MEMBUAT RUJUKAN (REFERENCING

)
Kemahiran perpustakaan membolehkan pelajar mencari maklumat yang dikehendaki di perpustakaan sekolah atau perpustakaan negeri. y Kemahiran perpustakaan melibatkan pengetahuan sistem klasifikasi bahan rujukan dan peraturan perpustakaan, kemahiran dalam merujuk melalui kad katelog atau komputer, dan mendapat bahan rujukan daripada rak-rak. y Pelajar perlu berdikari supaya mereka mahir mencari maklumat & menyelesaikn masalah terutama semasa p&p
y

menyampaikan maklumat itu secara lisan atau bertulis: y Ini boleh dilakukan secara sendiri. menganalisa. y . mengumpulkan maklumat : y Ini dapat dilakukan melalui kemahiran membaca. pelajar harus boleh: i. bertanya atau menggunakan multimedia atau internet. menilai dan menyusun maklumat : y Ini boleh dilakukan secara sendiri. iv. iii.Dalam kemahiran memperoleh maklumat. berpasangan atau berkumpulan. menentu atau mempastikan maklumat yang dikehendaki ii. berpasangan atau berkumpulan.

. y Tujuan menggunakan teknik ini untuk menguji pemahaman pelajar berdasarkan bahan atau teks yang dibaca untuk menyelesaikan tugasan.MEMBACA (SECARA PANTAS & KRITIS) KRITIS) Teknik Membaca SQ3R y Teknik ini digunakan pada tahap pelajar berpencapaian baik dan mahir membaca. y SQ3R bacaan secara kritis yang dipelopori Robinson (1941).

subtajuk. y Pelajar hanya memfokuskan/menumpukan bahan/teks kepada tajuk umum/besar. simbol. ilustrasi. y Dlm erti kata lain pelajr bebas menganggap apa yg mereka akn baca. grafik.S-SURVEY (Tinjau) y Pelajar membaca secara pantas untuk mendapatkan gambaran awal tentang isi bacaan mengikut pemahamannya sendiri. y Teknik bacaan yang sesuai ialah teknik skimming dan scanning. gambar. y .

y Soalan juga berupa panduan kepada jawapan yang sebenar. y Soalan berdasarkan apa yang ingin diketahui oleh pelajar tentang topik/isu dalam teks. y Soalan juga berupa penyenaraian siri soalan yang berkaitan dengan tugasan yang diberi.Q-QUESTION (penyoalan / pertayaan) y Pelajar menyenaraikan beberapa isi soalan (intipati) yang terkandung dalam teks. y Dalam masa yang sama pelajar sendiri mencari jawapan ² peramalan jawapan yang paling relevan. .

. Sepanjang masa membaca. Dalam masa yang sama juga.y y y y y y R-READ (Baca) Pelajar dikehendaki membaca secara serius dan memberi tumpuan kepada teks yang dibaca. pelajar boleh menyenaraikan soalan tambahan. pelajar boleh menaakul maklumat yang terdapat dalam petikan teks/bahan bacaan. Hal ini bererti pelajar tidak semestinya menerima semua maklumat yang terdapat dalam teks. Dalam masa yang sama pelajar cuba mencari jawapan kepada soalan yang disenaraikan tadi. Di samping itu pelajar boleh bertukar-tukar fikiran dengan sama ada menerima atau menolak konsep maklumat yang dibaca.

Pelajar boleh membandingkan ketepatan jawapan mereka. pada peringkat ini pelajar dikehendaki mengingat kembali semua/sebahagian maklumat yang terdapat dalam teks. Seterusnya pelajar dapatlah menjawab semua soalan tugasan berdasarkan maklumat dalam teks. Pelajar menyenaraikan maklumat yang berkaitan dengan soalan atau tugasan. Di samping itu pelajar juga boleh memberikan jawapan kepada soalan asal sebelum merujuk jawapan yang terdapat teks.y y y y R-RECITE (Imbas kembali) Setelah pelajar membaca keseluruhan teks/bahan. .

Peringkat ini adalah untuk pengesahan kepada jawapan yang ada pada peringkat recit (imbas kembali) di atas. Pastikan bahagian tertentu sudah dijawab berdasarkan fakta dan maklumat dalam teks. Pelajar jangan tertinggal maklumat atau fakta dalam tugasan pada peringkat question / pertanyaan. Melalui proses teknik SQ3R.y y y y y R-REVIEW (Baca semula) Pada peringkat ini. cepat. . pelajar memperoleh maklumat yang tepat. pelajar dikehendaki membaca semula soalan dan jawapan yang ditulis/dicatat. dan dapat menyelesaikaan tugasan secara berkesan.

Ini bermaksud pelajar berdasarkan pengetahuan sedia ada. pengetahuan sedia ada (PSA) amat penting untuk meningkatkan keupayaan pemahaman. mengimput pengetahuan baharu selepas proses pembacaannya.y y y y Teknik Membaca KWLH Proses membaca dengan teknik KWLH. pelajar dapat menentukan apa yang diperoleh daripada pembacaannya dan seterusnya menentukan apakah sumber bahan yang perlu dibaca lagi. Daripada teknik ini. pengetahuan dan maklumat bahan / teks yang dibaca. pelajar boleh mengaitkan pengetahuan sedia ada dengan apa yang dibaca. . Dalam proses pembelajaran.

W (what) ² Apa yang hendak diketahui (sebelum membaca) ² catat apa yang ingin diketahui tentang tajuk atau topik bahan bacan.catat pengetahuan sedia tentang tajuk atau topik bahan bacaan.y y y y K W L H bermaksud: K (know) ² Apa yang sudah diketahui (sebelum membaca). . L (learned) ² Apa yang telah diketahui (selepas membaca) ² catat isi penting daripada tajuk atau topik yang dibaca. H (how) ² Bagaimana untuk mendapat maklumat tambahan (untuk bacaan seterusnya) ² catat bagaimana untuk mendapat maklumat tambahan selepas membaca teks/tajuk tersebut.

selain sumber yang telah sediakan. (iv) Pelajar dapat mengetahui apa yang diperoleh daripada bahan yang sedang berikan (semasa). . (ii) Pelajar sendiri dapat menentukan apa yang diperoleh daripada bahan atau teks yang sediakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. (iii) Pelajar dapat menentukan maklumat tambahan yang perlu dicari daripada sumber lain.y Apakah tujuan teknik KWLH diterapkan dalam pengajaran? Tujuannya ialah: (iv)Pelajar dapat mengaitkan pengetahuan sedia ada dengan bahan atau teks yang beri untuk proses pengajaran dan pembelajaran.

y . perbualan harian. mendgr kuliah. y Kemahiran ini dpt dgunakn untk meningkatkn keupayaan kita untk memahami & menelaah maklumat verbal. Cth. sesi kaunseling & perbincanagn antara kmpln @ antara dua org.MENDENGAR SECARA AKTIF M¶dptkn makna perkara yg didengari itu benar-benar difahami oleh pndgr drpd penutur y Digunakn secara meluas dlm pelbagai situasi.

ii) Anda akan lebih banyak mengetahui apa yang diberitahu dan menjadi lebih berpengalaman lagi. Anda akan mengikut arahan dengan lebih baik.y Weaver (1972) mengatakan terdapat beberapa faedah penting mendengar dengan aktif dan antaranya adalah seperti yang berikut: i) Dengan mendengar secara aktif anda akan lebih banyak belajar. vi) Tidak menyentuh perasaan anda misalnya dalam masa perbincangan jika rakan anda berbincang tentang sesuatu tajuk dan anda tertinggal dan masih bertanyakan masalah yang sama akan memalukan diri sendiri. . iii) Anda akan menjadi seorang pendengar yang menyukai dan menghormati orang yang bercakap kepada anda. rapi dan anda membuat sedikit kesilapan dan mengurangkan kesilapan-kesilapan kecuaian. v) Anda akan menjadi orang yang lebih tidak bergantung pada pendapat orang lain. iv) Dapat menberi tindak balas yang baik kepada orng yang sedang bercakap.

y .MENCATAT NOTA Guru harus melatih pelajar dalam kemahiran membuat nota kerana kemahiran ini merupakan kemahiran seumur hidup dan penting untuk menguasai sesuatu maklumat. y Kemahiran membuat nota haruslah dibezakan daripada menyalinatau mencatat nota. y Kemahiran membuat nota mempastikan pelajar betul-betul memahami sesuatu maklumat dan ini dapat membantu mereka membuat ulang kaji dengan cepat serta mengingat maklumat itu.

atau yang terdapat dalam buku. y Langkah-langkah dalam kemahiran membuat nota ialah: i. Memahami maklumat yang didapati daripada pelbagai sumber. buku. y Mencatat nota bermakna pelajar mencatat maklumat ringkas dan penting yang terdapat dalam ceramah. majalah dan sebagainya. atau yang dibuat oleh pelajar lain. iii. atau sumber lain. syarahan. Memilih idea atau maklumat yang penting dan menyusunnya. y Membuat nota bermakna pelajar membuat nota ringkas sendiri dalam pelbagai bentuk yang dihuraikan di bawah. y .Menyalin nota bermakna pelajar menyalin semula nota yang diberi oleh guru. Menulis atau merekod dalam komputer idea atau maklumat penting secara ringkas dalam pelbagai bentuk yang dikehendaki dan menggunakan pelbagai warna jika perlu. ii.

tulang ikan. Faham. Perkataan atau frasa yang penting ii. ù = jadi iv. Peta konsep dalam pelbagai bentuk seperti kelompok. Carta aliran iv. Ingat. Jadual iii. U. pelajar boleh menggunakan: i. y .K. Simbol: Misalnya: * = penting. dan sotong. awan dan kaitan. Gambar rajah Venn v. pokok dan ranting. Singkatan: Misalnya: dgn = dengan.=United Kingdom iii. kipas. Nota objektif: seperti yang ditulis dalam panduan ini tetapi lebih ringkas ii. Lukisan atau lakaran y Pelajar boleh menggunakan mana-mana bentuk berikut untuk membuat nota: i. spt = seperti. Aplikasi v. Nemoniks atau akronim: Misalnya: BaFIA = Baca.Semasa menulis nota ringkas.