INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS PERLIS, JALAN BEHOR PULAI, 01000 KANGAR, PERLIS DARUL SUNNAH.

PENGAJIAN SOSIAL 2

OLEH :

SHERIL MIEZA YUSHIMA BT MD YUSOFF

Kesan Dasar Penswastaan & Dasar Pensyarikatan Malaysia Kepada Ekonomi Negara. 1 2 3 .Perkara Yang Akan Dibincangkan : Konsep Dasar Penswastaan & Dasar Pensyarikatan Malaysia Objektif Dasar Penswastaan & Dasar Pensyarikatan Malaysia diperkenalkan.

.

.

Penswastaan agensi/firma Kerajaan dan projekprojek baru/perkhidmatan pembangunan yang selalunya dilaksanakan oleh Kerajaan. harta dan liabiliti serta kakitangan. Melibatkan pemindahan mana-mana satu atau ketiga-tiga komponen organisasi iaitu tanggungjawab pengurusan. .Konsep Penswastaan (1983) Pemindahan aktiviti dan fungsi yang diuruskan oleh Kerajaan kepada sektor swasta.

Bentuk-bentuk Penswastaan 1)Penswastaan Secara Menyeluruh 2)Penswastaan Secara Sebahagian 3)Penswastaan SecaraTerpilih 4)Penswastaan Berbentuk Pengurusan. bercorak swasta 5)Penswastaan Secara Kontrak 6)Penswastaan Secara Pajakan 7)Penswastaan Berbentuk Pengurusan Swasta .

Objektif Penswastaan (i) Mengurangkan Bebanan Kewangan Kerajaan (ii) Meninggikan Kecekapan Dan Penghasilan Kerja (iii) Menggalakkan Pertumbuhan Ekonomi Dan Kekesanan Negara (iv) Mempercepatkan Pencapaian Matlamat dasar Ekonomi Baru .

Kesan Penswastaan Terhadap Ekonomi Negara .

Hartanah & Khidmat Pelanggan Khidmat Kerajaan Perlombongan dan Kuari Peratus (%) 22.82 7.37 5.55 15.Projek Yang Diswastakan Mengikut Sektor di Malaysia.27 8.9 . Hotel & Restoran Khidmat Lain Pertanian & Perhutanan Kewangan.27 11.39 4.84 6. 1991-1995 Sektor Pembinaan Pembuatan Perniagaan Borong & Runcit.

kanaikan pangkat dan latihan kepada kakitangan.Kebanyakan projek penswastaan dilaksanakan melalui penjualan ekuiti dan aset.12 bilion. pajakan. Kerajaan menambahkan pendapatan berulang seperti sewaan.81 bilion penjualan ekuiti dan RM2.59 bilion bagi perbelanjaan modal. .31 bilion daripada penjualan aset. Rancangan Malaysia Keenam membawa hasil RM14. pengurusan yang mengurangkan beban pentadbiran dari segi pengambilan pekerja. Kerajaan telah berjaya menjimatkan RM51. iaitu RM11.

 Membenarkan ekonomi dikuasai oleh sektor swasta. 4) Menawarkan saham kepada institusi awam seperti Amanah Saham Negeri.  Menggalakkan penyertaan bumiputera. 3) Meningkatkan pemilikan bumiputera. sejajar dengan Dasar Ekonomi Baru (DEB) 1) Melaksanakan program pembangunan untuk Industri KecilSederhana (IKS) 2) Mengenakan syarat 30% kerja kontrak projek yang diswastakan direzabkan untuk bumiputera. kepakaran dan kemahiran yang akan meningkatkan pengeluaran. Syarikat Malaysia yang bekerjasama dengan pemegang ekuiti asing dan kontrak pengurusan asing berpeluang menerima pendedahan teknologi baru. .Lembaga Tabung Haji (LUTH) dan Perbadanan Nasional Berhad (PNB)  Penswastaan berjaya mendapatkan dana melalui penggemblengan dana daripada pasaran ekuiti.

.

o Mengurangkan salah faham antara sektor swasta dan awam o Mempunyai satu matlamat untuk mencapai objektif negara o Mempromosi dan manjaga nama baik negara oMengubah peraturan dan prosedur yang tidak sesuai dalam sektor awam. . Menjalin dan mengukuhkan kerjasama yang akan menguntungkan kedua-dua sektor swasta dan sektor awam. Mahathir Mohamad. o Mempererat hubungan antara kamenterian dan jabatab kerajaan dengan jabatan dan badan berkanun. sektor swasta perlu mengambil inisiatif mengesyorkan prosedur kerja yang sesuai. Datuk Sri Dr.Konsep Pensyarikatan Malaysia Dilancarkan pada 25 Februari 1983. oleh Perdana Menteri ketika itu.

3) Syarikat yang menjadi milik bersama sektor awam dan sektor swasta. . 4) Negara akan mendapat pendapatan daripada cukai yang dikenakan ke atas keuntungan sektor swasta. manakala sektor swasta pula menperoleh perkhidmatan kerajaan agar kelulusan projek mereka dapat disegerakan. 2) Menjalin hubungan persaudaraan dengan memupuk persefahaman dan dan perkongsian maklumat.Objektif Pensyarikatan Malaysia 1) Memupuk kerjasama erat antara sektor awam dan sektor swasta.

Kesan Pensyarikatan Malaysia kepada Negara .

. 3) Memberi sumbangan besar yang besar ke arah kejayaan lain-lain dasar awam negara seperti Dasar Perindustrian negara. Dasar Pertanian Negara. 2) Menempatkan seramai 90 orang pegawai perkhidmatan awam di sektor swasta secara sementara pada tahun 1991. Penswastaan dan lain-lain.1) Majlis Galakan Eksport dan Majlis Perdagangan Malaysia yang berfungsi sebagai penel perunding telah ditubuhkan sebagai forum perbincangan pertemuan dan pertukaran antara sektor awam dengan sektor swasta.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful