P. 1
PERANAN HADIS (2)

PERANAN HADIS (2)

|Views: 1,366|Likes:
Published by fana91

More info:

Published by: fana91 on Sep 18, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPTX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/14/2013

pdf

text

original

PERANAN HADIS

DISEDIAKAN OLEH: SITI NUR ABIRAH BT AZMEE NABILAH FARHANAH BT NOH

Hadis sebagai pentafsir Al-Quran
‡ Hadis yang bertindak mentafsirkan serta menjelaskan nas al-Quran adalah selaras dengan perutusan Baginda sebagai pesuruh Allah. ‡ Ini disebabkan Rasulullah sahaja yang lebih mengetahui maksud sebenar ayat-ayat tersebut. ‡ Keadaan hadis yang mentafsirkan al-Quran dapat dibahagikan 3 keadaan lain pula,iaitu:

a) Hadis berperanan untuk menjelaskan nas-nas alQuran yang berbentuk mujmal. .Hadis menjelaskan nas al-Quran yang masih berbentuk umum ‡ Konsep mujmal menurut pengertian yang dijelaskan oleh al-Amidi di dalam kitabnya:AlIhkam Fi Usul Ahkam:iaitu nas yang tidak boleh ditangguhkan terhadap salah satu daripada dua maksud dan nas yang tidak jelas mana satukah yang dimaksudkan.nas mujmal merupakan nas yang ringkas sekaligus memerlukan penjelasan . ‡ Lantaran itu.

Antara contohnya ialah sebagaimana berikut: i. Ayat serta nas-nas al-Quran yang diturunkan oleh Allah berkaitan dengan suruhan atau perintah kewajiban mendirikan sembahnyang lima waktu.Sebagaimana Firman Allah: .

‡ Oleh sebab itu.iaitu tidak diterangkan cara.apa-apa sahaja keadaan yang berkenaan dengan cara mengerjakan sembahyang akan ditunjukkan oleh baginda Rasulullah SAW melalui sunnah Amaliah atau praktikal baginda.ayat tersebut berbentuk mujmal.syarat dan masa untuk menunaikannya secara khusus. .bentuk.‡ Kalau dilihat.

kemudan kamu sujud hingga tetap sujud kamu.kemudian bacalah mana-mana ayat alQuran yang mudah bagi kamu.w daripada Abu Hurairah: Maksudnya:Apabila kamu berdiri betul.maka takbirlah.Kemudian kamu angkat kepala kamu hingga duduk tetap. .a.Lakukanlah demikian dalam semua sembahyang kamu.‡ Antara contohnya sebagaimana sabda baginda kepada salah seorang sahabat lelaki yang tidak tahu cara mendirikan sembahyang dengan cara sempurna dan betul melalui hadis baginda s.kemudian rukuklah hingga tetap rukuk kamu.kemudian angkat kepala hingga kamu berdiri dengan betul.

.Tanaman seperti :Buah tamar.lembu. . dan gandum..Rasulullah s.ii) Begitu juga dengan firman Allah tentang kewajipan atau tuntutan mengeluarkan zakat. Ambillah sebahagian dari harta mereka sebagai zakat«´(Surah Al-Taubah:103) ³ .w menjelaskan kepada umatnya antara harta yang diwajibkan berzakat ialah:Binatang ternakan seperti:Unta... ³ ‡ Ayat tersebut tidak dijelaskan secara berkaitan jenis harta yang dikenakan zakat serta kadarnya.a.Oleh itu.sebagaimana firman-Nya: Terjemahan.

w mengenai perbezaan di antara zakat tanaman yang tumbuh melalui siraman air hujan dengan tanaman yang disirami dengan menggunakan tenaga manusia ‡ Ia dinyatakan sebagaimana sabda Baginda daripada Ibnu Umar: Maksudnya:Tanaman yang disirami oleh air hujan atau mata air atau menyerap air sendiri melalui akarnya.zakatnya 1/10.‡ Sebagai contoh untuk penjelasannya ialah hadis Rasulullah s.a.manakala tanaman yang tumbuh dengan disirami menggunakan tenaga(kos)zakatnya 1/20 .

(Surah al-Baqarah:187) .hadis bertindak menafsir dan menjelaskan nas kesamaran tentang maksud sebenarnya disebabkan ia sukar untuk difahami oleh akal pemikiran manusia....iii)Terdapat nas al-Quran yang masih tidak jelas atau kesamaran pengertiannya ‡ Oleh itu.. Terjemahan:Makan dan minumlah sehingga nyata kepada kamu garis putih daripada garis hitam pada waktu fajar..´ ³ . ‡ Antara contohnya ialah sebagaimana firman Allah: .

‡ Oleh itu. .‡ Yang dimaksudkan dengan perkataan :Benang putih serta benang hitam sebagaimana termaktub dalam ayat tersebut adalah berbentuk samar-samar.a. ‡ Untuk itu.sebagaimana riwayat Adi bin Hatim.w Maksudnya:Sesungguhnya itu ialah kegelapan waktu malam dan cerah waktu siang.sabda baginda s.tentu sekali melalui pemikiran dan akal manusia yang terbatas amat sukar sekali untuk memahami nas yang samar itu.Rasulullah bertindak menjelaskan segala kesamaran tersebut.

manakala perkataan benang hitam pula membawa maksud:malam .hadis tersebut telah mentafsirkan mksud sebenar perkataan:Benang putih ialah dengan membawa maksud :Siang .‡ Lantaran itu.

hadislah yang mengkhususkan segala keumuman nas tersebut. . ‡ Dalam al-Quran. ‡ Hasil dan maksud sebenar yang dikehendaki oleh nas al-Quran bukanlah dalam bentuk keumumannya itu.b) Hadis mengkhususkan nas al-Quran yang berbentuk umum.terdapat banyak nas yang disebut secara umum.tetapi hukum yang telah dikhususkan oleh hadis Baginda.Justeru itu.

anak para nabi atau sebaliknya. Terjemahan :Allah perintahkan kamu mengenai (pembahagian harta pusaka untuk) anak-anak kamu.. ‡ Lantaran itu.antaranya ialah: . iaitu bahagian seorang anak lelaki menyamai bahagian dua orang anak perempuan.hadis telah bertindak mengkhususkan segala nas yang berbentuk umum tersebut..(Surah Al-Nisa¶:11) ‡ Ketetapan hukum dalam ayat tersebut berbentuk umum.‡ Antara contohnya ialah sebagaimana firman Allah yang berkaitan dengan wasiat: ‡ .sama ada pembunuh kepada pewaris atau tidak..dimana ia menjelaskan secara umum tentang anak yang berhak mewarisi harta pusaka dengan merangkumi semua anak..

apa yang kami tinggalkan menjadi sedekah. Menerusi hadis telah menjelaskan bahawa anak-anak Nabi tidak mewarisi harta pusaka. ii.i.Semua itu dijelaskan dalam sabda Baginda yang diriwayatkan daripada Abu Bakar: Maksudnya:Kami(Para nabi).Hal itu dinyatakan sebagaimana sabda Baginda daripada Abu Hurairah: Maksudnya:Pembunuh tidak dapat mewarisi.tidak dipusakai.hadis juga telah mengkhususkan ayat atay nas yang berbentuk umum tersebut. . Selain itu.Di mana pembunuh tidak dapat mempusakai harta peninggalan si mati.

Dalam kata lain.t: Terjemahan:Dan orang lelaki yang mencuri dan orang perempuan yang mencuri maka (hukumnya) potonglah tangan mereka . Antara contohnya ialah sebagaimana firman Allah s. Ketetapan tentang nilai atau kadar barang yang dicuri terdapat hadis yang membataskan kadarnya.iii. Ayat tersebut berbentuk mutlak. Hadis membataskan nas yang berbentuk mutlak. ‡ ‡ .hadis yang bertindak sebagai muqayyad atau membataskan terhadap hukum dan nas Al-Quran yang berbentuk mutlak.w.Ia tidak menjelaskan kedudukan yang berkaitan dengan pencuri yang dikenakan hukum potong tangan.

a.‡ Hal itu dinyatakan sebagaimana hadis Rasulullah s.w daripada A isyah: Maksudnya:Dipotong tangan pencuri terhadap barang curian bernilai ¼ dinar dan lebih .

. ‡ Jumhur ulama menyatakan bahwa hadis itu kadangkala bertindak serta harus dan menasakh dan mengganti hukum yang ditetapkan atau thabit melalui al-Quran kecuali Imam Syafi I yang berpendapat sebaliknya.Hadis Sebagai Nasikh Hukum ‡ Hadis bertindak memainkan peranan penting untuk menetapkannya serta bertindak sebagai dalil untuk mensabitkan sudut nasikh dan mansukh terhadap nas al-Quran.

‡ Walaubagaimanapun.seperti alBaydawi dan al-Asnawi -Hadis bukan sahaja dapat bertindak sebagai dalil dan bukti yang menetapkan konsep nasikh dan mansukh dalam al-Quran.bukan melauli hadis. . ‡ Faktornya ialah kedudukan al-Quran adalah lebih tinggi berbanding hadis.pendapat sebahagian daripada kalangan mazhab Syafi I.‡ Menurut pendapat Imam Syafi I.nas al-Quran hanyalah boleh dibatalkan dengan al-Quran atau nas al-Quran hanya bertindak membatalkan hukum sahaja.

a. .w sebagaimana sabda Baginda daripada Amru bin Kharijah : Maksudnya:Tiada wasiat bagi ahli waris (penerima pusaka).hal ini telah terbukti dan telah berlaku berdasarkan firman Allah: Terjemahan:Diwajibkan ke atas kamu berwasiat dengan cara terbaik kepada ibubapa dan keluarga yang hampir apabila seseorang kamu hampir mati dan sekiranya ada meninggalkan harta.Menurut mereka. Itu adalah kewajipan orang yang bertaqwa.hadis juga boleh bertindak untuk membatalkan al-Quran. (Surah Al-Baqarah:180) ‡ Ayat Al-Quran telah dinasakahkan oleh hadis Rasulullah s.‡ Namun.

‡ Seseorang itu tidak boleh berwasiat untuk memberikan hartanya kepada ibu bapa dan ahli warisnya yang sememangnya berhak menerima pusaka. ‡ Hukum yang mewajibkan berwasiat daripada harta peninggalan kepada ibu bapa.‡ Keadaan tersebut telah membuktikan bahawa Hadis boleh bertindak memansukhkan alQuran . .ahli waris dan kaum kerabat telah dibatalkan oleh hadis.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->