INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS TUN HUSSEIN ONN, BATU PAHAT

Disediakan oleh : Akmal Bin Mat Kesumin (880726-10-5169) Ali Salihin Bin Alias (880927-05-5663) PISMP Ambilan Januari 08 (Sem 6)
Prepared by : AkmaL & ALi

Prepared by : AkmaL & ALi

Prepared by : AkmaL & ALi

KAMUS DEWAN : Merupakan kesatuan/ gabungan yang merangkumi manusia, alatan,, kemudahan & bahan yang diselaras atau disusun secara sistematik untuk mencapai sesuatu matlamat yang ditetapkan.

Prepared by : AkmaL & ALi

dibahagikan kepada 2 bentuk : ORGANISASI FOR AL ORGANISASI TIDAK FOR AL Prepared by : AkmaL & ALi .Secara umumnya.

2 Menyusun pembahagian/ agihan tugas dalam bengkel. stor. (penyelenggaraan. erjasama antara guru-guru menjamin kesempurnaan pengurusan bengkel. inventori.1 Mewujudkan suasana pengurusan bengkel yang lebih teratur & tersusun. dll dapat dilaksanakan dengan sempurna) Prepared by : AkmaL & ALi .

3 Untuk mencapai objektif pengajaran & pembelajaran yang lebih berkesan dalam bengkel. menjimatkan bahan & masa yang diperlukan untuk melaksanakan kerja amali seperti yang dirancangkan. 4 rganisasi bengkel yang berkesan boleh menghasilkan produk yang lebih bermutu. Prepared by : AkmaL & ALi .

Prepared by : AkmaL & ALi .

merancang pembahagian sumber.y KAMUS DEWAN : Pengurusan ditakrifkan sebagai perihal kerja & sebagainya.) Prepared by : AkmaL & ALi . mengatur alat & kelengkapan serta penyelarasan kewangan. mengagihkan tugas. ( Cth : menyediakan sesuatu program.

kawalan. ‡ Merupakan usaha koperatif untuk mencapai objektif & matlamat yang telah ditentukan. ‡ Juga merupakan proses pengintegrasian input organisasi iaitu M USI + B H + L .Brech (1957) : ‡ Mentakrifkan pengurusan sebagai proses sosial yang merangkumi perancangan. penyelarasan & dorongan. Prepared by : AkmaL & ALi .

y Menghasilkan produk yang lebih berkualiti. y Mewujudkan suasana pengajaran & pembelajaran yang berkesan. sekaligus mewujudkan suasana bengkel yang kondisuif.y Mengelakkan pembaziran masa & tenaga serta menjimatkan wang. y Mewujudkan keselamatan bengkel. alatan & bahan. Prepared by : AkmaL & ALi .

y Mengurangkan kos pengeluaran & pembaziran. y Menjimatkan masa bekerja. y Boleh dijadikan kebanggaan guru kerana indah dipandang. Prepared by : AkmaL & ALi .y Mengelakkan daripada berlakunya kemalangan.

Prepared by : AkmaL & ALi .

kelengkapan. peralatan & pelajar sebagai kump. Prepared by : AkmaL & ALi Mengawal . mengatur. kurikulum. sasaran Mengelola Menyusun.ELEMEN PERANCANGAN Perancangan Perancangan bangunan. menyediakan peralatan Mengarah Menyelaras Melibatkan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan Menyelaras menuntut kerjasama setiap ahli yang terlibat dalam pelbagai aktiviti bengkel supaya matlamat dicapai.

y Terdapat 7 aspek yang perlu ditekankan bagi merancang & mengurus sesebuah bengkel yang afektif. [ George Storm : Managing the Occupational Education Laboratory ] Prepared by : AkmaL & ALi .

1) Pemilihan bekalan & peralatan :  urikulum spek perlindungan keselamatan 1) 2) 3) 4) Merancang kemudahan Mengawal bahan Penyelenggraan & rekod eselamatan : spek fizikal Peraturan/ panduan sedia ada 1) 2) Pengurusan kakitangan gihan peruntukan kewangan Prepared by : AkmaL & ALi .

Prepared by : AkmaL & ALi . terdapat 14 prinsip umum dalam sesebuah organisasi.Menurut Henri Fayol.

5.1. 6. esepakatan dalam arahan (unity of direction). Penghargaan . 4. epentingan peribadi kepada kepentingan keseluruhan. Prepared by : AkmaL & ALi 7. esepakatan dalam perintah (unity of command). uasa & tanggungjawab. . Pengkhususan/ pembahagian kerja. 2. isiplin. 3.

6. 5. Inisiatif. estabilan dalam pemegangan jawatan (tenure of stability). 2. angkaian scalar (scalar scalar chain/ line of authority). . Tersusun (order). Esprit de corps. Pemusatan (centralisation). Persamaan (equity). 4.1. Prepared by : AkmaL & ALi 3. 7.

Prepared by : AkmaL & ALi .

y Strategi organisasi & pengurusan. y Prinsip organisasi & pengurusan bengkel mengikut keperluan keselamatan. y eperluan keselamatan dalam organisasi & pengurusan. Prepared by : AkmaL & ALi . y Petunjuk pertancangan. y Pemeriksaan keselamatan bengkel.

PENYATUAN MANUSIA : Prepared by : AkmaL & ALi .

TEMPAT MENEROKAI ILMU : Prepared by : AkmaL & ALi .

MEWUJUDKAN PENGALAMAN KERJAYA YANG BARU : Prepared by : AkmaL & ALi .

Prepared by : AkmaL & ALi .

Prepared by : AkmaL & ALi .

Prepared by : AkmaL & ALi .

kali lebih lebar daripada saiz piawai pintu rumah. y Memudahkan keluar masuk bahan & mesin yang panjang & besar saiznya.Berikut adalah keperluan keselamatan yang patut diterapkan dalam pengurusan bengkel Ruang & Kawasan Kerja y Saiz sesuai dengan Pintu & Tanda Keluar y 2 pintu (keluar-masuk) y Bengkel : saiz pintu 1 ½ bidang kursus m/p yang dijalankan. kawasan untuk mesin. Prepared by : AkmaL & ALi . y Kawasan kerja : kemampuan ruang bengkel untuk menempatkan stesen kerja individu. laluan kerja dll««. kawasan pameran.

 gogle. Prepared by : AkmaL & ALi .Berikut adalah keperluan keselamatan yang patut diterapkan dalam pengurusan bengkel Kawalan Kesihatan & Persekitaran Ia dapat dilakukan melalui : Kawalan cahaya. Kawalan bahan pelupusan. Kawalan bunyi. dll «. udara.. Kawalan pengedaran Peralatan Perlindungan Diri Peralatan perlindungan seperti : Apron Penutup hidung.

Prepared by : AkmaL & ALi .Berikut adalah keperluan keselamatan yang patut diterapkan dalam pengurusan bengkel Perubatan & Pertolongan Cemas y Peti ubat y Perli ditempatkan Pencegahan Kebakaran berdekatan dengan stesyen guru & mudah dilihat y Kawasan mencuci tangan juga perlu disediakan.

Berikut adalah keperluan keselamatan yang patut diterapkan dalam pengurusan bengkel Peralatan Pemampat Udara Penstoran Bahan Prepared by : AkmaL & ALi .

Berikut adalah keperluan keselamatan yang patut diterapkan dalam pengurusan bengkel Mesin & Perlindungan Mesin Mesin Berkuasa Mudah Alih Prepared by : AkmaL & ALi .

Prepared by : AkmaL & ALi .

y Mengurangkan/ menghindarkan kemalangan. Prepared by : AkmaL & ALi . y Menyelidik kemalangan serius. dan y Menyelidik keadaan persekitaran yang kurang selamat.

beberapa aspek perlu diberikan perhatian. Prepared by : AkmaL & ALi . seperti yang berikut : Keadaan bangunan & kemudahan Susun atur tempat kerja Pergerakan pekerja Pergerakan bahan termasuk pembuangan sisa Penggunaan bahan bahaya Kawalan bahan merbahaya serta prosesnya Keselamatan kebakaran Keselamatan persekitaran Amalan keselamatan & perlindungan diri.Dalam usaha untuk memantau & melakukan pemeriksaan keselamatan bengkel.

 Guru J k l. Jawatankuasa keselamatan pelajar. Pemeriksa luar an Prepared by : AkmaL & ALi . t kuasa pemeriksaan sek lah. Staf penyelenggaraan sek lah.

y Pemeriksaan berterusan. dan y Pemeriksaan khas. y Pemeriksaan tergempar.Pemeriksaan keselamatan bengkel mempunyai banyak jenis mengikut keperluan & tujuan pemeriksaan yang dijalankan :y Pemeriksaan berjadual. Prepared by : AkmaL & ALi .

y Berikut merupakan prosedur umum tindakan yang perlu diambil oleh guru dalam keadaan berlakunya kemalangan :i. Tindakan ke-2 merekodkan sebab kemalangan. Tindakan ke-3 mendapatkan bantuan spt hantar ke hospital Prepared by : AkmaL & ALi .y Setiap guru bengkel digalakkan untuk mendapatkan sijil dalam pertolongan cemas. dan iii. ii. Tindakan pertama diberikan bantuan serta merta.

y Melindungi guru daripada tindakan saman berkaitan dengan kecederaan pelajar. y Panduan keberkesanan sebagai langkah pencegahan. Prepared by : AkmaL & ALi . y Asas penilaian keberkesanan program keselamatan bengkel.y Membantu guru menyediakan laporan yang lengkap & tepat.

y Menjelaskan keadaan merbahaya & amalan tidak selamat.y Menghalang kemungkinan berlakunya kemalangan yang serupa pada masa hadapan. Prepared by : AkmaL & ALi . y Menjadi sumber fakta bagi menjalankan analisis yang berkaitan. y Cadangan perubahan susunan bengkel.

y Mencadangkan perubahan kepada kandungan kurikulum. dan y Membolehkan pertandingan dibuat dengan bengkel atau sekolah. Prepared by : AkmaL & ALi .

y Memudahkan semasa bekerja. y Mengurangkan pembaziran bahan. y Menjimatkan masa bekerja. Prepared by : AkmaL & ALi . y Mengurangkan kos pengeluaran.TUJUAN UTAMA organisasi & pengurusan bengkel ialag untuk : y Mengelakkan kemalangan. & y Mengindahkan pemandangan. y Meningkatkan produktiviti.

y Keselamatan & kemudahan yang dimiliki. y Bilangan pelajar. Prepared by : AkmaL & ALi . y Keperluan kawasan bagi sesuatu aktiviti.Susun atur bengkel yang dirancang mestilah menepati : y Ruang bengkel sedia ada.