Tahun 2010 telah diisytiharkan oleh Kerajaan Malaysia sebagai tahun inovasi dan kreativiti, dikenali sebagai Malaysia

Inovatif 2010. Penganjuran Malaysia Inovatif 2010 adalah seiiring dengan hasrat Y.A.B. Perdana Menteri untuk melakukan perubahan melalui inovasi secara menyeluruh untuk membawa negara ke tahap ekonomi yang lebih maju. ‘Innovative Leadership for 1United, Innovative Malaysia’. Malaysia Inovatif 2010 yang telah dirasmikan oleh Y.A.B. Perdana Menteri Malaysia pada 27 Januari 2010 pada jam 8.30 malam di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya (PICC). Dengan tema ‘Meraikan Kreativiti’, pelbagai acara dan program menarik telah dirancang di sepanjang tahun 2010 untuk menarik minat setiap golongan lapisan masyarakat bagi meningkatkan kesedaran dan memupuk budaya inovasi di kalangan rakyat Malaysia ke arah penghasilan kekayaan, penjanaan ilmu dan kesejahteraan rakyat. Sambutan Malaysia Inovatif 2010 akan dimeriahkan dengan penganjuran pelbagai acara dan program oleh Pertubuhan Bukan Kerajaan, pihak swasta dan sektor Kerajaan. Orang ramai adalah dijemput untuk menyertai acara dan program yang dianjurkan seperti berikut:-

Malaysia Inovatif 2010 bertujuan menyedarkan masyarakat Malaysia terutama generasi muda dan akar umbi mengenai pentingnya inovasi dan kreativiti, dan seterusnya dapat membudayakannya sebagai amalan seharian. Ini bertepatan dengan konsep 1Malaysia di mana setiap anak Malaysia adalah modal insan berpotensi yang penting kepada negara. Oleh itu, budaya kreativiti dan inovasi perlu diterapkan supaya mereka dapat mengoptimakan potensi masing-masing ke arah menyumbang dalam pembangunan negara.

Kem. 4-6 Tinggi Ogos - UTM

Pengajian

12th Industrial Technology (INATEX) 2010

Art And Exhibition Pertandingan Solar Car Centre for Education, Training & Research in Renewable Energy & Energy Efficiency (Cetree) di Negeri Sembilan

5.

4-9 Ogos

Kem. Pelajaran

22-24 Okt Kem. Pengajian Tinggi

MOSTI

Karnival Rekacipta Kebangsaan 2010

1-3 Nov Kem. Pengajian Tinggi

MOSTI

Persidangan Antarabangsa Globelic (The Global Network for Economics of Learning, Innovation & Competence Building Systems) ke-8 di Universiti Malaya, Kuala Lumpur

Balai Seni Lukis Negara (BSLN) Pameran REKALESTARI di Galeri reka.Kem.memastikan kemahiran berfikir dikuasai oleh pelajar.Dalam KBSR : o antara objektif. Pelajaran Pertandingan Rekacipta dan Inovasi Peringkat Sekolah Kluster Kecemerlangan (SKK) di PICC.Dalam KBSM : . Balai Seni Lukis Negara 12-13 Julai Kem.mengapa perlu belajar/mengajar berfikir ? o o tidak berfikir seperti mana yg sepatutnya tidak membuat keputusan yang baik dan selesaikan masalah . emosi dan jasmani.membolehkan pelajar menguasai KB. . Putrajaya Pengenalan .Dalam Falsafah Pendidikan Negara : o perkembangan daya intelek individu diberi penekanan bersama-sama dengan perkembangan rohani.setiap orang berfikir . maka objektif penguasaan kemahiran berfikir telah didokumentasikan dalam kurikulum sekolah . dan mengembangkan bakat serta kreativiti . Penerangan Komunikasi dan Kebudayaan Dis (tbc) .tidak perlu diajar seperti berjalan .

antaranya Sekolah Bestari .KB adalah elemen utama dalam kurikulum SB . kritis dan kreatif. kabur dan sempit meningkatkan aspek kognitif dan afektif.Dalam usaha meningkatkan kualiti pendidikan. pendapat yang jitu dan pandangan yg kritis dan kreatif dapat membeza baik dan buruk menghadapi cabaran terkini 2. " 3.o mengembang dan meningkatkan daya intelek.0 Definisi Pemikiran " Pemikiran ialah proses menggunakan minda untuk mencari makna dan pemahaman terhadap sesuatu. menerokai pelbagai kemungkinan idea dan ciptaan dan membuat pertimbangan yang wajar.dengan harapan : • • • • • kualiti pemikiran murid meningkat membuat keputusan dengan tepat menghasilkan idea yang bernas.diajar merentasi kurikulum . pengalaman dan kemahiran berfikir secara lebih praktik sama ada dalam atau luar sekolah menghasilkan idea atau ciptaan yang kreatif dan inovatif mengatasi kesilapan berfikir yang terburu-buru. beberapa perubahan dilaksanakan oleh KPM. . bercalaru. dan seterusnya perkembangan intelek mereka . 0Tujuan • • • • • KBKK mendapat latihan berfikir secara kritis dan kreatif untuk membuat keputusan dan menyelesaikan masalah dengan bijak mengaplikasikan pengetahuan. bagi membuat keputusan dan menyelesaikan masalah dan seterusnya membuat refleksi dan metakognitif terhadap proses yang dialami. serta pemikiran rasional.

membuat pertimbangan berdasarkan alasan dan bukti. 4. Fikiran yang kabur o o o latih pelajar memperjelaskan sesuatu idea dalam bentuk penulisan latih membuat definisi dasarkan kategori dan ciri-ciri sesuatu objek/perkara membuat kerangka karangan iv. Fikiran yang bercelaru o o o Latih pelajar menyusun idea dengan lebih sistematik dalam lisan dan penulisan menyusun isi-isi penting untuk karangan carta aliran 5.• bersikap terbuka dalam menerima dan memberi pendapat. membina keyakinan diri untuk memberi hujjah.Fikiran yang sempit o o aktiviti perbahasan. serta berani memberi pandangan dan kritik. perbincangan dan sumbangsaran latihan menggunakan penyusun grafik banding beza iii.0 Kesilapan Dalam Berfikir i.0 Perbezaan Antara Otak Dan Minda • • • otak = organ yang terletak pada bahagian kepala yang mempunyai sistem-sistem tertentu minda = kualiti pemikiran yang dihasilkan oleh otak berkenaan otak ---> pisau . minda ---> ketajaman mata pisau . Berfikir secara terburu-buru o beri masa untuk berfikir ii.

6. pragmatik. emotif dsb.secara amnya KB dibahagikan kepada 2 domain utama: o o KB secara kritis KB secara kreatif KB secara kritis = " kecekapan dan keupayaan menggunakan minda untuk menilai kemunasabahan atau kewajaran sesuatu idea. negatif. . kritikal. kreatif. perspektif. lateral. kebaikan dan kelemahan sesuatu hujah dan membuat pertimbangan yang wajar dengan menggunakan alasan dan bukti yang munasabah " contoh KB kritis : o o o o o o o o o banding beza membuat kategori teliti bahagian kecil dan keseluruhan membuat sekuens menerang sebab membuat ramalan usul periksa andaian membuat inferens mengesahkan sumber maklumat . bahan dan aktiviti berfikir dalam p & p. proaktif.• • • • pisau perlu sentiasa diasah agar penggunaannya berkesan hemesfera otak kiri (HOKI) ---> kritis hemesfera otak kanan (HOKA) ---> kreatif kedua-duanya perlu dikembangkan melalui rangsangan. objektif. sistematik. konstruktif. meneliti kebernasan. positif.0 Jenis Kemahiran Berfikir .pelbagai jenis kemahiran berfikir analitikal. projektif. logikal.

syair.0 Jenis Bahan Yang Digunakan .menggalakkan pelajar menggunakan banyak daya imaginasi yang memerlukan pelajar membuat ramalan yang berbagai-bagai " bagaimana jari anda ada 5 " .Semua bahan tersebut boleh dibahagikan kepada 4 kategori: i. lirik lagu iii. Prosa .Bahan boleh berbentuk : i. rencana. asli dan bernilai sama ada bersifat maujud.gambar. abstrak. Bahan seronok . kartun .cerita. Grafik .kemahiran-kemahiran lain: o o kemahiran membuat keputusan kemahiran menyelesaikan masalah 7. cerpen. sajak. berita ii.Bahan merupakan rangsangan yang digunakan untuk melatih /mewujudkan suasana berfikir dikalangan pelajar .KB secara kreatif = " kecekapan atau keupayaan menggunakan minda untuk menerokai pelbagai kemungkinan menggunakan minda untuk menerokai pelbagai kemungkinan menghasilkan sesuatu yang baru. rajah. graf. Puisi .pantun. idea atau gagasan " contoh KB kreatif : o o o menjana dan menghasilkan idea yang pelbagai mencipta analogi mencipta metafora .

Apa yang kamu akan lakukan ? " iv. .Bahan yang mempunyai implikasi serius pada kehidupan remaja.2 kaedah penyebatian : .KBKK bukan satu mata pelajaran khusus ( Dr.bahan datang dari dunia remaja yang mereka alami dan gemari.bahan yang berlaku tetapi di luar pengalaman remaja/pelajar. Bahan ini datang dari dunia orang dewasa. tapi ibubapa kamu menentang.Penyebatian = strategi pengajaran yang menyepadukan kemahiran berfikir ke dalam mata pelajaran yang diajar.ii.Bahan ini hendaklah digunakan mengikut tujuan/objektif. isi pelajaran serta KB yang hendak diajar 8. De Bono merancang satu sukatan khas untuk KBKK ) . Bahan berat . " Bagaimana cara nak menyekat pemuda yang menunggang motor dengan laju " iii. " Kamu ingin masuk kumpulan rock. Bahan asing .0 Bagaimana KBKK Diajar .Ia diajar secara penyebatian . Apa yang patut kamu buat ? " . " Kamu tahu kawan kamu mengambil makanan dari kantin tanpa membayarnya. Bahan persekitaran .

mengajar berfikir juga beerti mengajar pelajar membuat persepsi.penyebatian separa biasanya setelah pelajar telah mengikut penyebatian sepenuhnya dalam pembelajaran yang lepas. walaupun dalam kemahiran reka cipta .e menajam dan mendalamkan daya persepsi . i. Terdapat 2 cara : a) kenalpasti tajuk/isi pelajaran dan bahan seterusnya tentukan KBKK b) kenalpasti KBKK dan tentukan isi pelajaran yang sesuai serta bahan ii. Penyebatian separa : strategi pengajaran yang menyepadukan sebahagian daripada unsur KBKK dalam langkah-langkah pengajaran yang sesuai . Penyebatian sepenuhnya : KBKK disepadukan secara menyeluruh dalam setiap langkah pengajaran yang dikenalpasti.KB hanya melibatkan pen dan kertas sahaja. yang kemudiannya diwakilkan dalam bentuk lukisan .Proses berfikir berlaku dalam dua tahap : i.apa yang penting ialah proses berfikir untuk mengeluarkan sesuatu idea. .unsur KBKK hanya disepadukan dalam langkah-langkah tertentu sahaja mengikut keperluan dan kesesuian . minda melakukan pemprosesan logikal .i. dengan persepsi.reka cipta : .kemahiran berfikir berbeza dengan kemahiran membuat . apabila minda membuat persepsi ii.

taktik 9.setiap orang berfikir .teknikal spt membina sesuatu model .memastikan kemahiran berfikir dikuasai oleh pelajar. .0 Ciri-Ciri Pemikir Yang Bijak/Baik • • • • • • • • • cekal melaksanakan tugas mendengar secara aktif/pendengar yang baik bekerjasama dengan orang lain jujur dan terbuka ( menerima pandangan orang lain ) peka dengan fikiran sendiri serta dapat menjelaskan langkahlangkah dan sekuen yang digunakan mahir dalam menyoal dapat mengubahsuai konsep dan kemahiran dalam pelbagai situasi yang berlainan sifat ingin tahu dan inisiatif yang tinggi kesediaan mengambil risiko dan cabaran Pengenalan ..tidak perlu diajar seperti berjalan .konkrit .abstrak .mengapa perlu belajar/mengajar berfikir ? o o tidak berfikir seperti mana yg sepatutnya tidak membuat keputusan yang baik dan selesaikan masalah .Dalam Falsafah Pendidikan Negara : o perkembangan daya intelek individu diberi penekanan bersama-sama dengan perkembangan rohani. emosi dan jasmani. maka objektif penguasaan kemahiran berfikir telah didokumentasikan dalam kurikulum sekolah .spt merancang/merangka strategi.

pendapat yang jitu dan pandangan yg kritis dan kreatif dapat membeza baik dan buruk menghadapi cabaran terkini 2..Dalam usaha meningkatkan kualiti pendidikan. bagi membuat keputusan dan menyelesaikan masalah dan seterusnya membuat refleksi dan metakognitif terhadap proses yang dialami. kritis dan kreatif.membolehkan pelajar menguasai KB. . " 3.KB adalah elemen utama dalam kurikulum SB . dan mengembangkan bakat serta kreativiti . 0Tujuan • KBKK mendapat latihan berfikir secara kritis dan kreatif untuk membuat keputusan dan menyelesaikan masalah dengan bijak .diajar merentasi kurikulum . antaranya Sekolah Bestari .Dalam KBSR : o antara objektif.0 Definisi Pemikiran " Pemikiran ialah proses menggunakan minda untuk mencari makna dan pemahaman terhadap sesuatu.Dalam KBSM : o mengembang dan meningkatkan daya intelek. menerokai pelbagai kemungkinan idea dan ciptaan dan membuat pertimbangan yang wajar.dengan harapan : • • • • • kualiti pemikiran murid meningkat membuat keputusan dengan tepat menghasilkan idea yang bernas. serta pemikiran rasional. beberapa perubahan dilaksanakan oleh KPM.

pengalaman dan kemahiran berfikir secara lebih praktik sama ada dalam atau luar sekolah menghasilkan idea atau ciptaan yang kreatif dan inovatif mengatasi kesilapan berfikir yang terburu-buru. dan seterusnya perkembangan intelek mereka bersikap terbuka dalam menerima dan memberi pendapat. serta berani memberi pandangan dan kritik. Fikiran yang kabur o o o latih pelajar memperjelaskan sesuatu idea dalam bentuk penulisan latih membuat definisi dasarkan kategori dan ciri-ciri sesuatu objek/perkara membuat kerangka karangan iv. membina keyakinan diri untuk memberi hujjah. Berfikir secara terburu-buru o beri masa untuk berfikir ii. perbincangan dan sumbangsaran latihan menggunakan penyusun grafik banding beza iii.0 Perbezaan Antara Otak Dan Minda . kabur dan sempit meningkatkan aspek kognitif dan afektif. bercalaru.Fikiran yang sempit o o aktiviti perbahasan. Fikiran yang bercelaru o o o Latih pelajar menyusun idea dengan lebih sistematik dalam lisan dan penulisan menyusun isi-isi penting untuk karangan carta aliran 5. membuat pertimbangan berdasarkan alasan dan bukti.• • • • • mengaplikasikan pengetahuan. 4.0 Kesilapan Dalam Berfikir i.

minda ---> ketajaman mata pisau pisau perlu sentiasa diasah agar penggunaannya berkesan hemesfera otak kiri (HOKI) ---> kritis hemesfera otak kanan (HOKA) ---> kreatif kedua-duanya perlu dikembangkan melalui rangsangan. 6. perspektif.• • • • • • • otak = organ yang terletak pada bahagian kepala yang mempunyai sistem-sistem tertentu minda = kualiti pemikiran yang dihasilkan oleh otak berkenaan otak ---> pisau .pelbagai jenis kemahiran berfikir analitikal. . bahan dan aktiviti berfikir dalam p & p. sistematik. positif. pragmatik. kreatif. konstruktif.secara amnya KB dibahagikan kepada 2 domain utama: o o KB secara kritis KB secara kreatif KB secara kritis = " kecekapan dan keupayaan menggunakan minda untuk menilai kemunasabahan atau kewajaran sesuatu idea.0 Jenis Kemahiran Berfikir . lateral. proaktif. kebaikan dan kelemahan sesuatu hujah dan membuat pertimbangan yang wajar dengan menggunakan alasan dan bukti yang munasabah " contoh KB kritis : o o o o o banding beza membuat kategori teliti bahagian kecil dan keseluruhan membuat sekuens menerang sebab . meneliti kebernasan. negatif. emotif dsb. objektif. projektif. kritikal. logikal.

Grafik . syair. kartun . idea atau gagasan " contoh KB kreatif : o o o menjana dan menghasilkan idea yang pelbagai mencipta analogi mencipta metafora . rajah. sajak.kemahiran-kemahiran lain: o o kemahiran membuat keputusan kemahiran menyelesaikan masalah 7.Bahan boleh berbentuk : i.o o o o membuat ramalan usul periksa andaian membuat inferens mengesahkan sumber maklumat KB secara kreatif = " kecekapan atau keupayaan menggunakan minda untuk menerokai pelbagai kemungkinan menggunakan minda untuk menerokai pelbagai kemungkinan menghasilkan sesuatu yang baru. rencana. berita ii. abstrak. cerpen. lirik lagu iii. Puisi .Semua bahan tersebut boleh dibahagikan kepada 4 kategori: . graf.Bahan merupakan rangsangan yang digunakan untuk melatih /mewujudkan suasana berfikir dikalangan pelajar . Prosa .cerita.0 Jenis Bahan Yang Digunakan . asli dan bernilai sama ada bersifat maujud.gambar.pantun.

Ia diajar secara penyebatian . Bahan seronok .bahan datang dari dunia remaja yang mereka alami dan gemari. Apa yang kamu akan lakukan ? " iv. isi pelajaran serta KB yang hendak diajar 8.Bahan yang mempunyai implikasi serius pada kehidupan remaja.menggalakkan pelajar menggunakan banyak daya imaginasi yang memerlukan pelajar membuat ramalan yang berbagai-bagai " bagaimana jari anda ada 5 " ii. Bahan asing .0 Bagaimana KBKK Diajar .Bahan ini hendaklah digunakan mengikut tujuan/objektif.KBKK bukan satu mata pelajaran khusus ( Dr. " Kamu ingin masuk kumpulan rock. Apa yang patut kamu buat ? " . " Kamu tahu kawan kamu mengambil makanan dari kantin tanpa membayarnya.bahan yang berlaku tetapi di luar pengalaman remaja/pelajar. tapi ibubapa kamu menentang. De Bono merancang satu sukatan khas untuk KBKK ) . Bahan ini datang dari dunia orang dewasa. " Bagaimana cara nak menyekat pemuda yang menunggang motor dengan laju " iii.i. Bahan persekitaran . Bahan berat .

Terdapat 2 cara : a) kenalpasti tajuk/isi pelajaran dan bahan seterusnya tentukan KBKK b) kenalpasti KBKK dan tentukan isi pelajaran yang sesuai serta bahan ii..unsur KBKK hanya disepadukan dalam langkah-langkah tertentu sahaja mengikut keperluan dan kesesuian .kemahiran berfikir berbeza dengan kemahiran membuat .Penyebatian = strategi pengajaran yang menyepadukan kemahiran berfikir ke dalam mata pelajaran yang diajar. . walaupun dalam kemahiran reka cipta .mengajar berfikir juga beerti mengajar pelajar membuat persepsi. Penyebatian sepenuhnya : KBKK disepadukan secara menyeluruh dalam setiap langkah pengajaran yang dikenalpasti.penyebatian separa biasanya setelah pelajar telah mengikut penyebatian sepenuhnya dalam pembelajaran yang lepas.KB hanya melibatkan pen dan kertas sahaja.Proses berfikir berlaku dalam dua tahap : i. minda melakukan pemprosesan logikal .e menajam dan mendalamkan daya persepsi . dengan persepsi.2 kaedah penyebatian : i. . i. Penyebatian separa : strategi pengajaran yang menyepadukan sebahagian daripada unsur KBKK dalam langkah-langkah pengajaran yang sesuai . apabila minda membuat persepsi ii.

teknikal spt membina sesuatu model .spt merancang/merangka strategi. taktik 9.0 Ciri-Ciri Pemikir Yang Bijak/Baik • • • • • • • • • cekal melaksanakan tugas mendengar secara aktif/pendengar yang baik bekerjasama dengan orang lain jujur dan terbuka ( menerima pandangan orang lain ) peka dengan fikiran sendiri serta dapat menjelaskan langkahlangkah dan sekuen yang digunakan mahir dalam menyoal dapat mengubahsuai konsep dan kemahiran dalam pelbagai situasi yang berlainan sifat ingin tahu dan inisiatif yang tinggi kesediaan mengambil risiko dan cabaran ..apa yang penting ialah proses berfikir untuk mengeluarkan sesuatu idea.reka cipta : .konkrit .abstrak . yang kemudiannya diwakilkan dalam bentuk lukisan .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful