INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS TUN HUSSEIN ONN, BATU PAHAT

Disediakan oleh : Akmal Bin Mat Kesumin (880726-10-5169) Ali Salihin Bin Alias (880927-05-5663) PISMP Ambilan Januari 08 (Sem 6)
Prepared by : AkmaL & ALi

Prepared by : AkmaL & ALi

Prepared by : AkmaL & ALi

KAMUS DEWAN : Merupakan kesatuan/ gabungan yang merangkumi manusia, alatan,, kemudahan & bahan yang diselaras atau disusun secara sistematik untuk mencapai sesuatu matlamat yang ditetapkan.

Prepared by : AkmaL & ALi

dibahagikan kepada 2 bentuk : ORGANISASI FOR AL ORGANISASI TIDAK FOR AL Prepared by : AkmaL & ALi .Secara umumnya.

stor. (penyelenggaraan.1 Mewujudkan suasana pengurusan bengkel yang lebih teratur & tersusun. erjasama antara guru-guru menjamin kesempurnaan pengurusan bengkel. inventori. 2 Menyusun pembahagian/ agihan tugas dalam bengkel. dll dapat dilaksanakan dengan sempurna) Prepared by : AkmaL & ALi .

3 Untuk mencapai objektif pengajaran & pembelajaran yang lebih berkesan dalam bengkel. 4 rganisasi bengkel yang berkesan boleh menghasilkan produk yang lebih bermutu. Prepared by : AkmaL & ALi . menjimatkan bahan & masa yang diperlukan untuk melaksanakan kerja amali seperti yang dirancangkan.

Prepared by : AkmaL & ALi .

merancang pembahagian sumber. ( Cth : menyediakan sesuatu program. mengagihkan tugas. mengatur alat & kelengkapan serta penyelarasan kewangan.) Prepared by : AkmaL & ALi .y KAMUS DEWAN : Pengurusan ditakrifkan sebagai perihal kerja & sebagainya.

‡ Juga merupakan proses pengintegrasian input organisasi iaitu M USI + B H + L . Prepared by : AkmaL & ALi . ‡ Merupakan usaha koperatif untuk mencapai objektif & matlamat yang telah ditentukan. penyelarasan & dorongan.Brech (1957) : ‡ Mentakrifkan pengurusan sebagai proses sosial yang merangkumi perancangan. kawalan.

y Mewujudkan keselamatan bengkel.y Mengelakkan pembaziran masa & tenaga serta menjimatkan wang. y Mewujudkan suasana pengajaran & pembelajaran yang berkesan. Prepared by : AkmaL & ALi . alatan & bahan. y Menghasilkan produk yang lebih berkualiti. sekaligus mewujudkan suasana bengkel yang kondisuif.

Prepared by : AkmaL & ALi .y Mengelakkan daripada berlakunya kemalangan. y Mengurangkan kos pengeluaran & pembaziran. y Boleh dijadikan kebanggaan guru kerana indah dipandang. y Menjimatkan masa bekerja.

Prepared by : AkmaL & ALi .

kurikulum.ELEMEN PERANCANGAN Perancangan Perancangan bangunan. sasaran Mengelola Menyusun. Prepared by : AkmaL & ALi Mengawal . mengatur. kelengkapan. peralatan & pelajar sebagai kump. menyediakan peralatan Mengarah Menyelaras Melibatkan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan Menyelaras menuntut kerjasama setiap ahli yang terlibat dalam pelbagai aktiviti bengkel supaya matlamat dicapai.

[ George Storm : Managing the Occupational Education Laboratory ] Prepared by : AkmaL & ALi .y Terdapat 7 aspek yang perlu ditekankan bagi merancang & mengurus sesebuah bengkel yang afektif.

1) Pemilihan bekalan & peralatan :  urikulum spek perlindungan keselamatan 1) 2) 3) 4) Merancang kemudahan Mengawal bahan Penyelenggraan & rekod eselamatan : spek fizikal Peraturan/ panduan sedia ada 1) 2) Pengurusan kakitangan gihan peruntukan kewangan Prepared by : AkmaL & ALi .

Menurut Henri Fayol. Prepared by : AkmaL & ALi . terdapat 14 prinsip umum dalam sesebuah organisasi.

Penghargaan . 3.1. 6. Prepared by : AkmaL & ALi 7. 5. epentingan peribadi kepada kepentingan keseluruhan. 2. Pengkhususan/ pembahagian kerja. isiplin. esepakatan dalam arahan (unity of direction). . 4. uasa & tanggungjawab. esepakatan dalam perintah (unity of command).

4. angkaian scalar (scalar scalar chain/ line of authority). . Inisiatif. Prepared by : AkmaL & ALi 3. 2. Persamaan (equity). Pemusatan (centralisation). estabilan dalam pemegangan jawatan (tenure of stability).1. Tersusun (order). Esprit de corps. 5. 7. 6.

Prepared by : AkmaL & ALi .

Prepared by : AkmaL & ALi .y Strategi organisasi & pengurusan. y eperluan keselamatan dalam organisasi & pengurusan. y Petunjuk pertancangan. y Pemeriksaan keselamatan bengkel. y Prinsip organisasi & pengurusan bengkel mengikut keperluan keselamatan.

PENYATUAN MANUSIA : Prepared by : AkmaL & ALi .

TEMPAT MENEROKAI ILMU : Prepared by : AkmaL & ALi .

MEWUJUDKAN PENGALAMAN KERJAYA YANG BARU : Prepared by : AkmaL & ALi .

Prepared by : AkmaL & ALi .

Prepared by : AkmaL & ALi .

Prepared by : AkmaL & ALi .

Berikut adalah keperluan keselamatan yang patut diterapkan dalam pengurusan bengkel Ruang & Kawasan Kerja y Saiz sesuai dengan Pintu & Tanda Keluar y 2 pintu (keluar-masuk) y Bengkel : saiz pintu 1 ½ bidang kursus m/p yang dijalankan. laluan kerja dll««. y Kawasan kerja : kemampuan ruang bengkel untuk menempatkan stesen kerja individu. kawasan untuk mesin. kawasan pameran. kali lebih lebar daripada saiz piawai pintu rumah. Prepared by : AkmaL & ALi . y Memudahkan keluar masuk bahan & mesin yang panjang & besar saiznya.

 gogle. Kawalan bunyi. Prepared by : AkmaL & ALi . Kawalan bahan pelupusan. udara. dll «. Kawalan pengedaran Peralatan Perlindungan Diri Peralatan perlindungan seperti : Apron Penutup hidung.Berikut adalah keperluan keselamatan yang patut diterapkan dalam pengurusan bengkel Kawalan Kesihatan & Persekitaran Ia dapat dilakukan melalui : Kawalan cahaya..

Prepared by : AkmaL & ALi .Berikut adalah keperluan keselamatan yang patut diterapkan dalam pengurusan bengkel Perubatan & Pertolongan Cemas y Peti ubat y Perli ditempatkan Pencegahan Kebakaran berdekatan dengan stesyen guru & mudah dilihat y Kawasan mencuci tangan juga perlu disediakan.

Berikut adalah keperluan keselamatan yang patut diterapkan dalam pengurusan bengkel Peralatan Pemampat Udara Penstoran Bahan Prepared by : AkmaL & ALi .

Berikut adalah keperluan keselamatan yang patut diterapkan dalam pengurusan bengkel Mesin & Perlindungan Mesin Mesin Berkuasa Mudah Alih Prepared by : AkmaL & ALi .

Prepared by : AkmaL & ALi .

y Menyelidik kemalangan serius.y Mengurangkan/ menghindarkan kemalangan. dan y Menyelidik keadaan persekitaran yang kurang selamat. Prepared by : AkmaL & ALi .

beberapa aspek perlu diberikan perhatian. Prepared by : AkmaL & ALi .Dalam usaha untuk memantau & melakukan pemeriksaan keselamatan bengkel. seperti yang berikut : Keadaan bangunan & kemudahan Susun atur tempat kerja Pergerakan pekerja Pergerakan bahan termasuk pembuangan sisa Penggunaan bahan bahaya Kawalan bahan merbahaya serta prosesnya Keselamatan kebakaran Keselamatan persekitaran Amalan keselamatan & perlindungan diri.

 Staf penyelenggaraan sek lah. t kuasa pemeriksaan sek lah. Guru J k l. Pemeriksa luar an Prepared by : AkmaL & ALi . Jawatankuasa keselamatan pelajar.

Pemeriksaan keselamatan bengkel mempunyai banyak jenis mengikut keperluan & tujuan pemeriksaan yang dijalankan :y Pemeriksaan berjadual. y Pemeriksaan berterusan. y Pemeriksaan tergempar. dan y Pemeriksaan khas. Prepared by : AkmaL & ALi .

Tindakan ke-3 mendapatkan bantuan spt hantar ke hospital Prepared by : AkmaL & ALi . dan iii. Tindakan pertama diberikan bantuan serta merta.y Setiap guru bengkel digalakkan untuk mendapatkan sijil dalam pertolongan cemas. ii. Tindakan ke-2 merekodkan sebab kemalangan. y Berikut merupakan prosedur umum tindakan yang perlu diambil oleh guru dalam keadaan berlakunya kemalangan :i.

y Melindungi guru daripada tindakan saman berkaitan dengan kecederaan pelajar. Prepared by : AkmaL & ALi . y Panduan keberkesanan sebagai langkah pencegahan.y Membantu guru menyediakan laporan yang lengkap & tepat. y Asas penilaian keberkesanan program keselamatan bengkel.

y Menghalang kemungkinan berlakunya kemalangan yang serupa pada masa hadapan. y Cadangan perubahan susunan bengkel. y Menjelaskan keadaan merbahaya & amalan tidak selamat. Prepared by : AkmaL & ALi . y Menjadi sumber fakta bagi menjalankan analisis yang berkaitan.

y Mencadangkan perubahan kepada kandungan kurikulum. dan y Membolehkan pertandingan dibuat dengan bengkel atau sekolah. Prepared by : AkmaL & ALi .

& y Mengindahkan pemandangan. Prepared by : AkmaL & ALi . y Mengurangkan kos pengeluaran. y Mengurangkan pembaziran bahan. y Menjimatkan masa bekerja. y Meningkatkan produktiviti.TUJUAN UTAMA organisasi & pengurusan bengkel ialag untuk : y Mengelakkan kemalangan. y Memudahkan semasa bekerja.

Susun atur bengkel yang dirancang mestilah menepati : y Ruang bengkel sedia ada. y Bilangan pelajar. y Keselamatan & kemudahan yang dimiliki. Prepared by : AkmaL & ALi . y Keperluan kawasan bagi sesuatu aktiviti.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful