Tahun 2010 telah diisytiharkan oleh Kerajaan Malaysia sebagai tahun inovasi dan kreativiti, dikenali sebagai Malaysia

Inovatif 2010. Penganjuran Malaysia Inovatif 2010 adalah seiiring dengan hasrat Y.A.B. Perdana Menteri untuk melakukan perubahan melalui inovasi secara menyeluruh untuk membawa negara ke tahap ekonomi yang lebih maju. ‘Innovative Leadership for 1United, Innovative Malaysia’. Malaysia Inovatif 2010 yang telah dirasmikan oleh Y.A.B. Perdana Menteri Malaysia pada 27 Januari 2010 pada jam 8.30 malam di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya (PICC). Dengan tema ‘Meraikan Kreativiti’, pelbagai acara dan program menarik telah dirancang di sepanjang tahun 2010 untuk menarik minat setiap golongan lapisan masyarakat bagi meningkatkan kesedaran dan memupuk budaya inovasi di kalangan rakyat Malaysia ke arah penghasilan kekayaan, penjanaan ilmu dan kesejahteraan rakyat. Sambutan Malaysia Inovatif 2010 akan dimeriahkan dengan penganjuran pelbagai acara dan program oleh Pertubuhan Bukan Kerajaan, pihak swasta dan sektor Kerajaan. Orang ramai adalah dijemput untuk menyertai acara dan program yang dianjurkan seperti berikut:-

Malaysia Inovatif 2010 bertujuan menyedarkan masyarakat Malaysia terutama generasi muda dan akar umbi mengenai pentingnya inovasi dan kreativiti, dan seterusnya dapat membudayakannya sebagai amalan seharian. Ini bertepatan dengan konsep 1Malaysia di mana setiap anak Malaysia adalah modal insan berpotensi yang penting kepada negara. Oleh itu, budaya kreativiti dan inovasi perlu diterapkan supaya mereka dapat mengoptimakan potensi masing-masing ke arah menyumbang dalam pembangunan negara.

Kem. 4-6 Tinggi Ogos - UTM

Pengajian

12th Industrial Technology (INATEX) 2010

Art And Exhibition Pertandingan Solar Car Centre for Education, Training & Research in Renewable Energy & Energy Efficiency (Cetree) di Negeri Sembilan

5.

4-9 Ogos

Kem. Pelajaran

22-24 Okt Kem. Pengajian Tinggi

MOSTI

Karnival Rekacipta Kebangsaan 2010

1-3 Nov Kem. Pengajian Tinggi

MOSTI

Persidangan Antarabangsa Globelic (The Global Network for Economics of Learning, Innovation & Competence Building Systems) ke-8 di Universiti Malaya, Kuala Lumpur

Dalam KBSM : .Dalam Falsafah Pendidikan Negara : o perkembangan daya intelek individu diberi penekanan bersama-sama dengan perkembangan rohani.Dalam KBSR : o antara objektif. Penerangan Komunikasi dan Kebudayaan Dis (tbc) . maka objektif penguasaan kemahiran berfikir telah didokumentasikan dalam kurikulum sekolah . dan mengembangkan bakat serta kreativiti . Putrajaya Pengenalan . emosi dan jasmani.setiap orang berfikir . Balai Seni Lukis Negara 12-13 Julai Kem.membolehkan pelajar menguasai KB.Kem.tidak perlu diajar seperti berjalan . Pelajaran Pertandingan Rekacipta dan Inovasi Peringkat Sekolah Kluster Kecemerlangan (SKK) di PICC. .Balai Seni Lukis Negara (BSLN) Pameran REKALESTARI di Galeri reka.mengapa perlu belajar/mengajar berfikir ? o o tidak berfikir seperti mana yg sepatutnya tidak membuat keputusan yang baik dan selesaikan masalah .memastikan kemahiran berfikir dikuasai oleh pelajar.

o mengembang dan meningkatkan daya intelek. pengalaman dan kemahiran berfikir secara lebih praktik sama ada dalam atau luar sekolah menghasilkan idea atau ciptaan yang kreatif dan inovatif mengatasi kesilapan berfikir yang terburu-buru. dan seterusnya perkembangan intelek mereka .dengan harapan : • • • • • kualiti pemikiran murid meningkat membuat keputusan dengan tepat menghasilkan idea yang bernas. antaranya Sekolah Bestari . kabur dan sempit meningkatkan aspek kognitif dan afektif.KB adalah elemen utama dalam kurikulum SB . " 3.0 Definisi Pemikiran " Pemikiran ialah proses menggunakan minda untuk mencari makna dan pemahaman terhadap sesuatu. . 0Tujuan • • • • • KBKK mendapat latihan berfikir secara kritis dan kreatif untuk membuat keputusan dan menyelesaikan masalah dengan bijak mengaplikasikan pengetahuan. serta pemikiran rasional.Dalam usaha meningkatkan kualiti pendidikan.diajar merentasi kurikulum . pendapat yang jitu dan pandangan yg kritis dan kreatif dapat membeza baik dan buruk menghadapi cabaran terkini 2. beberapa perubahan dilaksanakan oleh KPM. kritis dan kreatif. bagi membuat keputusan dan menyelesaikan masalah dan seterusnya membuat refleksi dan metakognitif terhadap proses yang dialami. menerokai pelbagai kemungkinan idea dan ciptaan dan membuat pertimbangan yang wajar. bercalaru.

4. Fikiran yang bercelaru o o o Latih pelajar menyusun idea dengan lebih sistematik dalam lisan dan penulisan menyusun isi-isi penting untuk karangan carta aliran 5.• bersikap terbuka dalam menerima dan memberi pendapat.0 Kesilapan Dalam Berfikir i. Berfikir secara terburu-buru o beri masa untuk berfikir ii. membuat pertimbangan berdasarkan alasan dan bukti. serta berani memberi pandangan dan kritik. membina keyakinan diri untuk memberi hujjah.0 Perbezaan Antara Otak Dan Minda • • • otak = organ yang terletak pada bahagian kepala yang mempunyai sistem-sistem tertentu minda = kualiti pemikiran yang dihasilkan oleh otak berkenaan otak ---> pisau .Fikiran yang sempit o o aktiviti perbahasan. perbincangan dan sumbangsaran latihan menggunakan penyusun grafik banding beza iii. Fikiran yang kabur o o o latih pelajar memperjelaskan sesuatu idea dalam bentuk penulisan latih membuat definisi dasarkan kategori dan ciri-ciri sesuatu objek/perkara membuat kerangka karangan iv. minda ---> ketajaman mata pisau .

kreatif. objektif.secara amnya KB dibahagikan kepada 2 domain utama: o o KB secara kritis KB secara kreatif KB secara kritis = " kecekapan dan keupayaan menggunakan minda untuk menilai kemunasabahan atau kewajaran sesuatu idea.0 Jenis Kemahiran Berfikir . kebaikan dan kelemahan sesuatu hujah dan membuat pertimbangan yang wajar dengan menggunakan alasan dan bukti yang munasabah " contoh KB kritis : o o o o o o o o o banding beza membuat kategori teliti bahagian kecil dan keseluruhan membuat sekuens menerang sebab membuat ramalan usul periksa andaian membuat inferens mengesahkan sumber maklumat . kritikal. .pelbagai jenis kemahiran berfikir analitikal. 6. konstruktif. positif. logikal. meneliti kebernasan. pragmatik. negatif. projektif. perspektif. lateral. bahan dan aktiviti berfikir dalam p & p. sistematik. proaktif. emotif dsb.• • • • pisau perlu sentiasa diasah agar penggunaannya berkesan hemesfera otak kiri (HOKI) ---> kritis hemesfera otak kanan (HOKA) ---> kreatif kedua-duanya perlu dikembangkan melalui rangsangan.

Bahan merupakan rangsangan yang digunakan untuk melatih /mewujudkan suasana berfikir dikalangan pelajar . abstrak. Bahan seronok . cerpen. sajak. asli dan bernilai sama ada bersifat maujud. Grafik .KB secara kreatif = " kecekapan atau keupayaan menggunakan minda untuk menerokai pelbagai kemungkinan menggunakan minda untuk menerokai pelbagai kemungkinan menghasilkan sesuatu yang baru.Semua bahan tersebut boleh dibahagikan kepada 4 kategori: i.0 Jenis Bahan Yang Digunakan .cerita. graf.kemahiran-kemahiran lain: o o kemahiran membuat keputusan kemahiran menyelesaikan masalah 7. kartun .gambar. idea atau gagasan " contoh KB kreatif : o o o menjana dan menghasilkan idea yang pelbagai mencipta analogi mencipta metafora . rajah.Bahan boleh berbentuk : i. Puisi . lirik lagu iii.pantun. syair.menggalakkan pelajar menggunakan banyak daya imaginasi yang memerlukan pelajar membuat ramalan yang berbagai-bagai " bagaimana jari anda ada 5 " . Prosa . berita ii. rencana.

Bahan yang mempunyai implikasi serius pada kehidupan remaja.Penyebatian = strategi pengajaran yang menyepadukan kemahiran berfikir ke dalam mata pelajaran yang diajar.bahan yang berlaku tetapi di luar pengalaman remaja/pelajar.0 Bagaimana KBKK Diajar .2 kaedah penyebatian : . .bahan datang dari dunia remaja yang mereka alami dan gemari. " Kamu tahu kawan kamu mengambil makanan dari kantin tanpa membayarnya. Bahan asing .Bahan ini hendaklah digunakan mengikut tujuan/objektif.KBKK bukan satu mata pelajaran khusus ( Dr. " Bagaimana cara nak menyekat pemuda yang menunggang motor dengan laju " iii. isi pelajaran serta KB yang hendak diajar 8.Ia diajar secara penyebatian . tapi ibubapa kamu menentang.ii. Apa yang kamu akan lakukan ? " iv. Bahan berat . Bahan ini datang dari dunia orang dewasa. De Bono merancang satu sukatan khas untuk KBKK ) . Bahan persekitaran . Apa yang patut kamu buat ? " . " Kamu ingin masuk kumpulan rock.

apabila minda membuat persepsi ii. dengan persepsi. yang kemudiannya diwakilkan dalam bentuk lukisan .e menajam dan mendalamkan daya persepsi .penyebatian separa biasanya setelah pelajar telah mengikut penyebatian sepenuhnya dalam pembelajaran yang lepas.i. walaupun dalam kemahiran reka cipta . Penyebatian sepenuhnya : KBKK disepadukan secara menyeluruh dalam setiap langkah pengajaran yang dikenalpasti.apa yang penting ialah proses berfikir untuk mengeluarkan sesuatu idea.reka cipta : . Penyebatian separa : strategi pengajaran yang menyepadukan sebahagian daripada unsur KBKK dalam langkah-langkah pengajaran yang sesuai .unsur KBKK hanya disepadukan dalam langkah-langkah tertentu sahaja mengikut keperluan dan kesesuian . minda melakukan pemprosesan logikal . Terdapat 2 cara : a) kenalpasti tajuk/isi pelajaran dan bahan seterusnya tentukan KBKK b) kenalpasti KBKK dan tentukan isi pelajaran yang sesuai serta bahan ii.kemahiran berfikir berbeza dengan kemahiran membuat .mengajar berfikir juga beerti mengajar pelajar membuat persepsi. i.Proses berfikir berlaku dalam dua tahap : i.KB hanya melibatkan pen dan kertas sahaja. .

konkrit .memastikan kemahiran berfikir dikuasai oleh pelajar.setiap orang berfikir .abstrak . emosi dan jasmani.tidak perlu diajar seperti berjalan .teknikal spt membina sesuatu model ..Dalam Falsafah Pendidikan Negara : o perkembangan daya intelek individu diberi penekanan bersama-sama dengan perkembangan rohani. .0 Ciri-Ciri Pemikir Yang Bijak/Baik • • • • • • • • • cekal melaksanakan tugas mendengar secara aktif/pendengar yang baik bekerjasama dengan orang lain jujur dan terbuka ( menerima pandangan orang lain ) peka dengan fikiran sendiri serta dapat menjelaskan langkahlangkah dan sekuen yang digunakan mahir dalam menyoal dapat mengubahsuai konsep dan kemahiran dalam pelbagai situasi yang berlainan sifat ingin tahu dan inisiatif yang tinggi kesediaan mengambil risiko dan cabaran Pengenalan . maka objektif penguasaan kemahiran berfikir telah didokumentasikan dalam kurikulum sekolah . taktik 9.mengapa perlu belajar/mengajar berfikir ? o o tidak berfikir seperti mana yg sepatutnya tidak membuat keputusan yang baik dan selesaikan masalah .spt merancang/merangka strategi.

0 Definisi Pemikiran " Pemikiran ialah proses menggunakan minda untuk mencari makna dan pemahaman terhadap sesuatu. beberapa perubahan dilaksanakan oleh KPM. 0Tujuan • KBKK mendapat latihan berfikir secara kritis dan kreatif untuk membuat keputusan dan menyelesaikan masalah dengan bijak .dengan harapan : • • • • • kualiti pemikiran murid meningkat membuat keputusan dengan tepat menghasilkan idea yang bernas. bagi membuat keputusan dan menyelesaikan masalah dan seterusnya membuat refleksi dan metakognitif terhadap proses yang dialami.diajar merentasi kurikulum .Dalam KBSR : o antara objektif. " 3. pendapat yang jitu dan pandangan yg kritis dan kreatif dapat membeza baik dan buruk menghadapi cabaran terkini 2.Dalam KBSM : o mengembang dan meningkatkan daya intelek. . kritis dan kreatif. dan mengembangkan bakat serta kreativiti ..Dalam usaha meningkatkan kualiti pendidikan. antaranya Sekolah Bestari .membolehkan pelajar menguasai KB. menerokai pelbagai kemungkinan idea dan ciptaan dan membuat pertimbangan yang wajar. serta pemikiran rasional.KB adalah elemen utama dalam kurikulum SB .

membuat pertimbangan berdasarkan alasan dan bukti. dan seterusnya perkembangan intelek mereka bersikap terbuka dalam menerima dan memberi pendapat. Berfikir secara terburu-buru o beri masa untuk berfikir ii. Fikiran yang kabur o o o latih pelajar memperjelaskan sesuatu idea dalam bentuk penulisan latih membuat definisi dasarkan kategori dan ciri-ciri sesuatu objek/perkara membuat kerangka karangan iv. membina keyakinan diri untuk memberi hujjah.• • • • • mengaplikasikan pengetahuan.0 Kesilapan Dalam Berfikir i. 4. Fikiran yang bercelaru o o o Latih pelajar menyusun idea dengan lebih sistematik dalam lisan dan penulisan menyusun isi-isi penting untuk karangan carta aliran 5.0 Perbezaan Antara Otak Dan Minda . serta berani memberi pandangan dan kritik. kabur dan sempit meningkatkan aspek kognitif dan afektif. bercalaru. pengalaman dan kemahiran berfikir secara lebih praktik sama ada dalam atau luar sekolah menghasilkan idea atau ciptaan yang kreatif dan inovatif mengatasi kesilapan berfikir yang terburu-buru.Fikiran yang sempit o o aktiviti perbahasan. perbincangan dan sumbangsaran latihan menggunakan penyusun grafik banding beza iii.

secara amnya KB dibahagikan kepada 2 domain utama: o o KB secara kritis KB secara kreatif KB secara kritis = " kecekapan dan keupayaan menggunakan minda untuk menilai kemunasabahan atau kewajaran sesuatu idea.0 Jenis Kemahiran Berfikir . objektif. 6. kebaikan dan kelemahan sesuatu hujah dan membuat pertimbangan yang wajar dengan menggunakan alasan dan bukti yang munasabah " contoh KB kritis : o o o o o banding beza membuat kategori teliti bahagian kecil dan keseluruhan membuat sekuens menerang sebab . logikal. minda ---> ketajaman mata pisau pisau perlu sentiasa diasah agar penggunaannya berkesan hemesfera otak kiri (HOKI) ---> kritis hemesfera otak kanan (HOKA) ---> kreatif kedua-duanya perlu dikembangkan melalui rangsangan. pragmatik. lateral. emotif dsb. meneliti kebernasan. proaktif. perspektif. positif. . negatif. konstruktif. kreatif. bahan dan aktiviti berfikir dalam p & p.pelbagai jenis kemahiran berfikir analitikal. sistematik. projektif. kritikal.• • • • • • • otak = organ yang terletak pada bahagian kepala yang mempunyai sistem-sistem tertentu minda = kualiti pemikiran yang dihasilkan oleh otak berkenaan otak ---> pisau .

asli dan bernilai sama ada bersifat maujud.0 Jenis Bahan Yang Digunakan . cerpen.pantun. Prosa . rajah. idea atau gagasan " contoh KB kreatif : o o o menjana dan menghasilkan idea yang pelbagai mencipta analogi mencipta metafora .kemahiran-kemahiran lain: o o kemahiran membuat keputusan kemahiran menyelesaikan masalah 7. graf.gambar.cerita. berita ii. Grafik . kartun . rencana.Bahan boleh berbentuk : i. sajak. Puisi . abstrak.Semua bahan tersebut boleh dibahagikan kepada 4 kategori: . lirik lagu iii.Bahan merupakan rangsangan yang digunakan untuk melatih /mewujudkan suasana berfikir dikalangan pelajar . syair.o o o o membuat ramalan usul periksa andaian membuat inferens mengesahkan sumber maklumat KB secara kreatif = " kecekapan atau keupayaan menggunakan minda untuk menerokai pelbagai kemungkinan menggunakan minda untuk menerokai pelbagai kemungkinan menghasilkan sesuatu yang baru.

Apa yang kamu akan lakukan ? " iv.menggalakkan pelajar menggunakan banyak daya imaginasi yang memerlukan pelajar membuat ramalan yang berbagai-bagai " bagaimana jari anda ada 5 " ii.i.Ia diajar secara penyebatian .Bahan yang mempunyai implikasi serius pada kehidupan remaja. Apa yang patut kamu buat ? " .bahan yang berlaku tetapi di luar pengalaman remaja/pelajar.bahan datang dari dunia remaja yang mereka alami dan gemari. " Bagaimana cara nak menyekat pemuda yang menunggang motor dengan laju " iii. Bahan berat . " Kamu tahu kawan kamu mengambil makanan dari kantin tanpa membayarnya. Bahan asing .KBKK bukan satu mata pelajaran khusus ( Dr. tapi ibubapa kamu menentang. Bahan persekitaran . De Bono merancang satu sukatan khas untuk KBKK ) .0 Bagaimana KBKK Diajar . Bahan ini datang dari dunia orang dewasa. isi pelajaran serta KB yang hendak diajar 8.Bahan ini hendaklah digunakan mengikut tujuan/objektif. Bahan seronok . " Kamu ingin masuk kumpulan rock.

. apabila minda membuat persepsi ii.Penyebatian = strategi pengajaran yang menyepadukan kemahiran berfikir ke dalam mata pelajaran yang diajar.unsur KBKK hanya disepadukan dalam langkah-langkah tertentu sahaja mengikut keperluan dan kesesuian .penyebatian separa biasanya setelah pelajar telah mengikut penyebatian sepenuhnya dalam pembelajaran yang lepas.kemahiran berfikir berbeza dengan kemahiran membuat . Terdapat 2 cara : a) kenalpasti tajuk/isi pelajaran dan bahan seterusnya tentukan KBKK b) kenalpasti KBKK dan tentukan isi pelajaran yang sesuai serta bahan ii.2 kaedah penyebatian : i. . dengan persepsi..mengajar berfikir juga beerti mengajar pelajar membuat persepsi.Proses berfikir berlaku dalam dua tahap : i.e menajam dan mendalamkan daya persepsi .KB hanya melibatkan pen dan kertas sahaja. walaupun dalam kemahiran reka cipta . i. minda melakukan pemprosesan logikal . Penyebatian separa : strategi pengajaran yang menyepadukan sebahagian daripada unsur KBKK dalam langkah-langkah pengajaran yang sesuai . Penyebatian sepenuhnya : KBKK disepadukan secara menyeluruh dalam setiap langkah pengajaran yang dikenalpasti.

spt merancang/merangka strategi..teknikal spt membina sesuatu model .abstrak . taktik 9.0 Ciri-Ciri Pemikir Yang Bijak/Baik • • • • • • • • • cekal melaksanakan tugas mendengar secara aktif/pendengar yang baik bekerjasama dengan orang lain jujur dan terbuka ( menerima pandangan orang lain ) peka dengan fikiran sendiri serta dapat menjelaskan langkahlangkah dan sekuen yang digunakan mahir dalam menyoal dapat mengubahsuai konsep dan kemahiran dalam pelbagai situasi yang berlainan sifat ingin tahu dan inisiatif yang tinggi kesediaan mengambil risiko dan cabaran . yang kemudiannya diwakilkan dalam bentuk lukisan .konkrit .apa yang penting ialah proses berfikir untuk mengeluarkan sesuatu idea.reka cipta : .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful