Tahun 2010 telah diisytiharkan oleh Kerajaan Malaysia sebagai tahun inovasi dan kreativiti, dikenali sebagai Malaysia

Inovatif 2010. Penganjuran Malaysia Inovatif 2010 adalah seiiring dengan hasrat Y.A.B. Perdana Menteri untuk melakukan perubahan melalui inovasi secara menyeluruh untuk membawa negara ke tahap ekonomi yang lebih maju. ‘Innovative Leadership for 1United, Innovative Malaysia’. Malaysia Inovatif 2010 yang telah dirasmikan oleh Y.A.B. Perdana Menteri Malaysia pada 27 Januari 2010 pada jam 8.30 malam di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya (PICC). Dengan tema ‘Meraikan Kreativiti’, pelbagai acara dan program menarik telah dirancang di sepanjang tahun 2010 untuk menarik minat setiap golongan lapisan masyarakat bagi meningkatkan kesedaran dan memupuk budaya inovasi di kalangan rakyat Malaysia ke arah penghasilan kekayaan, penjanaan ilmu dan kesejahteraan rakyat. Sambutan Malaysia Inovatif 2010 akan dimeriahkan dengan penganjuran pelbagai acara dan program oleh Pertubuhan Bukan Kerajaan, pihak swasta dan sektor Kerajaan. Orang ramai adalah dijemput untuk menyertai acara dan program yang dianjurkan seperti berikut:-

Malaysia Inovatif 2010 bertujuan menyedarkan masyarakat Malaysia terutama generasi muda dan akar umbi mengenai pentingnya inovasi dan kreativiti, dan seterusnya dapat membudayakannya sebagai amalan seharian. Ini bertepatan dengan konsep 1Malaysia di mana setiap anak Malaysia adalah modal insan berpotensi yang penting kepada negara. Oleh itu, budaya kreativiti dan inovasi perlu diterapkan supaya mereka dapat mengoptimakan potensi masing-masing ke arah menyumbang dalam pembangunan negara.

Kem. 4-6 Tinggi Ogos - UTM

Pengajian

12th Industrial Technology (INATEX) 2010

Art And Exhibition Pertandingan Solar Car Centre for Education, Training & Research in Renewable Energy & Energy Efficiency (Cetree) di Negeri Sembilan

5.

4-9 Ogos

Kem. Pelajaran

22-24 Okt Kem. Pengajian Tinggi

MOSTI

Karnival Rekacipta Kebangsaan 2010

1-3 Nov Kem. Pengajian Tinggi

MOSTI

Persidangan Antarabangsa Globelic (The Global Network for Economics of Learning, Innovation & Competence Building Systems) ke-8 di Universiti Malaya, Kuala Lumpur

dan mengembangkan bakat serta kreativiti . Penerangan Komunikasi dan Kebudayaan Dis (tbc) .setiap orang berfikir .Balai Seni Lukis Negara (BSLN) Pameran REKALESTARI di Galeri reka.Dalam Falsafah Pendidikan Negara : o perkembangan daya intelek individu diberi penekanan bersama-sama dengan perkembangan rohani. . maka objektif penguasaan kemahiran berfikir telah didokumentasikan dalam kurikulum sekolah .Kem.Dalam KBSR : o antara objektif.tidak perlu diajar seperti berjalan .Dalam KBSM : . Putrajaya Pengenalan . Balai Seni Lukis Negara 12-13 Julai Kem.membolehkan pelajar menguasai KB.memastikan kemahiran berfikir dikuasai oleh pelajar.mengapa perlu belajar/mengajar berfikir ? o o tidak berfikir seperti mana yg sepatutnya tidak membuat keputusan yang baik dan selesaikan masalah . emosi dan jasmani. Pelajaran Pertandingan Rekacipta dan Inovasi Peringkat Sekolah Kluster Kecemerlangan (SKK) di PICC.

diajar merentasi kurikulum .0 Definisi Pemikiran " Pemikiran ialah proses menggunakan minda untuk mencari makna dan pemahaman terhadap sesuatu. pendapat yang jitu dan pandangan yg kritis dan kreatif dapat membeza baik dan buruk menghadapi cabaran terkini 2. 0Tujuan • • • • • KBKK mendapat latihan berfikir secara kritis dan kreatif untuk membuat keputusan dan menyelesaikan masalah dengan bijak mengaplikasikan pengetahuan. bagi membuat keputusan dan menyelesaikan masalah dan seterusnya membuat refleksi dan metakognitif terhadap proses yang dialami.dengan harapan : • • • • • kualiti pemikiran murid meningkat membuat keputusan dengan tepat menghasilkan idea yang bernas. " 3. antaranya Sekolah Bestari . pengalaman dan kemahiran berfikir secara lebih praktik sama ada dalam atau luar sekolah menghasilkan idea atau ciptaan yang kreatif dan inovatif mengatasi kesilapan berfikir yang terburu-buru. dan seterusnya perkembangan intelek mereka .Dalam usaha meningkatkan kualiti pendidikan. kritis dan kreatif. serta pemikiran rasional. menerokai pelbagai kemungkinan idea dan ciptaan dan membuat pertimbangan yang wajar. kabur dan sempit meningkatkan aspek kognitif dan afektif. bercalaru. .KB adalah elemen utama dalam kurikulum SB .o mengembang dan meningkatkan daya intelek. beberapa perubahan dilaksanakan oleh KPM.

4. minda ---> ketajaman mata pisau . Berfikir secara terburu-buru o beri masa untuk berfikir ii. membuat pertimbangan berdasarkan alasan dan bukti.0 Kesilapan Dalam Berfikir i. perbincangan dan sumbangsaran latihan menggunakan penyusun grafik banding beza iii. Fikiran yang kabur o o o latih pelajar memperjelaskan sesuatu idea dalam bentuk penulisan latih membuat definisi dasarkan kategori dan ciri-ciri sesuatu objek/perkara membuat kerangka karangan iv. Fikiran yang bercelaru o o o Latih pelajar menyusun idea dengan lebih sistematik dalam lisan dan penulisan menyusun isi-isi penting untuk karangan carta aliran 5.0 Perbezaan Antara Otak Dan Minda • • • otak = organ yang terletak pada bahagian kepala yang mempunyai sistem-sistem tertentu minda = kualiti pemikiran yang dihasilkan oleh otak berkenaan otak ---> pisau .• bersikap terbuka dalam menerima dan memberi pendapat. membina keyakinan diri untuk memberi hujjah. serta berani memberi pandangan dan kritik.Fikiran yang sempit o o aktiviti perbahasan.

kebaikan dan kelemahan sesuatu hujah dan membuat pertimbangan yang wajar dengan menggunakan alasan dan bukti yang munasabah " contoh KB kritis : o o o o o o o o o banding beza membuat kategori teliti bahagian kecil dan keseluruhan membuat sekuens menerang sebab membuat ramalan usul periksa andaian membuat inferens mengesahkan sumber maklumat .secara amnya KB dibahagikan kepada 2 domain utama: o o KB secara kritis KB secara kreatif KB secara kritis = " kecekapan dan keupayaan menggunakan minda untuk menilai kemunasabahan atau kewajaran sesuatu idea. proaktif. 6. logikal. emotif dsb. . pragmatik. lateral.• • • • pisau perlu sentiasa diasah agar penggunaannya berkesan hemesfera otak kiri (HOKI) ---> kritis hemesfera otak kanan (HOKA) ---> kreatif kedua-duanya perlu dikembangkan melalui rangsangan. kreatif. positif.pelbagai jenis kemahiran berfikir analitikal. projektif. kritikal. bahan dan aktiviti berfikir dalam p & p. sistematik. objektif. perspektif.0 Jenis Kemahiran Berfikir . meneliti kebernasan. konstruktif. negatif.

rencana. Grafik . abstrak.pantun.Bahan merupakan rangsangan yang digunakan untuk melatih /mewujudkan suasana berfikir dikalangan pelajar .kemahiran-kemahiran lain: o o kemahiran membuat keputusan kemahiran menyelesaikan masalah 7. Prosa . graf. idea atau gagasan " contoh KB kreatif : o o o menjana dan menghasilkan idea yang pelbagai mencipta analogi mencipta metafora . kartun . rajah.Semua bahan tersebut boleh dibahagikan kepada 4 kategori: i. Puisi .KB secara kreatif = " kecekapan atau keupayaan menggunakan minda untuk menerokai pelbagai kemungkinan menggunakan minda untuk menerokai pelbagai kemungkinan menghasilkan sesuatu yang baru.0 Jenis Bahan Yang Digunakan . Bahan seronok . asli dan bernilai sama ada bersifat maujud. cerpen.Bahan boleh berbentuk : i.cerita.gambar.menggalakkan pelajar menggunakan banyak daya imaginasi yang memerlukan pelajar membuat ramalan yang berbagai-bagai " bagaimana jari anda ada 5 " . berita ii. syair. sajak. lirik lagu iii.

" Kamu tahu kawan kamu mengambil makanan dari kantin tanpa membayarnya. Bahan ini datang dari dunia orang dewasa. Bahan asing . . isi pelajaran serta KB yang hendak diajar 8. Bahan berat . Apa yang patut kamu buat ? " .Bahan yang mempunyai implikasi serius pada kehidupan remaja. tapi ibubapa kamu menentang.bahan yang berlaku tetapi di luar pengalaman remaja/pelajar.0 Bagaimana KBKK Diajar .Bahan ini hendaklah digunakan mengikut tujuan/objektif.ii.bahan datang dari dunia remaja yang mereka alami dan gemari.Penyebatian = strategi pengajaran yang menyepadukan kemahiran berfikir ke dalam mata pelajaran yang diajar. " Bagaimana cara nak menyekat pemuda yang menunggang motor dengan laju " iii. Apa yang kamu akan lakukan ? " iv.2 kaedah penyebatian : . " Kamu ingin masuk kumpulan rock.KBKK bukan satu mata pelajaran khusus ( Dr.Ia diajar secara penyebatian . De Bono merancang satu sukatan khas untuk KBKK ) . Bahan persekitaran .

Penyebatian separa : strategi pengajaran yang menyepadukan sebahagian daripada unsur KBKK dalam langkah-langkah pengajaran yang sesuai . Penyebatian sepenuhnya : KBKK disepadukan secara menyeluruh dalam setiap langkah pengajaran yang dikenalpasti.unsur KBKK hanya disepadukan dalam langkah-langkah tertentu sahaja mengikut keperluan dan kesesuian . minda melakukan pemprosesan logikal .i. dengan persepsi. walaupun dalam kemahiran reka cipta .e menajam dan mendalamkan daya persepsi . yang kemudiannya diwakilkan dalam bentuk lukisan . . i.penyebatian separa biasanya setelah pelajar telah mengikut penyebatian sepenuhnya dalam pembelajaran yang lepas.kemahiran berfikir berbeza dengan kemahiran membuat . Terdapat 2 cara : a) kenalpasti tajuk/isi pelajaran dan bahan seterusnya tentukan KBKK b) kenalpasti KBKK dan tentukan isi pelajaran yang sesuai serta bahan ii.reka cipta : .mengajar berfikir juga beerti mengajar pelajar membuat persepsi.Proses berfikir berlaku dalam dua tahap : i.apa yang penting ialah proses berfikir untuk mengeluarkan sesuatu idea. apabila minda membuat persepsi ii.KB hanya melibatkan pen dan kertas sahaja.

abstrak . emosi dan jasmani.tidak perlu diajar seperti berjalan .setiap orang berfikir .0 Ciri-Ciri Pemikir Yang Bijak/Baik • • • • • • • • • cekal melaksanakan tugas mendengar secara aktif/pendengar yang baik bekerjasama dengan orang lain jujur dan terbuka ( menerima pandangan orang lain ) peka dengan fikiran sendiri serta dapat menjelaskan langkahlangkah dan sekuen yang digunakan mahir dalam menyoal dapat mengubahsuai konsep dan kemahiran dalam pelbagai situasi yang berlainan sifat ingin tahu dan inisiatif yang tinggi kesediaan mengambil risiko dan cabaran Pengenalan .spt merancang/merangka strategi.Dalam Falsafah Pendidikan Negara : o perkembangan daya intelek individu diberi penekanan bersama-sama dengan perkembangan rohani.memastikan kemahiran berfikir dikuasai oleh pelajar.. taktik 9. maka objektif penguasaan kemahiran berfikir telah didokumentasikan dalam kurikulum sekolah . .teknikal spt membina sesuatu model .mengapa perlu belajar/mengajar berfikir ? o o tidak berfikir seperti mana yg sepatutnya tidak membuat keputusan yang baik dan selesaikan masalah .konkrit .

membolehkan pelajar menguasai KB.0 Definisi Pemikiran " Pemikiran ialah proses menggunakan minda untuk mencari makna dan pemahaman terhadap sesuatu. beberapa perubahan dilaksanakan oleh KPM.diajar merentasi kurikulum .Dalam KBSR : o antara objektif. serta pemikiran rasional. dan mengembangkan bakat serta kreativiti .KB adalah elemen utama dalam kurikulum SB . kritis dan kreatif.dengan harapan : • • • • • kualiti pemikiran murid meningkat membuat keputusan dengan tepat menghasilkan idea yang bernas. ..Dalam usaha meningkatkan kualiti pendidikan. menerokai pelbagai kemungkinan idea dan ciptaan dan membuat pertimbangan yang wajar. antaranya Sekolah Bestari . 0Tujuan • KBKK mendapat latihan berfikir secara kritis dan kreatif untuk membuat keputusan dan menyelesaikan masalah dengan bijak . pendapat yang jitu dan pandangan yg kritis dan kreatif dapat membeza baik dan buruk menghadapi cabaran terkini 2. bagi membuat keputusan dan menyelesaikan masalah dan seterusnya membuat refleksi dan metakognitif terhadap proses yang dialami. " 3.Dalam KBSM : o mengembang dan meningkatkan daya intelek.

Berfikir secara terburu-buru o beri masa untuk berfikir ii. membina keyakinan diri untuk memberi hujjah. pengalaman dan kemahiran berfikir secara lebih praktik sama ada dalam atau luar sekolah menghasilkan idea atau ciptaan yang kreatif dan inovatif mengatasi kesilapan berfikir yang terburu-buru.• • • • • mengaplikasikan pengetahuan.0 Perbezaan Antara Otak Dan Minda . dan seterusnya perkembangan intelek mereka bersikap terbuka dalam menerima dan memberi pendapat.Fikiran yang sempit o o aktiviti perbahasan.0 Kesilapan Dalam Berfikir i. perbincangan dan sumbangsaran latihan menggunakan penyusun grafik banding beza iii. 4. membuat pertimbangan berdasarkan alasan dan bukti. kabur dan sempit meningkatkan aspek kognitif dan afektif. bercalaru. serta berani memberi pandangan dan kritik. Fikiran yang bercelaru o o o Latih pelajar menyusun idea dengan lebih sistematik dalam lisan dan penulisan menyusun isi-isi penting untuk karangan carta aliran 5. Fikiran yang kabur o o o latih pelajar memperjelaskan sesuatu idea dalam bentuk penulisan latih membuat definisi dasarkan kategori dan ciri-ciri sesuatu objek/perkara membuat kerangka karangan iv.

sistematik.0 Jenis Kemahiran Berfikir . perspektif. objektif. positif. logikal. proaktif. lateral. . pragmatik. 6. kritikal.• • • • • • • otak = organ yang terletak pada bahagian kepala yang mempunyai sistem-sistem tertentu minda = kualiti pemikiran yang dihasilkan oleh otak berkenaan otak ---> pisau . emotif dsb. kreatif. meneliti kebernasan. bahan dan aktiviti berfikir dalam p & p. minda ---> ketajaman mata pisau pisau perlu sentiasa diasah agar penggunaannya berkesan hemesfera otak kiri (HOKI) ---> kritis hemesfera otak kanan (HOKA) ---> kreatif kedua-duanya perlu dikembangkan melalui rangsangan. kebaikan dan kelemahan sesuatu hujah dan membuat pertimbangan yang wajar dengan menggunakan alasan dan bukti yang munasabah " contoh KB kritis : o o o o o banding beza membuat kategori teliti bahagian kecil dan keseluruhan membuat sekuens menerang sebab .secara amnya KB dibahagikan kepada 2 domain utama: o o KB secara kritis KB secara kreatif KB secara kritis = " kecekapan dan keupayaan menggunakan minda untuk menilai kemunasabahan atau kewajaran sesuatu idea. projektif. konstruktif.pelbagai jenis kemahiran berfikir analitikal. negatif.

Prosa . berita ii.Bahan merupakan rangsangan yang digunakan untuk melatih /mewujudkan suasana berfikir dikalangan pelajar . graf. Grafik . sajak.Semua bahan tersebut boleh dibahagikan kepada 4 kategori: . abstrak. idea atau gagasan " contoh KB kreatif : o o o menjana dan menghasilkan idea yang pelbagai mencipta analogi mencipta metafora .pantun. syair. lirik lagu iii. asli dan bernilai sama ada bersifat maujud. Puisi . rencana. kartun .cerita.0 Jenis Bahan Yang Digunakan .gambar. rajah.kemahiran-kemahiran lain: o o kemahiran membuat keputusan kemahiran menyelesaikan masalah 7.o o o o membuat ramalan usul periksa andaian membuat inferens mengesahkan sumber maklumat KB secara kreatif = " kecekapan atau keupayaan menggunakan minda untuk menerokai pelbagai kemungkinan menggunakan minda untuk menerokai pelbagai kemungkinan menghasilkan sesuatu yang baru.Bahan boleh berbentuk : i. cerpen.

bahan yang berlaku tetapi di luar pengalaman remaja/pelajar.Bahan yang mempunyai implikasi serius pada kehidupan remaja.i.0 Bagaimana KBKK Diajar . Bahan seronok .Ia diajar secara penyebatian . " Kamu tahu kawan kamu mengambil makanan dari kantin tanpa membayarnya.KBKK bukan satu mata pelajaran khusus ( Dr. De Bono merancang satu sukatan khas untuk KBKK ) . Apa yang patut kamu buat ? " .bahan datang dari dunia remaja yang mereka alami dan gemari. Bahan berat . Bahan persekitaran . Bahan ini datang dari dunia orang dewasa.menggalakkan pelajar menggunakan banyak daya imaginasi yang memerlukan pelajar membuat ramalan yang berbagai-bagai " bagaimana jari anda ada 5 " ii. Bahan asing . Apa yang kamu akan lakukan ? " iv. tapi ibubapa kamu menentang. isi pelajaran serta KB yang hendak diajar 8. " Kamu ingin masuk kumpulan rock.Bahan ini hendaklah digunakan mengikut tujuan/objektif. " Bagaimana cara nak menyekat pemuda yang menunggang motor dengan laju " iii.

minda melakukan pemprosesan logikal .Proses berfikir berlaku dalam dua tahap : i. Penyebatian separa : strategi pengajaran yang menyepadukan sebahagian daripada unsur KBKK dalam langkah-langkah pengajaran yang sesuai .e menajam dan mendalamkan daya persepsi .KB hanya melibatkan pen dan kertas sahaja. apabila minda membuat persepsi ii. Penyebatian sepenuhnya : KBKK disepadukan secara menyeluruh dalam setiap langkah pengajaran yang dikenalpasti.Penyebatian = strategi pengajaran yang menyepadukan kemahiran berfikir ke dalam mata pelajaran yang diajar.penyebatian separa biasanya setelah pelajar telah mengikut penyebatian sepenuhnya dalam pembelajaran yang lepas. Terdapat 2 cara : a) kenalpasti tajuk/isi pelajaran dan bahan seterusnya tentukan KBKK b) kenalpasti KBKK dan tentukan isi pelajaran yang sesuai serta bahan ii. i. walaupun dalam kemahiran reka cipta .2 kaedah penyebatian : i.kemahiran berfikir berbeza dengan kemahiran membuat . . dengan persepsi..unsur KBKK hanya disepadukan dalam langkah-langkah tertentu sahaja mengikut keperluan dan kesesuian .mengajar berfikir juga beerti mengajar pelajar membuat persepsi. .

abstrak . taktik 9.0 Ciri-Ciri Pemikir Yang Bijak/Baik • • • • • • • • • cekal melaksanakan tugas mendengar secara aktif/pendengar yang baik bekerjasama dengan orang lain jujur dan terbuka ( menerima pandangan orang lain ) peka dengan fikiran sendiri serta dapat menjelaskan langkahlangkah dan sekuen yang digunakan mahir dalam menyoal dapat mengubahsuai konsep dan kemahiran dalam pelbagai situasi yang berlainan sifat ingin tahu dan inisiatif yang tinggi kesediaan mengambil risiko dan cabaran .. yang kemudiannya diwakilkan dalam bentuk lukisan .reka cipta : .konkrit .teknikal spt membina sesuatu model .apa yang penting ialah proses berfikir untuk mengeluarkan sesuatu idea.spt merancang/merangka strategi.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful