HBHE3203 Noraini Abdul Aziz 671001016168002

1.0

PENGENALAN Kesihatan persekitaran adalah salah satu cabang kesihatan umum yang mengambil

kira penilaian dan pengawalan impak manusia terhadap persekitaran mereka (Moeller, 1992). Namun begitu, penghakisan lapisan ozon, perubahan cuaca, kehilangan biodiversiti, perubahan sistem hidrologikal dan bekalan air bersih, penerokaan hutan serta kawasan tadahan hujan yang tidak terkawal membawa kepada kerosakan alam sekitar dan pencemaran kesihatan persekitaran. Pencemaran bermaksud sesuatu perubahan secara langsung atau tidak langsung kepada sifat-sifat fizikal, haba, kimia, biologi atau radioaktif mana-mana bahagian alam sekitar dengan melepaskan, mengeluarkan atau meletakkan bahan-bahan buangan hingga menjejaskan apa-apa kegunaan yang berfaedah, yang menyebabkan suatu keadaan yang berbahaya kepada kesihatan, keselamatan, atau kebajikan awam kepada manusia, haiwan, hidupan-hidupan liar, hidupan marin dan tumbuh-tumbuhan. Pencemaran (pollution) merupakan kehadiran atau penambahan sesuatu bahan semulajadi atau bukan semulajadi ke dalam sekitaran, sehingga merosakkan sebahagian atau keseluruhan ekosistem. (DBP,1993). Punca pencemaran alam selalunya disebabkan oleh aktiviti manusia seperti aktiviti perindustrian, petempatan, pertanian, perbandaran, perlombongan dan sebagainya. Pencemaran akan mengakibatkan terhasilnya bahan-bahan toksik. Bahan toksik bermaksud bahan buangan yang mengandungi sifat-sifat fizikal, kimia atau biologi yang berbahaya dan terbentuk sama ada dalam jangka masa pendek atau panjang. Bahan buangan toksik berbahaya kerana bersifat mudah terbakar, mudah menghakis, beracun, mudah bertindakbalas atau meletup apabila bercampur dengan bahan lain. Bahan toksik boleh wujud sama ada dalam bentuk cecair, pepejal, separa pepejal atau gas, yang terbentuk akibat kecuaian manusia melalui pencemaran. Toksik boleh mendatangkan kesan buruk kepada hidupan. Bahan toksik dikeluarkan oleh aktiviti industri seperti pembuangan bahan radioaktif oleh loji nuklear, sampah- sarap dari kawasan kediaman, logam berat dari kilang industri dan sisa racun rumpai dari aktiviti pertanian. Sebagai contoh, data satelit mengesahkan sebanyak 18 teragram (40 billion paun ) pencemaran aerosol telah dieksport ke barat laut Lautan Pasifik manakala 4.5 teragram (10 billion paun) telah sampai ke Amerika Utara dari Asia Timur . (Mohamad bin Abdul Manap, 2009). Toksik bukan sahaja mempunyai kesan negatif kepada persekitaran tetapi juga kepada manusia.

1

HBHE3203 Noraini Abdul Aziz 671001016168002

2.0

BAHAN BUANGAN TOKSIK Bahan buangan toksik atau pencemaran toksik membawa maksud bahan buangan

yang mengandungi perubahan langsung atau tidak langsung kepada sifat-sifat fizikal, kimia, haba, radioaktif atau biologi yang berbahaya kepada manusia dan alam sekitar. Toksik merupakan bahan buangan yang boleh didapati dalam bentuk cecair, pepejal atau gas yang boleh mendatangkan kesan buruk kepada hidupan. Bahan toksik terhasil akibat daripada aktiviti industri seperti pembuangan bahan radioaktif oleh loji nuklear, sampah sarap dari kawasan kediaman, logam berat dari kilang industri dan sisa racun rumpai atau makhluk perosak dari aktiviti pertanian. Aktiviti-aktiviti ini jika tidak dikawal boleh menyebabkan peningkatan bahan-bahan buangan toksik dari masa ke semasa. Pencemaran bahan buangan toksik ini bukan sahaja boleh menyebabkan suatu keadaan yang berbahaya kepada kesihatan dan keselamatan manusia malah kepada organisma lain seperti haiwan dan tumbuh-tumbuhan. Pencemaran toksik yang berlaku pada alam sekitar bukannya terjadi secara semula jadi sebaliknya adalah disebabkan oleh aktiviti-aktiviti yang dilakukan oleh manusia atas dasar pembangunan dan kemajuan. Di dalam Al-Quran, Allah S.W.T. menyatakan bahawa kemusnahan yang berlaku di atas muka bumi ini adalah berpunca daripada tangan manusia sendiri. Firman Allah S.W.T.: (Surah Ar-Ftum: Ayat 41) Maksudnya: Telah berlaku pelbagai kerosakan dan bala bencana di darat dan di laut dengan sebab apa yang dilakukan oleh tangan-tangan manusia. Pembuangan bahan toksik yang tidak terkawal boleh menyebabkan berlakunya beberapa jenis pencemaran seperti: (a) Pencemaran udara (b) Pencemaran air (c) Pencemaran tanah (d) Pencemaran bunyi
(e) Pencemaran radiasi

2

Air dikatakan tercemar apabila dicemari oleh bahan cemar antropgenik dan tidak dapat menampung atau menjadi sumber untuk kegunaan manusia seperti untuk air minuman atau sebagai tempat untuk hidupan biotik seperti ikan. laut serta air bawah tanah. asap atau habuk yang dilepaskan dalam atmosfera sehingga berlaku perubahan dan menjejaskan kehidupan atau bahan lain. pemanasan bumi dan juga jerebu. Kegiatan industi secara jelas adalah salah satu punca utama pencemaran udara melalui pelepasan asap-asap kotor oleh cerobong-cerobong asap kilang. radioaktif atau toksik sama ada dalam bentuk gas. Faktor-faktor semula jadi seperti letusan gunung 3 . sungai. 2. Bahan cemar yang bertindak balas dengan udara menyebabkan kandungan air hujan yang jatuh ke bumi mempunyai paras keasidan yang tinggi sehingga boleh menjejaskan tumbuh-tumbuhan dan kehidupan akuatik. penerokaan tanah dan sebagainya yang mengakibatkan pencemaran air. CO. Sumber primer adalah berpunca daripada proses seperti debu daripada letusan gunung berapi. bahan-bahan pencemar yang dilepaskan ke udara ini juga akan mengakibatkan pelbagai kesan buruk kepada alam sekitar seperti penyumbang kepada hujan asid. Terdapat juga punca pencemaran udara dengan bahan buangan toksik disebabkan oleh faktor semulajadi seperti letusan gunung berapiBahan cemar yang dikeluarkan boleh dikategorikan kepada dua sumber iaitu sumber primer dan sumber sekunder (Rujuk Jadual 1). Selain itu. perumahan.2 Pencemaran Air Pencemaran air pula melibatkan pembuangan bahan-bahan toksik dan beracun ke dalam sistem atau sumber pengairan seperti tasik. gas karbon monoksida daripada kenderaan bermotor atau gas sulfur dioksida yang dilepaskan dari kilang.1 Pencemaran Udara Pencemaran udara merupakan satu keadaan yang melibatkan kehadiran bahan beracun. Biasanya pembuangan bahan-bahan kimia oleh pihak kilang seperti kilang getah dan kelapa sawit. batu karang dan hidupan lain.HBHE3203 Noraini Abdul Aziz 671001016168002 2. Nitrogen Oksida dan sebagainya yang mana ia merupakan penyebab kepada punca utama penipisan ozon. Sumber sekunder pula berlaku apabila bahan cemar yang dikeluarkan oleh kilang itu bukan sahaja mencemari udara secara fizikal malah bertindak balas dengan udara. Asap-asap yang dikeluarkan ini mengandungi antaranya PM10. kerang.

Di samping itu. Pembuangan air kumbahan ini boleh mewujudkan kehadiran bilangan patogen yang tinggi dalam sumber air.kerang. pejabat dan kedai yang disalurkan terus ke laut. Sesetengah kilang akan memperuntukkan kawasan untuk pembuangan sisasisa kilang. Patogen adalah terdiri daripada mikroorganisma yang berbahaya kepada kesihatan manusia. Sebatian organik terlarut mengurangkan jumlah kandungan oksigen terlarut (BOD). Jika ikan-ikan ini ditangkap dan dimakan oleh manusia. Jadi kawasan saliran laut itu akan panas dan mengakibatkan hidupan di kawasan itu sukar beradaptasi kerana suhu airnya meningkat secara mendadak. masalahnya apabila berlaku hujan lebat atau loji pecah. Yang mana kedua-duanya ini akan merosakkan dan mencemarkan hidupan dan air itu sendiri. Oleh itu. Efluen yang dihasilkan oleh industri terutamanya industri pemprosesan makanan biasanya kaya dengan nutrien inorganik seperti N. Air juga boleh dicemari oleh air kumbahan yang tidak dirawat.udang dan lain-lain mati apabila memakan bahan beracun yang dibuang dari kilang. Air yang tercemar ini mengganggu hidupan akuatik seperti ikan. Pengayaan berlebihan sungai dan tasik oleh nutrien itu akan menyebabkan eutrofikasi.tentulah ia membawa kesan yang buruk kepada kita juga. Sumber utama ialah dari kawasan perumahan sama ada di tengah pinggir bandar. pertumbuhan alga serta gempa bumi juga boleh mengubah kualiti air. Penggunaan air laut terutamanya sebagai agen penyejuk bagi mesin di dalam sektor “power plant” juga adalah penyebab kepada berlakunya pencemaran termal air. sisa-sisa ini akan terkeluar lalu menyebabkan dua permasalahan iaitu pertama seandainya sisa ini mengalir di permukaan ia akan masuk ke dalam sistem saliran terutamanya sungai dan sekiranya masuk ke dalam sistem air bawah tanah ia akan mencemarkan air bawah tanah terutamana sistem akuifer.HBHE3203 Noraini Abdul Aziz 671001016168002 berapi. Antara puncanya ialah air kumbahan dari rumah. Air yang panas selepas digunakan untuk menyejukkan mesin di “power plant” ini akan disalurkan semula ke laut. sistem mengamalkan aspek sistem sisa kumbahan yang penternakan yang tidak sistematik juga boleh menyumbangkan kepada masalah pencemaran air ini. nutrien ini menyebabkan hazard pencemaran dilupuskan secara tidak patut dalam sungai ataupun di dalam tasik. Kadar kehadiran mikroorganisma patogen dalam air menentukan sama ada 4 .P dan K disamping sebatian-sebatian organik terlarut.

Bagi industri air mineral. Sampah yang dihasilkan oleh sisa perindustrian 5 . bahan radioaktif serta logam berat. Kesan pencemaran tanah mempunyai kaitan dengan kesihatan manusia dan organisma lain seperti tumbuhan dan binatang di mana ia berlaku apabila bahan cemar tersebut memasuki sistem rantaian makanan. Cryptosporium Parvum dan sebagainya. Tanah yang diteroka ini selalunya lebih besar daripada kawasan yang digunakan sebagai kawasan kilang. Pencemaran ini berlaku apabila terdapatnya bahan cemar yang dibuang secara sengaja atau tidak sengaja ke atas permukaan atau ke dalam tanah. Salmonella. 2. Secara tidak langsung ia akan mendatangkan kesan yang mendalam terhadap kesihatan manusia.3 Pencemaran Tanah Pencemaran tanah bermaksud perbuatan yang berlaku kepada sesuatu kawasan sehingga mengganggu keadaan asal atau semula jadi struktur tanah seperti pertukaran warna. cacing parasit (helminth). Pembuangan sampah di merata-rata tempat juga merupakan penyumbang kepada pencemaran tanah. Biasanya sesetengah kawasan perindustrian dilakukan di kawasan hutan yang diteroka oleh pengusaha-pengusaha kilang. racun makhluk perosak. kesuburan dan hakisan. air bawah tanah akan digali oleh kilang ini lalu mengakibatkan adanya rongga-rongga kosong di bawah tanah dan ini mendorong kepada kejadian subsidence. bahan solven. Masalah yang timbul atau kesannya ialah kawasan yang berlebihan ini akan terbiar dan mengakibatkan ketidakseimbangan ekosistem. Pasti tempat yang berlonggokkan sampah itu akan menarik perhatian serangga dan haiwan pembawa penyakit seperti lalat dan tikus.HBHE3203 Noraini Abdul Aziz 671001016168002 air itu selamat untuk kegunaan manusia atau tidak. Tanah yang tercemar tidak sesuai untuk tanaman bahan makanan. Indikator kehadiran patogen yang digunakan ialah dengan mengukur kehadiran bakteria berbahaya iaitu Coliform. Manusia pula bergantung kepada lembu sebagai bekalan daging dan susu sebagaimana yang berlaku di Chernobyl pada tahun 1986 di mana letupan loji nuklear di situ telah menyebarkan debu-debu radioaktif dan mencemarkan padang ragut penternakan lembu dan kambing biri-biri. Bahan berbahaya memasuki rantai makanan manusia apabila tumbuhan yang mengandungi bahan cemar berbahaya dimakan oleh binatang ternakan seperti lembu. Antara bahan cemar yang biasa berlaku ialah hidrokarbon.

2. Teknik dan amalan pertanian moden. pembuangan bahanbahan buangan daripada kilang seperti minyak. Dedahan terhadap ion-ion radiasi pada tahap 6 . penggunaan penyembur serta operator mesin penyembur racun makhluk perosak juga akan menghadapi risiko akibat pendedahan terutamanya melalui kulit. Tanah yang telah dicemari tidak sesuai lagi untuk dijalankan pertanian kerana bahan kimia akan membunuh tumbuhan yang ditanam. Secara tidak langsung ia akan mendatangkan kesan yang mendalam kepada kesihatan manusia dan seterusnya memberi kesan ke atas aktiviti harian manusia. Selain menimbulkan masalah pencemaran air akibat penggunaan secara intensif. kawasan tersebut akan ditinggalkan dan menjadi kawasan mati kerana sebarang aktiviti biologi tidak dapat dilakukan kerana kawasan tersebut tercemar dengan pelbagai sisa daripada indutri perlombongan. pembuangan sampah merata-rata dan penggunaan racun serangga secara berlebihan juga boleh menjadi salah satu punca pencemaran tanah.HBHE3203 Noraini Abdul Aziz 671001016168002 terutamanya karbon dioksida. Tanah bukan sahaja tidak subur malahan menyimpan bahan radioaktif yang mampu membunuh manusia secara perlahan. Rumah Hijau juga memberi kesan kepada tanah di mana ia menyebabkan kenaikan penguraian guna tanah sekaligus meninggikan hasil tanaman. apabila menggunakan peralatan yang tidak sempurna untuk mencampurkan atau menyembur racun makhluk perosak. Kapal korek ini biasanya dilakukan di kawasan yang lapang. Jadi selepas bijih timah habis di lombong. Selain itu. Pada zaman dulu pula antara punca pencemaran kepada alam sekitar oleh kegiatan industri adalah disebabkan oleh kegiatan melombong menggunakan kapal korek. sisa toksik dan sisa-sisa kilang. disokong oleh penggunaan mesin dan input sejumlah besar tenaga daripada minyak fosil telah menjadikan pertanian lebih produktif tetapi memberikan kesan kepada alam sekitar. Keadaan ini boleh menyebabkan berlakunya pencemaran tanah seperti ketidaksuburan tanah akibat peningkatan kekonduksian tanah yang mana tanah ini tidak sesuai untuk tumbuhan hidup.4 Pencemaran Radiasi Radiasi adalah salah satu pencemaran yang boleh mendatangkan kemudaratan yang teruk kepada kesihatan manusia. nitrogen dioksida dan sulfur dan pengujian senjata nuklear di negara-negara barat juga mengancam kualiti tanah dunia.

Kajian menunjukkan kebocoran radiasi boleh mengakibatkan barah tiroid (WHO. Tahap bunyi yang boleh diterima di tempat kerja adalah pada 8 jam 85dB (WHO. dari tempat kerja. Ia boleh hadir dari rumah. 2. 1998). 2004). Pencemaran bunyi juga dikaitkan dengan masalah stress dan penyakit darah tinggi. kenderaan dan jentera perkilangan. tempattempat awam. Bunyi yang kuat boleh mencacatkan pendengaran. Bunyi disukat bagi menentukan tahap yang boleh diterima dan tahap yang memudaratkan. Kajian juga menunjukkan bahawa kesan dedahan pencemaran radiasi menyebabkan kecacatan otak serta kecelaruan tingkah laku. Bunyi boleh menjadi sesuatu yang menyamankan apabila ianya diperdengarkan secara lembut dan berirama dan boleh menjadi sesuatu yang menyakitkan jika ianya melampaui tahap atau zon keselesaan. kecacatan dan masalah psikologi. Pencemaran toksik ini menjejaskan 7 . 3. 1995). ingatan dan keupayaan seseorang untuk menyelesaikan masalah secara analitik.0 SIMPTOM – SIMPTOM BERKAITAN JANGKITAN TOKSIK Kajian saintifik telah membuktikan bahawa bahan buangan toksik boleh mengakibatkan pencemaran pada udara. kemalangan dan kehilangan harta benda. Pencemaran bunyi boleh menyebabkan kesukaran kepada seseorang untuk tidur dan seterusnya menyebabkan keletihan serta penurunan pencapaian kerja. Kajian menunjukkan bahawa individu akan berasa terganggu apabila tahap bunyi mencapai 55dB dan pada tahap melebihi 80dB ianya akan mengakibatkan tingkah laku agresif. Kajian menunjukkan bahawa manusia akan mengalami masalah kesihatan sekiranya terdedah kepada gelombang elektromagnet pada kadar antara 1MHz hingga 10 GHz (WHO. Gelombang elekromagnet daripada radio dan ketuhar gelombang mikro juga boleh menyebablan pencemaran radiasi.HBHE3203 Noraini Abdul Aziz 671001016168002 yang tinggi boleh menyebabkan barah.5 Pencemaran Bunyi Bunyi dihasilkan daripada pelbagai sumber. Pencemaran radiasi tidak hanya tertumpu kepada radioaktif daripada tenaga nukear sahaja. air dan tanah. Pencemaran bunyi boleh mengganggu aktiviti mental seperti penumpuan. Kesan-kesan daripada masalah kesihatan ini akan membawa kepada masalah-masalah lain seperti penurunan produktiviti dalam pekerjaan.

sakit dada. tercekik. Bagi seseorang yang disyaki dijangkiti penyakit berkaitan toksik ini. mual atau muntah. Simptomsimptom ini menunjukkan seseorang itu berkemungkinan besar telah mengalami keracunan akibat daripada makanan atau minuman yang telah dicemari oleh virus atau bakteria. susah bernafas . pedih. sawan. mereka akan mengalami beberapa simptom yang mengganggu kesihatan mereka. Ini adalah kerana. pesakit mungkin akan mengalami batuk berdarah atau semput (sesak nafas) dan sakit dada. muntah. rasa panas di dalam tekak. mata berair dan kemerahan. Kebiasaannya. Pesakit yang mengalami keracunan yang berpunca daripada gas-gas beracun pula akan menunjukkan simptom-simptom yang lebih teruk (komplikasi akut atau segera) seperti serangan jantung. simptom jangkitan adalah berbeza bergantung kepada jenis pencemaran toksik yang dialami oleh pesakit. Apabila keadaan menjadi tidak terkawal atau langkah pencegahan dan rawatan tidak diambil segera. bukan semua individu akan mengalami simptom-simptom yang sama apabila terdedah kepada toksik yang mencemari 8 . pesakit juga akan gatal-gatal pada kulit kesan daripada toksik yang terampai di udara. Simptom penyakit akibat daripada pencemaran udara selalunya berkaitan dengan sistem pernafasan. Namun begitu. perut tidak selesa dan sakit kepala. Selain itu. Keracunan klorin pula akan menyebabkan gejala-gejala seperti batuk. keradangan pada mata dan hidung. sakit perut atau sesak nafas.HBHE3203 Noraini Abdul Aziz 671001016168002 aspek kesihatan manusia baik secara langsung dan tidak langsung. tidak sedar diri (koma) dan komplikasi lewat seperti kekurangan daya ingatan. Seseorang itu akan terganggu sistem pernafasannya seperti sukar untuk bernafas ataupun mengalami batuk-batuk yang berpanjangan. udara yang tercemar dengan toksik ini boleh memasuki badan sewaktu kita bernafas( Rujuk Gambar 1). Bendasing yang terdapat di udara yang telah tercemar boleh juga mengakibatkan seseorang individu itu kegatalan mata. Tindakbalas ini akan menghasilkan lendir atau kahak yang mana akan mewujudkan keadaan tidak selesa kepada individu tersebut. Batuk adalah tindakbalas semulajadi untuk menyingkirkan bendasing dan kuman di mana ia dapat membantu menghalang salur pernafasan daripada terkena sebarang jangkitan dan memasuki paru-paru yang boleh menyebabkan penyakit yang serius seperti radang paru-paru (pneumonia). seseorang itu akan mengalami simptom-simptom seperti loya. pening. kerosakan urat saraf dan kekeliruan. Bagi jangkitan toksik akibat daripada pencemaran air.

Apa yang penting ialah seseorang itu hendaklah tahu dan mengenal pasti sebab atau punca yang mengakibatkan diri mereka mengalami simptom tersebut agar langkah rawatan segera dapat diambil. air mahupun tanah. Ia boleh berjangkit melalui pelbagai cara seperti: 9 . Kesan segera yang dihidapi oleh pengguna air yang tercemar ini adalah penyakit enteric (salur penghadaman). Ia merupakan salah satu di antara penyakit berjangkit yang merbahaya dan tergolong di dalam kumpulan penyakit berjangkit yang perlu dilaporkan kepada pihak berkuasa. 4. Penyakit ini boleh terjadi di seluruh dunia. Pencemaran air kumbahan yang mengandungi najis manusia dan haiwan boleh memasuki sistem aliran air.1 Tifoid (Typhoid) Penyakit ini dikenali juga dengan nama demam kepialu. Timur Tengah. Pertanian yang berskala besar biasanya menggunakan baja kimia dan racun makhluk perosak yang boleh memasuki sistem aliran sungai selepas hujan. Apabila ia dimakan oleh manusia. Amerika Tengah dan Selatan Afrika dan Asia. Ini adalah kerana. patogen ini boleh menyebabkan penyakit seperti Hepatitis A dan Tifoid. Terdapat banyak jenis kerang dan siput yang menggunakan mikroorganisma sebagai makanan. Di atas tanah pula ia boleh hidup dalam lingkungan 70 hari. dengan itu ianya memekatkan patogen-patogen.Penyakit ini juga biasa dipanggil penyakit bawaan makanan (food-borne) dan bawaan air (water-borne). Tetapi bakteria ini tidak boleh membiak dalam air dan boleh mati dalam masa 48 jam. Lazimnya penyakit ini terdapat di beberapa negeri di Timur Jauh. 4.0 Penyakit Disebabkan Bahan Toksik Cecair Pelepasan sisa toksik ke dalam sungai hasil daripada perkilangan dan pertanian menyebabkan bukan sahaja punca air tercemar tetapi turut menjejaskan sumber makanan yang tinggal dalam air seperti ikan dan kerang. Ia boleh hidup dan berkembang biak dalam makanan dan boleh tahan hingga sebulan dalam ais dan ais krim. Eropah Tengah.HBHE3203 Noraini Abdul Aziz 671001016168002 udara. sesetengahnya hingga 7 hari. Penyakit bawaan air bukan sahaja boleh dipindah oleh pengguna air tersebut tetapi juga disebarkan melalui air yang tercemar. Agen penyakit bagi tifoid adalah bakteria Salmonella Typhi. daya ketahanan seseorang itu adalah berbeza antara satu sama lain.

Lalat bertindak sebagai vector mekanikal. kita hendaklah membuat pemberitahuan segera kepada pihak kesihatan. 4. kencing pesakit atau pembawa. Apabila berlakunya keadaan tersebut. Lalat juga memainkan peranan penting dalam jangkitan.1. kencing dan lain10 . pesakit mungkin akan mati. • • Pencemaran juga biasanya berlaku melalui tangan yang tercemar.2 Rawatan dan Bantuan Sekiranya berlaku wabak. iaitu memindahkan Salmonella dari tempat yang tercemar oleh najis dan kencing pesakit kepada makanan. 4. Begitu juga dengan susu dan hasil-hasil susu (milk products). Buah-buahan dan sayur-sayuran mentah adalah merupakan jalan utama bagi jangkitan penyakit ini.HBHE3203 Noraini Abdul Aziz 671001016168002 • • Melalui makanan atau air yang tercemar oleh najis.1 Simptom Jangkitan Antara simptom-simptom yang dialami oleh seseorang itu jika dia menghidap penyakit ini ialah: • • • • • • Demam yang berterusan dan sakit kepala Berasa lesu (malaise) dan tidak ada selera makan (anorexia) Denyut nadi rendah apabila suhu badan tinggi dan limpa membesar ‘Tongue coated’ Timbul bintik-bintik (rose spots) berwarna merah muda pada pinggang Mengalami sembelit atau cirit-birit (sembelit lebih biasa daripada cirit-birit) Jika keadaan pesakit semakin teruk. Disinfeksi akan dilakukan ke atas sisa najis. ia akan menjadikan keadaan toxaemia iaitu toksin dikeluarkan oleh Salmonella dan bertambah dalam darah.1.

11 . Penyiasatan juga dilakukan terhadap kontek-kontek dan punca jangkitan.HBHE3203 Noraini Abdul Aziz 671001016168002 lain bahan atau tempat yang tercemar olehnya. kerja-kerja mencari kes atau pembawa.Pengurusan ke atas kontek (orang yang terdedah atau ada hubungan dengan pesakit) memberi suntikan kepada keluarga atau pekerja yang terdedah kepada pesakit. membekalkan sistem bekalan air yang sempurna. pemerosesan dan penyimpanan terutama cara penyimpanan di rumah. Ini termasuklah kawalan tempat pembiakan seperti di tempat pembuangan sampah-sarap. Semasa wabak. Dalam kerja kawalan demam kepialu. pengangkutan.1. perlimbahan dan pendidikan kesihatan. Kontek dalam keluarga seeloknya tidak mengendalikan makanan kepada keluarga sehingga keputusan pemeriksaan selesai. membaiki sistem pembuangan najis. punca jangkitan. Semasa wabak. penjagaan makanan. seperti membaiki sistem pembuangan sampah sarap. Seterusnya rawatan sempurna diberikan kepada pesakit. Memastikan air yang diminum telah dimasak terlebih dahulu Pembuangan najis yang sempurna iaitu dengan menggunakan tandas-tandas yang sanitari (terkawal) Kawalan lalat – penjaringan dan penyemburan racun serangga hendaklah dilakukan dari masa ke semasa.3 Cara Pencegahan dan Kawalan Penyakit Penyakit demam kepialu atau tifoid ini boleh dicegah daripada terjadi dan merebak dengan mengambil beberapa langkah seperti yang berikut: • • • • Melakukan penjagaan dan rawatan yang rapi serta teliti ke atas bekalanbekalan air awam. susu dan lain-lain langkah dibuat secara intensif dan menyeluruh. PKA (Pegawai Kesihatan Awam) boleh memainkan peranan dalam meninggikan taraf kebersihan penduduk luar bandar. 4. air. Sampah-sarap sepatutnya dibuang dan diselenggara dengan sempurna bagi mengelakkan ia menjadi kawasan pembiakan seranggan tersebut. mereka juga boleh membantu pasukan kawalan kerja-kerja disinfeksi dan lain-lain. • • Susu mestilah dimasak atau dijalankan proses pemasteuran ke atas susu dan hasil tenusu termasuk keju. Melakukan pengawasan kebersihan yang berterusan di tempat pengeluaran.

bagi golongan atau kumpulan yang berikut. Menggunakan air yang dirawat (chlorined water) untuk penyejukan dalam proses pengetinan makanan.1 Keracunan Karbon Monoksida Keracunan karbon monoksida boleh menyebabkan masalah perubatan dan kematian. Pengawasan kebersihan ke atas pemerosesan. • • Pilihlah dan makanlah makanan yang telah dimasak dan dihidang panas Memberi pendidikan kesihatan kepada orang-orang awam terutamanya pengendali-pengendali makanan tentang punca dan cara jangkitan penyakit ini serta bagaimana kita boleh mengawalnya. • Setiap individu haruslah sentiasa mengamalkan amalan yang bersih seperti membasuh tangan dengan bersih selepas ke tandas. 12 . atau bahan-bahan pembakaran dan juga asap daripada ekzos kenderaan bermotor. Semua orang berisiko mendapat keracunan karbon monoksida jika mereka terdedah kepada gas tersebut. Banyak aktiviti harian yang boleh menghasilkan gas karbon monoksida. Di dalam kes–kes yang teruk ia boleh menyebabkan masalah yang berpanjangan dan kecacatan pada bahagian mental dan fizikal. Karbon monoksida daripada sumber ini boleh meningkat di dalam persekitaran yang tertutup.0 Penyakit Keracunan Akibat Toksik dalam Udara 5. 5. Pengendali makanan haruslah diberi suntikan tipoid (Typhoid vaccine) bagi mencegah mereka daripada menjadi pembawa kuman penyakit ini. Walaubagaimanapun. penyediaan dan penghidangan makanan di tempat makan awam khasnya makanan yang dimakan mentah. pembakaran kayu. Antaranya ialah memasak dengan menggunakan dapur gas. ketuhar elektrik. sebelum menyediakan makanan dan sebelum makan.HBHE3203 Noraini Abdul Aziz 671001016168002 • • • Menghadkan kutipan dan penjualan hasil laut (shellfish). • Memberi suntikan terutamanya kepada mereka yang terdedah kepada pesakit atau mereka yang tinggal di dalam kawasan wabak bagi mengelakkan penyakit ini merebak.

1. Pendedahan terhadap karbon monoksida dalam jangka masa yang panjang juga mengundang kepada penyakit sistem pernafasan dan pengaliran darah. mengantuk.1 Simptom Jangkitan Tanda-tanda dan gejala keracunan karbon monoksida bergantung kepada tahap keracunan. keracunan karbon monoksida juga boleh menjejaskan keupayaan darah untuk membawa dan menyerap oksigen. Terdapat dua komplikasi yang boleh dialami oleh seseorang individu yang berlainan bergantung kepada daya tahan tubuh mereka iaitu sama ada mereka akan mengalami komplikasi segera (akut) atau 13 . Semua orang berisiko mendapat keracunan karbon monoksida jika mereka terdedah kepada gas. selain daripada simptom yang dinyatakan di atas. Penghiduan karbon monoksida akan menyebabkan manusia hilang daya refleks. Ianya juga boleh mengancam pertumbuhan dan perkembangan janin ibu mengandung. Gejala–gejala yang sering berlaku adalah seperti: • • • • • • • • • Sakit kepala Mual Pening Muntah Sakit dada Susah bernafas Kekeliruan Sawan Tidak sedar diri (koma) Namun begitu. Kumpulan tersebut adalah: • • • • Kanak-kanak Mereka yang menghidapi masalah pernafasan dan jantung Mereka yang menghidapi masalah kekurangan darah Mereka yang menghidapi masalah sawan 5. Jika gejala itu kurang jelas ia boleh menyebabkan kekeliruan dengan masalah kesihatan yang lain. pengsan dan boleh membawa maut. Terdapat juga pesakit yang tidur boleh mati akibat dari keracunan karbon monoksida tanpa mengalami sebarang gejala.HBHE3203 Noraini Abdul Aziz 671001016168002 mereka lebih berisiko mendapat kesan kesihatan segera jika telah terdedah kepada karbon monoksida.

Sebagai langkah pencegahan bagi mengelakkan diri daripada keracunan gas karbon monoksida kita perlulah: • • Buka tingkap apabila memasak Kerap menyenggarakan enjin kereta 14 . 5.HBHE3203 Noraini Abdul Aziz 671001016168002 komplikasi lewat (delayed).1. kita juga haruslah bertenang dan menghindari diri dari menjadi cemas serta menghadkan aktiviti fizikal supaya tidak memburukkan lagi keadaan. kompliksi lewat (delayed) akan menyebabkan mereka mengalami kekurangan daya ingatan ataupun kerosakan urat saraf. Bagi pesakit yang mengalami komplikasi akut. sawan. sebaik-baiknya mangsa hendaklah dengan segera dibawa ke klinik atau hospital untuk mendapatkan rawatan.3 Cara Pencegahan dan Kawalan Penyakit "Mencegah adalah baik daripada mengubati".1. Matikan atau tutupkan peralatan pembakaran atau relau yang sedang digunakan sebaik sahaja seseorang itu mengalami keracunan. Manakala. Bagi kes-kes yang tidak dapat diatasi dengan cara begitu atau keadaan mangsa tidak menunjukkan perubahan yang sepatutnya. 5. Tingkap hendaklah dibuka bagi membolehkan pengaliran pengudaraan dan mengurangkan pengumpulan karbon monoksida. mereka akan mendapat serangan jantung. Terutamanya kepada mereka yang diklasifikasikan kumpulan yang berisiko tinggi. mereka adalah dinasihatkan supaya berhati-hati dengan kemungkinan tersebut. Rawatan segera dapat mengelakkan keadaan mangsa menjadi lebih teruk.2 Rawatan dan Bantuan Sekiranya seseorang itu mengalami keracunan karbon monoksida. bantuan dan rawatan hendaklah diberi dengan segera seperti membawa mangsa atau pesakit keluar dari kawasan yang tertutup atau tempat berlakunya kejadian itu. Dalam pada itu. tidak sedar diri (koma) dan kematian.

Kebanyakan kegunaannya tidaklah ditakrifkan sebagai berbahaya sekiranya ia digunakan dengan betul dan tidak disalahgunakan. Plumbum mempunyai sifat dan kegunaan yang pelbagai. 1967).HBHE3203 Noraini Abdul Aziz 671001016168002 • • • Menyenggarakan peralatan pembakaran bahan api Menyenggarakan relau (furnace) Pasangkan kipas ekzos di dapur atau di bangsal kereta (garaj) yang tertutup Selain itu.1. plumbum serta raksa adalah bahan pencemar yang dapat mengancam nyawa manusia dan organisma lain.0 Penyakit Akibat Pencemaran Toksik Pepejal 6. sama ada untuk keperluan industri atau kegunaan seharian. Peristiwa keracunan yang disebabkan oleh raksa pernah direkodkan di Minamata dan Niigata Jepun sekitar tahun 1953 hingga 1960 akibat memakan makanan laut yang tercemar (Irukuyama.1 Keracunan Plumbum Sisa toksik yang mengandungi kadmium. Plumbum adalah satu keluaran hasil bahan semula jadi yang banyak terdapat di dalam kerak bumi. Plumbum dalam persekitaran boleh meningkat dengan banyaknya akibat daripada hasil pembakaran minyak petrol berplumbum. Sumber plumbum yang paling mudah ditemui ialah yang tersebar di dalam tanah dan air. pastikan kita tidak melakukan perkara yang berikut untuk mengelakkan sebarang kemungkinan keracunan gas karbon monoksida: • Tinggalkan seseorang di dalam kereta yang tertutup dan dengan enjin yang hidup. Tidur di dalam kereta dengan enjin yang dihidupkan Mengubahsuai ekzos kenderaan Memasak menggunakan dapur perkhemahan di dalam khemah yang tertutup. 15 . tanah dan tumbuh-tumbuhan. • • • • 6. Selaras dengan itu. Hidupkan kenderaan bermotor. atau di dalam bangsal kereta (garaj) yang tertutup. Ia boleh didapati di dalam air.

Pengumpulannya di dalam badan yang sedang membesar akan mengganggu pertumbuhan semula jadi sel-sel di dalam tubuh. Dari segi biologi. Kanak-kanak lebih terdedah kepada bahaya dan keracunan plumbum kerana plumbum mudah diserap oleh tubuh yang sedang berkembang. kepekatan sehingga 30 pikogram/100ml darah adalah dianggap selamat dan boleh diterima.HBHE3203 Noraini Abdul Aziz 671001016168002 kempen "gunakan minyak tanpa plumbum" merupakan satu langkah bijak mengurangkan kandungan plumbum di persekitaran. Plumbum banyak tersebar di dalam udara. kepekatan di antara 10 hingga 15 pikogram/100ml dan selebihnya boleh mengganggu dan melemahkan perkembangan psikomotor bagi kanak-kanak. air dan tanah-tanih. Pendedahan kepada kepekatan yang tinggi akan menyebabkan keadaan lebih teruk. Oleh itu kepekatan yang paling sesuai bagi kandungan plumbum dalam darah ialah sifar. Kanak-kanak juga berupaya menyerap peratus plumbum yang lebih tinggi iaitu 50 peratus berbanding orang dewasa. Setakat ini. Oleh itu seseorang kanak-kanak yang terdedah kepada plumbum pada sukatan yang sama saperti orang dewasa akan mengalami kesan yang lebih teruk berbanding orang dewasa. Pendedahan yang berterusan terhadap plumbum walaupun di dalam jumlah yang kecil boleh mengakibatkan kerosakan yang dapat kita lihat ketika mereka belajar. Satu kajian yang telah dijalankan di Amerika menunjukkan bahawa kandungan plumbum di udara dapat dikurangkan lebih berkesan dengan penggunaan minyak tanpa plumbum. 16 . Bagaimanapun beberapa gangguan di dalam fungsi biokimia telah dilaporkan berlaku pada kepekatan yang lebih rendah. Ia memindahkan atau mengganti logam-logam lain daripada tapak ikatan di sel-sel yang berkenaan dan menyebabkan pelbagai kesan biokimia. Secara umum kita terdedah kepada plumbum yang lazimnya boleh didapati dari sumber-sumber alam semula jadi di sekeliling kita. Kandungan plumbum di dalam tanah dan udara di bandar-bandar dan kawasan perusahaan selalunya lebih tinggi daripada kawasan luar bandar. Di dalam salah satu kajian yang pernah dilaporkan. Kadar penyerapan ini meningkat sekiranya seseorang kanak-kanak itu mengalami kekurangan zat makanan. plumbum sebenarnya tidak mempunyai apa-apa nilai dalam tubuh walaupun di dalam kepekatan yang paling kecil.

Pembakaran surat khabar. Relau pemprosesan logam dan kemudahan kitar-semula plumbum.Debu pembakaran kertas yang menggunakan dakwat berwarna mencatatkan jumlah plumbum yang lebih tinggi iaitu sebanyak lebih kurang 58mg/kg.HBHE3203 Noraini Abdul Aziz 671001016168002 Secara ringkas sumber plumbum yang terdapat di persekitaran boleh diperolehi daripada: • • • • Tanah yang tercemar dan serpihan-serpihan cat Debu yang mengandungi plumbum di dalam air. Sebagaimana yang diketahui. bekas bateri dan kayu serta perabot kayu yang dicat dengan cat yang mengandungi plumbum. proses alam semulajadi turut menyebarkan plumbum ke persekitaran. Air yang dimasak atau disimpan di dalam bekas yang mengandungi plumbum. Pensil warna dan warna air apabila dimakan. Plumbum ini datangnya daripada dakwat hitam yang digunakan. buah-buahan terutama yang berasid di dalam bekas berplumbum. Maka dengan sebab itulah penggunaan kertas surat khabar sebagai bahan pembungkus tidak lagi digalakkan. Kira-kira 5 miligram plumbum boleh didapati bagi setiap satu kilogram kertas • • • • • • surat khabar yang dibakar. Kajian yang dijalankan terhadap kanak-kanak prasekolah mendapati di dalam sesetengah kes paras plumbum tersebut mencapai hingga lebih 35 mikrogram/100mililiter. udara dan makanan. Kesan toksik plumbum walaupun tidak dapat dilihat dengan jelas 17 . Asap dari kenderaan yang menggunakan petrol berplumbum. Sesetengah barangan kosmetik. Bagaimanapun jumlahnya adalah kecil berbanding jumlah plumbum yang tersebar akibat dari kegiatan atau aktiviti yang dikendalikan oleh manusia sendiri. Salah satu aktiviti paling tinggi kandungan plumbum di dalam udara ialah melalui penggunaan petrol berplumbum. Menyimpan makanan. Ubat yang tercemar kebanyakannya terdiri daripada keluaran bahan-bahan radisional. Ini merupakan suatu paras yang membimbangkan.

2 Simptom Jangkitan Tanda-tanda keracunan plumbum di dalam semua peringkat umur adalah tidak spesifik dan sering berlaku tanpa disedari. • Pada paras kepekatan di bawah 25 mikrogram/100 ml. kemungkinan kanakkanak terdedah kepada debu-debu tersebut adalah tinggi. tetapi kajian menunjukkan pada paras ini ia mengganggu keupayaan mental dan tahap pembelajaran kanak-kanak. Gejala keracunan yang lebih jelas hanya ditunjukkan apabila terdapat kandungan plumbum yang tinggi dalam darah. 18 .1. Debu-debu daripada kerja-kerja pembersihan mungkin melekat di perabot rumah. Kini penggunaan cat berplumbum telah banyak berkurangan terutama untuk kegunaan di rumah-rumah.Secara ringkas terdapat dua jenis plumbum yang lazim digunakan dalam formulasi cat ialah plumbum karbonat dan plumbum oksida. Oleh itu kempen 'gunakan petrol tanpa plumbum' yang disarankan oleh kerajaan patutlah mendapat kerjasama sepenuhnya daripada semua pihak. Plumbum dicampurkan ke dalam cat bertujuan mempercepatkan cat tersebut kering dan berkilat. pembaik-pulihan ataupun pembersihan. lantai dan tikar mahupun pada barang permainan kanak-kanak.HBHE3203 Noraini Abdul Aziz 671001016168002 pada paras ini. kes-kes keracunan plumbum juga turut dikaitkan dengan pendudukpenduduk yang tinggal terlalu hampir dengan kawasan perindustrian serta penggunaan cat berplumbum di rumah-rumah. Ini ditambah pula tabiat semula jadi kanak-kanak yang suka memasukkan sesuatu ke mulut mereka. Bahaya dari cat berplumbum ini timbul apabila seseoranga itu termakan akan serpihan yang mengandungi plumbum terutama semasa proses mengecat-semula. 6. Selain daripada itu. Sekiranya tidak dibersihkan dengan sempurna. tiada gejala yang khusus dapat diperhatikan walaupun terdapat kajian yang mengaitkan kepekatan ini dengan kelakuan aneh serta penurunan tahap (IQ) pada kanak-kanak.

gangguan usus seperti sembelit dan koliks sering berlaku apabila kepekatan plumbum dalam darah meningkat hingga 70 mikrogram/100 ml. gangguan buah pinggang dilapurkan berlaku. penisilamin serta asid dimerkaptopurik. kalsium disodium versenat. wanita mengandung yang mempunyai kadar plumbum dalam darah sebanyak 25 mikrogram/100 ml dapat mempengaruhi perkembangan mental dan fizikal janin. Ini akan menyebabkan janin terdedah kepada kandungan plumbum yang tinggi.HBHE3203 Noraini Abdul Aziz 671001016168002 • Pada kepekatan di antara 25 hingga 50 mikrogram/100 ml pula. perkembangan janin akan terganggu. Kebanyakan kes ensefalopati (sejenis penyakit otak) terjadi apabila kepekatan plumbum darah meningkat sehingga 100 mikrogram/100 ml. Perubahan-perubahan metabolik yang berlaku di dalam tubuh semasa mengandung boleh menyebabkan simpanan plumbum itu tadi dibebaskan ke dalam darah dan juga janin. Tahap kepekatan plumbum diperiksa dengan teliti sebelum sebarang bentuk rawatan perubatan diberikan.3 Rawatan dan Bantuan Terdapat beberapa jenis agen pengkelatan yang sering digunakan dalam menangani masalah keracunan ini. Menurut beberapa laporan. Seorang perempuan mengandung yang telah terdedah kepada plumbum akan mempunyai simpanan kandungan plumbum yang tinggi di dalam tulangnya.1. • Keracunan yang serius berlaku apabila kepekatan plumbum dalam darah melebihi 70 mikrogram/100 ml. Pendedahan kanak-kanak terhadap plumbum juga boleh berlaku secara tidak langsung. kandungan plumbum yang dianggap selamat dan boleh diterima oleh wanita mengandung dicadangkan agar tidak melebihi 10 mikrogram/100 ml (Rujuk Jadual 2). 6. Sekiranya seseorang wanita terdedah kepada kandungan plumbum yang tinggi semasa mengandung. Selalunya pada 19 . Pada tahap perkembangan janin yang lebih peka kepada plumbum berbanding orang dewasa. Ia juga berupaya melembabkan halaju konduksi saraf. Walau bagaimanapun rawatan mestilah dijalankan dengan berhatihati kerana agen-agen ini sendiri mempunyai kesan sampingan yang serius kalau pemberiannya tidak diawasi dengan teliti. • Gejala-gejala seperti kekurangan darah. Agen-agen yang dimaksudkan ialah dimerkaprol (atau nama lain BAL).

pencegahan dan rawatan kearah menangani kes keracunan tersebut. sebahagian daripada masalah akan dapat diatasi. Walau bagaimanapun ia bukanlah suatu perkara yang mudah. Sekiranya jika ia dapat dilakukan. Memandangkan kanak-kanak merupakan golongan lebih terdedah kepada bahaya keracunan plumbum ini. Secara amnya. bekas-bekas bateri dan sebagainya apabila dibakar akan membebaskan plumbum. Bahan-bahan yang mengandungi plumbum seperti perabot-perabot lama yang dicat dengan cat berplumbum. Pusat Kawalan dan Pencegahan Penyakit (Centres for Diseases Control and Prevention CDC) yang bertempat di Amerika Syarikat telah mengeluarkan satu garis panduan sebagai langkah pendidikan. Oleh itu kawasan pelupusan dan pembakaran yang sesuai perlu diadakan untuk 20 . Usaha-usaha mestilah terus dijalankan untuk mengawal dan seterusnya mengurangkan kes keracunan plumbum terutamanya di kalangan kanakkanak. Kajian susulan yang lebih terperinci diperlukan sekiranya mangsa menunjukkan kepekatan plumbum yang tinggi dalam tubuhnya. Kita harus belajar daripada pengalaman. kita mestilah berusaha untuk mengenalpasti sumber-sumber plumbum yang berada di sekeliling kita dan menjauhkannya daripada terus terdedah kepada kanak-kanak. Bagi kanak-kanak tumpuan mungkin boleh diberikan kepada kanak-kanak yang mungkin mengalami masalah kekurangan zat makanan dan persekitaran yang tercemar. pengawalan dibuat dengan cuma mengenalpasti sumber plumbum dan mengasingkannya daripada mangsa. Komitmen dari semua peringkat adalah perlu.HBHE3203 Noraini Abdul Aziz 671001016168002 peringkat awal. Satu perkara yang jelas ialah pencegahan adalah lebih murah daripada mengubati. Pendidikan berterusan mengenai sumber-sumber lain yang terdapat di persekitaran adalah langkah yang baik dalam menganjurkan penjagaan kesihatan dalam masyarakat. Tahap kesedaran masyarakat harus dipertingkatkan lagi. peraturan mengawalselia serta mengawasi tahap pendedahan yang mungkin mereka hadapi dalam tugas seharian mereka adalah mustahak. Pihak kerajaan dan bukan kerajaan seharusnya berganding tangan dalam mewujudkan satu usaha yang menyeluruh untuk mengurangkan sumbersumber plumbum. Program-program pendidikan diberikan sebagai salah satu usaha untuk mengawal agar pendedahan plumbum dapat dikurangkan. kertas surat khabar berwarna dan tidak berwarna. Pembakaran secara terbuka merupakan satu lagi kegiatan yang menyebabkan kandungan plumbum di persekitaran meningkat. Sumber-sumber plumbum di persekitaran hendaklah dikenalpasti dan penjelasan tentangnya diperluaskan. Untuk orang dewasa.

Serbuk ini kemudiannya dianalisis dan didapati mengandungi sebatian plumbum yang dikenakan sebagai plumbum tetraoksida di dalam kepekatan yang tinggi iaitu hampir 97 peratus. Dalam satu kejadian lain di Kanada. Perkara ini menarik para pengkaji unutk membuat penyelidikan terhadap bahaya bekas-bekas yang dipateri dan dikelim yang menggunakan plumbum sebagai bahan utamanya. Antara jenis-jenis plumbum yang ditemui ialah plumbum oksida. 6. Kajian selanjutnya mendapati air yang digunakan untuk menyediakan makanan bayi tersebut telah terlebih dahulu dimasak di dalam sebuah bekas khas yang dipateri dengan bahan pateri berplumbum. seorang bayi telah dimasukkan ke hospital dengan tanda-tanda seperti kesukaran bernafas. ia didapati mengandungi kandungan plumbum yang tinggi.Beberapa kes keracunan yang berpunca dari plumbum yang terkandung di dalam ubat-ubatan tradisional juga pernah dilaporkan.HBHE3203 Noraini Abdul Aziz 671001016168002 mengawal kegiatan seperti ini daripada berlaku. Beberapa 21 . keradangan hidung dan pucat. plumbum sulfat dan plumbum nitrat. Air tersebut digunakan untuk membancuh makanan bayi tersebut.4 Kes-kes Pesakit Berkaitan Keracunan Plumbum Di Mexico. Apabila dipanaskan plumbum itu meresap keluar dan berkumpul di bahagian bawah bekas berkenaan seterusnya masuk ke dalam air. kembung perut. Keracunan plumbum boleh berlaku tanpa disangka-sangka. Apabila diperiksa bayi tersebut didapati makan sejenis ubat serbuk berwarna oren yang diperolehi daripada seorang pengamal perubatan tempatan. Penyimpanan makanan berasid dan panas di dalam bekas yang sedemikian boleh menyebabkan plumbum meresap keluar dengan mudah. Bayi itu kemudiannya disahkan mengalami kandungan plumbum tinggi dalam darahnya.1. seorang bayi berumur 10 minggu dimasukkan ke hospital disebabkan sawan yang berlaku dengan tiba-tiba. Apabila ubat-ubatan tersebut dihantar untuk dianalisis. bayi itu kelihatan sihat dan normal. Ia juga mengalami cirit-birit berlendir hampir satu bulan sebelum dimasukkan ke hospital. Perkara ini membimbangkan para doktor kerana bayi tersebut hanya menerima susu dan dan makanan bayi sahaja. Selain tanda tersebut.

Pencemaran terhadap alam sekitar boleh mengancam kesihatan dan keharmonian hidup manusia. Ianya juga boleh menyebabkan kemusnahan hidup kepada individu. 7.HBHE3203 Noraini Abdul Aziz 671001016168002 kejadian lain turut membabitkan kandungan plumbum iaitu dalam kosmetik dan seramik.Salah satu langkah yang berkesan untuk menangani masalah ini dengan menjauhkan dari sumber-sumber yang telah dikenalpasti kandungan plumbumnya. Justeru. Air. Dengan demikian.masyarakat dan negara serta mendatangkan kerugian masa dan wang yang banyak untuk rawatan dan kawalan penyakit.0 PENUTUP Persekitaran merupakan satu keperluan bagi setiap organisma untuk hidup. persekitaran yang sihat amat penting bagi kesinambungan kehidupan hidupan di muka bumi ini. kemajuan teknologi dan pembangunan haruslah seiring dengan penjagaan dan 22 . tanah dan udara adalah anugerah Allah kepada makhluknya maka adalah menjadi tanggungjawab manusia untuk menjaga anugerah Tuhan ini. Masalah pendedahan plumbum terhadap kanak-kanak ini memerlukan suatu cara yang berkesan untuk mengurangkan risiko yang dihadapi.

HBHE3203 Noraini Abdul Aziz 671001016168002 pengawalan pencemaran alam sekitar. Toksik dan bahan-bahan lain yang memberi kesan negatif seharusnya diuruskan dengan sebaiknya. Lantaran itu. bagi memastikan kesihatan dan persekitaran kita selamat untuk dihuni. kita perlu bertanggungjawab memastikan alam sekitar di sekeliling kita tidak tercemar dan selamat. Mencegah adalah lebih baik daripada mengubati. LAMPIRAN 23 . Sebagai warga dunia yang menghuni bumi ini. Sebagai seorang rakyat yang prihatin. penglibatan serta komitmen semua pihak adalah sangat diperlukan. kita seharusnya memelihara alam sekitar dengan sebaiknya supaya generasi pada masa akan datang akan menikmati keindahan alam hasil ciptaan Tuhan yang Esa serta bebas daripada ancaman sebarang penyakit.

HBHE3203 Noraini Abdul Aziz 671001016168002 Gambar 1 : Pencemaran udara mengakibatkan asma 24 .

karbon monoksid dan debu Gas karbon dioksida dan debu Gas dan kimia beracun Gas CFC 25 .wap kimia.kulat. debu. nitojen dioksida. habuk logam Jadual 1: Punca-punca pencemaran udara dan bahan-bahan pencemar utama yang dihasilkan.HBHE3203 Noraini Abdul Aziz 671001016168002 Gambar 2 : Pencemaran akibat hama. PUNCA-PUNCA PENCEMARAN Pembakaran bahan api di kilang dan dalam enjin kenderaan bermotor Pembakaran sampah sarap dan hutan secara besar-besaran Penyemburan racun serangga dan bahan-bahan kimia Penggunaan gas klorofluorokarbon (CFC) BAHAN-BAHAN PENCEMAR Gas sulfur dioksida.

69 26 .19 D 20 . Kanak-kanak dalam kumpulan ini memerlukan penilaian perubatan dan perlu diasingkan dari punca pendedahan. Walaupun rawatan mungkin tidak diperlukan.HBHE3203 Noraini Abdul Aziz 671001016168002 Jadual 2 : Cara Pencegahan dan Kawalan Penyakit Kepekatan plumbum dalam darah (mikrogram/100 ml) kurang dari 10 10 . Kanak-kanak dalam kumpulan ini memerlukan pemerhatian perubatan termasuklah rawatan penawar dan penilaian persekitaran bagi menentukan punca plumbum C 15 . Penjejasan tahap kecerdasan boleh berlaku. namun kanak-kanak hendaklah diasingkan dari punca plumbum. walaupun kanak-kanak ini tidak menunjukkan sebarang tanda keracunan. Tiada rawatan yang diperlukan untuk kumpulan ini. Kumpulan ini perlu diberi perhatian. Kanak-kanak di dalam kumpulan ini perlu diberi tindakan khas seperti makanan seimbang dan program pendidikan untuk mengurangkan kepekatan plumbum.44 E 45 .14 Kumpulan A B Langkah-langkah perlu diambil Tidak dianggap mengalami keracunan plumbum. Ujian susulan diperlukan.

1991 27 .HBHE3203 Noraini Abdul Aziz 671001016168002 F melebihi 70 Kepekatan plumbum pada tahap bahaya. Sumber: Pusat Kawalan dan Pencegahan Penyakit (CDC). Amerika Syarikat. Rawatan perubatan dan pengasingan punca plumbum diperlukan segera.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful