Disediakan oleh: Abu Mansur b Mod Hanapiah Mohd Ubaidillah b Mohd Khairi Amir b Razak

bermakna ia sedang berfikir pada aras yang tinggi juga ( Kindsvatter: 1992) . Š Sekiranya soalan yang ditanya berasas kognitif tinggi. USA telah mengatakan bahawa seseorang pelajar yang bertanya adalah seorang yang berfikir.Š Wiliam Wilen dari Kent State University.

untuk meningkatkan KBKK.Š Soalan merupakan alat berfikir yang sering digunakan dalam bilik darjah Š Oleh itu. soalan yang beraras tinggi harus diperkembangkan. .

What?/Apa? Who?/Siapa? Where?/ Di mana? When?/Bila? Why?/ Mengapa? How?/ Bagaimana? Aras Kognitif Rendah Aras Kognitif Tinggi .

jwapan yang diberi dikira salah. Š . Jika jawapan yang diberi bercanggah dengan jawapan yang disediakan.Š Memerlukan jawapan yang tetap.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful