Tahun 2010 telah diisytiharkan oleh Kerajaan Malaysia sebagai tahun inovasi dan kreativiti, dikenali sebagai Malaysia

Inovatif 2010. Penganjuran Malaysia Inovatif 2010 adalah seiiring dengan hasrat Y.A.B. Perdana Menteri untuk melakukan perubahan melalui inovasi secara menyeluruh untuk membawa negara ke tahap ekonomi yang lebih maju. ‘Innovative Leadership for 1United, Innovative Malaysia’. Malaysia Inovatif 2010 yang telah dirasmikan oleh Y.A.B. Perdana Menteri Malaysia pada 27 Januari 2010 pada jam 8.30 malam di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya (PICC). Dengan tema ‘Meraikan Kreativiti’, pelbagai acara dan program menarik telah dirancang di sepanjang tahun 2010 untuk menarik minat setiap golongan lapisan masyarakat bagi meningkatkan kesedaran dan memupuk budaya inovasi di kalangan rakyat Malaysia ke arah penghasilan kekayaan, penjanaan ilmu dan kesejahteraan rakyat. Sambutan Malaysia Inovatif 2010 akan dimeriahkan dengan penganjuran pelbagai acara dan program oleh Pertubuhan Bukan Kerajaan, pihak swasta dan sektor Kerajaan. Orang ramai adalah dijemput untuk menyertai acara dan program yang dianjurkan seperti berikut:-

Malaysia Inovatif 2010 bertujuan menyedarkan masyarakat Malaysia terutama generasi muda dan akar umbi mengenai pentingnya inovasi dan kreativiti, dan seterusnya dapat membudayakannya sebagai amalan seharian. Ini bertepatan dengan konsep 1Malaysia di mana setiap anak Malaysia adalah modal insan berpotensi yang penting kepada negara. Oleh itu, budaya kreativiti dan inovasi perlu diterapkan supaya mereka dapat mengoptimakan potensi masing-masing ke arah menyumbang dalam pembangunan negara.

Kem. 4-6 Tinggi Ogos - UTM

Pengajian

12th Industrial Technology (INATEX) 2010

Art And Exhibition Pertandingan Solar Car Centre for Education, Training & Research in Renewable Energy & Energy Efficiency (Cetree) di Negeri Sembilan

5.

4-9 Ogos

Kem. Pelajaran

22-24 Okt Kem. Pengajian Tinggi

MOSTI

Karnival Rekacipta Kebangsaan 2010

1-3 Nov Kem. Pengajian Tinggi

MOSTI

Persidangan Antarabangsa Globelic (The Global Network for Economics of Learning, Innovation & Competence Building Systems) ke-8 di Universiti Malaya, Kuala Lumpur

memastikan kemahiran berfikir dikuasai oleh pelajar.Dalam KBSM : . Penerangan Komunikasi dan Kebudayaan Dis (tbc) .Dalam KBSR : o antara objektif.setiap orang berfikir .Kem.Balai Seni Lukis Negara (BSLN) Pameran REKALESTARI di Galeri reka.mengapa perlu belajar/mengajar berfikir ? o o tidak berfikir seperti mana yg sepatutnya tidak membuat keputusan yang baik dan selesaikan masalah . .tidak perlu diajar seperti berjalan . Balai Seni Lukis Negara 12-13 Julai Kem.Dalam Falsafah Pendidikan Negara : o perkembangan daya intelek individu diberi penekanan bersama-sama dengan perkembangan rohani. emosi dan jasmani. dan mengembangkan bakat serta kreativiti .membolehkan pelajar menguasai KB. maka objektif penguasaan kemahiran berfikir telah didokumentasikan dalam kurikulum sekolah . Putrajaya Pengenalan . Pelajaran Pertandingan Rekacipta dan Inovasi Peringkat Sekolah Kluster Kecemerlangan (SKK) di PICC.

bercalaru.diajar merentasi kurikulum . pengalaman dan kemahiran berfikir secara lebih praktik sama ada dalam atau luar sekolah menghasilkan idea atau ciptaan yang kreatif dan inovatif mengatasi kesilapan berfikir yang terburu-buru. kabur dan sempit meningkatkan aspek kognitif dan afektif.Dalam usaha meningkatkan kualiti pendidikan. dan seterusnya perkembangan intelek mereka .o mengembang dan meningkatkan daya intelek. serta pemikiran rasional.0 Definisi Pemikiran " Pemikiran ialah proses menggunakan minda untuk mencari makna dan pemahaman terhadap sesuatu. antaranya Sekolah Bestari . bagi membuat keputusan dan menyelesaikan masalah dan seterusnya membuat refleksi dan metakognitif terhadap proses yang dialami.KB adalah elemen utama dalam kurikulum SB . kritis dan kreatif. " 3. beberapa perubahan dilaksanakan oleh KPM. . 0Tujuan • • • • • KBKK mendapat latihan berfikir secara kritis dan kreatif untuk membuat keputusan dan menyelesaikan masalah dengan bijak mengaplikasikan pengetahuan. menerokai pelbagai kemungkinan idea dan ciptaan dan membuat pertimbangan yang wajar.dengan harapan : • • • • • kualiti pemikiran murid meningkat membuat keputusan dengan tepat menghasilkan idea yang bernas. pendapat yang jitu dan pandangan yg kritis dan kreatif dapat membeza baik dan buruk menghadapi cabaran terkini 2.

• bersikap terbuka dalam menerima dan memberi pendapat.0 Perbezaan Antara Otak Dan Minda • • • otak = organ yang terletak pada bahagian kepala yang mempunyai sistem-sistem tertentu minda = kualiti pemikiran yang dihasilkan oleh otak berkenaan otak ---> pisau . minda ---> ketajaman mata pisau . perbincangan dan sumbangsaran latihan menggunakan penyusun grafik banding beza iii. Fikiran yang kabur o o o latih pelajar memperjelaskan sesuatu idea dalam bentuk penulisan latih membuat definisi dasarkan kategori dan ciri-ciri sesuatu objek/perkara membuat kerangka karangan iv.0 Kesilapan Dalam Berfikir i. membuat pertimbangan berdasarkan alasan dan bukti. membina keyakinan diri untuk memberi hujjah.Fikiran yang sempit o o aktiviti perbahasan. Berfikir secara terburu-buru o beri masa untuk berfikir ii. serta berani memberi pandangan dan kritik. Fikiran yang bercelaru o o o Latih pelajar menyusun idea dengan lebih sistematik dalam lisan dan penulisan menyusun isi-isi penting untuk karangan carta aliran 5. 4.

konstruktif. objektif.0 Jenis Kemahiran Berfikir . perspektif. projektif. kebaikan dan kelemahan sesuatu hujah dan membuat pertimbangan yang wajar dengan menggunakan alasan dan bukti yang munasabah " contoh KB kritis : o o o o o o o o o banding beza membuat kategori teliti bahagian kecil dan keseluruhan membuat sekuens menerang sebab membuat ramalan usul periksa andaian membuat inferens mengesahkan sumber maklumat . lateral.• • • • pisau perlu sentiasa diasah agar penggunaannya berkesan hemesfera otak kiri (HOKI) ---> kritis hemesfera otak kanan (HOKA) ---> kreatif kedua-duanya perlu dikembangkan melalui rangsangan. pragmatik. sistematik. meneliti kebernasan. kritikal.secara amnya KB dibahagikan kepada 2 domain utama: o o KB secara kritis KB secara kreatif KB secara kritis = " kecekapan dan keupayaan menggunakan minda untuk menilai kemunasabahan atau kewajaran sesuatu idea. negatif. kreatif. positif. . logikal. 6. bahan dan aktiviti berfikir dalam p & p. proaktif.pelbagai jenis kemahiran berfikir analitikal. emotif dsb.

cerpen.Bahan boleh berbentuk : i. sajak.menggalakkan pelajar menggunakan banyak daya imaginasi yang memerlukan pelajar membuat ramalan yang berbagai-bagai " bagaimana jari anda ada 5 " .Semua bahan tersebut boleh dibahagikan kepada 4 kategori: i. idea atau gagasan " contoh KB kreatif : o o o menjana dan menghasilkan idea yang pelbagai mencipta analogi mencipta metafora . Grafik . lirik lagu iii.pantun.kemahiran-kemahiran lain: o o kemahiran membuat keputusan kemahiran menyelesaikan masalah 7. asli dan bernilai sama ada bersifat maujud. syair. Bahan seronok .KB secara kreatif = " kecekapan atau keupayaan menggunakan minda untuk menerokai pelbagai kemungkinan menggunakan minda untuk menerokai pelbagai kemungkinan menghasilkan sesuatu yang baru.Bahan merupakan rangsangan yang digunakan untuk melatih /mewujudkan suasana berfikir dikalangan pelajar . Puisi . rajah. graf. Prosa . abstrak.cerita. kartun .gambar.0 Jenis Bahan Yang Digunakan . rencana. berita ii.

Bahan persekitaran .2 kaedah penyebatian : . Bahan asing .bahan datang dari dunia remaja yang mereka alami dan gemari. " Kamu tahu kawan kamu mengambil makanan dari kantin tanpa membayarnya.Penyebatian = strategi pengajaran yang menyepadukan kemahiran berfikir ke dalam mata pelajaran yang diajar. Apa yang kamu akan lakukan ? " iv.ii. Bahan berat . Bahan ini datang dari dunia orang dewasa. isi pelajaran serta KB yang hendak diajar 8. " Kamu ingin masuk kumpulan rock. tapi ibubapa kamu menentang. " Bagaimana cara nak menyekat pemuda yang menunggang motor dengan laju " iii.Bahan yang mempunyai implikasi serius pada kehidupan remaja.0 Bagaimana KBKK Diajar .Bahan ini hendaklah digunakan mengikut tujuan/objektif.Ia diajar secara penyebatian .bahan yang berlaku tetapi di luar pengalaman remaja/pelajar.KBKK bukan satu mata pelajaran khusus ( Dr. De Bono merancang satu sukatan khas untuk KBKK ) . Apa yang patut kamu buat ? " . .

kemahiran berfikir berbeza dengan kemahiran membuat . walaupun dalam kemahiran reka cipta . . minda melakukan pemprosesan logikal . yang kemudiannya diwakilkan dalam bentuk lukisan . Penyebatian separa : strategi pengajaran yang menyepadukan sebahagian daripada unsur KBKK dalam langkah-langkah pengajaran yang sesuai .mengajar berfikir juga beerti mengajar pelajar membuat persepsi.reka cipta : .i.penyebatian separa biasanya setelah pelajar telah mengikut penyebatian sepenuhnya dalam pembelajaran yang lepas.KB hanya melibatkan pen dan kertas sahaja.e menajam dan mendalamkan daya persepsi . apabila minda membuat persepsi ii.Proses berfikir berlaku dalam dua tahap : i. dengan persepsi.apa yang penting ialah proses berfikir untuk mengeluarkan sesuatu idea.unsur KBKK hanya disepadukan dalam langkah-langkah tertentu sahaja mengikut keperluan dan kesesuian . Terdapat 2 cara : a) kenalpasti tajuk/isi pelajaran dan bahan seterusnya tentukan KBKK b) kenalpasti KBKK dan tentukan isi pelajaran yang sesuai serta bahan ii. i. Penyebatian sepenuhnya : KBKK disepadukan secara menyeluruh dalam setiap langkah pengajaran yang dikenalpasti.

abstrak .0 Ciri-Ciri Pemikir Yang Bijak/Baik • • • • • • • • • cekal melaksanakan tugas mendengar secara aktif/pendengar yang baik bekerjasama dengan orang lain jujur dan terbuka ( menerima pandangan orang lain ) peka dengan fikiran sendiri serta dapat menjelaskan langkahlangkah dan sekuen yang digunakan mahir dalam menyoal dapat mengubahsuai konsep dan kemahiran dalam pelbagai situasi yang berlainan sifat ingin tahu dan inisiatif yang tinggi kesediaan mengambil risiko dan cabaran Pengenalan .konkrit . .teknikal spt membina sesuatu model .memastikan kemahiran berfikir dikuasai oleh pelajar. maka objektif penguasaan kemahiran berfikir telah didokumentasikan dalam kurikulum sekolah . taktik 9.tidak perlu diajar seperti berjalan .mengapa perlu belajar/mengajar berfikir ? o o tidak berfikir seperti mana yg sepatutnya tidak membuat keputusan yang baik dan selesaikan masalah .. emosi dan jasmani.Dalam Falsafah Pendidikan Negara : o perkembangan daya intelek individu diberi penekanan bersama-sama dengan perkembangan rohani.setiap orang berfikir .spt merancang/merangka strategi.

Dalam usaha meningkatkan kualiti pendidikan.Dalam KBSM : o mengembang dan meningkatkan daya intelek. menerokai pelbagai kemungkinan idea dan ciptaan dan membuat pertimbangan yang wajar. beberapa perubahan dilaksanakan oleh KPM.dengan harapan : • • • • • kualiti pemikiran murid meningkat membuat keputusan dengan tepat menghasilkan idea yang bernas.diajar merentasi kurikulum . serta pemikiran rasional. bagi membuat keputusan dan menyelesaikan masalah dan seterusnya membuat refleksi dan metakognitif terhadap proses yang dialami.KB adalah elemen utama dalam kurikulum SB . . antaranya Sekolah Bestari . dan mengembangkan bakat serta kreativiti . kritis dan kreatif..membolehkan pelajar menguasai KB. " 3.0 Definisi Pemikiran " Pemikiran ialah proses menggunakan minda untuk mencari makna dan pemahaman terhadap sesuatu. pendapat yang jitu dan pandangan yg kritis dan kreatif dapat membeza baik dan buruk menghadapi cabaran terkini 2. 0Tujuan • KBKK mendapat latihan berfikir secara kritis dan kreatif untuk membuat keputusan dan menyelesaikan masalah dengan bijak .Dalam KBSR : o antara objektif.

bercalaru. dan seterusnya perkembangan intelek mereka bersikap terbuka dalam menerima dan memberi pendapat. Fikiran yang bercelaru o o o Latih pelajar menyusun idea dengan lebih sistematik dalam lisan dan penulisan menyusun isi-isi penting untuk karangan carta aliran 5. Fikiran yang kabur o o o latih pelajar memperjelaskan sesuatu idea dalam bentuk penulisan latih membuat definisi dasarkan kategori dan ciri-ciri sesuatu objek/perkara membuat kerangka karangan iv. membina keyakinan diri untuk memberi hujjah.0 Perbezaan Antara Otak Dan Minda . serta berani memberi pandangan dan kritik. perbincangan dan sumbangsaran latihan menggunakan penyusun grafik banding beza iii.Fikiran yang sempit o o aktiviti perbahasan.• • • • • mengaplikasikan pengetahuan. kabur dan sempit meningkatkan aspek kognitif dan afektif. membuat pertimbangan berdasarkan alasan dan bukti. pengalaman dan kemahiran berfikir secara lebih praktik sama ada dalam atau luar sekolah menghasilkan idea atau ciptaan yang kreatif dan inovatif mengatasi kesilapan berfikir yang terburu-buru. 4.0 Kesilapan Dalam Berfikir i. Berfikir secara terburu-buru o beri masa untuk berfikir ii.

kebaikan dan kelemahan sesuatu hujah dan membuat pertimbangan yang wajar dengan menggunakan alasan dan bukti yang munasabah " contoh KB kritis : o o o o o banding beza membuat kategori teliti bahagian kecil dan keseluruhan membuat sekuens menerang sebab .secara amnya KB dibahagikan kepada 2 domain utama: o o KB secara kritis KB secara kreatif KB secara kritis = " kecekapan dan keupayaan menggunakan minda untuk menilai kemunasabahan atau kewajaran sesuatu idea. minda ---> ketajaman mata pisau pisau perlu sentiasa diasah agar penggunaannya berkesan hemesfera otak kiri (HOKI) ---> kritis hemesfera otak kanan (HOKA) ---> kreatif kedua-duanya perlu dikembangkan melalui rangsangan. objektif.• • • • • • • otak = organ yang terletak pada bahagian kepala yang mempunyai sistem-sistem tertentu minda = kualiti pemikiran yang dihasilkan oleh otak berkenaan otak ---> pisau . bahan dan aktiviti berfikir dalam p & p.pelbagai jenis kemahiran berfikir analitikal. logikal. perspektif. 6. proaktif. emotif dsb. konstruktif. pragmatik. positif. meneliti kebernasan. kreatif. sistematik. lateral.0 Jenis Kemahiran Berfikir . kritikal. . projektif. negatif.

Bahan boleh berbentuk : i.kemahiran-kemahiran lain: o o kemahiran membuat keputusan kemahiran menyelesaikan masalah 7.Semua bahan tersebut boleh dibahagikan kepada 4 kategori: . cerpen. kartun . Grafik .pantun.Bahan merupakan rangsangan yang digunakan untuk melatih /mewujudkan suasana berfikir dikalangan pelajar .0 Jenis Bahan Yang Digunakan . abstrak. idea atau gagasan " contoh KB kreatif : o o o menjana dan menghasilkan idea yang pelbagai mencipta analogi mencipta metafora .gambar. rajah.o o o o membuat ramalan usul periksa andaian membuat inferens mengesahkan sumber maklumat KB secara kreatif = " kecekapan atau keupayaan menggunakan minda untuk menerokai pelbagai kemungkinan menggunakan minda untuk menerokai pelbagai kemungkinan menghasilkan sesuatu yang baru. graf. Puisi . berita ii. sajak. rencana. syair.cerita. Prosa . lirik lagu iii. asli dan bernilai sama ada bersifat maujud.

" Kamu tahu kawan kamu mengambil makanan dari kantin tanpa membayarnya.Bahan yang mempunyai implikasi serius pada kehidupan remaja. De Bono merancang satu sukatan khas untuk KBKK ) .Bahan ini hendaklah digunakan mengikut tujuan/objektif. isi pelajaran serta KB yang hendak diajar 8. Bahan persekitaran . " Kamu ingin masuk kumpulan rock. Bahan seronok . Bahan ini datang dari dunia orang dewasa.KBKK bukan satu mata pelajaran khusus ( Dr.bahan datang dari dunia remaja yang mereka alami dan gemari. Apa yang patut kamu buat ? " .Ia diajar secara penyebatian . tapi ibubapa kamu menentang. Apa yang kamu akan lakukan ? " iv.bahan yang berlaku tetapi di luar pengalaman remaja/pelajar. Bahan berat . " Bagaimana cara nak menyekat pemuda yang menunggang motor dengan laju " iii. Bahan asing .i.menggalakkan pelajar menggunakan banyak daya imaginasi yang memerlukan pelajar membuat ramalan yang berbagai-bagai " bagaimana jari anda ada 5 " ii.0 Bagaimana KBKK Diajar .

Penyebatian separa : strategi pengajaran yang menyepadukan sebahagian daripada unsur KBKK dalam langkah-langkah pengajaran yang sesuai .unsur KBKK hanya disepadukan dalam langkah-langkah tertentu sahaja mengikut keperluan dan kesesuian .e menajam dan mendalamkan daya persepsi .Penyebatian = strategi pengajaran yang menyepadukan kemahiran berfikir ke dalam mata pelajaran yang diajar. Terdapat 2 cara : a) kenalpasti tajuk/isi pelajaran dan bahan seterusnya tentukan KBKK b) kenalpasti KBKK dan tentukan isi pelajaran yang sesuai serta bahan ii.kemahiran berfikir berbeza dengan kemahiran membuat .mengajar berfikir juga beerti mengajar pelajar membuat persepsi.Proses berfikir berlaku dalam dua tahap : i. Penyebatian sepenuhnya : KBKK disepadukan secara menyeluruh dalam setiap langkah pengajaran yang dikenalpasti. apabila minda membuat persepsi ii.. i. .2 kaedah penyebatian : i. .KB hanya melibatkan pen dan kertas sahaja.penyebatian separa biasanya setelah pelajar telah mengikut penyebatian sepenuhnya dalam pembelajaran yang lepas. dengan persepsi. walaupun dalam kemahiran reka cipta . minda melakukan pemprosesan logikal .

reka cipta : .konkrit . taktik 9.teknikal spt membina sesuatu model .abstrak ..0 Ciri-Ciri Pemikir Yang Bijak/Baik • • • • • • • • • cekal melaksanakan tugas mendengar secara aktif/pendengar yang baik bekerjasama dengan orang lain jujur dan terbuka ( menerima pandangan orang lain ) peka dengan fikiran sendiri serta dapat menjelaskan langkahlangkah dan sekuen yang digunakan mahir dalam menyoal dapat mengubahsuai konsep dan kemahiran dalam pelbagai situasi yang berlainan sifat ingin tahu dan inisiatif yang tinggi kesediaan mengambil risiko dan cabaran . yang kemudiannya diwakilkan dalam bentuk lukisan .spt merancang/merangka strategi.apa yang penting ialah proses berfikir untuk mengeluarkan sesuatu idea.