P. 1
498096-PKesihatan-Tahun-1-6-3

498096-PKesihatan-Tahun-1-6-3

|Views: 156|Likes:
Published by norliza9372

More info:

Published by: norliza9372 on Sep 20, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as TXT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/24/2014

pdf

text

original

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KESIHATAN PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM

ISI KANDUNGAN RUKUN NEGARA FALSAFAH PENDIDIKAN KATA PENGANTAR PENDAHULUAN CADANGAN TABURAN TAJUK DAN WAKTU PENGAJARAN HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 1 HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 2 HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 3 HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 4 HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 5 HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 6 MUKA SURAT i ii iii iv Vi 1 8 14 21 29 36

RUKUN NEGARA BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak mencapai perpaduan yang erat di kalangan seluruh masyarakatnya; memelihara satu cara hidu p demokratik; mencipta satu masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama; menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai corak; membina sat u masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden; Maka kami, rakyat Malaysia berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang ber ikut :

KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA KELUHURAN PERLEMBAGAAN KEDAULATAN UNDANG-UNDANG KESOPANAN DAN KESUSILAAN i

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan. masyarakat dan negara ii .emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. berakhlak mulia. rohani. bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga. berketrampilan.

Kementerian Pendidikan merakamkan setinggitinggi penghargaan dan ucapan terima kasih. Semua elemen ini diharapkan dapat memberi keyakinan kepada murid dan diaplikasikan dalam kehidupan harian dan dunia pekerjaan Guru perlu sentiasa peka terhadap tahap kesihatan murid dengan mengambil kira kesepaduan ilmu. Dalam melakukan aktiviti pengajaran dan pembelajaran. pembelajaran akses kendiri dan kajian masa depan. Kepada semua pihak yang telah memberikan sumbangan kepakaran. Guru digalakkan menggunakan kreativiti untuk memilih. masyarakat dan negara. SYED ZIN ) Pengarah Pusat Perkembangan Kurikulum . dan menyediakan murid menghadapi arus globalisasi serta ekonomi berasaskan pengetahuan pada abad ke-21. penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi. Dokumen ini menyarankan strategi pengajaran dan pembelajaran yang merangkumi pelbagai aktiviti dan penggunaan sumber. pembelajaran secara konstruktivisme. menyusun dan mengolah aktiviti mengikut kesesuaian murid. iaitu kemahiran berfikir. pensyarah maktab dan universiti serta pegawai Kementerian Pendidikan. pembelajaran secara kontekstual. nilai dan amalan. ( Dr. guru diharap dapat memberi penekanan kepada unsur bernilai tambah. Dalam menyediakan Huraian Sukatan Pelajaran ini banyak pihak terlibat terutama guru. SHARIFAH MAIMUNAH BT. masa dan tenaga sehingga terhasilnya Huraian Sukatan Pelajaran ini. kemahiran belajar cara belajar. dan individu yang mewakili badan-badan tertentu. Huraian ini diharap akan dapat membantu guru merancang dan melaksanakan pengajaran dan pembelajaran secara berkesan. pembelajaran masteri. Pengajaran dan pembelajaran dirancang supaya dapat melahirkan murid yang bijak menjaga kesejahteraan diri.KATA PENGANTAR Huraian Sukatan Pelajaran ialah dokumen yang memperincikan kandungan Sukatan Pelajaran yang bertujuan untuk memenuhi cita-cita murni dan semangat Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Di samping itu. kecerdasan pelbagai. nilai murni dan semangat patriotik dan kewarganegaraan tetap diutamakan.

iii .

2. Tumpuan diberi kepada kesihatan diri. pemakanan. Tumpuan diberi kepada penyelesaian konflik. guru juga perlu merujuk kepada dokumen Huraian Sukatan Pelajaran.. Gaya Hidup Sihat Konsep tunjang ini adalah pengalaman aktiviti kehidupan harian yang sihat dan menjauhi tingkah laku berisiko secara berterusan. dan mengamalkan gaya hidup sihat. kekeluargaan. 3. Budaya Pembelajaran Pendidikan Kesihatan Mata pelajaran Pendidikan Kesihatan menekankan amalan gaya hidup yang sihat.. memupuk sikap positif terhadap kesihatan. Penglibatan murid secara penghayatan ilmu . seksualiti. . keluarga dan masyarakat secara proses berterusan.PENDIDIKAN KESIHATAN PENDAHULUAN Matlamat Pendidikan Kesihatan bertujuan membantu murid meningkatkan pengetahuan kesihatan. Penyimpanan rekod kesihatan dan kegiatan murid sebagai bukti pembelajaran Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Kesihatan Selain dokumen Sukatan Pelajaran. Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Kesihatan mengandungi perincian kurikulum untuk Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) Tahap I dan II serta Kurikulum Baru Sekolah Menengah (KBSM). penyalahgunaan bahan dan pencegahan penyakit. Interaksi dengan guru. Kesihatan Diri dan Keluarga Konsep tunjang ini adalah penjagaan asas kesihatan diri. rakan dan masyarakat .. perkahwinan dan keibubapaan. pengurusan stres. pengalaman dan amalan yang meliputi: . kemahiran merancang. Kandungan Sukatan Pelajaran Pendidikan Kesihatan Sukatan Pelajaran Pendidikan Kesihatan disusun mengikut tiga tunjang utama iaitu : 1. Pendekatan yang dicadangkan bagi mata pelajaran ini ialah pembelajaran melalui peningkatan pengetahuan.

Kebersihan dan Keselamatan Persekitaran Konsep tunjang ini adalah pemeliharaan kebersihan dan keselamatan persekitaran secara berkesan untuk meningkatkan taraf kesihatan. Tumpuan diberi kepada pencegahan penyakit berjangkit. iv . keselamatan persekitaran dan pertolongan cemas.

. . Aras 1 adalah aras yang paling mudah dan dapat dilakukan oleh semua murid . Setiap aras yang dilalui oleh murid menunjukkan tahap kemampuan seseorang murid dan kreativitinya. Lajur Cadangan Aktiviti Pembelajaran ini boleh dirujuk oleh guru bagi mencapai hasil pembelajaran. Perincian kurikulum untuk setiap tahun dipersembahkan mengikut tiga lajur seperti berikut : Bidang Hasil Cadangan Aktiviti Pembelajaran Pembelajaran Pembelajaran Lajur Bidang/Unit Pembelajaran merangkumi tajuk dan subtajuk yang terdapat pada setiap tunjang pembelajaran.. v . 2 dan 3. Aras 3 pula adalah aras yang tinggi.. Guru boleh menambah tajuk di mana perlu mengikut kesesuaian murid. Bagi murid yang memp unyai kebolehan dan keupayaan adalah digalakkan untuk menguasai Aras 2 dan Aras 3.PENDIDIKAN KESIHATAN Kandungan Buku Ini Buku ini mengandungi objektif dan perincian kurikulum Pendidikan Kesihatan untuk sekolah rendah. Aras 2 adalah pemeringkatan dari Aras 1 bagi sesetengah murid. Objektif bagi setiap tahun diberi untuk membantu guru merancang pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran ini dengan lebih tepat dan berkesan. . Setiap murid mesti menguasai hasil pembelajaran padaAras 1. lebih sukar dan menggalakkan pembelajaran kendiri untuk murid yang mempunyai kadar pembelajaran yang lebih cepat. Guru juga boleh mencadangkan aktiviti pembelajaran lain atau menambah aktiviti mengikut kebolehan murid. Lajur Hasil Pembelajaran mengandungi tiga aras iaitu Aras 1. dan persekitaran. alatan.

.

PER. PER.PENDIDIKAN KESIHATAN Cadangan Taburan Tajuk dan Waktu Pengajaran TUNJANG PEMBELAJARAN TAJUK TAHAP I/ TAHUN TAHAP II/ TAHUN *KEL. : Kelas Peralihan Nota : Cadangan agihan masa di atas boleh dijadikan rujukan untuk merancang ranc angan tahunan mata pelajaran Pendidikan Kesihatan vi . TINGKATAN 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 WAKTU PENGAJARAN Kesihatan Diri 12 12 12 6 6 6 6 6 6 6 5 5 Kesihatan Diri dan Keluarga Perasaan 6 6 6 2 2 2 2 Kekeluargaan 10 10 10 3 3 3 3 3 3 3 2 2 Pemakanan 6 6 6 3 3 3 3 4 4 4 4 4 Gaya Hidup Sihat Pengurusan Konflik dan Stres --2 2 2 2 2 2 2 Penyalahgunaan Bahan 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Kebersihan dan Keselamatan Persekitaran Keselamatan 5 5 5 2 2 2 2 4 4 4 4 4 Penyakit Berjangkit 4 3 4 4 --Pertolongan Cemas 2 3 2 2 3 3 3 3 3 Jumlah 42 42 42 24 24 24 24 24 24 24 24 24 * KEL.

Mengenal pasti jenis makanan harian dan waktu makan utama. murid dapat : 1. dan 6. Mengenal bahagian tubuh badan dan menjaga kebersihan mulut. keluarga dan sahabat. sekolah. kulit dan rambut. Memahami cara melahirkan perasaan mengikut situasi. 2. 5. 3. Mengaplikasi penjagaan keselamatan diri semasa di rumah. 4. Mengenal pasti keistimewaan diri sendiri. Mengenal pasti peraturan penggunaan ubat dan racun serta bahaya dadah. 1 . dan tempat permainan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 1 OBJEKTIF AM Pada akhir pengajaran dan pembelajaran Tahun 1.

Memeriksa kebersihan diri murid. . . Menerangkan cara menjaga kulit bagi menjauhi kudis. Menyatakan makanan yang boleh merosakkan gigi. Mewarna bahagian tubuh badan.. Menyatakan makanan yang dapat menjamin kesihatan gigi. Guru boleh merujuk cadangan berikut bagi mencapai hasil pembelajaran. . Kesihatan Diri Asas kesihatan fizikal adalah mengenali bahagian tubuh badan. Mengetahui cara menjaga kebersihan gigi.. dan menjaga kulit dan rambut... Menyanyi lagu yang sesuai mengenai bahagian tubuh badan.. Guru juga boleh mencadangkan aktiviti pembelajaran lain mengikut kebolehan murid. . Karies gigi (ii) Kesihatan gigi . gigi dan ... .HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 1 TUNJANG PEMBELAJARAN 1 : KESIHATAN DIRI DAN KELUARGA BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 1. (a) Mengenali bahagian tubuh badan: (i) Kepala (ii) Tangan (iii) Abdomen (iv) Kaki (b) Kebersihan Diri: (i) Kebersihan mulut Murid dapat : ARAS 1 .. Makanan untuk kesihatan .. kesihatan gigi. kutu dan kelemumur.. gigi dan makanan. gigi dan makanan. Menerangkan cara menjaga rambut bagi menjauhi kutu dan kelemumur.. Menggunakan carta tubuh badan. . . menjaga kebersihan mulut. . Penjagaan gigi ... . Menyatakan bahagian tubuh badan.

kelemumur dan kehadiran kutu. . Menunjuk cara penjagaan kulit dan rambut. Menerangkan akibat kecuaian menjaga kesihatan diri.. Kudis (ii) Penjagaan rambut .. Kutu dan kelemumur (iii) Penjagaan kebersihan tubuh badan ARAS 3 . ... makanan. Menunjuk cara menggosok gigi dengan betul... .. Makanan yang merosakkan gigiARAS 2 . (c) Pengurusan kesihatan diri: (i) Penjagaan kulit .. 2 . Menghuraikan bahagian dan fungsi tubuh badan.. Menerangkan kepentingan menjaga kesihatan gigi. . ..gigi . Melabelkan bahagian-bahagian tubuh badan pada carta. Menerangkan punca terjadinya kudis.

.. Sugul . Menyatakan perasaan yang dialami seperti sedih. Melakonkan perasaan melalui memek muka. Suka .. ARAS 3 .... Bercerita tentang perasaan yang pernah dialami.... 3 . Sedih . ARAS 2 ..... Menerangkan cara meluahkan perasaan mengikut situasi... Perasaan Asas kesihatan emosi adalah luahan rasa isi hati dalam sesuatu situasi.. .. Takut . Senyum .. Mewarna lakaran perasaan. (a) Melahirkan perasaan: (i) Cara melahirkan perasaan mengikut situasi ... . Malu . Menerangkan mengapa meluahkan perasaan penting kepada individu. Menangis . Marah . Melakar dan mewarna memek muka dalam pelbagai situasi.. Terkejut Murid dapat: ARAS 1 . Ketawa ...HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 1 BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 2. . Menggunakan kad imbasan berkaitan perasaan . Gembira . . gembira dan susah hati. ...... Menyebut pelbagai situasi perasaan. .

.

keluarga dan sahabat. .. ..... Menceritakan tentang keluarga sendiri atau keluarga rakan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 1 BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 3. keluarga dan sahabat.. Bercerita tentang diri sendiri. Keharmonian (iii) Keistimewaan sahabat . Bantu membantu . .. keluarga dan sahabat.. 4 . Tubuh badan sihat (ii) Keistimewaan keluarga .. Melukis gambar tentang diri sendiri dan keluarga. Menerangkan mengapa kita perlu menyukai dan menyayangi diri sendiri... ARAS 3 . keluarga dan sahabat. ARAS 2 .. Kasih sayang . Kekeluargaan (a) Mengenali diri sendiri. keluarga dan sahabat : (i) Keistimewaan diri sendiri . Menyanyi lagu yang sesuai berkaitan diri sendiri.... Bertolak ansur Murid dapat:: ARAS 1 . Menyatakan keistimewaan diri sendiri.

Mewarna makanan berkhasiat.. ARAS 3 . Menceritakan jadual waktu makan sehari diri sendiri dan keluarga. ... . Bercerita tentang kelompok makanan dalam carta yang disediakan. Menyatakan keburukan mengambil makanan rapu.. sarapan pagi .HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 1 TUNJANG PEMBELAJARAN 2 : GAYA HIDUP SIHAT BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 1. ...... Makanan rapu (tidak berkhasiat) (ii) Waktu makan . tengah hari dan malam. . 5 . .. Menyanyi lagu yang sesuai berkaitan dengan jenis makanan harian... Pemakanan Murid dapat : (a) Makanan harian saya dan sahabat (i) Jenis makanan harian . Makanan berkhasiat .. Menyatakan jenis makanan rapu.. Menyatakan jenis makanan yang biasa dimakan pada waktu pagi. ARAS 2 .. Menggunting dan menampal gambar berkaitan dengan makanan berkhasiat. makan malam ARAS 1 . makan tengah hari ... . Menyatakan kebaikan mengambil makanan berkhasiat. .. Menyatakan pentingnya makan mengikut masa tertentu..

. tempat tinggi ... racun dan dadah. racun dan dadah melalui senarai yang disediakan.... 6 . Menceritakan bahaya pengambilan dadah. Memahami dan menyatakan kepentingan bahan yang berbahaya disimpan di tempat yang selamat. . Penyalahgunaan bahan Penyalahgunaan bahan adalah pengambilan ubat.... Menggunting dan menampal gambar berkaitan dengan ubat.. Menyatakan kepentingan mengambil ubat mengikut nasihat doktor .. tempat berkunci (b) Bahaya pengambilan dadah Murid dapat: ARAS 1 .. racun. ....... Menerangkan langkah keselamatan untuk mengelakkan penyalahgunaan bahan. Menerangkan kegunaan racun dan dadah mengikut keperluannya.. racun dan dadah. dan dadah yang tidak mengikut peraturan dan nasihat doktor. racun dan dadah. . . Membezakan beberapa jenis racun dan dadah.. Bercerita berkaitan ubat. ... Membezakan ubat.. ARAS 3 .HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 1 BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 2. ARAS 2 . . (a) Ubat dan racun (i) Penggunaan (ii) Penyimpanan .Memadankan gambar berkaitan ubat.....

bapa atau penjaga bekerja. . nombor telefon dan .. Mencatat peraturan keselamatan di sekolah dan di tempat permainan. Mencatat nama ibu bapa atau penjaga. Menyatakan alamat dan telefon rumah . . Memahami peraturan keselamatan . Menyatakan beberapa situasi tidak ... . Bercerita tentang diri sendiri. sendiri. .permainan. (i) Mengetahui nama dan alamat penjaga. ARAS 2 .. Menyatakan cara-cara meminta bantuan .. .. Menerangkan langkah yang sesuai untuk menjaga keselamatan diri semasa berada di rumah. mengelakkan bahaya di rumah. kemalangan pada diri sendiri. . Menyatakan sebab-sebab berlakunya kerja ibu bapa atau penjaga. ARAS 3 .. . nombor (a) Keselamatan diri alamat tempat kerja ibu bapa atau telefon dan alamat rumah sendiri.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 1 TUNJANG PEMBELAJARAN 3 : KEBERSIHAN DAN KESELAMATAN PERSEKITARAN BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 1. Bercerita tentang sebab-sebab berlaku kemalangan. (b) Langkah keselamatan untuk semasa kecemasan. Berlakon cara-cara meminta bantuan semasa kecemasan. sekolah dan tempat nombor telef on dan alamat tempat ibu rumah. Menyebut nama. Mencadangkan cara-cara mengelakkan kemalangan berlaku di rumah.. sendiri. sekolah dan tempat permainan... kemalangan. sekolah dan tempat permainan.. sekolah dan tempat permainan seperti lantai licin dan alatan tajam... Keselamatan Murid dapat : Keselamatan adalah langkah berjaga-ARAS 1 jaga bagi mengelakkan berlakunya .. (ii) Mengingati nombor telefon selamat di rumah.. (iii) Mengetahui nama dan tempat . Menerangkan peraturan keselamatan yang terdapat pada papan kenyataan di sekolah dan tempat permainan. sekolah. Menyebut dan mencatat nama.

Memberi pendapat tentang peraturan keselamatan di sekolah... 7 .

2. Menerangkan kesan buruk penyalahgunaan bahan dan pengambilan bahan. 4. minat. murid dapat : 1. Mengetahui perbezaan makanan berkhasiat dan kesannya kepada kesihatan diri. Menjelaskan perbezaan jantina dari segi fizikal. Memahami perasaan kasih sayang kepada ibu bapa.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 2 OBJEKTIF AM Pada akhir pengajaran dan pembelajaran Tahun 2. 8 . 5. Mengetahui bahaya di rumah. 3. sekolah dan tempat permainan serta langkah-langka h keselamatan dan cara mengatasinya. Mengenali tubuh badan dan mengamalkan kesihatan diri. perawakan dan pakaian . guru dan rakan. dan 6.

rekreasi dan kesenggangan (iv) Tidur . (ii) Otot persekitaran yang bersih. Menerangkan kesan kepada kesihatan diri akibat rumah dan persekitaran yang kotor. Menunjuk cara pengurusan kesihatan diri.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 2 TUNJANG PEMBELAJARAN 1 : KESIHATAN DIRI DAN KELUARGA BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 1. .. Menyanyi lagu yang sesuai berkaitan dengan bahagian dan organ tubuh badan.. Menyatakan bahagian dalam tubuhmengikut kebolehan murid.. Menyenaraikan langkah yang perlu diambil supaya keadaan rumah.. . (iii) Paru-paru . Menceritakan cara penjagaan kebersihan diri .. sekolah dan persekitaran. amalan asas kesihatan. Menunjuk cara membersihkan kawasan rumah.. Memeriksa kebersihan diri murid. (a) Mengenali bahagian dan organ tubuh . (c) Pengurusan Kesihatan Diri (i) Menjaga pakaian dan keperluan diriARAS 3 . Menggunakan carta berkaitan bahagianbadan alat keperluan diri... .. penjagaan pakaian dan alatan keperluan . sekolah dan persekitaran sentiasa bersih. persekitaran. dan badan dan fungsinya. diri.. Menceritakan cara menjaga pakaian dan . Mengenal pasti keadaan rumah danbadan. bahagian tubuh badan dan organ tubuh (i) Tulang . untuk kesihatan.. (d) Kebersihan . Menamakan pelbagai jenis makanan . .. Bercerita berkaitan amalan asas kesihatan.. (b) Amalan Asas Kesihatan (i) Amalan harian (ii) Amalan pemakanan (iii) Rehat. Kesihatan Diri Murid dapat : Guru boleh merujuk cadangan berikut bagi mencapai hasil pembelajaran. Mewarna bahagian-bahagian tubuh badan (iv) Jantung ARAS 2 dan organ tubuh badan. Guru juga Kesihatan fizikal yang optimum dapat ARAS 1 boleh mencadangkan aktiviti pembelaj aran lain diperolehi melalui penjagaan kebersihan ..

Melabel dan menyebut bahagian-bahagian tubuh badan dan organ tubuh badan. 9 .. (iii) Persekitaran .. Mereka pantun berkaitan kesihatan diri.(i) Rumah (ii) Sekolah .

.. Mereka kad ucapan 3. . Menunjukkan cara menjaga bayi dengan kasih sayang. Menyenaraikan perbezaan antara kanakkanak lelaki dan perempuan. Perasaan Kasih sayang anak kepada ibu bapa boleh melalui perlakuan yang baik.. kehormatan dan keselamatan diri khasnya dari aspek organ seksual Murid dapat: ARAS 1 ...HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 2 BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 2.. . Bersalaman . (a) Perbezaan organ seksual antara bayi lelaki dan bayi perempuan (b) Perbezaan antara kanak-kanak lelaki dan perempuan dari segi minat. . perawakan dan pakaian yang berlainan..... perawakan dan pakaian rakan karib. minat. ARAS 1 ... Bercerita berkaitan perasaan kasih sayang. .. guru dan rakan . Menceritakan minat.. Ucapan dan penghargaan . Menyenarai tanggungjawab anak terhadap ibu bapa. ARAS 2 ... ARAS 2 . . guru dan rakan.. perawakan dan pakaian (c) Menjaga kebersihan. Menyatakan perbezaan fizikal antara bayi lelaki dan bayi perempuan. Menjelaskan tentang pentingnya hormatmenghormati antara satu sama lain tanpa .... Menyatakan cara menunjukkan kasih sayang kepada ibu bapa... Melakukan cara bersalaman dengan ibu bapa. Menceritakan cara untuk menunjukkan kasih sayang anak kepada ibu bapa.. (a) Memahami perasaan (i) Perasaan kasih sayang kepada ibu bapa. Kekeluargaan Setiap jantina mempunyai perbezaan ciri fizikal... ARAS 3 .. ARAS 3 ...

. mengira jantina... Melakar kad ucapan. . Mereka kad ucapan kepada ibu bapa.. . . . Menganalisis kegemaran kanak-kanak lelaki dan perempuan.. . . Bercerita tentang minat. Menyebut dan mencatatkan perbezaan antara kanak-kanak lelaki dan perempuan. perawakan dan pakaian rakan karib... .. .Melakonkan cara menunjukkan kasih sayang.. Menjawab teka-teki.. Melakonkan cara menjaga bayi dengan kasih sayang. Bercerita tentang perbezaan fizikal antara bayi lelaki dan perempuan. guru dan rakan. 10 .

. Menyatakan sumber-sumber makanan berkhasiat. . ..HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 2 TUNJANG PEMBELAJARAN 2 : GAYA HIDUP SIHAT BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 1.. Menggunakan gambar rajah berkaitan makanan. .. (a) Makanan harian (i) Makanan berkhasiat.. Ciri-ciri makanan bersih dan selamat .. . . Pemakanan Murid dapat : Pengambilan makanan harian mestilah yang berkhasiat. . Bercerita berkaitan makanan berkhasiat. .dibersihkan . .dimasak jika perlu .. Menghuraikan ciri-ciri makanan bersih dan selamat... Maksud makanan berkhasiat .. .. . bersih dan selamat.... ARAS 2 .. Membezakan makanan berkhasiat dan yang tidak berkhasiat. makan tengah hari dan makan malam... Menyatakan maksud makanan yang berkhasiat.tidak terdedah ARAS 1 .. ARAS 3 .. Sumber -bijirin -sayur-sayuran -daging -susu .. Merancang menu yang sihat dan selamat untuk sarapan pagi. Mengenalpasti ciri-ciri pengendali makanan yang bersih dan selamat. . bersih dan selamat . Menyatakan ciri-ciri makanan yang bersih dan selamat. Menceritakan cara menyimpan makanan dengan selamat.

Melabelkan sumber-sumber makanan berkhasiat.bersih dan selamat. Kuiz. 11 . Melakar dan mewarna makanan berkhasiat.

Bercerita tentang kesan pengambilan dadah. . Menerangkan kesan buruk penyalahgunaan bahan dan pengambilan dadah. Mengkelas bahan mengikut kategori ubat.. Menerangkan langkah keselamatan untuk mengatasi kejadian penyalahgunaan racun. 12 ... Bercerita tentang usaha pencegahan dadah.. Menyatakan tempat-tempat yang sesuai bagi menyimpan racun. . Hukuman pengambilan adalah berat .. Jauhi dadah ... Penyalahgunaan bahan Murid dapat: Ubat dan racun hendaklah digunakan mengikut peraturan. . racun dan dadah... racun dan dadah.. Membincangkan bahaya dan akibat pemilikan dan penggunaan dadah. Dadah haram dimiliki... ARAS 3 . ARAS 2 . . . Penerangan tentang kempen anti-dadah di Malaysia ARAS 1 .HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 2 BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 2. (a) Ubat dan racun (i) Penggunaan (ii) Penyimpanan (b) Pengambilan dadah (i) Kesan pengambilan (ii) Pencegahan . Menyenaraikan bahan berbahaya mengikut kategori ubat. Bercerita tentang penggunaan dan penyimpanan ubat dan racun. .

.

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 2 TUNJANG PEMBELAJARAN 3 : KEBERSIHAN DAN KESELAMATAN PERSEKITARAN BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 1. Elakkan bermain dengan alatan tajam.. Menyatakan langkah keselamatan yang perlu diambil semasa berada di rumah. Simpan alat di tempat selamat . . Luka .. Terjatuh . Keselamatan Murid dapat : Sikap sentiasa berhati-hati dapat mengelakkan diri daripada mendapat kemalangan di rumah.. dan tempat permainan. Menulis perkataan tentang kemalangan. ARAS 2 .... Melecet .. . Patah . (a) Keselamatan di rumah. sekolah dan tempat permainan (i) Jenis kemalangan yang boleh berlaku semasa di rumah. . .. sekolah dan tempat permainan... Pastikan tempat bermain .. Berlakon bertemakan keselamatan di rumah atau sekolah atau tempat permainan. Menyenaraikan jenis kemalangan yang sering berlaku di sekolah dan tempat permainan.. sekolah. sekolah dan tempat permainan . . Menceritakan bagaimana alatan dan bahan boleh membahayakan diri jika tidak digunakan dengan betul. Menjelaskan tempat yang sesuai dan selamat bagi menyimpan alatan dan bahan di rumah dan sekolah. . TerhentakARAS 1 .... Bercerita tentang langkah keselamatan. (ii) Langkah keselamatan .

Merancang peraturan mengguna dan menyimpan bahan dan peralatan rumah yang boleh membahayakan... Mencadangkan langkah keselamatan semasa berada di rumah. 13 . . sekolah dan tempat permainan.adalah selamat tidak licin tidak becak -tiada bahagian bucu yang tajam gunakan alatan yang betul ARAS 3 .

t empat permainan dan semasa perjalanan bagi menjaga keselamatan diri. Mengetahui asal-usul keluarga. murid dapat : 1. bekerjasama dan toleransi dan kepentingan men gamalkan nilai tersebut di kalangan ahli keluarga. 5.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 3 OBJEKTIF AM Pada akhir pengajaran dan pembelajaran Tahun 3. guru dan rakan. Memahami nilai tolong-menolong. sekolah. Mengetahui pentingnya makanan terhadap tubuh badan sendiri dan amalan makanan seimbang. 4. rokok dan alkohol. 2. Memahami dan mematuhi arahan serta peraturan keselamatan di rumah. dan 6. 14 . 3. Menjelaskan kesan pengambilan dadah. Mengamal penjagaan kebersihan dan kehormatan diri.

Membincangkan kesedaran dan tanggungjawab menjaga tubuh badan. penjagaan organ seksual .. tuala . sapu tangan (b) Kehormatan diri (i) Memelihara dan menyayangi kehormatan diri melalui . Guru juga boleh mencadangkan aktiviti pembelajaran lain mengikut kebolehan murid. Menerangkan kepentingan memelihara kehormatan diri.. . stoking ..HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 3 TUNJANG PEMBELAJARAN 1 : KESIHATAN DIRI DAN KELUARGA BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 1.. Guru boleh merujuk cadangan berikut bagi mencapai hasil pembelajaran. Menyatakan cara memelihara dan menyayangi kehormatan diri. Kesihatan Diri Menjaga alatan kebersihan diri dan kehormatan diri dapat mengekalkan kesihatan diri. (a) Alatan kebersihan diri (i) Menjaga alatan kebersihan diri seperti: .... Membincangkan kesan daripada pengabaian menjaga kehormatan diri. ARAS 3 .... .. Menyatakan cara menjaga alatan kebersihan diri. . ARAS 2 . ... sikap dan tutur kata Murid dapat : ARAS 1 . pakaian dalam . cara berpakaian . Menerangkan kepentingan menjaga alatan kebersihan diri.

. . .. (ii) Kesedaran dan tanggung jawab menjaga tubuh badan 15 . Memeriksa kebersihan diri murid. Bercerita tentang kepentingan memelihara kehormatan diri... . Bercerita tentang penjagaan alatan kebersihan diri. Berbincang tentang kesedaran dan tanggungjawab menjaga tubuh badan..

ARAS 3 . bertoleransi dan hormat-menghormati di kalangan ahli keluarga dan orang lain. . Menjelaskan kepentingan amalan tolongmenolong. Kekeluargaan Kebolehan murid mengenali keturunan setiap ahli keluarga boleh mengeratkan perhubungan kekeluargaan. Menceritakan tentang keturunan dan keluarga sendiri.mana aspek nilai murni.. Murid dapat: ARAS 1 ... (a) Keluarga sendiri (b) Salasilah keluarga ARAS 2 . bekerjasama dan bertoleransi.. Berlakon bertemakan mana. bekerjasama. . . ARAS 2 . ARAS 1 . Menceritakan tiga peristiwa penting yang berlaku dalam keluarga sendiri.. Perasaan Pemupukan nilai murni dalam diri dapat meningkatkan kesihatan dari aspek sosio-emosi (a) Memahami nilai (i) Tolong-menolong (ii) Bekerjasama (iii) Toleransi (iv) Hormat-menghormati 3. . Bercerita tentang keluarga sendiri. Menyatakan perasaan setelah membantu keluarga dan orang lain.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 3 BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 2. Bercerita tentang pemupukan nilai murni.. ... Mencatatkan nama ahli keluarga sendiri dan keluarga terdekat. .. Menceritakan satu pengalaman yang menunjukkan amalan tolong-menolong.. Melukis poster berkaitan amalan kerjasama untuk mewujudkan masyarakat sihat.

. Membincang kepentingan merapatkan talian persaudaraan dalam sesebuah keluarga. 16 . Melakar salasilah keluarga. .. . (c) Kepentingan hubungan kekeluargaan ARAS 3 . Melakar salasilah keluarga. Membincangkan tanggungjawab terhadap keluarga dan orang lain....

Menyenaraikan makanan yang sesuai untuk sarapan. . Pemakanan Murid dapat : Murid perlu merancang dan memilih makanan mengikut waktu makan. Berbincang tentang menu makanan untuk sehari.. . Menyatakan semua waktu makan yang penting... Mencatatkan waktu makan harian.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 3 TUNJANG PEMBELAJARAN 2 : GAYA HIDUP SIHAT BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 1.. ARAS 2 . (a) Merancang waktu makan harian: (i) Sarapan (ii) Minum pagi (iii) Makan tengah hari (iv) Minum petang (v) Makan malam (vi) Minum malam (b) Memilih jenis makanan (i) Sarapan (ii) Makan tengah hari (iii) Makan malam ARAS 1 . . makan tengah hari dan makan malam.. Merancang menu makanan untuk sehari.. 17 . ARAS 3 . Menyediakan folio murid tentang pemakanan.. Menjelaskan kepentingan makan pada waktu tertentu. .

Ketagihan . Nafas berbau . Menyatakan kesan pengambilan rokok.... Penyalahgunaan bahan Murid dapat: Rokok dan alkohol boleh menyebabkan ketagihan..HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 3 BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 2. . alkohol dan dadah. Membincang kesan pengambilan rokok. . Menyediakan folio individu tentang kesan rokok.. 18 . . .. Ketagihan . Penyakit hati (b) Pengambilan dadah (i) Kesan . alkohol dan dadah terhadap masyarakat. Melengkapkan teka silangkata... Mabuk . ARAS 2 .. Dadah boleh merosakkan kesihatan. Membawa maut (ii) Pencegahan ARAS 1 . (a) Rokok dan alkohol (i) Kesan merokok . Bercerita tentang kesan merokok dan alkohol. ARAS 3 .. Kanser paru-paru (ii) Kesan alkohol ... Kerosakan saraf . alkohol dan dadah terhadap keluarga....... Ketagih . alkohol dan dadah melalui gambar.... Membincang kesan rokok.. alkohol dan dadah terhadap kesihatan diri.. Menceritakan kesan pengambilan rokok..

ARAS 3 .. . di sekolah dan di tempat permainan. ARAS 2 .. Menyatakan kawasan dan alatan yang boleh membahayakan. . . . Tidak menerima pelawaan dan pemberian -makanan -duit menaiki kenderaan (ii) Tidak berada di tempat sunyi seorang diri (iii) Hubungi guru atau penjaga jika mensyaki seseorang atau menghadapi masalah. Keselamatan Murid dapat : Sikap sentiasa berhati-hati dengan orang yang tidak dikenali dapat menjaga keselamatan diri. Membincangkan tindakan yang perlu diambil dalam situasi berbahaya ketika berada di rumah.. Bercerita tentang cara menjaga keselamatan diri.. dan tempat permainan..HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 3 TUNJANG PEMBELAJARAN 3 : KEBERSIHAN DAN KESELAMATAN PERSEKITARAN BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 1.. Menerangkan cara mengelakkan diri daripada dipengaruhi oleh orang yang tidak dikenali. Menjelaskan langkah-langkah keselamatan diri semasa berada di rumah... sekolah... Amalan Beringat Sebelum Kena dapat mengelakkan diri daripada kemalangan semasa berada di rumah. . Main peranan tentang situasi yang berbahaya. Menyediakan folio individu berkaitan dengan keselamatan diri sendiri. (a) Keselamatan diri (i) Berhati-hati dengan orang yang tidak dikenali . Menyatakan peraturan keselamatan untuk setiap kawasan. sekolah dan tempat permainan.. ARAS 1 . .

.. Membuat laporan ringkas tentang keselamatan di rumah, sekolah atau di tempat permainan. 19

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 3 BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN (b) Keselamatan di rumah, sekolah dan tempat permainan (i) Kawasan atau tempat berbahaya seperti .. lombong .. air pasang dan hujan .. di bawah talian elektrik .. kawasan pertanian .. bengkel .. kawasan binaan (ii) Alatan berbahaya .. alatan yang patah .. alatan yang berkarat .. penggunaan alatan yang salah (c) Kemalangan di tempat kerja (i) di kawasan pertanian (ii) di bengkel (iii) di kawasan binaan (d) Alatan keselamatan .. alat pelindung muka .. alat pelindung badan .. jaket keselamatan .. topi keselamatan 20

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 4 OBJEKTIF AM Pada akhir pengajaran dan pembelajaran Tahun 4, murid dapat : 1. Mengenal pasti sistem dalam tubuh badan sendiri dan memahami perubahan fizika l semasa akil baligh; 2. Memahami peranan keluarga dalam menangani hubungan kekeluargaan dan gejala so sial; 3. Mengenal pasti jenis makanan yang sesuai dan tidak sesuai untuk dimakan; 4. Menjelaskan definisi ubat dan racun serta keburukan pengambilan dadah; 5. Memahami dan mematuhi arahan serta peraturan keselamatan semasa di tempat per mainan dan semasa dalam perjalanan bagi menjaga keselamatan diri; 6. Mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran kesihatan bagi mengelakkan penyakit be rjangkit; dan 7. Memahami asas pertolongan cemas, aplikasi rawatan awal dan perkhidmatan kesih atan. 21

.. (a) Pengenalan sistem pembiakan manusia: (i) Lelaki (ii) Perempuan (b) Seksualiti: (i) Akil baligh (ii) Perubahan fizikal (c) Pengurusan kesihatan diri (i) Amalan asas kesihatan: . Menyatakan tentang amalan asas kesihatan harian dari segi penjagaan kebersihan diri.. Menyatakan bahagian-bahagian sistem pencernaan manusia. Amalan asas kesihatan perlu dalam mengurus kesihatan diri. Sabun dan bedak . Mengenal pasti organ-organ dalam sistem pembiakan manusia.. .. Manusia mempunyai sistem pembiakan untuk memanjangkan zuriat. alat keperluan diri.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 4 TUNJANG PEMBELAJARAN 1 : KESIHATAN DIRI DAN KELUARGA BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 1... Kesihatan Diri. Tuala wanita . Shampoo (d) Mengetahui sistem pencernaan: (i) Bahagian-bahagian sistem pencernaan (ii) Fungsi sistem pencernaan Murid dapat : ARAS 1 . Menyatakan tanda-tanda fizikal akil baligh. .. Pakaian dalam . . pakaian.. ARAS 2 .. Penjagaan kebersihan diri khasnya organ seksual . Menghuraikan tentang perubahan fizikal lelaki dan perempuan pada peringkat akil . Pemeriksaan kesihatan (ii) Alatan keperluan diri: . Sistem pencernaan membantu dalam pertumbuhan perkembangan tubuh badan....

.. ARAS 3 . Menerangkan fungsi sistem pencernaan. . Memeriksa kebersihan diri murid. . Menggunakan gambar rajah sistem pencernaan ... Guru juga boleh mencadangkan aktiviti pembelajaran lain mengikut kebolehan murid. Mencari maklumat daripada pelbagai media. Menunjuk cara pengurusan tuala wanita. . Bercerita tentang penjagaan kebersihan diri. .baligh.. Guru boleh merujuk cadangan berikut bagi mencapai hasil pembelajaran..... . . 22 .. Menggunakan gambar rajah sistem pembiakan. Berbincang tentang alatan keperluan diri. Menceritakan tentang sistem pencernaan.

(ii) Mengawal perasaan negatif melalui . . (a) Peranan keluarga (i) Hubungan kekeluargaan . Mengenal pasti dan menyenaraikan pelbagai perasaan. Menyatakan peranan setiap anggota keluarga. Penghargaan (ii) Menangani gejala sosial .. Tersinggung di atas perbuatan orang lain. Kekecewaan apabila kegagalan .. ARAS 3 . Kemesraan .. Saling ambil berat dan perhatian .. Memilih rakan Murid dapat: ARAS 1 .. Membincangkan cara mengawal perasaan negatif... (a) Memahami perasaan (i) Mengenal pasti pelbagai perasaan .... .. Kaunseling . Kesyukuran di atas sesuatu kejayaan....... ARAS 1 ... Mengawasi aktiviti anak ... Mengenalpasti aktiviti yang boleh mengelak daripada gejala sosial. Mengenalpasti aktiviti yang dapat mengeratkan hubungan kekeluargaan. ARAS 2 .. ..HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 4 BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 2... ARAS 2 . Kekeluargaan Setiap ahli keluarga mempunyai peranan tertentu untuk mengeratkan perhubungan keluarga dan mencegah berlakunya gejala sosial.... Meluahkan perasaan dengan pelbagai cara.. Perasaan Setiap perasaan yang diluahkan adalah kesan emosi seseorang mengikut situasi. Beriadah 3.... Perbincangan .. Hormat menghormati ......

. Menyediakan folio individu berkaitan dengan perasaan negatif . .. 23 .... ... Perbincangan tentang peranan keluarga dan cara menangani gejala sosial. Bercerita tentang hubungan kekeluargaan. . Perbincangan tentang memahami perasaan dalam kumpulan kecil. .. Menerangkan peranan setiap ahli keluarga dalam menangani masalah gejala sosial dalam ahli keluarga. Menjelaskan kepentingan hubungan diri dengan keluarga.. ARAS 3 .

. roti. Membincangkan kepentingan pengambilan makanan seimbang. Menyediakan folio murid tentang pemakanan. ARAS 2 . 24 .minyak Pengambilan : Sedikit Murid dapat : ARAS 1 . bijirin Pengambilan : lebih banyak (ii) Vitamin Contoh makanan: buahbuahan. Pengambilan : banyak (iii) Protein Contoh makanan: ikan. .. Melukis piramid makanan. Pemakanan Konsep Makanan dibahagikan kepada empat kelas makanan utama iaitu karbohidrat. Mengenal pasti empat kelas makanan mengikut piramid makanan....HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 4 TUNJANG PEMBELAJARAN 2 : GAYA HIDUP SIHAT BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 1. protein dan lemak. . vitamin. . Perbincangan tentang makanan seimbang. . Menggunakan gambar rajah piramid makanan.. keju. sayur-sayuran.. Membezakan kadar pengambilan makanan mengikut kelas makanan ARAS 3 . (a) Piramid makanan (i) Karbohidrat Contoh makanan: nasi. daging. susu Pengambilan : Sederhana (iv) Lemak Contoh makanan: kek .

Keluarga . racun dan dadah. (a) Ubat dan racun (i) Definisi (b) Pengambilan dadah (i) Keburukan: .. Diri . ARAS 3 . Berbincang mengenai kesan buruk penyalah gunaan ubat. . racun dan dadah ARAS 2 . Penyalahgunaan bahan Murid dapat: Ubat dan racun membahayakan kesihatan jika disalahgunakan. Menyatakan perbezaan ubat... Masyarakat ARAS 1 . Menjalankan perbahasan..HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 4 BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 2. racun dan dadah pada diri sendiri dan keluarga.. .. . Menyenaraikan kesan buruk penyalahgunaan ubat dan racun serta pengambilan dadah pada diri sendiri dan keluarga.. Menyatakan definisi ubat dan racun. Menerangkan kesan pengambilan dadah pada masyarakat dan negara.. . Membuat laporan ringkas tentang perbezaan antara ubat.. Dadah amat merbahaya kepada kesihatan. 25 ..

Menjelaskan peraturan keselamatan semasa menaiki pengangkutan air. Membincangkan akibat tidak mematuhi keselamatan jalan raya. Bercerita tentang keselamatan jalan raya. air dan api. mesti dipatuhi semasa menggunakan jalan raya. (b) Keselamatan di air: (i) Pengangkutan di air (ii) Banjir . .. Menyatakan punca berlakunya . . Menyatakan kepentingan peraturan Kebakaran biasa berlaku kerana keselamatan jalan raya dan . keselamatan. Menyatakan langkah-langkah (ii) Mematuhi peraturan-peraturan keselamatan semasa menghadapi banjir.. Keselamatan Murid dapat : Keselamatan boleh berlaku di mana-ARAS 1 mana.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 4 TUNJANG PEMBELAJARAN 3 : KEBERSIHAN DAN KESELAMATAN PERSEKITARAN UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 1.. Mengenalpasti tanda-tanda keselamatan .. .. jalan raya dan pengangkutan air.... Melukis poster tentang keutamaan (a) Keselamatan di jalan raya: kebakaran. Menerangkan tindakan yang perlu diambil jika berlakunya kemalangan jalan raya. . Mencadangkan cara mencegah (c) Keselamatan api: (i) Punca kebakaran (ii) Cara mencegah kebakaran. Perbincangan dalam kumpulan kecil.. ARAS 2 tentang kemalangan jalan raya yang berlaku di Malaysia. Membincangkan kes kemalangan yang banyak berlaku semasa musim perayaan . 26 .. .. .. air dan api kepada diri dan keluarga. kecuaian manusia... Mengumpulkan berita-berita akhbar jalanraya. Langkah-langkah keselamatan . ARAS 3 . pengangkutan air. Membincangkan tindakan yang perlu diambil semasa berlakunya kebakaran. (i) Tanda keselamatan jalan raya .

.

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 4 UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 2. .. selesema .. bawaan air . Penyakit Murid dapat: Penyakit boleh berjangkit dan merebak kepada orang yang lemah daya tahan badan. Menamakan jenis penyakit berjangkit.. menjaga kebersihan makanan . gigitan serangga . demam .. kurap .. membasmi haiwan pembawa penyakit ...... Menceritakan pengalaman semasa menghidap satu jenis penyakit berjangkit.. makanan . ARAS 3 .. Menyenaraikan cara penyakit boleh merebak. panau ..... (a) Penyakit berjangkit (i) Jenis-jenis penyakit: . sentuhan (iii) Cara mencegah: . Menjelaskan tanggungjawab diri sendiri . guna pelindung hidung . pakai kasut ARAS 1 . cacing .. taun . ARAS 2 .. batuk (ii) Cara merebak: . melalui udara ...

Memadan maklumat berkaitan ciri-ciri penyakit dan cara merebak. 27 .. . . .. . Perbincangan dalam kumpulan kecil.. Mencari maklumat daripada pelbagai media tentang penyakit berjangkit.dan masyarakat bagi mencegah penyakit berjangkit.. Menyediakan folio individu berkaitan penyakit berjangkit.

. St.. ringan. Perkhidmatan Kesihatan Sekolah ... Menyenaraikan jenis kecederaan ringan pertolongan cemas. . kecederaan ringan. Menyenaraikan perkhidmatan yang terdapat di sekolah... Terseliuh (c) Program Bersepadu Sekolah Sihat (PBSS) Peringkat sekolah: .. John s Ambulance 28 .. Menyediakan folio murid tentang sebelum mendapat rawatan selanjutnya . Pertolongan Cemas Murid dapat: Pertolongan cemas adalah bantuan ARAS 1 awal yang diberi di tempat kemalangan . Luka kecil .HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 4 UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 3. Melakonkan cara memberi rawatan. Perkhimatan Pergigian Sekolah .. ... oleh doktor. . (ii) Maksud kecederaan sekolah. . Perbincangan tentang cara merawat (b) Kecederaan ringan (i) Jenis kecederaan ringan: ARAS 3 . . .. Membuat lawatan sambil belajar ke (i) Definisi pertolongan ARAS 2 Pusat cemas... Lebam . Membincangkan faedah menjaga kesihatan diri.. Menyatakan maksud pertolongan cemas.. Persatuan Bulan Sabit Merah .. Membincangkan cara merawat . (a) Pertolongan cemas: ... . Menjelaskan faedah program kesihatan .. Kesihatan Kecil. Calar kecederaan ringan. .

.

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 5 OBJEKTIF AM Pada akhir pengajaran dan pembelajaran Tahun 5. 6. Memahami dan mematuhi arahan serta peraturan keselamatan di rumah. Mengenal pasti penyakit berjangkit dan penyakit tidak berpenyakit. dan 7. Memahami bagaimana penyakit berjangkit merebak dan cara mencegah daripada dijang kiti. murid dapat : 1. 3. Berinteraksi dan berkomunikasi dengan rakan dalam suasana yang menggembirakan. 2. 29 . 4. tempat permai nan dan semasa perjalanan bagi menjaga keselamatan diri. Mengenal pasti cara pemilihan makanan yang sesuai untuk pertumbuhan badan. 5. Mengenal diri sendiri dan mengamal penjagaan kebersihan diri. Mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran kesihatan dalam kehidupan.

Gaya hidup sihat Murid dapat : ARAS 1 .HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 5 TUNJANG PEMBELAJARAN 1 : KESIHATAN DIRI DAN KELUARGA BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 1. Menerangkan langkah penjagaan kebersihan yang diambil semasa haid dan ihtilam.. Menerangkan perubahan fizikal semasa akil baligh. . ihtilam (b) Penyakit tidak berjangkit: Penyakit tidak berjangkit boleh disebabkan oleh keturunan dan gaya hidup. .. (i) Akil baligh: .. ... ARAS 2 . Mengenal pasti penyakit-penyakit tidak berjangkit. Asma . Karies gigi .. Makan makanan seimbang . haid dan ihtilam.. Penyakit buah pinggang (ii) Cara mencegah: . haid ... .. Penyakit jantung . Bersenam . Kesihatan Diri (a) Seksualiti: Akil baligh adalah tanda awal seseorang remaja mula menapak ke alam kedewasaan... Memahami maksud akil baligh.. Bersukan . (i) Jenis penyakit tidak berjangkit: .. Menyenaraikan cara pencegahan penyakit tidak berjangkit..... Diabetes .

Mengisi silang kata berkaitan penyakit tidak berjangkit. Guru boleh merujuk cadangan berikut bagi mencapai hasil pembelajaran. Membincangkan sebab berlaku penyakit tidak berjangkit.. 30 ... . Menyediakan folio berkaitan akil baligh .. . Mendengar ceramah tentang haid dan ihtilam. . Menjelaskan pusingan haid.. . Guru juga boleh mencadangkan aktiviti pembelajaran lain mengikut kebolehan murid.. Berbincang dalam kumpulan kecil. Memeriksa kebersihan diri murid... ARAS 3 .

tidak diterima oleh rakan sebaya 3. ARAS 1 ... (a) Memahami perasaan sendiri mengikut situasi dan cara mengatasinya: . Kekeluargaan Keremajaan adalah peringkat umur antara alam kanak-kanak dengan alam dewasa.... Sentiasa bimbang paras muka . ARAS 3 . apabila menghadapi kesusahan ...... Membantu rakan yang menghadapi situasi malang. Mementingkan rakan ... Perasaan Luahan isi hati seseorang dapat dikesan melalui perlakuannya. Suara . (a) Keremajaan (i) Perubahan fizikal: . ARAS 2 ...... apabila menempuhi kegagalan . Meluahkan perasaan ketika menghadapi pelbagai situasi.. Remaja perlu diberi bimbingan dan bersedia melalui alam ini. . kehilangan orang yang disayangi ..HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 5 BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 2.. Mengenal pasti masalah yang sering dialami oleh remaja. Mencari identiti diri . ARAS 2 ... Paras rupa (ii) Perubahan perasaan: .. setelah membantu keluarga . Emosi tidak stabil Murid dapat: ARAS 1 ... Ketinggian .. Memahami perasaan (empati) rakan yang menghadapi pelbagai situasi. Menjelaskan perubahan fizikal dan perasaan ketika di peringkat remaja..

. . Berlakon mengenai masalah remaja dan penyelesaiannya. . Kuiz berkaitan keremajaan.. Menyertai aktiviti masyarakat . .. Perbincangan tentang perubahan fizikal. . Berbincang dalam kumpulan kecil. Menyertai aktiviti keluarga . Bercerita dengan rakan.. Perubahan perasaan dan peranan remaja.. .. Mematuhi norma masyarakat 31 . Berlakon atau main peranan.. . (iii) Peranan remaja: . Membincangkan peranan remaja dalam masyarakat. Mengenal pasti peranan remaja dalam keluarga... ARAS 3 .. ....

Pemakanan Murid dapat : Amalan pemakanan yang sihat dapat mengekalkan kesihatan yang optimum. alkohol.. Membezakan makanan yang tinggi kandungan lemak. Pengambilan rokok.. Perbincangan tentang pengambilan (ii) Makanan seimbang . .. bahan hidu dan pengambilan dadah..HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 5 TUNJANG PEMBELAJARAN 2 : GAYA HIDUP SIHAT BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 1... gula. Menyatakan cara-cara mengelak diri daripada dipengaruhi oleh orang lain. Lakonan. . . Penyalahgunaan bahan ARAS 1 . Menyatakan kesan buruk merokok. Mencadangkan satu hidangan makanan seimbang . 2. . Mendengar ceramah tentang makanan . Perbahasan tentang kesan pengambilan dadah. ARAS 3 .. makanan yang tidak seimbang... (a) Kemahiran menyatakan tidak kepada (i) Rokok (ii) Alkohol .. . Mengisi teka silang kata. Menamakan makanan dan jenisnya.. seimbang. Menyatakan kesan negatif akibat(i) Jenis makan an mengambil makanan tidak seimbang ... (a) Amalan pemakanan yang sihat: . Membincangkan kepentingan mengambil pelbagai jenis makanan. (iii) Pilihan makanan ARAS 2 ...ARAS 1 .. bahan hidu dan dadah boleh dielakkan memalui kekuatan diri dengan mengatakan 'TIDAK' alkohol. ARAS 2 . dan garam. Menyediakan folio berkaitan makanan..

. bahan hidu dan pengaruh dadah.(iii) Dadah (iv) Bahan hidu ARAS 3 .. 32 ... Perbincangan tentang kesan buruk akibat merokok. alkohol.. . Membuat pameran tentang kesan buruk merokok. . Menjelaskan cara-cara menasihatkan rakan daripada terpengaruh dengan rokok. Menyatakan aktiviti yang boleh mengisi masa lapang. alkohol dan bahan hidu.

Menceritakan punca kebakaran dan cara mencegahnya. Bercerita tentang kawasan berair dan ... tempat permainan..HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 5 TUNJANG PEMBELAJARAN 3 : KEBERSIHAN DAN KESELAMATAN PERSEKITARAN BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 1. Menghuraikan langkah-langkah keselamatan semasa berada di kawasan berair dan ketika banjir. Kebakaran boleh dielakkan dengan .. Keselamatan Murid dapat : Kemalangan boleh berlaku di tempat ARAS 1 awam. Bercerita tentang pentingnya menjaga . Menyenaraikan langkah keselamatan di .. Kuiz. jalan raya dan air.. .. sekolah dan mengetahui tempat-tempat berbahaya. sekolah dan dan tempat tempat permainan (i) Bahaya (ii) Langkah keselamatan (b) Keselamatan di jalan raya permainan.. Menjemput penceramah dari agensi luar. mengetahui cara pencegahan. Kemalangan boleh dielakkan dengan keselamatan di rumah. Menulis karangan pendek tentang .ketika banjir.. sekolah dan rumah. Menulis karangan.. Perbincangan dalam kumpulan kecil. Bercerita. Menjelaskan dengan contoh tentang keselamatan. ... Menyediakan folio murid berkaitan tanda keselamatan dan langkah-langkah . . .. keselamatan.. . . Menyatakan bahaya di kawasan yang berair dan ketika banjir. (i) Tanda keselamatan (ii) Peraturan (c) Keselamatan api (i) Punca kebakaran (ii) Cara mencegah (d) Keselamatan di air (i) Kawasan berair ARAS 2 . (ii) Banjir (iii) Langkah keselamatan ARAS 3 . (a) Keselamatan di rumah..bahaya api dan bahan api.

sekolah atau tempat permainan atau jalanraya dan air yang pernah dilihat atau dialami oleh murid sendiri. 33 .kemalangan di rumah.

Rubella . .. Cacar . . Menyatakan jenis penyakit berjangkit mengikut cara jangkitan. . Air . Agen pembawa (c) Cara mencegah ...... Menyenaraikan jenis imunisasi di peringkat kanak-kanak.. Menyatakan agen pembawa penyakit berjangkit.. Imunisasi .. Menyediakan folio murid berkaitan penyakit berjangkit.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 5 BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 2. Menjelaskan cara-cara mencegah penyakit berjangkit ARAS 3 ... Asingkan pesakit .. Penyakit berjangkit Penyakit boleh berjangkit melalui agen pembawa penyakit berjangkit (a) Jenis penyakit berjangkit dan agen pembawa penyakit berjangkit: ... Udara . . ARAS 2 . Menjaga kebersihan alat kebersihan diri dan pakaian Murid dapat: ARAS 1 .. ....... Sentuhan . Kepialu .... Beguk (b) Cara merebak .. . Menjaga kebersihan makanan ... . Campak ..

Menjemput penceramah dari agensi luar. 34 . Membuat brosur tentang penyakit.Perbincangan dalam kumpulan kecil. Melukis poster.

Menyatakan tugas-tugas perkhidmatan kesihatan. Membuat simulasi cara melakukan bantuan awal kecederaan ringan .. .. bomba dan penyelamat .. . Kuiz. Pertolongan cemas Pertolongan cemas adalah bantuan awal yang diberikan kepada mangsa sebelum mendapat rawatan selanjutnya daripada doktor (a) Bantuan awal kecederaan ringan: (i) Luka kecil (ii) Patah (iii) Terseliuh (iv) Lebam (v) Melecur (b) Perkhidmatan kesihatan dan keselamatan: (i) Pusat Kesihatan Kecil (ii) Hospital (iii) Polis (iv) Bomba dan penyelamat ARAS 1 . Mengisi silang kata.. ARAS 2 .HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 5 BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 3. . Menerangkan cara-cara merawat kecederaan ringan. 35 . Menunjuk cara. ..... . Menjelaskan cara melaksana bantuan awal bagi kecederaan ringan ARAS 3 . Mengenal pasti jenis-jenis kecederaan ringan. Perbincangan dalam kumpulan kecil..

3. 6. 5. Memahami kesan pengambilan dadah dan undang-undang dadah di Malaysia.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 6 OBJEKTIF AM Pada akhir pengajaran dan pembelajaran Tahun 6. Memahami masalah remaja masa kini. 4. 36 Memahami perubahan fizikal semasa remaja dan menjaga kebersihan diri. Memahami cara meningkatkan penghargaan kendiri. 2. 8. 7. Mengenal pasti jenis makanan dan alatan keselamatan yang sesuai. Menjelaskan maklumat yang tercatat pada label kandungan bahan makanan. murid dapat : 1. Mengetahui jenis dan cara penyakit berjangkit merebak. dan Memahami dan melakukan bantuan awal untuk kecederaan ringan. .

(i) Perubahan fizikal yang dialami ARAS 2 oleh remaja: ... berkaitan dengan perubahan fizikal ya ng ... (ii) Menjaga kebersihan diri dan kesihatan tubuh badan. Paras rupa . Suara kebersihan fizikal semasa remaja. Menyatakan perubahan fizikal tubuh me ngikut kebolehan murid..... Kesihatan DiriMurid dapat : Guru boleh merujuk cadangan berikut bagi mencapai hasil pembelajaran.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 6 TUNJANG PEMBELAJARAN 1 : KESIHATAN DIRI DAN KELUARGA BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 1.. (a) Seksualiti . Pertumbuhan bulu dialami semasa remaja. 37 . Guru juga boleh Remaja yang memasuki akil baligh ARAS 1 mencadangkan aktiviti pembelajaran lain akan mengalami perubahan fizikal yang .. . Saiz otot kanak-kanak ke peringkat remaja..... Menggunakan rujukan pelbagai media . Remaja akil baligh mesti badan semasa peringkat awal remaja. Membincangkan kepentingan penjagaan . menjaga kebersihan diri.. Menyatakan cara menjaga kebersihan . . Pertumbuhan payu dara ARAS 3 . diri dan kesihatan tubuh badan. Menerangkan pertumbuhan fizikal dari . Perbincangan tentang perubahan fizikal.. Memeriksa kebersihan diri murid. ketara..

Ingin bertindak seperti orang . Menerangkan tanggungjawab dan dewasa peranan remaja kepada diri.. Menyediakan folio murid.. Perasaan ingin mencuba terhadap rakan sebaya. (i) Masalah yang dihadapi di awal untuk menangani masalah remaja... . Membincang dan meluahkan perasaan ... ARAS 2 (a) Keremajaan . keluarga.. . Kekeluargaan Murid dapat: Perubahan fizikal dan emosi di awal ARAS 1 remaja membawa beberapa masalah . Mendengar ceramah tentang masalah .HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 6 BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 2. . Menjelaskan langkah yang perlu diambil . Konflik dalam keluarga ARAS 3 remaja. Menyenaraikan masalah-masalah yang .. Perubahan emosi .. yang perlu dihadapi dan diatasi oleh biasa dialami semasa awal remaja remaja. Main peranan..... remaja . keluarga dan . Perbincangan dalam kumpulan kecil. Mudah terpengaruh orang lain... dan masyarakat 38 .

. Mencatat fakta daripada barangan penggunaan . (ix) Tanda `halal' Jabatan (x) Kemajuan Islam Malaysia 39 .. (iii) Arahan penyimpanan di antara produk makanan. Mencatat maklumat dalam folio murid. pada produk makanan. Perbincangan tentang nilai kandungan produk makanan yang dilabelkan. Merujuk pelbagai media. Pemakanan Murid dapat : Label kandungan pada bahan makanan ARAS 1 mengandungi maklumat yang amat . Lawatan ke kilang. Mencari fakta daripada barangan berguna kepada pengguna kandungan produk makanan. (vi) (vii) (viii) Komposisi khasiat makanan Pengawet dan pewarna Tarikh sah digunakan .. (a) Label kandungan .HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 6 TUNJANG PEMBELAJARAN 2 : GAYA HIDUP SIHAT BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 1... Membandingkan maklumat yang terdapat . Membuat kesimpulan tentang maklumat yang terdapat pada produk makanan.... sebenar. (iv) (v) Senarai ramuan Nama dan alamat pengilang . (i) Jenama makanan ARAS 3 (ii) Isipadu (bilangan/berat bersih) . Menyatakan maklumat pada label .. Label ini melambangkan status barangan dari segi mutu dan tempoh ARAS 2 ... Menyatakan kepentingan penglabelan sebenar.

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 6 BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 2. Membincangkan bagaimana penghargaan kendiri positif boleh membawa kejayaan kepada individu.. Menyediakan folio tentang pengurusan penghargaan kendiri. stres ARAS 3 . Mendengar ceramah tentang (i) Definisi penghargaan kendiri pengurusan konflik dan stres. . Menerangkan cara-cara mengatasi konflik dan stres. Menyatakan kesan konflik dan stres terhadap kesihatan murid. .. ... . Menyatakan definisi penghargaan kendiri.. (ii) Cara meningkatkan ARAS 2 penghargaan kendiri . tentang pengurusan konflik dan stres. konflik dan stres... .. 40 . Menceritakan konflik dan stres yang pernah dialami dan cara mengatasinya. Menyenaraikan stres yang biasa dialami (a) Penghargaan kendiri oleh murid.. . Menyatakan definisi konflik dan stres.. . Menyatakan cara-cara peningkatan .. Menyatakan punca konflik dan stres yang pernah dialami. Perbincangan dalam kumpulan kecil membina keyakinan diri. Pengurusan konflik dan stres Murid dapat: Setiap remaja mesti mempunyai ARAS 1 penghargaan kendiri supaya dapat . (b) Konflik dan stres (i) Definisi konflik dan stres (ii) Punca konflik dan stres (iii) Cara mengatasi konflik dan ..

. Kuiz. Lakonan dalam mahkamah. Perbahasan. pengedaran dadah dari segi undangundang di Malaysia. (ii) Undang-undang dadah di pengedaran dadah. Perbincangan dalam kumpulan kecil. Menyenaraikan kesan pengambilan dadah... Menghuraikan akibat pengambilan dan .. kepada hukuman mati mandatori ARAS 2 . Membuat lawatan sambil belajar..HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 6 BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 3. Penyalahgunaan bahan Murid dapat: Dadah amat merbahaya. Menerangkan langkah-langkah yang perlu (i) Akibat diambil untuk mencegah pengambilan dan . Undang-ARAS 1 undang dadah di Malaysia membawa . (a) Pengambilan dadah . ARAS 3 ... .. 41 . Malaysia .

Menyatakan maksud penyakit bawaan ai r. Membincangkan tindakan yang perlu diambil . ARAS 3 . (i) Penyakit bawaan air bawaan vektor. Merujuk bahan daripada pelbagai media. 2. .ARAS 1 . tanda dan simptom penyakit: . .. Perbincangan dalam kumpulan kecil.. Keselamatan Murid dapat : Termakan makanan yang beracun boleh mengakibatkan penyakit.. sebelum membeli makanan mentah atau yang telah diproses. Pidato. Makanan yang luput tarikh ARAS 2 . Menyatakan tanda dan simptom penyakit. Menjemput penceramah luar.... Mencari maklumat tentang kesan keracunan makanan. (c) Kempen kebersihan danPROSTAR ARAS 3 (i) Taun . Menyatakan punca berlakunya keracunan ..... (ii) PROSTAR (Program Sihat Tanpa AIDS Untuk Remaja) air dan bawaan vektor serta cara mencegahnya. hepatitis dan HIV/AIDS... hepatitis dan (iv) HIV/AIDS HIV /AIDS... Melukis poster.... Penyakit berjangkit Penyakit boleh berjangkit melalui bawaan air dan vektor ARAS 1 (a) Jenis. . (a) Keracunan makanan makanan... Makanan tercemar . denggi.. Menyatakan peranan murid dalam aktiviti . Menyediakan folio murid.. Menyediakan brosur.. (iii) Hepatitis taun. . Membincangkan jenis-jenis penyakit bawaan .. (ii) Penyakit bawaan vektor . Makanan bertin yang kemek . Menyediakan folio murid. malaria.. . Perbincangan tentang penyakit berjangkit. (b) Peranan murid: (i) Sekolah bebas denggi ARAS 2 .HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 6 TUNJANG PEMBELAJARAN 3 : KEBERSIHAN DAN KESELAMATAN PERSEKITARAN BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 1.

(ii) Denggi kempen kebersihan dan program PROSTAR (iii) AIDS 42 .

. . . .. Menamakan perkhidmatan kesihatan yang (i) Peti pertolongan cemas yangterdapat di sekitar sekolah. doktor.. .. sebenar yang lengkap... Menjelaskan perkhidmatan yang terdapat di hospital. Mengenalpasti kandungan bahan dan alatan .. (a) Alatan . dan perkhidmatan doktor pakar.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 6 BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 3. ARAS 3 . Menggunakan peti pertolongan cemas mendapat rawatan selanjutnya daripada dalam peti pertolongan cemas.. Menyenaraikan barangan dan alatan kesihatan yang diperlukan oleh murid.. . (i) Kecederaan ringan ARAS 2 (c) Perkhidmatan kesihatan (i) Hospital daerah/negeri (ii) Perkhidmatan doktor pakar (iii) Klinik swasta . Menceritakan cara melakukan bantuan awal kecederaan ringan... Menjemput penceramah daripada (b) Bantuan awal agensi luar.. lengkap . Membincangkan cara menggunakan bahan dan alatan dalam peti pertolongan cemas... 43 . Perbincangan da lam kumpulan kecil. Menunjuk cara penggunaan bahan dan alatan dalam peti pertolongan cemas. klinik swasta. Pertolongan cemasMurid dapat: Pertolongan cemas adalah bantuan awal ARAS 1 yang diberikan kepada mangsa sebelum ... Mencatat dalam folio murid..

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->