Ibu Tunggal

DEFINISI IBU TUNGGAL: Seseorang wanita ditakrifkan sebagai Ibu Tunggal sekiranya : y Wanita yang kematian suami dan sedia meneruskan tugas membesarkan anak-anak. y Wanita yang telah bercerai dengan suami dan diberi hak penjagaan ke atas anak-anaknya. y Wanita yang tidak diberi nafkah oleh suami untuk menyara hidupnya dan anak-anaknya. y Wanita yang berada di dalam proses penceraian (yang mungkin akan mengambil masa yang panjang). y Suami uzur dan tidak mampu menyediakan nafkah dan memerlukan penjagaan rapi. y Wanita yang membesarkan anak orang lain tanpa pertolongan suami.

Masalah yang dihadapi oleh ibu tunggal:
y y y y Masalah ekonomi Masalah sosial Masalah psikologi Masalah dalam berurusan dengan Mahkamah

Masalah ibu tunggal
Masalah ibu tunggal merupakan salah satu isu yang sering dipertikaikan dalam masyarakat kita.Fenomena ini didapati meningkat secara berterusan sejak kebelakangan tahun ini memang tidak dinafikan bahawa sebagai seorang ibu perlu memainkan peranan bapa pada masa yang sama sesuatu yang agak susah.Tambah pula, cabaran masa kini yang begitu kuat menyebabkan masalah mereka menjadi semakin meruncing. Fenomena ibu tunggal ini telah memberi kesan kepada wanita yang terbabit dan anak-anaknya secara tidak langsung. Oleh itu,bantuan terhadap golongan tersebut adalah wajar. Ibu tunggal meliputi mereka yang mendapat anak tanpa pernikahan yang sah dan memilih untuk memelihara anak tersebut, isteri yang telah suaminya meninggal dunia , isteri yang telah ditinggalkan/ diceraikan serta tidak diberi nafkah untuk menyara kehidupan. Sebagai seorang ibu tunggal, mereka bertanggungjawab membesarkan anak-anak tanpa pertolongan suami. Seperti mana yang kita tahu, golongan ibu tunggal sering menghadapi masalah dalam proses mendidik anak-anaknya, terutamanya ibu tunggal yang kurang berpendidikan dan berpendapatan kecil. Masalah yang dihadapi oleh mereka meliputi masalah ekonomi, sosial, psikologi dan hubungan dengan mahkamah.

Masalah ekonomi:
Masalah ekonomi merupakan cabaran utama golongan ibu tunggal.Bagi isteri yang selama ini merupakan suri rumahtangga, bukanlah sesuatu yang mudah untuk mereka mencari peluang pekerjaan di luar.Keadaan menjadi teruk bagi mereka yang tidak berpendidikan. Sekiranya mereka mendapat kerja,masalah penjagaan anak perlu diselesaikan jua. Makanya, untuk menyelesaikan masalah ini ramai ibu tunggal yang memilih untuk bekerja atau berniaga sendiri.Namun, ini hanya mendatangkan pendapatan yang kecil.Sumber kewangan yang terhad menghadkan pilihan mereka dan menyebabkan golongan ini hanya mampu menikmati kualiti hidup yang rendah.

Majoriti dari mereka ini juga menghadapi masalah dengan bekas suami yang enggan bekerjasama terutamanya dalam hal memberi nafkah untuk anak-anak yang sebenarnya merupakan tanggungjawab mereka. Ini memdedahkan mereka kepada ancaman sosial seperti rogol. Bagi Ibu tunggal yang memenuhi syarat-syarat kelayakan. Bantuan sosial juga berlaku dalam pelbagai bentuk. misalnya.Stigma yang dikenakan terhadap mereka oleh masyarakat telah memburukkan keadaan. Masalah dalam berurusan dengan Mahkamah Bagi ibu tunggal akibat perceraian. tidak dilayan dengan adil. jenis-jenis bantuan yang ada di JKM ialah: y Bantuan Bulanan Bantuan Am y Bantuan Sekaligus Geran Pelancaran y Perkhidmatan kaunseling y Bantuan kebajikan . tidak kurang yang menghadapi masalah dalam berurusan dengan Mahkamah.Hal ini disebabkan tanggapan negatif masyarakat terhadap mereka. boleh dimanfaatkan oleh mereka. kebanyakan ibu tunggal berasa bersalah.Masalah sosial Masalah sosial juga wujud sekiranya ibu tunggal yang mengatakan dirinya terpaksa melibatkan diri dengan jenayah sosial seperti pelacuran.Satu daripadanya ialah pemberian pengetahuan. latihan dan kemahiran bagi membolehkan ibu tunggal memulakan perniagaan mereka dan berdikari. Ibu tunggal yang tiba-tibanya kehilangan suami dan tempat bergantung menyebabkan kehancuran perangkatan jiwanya. terpaksa berulang-alik ke Mahkamah untuk menyelesaikan kes dan seumpamanya. menggubah dan mengandam pula boleh dijadikan aset untuk mereka memulakan perniagaan. Ibu tunggal harus diberi pendedahan tentang prosedur permohonan skim perumahan kos rendah yang disediakan oleh kerajaan dan pelbagai bantuan yang diberi oleh pihak kerajaan ataupun swasta. peras ugut dan sindiran orang lain.Pihak Mahkamah pula mengatakan wanitawanita ini tidak tahu undang-undang serta prosedur mahkamah dan tidak tahu hak mereka. Golongan ini sering kali tidak menjadi pilihan majikan memandangkan tanggungjawab mereka yang mungkin akan mengganggu kerja mereka. Masalah psikologi Masalah psikologi juga dihadapi oleh golongan ibu tunggal.Kemahiran kerja tangan.Taraf hidup yang tinggi di kawasan bandar memaksa golongan ini tinggal di tempat tinggal yang kurang memuaskan. Langkah-langkah untuk membantu ibu tunggal Skim Bantuan Kewangan Bagi Golongan Ibu Tunggal merupakan skim bantuan kewangan yang disediakan oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat kepada golongan Ibu Tunggal. memasak. penagihan dadah dan jenayah kecurian demi menyara anakanaknya.Dalam keadaan ketiadaan suami sebagai pencari rezeki mereka terpaksa bergantung kepada diri sendiri.Disebabkan kegagalan memberikan sebuah keluarga yang bahagia kepada anak-anak mereka.Tekanan hidup atas sebab kesempitan wang juga membawakan pelbagai kesan negatif.Pengetahuan tentang selok-belok perniagaan.Mereka mengakui sering dipersendakan.

Masalah-masalah memang biasa melanda keluarga yang normal. ibu tunggal terpaksa menghadapi semua masalah bersendirian. Membangunkan masyarakat melalui perubahan sikap dan peningkatan keupayaan untuk berdikari.Jabatan Kebajikan Masyarakat Malaysia JKM (Jabatan Kebajikan Masyarakat Malaysia) merupakan sebuah jabatan yang dibawah Kementerian Pembangunan Wanita. Selain daripada bantuan JKM. Mewujudkan masyarakat yang berbudaya penyayang. Namun penentuan bantuan kewangan adalah berdasarkan kepada hasil siasatan yang dilakukan dan pertimbangan oleh Pegawai Pelulus.Akan tetapi. langkah-langkah bagi mengurangkan masalah yang dihadapi oleh Ibu tunggal ialah: .Itulah sebabnya kita amat mengagumi ibu tunggal yang berjaya membina keluarga dan mendidik anak-anaknya sehingga berjaya. Bantuan Bulanan Bantuan Am y Bantuan Penyaraan Kanak-kanak y Bantuan Anak Pelihara y Elaun Pekerja cacat y Bantuan Orang Tua y Bantuan Am Bantuan Sekaligus Geran Pelancaran y Bantuan Alat Tiruan/ Sokongan y Geran Pendidikan dan Latihan Kemahiran y Bantuan Sekolah (sekiranya mempunyai anak-anak bersekolah) Perkhidmatan kaunseling Perkhidmatan kaunseling juga disediakan oleh pihak JKM. Objejtif bagi JKMM ialah: Memberi perlindungan pemulihan dan kepada kumpulan sasar Jabatan. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perkhidmatan kebajikan dan pembangunan sosial yang profesional dan perkongsian tanggungjawab yang strategik.Pemohon boleh mendapatkan perkhidmatan kaunseling :y Datang ke pejabat y Telefon y Surat y Faks y E-mail y Rujukan Bantuan kebajikan Bantuan kebajikan dari segi kewangan juga diberi kepada ibu tunggal. Ketua Pengarah JKMM ialah Dato Meme Zainal Rashid.Menteri dalam KPWKM ialah YB Senator Dato Sri Shahrizat Abdul Jalil. Keluarga dan Masyarakat.

perbincangan. kursus dan lain-lain yang berkaitan juga akan diadakan. Kaunseling Subsidi Makanan Kelas Tambahan dan perkhemahan untuk anak-anak ibu tunggal Lawatan kepada ahli yang bermasalah. Contoh Kelab/Persatuan Ibu Tunggal di Malaysia: y Persatuan Ibu Tunggal Islam Kuala Lumpur y Majlis Pertubuhan Ibu Tunggal Malaysia y PERTIWI . kesedaran seperti bengkel.Pertubuhan Tindakan Wanita Islam y Persatuan Ibu Tunggal Melati Putih y Kelab Ibu Tunggal y Persatuan Kebajikan Ibu Tunggal dan sebagainya. y Persatuan Ibu Tunggal Negeri Perlis (MELATI)        Melindungi kepentingan dan kebajikan ahli Memberi pendedahan. bengkel dan latihan untuk peningkatan diri. masakan. Contoh-contoh jenis bantuan yang diberikan kepada ibu tunggal daripada persatuan atau kelab: y Persatuan Ibu Tunggal Mas Merah      Memberi sokongan dan bantuan untuk ibubapa tunggal. kecantikan dan lain-lain. Kaunseling Penglibatan diri dalam program-program bantuan seperti melalui Program Jaya Diri Ibu Tunggal diberi peluang yang luas untuk meningkatkan taraf ekonomi. Membina kesedaran tentang diskriminasi hak-hak berkenaan ibu tunggal. . ceramah. Kelab Ibu Tunggal akan mengumpul data dan maklumat berkaitan Ibu Tunggal dan pemasalahan yang dihadapi. Menjadikan persatuan sebagai pusat rujukan kepada ahli bagi mengatasi masalah keluarga termasuk kebajikan pelajaran anak-anak. Program yang menambah pengetahuan. kesedaran dan perlindungan dari segi undang-undang. Seterusnya. Ibu Tunggal diberi peluang-peluang untuk mengikuti latihan kemahiran dalam bidang yang sesuai seperti bidang jahitan.y y y y y Penglibatan diri dalam persatuan atau kelab Penglibatan diri dalam program-program bantuan seperti melalui Program Jaya Diri Penglibatan diri dalam ceramah atau bimbingan kelompok Bantuan kewangan Bantuan sosial Penglibatan diri dalam persatuan atau kelab Contohnya menyertai Kelab atau Persatuan Ibu Tunggal yang ditubuhkan di setiap DUN bagi memastikan program diterima oleh lapisan masyarakat sama rata di seluruh kawasan. Memberi kaunseling. Golongan Ibu Tunggal diberi keutamaan untuk mendapatkan pinjaman bagi memulakan perniagaan atau memajukan perniagaan yang sediada melalui dana Program Jaya Diri. Kelab ini juga akan membantu ibu tunggal untuk mewujudkan saluran yang dapat membantu peningkatan ekonomi Ibu Tunggal. Menwujudkan peluang kpada anak-anak dari sudut akademik dan nilai-nilai murni. kelab ini akan mengadakan program bimbingan/dialog/ perbincangan berkaitan dengan keperluan ahli.

penyajian makanan.Bagi mengatasi masalah penjagaan anak bila ibu keluar bekerja. ibu tunggal barulah akan sentiasa bersemangat walaupun menghadapi banyak masalah. memasak. Amanah Ikhtiar Malaysia (AIM) misalnya.Termasuk juga dalam bantuan sosial ini pendedahan dan kesedaran undang-undang demi mendapatkan hak mereka terutamanya dalam kes perceraian yang tertangguh atau untuk mendapatkan nafkah anak. Bantuan sosial Bantuan sosial juga berlaku dalam berbagai bentuk. Bantuan kewangan Bantuan kewangan mungkin berbentuk wang atau barangan secara bulanan untuk memenuhi keperluan keluarga tersebut. . Dengan ini. kemahiran keibubapaan dan sokongan moral juga diberi untuk menguatkan semangat mereka menghadapi segala cabaran yang mendatang. boleh dimanfaatkan oleh mereka.Kemahiran kerja tangan. menggubah dan mengandam pula boleh dijadikan aset untuk mereka memulakan perniagaan. latihan dan kemahiran bagi membolehkan ibu tunggal memulakan perniagaan mereka dan berdikari.Ia mungkin juga dalam bentuk modal bagi memulakan sesuatu perniagaan.Penglibatan diri dalam ceramah atau bimbingan kelompok Ini akan memberi peluang kepada para-para ibu tunggal untuk meningkatkan motivasi dan semangat kendiri mereka melalui pengisian aktiviti seperti ceramah. ibu tunggal boleh diberi pendedahan.Konsep perniagaan yang semakin terkenal ini membolehkan wanita mengendalikan perniagaan dari rumah dengan memberikan khidmat seperti menaip.. pengetahuan dan kemahiran dalam menggunakan komputer agar mereka boleh memulakan perniagaan atau bekerja sendiri dengan konsep Small Office Home Office (SOHO).Selain itu. mengedar kuih-muih dan seumpamanya. membantu ramai ibu tunggal dari keluarga miskin dengan meminjamkan wang untuk dijadikan modal asas perniagaan.Satu daripadanya ialah pemberian pengetahuan. misalnya..Pengetahuan tentang selok-belok perniagaan. perkongsian masalah dan pertukaran idea sesama ibu tunggal dengan bantuan fasilitator.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful