Disediakan oleh: Abu Mansur b Mod Hanapiah Mohd Ubaidillah b Mohd Khairi Amir b Razak

bermakna ia sedang berfikir pada aras yang tinggi juga ( Kindsvatter: 1992) .Š Wiliam Wilen dari Kent State University. Š Sekiranya soalan yang ditanya berasas kognitif tinggi. USA telah mengatakan bahawa seseorang pelajar yang bertanya adalah seorang yang berfikir.

Š Soalan merupakan alat berfikir yang sering digunakan dalam bilik darjah Š Oleh itu. soalan yang beraras tinggi harus diperkembangkan. untuk meningkatkan KBKK. .

What?/Apa? Who?/Siapa? Where?/ Di mana? When?/Bila? Why?/ Mengapa? How?/ Bagaimana? Aras Kognitif Rendah Aras Kognitif Tinggi .

jwapan yang diberi dikira salah. Š .Š Memerlukan jawapan yang tetap. Jika jawapan yang diberi bercanggah dengan jawapan yang disediakan.