MEMBUAT RUJUKAN (REFERENCING

)
Kemahiran perpustakaan membolehkan pelajar mencari maklumat yang dikehendaki di perpustakaan sekolah atau perpustakaan negeri. y Kemahiran perpustakaan melibatkan pengetahuan sistem klasifikasi bahan rujukan dan peraturan perpustakaan, kemahiran dalam merujuk melalui kad katelog atau komputer, dan mendapat bahan rujukan daripada rak-rak. y Pelajar perlu berdikari supaya mereka mahir mencari maklumat & menyelesaikn masalah terutama semasa p&p
y

iii. berpasangan atau berkumpulan. mengumpulkan maklumat : y Ini dapat dilakukan melalui kemahiran membaca.Dalam kemahiran memperoleh maklumat. menganalisa. bertanya atau menggunakan multimedia atau internet. iv. y . pelajar harus boleh: i. berpasangan atau berkumpulan. menyampaikan maklumat itu secara lisan atau bertulis: y Ini boleh dilakukan secara sendiri. menentu atau mempastikan maklumat yang dikehendaki ii. menilai dan menyusun maklumat : y Ini boleh dilakukan secara sendiri.

MEMBACA (SECARA PANTAS & KRITIS) KRITIS) Teknik Membaca SQ3R y Teknik ini digunakan pada tahap pelajar berpencapaian baik dan mahir membaca. y SQ3R bacaan secara kritis yang dipelopori Robinson (1941). . y Tujuan menggunakan teknik ini untuk menguji pemahaman pelajar berdasarkan bahan atau teks yang dibaca untuk menyelesaikan tugasan.

simbol. y . subtajuk. y Teknik bacaan yang sesuai ialah teknik skimming dan scanning. grafik. ilustrasi. gambar.S-SURVEY (Tinjau) y Pelajar membaca secara pantas untuk mendapatkan gambaran awal tentang isi bacaan mengikut pemahamannya sendiri. y Dlm erti kata lain pelajr bebas menganggap apa yg mereka akn baca. y Pelajar hanya memfokuskan/menumpukan bahan/teks kepada tajuk umum/besar.

y Dalam masa yang sama pelajar sendiri mencari jawapan ² peramalan jawapan yang paling relevan.Q-QUESTION (penyoalan / pertayaan) y Pelajar menyenaraikan beberapa isi soalan (intipati) yang terkandung dalam teks. . y Soalan berdasarkan apa yang ingin diketahui oleh pelajar tentang topik/isu dalam teks. y Soalan juga berupa penyenaraian siri soalan yang berkaitan dengan tugasan yang diberi. y Soalan juga berupa panduan kepada jawapan yang sebenar.

Dalam masa yang sama juga.y y y y y y R-READ (Baca) Pelajar dikehendaki membaca secara serius dan memberi tumpuan kepada teks yang dibaca. Hal ini bererti pelajar tidak semestinya menerima semua maklumat yang terdapat dalam teks. Sepanjang masa membaca. Di samping itu pelajar boleh bertukar-tukar fikiran dengan sama ada menerima atau menolak konsep maklumat yang dibaca. Dalam masa yang sama pelajar cuba mencari jawapan kepada soalan yang disenaraikan tadi. pelajar boleh menyenaraikan soalan tambahan. . pelajar boleh menaakul maklumat yang terdapat dalam petikan teks/bahan bacaan.

pada peringkat ini pelajar dikehendaki mengingat kembali semua/sebahagian maklumat yang terdapat dalam teks. Di samping itu pelajar juga boleh memberikan jawapan kepada soalan asal sebelum merujuk jawapan yang terdapat teks. Pelajar boleh membandingkan ketepatan jawapan mereka. Seterusnya pelajar dapatlah menjawab semua soalan tugasan berdasarkan maklumat dalam teks. . Pelajar menyenaraikan maklumat yang berkaitan dengan soalan atau tugasan.y y y y R-RECITE (Imbas kembali) Setelah pelajar membaca keseluruhan teks/bahan.

pelajar dikehendaki membaca semula soalan dan jawapan yang ditulis/dicatat. cepat. .y y y y y R-REVIEW (Baca semula) Pada peringkat ini. Melalui proses teknik SQ3R. Peringkat ini adalah untuk pengesahan kepada jawapan yang ada pada peringkat recit (imbas kembali) di atas. dan dapat menyelesaikaan tugasan secara berkesan. Pastikan bahagian tertentu sudah dijawab berdasarkan fakta dan maklumat dalam teks. pelajar memperoleh maklumat yang tepat. Pelajar jangan tertinggal maklumat atau fakta dalam tugasan pada peringkat question / pertanyaan.

Ini bermaksud pelajar berdasarkan pengetahuan sedia ada. pengetahuan sedia ada (PSA) amat penting untuk meningkatkan keupayaan pemahaman. pelajar boleh mengaitkan pengetahuan sedia ada dengan apa yang dibaca. pelajar dapat menentukan apa yang diperoleh daripada pembacaannya dan seterusnya menentukan apakah sumber bahan yang perlu dibaca lagi. mengimput pengetahuan baharu selepas proses pembacaannya.y y y y Teknik Membaca KWLH Proses membaca dengan teknik KWLH. Dalam proses pembelajaran. . pengetahuan dan maklumat bahan / teks yang dibaca. Daripada teknik ini.

L (learned) ² Apa yang telah diketahui (selepas membaca) ² catat isi penting daripada tajuk atau topik yang dibaca.catat pengetahuan sedia tentang tajuk atau topik bahan bacaan. . H (how) ² Bagaimana untuk mendapat maklumat tambahan (untuk bacaan seterusnya) ² catat bagaimana untuk mendapat maklumat tambahan selepas membaca teks/tajuk tersebut.y y y y K W L H bermaksud: K (know) ² Apa yang sudah diketahui (sebelum membaca). W (what) ² Apa yang hendak diketahui (sebelum membaca) ² catat apa yang ingin diketahui tentang tajuk atau topik bahan bacan.

. (ii) Pelajar sendiri dapat menentukan apa yang diperoleh daripada bahan atau teks yang sediakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. (iv) Pelajar dapat mengetahui apa yang diperoleh daripada bahan yang sedang berikan (semasa).y Apakah tujuan teknik KWLH diterapkan dalam pengajaran? Tujuannya ialah: (iv)Pelajar dapat mengaitkan pengetahuan sedia ada dengan bahan atau teks yang beri untuk proses pengajaran dan pembelajaran. (iii) Pelajar dapat menentukan maklumat tambahan yang perlu dicari daripada sumber lain. selain sumber yang telah sediakan.

perbualan harian.MENDENGAR SECARA AKTIF M¶dptkn makna perkara yg didengari itu benar-benar difahami oleh pndgr drpd penutur y Digunakn secara meluas dlm pelbagai situasi. y . Cth. mendgr kuliah. sesi kaunseling & perbincanagn antara kmpln @ antara dua org. y Kemahiran ini dpt dgunakn untk meningkatkn keupayaan kita untk memahami & menelaah maklumat verbal.

Anda akan mengikut arahan dengan lebih baik. iii) Anda akan menjadi seorang pendengar yang menyukai dan menghormati orang yang bercakap kepada anda. iv) Dapat menberi tindak balas yang baik kepada orng yang sedang bercakap. rapi dan anda membuat sedikit kesilapan dan mengurangkan kesilapan-kesilapan kecuaian. v) Anda akan menjadi orang yang lebih tidak bergantung pada pendapat orang lain. ii) Anda akan lebih banyak mengetahui apa yang diberitahu dan menjadi lebih berpengalaman lagi.y Weaver (1972) mengatakan terdapat beberapa faedah penting mendengar dengan aktif dan antaranya adalah seperti yang berikut: i) Dengan mendengar secara aktif anda akan lebih banyak belajar. . vi) Tidak menyentuh perasaan anda misalnya dalam masa perbincangan jika rakan anda berbincang tentang sesuatu tajuk dan anda tertinggal dan masih bertanyakan masalah yang sama akan memalukan diri sendiri.

y .MENCATAT NOTA Guru harus melatih pelajar dalam kemahiran membuat nota kerana kemahiran ini merupakan kemahiran seumur hidup dan penting untuk menguasai sesuatu maklumat. y Kemahiran membuat nota mempastikan pelajar betul-betul memahami sesuatu maklumat dan ini dapat membantu mereka membuat ulang kaji dengan cepat serta mengingat maklumat itu. y Kemahiran membuat nota haruslah dibezakan daripada menyalinatau mencatat nota.

Menulis atau merekod dalam komputer idea atau maklumat penting secara ringkas dalam pelbagai bentuk yang dikehendaki dan menggunakan pelbagai warna jika perlu. majalah dan sebagainya. atau sumber lain. y Langkah-langkah dalam kemahiran membuat nota ialah: i. atau yang terdapat dalam buku. ii. atau yang dibuat oleh pelajar lain. syarahan. y . y Mencatat nota bermakna pelajar mencatat maklumat ringkas dan penting yang terdapat dalam ceramah. y Membuat nota bermakna pelajar membuat nota ringkas sendiri dalam pelbagai bentuk yang dihuraikan di bawah. iii. Memilih idea atau maklumat yang penting dan menyusunnya. buku.Menyalin nota bermakna pelajar menyalin semula nota yang diberi oleh guru. Memahami maklumat yang didapati daripada pelbagai sumber.

Lukisan atau lakaran y Pelajar boleh menggunakan mana-mana bentuk berikut untuk membuat nota: i. Carta aliran iv. Nemoniks atau akronim: Misalnya: BaFIA = Baca. Ingat. U. Perkataan atau frasa yang penting ii. Gambar rajah Venn v. ù = jadi iv. Nota objektif: seperti yang ditulis dalam panduan ini tetapi lebih ringkas ii. spt = seperti. Simbol: Misalnya: * = penting. dan sotong.Semasa menulis nota ringkas. Jadual iii. pelajar boleh menggunakan: i. awan dan kaitan.=United Kingdom iii.K. Aplikasi v. y . kipas. Singkatan: Misalnya: dgn = dengan. tulang ikan. Peta konsep dalam pelbagai bentuk seperti kelompok. Faham. pokok dan ranting.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful