Penghargaan

Terlebih dahulu, saya ingin merakamkan setinggi -tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Guru Sejarah saya Cik Maisarah kerana telah memberikan bimbingan dan panduan kepada saya untuk menyiapkan tugasan Kerja Kursus Sejarah ini. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada Pengetua Sekolah Menengah Beaconhouse Sri Inai, Petaling Jaya, Selangor iaitu Encik Anthony Xavier Janauarius atas nasihat, panduan dan dorongan kepada kami pelajar tingkatan dua untuk menjalankan kajian ini. Selain itu, saya juga ingin merakamkan setinggi -tinggi penghargaan kepada seluruh ahli keluarga saya khususnya ibu saya, Puan Gurbachen Kaur dan bapa saya, Encik Baldev Singh. Bantuan berbentuk material dan moral yang diberikan telah banyak membantu saya untuk menyiap kan tugasan ini.

Objektif Kajian
Kerja Kursus Sejarah ini bertujuan untuk mengetahui secara mendalam tentang permainan tradisional di negara kita dan mengetahui unsur-unsur seni dan kebudayaan yang diterapkan di dalam permainan tradisional ini . Melalui kajian

Perkataan ³wau´ dikatakan berasal dari perkataan Thailand memandangkan negeri seperti Kelantan. Layang-Layang pada masa dahulu menggunakan daun kayu yang lebar. Selain wau. Walau bagaimanapun menurut sejarahwan Clive Hart. Saya juga perlu merancang pelaksanaan kerja kursus ini dengan teliti agar masa yang telah diperuntukkan dapat dimanfaat dengan semaksimum yang mungkin. saya dapat menambah pengetahuan saya tentang asal -usul permainan tradisional dan cara-cara ia dimainkan Melalui kajian ini juga. layang -layang di Malaysia berasal dari Negara China.ini juga. Kerja kursus ini jug a dapat membina sikap sabar terutama ketika menjalankan temu ramah dengan orang sumber. Kerja kursus mengenai permainan tradisional juga dapat menanamkan semangat patriotisme dan cinta akan kebudayaan serta warisan tanah air. . Kemungkinan evolusi layang-layang di Malaysia juga turut menyerap unsure-unsur kebudayaan dari Negara China. saya telah mempelajari kaedah yang sesuai untuk megumpul dan menganalisis maklumat. Hasil kajian Kedatangan permainan wau di Malaysia tidak dapat dipastikan kesahihan tarikh serta asal -usulnya. Ini kerana reka bentuk serta karektor mempunyai persamaan dengan layang -layang tradisional dari Negara China. Perlis dan Kedah menggunakan perkataan tersebut. Terengganu. nama lain adalah layang -layang.

kaum cina dan india. Di samping itu. Melaka dan Johor. Sebagai intiha. ³wau¶ secara berirama. kawasan sawah yang lapang sesuai untuk bermain permaian ini iaitu wau. Permainan ini banyak diterbangkan atau dimain oleh kaum melayu. Di samping itu.kaum melayu dari utara mahupun pantai timur yang mempopularkan permainan ini. ³wau¶. daun ibus yang dipasang pada busur tersebut akan menghasilkan b unyi ³wau¶. kaum-kaum lain juga terlibat dalam menerbangkan wau ini. Di negeri Kedah kebanyakan layang-layang atau wau dimainkan selepas menuai padi selepas penat lelah mereka menjalankan tugas sebagai petani. dan tidak pula disebut bermain wau. Negeri yang mempopularkan permainan ini secara menyeluruh. Ini dapat dibuktikan menerusi catatan Tun Seri Lanang yang menyatakan bahawa Raja Ahmad bermain layang -layang bersama pemudapemuda serta kerabat DiRaja. Selain itu kemunculan nama wau juga dikaitkan bunyi yang terhasil daripada busur yang diikat pada wau. Wau banyak dimainkan di negeri -negeri Pantai Timur seperti Kelantan dan Terengganu. Apabila dinaikkan ke udara.Majorotinya.Perkataan layang-layang pula digunakan di kebanyakan negeri-negeri seperti di Pantai Barat dan Selatan Semenanjung Malaysia seperti Selangor. .Juga dengan negeri-negeri Utara iaitu Kedah dan Perlis.

Wau pada mulanya dicipta sebagai lambang kebesaran sesebuah negara.Permainan tersebut seringkali dimainkan oleh golongan masyarakat melayu tidak kira usia dan tempat. Wau mempunyai banyak jenis seperti wau kucing. Banyak permainan tradisional di Malaysia seperti wau. mencorakkan kertas wau dan lain-lain. wau bulan.congkak dan sebagainya. Permainan tersebut dicipta oleh masyarakat dahulu untuk melapangkan fikiran selepas menuai padi dan sebab-sebab tertentu. Pada asalnya. alat permainan yang boleh diterbang kan ke udara dengan menggunakan tali. Wau turut digunakan sebagai panduan . LATAR BELAKANG Wau.PERMAINAN TRADISIONAL MASYARAKAT MELAYU PENGENALAN Masyarakat melayu mempunyai banyak permainan tradisional yang telah diturunkan oleh nenek moyang sejak turun -temurun. Dalam memproses sesebuah permainan terdapat beberapa peringkat seperti cara membuatnya. Antara permainan paling popular dimainkan ialah wau. wau merak dan lain-lain lagi.gasing. wau adalah berasal dari siam tetapi telah dipopularkan oleh masyarakat Melayu. Wau adalah permainan yang menggabungkan keunikan pembuatan dan kemahiran bermain. Nama lain bagi wau ialah layang-layang dan Teraju Tiga.

Justeru. JENIS-JENIS .wau juga dikatakan menjadi lambang kejayaan bagi setiap serangan yang dilakukan oleh sebuah negara ke atas negara lain pada zaman silam. Setiap wau yang dibuat juga mempunyai jeni sjenis tertentu biarpun tujuan pembuatannya adalah serupa iaitu untuk terbang tinggi di udara. Caranya adalah dengan mengadakan upaca ra menaikkan wau di tempat-tempat terbuka serta disaksikan oleh orang ramai. satu pesta akan diadakan oleh penduduk setempat bagi meraikan kemenangan. Kedah dan Perlis.sawah padi dan sebagainya. Jadi. Putera Sultan Mahmud. Kini wau merupakan permainan tradisional ma syrakat Melayu yang popular di beberapa buah negeri terutamanya Kelan tan. Selain itu. Lantaran itu. pertandingan layang-layang telah lama wujud. penghasilan dan kemahiran bermain wau oleh para pemain adalah perlu bagi memastikan wau dap at terbang dengan baik di ruang angkasa.lamakelamaan wau telah dijadikan sebagai satu permainan untuk mengisi masa lapang yang popular hingga turut diadakan pertandingan di peringkat antarabangsa. Terengganu.menenetukan arah. Dalam Sejarah Melayu ada menyebut tentang pertandingan layang-layang yang disertai oleh Raja Ahmad. Apabila berjaya dalam suatu serangan misalnya. Memang tidak dapat dinafikan bahawa pe rmainan wau merupakan permainan masyarakat Melayu yang unik. Wau sering dimainkan oleh kaum Melayu di kalangan para petani dan nelayan yang tinggal di kawasan tertentu seperti di kawasan tepi pantai.

Justeru. b) Wau Burung : Wau burung mempunyai bentuk asas seperti wa u bulan. Keindahan yang terpamer pada ³dadanya´ menjadi tontonan dan tarikan. wau tersebut kelihatan seperti Bulan yang terbit di angkasa apabila diterbangkan.wau burung mempunyai bentuk badan dan kepala yang lebih kecil. bentuk wau bulan yang menarik ini turut menjadi lambang syarikat kepad a Syarikat Penerbangan Malaysia (MAS). wau bulan dibentuk dengan saiz yang lebih besar berbanding wau lain.Namun begitu.Wau terdapat dalam pelbagai bentuk dan nama. Jadi. Justeru. Antaranya ialah: a)Wau Bulan : Antara pelbagai jenis wau yang diperagakan. Malah. tidak hairanlah wau bulan sentiasa menjadi perhatian. tidak hairanlah kenapa ia diberi gelaran yang sedemikian berbanding wau-wau lain Dari segi saiznya.wau bulan merukan wau yang paling popular. pemilihan warna terang dan corak yang lebih besar menjadi pilihan . Ini untuk memastikan corak yang terdapat pada w au tersebut kelihatan jelas dan menyerlah. Bagi kelihatan lebih menarik. Lantaran itu. terdapat . Wau ini mempunyai bentuk seperti bulan sabit p ada bahagian hadapan dan separa bulatan pada bahagian ekornya.

Wau Burung Helang dibentuk seperti burung helang yang mempunyai kepala serta berparuh kecil. d) Wau Kucing : Wau kucing ialah wau yang dihasilkan untuk mempelbagaikan corak dan bentuk wau. Berbanding bentuk-bentuk lain. Walaupun pada dasarnya wau kucing sama seperti wau bulan. Justeru. namun terdapat bsedikit penambahan yang dilakukan. Bagi krlihatan lebih cantik dan unik . pelbagai jenis ropol dilrtakkan di bahagian ekor wau. layangannya menjadikan wau tersebut seperti seekor burung helang yang sedang terbang. Pada bahagian kepala wau turut dihiasi dengan ropol seperti bulu.ikan emas dan sebagainya. wau ikan kurang diminati oleh kabenyakan penggemar wau berbanding wau bulan.juga bentuk wau burung yang hampir menyerupai seekor burung yang se dang terbang ketika melayang di angkasa. c) Wau Ikan : Wau ikan yang dihasilkan berbentuk ikan bawal. Terdapat dua jenis wau burung yang paling diminati iatu Wau Burung Helang dan Wau Burung Merak. Meskipun begitu. Wau Burung Merak pula dihiasi dengan ukiran yang berbentuk corak dan warna seekor burung merak. wau berbentuk ikan emas lebih menarik kerana mempunyai ropol-ropol yang membentuk ekor atau sirip. Wau kucing mempunyai .

Disebabkan kurang menarik. wau itu dibuat dalam bentuk kertas persegi yang bersambung -sambung. Oleh kerana terlalu panjang. e) Wau Ular : Dalam banyak-banyak wau. wau daun. wau payang.warna yang lebih gelap dan mempunyai jurai -jurai dibahagian ekor wau seperti ekor kucing. wau pari. wau sewah. Antara jenis-jenis wau yang lain ialah wau kekek. wau lenggang kebayan dan wau barat.kerana jika silap ia tidak akan naik. wau ular paling menarik perhatian. a) Wau Kekek b) Wau Tukong c) Wau Daun d) Wau Payang . wau jala budi. wau tukong. wau kucing amat jarang dihasilkan. wau katak. Wau ular perlu dibuat dengan berhati-hati.

Selain itu. Wau Kapal di Selangor Wau Pungguk di Terengganu. Pada masa kini. Wau Bugis di Johor dan Wau Merak di Negeri Sembilan. wau dimainkan untuk melepas kan niat atau nazar orangorang yang sembuh daripada penyakit. Wau Bawal di Melaka. wau telah dimainkan untuk mengisi masa lapang bersama kawan -kawan sambil merapatkan hubungan silaturrahim sesama pemain. Wau Kekek di Johor dan Sabah. Di sesetengah tempat permainan wau merupakan pemujaan terhadap semangat padi kerana pada ma sa dahulu wau dimainkan selepas menuai padi untuk menghiburkan semangat padi. seperti Wau Helang di Perlis. Negeri Sembilan dan Selangor. TUJUAN DIMAINKAN Pada zaman dahulu. Wau yang dimainkan di setiap negeri adalah berbeza -beza. wau telah . wau lebih dikenali dengan nama layang-layang. Wau Daun atau Wau Barat di Kelantan.e) Wau Sewah f) Wau Pari g) Wau Katak h) Wau Jala Budi i) Wau Lenggang Kebayan j) Wau Barat k) Wau Kapal l) Wau Pungguk m) Wau Bawal n) Wau Bugis Di Johor.

buluh menegak yang bertindak sebagai tulang belakang wau mestilah tebal daripada buluh lain dalam rangka wau. tidak semua jenis buluh sesuai digunakan untuk membuat wau. Selain itu. Kekuatan wau banyak bergantung pada buluh yang menjadi rangka asasnya. bersayap. Pembuatan sesebuah wau agak rumit dan memakan masa. Bentuknya adalah berkepala. Buluh merupakan bahan asas untuk membu at wau.dijadikan sebuah permainan dan pertandingan di peringkat antarabangsa. membuat wau memerlukanketelitian. Hal ini penting supaya wau yang dihasilkan dapat memenuhi citarasa pembuatnya dan orang ramai yang melihatnya. Pembuatan wau haruslah teliti agar dapat menjamin ia terbang dengan cantik dan lagi baik. mengimbang stabilkan kepak s ehingga melekatkan kertas wau pada rangka wau tersebut mengambil masa dua minggu untuk siap. Wau dibuat daripada kertas atau gentian kain dan buluh. Bagi imbangan yang baik. ALAT YANG DIGUNAKAN Wau mempunyai daya tarikan yang tersendiri pada pandangan orang ramai sewaktu ia melayang di udara. kesabaran dan ketekunan untuk menghasilkan wau yang bermutu dan berkualiti. berekor dan bertali teraju. wau yang menarik perlu berukuran keleberan enam kaki yang diukur dari hujung sayap kanan ke hujung sayap kiri dan tujuh kaki dari puncak ke ekornya. dari kerja-kerja meraut buluhuntuk dijadikan rangka. Justeru.Namun. .

Itulah keistimewaannya. ´Nyanyian´ wau membezakan ia daripada layang-layang yang juga menjadi permainan seluruh dunia. Selepas itu. Ia berbentuk seperti alat memanah. Ada orang menggunakan tali pita rakaman. Bilah-bilah buluh yang halus akan dibengkokkan dan diikat dengan benang serta dilakukan penuh teliti. dan angin terus bertiup kencang. plastik nipis atau sagu muda digunakan dan diletakkan di bahagian kepala wau. Langkah pertama. miang buluh akan ditanggalkan. Wau boleh ³bernyanyi´. kita boleh mendengar irama itu. menggunakan kulit rotan.Busur dibuat daripada reben. Sebenarnya irama itu terjadi apabila busur wau bergeser dengan angin dan direngangkan di bahagian belakang tengkuk wa u agar ianya mengeluarkan bunyi dengung yang kedengaran apabila diterbangkan.tetapi dahulu penbuat wau. buluh dikerat dan diukur dengan teliti untuk membentuk sayap dan ekor wau.Busur akan dire ndam dan dilurut lalu dibiarkan kering. Buluh tersebut direndam sehingga kering. bagi mendapatkan bunyi yang berdengung ketika wau diterbangkan. Kemudian buluh akan direndam di dalam air yang berlumpur untuk mendapat ketahanannya. Apabila wau naik tinggi dan menari-nari di udara.Buluh betung dan buluh minyak antara buluh yang paling bany ak digunakan untuk membuat wau. . Dalam pada itu.daun mengkuang dan daun ibus. Ini disebabkan buluh jenis ini mempunyai ruas yang panjang dan tahan lebih lama.

Kemudian wau diikat pada tal i tangsi dan benang kasar untuk diterbangkan.Tubuh nya pula ditampal dengan . Ada juga berpendapat. akan dihiasi dengan rambu-rambu halus yang berwarna-warni menambah cantik lagi rupanya. Kertas yang digunakan nipis dan tahan lama supaya wau tidak mudah rosak apabila diterbangkan.Rangka yang telah disiapkan akan ditampal dengan tiga lapis kertas nipis da lutsinar dengan berlainan warna. Kerja-kerja mengikat tali perlu dilakukan dengan berhati-hati supaya wujudnya keseimbangan. lapisan kedua menggunakan warna yang berbez a dan bercorak awan larat iaitu bercorak pucuk rebung atau bunga cengkih yang telah ditebuk. Seperti yang dinyatakan.Lap isan pertama menggunakan kertas berkilat.benang dijadikan pengikat untuk membentuk rangka.wau dibuat daripada buluh duri sebagai rangka. Di bahagian kepala atau muncungnya serta di h ujung kiri dan kanan kepak. Tali teraju diikatkan di antara bahu kepak dan tulang belakang sebelah bawah wau bagi mengimbangi wau. keseimbangan adalah penting bagi memastikan bahawa wau dapat dinaikkan dengan baik. Tarikan pada corak badan wau akan menjadi t ontonan orang ramai sewaktu wau melayang gah di udara.Kertas yang menjadi k eseluruhan badan wau dicorakkan dengan pelbagai corak yang menarik dan berwarna -warni. Pada lapisan ketiga pula corak berlainan yang telah ditebuk dan ditampalkan. Sementara kertas yang terlalu tebal atau berat mungkin akan mengganggu kelancaran wau untuk dinaikkan di udara.Kertas ini akan ditampal pada rangka wau dengan menggunakan gam.

pinggang. .Bahan u ntuk hiasan tidak terhad. pucuk rebung dan sebagainya. Bagi menghasilkan wau yang menarik.Apa yang pasti.dedaun dan bunga -bunga.pelb agai corak dilakarkan pada dada wau .Wau untuk terbang mestilah dibuat daripada kertas yang ringan.bentuk wau tidakmenarik sekiranya tidak dihiasi dengan motif-motif di atasnya.Ada di antara wau-wau hiasan dibuat daripada songket. Wau hiasan memang berbeza daripada wau mainan.Kemahiran melakar wau wau bergantung kepada kreativiti seseorang. Setiap busur diletakkan pada wau untuk me ndapat bunyi dengong yang merdu bila wau melayang.1 meter.Pembu at wau mengambil masa sekurang-kurangnya empat hari umtuk menyiapkan wau hiasan. Perbezaannya banyak.kertas bersinar dan berwarna dan dihias berbentuk wan larat .sebuah wau mengandungi semua syarat itu. bunga. sayap dan punggung.8 meter hingga 2.Justeru. Tiap-tiap wau ada kepala. Kebanyakan wau hiasan dihiasi dengan corak -corak tradisi seperti awan larat.Busur ialah daun nipah atau dau n sagu (rumbia) atau daun mulon muda yang diregang dengan buluh dan diletakkan s elari dengan sayap di leher wau itu.Hanya dua jenis wau di Kelantan yang tidak ada tempat untuk busur ± Wau Kikek dan Wau Barat.bintang. Selalunya.dari cara pembuatannya hinggalah kepada bahan -bahan yang digunakan.pengalaman dan kemahiran amat d iperlukan. Besar kecil wau berbeza-beza tetapi yang lumrah ialah berukuran 1.

ia kelih atan kosong sebagaimana layang-layang. b) Motif Abstrak : Corak abstrak ialah corak yang sukar untuk ditafsirkan.biasanya motif yang berasaskan alam semulajadimenjadi panduan.Nam un begitu.Antara bentuk abstrak yan g digemari ialah pucuk jala dan mata berkait. Walaupun begitu. Dalam menghasilkan motif-motif yang menarik.Bunga-bungaan yang menjadi pilihan adalah daripada jenis yang mudah dilakar seper ti bunga labu.corak abstrak terus menjadi pilihan pembuat wau.hanya sesuatu bahagian haiwan sahaja yang dilakarkan terutamanya pada sudut pandangan tertentu namun tetap kelihatan menarik. c) Motif Haiwan Motif haiwan juga menjadi daya tarikan untuk mencorakkan wau.Seandainya wau dihasilkan tanpa warna atau corak tertentu.Terdapat pelbaga i jenis motif haiwan yang dapat dicorakkan tetapi bergantung kepada kemahiran .bunga pecah lapan dan sebagainya.Jenis -jenis motif yang terdapat corak sesebuah wau termasuklah: a) Motif Bunga-Bungaan : Motif yang paling popular ialah motif bunga -bungaan.Motif bunga menjadi pilihan kebanyakan pereka disebabkan kecantikan dan keindahannya selain memang sinonim dengan kehidupan masyarakat Melayu yang suka akan bunga.

pembuatnya. Faktor ini akan menentukan sama ada wau dapat terbang dengan baik atau sebaliknya. Sementara rakannya pula digelar ³jurum ain tali´ akan bertidak membawa wau kira-kira 15 hingga 25 meter dari kedudukan juruanjung. Wau yang seimbang sudah bersedia untuk dinaikkan.Ada kalanya.lakaran haiwan diselang-selikan dengan kombinasi warna abstrak yang memberikan imej yang lebih terserlah pada wau tersebut. CARA DIMAINKAN Kelebihan permainan wau adalah ia dapat dimainkan di mana -mana sahaja tanpa perlu adanya gelanggang khusus.wau perlu mempunyai keseimbangan yang baik dan tidak berat sebelah. kepuasan jelas terlihat apabila wau yang dimainkan mampu terbang tinggi.Bagi penggemar wau.Tempat yang sesuai untuk bermain wau adalah ialah kawasan sawah padi dan kawasan lapang yang jauh daripada pokok besar. d) Motif Geometri : Motif geometri turut menjadi daya tarikan mencora kkan sebuah wau.Bentuk geometri biasanya hanya berkisar pada bentuk garisan lurus.Seorang akan bertindak untuk memegang tali wau yang digelar ³juruanjung´.ia tetap menghasilkan kelainan yang unik lagi mempesonakan serta lari daripada imej lakaran berbentuk biasa. Kelebihan kawasan lapang adalah ia mempunyai tiupan angin kencang yang mamp u menerbangkan wau lebih tinggi di samping memudahkan lagi pergerakan sese orang pemain wau.Biasanya wau dimainkan dikawasan lapang di tepi pantai. Untuk menaikkan wau digunakan tali 300 -450 meter yang diikat pada ³teraju´.Namun jika dipelbagaikan bentuk-bentuk ini.Biasanya dua orang diperlukan sewaktu menaikka n wau. .kawasan sawah. Sebelum diterbangkan.Tali dihurai panja ng dan wau dipegang oleh tuannya sendiri.Setiap kawasan lapang boleh dijadikan tempat permainan wau.mel intang dan juga menyerong.padang dan sebagainya.Untuk menaikkan wau besar memerlukan kerjasama dua orang.

kemahiran menaikkan wau. Mengenai pertandingan wau. wau dimainkan bukan sahaja untuk hiburan.wau a kan ditarik melawan arus angin dengan cara menghulur dan menarik talinya lalu dilepaskan di uda ra.kadang-kadang hingga 90-180 meter . Zaman sekarang. kapal berangkai dan ada yang dimainkan dengan menggunakan dua utas tali.Ketika itu. terutama ketika hari-hari sambutan perayaan atau pertandingan wau antarabangsa.Sepantas itu juga juruanjung akan menarik wau sambil berlari -lari anak.Wau hanya akan jatuh setelah tiada angin yang bertiup. ada layang-layang yang berbentuk orang.Kilauan cah aya matahari akan menambah cantik lagi wau yang dihias berwarna-warni. memilih kecantikan bentuk warna.Juruan jung akan terus melepaskantali sedikit demi sedikit agar wau dapat dinaikkan lebih tinggi sehingga ada kalanya mampu mencecah ketinggian 600 meter.Sewaktu angin bertiup kencang.terdapat pertandingan untuk memilih wau yang naik tinggi.memilih wau yang ada suara merdu. Pada masa kini walaupun wau masih mendapat tempat dala m kalangan masyarakat Melayu tetapi layang-layang juga tidak kurangnya telah mendapat perhatian oleh masyarakat tempatan dan juga antarabangsa.malah untuk pertandingan. Pelbagai bentuk dan corak layang-layang telah dicipta. Kebanyakkan pertunjukan wau dan layang-layang masih mendapat tempat di Malaysia. dan gambar lukisan waudan akhir sekali memilih wau yang naik tegak (tidak .wau akan naik sedikit demi sedikit.juruanjung akan menambat tali wau pada pokok atau terus memegang tali itu.Setelah wau naik tinggi.

tinggi dan teta di udara. Markah-markah dalam pertandingan selalu dipertimbangkan dari segi kecantikan bentuk. Masa berlalu dan manusia berubah citarasanya dan wau bukan lagi hanya mainan orang kampung.Bila tempurung tengge lam bererti masanya sudah cukup untuk satu-satu pertandingan.Wau kini menjadi menjadi bahan untuk hiasan.menyuka t masa digunakan tempurung yang dilubangkandan diletak atas air. bunyi dengung. Dalam pertandingan wau.berputar ditiup angin). .

Rakyat juga akan sentiasa berusaha mematuhi peraturan dan undang. . nega ra Malaysia akan menjadi sebuah negara yang terus maju dalam setiap aspek kehidupan. sikap yang berdisiplin iaitu yang berakhlak dan berbudi pekerti mulia dapat dilahirkan dalam diri setiap individu melalui aktiviti sukan dan permainan.undang. rakyat akan selalu bersungguh-sungguh untuk menjaga dan mempertahankan maruah bangsa dan negara.hara dan jenayah dapat dielakkan dan ini akan menjadikan negara sentiasa aman dan makmur. aktiviti sukan dan permainan yang sentiasa memerlukan kerjasama setiap individu akan melahirkan masyarakat yang bersemangat kekitaan dan menjadikan masyarakat Malaysia semakin bersatu padu dan berharmoni. Negara akan sentiasa aman sentosa tanpa sebarang masala h dan kucarkacir. Hal ini juga akan mewujudkan sifat bersefahaman dan bermuafakat sesama masyarakat sekaligus mengera tkan lagi hubungan silaturrahim sesama mereka.Bagaimanakah modal insan yang patriotic dapat dibentuk melalui aktiviti sukan dan permainan? Modal insan yang patriotik dapat dibentuk melalui aktiviti sukan dan permainan dengan mewujudkan masyarakat yang ber bangga sebagai rakyat Malaysia. aktivit sukan dan permainan yan g juga dapat membentuk individu yang bersifat cinta akan negara dengan melahir kan masyarakat yang bersemangat setia negara. segala huru. Selain itu. Oleh itu. Bertitik tolak dari situ. Tambahan pula. Bahkan. Hal ini akan menjadikan setiap rakya t sentiasa menghormati raja dan pemimpin negara dengan penuh taat setia. Setiap warga Malaysia akan menjadi lebih rajin d an gigih serta tabah menghadapi cabaran hidup yang mendatang. rakyat akan mempunyai sikap bertanggungjawab kepada nega ra dan bangsa. Akhir sekali. aktiviti sukan dan permainan akan membentuk peribadi seseorang rakyat Malaysia melalui sikap berusaha dan produktif yang ditonjolkan. Dengan wujudnya aktiviti sukan dan permainan ini. Justeru. Hasilnya.