Ibu Tunggal

DEFINISI IBU TUNGGAL: Seseorang wanita ditakrifkan sebagai Ibu Tunggal sekiranya : y Wanita yang kematian suami dan sedia meneruskan tugas membesarkan anak-anak. y Wanita yang telah bercerai dengan suami dan diberi hak penjagaan ke atas anak-anaknya. y Wanita yang tidak diberi nafkah oleh suami untuk menyara hidupnya dan anak-anaknya. y Wanita yang berada di dalam proses penceraian (yang mungkin akan mengambil masa yang panjang). y Suami uzur dan tidak mampu menyediakan nafkah dan memerlukan penjagaan rapi. y Wanita yang membesarkan anak orang lain tanpa pertolongan suami.

Masalah yang dihadapi oleh ibu tunggal:
y y y y Masalah ekonomi Masalah sosial Masalah psikologi Masalah dalam berurusan dengan Mahkamah

Masalah ibu tunggal
Masalah ibu tunggal merupakan salah satu isu yang sering dipertikaikan dalam masyarakat kita.Fenomena ini didapati meningkat secara berterusan sejak kebelakangan tahun ini memang tidak dinafikan bahawa sebagai seorang ibu perlu memainkan peranan bapa pada masa yang sama sesuatu yang agak susah.Tambah pula, cabaran masa kini yang begitu kuat menyebabkan masalah mereka menjadi semakin meruncing. Fenomena ibu tunggal ini telah memberi kesan kepada wanita yang terbabit dan anak-anaknya secara tidak langsung. Oleh itu,bantuan terhadap golongan tersebut adalah wajar. Ibu tunggal meliputi mereka yang mendapat anak tanpa pernikahan yang sah dan memilih untuk memelihara anak tersebut, isteri yang telah suaminya meninggal dunia , isteri yang telah ditinggalkan/ diceraikan serta tidak diberi nafkah untuk menyara kehidupan. Sebagai seorang ibu tunggal, mereka bertanggungjawab membesarkan anak-anak tanpa pertolongan suami. Seperti mana yang kita tahu, golongan ibu tunggal sering menghadapi masalah dalam proses mendidik anak-anaknya, terutamanya ibu tunggal yang kurang berpendidikan dan berpendapatan kecil. Masalah yang dihadapi oleh mereka meliputi masalah ekonomi, sosial, psikologi dan hubungan dengan mahkamah.

Masalah ekonomi:
Masalah ekonomi merupakan cabaran utama golongan ibu tunggal.Bagi isteri yang selama ini merupakan suri rumahtangga, bukanlah sesuatu yang mudah untuk mereka mencari peluang pekerjaan di luar.Keadaan menjadi teruk bagi mereka yang tidak berpendidikan. Sekiranya mereka mendapat kerja,masalah penjagaan anak perlu diselesaikan jua. Makanya, untuk menyelesaikan masalah ini ramai ibu tunggal yang memilih untuk bekerja atau berniaga sendiri.Namun, ini hanya mendatangkan pendapatan yang kecil.Sumber kewangan yang terhad menghadkan pilihan mereka dan menyebabkan golongan ini hanya mampu menikmati kualiti hidup yang rendah.

peras ugut dan sindiran orang lain.Hal ini disebabkan tanggapan negatif masyarakat terhadap mereka.Disebabkan kegagalan memberikan sebuah keluarga yang bahagia kepada anak-anak mereka.Majoriti dari mereka ini juga menghadapi masalah dengan bekas suami yang enggan bekerjasama terutamanya dalam hal memberi nafkah untuk anak-anak yang sebenarnya merupakan tanggungjawab mereka. Bantuan sosial juga berlaku dalam pelbagai bentuk. Langkah-langkah untuk membantu ibu tunggal Skim Bantuan Kewangan Bagi Golongan Ibu Tunggal merupakan skim bantuan kewangan yang disediakan oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat kepada golongan Ibu Tunggal.Mereka mengakui sering dipersendakan. kebanyakan ibu tunggal berasa bersalah. Ibu tunggal yang tiba-tibanya kehilangan suami dan tempat bergantung menyebabkan kehancuran perangkatan jiwanya. Ibu tunggal harus diberi pendedahan tentang prosedur permohonan skim perumahan kos rendah yang disediakan oleh kerajaan dan pelbagai bantuan yang diberi oleh pihak kerajaan ataupun swasta. Ini memdedahkan mereka kepada ancaman sosial seperti rogol.Tekanan hidup atas sebab kesempitan wang juga membawakan pelbagai kesan negatif. boleh dimanfaatkan oleh mereka.Taraf hidup yang tinggi di kawasan bandar memaksa golongan ini tinggal di tempat tinggal yang kurang memuaskan.Pengetahuan tentang selok-belok perniagaan.Pihak Mahkamah pula mengatakan wanitawanita ini tidak tahu undang-undang serta prosedur mahkamah dan tidak tahu hak mereka. Golongan ini sering kali tidak menjadi pilihan majikan memandangkan tanggungjawab mereka yang mungkin akan mengganggu kerja mereka. misalnya.Kemahiran kerja tangan. tidak dilayan dengan adil.Masalah sosial Masalah sosial juga wujud sekiranya ibu tunggal yang mengatakan dirinya terpaksa melibatkan diri dengan jenayah sosial seperti pelacuran. penagihan dadah dan jenayah kecurian demi menyara anakanaknya. Masalah dalam berurusan dengan Mahkamah Bagi ibu tunggal akibat perceraian.Stigma yang dikenakan terhadap mereka oleh masyarakat telah memburukkan keadaan. menggubah dan mengandam pula boleh dijadikan aset untuk mereka memulakan perniagaan.Dalam keadaan ketiadaan suami sebagai pencari rezeki mereka terpaksa bergantung kepada diri sendiri. jenis-jenis bantuan yang ada di JKM ialah: y Bantuan Bulanan Bantuan Am y Bantuan Sekaligus Geran Pelancaran y Perkhidmatan kaunseling y Bantuan kebajikan . Masalah psikologi Masalah psikologi juga dihadapi oleh golongan ibu tunggal.Satu daripadanya ialah pemberian pengetahuan. tidak kurang yang menghadapi masalah dalam berurusan dengan Mahkamah. Bagi Ibu tunggal yang memenuhi syarat-syarat kelayakan. latihan dan kemahiran bagi membolehkan ibu tunggal memulakan perniagaan mereka dan berdikari. memasak. terpaksa berulang-alik ke Mahkamah untuk menyelesaikan kes dan seumpamanya.

Itulah sebabnya kita amat mengagumi ibu tunggal yang berjaya membina keluarga dan mendidik anak-anaknya sehingga berjaya. Selain daripada bantuan JKM.Pemohon boleh mendapatkan perkhidmatan kaunseling :y Datang ke pejabat y Telefon y Surat y Faks y E-mail y Rujukan Bantuan kebajikan Bantuan kebajikan dari segi kewangan juga diberi kepada ibu tunggal. ibu tunggal terpaksa menghadapi semua masalah bersendirian. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perkhidmatan kebajikan dan pembangunan sosial yang profesional dan perkongsian tanggungjawab yang strategik. Ketua Pengarah JKMM ialah Dato Meme Zainal Rashid. Objejtif bagi JKMM ialah: Memberi perlindungan pemulihan dan kepada kumpulan sasar Jabatan.Jabatan Kebajikan Masyarakat Malaysia JKM (Jabatan Kebajikan Masyarakat Malaysia) merupakan sebuah jabatan yang dibawah Kementerian Pembangunan Wanita.Menteri dalam KPWKM ialah YB Senator Dato Sri Shahrizat Abdul Jalil. Keluarga dan Masyarakat. Mewujudkan masyarakat yang berbudaya penyayang. Masalah-masalah memang biasa melanda keluarga yang normal. Membangunkan masyarakat melalui perubahan sikap dan peningkatan keupayaan untuk berdikari.Akan tetapi. Namun penentuan bantuan kewangan adalah berdasarkan kepada hasil siasatan yang dilakukan dan pertimbangan oleh Pegawai Pelulus. Bantuan Bulanan Bantuan Am y Bantuan Penyaraan Kanak-kanak y Bantuan Anak Pelihara y Elaun Pekerja cacat y Bantuan Orang Tua y Bantuan Am Bantuan Sekaligus Geran Pelancaran y Bantuan Alat Tiruan/ Sokongan y Geran Pendidikan dan Latihan Kemahiran y Bantuan Sekolah (sekiranya mempunyai anak-anak bersekolah) Perkhidmatan kaunseling Perkhidmatan kaunseling juga disediakan oleh pihak JKM. langkah-langkah bagi mengurangkan masalah yang dihadapi oleh Ibu tunggal ialah: .

Memberi kaunseling. Kelab ini juga akan membantu ibu tunggal untuk mewujudkan saluran yang dapat membantu peningkatan ekonomi Ibu Tunggal. Ibu Tunggal diberi peluang-peluang untuk mengikuti latihan kemahiran dalam bidang yang sesuai seperti bidang jahitan.Pertubuhan Tindakan Wanita Islam y Persatuan Ibu Tunggal Melati Putih y Kelab Ibu Tunggal y Persatuan Kebajikan Ibu Tunggal dan sebagainya. kelab ini akan mengadakan program bimbingan/dialog/ perbincangan berkaitan dengan keperluan ahli. Seterusnya. Kelab Ibu Tunggal akan mengumpul data dan maklumat berkaitan Ibu Tunggal dan pemasalahan yang dihadapi. Golongan Ibu Tunggal diberi keutamaan untuk mendapatkan pinjaman bagi memulakan perniagaan atau memajukan perniagaan yang sediada melalui dana Program Jaya Diri. Contoh Kelab/Persatuan Ibu Tunggal di Malaysia: y Persatuan Ibu Tunggal Islam Kuala Lumpur y Majlis Pertubuhan Ibu Tunggal Malaysia y PERTIWI . y Persatuan Ibu Tunggal Negeri Perlis (MELATI)        Melindungi kepentingan dan kebajikan ahli Memberi pendedahan. Menwujudkan peluang kpada anak-anak dari sudut akademik dan nilai-nilai murni. . kesedaran seperti bengkel. Kaunseling Subsidi Makanan Kelas Tambahan dan perkhemahan untuk anak-anak ibu tunggal Lawatan kepada ahli yang bermasalah. Kaunseling Penglibatan diri dalam program-program bantuan seperti melalui Program Jaya Diri Ibu Tunggal diberi peluang yang luas untuk meningkatkan taraf ekonomi. kesedaran dan perlindungan dari segi undang-undang. kecantikan dan lain-lain. Menjadikan persatuan sebagai pusat rujukan kepada ahli bagi mengatasi masalah keluarga termasuk kebajikan pelajaran anak-anak. Contoh-contoh jenis bantuan yang diberikan kepada ibu tunggal daripada persatuan atau kelab: y Persatuan Ibu Tunggal Mas Merah      Memberi sokongan dan bantuan untuk ibubapa tunggal. ceramah.y y y y y Penglibatan diri dalam persatuan atau kelab Penglibatan diri dalam program-program bantuan seperti melalui Program Jaya Diri Penglibatan diri dalam ceramah atau bimbingan kelompok Bantuan kewangan Bantuan sosial Penglibatan diri dalam persatuan atau kelab Contohnya menyertai Kelab atau Persatuan Ibu Tunggal yang ditubuhkan di setiap DUN bagi memastikan program diterima oleh lapisan masyarakat sama rata di seluruh kawasan. Membina kesedaran tentang diskriminasi hak-hak berkenaan ibu tunggal. masakan. kursus dan lain-lain yang berkaitan juga akan diadakan. perbincangan. Program yang menambah pengetahuan. bengkel dan latihan untuk peningkatan diri.

Bagi mengatasi masalah penjagaan anak bila ibu keluar bekerja. ibu tunggal boleh diberi pendedahan. membantu ramai ibu tunggal dari keluarga miskin dengan meminjamkan wang untuk dijadikan modal asas perniagaan.Selain itu. penyajian makanan.. Bantuan sosial Bantuan sosial juga berlaku dalam berbagai bentuk. . ibu tunggal barulah akan sentiasa bersemangat walaupun menghadapi banyak masalah. Dengan ini.Ia mungkin juga dalam bentuk modal bagi memulakan sesuatu perniagaan. misalnya.Konsep perniagaan yang semakin terkenal ini membolehkan wanita mengendalikan perniagaan dari rumah dengan memberikan khidmat seperti menaip. Bantuan kewangan Bantuan kewangan mungkin berbentuk wang atau barangan secara bulanan untuk memenuhi keperluan keluarga tersebut. kemahiran keibubapaan dan sokongan moral juga diberi untuk menguatkan semangat mereka menghadapi segala cabaran yang mendatang.Pengetahuan tentang selok-belok perniagaan. Amanah Ikhtiar Malaysia (AIM) misalnya. pengetahuan dan kemahiran dalam menggunakan komputer agar mereka boleh memulakan perniagaan atau bekerja sendiri dengan konsep Small Office Home Office (SOHO). perkongsian masalah dan pertukaran idea sesama ibu tunggal dengan bantuan fasilitator. mengedar kuih-muih dan seumpamanya.. boleh dimanfaatkan oleh mereka.Termasuk juga dalam bantuan sosial ini pendedahan dan kesedaran undang-undang demi mendapatkan hak mereka terutamanya dalam kes perceraian yang tertangguh atau untuk mendapatkan nafkah anak.Satu daripadanya ialah pemberian pengetahuan.Penglibatan diri dalam ceramah atau bimbingan kelompok Ini akan memberi peluang kepada para-para ibu tunggal untuk meningkatkan motivasi dan semangat kendiri mereka melalui pengisian aktiviti seperti ceramah. menggubah dan mengandam pula boleh dijadikan aset untuk mereka memulakan perniagaan. memasak. latihan dan kemahiran bagi membolehkan ibu tunggal memulakan perniagaan mereka dan berdikari.Kemahiran kerja tangan.