Dasar Penswastaan & Dasar Pensyarikatan Malaysia

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS PERLIS, JALAN BEHOR PULAI, 01000 KANGAR, PERLIS DARUL SUNNAH.

PENGAJIAN SOSIAL 2

OLEH :

SHERIL MIEZA YUSHIMA BT MD YUSOFF

1 2 3 .Perkara Yang Akan Dibincangkan : Konsep Dasar Penswastaan & Dasar Pensyarikatan Malaysia Objektif Dasar Penswastaan & Dasar Pensyarikatan Malaysia diperkenalkan. Kesan Dasar Penswastaan & Dasar Pensyarikatan Malaysia Kepada Ekonomi Negara.

.

.

.Konsep Penswastaan (1983) Pemindahan aktiviti dan fungsi yang diuruskan oleh Kerajaan kepada sektor swasta. Penswastaan agensi/firma Kerajaan dan projekprojek baru/perkhidmatan pembangunan yang selalunya dilaksanakan oleh Kerajaan. Melibatkan pemindahan mana-mana satu atau ketiga-tiga komponen organisasi iaitu tanggungjawab pengurusan. harta dan liabiliti serta kakitangan.

bercorak swasta 5)Penswastaan Secara Kontrak 6)Penswastaan Secara Pajakan 7)Penswastaan Berbentuk Pengurusan Swasta .Bentuk-bentuk Penswastaan 1)Penswastaan Secara Menyeluruh 2)Penswastaan Secara Sebahagian 3)Penswastaan SecaraTerpilih 4)Penswastaan Berbentuk Pengurusan.

Objektif Penswastaan (i) Mengurangkan Bebanan Kewangan Kerajaan (ii) Meninggikan Kecekapan Dan Penghasilan Kerja (iii) Menggalakkan Pertumbuhan Ekonomi Dan Kekesanan Negara (iv) Mempercepatkan Pencapaian Matlamat dasar Ekonomi Baru .

Kesan Penswastaan Terhadap Ekonomi Negara .

Projek Yang Diswastakan Mengikut Sektor di Malaysia.55 15.82 7.84 6. Hartanah & Khidmat Pelanggan Khidmat Kerajaan Perlombongan dan Kuari Peratus (%) 22.37 5.27 8.39 4.27 11. Hotel & Restoran Khidmat Lain Pertanian & Perhutanan Kewangan.9 . 1991-1995 Sektor Pembinaan Pembuatan Perniagaan Borong & Runcit.

Kebanyakan projek penswastaan dilaksanakan melalui penjualan ekuiti dan aset.12 bilion.81 bilion penjualan ekuiti dan RM2.59 bilion bagi perbelanjaan modal. . pengurusan yang mengurangkan beban pentadbiran dari segi pengambilan pekerja. Kerajaan menambahkan pendapatan berulang seperti sewaan. Kerajaan telah berjaya menjimatkan RM51. Rancangan Malaysia Keenam membawa hasil RM14. kanaikan pangkat dan latihan kepada kakitangan. iaitu RM11. pajakan.31 bilion daripada penjualan aset.

 Menggalakkan penyertaan bumiputera.Lembaga Tabung Haji (LUTH) dan Perbadanan Nasional Berhad (PNB)  Penswastaan berjaya mendapatkan dana melalui penggemblengan dana daripada pasaran ekuiti. sejajar dengan Dasar Ekonomi Baru (DEB) 1) Melaksanakan program pembangunan untuk Industri KecilSederhana (IKS) 2) Mengenakan syarat 30% kerja kontrak projek yang diswastakan direzabkan untuk bumiputera. 4) Menawarkan saham kepada institusi awam seperti Amanah Saham Negeri. . 3) Meningkatkan pemilikan bumiputera. Syarikat Malaysia yang bekerjasama dengan pemegang ekuiti asing dan kontrak pengurusan asing berpeluang menerima pendedahan teknologi baru.  Membenarkan ekonomi dikuasai oleh sektor swasta. kepakaran dan kemahiran yang akan meningkatkan pengeluaran.

.

oleh Perdana Menteri ketika itu. Menjalin dan mengukuhkan kerjasama yang akan menguntungkan kedua-dua sektor swasta dan sektor awam.Konsep Pensyarikatan Malaysia Dilancarkan pada 25 Februari 1983. . sektor swasta perlu mengambil inisiatif mengesyorkan prosedur kerja yang sesuai. o Mempererat hubungan antara kamenterian dan jabatab kerajaan dengan jabatan dan badan berkanun. o Mengurangkan salah faham antara sektor swasta dan awam o Mempunyai satu matlamat untuk mencapai objektif negara o Mempromosi dan manjaga nama baik negara oMengubah peraturan dan prosedur yang tidak sesuai dalam sektor awam. Mahathir Mohamad. Datuk Sri Dr.

3) Syarikat yang menjadi milik bersama sektor awam dan sektor swasta. manakala sektor swasta pula menperoleh perkhidmatan kerajaan agar kelulusan projek mereka dapat disegerakan.Objektif Pensyarikatan Malaysia 1) Memupuk kerjasama erat antara sektor awam dan sektor swasta. . 4) Negara akan mendapat pendapatan daripada cukai yang dikenakan ke atas keuntungan sektor swasta. 2) Menjalin hubungan persaudaraan dengan memupuk persefahaman dan dan perkongsian maklumat.

Kesan Pensyarikatan Malaysia kepada Negara .

Dasar Pertanian Negara.1) Majlis Galakan Eksport dan Majlis Perdagangan Malaysia yang berfungsi sebagai penel perunding telah ditubuhkan sebagai forum perbincangan pertemuan dan pertukaran antara sektor awam dengan sektor swasta. . 3) Memberi sumbangan besar yang besar ke arah kejayaan lain-lain dasar awam negara seperti Dasar Perindustrian negara. 2) Menempatkan seramai 90 orang pegawai perkhidmatan awam di sektor swasta secara sementara pada tahun 1991. Penswastaan dan lain-lain.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful