KANDUNGAN

Senarai Kandungan

Muka Surat

Penghargaan Pendahuluan Objektif Kajian Kawasan Kajian Kaedah Kajian Dapatan Kajian Rumusan Rujukan Lampiran

1 2–3 4 5 - 11 12 13 – 22 23 24 25 - 30

Penghargaan
Segala puji-pujian dirafakkan kepada Allah s.w.t,Tuhan Pencipta sekalian alam,Tuhan yang mengurniakan pelbagai nikmat supaya hamba-Nya dapat pergunakan untuk kemudahan beribadah atau mengabdikan diri kepada-Nya. Selawat dan salam ditujukan kepada junjungan besar Nabi Muhammad s.a.w.,Rasul pilihan yang menunjukkan teladan akhlak mulia supaya menjadi contoh dan ikutan umatnya. Setinggi-tinggi kesyukuran ke hadrat illahi kerana limpah kurnia-Nya dapatlah saya menyiapkan tugasan ini dengan sempurna. Di ruangan yang mulia ini saya ingin mengambil kesempatan melontarkan selaut kalungan penghargaan dan terima kasih tidak bertepian kepada semua pihak yang terloibat secara langsung atau tidak langsung di dalam merialisasikan tugasan ini. Dedikasi istimewa ditujukan kepada abi dan umi tersayang di atas dorongan dan sokongan serta tunjuk ajar yang berterusan. Juga kepada guru tersayang iaitu cikgu Azizah binti Kadir. Jutaan terima kasih ditujukan khas kepada Pengetua dan pengurusan sekolah diatas nasihat dan dorongan semangat yang berterusan. Tidak lupa juga, ucapan penghargaan dan terima kasih tujukan kepada rakanrakan seperjuangan di atas kesudian untuk berkongsi maklumat dalam menyiapkan tugasan ini. Terima kasih juga saya ucapkan kepada responden yang tidak keberatan memberi kerjasama kepada saya ketika menjalankan kajian bagi menyempurnakan tugasan ini. Kepada semua terima kasih diucapkan. Sekian, terima kasih 1

Pendahuluan Kerja Kursus Geografi merupakan tugasan yang wajib dilaksanakan olen semua calon yang akan menduduki Peperiksaan Penilaian Menengah Rendah (PMR) tahun 2008. Selain itu juga terdapat sebilangan penduduk yang mengusahakan perniagaan seperti mengusahakan bengkel kraf tangan. Bangunan-bangunan rumah kedai dan kediaman didirikan bagaikan cendawan tumbuh di sekitar kampong ini mengambarkan migrasi penduduk berlaku. Terengganu adalah amat bersesuian dengan tajuk kajian kerana di kampung ini terdapat kepelbagaian kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh penduduknya. kaki tangan hospital. sayur-sayuran dan lain. Ianya termasuklah kegiatan pertanian seperti kelapa sawit.tembakau. stor kayu. Jelas sekali kelihatan kawasan hutan paya air masin telah bertukan menjadi kolam penternakan udang harimau yang beroriantasikan ekspot.getah. Terengganu sebagai kawasan kajian. Ada juga sebilangan penduduk di sini memilih sektor perkhidmatan sebagai kerjaya seperti berkhidmat sebagai guru. polis dan lain-lain. 2 .bengkel perabut dan membuat makanan ringan. kedai runcit. Marang. Marang. Pemilihan Kampung Sentol Patah. Keistemawaan kampong ini bukan sahaja kerana kepelbagaian kegiatan ekonominya tetapi juga dapat dilihat dari aspek perubahan pandang darat fizikal dan budaya yang sangat pesat sekali. Bagi memenuhi keperluan ini saya dengan penuh yakin memilih kawasan kediaman saya iaitu Kampung Sentol Patah.

3 .Bagi melengkapkan kajian ini. Dasar diversifikasi dalam kegiatan ekonomi yang diamalkan telah membawa negara Jepun sebagai peneraju ekonomi dunia yang amat disegani. perbandingan dengan Negara luar akan dilakukan secaya agak mendalam. Saya memilih negara Jepun sebagai negara perbandingan kerana negara Jepun merupakan sebuah negara maju dalam bidang ekonomi.

2. 1.Objektif Kajian Kajian ini di jalankan berdasarkan beberapa objektif yang ditetapkan sebagaimana berikut. Kajian ini juga dilakukan agar dapat melahirkan rasa bangga dan berbesar hati sebagai anak jati di kawasan kajian dan seterusnya dapat melahirkan rasa syukur yang tidak terhingga terhadap tuhan sekalian alam di atas anugerah-Nya yang tidak terhingga ini. Mengenalpasti dengan jelas tentang jenis-jenis kegiatan ekonomi yang dilaksanakan oleh penduduk – penduduk di kawasan kajian. 3. Membuat penilaian terhadap kesan-kesan yang dihasilkan oleh kegiatan ekonomi tersebut terhadap alam sekitar di kawasan kajian. Menilai dan meneliti tentang apakan sumbangan setiap kegiatan ekonomi tersebut terhadap pembangunan dan kemajuan di kawasan kajian. 4. 4 . Mengenalpasti apakah langkah-langkah sesuai yang akan diambil untuk mengurangkan dan seterusnya mengatasi kesan kegiatan ekonomi tersebut ke atas alam sekitar di kawasan kajian. 5.

3 kilo meter melalui jalan air . Dari segi lokasi pula.5 kilometer dan boleh dihubungi melalui jalan raya. Kampung Sentol Patah terletak dalam daerah Marang dan Mukim Rusila. Terdapat paya air masin di beberapa bahagian terutama di tepi sungai yang menjadi habitat kepada beberapa spisis hidupan air. Jarak dari Bandar Marang ialah 4. Juga dapat dilihat berdasar peta Daerah Marang yang dilampirkan serta peta lakar yang turut dilampirkan.Jarak ke Kuala Terengganu ialah 14. Hanya terdapat bukit-bukit kecil yang beralun di bahagian pedalaman ditumbuhi hutan dan semak samun.secara keseluruhannya kampung ini terdiri tanah pamah yang subur kerana terbentuk hasil daripada mendapan sungai Marang yang merentasi kampung ini.maka kawasan kajian yang dipilih ialah sebuah kampung yang yang cukup menarik iaitu Kampung Kubu. Menurut beberapa responden yang ditemui nama kampung ini adalah berasal dari nama pokok iaitu pokok ‘Sentol’. Kampung ini terletak di antara Kampung Gong Nangka dan Kampung Star Kanan.Kawasan Kajian Bagi merialisasikan kajian ini. Dari segi bentuk muka bumi.Lokasi Kampung Sentol Patah dapat dilihat dengan jelas di internet melalui “Geogle Earth”. Kampung ini sangat menarik kerana terletak di tebing sungai Marang yang sangat bersih.5 kilometer melalui jalan raya dan 5. 5 .

Antara kaedahkaedah tersebut adalah sebagaimana berikut.pemerhatian umum dan khusus dilakukan terhadap kerja-kerja menternak udang harimau dan penternakan ikan dalam sangkar yang terletak di pinggir sungai di hujung kampung.boring-borang kaji selidik yang mengandungi beberapa maklumat ringkas diedar kepada beberapa responden yang terpilih. Borangborang yang telah siap diisi turut dilampirkan bersama-sama kajian ini. Soal . Temu – bual Temu-bual secara sepontan dapat dilakukan ketika berkunjung ke beberapa premis perniagaan seperti kedai runcit. kedai makan. 12 . 2. Rujukan Kaedah rujukan juga digunakan dalam kajian ini. Pemerhatian Melalui kaedah ini.selidik Melalui kaedah ini. Beberapa maklumat boleh didapati secara terus dari pengusaha-pengusaha premis tersebut. 3. 1. gerai menjual goring pisang dan bengkel kfar tangan. 4. Rasa seronok ketika bermain air dan melihat sendiri ikan-ikan meloncat-loncat ketika menyambar makanan yang ditabur.Kaedah Kajian Beberapa kaedah yang difikirkan sesuai telah digunakan untuk mempastikan kajian ini dapat dilaksanakan dengan sempurna sebagaimana yang dirancang. Buku teks Goegrafi tingkatan 3 merupakan rujukan utama untuk mendapatkan maklumat berkaitan kegiatan ekonomi di negara Jepun sabagai satu perbandingan.

Hasil pertanian terutama sayur-sayuran dijual di pasar berhampiran dan juga kepada pemborang. pertanian sara diri ( padi sawah) dan pertanian pasar (sayur-sayuran dan buah-buahan).memukat dan menjala ikan. Berdasarkan kajian telah dikenalpasti beberapa kegiatan ekonomi dijalankan oleh penduduk-penduduk di kampung ini. Berdasarkan pemerhatian yang dilakukan saiz kebun mereka sekitar 0.siakap merah dan kerapu.jenis kegiatan ekonomi. Terdapat kira-kira 15 orang penduduk disini terlibat didalam sektor perikanan. perikanan. Meraka mengusahakan beberapa jenis pertanian seperti pertanian jualan ( getah dan kelapa sawit).industri kecil dan perkhidmatan. Antara aktiviti yang biasa dilakukan oleh nelaya sungai ialahn seperti memancing. perniagaan.Daripada jumlah itu.5 hektar – 1. 13 . Manakala jenis-jenis ikan yang biasa diternak pula ialah ikan siakap putih.Dapatan Kajian 1.0 hektar sahaja dan diusahakan menggunakan peralatan yang terhad. 3 daripadanya adalah nelayan sungai sepenuh masa dan selebihnya adalah penternak udang harimau dan ikan dalam sangkar. Antaranya ialah kegiatan pertanian. Melalui kajian ini didapati seramai 65 orang penduduk bekerja dalam sektor primer terutama pertanian. Jenis.

sabun.ubat gigi dan sebagainya.Seramai 10 orang penduduk pula terlibat dalam sektor perniagaan.gula.kakitangan hospital. 2 buah stor kayu dan 4 buah gerai makan di sekirat kampung ini.terdapat juga segolongan penduduk yang mengusahakan industri kecil seperti menbuat barangan kraf daripada mengkuang dan rotan. Walau bagaimanapun mereka menjalankan kegiatan ini secara kecil-kecilan sekadar memenuhi permintaan penduduk setempat sahaja. Didapati terdapat sebilangan penduduk di kampung bekerja di sektor perkhidmatan seperti guru. Di kedai runcit ini didapati ada dijual barang-barang keperluan harian penduduk setempat seperti beras.Terdapat sebuah bengkel perabut di kampung ini.kebanyakan mereka berasal dari luar kawasan ini dan baru menetap dan mendiami rumah-rumah kediaman yang baru dibina disekitar kampung ini. Berdasarkan beberapa responden yang ditemui. Selain itu. 14 .golongan ini hidup lebih selesa dan lebih mewah disebabkan kerjaya yang mereka ceburi.anggota polis dan lain-lain. Terdapat 4 buah kedai runcit. Berdasarkan pemerhatian yang dilakukan.

Marang. Bilangan Penduduk Terlibat 64 orang 15 orang 10 orang 15 orang 3 orang 107 orang 70Sumber: 60 50 40 30 20 10 0 Pertanian Perikanan Perniagaan Perkhidmatan Awam/Swasta Industri Kecil/Bengkel Jenis Kegiatan Ekonomi Tajuk : Kegiatan Ekonomi dan Bilangan Pendududk Di Kempung Sentol Patah. 15 . Marang.Terengganu. Terengganu. Bil 1 2 3 4 5 Kegiatan Ekonomi Pertanian Perikanan Perniagaan Perkhidmatan Awam / Swasta Industri Kecil / Bengkel Jumlah Keseluruhan Bilangan Soal-selidik / responden.Jadual 1: Kaitan Jenis Kegiatan Ekonomi dan Bilangan Penduduk Di Kampung Sentol Patah.

16 2. Sumbangan kegiatan ekonomi terhadap pembangunan kawasan kajian. Kepelbagaian kegiatan ekonomi di kawasan kajian telah mewujudkan banyak peluang pekerjaan kepada penduduk di kampung ini. Marang. Keadaan ini jelas .Perkhidmatan Awam/Swasta 13% Industri Kecil/Bengkel 2% Perniagaan 9% Perikanan 13% Pertanian 63% Tajuk: Bilangan Penduduk Kampung Sentol Patah ( Dalam Peratusan ) Yang Terlibat Dalam Pelbagai Kegiatan Ekonomi Di Kampung Sentol Patah.Terengganu.

perikanan.dapat dilihat apabila sebahagian penduduk terlibat di dalam sektor pertanian. 17 Suatu perkara yang menarik juga ialah penduduk disini kurang bergantung kepada barangan impot sebagai sumber makanan mereka.Pemindahan teknologi moden dapat dilakukan apabila penternakan disini diuruskan secara moden. Kegiatan ekonomi juga telah membawa kepada peningkatan insfastruktur di sekitar kampung ini. perniagaan. Jalan raya berturap mengganti jalan tanah merah dan bekalan elektrik terus ke kawasan penternakan udang harimau telah diwujudkan. Kegiatan penternakan udang harimau beroriantasikan ekspot telah meningkatkan pendapatan kepada penduduk disamping mewujudkan beberapa peluang pekerjaan yang baru.Injin air perkuasa tinggi digunakan untuk menyedut air sungai ke dalam kolam. Kegiatan ekonomi ini juga merupakan punca pendapatan kepada penduduk setempat. Penternakan ikan dalam sangkar dilihat sangat berpotensi kerana mendapat permintaan yang tinggi terhadap sumber protin tersebut. perkhidnatan dan industri kecil. Penggunaan teknologi moden dalam aktiviti penternakan udang harimau jelas dapat dilihat apabila beberapa peralatan seperti kincir air diimpot daripada negara Jepun digunakan. Sayur-sayuran . Lokasi kampung dipinggir sungai memudahkan mereka mendapat ikan segar.

mudah didapati kerana kebanyakan penduduk menanamnya sendiri.menangkap anjing laut dan ikan paus serta aktiviti menyelam untuk mendapatkan mutiara giat dilaksanakan di kawasan Teluk Ishi dan Pulau Shikoku. tembakau. gula bit dan biji rep. Oleh yang demikiah sewajarnya kita merasa bangga dan bersyukur di atas nikmat rezki yang melimpah ruah di bumi yang indah tercinta ini. Jepun merupakan negara perikanan terbesar didunia (15.Tamanan makanan terdiri daripada padi.teh. Perkembangan sektor perindusterian di Jepun begitu pesat sekali. Di negara Jepun.berli dan ubi kentang. Kesan-kesan kegiatan ekonomi terhadap alam sekitar Kemajuan dalam bidang ekonomi di kawasan kajian telah mendatangkan .6% hasil tangkapan dunia). Tanaman dagangan pula terdiri daripada mulberi. Buah-buahan seperti tembikai seolah-olah tidak bermusim di kampung ini. Aktiviti perikanan pinggir pantai. kegiatan pertanian menyumbang sebanyak 15 % peluang pekerjaan kepada penduduk.laut dalam. Sesungguhnya anugerah ini tidak ternilai dan terhitung banyaknya. 18 3.Kawasan-kawasan perindustrian mega seperti Keihin-Yokohama-Tokyo – Nagasaki telah menghasilkan 30% penghasilan kilang yang diekspot ke seluruh dunia.gandum.

Penggunaan racun serangga telah merosakkan ekosistem dan spisis-spisis serangga tertentu.kesan terhadap alam sekitar . Kawasan yang dahulunya gelap gelita pada waktu malam bertukar menjadi seperti sebuah taman pesisir air yang bergemerlapan. racun serangga dan racun rumpai dalam kegiatan pertanian pula banyak mendatangkan kesan negetif terhadap alam sekitar. 19 Penebangan hutan untuk dijadikan kepun kelapa sawit didapati telah mendedahkan kawasan tersebut kepada hakisan tanah.ketam batu dan ketam angin. . Didapati kandungan DDT didalam tahan telah meningkat dan ada bukti mmenunjukkan tanah menjadi semakin berasid. monyet dan sebagainya.burung bangau. Kawasan ini dahulunya adalah ‘taman permainan’ bagi sepsis-spesis tersebut telah hilang dek perubahan zaman. ikan belacak. Kegiatan penternakan udang harimau di kampung telah mengubah pandang darat fizikal kampung ini. Kegiatan ini juga dikenalpasti telah menghapuskan habitat sebahagian hidupan laut seperti ketan uca. Dapat dilihat dengan jelas air alur menjadi semakin keruh terutama selepas hujan turun yang menunjukkan pencemaran air telah berlaku. Antara kesan-kesan tersebut yang paling ketara adalah sebagaimana berikut. Jalan raya berturap dibina dan bekalan elektirk disediakan dikawasan ini. Kawasan hutan paya air masin yang ditumbuhi pokok bakau dan nipah telah bertukar menjadi kolam-kolam besar. Penggunaan baja kimia.

Selain itu fenomena jerebu juga sering berlaku di samping hujan asid yang mengancam kesihatan penduduk di kawasan tersebut. 20 4. Sayangilah alam anugerah tuhan yang tidak terhingga ini. Di negara Jepun.Menurut seorang responden (nelayan sungai). Aktiviti perindustrian yang pesat mengakibatkan pencemaran udara dan bunyi yang teruk seperti di Kobe. Langkah-langkah mengurangkan kesan kegiatan ekonomi terhadap alam sekitar.hasil tangkapan terutamanya ketam nipah semakin berkurangan. Di kawasan perbandaran pula didapati fenomena pulau haba berlaku. Menjaga keselamatan alam sekitar adalah tanggung jawab kita bersama. kegiatan penangkapan ikan paus yang berleluasa menyebabkan haiwan mamalia tersebut semakin pupus.Nagoya dan Tokyo. . Para penduduk seharusnya diberi kesedaran tentang kesan-kesan negetif terhadap alam sekitar akibat kegiatan ekonomi yang mereka lakukan. Peningkatan suhu berlaku apabila bilangan kenderaan makin bertambah disamping bangunan pencakar langit dibina di merata-rata. Ini adalah kerana ketam tersebut mungkin telah mati kerana pencemaran air tersebut. Di dapati bilangan ikan paus semakin berkurangan akibat penangkapan yang tidak terhad untuk tujuan perindustrian dan perubatan.

Kaedah biologi seperti penggunaan burung pungguk jelapang untuk menghapuskan makhluk perosak tanaman wajar diperluaskan dari masa ke semasa. Aktiviti Penyelidikan dan pembangunan (R& D) juga telah dilakukan untuk mengatasi masalah alam sekitar.Bagi mengurangkan kesan-kesan negetif terhadap alam sekitar maka Langkah-langkah berikut perlu diambil.penggunaan racun dan baja kimia dapat dikurangkan dengan mengunakan kaedah yang lebih mesra alam seperti menggunakan baja organic dari najis binatang ternakan. Dengan cara ini murid-murid akan lebih sensitif terhadap isu-isu yang berkaitan dengan alam sekitar disekeliling mereka. Di kawasan pertanian. Kempen ini perlu melibatkan semua media massa seperti akhbar dan televisyen supaya kesannya lebih meluas. Pendidikan Alam Sekitar perlu dilaksanakan disekolah-sekolah secara formal dan dijadikan matapelajaran wajib di peringkat sekolah rendah lagi. Kempen perlu dilaksanakan agar dapat menanamkan kesedaran yang mendalam terhadap penjagaan alam sekitar. Aktiviti kajian di kawasan tanah lembab telah berjaya mendedahkan betapa ekosistem di kawasan tersebut perlu dijaga dan dipelihara supaya dapat diwarisi sepanjang zaman. 21 Penguatkuasaan undang-undang merupakan langkah yang paling ampuh dan mampu menangani gejala pencemaran terhadap alam sekitar. Pelbagai .

Di negara Jepun. Bekalan air dari sungai. Rwatan sisa air di bandaraya Fokuoka dilakukan sejak tahun 1979 lagi. Melalui kajian ini. Bagai mengurangkan masalah pencemaran udara. Air dirawat secara siraman atau ‘Reclaimed Water Use Project’. Di kawasan Bandar pula. kajian ini telah dapat menghuraikan beberapa elemen penting yang dikehendaki. kenderaan berkuasa solar dan elektrik di perkenalkan. pokok-pokok hiasan ditaman secara meluas bertujuan mengurangkan habuk dan bunyi bising.tasik dan kolam yang tercemer dibersih dan dirawat terlebih dahulu sebelum dibekalkan kepada penduduk. ‘Bullet Train’ yang menggunakan kuasa elektirk mampu mengangkut penumpang yang ramai dan tidak mencemarkan udara. 22 Rumusan Secara keseluruhannya.peraturan dan akta diperkenalkan dan dikuatkuasakan bagi mempastikan aspek penjagaan alam sekitar di pandang remeh oleh semua pihak. Daun-daun pokok akan bertindak sebagai perangkap habuk yang beterbangan dan bunyi bising di persekitarannya. beberapa jenis kegiatan ekonomi dapat .

03/12 .Kepelbagaian kegiatan ekonomi yang dilakukan telah mewujudkan kesan-kesan negetif di kawasan kajian.Perbandingan secara langsung dengan negara Jepun dalam setiap elemen yang dibincangkan adalah untuk mewujudkan rasa bangga terhadap tanah air tercinta. 23 KOD: TEA 4016  09 6181950 FAKS: 6189151 SMK PENGKALAN BERANGAN MARANG. Sumbangan tersebut dapat dilihat dari segi pertambahan insfrastruktur. peluang-peluang pekerjaan.penternakan. Kecantikan alam sekitar adalah anugerah yang tidak terhingga dan perlu dijaga untuk diwarisi sepanjang zaman. pencemaran sungai. 21080 KUALA TERENGGANU Rujukan Kami : SMKPB 0502.kemusnahan habitat hidupan laut jelas berlaku dapat dibuktikan didalam kajian. Seterusnya kepelbagaian kegiatan ekonomi tersebut telah menyumbang kearah kemajuan pembangunan di kawasan kajian. pertambahan pendapatan dan seterusnya peningkatan taraf hidup pemduduk setempat.ditonjolkan seperti aktiviti pertanian. Kempen kesedaran alam sekitar. Perubahan pandang darat fizikal.perikanan dan lain-lain. penggunaan kaedah biologi dalam aktiviti pertanian dan penggunaan sumber yang mesra alam merupakan sebahagian langkah-langkah perlu untuk mengurangkan masalah tersebut. Pelbagai langkah telah dicadangkan untuk mengurangkan kesan-kesan tersebut ke atas alam sekitar.

Terengganu.21040.Kerjasama dan bantuan tuan didahului dengan ucapan terima kasih. Marang. Sekian. Pelajar ini sedang membuat kajian luar untuk memenuhi syarat kehendak Kementerian Pelajaran Malaysia bagi mata pelajaran Geografi KBSM. ---------------------------------( SITI AMINAH BT. Rujukan 1. 2. “ BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah. SMK Pengkalan Berangan. Marang. ABU SAMAH) Pengetua.Kad Pengenalan ________________________ ialah seorang murid tingkatan tiga di SMK Pengkalan Berangan. 2004.PTS Publications & Distributors. . 21040.Terengganu. Kajian Geografi Tempatan (KGT) Pembawa surat ini ________________________________________ No. Buku Teks Geografi Tingkatan 3.Tarikh : 04 Mac 2008 KEPADA SESIAPA YANG BERKENAAN Tuan.

com. http:// maps. http://www.kitarsemula.pdf http://www. 7. 4.google. Goh Cheng Leong.com Fokus U2 Goegrafi PMR. 8.my/lada/tourism/alam.treasury.2. 5.html www.com / maps 24 . 6. 3.gov. Google. Pustaka Fajar 2002.com / map?f = q&hl = +marang+terengganu & jsv = 107 http:// maps.tutor. Atlas Eksplorasi Geografi KBSM. Pelangi 2006.my/le2003/Tables%206-1.

Nama responden . MARANG.LAMPIRAN BORANG TEMU BUAL KEGIATAN EKONOMI PENDUDUK DI KAMPUNG SENTOL PATAH. TERENGGANU Bahagian A : Maklumat Peribadi : Haji Alwi bin Ismail 1.

Tidak mempunyai pendidikan formal 2. IPTA / IPTS 5. Penternakan : Kegiatan Ekonomi 3. Sekolah menengah ( Tingkatan 1. Bilangan ahli keluarga Bahagian B : : : : : : 52 tahun Melayu Islam Berkahwin 6 orang Taraf Pendidikan 1. Agama 5. Bangsa 4. Sekolah rendah ( Darjah 1 -6 ) 3. Lain-lain BORANG TEMU BUAL KEGIATAN EKONOMI PENDUDUK DI KAMPUNG SENTOL PATAH. Umur 3. Status Perkahwinan 6. Nama responden . MARANG.2. Lain-lain Bahagian C 1. Petani 2.6) 4. Perkhidmatan kerajaan / swasta 5. TERENGGANU Bahagian A : Maklumat Peribadi : Zakaria bin Ibrahin 1. Perniagaan runcit 4.

TERENGGANU Bahagian A : Maklumat Peribadi : Haji Mohamad bin Ismail 1. Lain-lain BORANG TEMU BUAL KEGIATAN EKONOMI PENDUDUK DI KAMPUNG SENTOL PATAH. Sekolah rendah ( Darjah 1 -6 ) 3. Tidak mempunyai pendidikan formal 2. Umur 3.6) 4. Petani 2. Agama 5. Status Perkahwinan 6. Lain-lain Bahagian C 1. Bilangan ahli keluarga Bahagian B : : : : : : 57 tahun Melayu Islam Berkahwin 9 orang Taraf Pendidikan 1. MARANG. IPTA / IPTS 5. Sekolah menengah ( Tingkatan 1. Perkhidmatan kerajaan / swasta 5.2. Penternakan : Kegiatan Ekonomi 3. Bangsa 4. Perniagaan runcit 4. Nama responden .

Lain-lain Bahagian C 1. TERENGGANU Bahagian A : Maklumat Peribadi : Roslan bin Ibrahim 1. Perkhidmatan kerajaan / swasta 5. Bilangan ahli keluarga Bahagian B : : : : : : 58 tahun Melayu Islam Berkahwin 7 orang Taraf Pendidikan 1. Penternakan : Kegiatan Ekonomi 3.6) 4. Tidak mempunyai pendidikan formal 2. Status Perkahwinan 6. Agama 5. Nama responden . Umur 3.2. Bangsa 4. MARANG. IPTA / IPTS 5. Lain-lain BORANG TEMU BUAL KEGIATAN EKONOMI PENDUDUK DI KAMPUNG SENTOL PATAH. Perniagaan runcit 4. Petani 2. Sekolah menengah ( Tingkatan 1. Sekolah rendah ( Darjah 1 -6 ) 3.

Perniagaan runcit 4. Lain-lain BORANG TEMU BUAL KEGIATAN EKONOMI PENDUDUK DI KAMPUNG SENTOL PATAH.6) 4. Umur 3. IPTA / IPTS 5. MARANG. Petani 2. Bangsa 4. Tidak mempunyai pendidikan formal 2. TERENGGANU Bahagian A : Maklumat Peribadi : Abu Osman bin Ibrahim 1. Sekolah menengah ( Tingkatan 1. Nama responden . Agama 5. Status Perkahwinan 6.2. Perkhidmatan kerajaan / swasta 5. Lain-lain Bahagian C 1. Sekolah rendah ( Darjah 1 -6 ) 3. Bilangan ahli keluarga Bahagian B : : : : : : 46 tahun Melayu Islam Berkahwin 4 orang Taraf Pendidikan 1. Penternakan : Kegiatan Ekonomi 3.

Sekolah menengah ( Tingkatan 1. Penternakan : Kegiatan Ekonomi 3. Perkhidmatan kerajaan / swasta 5. Agama 5. Umur 3. Nama responden . MARANG. TERENGGANU Bahagian A : Maklumat Peribadi : Abdullah bin Abd Ghani 1. Perniagaan runcit 4. Lain-lain BORANG TEMU BUAL KEGIATAN EKONOMI PENDUDUK DI KAMPUNG SENTOL PATAH. Bilangan ahli keluarga Bahagian B : : : : : : 64 tahun Melayu Islam Berkahwin 10 orang Taraf Pendidikan 1. Petani 2. Sekolah rendah ( Darjah 1 -6 ) 3.2. Tidak mempunyai pendidikan formal 2. Bangsa 4. Lain-lain Bahagian C 1. Status Perkahwinan 6.6) 4. IPTA / IPTS 5.

Lain-lain . Agama 5. Lain-lain Bahagian C 1. Penternakan : Kegiatan Ekonomi 3. Status Perkahwinan 6. Petani 2. Umur 3. Perniagaan runcit 4. Sekolah rendah ( Darjah 1 -6 ) 3. Bangsa 4.6) 4. Tidak mempunyai pendidikan formal 2. IPTA / IPTS 5. Perkhidmatan kerajaan / swasta 5. Sekolah menengah ( Tingkatan 1.2. Bilangan ahli keluarga Bahagian B : : : : : : 45 tahun Melayu Islam Berkahwin 5 orang Taraf Pendidikan 1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful