HBHE3203 Noraini Abdul Aziz 671001016168002

1.0

PENGENALAN Kesihatan persekitaran adalah salah satu cabang kesihatan umum yang mengambil

kira penilaian dan pengawalan impak manusia terhadap persekitaran mereka (Moeller, 1992). Namun begitu, penghakisan lapisan ozon, perubahan cuaca, kehilangan biodiversiti, perubahan sistem hidrologikal dan bekalan air bersih, penerokaan hutan serta kawasan tadahan hujan yang tidak terkawal membawa kepada kerosakan alam sekitar dan pencemaran kesihatan persekitaran. Pencemaran bermaksud sesuatu perubahan secara langsung atau tidak langsung kepada sifat-sifat fizikal, haba, kimia, biologi atau radioaktif mana-mana bahagian alam sekitar dengan melepaskan, mengeluarkan atau meletakkan bahan-bahan buangan hingga menjejaskan apa-apa kegunaan yang berfaedah, yang menyebabkan suatu keadaan yang berbahaya kepada kesihatan, keselamatan, atau kebajikan awam kepada manusia, haiwan, hidupan-hidupan liar, hidupan marin dan tumbuh-tumbuhan. Pencemaran (pollution) merupakan kehadiran atau penambahan sesuatu bahan semulajadi atau bukan semulajadi ke dalam sekitaran, sehingga merosakkan sebahagian atau keseluruhan ekosistem. (DBP,1993). Punca pencemaran alam selalunya disebabkan oleh aktiviti manusia seperti aktiviti perindustrian, petempatan, pertanian, perbandaran, perlombongan dan sebagainya. Pencemaran akan mengakibatkan terhasilnya bahan-bahan toksik. Bahan toksik bermaksud bahan buangan yang mengandungi sifat-sifat fizikal, kimia atau biologi yang berbahaya dan terbentuk sama ada dalam jangka masa pendek atau panjang. Bahan buangan toksik berbahaya kerana bersifat mudah terbakar, mudah menghakis, beracun, mudah bertindakbalas atau meletup apabila bercampur dengan bahan lain. Bahan toksik boleh wujud sama ada dalam bentuk cecair, pepejal, separa pepejal atau gas, yang terbentuk akibat kecuaian manusia melalui pencemaran. Toksik boleh mendatangkan kesan buruk kepada hidupan. Bahan toksik dikeluarkan oleh aktiviti industri seperti pembuangan bahan radioaktif oleh loji nuklear, sampah- sarap dari kawasan kediaman, logam berat dari kilang industri dan sisa racun rumpai dari aktiviti pertanian. Sebagai contoh, data satelit mengesahkan sebanyak 18 teragram (40 billion paun ) pencemaran aerosol telah dieksport ke barat laut Lautan Pasifik manakala 4.5 teragram (10 billion paun) telah sampai ke Amerika Utara dari Asia Timur . (Mohamad bin Abdul Manap, 2009). Toksik bukan sahaja mempunyai kesan negatif kepada persekitaran tetapi juga kepada manusia.

1

HBHE3203 Noraini Abdul Aziz 671001016168002

2.0

BAHAN BUANGAN TOKSIK Bahan buangan toksik atau pencemaran toksik membawa maksud bahan buangan

yang mengandungi perubahan langsung atau tidak langsung kepada sifat-sifat fizikal, kimia, haba, radioaktif atau biologi yang berbahaya kepada manusia dan alam sekitar. Toksik merupakan bahan buangan yang boleh didapati dalam bentuk cecair, pepejal atau gas yang boleh mendatangkan kesan buruk kepada hidupan. Bahan toksik terhasil akibat daripada aktiviti industri seperti pembuangan bahan radioaktif oleh loji nuklear, sampah sarap dari kawasan kediaman, logam berat dari kilang industri dan sisa racun rumpai atau makhluk perosak dari aktiviti pertanian. Aktiviti-aktiviti ini jika tidak dikawal boleh menyebabkan peningkatan bahan-bahan buangan toksik dari masa ke semasa. Pencemaran bahan buangan toksik ini bukan sahaja boleh menyebabkan suatu keadaan yang berbahaya kepada kesihatan dan keselamatan manusia malah kepada organisma lain seperti haiwan dan tumbuh-tumbuhan. Pencemaran toksik yang berlaku pada alam sekitar bukannya terjadi secara semula jadi sebaliknya adalah disebabkan oleh aktiviti-aktiviti yang dilakukan oleh manusia atas dasar pembangunan dan kemajuan. Di dalam Al-Quran, Allah S.W.T. menyatakan bahawa kemusnahan yang berlaku di atas muka bumi ini adalah berpunca daripada tangan manusia sendiri. Firman Allah S.W.T.: (Surah Ar-Ftum: Ayat 41) Maksudnya: Telah berlaku pelbagai kerosakan dan bala bencana di darat dan di laut dengan sebab apa yang dilakukan oleh tangan-tangan manusia. Pembuangan bahan toksik yang tidak terkawal boleh menyebabkan berlakunya beberapa jenis pencemaran seperti: (a) Pencemaran udara (b) Pencemaran air (c) Pencemaran tanah (d) Pencemaran bunyi
(e) Pencemaran radiasi

2

Faktor-faktor semula jadi seperti letusan gunung 3 . radioaktif atau toksik sama ada dalam bentuk gas. penerokaan tanah dan sebagainya yang mengakibatkan pencemaran air. Selain itu. Bahan cemar yang bertindak balas dengan udara menyebabkan kandungan air hujan yang jatuh ke bumi mempunyai paras keasidan yang tinggi sehingga boleh menjejaskan tumbuh-tumbuhan dan kehidupan akuatik. gas karbon monoksida daripada kenderaan bermotor atau gas sulfur dioksida yang dilepaskan dari kilang. sungai. Terdapat juga punca pencemaran udara dengan bahan buangan toksik disebabkan oleh faktor semulajadi seperti letusan gunung berapiBahan cemar yang dikeluarkan boleh dikategorikan kepada dua sumber iaitu sumber primer dan sumber sekunder (Rujuk Jadual 1). Sumber primer adalah berpunca daripada proses seperti debu daripada letusan gunung berapi. Air dikatakan tercemar apabila dicemari oleh bahan cemar antropgenik dan tidak dapat menampung atau menjadi sumber untuk kegunaan manusia seperti untuk air minuman atau sebagai tempat untuk hidupan biotik seperti ikan. perumahan. Asap-asap yang dikeluarkan ini mengandungi antaranya PM10. CO. Sumber sekunder pula berlaku apabila bahan cemar yang dikeluarkan oleh kilang itu bukan sahaja mencemari udara secara fizikal malah bertindak balas dengan udara. Biasanya pembuangan bahan-bahan kimia oleh pihak kilang seperti kilang getah dan kelapa sawit. bahan-bahan pencemar yang dilepaskan ke udara ini juga akan mengakibatkan pelbagai kesan buruk kepada alam sekitar seperti penyumbang kepada hujan asid. batu karang dan hidupan lain. asap atau habuk yang dilepaskan dalam atmosfera sehingga berlaku perubahan dan menjejaskan kehidupan atau bahan lain.2 Pencemaran Air Pencemaran air pula melibatkan pembuangan bahan-bahan toksik dan beracun ke dalam sistem atau sumber pengairan seperti tasik.1 Pencemaran Udara Pencemaran udara merupakan satu keadaan yang melibatkan kehadiran bahan beracun. kerang. Kegiatan industi secara jelas adalah salah satu punca utama pencemaran udara melalui pelepasan asap-asap kotor oleh cerobong-cerobong asap kilang.HBHE3203 Noraini Abdul Aziz 671001016168002 2. pemanasan bumi dan juga jerebu. 2. Nitrogen Oksida dan sebagainya yang mana ia merupakan penyebab kepada punca utama penipisan ozon. laut serta air bawah tanah.

masalahnya apabila berlaku hujan lebat atau loji pecah. Oleh itu. sistem mengamalkan aspek sistem sisa kumbahan yang penternakan yang tidak sistematik juga boleh menyumbangkan kepada masalah pencemaran air ini.udang dan lain-lain mati apabila memakan bahan beracun yang dibuang dari kilang. Jika ikan-ikan ini ditangkap dan dimakan oleh manusia. Patogen adalah terdiri daripada mikroorganisma yang berbahaya kepada kesihatan manusia. Air juga boleh dicemari oleh air kumbahan yang tidak dirawat. Air yang panas selepas digunakan untuk menyejukkan mesin di “power plant” ini akan disalurkan semula ke laut. pertumbuhan alga serta gempa bumi juga boleh mengubah kualiti air. Air yang tercemar ini mengganggu hidupan akuatik seperti ikan. Pengayaan berlebihan sungai dan tasik oleh nutrien itu akan menyebabkan eutrofikasi. Kadar kehadiran mikroorganisma patogen dalam air menentukan sama ada 4 . sisa-sisa ini akan terkeluar lalu menyebabkan dua permasalahan iaitu pertama seandainya sisa ini mengalir di permukaan ia akan masuk ke dalam sistem saliran terutamanya sungai dan sekiranya masuk ke dalam sistem air bawah tanah ia akan mencemarkan air bawah tanah terutamana sistem akuifer.P dan K disamping sebatian-sebatian organik terlarut. Sebatian organik terlarut mengurangkan jumlah kandungan oksigen terlarut (BOD). Jadi kawasan saliran laut itu akan panas dan mengakibatkan hidupan di kawasan itu sukar beradaptasi kerana suhu airnya meningkat secara mendadak.kerang. pejabat dan kedai yang disalurkan terus ke laut. Pembuangan air kumbahan ini boleh mewujudkan kehadiran bilangan patogen yang tinggi dalam sumber air. Sumber utama ialah dari kawasan perumahan sama ada di tengah pinggir bandar. nutrien ini menyebabkan hazard pencemaran dilupuskan secara tidak patut dalam sungai ataupun di dalam tasik. Yang mana kedua-duanya ini akan merosakkan dan mencemarkan hidupan dan air itu sendiri. Di samping itu. Penggunaan air laut terutamanya sebagai agen penyejuk bagi mesin di dalam sektor “power plant” juga adalah penyebab kepada berlakunya pencemaran termal air.HBHE3203 Noraini Abdul Aziz 671001016168002 berapi.tentulah ia membawa kesan yang buruk kepada kita juga. Sesetengah kilang akan memperuntukkan kawasan untuk pembuangan sisasisa kilang. Efluen yang dihasilkan oleh industri terutamanya industri pemprosesan makanan biasanya kaya dengan nutrien inorganik seperti N. Antara puncanya ialah air kumbahan dari rumah.

Pembuangan sampah di merata-rata tempat juga merupakan penyumbang kepada pencemaran tanah. kesuburan dan hakisan. Salmonella.HBHE3203 Noraini Abdul Aziz 671001016168002 air itu selamat untuk kegunaan manusia atau tidak. Pencemaran ini berlaku apabila terdapatnya bahan cemar yang dibuang secara sengaja atau tidak sengaja ke atas permukaan atau ke dalam tanah. Secara tidak langsung ia akan mendatangkan kesan yang mendalam terhadap kesihatan manusia. 2. Manusia pula bergantung kepada lembu sebagai bekalan daging dan susu sebagaimana yang berlaku di Chernobyl pada tahun 1986 di mana letupan loji nuklear di situ telah menyebarkan debu-debu radioaktif dan mencemarkan padang ragut penternakan lembu dan kambing biri-biri. air bawah tanah akan digali oleh kilang ini lalu mengakibatkan adanya rongga-rongga kosong di bawah tanah dan ini mendorong kepada kejadian subsidence. Biasanya sesetengah kawasan perindustrian dilakukan di kawasan hutan yang diteroka oleh pengusaha-pengusaha kilang. Kesan pencemaran tanah mempunyai kaitan dengan kesihatan manusia dan organisma lain seperti tumbuhan dan binatang di mana ia berlaku apabila bahan cemar tersebut memasuki sistem rantaian makanan. Cryptosporium Parvum dan sebagainya. Tanah yang tercemar tidak sesuai untuk tanaman bahan makanan. Pasti tempat yang berlonggokkan sampah itu akan menarik perhatian serangga dan haiwan pembawa penyakit seperti lalat dan tikus. Tanah yang diteroka ini selalunya lebih besar daripada kawasan yang digunakan sebagai kawasan kilang.3 Pencemaran Tanah Pencemaran tanah bermaksud perbuatan yang berlaku kepada sesuatu kawasan sehingga mengganggu keadaan asal atau semula jadi struktur tanah seperti pertukaran warna. Antara bahan cemar yang biasa berlaku ialah hidrokarbon. bahan solven. Masalah yang timbul atau kesannya ialah kawasan yang berlebihan ini akan terbiar dan mengakibatkan ketidakseimbangan ekosistem. bahan radioaktif serta logam berat. cacing parasit (helminth). racun makhluk perosak. Sampah yang dihasilkan oleh sisa perindustrian 5 . Bahan berbahaya memasuki rantai makanan manusia apabila tumbuhan yang mengandungi bahan cemar berbahaya dimakan oleh binatang ternakan seperti lembu. Indikator kehadiran patogen yang digunakan ialah dengan mengukur kehadiran bakteria berbahaya iaitu Coliform. Bagi industri air mineral.

Jadi selepas bijih timah habis di lombong. Tanah bukan sahaja tidak subur malahan menyimpan bahan radioaktif yang mampu membunuh manusia secara perlahan. Selain itu. disokong oleh penggunaan mesin dan input sejumlah besar tenaga daripada minyak fosil telah menjadikan pertanian lebih produktif tetapi memberikan kesan kepada alam sekitar. penggunaan penyembur serta operator mesin penyembur racun makhluk perosak juga akan menghadapi risiko akibat pendedahan terutamanya melalui kulit.HBHE3203 Noraini Abdul Aziz 671001016168002 terutamanya karbon dioksida.4 Pencemaran Radiasi Radiasi adalah salah satu pencemaran yang boleh mendatangkan kemudaratan yang teruk kepada kesihatan manusia. sisa toksik dan sisa-sisa kilang. Teknik dan amalan pertanian moden. Tanah yang telah dicemari tidak sesuai lagi untuk dijalankan pertanian kerana bahan kimia akan membunuh tumbuhan yang ditanam. Selain menimbulkan masalah pencemaran air akibat penggunaan secara intensif. Secara tidak langsung ia akan mendatangkan kesan yang mendalam kepada kesihatan manusia dan seterusnya memberi kesan ke atas aktiviti harian manusia. Pada zaman dulu pula antara punca pencemaran kepada alam sekitar oleh kegiatan industri adalah disebabkan oleh kegiatan melombong menggunakan kapal korek. Keadaan ini boleh menyebabkan berlakunya pencemaran tanah seperti ketidaksuburan tanah akibat peningkatan kekonduksian tanah yang mana tanah ini tidak sesuai untuk tumbuhan hidup. Kapal korek ini biasanya dilakukan di kawasan yang lapang. Rumah Hijau juga memberi kesan kepada tanah di mana ia menyebabkan kenaikan penguraian guna tanah sekaligus meninggikan hasil tanaman. 2. kawasan tersebut akan ditinggalkan dan menjadi kawasan mati kerana sebarang aktiviti biologi tidak dapat dilakukan kerana kawasan tersebut tercemar dengan pelbagai sisa daripada indutri perlombongan. apabila menggunakan peralatan yang tidak sempurna untuk mencampurkan atau menyembur racun makhluk perosak. pembuangan bahanbahan buangan daripada kilang seperti minyak. Dedahan terhadap ion-ion radiasi pada tahap 6 . pembuangan sampah merata-rata dan penggunaan racun serangga secara berlebihan juga boleh menjadi salah satu punca pencemaran tanah. nitrogen dioksida dan sulfur dan pengujian senjata nuklear di negara-negara barat juga mengancam kualiti tanah dunia.

Pencemaran bunyi boleh mengganggu aktiviti mental seperti penumpuan. Tahap bunyi yang boleh diterima di tempat kerja adalah pada 8 jam 85dB (WHO. Bunyi boleh menjadi sesuatu yang menyamankan apabila ianya diperdengarkan secara lembut dan berirama dan boleh menjadi sesuatu yang menyakitkan jika ianya melampaui tahap atau zon keselesaan. Pencemaran bunyi juga dikaitkan dengan masalah stress dan penyakit darah tinggi. Pencemaran radiasi tidak hanya tertumpu kepada radioaktif daripada tenaga nukear sahaja. 3. 2. tempattempat awam. kecacatan dan masalah psikologi. 1998). Ia boleh hadir dari rumah. 1995). Bunyi disukat bagi menentukan tahap yang boleh diterima dan tahap yang memudaratkan. kemalangan dan kehilangan harta benda.5 Pencemaran Bunyi Bunyi dihasilkan daripada pelbagai sumber. Kajian juga menunjukkan bahawa kesan dedahan pencemaran radiasi menyebabkan kecacatan otak serta kecelaruan tingkah laku. ingatan dan keupayaan seseorang untuk menyelesaikan masalah secara analitik.0 SIMPTOM – SIMPTOM BERKAITAN JANGKITAN TOKSIK Kajian saintifik telah membuktikan bahawa bahan buangan toksik boleh mengakibatkan pencemaran pada udara. Bunyi yang kuat boleh mencacatkan pendengaran.HBHE3203 Noraini Abdul Aziz 671001016168002 yang tinggi boleh menyebabkan barah. Kajian menunjukkan bahawa individu akan berasa terganggu apabila tahap bunyi mencapai 55dB dan pada tahap melebihi 80dB ianya akan mengakibatkan tingkah laku agresif. dari tempat kerja. Gelombang elekromagnet daripada radio dan ketuhar gelombang mikro juga boleh menyebablan pencemaran radiasi. Kajian menunjukkan kebocoran radiasi boleh mengakibatkan barah tiroid (WHO. 2004). air dan tanah. Pencemaran toksik ini menjejaskan 7 . kenderaan dan jentera perkilangan. Kesan-kesan daripada masalah kesihatan ini akan membawa kepada masalah-masalah lain seperti penurunan produktiviti dalam pekerjaan. Pencemaran bunyi boleh menyebabkan kesukaran kepada seseorang untuk tidur dan seterusnya menyebabkan keletihan serta penurunan pencapaian kerja. Kajian menunjukkan bahawa manusia akan mengalami masalah kesihatan sekiranya terdedah kepada gelombang elektromagnet pada kadar antara 1MHz hingga 10 GHz (WHO.

Ini adalah kerana. sakit dada. Bendasing yang terdapat di udara yang telah tercemar boleh juga mengakibatkan seseorang individu itu kegatalan mata. bukan semua individu akan mengalami simptom-simptom yang sama apabila terdedah kepada toksik yang mencemari 8 .HBHE3203 Noraini Abdul Aziz 671001016168002 aspek kesihatan manusia baik secara langsung dan tidak langsung. udara yang tercemar dengan toksik ini boleh memasuki badan sewaktu kita bernafas( Rujuk Gambar 1). Pesakit yang mengalami keracunan yang berpunca daripada gas-gas beracun pula akan menunjukkan simptom-simptom yang lebih teruk (komplikasi akut atau segera) seperti serangan jantung. pesakit mungkin akan mengalami batuk berdarah atau semput (sesak nafas) dan sakit dada. pening. Keracunan klorin pula akan menyebabkan gejala-gejala seperti batuk. Apabila keadaan menjadi tidak terkawal atau langkah pencegahan dan rawatan tidak diambil segera. tidak sedar diri (koma) dan komplikasi lewat seperti kekurangan daya ingatan. susah bernafas . Selain itu. rasa panas di dalam tekak. sakit perut atau sesak nafas. sawan. Simptom penyakit akibat daripada pencemaran udara selalunya berkaitan dengan sistem pernafasan. Bagi seseorang yang disyaki dijangkiti penyakit berkaitan toksik ini. Tindakbalas ini akan menghasilkan lendir atau kahak yang mana akan mewujudkan keadaan tidak selesa kepada individu tersebut. Batuk adalah tindakbalas semulajadi untuk menyingkirkan bendasing dan kuman di mana ia dapat membantu menghalang salur pernafasan daripada terkena sebarang jangkitan dan memasuki paru-paru yang boleh menyebabkan penyakit yang serius seperti radang paru-paru (pneumonia). keradangan pada mata dan hidung. mual atau muntah. muntah. perut tidak selesa dan sakit kepala. Seseorang itu akan terganggu sistem pernafasannya seperti sukar untuk bernafas ataupun mengalami batuk-batuk yang berpanjangan. pesakit juga akan gatal-gatal pada kulit kesan daripada toksik yang terampai di udara. Bagi jangkitan toksik akibat daripada pencemaran air. seseorang itu akan mengalami simptom-simptom seperti loya. pedih. mereka akan mengalami beberapa simptom yang mengganggu kesihatan mereka. simptom jangkitan adalah berbeza bergantung kepada jenis pencemaran toksik yang dialami oleh pesakit. kerosakan urat saraf dan kekeliruan. tercekik. Kebiasaannya. Simptomsimptom ini menunjukkan seseorang itu berkemungkinan besar telah mengalami keracunan akibat daripada makanan atau minuman yang telah dicemari oleh virus atau bakteria. Namun begitu. mata berair dan kemerahan.

patogen ini boleh menyebabkan penyakit seperti Hepatitis A dan Tifoid. Apa yang penting ialah seseorang itu hendaklah tahu dan mengenal pasti sebab atau punca yang mengakibatkan diri mereka mengalami simptom tersebut agar langkah rawatan segera dapat diambil. 4. Kesan segera yang dihidapi oleh pengguna air yang tercemar ini adalah penyakit enteric (salur penghadaman). Terdapat banyak jenis kerang dan siput yang menggunakan mikroorganisma sebagai makanan. sesetengahnya hingga 7 hari. Pencemaran air kumbahan yang mengandungi najis manusia dan haiwan boleh memasuki sistem aliran air. Apabila ia dimakan oleh manusia. daya ketahanan seseorang itu adalah berbeza antara satu sama lain. 4. Ini adalah kerana. dengan itu ianya memekatkan patogen-patogen.1 Tifoid (Typhoid) Penyakit ini dikenali juga dengan nama demam kepialu. Ia merupakan salah satu di antara penyakit berjangkit yang merbahaya dan tergolong di dalam kumpulan penyakit berjangkit yang perlu dilaporkan kepada pihak berkuasa. Di atas tanah pula ia boleh hidup dalam lingkungan 70 hari. Penyakit bawaan air bukan sahaja boleh dipindah oleh pengguna air tersebut tetapi juga disebarkan melalui air yang tercemar. Lazimnya penyakit ini terdapat di beberapa negeri di Timur Jauh. Ia boleh hidup dan berkembang biak dalam makanan dan boleh tahan hingga sebulan dalam ais dan ais krim. Agen penyakit bagi tifoid adalah bakteria Salmonella Typhi.0 Penyakit Disebabkan Bahan Toksik Cecair Pelepasan sisa toksik ke dalam sungai hasil daripada perkilangan dan pertanian menyebabkan bukan sahaja punca air tercemar tetapi turut menjejaskan sumber makanan yang tinggal dalam air seperti ikan dan kerang. Penyakit ini boleh terjadi di seluruh dunia. Pertanian yang berskala besar biasanya menggunakan baja kimia dan racun makhluk perosak yang boleh memasuki sistem aliran sungai selepas hujan. Ia boleh berjangkit melalui pelbagai cara seperti: 9 .HBHE3203 Noraini Abdul Aziz 671001016168002 udara. Tetapi bakteria ini tidak boleh membiak dalam air dan boleh mati dalam masa 48 jam. Amerika Tengah dan Selatan Afrika dan Asia. air mahupun tanah.Penyakit ini juga biasa dipanggil penyakit bawaan makanan (food-borne) dan bawaan air (water-borne). Eropah Tengah. Timur Tengah.

• • Pencemaran juga biasanya berlaku melalui tangan yang tercemar. Begitu juga dengan susu dan hasil-hasil susu (milk products). 4. kita hendaklah membuat pemberitahuan segera kepada pihak kesihatan.HBHE3203 Noraini Abdul Aziz 671001016168002 • • Melalui makanan atau air yang tercemar oleh najis. iaitu memindahkan Salmonella dari tempat yang tercemar oleh najis dan kencing pesakit kepada makanan.2 Rawatan dan Bantuan Sekiranya berlaku wabak. kencing pesakit atau pembawa. pesakit mungkin akan mati. Apabila berlakunya keadaan tersebut. ia akan menjadikan keadaan toxaemia iaitu toksin dikeluarkan oleh Salmonella dan bertambah dalam darah.1. 4.1 Simptom Jangkitan Antara simptom-simptom yang dialami oleh seseorang itu jika dia menghidap penyakit ini ialah: • • • • • • Demam yang berterusan dan sakit kepala Berasa lesu (malaise) dan tidak ada selera makan (anorexia) Denyut nadi rendah apabila suhu badan tinggi dan limpa membesar ‘Tongue coated’ Timbul bintik-bintik (rose spots) berwarna merah muda pada pinggang Mengalami sembelit atau cirit-birit (sembelit lebih biasa daripada cirit-birit) Jika keadaan pesakit semakin teruk. Lalat bertindak sebagai vector mekanikal.1. Disinfeksi akan dilakukan ke atas sisa najis. kencing dan lain10 . Lalat juga memainkan peranan penting dalam jangkitan. Buah-buahan dan sayur-sayuran mentah adalah merupakan jalan utama bagi jangkitan penyakit ini.

Penyiasatan juga dilakukan terhadap kontek-kontek dan punca jangkitan.3 Cara Pencegahan dan Kawalan Penyakit Penyakit demam kepialu atau tifoid ini boleh dicegah daripada terjadi dan merebak dengan mengambil beberapa langkah seperti yang berikut: • • • • Melakukan penjagaan dan rawatan yang rapi serta teliti ke atas bekalanbekalan air awam. Semasa wabak. Sampah-sarap sepatutnya dibuang dan diselenggara dengan sempurna bagi mengelakkan ia menjadi kawasan pembiakan seranggan tersebut. membaiki sistem pembuangan najis. pemerosesan dan penyimpanan terutama cara penyimpanan di rumah. seperti membaiki sistem pembuangan sampah sarap. Ini termasuklah kawalan tempat pembiakan seperti di tempat pembuangan sampah-sarap. Memastikan air yang diminum telah dimasak terlebih dahulu Pembuangan najis yang sempurna iaitu dengan menggunakan tandas-tandas yang sanitari (terkawal) Kawalan lalat – penjaringan dan penyemburan racun serangga hendaklah dilakukan dari masa ke semasa. air. susu dan lain-lain langkah dibuat secara intensif dan menyeluruh. perlimbahan dan pendidikan kesihatan.Pengurusan ke atas kontek (orang yang terdedah atau ada hubungan dengan pesakit) memberi suntikan kepada keluarga atau pekerja yang terdedah kepada pesakit. mereka juga boleh membantu pasukan kawalan kerja-kerja disinfeksi dan lain-lain. 4. Dalam kerja kawalan demam kepialu. Melakukan pengawasan kebersihan yang berterusan di tempat pengeluaran. penjagaan makanan. kerja-kerja mencari kes atau pembawa. pengangkutan. 11 . membekalkan sistem bekalan air yang sempurna. punca jangkitan. Semasa wabak. Seterusnya rawatan sempurna diberikan kepada pesakit. PKA (Pegawai Kesihatan Awam) boleh memainkan peranan dalam meninggikan taraf kebersihan penduduk luar bandar. • • Susu mestilah dimasak atau dijalankan proses pemasteuran ke atas susu dan hasil tenusu termasuk keju.1. Kontek dalam keluarga seeloknya tidak mengendalikan makanan kepada keluarga sehingga keputusan pemeriksaan selesai.HBHE3203 Noraini Abdul Aziz 671001016168002 lain bahan atau tempat yang tercemar olehnya.

pembakaran kayu. Pengendali makanan haruslah diberi suntikan tipoid (Typhoid vaccine) bagi mencegah mereka daripada menjadi pembawa kuman penyakit ini. • Memberi suntikan terutamanya kepada mereka yang terdedah kepada pesakit atau mereka yang tinggal di dalam kawasan wabak bagi mengelakkan penyakit ini merebak. sebelum menyediakan makanan dan sebelum makan. Banyak aktiviti harian yang boleh menghasilkan gas karbon monoksida. Semua orang berisiko mendapat keracunan karbon monoksida jika mereka terdedah kepada gas tersebut. Pengawasan kebersihan ke atas pemerosesan. Menggunakan air yang dirawat (chlorined water) untuk penyejukan dalam proses pengetinan makanan. Antaranya ialah memasak dengan menggunakan dapur gas. penyediaan dan penghidangan makanan di tempat makan awam khasnya makanan yang dimakan mentah. Walaubagaimanapun.1 Keracunan Karbon Monoksida Keracunan karbon monoksida boleh menyebabkan masalah perubatan dan kematian. Di dalam kes–kes yang teruk ia boleh menyebabkan masalah yang berpanjangan dan kecacatan pada bahagian mental dan fizikal.HBHE3203 Noraini Abdul Aziz 671001016168002 • • • Menghadkan kutipan dan penjualan hasil laut (shellfish). • Setiap individu haruslah sentiasa mengamalkan amalan yang bersih seperti membasuh tangan dengan bersih selepas ke tandas. 5. atau bahan-bahan pembakaran dan juga asap daripada ekzos kenderaan bermotor. bagi golongan atau kumpulan yang berikut. 12 . Karbon monoksida daripada sumber ini boleh meningkat di dalam persekitaran yang tertutup. • • Pilihlah dan makanlah makanan yang telah dimasak dan dihidang panas Memberi pendidikan kesihatan kepada orang-orang awam terutamanya pengendali-pengendali makanan tentang punca dan cara jangkitan penyakit ini serta bagaimana kita boleh mengawalnya.0 Penyakit Keracunan Akibat Toksik dalam Udara 5. ketuhar elektrik.

Penghiduan karbon monoksida akan menyebabkan manusia hilang daya refleks. Kumpulan tersebut adalah: • • • • Kanak-kanak Mereka yang menghidapi masalah pernafasan dan jantung Mereka yang menghidapi masalah kekurangan darah Mereka yang menghidapi masalah sawan 5. Gejala–gejala yang sering berlaku adalah seperti: • • • • • • • • • Sakit kepala Mual Pening Muntah Sakit dada Susah bernafas Kekeliruan Sawan Tidak sedar diri (koma) Namun begitu. mengantuk. Semua orang berisiko mendapat keracunan karbon monoksida jika mereka terdedah kepada gas. Terdapat dua komplikasi yang boleh dialami oleh seseorang individu yang berlainan bergantung kepada daya tahan tubuh mereka iaitu sama ada mereka akan mengalami komplikasi segera (akut) atau 13 .1. Jika gejala itu kurang jelas ia boleh menyebabkan kekeliruan dengan masalah kesihatan yang lain. pengsan dan boleh membawa maut.HBHE3203 Noraini Abdul Aziz 671001016168002 mereka lebih berisiko mendapat kesan kesihatan segera jika telah terdedah kepada karbon monoksida. Ianya juga boleh mengancam pertumbuhan dan perkembangan janin ibu mengandung. keracunan karbon monoksida juga boleh menjejaskan keupayaan darah untuk membawa dan menyerap oksigen. Pendedahan terhadap karbon monoksida dalam jangka masa yang panjang juga mengundang kepada penyakit sistem pernafasan dan pengaliran darah. Terdapat juga pesakit yang tidur boleh mati akibat dari keracunan karbon monoksida tanpa mengalami sebarang gejala.1 Simptom Jangkitan Tanda-tanda dan gejala keracunan karbon monoksida bergantung kepada tahap keracunan. selain daripada simptom yang dinyatakan di atas.

kita juga haruslah bertenang dan menghindari diri dari menjadi cemas serta menghadkan aktiviti fizikal supaya tidak memburukkan lagi keadaan. Bagi kes-kes yang tidak dapat diatasi dengan cara begitu atau keadaan mangsa tidak menunjukkan perubahan yang sepatutnya. mereka adalah dinasihatkan supaya berhati-hati dengan kemungkinan tersebut. Matikan atau tutupkan peralatan pembakaran atau relau yang sedang digunakan sebaik sahaja seseorang itu mengalami keracunan. Bagi pesakit yang mengalami komplikasi akut. Manakala. Dalam pada itu. mereka akan mendapat serangan jantung. sawan. bantuan dan rawatan hendaklah diberi dengan segera seperti membawa mangsa atau pesakit keluar dari kawasan yang tertutup atau tempat berlakunya kejadian itu. kompliksi lewat (delayed) akan menyebabkan mereka mengalami kekurangan daya ingatan ataupun kerosakan urat saraf. 5.2 Rawatan dan Bantuan Sekiranya seseorang itu mengalami keracunan karbon monoksida. Tingkap hendaklah dibuka bagi membolehkan pengaliran pengudaraan dan mengurangkan pengumpulan karbon monoksida. tidak sedar diri (koma) dan kematian.1. sebaik-baiknya mangsa hendaklah dengan segera dibawa ke klinik atau hospital untuk mendapatkan rawatan. 5.3 Cara Pencegahan dan Kawalan Penyakit "Mencegah adalah baik daripada mengubati". Sebagai langkah pencegahan bagi mengelakkan diri daripada keracunan gas karbon monoksida kita perlulah: • • Buka tingkap apabila memasak Kerap menyenggarakan enjin kereta 14 . Rawatan segera dapat mengelakkan keadaan mangsa menjadi lebih teruk.1.HBHE3203 Noraini Abdul Aziz 671001016168002 komplikasi lewat (delayed). Terutamanya kepada mereka yang diklasifikasikan kumpulan yang berisiko tinggi.

Ia boleh didapati di dalam air. sama ada untuk keperluan industri atau kegunaan seharian.HBHE3203 Noraini Abdul Aziz 671001016168002 • • • Menyenggarakan peralatan pembakaran bahan api Menyenggarakan relau (furnace) Pasangkan kipas ekzos di dapur atau di bangsal kereta (garaj) yang tertutup Selain itu. Kebanyakan kegunaannya tidaklah ditakrifkan sebagai berbahaya sekiranya ia digunakan dengan betul dan tidak disalahgunakan. Sumber plumbum yang paling mudah ditemui ialah yang tersebar di dalam tanah dan air. Plumbum mempunyai sifat dan kegunaan yang pelbagai. 1967). Plumbum adalah satu keluaran hasil bahan semula jadi yang banyak terdapat di dalam kerak bumi. Hidupkan kenderaan bermotor. 15 . Selaras dengan itu. Peristiwa keracunan yang disebabkan oleh raksa pernah direkodkan di Minamata dan Niigata Jepun sekitar tahun 1953 hingga 1960 akibat memakan makanan laut yang tercemar (Irukuyama.0 Penyakit Akibat Pencemaran Toksik Pepejal 6. plumbum serta raksa adalah bahan pencemar yang dapat mengancam nyawa manusia dan organisma lain.1. Plumbum dalam persekitaran boleh meningkat dengan banyaknya akibat daripada hasil pembakaran minyak petrol berplumbum. tanah dan tumbuh-tumbuhan.1 Keracunan Plumbum Sisa toksik yang mengandungi kadmium. • • • • 6. pastikan kita tidak melakukan perkara yang berikut untuk mengelakkan sebarang kemungkinan keracunan gas karbon monoksida: • Tinggalkan seseorang di dalam kereta yang tertutup dan dengan enjin yang hidup. atau di dalam bangsal kereta (garaj) yang tertutup. Tidur di dalam kereta dengan enjin yang dihidupkan Mengubahsuai ekzos kenderaan Memasak menggunakan dapur perkhemahan di dalam khemah yang tertutup.

Dari segi biologi. Setakat ini.HBHE3203 Noraini Abdul Aziz 671001016168002 kempen "gunakan minyak tanpa plumbum" merupakan satu langkah bijak mengurangkan kandungan plumbum di persekitaran. air dan tanah-tanih. Bagaimanapun beberapa gangguan di dalam fungsi biokimia telah dilaporkan berlaku pada kepekatan yang lebih rendah. Oleh itu kepekatan yang paling sesuai bagi kandungan plumbum dalam darah ialah sifar. 16 . Di dalam salah satu kajian yang pernah dilaporkan. Kanak-kanak lebih terdedah kepada bahaya dan keracunan plumbum kerana plumbum mudah diserap oleh tubuh yang sedang berkembang. Kanak-kanak juga berupaya menyerap peratus plumbum yang lebih tinggi iaitu 50 peratus berbanding orang dewasa. plumbum sebenarnya tidak mempunyai apa-apa nilai dalam tubuh walaupun di dalam kepekatan yang paling kecil. Pendedahan kepada kepekatan yang tinggi akan menyebabkan keadaan lebih teruk. kepekatan sehingga 30 pikogram/100ml darah adalah dianggap selamat dan boleh diterima. Satu kajian yang telah dijalankan di Amerika menunjukkan bahawa kandungan plumbum di udara dapat dikurangkan lebih berkesan dengan penggunaan minyak tanpa plumbum. Secara umum kita terdedah kepada plumbum yang lazimnya boleh didapati dari sumber-sumber alam semula jadi di sekeliling kita. Oleh itu seseorang kanak-kanak yang terdedah kepada plumbum pada sukatan yang sama saperti orang dewasa akan mengalami kesan yang lebih teruk berbanding orang dewasa. Kadar penyerapan ini meningkat sekiranya seseorang kanak-kanak itu mengalami kekurangan zat makanan. Kandungan plumbum di dalam tanah dan udara di bandar-bandar dan kawasan perusahaan selalunya lebih tinggi daripada kawasan luar bandar. Pengumpulannya di dalam badan yang sedang membesar akan mengganggu pertumbuhan semula jadi sel-sel di dalam tubuh. Ia memindahkan atau mengganti logam-logam lain daripada tapak ikatan di sel-sel yang berkenaan dan menyebabkan pelbagai kesan biokimia. kepekatan di antara 10 hingga 15 pikogram/100ml dan selebihnya boleh mengganggu dan melemahkan perkembangan psikomotor bagi kanak-kanak. Pendedahan yang berterusan terhadap plumbum walaupun di dalam jumlah yang kecil boleh mengakibatkan kerosakan yang dapat kita lihat ketika mereka belajar. Plumbum banyak tersebar di dalam udara.

Kesan toksik plumbum walaupun tidak dapat dilihat dengan jelas 17 . Menyimpan makanan.HBHE3203 Noraini Abdul Aziz 671001016168002 Secara ringkas sumber plumbum yang terdapat di persekitaran boleh diperolehi daripada: • • • • Tanah yang tercemar dan serpihan-serpihan cat Debu yang mengandungi plumbum di dalam air. Pensil warna dan warna air apabila dimakan.Debu pembakaran kertas yang menggunakan dakwat berwarna mencatatkan jumlah plumbum yang lebih tinggi iaitu sebanyak lebih kurang 58mg/kg. Plumbum ini datangnya daripada dakwat hitam yang digunakan. Relau pemprosesan logam dan kemudahan kitar-semula plumbum. Sesetengah barangan kosmetik. Kajian yang dijalankan terhadap kanak-kanak prasekolah mendapati di dalam sesetengah kes paras plumbum tersebut mencapai hingga lebih 35 mikrogram/100mililiter. Ini merupakan suatu paras yang membimbangkan. Kira-kira 5 miligram plumbum boleh didapati bagi setiap satu kilogram kertas • • • • • • surat khabar yang dibakar. bekas bateri dan kayu serta perabot kayu yang dicat dengan cat yang mengandungi plumbum. Air yang dimasak atau disimpan di dalam bekas yang mengandungi plumbum. Bagaimanapun jumlahnya adalah kecil berbanding jumlah plumbum yang tersebar akibat dari kegiatan atau aktiviti yang dikendalikan oleh manusia sendiri. Salah satu aktiviti paling tinggi kandungan plumbum di dalam udara ialah melalui penggunaan petrol berplumbum. buah-buahan terutama yang berasid di dalam bekas berplumbum. Pembakaran surat khabar. udara dan makanan. Ubat yang tercemar kebanyakannya terdiri daripada keluaran bahan-bahan radisional. Asap dari kenderaan yang menggunakan petrol berplumbum. proses alam semulajadi turut menyebarkan plumbum ke persekitaran. Sebagaimana yang diketahui. Maka dengan sebab itulah penggunaan kertas surat khabar sebagai bahan pembungkus tidak lagi digalakkan.

pembaik-pulihan ataupun pembersihan. Ini ditambah pula tabiat semula jadi kanak-kanak yang suka memasukkan sesuatu ke mulut mereka. kemungkinan kanakkanak terdedah kepada debu-debu tersebut adalah tinggi. Selain daripada itu. kes-kes keracunan plumbum juga turut dikaitkan dengan pendudukpenduduk yang tinggal terlalu hampir dengan kawasan perindustrian serta penggunaan cat berplumbum di rumah-rumah.Secara ringkas terdapat dua jenis plumbum yang lazim digunakan dalam formulasi cat ialah plumbum karbonat dan plumbum oksida. Oleh itu kempen 'gunakan petrol tanpa plumbum' yang disarankan oleh kerajaan patutlah mendapat kerjasama sepenuhnya daripada semua pihak. tiada gejala yang khusus dapat diperhatikan walaupun terdapat kajian yang mengaitkan kepekatan ini dengan kelakuan aneh serta penurunan tahap (IQ) pada kanak-kanak. Gejala keracunan yang lebih jelas hanya ditunjukkan apabila terdapat kandungan plumbum yang tinggi dalam darah. • Pada paras kepekatan di bawah 25 mikrogram/100 ml.1. 18 . tetapi kajian menunjukkan pada paras ini ia mengganggu keupayaan mental dan tahap pembelajaran kanak-kanak. Kini penggunaan cat berplumbum telah banyak berkurangan terutama untuk kegunaan di rumah-rumah. lantai dan tikar mahupun pada barang permainan kanak-kanak. Bahaya dari cat berplumbum ini timbul apabila seseoranga itu termakan akan serpihan yang mengandungi plumbum terutama semasa proses mengecat-semula. Debu-debu daripada kerja-kerja pembersihan mungkin melekat di perabot rumah.2 Simptom Jangkitan Tanda-tanda keracunan plumbum di dalam semua peringkat umur adalah tidak spesifik dan sering berlaku tanpa disedari. Sekiranya tidak dibersihkan dengan sempurna. 6. Plumbum dicampurkan ke dalam cat bertujuan mempercepatkan cat tersebut kering dan berkilat.HBHE3203 Noraini Abdul Aziz 671001016168002 pada paras ini.

• Keracunan yang serius berlaku apabila kepekatan plumbum dalam darah melebihi 70 mikrogram/100 ml. kalsium disodium versenat. 6. Kebanyakan kes ensefalopati (sejenis penyakit otak) terjadi apabila kepekatan plumbum darah meningkat sehingga 100 mikrogram/100 ml.HBHE3203 Noraini Abdul Aziz 671001016168002 • Pada kepekatan di antara 25 hingga 50 mikrogram/100 ml pula. Agen-agen yang dimaksudkan ialah dimerkaprol (atau nama lain BAL). Tahap kepekatan plumbum diperiksa dengan teliti sebelum sebarang bentuk rawatan perubatan diberikan. Seorang perempuan mengandung yang telah terdedah kepada plumbum akan mempunyai simpanan kandungan plumbum yang tinggi di dalam tulangnya. wanita mengandung yang mempunyai kadar plumbum dalam darah sebanyak 25 mikrogram/100 ml dapat mempengaruhi perkembangan mental dan fizikal janin. kandungan plumbum yang dianggap selamat dan boleh diterima oleh wanita mengandung dicadangkan agar tidak melebihi 10 mikrogram/100 ml (Rujuk Jadual 2). Pada tahap perkembangan janin yang lebih peka kepada plumbum berbanding orang dewasa.1.3 Rawatan dan Bantuan Terdapat beberapa jenis agen pengkelatan yang sering digunakan dalam menangani masalah keracunan ini. perkembangan janin akan terganggu. Selalunya pada 19 . Pendedahan kanak-kanak terhadap plumbum juga boleh berlaku secara tidak langsung. penisilamin serta asid dimerkaptopurik. gangguan buah pinggang dilapurkan berlaku. Perubahan-perubahan metabolik yang berlaku di dalam tubuh semasa mengandung boleh menyebabkan simpanan plumbum itu tadi dibebaskan ke dalam darah dan juga janin. Sekiranya seseorang wanita terdedah kepada kandungan plumbum yang tinggi semasa mengandung. Ia juga berupaya melembabkan halaju konduksi saraf. Ini akan menyebabkan janin terdedah kepada kandungan plumbum yang tinggi. Walau bagaimanapun rawatan mestilah dijalankan dengan berhatihati kerana agen-agen ini sendiri mempunyai kesan sampingan yang serius kalau pemberiannya tidak diawasi dengan teliti. gangguan usus seperti sembelit dan koliks sering berlaku apabila kepekatan plumbum dalam darah meningkat hingga 70 mikrogram/100 ml. Menurut beberapa laporan. • Gejala-gejala seperti kekurangan darah.

Memandangkan kanak-kanak merupakan golongan lebih terdedah kepada bahaya keracunan plumbum ini. pencegahan dan rawatan kearah menangani kes keracunan tersebut. Usaha-usaha mestilah terus dijalankan untuk mengawal dan seterusnya mengurangkan kes keracunan plumbum terutamanya di kalangan kanakkanak. Kita harus belajar daripada pengalaman. bekas-bekas bateri dan sebagainya apabila dibakar akan membebaskan plumbum. Pendidikan berterusan mengenai sumber-sumber lain yang terdapat di persekitaran adalah langkah yang baik dalam menganjurkan penjagaan kesihatan dalam masyarakat. Untuk orang dewasa. pengawalan dibuat dengan cuma mengenalpasti sumber plumbum dan mengasingkannya daripada mangsa. Bahan-bahan yang mengandungi plumbum seperti perabot-perabot lama yang dicat dengan cat berplumbum. sebahagian daripada masalah akan dapat diatasi. Kajian susulan yang lebih terperinci diperlukan sekiranya mangsa menunjukkan kepekatan plumbum yang tinggi dalam tubuhnya. Pembakaran secara terbuka merupakan satu lagi kegiatan yang menyebabkan kandungan plumbum di persekitaran meningkat. Komitmen dari semua peringkat adalah perlu. peraturan mengawalselia serta mengawasi tahap pendedahan yang mungkin mereka hadapi dalam tugas seharian mereka adalah mustahak.HBHE3203 Noraini Abdul Aziz 671001016168002 peringkat awal. Sumber-sumber plumbum di persekitaran hendaklah dikenalpasti dan penjelasan tentangnya diperluaskan. Sekiranya jika ia dapat dilakukan. Walau bagaimanapun ia bukanlah suatu perkara yang mudah. Program-program pendidikan diberikan sebagai salah satu usaha untuk mengawal agar pendedahan plumbum dapat dikurangkan. Pihak kerajaan dan bukan kerajaan seharusnya berganding tangan dalam mewujudkan satu usaha yang menyeluruh untuk mengurangkan sumbersumber plumbum. Pusat Kawalan dan Pencegahan Penyakit (Centres for Diseases Control and Prevention CDC) yang bertempat di Amerika Syarikat telah mengeluarkan satu garis panduan sebagai langkah pendidikan. Bagi kanak-kanak tumpuan mungkin boleh diberikan kepada kanak-kanak yang mungkin mengalami masalah kekurangan zat makanan dan persekitaran yang tercemar. Tahap kesedaran masyarakat harus dipertingkatkan lagi. kertas surat khabar berwarna dan tidak berwarna. Satu perkara yang jelas ialah pencegahan adalah lebih murah daripada mengubati. Oleh itu kawasan pelupusan dan pembakaran yang sesuai perlu diadakan untuk 20 . Secara amnya. kita mestilah berusaha untuk mengenalpasti sumber-sumber plumbum yang berada di sekeliling kita dan menjauhkannya daripada terus terdedah kepada kanak-kanak.

Air tersebut digunakan untuk membancuh makanan bayi tersebut. Apabila diperiksa bayi tersebut didapati makan sejenis ubat serbuk berwarna oren yang diperolehi daripada seorang pengamal perubatan tempatan. Serbuk ini kemudiannya dianalisis dan didapati mengandungi sebatian plumbum yang dikenakan sebagai plumbum tetraoksida di dalam kepekatan yang tinggi iaitu hampir 97 peratus. seorang bayi berumur 10 minggu dimasukkan ke hospital disebabkan sawan yang berlaku dengan tiba-tiba.4 Kes-kes Pesakit Berkaitan Keracunan Plumbum Di Mexico.Beberapa kes keracunan yang berpunca dari plumbum yang terkandung di dalam ubat-ubatan tradisional juga pernah dilaporkan. keradangan hidung dan pucat. Keracunan plumbum boleh berlaku tanpa disangka-sangka. Perkara ini menarik para pengkaji unutk membuat penyelidikan terhadap bahaya bekas-bekas yang dipateri dan dikelim yang menggunakan plumbum sebagai bahan utamanya. Beberapa 21 . Kajian selanjutnya mendapati air yang digunakan untuk menyediakan makanan bayi tersebut telah terlebih dahulu dimasak di dalam sebuah bekas khas yang dipateri dengan bahan pateri berplumbum. ia didapati mengandungi kandungan plumbum yang tinggi. Bayi itu kemudiannya disahkan mengalami kandungan plumbum tinggi dalam darahnya. plumbum sulfat dan plumbum nitrat. Selain tanda tersebut. kembung perut. Antara jenis-jenis plumbum yang ditemui ialah plumbum oksida. Penyimpanan makanan berasid dan panas di dalam bekas yang sedemikian boleh menyebabkan plumbum meresap keluar dengan mudah. 6. seorang bayi telah dimasukkan ke hospital dengan tanda-tanda seperti kesukaran bernafas. Dalam satu kejadian lain di Kanada. Apabila ubat-ubatan tersebut dihantar untuk dianalisis.HBHE3203 Noraini Abdul Aziz 671001016168002 mengawal kegiatan seperti ini daripada berlaku. Perkara ini membimbangkan para doktor kerana bayi tersebut hanya menerima susu dan dan makanan bayi sahaja. bayi itu kelihatan sihat dan normal. Ia juga mengalami cirit-birit berlendir hampir satu bulan sebelum dimasukkan ke hospital.1. Apabila dipanaskan plumbum itu meresap keluar dan berkumpul di bahagian bawah bekas berkenaan seterusnya masuk ke dalam air.

persekitaran yang sihat amat penting bagi kesinambungan kehidupan hidupan di muka bumi ini. Masalah pendedahan plumbum terhadap kanak-kanak ini memerlukan suatu cara yang berkesan untuk mengurangkan risiko yang dihadapi. Pencemaran terhadap alam sekitar boleh mengancam kesihatan dan keharmonian hidup manusia. kemajuan teknologi dan pembangunan haruslah seiring dengan penjagaan dan 22 .masyarakat dan negara serta mendatangkan kerugian masa dan wang yang banyak untuk rawatan dan kawalan penyakit. Justeru.HBHE3203 Noraini Abdul Aziz 671001016168002 kejadian lain turut membabitkan kandungan plumbum iaitu dalam kosmetik dan seramik. Ianya juga boleh menyebabkan kemusnahan hidup kepada individu. Air.0 PENUTUP Persekitaran merupakan satu keperluan bagi setiap organisma untuk hidup.Salah satu langkah yang berkesan untuk menangani masalah ini dengan menjauhkan dari sumber-sumber yang telah dikenalpasti kandungan plumbumnya. tanah dan udara adalah anugerah Allah kepada makhluknya maka adalah menjadi tanggungjawab manusia untuk menjaga anugerah Tuhan ini. 7. Dengan demikian.

kita perlu bertanggungjawab memastikan alam sekitar di sekeliling kita tidak tercemar dan selamat. penglibatan serta komitmen semua pihak adalah sangat diperlukan. Lantaran itu.HBHE3203 Noraini Abdul Aziz 671001016168002 pengawalan pencemaran alam sekitar. Sebagai seorang rakyat yang prihatin. Mencegah adalah lebih baik daripada mengubati. kita seharusnya memelihara alam sekitar dengan sebaiknya supaya generasi pada masa akan datang akan menikmati keindahan alam hasil ciptaan Tuhan yang Esa serta bebas daripada ancaman sebarang penyakit. Toksik dan bahan-bahan lain yang memberi kesan negatif seharusnya diuruskan dengan sebaiknya. bagi memastikan kesihatan dan persekitaran kita selamat untuk dihuni. Sebagai warga dunia yang menghuni bumi ini. LAMPIRAN 23 .

HBHE3203 Noraini Abdul Aziz 671001016168002 Gambar 1 : Pencemaran udara mengakibatkan asma 24 .

debu.kulat.wap kimia. PUNCA-PUNCA PENCEMARAN Pembakaran bahan api di kilang dan dalam enjin kenderaan bermotor Pembakaran sampah sarap dan hutan secara besar-besaran Penyemburan racun serangga dan bahan-bahan kimia Penggunaan gas klorofluorokarbon (CFC) BAHAN-BAHAN PENCEMAR Gas sulfur dioksida. karbon monoksid dan debu Gas karbon dioksida dan debu Gas dan kimia beracun Gas CFC 25 . habuk logam Jadual 1: Punca-punca pencemaran udara dan bahan-bahan pencemar utama yang dihasilkan.HBHE3203 Noraini Abdul Aziz 671001016168002 Gambar 2 : Pencemaran akibat hama. nitojen dioksida.

69 26 .19 D 20 . Kanak-kanak dalam kumpulan ini memerlukan penilaian perubatan dan perlu diasingkan dari punca pendedahan. namun kanak-kanak hendaklah diasingkan dari punca plumbum. Ujian susulan diperlukan. Kanak-kanak dalam kumpulan ini memerlukan pemerhatian perubatan termasuklah rawatan penawar dan penilaian persekitaran bagi menentukan punca plumbum C 15 .HBHE3203 Noraini Abdul Aziz 671001016168002 Jadual 2 : Cara Pencegahan dan Kawalan Penyakit Kepekatan plumbum dalam darah (mikrogram/100 ml) kurang dari 10 10 . Kanak-kanak di dalam kumpulan ini perlu diberi tindakan khas seperti makanan seimbang dan program pendidikan untuk mengurangkan kepekatan plumbum.44 E 45 .14 Kumpulan A B Langkah-langkah perlu diambil Tidak dianggap mengalami keracunan plumbum. Kumpulan ini perlu diberi perhatian. Walaupun rawatan mungkin tidak diperlukan. Tiada rawatan yang diperlukan untuk kumpulan ini. walaupun kanak-kanak ini tidak menunjukkan sebarang tanda keracunan. Penjejasan tahap kecerdasan boleh berlaku.

Amerika Syarikat. Rawatan perubatan dan pengasingan punca plumbum diperlukan segera.HBHE3203 Noraini Abdul Aziz 671001016168002 F melebihi 70 Kepekatan plumbum pada tahap bahaya. 1991 27 . Sumber: Pusat Kawalan dan Pencegahan Penyakit (CDC).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful