SEKOLAH TINGGI, MUAR , 2010 Koleksi Soalan SEJARAH kertas 2 ( MALAYSIA, ASIA TENGGARA, ASIA SELATAN DAN TIMUR

JAUH- ( INDIA CHINA JEPUN ) STPM ( tahun 2001 – 2009 )
Tahu n 2001 2001 2002 2002 2003 2003 2004 2005 2005 2006 2006 2007 2008 2008 2009 2009 2009 2010 2001 2001 2002 2002 2003 BHG.A 1.Huraikan perbezaan antara Adat Pepatih dengan Adat Temenggung yang diamalkan oleh masyarakat Melayu pada abad ke-19. 2. Terangkan bagaimana kuasa raja-raja Melayu diperkukuh sebagai kuasa yg tertinggi dalam sistem politik Melayu sebelum kedatangan kuasa Barat 1. Terangkan struktur sosial masyarakat Melayu sebelum campur tangan British pada tahun 1874. 2. Bincangkan Hukum Adat yang diamalkan di Tanah Melayu,Sabah, dan Sarawak sebelum campur tangan British. 1. Huraikan perubahan yang berlaku dalam sistem pemerintahan beraja dan pembesar Melayu di Perak dari tahun 1874 hingga tahun 1909. 2. Galurkan perkembangan sistem ekonomi masyarakat Malaysia sehingga akhir abad ke-19. 1. Bincangkan jenis-jenis hamba dan kesan pemerintahan British terhadap system perhambaan di Tanah Melayu 1. Sebelum campur tangan British di Negeri-negeri Melayu golongan pembesar Melayu mempunyai kuasa politik, ekonomi dan sosial dalam pemerintahan. Bincangkan. 2. Bincangkan ekonomi bercorak komersil di Sarawak pada abad ke 19 1. Huraikan struktur masyarakat Melayu di Tanah Melayu sebelum tahun 1874. 2. Masyarakat Melayu sebelum kedatangan British bukanlah masyarakat pertanian semata-mata. Bincangkan. 1. Bincangkan peranan adat dalam kehidupan masyarakat Melayu sebelum campur tangan British. 1.Bincangkan peranan pembesar Melayu di Pahang sebelum campur tangan British. 2. Bincangkan kegiatan ekonomi komersil di Sabah pada abad ke-19 hingga awal abad ke-20 1.Huraiakn bentuk pemerintahan baru yang diperkenalkan oleh Dinasti Brooke di Sarawak pada abad ke-19. 2. Bincangkan pengaruh Islam terhadap kehidupan masyarakat di Tanah Melayu sebelum campur tangan British pada tahun1874. 3.Bincangkan langkah-langkah yang diambil oleh British untuk meluaskan pengaruhnya di negeri-negeri utara Tanah Melayu dartahun 1897 hingga tahun 1909. Undang-undang bertulis- HKM, Undang Tubuh Johor, Undang 99 Perak, Undang Terengganu, Jemaah Menteri Kelantan. 3. Kemunculan masyarakat majmuk di Tanh Melayu dipengaruhi oleh faktor perkembangan perusahaan bijih timah dan getah. Bincangkan. 4. Huraikan reaksi penduduk pribumi terhadap campurtangan British di Sabah atau Sarawak dari tahun 1850-an hingga tahun 1915 3. Jelaskan sebab-sebab penubuhan Negeri-negeri Melayu Bersekutu pada tahun 1896. 4. Kestabilan politik di Tanah Melayu telah mendorong orang Cina dan India berhijrah ke negara ini pada abad ke-19. Bincangkan 3. Bandingkan keadaan politik antara Sungai Ujong dengan Selangor menjelang campur tangan British pada pertengahan tahun 1870-an. Tema 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 2 2 2 2

1

Bincangkan factor-faktor yang menyebabkan berlakunya Gerakan Anti Penyerahan Sarawak pada tahun 1946 dan factor-faktor kegagalan gerakan tersebut 4. Perusahaan getah.Huraikan peranan dan sumbangan golongan intelektual dalam gerakan nasionalisme 5. Jelaskan faktor-faktor yang mendorong penghijrahan kaum Cina ke Tanah Melayu dari pertengahan abad ke-19 hingga awal abad ke-20. Huraikan 5 langkah yang dfiambil oleh pihak British untuk menamatkan darurat 5. Jelaskan factor-faktor yang mempengaruhi perkembangan perusahaan bijih timah di Negeri-negeri Melayu dari tahun 1840-an hingga 1920-an. Bincangkan kebangkitan gerakan anti-British yang berlaku di Tanah Melayu pada awal abad ke-20. Bincangkan sebab-sebab penentangan terhadap pemerintahan British di Kelantan pada tahun 1915 dan di Terengganu pada tahun 1928. Jelaskan usaha yg dilakaukan oleh United Malays National Organisation UMNO dalam memperjuangkan kepantingan bangsa Melayu sebelum kemerdekaan Tanah Melayu 4. Kemunculan masyarakat majmuk di Tanah Melayu dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi perdagangan pada awal abad ke-20. Bincangkan factor-faktor yang menyatukan orang Melayu untuk menentang Malayan Union pada tahun 1946. 3. Komanwel. 5. Huraikan kesan sosioekonomi sebagai akaibat kemasukan orang Cina dan orang India pada akhir abad ke-19 hingga abad ke-20. Huraikan kepentingan Perjanjian Persekutuan 1896 dari segi politik dan ekonomi. 5. 5. Bincangkan perjuangan gerakan islah di Tanah Melayu dari tahun 1906 hingga tahun 1938 4. Bincangkan factor campur tangan British di Negeri-negeri Melayu pada abad ke-19 4. Bincangkan alasan-alasan penentangan yang dikemukakan oleh kerajaan Indonesia. 4. Bincangkan perkembangan dan peranan persatuan-persatuan Melayudari tahun1926 hingga tahun 1917 5 Bincangkan usaha kerajaan untuk meningkatkan penglibatan dan sokongan penduduk tempatan dalam membantras ancaman komunis dari tahun 1948-1954 5. dan antarabangsa dari tahun 1957 hingga 1963 6. Bincangkan matlamat dan strategi Kaum Muda di Tanah Melayu dari tahun 1906 hingga tahun 1938. 3. Bincangkan gerakan anti Jepun di Malaysia antara 1942 – 1945 5. Bandingkan sebab Campur tangan British di perak dan Pahang. 6. 3. Sabah dan Sarawak menolak Gagasan Malaysia. Bincangkan 3 faktor yang membawa kepada pengisytiharan darurat pada tahun 1948. 2. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 2 . 4. 2. Jelaskan mengapa pada peringkat awal. Huraikan sistem pemerintahan Malaysia dari tahun 1957 hingga tahun 1963.2003 2004 2004 2004 2005 2006 2007 2007 2008 2008 2009 2010 2001 2002 2003 2004 2005 2005 2006 2006 2007 2007 2008 2009 2010 2001 2002 2003 2004 4. Bincangkan kesan social dan ekonomi akibat pendudukan Jepun di Tanah Melayu dari tahun 1942 hingga 1945. 5. 6. Bincangkan dasar pendidikan di Tanah Melayu pada tahun 1957 hingga tahun 1963 dalam usaha membina sebuah Negara yang bersatu padu. Sejauhmanakah anda bersetuju dengan pernyataan ini.Huraikan penglibatan Malaysia dalam pertubuhan serantau. Huraikan bagaimana keluarga Temenggung berkuasa sepenuhnya di Johor pada akhir abad ke-19 3. Bincangkan reaksi masyarakat tempatan terhadap pentadbiran Brooke di Sarawak padaabad ke-19. 6. Bincangkan perkembangan perusahaan bijih timah di Tanah Melayu sehingga 1941 3.

Bincangkan reaksi masyarakat tempatan terhadap kuasa Barat di Vietnam dan Filipina pada abad ke-19.Masyarakat di Asia Tenggara pada awal abad ke –19 berpegang teguh kepada kepercayaan agama. 9. 7. Terangkan sistem pemerintahan beraja di Thailand dan Myanmar (Burma) sebelum kedatangan Barat. Bincangkan 7. 7. 6.B 2001 2001 2002 2002 2003 2003 2005 2006 2007 2008 2009 2001 2001 2002 2002 2003 7. 6. Bincangkan kekuatan dan kelemahan dasar luar pro-Barat dan anti komunis yang diamalkan oleh Tanah Melayu selepas kemerdekaan. 7. Sabah dan Sarawak mempunyai kedudukan istimewa dalam Persekutuan Malaysia Jelaskan. Huraikan adat yang diamalkan oleh masyarakat China dan Jepun sebelum kedatangan Barat 8. Bincangkan dasar pintu tertutup yang diamalkan oleh Thailand dan Vietnam pada abad ke-19 7. Bincangkan tindak balas masyarakat pribumi terhadap kuasa barat di Filipina dan Indonesia pada abad ke-19 9. dan Brunei berkaitan dengan penubuhan Malaysia. Huraikan peranan golongan pembesar dalam sistem social Zaman Tokugawa dan Zaman Manchu pada abad ke-19 9. Huraikan sistem pemerintahan beraja di Thailand dan China sebelum penglibatan kuasa Barat 9. Bandingkan instituisi pemerintahan kemaharajaan di China dengan instituisi kemaharajaan di Jepun hingga abad ke-19. 4 4 4 Koleksi Soalan SEJARAH kertas 2 STPM ( tahun 2001 – 2009 ) BHG.kuasa asing. Bincangkan dasar pengilhakan kuasa-kuasa Barat di Vietnam dan di India pada abad ke-19. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 . 7. Analisis perkembangan pendidikan di Malaysia dari tahun 1956 –1961 6. Bincangkan faktor yang mendorong meletusnya Perang Inggeris. 10. Huraikan struktur masyarakat feudal di negara China dan Jepun sebelum pembukaan kedua-dua negara ini kepada kuasa. 6. Bincangkan penglibatan Malaysia dalam Pertubuhan Asia Tenggara ASA .2005 2006 2007 2008 2009 2010 Filipina.Bincangkan dasar ekonomi yang dijalankan di Tanah Melayu dari tahun 1956 sehingga 1963. Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu PBB dan Komenwel sejak tahun 1957 6. Huraikan sistem ekonomi tradisional di Thailand dan di Filipina sebelum kedatangan Barat.Burma 1 ( 18241826 ) dan Perang Candu 1 ( 1839-1842 ).Bandingkan susun lapis masyarakat Vietnam dengan susun lapis masyarakat Jepun pada abad ke – 19. 8. 8. Bincangkan perubahan –perubahan yang nyata akibat campur tngan British di India dan China hingga mencetuskan Dahagi India pada Tahun 1857 dan pemberontakan Boxer pada tahun 1900 10. Huraikan ekonomi komersial di Indonesia dan Thailand selepas kedatangan Barat pada abad ke-19. Perusahaan getah membawa kemunculan masyarakat majmuk di Tanah Melayu.

Sejaumanakan agama dan bahasa memainkan peranan dalam menyatukan bangsa Indonesia dan India pada abad ke-20. Bincangkan pengaruh agama terhadap kebangkitan semangat kebangsaan di Indonesia dan Myanmar pada awal abad ke-20 8. Analisis kesan hegemoni kuasa Barat terhadap China dan Jepun pada abad ke-19 10. Huraikan corak perjuangan Dr Sun Yat Sen dalam Revolusi China pada tahun 1911 dan Mahatma Gandhi dalam gerakan nasionalisme di India sebelum tahun 1941. 11. Huraikan perkembangan pendidikan Barat di Indonesia dan di Thailand dari tahun 1850 hingga Perang Dunia Pertama 8. Bincangkan perkembangan organisasi gerakan nasionalisme di Vietnam dari tahun 1913 hingga tahun 1931. Bincangkan perkembangan system pendidikan di Filipina dan Jepun pada abad ke19 11.Bincangkan 10. Jelaskan factor-faktor yang membantu perkembangan pesat ekonomi komersil di Jepun pada abad ke-19. Bincangkan kewujudan masyarakat berbilang kaum di Myanmar dan Indonesia pada abad ke-19 9. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 . Bincangkan kegiatan ekonomi di Indonesia dan Thailand hingga awal abad ke-20 9. 9. 8. Bincangkan factor-faktor yang membawa kepada meletusnya Revolusi China 1911 dan Revolusi Siam 1932. Huraikan gerakan anti Jepun di Filipina dan Burma antara tahun 1942 hingga 1945 11. 11. Jelaskan mengapa kehadiran Jepun di Asia Tenggara telah membawa gerakan yang berbeza di Thailand dan di Myanmar (Burma).2004 2004 2004 2005 2005 2005 2006 2006 2006 2007 2007 2007 2008 2008 2008 2009 2009 2009 2001 2002 2003 2003 2004 2004 7. 11. 10. 8. Huraikan mengapa peranan dan pengaruh golongan agama dalam gerakan nasionalisme di Myanmar (Burma) dan di Indonesia mengalami kemerosotan selepas pertengahan tahun 1930-an.Bincangkan langkah-langkah pemodenan yang dilakukan oleh Raja Chulalongkorn di Thailand dan Raja Mindon Min di Myanmar 8. Bandingkan perubahan yang dilakukan olehRaja Mongkut ( 1851 – 1868 ) di Thailand dengan perubahan yang dilakukan olehRaja Mindon Min (1853 –1878 ) di Myanmar dalam usaha mengekalkan kemerdekaan negara masing-masing. Bandingkan tindak balas masyarakat tempatan terhadap kuasa Barat di Filipina dan India 10. Usaha pemodenan di Jepun pada pertengahan abad ke-19 hingga awal abad ke-20 lebih berjaya berbanding denganusaha pemodenan di China . 9.Bincangkan kesan kedatangan kuasa Barat terhadap perubahan ekonomi di Indonesia dan Filipina. Sejauh mana anada bersetuju dengan penyataan ini? Peranan pembesar di Vietnam dan Thailand sebelum perluasan pengaruh Baear. Sejauh manakah ekonomi menjadi faktor terpenting campur tangan tempatan terhadap kuasa Barat di Filipina dan India pada abad ke 19 9. Bandingkan factor-faktor yang menyebabkan Thailand dapat mengekalkan kedaulatannya daripada penjajahan kuasa Barat berbanding dengan negara China pada abad ke-19. Bincangkakn kegiatan sara diri di India dan Vietnam sebelum campur tangan Barat 10. 10. Pertembungan antara kebudayaan Barat dengan kebudayaan tempatan telah meng akibatkan Perang Jawa ( 1825 -1830 ) dan Dahagi India ( 1857 ) .

3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 . 12.Bandingkan dasar luar Thailang dengan dasar luar Jepun selepas Pereang Dunia Kedua sehingga 1963. Bincangkan peranan golongan intelektual dalam gerakan nasionalisme di Indonesia dan Myanmar dari tahun 1900 – 1941 11. Bincangkan persamaan dan perbezaan dasar luar negara China dan India dari tahun 1948 hingga tahun 1963 12. Bandingkan pemerintahan Republik antara China dengan Indonesia dari tahun 1949 hingga 1960 12. Bincangkan dasar luar yang diamalkan oleh Pakistan dan China selepas Perang Dunia kedua hingga tahun 1963. Bandingkan dasar luar Vietnam dengan dasar luar Indonesia dari tahun 1945 hingga tahun 1963 12. 10. Bincangkan pengaruh agama terhadap kebangkitan semangat kebangsaan di Indonesia dan Myanmar pada awal abad ke-20. 12. Bincangkan usahah pembangunan ekonomi dan social yang dilaksanakan di Filipina . 11.2005 2005 2006 2007 2008 2009 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 10. Bincangkan perjuangan bersenjatayang dilakaukan oleh Parti Komunis China ( PKC) dan Parti Komunis Indonesia ( PKI ) hinga pertengahan abad ke-20. Vietnam dari tahun 1945 – 1963 12. 12. Huraikan perkembangan politik yang berlaku di China dan Jepun setelah tamatnya Perang Dunia Kedua (1945-1955). 11.1946 ) dan Jepun(1945 – 1952 ) 12 Bincangkan dasar luar Thailand dan dasar luar Indonesia selepas Perang Dunia Kedua 12.Bincangkan peristiwa sejak tahun 1940-an yang membawa kemerdekaan India dan Filipina. Bandingkan perjuangan antara Partai Nasional Indonesia dengan Kongres Kebangsaan India dalam gerakan nasionalisme hiongga tahun 1941 Bincangkan perjuangan Jose Rizal dalam gerakakn nasionalisme di Filipina dan Dr Sun Yat Sen dalam Revolusi China tahun 1911. Huraikan bagaimanakah Amerika Syarikat berjaya mengukuhkan fahaman demokrasi dalam pentadbiran negara Filipina ( 1935 .

layu mempunyai Tema 1 6 . Bincangkan Sejauh manakah ekonomi menjadi faktor terpenting campur tangan tempatan terhadap kuasa Barat di Filipina dan India pada abad ke 19 Bandingkan tindak balas masyarakat tempatan terhadap kuasa Barat di Filipina dan India Bincangkan peranan golongan intelektual dalam gerakan nasionalisme di Indonesia dan Myanmar dari tahun 1900 – 1941 Bincangkan langkah-langkah pemeodenan yang dilakukan oleh Raja Chulalongkorn di Thailand dan Raja Mindon Min di Myanmar Huraikan bagaimanakah Amerika Syarikat berjaya mengukuhkan fahaman demokrasi dalam pentadbiran negara Filipina ( 1935 . A Sebelum campur tangan British di Ng ng Melayu golongan pembesar Me.1 2 3 4 5 6 STPM 2005 Bhg . A Sebelum campur tangan British di Ng ng Melayu golongan pembesar Me. Bincangkan.1946 ) dan Jepun(1945 – 1952 ) Tema 1 2 2 3 3 4 7 8 9 10 11 12 1 2 2 3 2 4 1 STPM 2005 Bhg . Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu PBB dan Komenwel sejak tahun 1957 Bahagian B Masyarakat di Asia Tenggara pada awal abad ke –19 berpegang teguh kepada kepercayaan agama. ekonomi san sosial dalam pemerintahan. Bincangkan ekonomi bercorak komersil di sarawak pada abad ke 19 Huraikan bagaimana keluarga Temenggung berkuasa sepenuhnya di Johor pada akhir abad ke-19 Bincangkan gerakan anti Jepun di Malaysia antara 1942 – 1945 Jelaskan usaha yg dilakaukan oleh United Malays Natiuonal Corganisation UMNO dalam memperjuangkan kepantingan bangsa Melayu sebelum kemerdekaan Tanah Melayu Bincangkan penglibatan Malaysia dalam Pertubuhan Asia Tenggara ASA .layu memepunyai kuasa politik.

Bagaimanakah pendudukan Jepun telah mengakibatkan kesearan politik yang mendalam di kalangan masyarakat Tanah Melayu. Bincangkan aspek penting yang terkandung dalam Malayan Union dengan gerakan anti 3 3 1 2 3 7 . Sebab-sebab orang-orang Melayu menentang Malayan Union 1946. Bincangkan sebab-sebab penentangan terhadap sistem Residen di Perak dan di Pahang.1946 ) dan Jepun(1945 – 1952 ) 2 2 3 3 4 7 8 9 10 11 12 1 2 2 3 2 4 Cadangan soalan Bincangkan hubungan antara Negeri-negeri Melayu Utara dengan Britain dan Siam antara tahun-tahun 1826 – 1909. Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu PBB dan Komenwel sejak tahun 1957 Bahagian B Masyarakat di Asia Tenggara pada awal abad ke –19 berpegang teguh kepada kepercayaan agama. Bincangkan. Masyarakat Melayu tradisional merupakan masyarakat feudal. ekonomi san sosial dalam pemerintahan. Bincangkan ekonomi bercorak komersil di sarawak pada abad ke 19 Huraikan bagaimana keluarga Temenggung berkuasa sepenuhnya di Johor pada akhir abad ke-19 Bincangkan gerakan anti Jepun di Malaysia antara 1942 – 1945 Jelaskan usaha yg dilakaukan oleh United Malays Natiuonal Corganisation UMNO dalam memperjuangkan kepantingan bangsa Melayu sebelum kemerdekaan Tanah Melayu Bincangkan penglibatan Malaysia dalam Pertubuhan Asia Tenggara ASA .2 3 4 5 6 kuasa politik. Galurkan perkembangan perluasan pengaruh British ke atas Sabah sehingga 1880an. Bincangkan Sejauh manakah ekonomi menjadi faktor terpenting campur tangan tempatan terhadap kuasa Barat di Filipina dan India pada abad ke 19 Bandingkan tindak balas masyarakat tempatan terhadap kuasa Barat di Filipina dan India Bincangkan peranan golongan intelektual dalam gerakan nasionalisme di Indonesia dan Myanmar dari tahun 1900 – 1941 Bincangkan langkah-langkah pemeodenan yang dilakukan oleh Raja Chulalongkorn di Thailand dan Raja Mindon Min di Myanmar Huraikan bagaimanakah Amerika Syarikat berjaya mengukuhkan fahaman demokrasi dalam pentadbiran negara Filipina ( 1935 . Bincangkan.

pemisahan Sarawak. Bincangkan peranan intelektual dalam kebangkitan dan perkembangan nasionalisme di Burma dan Thailand / Indonesia. Huraikan petapakan kuasa barat di Vietnam dan Mynmar. Bincangkan sumbnagn Aung San dan Soekarno dalam perjuangan gerakan nasionalismedi negara masing-masing. Bincangkan sistem pentadbirn yang dijalankan di Thailand dan Jepun selepas Perang Dunia Kedua. Huraikan dasar luar Malaysia selepas merdeka sehinga tahun 1963 Bincangkan perubahan perlembagaan di Tanah Melayu antara tahun 1948 – 1957 Bincangkan kesan –kesan Perjanjian Nanking 1842 dan Perjanjian Bowring 1855 ke atas Chin dan Thailand. Terangkan perkembangan politik yang berlaku semasa Bandingkan nasionalisme Thailand dengan Myanmar dari tahun 1900. Bincangkan reaksi masyarakt setemapt terhadap kehadiran kuasa barat di Filipina dan pada abad ke 19? pertenghan 4 3 8 . Bandingkan sumbangan Raja Chulalongkorn dan Maharaja Meiji dalam pemodenan negara masing-masing dari tahun 1868 – 1910.1932.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful