INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS PERLIS, JALAN BEHOR PULAI, 01000 KANGAR, PERLIS DARUL SUNNAH.

PENGAJIAN SOSIAL 2

OLEH :

SHERIL MIEZA YUSHIMA BT MD YUSOFF

Kesan Dasar Penswastaan & Dasar Pensyarikatan Malaysia Kepada Ekonomi Negara.Perkara Yang Akan Dibincangkan : Konsep Dasar Penswastaan & Dasar Pensyarikatan Malaysia Objektif Dasar Penswastaan & Dasar Pensyarikatan Malaysia diperkenalkan. 1 2 3 .

.

.

Konsep Penswastaan (1983) Pemindahan aktiviti dan fungsi yang diuruskan oleh Kerajaan kepada sektor swasta. harta dan liabiliti serta kakitangan. Melibatkan pemindahan mana-mana satu atau ketiga-tiga komponen organisasi iaitu tanggungjawab pengurusan. . Penswastaan agensi/firma Kerajaan dan projekprojek baru/perkhidmatan pembangunan yang selalunya dilaksanakan oleh Kerajaan.

Bentuk-bentuk Penswastaan 1)Penswastaan Secara Menyeluruh 2)Penswastaan Secara Sebahagian 3)Penswastaan SecaraTerpilih 4)Penswastaan Berbentuk Pengurusan. bercorak swasta 5)Penswastaan Secara Kontrak 6)Penswastaan Secara Pajakan 7)Penswastaan Berbentuk Pengurusan Swasta .

Objektif Penswastaan (i) Mengurangkan Bebanan Kewangan Kerajaan (ii) Meninggikan Kecekapan Dan Penghasilan Kerja (iii) Menggalakkan Pertumbuhan Ekonomi Dan Kekesanan Negara (iv) Mempercepatkan Pencapaian Matlamat dasar Ekonomi Baru .

Kesan Penswastaan Terhadap Ekonomi Negara .

9 .39 4. Hartanah & Khidmat Pelanggan Khidmat Kerajaan Perlombongan dan Kuari Peratus (%) 22.27 11.84 6. Hotel & Restoran Khidmat Lain Pertanian & Perhutanan Kewangan.27 8.37 5.Projek Yang Diswastakan Mengikut Sektor di Malaysia.55 15. 1991-1995 Sektor Pembinaan Pembuatan Perniagaan Borong & Runcit.82 7.

Rancangan Malaysia Keenam membawa hasil RM14.31 bilion daripada penjualan aset.59 bilion bagi perbelanjaan modal. Kerajaan menambahkan pendapatan berulang seperti sewaan. pajakan. kanaikan pangkat dan latihan kepada kakitangan. pengurusan yang mengurangkan beban pentadbiran dari segi pengambilan pekerja.Kebanyakan projek penswastaan dilaksanakan melalui penjualan ekuiti dan aset. iaitu RM11. .81 bilion penjualan ekuiti dan RM2. Kerajaan telah berjaya menjimatkan RM51.12 bilion.

kepakaran dan kemahiran yang akan meningkatkan pengeluaran. Syarikat Malaysia yang bekerjasama dengan pemegang ekuiti asing dan kontrak pengurusan asing berpeluang menerima pendedahan teknologi baru.Lembaga Tabung Haji (LUTH) dan Perbadanan Nasional Berhad (PNB)  Penswastaan berjaya mendapatkan dana melalui penggemblengan dana daripada pasaran ekuiti.  Menggalakkan penyertaan bumiputera. 4) Menawarkan saham kepada institusi awam seperti Amanah Saham Negeri.  Membenarkan ekonomi dikuasai oleh sektor swasta. sejajar dengan Dasar Ekonomi Baru (DEB) 1) Melaksanakan program pembangunan untuk Industri KecilSederhana (IKS) 2) Mengenakan syarat 30% kerja kontrak projek yang diswastakan direzabkan untuk bumiputera. . 3) Meningkatkan pemilikan bumiputera.

.

o Mempererat hubungan antara kamenterian dan jabatab kerajaan dengan jabatan dan badan berkanun.Konsep Pensyarikatan Malaysia Dilancarkan pada 25 Februari 1983. . Menjalin dan mengukuhkan kerjasama yang akan menguntungkan kedua-dua sektor swasta dan sektor awam. Mahathir Mohamad. o Mengurangkan salah faham antara sektor swasta dan awam o Mempunyai satu matlamat untuk mencapai objektif negara o Mempromosi dan manjaga nama baik negara oMengubah peraturan dan prosedur yang tidak sesuai dalam sektor awam. oleh Perdana Menteri ketika itu. sektor swasta perlu mengambil inisiatif mengesyorkan prosedur kerja yang sesuai. Datuk Sri Dr.

. 2) Menjalin hubungan persaudaraan dengan memupuk persefahaman dan dan perkongsian maklumat. manakala sektor swasta pula menperoleh perkhidmatan kerajaan agar kelulusan projek mereka dapat disegerakan. 4) Negara akan mendapat pendapatan daripada cukai yang dikenakan ke atas keuntungan sektor swasta. 3) Syarikat yang menjadi milik bersama sektor awam dan sektor swasta.Objektif Pensyarikatan Malaysia 1) Memupuk kerjasama erat antara sektor awam dan sektor swasta.

Kesan Pensyarikatan Malaysia kepada Negara .

2) Menempatkan seramai 90 orang pegawai perkhidmatan awam di sektor swasta secara sementara pada tahun 1991. 3) Memberi sumbangan besar yang besar ke arah kejayaan lain-lain dasar awam negara seperti Dasar Perindustrian negara. Dasar Pertanian Negara. Penswastaan dan lain-lain.1) Majlis Galakan Eksport dan Majlis Perdagangan Malaysia yang berfungsi sebagai penel perunding telah ditubuhkan sebagai forum perbincangan pertemuan dan pertukaran antara sektor awam dengan sektor swasta. .