majalah Pedoman Masyarakat. Menteri Agama Indonesia. Pada 26 Juli 1977. HAMKA menjadi wartawan beberapa buah akhbar seperti Pelita Andalas. Semasa dipenjarakanlah maka beliau mula menulis Tafsir al-Azhar yang merupakan karya ilmiah terbesarnya. Pada tahun 1928.Pada tahun 1953. Setelah keluar dari penjara. Seruan Islam. beliau membantu menentang kemaraan kembali penjajah Belanda ke Indonesia melalui pidato dan menyertai kegiatan gerila di dalam hutan di Medan. Kegiatan politik HAMKA bermula pada tahun 1925 apabila beliau menjadi anggota parti politik Sarekat Islam. Dr. Pada tahun 1945. HAMKA telah dipenjarakan oleh Presiden Sukarno kerana dituduh pro-Malaysia. Prof. Masyumi kemudiannya diharamkan oleh pemerintah Indonesia pada tahun 1960. Selain aktif dalam soal keagamaan dan politik. Karya ilmiah terbesarnya ialah Tafsir al-Azhar (5 jilid) dan 5 . Indonesia. HAMKA dilantik sebagai ketua Barisan Pertahanan Nasional. Indonesia. Indonesia. Panji Masyarakat dan Gema Islam. Mukti Ali melantik Hamka sebagai ketua umum Majlis Ulama Indonesia tetapi beliau kemudiannya meletak jawatan pada tahun 1981 karena nasihatnya tidak dipedulikan oleh pemerintah Indonesia. HAMKA dilantik sebagai ahli Badan Musyawarah Kebajikan Nasional. editor dan penerbit. Beliau menjadi anggota Konstituante Masyumi dan menjadi pemidato utama dalam Pilihan Raya Umum 1955. anggota Majlis Perjalanan Haji Indonesia dan anggota Lembaga Kebudayaan Nasional. Pada tahun 1947. Hamka dipilih sebagai penasihat pimpinan Pusat Muhammadiah. Hamka juga menghasilkan karya ilmiah Islam dan karya kreatif seperti novel dan cerpen. HAMKA merupakan seorang wartawan. beliau menjadi editor dan menerbitkan majalah al-Mahdi di Makasar. Pada tahun 1932. Dari tahun 1964 hingga tahun1966. Sejak tahun 1920-an lagi. Bintang Islam dan Seruan Muhammadiyah. beliau menjadi editor majalah Kemajuan Masyarakat. penulis.

1958. Ringkasan tarikh Ummat Islam (1929). Arkanul Islam (1932) di Makassar. Balai Pustaka.Si Sabariah. Beliau bukan sahaja diterima sebagai seorang tokoh ulama dan sasterawan di negara kelahirannya. (1928) Pembela Islam (Tarikh Saidina Abu Bakar Shiddiq). Mati mengandung malu (Salinan Al-Manfaluthi) 1934. Ditulis dalam huruf Arab. Kepentingan melakukan tabligh (1929).antara novel-novelnya yang mendapat perhatian umum dan menjadi buku teks sastera di Malaysia dan Singapura termasuklah Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck.1929. Universitas Kebangsaan Malaysia. Di Bawah Lindungan Ka'bah (1936) Pedoman Masyarakat. Hamka pernah menerima beberapa anugerah pada peringkat nasional dan antarabangsa seperti anugerah kehormatan Doctor Honoris Causa. Laila Majnun (1932) Balai Pustaka. dan gelaran Datuk Indono dan Pengeran Wiroguno daripada pemerintah Indonesia. Hamka telah pulang ke rahmatullah pada 24 Juli 1981. namun jasa dan pengaruhnya masih terasa sehingga kini dalam memartabatkan agama Islam. 6 . Hikmat Isra' dan Mikraj. Di Bawah Lindungan Kaabah dan Merantau ke Deli. Majallah Al-Mahdi (9 nomor) 1932 di Makassar. Jilid 1-3. . Doktor Honoris Causa. malah jasanya di seluruh alam Nusantara. Universitas al-Azhar. Daftar Karya Buya Hamka Khatibul Ummah. 1974. turut dihargai. termasuk Malaysia dan Singapura. Majallah 'Tentera' (4 nomor) 1932. di Makassar. Adat Minangkabau dan agama Islam (1929).

Pedoman Masyarakat. Dijemput mamaknya. Ayahku. Falsafah Hidup 1939. Toko Buku Syarkawi. Merantau ke Deli (1940). Pedoman Masyarakat. sesudah revolusi 1946. Mandi Cahaya di Tanah Suci. Majallah 'MENARA' (Terbit di Padang Panjang).1947. Di Dalam Lembah Kehidupan 1939. Mengembara Dilembah Nyl. 1950. Revolusi Agama. Balai Pustaka.1946. Lembaga Hidup 1940. Tuan Direktur 1939.1946. Pedoman Masyarakat. Pidato Pembelaan Peristiwa Tiga Maret. Menunggu Beduk berbunyi. Islam dan Demokrasi.- Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck (1937). Ditepi Sungai Dajlah. Margaretta Gauthier (terjemahan) 1940.1947.1946.1939.1950 di Jakarta.1946. Keadilan Ilahy 1939.1946.1949 di Bukittinggi. Negara Islam (1946). Didalam Lembah cita-cita. Lembaga Budi 1940. Adat Minangkabau menghadapi Revolusi. Revolusi Pikiran.1946. Majallah 'SEMANGAT ISLAM' (Zaman Jepun 1943). Sedang Konperansi Meja Bundar. 1950. Sesudah naskah Renville. 7 . Tashawwuf Modern 1939. Balai Pustaka. Dibantingkan ombak masyarakat. 1950.

1953 oleh Bulan Bintang. Jakarta.autobiografi sejak lahir 1908 sampai tahun 1950.Cetakan 1 1937 . Bulan Bintang. Kenangan-kenangan hidup 4. Sejarah Ummat Islam Jilid 2. 1963. 1970. Soal jawab 1960.ditulis tahun 1938 diangsur sampai 1950. disalin dari karangan-karangan Majalah GEMA ISLAM.- Kenangan-kenangan hidup 1. Pelajaran Agama Islam.1972. 1001 Soal Hidup (Kumpulan karangan dr Pedoman Masyarakat. Empat bulan di Amerika Jilid 2. Islam dan Kebatinan. Sejarah Ummat Islam Jilid 1. Lembaga Hikmat. Hak Asasi Manusia dipandang dari segi Islam 1968.1953 Jilid 1.1952. Kenangan-kenangan hidup 2. dibukukan 1950). Ekspansi Ideologi (Alghazwul Fikri). Jakarta.di Padang Panjang. Cetakan ke 2 tahun 1950. 8 . Dari Perbendaharaan Lama. Fakta dan Khayal Tuanku Rao. Sejarah Ummat Islam Jilid 4. 1963 dicetak oleh M.1946. Sejarah Ummat Islam Jilid 3. utk Doktor Honoris Causa. Arbie. dan 1982 oleh Pustaka Panjimas. Bulan Bintang. Sayid Jamaluddin Al-Afhany 1965.1939. Pengaruh ajaran Muhammad Abduh di Indonesia (Pidato di Kairo 1958). Kenangan-kenangan hidup 3. Pedoman Mubaligh Islam. Perkembangan Tashawwuf dr abad ke abad.1956. Muhammadiyah melalui 3 zaman. Bulan Bintang.1950. Agama dan perempuan. Medan. Empat bulan di Amerika. Pribadi.

- Falsafah Ideologi Islam 1950(sekembali dr Mekkah). Muhammadiyah di Minangkabau 1975. (7) perbuatan-perbuatan Tuhan. Sikap teologis ini melahirkan semangat kerja keras dan tidak mau menyerah pada keadaaan dalam diri Buya Hamka. sehingga mematri kredo hidupnya dengan ungkapan "sekali berbakti sesudah itu mati". Studi Islam 1973.A. Himpunan Khutbah-khutbah. Tafsir Al-Azhar [1] Juzu' 1-30. Cita-cita kenegaraan dalam ajaran Islam (Kuliah umum) di Universiti Keristan 1970. (6) keadilan Tuhan. (2) fungsi wahyu.yang memberi tekanan kuat pada kemerdekaan manusia dalam berkehendak dan berbuat. (5) kekuasaan dan kehendak mutlak Tuhan. Sejarah Islam di Sumatera. Urat Tunggang Pancasila. diterbitkan oleh Panji Masyarakat. Kedudukan perempuan dalam Islam. Bohong di Dunia. (4) konsep iman. Semua entri point ini membuktikan bahwa Buya Hamka dalam dua masalah 9 .1960. Keadilan Sosial dalam Islam 1950 (sekembali dr Mekkah).(Menyambut Kongres Muhammadiyah di Padang). Pandangan Hidup Muslim.1974. dan (8) sifat-sifat Tuhan.1973. (3) free will dan predestination.W. yakni: (1) kekuatan akal. Pemikiran Teologi Hamka Kalau kita mengakaji corak pemikiran Teologi Buya Hamka. Dalam bukunya Bapak Dr Yunan Yusuf beliau meneliti delapan masalah kalam. Doa-doa Rasulullah S.kita bisa melihat dalam beberapa tafsirannya atas ayat terkesan sebagai pemikir kalam rasional – Namun disamping itu tidak pula mengatakannya beliau ini cenderung kepada Mu'tazilah . ditulis pada saat dipenjara B.

keadilan Tuhan didefinisikan oleh Buya Hamka sebagai balasan atas semua perbuatan manusia. walau tidak ada yang kuasa membendung jika memang Allah menghendaki. Dengan kata lain. secara metaforis bisa dinyatakan bahwa "malam bercermin kitab suci. Inilah yang meniscayakan kekuasaan dan kehendak mutlak Tuhan tidak berlaku sepenuhnya.pertama menganut aliran Maturidiyah Bukhara. Paham ini dibangun dari realitas alam semesta yang berlaku atas Hikmah 10 . Yunan menemukan pemikiran Hamka tentang kebebasan manusia dalam berkehendak dan berbuat. yang pada gilirannya akan memberikan arah pada jalan hidup itu sendiri. Sementara. Dengan kata lain. Dengan akalnya manusia bisa menimbang mana yang buruk dan mana yang mendatangkan kebaikan. pemberian akal bagi manusia tidak mempunyai arti. Buya Hamka tetap mengakui jangkauan takdir sebagai manifestasi dari kekuasaan Tuhan. bila manusia tidak diberikan kebebasaan untuk memilih. serta memberi warna pada tindakan dan tingkah laku dalam setiap aspek kehidupannya. Kezaliman mustahil bagi Allah. Namun. Hal ini erat kaitannya dengan keyakinan Hamka bahwa perbuatanperbuatan Tuhan terletak pada kewajiban-Nya untuk melakukan yang baik. sedangkan enam masalah terakhir sejalan dengan aliran Mu'tazilah. konsep iman tidak hanya meniscayakan sekedar tasdiq tetapi juga ma'rifah dan 'amal. meskipun sebesar zarrah (bentuk terkecil benda) sekalipun. Bapak Dr. Sejalan dengan itu. Adapun kekuasaan dan kehendak mutlak Tuhan dibatasi oleh kebebasan memilih (ikhtiyar) berdasarkan pertimbangan akal yang diberikan Tuhan kepada manusia. siang bertongkatkan besi". Dalam masalah "free will" dan "predestination" serta konsep iman. Ini didasarkan pada keberadaan teologi sebagai sebuah paham keagamaan yang akan menentukan bentuk watak sosial penganutnya.

Ia menyebutnya dengan "jalan tengah". Bila tidak.Kebijaksanaan Yang Maha Tinggi. yakni tidak mempersoalkan secara tajam perbedaan dalam hal tersebut. mungkin sampai sekarang kita tidak bisa hidup dalam siklus kehidupan alam yang berjalan normal dan baik. Dalam bukunya Bapak Dr. Kata-kata "wajh" berarti zat Allah dan ridha-Nya. Pemikiran kalamnya yang identik dengan pemikiran Mu'tazilah tersebut. melainkan dengan mata hati. Dia menghimbau agar Mu'tazilah dan Ahlus Sunnah modern tidak bertengkar lagi tentang masalah ini. "yad" adalah kekuasaan dan restu-Nya. baik yang rasional maupun tradisional. Hamka marangkum kedua aliran. "yamin" berarti hakekat "qudrat ilâhiyat"-Nya. Semua pandangan Buya Hamka dalam menafsirkan ayat yang erat kaitannya dengan pemikiran kalam ini berlandaskan pada sikap untuk mencari alternatif atas perdebatan klasik seputar masalah kalam.Yunan Yusuf Beliau Terkesan sangat hatihati untuk mengklaim Hamka sebagai penganut Mu'tazilah. Dalam memahami masalah kemakhlukan al-Qur'an. baik yang berada di dalam maupun di luar diri kita sendiri. 11 . dan beberapa contoh lainnya. "ja'a rabbuka" ditafsirkan dengan telah datang ketentuan atau perintah Tuhan. yang seringkali terjebak pada buaian konflik berkepanjangan tanpa menyuguhkan manfaat praktis bagi umat. karena Buya Hamka selalu menyebut dirinya sebagai penganut Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Sikap Buya Hamka ini dipengaruhi oleh tafsiran surat Ali Imran ayat 7 bahwa Tuhan tidak melarang untuk menakwilkan ayat-ayat mutasyâbihât (samar). Penafsiran Buya Hamka atas Sifat-sifat Tuhan sejalan dengan pemikiran rasional ketika berbicara tentang antropomorfisme. dengan kecenderungan untuk menghindarkan diri dari perdebatan ilmu kalam. Hamka terlihat menganut paham rasional bahwa Tuhan tidak dapat dilihat dengan mata kepala kelak di akhirat. Adapun dalam masalah ru'yatullah (melihat Allah). karena kitapun belum mampu melihat alam semesta.

Hal ini dianggap sebagai jalan terbaik untuk memacu berbagai ketertinggalan umat Islam. Ringkasnya dari segi teologi kita tidak bisa mengklaim Hamka sebagai penganut Mu'tazilah. atau sikap rasional dengan pijakan kuat pada nash-nash agama. kelihatannya lebih dipengaruhi oleh realitas kontemporer semata yang menuntut tindakan atas dasar rasio serta mendahulukan inisiatif pribadi atas pertimbangan tradisi. sedangkan enam masalah terakhir sejalan dengan aliran Mu'tazilah. (6) keadilan Tuhan. PENUTUP Kesimpulan Dalam corak dan sisitem Teologi Buya Hamka ia terkesan seorang yang Rasional. karena Buya Hamka selalu menyebut dirinya sebagai penganut Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Buya Hamka dalam dua masalah pertama menganut aliran Maturidiyah Bukhara. (2) fungsi wahyu. (7) perbuatan-perbuatan Tuhan. atau sikap rasional dengan pijakan kuat pada nash-nash agama. (4) konsep iman. Pemikiran kalamnya yang identik dengan pemikiran Mu'tazilah tersebut. 12 . Hal ini dianggap sebagai jalan terbaik untuk memacu berbagai ketertinggalan umat Islam. (5) kekuasaan dan kehendak mutlak Tuhan. Dalam delapan masalah Teologi . dan (8) sifat-sifat Tuhan.kelihatannya lebih dipengaruhi oleh realitas kontemporer yang menuntut tindakan atas dasar rasio serta mendahulukan inisiatif pribadi atas pertimbangan tradisi. (3) free will dan predestination. Yaitu (1) kekuatan akal. namun Bukan berarti beliau ini cenderung kepada Mu'tazilah.

Penerbit Pustaka Panjimas. Corak Pemikiran Kalam Tafsir Al-Azhar.psq. Yunan.tokohindonesia.asp?mnid=31&id=5 Yusuf.com http://www.com http://www.or. Jakarta Th 1990 13 .wordpress.DAFTAR PUSTAKA http://kabinetindonesia.id/perpustakaan_detail.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful