4 ORGANISASI & PENGURUSAN BENGKEL

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS TUN HUSSEIN ONN, BATU PAHAT

Disediakan oleh : Akmal Bin Mat Kesumin (880726-10-5169) Ali Salihin Bin Alias (880927-05-5663) PISMP Ambilan Januari 08 (Sem 6)
Prepared by : AkmaL & ALi

Prepared by : AkmaL & ALi

Prepared by : AkmaL & ALi

KAMUS DEWAN : Merupakan kesatuan/ gabungan yang merangkumi manusia, alatan,, kemudahan & bahan yang diselaras atau disusun secara sistematik untuk mencapai sesuatu matlamat yang ditetapkan.

Prepared by : AkmaL & ALi

dibahagikan kepada 2 bentuk : ORGANISASI FOR AL ORGANISASI TIDAK FOR AL Prepared by : AkmaL & ALi .Secara umumnya.

1 Mewujudkan suasana pengurusan bengkel yang lebih teratur & tersusun. (penyelenggaraan. stor. erjasama antara guru-guru menjamin kesempurnaan pengurusan bengkel. dll dapat dilaksanakan dengan sempurna) Prepared by : AkmaL & ALi . 2 Menyusun pembahagian/ agihan tugas dalam bengkel. inventori.

4 rganisasi bengkel yang berkesan boleh menghasilkan produk yang lebih bermutu. Prepared by : AkmaL & ALi .3 Untuk mencapai objektif pengajaran & pembelajaran yang lebih berkesan dalam bengkel. menjimatkan bahan & masa yang diperlukan untuk melaksanakan kerja amali seperti yang dirancangkan.

Prepared by : AkmaL & ALi .

y KAMUS DEWAN : Pengurusan ditakrifkan sebagai perihal kerja & sebagainya. mengagihkan tugas. mengatur alat & kelengkapan serta penyelarasan kewangan. ( Cth : menyediakan sesuatu program. merancang pembahagian sumber.) Prepared by : AkmaL & ALi .

Prepared by : AkmaL & ALi . penyelarasan & dorongan.Brech (1957) : ‡ Mentakrifkan pengurusan sebagai proses sosial yang merangkumi perancangan. kawalan. ‡ Juga merupakan proses pengintegrasian input organisasi iaitu M USI + B H + L . ‡ Merupakan usaha koperatif untuk mencapai objektif & matlamat yang telah ditentukan.

y Mengelakkan pembaziran masa & tenaga serta menjimatkan wang. y Menghasilkan produk yang lebih berkualiti. Prepared by : AkmaL & ALi . alatan & bahan. y Mewujudkan suasana pengajaran & pembelajaran yang berkesan. sekaligus mewujudkan suasana bengkel yang kondisuif. y Mewujudkan keselamatan bengkel.

y Mengelakkan daripada berlakunya kemalangan. y Menjimatkan masa bekerja. Prepared by : AkmaL & ALi . y Mengurangkan kos pengeluaran & pembaziran. y Boleh dijadikan kebanggaan guru kerana indah dipandang.

Prepared by : AkmaL & ALi .

Prepared by : AkmaL & ALi Mengawal . menyediakan peralatan Mengarah Menyelaras Melibatkan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan Menyelaras menuntut kerjasama setiap ahli yang terlibat dalam pelbagai aktiviti bengkel supaya matlamat dicapai.ELEMEN PERANCANGAN Perancangan Perancangan bangunan. kurikulum. peralatan & pelajar sebagai kump. sasaran Mengelola Menyusun. kelengkapan. mengatur.

[ George Storm : Managing the Occupational Education Laboratory ] Prepared by : AkmaL & ALi .y Terdapat 7 aspek yang perlu ditekankan bagi merancang & mengurus sesebuah bengkel yang afektif.

1) Pemilihan bekalan & peralatan :  urikulum spek perlindungan keselamatan 1) 2) 3) 4) Merancang kemudahan Mengawal bahan Penyelenggraan & rekod eselamatan : spek fizikal Peraturan/ panduan sedia ada 1) 2) Pengurusan kakitangan gihan peruntukan kewangan Prepared by : AkmaL & ALi .

Menurut Henri Fayol. terdapat 14 prinsip umum dalam sesebuah organisasi. Prepared by : AkmaL & ALi .

. uasa & tanggungjawab. Penghargaan . 3. isiplin. Pengkhususan/ pembahagian kerja. 6. epentingan peribadi kepada kepentingan keseluruhan. esepakatan dalam arahan (unity of direction). Prepared by : AkmaL & ALi 7. 4. 5. 2. esepakatan dalam perintah (unity of command).1.

1. . Tersusun (order). Inisiatif. 7. 4. Esprit de corps. Prepared by : AkmaL & ALi 3. estabilan dalam pemegangan jawatan (tenure of stability). Persamaan (equity). 5. Pemusatan (centralisation). angkaian scalar (scalar scalar chain/ line of authority). 6. 2.

Prepared by : AkmaL & ALi .

Prepared by : AkmaL & ALi . y eperluan keselamatan dalam organisasi & pengurusan.y Strategi organisasi & pengurusan. y Prinsip organisasi & pengurusan bengkel mengikut keperluan keselamatan. y Pemeriksaan keselamatan bengkel. y Petunjuk pertancangan.

PENYATUAN MANUSIA : Prepared by : AkmaL & ALi .

TEMPAT MENEROKAI ILMU : Prepared by : AkmaL & ALi .

MEWUJUDKAN PENGALAMAN KERJAYA YANG BARU : Prepared by : AkmaL & ALi .

Prepared by : AkmaL & ALi .

Prepared by : AkmaL & ALi .

Prepared by : AkmaL & ALi .

Berikut adalah keperluan keselamatan yang patut diterapkan dalam pengurusan bengkel Ruang & Kawasan Kerja y Saiz sesuai dengan Pintu & Tanda Keluar y 2 pintu (keluar-masuk) y Bengkel : saiz pintu 1 ½ bidang kursus m/p yang dijalankan. y Kawasan kerja : kemampuan ruang bengkel untuk menempatkan stesen kerja individu. kali lebih lebar daripada saiz piawai pintu rumah. y Memudahkan keluar masuk bahan & mesin yang panjang & besar saiznya. kawasan pameran. Prepared by : AkmaL & ALi . laluan kerja dll««. kawasan untuk mesin.

 Kawalan bahan pelupusan. dll «.. gogle. Kawalan pengedaran Peralatan Perlindungan Diri Peralatan perlindungan seperti : Apron Penutup hidung.Berikut adalah keperluan keselamatan yang patut diterapkan dalam pengurusan bengkel Kawalan Kesihatan & Persekitaran Ia dapat dilakukan melalui : Kawalan cahaya. Kawalan bunyi. Prepared by : AkmaL & ALi . udara.

Prepared by : AkmaL & ALi .Berikut adalah keperluan keselamatan yang patut diterapkan dalam pengurusan bengkel Perubatan & Pertolongan Cemas y Peti ubat y Perli ditempatkan Pencegahan Kebakaran berdekatan dengan stesyen guru & mudah dilihat y Kawasan mencuci tangan juga perlu disediakan.

Berikut adalah keperluan keselamatan yang patut diterapkan dalam pengurusan bengkel Peralatan Pemampat Udara Penstoran Bahan Prepared by : AkmaL & ALi .

Berikut adalah keperluan keselamatan yang patut diterapkan dalam pengurusan bengkel Mesin & Perlindungan Mesin Mesin Berkuasa Mudah Alih Prepared by : AkmaL & ALi .

Prepared by : AkmaL & ALi .

y Menyelidik kemalangan serius. Prepared by : AkmaL & ALi .y Mengurangkan/ menghindarkan kemalangan. dan y Menyelidik keadaan persekitaran yang kurang selamat.

seperti yang berikut : Keadaan bangunan & kemudahan Susun atur tempat kerja Pergerakan pekerja Pergerakan bahan termasuk pembuangan sisa Penggunaan bahan bahaya Kawalan bahan merbahaya serta prosesnya Keselamatan kebakaran Keselamatan persekitaran Amalan keselamatan & perlindungan diri. Prepared by : AkmaL & ALi . beberapa aspek perlu diberikan perhatian.Dalam usaha untuk memantau & melakukan pemeriksaan keselamatan bengkel.

 Staf penyelenggaraan sek lah. t kuasa pemeriksaan sek lah. Jawatankuasa keselamatan pelajar. Pemeriksa luar an Prepared by : AkmaL & ALi . Guru J k l.

y Pemeriksaan tergempar. Prepared by : AkmaL & ALi . dan y Pemeriksaan khas.Pemeriksaan keselamatan bengkel mempunyai banyak jenis mengikut keperluan & tujuan pemeriksaan yang dijalankan :y Pemeriksaan berjadual. y Pemeriksaan berterusan.

dan iii. Tindakan ke-3 mendapatkan bantuan spt hantar ke hospital Prepared by : AkmaL & ALi . Tindakan pertama diberikan bantuan serta merta. Tindakan ke-2 merekodkan sebab kemalangan.y Setiap guru bengkel digalakkan untuk mendapatkan sijil dalam pertolongan cemas. y Berikut merupakan prosedur umum tindakan yang perlu diambil oleh guru dalam keadaan berlakunya kemalangan :i. ii.

Prepared by : AkmaL & ALi . y Asas penilaian keberkesanan program keselamatan bengkel. y Panduan keberkesanan sebagai langkah pencegahan. y Melindungi guru daripada tindakan saman berkaitan dengan kecederaan pelajar.y Membantu guru menyediakan laporan yang lengkap & tepat.

y Menghalang kemungkinan berlakunya kemalangan yang serupa pada masa hadapan. Prepared by : AkmaL & ALi . y Cadangan perubahan susunan bengkel. y Menjelaskan keadaan merbahaya & amalan tidak selamat. y Menjadi sumber fakta bagi menjalankan analisis yang berkaitan.

dan y Membolehkan pertandingan dibuat dengan bengkel atau sekolah. Prepared by : AkmaL & ALi .y Mencadangkan perubahan kepada kandungan kurikulum.

y Menjimatkan masa bekerja. y Mengurangkan pembaziran bahan. y Memudahkan semasa bekerja. Prepared by : AkmaL & ALi .TUJUAN UTAMA organisasi & pengurusan bengkel ialag untuk : y Mengelakkan kemalangan. y Meningkatkan produktiviti. y Mengurangkan kos pengeluaran. & y Mengindahkan pemandangan.

Prepared by : AkmaL & ALi .Susun atur bengkel yang dirancang mestilah menepati : y Ruang bengkel sedia ada. y Keperluan kawasan bagi sesuatu aktiviti. y Bilangan pelajar. y Keselamatan & kemudahan yang dimiliki.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful