Disediakan oleh: Abu Mansur b Mod Hanapiah Mohd Ubaidillah b Mohd Khairi Amir b Razak

USA telah mengatakan bahawa seseorang pelajar yang bertanya adalah seorang yang berfikir. bermakna ia sedang berfikir pada aras yang tinggi juga ( Kindsvatter: 1992) . Š Sekiranya soalan yang ditanya berasas kognitif tinggi.Š Wiliam Wilen dari Kent State University.

. soalan yang beraras tinggi harus diperkembangkan.Š Soalan merupakan alat berfikir yang sering digunakan dalam bilik darjah Š Oleh itu. untuk meningkatkan KBKK.

What?/Apa? Who?/Siapa? Where?/ Di mana? When?/Bila? Why?/ Mengapa? How?/ Bagaimana? Aras Kognitif Rendah Aras Kognitif Tinggi .

Š Memerlukan jawapan yang tetap. jwapan yang diberi dikira salah. Jika jawapan yang diberi bercanggah dengan jawapan yang disediakan. Š .