Refleksi

Saya bersyukur pada Tuhan kerana di atas limpah kurnianya saya telah berjaya menyiapkan tugasan untuk subjek Pendidikan Moral. Tugasan kami adalah membuat laporan pemerhatian penggunaan strategi dan kaedah serta pendekatan yang digunakan bagi pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Moral di sekolah tempat saya menjalani program pengalaman berasaskan sekolah. Kami akan memerhati guru-guru moral Pendidikan Moral. Kemudian kami perlu mencatat strategi,kaedah dan pendekatan yang digunakan untuk mengajar. Tugasan ini terbahagi kepada dua. Tugasan pertama adalah menjelaskan peranan guru terhadap murid bagi kaedah bercerita dan kaedah pameran. Tugasan saya yang kedua adalah mendokumentasikan segala aktiviti pendekatan tindakan sosial yang berlaku di dalam bilik darjah semasa proses pengajaran dan pembelajaran. Banyak yang saya belajar melalui tugasan ini. Saya belajar dengan lebih dalam lagi tentang penggunaan strategi dan kaedah pengajaran dalam Pendidikan Moral. Pemilihan untuk penggunaan strategi dan kaedah perlulah betul agar tidak membosankan pelajar dan sesuai dengan tajuk yang diajar. Pemilihan yang salah menyebabkan objektif pengajaran kita tidak tercapai. Contohnya, jika kita hendak menarik perhatian murid-murid selepas waktu rehat dimana mereka sudah tidak berminat untuk belajar kita boleh menggunakan kaedah lakonan kerana murid-murid suka meniru watak. Jika guru memilih kaedah berceritapun boleh cuma pada waktu tersebut murid-murid mungkin mengantuk kerana sudah kenyang. Seorang guru juga perlu bijak memilih pendekatan yang sesuai dalam pengajaran Pendidikan Moral. Saya mendapati bahawa pendekatan tindakan sosial dapat menarik minat murid-murid. Projek menghias kelas sempena bulan kemerdekaan dapat menerapkan pelbagai nilai seperti cinta akan Negara dan bekerjasama. Murid-murid mudah teruja dengan benda baru terutamanya apabila melibatkan pertandingan. Saya berasa kagum dengan cara cikgu tersebut mengaplikasikan pendekatan tersebut.

Semasa membuat tugasan ini saya juga dapat mengenalpasti kekuatan dan kelemahan diri saya. Selain itu. Kelak apabila kita sudah menjadi guru tentu kita akan berhadapan dengan pelbagai karenah guru lain dan muris-murid. Fikiran ini membuatkan saya tidak yakin melakukan sesuatu kerana fikir sesuatu yang buruk dan memalukan akan terjadi. Saya perlu banyak bertanya banyak kepada guru semasa melaksanakan tugas ini. Kekuatan saya adalah mampu untuk bekerjasama dengan pelbagai orang. Terima kasih. Kemahiran komunikasi saya yang baik banyak membantu saya untuk mengumpul maklumat. Bagi mengatasi masalah ini saya telah membuat pelbagai bacaan dan perbincangan dengan rakan-rakan yang lain. Kelemahan diri yang saya kenalpasti adalah tidak memahami sepenuhnya Pendekatan Tindakan Sosial. Oleh. Saya ingin mengambil peluang ini untuk mengucapkan ribuan teriam kasih kepada Encik Johari Chek Omar di atas tunjuk ajar dan bimbingan beliau. Tidak dilupakan juga rakan-rakan dan guru Sk St. Jadi sebagai seorang guru kita perlu melatih diri agar tidak malu dan berani berhadapan dengan perkara dan tempat baru. saya juga mempunyai kemahiran komunikasi yang baik. Kerjasama adalah penting kerana kerja yang sukar akan menjadi mudah dan ringan jika kita membahagikan tugas tersebut. ««««««««««. Mary yang banyak membantu. Pada mulanya agak sukar kerana kita masih baru di tempat orang jadi kita tidak tahu apa yang orang akan fikir tentang kita. Paulus Dorlen . saya mudah berfikiran negatif tentang sesuatu. Selain itu. Namun saya sering berkata pada diri sendiri bahawa saya boleh belajar dari saat yang buruk dan memalukan tersebut agar perkara tersebut tidak akan berlaku lagi.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful