Disediakan oleh: Abu Mansur b Mod Hanapiah Mohd Ubaidillah b Mohd Khairi Amir b Razak

Š Wiliam Wilen dari Kent State University. bermakna ia sedang berfikir pada aras yang tinggi juga ( Kindsvatter: 1992) . Š Sekiranya soalan yang ditanya berasas kognitif tinggi. USA telah mengatakan bahawa seseorang pelajar yang bertanya adalah seorang yang berfikir.

untuk meningkatkan KBKK. .Š Soalan merupakan alat berfikir yang sering digunakan dalam bilik darjah Š Oleh itu. soalan yang beraras tinggi harus diperkembangkan.

What?/Apa? Who?/Siapa? Where?/ Di mana? When?/Bila? Why?/ Mengapa? How?/ Bagaimana? Aras Kognitif Rendah Aras Kognitif Tinggi .

Jika jawapan yang diberi bercanggah dengan jawapan yang disediakan. jwapan yang diberi dikira salah.Š Memerlukan jawapan yang tetap. Š .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful