PERANGKAT PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

Kriteria Ketuntasan Minimal Program Semester Rincian Minggu Efektif Silabus

Program Tahunan

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran

Kelas Semester Tahun Ajaran

: : :

VII 2 2009 - 2010

Nam a

: :

M .ISNAINI,S.Pd 19651130

1 00 1

SMP NEGERI 10 MERANGIN TAHUN 2009/2010

M.ISNAINI,SPd.

1

SMP NEGERI 10 MERANGIN

PENETAPAN KRITERIA KETUNTASAN MINIMAL PER KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR
Satuan Pendidikan Mata Pelajaran Kelas/Semester Tahun Ajaran : : : : SMP Negeri 10 Merangin Pendidikan Agama Islam VII/1 2009 - 2010

No.

Kompetensi Dasar dan Indikator

Kriteria Ketuntasan Minimal Kriteria Penetapan Ketuntasan Nilai KKM (%) Kompleksit Daya Dukung Intake as

1.

Bacaan Alif Lam Syamsiyah dan Alif Lam Qamariyah Menjelaskan hukum bacaan alif lam syamsiyah dan alif lam qamariyah - Menjelaskan pengertian hukum bacaan alif lam syamsiyah dan alif lam qamariyah Membedakan hukum bacaan alif lam syamsiyah dan alif lam qamariyah - Menyebutkan beberapa contoh hukum bacaan alif lam syamsiyah dan alif lam qamariyah Menerapkan bacaan-bacan alif lam syamsiyah dan alif lam qamariyah dalam surat-surat pilihan dalam Alquran dengan benar Menerapkan bacaan-bacaan alif lam syamsiyah dan alif lam qamariyah dalam bacaan surat-surat Alquran dengan benar. Sifat-sifat Allah dan Asmaul Husna Membaca ayat-ayat Alquran yang berkaitan dengan sifat-sifat-Nya - Menyebutkan ayat-ayat Alquran yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah swt. Menyebutkan arti ayat-ayat Alquran yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah - Mengartikan ayat-ayat Alquran yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah swt. Menunjukkan tanda-tanda adanya Allah swt. - Menyebutkan contoh tanda-tanda adanya Allah swt. Menampilkan perilaku sebagai cerminan akan sifat-sifat Allah - Menampilkan perilaku sebagai cerminan sifat-sifat Allah swt. dalam kehidupan sehari-hari Menyebutkan arti ayat-ayat Alquran yang berkaitan dengan 10 asmaul husna - Mengartikan ayat-ayat Alquran yang berkaitan dengan 10 asmaul husna Mengamalkan isi kandungan 10 asmaul husna - Menampilkan perilaku sebagai cerminan isi kandungan 10 asmaul husna

65

65

65

65

65

65

65

65

65

065

65

65

2.

60

60

60

60

60

60 0

60

60

60

60 60 60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

3.

Perilaku Terpuji Menjelaskan pengertian tawaduk, taat, kanaah dan sabar - Menjelaskan definisi tawaduk, taat, kanaah dan sabar Menampilkan contoh-contoh perilaku taat, kanaah, dan sabar - Menyebutkan contoh-contoh perilaku tawaduk, taat, kanaah dan sabar dalam kehidupan sehari-hari Membiasakan perilaku tawaduk, taat, kanaah dan sabar

70

70

70

70

70

70

70

70

M.ISNAINI,SPd.

2

SMP NEGERI 10 MERANGIN

S. taat. untuk semua manusia dan bangsa . Sejarah Nabi Muhammad saw.Memperagakan tata urutan salat wajib Menjelaskan pengertian salat jamaah .Menyebutkan ketentuan-ketantuan salat wajib Mempraktikkan salat wajib . S.Pd NIP.SPd.Menceritakan misi kerasulan Nabi Muhammad saw. I S N A I N I . kanaah dan sabar dalam kehidupan sehari-hari 70 70 70 70 4.ISNAINI.. untuk semua manusia dan bangsa . Menjelaskan misi kerasulan Nabi Muhammad saw.Menyebutkan perbedaan hadas dan najis Menjelaskan ketentuan-ketantuan salat wajib .Ing NIP.Pd. 3 SMP NEGERI 10 MERANGIN .19651001 198812 1 002 M .Menyebutkan definisi salat jamaah Mempraktikkan salat jamaah dan munfarid Melaksanakan tata cara salat jamaah dan munfarid dalam kehidupan sehari-hari 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 5. dalam menghadapi masyarakat Makkah 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 Mengetahui Kepala Sekolah Guru Mata Pelajaran ZAINUDDIN LUBIS . 19651130 198601 1 001 M.Meneladani perjuangan Nabi Muhammad saw.Berperilaku perilaku tawaduk. Menjelaskan sejarah Nabi Muhammad saw.Menceritakan sejarah Nabi Muhammad saw. Taharah (Bersuci) dan Tata Cara Salat Menjelaskan ketentuan-ketentuan mandi wajib .Menyebutkan ketentuan-ketentuan mandi wajib Menjelaskan perbedaan hadas dan najis . .

kanaah dan sabar .Menjelaskan ketentuan-ketentuan mandi wajib . taat.Menunjukkan tanda-tanda adanya Allah swt. Menerapkan hukum bacaan alif lam syamsiyah dan alif lam qamariyah Menjelaskan hukum bacaan alif lam syamsiyah dan alif lam qamariyah .Menyebutkan arti ayat-ayat Alquran yang berkaitan dengan 10 asmaul husna .Membaca ayat-ayat Alquran yang berkaitan dengan sifat-sifat-Nya . 2.Menjelaskan pengertian tawaduk.Menjelaskan perbedaan hadas dan najis Memahami tata cara salat . 19651130 198601 1 001 M. Mengetahui Kepala Sekolah ZAINUDDIN LUBIS . I S N A I N I .Menyebutkan arti ayat-ayat Alquran yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah . untuk semua manusia dan bangsa Juli 2009 Guru Mata Pelajaran Margoyoso. kanaah dan sabar Memahami ketentuan-ketentuan taharah (bersuci) . Menampilkan perilaku sebagai cerminan akan sifat-sifat Allah Memahami asmaul husna . kanaah. Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar Kriteria Ketuntasan Minimal Kriteria Penetapan Ketuntasan Kompleksitas Daya Dukung Intake Nilai KKM (%) 1.Pd NIP.SPd.19651001 198812 1 002 M .Menampilkan contoh-contoh perilaku taat.ISNAINI.S.Menjelaskan ketentuan-ketantuan salat wajib Mempraktikkan salat wajib Memahami tata cara salat jamaah dan munfarid (sendiri) .Membiasakan perilaku tawaduk. Menjelaskan misi kerasulan Nabi Muhammad saw. taat.2010 No.Mempraktikkan salat jamaah dan munfarid Memahami sejarah Nabi Muhammad .Menjelaskan sejarah Nabi Muhammad saw. dan sabar . .Membedakan hukum bacaan alif lam syamsiyah dan alif lam qamariyah Menerapkan bacaan-bacan alif lam syamsiyah dan alif lam qamariyah dalam surat-surat pilihan dalam Alquran dengan benar Meningkatkan keimanan kepada Allah melalui pemahaman sifat-sifat Allah .Mengamalkan isi kandungan 10 asmaul husna Membiasakan akhlak terpuji .PENETAPAN KRITERIA KETUNTASAN MINIMAL PER STANDAR KOMPETENSI DAN KOMPETENSI DASAR Satuan Pendidikan Mata Pelajaran Kelas/Semester Tahun Ajaran : : : : SMP Negeri 10 Merang Pendidikan Agama Islam VII/1 2009 . 4 SMP NEGERI 10 MERANGIN .Ing NIP. 4 .Menjelaskan pengertian salat jamaah . S. 3 .Pd.

Menjelaskan misi kerasulan Nabi Muhammad saw.Menampilkan perilaku sebagai cerminan keyakinan akan tugas malaikat Akhlak . kanaah dan sabar Taharah (Bersuci) dan Tata Cara Salat .Menampilkan perilaku sebagai cerminan akan sifat-sifat Allah .Menjelaskan ketentuan-ketantuan salat wajib . tekun dan ulet Fikih (Ibadah) . .Membedakan hukum bacaan nun mati/tanwin dan mim mati .Menjelaskan pengertian salat jamaah .Menjelaskan ketentuan-ketentuan mandi wajib .Mempraktikkan salat wajib .2010 Semester 1 No.Menjelaskan hukum bacaan nun mati/tanwin dan mim mati . kanaah.Menjelaskan ketentuan-ketentuan salat jumat . kanaah dan sabar .Menjelaskan sejarah Nabi Muhammad saw.Menampilkan contoh-contoh perilaku taat. taat.Membedakan hukum bacaan alif lam syamsiyah dan alif lam qamariyah . 12 JP 3.Membaca ayat-ayat Alquran yang berkaitan dengan sifatsifat-Nya .Membiasakan perilaku tawaduk.SPd.Menunjukkan tanda-tanda adanya Allah swt. taat.Menjelaskan arti beriman kepada malaikat Allah .Mengamalkan isi kandungan 10 asmaul husna Alokasi Waktu 8 JP Keterangan 2. 1.Menyebutkan arti ayat-ayat Alquran yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah . untuk semua manusia dan bangsa Jumlah 4 JP 4.Mempraktikkan salat jamaah dan munfarid Sejarah Nabi Muhammad saw.Menerapkan bacaan-bacan alif lam syamsiyah dan alif lam qamariyah dalam bacaan surat-surat Alquran dengan benar Sifat-sifat Allah dan Asmaul Husna . Perilaku Terpuji . Materi Pokok/Kompetensi Dasar Bacaan Alif Lam Syamsiyah dan Alif Lam Qamariyah Menjelaskan hukum bacaan alif lam syamsiyah dan alif lam qamariyah . tekun dan ulet . 8 JP 5.Menjelaskan perbedaan hadas dan najis .Mempraktikkan salat jumat .Menjelaskan pengertian kerja keras.ISNAINI.Menampilkan contoh perilaku kerja keras. 10 JP M.Menjelaskan tugas-tugas malaikat Allah dengan benar . 4 JP 36 JP 6 JP 2 6.Menjelaskan pengertian tawaduk. 6 JP 8. 4 JP 9. dan sabar .Menerapkan hukum bacaan nun mati/tanwin dan mim mati dalam bacaan surat-surat Alquran dengan benar Keimanan . .Menjelaskan salat jamak dan salat kasar 7. Alquran .PROGRAM TAHUNAN Satuan Pendidikan Mata Pelajaran Kelas/Semester Tahun Ajaran : SMP : Pendidikan Agama Islam : VII/1 : 2009 . 5 SMP NEGERI 10 MERANGIN .

. membawa kedamaian. 6 SMP NEGERI 10 MERANGIN . sebagai rahmat bermanfaat.ISNAINI.Mempraktikkan jamak dan kasar 10.Menjelaskan menyempurnakan akhlak.Menjelaskan misi Nabi Muhammad saw. 19651130 198601 1 001 M.Pd NIP. I S N A I N I . kesejahteraan Tarikh misi Nabi Muhammad saw 6 JP dan kemajuan masyarak Meneladani perjuangan nabi danpar sahaba menghadapi masyarakat Makkah Jumlah 32 JP 2009 Mengetahui Kepala Sekolah Guru Mata Pelajaran ZAINUDDIN LUBIS .19651001 198812 1 002 M .SPd.Pd. S.Ing NIP. membangun manusia mulia dan . .S. bagi alam semesta.

.2010 Bulan Oktober 1 2 3 4 Ket.: Liburan awal puasa dan hari raya Idul Fitri : Kegiatan tengah semester : Ulangan Semester I : Libur semester 1 PROGRAM SEMESTER Satuan Pendidikan Mata Pelajaran Kelas/Semester Tahun Ajaran No..S. taat... Menampilkan perilaku sebagai cerminan akan sifatsifat Allah Mengamalkan isi kandungan 10 asmaul husna Perilaku Terpuji Menjelaskan pengertian tawaduk.. : SMP : Pendidikan Agama Islam : VII/1 : 2009 ..SPd..Ing NIP. 4 x x 4... Menjelaskan sejarah Nabi Muhammad saw. 7 SMP NEGERI 10 MERANGIN ... 19651130 198601 1 001 M.. kanaah.....Pd NIP.... 4 x x 36 Keterangan: : Latihan ulangan umum semester 1 (cadangan) Mengetahui Kepala Sekolah .Pd......... 12 x x x x x x 3.. dan sabar Membiasakan perilaku tawaduk.. November 1 2 3 4 Desember 1 2 3 4 5 Januari 1 2 3 4 35 Materi Pokok/ Jml 1 Juli 2 3 4 5 6 5 8 x Agustus 1 2 3 4 x September 1 2 3 4 5 1 1. kanaah dan sabar Menampilkan contoh-contoh perilaku taat.. 2 Bacaan Alif Lam Syamsiyah dan Alif Lam Qamariyah Menjelaskan hukum bacaan alif lam syamsiyah dan alif lam qamariyah Membedakan hukum bacaan alif lam syamsiyah dan alif lam qamariyah Menerapkan bacaan-bacan alif lam syamsiyah dan alif lam qamariyah dalam bacaan surat-surat Alquran dengan benar Sifat-sifat Allah dan Asmaul Husna Membaca ayat-ayat Alquran yang berkaitan dengan sifatsifat-Nya Menyebutkan arti ayat-ayat Alquran yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah Menunjukkan tanda-tanda adanya Allah swt.. Menjelaskan misi kerasulan Nabi Muhammad saw.19651001 198812 1 002 M . kanaah dan sabar Taharah (Bersuci) dan Tata Cara Salat Menjelaskan ketentuanketentuan mandi wajib Menjelaskan perbedaan hadas dan najis Menjelaskan ketentuanketantuan salat wajib Mempraktikkan salat wajib Menjelaskan pengertian salat jamaah Mempraktikkan salat jamaah dan munfarid Sejarah Nabi Muhammad saw..... I S N A I N I . taat. S.2009 Guru Mata Pelajaran ZAINUDDIN LUBIS ... untuk semua manusia dan bangsa Jumlah 3 8 4 7 x 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 x Persiapan penerimaan Rapor 2.ISNAINI.. 8 x x x x 5.

Jumlah minggu dalam semester 1 No............SPd........ 5. 7.. 19651130 198601 1 001 M.............. S. I S N A I N I ...Ing NIP..... 7................ Juli Agustus September Oktober November Desember Januari Jumlah Total Jumlah Minggu 3 4 5 4 4 5 2 27 II....... 2.................. Bulan 1..... 6....RINCIAN MINGGU EFEKTIF Satuan Pendidikan Mata Pelajaran Kelas/Semester Tahun Ajaran : SMP : Pendidikan Agama Islam : VII/1 : 2009 .19651001 198812 1 002 M ......... 4...... Kegiatan tengah semester Libur awal bulan puasa Libur hari raya Idul Fitri Latihan ulangan umum semester 1 Ulangan umum semester 1 Persiapan penerimaan rapor Libur semester 1 Jumlah Total 1 1 2 1 1 1 2 9 III....ISNAINI... 5....... 8 SMP NEGERI 10 MERANGIN ...2009 Mengetahui Kepala Sekolah Guru Mata Pelajaran ZAINUDDIN LUBIS .. 6......... 3... 4... 3...........Pd..2010 I....S.......... Jumlah minggu tidak efektif dalam semester 1 1.......Pd NIP... Jumlah minggu efektif dalam semester 1 Jumlah minggu dalam semester 1 – jumlah minggu tidak efektif dalam semester 1 = 27 minggu – 9 minggu = 18 minggu efektif . 2.............

. adanya Allah .Menerapkan hukum bacan alif lam syamsiyah dan alif lam qamariyah dalam ayat-ayat Alquran dengan benar Jenis: .Buku Paket .Tes Tertulis Uraian 12 x 40’ Sumber: .Membaca ayat-ayat Alquran yang ber-kaitan dengan sifatsifat Allah .Kuis .SPd. - Diskusi tenatng Menyebutkan ayatsifat wajib Allah.Ayat-ayat Alquran yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah .Diskusi dan tanya Allah swt.Tanya jawab Mengartikan WAKTU ayattentang beberapa ayat Alquran yang SUMBER BELAJAR KOMPETENSI DASAR Menjelaskan MATERI POKOK/ PEMBELAJARAN Jenis: . 9 SMP NEGERI 10 MERANGIN jawab KEGIATAN .Tugas Individu .Perilaku yang mencerinkan sifatsifat Allah swt.Meningkatkan keimanan kepada Allah melalui pemahaman sifat-sifat Allah .Menerapkan qamariyah bacaan.Menjelaskan jawab tentang pengertian alif lam bacaan alif lam syamsiyah dan syamsiyah alif lam qamariyah Diskusi dan tanya Menyebutkan jawab tentang beberapa contoh bacaan alif lam bacaan idgam qamariyah adalah syamsiyah Menjelaskan cara dan izhar membedakan qamariyah bacaan alif .Ulangan Bentuk Instrumen: .Tawaduk.SILABUS Satuan Pendidikan Mata Pelajaran Kelas/Semester Tahun Ajaran : SMP : Pendidikan Agama Islam : VII/1 : 2009 – 2010 STANDAR KOMPETENSI: 1. .Tes Tertulis PG . mustahil bagiKOMPETENSI Mengartikan ayatDASAR Allah ayat Alquran yang MATERI POKOK/ Tanya jawab berkaitan dengan PEMBELAJARAN tentang bukti sifat-sifat Allah swt. Menerapkan hukum bacaan alif lam syamsiyah dan alif lam qamariyah KOMPETENSI DASAR MATERI POKOK/ PEMBELAJARAN KEGIATAN PEMBELAJARAN INDIKATOR PENILAIAN WAKTU SUMBER BELAJAR - Menjelaskan .Tanya jawab contoh PEMBELAJARAN tanda-tanda tentang orang adanya Allah swt.Alif lam hukum syamsiyah bacaan alif dan lam .Menerapkan bacaan bacaansurat-surat Alquran bacaan alif dengan lam syamsiyah benar dan alif lam qamariyah dalam suratsurat pilihan dalam Alquran dengan benar Diskusi dan tanya .Tanya PEMBELAJARAN . dalam PENILAIAN jawab tentang kehidupan sehariAsmaul husna hari .Memahami asmaul husna KOMPETENSI DASAR MATERI POKOK/ PEMBELAJARAN KEGIATAN PEMBELAJARAN INDIKATOR PENILAIAN WAKTU SUMBER BELAJAR . ayat Alquran yang .Bukti adanya Allah swt.Menerapkan hukum syamsiyah dan bacaan alif lam bacaan alif lam qamariyah dan alif qamariyah lam syamsiyah .Menunjukkan tanda-tanda adanya Allah swt. yang .Buku referensi lain STANDAR KOMPETENSI: 2.Menyebutkan KEGIATAN .Hukum bacaan alif bacaan alif lam lam syamsiyah syamsiyah dan alif lam dan alif lam qamariyah qamariyah dalam .Menampilkan perilaku sebagai - Sifat-sifat Allah .Ulangan Bentuk Instrumen: .Tugas Individu .Tes Tertulis PG .Buku Paket .ISNAINI.Kuis . .Menyebutkan arti ayat-ayat Alquran yang berkaitan dengan sifatsifat Allah .Menjelaskan Jenis: INDIKATOR .Tes Tertulis Uraian 8 x 40’ Sumber: .Alif lam syamsiyah qamariyah dan alif lam .Tugas Kelompok .Buku referensi lain M.Menampilkan mencerminkan perilakuINDIKATOR sebagai sifat Allah cerminan sifat-sifat .Diskusi dan tanya berkaitan dengan jawab tentang sifat sifat-sifat Allah swt.Tugas Kelompok . .

contoh . dan (bersuci) tawaduk.Tugas .Hadas dan jawab tentang halperbedaan hadas Kelompok Instrumen: hadas dan najis sabar najis hal yang menyebabkan tentang pengertian dan najis hari .Menyebutkan ketentuan. wajib taat. BELAJARAN sabar Tanya jawab uis contohK asmaul .Contoh asmaul husna tentang pengertian Sumber: . Membiasakan akhlak terpuji .ISNAINI. refemandi wajib kanaah.Kuis .Buku perilaku Paket taat ketentuan contoh-contoh .Sumber: WAKTU pengertian tawaduk. wajib kanaah .Tugas .Membiasakan Menjelaskan . perilaku ketentuantawaduk.Menyebutkan . jawab tentang k n a dan aah wajibtaat. dan Individu sabar . taat.Ulangan Bentuk W TU AK SUMBER BELAJAR mahami ketentuan-ketentuan taharah (bersuci) perbedaan .Tanya jawab .Memahami tata cara salat .Taharah Kelompok pengertian mandi ketentuan mandi . taat.Buku Paket . .Menampilkan 40' Jenis: an sifatperilaku sebagai .Memahami tata cara salat jamaah da - .Menjelaskan pengertian tawaduk tentang .Buku refe? rensi lain at Allah cerminan isi dan sabar 8 x ngamalkan isi kandungan 10 asmaul husna kandungan 10 .Mandi wajib taat. kanaah dan sabar .Tes Tertulis Uraian SMP NEGERI 10 MERANGIN . sabar dalam .SPd.Tanya jawab tentang pengertian kanaah rensi lain .Menjelaskan perilaku tawaduk.Tanya jawab .Diskusi dan tanya jawab tentang contoh perilaku tawaduk.Tes Tertulis kehidupan seharihari . kanaah taat.Diskusi dan tanya ketantuan salat Instrumen: .Ulangan .Tes Tertulis . MATERI POKOK/ KOM PETENSI KEGIATAN INDIKATOR PEMBELAJARAN PENILAIAN kanaah dan DASAR PEM taat.Buku perilaku taat.Diskusidalam kehidupan sehari. dan sabar perilaku tawaduk. BELAJAR dan sabar .Berperilaku sabar mandi wajib ketentuanPG Bentuk M. taat.Wudu definisi tawaduk. k n a dan aah dan tanya sabar .Tayamum tentang ketentuanSTANDAR KOMPETENSI: 3.Menyebutkan . SUMBER kanaah .Tugas contoh.Menyebutkan .Tugas berkaitan dengan 10 asmaul husna Individu husna rminan .Menampilkan 40' . ketantuan 10 kanaah .

..... ....Tugas saw......S........Rasulullah lahir . sejarah Nabi .Quraisy...Menjelaskan ..kan Rasulullah salat jamaah manusia dan Muhammad dengan Khadijah bangsa Bentuk jamaah dan saw...Diskusi dan tanya selalu jawab mendapat tentang Makkah salat wajib pertentangan dari .....Buku Paket ..Diskusi dan tanya tata urutan salat ..19651001 198812 1 002 M .. saw........ Kelompok ........Tugas wajib misi Muhammad meninggal Muhammad saw....Kuis 40’ Muhammad Muhammad 12 Rabiulawal (20 Muhammad saw..Dalam berdakwah masyarakat Rasulullah . April 571salat M)...Menceritakan misi Individu kan .hijrah ke Madinah Melaksanakan tata cara salat jamaah dn a munfarid dalam kehidupan sehari-hari Uraian ...Tes Tertulis menghadapi najis Uraian ... ....Buku referensi lain ZAINUDDIN LUBIS .. pengertianmenikah salat Mempraktik Nabi ..- hadas Memperagakan PG STANDAR KOMPETENSI: 5. Memahami sejarah Nabi Muhammad KOMPETENSI DASAR MATERI POKOK/ PEMBELAJARAN Mempraktik KEGIATAN PEMBELAJARAN INDIKATOR PENILAIAN WAKTU SUMBER BELAJAR ........ PG jawab tentang dalam tahun bangsa . I S N A I N I ....Sejarah .cara menghindari Guna melakukan kejahatan dari salat kaum kafir wajib ..Ing NIP....Pd M...sebelum Nabi lahir Menjelaskan untuk semua ..........2009 Mengetahui Kepala Sekolah Guru Mata Pelajaran Sumber: .....Misi Nabi Ayahnya kerasulan Nabi ................. ...Meneladani semua diangkat menjadi perjuangan Nabi ..ISNAINI.Menceritakan Jenis: 4 x sejarah Nabi Nabi pada hari Senin.Menjelaskan ..SPd.......... untuk pada usia Instrumen: munfarid 25 tahun..Tes Tertulis manusia dan rasul pada usia 40 Muhammad saw............Tes Tertulis . S.....Diskusi dan tanya kaum kafir jawab tentang Quraisy... 11 SMP NEGERI 10 MERANGIN .. ......Pd...... Menyebutkan Rasulullah dan definisi salat para jamaah sahabat ..............Ulangan kerasulan saw.....

Dengan kegiatan berdialog dan berdiskusi.Dengan bimbingan guru siswa diminta untuk membuat rangkuman materi 2. dan salah satu dari kaidah tersebut adalah menerapkan hukum bacaan alif lam syamsiyah dan alif lam qamariyah Motivasi: Memberi semangat atau motivasi kepada siswa akan pentingnya membaca Alquran sesuai dengan kaidah yang benar Kegiatan Inti 1.Membedakan hukum bacan alif lam syamsiyah dan alif lam qamariyah 4. Metode Pembelajaran Diskusi kelompok. Penilaian 1.Apa yang Anda ketahui tentang alif lam qamariyah? Jelaskan! M. 4 1.Bentuk instrumen : pertanyaan lisan dan tes tertulis 3 .Siswa dan guru melakukan refleksi 3. 12 SMP NEGERI 10 MERANGIN .Apa yang Anda ketahui tentang alif lam syamsiyah? Jelaskan! b. Dengan berdiskusi dan eksperimen siswa diajak memahami dan menjelaskan tentang hukum bacan alif lam syamsiyah dan alif lam qamariyah 4. Alat dan Bahan 1 .RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN No. dan penugasan D. Siswa mengerjakan tugas latihan soal-soal tentang hukum bacan alif lam syamsiyah dan alif lam qamariyah Penutup 1.Sumber belajar : Buku paket Buku lain yang relevan (LKS) LKS Wajar F. siswa diajak menelaah teks ayat-ayat Alquran 3. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Pendahuluan Apersepsi: Siswa diajak dan diberi pemahaman tentang pentingnya membaca Alquran dengan baik dan benar sesuai kaidah.Membedakan hukum bacan alif lam syamsiyah dan alif lam qamariyah 3. inkuiri.Menerapkan hukum bacan alif lam syamsiyah dan alif lam qamariyah C. 1 Satuan Pendidikan Mata Pelajaran Kelas/Semester Tahun Ajaran Standar Kompetensi Kompetensi Dasar : : : SMP : Pendidikan Agama Islam : VII/1 : 2009 – 2010 Menerapkan hukum bacaan alif lam syamsiyah dan alif lam qamariyah Menjelaskan hukum bacaan alif lam syamsiyah dan alif lam qamariyah Membedakan hukum bacaan alif lam syamsiyah dan alif lam qamariyah Menerapkan bacaan-bacan alif lam syamsiyah dan alif lam qamariyah dalam surat-surat pilihan dalam Alquran dengan benar Menjelaskan pengertian alif lam syamsiyah dan alif lam qamariyah Menyebutkan beberapa contoh bacaan idgam syamsiyah dan izhar qamariyah Menerapkan hukum bacaan alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah Menerapkan hukum bacan alif lam syamsiyah dan alif lam qamariyah dalam ayat-ayat Alquran dengan benar 8 jam pelajaran (4 x pertemuan) Indikator : Alokasi Waktu : A. Tujuan Pembelajaran Setelah mempelajari materi ini siswa diharapkan dapat: Menjelaskan hukum bacaan alif lam syamsiyah dan alif lam qamariyah Membedakan hukum bacaan alif lam syamsiyah dan alif lam qamariyah Menerapkan bacaan-bacan alif lam syamsiyah dan alif lam qamariyah dalam surat-surat pilihan dalam Alquran dengan benar B.d.In str u me n /so a l : a.Teknik/jenis : kuis dan tugas individu 2.SPd. tanya jawab. A l a t : Alquran 0.ISNAINI.Guru memberikan tugas rumah (PR) E. Setelah mempelajari materi.Pengertian hukum bacaan alif lam syamsiyah dan alif lam qamariyah 2. Materi Pembelajaran Alquran Pertemuan Ke-1 s. siswa diajak memahami pengertian dan hukum bacan alif lam syamsiyah dan alif lam qamariyah 2.

.... tidak jelas b...S...Pd... tidak jelas b.... jelas e.19651001 198812 1 002 M ... maka alnya dibaca .Kelompokkan huruf hijaiyah yang termasuk huruf syamsiyah yang termasuk huruf alif lam syamsiyah! d..Pd NIP...Lafal yang di dalamnya ada huruf qamariyah...Carilah hukum bacaan alif lam syamsiyah dan alif lam qamariyah dalam surat An Nas dan Al Qari’ah! Perhitungan nilai akhir dalam skala 0 – 100 adalah sebagai berikut: Nilai akhir = perolehan skor/skor maksimum (70) x skor ideal (100) ..ISNAINI...... a... 19651130 198601 1 001 M... ikhfa syafawi d..... izhar halqi c.... 13 SMP NEGERI 10 MERANGIN .izhar halqi c..2009 Guru Mata Pelajaran ZAINUDDIN LUBIS ....... jelas 0....... I S N A I N I ..c..SPd...2009 Mengetahui Kepala Sekolah ... S.............Ing NIP. a... maka al nya dibaca ...Sedang lafal yang di dalamnya ada huruf syamsiyah....... ikhfa syafawi d...

14 SMP NEGERI 10 MERANGIN . Sedangkan sifat jaiz bagi Allah adalah sifat yang boleh dimiliki Allah atau tidak dimiliki Allah.Guru memberikan tugas rumah (PR) E.SPd. Alat dan Bahan 1 .Sumber belajar : : Alquran M. Jumlahnya ada 20. dalil naqli (ayat-ayat Alquran dan hadis) banyak yang menerangkan adanya Allah 0. Sifat mustahil bagi Allah adalah sifat kebalikan sifat wajib bagi Allah. mustahi dan jaiz bagi Allah Motivasi: Memberi semangat atau motivasi kepada siswa tentang pentingnya mengenal Allah melalui sifat-sifat-Nya Kegiatan Inti 1. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Pendahuluan Apersepsi: Siswa diajak mengingat kembali sifat wajib. Selain itu. tanya jawab. Beberapa contoh asmaul husna seperti Al Barri (Maha penderma). Mengartikan ayat-ayat Alquran yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah swt.RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN No. Dengan kegiatan berdialog dan berdiskusi. A l a t 0.ISNAINI. 2 Satuan Pendidikan Mata Pelajaran Kelas/Semester Tahun Ajaran Standar Kompetensi Kompetensi Dasar : : : SMP : Pendidikan Agama Islam : VII/1 : 2009 – 2010 Meningkatkan keimanan kepada Allah melalui pemahaman sifat-sifat-Nya Memahami asmaul husna Membaca ayat-ayat Alquran yang berkaitan dengan sifat-sifat-Nya Menyebutkan arti ayat-ayat Alquran yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah Menunjukkan tanda-tanda adanya Allah swt. 2. Dengan berdiskusi dan mengerjakan tugas. Metode Pembelajaran Diskusi kelompok.Dengan bimbingan guru siswa diminta untuk membuat rangkuman materi 2. Jumlahnya ada 20. Sifat ini hanya ada satu. Sifat ini ada 99. Sifat-sifat Allah terbagi menjadi tiga. inkuiri. Menampilkan perilaku sebagai cerminan akan sifat-sifat Allah Mengamalkan isi kandungan 10 asmaul husna B. Menampilkan perilaku sebagai cerminan sifat-sifat Allah swt. 8 1. Tujuan Pembelajaran Setelah mempelajari materi ini siswa diharapkan dapat: Menerapkan bacaan-bacan alif lam syamsiyah dan alif lam qamariyah dalam surat-surat pilihan dalam Alquran dengan benar Membaca ayat-ayat Alquran yang berkaitan dengan sifat-sifat-Nya Menyebutkan arti ayat-ayat Alquran yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah Menunjukkan tanda-tanda adanya Allah swt. Menyebutkan contoh tanda-tanda adanya Allah swt. At tawwab (Maha Penerima tobat). siswa diajak memahami sifat-sifat Allah yang terdapat dalam asmaul husna 2. dalam kehidupan seharihari Mengartikan ayat-ayat Alquran yang berkaitan dengan 10 asmaul husna Menampilkan perilaku sebagai cerminan isi kandungan 10 asmaul husna 12 jam pelajaran (6 x pertemuan) Indikator : Alokasi Waktu : A. Bukti adanya Allah adalah terciptanya alam semesta ini. diharapkan siswa dapat mengamalkan sifat-sifat Allah dalam kehidupan sehari-hari Penutup 1. Orang yang mencerminkan sifat Allah selalu menyebut nama Allah dan selalu berdoa kepada Allah. Materi Pembelajaran Akidah Pertemuan Ke-5 s. dan penugasan D. Asmaul husna adalah nana-nama Allah yang baik lagi indah. Menampilkan perilaku sebagai cerminan akan sifat-sifat Allah Mengamalkan isi kandungan 10 asmaul husna Menyebutkan ayat-ayat Alquran yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah swt. Sifat-sifat Allah juga terdapat dalam asmaul husna. Kita mengenal Allah melalui sifat-sifat-Nya. 1. Al Basir (Maha Melihat).d. yaitu sifat wajib. Dengan metode eksperimen. 3. C. Sifat wajib adalah sifat ang pasti (wajib) dimiliki Allah. Al Jabbar (Mahaperkasa) 2. Sifat ini tidakmungkin dimiliki oleh Allah. mustahil dan jaiz.Siswa dan guru melakukan refleksi 3. siswa diajak memahami bukti-bukti adanya Allah 3.

Al Latif 5.. Berisgfar sepanjang siang dan malam dengan harapan Allah akan mengampuni dosa-dosa kita adalah perbuatan yang sesuai dengan sifat Allah .S........2009 Mengetahui Kepala Sekolah Guru Mata Pelajaran ZAINUDDIN LUBIS . Basar 2.Te kni k/j en i s : kuis dan tugas individu 2.. Tuliskan 10 asmaul husna beserta artinya yang telah Anda ketahui! 6.. 15 SMP NEGERI 10 MERANGIN ....S. Penilaian 1 .Bentuk instrumen : pertanyaan lisan dan tes tertulis 3 .... a..... 19651130 198601 1 001 M.. a..... S. Mengapa kita harus memaafkan orang-orang yang berbuat buruk kepada kita? Jelaskan! Perhitungan nilai akhir dalam skala 0 – 100 adalah sebagai berikut: Nilai akhir = perolehan skor/skor maksimum (70) x skor ideal (100) . Al Aziz b.Ing NIP. Jelaskan dalil aqlinya Allah bersifat Qidam! 3..ISNAINI. Al Gafur d... Sama’ d. Assaffat:96 menunjukkan sifat Allah ... I S N A I N I .... ‘Ilmu b.Buku lain yang relevan (LKS) LKS Wajar F..Pd NIP...19651001 198812 1 002 M ........SPd.. At Tawwab c.Pd. Sebutkan empat unsur alam semesta sebagai petunjuk dan yang akan menuntun kita pada keyakinan akan eksistensi Allah Yang Mahatinggi 4.In str u me n /so a l : 1. Sebutkan sifat-sifat Allah yang Anda ketahui! Firman Allah dalam Q. Wujud c.

tawaduk b.tahan terhadap ujian Allah 6. taat c. taat.Siswa dan guru melakukan refleksi 3.Menampilkan contoh-contoh perilaku taat. yaitu sikap rendah hati 0. kanaah dan sabar B. kanaah dan sabar . kanaah d.Dengan bimbingan guru siswa diminta untuk membuat rangkuman materi 2..patuh pada perintah Allah c. taat. Jelaskan pengertian kanaah! 2.Bentuk instrumen : pertanyaan lisan dan tes tertulis 3. Tujuan Pembelajaran Setelah mempelajari materi ini siswa diharapkan dapat: . kanaah.. dan sabar . taat dan sabar Motivasi: Memberi semangat atau motivasi akan pentingnya berperilaku tawaduk.Sumber belajar : Buku paket Buku lain yang relevan (LKS) LKS Wajar F.Instrumen/soal: 1.Sabar tahan terhadap ujian. Sebutkan ciri-ciri sifat tawaduk! 4.. kanaah dan sabar dalam kehidupan sehari-hari Berperilaku perilaku tawaduk. dan sabar Membiasakan perilaku tawaduk. A l a t : Alquran 0. 3 Satuan Pendidikan Mata Pelajaran Kelas/Semester Tahun Ajaran Standar Kompetensi Kompetensi Dasar : : : SMP : Pendidikan Agama Islam : VII/1 : 2009 – 2010 Membiasakan akhlak terpuji Menjelaskan pengertian tawaduk. C. 12 1. taat. a. Jelaskan pengertian sabar! 3. kanaah dan sabar dalam kehidupan sehari-hari 4 jam pelajaran (2 x pertemuan) Indikator : Alokasi Waktu : A. tahlil dan takbir mengagungkan nama Allah.. Sakib selalu mengucapkan tasbih. tahmid. taat dan sabar Penutup 1.Menjelaskan pengertian tawaduk. sabar dan taat 2.RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN No. kanaah. inkuiri.ISNAINI. Materi Pembelajaran Akhlak Pertemuan Ke-9 s. tanya jawab. Orang yang taat kepada perintah Allah tidak akan berbuat . kanaah dan sabar Menjelaskan definisi tawaduk. taat.Kanaah adalah kemampuan diri dalam menerima dan menyukuri setiap anugerah Allah 3.. taat... penderitaan. Rasyid selalu merenungkan nikmat Allah. Alat dan Bahan 1 . kanaah dan sabar Menampilkan contoh-contoh perilaku taat.merendahkan diri kepada Allah b. Metode Pembelajaran Diskusi kelompok. tidak mudah putus asa dalam berusaha.menerima dan mensyukuri nikmat Allah d. taat. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Pendahuluan Apersepsi: Siswa diajak dan diberi pemahaman tentang pengertian pentingnya sifat tawaduk.. dan penugasan D. kanaah dan sabar Menyebutkan contoh-contoh perilaku tawaduk. taat. a.Tawaduk adalah lawan kata dari takabur atau sombong.musyrik b.SPd. sabar 5. taat dan sabar Kegiatan Inti 1. Sikap Rasyid yang demikian berarti . a. 16 SMP NEGERI 10 MERANGIN .Siswa mengerjakan tugas latihan dan soal-soal tentang materi tawaduk. siswa diajak memahami konsep tawaduk.Teknik/jenis : kuis dan tugas individu 2.Guru memberikan tugas rumah (PR) E.d.takabur M..Dengan kegiatan berdialog dan berdiskusi. Penilaian 1.Membiasakan perilaku tawaduk. Sikap Saqib yang demikian berarti .Taat adalah kewajiban seseorang unuk melaksanakan perintah dan larangan Allah 2.

19651001 198812 1 002 M . 17 SMP NEGERI 10 MERANGIN ...... 2009 Guru Mata Pelajaran ZAINUDDIN LUBIS .........Pd NIP. I S N A I N I ... fasi k Perhitungan nilai akhir dalam skala 0 – 100 adalah sebagai berikut: Nilai akhir = perolehan skor/skor maksimum (70) x skor ideal (100) Mengetahui Kepala Sekolah .......SPd......Pd. 19651130 198601 1 001 M. maksiat d.ISNAINI.Ing NIP. S..S......c...

hadas . Tujuan Pembelajaran Setelah mempelajari materi ini siswa diharapkan dapat: Menjelaskan ketentuan-ketentuan mandi wajib Menjelaskan perbedaan hadas dan najis Menjelaskan ketentuan-ketantuan salat wajib Mempraktikkan salat wajib Menjelaskan pengertian salat jamaah Mempraktikkan salat jamaah dan munfarid B. Salat munfarid aldalah salat yang dilakukan tanpa berjamaah atau sendirian. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Pendahuluan Apersepsi: Guru menanyakan kepada siswa perihal mandi wajib. 1. Metode Pembelajaran Diskusi kelompok. sedang dan berat 2.Salat wajib adalah salat yang tidak boleh ditinggalkan oleh setiap muslim. yang merusakkan kesucian. 1 4 1. 2.ISNAINI. keluar mani.SPd. salat wajib.15 1.Cara melakukan salat ada ada dua macam. Dengan bekal materi yang sudah dipelajari. inkuiri. Hal-hal yang menyebabkan mandi adalah bersetubuh. pengertian hadas dan najis dan bersuci dari hadas dan najis serta salat wajib dengan tata caranya Kegiatan Inti 1. yaitu munfarid (sendirian) dan jamaah Pertemuan Ke-16 1. salat jamah dan salat rawatib Motivasi: Memberi semangat atau motivasi pentingnya menengetahui pengertian mandi wajib dan kaidahnya. dan wiladah (melahirkan) 2. dakwah telah sampai. Hadas adalah suatu keadaan yang mendatang sesudah suci atau sebelumnya. yaitu najis ringan (muhaffafah). haid. Bersama guru siswa belajar tentang pengertian salat dan bagaimana tata cara melaksanakan M. berakal.2010 Standar Kompetensi Kompetensi Dasar : : Indikator : Alokasi Waktu : Memahami ketentuan-ketentuan taharah (bersuci) Memahami tata cara salat Memahami tata cara salat jamaah dan munfarid Menjelaskan ketentuan-ketentuan mandi wajib Menjelaskan perbedaan hadas dan najis Menjelaskan ketentuan-ketantuan salat wajib Mempraktikkan salat wajib Menjelaskan pengertian salat jamaah Mempraktikkan salat jamaah dan munfarid Menyebutkan ketentuan-ketentuan mandi wajib Menyebutkan perbedaan hadas dan najis Menyebutkan ketentuan-ketantuan salat wajib Memperagakan tata urutan salat wajib Menyebutkan definisi salat jamaah Melaksanakan tata cara salat jamaah dan munfarid dalam kehidupan sehari-hari 8 jam pelajaran (4 x pertemuan) A.d. siswa diminta untuk menulis tata cara bersuci dari najis ringan. Mandi wajib adalah keharusan mandi sebagai suatu cara untuk bersuci bagi seseorang yang menanggung hadas besar atau sedang junub 0. Seorang muslim wajib melakukan salat jika Islam. Jumlah minimal salat jamaah adalah dua orang. 18 SMP NEGERI 10 MERANGIN . Najis adalah sesuatu (benda) kotor. suci dari haid/nifas. Najis dibagi menjadi tiga. nifas bagi wanita. 4 Satuan Pendidikan Mata Pelajaran Kelas/Semester Tahun Ajaran : SMP : Pendidikan Agama Islam : VII/1 : 2009 . balig. dan melihat/mendengar 0. Materi Pembelajaran Fikih Pertemuan Ke-13 s.RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN No. tanya jawab. C. sedang (mutawasitah) dan najis berat (mugalladah) Pertemuan Ke. najis. satu sebagai imam dan satunya sebagai makmum. meningga dunia. Salat jamaah adalah salat yang terdiri atas imam dan makmum. dan penugasan D.

Apa saja hal-hal yang membatalkan salat? g.T e kn i k /je n i s : kuis dan tugas individu 2.... Mandi wajib adalah keharusan mandi sebagai suatu cara untuk bersuci bagi seseorang yang ...wanitadewasa.berwudu b. Maka sebagai makmu ...sunah d.. Membaca taawud sebelum membaca basmalah hukumnya ..... 19 SMP NEGERI 10 MERANGIN ..Siswa dan guru melakukan refleksi 3... Sebutkan syarat-syarat sah salat! e.Sumber belajar : Buku paket Buku lain yang relevan (LKS) LKS Wajar F. Penilaian 1 . a.mengandung hadas besar atau sedang junub 0......Bentuk instrumen : pertanyaan lisan dan tes tertulis 3 ..Ing NIP. 19651130 198601 1 001 M....makruh c.. maka wajib .menyentuh perempuan c.Alat : Alquran 0..wajib b.haram f.. Dengan bekal materi yang sudah dipelajari dan berdiskusi siswa mempraktikkan tata cara salat wajib baik secara munfarid maupun jamaah Penutup 1......anaklaki-lakidanperempuan.Pd NIP.2009 Guru Mata Pelajaran ZAINUDDIN LUBIS . S..SPd.sampai ayat terakhir yang mungkin dibaca d.In stru m en /s oa l : a..... Sebutkan macam-macam hadas! d...dimanakahletak urutan saf anak perempuan? Perhitungan nilai akhir dalam skala 0 – 100 adalah sebagai berikut: Nilai akhir = perolehan skor/skor maksimum (70) x skor ideal (100) Mengetahui Kepala Sekolah .kene kotoran yang mengandung najis b.. Bermimpi hingga mengeluarkan air mani.kena kotoran yang tidak najis a.ISNAINI. Sebelum selesai membaca surat Al Fatihah namun imam sudah rukuk.tayamum b...Dengan bimbingan guru siswa diminta untuk membuat rangkuman materi 2.Guru memberikan tugas rumah (PR) E.tayamum c.istinjak d. Jikamakmumterdiriataslaki-lakidewasa. a... Alat dan Bahan 1.. a.S.Pd. I S N A I N I . Apa pengertian salat jamaah? i..19651001 198812 1 002 M .tidak membaca surat Al Fatihah c.3.... a.langsung saja mengikuti rukuk bersama imam h..menyempurnakan bacaan Al Fatihah b.

Mereka bangkit bersama untuk mempertahankan . Ayahnya meninggal sebelum nabi lahir 0. Menjelaskan sejarah Nabi Muhammad saw.. Di sini pula Rasulullah mengadakan perjanjian Hudaibiyah dengan kaum kafir Quraisy. Di manakah Nabi Muhammad menerima wahyu yang pertama? 4. Sewaktu remaja Nabi Muhammad mengelola urusan niaga yang dimiliki oleh seorang janda. 2.SPd. Motivasi: Memberi semangat atau motivasi akan pentingnya membaca Alquran sesuai dengan kaidah yag benar Kegiatan Inti 1.Pada bulan Ramadan tahun 8 Hijriah terjadi Fathul Makkah (pembukaan kota Makkah).Siswa dan guru melakukan refleksi 3. tanya jawab. dan penugasan D. Di Madinah Rasulullah mendirikan pemerintahan Islam.ISNAINI. Siapakah nama ayah Nabi Muhammad? 2.Dengan bimbingan guru siswa diminta untuk membuat rangkuman materi 2.Dengan metode diskusi para siswa mendiskusikan misi kerasulan Nabi Muhammad Penutup 1. inkuiri.Bentuk instrumen : pertanyaan lisan dan tes tertulis 3 . Menjelaskan misi kerasulan Nabi Muhammad saw.Guru menjelaskan biografi Nabi Muhammad saw. Rasulullah lahir pada hari Senin.berhala-berhala mereka d. Menceritakan misi kerasulan Nabi Muhammad saw. Penilaian 1. dalam menghadapi masyarakat Makkah 4 jam pelajaran (2 x pertemuan) Alokasi Waktu : A. Siapakah nama janda tersebut? 3.Sumber belajar : Buku paket Buku lain yang relevan (LKS) LKS Wajar F. A l a t : Peta jazirah Arab 0. untuk semua manusia dan bangsa B. untuk semua manusia dan bangsa Meneladani perjuangan Nabi Muhammad saw. C..kebangsawan mereka c. Rasulullah selalu mendapat pertentangan dari kaum kafir Quraisy. 12 Rabiulawal (20 April 571 M). 18 1.Teknik/jenis : kuis dan tugas individu 2. Metode Pembelajaran Diskusi kelompok. 3. untuk semua manusia dan bangsa Menceritakan sejarah Nabi Muhammad saw. a.agama nenek moyang mereka b.d..RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN No. Alat dan Bahan 1 . 5 Satuan Pendidikan Mata Pelajaran Kelas/Semester Tahun Ajaran Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Indikator : : : : SMP : Pendidikan Agama Islam : VII/1 : 2009 – 2010 Memahami sejarah Nabi Muhammad saw. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Pendahuluan Apersepsi: Guru mengajak siswa untuk mengingat kembali kisah Nabi Muhammad saw.In str u me n /so a l : 1.Dalam berdakwah. Tujuan Pembelajaran Setelah mempelajari materi ini siswa diharapkan dapat: Menjelaskan sejarah Nabi Muhammad saw. Rasulullah dan para sahabat hijrah ke Madinah 2. Pada masa Nabi Muhammad berdakwah menghadapi berbagai cobaan dari kalangan bangsawan dan para pemimpin yang merasakan kedudukan mereka terancam. 2.kepemimpinan mereka M.Guru memberikan tugas rumah (PR) E. Terjadinya perang ini karena pihak kaum kafir Quraisy mengkhianati perjanjian Hudaibiyah. Menjelaskan misi kerasulan Nabi Muhammad saw. 20 SMP NEGERI 10 MERANGIN .Rasulullah menikah dengan Khadijah pada usia 25 tahun dan diangkat menjadi rasul pada usia 40 tahun 1.Guna menghindari kejahatan dari kaum kafir Quraisy. Materi Pembelajaran Tarikh dan kebudayaan Islam Pertemuan Ke-17 s.

.. Misi Nabi Muhammad saw. 21 SMP NEGERI 10 MERANGIN .semua manusia d. semua bangsa b......... alam semesta Perhitungan nilai akhir dalam skala 0 – 100 adalah sebagai berikut: Nilai akhir = perolehan skor/skor maksimum (70) x skor ideal (100) Mengetahui Kepala Sekolah .....Ing NIP...a..menyerang kaum muslimin c.. orang..mengkhianati perjanjian Aqabah d..SPd.. Haji wada’ diikuti oleh sekitar . a........mengkhianati perjanjian Hudaibiyah b..mengobarkan peperangan dengan kaum muslimin 7.. adalah untuk ..19651001 198812 1 002 M ... a. Mesir c.ISNAINI. 8. Habsyah b...2009 Guru Mata Pelajaran ZAINUDDIN LUBIS .. Hijaz 6. Sebab-sebab terjdinya Fathul Makkah ialah karena orang-orang kafir Quraisy telah ..semua manusia dan bangsa c...Pd NIP..... Madinah d.S... S. I S N A I N I .Pd. 19651130 198601 1 001 M..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful