P. 1
Ujian Pengamatan

Ujian Pengamatan

|Views: 624|Likes:
Published by shafiq90

More info:

Published by: shafiq90 on Sep 17, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/18/2013

pdf

text

original

Ujian Pengamatan Objektif ujian pengamatanMenerusi ujian ini guru dapat mengesan masalah yang dihadapi oleh murid

dalam: 1.Mengecam orentasi kedudukan, persamaan atau perbezaan bentuk, corak, saiz, warna, huruf, nombor, suku kata dan perkataan. 2.Menentukan sesuatu saiz, jarak, kiri ke kanan sertahubungan antara satu objek dengan objek yang lain. 3.Mengingat kembali, menyalin atau melengkapkan sesuatu bentuk, corak, huruf, nombor, suku kata, perkataan dan ayat. 4.Menyelaras pergerakan motor mata tangan khususnya dari kiri ke kanan, atau ke bawah dan dari bawah ke atas. 5.Memahami dan mengingati sesuatu mengikut turutan-Sequencing. 6.Memahami dan berupaya mencari jalan untuk menyelesaikan sesuatu masalah. Komponen Ujian Pengamatan 1-Diskriminasi yang sama ( Discrimination Sameness) Tujuan : Melatih murid supaya dapat mencari ciri-ciri persamaan yang terdapat pada objek, bentuk, corak, warna, nombor, huruf dan sebagainya,

2-Diskriminasi yang ganjil dan tidak sama ( Discrination of differences) Tujuan : Melatih murid supaya dapat mencari ciri-ciri perbezaan yang terdapat pada objek, bentuk, corak, warna, nombor, huruf dan sebagainya,

huruf dan sebagainya. nombor. 4-Diskriminasi kedudukan (Position in space) Tujuan : Melatih murid supaya dapat membezakan keudukan sesuatu objek.corak.Dalam ujian ini murid diberi dengan pelbagai latihan pengamatan. bentuk. Panduan melaksanakan ujian pengamatan: 1. jarak kiri ke kanan serta antara satu hubungan objek dengan objek-objek yang lain. 8-Turutan ( Sequencing) Tujuan : Melatih murid supaya dapat mengingati dan menyusun semula aktiviti -aktiviti bersiri 9-Rajah latar belakang / Benda tersembunyi ( Figure ± Ground) Tujuan : Melatih murid supaya dapat menyelesaikan sesuatu maslaah abstrak. 3. Tujuan : Melatih murid supaya dapat menyelaraskan pergerakan motor-mata-tangan dan fahaman arah kiri. 10-Menyalin ( Visual Copying) Tujuan : Melatih murid supaya dapat menghasilkan apa yang telah dilihat. .Arahan diberi kepada murid dengan terang dan jelas. 5-Koordinasi Motor ±mata ±tangan. kanan dan sebagainya. 7-Mazing Tujuan : Melatih murid supaya dapat menyelesaikan sesuatu masalah melalui aktiviti mencari jalan keluar daripada mudah kepada yang susah. 5. 4. bentuk.Ujian boleh dijalankan secara kumpulan kecil atau individu. warna. nombor. 6-Pertalian jarak (Spatial Relationship) Tujuan : Melatih murid supaya dapat mengagak sesuatu saiz .Ujian ini sesuai untuk mengesan murid yang sukar menguasai konsep sepertimana yang terkandung dalam komponen pengamatan. 2.3-Diskriminasi saiz ( Discrimination of size) Tujuan : Melatih murid supaya dapat membezakan saiz sesuatu objek. warna. huruf dan sebagainya. corak.Murid telah bersedia dengan peralatan menulis sebelum memulakan ujian.

murid didedahkan kepada aktiviti aktiviti yang boleh mendorong mereka mempertingkatkan ketajaman penglihatan dan pendengaran . Salmah Othman dan Elly. Peringkat prabacaan meliputi kemahiran pengamatanpendengaran. Dengan kata lain. Pengamatan penglihatan 2. konsep kesediaan membaca bukansahaja meliputi pengajaran kemahiran-kemahiran sebelum bacaan. kesediaanmembaca ditakrifkan sebagai satu peringkat bagi menyediakan kanak-kanak untuk bacaan awal ataubacaan asas. Pada tahap ini. tetapi juga merangkumi setiapkemahiran sebelum kemahiran membaca secara khusus dan berterusan.PRABACAAN . tahap prabacaanmerupakan satu tempoh menyediakan murid untuk membaca.PRABACAAN Prabacaan terbahagi kepada 3 peringkat iaitu :1. Abu Bakar (1994) mengkategorikan aktiviti kesediaan membaca kepada dua. Pada tahap ini. murid didedahkan kepada aktiviti-aktiviti yang boleh mendorong merekamempertingkatkan ketajaman penglihatan dan pendengaran. Pengamatan pendengaran 3. Guru hendaklah menjalankan aktiviti melukis garisan-garisan tertentu yang . Untuk mencapai kemahiran-kemahiran tersebut. aktiviti pramembaca boleh dilakukan dengan menggunakan permainan huruf. latihan menajamkandaya ingatan. Pergerakan tangan dan mata Prabacaan merupakan kesediaanmurid untuk membaca. dan latihan bahasa pertuturan. makna istilah tahapprabacaan dan kesediaan membaca adalah sama. iaitu peringkat prabacaan dan peringkat bacaan. Pada peringkat awalnya. aktviti koordinasi psikomotor. Menurut Ismail Zakaria.Peringkat bacaan pula meliputi kemahiran mengenalabjad hingga membaca ayat. Chong (1992) pula. suku kata dan perkataan untuk mengukuhkan lagi kemahirantersebut. kemahiran pengamatan peglihatan.

kaedahmengajar Bahasa Melayu di peringkat awal (Darjah 1 atau 2). jika pengajaran membacadibuat secara sistematik dengan mengambil kira hal-hal berikut: a) Sistem ejaan Bahasa Melayu adalah µalphabetic¶ dan fonemik . terdapat laporan-laporan yang menyatakan ramai murid sekolah rendah (terutama yang tinggal di luar bandar) yang tidak boleh membaca atau tidak cekap membaca bahasa mereka sendiri (bahasa Melayu). Tetapi bagi mencari penyelesaian.ertinya ada hubungan yang rapatdi antara simbol/huruf dan bunyinya. Di akhir tahun-tahun 1970-an. Ertinyamereka belajar bahasa Melayu sebagai bahasa pertama. Seharusnya sebahagian besar (90%) daripada murid-murid kita dapat membaca bahan-bahan bacaan yang µsenang¶ pada akhir Darjah 1 persekolahan mereka. c) Murid-murid Melayu (termasuk sebahagian besar murid-murid Bukan Melayu) yang melangkahmasuk ke Darjah 1 rata-rata telah pun mengetahui bahasa Melayu dan mempunyai perbendaharaankata bahasa Melayu yang mencukupi untuk mereka terus belajar membaca bahasa Melayu. elok dikaji semula antara lain. Jika kita meniru kaedah mengajar . Garisan-garisan ini hendaklah dimulakan dengan garisan lurus atau bentukbentuk yangseimbas dengan huruf yang diperkenalkan kepada murid.mudah dan berkesan. Tentu banyak sebabnya perkara µtidak bolehmembaca¶ ini berlaku.menyerupaihuruf. Kedua-dua ciri dalam bahasa Melayu di atas sahaja seharusnya sudah dapat meyakinkan kita bahawa kita tidak boleh meniru dan mengambil terus kaedah mengajar membaca bahasa Inggeris untuk mengajar membaca di peringkat awal. dan menggubal cara yang lebih sesuai. b) Suku kata perkataan-perkataan bahasa Melayu adalah mudah dan jelas (jika dibandingkan dengan bahasa-bahasa lain .dengan bahasa Inggeris misalnya). bukan sebagai bahasa kedua (misalnyabahasa Inggeris). (Ini berbeza sekali dengan sistem ejaan bahasa Inggeris yangamat rumit itu).

dan daripada beberapa kajian yang dibuat nampaknyamasalah ini masih agak serius Sudah wajarlah masalah pembelajaran membaca (termasuk menulis dan mengira) diberiperhatian oleh semua pihak : Kementerian Pelajaran. mata pelajaran Teknikal. Perdagangan. Ini terutamanya akan berlaku di kalangan murid-murid di luar bandar atau daripada keluarga miskin di mana bahan-bahan bacaan di rumah sangatkekurangan. Agama serta pengetahuan dan kemahiran lain. µkaedah fonik¶. kejayaannya . µkaedah eklektik¶ dan sebagainya. kerana di dalamsistem pelajaran formal.dan sebagainya. guru-guru. sebenarnya telah lama dirasakan oleh guru-guru.pembinaan kemahiran membaca akan terencat. Kesusasteraan. Sivik. ini kerana jika murid-murid tidakmempunyai bahan-bahan atau buku yang boleh mereka membaca di masa lapang atau di rumah. mesej moral. Hanya sejak beberapa tahun kebelakanganini saja hal tersebut diberi perhatian yang lain. Agak munasabah kenyataan bahawa murid-murid akan menambah kecekapanmembaca dengan terus diberi kemudahan untuk mereka membaca.membaca bahasa Inggeris (sebagai bahasakedua) untuk mengajar mambaca bahasa Melayu sudah tentu i ni akan membawa kepayahan dan kelambatan untuk murid-murid kita belajar membaca bahasa kita. Pertanian.dari segimatlamat supaya semua murid dapat membaca. Ilmu Alam.Seni Perusahaan. ketiga-tiga kemahiran itu menjadi alat yang asas untuk kanakkanakmempelajari Ilmu Sains. Bahan-bahan itu haruslah menarik dan berisi : berbagai µilmu pengetahuan¶. dan ibu bapa. menulis dan mengira . Kaedah Mengajar Murid-murid Membaca di PeringkatAwal Masalah murid-murid sekolah tidak dapat membaca. µkaedah pandang dan sebut¶.Bahan-bahan untuk murid berlatih membaca sendiri adalah penting. . beragam dan mencukupi untuk murid-muridmembaca. atau tidak dapat membaca dengancekap.bergantung besar atas faktoradanya bahan-bahan dan buku-buku yang sesuai. Sejarah. Terdapat pelbagai kaedah mengajar membaca yang pernah digunakan oleh guruguru kita ± µkaedah abjad¶ . Dalam rancangan Kurikulum Baru Sekolah Rendah (3M) nanti. Muzik.

Kebanyakan kita juga mula belajar membacaapabila kita bersekolah. mula mengenal huruf hanyaapabila mereka menjejakkan kaki di bangku sekolah. asas-asas yang kukuh perlu dibina secara progresif dari awal. Taraf pencapaian minimum inilah yang harus dapat dicapai oleh 90% daripada murid-muridsekolah apabila mereka sampai ke Tingkatan 3. hanya sekadar untuk meninjau beberapa kaedah mengajar di peringkat awal :(beberapa definisi dan andaian asas) a) Peringkat permulaan membaca di sini ditafsirkan sebagai peringkat permulaan membaca yang dihadapi oleh sebahagian besar murid-murid Darjah 1. dan harus dikaji semula sertadipulihkan. Barangkali bagi 90% daripada kanak-kanak dalam negara kita. mencipta. b) Kebanyakan daripada murid-murid ini adalah normal dari segi keupayaan atau kebolehan mereka belajar. kecekapan dalam menguasai 3M amat diperlukan. lebih-lebih lagi untuk urusan kehidupan sehari-hari. definisi had minimum dalam kemahiranmembaca setakat mengenal huruf sudah tidak memadai lagi. Taraf minimum yang harus dianggapsebagai functionally literate di Malaysia hari ini harus didasarkan pada keupayaan seseorang itumembaca dan memahami tulisan di dalam suratkhabar. dan menulis surat surat urusan hariansendiri. dan membuatkomunikasi. . di sekolah-sekolah dasar kita. Hal ini sengaja ditekankan kerana sudah diterima sebagai biasa bahawa diantara tugas utama guru-guru di sekolah dasar ialah mengajar kanak- kanak supaya dapat membacadan menulis. Untuk mencapai taraf kemahiran ini. maka sistem persekolahan itu dianggap gagal. Masyarakat kita sentiasa mengharapkan sistem persekolahan kita memberikankecekapan membaca. tugas guru belum dikirasempurna. Jika ini belum dicapai. Maksudnya. Walau bagaimanapun tidaklah dicadangkan apa-apa pemulihan yang besar di dalam sistempelajaran kita. dan jika ramai yang tidak mendapatkemahiran tersebut. Dalam konteks dunia hari ini.Kemahiran 3M adalah alat asas untuk seseorang meneroka ilmu. apa pun sebab-sebab yang mungkin diberikan. menulis dan mengira kepada anak-anak.

i.«z. Kemudian barulah diberi latihan membaca ayat-ayat yang pendek. a. Selepas itu dibinasuku-suku kata ³ba tu´.c. ³ka ki´ dan sebagainya. menguasai perbendaharaan kata yang mencukupi akibat daripada lahir di dalamkeluarga Melayu. Saya kira kaedah ini mengambil masa yang agak panjangsebelum murid-murid itu dapat merasa gembira atau puas. Murid-murid hanya mengambil masa tiga hingga empat bulan. Kaedah µPandang dan Sebut¶ (look and say) . dan diikuti pula dengan mengeja perkataan-perkataan. Setelah beberapa minggu barulah disebutkan huruf-huruf vokal: a.o. atau bercampur-gaul dengan orang-orang Melayu.u.b. Murid-murid diajar menghafal namanama huruf inimengikut aturannya a. Memulakan pengajaran membacadengan menegaskan pengenalan dan hafalan nama-nama huruf.Kaedah abjad yang begini hanyalah menegaskanhafalan-hafalan yang agak kurang bermakna bagi kanak-kanak.b. sebenarnya menegaskan sesuatuyang boleh membosankan murid-murid.e. kadang-kadang ada nyanyian yang menggunakan huruf-huruf sebagailiriknya.c) Murid-murid ini telah pun mempunyai kemahiran bahasa Melayu lisan (walaupun mungkin dalambentuk dialek).c«hingga z. atau lebih untuk mengetahuinama-nama huruf hingga tahu membaca ayat-ayat . KAEDAH PENGAJARAN YANG BIASA DIBUAT Kaedah abjad Kaedah Abjad bolehlah dianggap sebagai kaedah mengenal nama-nama huruf yangdigunakan dalam tulisan Melayu. Dengan kata lain mereka belajarmembaca bahasa Melayu sebagai bahasa pertama.

Bahkan ramai yang menghafal daripada mengenal perkataan yang perkataan-perkataan. Di sebalik menggunakan kaedah ini untuk mengajar. Mereka kuat dipengaruhi oleh ahli -ahli pendidik mengajar membaca bahasa Inggeris. sekolah. Kemudian baru diajar mengeja tiap-tiap perkataan. Jadi dalam kaedah ini murid-murid cuba mengenal keseluruhan lambang-lambang itu untukmendapat membaca. budak. meja. pensel dan sebagainya. bercelaru dari segisymbol-sound relationship. Mereka harus mengenal beberapa puluh lambang perkataan sebelum bolehmembaca ayat-ayat.Tetapi. dan sebagainya. Kaedah itu lebih bermakna daripada Kaedah Menghafal nama setiaphuruf itu . sejak beberapa tahun kebelakangan ini kaedah ini dikritik semula.Kaedah Pandang dan Sebut ini atau juga pernah disebut dengan nama Kaedah SeluruhPerkataan (whole word) ini bolehlah dianggap sebagai reaksi kepada kelemahankelemahan yangterdapat pada Kaedah Abjad. dan murid-murid ini sukar mengenal perkataan- . Kemahiran murid-murid mengenal perkataan-perkataan tidak dapat menjelma perkataan-perkataan berdasarkan gambar dengancepat. Kadang-kadang digunakan kad-kad imbasan yang menunjukkangambar dan perkataan.Jadi Kaedah Pandang dan Sebut (atau Kaedah Seluruh Ayat) ini dijadikan asas untuk mengajarmurid-murid membaca. Perkataan-perkataan yang ditulis penuh adalah difikirkan lebih bermakna daripada pecahan tiap-tiap hurufnya. Misalnya batu. Kecelaruan ini menyebabkan ahli-ahli pendidik bahasa menganggapkaedah Pandang dan Sebut itu lebih sesuai dan bermakna untuk mengajar permulaan membaca. sebab didapati ramai muridbiasa (terutama di Amerika Syarikat) yang tidak boleh membaca.perkataan pensel. Perkataan rumah ditulis di tepi atau di bawah gambar rumah. dan mengenal nama huruf-huruf yang mewakilinya. pokok. bahasa Inggerisialah bahasa yang tidak mempunyai sistem ejaan fonemik yang sempurna. rumah. Kerap kali ditunjukkan seluruh perkataan-perkataan seiring dengan gambar-gambar yang dilambangkannya. Pada ketika dahulu (bahkan bagi setengah-setengah ahli pendidik sekarang pun) kaedah Pandang dan Sebut ini sangat ditegaskan.

µt µu µuu« . maka kaedah fonik ini sesuai sekali digunakan untuk mengajarpermulaan membaca perkataan-perkataan Melayu. µkata . dan oleh sebab suku kata kebanyakanperkataan Melayu agak jelas. suku katapula dibina. µlalu . Jadi. Kemudian baru digabungkan suku-suku kata ini menjadi perkataan-perkataan µdada . µlu . Murid-murid tidak diajar nama-nama huruf. oleh sebab sistem ejaan bahasa Melayu kita adalah fonemik. Kaedah Pandang dan Sebut ini lebih sesuai digunakan untuk mengajar bahasabahasa yangmemakai sistem tulisan ideografik (atau lebih tepat lagi logografik) seperti sistem ejaan bahasa Cina. baru-baru ini timbul semula hujah-hujah dan kajian-kajian yang membuktikan bahawakaedah fonik mungkin lebih sesuai dan berkesan daripada kaedah Pandang dan Sebut untukmengajar permulaan membaca bahasa Inggaris. Sekurang-kurangnya . Seterusnyamurid-murid diberi latihan membaca ayat-ayat yang menggunakan perkataan-perkataan ini. µka . dan sebagainya (satu morfem) dengan satu perkataan. µzz« . µs µss . diajar µbunyi-bunyi huruf. Nyata sekali. µtu . dan sebagainya. Misalnya. µmi sebagainya. Ertinya lambing hurufterus dikaitkan dengan bunyinya. µba . Kaedah ini akan menyusahkandan melambatkan lagi murid-murid mencapai kemahiran membaca bahasa Melayu. Oleh sebab sistem ejaan bahasa Melayu rata-rata adalah fonemik (satu huruf boleh dikatakanmelambang satu µbunyi lebih fonemik daripada misalnya sistem ejaan bahasa Inggeris) maka agaktidak begitu munasabah bagi Kaedah Pandang dan Sebut ini digunakan untuk mengajar permulaanmembaca bahasa Melayu. terutama mengajar murid-murid Melayu. dan sebagainya. Kaedah Fonik Pada asasnya kaedah ini adalah untuk mengajar murid-murid melihat hubungan di antarasimbol (huruf) dan µbunyi (grapheme phoneme relationship) supaya kemudian mereka dapatmembaca (membunyikan) perkataan-perkataan baru yang mereka hadapi.yang melambangkan sesuatu benda. idea. µbatu .µbaru . (iaitu adahubungan yang agak teratur di antara µhuruf dan µbunyinya ). µda . Setelah mereka tahu hubungan tiap-tiap huruf dan dengan bunyinya. Misalnya µa dibunyikan µaa« . µz µtah .

Apa yang harus difikirkan dan diciptakan ialah kaedah mengajar µeklektik tetapi sistematik. kerana asas gabungan itukurang diperhatikan. Jadi kerap kali Kaedah ini menjadi akedah cacamurba.kaedah ini adalah lebihmunasabah dan mungkin lebih berkesan dibandingkan dengan Kaedah Abjad dan Kaedah Pandangdan Sebut. dan keadaan pembelajaran murid-murid Melayu di pihak lain. Kelemahannya ialah kaedah ini masih memerlukan murid-murid menghafal bunyi huruf yangkurang bermakna pada permulaannya. b) Suku kata perkataan-perkataan Melayu adalah jelas (jika dibandingkan dengan bahasabahasa lain dengan bahasa Inggeris misalnya). Kaedah Eklektik Kaedah ini adalah kaedah Campuran campuran kaedah-kaedah mengikut kesesuaianmurid. situasi bilik darjah dan bahan-bahan bacaan yang digunakan. struktur suku-katanya. yangmengambil perhatian keistimewaan sifat-sifat ejaan bahasa Melayu. tetapi Kaedah itu haruslah sistematik KAEDAHGABUNGAN Y ANG DICADANGKAN Kaedah gabungan untuk mengajar membaca bahasa Melayu kepada murid-murid peringkat awal (prabacaan) yang dicadangkan di sini berasaskan hal-hal berikut: a) Sistem ejaanbahasa Melayu adalah mengikut abjad dan fonemik ± ertinya ada hubungan yang rapat di antara simbol/huruf danbunyinya. c) Ciri-ciri yang baik daripada µkaedah fonik dan µkaedah pandang dan sebut boleh digabungkan.Maksudnya kita harus menciptakan Kaedah Eklektik yang sesuai untuk mengajar membaca bahasaMelayu sebagai bahasa pertama. Dan biasanya masa yang agak panjang diambil untuk merekamengenal semua bunyi huruf dan suku kata sebelum mereka membaca perkataan-perkataan danayat-ayat yang bermakna. Bagi bahasa Melayu. . ada penujuan analitik dan ada pula penujuan sintetik-analitik. ialah seolah-olah mereka memikirkan Kaedah ini adalahyang paling sesuai untuk mengajar membaca bagi kanak-kanak Melayu kita Kemudian jika diperhatikan betul-betul cara Kaedah ini diterapkan. Terdapat pelbagai lagi jenis Kaedah Eklektik ini. dantatabahasanya di suatu pihak. kesan yang didapati apabilaseseorang menyebutkan Kaedah Eklektik ini. agak banyak yang mengajarkurang sistematik. Ada yang menggunakanpenujuan sintetik.

pada peringkat awal. kemudian gabungkan dua perkataan menjadi ayat dan latihan muridmurid membacanya: baba bubu dada kuku d) Perkenalkan gabungan lain: a ku aku a da ada i ni ini i tu itu . dan buat latih-tubi beberapa kali supaya semua murid dapat melafazkan bunyi tiap-tiap lambang itu dengan jelas. Kitatidak perlu menunggu murid-murid mengetahui semua nama huruf. Dengan cara begini dalam dua.b. bunyi huruf dan suku katasebelum mereka disuruh membaca perkataan-perkataan atau ayat.d) Murid-murid Melayu yang baru melangkah masuk ke Darjah 1 rata-rata telah pun mempunyai perbendaharaan bahasa Melayu yang mencukupi untuk terus belajar membaca. c) Gabungan bunyi tiap-tiap huruf konsonan dengan huruf vokal supaya menjadi suku kata: da di du ka ki ku sa si su Seterusnya bentukkan beberapa perkataan yang bermakna. c« sampai z secara tertib biasa. selang-seli. Kaedah yang dicadangkan ini menegaskan yang kita boleh menggabungkan terus µkaedahfonik dan µkaedah pandang dan sebut dalam satu pelajaran membaca. Buat latihan membunyikan huruf ini beberapa kali. dan kemudian terus membunyikan suku kata dan perkataan-perkataanyang bermakna. misalnya: ba ba baba bu bu bubu da da dada ku ku kuku Ulangkan ini beberapa kali. terdapat beberapa contoh: a) Mulakan dengan perkenalkan bunyi dua atau tiga huruf vokal: a o u dengan menggunakan kad imbasan (flash card). b) Kemudian perkenalkan pula bunyi dua atau tiga huruf konsonan. dalam satu dua pelajaran. dan merasa bangga yang merekaboleh membaca serta faham akan yang dibaca. tiga pelajaran sajamereka akan terus dapat membaca beberapa perkataan dan ayat. Malahan kita tidak begitu perlumemperkenalkan dan mengajar abjad dan bunyi huruf dari a. Untuk menjelaskan kaedah ini secara konkrit. misalnya: d k m dengan menggunakan kad imbasan. Kaedah gabungan ini mencadangkan biar murid-murid diperkenalkan kepada bunyi beberapahuruf vokal dan konsonan.

o : b. perkataan-perkataan dan ayat yang dibentuk daripadanya. emosi dan fizikal. Secara luas. d.sejam sehari. kesediaan membaca melibatkan . i. k danmembaca suku kata. Kesediaan Membaca Kesediaan membaca bermaksud kemampuan seseorang untuk menerima pengajaran darisegi mental.buku bukuba ba bababuka buka ba j u baju Seluruh murid-murid membaca ayat-ayat berikut daripada beberapa perkataan di atas: aku adabuku aku bukabaju inibuku aku itu b aju aku Kemudian gantikanµaku¶ denganµb ab a¶ dan ulang membacanya. Dalam seminggu sahaja murid-murid boleh mengenal huruf-huruf a. dan µkuku¶ dan ulang bertubi-tubi dengan kad imbasan. µbaju¶. e. Seterusnya baca ayat-ayat ini pula: bukudi a buku baba bukuaku/ku Gantikanµbuku¶ dgn µbaju¶. ibu ibu budi budi uda uda budi ibu budi ibuku budi uda di a dia ka ki kaki kaki dia kaki ibu kaki kuda Suruh murid membaca ayat-ayat yang menggunakan berbagai-bagai perkataan yang dicipta: ibu buku baba uda bubu udaku ada kuda dia kaki kuda buku uda Begitulah beberapa contoh kaedah gabungan yang boleh diajar di dalam tiga. e) Perkenalkan gabungan bunyi lain pula seterusnya. empat hari.

sebarang aktivitisebelum sesuatu peringkat bacaan dimulakan. keupayaan matanyamengecam bentuk. konsep kesediaan membaca ini samalah dengankeadaan semula jadi yang dialami oleh kanak-kanak dalam perkembangan otot-otot tubuh mereka. malah boleh menimbulkan kesan yang amat buruk kepada kanak-kanak. emosi dan mentalnya untuk menerimapengajaran bacaan asas. Dari segi mental. factor persekitaran amat mempengaruhi kesediaan kanak-kanak membaca. Secara khusus. emosidan mental.mengukuhkan asas mahupun peringkat-peringkat lain yang lebih tinggi. kemampuan kanak-kanak dapat dilihat dari segi mintanya terhadap bahan-bahan bacaan (seperti bermain dengan bahan bacaan. dan keupayaan pendengarannya mengecam bunyi -bunyi. sentiasa melihatorang di sekeliling membaca dan ada pula orang yang membacakan buku cerita untuknya akan lebihcepat bersedia membaca berbanding dengan kanak-kanak sebaya yang tidak mendapat peluangyang sama. Dari segi fizikal kemampuan kanak-kanak dapat dilihat dari sudutkeupayaan alat-alat sebutannya menghasilkan bunyi-bunyi yang akan diajarkan. khususnya yang berupa cerita. Dari segi emosi. Sebagaicontoh. melihatbahan bacaan. ibubapa dan guru. kanak-kanak yang terdedah dengan pelbagai jenis bahan bacaan sejak lahir. Umpamanya sebelum mereka boleh berjalan. usaha untuk mengajarkan kemahiranmembaca bukan sahaja sia-sia. ada kanak-kanak bersedia membaca seawall umur empat tahun dan ada pulakanak-kanak yang hanya bersedia membaca setelah berumur enam tahun. Dari segi umur. merangkak dan berdiri terlebih . kesediaan membaca merangkumi kebolehan fizikal. iaitu untuk kanak-kanak yang belum didedahkan dengan sebarang aktivitibacaan. mereka perlu meniarap. dan berminat melihat orang di sekitarnya membaca) dan minatnya untuk mendengarbacaan.´ Beliau berpendapat. Selain faktor fizikal. Syed Abu Bakar (1994) menyatakan bahawa peringkat kesediaan membaca sangat penting. kemampuan kanak-kanak dapat dilihat darisegi keupayaannya mengingat apa-apa yang diberitahu dan kebolehannya menyatakan semula apa-apa yang telah diketahuinya. ³Jika tahap ini tidak dapat dicapai terlebih dahulu. sama ada di peringkat mendirikan asas. Menurutnya. membelek-belek bahan bacaan.

Penekanan juga perlu diberi kepada pengalaman yang membolehkan murid membentuk kelazimanmembaca dari kiri ke kanan dan dari atas ke bawah :Untuk mencapai tujuan ini. iaitu peringkat prabacaan dan peringkat bacaan. warna dan saiz. makna istilah tahapprabacaan dan kesediaan membaca adalah sama. berlari ( mahir membaca peringkat tinggi) AktivitiKesediaan Membaca Syed Abu Bakar (1994) mengkategorikan aktiviti kesediaan membaca kepada dua. Menurut Ismail Zakaria. aktiviti-aktiviti yangterdapat dalam Buku Sumber Bahasa Malaysia Tahun 1 (1983) dapat dimanfaatkan oleh para guru.berdiri (aktiviti pengukuhan kemahiran asas membaca .Aktiviti Pengamatan Penglihatan 1 Menghimpun gambar benda maujud yang sama jenis. Peringkat bacaan meliputi kemahiranmengenal abjad hingga membaca ayat. Aktiviti ini dilaksanakan secara . latihanmenajamkan daya ingatan dan latihan bahasa pertuturan. baju.Tiga kategori aktiviti disediakan. Bahan: Pelbagai gambar kereta. Meniarap (aktiviti kesediaan membaca) merangkak ( aktiviti mendirikan kemahiran asasmembaca) . Cuma bentuknya berbeza. aktiviti koordinasi psikomotor. AKTIVITI PENGAMATAN PENGLIHATAN . Peringkat prabacaan meliputi kemahiran pengamatanpendengaran. lain-lain. kemahiran pengamatan penglihatan.dahulu. iaitu pengamatan penglihatan. Aktiviti Murid: Murid melaksanakan gambar yang telah dicampuradukkan oleh guru.berjalan ( mahir membacaperingkat rendah) . tahap prabacaanmerupakan satu tempoh menyediakan murid untuk membaca. pengamatan pendengaran. Pada tahap ini murid didedahkan kepada aktiviti aktiviti yang mendorong mereka mempertingkatkan ketajaman penglihatan dan pendengaran. Keadaan yang sama berlaku untuk kemahiranmembaca. Kebolehan menggerakkan otot-otot tertentu mengikut urutan sebelum berjalan dapatdianggap sebagai pecahan kemahiran berjalan.Salmah Othman dan Elly Chong (1992) pula. danpergerakan tangan dan mata. Dengan kata lain. Berdasarkan pandanganSyed Abu Bakar ini dapat kitarumusan perbandingan perkembangan kanak-kanak dengan peringkat-peringkat bacaan seperti yangdi bawah.

dan alat tulis-menulis. paku. Bahan: Pita rakaman yang mengandungi bunyi air mengalir. Murid menyatakan sama ada bunyi benda it u sama atau tidak. petir. tempurung. angin kencang. . 3.Aktiviti Pengamatan Pendengaran 1 Mengetuk benda satu persatu untuk mendapatkan pelbagai bunyi dan mengecam perbezaan bunyinya. batang kayu. Aktiviti Guru/Murid: . Beberapa gambar carta yang dapat disesuaikan denganbunyi-bunyi yang diperdengarkan.Aktiviti Pengamatan Penglihatan 2 Menggunting dan menampal berbagai-bagai gambar mengikut tajuk di papan kenyataan atau di buku skrap kelas.individu. hujan lebat. benda bukan hidup. Murid menggunting gambar dan menampalkannya dalam buku skrap mengikut tajuk tertentu. Aktiviti Guru/Murid: 1. AKTIVITI PENGAMATAN PENDENGARAN . angin menderu. benda yang tidak boleh dimakan. 4. benda yang boleh dimakan. tin.Aktiviti Pengamatan Pendengaran 2 Mendengar rakaman dan menyatakan bunyi-bunyi alam seperti bunyi air mengalir. air menitik. meja dan batu. meja. kelas dan kumpulan. Murid menyanyi lagu ³Mari Bergembira´ dengan meniru nyanyian daripada pita rakaman atau nyanyian atau nyanyian guru sendiri. dan ombak. batu. Guru mengetuk benda itu satu persatu beberapa kali dan murid mendengarnya. angin kencang. 3. pakaian. dan ombak. batang kayu. Murid menyebut ³benda hidup´ atau ³benda bukan hidup´ sebagai respons terhadap kad benda yang diimbaskan oleh guru. pakaian. alat tulis-menulis dan lain-lain. 4. tempurung. . petir. Bahan: Paku. Guru member murid kad gambar dan murid melekatkan kad itu di papan kenyataan mengikut tajuknya seperti benda hidup. hujan lebat. air menitik. 2. Guru mengetuk dua benda yang berlainan. Guru berbincang dengan murid tentang benda hidup dan benda bukan hidup 2. anginmenderu. Aktiviti Guru/Murid: 1. Bahan: Gambar benda hidup. Guru memperkenalkan benda-benda yang menghasilkan bunyi seperti tin.

AKTIVITI PERGERAKAN TANGAN D AN M ATA . 3. tanah liat atau bubur kertas dan lain-lain. Bahan: Lembaran kerja. 2. Menggolekkan bola di atas dulang berpasir dengan jari dari kiri ke kanan dan sebagainya.1.Aktiviti pergerakan Tangan dan Mata 1 Membentuk benda daripada plastisin. Rakaman bunyi-bunyi itu diperdengarkan sekali lagi dan murid menyatakan jenis bunyi itu. 2. Teknik memegang cawandipelbagaikan. Aktiviti Guru/Murid: 1. kertas pendua yang mengandungi perjalanan atau arah yang dibuat dengan garisan putus-putus. 3. Berikan bahan kepada murid dan minta mereka membentuk benda atau model yang disukainya. bol a. 3. Murid melakar garis pada dulang pasir dari model pokok ke tiang bendera . dan bubur kertas. Minta murid menceritakan hasil kerja mereka. Aktiviti Murid: 1. benda maujud (dulang berpasir.Aktiviti Pergerakan Tangan dan Mata 2 Melakar bentuk yang sesuai dari kiri ke kanan. Guru memperdengarkan bunyi-bunyi daripada pita rakaman. Murid memegang cawan plastic yang penuh dengan air dengan tangan kanan dan menggerak-gerakkan tangan kanan mereka ke kiri ke kanan dan sebaliknya. Buat satu atau dua benda daripada bahan yang diberi sebagai contoh. cawan. air). . 2. Murid-murid lain memilih gambar yang sesuai dengan bunyi yang dinyatakan. tanah liat. manik. Bahan: Plastisin. model tiang bendera. model pokok. dari kanan ke kiri dan dari atas ke bawah untuk membolehkan membentuk huruf.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->