P. 1
Ujian Pengamatan

Ujian Pengamatan

|Views: 624|Likes:
Published by shafiq90

More info:

Published by: shafiq90 on Sep 17, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/18/2013

pdf

text

original

Ujian Pengamatan Objektif ujian pengamatanMenerusi ujian ini guru dapat mengesan masalah yang dihadapi oleh murid

dalam: 1.Mengecam orentasi kedudukan, persamaan atau perbezaan bentuk, corak, saiz, warna, huruf, nombor, suku kata dan perkataan. 2.Menentukan sesuatu saiz, jarak, kiri ke kanan sertahubungan antara satu objek dengan objek yang lain. 3.Mengingat kembali, menyalin atau melengkapkan sesuatu bentuk, corak, huruf, nombor, suku kata, perkataan dan ayat. 4.Menyelaras pergerakan motor mata tangan khususnya dari kiri ke kanan, atau ke bawah dan dari bawah ke atas. 5.Memahami dan mengingati sesuatu mengikut turutan-Sequencing. 6.Memahami dan berupaya mencari jalan untuk menyelesaikan sesuatu masalah. Komponen Ujian Pengamatan 1-Diskriminasi yang sama ( Discrimination Sameness) Tujuan : Melatih murid supaya dapat mencari ciri-ciri persamaan yang terdapat pada objek, bentuk, corak, warna, nombor, huruf dan sebagainya,

2-Diskriminasi yang ganjil dan tidak sama ( Discrination of differences) Tujuan : Melatih murid supaya dapat mencari ciri-ciri perbezaan yang terdapat pada objek, bentuk, corak, warna, nombor, huruf dan sebagainya,

10-Menyalin ( Visual Copying) Tujuan : Melatih murid supaya dapat menghasilkan apa yang telah dilihat. 5. 4-Diskriminasi kedudukan (Position in space) Tujuan : Melatih murid supaya dapat membezakan keudukan sesuatu objek. nombor. warna. 3. corak. warna. 7-Mazing Tujuan : Melatih murid supaya dapat menyelesaikan sesuatu masalah melalui aktiviti mencari jalan keluar daripada mudah kepada yang susah. Panduan melaksanakan ujian pengamatan: 1.Ujian boleh dijalankan secara kumpulan kecil atau individu. 2. . 8-Turutan ( Sequencing) Tujuan : Melatih murid supaya dapat mengingati dan menyusun semula aktiviti -aktiviti bersiri 9-Rajah latar belakang / Benda tersembunyi ( Figure ± Ground) Tujuan : Melatih murid supaya dapat menyelesaikan sesuatu maslaah abstrak.Dalam ujian ini murid diberi dengan pelbagai latihan pengamatan.Ujian ini sesuai untuk mengesan murid yang sukar menguasai konsep sepertimana yang terkandung dalam komponen pengamatan.corak. jarak kiri ke kanan serta antara satu hubungan objek dengan objek-objek yang lain. kanan dan sebagainya. 6-Pertalian jarak (Spatial Relationship) Tujuan : Melatih murid supaya dapat mengagak sesuatu saiz . huruf dan sebagainya. 5-Koordinasi Motor ±mata ±tangan. bentuk.Murid telah bersedia dengan peralatan menulis sebelum memulakan ujian. huruf dan sebagainya. nombor. bentuk. 4. Tujuan : Melatih murid supaya dapat menyelaraskan pergerakan motor-mata-tangan dan fahaman arah kiri.Arahan diberi kepada murid dengan terang dan jelas.3-Diskriminasi saiz ( Discrimination of size) Tujuan : Melatih murid supaya dapat membezakan saiz sesuatu objek.

kesediaanmembaca ditakrifkan sebagai satu peringkat bagi menyediakan kanak-kanak untuk bacaan awal ataubacaan asas. Untuk mencapai kemahiran-kemahiran tersebut. Peringkat prabacaan meliputi kemahiran pengamatanpendengaran. tahap prabacaanmerupakan satu tempoh menyediakan murid untuk membaca. iaitu peringkat prabacaan dan peringkat bacaan.PRABACAAN .PRABACAAN Prabacaan terbahagi kepada 3 peringkat iaitu :1. makna istilah tahapprabacaan dan kesediaan membaca adalah sama. Pada tahap ini. konsep kesediaan membaca bukansahaja meliputi pengajaran kemahiran-kemahiran sebelum bacaan. Pergerakan tangan dan mata Prabacaan merupakan kesediaanmurid untuk membaca. latihan menajamkandaya ingatan. Dengan kata lain. kemahiran pengamatan peglihatan. Abu Bakar (1994) mengkategorikan aktiviti kesediaan membaca kepada dua. murid didedahkan kepada aktiviti-aktiviti yang boleh mendorong merekamempertingkatkan ketajaman penglihatan dan pendengaran. Pada tahap ini.Peringkat bacaan pula meliputi kemahiran mengenalabjad hingga membaca ayat. Menurut Ismail Zakaria. Guru hendaklah menjalankan aktiviti melukis garisan-garisan tertentu yang . aktiviti pramembaca boleh dilakukan dengan menggunakan permainan huruf. Salmah Othman dan Elly. Pengamatan pendengaran 3. Pada peringkat awalnya. Chong (1992) pula. suku kata dan perkataan untuk mengukuhkan lagi kemahirantersebut. Pengamatan penglihatan 2. tetapi juga merangkumi setiapkemahiran sebelum kemahiran membaca secara khusus dan berterusan. dan latihan bahasa pertuturan. aktviti koordinasi psikomotor. murid didedahkan kepada aktiviti aktiviti yang boleh mendorong mereka mempertingkatkan ketajaman penglihatan dan pendengaran .

Ertinyamereka belajar bahasa Melayu sebagai bahasa pertama. dan menggubal cara yang lebih sesuai. (Ini berbeza sekali dengan sistem ejaan bahasa Inggeris yangamat rumit itu). b) Suku kata perkataan-perkataan bahasa Melayu adalah mudah dan jelas (jika dibandingkan dengan bahasa-bahasa lain . elok dikaji semula antara lain. kaedahmengajar Bahasa Melayu di peringkat awal (Darjah 1 atau 2). Tetapi bagi mencari penyelesaian. Garisan-garisan ini hendaklah dimulakan dengan garisan lurus atau bentukbentuk yangseimbas dengan huruf yang diperkenalkan kepada murid. Seharusnya sebahagian besar (90%) daripada murid-murid kita dapat membaca bahan-bahan bacaan yang µsenang¶ pada akhir Darjah 1 persekolahan mereka. Kedua-dua ciri dalam bahasa Melayu di atas sahaja seharusnya sudah dapat meyakinkan kita bahawa kita tidak boleh meniru dan mengambil terus kaedah mengajar membaca bahasa Inggeris untuk mengajar membaca di peringkat awal. Jika kita meniru kaedah mengajar . jika pengajaran membacadibuat secara sistematik dengan mengambil kira hal-hal berikut: a) Sistem ejaan Bahasa Melayu adalah µalphabetic¶ dan fonemik .dengan bahasa Inggeris misalnya). c) Murid-murid Melayu (termasuk sebahagian besar murid-murid Bukan Melayu) yang melangkahmasuk ke Darjah 1 rata-rata telah pun mengetahui bahasa Melayu dan mempunyai perbendaharaankata bahasa Melayu yang mencukupi untuk mereka terus belajar membaca bahasa Melayu.menyerupaihuruf. Tentu banyak sebabnya perkara µtidak bolehmembaca¶ ini berlaku. bukan sebagai bahasa kedua (misalnyabahasa Inggeris).mudah dan berkesan.ertinya ada hubungan yang rapatdi antara simbol/huruf dan bunyinya. Di akhir tahun-tahun 1970-an. terdapat laporan-laporan yang menyatakan ramai murid sekolah rendah (terutama yang tinggal di luar bandar) yang tidak boleh membaca atau tidak cekap membaca bahasa mereka sendiri (bahasa Melayu).

Ilmu Alam. Terdapat pelbagai kaedah mengajar membaca yang pernah digunakan oleh guruguru kita ± µkaedah abjad¶ .dari segimatlamat supaya semua murid dapat membaca. atau tidak dapat membaca dengancekap. Muzik. menulis dan mengira . ini kerana jika murid-murid tidakmempunyai bahan-bahan atau buku yang boleh mereka membaca di masa lapang atau di rumah.membaca bahasa Inggeris (sebagai bahasakedua) untuk mengajar mambaca bahasa Melayu sudah tentu i ni akan membawa kepayahan dan kelambatan untuk murid-murid kita belajar membaca bahasa kita. beragam dan mencukupi untuk murid-muridmembaca. Kesusasteraan. Bahan-bahan itu haruslah menarik dan berisi : berbagai µilmu pengetahuan¶. mata pelajaran Teknikal. µkaedah fonik¶. Agama serta pengetahuan dan kemahiran lain. ketiga-tiga kemahiran itu menjadi alat yang asas untuk kanakkanakmempelajari Ilmu Sains.Bahan-bahan untuk murid berlatih membaca sendiri adalah penting. guru-guru. Pertanian. mesej moral. Perdagangan. dan ibu bapa. Kaedah Mengajar Murid-murid Membaca di PeringkatAwal Masalah murid-murid sekolah tidak dapat membaca. Sejarah.bergantung besar atas faktoradanya bahan-bahan dan buku-buku yang sesuai. dan daripada beberapa kajian yang dibuat nampaknyamasalah ini masih agak serius Sudah wajarlah masalah pembelajaran membaca (termasuk menulis dan mengira) diberiperhatian oleh semua pihak : Kementerian Pelajaran. . Sivik.dan sebagainya. Hanya sejak beberapa tahun kebelakanganini saja hal tersebut diberi perhatian yang lain. sebenarnya telah lama dirasakan oleh guru-guru. Ini terutamanya akan berlaku di kalangan murid-murid di luar bandar atau daripada keluarga miskin di mana bahan-bahan bacaan di rumah sangatkekurangan. kerana di dalamsistem pelajaran formal.Seni Perusahaan. kejayaannya . µkaedah eklektik¶ dan sebagainya. µkaedah pandang dan sebut¶. Agak munasabah kenyataan bahawa murid-murid akan menambah kecekapanmembaca dengan terus diberi kemudahan untuk mereka membaca. Dalam rancangan Kurikulum Baru Sekolah Rendah (3M) nanti.pembinaan kemahiran membaca akan terencat.

Barangkali bagi 90% daripada kanak-kanak dalam negara kita. b) Kebanyakan daripada murid-murid ini adalah normal dari segi keupayaan atau kebolehan mereka belajar. mencipta. dan jika ramai yang tidak mendapatkemahiran tersebut. hanya sekadar untuk meninjau beberapa kaedah mengajar di peringkat awal :(beberapa definisi dan andaian asas) a) Peringkat permulaan membaca di sini ditafsirkan sebagai peringkat permulaan membaca yang dihadapi oleh sebahagian besar murid-murid Darjah 1. dan menulis surat surat urusan hariansendiri. di sekolah-sekolah dasar kita. dan harus dikaji semula sertadipulihkan. menulis dan mengira kepada anak-anak. definisi had minimum dalam kemahiranmembaca setakat mengenal huruf sudah tidak memadai lagi. Untuk mencapai taraf kemahiran ini. Masyarakat kita sentiasa mengharapkan sistem persekolahan kita memberikankecekapan membaca. Maksudnya. Kebanyakan kita juga mula belajar membacaapabila kita bersekolah. maka sistem persekolahan itu dianggap gagal. Taraf minimum yang harus dianggapsebagai functionally literate di Malaysia hari ini harus didasarkan pada keupayaan seseorang itumembaca dan memahami tulisan di dalam suratkhabar. Taraf pencapaian minimum inilah yang harus dapat dicapai oleh 90% daripada murid-muridsekolah apabila mereka sampai ke Tingkatan 3. Walau bagaimanapun tidaklah dicadangkan apa-apa pemulihan yang besar di dalam sistempelajaran kita. tugas guru belum dikirasempurna. . asas-asas yang kukuh perlu dibina secara progresif dari awal. Jika ini belum dicapai. mula mengenal huruf hanyaapabila mereka menjejakkan kaki di bangku sekolah. apa pun sebab-sebab yang mungkin diberikan. kecekapan dalam menguasai 3M amat diperlukan. Dalam konteks dunia hari ini.Kemahiran 3M adalah alat asas untuk seseorang meneroka ilmu. dan membuatkomunikasi. lebih-lebih lagi untuk urusan kehidupan sehari-hari. Hal ini sengaja ditekankan kerana sudah diterima sebagai biasa bahawa diantara tugas utama guru-guru di sekolah dasar ialah mengajar kanak- kanak supaya dapat membacadan menulis.

KAEDAH PENGAJARAN YANG BIASA DIBUAT Kaedah abjad Kaedah Abjad bolehlah dianggap sebagai kaedah mengenal nama-nama huruf yangdigunakan dalam tulisan Melayu.Kaedah abjad yang begini hanyalah menegaskanhafalan-hafalan yang agak kurang bermakna bagi kanak-kanak.o.e. dan diikuti pula dengan mengeja perkataan-perkataan. atau bercampur-gaul dengan orang-orang Melayu. Memulakan pengajaran membacadengan menegaskan pengenalan dan hafalan nama-nama huruf. ³ka ki´ dan sebagainya. Selepas itu dibinasuku-suku kata ³ba tu´. Kemudian barulah diberi latihan membaca ayat-ayat yang pendek.i. a.c«hingga z. Saya kira kaedah ini mengambil masa yang agak panjangsebelum murid-murid itu dapat merasa gembira atau puas.c.«z. atau lebih untuk mengetahuinama-nama huruf hingga tahu membaca ayat-ayat . Dengan kata lain mereka belajarmembaca bahasa Melayu sebagai bahasa pertama. menguasai perbendaharaan kata yang mencukupi akibat daripada lahir di dalamkeluarga Melayu. Murid-murid hanya mengambil masa tiga hingga empat bulan.b. Murid-murid diajar menghafal namanama huruf inimengikut aturannya a. Setelah beberapa minggu barulah disebutkan huruf-huruf vokal: a. Kaedah µPandang dan Sebut¶ (look and say) . kadang-kadang ada nyanyian yang menggunakan huruf-huruf sebagailiriknya.u.c) Murid-murid ini telah pun mempunyai kemahiran bahasa Melayu lisan (walaupun mungkin dalambentuk dialek). sebenarnya menegaskan sesuatuyang boleh membosankan murid-murid.b.

Kaedah itu lebih bermakna daripada Kaedah Menghafal nama setiaphuruf itu . dan sebagainya. budak. meja. Misalnya batu. sekolah. sebab didapati ramai muridbiasa (terutama di Amerika Syarikat) yang tidak boleh membaca. Perkataan rumah ditulis di tepi atau di bawah gambar rumah. Mereka kuat dipengaruhi oleh ahli -ahli pendidik mengajar membaca bahasa Inggeris. Mereka harus mengenal beberapa puluh lambang perkataan sebelum bolehmembaca ayat-ayat. Kemudian baru diajar mengeja tiap-tiap perkataan. Kadang-kadang digunakan kad-kad imbasan yang menunjukkangambar dan perkataan. Perkataan-perkataan yang ditulis penuh adalah difikirkan lebih bermakna daripada pecahan tiap-tiap hurufnya.perkataan pensel. Jadi dalam kaedah ini murid-murid cuba mengenal keseluruhan lambang-lambang itu untukmendapat membaca. Kecelaruan ini menyebabkan ahli-ahli pendidik bahasa menganggapkaedah Pandang dan Sebut itu lebih sesuai dan bermakna untuk mengajar permulaan membaca. Kemahiran murid-murid mengenal perkataan-perkataan tidak dapat menjelma perkataan-perkataan berdasarkan gambar dengancepat. pensel dan sebagainya. rumah. Bahkan ramai yang menghafal daripada mengenal perkataan yang perkataan-perkataan.Kaedah Pandang dan Sebut ini atau juga pernah disebut dengan nama Kaedah SeluruhPerkataan (whole word) ini bolehlah dianggap sebagai reaksi kepada kelemahankelemahan yangterdapat pada Kaedah Abjad. Kerap kali ditunjukkan seluruh perkataan-perkataan seiring dengan gambar-gambar yang dilambangkannya. sejak beberapa tahun kebelakangan ini kaedah ini dikritik semula. bahasa Inggerisialah bahasa yang tidak mempunyai sistem ejaan fonemik yang sempurna. dan mengenal nama huruf-huruf yang mewakilinya.Tetapi.Jadi Kaedah Pandang dan Sebut (atau Kaedah Seluruh Ayat) ini dijadikan asas untuk mengajarmurid-murid membaca. dan murid-murid ini sukar mengenal perkataan- . Pada ketika dahulu (bahkan bagi setengah-setengah ahli pendidik sekarang pun) kaedah Pandang dan Sebut ini sangat ditegaskan. Di sebalik menggunakan kaedah ini untuk mengajar. pokok. bercelaru dari segisymbol-sound relationship.

µka . Misalnya µa dibunyikan µaa« . maka kaedah fonik ini sesuai sekali digunakan untuk mengajarpermulaan membaca perkataan-perkataan Melayu. µda . Seterusnyamurid-murid diberi latihan membaca ayat-ayat yang menggunakan perkataan-perkataan ini. terutama mengajar murid-murid Melayu. Kemudian baru digabungkan suku-suku kata ini menjadi perkataan-perkataan µdada . Setelah mereka tahu hubungan tiap-tiap huruf dan dengan bunyinya. suku katapula dibina. diajar µbunyi-bunyi huruf. µz µtah . µzz« . µba . oleh sebab sistem ejaan bahasa Melayu kita adalah fonemik. dan sebagainya (satu morfem) dengan satu perkataan. µkata . µbatu . Sekurang-kurangnya . Murid-murid tidak diajar nama-nama huruf. idea. Kaedah ini akan menyusahkandan melambatkan lagi murid-murid mencapai kemahiran membaca bahasa Melayu. dan oleh sebab suku kata kebanyakanperkataan Melayu agak jelas. µtu .µbaru . µlu . dan sebagainya. µt µu µuu« . µs µss . µmi sebagainya. dan sebagainya. Nyata sekali. Misalnya. baru-baru ini timbul semula hujah-hujah dan kajian-kajian yang membuktikan bahawakaedah fonik mungkin lebih sesuai dan berkesan daripada kaedah Pandang dan Sebut untukmengajar permulaan membaca bahasa Inggaris.yang melambangkan sesuatu benda. µlalu . Kaedah Fonik Pada asasnya kaedah ini adalah untuk mengajar murid-murid melihat hubungan di antarasimbol (huruf) dan µbunyi (grapheme phoneme relationship) supaya kemudian mereka dapatmembaca (membunyikan) perkataan-perkataan baru yang mereka hadapi. Oleh sebab sistem ejaan bahasa Melayu rata-rata adalah fonemik (satu huruf boleh dikatakanmelambang satu µbunyi lebih fonemik daripada misalnya sistem ejaan bahasa Inggeris) maka agaktidak begitu munasabah bagi Kaedah Pandang dan Sebut ini digunakan untuk mengajar permulaanmembaca bahasa Melayu. Jadi. (iaitu adahubungan yang agak teratur di antara µhuruf dan µbunyinya ). Kaedah Pandang dan Sebut ini lebih sesuai digunakan untuk mengajar bahasabahasa yangmemakai sistem tulisan ideografik (atau lebih tepat lagi logografik) seperti sistem ejaan bahasa Cina. Ertinya lambing hurufterus dikaitkan dengan bunyinya.

yangmengambil perhatian keistimewaan sifat-sifat ejaan bahasa Melayu. tetapi Kaedah itu haruslah sistematik KAEDAHGABUNGAN Y ANG DICADANGKAN Kaedah gabungan untuk mengajar membaca bahasa Melayu kepada murid-murid peringkat awal (prabacaan) yang dicadangkan di sini berasaskan hal-hal berikut: a) Sistem ejaanbahasa Melayu adalah mengikut abjad dan fonemik ± ertinya ada hubungan yang rapat di antara simbol/huruf danbunyinya. Dan biasanya masa yang agak panjang diambil untuk merekamengenal semua bunyi huruf dan suku kata sebelum mereka membaca perkataan-perkataan danayat-ayat yang bermakna. situasi bilik darjah dan bahan-bahan bacaan yang digunakan. Kelemahannya ialah kaedah ini masih memerlukan murid-murid menghafal bunyi huruf yangkurang bermakna pada permulaannya. kerana asas gabungan itukurang diperhatikan. Jadi kerap kali Kaedah ini menjadi akedah cacamurba. b) Suku kata perkataan-perkataan Melayu adalah jelas (jika dibandingkan dengan bahasabahasa lain dengan bahasa Inggeris misalnya). c) Ciri-ciri yang baik daripada µkaedah fonik dan µkaedah pandang dan sebut boleh digabungkan. struktur suku-katanya. Ada yang menggunakanpenujuan sintetik.kaedah ini adalah lebihmunasabah dan mungkin lebih berkesan dibandingkan dengan Kaedah Abjad dan Kaedah Pandangdan Sebut. dan keadaan pembelajaran murid-murid Melayu di pihak lain. . ialah seolah-olah mereka memikirkan Kaedah ini adalahyang paling sesuai untuk mengajar membaca bagi kanak-kanak Melayu kita Kemudian jika diperhatikan betul-betul cara Kaedah ini diterapkan. Terdapat pelbagai lagi jenis Kaedah Eklektik ini. dantatabahasanya di suatu pihak. ada penujuan analitik dan ada pula penujuan sintetik-analitik. agak banyak yang mengajarkurang sistematik.Maksudnya kita harus menciptakan Kaedah Eklektik yang sesuai untuk mengajar membaca bahasaMelayu sebagai bahasa pertama. Kaedah Eklektik Kaedah ini adalah kaedah Campuran campuran kaedah-kaedah mengikut kesesuaianmurid. Bagi bahasa Melayu. Apa yang harus difikirkan dan diciptakan ialah kaedah mengajar µeklektik tetapi sistematik. kesan yang didapati apabilaseseorang menyebutkan Kaedah Eklektik ini.

pada peringkat awal. bunyi huruf dan suku katasebelum mereka disuruh membaca perkataan-perkataan atau ayat. Untuk menjelaskan kaedah ini secara konkrit. Dengan cara begini dalam dua. b) Kemudian perkenalkan pula bunyi dua atau tiga huruf konsonan. Malahan kita tidak begitu perlumemperkenalkan dan mengajar abjad dan bunyi huruf dari a.d) Murid-murid Melayu yang baru melangkah masuk ke Darjah 1 rata-rata telah pun mempunyai perbendaharaan bahasa Melayu yang mencukupi untuk terus belajar membaca. Kaedah gabungan ini mencadangkan biar murid-murid diperkenalkan kepada bunyi beberapahuruf vokal dan konsonan. dan buat latih-tubi beberapa kali supaya semua murid dapat melafazkan bunyi tiap-tiap lambang itu dengan jelas. misalnya: ba ba baba bu bu bubu da da dada ku ku kuku Ulangkan ini beberapa kali.b. Kaedah yang dicadangkan ini menegaskan yang kita boleh menggabungkan terus µkaedahfonik dan µkaedah pandang dan sebut dalam satu pelajaran membaca. terdapat beberapa contoh: a) Mulakan dengan perkenalkan bunyi dua atau tiga huruf vokal: a o u dengan menggunakan kad imbasan (flash card). dalam satu dua pelajaran. Kitatidak perlu menunggu murid-murid mengetahui semua nama huruf. c« sampai z secara tertib biasa. misalnya: d k m dengan menggunakan kad imbasan. c) Gabungan bunyi tiap-tiap huruf konsonan dengan huruf vokal supaya menjadi suku kata: da di du ka ki ku sa si su Seterusnya bentukkan beberapa perkataan yang bermakna. selang-seli. Buat latihan membunyikan huruf ini beberapa kali. dan kemudian terus membunyikan suku kata dan perkataan-perkataanyang bermakna. tiga pelajaran sajamereka akan terus dapat membaca beberapa perkataan dan ayat. dan merasa bangga yang merekaboleh membaca serta faham akan yang dibaca. kemudian gabungkan dua perkataan menjadi ayat dan latihan muridmurid membacanya: baba bubu dada kuku d) Perkenalkan gabungan lain: a ku aku a da ada i ni ini i tu itu .

emosi dan fizikal. kesediaan membaca melibatkan . Kesediaan Membaca Kesediaan membaca bermaksud kemampuan seseorang untuk menerima pengajaran darisegi mental. Dalam seminggu sahaja murid-murid boleh mengenal huruf-huruf a. d. o : b. e) Perkenalkan gabungan bunyi lain pula seterusnya. e.sejam sehari. empat hari. ibu ibu budi budi uda uda budi ibu budi ibuku budi uda di a dia ka ki kaki kaki dia kaki ibu kaki kuda Suruh murid membaca ayat-ayat yang menggunakan berbagai-bagai perkataan yang dicipta: ibu buku baba uda bubu udaku ada kuda dia kaki kuda buku uda Begitulah beberapa contoh kaedah gabungan yang boleh diajar di dalam tiga. k danmembaca suku kata.buku bukuba ba bababuka buka ba j u baju Seluruh murid-murid membaca ayat-ayat berikut daripada beberapa perkataan di atas: aku adabuku aku bukabaju inibuku aku itu b aju aku Kemudian gantikanµaku¶ denganµb ab a¶ dan ulang membacanya. µbaju¶. dan µkuku¶ dan ulang bertubi-tubi dengan kad imbasan. perkataan-perkataan dan ayat yang dibentuk daripadanya. Seterusnya baca ayat-ayat ini pula: bukudi a buku baba bukuaku/ku Gantikanµbuku¶ dgn µbaju¶. Secara luas. i.

dan keupayaan pendengarannya mengecam bunyi -bunyi. kemampuan kanak-kanak dapat dilihat dari segi mintanya terhadap bahan-bahan bacaan (seperti bermain dengan bahan bacaan. emosidan mental. ibubapa dan guru. Dari segi umur. sama ada di peringkat mendirikan asas. melihatbahan bacaan. factor persekitaran amat mempengaruhi kesediaan kanak-kanak membaca. Secara khusus. Dari segi emosi. iaitu untuk kanak-kanak yang belum didedahkan dengan sebarang aktivitibacaan. konsep kesediaan membaca ini samalah dengankeadaan semula jadi yang dialami oleh kanak-kanak dalam perkembangan otot-otot tubuh mereka. Dari segi fizikal kemampuan kanak-kanak dapat dilihat dari sudutkeupayaan alat-alat sebutannya menghasilkan bunyi-bunyi yang akan diajarkan. usaha untuk mengajarkan kemahiranmembaca bukan sahaja sia-sia. Umpamanya sebelum mereka boleh berjalan. kanak-kanak yang terdedah dengan pelbagai jenis bahan bacaan sejak lahir. mereka perlu meniarap. ada kanak-kanak bersedia membaca seawall umur empat tahun dan ada pulakanak-kanak yang hanya bersedia membaca setelah berumur enam tahun. Selain faktor fizikal. Menurutnya. keupayaan matanyamengecam bentuk. sentiasa melihatorang di sekeliling membaca dan ada pula orang yang membacakan buku cerita untuknya akan lebihcepat bersedia membaca berbanding dengan kanak-kanak sebaya yang tidak mendapat peluangyang sama. kemampuan kanak-kanak dapat dilihat darisegi keupayaannya mengingat apa-apa yang diberitahu dan kebolehannya menyatakan semula apa-apa yang telah diketahuinya. membelek-belek bahan bacaan. khususnya yang berupa cerita. emosi dan mentalnya untuk menerimapengajaran bacaan asas.mengukuhkan asas mahupun peringkat-peringkat lain yang lebih tinggi. ³Jika tahap ini tidak dapat dicapai terlebih dahulu.sebarang aktivitisebelum sesuatu peringkat bacaan dimulakan. merangkak dan berdiri terlebih . Sebagaicontoh. kesediaan membaca merangkumi kebolehan fizikal. Dari segi mental. Syed Abu Bakar (1994) menyatakan bahawa peringkat kesediaan membaca sangat penting. dan berminat melihat orang di sekitarnya membaca) dan minatnya untuk mendengarbacaan.´ Beliau berpendapat. malah boleh menimbulkan kesan yang amat buruk kepada kanak-kanak.

dahulu. lain-lain. Dengan kata lain. pengamatan pendengaran. Peringkat bacaan meliputi kemahiranmengenal abjad hingga membaca ayat. Kebolehan menggerakkan otot-otot tertentu mengikut urutan sebelum berjalan dapatdianggap sebagai pecahan kemahiran berjalan. aktiviti koordinasi psikomotor. warna dan saiz. makna istilah tahapprabacaan dan kesediaan membaca adalah sama.Penekanan juga perlu diberi kepada pengalaman yang membolehkan murid membentuk kelazimanmembaca dari kiri ke kanan dan dari atas ke bawah :Untuk mencapai tujuan ini. Keadaan yang sama berlaku untuk kemahiranmembaca. AKTIVITI PENGAMATAN PENGLIHATAN . Berdasarkan pandanganSyed Abu Bakar ini dapat kitarumusan perbandingan perkembangan kanak-kanak dengan peringkat-peringkat bacaan seperti yangdi bawah. iaitu peringkat prabacaan dan peringkat bacaan.Tiga kategori aktiviti disediakan. Meniarap (aktiviti kesediaan membaca) merangkak ( aktiviti mendirikan kemahiran asasmembaca) . Aktiviti Murid: Murid melaksanakan gambar yang telah dicampuradukkan oleh guru.berjalan ( mahir membacaperingkat rendah) .Aktiviti Pengamatan Penglihatan 1 Menghimpun gambar benda maujud yang sama jenis. kemahiran pengamatan penglihatan. Aktiviti ini dilaksanakan secara . baju. iaitu pengamatan penglihatan. aktiviti-aktiviti yangterdapat dalam Buku Sumber Bahasa Malaysia Tahun 1 (1983) dapat dimanfaatkan oleh para guru.Salmah Othman dan Elly Chong (1992) pula. berlari ( mahir membaca peringkat tinggi) AktivitiKesediaan Membaca Syed Abu Bakar (1994) mengkategorikan aktiviti kesediaan membaca kepada dua. tahap prabacaanmerupakan satu tempoh menyediakan murid untuk membaca. Cuma bentuknya berbeza. Pada tahap ini murid didedahkan kepada aktiviti aktiviti yang mendorong mereka mempertingkatkan ketajaman penglihatan dan pendengaran. Menurut Ismail Zakaria. Peringkat prabacaan meliputi kemahiran pengamatanpendengaran. danpergerakan tangan dan mata.berdiri (aktiviti pengukuhan kemahiran asas membaca . latihanmenajamkan daya ingatan dan latihan bahasa pertuturan. Bahan: Pelbagai gambar kereta.

hujan lebat. Guru member murid kad gambar dan murid melekatkan kad itu di papan kenyataan mengikut tajuknya seperti benda hidup.individu. 2. Beberapa gambar carta yang dapat disesuaikan denganbunyi-bunyi yang diperdengarkan. angin menderu. batu. angin kencang. kelas dan kumpulan. paku. petir. tin. pakaian. 4. batang kayu. air menitik. batang kayu. Murid menggunting gambar dan menampalkannya dalam buku skrap mengikut tajuk tertentu. Aktiviti Guru/Murid: 1. AKTIVITI PENGAMATAN PENDENGARAN . 4. 3. benda bukan hidup. Aktiviti Guru/Murid: . Murid menyanyi lagu ³Mari Bergembira´ dengan meniru nyanyian daripada pita rakaman atau nyanyian atau nyanyian guru sendiri. dan alat tulis-menulis. benda yang tidak boleh dimakan. alat tulis-menulis dan lain-lain. Guru mengetuk dua benda yang berlainan. angin kencang. Guru memperkenalkan benda-benda yang menghasilkan bunyi seperti tin. meja. Murid menyebut ³benda hidup´ atau ³benda bukan hidup´ sebagai respons terhadap kad benda yang diimbaskan oleh guru. Bahan: Pita rakaman yang mengandungi bunyi air mengalir. dan ombak. petir. 3.Aktiviti Pengamatan Pendengaran 2 Mendengar rakaman dan menyatakan bunyi-bunyi alam seperti bunyi air mengalir. Guru mengetuk benda itu satu persatu beberapa kali dan murid mendengarnya. hujan lebat. . . pakaian. dan ombak. tempurung. tempurung. anginmenderu. Murid menyatakan sama ada bunyi benda it u sama atau tidak. air menitik. Aktiviti Guru/Murid: 1. benda yang boleh dimakan. meja dan batu. Bahan: Gambar benda hidup. Guru berbincang dengan murid tentang benda hidup dan benda bukan hidup 2.Aktiviti Pengamatan Pendengaran 1 Mengetuk benda satu persatu untuk mendapatkan pelbagai bunyi dan mengecam perbezaan bunyinya.Aktiviti Pengamatan Penglihatan 2 Menggunting dan menampal berbagai-bagai gambar mengikut tajuk di papan kenyataan atau di buku skrap kelas. Bahan: Paku.

1. Aktiviti Guru/Murid: 1. . Murid-murid lain memilih gambar yang sesuai dengan bunyi yang dinyatakan. Teknik memegang cawandipelbagaikan. cawan.Aktiviti Pergerakan Tangan dan Mata 2 Melakar bentuk yang sesuai dari kiri ke kanan. Bahan: Lembaran kerja. model tiang bendera. air). tanah liat atau bubur kertas dan lain-lain. Minta murid menceritakan hasil kerja mereka. 3. Buat satu atau dua benda daripada bahan yang diberi sebagai contoh.Aktiviti pergerakan Tangan dan Mata 1 Membentuk benda daripada plastisin. Rakaman bunyi-bunyi itu diperdengarkan sekali lagi dan murid menyatakan jenis bunyi itu. Murid melakar garis pada dulang pasir dari model pokok ke tiang bendera . 3. 2. kertas pendua yang mengandungi perjalanan atau arah yang dibuat dengan garisan putus-putus. dan bubur kertas. bol a. 3. 2. model pokok. Guru memperdengarkan bunyi-bunyi daripada pita rakaman. Menggolekkan bola di atas dulang berpasir dengan jari dari kiri ke kanan dan sebagainya. Murid memegang cawan plastic yang penuh dengan air dengan tangan kanan dan menggerak-gerakkan tangan kanan mereka ke kiri ke kanan dan sebaliknya. Aktiviti Murid: 1. Bahan: Plastisin. benda maujud (dulang berpasir. AKTIVITI PERGERAKAN TANGAN D AN M ATA . 2. dari kanan ke kiri dan dari atas ke bawah untuk membolehkan membentuk huruf. tanah liat. manik. Berikan bahan kepada murid dan minta mereka membentuk benda atau model yang disukainya.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->