INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS TUN HUSSEIN ONN, BATU PAHAT

Disediakan oleh : Akmal Bin Mat Kesumin (880726-10-5169) Ali Salihin Bin Alias (880927-05-5663) PISMP Ambilan Januari 08 (Sem 6)
Prepared by : AkmaL & ALi

Prepared by : AkmaL & ALi

Prepared by : AkmaL & ALi

KAMUS DEWAN : Merupakan kesatuan/ gabungan yang merangkumi manusia, alatan,, kemudahan & bahan yang diselaras atau disusun secara sistematik untuk mencapai sesuatu matlamat yang ditetapkan.

Prepared by : AkmaL & ALi

Secara umumnya. dibahagikan kepada 2 bentuk : ORGANISASI FOR AL ORGANISASI TIDAK FOR AL Prepared by : AkmaL & ALi .

1 Mewujudkan suasana pengurusan bengkel yang lebih teratur & tersusun. (penyelenggaraan. erjasama antara guru-guru menjamin kesempurnaan pengurusan bengkel. 2 Menyusun pembahagian/ agihan tugas dalam bengkel. inventori. dll dapat dilaksanakan dengan sempurna) Prepared by : AkmaL & ALi . stor.

3 Untuk mencapai objektif pengajaran & pembelajaran yang lebih berkesan dalam bengkel. 4 rganisasi bengkel yang berkesan boleh menghasilkan produk yang lebih bermutu. Prepared by : AkmaL & ALi . menjimatkan bahan & masa yang diperlukan untuk melaksanakan kerja amali seperti yang dirancangkan.

Prepared by : AkmaL & ALi .

y KAMUS DEWAN : Pengurusan ditakrifkan sebagai perihal kerja & sebagainya. mengatur alat & kelengkapan serta penyelarasan kewangan. merancang pembahagian sumber.) Prepared by : AkmaL & ALi . mengagihkan tugas. ( Cth : menyediakan sesuatu program.

kawalan. ‡ Merupakan usaha koperatif untuk mencapai objektif & matlamat yang telah ditentukan. penyelarasan & dorongan.Brech (1957) : ‡ Mentakrifkan pengurusan sebagai proses sosial yang merangkumi perancangan. ‡ Juga merupakan proses pengintegrasian input organisasi iaitu M USI + B H + L . Prepared by : AkmaL & ALi .

alatan & bahan. sekaligus mewujudkan suasana bengkel yang kondisuif. y Mewujudkan suasana pengajaran & pembelajaran yang berkesan. y Mewujudkan keselamatan bengkel. y Menghasilkan produk yang lebih berkualiti. Prepared by : AkmaL & ALi .y Mengelakkan pembaziran masa & tenaga serta menjimatkan wang.

y Menjimatkan masa bekerja.y Mengelakkan daripada berlakunya kemalangan. y Boleh dijadikan kebanggaan guru kerana indah dipandang. Prepared by : AkmaL & ALi . y Mengurangkan kos pengeluaran & pembaziran.

Prepared by : AkmaL & ALi .

ELEMEN PERANCANGAN Perancangan Perancangan bangunan. kelengkapan. Prepared by : AkmaL & ALi Mengawal . peralatan & pelajar sebagai kump. kurikulum. mengatur. sasaran Mengelola Menyusun. menyediakan peralatan Mengarah Menyelaras Melibatkan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan Menyelaras menuntut kerjasama setiap ahli yang terlibat dalam pelbagai aktiviti bengkel supaya matlamat dicapai.

[ George Storm : Managing the Occupational Education Laboratory ] Prepared by : AkmaL & ALi .y Terdapat 7 aspek yang perlu ditekankan bagi merancang & mengurus sesebuah bengkel yang afektif.

1) Pemilihan bekalan & peralatan :  urikulum spek perlindungan keselamatan 1) 2) 3) 4) Merancang kemudahan Mengawal bahan Penyelenggraan & rekod eselamatan : spek fizikal Peraturan/ panduan sedia ada 1) 2) Pengurusan kakitangan gihan peruntukan kewangan Prepared by : AkmaL & ALi .

Prepared by : AkmaL & ALi . terdapat 14 prinsip umum dalam sesebuah organisasi.Menurut Henri Fayol.

uasa & tanggungjawab. esepakatan dalam arahan (unity of direction). Pengkhususan/ pembahagian kerja. Prepared by : AkmaL & ALi 7. 2. esepakatan dalam perintah (unity of command). Penghargaan . 5. 3. .1. 4. isiplin. 6. epentingan peribadi kepada kepentingan keseluruhan.

angkaian scalar (scalar scalar chain/ line of authority). Esprit de corps. Prepared by : AkmaL & ALi 3. Persamaan (equity). estabilan dalam pemegangan jawatan (tenure of stability). 5. 4. 7. Inisiatif. Pemusatan (centralisation).1. . Tersusun (order). 6. 2.

Prepared by : AkmaL & ALi .

y eperluan keselamatan dalam organisasi & pengurusan. Prepared by : AkmaL & ALi . y Petunjuk pertancangan. y Prinsip organisasi & pengurusan bengkel mengikut keperluan keselamatan.y Strategi organisasi & pengurusan. y Pemeriksaan keselamatan bengkel.

PENYATUAN MANUSIA : Prepared by : AkmaL & ALi .

TEMPAT MENEROKAI ILMU : Prepared by : AkmaL & ALi .

MEWUJUDKAN PENGALAMAN KERJAYA YANG BARU : Prepared by : AkmaL & ALi .

Prepared by : AkmaL & ALi .

Prepared by : AkmaL & ALi .

Prepared by : AkmaL & ALi .

kawasan pameran. kawasan untuk mesin. y Memudahkan keluar masuk bahan & mesin yang panjang & besar saiznya.Berikut adalah keperluan keselamatan yang patut diterapkan dalam pengurusan bengkel Ruang & Kawasan Kerja y Saiz sesuai dengan Pintu & Tanda Keluar y 2 pintu (keluar-masuk) y Bengkel : saiz pintu 1 ½ bidang kursus m/p yang dijalankan. kali lebih lebar daripada saiz piawai pintu rumah. y Kawasan kerja : kemampuan ruang bengkel untuk menempatkan stesen kerja individu. laluan kerja dll««. Prepared by : AkmaL & ALi .

Prepared by : AkmaL & ALi .Berikut adalah keperluan keselamatan yang patut diterapkan dalam pengurusan bengkel Kawalan Kesihatan & Persekitaran Ia dapat dilakukan melalui : Kawalan cahaya. udara. Kawalan bunyi. gogle. Kawalan pengedaran Peralatan Perlindungan Diri Peralatan perlindungan seperti : Apron Penutup hidung. Kawalan bahan pelupusan.. dll «.

Prepared by : AkmaL & ALi .Berikut adalah keperluan keselamatan yang patut diterapkan dalam pengurusan bengkel Perubatan & Pertolongan Cemas y Peti ubat y Perli ditempatkan Pencegahan Kebakaran berdekatan dengan stesyen guru & mudah dilihat y Kawasan mencuci tangan juga perlu disediakan.

Berikut adalah keperluan keselamatan yang patut diterapkan dalam pengurusan bengkel Peralatan Pemampat Udara Penstoran Bahan Prepared by : AkmaL & ALi .

Berikut adalah keperluan keselamatan yang patut diterapkan dalam pengurusan bengkel Mesin & Perlindungan Mesin Mesin Berkuasa Mudah Alih Prepared by : AkmaL & ALi .

Prepared by : AkmaL & ALi .

dan y Menyelidik keadaan persekitaran yang kurang selamat.y Mengurangkan/ menghindarkan kemalangan. Prepared by : AkmaL & ALi . y Menyelidik kemalangan serius.

seperti yang berikut : Keadaan bangunan & kemudahan Susun atur tempat kerja Pergerakan pekerja Pergerakan bahan termasuk pembuangan sisa Penggunaan bahan bahaya Kawalan bahan merbahaya serta prosesnya Keselamatan kebakaran Keselamatan persekitaran Amalan keselamatan & perlindungan diri. Prepared by : AkmaL & ALi . beberapa aspek perlu diberikan perhatian.Dalam usaha untuk memantau & melakukan pemeriksaan keselamatan bengkel.

 Staf penyelenggaraan sek lah. t kuasa pemeriksaan sek lah. Pemeriksa luar an Prepared by : AkmaL & ALi . Guru J k l. Jawatankuasa keselamatan pelajar.

Prepared by : AkmaL & ALi . y Pemeriksaan berterusan. y Pemeriksaan tergempar.Pemeriksaan keselamatan bengkel mempunyai banyak jenis mengikut keperluan & tujuan pemeriksaan yang dijalankan :y Pemeriksaan berjadual. dan y Pemeriksaan khas.

Tindakan ke-2 merekodkan sebab kemalangan. dan iii. y Berikut merupakan prosedur umum tindakan yang perlu diambil oleh guru dalam keadaan berlakunya kemalangan :i. ii.y Setiap guru bengkel digalakkan untuk mendapatkan sijil dalam pertolongan cemas. Tindakan pertama diberikan bantuan serta merta. Tindakan ke-3 mendapatkan bantuan spt hantar ke hospital Prepared by : AkmaL & ALi .

y Asas penilaian keberkesanan program keselamatan bengkel.y Membantu guru menyediakan laporan yang lengkap & tepat. Prepared by : AkmaL & ALi . y Panduan keberkesanan sebagai langkah pencegahan. y Melindungi guru daripada tindakan saman berkaitan dengan kecederaan pelajar.

y Menjadi sumber fakta bagi menjalankan analisis yang berkaitan. y Cadangan perubahan susunan bengkel. y Menjelaskan keadaan merbahaya & amalan tidak selamat. Prepared by : AkmaL & ALi .y Menghalang kemungkinan berlakunya kemalangan yang serupa pada masa hadapan.

dan y Membolehkan pertandingan dibuat dengan bengkel atau sekolah.y Mencadangkan perubahan kepada kandungan kurikulum. Prepared by : AkmaL & ALi .

y Memudahkan semasa bekerja. & y Mengindahkan pemandangan. y Mengurangkan pembaziran bahan.TUJUAN UTAMA organisasi & pengurusan bengkel ialag untuk : y Mengelakkan kemalangan. y Mengurangkan kos pengeluaran. y Menjimatkan masa bekerja. Prepared by : AkmaL & ALi . y Meningkatkan produktiviti.

Prepared by : AkmaL & ALi . y Bilangan pelajar. y Keselamatan & kemudahan yang dimiliki. y Keperluan kawasan bagi sesuatu aktiviti.Susun atur bengkel yang dirancang mestilah menepati : y Ruang bengkel sedia ada.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful