3.

0

Faktor-faktor yang mempengaruhi gaya pembelajaran Model gaya pembelajaran Dunn dan Dunn (1978) menyatakan bahawa gaya

pembelajaran merupakan kaedah seseorang menumpu, memproses, menyerap dan mengingat maklumat atau kemahiran yang baru dan sukar. Model Gaya Pembelajaran Dunn dan Dunn adalah berdasarkan prinsip-prinsip berikut: a) kebanyakan individu mampu dan boleh belajar, b) setiap individu mempunyai gaya pembelajaran tertentu, c) gaya pembelajaran individu akan bertindak balas dengan iklim, sumber dan pendekatan pengajaran dan pembelajaran, dan d) iklim, sumber dan pendekatan pengajaran dan pembelajaran yang dapat disesuaikan dengan gaya pembelajaran seseorang itu akan dapat mengoptimumkan proses pembelajaran. Dun dan Dunn menyatakan individu pelajar dapat mempertingkatkan prestasi mereka sekiranya proses pengajaran dan pembelajaran dapat disesuaikan dengan mengikut gaya pembelajaran mereka. Dunn dan Dunn (1978) mengkategorikan gaya pembelajaran kepada 5 faktor iaitu Ransangan Persekitaran, Ransangan Emosi, Ransangan Sosial, Ransangan Fisiologi dan Ransangan Psikologi. 3.1 Ransangan Persekitaran Menurut Rahil dan Habibah (2002), persekitaran atau ‘nurture’ ialah segala ransangan yang mempengaruhi perkembangan individu. Oleh yang demikian ransangan persekitaran merupakan faktor yang penting dalam mempengaruhi gaya pembelajaran. Ia merangkumi empat elemen yang utama iaitu cahaya, bunyi, suhu dan reka bentuk susunan tempat belajar. 3.1.1 Cahaya Cahaya merupakan elemen yang penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Kajian Dunn dan Dunn (1978) mendapati terdapat individu memerlukan persekitaran cahaya terang semasa belajar. Menurut Siti Hawa Munji (1989), terdapat sebilangan pelajar yang gemar cahaya terang kerana pencahayaan yang samar akan membuatkan mata mereka cepat letih atau mengantuk. ada pelajar yang tidak suka sinaran cahaya yang terlalu terang kerana Walaubagaimanapun, Tobias (1996) menyatakan bahawa terdapat pelajar tidak mengendahkan keperluan cahaya yang terang sewaktu belajar. Kadar terangnya sesuatu cahaya itu dapat ditentukan dengan gaya pembelajaran individu. Contohnya, terdapat individu yang gemar belajar

mereka lebih gemar belajar bersendirian berbanding secara berkumpulan kerana perbincangan yang berlaku dalam kumpulan akan menganggu kosentrasi mereka. Suhu yang sejuk dan nyaman dapat mempertingkatkan keberkesanan pembelajaran.1. 3.Menurut Dunn dan Dunn setiap individu mempunyai tindak balas yang berbeza terhadap suhu persekitaran. Kebanyakan pelajar memerlukan persekitaran yang sunyi dan senyap untuk belajar supaya untuk menumpu perhatian terhadap pelajaran mereka. Menurut Dunn dan Dunn (1978).dengan keadaan cahaya yang terang dan ada juga individu yang gemar belajar di bawah cahaya yang sederhana cahayanya.2 Bunyi Elemen seterusnya ialah elemen bunyi. 1984).Secara amnya. 3.3 Suhu Suhu juga memainkan peranan penting dalam mempengaruhi gaya pembelajaran individu. Bagi mereka yang suka belajar dalam suasana yang sunyi pula. didapati faktor persekitaran yang bising serta tidak menyenangkan boleh mengurangkan minat pelajar terhadap pembelajaran mereka. mereka akan memasang radio atau televisyen sewaktu belajar (terutamanya ketika larut malam) kerana bunyi dari radio atau televisyen akan dapat mengatasi suasana yang sunyi itu dan dapat memberi lebih kosentrasi terhadap pelajaran mereka.1. Proses pembelajaran adalah lebih berkesan sekiranya dilaksanakan dalam suasana nyaman dan berhawa dingin. Bunyi juga memainkan peranan yang penting dalam proses pembelajaran dan gaya pembelajaran individu. Oleh itu. kurang ataupun jarang individu belajar dalam keadaan cahaya yang malap dan terlalu terang. Kebanyakan pelajar tidak suka belajar di bawah cuaca yang panas tanpa kipas dan penghawa dingin. Hakikat ini jelas menunjukkan bahawa suasana persekitaran yang berbeza akan melahirkan gaya pembelajaran yang berbeza (Garger. Menurut Ibrahim Abu Samah (1995). Suhu yang panas akan menyebabkan fikiran dan emosi seseorang terganggu dan cepat berasa mengantuk dan akan menyebabkan kurang . terdapat individu yang memerlukan bunyi seperti muzik di persekitaran mereka semasa belajar.

1990). 3. motivasi merupakan daya penggerak utama yang menjamin kejayaan seseorang dengan kecenderungan menyeluruh untuk bertindak pada masa tertentu. Pelajar perlu tahu memilih tempat pembelajaran yang sesuai dan selesa untuk mereka memberikan kosentrasi terhadap pelajaran. ramai pelajar suka belajar de tempat duduk yang sesuai dengan gaya duduk tersendiri.1 Motivasi Menurut Siti Hawa Munji (1990).keberkesanan seseorang dalam pembelajaran. Misalnya.2. Elemen-elemen yang terdapat di dalam ransangan emosi ialah motivasi. tanggungjawab dan struktur.4 Rekabentuk Elemen terakhir bagi ransangan persekitaran ialah reka bentuk tempat belajar. Implikasinya. Apabila seseorang mendapat dorongan. Walaupun begitu. Pelajar yang gemar belajar dalam keadaan formal memerlukan satu tempat yang khas untuk aktiviti pembelajaran mereka seperti sebuah meja dan kerusi. gaya pembelajaran individu ditentukan oleh personaliti individu yang berbeza. Motivasi ekstrinsik diwujudkan daripada ransangan luaran dengan tujuan . katil atau lantai. Golongan pelajar gemarkan keadaan formal amat berstruktur dan mempunyai personaliti introvert. keazaman. 3. Bagi pelajar yang suka belajar di tempat informal misalnya sebuah kerusi berkusyen. Menurut Garger (1985).2 Ransangan emosi Meichati (1983) mengemukakan bahawa emosi adalah pengalaman batin yang timbul untuk melengkapi erti pengukuran bagi seseorang disertai oleh kegiatan fizikalnya sehingga mempengaruhi seluruh peribadinya. susunan meja – kerusi dalam bilik darjah disusun dengan kemas dan teratur. mereka dikaitkan mempunyai personaliti ekstrovert. 3.1. dia akan mempunyai keinginan yang kuat untuk bertindak ke arah mencapai matlamat (Siti Hawa Munji. Motivasi biasanya dibahagikan kepada motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. terdapat juga pelajar yang tidak dapat menumpukan perhatian dalam suasana yang sejuk hawa dingin.

Bagi pelajar yang mempunyai keazaman yang rendah hanya mampu menumpukan perhatian dalam jangka masa yang pendek sahaja.2. . Ramai pelajar mempunyai perangai suka menangguhkan kerja terutama apabila tugasan yang diberikan itu membosankan.2 Keazaman Tahap keazaman yang berbeza antara individu menyebabkan mereka memerlukan waktu dan tempoh masa rehat yang berbeza. 3.2. individu yang ingin berjaya belajar perlu tekun bertanggungjawab. terdapat juga pelajar mengabaikan dan tidak akan menyiapkan kerja dengan baik. Pelajar yang mempunyai sikap bertanggungjawab terhadap pelajarannya akan sentiasa melaksanakan tugasannya dengan inisiatif sendiri dengan baik. insentif. hadiah dan gred.2. Manakala. 3.4 Struktur Dunn dan Dunn (1978) mendefinisikan struktur sebagai suatu peraturan spesifik yang digunakan kerja untuk dan melaksanakan struktur yang kerja jelas dan akan menyiapkan tugasan. 3.3 Tanggungjawab Menurut Bell (1972). Bruner (1966) pula mengaitkan motivasi intrinsik dengan naluri ingin tahu pelajar yang baru masuk ke sekolah. Ia terdiri daripada dorongan dan minat seseorang individu untuk melakukan sesuatu aktiviti tanpa mengharapkan balasan atau ganjaran. Arahan meningkatkan kefahaman yang berkesan kepada pelajar.menggerakkan orang melakukan sesuatu aktiviti yang akan membawa faedah kepadanya contohnya dalam bentuk-bentuk peneguhan positif seperti pujian. Pelajar yang mempunyai keazaman yang tinggi akan mengambil inisiatif sendiri serta dapat belajar dalam tempoh masa yang panjang dalam mana-mana ransangan persekitaran. Manakala motivasi intrinsik pula diwujudkan semulajadi daripada ransangan dalaman. sukar serta memerlukan usaha yang lama untuk menyiapkannya.

Pelajar yang suka belajar dengan orang dewasa yang disanjungi akan bersempat mengemukan tentang soalan-soalan tentang masalah yang dihadapi semasa belajar. 3. misalnya ibu bapa bukan sahaja dapat membantunya menyelesaikan masalah pembelajaran yang dihadapinya tetapi juga dapat meningkatkan semangat serta keyakinannya terhadap pembelajaran. dewasa. berpasangan. berkumpulan.3. perseorangan.3.3 Ransangan sosial Secara umunya sosial dikenali yang sebagai ilmu pengetahuan tentang ialah Elemen-elemen terdapat dalam ransangan sosial masyarakat. Bagi pelajar yang kurang selesa belajar dengan pelajar yang . Pelajar yang mempunyai pasangan karib yang sentiasa belajar bersama dengannya boleh memperolehi lebih banyak kemajuan melalui interaksi dua hala. sumbangsaran dan kerjasama yang melibatkan diri dalam permainan .2 Rakan Sebaya Terdapat juga pelajar yang suka belajar bersama dengan rakan karibnya. belajar sendiri tidak membuang masa sesame rakan sebaya dan tidak dapat menumpukan dalam pelajaran.3.3. Bimbingan orang dewasa . 3.4 Orang dewasa Orang dewasa pula boleh mempengaruhi gaya pembelajaran seseorang pelajar. 3. rakan sebaya. Bagi individu ini. khasnya orang dewasa disanjungi.3 Berkumpulan Pembelajaran secara kumpulan atau pasukan pula bermaksud belajar bersama-sama dengan lebih dari 2 orang rakan sebaya. pertandingan atau menjalankan sesuatu projek. Gaya pembelajaran ini merangkumi ciri perbincangan.3. berpasukan dan orang 3.1 Perseorangan Gaya pembelajarannya perseorangan ialah pelajar yang suka belajar diri sendiri dan tidak berharap orang lain berdamping dan ganggunya semasa belajar.

gambar.sebaya dengannya. dia suka belajar dengan cara menyentuh dan merasa.1 Persepsi Model Dunn dan Dunn mendedahkan keperluan variasi cara belajar.4.4.4 Ransangan fisiologi Fisiologi dapat didefinisikan sebagai kajian tentang struktur tubuh seperti sistem pengaliran darah. seseorang pelajar yang mempunyai persepsi auditori yang baik. graf. taktual dan kinestetik. gambar rajah. sistem saraf.2 Permakanan Permakanan pula. masa belajar dan mobiliti atau pergerakan. video. 3. dia akan suka belajar dengan alat bantu mengajar seperti carta. 3.4. dia akan suka belajar dalam keadaan yang ada suara latar belakang seperti siaran muzik dari radio atau kaset. terdapat pelajar yang suka makan ataupun minum semasa belajar. Model beliau menekankan pembelajaran menggunakan kaedah untuk mengingat informasi iaitu secara visual. Ransangan fisiologi merangkumi elemen-elemen seperti persepsi. 3. 3. Bagi pelajar yang mempunyai taktual yang cekap dan kuat. Manakala terdapat pelajar yang kurang gemar makan sewaktu belajar tetapi akan makan selepas belajar kerana bagi mereka makan dan minum akan mengurangkan daya tumpuannya semasa menjalankan aktiviti pembelajaran. sistem perkumuhan. komputer dan sebagainya. pemakanan. Gaya pembelajarannya diperlihatkan aktif dan tidak boleh duduk diam dalam tempat belajar bagi tempoh masa yang agak lama dikenali sebagai kinestetik. slaid. sistem penghadaman. sistem pernafasan. mereka lebih selesa belajar bersama guru atau orang dewasa. Sekirannya.3 Masa Belajar Elemen seterusnnya ialah waktu tertentu iaitu terdapat pelajar yang gemar belajar dalam waktu pagi ataupun waktu malam kerana suasana . televisyen. sistem limpatik dan sistem otot rangka. Sekirannya seseorang pelajar mempunyai persepsi visual yang tajam. auditori.

perasaan.kedua-dua tempoh masa adalah lebih segar. 3.1 Analitikal / Global Pelajar yang mempunyai gaya pembelajaran analitik ialah pelajar yang suka belajar sesuatu dengan cara teliti.4 Mobiliti Terdapat pelajar yang suka berdiri atau berjalan kesana-sini semasa belajar.4. Ransangan psikologi merangkumi unsur-unsur termasuk analitik atau global. Mereka perlu melakukan sedikit pergerakan dalam proses pembelajaran tersebut. iaitu dia suka mengamatai aspek-aspek atau perkara secara menyeluruh atau holistik. 3.2 Gerak Hati Gaya pembelajaran yang mempunyai unsur gerak hati merujuk kepada gaya pembelajaran pelajar yang bergantung kepada angin (kesukaannya) atau moodnya. pelajar ini akan belajar bersunguh-sungguh kalau tidak. Pelajar jenis ini suka menganalisis fakta dan isi pelajaran secara terperinci. Jika anginnya atau moodnya baik.5 Ransangan psikologi Psikologi adalah satu displin ilmu yang mengkaji secara saintifik tingkah laku manusia atau haiwan. dia akan berangan-angan dan tidak memberi tumpuan. Pelajar gemar membuat keputusan yang cepat dan sering mengikut . Maka. misalnya bergerak untuk mendapatkan makanan. naluri. sikap. kondusif.5. gerak hati. 3. minuman. Manakala. 3. Ramai juga pelajar yang gemar belajar dalam keadaan yang selesa tanpa bergerak. Ada pula yang suka menukar tempat duduk kerap kali semasa belajar. refleksi dan pemprosessan otak kiri atau otak kanan. Pelajara juga gemar membuat banyak perkara dalam satu masa. kecerdasan. suka belajar sesuatu secara keseluruhan. khasnya pemikiran.5. berpindah ke tempat lain bagi meneruskan pembelajaran dan sebagainya. pelajar yang mempunyai gaya pembelajaran global. keperluan dan tindak balas manusia terhadap ransangan persekitaran sosial. potensi. nyaman dan tenteram daripada waktu petang. pula ada pelajar yang suka belajar dalam waktu lewat malam kerana suasana senyap sunyi.

mentafsir dan membuat kesimpualn.4 Pemprosesan Otak Kiri Mengikut Roger Sperry (1981).5. fakta. membentuk hipotesis.gerak hati apabila melibatkan diri dalam proses pengajaran dan pembelajaran. urutan. 3.3 Reflektif Pelajar yang mempunyai gaya pembelajaran yang bersifat reflektif ialah pelajar yang suka belajar dengan cara berfikir. menganalisis. bahasa. .5 Pemprosesan Otak Kanan Gaya pembelajaran yang menggunakan pemprosessan otak kanan bercenderung kepada pembelajaran muzik. Pelajar ini lebih suka menggunakan kemahiran berfikir untuk membuat kajian. matematik dan ingatan. analitis. 3. mereka bentuk dan aktiviti-aktiviti yang bercorak kreatif.5. otak kiri manusia mempuanyai kemahiran berfikir dalam bidang logik. 3. Pelajar sangat prihatin dan berfikir mendalam sebelum melibatkan diri dalam proses pembelajaran.5. pendidikan seni.