Penghargaan

Terlebih dahulu, saya ingin merakamkan setinggi -tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Guru Sejarah saya Cik Maisarah kerana telah memberikan bimbingan dan panduan kepada saya untuk menyiapkan tugasan Kerja Kursus Sejarah ini. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada Pengetua Sekolah Menengah Beaconhouse Sri Inai, Petaling Jaya, Selangor iaitu Encik Anthony Xavier Janauarius atas nasihat, panduan dan dorongan kepada kami pelajar tingkatan dua untuk menjalankan kajian ini. Selain itu, saya juga ingin merakamkan setinggi -tinggi penghargaan kepada seluruh ahli keluarga saya khususnya ibu saya, Puan Gurbachen Kaur dan bapa saya, Encik Baldev Singh. Bantuan berbentuk material dan moral yang diberikan telah banyak membantu saya untuk menyiap kan tugasan ini.

Objektif Kajian
Kerja Kursus Sejarah ini bertujuan untuk mengetahui secara mendalam tentang permainan tradisional di negara kita dan mengetahui unsur-unsur seni dan kebudayaan yang diterapkan di dalam permainan tradisional ini . Melalui kajian

saya dapat menambah pengetahuan saya tentang asal -usul permainan tradisional dan cara-cara ia dimainkan Melalui kajian ini juga. Ini kerana reka bentuk serta karektor mempunyai persamaan dengan layang -layang tradisional dari Negara China. saya telah mempelajari kaedah yang sesuai untuk megumpul dan menganalisis maklumat. Saya juga perlu merancang pelaksanaan kerja kursus ini dengan teliti agar masa yang telah diperuntukkan dapat dimanfaat dengan semaksimum yang mungkin. Walau bagaimanapun menurut sejarahwan Clive Hart. Selain wau. Perlis dan Kedah menggunakan perkataan tersebut.ini juga. Layang-Layang pada masa dahulu menggunakan daun kayu yang lebar. Terengganu. Hasil kajian Kedatangan permainan wau di Malaysia tidak dapat dipastikan kesahihan tarikh serta asal -usulnya. . Kemungkinan evolusi layang-layang di Malaysia juga turut menyerap unsure-unsur kebudayaan dari Negara China. Kerja kursus ini jug a dapat membina sikap sabar terutama ketika menjalankan temu ramah dengan orang sumber. layang -layang di Malaysia berasal dari Negara China. Perkataan ³wau´ dikatakan berasal dari perkataan Thailand memandangkan negeri seperti Kelantan. nama lain adalah layang -layang. Kerja kursus mengenai permainan tradisional juga dapat menanamkan semangat patriotisme dan cinta akan kebudayaan serta warisan tanah air.

³wau¶. dan tidak pula disebut bermain wau. Di negeri Kedah kebanyakan layang-layang atau wau dimainkan selepas menuai padi selepas penat lelah mereka menjalankan tugas sebagai petani. Di samping itu. kawasan sawah yang lapang sesuai untuk bermain permaian ini iaitu wau. Di samping itu. ³wau¶ secara berirama. kaum cina dan india. Selain itu kemunculan nama wau juga dikaitkan bunyi yang terhasil daripada busur yang diikat pada wau. Melaka dan Johor.Majorotinya. Ini dapat dibuktikan menerusi catatan Tun Seri Lanang yang menyatakan bahawa Raja Ahmad bermain layang -layang bersama pemudapemuda serta kerabat DiRaja.kaum melayu dari utara mahupun pantai timur yang mempopularkan permainan ini.Perkataan layang-layang pula digunakan di kebanyakan negeri-negeri seperti di Pantai Barat dan Selatan Semenanjung Malaysia seperti Selangor. Permainan ini banyak diterbangkan atau dimain oleh kaum melayu. Apabila dinaikkan ke udara.Juga dengan negeri-negeri Utara iaitu Kedah dan Perlis. Negeri yang mempopularkan permainan ini secara menyeluruh. kaum-kaum lain juga terlibat dalam menerbangkan wau ini. Sebagai intiha. Wau banyak dimainkan di negeri -negeri Pantai Timur seperti Kelantan dan Terengganu. . daun ibus yang dipasang pada busur tersebut akan menghasilkan b unyi ³wau¶.

Wau adalah permainan yang menggabungkan keunikan pembuatan dan kemahiran bermain. Antara permainan paling popular dimainkan ialah wau. alat permainan yang boleh diterbang kan ke udara dengan menggunakan tali. Wau pada mulanya dicipta sebagai lambang kebesaran sesebuah negara. Dalam memproses sesebuah permainan terdapat beberapa peringkat seperti cara membuatnya. wau merak dan lain-lain lagi. Wau mempunyai banyak jenis seperti wau kucing. Banyak permainan tradisional di Malaysia seperti wau.Permainan tersebut seringkali dimainkan oleh golongan masyarakat melayu tidak kira usia dan tempat.congkak dan sebagainya. mencorakkan kertas wau dan lain-lain. Wau turut digunakan sebagai panduan . Permainan tersebut dicipta oleh masyarakat dahulu untuk melapangkan fikiran selepas menuai padi dan sebab-sebab tertentu.PERMAINAN TRADISIONAL MASYARAKAT MELAYU PENGENALAN Masyarakat melayu mempunyai banyak permainan tradisional yang telah diturunkan oleh nenek moyang sejak turun -temurun.gasing. wau adalah berasal dari siam tetapi telah dipopularkan oleh masyarakat Melayu. Nama lain bagi wau ialah layang-layang dan Teraju Tiga. Pada asalnya. LATAR BELAKANG Wau. wau bulan.

Dalam Sejarah Melayu ada menyebut tentang pertandingan layang-layang yang disertai oleh Raja Ahmad. Putera Sultan Mahmud. Memang tidak dapat dinafikan bahawa pe rmainan wau merupakan permainan masyarakat Melayu yang unik. Caranya adalah dengan mengadakan upaca ra menaikkan wau di tempat-tempat terbuka serta disaksikan oleh orang ramai. JENIS-JENIS . Selain itu. satu pesta akan diadakan oleh penduduk setempat bagi meraikan kemenangan. Lantaran itu. Jadi.sawah padi dan sebagainya. pertandingan layang-layang telah lama wujud. Wau sering dimainkan oleh kaum Melayu di kalangan para petani dan nelayan yang tinggal di kawasan tertentu seperti di kawasan tepi pantai. Justeru. penghasilan dan kemahiran bermain wau oleh para pemain adalah perlu bagi memastikan wau dap at terbang dengan baik di ruang angkasa.lamakelamaan wau telah dijadikan sebagai satu permainan untuk mengisi masa lapang yang popular hingga turut diadakan pertandingan di peringkat antarabangsa. Terengganu. Kedah dan Perlis. Kini wau merupakan permainan tradisional ma syrakat Melayu yang popular di beberapa buah negeri terutamanya Kelan tan. Setiap wau yang dibuat juga mempunyai jeni sjenis tertentu biarpun tujuan pembuatannya adalah serupa iaitu untuk terbang tinggi di udara. Apabila berjaya dalam suatu serangan misalnya.menenetukan arah.wau juga dikatakan menjadi lambang kejayaan bagi setiap serangan yang dilakukan oleh sebuah negara ke atas negara lain pada zaman silam.

tidak hairanlah wau bulan sentiasa menjadi perhatian. pemilihan warna terang dan corak yang lebih besar menjadi pilihan . b) Wau Burung : Wau burung mempunyai bentuk asas seperti wa u bulan. Ini untuk memastikan corak yang terdapat pada w au tersebut kelihatan jelas dan menyerlah. wau tersebut kelihatan seperti Bulan yang terbit di angkasa apabila diterbangkan. Jadi. Antaranya ialah: a)Wau Bulan : Antara pelbagai jenis wau yang diperagakan. Lantaran itu. Malah. Justeru.wau bulan merukan wau yang paling popular. Wau ini mempunyai bentuk seperti bulan sabit p ada bahagian hadapan dan separa bulatan pada bahagian ekornya.Namun begitu. Justeru.wau burung mempunyai bentuk badan dan kepala yang lebih kecil. bentuk wau bulan yang menarik ini turut menjadi lambang syarikat kepad a Syarikat Penerbangan Malaysia (MAS).Wau terdapat dalam pelbagai bentuk dan nama. Bagi kelihatan lebih menarik. Keindahan yang terpamer pada ³dadanya´ menjadi tontonan dan tarikan. tidak hairanlah kenapa ia diberi gelaran yang sedemikian berbanding wau-wau lain Dari segi saiznya. wau bulan dibentuk dengan saiz yang lebih besar berbanding wau lain. terdapat .

Walaupun pada dasarnya wau kucing sama seperti wau bulan. Wau Burung Helang dibentuk seperti burung helang yang mempunyai kepala serta berparuh kecil.juga bentuk wau burung yang hampir menyerupai seekor burung yang se dang terbang ketika melayang di angkasa. Wau Burung Merak pula dihiasi dengan ukiran yang berbentuk corak dan warna seekor burung merak. Terdapat dua jenis wau burung yang paling diminati iatu Wau Burung Helang dan Wau Burung Merak. c) Wau Ikan : Wau ikan yang dihasilkan berbentuk ikan bawal. Berbanding bentuk-bentuk lain. wau berbentuk ikan emas lebih menarik kerana mempunyai ropol-ropol yang membentuk ekor atau sirip. Justeru. Bagi krlihatan lebih cantik dan unik .ikan emas dan sebagainya. d) Wau Kucing : Wau kucing ialah wau yang dihasilkan untuk mempelbagaikan corak dan bentuk wau. Meskipun begitu. wau ikan kurang diminati oleh kabenyakan penggemar wau berbanding wau bulan. Wau kucing mempunyai . namun terdapat bsedikit penambahan yang dilakukan. pelbagai jenis ropol dilrtakkan di bahagian ekor wau. layangannya menjadikan wau tersebut seperti seekor burung helang yang sedang terbang. Pada bahagian kepala wau turut dihiasi dengan ropol seperti bulu.

wau pari. a) Wau Kekek b) Wau Tukong c) Wau Daun d) Wau Payang . wau ular paling menarik perhatian. wau kucing amat jarang dihasilkan. Disebabkan kurang menarik.kerana jika silap ia tidak akan naik. wau payang. wau lenggang kebayan dan wau barat. wau itu dibuat dalam bentuk kertas persegi yang bersambung -sambung. wau jala budi. wau daun. e) Wau Ular : Dalam banyak-banyak wau. Wau ular perlu dibuat dengan berhati-hati. Antara jenis-jenis wau yang lain ialah wau kekek. Oleh kerana terlalu panjang. wau katak. wau tukong. wau sewah.warna yang lebih gelap dan mempunyai jurai -jurai dibahagian ekor wau seperti ekor kucing.

Wau Bugis di Johor dan Wau Merak di Negeri Sembilan. wau telah . TUJUAN DIMAINKAN Pada zaman dahulu. Selain itu. Wau Daun atau Wau Barat di Kelantan. Pada masa kini. Wau Kekek di Johor dan Sabah. Negeri Sembilan dan Selangor. wau dimainkan untuk melepas kan niat atau nazar orangorang yang sembuh daripada penyakit. seperti Wau Helang di Perlis. wau lebih dikenali dengan nama layang-layang.e) Wau Sewah f) Wau Pari g) Wau Katak h) Wau Jala Budi i) Wau Lenggang Kebayan j) Wau Barat k) Wau Kapal l) Wau Pungguk m) Wau Bawal n) Wau Bugis Di Johor. Di sesetengah tempat permainan wau merupakan pemujaan terhadap semangat padi kerana pada ma sa dahulu wau dimainkan selepas menuai padi untuk menghiburkan semangat padi. Wau yang dimainkan di setiap negeri adalah berbeza -beza. Wau Bawal di Melaka. wau telah dimainkan untuk mengisi masa lapang bersama kawan -kawan sambil merapatkan hubungan silaturrahim sesama pemain. Wau Kapal di Selangor Wau Pungguk di Terengganu.

Selain itu. Justeru. Bagi imbangan yang baik. mengimbang stabilkan kepak s ehingga melekatkan kertas wau pada rangka wau tersebut mengambil masa dua minggu untuk siap. membuat wau memerlukanketelitian. kesabaran dan ketekunan untuk menghasilkan wau yang bermutu dan berkualiti. Buluh merupakan bahan asas untuk membu at wau. dari kerja-kerja meraut buluhuntuk dijadikan rangka. Hal ini penting supaya wau yang dihasilkan dapat memenuhi citarasa pembuatnya dan orang ramai yang melihatnya. Kekuatan wau banyak bergantung pada buluh yang menjadi rangka asasnya. ALAT YANG DIGUNAKAN Wau mempunyai daya tarikan yang tersendiri pada pandangan orang ramai sewaktu ia melayang di udara. Bentuknya adalah berkepala. . berekor dan bertali teraju.Namun. Wau dibuat daripada kertas atau gentian kain dan buluh. wau yang menarik perlu berukuran keleberan enam kaki yang diukur dari hujung sayap kanan ke hujung sayap kiri dan tujuh kaki dari puncak ke ekornya. Pembuatan sesebuah wau agak rumit dan memakan masa. bersayap. buluh menegak yang bertindak sebagai tulang belakang wau mestilah tebal daripada buluh lain dalam rangka wau. tidak semua jenis buluh sesuai digunakan untuk membuat wau. Pembuatan wau haruslah teliti agar dapat menjamin ia terbang dengan cantik dan lagi baik.dijadikan sebuah permainan dan pertandingan di peringkat antarabangsa.

plastik nipis atau sagu muda digunakan dan diletakkan di bahagian kepala wau. Buluh tersebut direndam sehingga kering.Busur dibuat daripada reben. Langkah pertama. bagi mendapatkan bunyi yang berdengung ketika wau diterbangkan. dan angin terus bertiup kencang. Ada orang menggunakan tali pita rakaman. Ini disebabkan buluh jenis ini mempunyai ruas yang panjang dan tahan lebih lama.Buluh betung dan buluh minyak antara buluh yang paling bany ak digunakan untuk membuat wau. Bilah-bilah buluh yang halus akan dibengkokkan dan diikat dengan benang serta dilakukan penuh teliti. menggunakan kulit rotan.Busur akan dire ndam dan dilurut lalu dibiarkan kering. buluh dikerat dan diukur dengan teliti untuk membentuk sayap dan ekor wau. Apabila wau naik tinggi dan menari-nari di udara.tetapi dahulu penbuat wau. miang buluh akan ditanggalkan.daun mengkuang dan daun ibus. kita boleh mendengar irama itu. Wau boleh ³bernyanyi´. Ia berbentuk seperti alat memanah. Sebenarnya irama itu terjadi apabila busur wau bergeser dengan angin dan direngangkan di bahagian belakang tengkuk wa u agar ianya mengeluarkan bunyi dengung yang kedengaran apabila diterbangkan. Selepas itu. Kemudian buluh akan direndam di dalam air yang berlumpur untuk mendapat ketahanannya. . ´Nyanyian´ wau membezakan ia daripada layang-layang yang juga menjadi permainan seluruh dunia. Dalam pada itu. Itulah keistimewaannya.

Tali teraju diikatkan di antara bahu kepak dan tulang belakang sebelah bawah wau bagi mengimbangi wau.Kertas yang menjadi k eseluruhan badan wau dicorakkan dengan pelbagai corak yang menarik dan berwarna -warni. Pada lapisan ketiga pula corak berlainan yang telah ditebuk dan ditampalkan. Sementara kertas yang terlalu tebal atau berat mungkin akan mengganggu kelancaran wau untuk dinaikkan di udara.Kemudian wau diikat pada tal i tangsi dan benang kasar untuk diterbangkan. Tarikan pada corak badan wau akan menjadi t ontonan orang ramai sewaktu wau melayang gah di udara. Seperti yang dinyatakan.wau dibuat daripada buluh duri sebagai rangka. keseimbangan adalah penting bagi memastikan bahawa wau dapat dinaikkan dengan baik. lapisan kedua menggunakan warna yang berbez a dan bercorak awan larat iaitu bercorak pucuk rebung atau bunga cengkih yang telah ditebuk.benang dijadikan pengikat untuk membentuk rangka.Lap isan pertama menggunakan kertas berkilat. Kertas yang digunakan nipis dan tahan lama supaya wau tidak mudah rosak apabila diterbangkan. akan dihiasi dengan rambu-rambu halus yang berwarna-warni menambah cantik lagi rupanya. Kerja-kerja mengikat tali perlu dilakukan dengan berhati-hati supaya wujudnya keseimbangan.Tubuh nya pula ditampal dengan .Kertas ini akan ditampal pada rangka wau dengan menggunakan gam. Ada juga berpendapat. Di bahagian kepala atau muncungnya serta di h ujung kiri dan kanan kepak.Rangka yang telah disiapkan akan ditampal dengan tiga lapis kertas nipis da lutsinar dengan berlainan warna.

sayap dan punggung. Bagi menghasilkan wau yang menarik.pengalaman dan kemahiran amat d iperlukan. pinggang.Kemahiran melakar wau wau bergantung kepada kreativiti seseorang. Setiap busur diletakkan pada wau untuk me ndapat bunyi dengong yang merdu bila wau melayang.Bahan u ntuk hiasan tidak terhad.Hanya dua jenis wau di Kelantan yang tidak ada tempat untuk busur ± Wau Kikek dan Wau Barat. Tiap-tiap wau ada kepala.Busur ialah daun nipah atau dau n sagu (rumbia) atau daun mulon muda yang diregang dengan buluh dan diletakkan s elari dengan sayap di leher wau itu. Selalunya. pucuk rebung dan sebagainya.8 meter hingga 2.dedaun dan bunga -bunga.pelb agai corak dilakarkan pada dada wau . Kebanyakan wau hiasan dihiasi dengan corak -corak tradisi seperti awan larat.dari cara pembuatannya hinggalah kepada bahan -bahan yang digunakan.Justeru.bentuk wau tidakmenarik sekiranya tidak dihiasi dengan motif-motif di atasnya. . Besar kecil wau berbeza-beza tetapi yang lumrah ialah berukuran 1. Wau hiasan memang berbeza daripada wau mainan.1 meter.Apa yang pasti. bunga.bintang. Perbezaannya banyak.sebuah wau mengandungi semua syarat itu.Wau untuk terbang mestilah dibuat daripada kertas yang ringan.Ada di antara wau-wau hiasan dibuat daripada songket.Pembu at wau mengambil masa sekurang-kurangnya empat hari umtuk menyiapkan wau hiasan.kertas bersinar dan berwarna dan dihias berbentuk wan larat .

Motif bunga menjadi pilihan kebanyakan pereka disebabkan kecantikan dan keindahannya selain memang sinonim dengan kehidupan masyarakat Melayu yang suka akan bunga.hanya sesuatu bahagian haiwan sahaja yang dilakarkan terutamanya pada sudut pandangan tertentu namun tetap kelihatan menarik. c) Motif Haiwan Motif haiwan juga menjadi daya tarikan untuk mencorakkan wau. Walaupun begitu.Antara bentuk abstrak yan g digemari ialah pucuk jala dan mata berkait.Nam un begitu. Dalam menghasilkan motif-motif yang menarik.biasanya motif yang berasaskan alam semulajadimenjadi panduan.Terdapat pelbaga i jenis motif haiwan yang dapat dicorakkan tetapi bergantung kepada kemahiran . b) Motif Abstrak : Corak abstrak ialah corak yang sukar untuk ditafsirkan.Seandainya wau dihasilkan tanpa warna atau corak tertentu.bunga pecah lapan dan sebagainya.ia kelih atan kosong sebagaimana layang-layang.Bunga-bungaan yang menjadi pilihan adalah daripada jenis yang mudah dilakar seper ti bunga labu.Jenis -jenis motif yang terdapat corak sesebuah wau termasuklah: a) Motif Bunga-Bungaan : Motif yang paling popular ialah motif bunga -bungaan.corak abstrak terus menjadi pilihan pembuat wau.

ia tetap menghasilkan kelainan yang unik lagi mempesonakan serta lari daripada imej lakaran berbentuk biasa.padang dan sebagainya.Tali dihurai panja ng dan wau dipegang oleh tuannya sendiri.pembuatnya.Tempat yang sesuai untuk bermain wau adalah ialah kawasan sawah padi dan kawasan lapang yang jauh daripada pokok besar.kawasan sawah.Setiap kawasan lapang boleh dijadikan tempat permainan wau.Untuk menaikkan wau besar memerlukan kerjasama dua orang. Faktor ini akan menentukan sama ada wau dapat terbang dengan baik atau sebaliknya.Biasanya wau dimainkan dikawasan lapang di tepi pantai. Wau yang seimbang sudah bersedia untuk dinaikkan.wau perlu mempunyai keseimbangan yang baik dan tidak berat sebelah. Untuk menaikkan wau digunakan tali 300 -450 meter yang diikat pada ³teraju´. Sementara rakannya pula digelar ³jurum ain tali´ akan bertidak membawa wau kira-kira 15 hingga 25 meter dari kedudukan juruanjung. .Bentuk geometri biasanya hanya berkisar pada bentuk garisan lurus.Namun jika dipelbagaikan bentuk-bentuk ini.Bagi penggemar wau. d) Motif Geometri : Motif geometri turut menjadi daya tarikan mencora kkan sebuah wau. Sebelum diterbangkan.Ada kalanya.mel intang dan juga menyerong. Kelebihan kawasan lapang adalah ia mempunyai tiupan angin kencang yang mamp u menerbangkan wau lebih tinggi di samping memudahkan lagi pergerakan sese orang pemain wau.Biasanya dua orang diperlukan sewaktu menaikka n wau. CARA DIMAINKAN Kelebihan permainan wau adalah ia dapat dimainkan di mana -mana sahaja tanpa perlu adanya gelanggang khusus.lakaran haiwan diselang-selikan dengan kombinasi warna abstrak yang memberikan imej yang lebih terserlah pada wau tersebut.Seorang akan bertindak untuk memegang tali wau yang digelar ³juruanjung´. kepuasan jelas terlihat apabila wau yang dimainkan mampu terbang tinggi.

dan gambar lukisan waudan akhir sekali memilih wau yang naik tegak (tidak . Mengenai pertandingan wau.memilih wau yang ada suara merdu. terutama ketika hari-hari sambutan perayaan atau pertandingan wau antarabangsa. kapal berangkai dan ada yang dimainkan dengan menggunakan dua utas tali.Sepantas itu juga juruanjung akan menarik wau sambil berlari -lari anak.terdapat pertandingan untuk memilih wau yang naik tinggi. wau dimainkan bukan sahaja untuk hiburan. ada layang-layang yang berbentuk orang.wau akan naik sedikit demi sedikit.Sewaktu angin bertiup kencang. Pada masa kini walaupun wau masih mendapat tempat dala m kalangan masyarakat Melayu tetapi layang-layang juga tidak kurangnya telah mendapat perhatian oleh masyarakat tempatan dan juga antarabangsa. kemahiran menaikkan wau.Ketika itu.Setelah wau naik tinggi. Zaman sekarang.Kilauan cah aya matahari akan menambah cantik lagi wau yang dihias berwarna-warni.Juruan jung akan terus melepaskantali sedikit demi sedikit agar wau dapat dinaikkan lebih tinggi sehingga ada kalanya mampu mencecah ketinggian 600 meter.kadang-kadang hingga 90-180 meter .Wau hanya akan jatuh setelah tiada angin yang bertiup. memilih kecantikan bentuk warna. Pelbagai bentuk dan corak layang-layang telah dicipta. Kebanyakkan pertunjukan wau dan layang-layang masih mendapat tempat di Malaysia.juruanjung akan menambat tali wau pada pokok atau terus memegang tali itu.wau a kan ditarik melawan arus angin dengan cara menghulur dan menarik talinya lalu dilepaskan di uda ra.malah untuk pertandingan.

bunyi dengung. Markah-markah dalam pertandingan selalu dipertimbangkan dari segi kecantikan bentuk.Bila tempurung tengge lam bererti masanya sudah cukup untuk satu-satu pertandingan.Wau kini menjadi menjadi bahan untuk hiasan.menyuka t masa digunakan tempurung yang dilubangkandan diletak atas air.berputar ditiup angin). Dalam pertandingan wau. . tinggi dan teta di udara. Masa berlalu dan manusia berubah citarasanya dan wau bukan lagi hanya mainan orang kampung.

nega ra Malaysia akan menjadi sebuah negara yang terus maju dalam setiap aspek kehidupan.hara dan jenayah dapat dielakkan dan ini akan menjadikan negara sentiasa aman dan makmur. aktiviti sukan dan permainan akan membentuk peribadi seseorang rakyat Malaysia melalui sikap berusaha dan produktif yang ditonjolkan. Setiap warga Malaysia akan menjadi lebih rajin d an gigih serta tabah menghadapi cabaran hidup yang mendatang. Bahkan. aktivit sukan dan permainan yan g juga dapat membentuk individu yang bersifat cinta akan negara dengan melahir kan masyarakat yang bersemangat setia negara. Negara akan sentiasa aman sentosa tanpa sebarang masala h dan kucarkacir. Hal ini akan menjadikan setiap rakya t sentiasa menghormati raja dan pemimpin negara dengan penuh taat setia. segala huru. Selain itu. Tambahan pula. Rakyat juga akan sentiasa berusaha mematuhi peraturan dan undang.Bagaimanakah modal insan yang patriotic dapat dibentuk melalui aktiviti sukan dan permainan? Modal insan yang patriotik dapat dibentuk melalui aktiviti sukan dan permainan dengan mewujudkan masyarakat yang ber bangga sebagai rakyat Malaysia. Bertitik tolak dari situ. Akhir sekali. rakyat akan mempunyai sikap bertanggungjawab kepada nega ra dan bangsa. Oleh itu. Justeru. Hal ini juga akan mewujudkan sifat bersefahaman dan bermuafakat sesama masyarakat sekaligus mengera tkan lagi hubungan silaturrahim sesama mereka. Hasilnya.undang. sikap yang berdisiplin iaitu yang berakhlak dan berbudi pekerti mulia dapat dilahirkan dalam diri setiap individu melalui aktiviti sukan dan permainan. . aktiviti sukan dan permainan yang sentiasa memerlukan kerjasama setiap individu akan melahirkan masyarakat yang bersemangat kekitaan dan menjadikan masyarakat Malaysia semakin bersatu padu dan berharmoni. Dengan wujudnya aktiviti sukan dan permainan ini. rakyat akan selalu bersungguh-sungguh untuk menjaga dan mempertahankan maruah bangsa dan negara.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful