Tahun 2010 telah diisytiharkan oleh Kerajaan Malaysia sebagai tahun inovasi dan kreativiti, dikenali sebagai Malaysia

Inovatif 2010. Penganjuran Malaysia Inovatif 2010 adalah seiiring dengan hasrat Y.A.B. Perdana Menteri untuk melakukan perubahan melalui inovasi secara menyeluruh untuk membawa negara ke tahap ekonomi yang lebih maju. ‘Innovative Leadership for 1United, Innovative Malaysia’. Malaysia Inovatif 2010 yang telah dirasmikan oleh Y.A.B. Perdana Menteri Malaysia pada 27 Januari 2010 pada jam 8.30 malam di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya (PICC). Dengan tema ‘Meraikan Kreativiti’, pelbagai acara dan program menarik telah dirancang di sepanjang tahun 2010 untuk menarik minat setiap golongan lapisan masyarakat bagi meningkatkan kesedaran dan memupuk budaya inovasi di kalangan rakyat Malaysia ke arah penghasilan kekayaan, penjanaan ilmu dan kesejahteraan rakyat. Sambutan Malaysia Inovatif 2010 akan dimeriahkan dengan penganjuran pelbagai acara dan program oleh Pertubuhan Bukan Kerajaan, pihak swasta dan sektor Kerajaan. Orang ramai adalah dijemput untuk menyertai acara dan program yang dianjurkan seperti berikut:-

Malaysia Inovatif 2010 bertujuan menyedarkan masyarakat Malaysia terutama generasi muda dan akar umbi mengenai pentingnya inovasi dan kreativiti, dan seterusnya dapat membudayakannya sebagai amalan seharian. Ini bertepatan dengan konsep 1Malaysia di mana setiap anak Malaysia adalah modal insan berpotensi yang penting kepada negara. Oleh itu, budaya kreativiti dan inovasi perlu diterapkan supaya mereka dapat mengoptimakan potensi masing-masing ke arah menyumbang dalam pembangunan negara.

Kem. 4-6 Tinggi Ogos - UTM

Pengajian

12th Industrial Technology (INATEX) 2010

Art And Exhibition Pertandingan Solar Car Centre for Education, Training & Research in Renewable Energy & Energy Efficiency (Cetree) di Negeri Sembilan

5.

4-9 Ogos

Kem. Pelajaran

22-24 Okt Kem. Pengajian Tinggi

MOSTI

Karnival Rekacipta Kebangsaan 2010

1-3 Nov Kem. Pengajian Tinggi

MOSTI

Persidangan Antarabangsa Globelic (The Global Network for Economics of Learning, Innovation & Competence Building Systems) ke-8 di Universiti Malaya, Kuala Lumpur

Putrajaya Pengenalan .setiap orang berfikir .Dalam Falsafah Pendidikan Negara : o perkembangan daya intelek individu diberi penekanan bersama-sama dengan perkembangan rohani.Kem.Dalam KBSR : o antara objektif. Penerangan Komunikasi dan Kebudayaan Dis (tbc) .Balai Seni Lukis Negara (BSLN) Pameran REKALESTARI di Galeri reka. emosi dan jasmani.membolehkan pelajar menguasai KB. Pelajaran Pertandingan Rekacipta dan Inovasi Peringkat Sekolah Kluster Kecemerlangan (SKK) di PICC.mengapa perlu belajar/mengajar berfikir ? o o tidak berfikir seperti mana yg sepatutnya tidak membuat keputusan yang baik dan selesaikan masalah .tidak perlu diajar seperti berjalan .memastikan kemahiran berfikir dikuasai oleh pelajar. dan mengembangkan bakat serta kreativiti . maka objektif penguasaan kemahiran berfikir telah didokumentasikan dalam kurikulum sekolah . Balai Seni Lukis Negara 12-13 Julai Kem.Dalam KBSM : . .

diajar merentasi kurikulum . 0Tujuan • • • • • KBKK mendapat latihan berfikir secara kritis dan kreatif untuk membuat keputusan dan menyelesaikan masalah dengan bijak mengaplikasikan pengetahuan.dengan harapan : • • • • • kualiti pemikiran murid meningkat membuat keputusan dengan tepat menghasilkan idea yang bernas. menerokai pelbagai kemungkinan idea dan ciptaan dan membuat pertimbangan yang wajar.Dalam usaha meningkatkan kualiti pendidikan. " 3. dan seterusnya perkembangan intelek mereka . bercalaru. kritis dan kreatif. pendapat yang jitu dan pandangan yg kritis dan kreatif dapat membeza baik dan buruk menghadapi cabaran terkini 2.KB adalah elemen utama dalam kurikulum SB . .0 Definisi Pemikiran " Pemikiran ialah proses menggunakan minda untuk mencari makna dan pemahaman terhadap sesuatu. pengalaman dan kemahiran berfikir secara lebih praktik sama ada dalam atau luar sekolah menghasilkan idea atau ciptaan yang kreatif dan inovatif mengatasi kesilapan berfikir yang terburu-buru. bagi membuat keputusan dan menyelesaikan masalah dan seterusnya membuat refleksi dan metakognitif terhadap proses yang dialami. serta pemikiran rasional.o mengembang dan meningkatkan daya intelek. kabur dan sempit meningkatkan aspek kognitif dan afektif. antaranya Sekolah Bestari . beberapa perubahan dilaksanakan oleh KPM.

membina keyakinan diri untuk memberi hujjah.• bersikap terbuka dalam menerima dan memberi pendapat.0 Kesilapan Dalam Berfikir i. 4. minda ---> ketajaman mata pisau . membuat pertimbangan berdasarkan alasan dan bukti.Fikiran yang sempit o o aktiviti perbahasan. Berfikir secara terburu-buru o beri masa untuk berfikir ii. perbincangan dan sumbangsaran latihan menggunakan penyusun grafik banding beza iii. Fikiran yang bercelaru o o o Latih pelajar menyusun idea dengan lebih sistematik dalam lisan dan penulisan menyusun isi-isi penting untuk karangan carta aliran 5. serta berani memberi pandangan dan kritik. Fikiran yang kabur o o o latih pelajar memperjelaskan sesuatu idea dalam bentuk penulisan latih membuat definisi dasarkan kategori dan ciri-ciri sesuatu objek/perkara membuat kerangka karangan iv.0 Perbezaan Antara Otak Dan Minda • • • otak = organ yang terletak pada bahagian kepala yang mempunyai sistem-sistem tertentu minda = kualiti pemikiran yang dihasilkan oleh otak berkenaan otak ---> pisau .

pelbagai jenis kemahiran berfikir analitikal. logikal.secara amnya KB dibahagikan kepada 2 domain utama: o o KB secara kritis KB secara kreatif KB secara kritis = " kecekapan dan keupayaan menggunakan minda untuk menilai kemunasabahan atau kewajaran sesuatu idea. kreatif. lateral. 6. sistematik. kebaikan dan kelemahan sesuatu hujah dan membuat pertimbangan yang wajar dengan menggunakan alasan dan bukti yang munasabah " contoh KB kritis : o o o o o o o o o banding beza membuat kategori teliti bahagian kecil dan keseluruhan membuat sekuens menerang sebab membuat ramalan usul periksa andaian membuat inferens mengesahkan sumber maklumat . proaktif. projektif. positif. . objektif. meneliti kebernasan. emotif dsb. pragmatik. konstruktif. bahan dan aktiviti berfikir dalam p & p.• • • • pisau perlu sentiasa diasah agar penggunaannya berkesan hemesfera otak kiri (HOKI) ---> kritis hemesfera otak kanan (HOKA) ---> kreatif kedua-duanya perlu dikembangkan melalui rangsangan. perspektif. kritikal.0 Jenis Kemahiran Berfikir . negatif.

Bahan merupakan rangsangan yang digunakan untuk melatih /mewujudkan suasana berfikir dikalangan pelajar .kemahiran-kemahiran lain: o o kemahiran membuat keputusan kemahiran menyelesaikan masalah 7.Semua bahan tersebut boleh dibahagikan kepada 4 kategori: i. lirik lagu iii. syair. Puisi . asli dan bernilai sama ada bersifat maujud. sajak. idea atau gagasan " contoh KB kreatif : o o o menjana dan menghasilkan idea yang pelbagai mencipta analogi mencipta metafora . rencana. cerpen. Grafik . kartun .pantun. Prosa .menggalakkan pelajar menggunakan banyak daya imaginasi yang memerlukan pelajar membuat ramalan yang berbagai-bagai " bagaimana jari anda ada 5 " . Bahan seronok . graf. abstrak.Bahan boleh berbentuk : i.0 Jenis Bahan Yang Digunakan .gambar. rajah. berita ii.KB secara kreatif = " kecekapan atau keupayaan menggunakan minda untuk menerokai pelbagai kemungkinan menggunakan minda untuk menerokai pelbagai kemungkinan menghasilkan sesuatu yang baru.cerita.

bahan yang berlaku tetapi di luar pengalaman remaja/pelajar. Apa yang kamu akan lakukan ? " iv. " Bagaimana cara nak menyekat pemuda yang menunggang motor dengan laju " iii.Bahan ini hendaklah digunakan mengikut tujuan/objektif. " Kamu tahu kawan kamu mengambil makanan dari kantin tanpa membayarnya. Bahan berat . tapi ibubapa kamu menentang. .0 Bagaimana KBKK Diajar .KBKK bukan satu mata pelajaran khusus ( Dr.ii. " Kamu ingin masuk kumpulan rock. De Bono merancang satu sukatan khas untuk KBKK ) .2 kaedah penyebatian : . Apa yang patut kamu buat ? " .Penyebatian = strategi pengajaran yang menyepadukan kemahiran berfikir ke dalam mata pelajaran yang diajar. isi pelajaran serta KB yang hendak diajar 8. Bahan ini datang dari dunia orang dewasa.Bahan yang mempunyai implikasi serius pada kehidupan remaja. Bahan asing . Bahan persekitaran .bahan datang dari dunia remaja yang mereka alami dan gemari.Ia diajar secara penyebatian .

kemahiran berfikir berbeza dengan kemahiran membuat . .KB hanya melibatkan pen dan kertas sahaja.apa yang penting ialah proses berfikir untuk mengeluarkan sesuatu idea. yang kemudiannya diwakilkan dalam bentuk lukisan .unsur KBKK hanya disepadukan dalam langkah-langkah tertentu sahaja mengikut keperluan dan kesesuian . Penyebatian separa : strategi pengajaran yang menyepadukan sebahagian daripada unsur KBKK dalam langkah-langkah pengajaran yang sesuai . minda melakukan pemprosesan logikal . Penyebatian sepenuhnya : KBKK disepadukan secara menyeluruh dalam setiap langkah pengajaran yang dikenalpasti. apabila minda membuat persepsi ii.e menajam dan mendalamkan daya persepsi . Terdapat 2 cara : a) kenalpasti tajuk/isi pelajaran dan bahan seterusnya tentukan KBKK b) kenalpasti KBKK dan tentukan isi pelajaran yang sesuai serta bahan ii.Proses berfikir berlaku dalam dua tahap : i.mengajar berfikir juga beerti mengajar pelajar membuat persepsi.i.reka cipta : . dengan persepsi. walaupun dalam kemahiran reka cipta .penyebatian separa biasanya setelah pelajar telah mengikut penyebatian sepenuhnya dalam pembelajaran yang lepas. i.

tidak perlu diajar seperti berjalan . maka objektif penguasaan kemahiran berfikir telah didokumentasikan dalam kurikulum sekolah . .teknikal spt membina sesuatu model . taktik 9. emosi dan jasmani.abstrak .spt merancang/merangka strategi.0 Ciri-Ciri Pemikir Yang Bijak/Baik • • • • • • • • • cekal melaksanakan tugas mendengar secara aktif/pendengar yang baik bekerjasama dengan orang lain jujur dan terbuka ( menerima pandangan orang lain ) peka dengan fikiran sendiri serta dapat menjelaskan langkahlangkah dan sekuen yang digunakan mahir dalam menyoal dapat mengubahsuai konsep dan kemahiran dalam pelbagai situasi yang berlainan sifat ingin tahu dan inisiatif yang tinggi kesediaan mengambil risiko dan cabaran Pengenalan .memastikan kemahiran berfikir dikuasai oleh pelajar..konkrit .mengapa perlu belajar/mengajar berfikir ? o o tidak berfikir seperti mana yg sepatutnya tidak membuat keputusan yang baik dan selesaikan masalah .Dalam Falsafah Pendidikan Negara : o perkembangan daya intelek individu diberi penekanan bersama-sama dengan perkembangan rohani.setiap orang berfikir .

" 3. serta pemikiran rasional. pendapat yang jitu dan pandangan yg kritis dan kreatif dapat membeza baik dan buruk menghadapi cabaran terkini 2. 0Tujuan • KBKK mendapat latihan berfikir secara kritis dan kreatif untuk membuat keputusan dan menyelesaikan masalah dengan bijak .membolehkan pelajar menguasai KB. antaranya Sekolah Bestari .0 Definisi Pemikiran " Pemikiran ialah proses menggunakan minda untuk mencari makna dan pemahaman terhadap sesuatu.KB adalah elemen utama dalam kurikulum SB . . menerokai pelbagai kemungkinan idea dan ciptaan dan membuat pertimbangan yang wajar.diajar merentasi kurikulum .Dalam KBSM : o mengembang dan meningkatkan daya intelek. bagi membuat keputusan dan menyelesaikan masalah dan seterusnya membuat refleksi dan metakognitif terhadap proses yang dialami.Dalam KBSR : o antara objektif.. beberapa perubahan dilaksanakan oleh KPM.Dalam usaha meningkatkan kualiti pendidikan. dan mengembangkan bakat serta kreativiti . kritis dan kreatif.dengan harapan : • • • • • kualiti pemikiran murid meningkat membuat keputusan dengan tepat menghasilkan idea yang bernas.

kabur dan sempit meningkatkan aspek kognitif dan afektif. Fikiran yang kabur o o o latih pelajar memperjelaskan sesuatu idea dalam bentuk penulisan latih membuat definisi dasarkan kategori dan ciri-ciri sesuatu objek/perkara membuat kerangka karangan iv.• • • • • mengaplikasikan pengetahuan. bercalaru. dan seterusnya perkembangan intelek mereka bersikap terbuka dalam menerima dan memberi pendapat. serta berani memberi pandangan dan kritik. pengalaman dan kemahiran berfikir secara lebih praktik sama ada dalam atau luar sekolah menghasilkan idea atau ciptaan yang kreatif dan inovatif mengatasi kesilapan berfikir yang terburu-buru. perbincangan dan sumbangsaran latihan menggunakan penyusun grafik banding beza iii. Fikiran yang bercelaru o o o Latih pelajar menyusun idea dengan lebih sistematik dalam lisan dan penulisan menyusun isi-isi penting untuk karangan carta aliran 5.0 Perbezaan Antara Otak Dan Minda .0 Kesilapan Dalam Berfikir i. 4.Fikiran yang sempit o o aktiviti perbahasan. membuat pertimbangan berdasarkan alasan dan bukti. membina keyakinan diri untuk memberi hujjah. Berfikir secara terburu-buru o beri masa untuk berfikir ii.

sistematik.secara amnya KB dibahagikan kepada 2 domain utama: o o KB secara kritis KB secara kreatif KB secara kritis = " kecekapan dan keupayaan menggunakan minda untuk menilai kemunasabahan atau kewajaran sesuatu idea. . perspektif. negatif. kebaikan dan kelemahan sesuatu hujah dan membuat pertimbangan yang wajar dengan menggunakan alasan dan bukti yang munasabah " contoh KB kritis : o o o o o banding beza membuat kategori teliti bahagian kecil dan keseluruhan membuat sekuens menerang sebab . kritikal. objektif. konstruktif.0 Jenis Kemahiran Berfikir . meneliti kebernasan. emotif dsb. logikal. 6.pelbagai jenis kemahiran berfikir analitikal. kreatif. projektif. positif. proaktif. minda ---> ketajaman mata pisau pisau perlu sentiasa diasah agar penggunaannya berkesan hemesfera otak kiri (HOKI) ---> kritis hemesfera otak kanan (HOKA) ---> kreatif kedua-duanya perlu dikembangkan melalui rangsangan.• • • • • • • otak = organ yang terletak pada bahagian kepala yang mempunyai sistem-sistem tertentu minda = kualiti pemikiran yang dihasilkan oleh otak berkenaan otak ---> pisau . lateral. pragmatik. bahan dan aktiviti berfikir dalam p & p.

asli dan bernilai sama ada bersifat maujud.pantun. berita ii.kemahiran-kemahiran lain: o o kemahiran membuat keputusan kemahiran menyelesaikan masalah 7.Bahan merupakan rangsangan yang digunakan untuk melatih /mewujudkan suasana berfikir dikalangan pelajar . rajah.cerita.0 Jenis Bahan Yang Digunakan . sajak. abstrak.o o o o membuat ramalan usul periksa andaian membuat inferens mengesahkan sumber maklumat KB secara kreatif = " kecekapan atau keupayaan menggunakan minda untuk menerokai pelbagai kemungkinan menggunakan minda untuk menerokai pelbagai kemungkinan menghasilkan sesuatu yang baru. kartun . graf.Bahan boleh berbentuk : i. lirik lagu iii. Puisi . rencana. syair.gambar. Grafik . Prosa .Semua bahan tersebut boleh dibahagikan kepada 4 kategori: . cerpen. idea atau gagasan " contoh KB kreatif : o o o menjana dan menghasilkan idea yang pelbagai mencipta analogi mencipta metafora .

i. Bahan persekitaran . " Bagaimana cara nak menyekat pemuda yang menunggang motor dengan laju " iii.KBKK bukan satu mata pelajaran khusus ( Dr.bahan datang dari dunia remaja yang mereka alami dan gemari. Bahan ini datang dari dunia orang dewasa. " Kamu ingin masuk kumpulan rock.menggalakkan pelajar menggunakan banyak daya imaginasi yang memerlukan pelajar membuat ramalan yang berbagai-bagai " bagaimana jari anda ada 5 " ii. tapi ibubapa kamu menentang. Apa yang kamu akan lakukan ? " iv. Bahan seronok .Bahan yang mempunyai implikasi serius pada kehidupan remaja.0 Bagaimana KBKK Diajar . De Bono merancang satu sukatan khas untuk KBKK ) .bahan yang berlaku tetapi di luar pengalaman remaja/pelajar. Bahan asing . " Kamu tahu kawan kamu mengambil makanan dari kantin tanpa membayarnya.Ia diajar secara penyebatian .Bahan ini hendaklah digunakan mengikut tujuan/objektif. isi pelajaran serta KB yang hendak diajar 8. Bahan berat . Apa yang patut kamu buat ? " .

2 kaedah penyebatian : i. . walaupun dalam kemahiran reka cipta . Terdapat 2 cara : a) kenalpasti tajuk/isi pelajaran dan bahan seterusnya tentukan KBKK b) kenalpasti KBKK dan tentukan isi pelajaran yang sesuai serta bahan ii. Penyebatian separa : strategi pengajaran yang menyepadukan sebahagian daripada unsur KBKK dalam langkah-langkah pengajaran yang sesuai . minda melakukan pemprosesan logikal .unsur KBKK hanya disepadukan dalam langkah-langkah tertentu sahaja mengikut keperluan dan kesesuian .Penyebatian = strategi pengajaran yang menyepadukan kemahiran berfikir ke dalam mata pelajaran yang diajar.mengajar berfikir juga beerti mengajar pelajar membuat persepsi.KB hanya melibatkan pen dan kertas sahaja.. .Proses berfikir berlaku dalam dua tahap : i. apabila minda membuat persepsi ii. dengan persepsi.kemahiran berfikir berbeza dengan kemahiran membuat . Penyebatian sepenuhnya : KBKK disepadukan secara menyeluruh dalam setiap langkah pengajaran yang dikenalpasti. i.e menajam dan mendalamkan daya persepsi .penyebatian separa biasanya setelah pelajar telah mengikut penyebatian sepenuhnya dalam pembelajaran yang lepas.

teknikal spt membina sesuatu model . taktik 9.spt merancang/merangka strategi.konkrit ..abstrak .reka cipta : . yang kemudiannya diwakilkan dalam bentuk lukisan .0 Ciri-Ciri Pemikir Yang Bijak/Baik • • • • • • • • • cekal melaksanakan tugas mendengar secara aktif/pendengar yang baik bekerjasama dengan orang lain jujur dan terbuka ( menerima pandangan orang lain ) peka dengan fikiran sendiri serta dapat menjelaskan langkahlangkah dan sekuen yang digunakan mahir dalam menyoal dapat mengubahsuai konsep dan kemahiran dalam pelbagai situasi yang berlainan sifat ingin tahu dan inisiatif yang tinggi kesediaan mengambil risiko dan cabaran .apa yang penting ialah proses berfikir untuk mengeluarkan sesuatu idea.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful