1.2 SEJARAH PERKEMBANGAN PSIKOLOGI (a) Aliran Interaksionisme Dimulakan oleh Rene Descartes(1595- 1650).

Ahli falsafah dan pakar matematik Perancis yg memperkatakan tentang manusia terdiri drp ‘gabungan pemikiran dan badan’ atau ‘jasad dan roh’. Menentang pendapat dualisme yg menyatakan manusia terdiri drp jasad yg terpisah drp roh. Slide 9 (b) Aliran Empirisme Muncul pada abad ke 17 dan 18 di England. Tokoh-tokoh spt John Locke(1632- 1704) dengan konsep ‘tabula rasa’, iaitu jiwa manusia kosong semasa dilahirkan, dan George Berkeley(1685-1753). Slide 10 (c) Aliran Strukturalisme Muncul di Jerman. Menumpukan kajian kpd pengalaman sedar(apa yg boleh dinyatakan dlm pengalaman sedarnya) dan afeksi. Tokoh spt Wilhelm Wundt(18321920) telah mengkaji perasaan, sikap, persepsi dan tanggapan individu terhadap sesuatu keadaan. Digelar sebagai “Bapa Psikologi”. Slide 11 (d) Aliran Functionalisme Timbul di Amerika. Di asaskan oleh John Dewey(1859-1952), dan William James(1842-1910) yg dianggap sebagai ahli psikologi Amerika yg pertama. Menekankan pengalaman sedar dan tingkah laku(mengkaji bagaimana manusia menggunakan mindanya untuk berfikir dan menghasilkan tingkah laku). Proses mental sentiasa aktif dan berterusan. Dipengaruhi oleh teori evolusi manusia Darwin dan falsafah pragmatisme(pemikiran praktikal bukan teori). Proses mental adalah sentaisa aktif dan berterusan. Dipengaruhi oleh teori Darwin(evolusi) dan falsafah pramatisma(pemikiran berasaskan praktokum dan bukan teori )

(e) Aliran Behaviorisme Muncul di Amerika Utara. Di asaskan oleh J.B. Watson(1878-1958) yg popular dgn Teori Pelaziman Klasik. Dlm “Psychology as the Behaviorist Views It” Watson(1913) mengatakan psikologi ialah ilmu yg mengkaji tingkah laku yg nyata(overt behaviour). Tokoh lain spt Pavlov, Thorndike, Skinner, Hull dll. Slide 13 Aliran Behaviorisme juga dikenali sebagai Associationism iaitu mengkaji kaitan mental antara dua peristiwa atau idea yg membawa kpd terjadinya pembelajaran. Menjalankan kajian ke atas haiwan. Prinsip pembelajaran atau tingkah laku hasil drp kajian akan diaplikasikan kpd manusia. Mengfokus kajian kpd tingkah laku manusia dan menolak aspek kerohanian.

Slide 14 Aliran behaviorisme dipengaruhi oleh aliran falsafah logik positif(logical positivism) yg berpendapat bahawa semua ilmu atau pengetahuan perlu disahkan melalui cara yg empirikil atau pemerhatian yg sistematik. Menekankan peranan aktif pelajar semasa proses pengajaran dan pembelajaran. Gagne. Berpendapat manusia mempersepsi dunia dlm bentuk satu keseluruhan(unity whole). Pavlov : anjing dan makanan Skinner dan Thomas teori pelaziman cuba kaji ke atas tikus Slide 15 (f) Aliran Psikologi Gestalt Timbul di Jerman sebagai reaksi kpd pendapat ahli strukturalisme. persepsi dan penanggapan. meramal dan mengawal tingkah laku. Bruner dan Ausubel. Individu mempunyai keperluan untuk mengembangkan potensinya ke tahap maksima. Vygotsky. Behavioris menegaskan bahawa tujuan ilmu psikologi ialah untuk menghurai. Confrey dan Seymour Peppert. Menekankan cara fikiran. Kaedah yg sesuai untuk mengajar Matematik dan subjek Sains(fizik. ‘pola’ atau ‘terorganisasi’. Berminat mengkaji pemikiran manusia. Vygotsky. Wolfgang Kohler(1887-1967) dan Kurt Koffka(1886-1941). Konsep ini dipelopori oleh Maslow. kemahiran belajar. Slide 16 (g) Aliran Humanistik Diasaskan oleh Abraham Maslow(1908-1970) dan Carl Rogers(19021987). Slide 17 (h) Aliran Kognitivisme(Cognitivism) Dipelopori oleh tokoh spt ahli psikologi gestalt. kemahiran berfikir kritis dan kreatif. metakognisi. Piaget. Mempercayai bahawa individu bertanggung jawab ke atas tindakannya(berusaha kearah pencapaian matlamat hidupnya). kimia. kognisi. pengamatan serta interpretasi tentang sesuatu peristiwa atau kejadian. Mengemukakan konsep saintifik definisi operasional(operational definition) yg merujuk kpd proses pengukuran kpd sesuatu yg dikaji. atau ‘gestalt’ dari perkataan Jerman gestalten yg bermaksud ‘keseluruhan’. Mengambil kira bagaimana individu membina kefahaman terhadap bahan yg dipelajari. Slide 18 (i) Aliran Konstruktivisme (Faham Binaan) Timbul drp ahli-ahli psikologi kognitif.actualisation). biologi)\ . Piaget. menerang. Tambahan : teori pelaziman klasik tingkahlaku bergerak dengal rangsangan. Kuasa motivasi individu ialah kecenderungannya untuk berkembang dan mencapai pemenuhan kendiri(self. Diasaskan oleh tokoh spt Max Wertheimer (1880-1943). Kajian ke atas seorang kanak kanak. Albert dan tikus. Diasaskan oleh tokoh spt Von Glaserfeld. motivasi dll.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful