Disediakan oleh: Abu Mansur b Mod Hanapiah Mohd Ubaidillah b Mohd Khairi Amir b Razak

Š Wiliam Wilen dari Kent State University. USA telah mengatakan bahawa seseorang pelajar yang bertanya adalah seorang yang berfikir. Š Sekiranya soalan yang ditanya berasas kognitif tinggi. bermakna ia sedang berfikir pada aras yang tinggi juga ( Kindsvatter: 1992) .

.Š Soalan merupakan alat berfikir yang sering digunakan dalam bilik darjah Š Oleh itu. soalan yang beraras tinggi harus diperkembangkan. untuk meningkatkan KBKK.

What?/Apa? Who?/Siapa? Where?/ Di mana? When?/Bila? Why?/ Mengapa? How?/ Bagaimana? Aras Kognitif Rendah Aras Kognitif Tinggi .

Jika jawapan yang diberi bercanggah dengan jawapan yang disediakan.Š Memerlukan jawapan yang tetap. Š . jwapan yang diberi dikira salah.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful