P. 1
498096-PKesihatan-Tahun-1-6-3

498096-PKesihatan-Tahun-1-6-3

|Views: 156|Likes:
Published by norliza9372

More info:

Published by: norliza9372 on Sep 20, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as TXT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/24/2014

pdf

text

original

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KESIHATAN PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM

ISI KANDUNGAN RUKUN NEGARA FALSAFAH PENDIDIKAN KATA PENGANTAR PENDAHULUAN CADANGAN TABURAN TAJUK DAN WAKTU PENGAJARAN HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 1 HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 2 HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 3 HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 4 HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 5 HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 6 MUKA SURAT i ii iii iv Vi 1 8 14 21 29 36

RUKUN NEGARA BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak mencapai perpaduan yang erat di kalangan seluruh masyarakatnya; memelihara satu cara hidu p demokratik; mencipta satu masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama; menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai corak; membina sat u masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden; Maka kami, rakyat Malaysia berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang ber ikut :

KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA KELUHURAN PERLEMBAGAAN KEDAULATAN UNDANG-UNDANG KESOPANAN DAN KESUSILAAN i

bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga. berakhlak mulia. rohani. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan. masyarakat dan negara ii .emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. berketrampilan.FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek.

pembelajaran akses kendiri dan kajian masa depan. ( Dr. Dokumen ini menyarankan strategi pengajaran dan pembelajaran yang merangkumi pelbagai aktiviti dan penggunaan sumber. Kepada semua pihak yang telah memberikan sumbangan kepakaran. SYED ZIN ) Pengarah Pusat Perkembangan Kurikulum . Huraian ini diharap akan dapat membantu guru merancang dan melaksanakan pengajaran dan pembelajaran secara berkesan.KATA PENGANTAR Huraian Sukatan Pelajaran ialah dokumen yang memperincikan kandungan Sukatan Pelajaran yang bertujuan untuk memenuhi cita-cita murni dan semangat Falsafah Pendidikan Kebangsaan. nilai murni dan semangat patriotik dan kewarganegaraan tetap diutamakan. dan menyediakan murid menghadapi arus globalisasi serta ekonomi berasaskan pengetahuan pada abad ke-21. pembelajaran masteri. Guru digalakkan menggunakan kreativiti untuk memilih. Di samping itu. kecerdasan pelbagai. menyusun dan mengolah aktiviti mengikut kesesuaian murid. iaitu kemahiran berfikir. dan individu yang mewakili badan-badan tertentu. Dalam melakukan aktiviti pengajaran dan pembelajaran. masyarakat dan negara. SHARIFAH MAIMUNAH BT. kemahiran belajar cara belajar. nilai dan amalan. Kementerian Pendidikan merakamkan setinggitinggi penghargaan dan ucapan terima kasih. penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi. Semua elemen ini diharapkan dapat memberi keyakinan kepada murid dan diaplikasikan dalam kehidupan harian dan dunia pekerjaan Guru perlu sentiasa peka terhadap tahap kesihatan murid dengan mengambil kira kesepaduan ilmu. pensyarah maktab dan universiti serta pegawai Kementerian Pendidikan. pembelajaran secara kontekstual. Dalam menyediakan Huraian Sukatan Pelajaran ini banyak pihak terlibat terutama guru. pembelajaran secara konstruktivisme. guru diharap dapat memberi penekanan kepada unsur bernilai tambah. Pengajaran dan pembelajaran dirancang supaya dapat melahirkan murid yang bijak menjaga kesejahteraan diri. masa dan tenaga sehingga terhasilnya Huraian Sukatan Pelajaran ini.

iii .

. penyalahgunaan bahan dan pencegahan penyakit. Kesihatan Diri dan Keluarga Konsep tunjang ini adalah penjagaan asas kesihatan diri. pengalaman dan amalan yang meliputi: . rakan dan masyarakat . Tumpuan diberi kepada kesihatan diri. kekeluargaan. 3. dan mengamalkan gaya hidup sihat. keluarga dan masyarakat secara proses berterusan. Pendekatan yang dicadangkan bagi mata pelajaran ini ialah pembelajaran melalui peningkatan pengetahuan.. memupuk sikap positif terhadap kesihatan. Gaya Hidup Sihat Konsep tunjang ini adalah pengalaman aktiviti kehidupan harian yang sihat dan menjauhi tingkah laku berisiko secara berterusan.PENDIDIKAN KESIHATAN PENDAHULUAN Matlamat Pendidikan Kesihatan bertujuan membantu murid meningkatkan pengetahuan kesihatan. pengurusan stres. Interaksi dengan guru. kemahiran merancang. 2. Penglibatan murid secara penghayatan ilmu . . guru juga perlu merujuk kepada dokumen Huraian Sukatan Pelajaran. perkahwinan dan keibubapaan. pemakanan. Kandungan Sukatan Pelajaran Pendidikan Kesihatan Sukatan Pelajaran Pendidikan Kesihatan disusun mengikut tiga tunjang utama iaitu : 1. Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Kesihatan mengandungi perincian kurikulum untuk Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) Tahap I dan II serta Kurikulum Baru Sekolah Menengah (KBSM). Penyimpanan rekod kesihatan dan kegiatan murid sebagai bukti pembelajaran Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Kesihatan Selain dokumen Sukatan Pelajaran. Tumpuan diberi kepada penyelesaian konflik. Budaya Pembelajaran Pendidikan Kesihatan Mata pelajaran Pendidikan Kesihatan menekankan amalan gaya hidup yang sihat. seksualiti..

Tumpuan diberi kepada pencegahan penyakit berjangkit. keselamatan persekitaran dan pertolongan cemas.Kebersihan dan Keselamatan Persekitaran Konsep tunjang ini adalah pemeliharaan kebersihan dan keselamatan persekitaran secara berkesan untuk meningkatkan taraf kesihatan. iv .

. Lajur Cadangan Aktiviti Pembelajaran ini boleh dirujuk oleh guru bagi mencapai hasil pembelajaran.. Perincian kurikulum untuk setiap tahun dipersembahkan mengikut tiga lajur seperti berikut : Bidang Hasil Cadangan Aktiviti Pembelajaran Pembelajaran Pembelajaran Lajur Bidang/Unit Pembelajaran merangkumi tajuk dan subtajuk yang terdapat pada setiap tunjang pembelajaran. Lajur Hasil Pembelajaran mengandungi tiga aras iaitu Aras 1. Guru boleh menambah tajuk di mana perlu mengikut kesesuaian murid. Guru juga boleh mencadangkan aktiviti pembelajaran lain atau menambah aktiviti mengikut kebolehan murid. 2 dan 3. Bagi murid yang memp unyai kebolehan dan keupayaan adalah digalakkan untuk menguasai Aras 2 dan Aras 3. dan persekitaran. alatan. Aras 2 adalah pemeringkatan dari Aras 1 bagi sesetengah murid. Aras 3 pula adalah aras yang tinggi. . Aras 1 adalah aras yang paling mudah dan dapat dilakukan oleh semua murid . lebih sukar dan menggalakkan pembelajaran kendiri untuk murid yang mempunyai kadar pembelajaran yang lebih cepat.PENDIDIKAN KESIHATAN Kandungan Buku Ini Buku ini mengandungi objektif dan perincian kurikulum Pendidikan Kesihatan untuk sekolah rendah. Setiap murid mesti menguasai hasil pembelajaran padaAras 1. Setiap aras yang dilalui oleh murid menunjukkan tahap kemampuan seseorang murid dan kreativitinya. v . .. Objektif bagi setiap tahun diberi untuk membantu guru merancang pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran ini dengan lebih tepat dan berkesan.

.

TINGKATAN 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 WAKTU PENGAJARAN Kesihatan Diri 12 12 12 6 6 6 6 6 6 6 5 5 Kesihatan Diri dan Keluarga Perasaan 6 6 6 2 2 2 2 Kekeluargaan 10 10 10 3 3 3 3 3 3 3 2 2 Pemakanan 6 6 6 3 3 3 3 4 4 4 4 4 Gaya Hidup Sihat Pengurusan Konflik dan Stres --2 2 2 2 2 2 2 Penyalahgunaan Bahan 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Kebersihan dan Keselamatan Persekitaran Keselamatan 5 5 5 2 2 2 2 4 4 4 4 4 Penyakit Berjangkit 4 3 4 4 --Pertolongan Cemas 2 3 2 2 3 3 3 3 3 Jumlah 42 42 42 24 24 24 24 24 24 24 24 24 * KEL. PER. : Kelas Peralihan Nota : Cadangan agihan masa di atas boleh dijadikan rujukan untuk merancang ranc angan tahunan mata pelajaran Pendidikan Kesihatan vi .PENDIDIKAN KESIHATAN Cadangan Taburan Tajuk dan Waktu Pengajaran TUNJANG PEMBELAJARAN TAJUK TAHAP I/ TAHUN TAHAP II/ TAHUN *KEL. PER.

murid dapat : 1. Mengenal pasti peraturan penggunaan ubat dan racun serta bahaya dadah. 2. dan 6. dan tempat permainan. 1 . 3. 5. Mengenal pasti jenis makanan harian dan waktu makan utama. kulit dan rambut. Mengenal bahagian tubuh badan dan menjaga kebersihan mulut. sekolah.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 1 OBJEKTIF AM Pada akhir pengajaran dan pembelajaran Tahun 1. keluarga dan sahabat. Mengenal pasti keistimewaan diri sendiri. 4. Mengaplikasi penjagaan keselamatan diri semasa di rumah. Memahami cara melahirkan perasaan mengikut situasi.

Menggunakan carta tubuh badan. gigi dan .. .... Menyanyi lagu yang sesuai mengenai bahagian tubuh badan. kutu dan kelemumur. menjaga kebersihan mulut. Kesihatan Diri Asas kesihatan fizikal adalah mengenali bahagian tubuh badan. . gigi dan makanan.. .. Menyatakan makanan yang boleh merosakkan gigi.. Menyatakan makanan yang dapat menjamin kesihatan gigi. Menyatakan bahagian tubuh badan. dan menjaga kulit dan rambut.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 1 TUNJANG PEMBELAJARAN 1 : KESIHATAN DIRI DAN KELUARGA BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 1. .. Menerangkan cara menjaga kulit bagi menjauhi kudis.. . Guru juga boleh mencadangkan aktiviti pembelajaran lain mengikut kebolehan murid. Mengetahui cara menjaga kebersihan gigi. Karies gigi (ii) Kesihatan gigi .... kesihatan gigi. Makanan untuk kesihatan . Mewarna bahagian tubuh badan. . . . Menerangkan cara menjaga rambut bagi menjauhi kutu dan kelemumur. gigi dan makanan. Memeriksa kebersihan diri murid. Guru boleh merujuk cadangan berikut bagi mencapai hasil pembelajaran. Penjagaan gigi . (a) Mengenali bahagian tubuh badan: (i) Kepala (ii) Tangan (iii) Abdomen (iv) Kaki (b) Kebersihan Diri: (i) Kebersihan mulut Murid dapat : ARAS 1 .. .

(c) Pengurusan kesihatan diri: (i) Penjagaan kulit . makanan. Menghuraikan bahagian dan fungsi tubuh badan. 2 ... Menunjuk cara menggosok gigi dengan betul.. . Melabelkan bahagian-bahagian tubuh badan pada carta.gigi . . . Menerangkan akibat kecuaian menjaga kesihatan diri.. Makanan yang merosakkan gigiARAS 2 . Kutu dan kelemumur (iii) Penjagaan kebersihan tubuh badan ARAS 3 . Menerangkan kepentingan menjaga kesihatan gigi... Menerangkan punca terjadinya kudis.. Kudis (ii) Penjagaan rambut . . kelemumur dan kehadiran kutu.. Menunjuk cara penjagaan kulit dan rambut.. ..

. Terkejut Murid dapat: ARAS 1 . Menyatakan perasaan yang dialami seperti sedih. . ... ARAS 2 . Sugul . Marah .... Suka .... Ketawa .. Sedih . Gembira . Mewarna lakaran perasaan. Menerangkan mengapa meluahkan perasaan penting kepada individu....... . Menyebut pelbagai situasi perasaan.. Melakar dan mewarna memek muka dalam pelbagai situasi. Takut . .. gembira dan susah hati.. .. Menangis . Menggunakan kad imbasan berkaitan perasaan . Melakonkan perasaan melalui memek muka. Bercerita tentang perasaan yang pernah dialami.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 1 BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 2... (a) Melahirkan perasaan: (i) Cara melahirkan perasaan mengikut situasi . Menerangkan cara meluahkan perasaan mengikut situasi. Malu .. Senyum .... . Perasaan Asas kesihatan emosi adalah luahan rasa isi hati dalam sesuatu situasi. ARAS 3 ... 3 .

.

Menerangkan mengapa kita perlu menyukai dan menyayangi diri sendiri. Kasih sayang . Bertolak ansur Murid dapat:: ARAS 1 .. 4 ... Menyanyi lagu yang sesuai berkaitan diri sendiri.. . Bercerita tentang diri sendiri.. Bantu membantu .. Melukis gambar tentang diri sendiri dan keluarga. keluarga dan sahabat. Menceritakan tentang keluarga sendiri atau keluarga rakan. keluarga dan sahabat.. keluarga dan sahabat : (i) Keistimewaan diri sendiri . Keharmonian (iii) Keistimewaan sahabat . ..... keluarga dan sahabat.. Kekeluargaan (a) Mengenali diri sendiri. ARAS 3 .. ARAS 2 .. Menyatakan keistimewaan diri sendiri. Tubuh badan sihat (ii) Keistimewaan keluarga . keluarga dan sahabat.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 1 BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 3. ..

Pemakanan Murid dapat : (a) Makanan harian saya dan sahabat (i) Jenis makanan harian . . Menyanyi lagu yang sesuai berkaitan dengan jenis makanan harian.. Makanan berkhasiat . Makanan rapu (tidak berkhasiat) (ii) Waktu makan . sarapan pagi . .. makan tengah hari . ARAS 2 . . Menyatakan jenis makanan rapu. ... Menyatakan jenis makanan yang biasa dimakan pada waktu pagi... tengah hari dan malam... Menyatakan pentingnya makan mengikut masa tertentu. makan malam ARAS 1 . . Bercerita tentang kelompok makanan dalam carta yang disediakan. ARAS 3 . Menyatakan kebaikan mengambil makanan berkhasiat. Menggunting dan menampal gambar berkaitan dengan makanan berkhasiat... . Menceritakan jadual waktu makan sehari diri sendiri dan keluarga.. ..... Menyatakan keburukan mengambil makanan rapu...HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 1 TUNJANG PEMBELAJARAN 2 : GAYA HIDUP SIHAT BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 1. Mewarna makanan berkhasiat. 5 ...

. . Menggunting dan menampal gambar berkaitan dengan ubat. . racun. racun dan dadah.. Menerangkan kegunaan racun dan dadah mengikut keperluannya. tempat tinggi . racun dan dadah. . dan dadah yang tidak mengikut peraturan dan nasihat doktor..Memadankan gambar berkaitan ubat. Menerangkan langkah keselamatan untuk mengelakkan penyalahgunaan bahan. Memahami dan menyatakan kepentingan bahan yang berbahaya disimpan di tempat yang selamat..... racun dan dadah... Membezakan ubat. . tempat berkunci (b) Bahaya pengambilan dadah Murid dapat: ARAS 1 ... racun dan dadah melalui senarai yang disediakan.. Penyalahgunaan bahan Penyalahgunaan bahan adalah pengambilan ubat... Membezakan beberapa jenis racun dan dadah.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 1 BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 2.. Bercerita berkaitan ubat. ARAS 3 ...... Menceritakan bahaya pengambilan dadah.. Menyatakan kepentingan mengambil ubat mengikut nasihat doktor ... .. ARAS 2 . . 6 ... . (a) Ubat dan racun (i) Penggunaan (ii) Penyimpanan .

sekolah dan tempat permainan seperti lantai licin dan alatan tajam.. . bapa atau penjaga bekerja. nombor (a) Keselamatan diri alamat tempat kerja ibu bapa atau telefon dan alamat rumah sendiri. ARAS 2 .. Menyatakan alamat dan telefon rumah . sekolah dan tempat permainan. .. ... kemalangan... mengelakkan bahaya di rumah. ARAS 3 . . sekolah. Menerangkan peraturan keselamatan yang terdapat pada papan kenyataan di sekolah dan tempat permainan.. Menyatakan beberapa situasi tidak . Bercerita tentang sebab-sebab berlaku kemalangan. Menyatakan cara-cara meminta bantuan .. (iii) Mengetahui nama dan tempat . nombor telefon dan . sendiri. (b) Langkah keselamatan untuk semasa kecemasan.. (i) Mengetahui nama dan alamat penjaga. Menyatakan sebab-sebab berlakunya kerja ibu bapa atau penjaga. Mencatat peraturan keselamatan di sekolah dan di tempat permainan. Keselamatan Murid dapat : Keselamatan adalah langkah berjaga-ARAS 1 jaga bagi mengelakkan berlakunya . kemalangan pada diri sendiri. Mencatat nama ibu bapa atau penjaga. . sekolah dan tempat permainan. Berlakon cara-cara meminta bantuan semasa kecemasan. Memahami peraturan keselamatan ... Mencadangkan cara-cara mengelakkan kemalangan berlaku di rumah. sekolah dan tempat nombor telef on dan alamat tempat ibu rumah. Menerangkan langkah yang sesuai untuk menjaga keselamatan diri semasa berada di rumah. (ii) Mengingati nombor telefon selamat di rumah. Menyebut nama.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 1 TUNJANG PEMBELAJARAN 3 : KEBERSIHAN DAN KESELAMATAN PERSEKITARAN BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 1.permainan. ... .. Menyebut dan mencatat nama. Bercerita tentang diri sendiri. sendiri.

7 .. Memberi pendapat tentang peraturan keselamatan di sekolah..

5. 2. murid dapat : 1. 3. dan 6. minat. perawakan dan pakaian . Menjelaskan perbezaan jantina dari segi fizikal. guru dan rakan. sekolah dan tempat permainan serta langkah-langka h keselamatan dan cara mengatasinya. Mengenali tubuh badan dan mengamalkan kesihatan diri. Mengetahui perbezaan makanan berkhasiat dan kesannya kepada kesihatan diri. 8 . 4.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 2 OBJEKTIF AM Pada akhir pengajaran dan pembelajaran Tahun 2. Memahami perasaan kasih sayang kepada ibu bapa. Mengetahui bahaya di rumah. Menerangkan kesan buruk penyalahgunaan bahan dan pengambilan bahan.

.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 2 TUNJANG PEMBELAJARAN 1 : KESIHATAN DIRI DAN KELUARGA BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 1. Menunjuk cara membersihkan kawasan rumah. . Kesihatan Diri Murid dapat : Guru boleh merujuk cadangan berikut bagi mencapai hasil pembelajaran.. bahagian tubuh badan dan organ tubuh (i) Tulang . Mewarna bahagian-bahagian tubuh badan (iv) Jantung ARAS 2 dan organ tubuh badan. amalan asas kesihatan.. (d) Kebersihan . Menyenaraikan langkah yang perlu diambil supaya keadaan rumah. . sekolah dan persekitaran. Menggunakan carta berkaitan bahagianbadan alat keperluan diri. Menunjuk cara pengurusan kesihatan diri.. dan badan dan fungsinya.. Bercerita berkaitan amalan asas kesihatan... (a) Mengenali bahagian dan organ tubuh . Menyanyi lagu yang sesuai berkaitan dengan bahagian dan organ tubuh badan. untuk kesihatan. Menerangkan kesan kepada kesihatan diri akibat rumah dan persekitaran yang kotor. (b) Amalan Asas Kesihatan (i) Amalan harian (ii) Amalan pemakanan (iii) Rehat. rekreasi dan kesenggangan (iv) Tidur . persekitaran. Menceritakan cara penjagaan kebersihan diri . penjagaan pakaian dan alatan keperluan .... diri. Menamakan pelbagai jenis makanan . sekolah dan persekitaran sentiasa bersih. Guru juga Kesihatan fizikal yang optimum dapat ARAS 1 boleh mencadangkan aktiviti pembelaj aran lain diperolehi melalui penjagaan kebersihan .. Menyatakan bahagian dalam tubuhmengikut kebolehan murid.. Memeriksa kebersihan diri murid. (c) Pengurusan Kesihatan Diri (i) Menjaga pakaian dan keperluan diriARAS 3 . Menceritakan cara menjaga pakaian dan . (ii) Otot persekitaran yang bersih. . .. (iii) Paru-paru . Mengenal pasti keadaan rumah danbadan..

(iii) Persekitaran . 9 .(i) Rumah (ii) Sekolah .. Mereka pantun berkaitan kesihatan diri.. Melabel dan menyebut bahagian-bahagian tubuh badan dan organ tubuh badan.

Bercerita berkaitan perasaan kasih sayang... . Kekeluargaan Setiap jantina mempunyai perbezaan ciri fizikal. (a) Perbezaan organ seksual antara bayi lelaki dan bayi perempuan (b) Perbezaan antara kanak-kanak lelaki dan perempuan dari segi minat. Menceritakan minat... Menyenarai tanggungjawab anak terhadap ibu bapa. ARAS 3 . minat. perawakan dan pakaian rakan karib. . Melakukan cara bersalaman dengan ibu bapa.. Mereka kad ucapan 3. Menyatakan perbezaan fizikal antara bayi lelaki dan bayi perempuan.. ARAS 2 ..... Menceritakan cara untuk menunjukkan kasih sayang anak kepada ibu bapa. Menjelaskan tentang pentingnya hormatmenghormati antara satu sama lain tanpa .. Perasaan Kasih sayang anak kepada ibu bapa boleh melalui perlakuan yang baik...HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 2 BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 2... ARAS 2 .. ARAS 1 .. Ucapan dan penghargaan . Bersalaman .. perawakan dan pakaian yang berlainan. Menyatakan cara menunjukkan kasih sayang kepada ibu bapa. guru dan rakan .. kehormatan dan keselamatan diri khasnya dari aspek organ seksual Murid dapat: ARAS 1 ... . Menyenaraikan perbezaan antara kanakkanak lelaki dan perempuan. perawakan dan pakaian (c) Menjaga kebersihan.. guru dan rakan.... (a) Memahami perasaan (i) Perasaan kasih sayang kepada ibu bapa. .. ARAS 3 . . Menunjukkan cara menjaga bayi dengan kasih sayang...

Bercerita tentang perbezaan fizikal antara bayi lelaki dan perempuan. mengira jantina. Mereka kad ucapan kepada ibu bapa. Melakar kad ucapan. Menjawab teka-teki. .. . Menganalisis kegemaran kanak-kanak lelaki dan perempuan...... perawakan dan pakaian rakan karib.. . .Melakonkan cara menunjukkan kasih sayang. Bercerita tentang minat. . 10 .. guru dan rakan. .. Melakonkan cara menjaga bayi dengan kasih sayang.. Menyebut dan mencatatkan perbezaan antara kanak-kanak lelaki dan perempuan. . .

. Maksud makanan berkhasiat .dimasak jika perlu . Merancang menu yang sihat dan selamat untuk sarapan pagi...... (a) Makanan harian (i) Makanan berkhasiat.. Menyatakan maksud makanan yang berkhasiat. ARAS 3 . ARAS 2 . . . Menceritakan cara menyimpan makanan dengan selamat. . Ciri-ciri makanan bersih dan selamat .HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 2 TUNJANG PEMBELAJARAN 2 : GAYA HIDUP SIHAT BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 1.. Pemakanan Murid dapat : Pengambilan makanan harian mestilah yang berkhasiat. ... . . . bersih dan selamat .. Mengenalpasti ciri-ciri pengendali makanan yang bersih dan selamat... Menghuraikan ciri-ciri makanan bersih dan selamat.dibersihkan . ... . Bercerita berkaitan makanan berkhasiat. . bersih dan selamat. . makan tengah hari dan makan malam. Membezakan makanan berkhasiat dan yang tidak berkhasiat. Menyatakan sumber-sumber makanan berkhasiat.... Menggunakan gambar rajah berkaitan makanan. Menyatakan ciri-ciri makanan yang bersih dan selamat..tidak terdedah ARAS 1 .. Sumber -bijirin -sayur-sayuran -daging -susu .

bersih dan selamat. 11 . Kuiz. Melakar dan mewarna makanan berkhasiat. Melabelkan sumber-sumber makanan berkhasiat.

Penerangan tentang kempen anti-dadah di Malaysia ARAS 1 . . racun dan dadah. Membincangkan bahaya dan akibat pemilikan dan penggunaan dadah. Dadah haram dimiliki.. Bercerita tentang penggunaan dan penyimpanan ubat dan racun. Menerangkan langkah keselamatan untuk mengatasi kejadian penyalahgunaan racun. Menerangkan kesan buruk penyalahgunaan bahan dan pengambilan dadah. Menyenaraikan bahan berbahaya mengikut kategori ubat.. Penyalahgunaan bahan Murid dapat: Ubat dan racun hendaklah digunakan mengikut peraturan. racun dan dadah. .. Jauhi dadah . Mengkelas bahan mengikut kategori ubat... .. Menyatakan tempat-tempat yang sesuai bagi menyimpan racun.. 12 . . . (a) Ubat dan racun (i) Penggunaan (ii) Penyimpanan (b) Pengambilan dadah (i) Kesan pengambilan (ii) Pencegahan . Bercerita tentang kesan pengambilan dadah.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 2 BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 2... Bercerita tentang usaha pencegahan dadah. Hukuman pengambilan adalah berat ... ARAS 2 . ARAS 3 . ..

.

(ii) Langkah keselamatan . . ....HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 2 TUNJANG PEMBELAJARAN 3 : KEBERSIHAN DAN KESELAMATAN PERSEKITARAN BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 1.. . Keselamatan Murid dapat : Sikap sentiasa berhati-hati dapat mengelakkan diri daripada mendapat kemalangan di rumah. dan tempat permainan. Menjelaskan tempat yang sesuai dan selamat bagi menyimpan alatan dan bahan di rumah dan sekolah.. Elakkan bermain dengan alatan tajam. Bercerita tentang langkah keselamatan. Simpan alat di tempat selamat .... (a) Keselamatan di rumah.. Pastikan tempat bermain . sekolah dan tempat permainan . Menyenaraikan jenis kemalangan yang sering berlaku di sekolah dan tempat permainan. Berlakon bertemakan keselamatan di rumah atau sekolah atau tempat permainan. Terjatuh . Menyatakan langkah keselamatan yang perlu diambil semasa berada di rumah.. TerhentakARAS 1 . sekolah. Luka . Menulis perkataan tentang kemalangan. ARAS 2 . . Melecet .. Menceritakan bagaimana alatan dan bahan boleh membahayakan diri jika tidak digunakan dengan betul.. Patah .. . .. sekolah dan tempat permainan (i) Jenis kemalangan yang boleh berlaku semasa di rumah. sekolah dan tempat permainan..

.adalah selamat tidak licin tidak becak -tiada bahagian bucu yang tajam gunakan alatan yang betul ARAS 3 . sekolah dan tempat permainan. Mencadangkan langkah keselamatan semasa berada di rumah. 13 .. Merancang peraturan mengguna dan menyimpan bahan dan peralatan rumah yang boleh membahayakan..

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 3 OBJEKTIF AM Pada akhir pengajaran dan pembelajaran Tahun 3. t empat permainan dan semasa perjalanan bagi menjaga keselamatan diri. Mengetahui pentingnya makanan terhadap tubuh badan sendiri dan amalan makanan seimbang. rokok dan alkohol. 5. bekerjasama dan toleransi dan kepentingan men gamalkan nilai tersebut di kalangan ahli keluarga. Mengetahui asal-usul keluarga. 2. Memahami dan mematuhi arahan serta peraturan keselamatan di rumah. Memahami nilai tolong-menolong. 4. guru dan rakan. Mengamal penjagaan kebersihan dan kehormatan diri. 14 . sekolah. dan 6. 3. murid dapat : 1. Menjelaskan kesan pengambilan dadah.

sikap dan tutur kata Murid dapat : ARAS 1 . stoking .. cara berpakaian . Menerangkan kepentingan memelihara kehormatan diri. Guru juga boleh mencadangkan aktiviti pembelajaran lain mengikut kebolehan murid. .. Membincangkan kesedaran dan tanggungjawab menjaga tubuh badan.. sapu tangan (b) Kehormatan diri (i) Memelihara dan menyayangi kehormatan diri melalui . . . (a) Alatan kebersihan diri (i) Menjaga alatan kebersihan diri seperti: . tuala .. Membincangkan kesan daripada pengabaian menjaga kehormatan diri... .. ARAS 2 . Guru boleh merujuk cadangan berikut bagi mencapai hasil pembelajaran... Menerangkan kepentingan menjaga alatan kebersihan diri. Kesihatan Diri Menjaga alatan kebersihan diri dan kehormatan diri dapat mengekalkan kesihatan diri.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 3 TUNJANG PEMBELAJARAN 1 : KESIHATAN DIRI DAN KELUARGA BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 1. ARAS 3 . pakaian dalam ..... Menyatakan cara memelihara dan menyayangi kehormatan diri. Menyatakan cara menjaga alatan kebersihan diri. penjagaan organ seksual .

Memeriksa kebersihan diri murid. Bercerita tentang kepentingan memelihara kehormatan diri. Bercerita tentang penjagaan alatan kebersihan diri. . ... Berbincang tentang kesedaran dan tanggungjawab menjaga tubuh badan.. (ii) Kesedaran dan tanggung jawab menjaga tubuh badan 15 .. ..

Menyatakan perasaan setelah membantu keluarga dan orang lain. . ARAS 1 .mana aspek nilai murni. Bercerita tentang keluarga sendiri. . bekerjasama.. Menceritakan tentang keturunan dan keluarga sendiri. ARAS 2 .. Bercerita tentang pemupukan nilai murni.. Mencatatkan nama ahli keluarga sendiri dan keluarga terdekat. Menceritakan satu pengalaman yang menunjukkan amalan tolong-menolong... Melukis poster berkaitan amalan kerjasama untuk mewujudkan masyarakat sihat. Menjelaskan kepentingan amalan tolongmenolong. Berlakon bertemakan mana... (a) Keluarga sendiri (b) Salasilah keluarga ARAS 2 ... bekerjasama dan bertoleransi. . . . bertoleransi dan hormat-menghormati di kalangan ahli keluarga dan orang lain. Kekeluargaan Kebolehan murid mengenali keturunan setiap ahli keluarga boleh mengeratkan perhubungan kekeluargaan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 3 BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 2.. Menceritakan tiga peristiwa penting yang berlaku dalam keluarga sendiri. ARAS 3 . Murid dapat: ARAS 1 . Perasaan Pemupukan nilai murni dalam diri dapat meningkatkan kesihatan dari aspek sosio-emosi (a) Memahami nilai (i) Tolong-menolong (ii) Bekerjasama (iii) Toleransi (iv) Hormat-menghormati 3. .

. 16 . Membincang kepentingan merapatkan talian persaudaraan dalam sesebuah keluarga. Melakar salasilah keluarga... .... Membincangkan tanggungjawab terhadap keluarga dan orang lain. (c) Kepentingan hubungan kekeluargaan ARAS 3 . Melakar salasilah keluarga.

Menyediakan folio murid tentang pemakanan. Menyenaraikan makanan yang sesuai untuk sarapan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 3 TUNJANG PEMBELAJARAN 2 : GAYA HIDUP SIHAT BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 1.. Mencatatkan waktu makan harian. . . . . ARAS 3 . ARAS 2 .. Berbincang tentang menu makanan untuk sehari. Pemakanan Murid dapat : Murid perlu merancang dan memilih makanan mengikut waktu makan.. Menyatakan semua waktu makan yang penting. Merancang menu makanan untuk sehari.. 17 . Menjelaskan kepentingan makan pada waktu tertentu.... (a) Merancang waktu makan harian: (i) Sarapan (ii) Minum pagi (iii) Makan tengah hari (iv) Minum petang (v) Makan malam (vi) Minum malam (b) Memilih jenis makanan (i) Sarapan (ii) Makan tengah hari (iii) Makan malam ARAS 1 . makan tengah hari dan makan malam.

. Kanser paru-paru (ii) Kesan alkohol ... alkohol dan dadah terhadap kesihatan diri. Penyakit hati (b) Pengambilan dadah (i) Kesan .. Dadah boleh merosakkan kesihatan. Penyalahgunaan bahan Murid dapat: Rokok dan alkohol boleh menyebabkan ketagihan. alkohol dan dadah melalui gambar.. ARAS 3 . alkohol dan dadah terhadap masyarakat.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 3 BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 2. Membincang kesan rokok.. Bercerita tentang kesan merokok dan alkohol.. Ketagihan . Ketagih .. . Mabuk . Melengkapkan teka silangkata.... Membawa maut (ii) Pencegahan ARAS 1 .. ARAS 2 . Ketagihan .. alkohol dan dadah. Membincang kesan pengambilan rokok. Menceritakan kesan pengambilan rokok.. (a) Rokok dan alkohol (i) Kesan merokok . . Nafas berbau ..... .. 18 . Menyatakan kesan pengambilan rokok.. Menyediakan folio individu tentang kesan rokok. Kerosakan saraf .. alkohol dan dadah terhadap keluarga... ..

Menjelaskan langkah-langkah keselamatan diri semasa berada di rumah.. Menyatakan kawasan dan alatan yang boleh membahayakan. sekolah dan tempat permainan. di sekolah dan di tempat permainan.... ARAS 3 .. Menerangkan cara mengelakkan diri daripada dipengaruhi oleh orang yang tidak dikenali. . Amalan Beringat Sebelum Kena dapat mengelakkan diri daripada kemalangan semasa berada di rumah. Membincangkan tindakan yang perlu diambil dalam situasi berbahaya ketika berada di rumah. Bercerita tentang cara menjaga keselamatan diri... Menyatakan peraturan keselamatan untuk setiap kawasan. ARAS 1 . dan tempat permainan.. . Keselamatan Murid dapat : Sikap sentiasa berhati-hati dengan orang yang tidak dikenali dapat menjaga keselamatan diri. . Menyediakan folio individu berkaitan dengan keselamatan diri sendiri..HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 3 TUNJANG PEMBELAJARAN 3 : KEBERSIHAN DAN KESELAMATAN PERSEKITARAN BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 1. (a) Keselamatan diri (i) Berhati-hati dengan orang yang tidak dikenali . sekolah. . . ARAS 2 . Main peranan tentang situasi yang berbahaya... . Tidak menerima pelawaan dan pemberian -makanan -duit menaiki kenderaan (ii) Tidak berada di tempat sunyi seorang diri (iii) Hubungi guru atau penjaga jika mensyaki seseorang atau menghadapi masalah.

.. Membuat laporan ringkas tentang keselamatan di rumah, sekolah atau di tempat permainan. 19

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 3 BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN (b) Keselamatan di rumah, sekolah dan tempat permainan (i) Kawasan atau tempat berbahaya seperti .. lombong .. air pasang dan hujan .. di bawah talian elektrik .. kawasan pertanian .. bengkel .. kawasan binaan (ii) Alatan berbahaya .. alatan yang patah .. alatan yang berkarat .. penggunaan alatan yang salah (c) Kemalangan di tempat kerja (i) di kawasan pertanian (ii) di bengkel (iii) di kawasan binaan (d) Alatan keselamatan .. alat pelindung muka .. alat pelindung badan .. jaket keselamatan .. topi keselamatan 20

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 4 OBJEKTIF AM Pada akhir pengajaran dan pembelajaran Tahun 4, murid dapat : 1. Mengenal pasti sistem dalam tubuh badan sendiri dan memahami perubahan fizika l semasa akil baligh; 2. Memahami peranan keluarga dalam menangani hubungan kekeluargaan dan gejala so sial; 3. Mengenal pasti jenis makanan yang sesuai dan tidak sesuai untuk dimakan; 4. Menjelaskan definisi ubat dan racun serta keburukan pengambilan dadah; 5. Memahami dan mematuhi arahan serta peraturan keselamatan semasa di tempat per mainan dan semasa dalam perjalanan bagi menjaga keselamatan diri; 6. Mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran kesihatan bagi mengelakkan penyakit be rjangkit; dan 7. Memahami asas pertolongan cemas, aplikasi rawatan awal dan perkhidmatan kesih atan. 21

Pakaian dalam . alat keperluan diri... ARAS 2 . Kesihatan Diri. Menyatakan tanda-tanda fizikal akil baligh.. Tuala wanita .. Penjagaan kebersihan diri khasnya organ seksual ....HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 4 TUNJANG PEMBELAJARAN 1 : KESIHATAN DIRI DAN KELUARGA BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 1. .. Pemeriksaan kesihatan (ii) Alatan keperluan diri: . Menyatakan tentang amalan asas kesihatan harian dari segi penjagaan kebersihan diri. Menghuraikan tentang perubahan fizikal lelaki dan perempuan pada peringkat akil ... . Shampoo (d) Mengetahui sistem pencernaan: (i) Bahagian-bahagian sistem pencernaan (ii) Fungsi sistem pencernaan Murid dapat : ARAS 1 . Mengenal pasti organ-organ dalam sistem pembiakan manusia. Menyatakan bahagian-bahagian sistem pencernaan manusia. Sabun dan bedak .. (a) Pengenalan sistem pembiakan manusia: (i) Lelaki (ii) Perempuan (b) Seksualiti: (i) Akil baligh (ii) Perubahan fizikal (c) Pengurusan kesihatan diri (i) Amalan asas kesihatan: . Amalan asas kesihatan perlu dalam mengurus kesihatan diri.. . Manusia mempunyai sistem pembiakan untuk memanjangkan zuriat. Sistem pencernaan membantu dalam pertumbuhan perkembangan tubuh badan. pakaian..

. Guru boleh merujuk cadangan berikut bagi mencapai hasil pembelajaran. Menggunakan gambar rajah sistem pencernaan . . Berbincang tentang alatan keperluan diri.. Menceritakan tentang sistem pencernaan. 22 .. . Menggunakan gambar rajah sistem pembiakan... . ARAS 3 .. .. Bercerita tentang penjagaan kebersihan diri. . Memeriksa kebersihan diri murid. Guru juga boleh mencadangkan aktiviti pembelajaran lain mengikut kebolehan murid.. .baligh. . Mencari maklumat daripada pelbagai media. Menunjuk cara pengurusan tuala wanita.. Menerangkan fungsi sistem pencernaan.

(a) Peranan keluarga (i) Hubungan kekeluargaan . Kaunseling .. Tersinggung di atas perbuatan orang lain.. Penghargaan (ii) Menangani gejala sosial . Kesyukuran di atas sesuatu kejayaan. Mengenalpasti aktiviti yang dapat mengeratkan hubungan kekeluargaan..... ARAS 2 ..HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 4 BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 2.. Perasaan Setiap perasaan yang diluahkan adalah kesan emosi seseorang mengikut situasi. Menyatakan peranan setiap anggota keluarga. Mengenalpasti aktiviti yang boleh mengelak daripada gejala sosial. ARAS 2 .. Kekecewaan apabila kegagalan . ARAS 1 ... Beriadah 3.... ... Memilih rakan Murid dapat: ARAS 1 ...... . Meluahkan perasaan dengan pelbagai cara....... Hormat menghormati . Mengawasi aktiviti anak . Kemesraan ... Perbincangan .... .. (a) Memahami perasaan (i) Mengenal pasti pelbagai perasaan .. Mengenal pasti dan menyenaraikan pelbagai perasaan. ARAS 3 ... Membincangkan cara mengawal perasaan negatif. Saling ambil berat dan perhatian ... (ii) Mengawal perasaan negatif melalui . Kekeluargaan Setiap ahli keluarga mempunyai peranan tertentu untuk mengeratkan perhubungan keluarga dan mencegah berlakunya gejala sosial.

. Bercerita tentang hubungan kekeluargaan. . . ARAS 3 .. Menerangkan peranan setiap ahli keluarga dalam menangani masalah gejala sosial dalam ahli keluarga..... Menyediakan folio individu berkaitan dengan perasaan negatif . Perbincangan tentang peranan keluarga dan cara menangani gejala sosial. .... Menjelaskan kepentingan hubungan diri dengan keluarga. 23 .. Perbincangan tentang memahami perasaan dalam kumpulan kecil.

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 4 TUNJANG PEMBELAJARAN 2 : GAYA HIDUP SIHAT BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 1. sayur-sayuran. bijirin Pengambilan : lebih banyak (ii) Vitamin Contoh makanan: buahbuahan.. ARAS 2 . . Melukis piramid makanan. Membezakan kadar pengambilan makanan mengikut kelas makanan ARAS 3 .. Mengenal pasti empat kelas makanan mengikut piramid makanan. Menyediakan folio murid tentang pemakanan. Membincangkan kepentingan pengambilan makanan seimbang. Pengambilan : banyak (iii) Protein Contoh makanan: ikan. protein dan lemak.. Perbincangan tentang makanan seimbang...minyak Pengambilan : Sedikit Murid dapat : ARAS 1 . . daging. Menggunakan gambar rajah piramid makanan. . (a) Piramid makanan (i) Karbohidrat Contoh makanan: nasi. Pemakanan Konsep Makanan dibahagikan kepada empat kelas makanan utama iaitu karbohidrat. vitamin.. susu Pengambilan : Sederhana (iv) Lemak Contoh makanan: kek . . 24 . roti.. keju.

. (a) Ubat dan racun (i) Definisi (b) Pengambilan dadah (i) Keburukan: . Diri . Dadah amat merbahaya kepada kesihatan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 4 BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 2.. Menyenaraikan kesan buruk penyalahgunaan ubat dan racun serta pengambilan dadah pada diri sendiri dan keluarga. . racun dan dadah ARAS 2 . Menyatakan definisi ubat dan racun. 25 .. Menjalankan perbahasan... racun dan dadah. .. . Menerangkan kesan pengambilan dadah pada masyarakat dan negara.. Menyatakan perbezaan ubat. racun dan dadah pada diri sendiri dan keluarga. Membuat laporan ringkas tentang perbezaan antara ubat... ARAS 3 . Penyalahgunaan bahan Murid dapat: Ubat dan racun membahayakan kesihatan jika disalahgunakan.. Keluarga .. Berbincang mengenai kesan buruk penyalah gunaan ubat. Masyarakat ARAS 1 .

keselamatan. air dan api.... 26 . Menerangkan tindakan yang perlu diambil jika berlakunya kemalangan jalan raya. ARAS 3 . jalan raya dan pengangkutan air. Membincangkan akibat tidak mematuhi keselamatan jalan raya.. . Membincangkan kes kemalangan yang banyak berlaku semasa musim perayaan . air dan api kepada diri dan keluarga.. kecuaian manusia. Menyatakan langkah-langkah (ii) Mematuhi peraturan-peraturan keselamatan semasa menghadapi banjir. Menyatakan punca berlakunya .. Mengumpulkan berita-berita akhbar jalanraya.. . . mesti dipatuhi semasa menggunakan jalan raya.. . Bercerita tentang keselamatan jalan raya. . Menjelaskan peraturan keselamatan semasa menaiki pengangkutan air. . ARAS 2 tentang kemalangan jalan raya yang berlaku di Malaysia. Langkah-langkah keselamatan .. (b) Keselamatan di air: (i) Pengangkutan di air (ii) Banjir . pengangkutan air.. Keselamatan Murid dapat : Keselamatan boleh berlaku di mana-ARAS 1 mana.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 4 TUNJANG PEMBELAJARAN 3 : KEBERSIHAN DAN KESELAMATAN PERSEKITARAN UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 1. Mencadangkan cara mencegah (c) Keselamatan api: (i) Punca kebakaran (ii) Cara mencegah kebakaran. Menyatakan kepentingan peraturan Kebakaran biasa berlaku kerana keselamatan jalan raya dan ... Membincangkan tindakan yang perlu diambil semasa berlakunya kebakaran. (i) Tanda keselamatan jalan raya . Mengenalpasti tanda-tanda keselamatan . Perbincangan dalam kumpulan kecil.. Melukis poster tentang keutamaan (a) Keselamatan di jalan raya: kebakaran..

.

.. ARAS 2 .. kurap .HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 4 UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 2. cacing .. Penyakit Murid dapat: Penyakit boleh berjangkit dan merebak kepada orang yang lemah daya tahan badan.. membasmi haiwan pembawa penyakit . selesema . guna pelindung hidung ... demam .. menjaga kebersihan makanan ... Menamakan jenis penyakit berjangkit. batuk (ii) Cara merebak: . pakai kasut ARAS 1 . bawaan air . gigitan serangga ....... panau . makanan .. Menyenaraikan cara penyakit boleh merebak. ARAS 3 . melalui udara . Menceritakan pengalaman semasa menghidap satu jenis penyakit berjangkit.. (a) Penyakit berjangkit (i) Jenis-jenis penyakit: . Menjelaskan tanggungjawab diri sendiri .. . taun .. sentuhan (iii) Cara mencegah: .

... Mencari maklumat daripada pelbagai media tentang penyakit berjangkit.. Menyediakan folio individu berkaitan penyakit berjangkit. Memadan maklumat berkaitan ciri-ciri penyakit dan cara merebak. 27 . . Perbincangan dalam kumpulan kecil. . .dan masyarakat bagi mencegah penyakit berjangkit. .

. .. John s Ambulance 28 .. (ii) Maksud kecederaan sekolah. .. (a) Pertolongan cemas: . Calar kecederaan ringan. Lebam .. Menjelaskan faedah program kesihatan .. Melakonkan cara memberi rawatan. Menyediakan folio murid tentang sebelum mendapat rawatan selanjutnya . Persatuan Bulan Sabit Merah . ringan... Pertolongan Cemas Murid dapat: Pertolongan cemas adalah bantuan ARAS 1 awal yang diberi di tempat kemalangan . Perkhimatan Pergigian Sekolah . kecederaan ringan.... St. oleh doktor.. . Membincangkan cara merawat . . . .. Menyatakan maksud pertolongan cemas. Menyenaraikan perkhidmatan yang terdapat di sekolah. Membincangkan faedah menjaga kesihatan diri. Membuat lawatan sambil belajar ke (i) Definisi pertolongan ARAS 2 Pusat cemas. .. Menyenaraikan jenis kecederaan ringan pertolongan cemas. Perbincangan tentang cara merawat (b) Kecederaan ringan (i) Jenis kecederaan ringan: ARAS 3 .HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 4 UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 3.... Perkhidmatan Kesihatan Sekolah . Terseliuh (c) Program Bersepadu Sekolah Sihat (PBSS) Peringkat sekolah: ... Luka kecil . Kesihatan Kecil...

.

Memahami dan mematuhi arahan serta peraturan keselamatan di rumah. 4. Mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran kesihatan dalam kehidupan. Mengenal pasti penyakit berjangkit dan penyakit tidak berpenyakit. murid dapat : 1.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 5 OBJEKTIF AM Pada akhir pengajaran dan pembelajaran Tahun 5. 6. dan 7. 2. 29 . tempat permai nan dan semasa perjalanan bagi menjaga keselamatan diri. Mengenal pasti cara pemilihan makanan yang sesuai untuk pertumbuhan badan. 3. Berinteraksi dan berkomunikasi dengan rakan dalam suasana yang menggembirakan. Memahami bagaimana penyakit berjangkit merebak dan cara mencegah daripada dijang kiti. 5. Mengenal diri sendiri dan mengamal penjagaan kebersihan diri.

. Penyakit buah pinggang (ii) Cara mencegah: . Asma . Diabetes .... Gaya hidup sihat Murid dapat : ARAS 1 . ihtilam (b) Penyakit tidak berjangkit: Penyakit tidak berjangkit boleh disebabkan oleh keturunan dan gaya hidup. Makan makanan seimbang . haid dan ihtilam... Penyakit jantung .. . Menerangkan perubahan fizikal semasa akil baligh.... . Mengenal pasti penyakit-penyakit tidak berjangkit... haid . Menerangkan langkah penjagaan kebersihan yang diambil semasa haid dan ihtilam.. Bersukan .. (i) Jenis penyakit tidak berjangkit: .. (i) Akil baligh: . Memahami maksud akil baligh.. Menyenaraikan cara pencegahan penyakit tidak berjangkit. Kesihatan Diri (a) Seksualiti: Akil baligh adalah tanda awal seseorang remaja mula menapak ke alam kedewasaan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 5 TUNJANG PEMBELAJARAN 1 : KESIHATAN DIRI DAN KELUARGA BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 1. Karies gigi .. . ARAS 2 . Bersenam ...

. . Berbincang dalam kumpulan kecil. . Menyediakan folio berkaitan akil baligh . ARAS 3 . Mendengar ceramah tentang haid dan ihtilam. Memeriksa kebersihan diri murid. Membincangkan sebab berlaku penyakit tidak berjangkit... Mengisi silang kata berkaitan penyakit tidak berjangkit. .. Guru boleh merujuk cadangan berikut bagi mencapai hasil pembelajaran.. .. 30 .. Menjelaskan pusingan haid. Guru juga boleh mencadangkan aktiviti pembelajaran lain mengikut kebolehan murid..

. ARAS 2 . Meluahkan perasaan ketika menghadapi pelbagai situasi..HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 5 BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 2...... ARAS 2 . . Remaja perlu diberi bimbingan dan bersedia melalui alam ini.. Suara . apabila menempuhi kegagalan . Membantu rakan yang menghadapi situasi malang. Emosi tidak stabil Murid dapat: ARAS 1 . kehilangan orang yang disayangi . setelah membantu keluarga . Kekeluargaan Keremajaan adalah peringkat umur antara alam kanak-kanak dengan alam dewasa. Perasaan Luahan isi hati seseorang dapat dikesan melalui perlakuannya. ARAS 3 ..... Paras rupa (ii) Perubahan perasaan: . apabila menghadapi kesusahan .. Memahami perasaan (empati) rakan yang menghadapi pelbagai situasi.. (a) Keremajaan (i) Perubahan fizikal: .... tidak diterima oleh rakan sebaya 3.. Sentiasa bimbang paras muka ... Mengenal pasti masalah yang sering dialami oleh remaja. ARAS 1 . Mementingkan rakan ....... (a) Memahami perasaan sendiri mengikut situasi dan cara mengatasinya: . Ketinggian . Mencari identiti diri .. Menjelaskan perubahan fizikal dan perasaan ketika di peringkat remaja.

. Mematuhi norma masyarakat 31 . ARAS 3 . Menyertai aktiviti keluarga ... Menyertai aktiviti masyarakat . Membincangkan peranan remaja dalam masyarakat... . . . Berlakon atau main peranan. Berbincang dalam kumpulan kecil. Kuiz berkaitan keremajaan. (iii) Peranan remaja: . .. Mengenal pasti peranan remaja dalam keluarga.... Bercerita dengan rakan.. . .. Perbincangan tentang perubahan fizikal. Berlakon mengenai masalah remaja dan penyelesaiannya. .. Perubahan perasaan dan peranan remaja..

Menyatakan cara-cara mengelak diri daripada dipengaruhi oleh orang lain.. Menamakan makanan dan jenisnya... Menyediakan folio berkaitan makanan.. bahan hidu dan dadah boleh dielakkan memalui kekuatan diri dengan mengatakan 'TIDAK' alkohol.. Menyatakan kesan negatif akibat(i) Jenis makan an mengambil makanan tidak seimbang . Pengambilan rokok... Pemakanan Murid dapat : Amalan pemakanan yang sihat dapat mengekalkan kesihatan yang optimum... ARAS 3 . (a) Kemahiran menyatakan tidak kepada (i) Rokok (ii) Alkohol ... Mengisi teka silang kata. Penyalahgunaan bahan ARAS 1 . gula. Perbincangan tentang pengambilan (ii) Makanan seimbang .. bahan hidu dan pengambilan dadah. . . Menyatakan kesan buruk merokok.. Membincangkan kepentingan mengambil pelbagai jenis makanan... Mencadangkan satu hidangan makanan seimbang . . alkohol.ARAS 1 .HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 5 TUNJANG PEMBELAJARAN 2 : GAYA HIDUP SIHAT BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 1. . Lakonan. 2. Mendengar ceramah tentang makanan . ... makanan yang tidak seimbang. Perbahasan tentang kesan pengambilan dadah. seimbang. (iii) Pilihan makanan ARAS 2 . Membezakan makanan yang tinggi kandungan lemak. (a) Amalan pemakanan yang sihat: . ARAS 2 . dan garam.

. . bahan hidu dan pengaruh dadah.. alkohol dan bahan hidu. Membuat pameran tentang kesan buruk merokok. 32 . Perbincangan tentang kesan buruk akibat merokok. Menyatakan aktiviti yang boleh mengisi masa lapang. . Menjelaskan cara-cara menasihatkan rakan daripada terpengaruh dengan rokok...(iii) Dadah (iv) Bahan hidu ARAS 3 . alkohol..

... sekolah dan rumah. Bercerita.. keselamatan. .ketika banjir. Keselamatan Murid dapat : Kemalangan boleh berlaku di tempat ARAS 1 awam. Kuiz. Bercerita tentang pentingnya menjaga .. Menjemput penceramah dari agensi luar.. jalan raya dan air. tempat permainan. Menjelaskan dengan contoh tentang keselamatan. Menghuraikan langkah-langkah keselamatan semasa berada di kawasan berair dan ketika banjir. (a) Keselamatan di rumah... .bahaya api dan bahan api.. Menyenaraikan langkah keselamatan di . Kebakaran boleh dielakkan dengan .. Perbincangan dalam kumpulan kecil. . mengetahui cara pencegahan.. Menulis karangan. Kemalangan boleh dielakkan dengan keselamatan di rumah. Bercerita tentang kawasan berair dan ... . Menulis karangan pendek tentang . sekolah dan dan tempat tempat permainan (i) Bahaya (ii) Langkah keselamatan (b) Keselamatan di jalan raya permainan. .HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 5 TUNJANG PEMBELAJARAN 3 : KEBERSIHAN DAN KESELAMATAN PERSEKITARAN BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 1. (ii) Banjir (iii) Langkah keselamatan ARAS 3 . Menyatakan bahaya di kawasan yang berair dan ketika banjir. Menyediakan folio murid berkaitan tanda keselamatan dan langkah-langkah . Menceritakan punca kebakaran dan cara mencegahnya... . (i) Tanda keselamatan (ii) Peraturan (c) Keselamatan api (i) Punca kebakaran (ii) Cara mencegah (d) Keselamatan di air (i) Kawasan berair ARAS 2 . sekolah dan mengetahui tempat-tempat berbahaya.

sekolah atau tempat permainan atau jalanraya dan air yang pernah dilihat atau dialami oleh murid sendiri. 33 .kemalangan di rumah.

Penyakit berjangkit Penyakit boleh berjangkit melalui agen pembawa penyakit berjangkit (a) Jenis penyakit berjangkit dan agen pembawa penyakit berjangkit: . Udara . .. Agen pembawa (c) Cara mencegah . Rubella . ..... Menyatakan jenis penyakit berjangkit mengikut cara jangkitan.... Air . Kepialu . Asingkan pesakit ... Campak . ... Menyenaraikan jenis imunisasi di peringkat kanak-kanak. Menjelaskan cara-cara mencegah penyakit berjangkit ARAS 3 . Menjaga kebersihan makanan . Cacar .... . Menyatakan agen pembawa penyakit berjangkit.... Menjaga kebersihan alat kebersihan diri dan pakaian Murid dapat: ARAS 1 . ARAS 2 ..HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 5 BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 2. ... ... Sentuhan . Beguk (b) Cara merebak .... . Menyediakan folio murid berkaitan penyakit berjangkit... Imunisasi .

Menjemput penceramah dari agensi luar. Membuat brosur tentang penyakit. Melukis poster.Perbincangan dalam kumpulan kecil. 34 .

Menerangkan cara-cara merawat kecederaan ringan... Pertolongan cemas Pertolongan cemas adalah bantuan awal yang diberikan kepada mangsa sebelum mendapat rawatan selanjutnya daripada doktor (a) Bantuan awal kecederaan ringan: (i) Luka kecil (ii) Patah (iii) Terseliuh (iv) Lebam (v) Melecur (b) Perkhidmatan kesihatan dan keselamatan: (i) Pusat Kesihatan Kecil (ii) Hospital (iii) Polis (iv) Bomba dan penyelamat ARAS 1 . Menyatakan tugas-tugas perkhidmatan kesihatan. Menunjuk cara. Mengisi silang kata. ..HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 5 BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 3. Perbincangan dalam kumpulan kecil. Menjelaskan cara melaksana bantuan awal bagi kecederaan ringan ARAS 3 ... ARAS 2 ... Membuat simulasi cara melakukan bantuan awal kecederaan ringan . Mengenal pasti jenis-jenis kecederaan ringan. Kuiz. 35 . . . bomba dan penyelamat ... . .

Memahami kesan pengambilan dadah dan undang-undang dadah di Malaysia. Mengetahui jenis dan cara penyakit berjangkit merebak. dan Memahami dan melakukan bantuan awal untuk kecederaan ringan. 6. Memahami masalah remaja masa kini. 5. Menjelaskan maklumat yang tercatat pada label kandungan bahan makanan. 36 Memahami perubahan fizikal semasa remaja dan menjaga kebersihan diri.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 6 OBJEKTIF AM Pada akhir pengajaran dan pembelajaran Tahun 6. 7. 2. 4. murid dapat : 1. . 3. Mengenal pasti jenis makanan dan alatan keselamatan yang sesuai. Memahami cara meningkatkan penghargaan kendiri. 8.

.. Membincangkan kepentingan penjagaan . diri dan kesihatan tubuh badan.. menjaga kebersihan diri. Paras rupa .. Pertumbuhan bulu dialami semasa remaja. (i) Perubahan fizikal yang dialami ARAS 2 oleh remaja: . (ii) Menjaga kebersihan diri dan kesihatan tubuh badan. Memeriksa kebersihan diri murid.. Saiz otot kanak-kanak ke peringkat remaja. Guru juga boleh Remaja yang memasuki akil baligh ARAS 1 mencadangkan aktiviti pembelajaran lain akan mengalami perubahan fizikal yang ... Menyatakan cara menjaga kebersihan ..HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 6 TUNJANG PEMBELAJARAN 1 : KESIHATAN DIRI DAN KELUARGA BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 1.. berkaitan dengan perubahan fizikal ya ng .. .. Suara kebersihan fizikal semasa remaja..... Menerangkan pertumbuhan fizikal dari . Pertumbuhan payu dara ARAS 3 . Kesihatan DiriMurid dapat : Guru boleh merujuk cadangan berikut bagi mencapai hasil pembelajaran.. 37 . (a) Seksualiti . ketara. Menyatakan perubahan fizikal tubuh me ngikut kebolehan murid. Perbincangan tentang perubahan fizikal. Remaja akil baligh mesti badan semasa peringkat awal remaja.. Menggunakan rujukan pelbagai media . .

Membincang dan meluahkan perasaan ...HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 6 BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 2. Perubahan emosi . Konflik dalam keluarga ARAS 3 remaja. Mudah terpengaruh orang lain. keluarga dan .. Main peranan.. Menyediakan folio murid. Menerangkan tanggungjawab dan dewasa peranan remaja kepada diri. dan masyarakat 38 ... Ingin bertindak seperti orang . (i) Masalah yang dihadapi di awal untuk menangani masalah remaja. Menyenaraikan masalah-masalah yang . keluarga. . ... Perbincangan dalam kumpulan kecil... Kekeluargaan Murid dapat: Perubahan fizikal dan emosi di awal ARAS 1 remaja membawa beberapa masalah . Mendengar ceramah tentang masalah . ARAS 2 (a) Keremajaan . yang perlu dihadapi dan diatasi oleh biasa dialami semasa awal remaja remaja.... remaja .. .. Menjelaskan langkah yang perlu diambil . Perasaan ingin mencuba terhadap rakan sebaya.

Menyatakan maklumat pada label ... (iv) (v) Senarai ramuan Nama dan alamat pengilang .. Menyatakan kepentingan penglabelan sebenar.. (a) Label kandungan . (iii) Arahan penyimpanan di antara produk makanan. (i) Jenama makanan ARAS 3 (ii) Isipadu (bilangan/berat bersih) . Mencari fakta daripada barangan berguna kepada pengguna kandungan produk makanan. Mencatat maklumat dalam folio murid. Label ini melambangkan status barangan dari segi mutu dan tempoh ARAS 2 .. Membuat kesimpulan tentang maklumat yang terdapat pada produk makanan. sebenar. Lawatan ke kilang.. Mencatat fakta daripada barangan penggunaan . (vi) (vii) (viii) Komposisi khasiat makanan Pengawet dan pewarna Tarikh sah digunakan . pada produk makanan. Pemakanan Murid dapat : Label kandungan pada bahan makanan ARAS 1 mengandungi maklumat yang amat . Membandingkan maklumat yang terdapat ...HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 6 TUNJANG PEMBELAJARAN 2 : GAYA HIDUP SIHAT BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 1. . Merujuk pelbagai media. (ix) Tanda `halal' Jabatan (x) Kemajuan Islam Malaysia 39 ... Perbincangan tentang nilai kandungan produk makanan yang dilabelkan.

.. Menerangkan cara-cara mengatasi konflik dan stres..HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 6 BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 2. konflik dan stres. tentang pengurusan konflik dan stres. 40 . . Menyatakan punca konflik dan stres yang pernah dialami. . . Menyenaraikan stres yang biasa dialami (a) Penghargaan kendiri oleh murid. Perbincangan dalam kumpulan kecil membina keyakinan diri. Membincangkan bagaimana penghargaan kendiri positif boleh membawa kejayaan kepada individu.. Mendengar ceramah tentang (i) Definisi penghargaan kendiri pengurusan konflik dan stres. Menyatakan definisi konflik dan stres. (b) Konflik dan stres (i) Definisi konflik dan stres (ii) Punca konflik dan stres (iii) Cara mengatasi konflik dan .... Pengurusan konflik dan stres Murid dapat: Setiap remaja mesti mempunyai ARAS 1 penghargaan kendiri supaya dapat .. Menyediakan folio tentang pengurusan penghargaan kendiri. ... stres ARAS 3 . . (ii) Cara meningkatkan ARAS 2 penghargaan kendiri . Menceritakan konflik dan stres yang pernah dialami dan cara mengatasinya.. Menyatakan definisi penghargaan kendiri. Menyatakan cara-cara peningkatan .. Menyatakan kesan konflik dan stres terhadap kesihatan murid.. .

Menerangkan langkah-langkah yang perlu (i) Akibat diambil untuk mencegah pengambilan dan .. Kuiz.. (a) Pengambilan dadah . Perbahasan.. Menyenaraikan kesan pengambilan dadah. Membuat lawatan sambil belajar. Malaysia .. Menghuraikan akibat pengambilan dan . ... 41 . Lakonan dalam mahkamah. Perbincangan dalam kumpulan kecil.. kepada hukuman mati mandatori ARAS 2 . Undang-ARAS 1 undang dadah di Malaysia membawa .HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 6 BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 3.. ARAS 3 . Penyalahgunaan bahan Murid dapat: Dadah amat merbahaya. (ii) Undang-undang dadah di pengedaran dadah. pengedaran dadah dari segi undangundang di Malaysia.

. Pidato. Penyakit berjangkit Penyakit boleh berjangkit melalui bawaan air dan vektor ARAS 1 (a) Jenis. Menyediakan folio murid.. (ii) Penyakit bawaan vektor .. (b) Peranan murid: (i) Sekolah bebas denggi ARAS 2 .HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 6 TUNJANG PEMBELAJARAN 3 : KEBERSIHAN DAN KESELAMATAN PERSEKITARAN BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 1.. Menyatakan tanda dan simptom penyakit.... tanda dan simptom penyakit: . Perbincangan tentang penyakit berjangkit. Merujuk bahan daripada pelbagai media. Melukis poster... sebelum membeli makanan mentah atau yang telah diproses. Menyatakan peranan murid dalam aktiviti . hepatitis dan HIV/AIDS. Makanan yang luput tarikh ARAS 2 . (a) Keracunan makanan makanan. Makanan tercemar ...... malaria. Menjemput penceramah luar.. Menyediakan folio murid. Perbincangan dalam kumpulan kecil. Menyatakan punca berlakunya keracunan .ARAS 1 . denggi. hepatitis dan (iv) HIV/AIDS HIV /AIDS. 2.. (iii) Hepatitis taun.. ... Membincangkan tindakan yang perlu diambil . ... Menyediakan brosur. Membincangkan jenis-jenis penyakit bawaan . Menyatakan maksud penyakit bawaan ai r. . (c) Kempen kebersihan danPROSTAR ARAS 3 (i) Taun . ARAS 3 . (i) Penyakit bawaan air bawaan vektor. .. Mencari maklumat tentang kesan keracunan makanan. (ii) PROSTAR (Program Sihat Tanpa AIDS Untuk Remaja) air dan bawaan vektor serta cara mencegahnya... Makanan bertin yang kemek . Keselamatan Murid dapat : Termakan makanan yang beracun boleh mengakibatkan penyakit..

(ii) Denggi kempen kebersihan dan program PROSTAR (iii) AIDS 42 .

.. . Menunjuk cara penggunaan bahan dan alatan dalam peti pertolongan cemas... dan perkhidmatan doktor pakar... lengkap ... . Menjemput penceramah daripada (b) Bantuan awal agensi luar. sebenar yang lengkap. (a) Alatan . Menggunakan peti pertolongan cemas mendapat rawatan selanjutnya daripada dalam peti pertolongan cemas. (i) Kecederaan ringan ARAS 2 (c) Perkhidmatan kesihatan (i) Hospital daerah/negeri (ii) Perkhidmatan doktor pakar (iii) Klinik swasta .. Mencatat dalam folio murid. Perbincangan da lam kumpulan kecil. klinik swasta.. Menjelaskan perkhidmatan yang terdapat di hospital. Membincangkan cara menggunakan bahan dan alatan dalam peti pertolongan cemas. 43 .HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 6 BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 3. Menyenaraikan barangan dan alatan kesihatan yang diperlukan oleh murid. Menceritakan cara melakukan bantuan awal kecederaan ringan... .. Mengenalpasti kandungan bahan dan alatan . ARAS 3 ... Pertolongan cemasMurid dapat: Pertolongan cemas adalah bantuan awal ARAS 1 yang diberikan kepada mangsa sebelum . . Menamakan perkhidmatan kesihatan yang (i) Peti pertolongan cemas yangterdapat di sekitar sekolah. doktor... .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->