P. 1
KERJA KURSUS GEOGRAFI

KERJA KURSUS GEOGRAFI

|Views: 613|Likes:
Published by Syahrul CFt

More info:

Published by: Syahrul CFt on Sep 17, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/16/2013

pdf

text

original

KANDUNGAN

Senarai Kandungan

Muka Surat

Penghargaan Pendahuluan Objektif Kajian Kawasan Kajian Kaedah Kajian Dapatan Kajian Rumusan Rujukan Lampiran

1 2–3 4 5 - 11 12 13 – 22 23 24 25 - 30

Penghargaan
Segala puji-pujian dirafakkan kepada Allah s.w.t,Tuhan Pencipta sekalian alam,Tuhan yang mengurniakan pelbagai nikmat supaya hamba-Nya dapat pergunakan untuk kemudahan beribadah atau mengabdikan diri kepada-Nya. Selawat dan salam ditujukan kepada junjungan besar Nabi Muhammad s.a.w.,Rasul pilihan yang menunjukkan teladan akhlak mulia supaya menjadi contoh dan ikutan umatnya. Setinggi-tinggi kesyukuran ke hadrat illahi kerana limpah kurnia-Nya dapatlah saya menyiapkan tugasan ini dengan sempurna. Di ruangan yang mulia ini saya ingin mengambil kesempatan melontarkan selaut kalungan penghargaan dan terima kasih tidak bertepian kepada semua pihak yang terloibat secara langsung atau tidak langsung di dalam merialisasikan tugasan ini. Dedikasi istimewa ditujukan kepada abi dan umi tersayang di atas dorongan dan sokongan serta tunjuk ajar yang berterusan. Juga kepada guru tersayang iaitu cikgu Azizah binti Kadir. Jutaan terima kasih ditujukan khas kepada Pengetua dan pengurusan sekolah diatas nasihat dan dorongan semangat yang berterusan. Tidak lupa juga, ucapan penghargaan dan terima kasih tujukan kepada rakanrakan seperjuangan di atas kesudian untuk berkongsi maklumat dalam menyiapkan tugasan ini. Terima kasih juga saya ucapkan kepada responden yang tidak keberatan memberi kerjasama kepada saya ketika menjalankan kajian bagi menyempurnakan tugasan ini. Kepada semua terima kasih diucapkan. Sekian, terima kasih 1

Pemilihan Kampung Sentol Patah. Terengganu sebagai kawasan kajian. kaki tangan hospital. sayur-sayuran dan lain. Keistemawaan kampong ini bukan sahaja kerana kepelbagaian kegiatan ekonominya tetapi juga dapat dilihat dari aspek perubahan pandang darat fizikal dan budaya yang sangat pesat sekali. Marang. 2 . Ianya termasuklah kegiatan pertanian seperti kelapa sawit. polis dan lain-lain. Terengganu adalah amat bersesuian dengan tajuk kajian kerana di kampung ini terdapat kepelbagaian kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh penduduknya. Ada juga sebilangan penduduk di sini memilih sektor perkhidmatan sebagai kerjaya seperti berkhidmat sebagai guru. Jelas sekali kelihatan kawasan hutan paya air masin telah bertukan menjadi kolam penternakan udang harimau yang beroriantasikan ekspot. Marang. Bagi memenuhi keperluan ini saya dengan penuh yakin memilih kawasan kediaman saya iaitu Kampung Sentol Patah. kedai runcit. stor kayu. Selain itu juga terdapat sebilangan penduduk yang mengusahakan perniagaan seperti mengusahakan bengkel kraf tangan.Pendahuluan Kerja Kursus Geografi merupakan tugasan yang wajib dilaksanakan olen semua calon yang akan menduduki Peperiksaan Penilaian Menengah Rendah (PMR) tahun 2008. Bangunan-bangunan rumah kedai dan kediaman didirikan bagaikan cendawan tumbuh di sekitar kampong ini mengambarkan migrasi penduduk berlaku.bengkel perabut dan membuat makanan ringan.tembakau.getah.

Saya memilih negara Jepun sebagai negara perbandingan kerana negara Jepun merupakan sebuah negara maju dalam bidang ekonomi. perbandingan dengan Negara luar akan dilakukan secaya agak mendalam.Bagi melengkapkan kajian ini. 3 . Dasar diversifikasi dalam kegiatan ekonomi yang diamalkan telah membawa negara Jepun sebagai peneraju ekonomi dunia yang amat disegani.

5. Menilai dan meneliti tentang apakan sumbangan setiap kegiatan ekonomi tersebut terhadap pembangunan dan kemajuan di kawasan kajian. 2. 4 . Mengenalpasti dengan jelas tentang jenis-jenis kegiatan ekonomi yang dilaksanakan oleh penduduk – penduduk di kawasan kajian. Mengenalpasti apakah langkah-langkah sesuai yang akan diambil untuk mengurangkan dan seterusnya mengatasi kesan kegiatan ekonomi tersebut ke atas alam sekitar di kawasan kajian. 1. Membuat penilaian terhadap kesan-kesan yang dihasilkan oleh kegiatan ekonomi tersebut terhadap alam sekitar di kawasan kajian. Kajian ini juga dilakukan agar dapat melahirkan rasa bangga dan berbesar hati sebagai anak jati di kawasan kajian dan seterusnya dapat melahirkan rasa syukur yang tidak terhingga terhadap tuhan sekalian alam di atas anugerah-Nya yang tidak terhingga ini. 3. 4.Objektif Kajian Kajian ini di jalankan berdasarkan beberapa objektif yang ditetapkan sebagaimana berikut.

Kawasan Kajian Bagi merialisasikan kajian ini. Jarak dari Bandar Marang ialah 4. Dari segi bentuk muka bumi. 5 . Kampung ini terletak di antara Kampung Gong Nangka dan Kampung Star Kanan.5 kilometer dan boleh dihubungi melalui jalan raya. Dari segi lokasi pula. Kampung ini sangat menarik kerana terletak di tebing sungai Marang yang sangat bersih.secara keseluruhannya kampung ini terdiri tanah pamah yang subur kerana terbentuk hasil daripada mendapan sungai Marang yang merentasi kampung ini.Lokasi Kampung Sentol Patah dapat dilihat dengan jelas di internet melalui “Geogle Earth”.Jarak ke Kuala Terengganu ialah 14.5 kilometer melalui jalan raya dan 5. Hanya terdapat bukit-bukit kecil yang beralun di bahagian pedalaman ditumbuhi hutan dan semak samun. Juga dapat dilihat berdasar peta Daerah Marang yang dilampirkan serta peta lakar yang turut dilampirkan. Menurut beberapa responden yang ditemui nama kampung ini adalah berasal dari nama pokok iaitu pokok ‘Sentol’. Terdapat paya air masin di beberapa bahagian terutama di tepi sungai yang menjadi habitat kepada beberapa spisis hidupan air.maka kawasan kajian yang dipilih ialah sebuah kampung yang yang cukup menarik iaitu Kampung Kubu. Kampung Sentol Patah terletak dalam daerah Marang dan Mukim Rusila.3 kilo meter melalui jalan air .

Borangborang yang telah siap diisi turut dilampirkan bersama-sama kajian ini.selidik Melalui kaedah ini. Rujukan Kaedah rujukan juga digunakan dalam kajian ini. Temu – bual Temu-bual secara sepontan dapat dilakukan ketika berkunjung ke beberapa premis perniagaan seperti kedai runcit. 2. Antara kaedahkaedah tersebut adalah sebagaimana berikut. kedai makan. 12 . Soal . Pemerhatian Melalui kaedah ini. 1. gerai menjual goring pisang dan bengkel kfar tangan. Buku teks Goegrafi tingkatan 3 merupakan rujukan utama untuk mendapatkan maklumat berkaitan kegiatan ekonomi di negara Jepun sabagai satu perbandingan. 4. Rasa seronok ketika bermain air dan melihat sendiri ikan-ikan meloncat-loncat ketika menyambar makanan yang ditabur.pemerhatian umum dan khusus dilakukan terhadap kerja-kerja menternak udang harimau dan penternakan ikan dalam sangkar yang terletak di pinggir sungai di hujung kampung. Beberapa maklumat boleh didapati secara terus dari pengusaha-pengusaha premis tersebut. 3.Kaedah Kajian Beberapa kaedah yang difikirkan sesuai telah digunakan untuk mempastikan kajian ini dapat dilaksanakan dengan sempurna sebagaimana yang dirancang.boring-borang kaji selidik yang mengandungi beberapa maklumat ringkas diedar kepada beberapa responden yang terpilih.

Jenis. 3 daripadanya adalah nelayan sungai sepenuh masa dan selebihnya adalah penternak udang harimau dan ikan dalam sangkar. perniagaan.Dapatan Kajian 1.memukat dan menjala ikan. Melalui kajian ini didapati seramai 65 orang penduduk bekerja dalam sektor primer terutama pertanian. 13 . Berdasarkan pemerhatian yang dilakukan saiz kebun mereka sekitar 0. Antaranya ialah kegiatan pertanian.jenis kegiatan ekonomi.siakap merah dan kerapu.0 hektar sahaja dan diusahakan menggunakan peralatan yang terhad. Manakala jenis-jenis ikan yang biasa diternak pula ialah ikan siakap putih. pertanian sara diri ( padi sawah) dan pertanian pasar (sayur-sayuran dan buah-buahan). Berdasarkan kajian telah dikenalpasti beberapa kegiatan ekonomi dijalankan oleh penduduk-penduduk di kampung ini. Meraka mengusahakan beberapa jenis pertanian seperti pertanian jualan ( getah dan kelapa sawit). Antara aktiviti yang biasa dilakukan oleh nelaya sungai ialahn seperti memancing.5 hektar – 1. Terdapat kira-kira 15 orang penduduk disini terlibat didalam sektor perikanan. perikanan.Daripada jumlah itu.industri kecil dan perkhidmatan. Hasil pertanian terutama sayur-sayuran dijual di pasar berhampiran dan juga kepada pemborang.

ubat gigi dan sebagainya.terdapat juga segolongan penduduk yang mengusahakan industri kecil seperti menbuat barangan kraf daripada mengkuang dan rotan.sabun. 2 buah stor kayu dan 4 buah gerai makan di sekirat kampung ini.anggota polis dan lain-lain. Didapati terdapat sebilangan penduduk di kampung bekerja di sektor perkhidmatan seperti guru.Terdapat sebuah bengkel perabut di kampung ini. Terdapat 4 buah kedai runcit.gula. Selain itu.golongan ini hidup lebih selesa dan lebih mewah disebabkan kerjaya yang mereka ceburi. Walau bagaimanapun mereka menjalankan kegiatan ini secara kecil-kecilan sekadar memenuhi permintaan penduduk setempat sahaja.Seramai 10 orang penduduk pula terlibat dalam sektor perniagaan. 14 . Berdasarkan pemerhatian yang dilakukan.kebanyakan mereka berasal dari luar kawasan ini dan baru menetap dan mendiami rumah-rumah kediaman yang baru dibina disekitar kampung ini.kakitangan hospital. Di kedai runcit ini didapati ada dijual barang-barang keperluan harian penduduk setempat seperti beras. Berdasarkan beberapa responden yang ditemui.

Jadual 1: Kaitan Jenis Kegiatan Ekonomi dan Bilangan Penduduk Di Kampung Sentol Patah. Marang.Marang.Terengganu. Bilangan Penduduk Terlibat 64 orang 15 orang 10 orang 15 orang 3 orang 107 orang 70Sumber: 60 50 40 30 20 10 0 Pertanian Perikanan Perniagaan Perkhidmatan Awam/Swasta Industri Kecil/Bengkel Jenis Kegiatan Ekonomi Tajuk : Kegiatan Ekonomi dan Bilangan Pendududk Di Kempung Sentol Patah. 15 . Bil 1 2 3 4 5 Kegiatan Ekonomi Pertanian Perikanan Perniagaan Perkhidmatan Awam / Swasta Industri Kecil / Bengkel Jumlah Keseluruhan Bilangan Soal-selidik / responden. Terengganu.

Kepelbagaian kegiatan ekonomi di kawasan kajian telah mewujudkan banyak peluang pekerjaan kepada penduduk di kampung ini. Keadaan ini jelas .Perkhidmatan Awam/Swasta 13% Industri Kecil/Bengkel 2% Perniagaan 9% Perikanan 13% Pertanian 63% Tajuk: Bilangan Penduduk Kampung Sentol Patah ( Dalam Peratusan ) Yang Terlibat Dalam Pelbagai Kegiatan Ekonomi Di Kampung Sentol Patah. Marang. 16 2. Sumbangan kegiatan ekonomi terhadap pembangunan kawasan kajian.Terengganu.

perkhidnatan dan industri kecil.dapat dilihat apabila sebahagian penduduk terlibat di dalam sektor pertanian. Penternakan ikan dalam sangkar dilihat sangat berpotensi kerana mendapat permintaan yang tinggi terhadap sumber protin tersebut. Kegiatan ekonomi juga telah membawa kepada peningkatan insfastruktur di sekitar kampung ini. Sayur-sayuran . perniagaan. Kegiatan ekonomi ini juga merupakan punca pendapatan kepada penduduk setempat. Kegiatan penternakan udang harimau beroriantasikan ekspot telah meningkatkan pendapatan kepada penduduk disamping mewujudkan beberapa peluang pekerjaan yang baru. Jalan raya berturap mengganti jalan tanah merah dan bekalan elektrik terus ke kawasan penternakan udang harimau telah diwujudkan. perikanan. Penggunaan teknologi moden dalam aktiviti penternakan udang harimau jelas dapat dilihat apabila beberapa peralatan seperti kincir air diimpot daripada negara Jepun digunakan. Lokasi kampung dipinggir sungai memudahkan mereka mendapat ikan segar.Injin air perkuasa tinggi digunakan untuk menyedut air sungai ke dalam kolam.Pemindahan teknologi moden dapat dilakukan apabila penternakan disini diuruskan secara moden. 17 Suatu perkara yang menarik juga ialah penduduk disini kurang bergantung kepada barangan impot sebagai sumber makanan mereka.

Kesan-kesan kegiatan ekonomi terhadap alam sekitar Kemajuan dalam bidang ekonomi di kawasan kajian telah mendatangkan . kegiatan pertanian menyumbang sebanyak 15 % peluang pekerjaan kepada penduduk.Tamanan makanan terdiri daripada padi. Oleh yang demikiah sewajarnya kita merasa bangga dan bersyukur di atas nikmat rezki yang melimpah ruah di bumi yang indah tercinta ini.mudah didapati kerana kebanyakan penduduk menanamnya sendiri. Jepun merupakan negara perikanan terbesar didunia (15.gandum.6% hasil tangkapan dunia).Kawasan-kawasan perindustrian mega seperti Keihin-Yokohama-Tokyo – Nagasaki telah menghasilkan 30% penghasilan kilang yang diekspot ke seluruh dunia. Perkembangan sektor perindusterian di Jepun begitu pesat sekali. Di negara Jepun.teh. Sesungguhnya anugerah ini tidak ternilai dan terhitung banyaknya. Aktiviti perikanan pinggir pantai. 18 3. Buah-buahan seperti tembikai seolah-olah tidak bermusim di kampung ini.laut dalam. Tanaman dagangan pula terdiri daripada mulberi.berli dan ubi kentang. tembakau. gula bit dan biji rep.menangkap anjing laut dan ikan paus serta aktiviti menyelam untuk mendapatkan mutiara giat dilaksanakan di kawasan Teluk Ishi dan Pulau Shikoku.

burung bangau. Penggunaan baja kimia. Jalan raya berturap dibina dan bekalan elektirk disediakan dikawasan ini. Kawasan yang dahulunya gelap gelita pada waktu malam bertukar menjadi seperti sebuah taman pesisir air yang bergemerlapan. Dapat dilihat dengan jelas air alur menjadi semakin keruh terutama selepas hujan turun yang menunjukkan pencemaran air telah berlaku. Kawasan hutan paya air masin yang ditumbuhi pokok bakau dan nipah telah bertukar menjadi kolam-kolam besar. ikan belacak. Kawasan ini dahulunya adalah ‘taman permainan’ bagi sepsis-spesis tersebut telah hilang dek perubahan zaman.ketam batu dan ketam angin.kesan terhadap alam sekitar . 19 Penebangan hutan untuk dijadikan kepun kelapa sawit didapati telah mendedahkan kawasan tersebut kepada hakisan tanah. racun serangga dan racun rumpai dalam kegiatan pertanian pula banyak mendatangkan kesan negetif terhadap alam sekitar. Kegiatan penternakan udang harimau di kampung telah mengubah pandang darat fizikal kampung ini. Penggunaan racun serangga telah merosakkan ekosistem dan spisis-spisis serangga tertentu. monyet dan sebagainya. Didapati kandungan DDT didalam tahan telah meningkat dan ada bukti mmenunjukkan tanah menjadi semakin berasid. Antara kesan-kesan tersebut yang paling ketara adalah sebagaimana berikut. . Kegiatan ini juga dikenalpasti telah menghapuskan habitat sebahagian hidupan laut seperti ketan uca.

Ini adalah kerana ketam tersebut mungkin telah mati kerana pencemaran air tersebut. Langkah-langkah mengurangkan kesan kegiatan ekonomi terhadap alam sekitar. Sayangilah alam anugerah tuhan yang tidak terhingga ini.hasil tangkapan terutamanya ketam nipah semakin berkurangan. 20 4. kegiatan penangkapan ikan paus yang berleluasa menyebabkan haiwan mamalia tersebut semakin pupus.Selain itu fenomena jerebu juga sering berlaku di samping hujan asid yang mengancam kesihatan penduduk di kawasan tersebut. Di dapati bilangan ikan paus semakin berkurangan akibat penangkapan yang tidak terhad untuk tujuan perindustrian dan perubatan. Di negara Jepun. . Aktiviti perindustrian yang pesat mengakibatkan pencemaran udara dan bunyi yang teruk seperti di Kobe.Menurut seorang responden (nelayan sungai). Peningkatan suhu berlaku apabila bilangan kenderaan makin bertambah disamping bangunan pencakar langit dibina di merata-rata.Nagoya dan Tokyo. Menjaga keselamatan alam sekitar adalah tanggung jawab kita bersama. Di kawasan perbandaran pula didapati fenomena pulau haba berlaku. Para penduduk seharusnya diberi kesedaran tentang kesan-kesan negetif terhadap alam sekitar akibat kegiatan ekonomi yang mereka lakukan.

Pendidikan Alam Sekitar perlu dilaksanakan disekolah-sekolah secara formal dan dijadikan matapelajaran wajib di peringkat sekolah rendah lagi. Di kawasan pertanian. Pelbagai .penggunaan racun dan baja kimia dapat dikurangkan dengan mengunakan kaedah yang lebih mesra alam seperti menggunakan baja organic dari najis binatang ternakan. Aktiviti Penyelidikan dan pembangunan (R& D) juga telah dilakukan untuk mengatasi masalah alam sekitar. Dengan cara ini murid-murid akan lebih sensitif terhadap isu-isu yang berkaitan dengan alam sekitar disekeliling mereka. Kempen perlu dilaksanakan agar dapat menanamkan kesedaran yang mendalam terhadap penjagaan alam sekitar. 21 Penguatkuasaan undang-undang merupakan langkah yang paling ampuh dan mampu menangani gejala pencemaran terhadap alam sekitar. Kempen ini perlu melibatkan semua media massa seperti akhbar dan televisyen supaya kesannya lebih meluas.Bagi mengurangkan kesan-kesan negetif terhadap alam sekitar maka Langkah-langkah berikut perlu diambil. Kaedah biologi seperti penggunaan burung pungguk jelapang untuk menghapuskan makhluk perosak tanaman wajar diperluaskan dari masa ke semasa. Aktiviti kajian di kawasan tanah lembab telah berjaya mendedahkan betapa ekosistem di kawasan tersebut perlu dijaga dan dipelihara supaya dapat diwarisi sepanjang zaman.

kenderaan berkuasa solar dan elektrik di perkenalkan. Bekalan air dari sungai. Di kawasan Bandar pula. beberapa jenis kegiatan ekonomi dapat . pokok-pokok hiasan ditaman secara meluas bertujuan mengurangkan habuk dan bunyi bising. Melalui kajian ini. Rwatan sisa air di bandaraya Fokuoka dilakukan sejak tahun 1979 lagi. ‘Bullet Train’ yang menggunakan kuasa elektirk mampu mengangkut penumpang yang ramai dan tidak mencemarkan udara. Di negara Jepun. kajian ini telah dapat menghuraikan beberapa elemen penting yang dikehendaki. Air dirawat secara siraman atau ‘Reclaimed Water Use Project’.peraturan dan akta diperkenalkan dan dikuatkuasakan bagi mempastikan aspek penjagaan alam sekitar di pandang remeh oleh semua pihak. Daun-daun pokok akan bertindak sebagai perangkap habuk yang beterbangan dan bunyi bising di persekitarannya. 22 Rumusan Secara keseluruhannya. Bagai mengurangkan masalah pencemaran udara.tasik dan kolam yang tercemer dibersih dan dirawat terlebih dahulu sebelum dibekalkan kepada penduduk.

Kecantikan alam sekitar adalah anugerah yang tidak terhingga dan perlu dijaga untuk diwarisi sepanjang zaman. 21080 KUALA TERENGGANU Rujukan Kami : SMKPB 0502.03/12 . peluang-peluang pekerjaan.kemusnahan habitat hidupan laut jelas berlaku dapat dibuktikan didalam kajian. Kempen kesedaran alam sekitar. pencemaran sungai.perikanan dan lain-lain. Perubahan pandang darat fizikal.Kepelbagaian kegiatan ekonomi yang dilakukan telah mewujudkan kesan-kesan negetif di kawasan kajian. 23 KOD: TEA 4016  09 6181950 FAKS: 6189151 SMK PENGKALAN BERANGAN MARANG. pertambahan pendapatan dan seterusnya peningkatan taraf hidup pemduduk setempat.ditonjolkan seperti aktiviti pertanian.penternakan. penggunaan kaedah biologi dalam aktiviti pertanian dan penggunaan sumber yang mesra alam merupakan sebahagian langkah-langkah perlu untuk mengurangkan masalah tersebut. Seterusnya kepelbagaian kegiatan ekonomi tersebut telah menyumbang kearah kemajuan pembangunan di kawasan kajian.Perbandingan secara langsung dengan negara Jepun dalam setiap elemen yang dibincangkan adalah untuk mewujudkan rasa bangga terhadap tanah air tercinta. Pelbagai langkah telah dicadangkan untuk mengurangkan kesan-kesan tersebut ke atas alam sekitar. Sumbangan tersebut dapat dilihat dari segi pertambahan insfrastruktur.

2. 2004.PTS Publications & Distributors.Tarikh : 04 Mac 2008 KEPADA SESIAPA YANG BERKENAAN Tuan. 21040. Marang. Marang.Kad Pengenalan ________________________ ialah seorang murid tingkatan tiga di SMK Pengkalan Berangan. Pelajar ini sedang membuat kajian luar untuk memenuhi syarat kehendak Kementerian Pelajaran Malaysia bagi mata pelajaran Geografi KBSM. SMK Pengkalan Berangan. “ BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah. ---------------------------------( SITI AMINAH BT. ABU SAMAH) Pengetua. Kajian Geografi Tempatan (KGT) Pembawa surat ini ________________________________________ No.21040.Kerjasama dan bantuan tuan didahului dengan ucapan terima kasih. Rujukan 1.Terengganu.Terengganu. Sekian. . Buku Teks Geografi Tingkatan 3.

com Fokus U2 Goegrafi PMR.kitarsemula.google. Atlas Eksplorasi Geografi KBSM. 6. Google.my/le2003/Tables%206-1.com / maps 24 . Pustaka Fajar 2002.com / map?f = q&hl = +marang+terengganu & jsv = 107 http:// maps. http://www.treasury.2. Goh Cheng Leong.com.tutor. 5.my/lada/tourism/alam. Pelangi 2006. 3.gov. 8.pdf http://www.html www. 4. http:// maps. 7.

Nama responden . MARANG. TERENGGANU Bahagian A : Maklumat Peribadi : Haji Alwi bin Ismail 1.LAMPIRAN BORANG TEMU BUAL KEGIATAN EKONOMI PENDUDUK DI KAMPUNG SENTOL PATAH.

TERENGGANU Bahagian A : Maklumat Peribadi : Zakaria bin Ibrahin 1. Agama 5. Petani 2. Nama responden . Bangsa 4. MARANG. Sekolah rendah ( Darjah 1 -6 ) 3. Sekolah menengah ( Tingkatan 1. Bilangan ahli keluarga Bahagian B : : : : : : 52 tahun Melayu Islam Berkahwin 6 orang Taraf Pendidikan 1. Penternakan : Kegiatan Ekonomi 3. Perniagaan runcit 4. Status Perkahwinan 6. IPTA / IPTS 5.2. Lain-lain BORANG TEMU BUAL KEGIATAN EKONOMI PENDUDUK DI KAMPUNG SENTOL PATAH. Tidak mempunyai pendidikan formal 2.6) 4. Perkhidmatan kerajaan / swasta 5. Umur 3. Lain-lain Bahagian C 1.

TERENGGANU Bahagian A : Maklumat Peribadi : Haji Mohamad bin Ismail 1. Perniagaan runcit 4. IPTA / IPTS 5.2. Bilangan ahli keluarga Bahagian B : : : : : : 57 tahun Melayu Islam Berkahwin 9 orang Taraf Pendidikan 1. Umur 3. Bangsa 4. Lain-lain Bahagian C 1. Sekolah menengah ( Tingkatan 1. Petani 2. Agama 5. Perkhidmatan kerajaan / swasta 5. Sekolah rendah ( Darjah 1 -6 ) 3. Nama responden . Status Perkahwinan 6. Tidak mempunyai pendidikan formal 2. Penternakan : Kegiatan Ekonomi 3. Lain-lain BORANG TEMU BUAL KEGIATAN EKONOMI PENDUDUK DI KAMPUNG SENTOL PATAH.6) 4. MARANG.

MARANG. Perkhidmatan kerajaan / swasta 5.6) 4. Lain-lain Bahagian C 1. TERENGGANU Bahagian A : Maklumat Peribadi : Roslan bin Ibrahim 1. Perniagaan runcit 4. IPTA / IPTS 5. Petani 2. Bilangan ahli keluarga Bahagian B : : : : : : 58 tahun Melayu Islam Berkahwin 7 orang Taraf Pendidikan 1. Lain-lain BORANG TEMU BUAL KEGIATAN EKONOMI PENDUDUK DI KAMPUNG SENTOL PATAH. Tidak mempunyai pendidikan formal 2. Umur 3. Agama 5. Penternakan : Kegiatan Ekonomi 3. Nama responden . Status Perkahwinan 6. Bangsa 4. Sekolah menengah ( Tingkatan 1. Sekolah rendah ( Darjah 1 -6 ) 3.2.

TERENGGANU Bahagian A : Maklumat Peribadi : Abu Osman bin Ibrahim 1. Sekolah menengah ( Tingkatan 1. Umur 3. Status Perkahwinan 6. Perkhidmatan kerajaan / swasta 5.6) 4. Sekolah rendah ( Darjah 1 -6 ) 3. Nama responden . Lain-lain BORANG TEMU BUAL KEGIATAN EKONOMI PENDUDUK DI KAMPUNG SENTOL PATAH. IPTA / IPTS 5. Lain-lain Bahagian C 1. Tidak mempunyai pendidikan formal 2. Penternakan : Kegiatan Ekonomi 3. Bangsa 4. Bilangan ahli keluarga Bahagian B : : : : : : 46 tahun Melayu Islam Berkahwin 4 orang Taraf Pendidikan 1. Petani 2. MARANG.2. Agama 5. Perniagaan runcit 4.

IPTA / IPTS 5. Perniagaan runcit 4. Bangsa 4. Lain-lain Bahagian C 1. Status Perkahwinan 6. Sekolah menengah ( Tingkatan 1. Perkhidmatan kerajaan / swasta 5. Lain-lain BORANG TEMU BUAL KEGIATAN EKONOMI PENDUDUK DI KAMPUNG SENTOL PATAH. Petani 2.2. Sekolah rendah ( Darjah 1 -6 ) 3. TERENGGANU Bahagian A : Maklumat Peribadi : Abdullah bin Abd Ghani 1. Agama 5. Nama responden . Tidak mempunyai pendidikan formal 2.6) 4. Bilangan ahli keluarga Bahagian B : : : : : : 64 tahun Melayu Islam Berkahwin 10 orang Taraf Pendidikan 1. Umur 3. MARANG. Penternakan : Kegiatan Ekonomi 3.

Lain-lain .6) 4.2. Penternakan : Kegiatan Ekonomi 3. Tidak mempunyai pendidikan formal 2. Bangsa 4. IPTA / IPTS 5. Perkhidmatan kerajaan / swasta 5. Petani 2. Agama 5. Status Perkahwinan 6. Sekolah menengah ( Tingkatan 1. Umur 3. Bilangan ahli keluarga Bahagian B : : : : : : 45 tahun Melayu Islam Berkahwin 5 orang Taraf Pendidikan 1. Lain-lain Bahagian C 1. Sekolah rendah ( Darjah 1 -6 ) 3. Perniagaan runcit 4.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->