INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS TUN HUSSEIN ONN, BATU PAHAT

Disediakan oleh : Akmal Bin Mat Kesumin (880726-10-5169) Ali Salihin Bin Alias (880927-05-5663) PISMP Ambilan Januari 08 (Sem 6)
Prepared by : AkmaL & ALi

Prepared by : AkmaL & ALi

Prepared by : AkmaL & ALi

KAMUS DEWAN : Merupakan kesatuan/ gabungan yang merangkumi manusia, alatan,, kemudahan & bahan yang diselaras atau disusun secara sistematik untuk mencapai sesuatu matlamat yang ditetapkan.

Prepared by : AkmaL & ALi

Secara umumnya. dibahagikan kepada 2 bentuk : ORGANISASI FOR AL ORGANISASI TIDAK FOR AL Prepared by : AkmaL & ALi .

dll dapat dilaksanakan dengan sempurna) Prepared by : AkmaL & ALi . 2 Menyusun pembahagian/ agihan tugas dalam bengkel. inventori. stor. erjasama antara guru-guru menjamin kesempurnaan pengurusan bengkel. (penyelenggaraan.1 Mewujudkan suasana pengurusan bengkel yang lebih teratur & tersusun.

4 rganisasi bengkel yang berkesan boleh menghasilkan produk yang lebih bermutu.3 Untuk mencapai objektif pengajaran & pembelajaran yang lebih berkesan dalam bengkel. Prepared by : AkmaL & ALi . menjimatkan bahan & masa yang diperlukan untuk melaksanakan kerja amali seperti yang dirancangkan.

Prepared by : AkmaL & ALi .

mengagihkan tugas. merancang pembahagian sumber.y KAMUS DEWAN : Pengurusan ditakrifkan sebagai perihal kerja & sebagainya. ( Cth : menyediakan sesuatu program.) Prepared by : AkmaL & ALi . mengatur alat & kelengkapan serta penyelarasan kewangan.

penyelarasan & dorongan. ‡ Merupakan usaha koperatif untuk mencapai objektif & matlamat yang telah ditentukan. ‡ Juga merupakan proses pengintegrasian input organisasi iaitu M USI + B H + L . Prepared by : AkmaL & ALi . kawalan.Brech (1957) : ‡ Mentakrifkan pengurusan sebagai proses sosial yang merangkumi perancangan.

y Mengelakkan pembaziran masa & tenaga serta menjimatkan wang. alatan & bahan. sekaligus mewujudkan suasana bengkel yang kondisuif. Prepared by : AkmaL & ALi . y Mewujudkan suasana pengajaran & pembelajaran yang berkesan. y Menghasilkan produk yang lebih berkualiti. y Mewujudkan keselamatan bengkel.

y Mengelakkan daripada berlakunya kemalangan. y Boleh dijadikan kebanggaan guru kerana indah dipandang. y Mengurangkan kos pengeluaran & pembaziran. y Menjimatkan masa bekerja. Prepared by : AkmaL & ALi .

Prepared by : AkmaL & ALi .

kurikulum. kelengkapan. sasaran Mengelola Menyusun. menyediakan peralatan Mengarah Menyelaras Melibatkan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan Menyelaras menuntut kerjasama setiap ahli yang terlibat dalam pelbagai aktiviti bengkel supaya matlamat dicapai. peralatan & pelajar sebagai kump. Prepared by : AkmaL & ALi Mengawal . mengatur.ELEMEN PERANCANGAN Perancangan Perancangan bangunan.

y Terdapat 7 aspek yang perlu ditekankan bagi merancang & mengurus sesebuah bengkel yang afektif. [ George Storm : Managing the Occupational Education Laboratory ] Prepared by : AkmaL & ALi .

1) Pemilihan bekalan & peralatan :  urikulum spek perlindungan keselamatan 1) 2) 3) 4) Merancang kemudahan Mengawal bahan Penyelenggraan & rekod eselamatan : spek fizikal Peraturan/ panduan sedia ada 1) 2) Pengurusan kakitangan gihan peruntukan kewangan Prepared by : AkmaL & ALi .

Prepared by : AkmaL & ALi .Menurut Henri Fayol. terdapat 14 prinsip umum dalam sesebuah organisasi.

4.1. 6. Penghargaan . 3. esepakatan dalam perintah (unity of command). Prepared by : AkmaL & ALi 7. . epentingan peribadi kepada kepentingan keseluruhan. 2. 5. uasa & tanggungjawab. isiplin. esepakatan dalam arahan (unity of direction). Pengkhususan/ pembahagian kerja.

Inisiatif.1. Esprit de corps. 4. estabilan dalam pemegangan jawatan (tenure of stability). angkaian scalar (scalar scalar chain/ line of authority). Tersusun (order). 5. . Prepared by : AkmaL & ALi 3. 2. Persamaan (equity). Pemusatan (centralisation). 7. 6.

Prepared by : AkmaL & ALi .

Prepared by : AkmaL & ALi .y Strategi organisasi & pengurusan. y Prinsip organisasi & pengurusan bengkel mengikut keperluan keselamatan. y eperluan keselamatan dalam organisasi & pengurusan. y Petunjuk pertancangan. y Pemeriksaan keselamatan bengkel.

PENYATUAN MANUSIA : Prepared by : AkmaL & ALi .

TEMPAT MENEROKAI ILMU : Prepared by : AkmaL & ALi .

MEWUJUDKAN PENGALAMAN KERJAYA YANG BARU : Prepared by : AkmaL & ALi .

Prepared by : AkmaL & ALi .

Prepared by : AkmaL & ALi .

Prepared by : AkmaL & ALi .

Berikut adalah keperluan keselamatan yang patut diterapkan dalam pengurusan bengkel Ruang & Kawasan Kerja y Saiz sesuai dengan Pintu & Tanda Keluar y 2 pintu (keluar-masuk) y Bengkel : saiz pintu 1 ½ bidang kursus m/p yang dijalankan. kawasan untuk mesin. kawasan pameran. laluan kerja dll««. kali lebih lebar daripada saiz piawai pintu rumah. y Kawasan kerja : kemampuan ruang bengkel untuk menempatkan stesen kerja individu. y Memudahkan keluar masuk bahan & mesin yang panjang & besar saiznya. Prepared by : AkmaL & ALi .

 Kawalan pengedaran Peralatan Perlindungan Diri Peralatan perlindungan seperti : Apron Penutup hidung..Berikut adalah keperluan keselamatan yang patut diterapkan dalam pengurusan bengkel Kawalan Kesihatan & Persekitaran Ia dapat dilakukan melalui : Kawalan cahaya. dll «. udara. gogle. Prepared by : AkmaL & ALi . Kawalan bunyi. Kawalan bahan pelupusan.

Berikut adalah keperluan keselamatan yang patut diterapkan dalam pengurusan bengkel Perubatan & Pertolongan Cemas y Peti ubat y Perli ditempatkan Pencegahan Kebakaran berdekatan dengan stesyen guru & mudah dilihat y Kawasan mencuci tangan juga perlu disediakan. Prepared by : AkmaL & ALi .

Berikut adalah keperluan keselamatan yang patut diterapkan dalam pengurusan bengkel Peralatan Pemampat Udara Penstoran Bahan Prepared by : AkmaL & ALi .

Berikut adalah keperluan keselamatan yang patut diterapkan dalam pengurusan bengkel Mesin & Perlindungan Mesin Mesin Berkuasa Mudah Alih Prepared by : AkmaL & ALi .

Prepared by : AkmaL & ALi .

Prepared by : AkmaL & ALi .y Mengurangkan/ menghindarkan kemalangan. y Menyelidik kemalangan serius. dan y Menyelidik keadaan persekitaran yang kurang selamat.

seperti yang berikut : Keadaan bangunan & kemudahan Susun atur tempat kerja Pergerakan pekerja Pergerakan bahan termasuk pembuangan sisa Penggunaan bahan bahaya Kawalan bahan merbahaya serta prosesnya Keselamatan kebakaran Keselamatan persekitaran Amalan keselamatan & perlindungan diri. beberapa aspek perlu diberikan perhatian.Dalam usaha untuk memantau & melakukan pemeriksaan keselamatan bengkel. Prepared by : AkmaL & ALi .

 Staf penyelenggaraan sek lah. t kuasa pemeriksaan sek lah. Guru J k l. Pemeriksa luar an Prepared by : AkmaL & ALi . Jawatankuasa keselamatan pelajar.

Prepared by : AkmaL & ALi . y Pemeriksaan tergempar. y Pemeriksaan berterusan. dan y Pemeriksaan khas.Pemeriksaan keselamatan bengkel mempunyai banyak jenis mengikut keperluan & tujuan pemeriksaan yang dijalankan :y Pemeriksaan berjadual.

Tindakan ke-3 mendapatkan bantuan spt hantar ke hospital Prepared by : AkmaL & ALi . y Berikut merupakan prosedur umum tindakan yang perlu diambil oleh guru dalam keadaan berlakunya kemalangan :i. Tindakan pertama diberikan bantuan serta merta. Tindakan ke-2 merekodkan sebab kemalangan.y Setiap guru bengkel digalakkan untuk mendapatkan sijil dalam pertolongan cemas. dan iii. ii.

y Melindungi guru daripada tindakan saman berkaitan dengan kecederaan pelajar. Prepared by : AkmaL & ALi . y Panduan keberkesanan sebagai langkah pencegahan. y Asas penilaian keberkesanan program keselamatan bengkel.y Membantu guru menyediakan laporan yang lengkap & tepat.

y Menghalang kemungkinan berlakunya kemalangan yang serupa pada masa hadapan. y Cadangan perubahan susunan bengkel. y Menjadi sumber fakta bagi menjalankan analisis yang berkaitan. Prepared by : AkmaL & ALi . y Menjelaskan keadaan merbahaya & amalan tidak selamat.

dan y Membolehkan pertandingan dibuat dengan bengkel atau sekolah.y Mencadangkan perubahan kepada kandungan kurikulum. Prepared by : AkmaL & ALi .

y Mengurangkan pembaziran bahan.TUJUAN UTAMA organisasi & pengurusan bengkel ialag untuk : y Mengelakkan kemalangan. y Memudahkan semasa bekerja. y Mengurangkan kos pengeluaran. y Meningkatkan produktiviti. y Menjimatkan masa bekerja. & y Mengindahkan pemandangan. Prepared by : AkmaL & ALi .

y Keselamatan & kemudahan yang dimiliki. Prepared by : AkmaL & ALi .Susun atur bengkel yang dirancang mestilah menepati : y Ruang bengkel sedia ada. y Keperluan kawasan bagi sesuatu aktiviti. y Bilangan pelajar.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful