P. 1
ujian kecergasan pelajar

ujian kecergasan pelajar

|Views: 770|Likes:
Published by ynna9085

More info:

Published by: ynna9085 on Sep 20, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/05/2013

pdf

text

original

Siri Kampus Sejahtera (Bil. 7)

Promosi Kesihatan: Penilaian dan Perundingan Kecergasan Fizikal

Ahmad Tajuddin Othman, Ph.D. (Purdue)
Universiti Sains Malaysia

bagi pihak Sekretariat Kampus Sejahtera

Perpustakaan Negara Malaysia Data Pengkatalogan-dalam-Penerbitan Ahmad Tajuddin Othman Promosi kesihatan : penilaian dan perundingan kecergasan fizikal / Ahmad Tajuddin Othman. fotokopi. Malaysia Ketua Pegawai Penerbitan: Akhiar Salleh Editor Pengurusan: A’watif Ahmad Pereka Bentuk dan Susun Atur Komputer: Rosman Ahmad. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel. 2003 Hak Cipta Terpelihara. 2. I. Judul.Health promotion services. Pusat Racun Negara Pembaca Pruf: Rosni Habib Dicetak oleh Sinaran Bros Sdn. Bhd. 7) ISBN 983-2514-54-1 1. Siri.8 Penerbit Universiti Sains Malaysia 11800 USM Pulau Pinang. Public health . bil.© Penerbit Universiti Sains Malaysia. . Universities and colleges . 613 RA427. atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Penerbit Universiti Sains Malaysia. rakaman. mekanik. (Siri Kampus Sejahtera .Evaluation. II. ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik.

Hussin (Pusat Pengajian Sains Farmasi) Profesor Madya Noryati Ismail (Pusat Pengajian Teknologi Industri) iii . Ahmad Tajuddin Othman (Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan) Profesor Madya Abas Hj.KUMPULAN PROMOSI KESIHATAN Ahli Kumpulan Dr.

Tambahan lagi ia memerlukan penglibatan serta kerja sama dari pelbagai lapisan masyarakat kampus dan bidang kepakaran. kekuatan organisasi dan tindakan yang inovatif.KAMPUS SEJAHTERA Program Kampus Sejahtera wujud atas kesedaran akan kepentingan aspek kesihatan serta persekitaran fizikal dan sosial yang kondusif kepada masyarakat kampus. Masyarakat kampus melakukan tugas dan fungsi harian dengan semangat sukarela. Kampus yang sejahtera adalah tempat di mana: ! ! ! ! Tubuh dan minda pelajar-pelajar dapat dipelihara dan dididik Persekitaran yang sesuai (seperti aspek prasarana dan keselamatan) untuk aktiviti pembelajaran dan bekerja Masyarakat kampus bekerja dan menghabiskan usia mereka dengan penuh ketenangan dan sentiasa dihargai Keseimbangan ekologi sebagai sumber kebanggaan dan kepuasan Proses untuk mencapai tahap kampus yang sejahtera memerlukan komitmen yang tinggi daripada pihak pengurusan universiti. Ia merupakan satu proses yang dinamik dimana proses pembangunan dan penambahbaikan berlaku secara berterusan dengan menggunakan sumber dan kepakaran yang sedia ada. Projek-projek kampus sejahtera yang telah dan sedang dijalankan ataupun yang dirancang untuk masa hadapan bertujuan untuk memperbaiki kesihatan (dalam konteks yang lebih luas) serta kesejahteraan masyarakat kampus melalui penambahbaikan kualiti dalam aspek-aspek seperti: ! ! ! ! ! ! kesihatan dan kecergasan keadaan tempat tinggal makanan dan premis makanan sistem jalan raya dan pengangkutan persekitaran lanskap dan ekosistem ! ! ! ! ! ! pembangunan kampus keadaan tempat kerja keselamatan dan sekuriti prasarana bagi orang kurang upaya prasarana sukan dan rekreasi aktiviti komunikasi dan dokumentasi Matlamat serta aspirasi universiti dalam membangunkan Kampus yang Sejahtera akan tercapai dengan adanya komitmen yang tinggi serta semangat sukarela dan rasa tanggungjawab dalam kalangan masyarakat kampus. berganding bahu serta komitmen yang tinggi menggunakan potensi sedia ada secara maksimum. “KOMITMEN DAN SEMANGAT SUKARELA ASAS KESEJAHTERAAN KAMPUS” Profesor Madya Mohamed Izham Mohamed Ibrahim Penyelaras Sekretariat Kampus Sejahtera Universiti Sains Malaysia iv .

insourcing. usaha untuk menerbitkan monograf Siri Kampus Sejahtera amat dialu-alukan dan tepat dengan tujuan untuk meletakkan pembangunan USM sebagai tanggungjawab bersama ke arah sebuah Kampus Sejahtera. Program ini menjadi satu pelantar untuk membolehkan setiap seorang anggota Universiti menyumbang secara langsung kepada pembangunan kampus melalui pembudayaan lima ciri utama. bersumberkan data dan maklumat. ia berhasrat menarik perhatian seluruh warga kampus bersama-sama memusatkan tanggungjawab kepada USM. Melalui dokumentasi perkongsian maklumat dapat diperluaskan dan pada masa yang sama mempermudahkan maklum balas daripada semua pihak untuk meningkatkan keberkesanan Program Kampus Sejahtera. bekerjasama dan berpasukan. Setiap orang perlu mengambil inisiatif secara peribadi untuk memikirkan bagaimana ia boleh. berdasarkan kelima-lima asas utama ini.DARI HATI KE HATI Kampus Sejahtera di Universiti Sains Malaysia adalah satu usaha perintis yang unik. membantu dalam proses membangunkan kampus ini terutamanya tempat ia bekerja dan/atau belajar. Maka. Pertama. Dimulakan pada tahun 2001. Penekanannya adalah kepada idea-idea baru. Ketiga. kesukarelaan. pentingnya dokumentasi yang lengkap. Program Kampus Sejahtera menggalakkan setiap warga USM berbincang sesama mereka dalam satu pasukan tentang hal-hal pembangunan kampus. dan bukan tanggapan kasar sahaja. merentasi jabatan mahupun kedudukan dan status. Keempat. Setiap usaha yang ingin diambil perlu bersendikan data dan maklumat yang tepat dan jitu. secara positif dan proaktif. Kedua. iaitu menggunakan apa saja kepakaran yang sedia ada di USM untuk memantapkan lagi kajian dan tindakan yang mempunyai nilai praktis dan bukan dari aspek teori sahaja. Ini untuk membolehkan langkah susulan diambil serta dipantau secara berterusan. Profesor Dato’ Dzulkifli Abdul Razak Naib Canselor Universiti Sains Malaysia v . Ini bermaksud satu kajian teliti perlu dijalankan sebagai asas kepada tindakan dan syor yang akan dikemukakan untuk pertimbangan pihak Universiti. ataupun hanya sebagai satu usaha akademik semata-mata. tanpa disuruh atau dipaksa. Kelima.

vi .

Kecergasan Berlandaskan Perlakuan Motor 1 2 3 3 4 5 6 6 7 8 10 10 11 13 16 17 20 Promosi Kesihatan a. Kecergasan Fizikal Berlandaskan Kesihatan b.KANDUNGAN Abstrak Objektif Pengenalan Definisi Kesihatan Kesejahteraan dan Kecergasan a. Analisis Pemakanan 21 22 22 23 24 Perundingan Rumusan Rujukan Lampiran vii . Kontinum Kesihatan b. Soal Selidik Maklumat Diri dan Tahap Kesihatan Am 2. Ujian Kekuatan dan Daya Tahan Otot 4. Tahap Pencegahan Penilaian Kecergasan Fizikal 1. Analisis Darah 7. Ujian Daya Tahan Kardiovaskular 3. Analisis Komposisi Badan 6. Ujian Fleksibiliti 5.

.

iaitu kecergasan fizikal berlandaskan perlakuan motor dan kecergasan fizikal berlandaskan kesihatan. terutama di kalangan atlet. Kecergasan fizikal dikategorikan kepada dua. persekitaran. 1 . sosial. seseorang perlu mengubah tingkah laku kesihatan dan cara hidup kepada yang lebih sihat. Bagi mencapai keseimbangan ini. Kecergasan fizikal pula berlandaskan kesihatan yang lebih menitikberatkan tahap kecergasan dan kesihatan sebagai matlamat utama. mental. Penilaian kecergasan ini merangkumi soal selidik maklumat diri. Salah satu dimensi yang selalu diutamakan ialah dimensi fizikal. rohani. emosi. Perkhidmatan Penilaian dan Perundingan Kecergasan diwujudkan sebagai suatu perkhidmatan kepada warga kampus Universiti Sains Malaysia. Kecergasan fizikal berlandaskan perlakuan motor berkait rapat dengan prestasi.ABSTRAK Kesejahteraan merangkumi beberapa dimensi. Penilaian kecergasan komprehensif ini dapat mengenal pasti keperluan kecergasan seseorang serta menjadi asas kepada perundingan dan penasihatan bagi meningkatkan tahap kecergasan. kekuatan otot. daya tahan otot. Preskripsi senaman dan program kecergasan dapat direka bentuk dengan menggunakan maklumat yang dikumpul bagi memenuhi keperluan pelanggan yang datang mendapatkan perkhidmatan ini. ujian kardiovaskular submaksimum. Perkhidmatan ini menawarkan suatu siri ujian kecergasan yang menilai komponen-komponen kecergasan fizikal berlandaskan kesihatan. fleksibiliti dan komposisi badan. iaitu dimensi fizikal. analisis komposisi badan dan analisis pemakanan. ujian kekuatan dan daya tahan otot. Komponen-komponen kecergasan fizikal berlandaskan kesihatan ialah daya tahan kardiovaskular. ujian fleksibiliti. Keseimbangan antara kesemua dimensi ini dapat mewujudkan seorang insan yang harmonis. dan pekerjaan. analisis darah.

Memberi maklumat mengenai tahap kesihatan dan hubung kait dengan perlakuan kesihatan seseorang. Menilai tahap kecergasan diri dan gaya hidup seseorang sebagai titik mula sebelum memulakan program latihan kecergasan.Objektif i. Menyediakan perkhidmatan perundingan berkaitan dengan perlakuan kesihatan bagi memulakan gaya hidup sihat. iii. 2 . ii.

terdapat tiga komponen utama yang perlu kita lihat bagi memahami maksud kesihatan. bukan hanya tidak berpenyakit atau tidak berdaya” (World Health Organization. penemuan vaksin dan antibiotik yang telah mengurangkan kematian sebagai akibat penyakit berjangkit dan juga telah menambahkan jangka hayat manusia. 2000). Ahli profesional dalam bidang kesihatan awam telah berganjak daripada usaha mengurangkan berlakunya penyakit dan mengelak kematian pramasa kepada mengutamakan atau menggalakkan promosi kesihatan (US Department of Health and Human Services. Definisi Kesihatan Kesihatan pada awalnya bermaksud seseorang itu tidak berpenyakit. Sebagai contoh. kesihatan mental dan kesihatan sosial. jika kita tidak mengalami sebarang penyakit. Namun pada tahun 1947. punca utama kematian di Amerika Syarikat pada awal 1900-an adalah penyakit-penyakit berjangkit seperti tuberkulosis. ancaman baru yang berkait rapat dengan gaya hidup seperti kurang bersenam. kita dianggap sebagai sihat. Komponen-komponen tersebut ialah kesihatan fizikal. kita akan mendapati bahawa terdapat satu anjakan daripada penyakit berjangkit kepada penyakit yang berkaitan dengan gaya hidup. dalam satu persidangan kesihatan antarabangsa. 1947). Jika kita melihat kepada punca kematian di negara maju pada awal abad ke-20 dan membandingkan dengan punca kematian pada akhir abad ke-20. Pertubuhan Kesihatan Sedunia (WHO) telah mendefinisikan kesihatan sebagai “keadaan fizikal. pneumonia dan influenza. Dalam erti kata lain. makan makanan berlemak dan tidak dapat mengurus stres dengan baik mula meningkat sebagai akibat kemewahan dan kesenangan yang kita alami sekarang. Namun. 1996). serta bertenaga untuk melakukan kerja harian dan aktiviti waktu senggang tanpa berasa lesu. Kesihatan fizikal merangkumi ketiadaan penyakit dan ketidakupayaan. Kesihatan mental pula bermaksud kita tidak mempunyai masalah mental dan berupaya untuk berhadapan dengan cabaran harian serta 3 .Pengenalan Fokus kesihatan awam telah mengalami suatu perubahan semenjak kebelakangan ini. Kini. Dalam definisi ini. Anjakan punca kematian ini adalah sebagai hasil peningkatan sistem sanitasi. kanser dan penyakit serebrovaskular menjadi punca utama kematian di negara itu (Donatelle dan Davis. penyakitpenyakit yang berkait rapat dengan gaya hidup seperti penyakit jantung. mental dan sosial seseorang yang menyeluruh.

konsep kesejahteraan perlu diterapkan seawal mungkin bagi seseorang itu menghayati dimensi-dimensi kesejahteraan. kita perlu mengambil langkah-langkah untuk mengubah tingkah laku kesihatan serta gaya hidup bagi memperbaiki keadaan diri kita. Kesihatan sosial dihuraikan sebagai keupayaan kita untuk berinteraksi dengan orang lain dan persekitaran sosial secara berkesan serta menikmati kepuasan hubungan peribadi (Nieman. dimensi kesejahteraan fizikal boleh digolongkan kepada dua. Kesejahteraan bukan sahaja melibatkan perlakuan kesihatan preventatif. 1999). 1999). promosi kesihatan dapat memainkan peranan yang penting dalam mencapai kesihatan diri yang optimum.berinteraksi dengan masyarakat tanpa sebarang masalah mental. Kecergasan fizikal berlandaskan kesihatan b. Kini. dan sosial (Robbins. intelektual. Secara amnya. 4 . fizikal. Kesejahteraan dan Kecergasan Pada lewat tahun 1950-an. bergantung kepada tanggungjawab kendiri. Oleh hal yang demikian. Dimensi fizikal dalam konsep kesejahteraan melibatkan keupayaan operasi sistem tubuh badan. 1949). sebaliknya kesejahteraan ditakrifkan sebagai suatu proses pengembangan yang sentiasa berubah menuju ke arah menjadi seseorang yang berada di tahap paling optimum (Dunn. persekitaran. mengambil langkah sepatutnya apabila sakit dan penggunaan sistem perubatan yang bersesuaian. kesejahteraan didefinisikan sebagai satu tahap fungsional yang dinamik dan bersepadu ke arah memaksimumkan potensi seseorang. kerohanian. Beliau mentakrifkan kesihatan sebagai sesuatu yang pasif. tetapi peningkatan dari segi pemikiran dan sikap. Powers dan Burgess. Bagi mencapai kesihatan seperti yang ditakrifkan oleh WHO ini. iaitu: a. Kecergasan fizikal berlandaskan perlakuan motor Dimensi fizikal juga merangkumi penjagaan kesihatan kendiri seperti melakukan ujian saringan berkala. Halbert Dunn pertama kali menggunakan istilah “wellness” atau kesejahteraan dalam penulisan beliau mengenai pencapaian kehidupan optimum. Hal ini bermakna. Dr. emosi atau tingkah laku. Kesejahteraan adalah satu ketetapan minda sepanjang hayat dan pencapaian dalam dimensi emosional.

a. Komponen ini melibatkan efisiensi jantung. 5. 3. terutama oksigen. Komposisi badan Komposisi badan merujuk perkadaran jumlah lemak badan dengan berat tanpa lemak. Komponen ini merangkumi aktiviti yang melibatkan suatu jangka masa yang pendek pada intensiti yang tinggi. Kecergasan ini merangkumi lima komponen utama. Daya tahan otot Daya tahan otot didefinisikan sebagai keupayaan otot menghasilkan daya submaksimum yang berulang-ulang mengatasi rintangan atau mengekalkan kontraksi otot berterusan untuk suatu jangka masa yang panjang. Fleksibiliti perlu bagi pergerakan yang lancar dan efisien. ke otot-otot yang bekerja dan mengangkut keluar hasil buangan ketika kerja fizikal yang berterusan. iaitu: 1. Peratusan lemak badan adalah pengukuran kegemukan yang lebih baik berbanding berat badan. juga dapat mencegah daripada berlakunya kecederaan pada bahagian sendi dan otot. salur darah dan paru-paru. 2. Kekuatan otot Kekuatan otot didefinisikan sebagai keupayaan sesuatu otot atau kumpulan otot menghasilkan daya maksimum mengatasi rintangan. 5 . Komponen ini merangkumi aktiviti yang melibatkan suatu jangka masa yang panjang pada intensiti yang rendah. Fleksibiliti Fleksibiliti merujuk pergerakan sesuatu sendi melalui julat pergerakan sepenuhnya. Daya tahan kardiorespiratori Daya tahan kardiorespiratori atau kardiovaskular ini didefinisikan sebagai keupayaan untuk menghantar nutrien. Kecergasan Fizikal Berlandaskan Kesihatan Kecergasan fizikal berlandaskan kesihatan berkait rapat dengan penjagaan kesihatan diri secara keseluruhan. 4. Kelebihan lemak dalam badan amat berkaitan dengan pelbagai jenis penyakit kronik.

Menurut Breckon. 6. Jadi. 5. Harvey dan Lancaster (1994). Kecergasan ini merangkumi enam komponen. 3. promosi kesihatan ialah satu bidang yang lebih meluas daripada pendidikan kesihatan. 6 . Masa tindak balas Masa tindak balas berkait rapat dengan masa antara suatu stimulus dengan permulaan tindakan kepada stimulus tersebut. 2. Promosi Kesihatan Promosi kesihatan ialah satu istilah yang baru digunakan dan sering bertukar ganti dengan pendidikan kesihatan. Ketangkasan Ketangkasan berkait rapat dengan keupayaan mengubah haluan atau pergerakan dengan pantas dan tepat melalui ruang. Kepantasan Kepantasan didefinisikan sebagai keupayaan melakukan pergerakan dalam suatu jangka masa yang singkat. promosi kesihatan banyak menggunakan kaedah pendidikan dan pendekatan pengawalan. iaitu: 1. Koordinasi Koordinasi berkait rapat dengan keupayaan menggunakan deria seperti penglihatan dan pendengaran bersama dengan anggota badan dalam melakukan pergerakan motor dengan lancar dan tepat.b. Kuasa Kuasa berkait rapat dengan kadar melakukan sesuatu kerja. Kecergasan Berlandaskan Perlakuan Motor Kecergasan berlandaskan perlakuan motor berkait rapat dengan pencapaian kemahiran dalam aktiviti sukan. Keseimbangan Keseimbangan berkait rapat dengan keupayaan mengekalkan keseimbangan ketika dalam keadaan statik atau bergerak. 4.

Promosi kesihatan didefinisikan sebagai “sains dan seni untuk membantu seseorang mengubah gaya hidup mereka ke arah mencapai tahap kesihatan yang optimum” (O’Donnell. Bahagian sebelah kiri kontinum ini mewakili keadaan penyakit yang teruk atau kematian pramasa. mental. Bahagian sebelah kanan kontinum kesihatan pula mewakili keadaan kesihatan yang optimum atau kesejahteraan. Ahli profesional dalam bidang perubatan akan bekerja dengan mereka yang berkeadaan tidak berupaya. Di sinilah promosi kesihatan telah menunjukkan impaknya. perubatan tidak banyak membantu kita untuk terus maju ke sebelah kanan kontinum bagi menuju ke arah kesihatan optimum. kita mesti memahami konsep kontinum kesihatan yang dapat menjelaskan peranan promosi kesihatan dalam meningkatkan kesejahteraan diri. Perubatan biasanya berfokus pada bahagian sebelah kiri kontinum. a. D. sosial dan kerohanian. tetapi sering berisiko untuk mendapat penyakit. Kesihatan optimum yang dimaksudkan oleh O’Donnell ialah mencapai keseimbangan yang merangkumi dimensi fizikal. mengubah tingkah laku kesihatan kita. mengubah tingkah laku dan mewujudkan persekitaran yang dapat menyokong amalan-amalan kesihatan yang baik. emosi. mengubahkan sikap kita terhadap kesihatan. Kontinum Kesihatan Kontinum kesihatan seperti yang dipaparkan dalam rajah berikut telah diubahsuai daripada kerja-kerja John Travis. apabila seseorang pesakit telah kembali ke titik neutral sebagai hasil usaha ahli profesional perubatan menyembuhkan penyakit atau masalah kesihatan. Ahli profesional dalam bidang promosi kesihatan bekerja dengan mereka yang kelihatan sihat. dan yang paling penting. 2000). 7 . atau yang menunjukkan tanda dan simptom penyakit. 2000). M. Perubahan gaya hidup boleh berlaku dengan kombinasi usaha-usaha seperti meningkatkan kesedaran. Walau bagaimanapun. (O’Donnell. Matlamat perubatan adalah untuk membantu seseorang bagi mengelakkan kematian pramasa dan mengurangkan atau belajar untuk hidup dalam keadaan ketidakupayaan. atau mempunyai tanda dan simptom penyakit. Promosi kesihatan dapat memajukan kita ke arah kesihatan optimum dengan meningkatkan pengetahuan kita berkaitan kesihatan. Titik pertengahan kontinum ialah titik neutral yang menunjukkan seseorang itu berada dalam keadaan tidak berpenyakit ataupun tidak sejahtera. Bagi melengkapi definisi promosi kesihatan ini.

Terdapat tiga tahap pencegahan yang biasanya diterangkan dalam literatur. program promosi kesihatan cuba membantu dan memberi motivasi untuk mengubah tingkah laku kesihatan kepada yang lebih positif. Selepas mengenal pasti masalah yang dihadapi. Program promosi kesihatan bukan sekadar mengadakan kempen informasi sahaja. pencegahan penyakit bermaksud mengambil langkah-langkah positif untuk mengelak daripada menjadi sakit kemudian hari. Secara realistik. sekolah atau mana-mana tempat kita meluangkan kebanyakan daripada masa kita. organisasi. Ahli profesional dalam bidang promosi kesihatan menggalakkan mereka yang telah mempunyai tingkah laku kesihatan yang baik untuk mengekalkan serta meningkatkan lagi kesihatan diri mereka. Secara am. mengubahkan sikap. 2000. meningkatkan kemahiran. mempengaruhi nilai dan meningkatkan keupayaan untuk membuat keputusan berkaitan dengan kesihatan.OPTIMUM Kontinum kesihatan Sumber: O’Donnell. b. meningkatkan pengetahuan. program promosi kesihatan mempunyai harapan yang baik untuk berjaya dalam jangka masa panjang jika program dan perkhidmatan ini diadakan dalam komuniti. Program promosi kesihatan mengenal pasti mereka yang sihat tetapi terlibat dalam tingkah laku yang berisiko atau tingkah laku yang akan mendedahkan diri kepada penyakit berbahaya. malah program ini melibatkan percubaan untuk mengubah tingkah laku. 8 . biasanya perbincangan kita akan merangkumi pencegahan penyakit sebagai sebahagian daripada istilah promosi kesihatan. Tahap Pencegahan Apabila kita berbincang tentang promosi kesihatan.

9 . atau intervensi. Usaha-usaha ini melibatkan seseorang itu mengubah gaya hidup mereka serta mengubah tingkah laku agar mereka dapat mengamalkan gaya hidup serta tingkah laku yang lebih sihat. Pencegahan sekunder (secondary prevention) ialah mengenal pasti risiko kesihatan atau masalah awal sebelum keadaan menjadi teruk atau menjadi penyakit dan mengambil tindakan-tindakan pencegahan. mengamalkan pemakanan sihat.i. untuk menghentikan tingkah laku tersebut atau mengurangkan risiko sebelum penyakit itu dapat bertapak dalam diri seseorang. Sebagai contoh. Ahli profesional dalam bidang promosi kesihatan perlu menganjak minda mereka daripada pencegahan tertiar dan berfokus kepada mempromosikan kesihatan dan program pencegahan. Pencegahan sekunder juga dirujuk sebagai intervensi. ii. iii. Pendidik kesihatan pada peringkat sekolah mahupun komuniti perlu meningkatkan usaha untuk menggalakkan ahli masyarakat mengamalkan tingkah laku kesihatan yang lebih positif bagi mengelakkan risiko penyakit serta mengadakan program intervensi bagi mereka yang berisiko tinggi untuk mengurangkan peluang mereka menghidapi penyakit. pesakit jantung koronari yang telah menjalani pembedahan pintasan perlu menjalani program pemulihan jantung untuk meningkatkan keupayaan jantung mereka agar serangan jantung tidak berulang dengan melakukan senaman tetapi dikawal rapi oleh pakar pemulihan jantung agar mereka dapat bersenam dalam keadaan yang selamat. Pencegahan tertiar (tertiary prevention) ialah rawatan atau pemulihan selepas seseorang itu telah menghidapi penyakit. Biasanya pencegahan tertiar ini dilakukan oleh pakar perubatan. Sebagai contoh. mengamalkan seks selamat dan bersenam dengan kerap. kita cuba menggalakkan remaja supaya berhenti merokok atau mengurangkan menghisap rokok pada peringkat awal tingkah laku merokok melalui program intervensi atau program mengubah tingkah laku. pengimunan daripada penyakit seperti polio. Pemeriksaan sendiri payu dara atau pemeriksaan sendiri testikular dan ujian saringan lain termasuk dalam pencegahan sekunder. Pencegahan primer (primary prevention) ialah tindakantindakan yang diambil untuk mengurangkan risiko dan mengelak daripada penyakit sebelum ia bermula. Sebagai contoh.

Ujian fleksibiliti Protokol Penilaian Kecergasan Fizikal 1. Analisis pemakanan 4. Maklumat ini juga dijadikan bahan kajian bagi menentukan keberkesanan program intervensi dan hubung kait dengan status kesihatan diri seseorang. Analisis komposisi badan 5. Ujian dan analisis yang dijalankan adalah seperti berikut: 1. Ujian daya tahan kardiovaskular 6. Analisis darah 3.Penilaian Kecergasan Fizikal Program Penilaian dan Perundingan Kecergasan ini berfokus kepada dimensi kecergasan fizikal berlandaskan perlakuan kesihatan. Ujian kekuatan dan daya tahan otot 7. Soal Selidik Maklumat Diri dan Tahap Kesihatan Am Subjek mengisi borang maklumat diri 10 . Maklumat yang dikumpul daripada siri ujian dan analisis ini digunakan untuk merangka program intervensi bagi meningkatkan tahap kecergasan subjek yang mengambil bahagian. Soal selidik maklumat diri dan tahap kesihatan am 2. Penilaian kecergasan ini merangkumi beberapa ujian dan analisis yang berkaitan dengan komponenkomponen kecergasan berlandaskan kesihatan.

kg . yang membenarkan beban kerja ditambah secara beransur-ansur daripada ringan hingga senaman maksimum. VO 2 max diekspresikan dalam mililiter oksigen per kilogram berat badan per minit –1 –1 atau ml. tembakau. Senaman dilakukan dengan menggunakan cycle ergometer atau treadmill. tahap senaman. Subjek juga dikehendaki melengkapkan soal selidik tahap kesihatan am atau SF-36 Health Survey (Ware.Setiap subjek dikehendaki mengisi borang maklumat diri yang mengandungi maklumat demografi. penggunaan dadah. 1993) bagi mengukur tahap kesihatan am kendiri. Pengukuran seperti ini melibatkan peralatan canggih dan mahal. Ujian Daya Tahan Kardiovaskular Ujian berbasikal submaksimum YMCA Ujian makmal yang terbaik bagi mengukur daya tahan jantung dan paruparu ialah pengukuran langsung pengambilan oksigen ketika senaman pada tahap maksimum (Nieman. sejarah kesihatan. stres. 11 . Sebagai alternatif. 2. VO2 max didefinisikan sebagai kadar tertinggi pengambilan oksigen pada tahap senaman maksimum. keselamatan dan perubatan. pengukuran submaksimum digunakan sebagai penilaian daya tahan kardiovaskular dalam program ini. alkohol.min . amalan pemakanan. Ujian submaksimum digunakan bagi menganggar pengambilan oksigen maksimum atau VO2 max. Maklumat ini digunakan bagi tujuan penyelidikan berkaitan dengan tingkah laku kesihatan dan tahap kesihatan diri sebenar. 1999).

Hentikan ujian jikalau subjek menunjukkan tanda-tanda yang beliau tidak dapat meneruskan 12 . " Sentiasa periksa seting beban kerja pada cycle ergometer pada setiap tahap beban kerja. Seting perlu dilaraskan sepanjang masa ujian. bagi kadar kayuhan 50 rpm (satu detik bagi setiap jatuhan kaki). Tali penggeser akan menjadi panas semasa ujian dijalankan dan seting beban kerja akan berubah. " Sepanjang masa ujian. Selepas taklimat ini. memanaskan badan selama 3 hingga 5 minit. " Tetapkan metronome pada 100 detik seminit (100 dsm). " Tetapkan beban kerja dengan berpandukan kepada perisian komputer ujian berbasikal Monark. " Subjek berkayuh pada tahap beban kerja pertama selama 3 minit. perhatikan tanda kelesuan atau ganjil pada subjek. Rekodkan dalam komputer dan ikut arahan seting beban kerja pada tahap seterusnya. Biarkan subjek membiasakan diri pada kadar kayuhan yang ditetapkan. Peralatan Monark 828E cycle ergometer Polar Vantage pemantau kadar nadi (heart rate monitor) Alat sphygmomanometer (pengukur tekanan darah) Stethoscope Metronome Perisian komputer ujian berbasikal Monark Komputer Jam randik Protokol " Subjek diberi taklimat mengenai ujian dan risiko ujian.Ujian berbasikal submaksimum YMCA digunakan bagi menganggarkan VO2 max seseorang. Pantau kadar nadi ketika subjek mengayuh. teruskan berkayuh pada tahap beban kerja yang sama selama 1 minit lagi. subjek dikehendaki menandatangani surat kebenaran untuk diuji. terutama pada tahap permulaan. Berikut adalah peralatan dan protokol bagi pelaksanaan ujian berbasikal maksimum YMCA. Ambil bacaan kadar nadi yang terpapar pada pemantau kadar jantung dan rekodkan dalam komputer pada akhir peringkat itu. Objektif bacaan ini adalah untuk menentukan kadar nadi dalam keadaan stabil (steady state) pada tahap beban kerja ini. " Lihat pada skrin komputer bagi menentukan tahap beban kerja yang berikutnya. Tahap beban kerja ditentukan berasaskan respons kadar nadi. Jikalau berlaku keraguan tentang bacaan kadar nadi jantung. " Siapkan subjek untuk mengambil ujian dengan menentukan tempat duduk dan pasangkan alat pemantau kadar nadi pada bahagian dada. periksa kadar nadi selepas 3 hingga 4 minit berbasikal pada beban kerja yang baru. " Sekali lagi.

3. Ujian Kekuatan dan Daya Tahan Otot Tiada satu ujian yang dapat digunakan bagi mengukur kekuatan dan daya tahan otot keseluruhan kerana kekuatan dan daya tahan otot adalah spesifik kepada kumpulan otot tersebut. 13 . 1996). " Pengiraan oleh komputer memberi anggaran VO2 max subjek yang diuji. Terdapat perhubungan linear antara kadar nadi dengan beban kerja pada jeda ini bagi kebanyakan orang. dengan telapak tangan menghadap ke tilam. Dua ujian yang sering digunakan bagi menguji kekuatan dan daya tahan otot seseorang ialah ujian curlup 1 minit (abdominal) dan ujian tekan tubi. Kedua-dua belah tangan berada di sisi tubuh dalam keadaan lurus. Fitness & Appraisal (Canadian Society of Exercise Physiology. Jari tengah kedua-dua belah tangan mencecah garisan pertama (tali dilekatkan bersama pita sebagai penanda). " Letakkan pita pelekat dan tali pada tilam tangkas dalam dua barisan selari berjarak 10 cm. Tumit keduadua belah kaki sentiasa bersentuhan dengan tilam sepanjang ujian. " Rujuk Lampiran 1 bagi pengelasan prestasi. " Subjek berbaring di atas tilam tangkas dengan bahagian belakang kepala rapat pada tilam.ujian tersebut. Peralatan Jam randik Tilam tangkas Metronome Pita pelekat Pita pengukur Tali Protokol I. Ujian dilakukan dengan subjek memakai kasut. Dua bacaan kadar nadi antara 110 dengan 150 dsm pada dua beban kerja yang berlainan ini diperlukan bagi menetapkan hubungan linear antara kadar nadi dengan beban kerja subjek yang diuji. " Ujian ini berpandukan protokol Canadian Physical Activity. Kedua-dua lutut dibengkokkan pada sudut 90 darjah. Ujian Curl-Up 1 Minit " Ujian ini bertujuan mengukur daya tahan dan kekuatan otot abdomen. " Objektif ujian ini adalah untuk mendapatkan dua kadar nadi antara 110 dengan 150 dsm.

deltoid dan pektoralis major). Ujian Tekan Tubi (Lelaki) " Ujian ini bertujuan mengukur kekuatan dan daya tahan bahagian atas badan (triseps. kaki rapat dan menjengket. " Ujian ditamatkan belum cukup tempoh satu minit apabila subjek tidak berasa selesa atau tidak dapat mengikut rentak yang ditetapkan atau tidak dapat melakukan teknik yang betul (sebagai contoh. Pergerakan ini dilakukan secara perlahan dengan kadar 25 curl-up seminit. Bagi setiap curl-up. Tapak tangan sentiasa bersentuhan dengan tilam semasa pergerakan dilakukan. dan keduadua belah tangan berada di bawah kedua-dua belah bahu. Subjek akan melakukan sebanyak mungkin curl-up dalam masa seminit pada kadar 25 curl-up seminit tanpa henti. " Subjek dalam keadaan meniarap. tumit kaki tidak bersentuhan dengan tilam sebanyak dua kali berturut-turut selepas diberi amaran oleh penyelia ujian). II." Set metronome pada rentak 50 detik seminit. bersedia untuk ujian tekan tubi dengan keadaan badan lurus dan tegak. subjek akan bangun dengan “menggulung” bahagian atas badan ke hadapan agar jari tengah kedua-dua belah tangan dapat mencecah garisan kedua di atas tilam tangkas. kedua-dua belah tulang skapula mesti menyentuh tilam dan keduadua belah jari tengah mencecah garisan pertama. Semasa baring semula. " Seorang pembantu meletak tangan yang digenggam di atas lantai di bawah 14 . " Rujuk Lampiran 2 bagi pengelasan prestasi.

" Rujuk Lampiran 3 bagi pengelasan prestasi. kemudian mengangkat badannya kembali ke posisi asal. " Kesilapan lazim dilakukan subjek perempuan ialah tidak meluruskan bahagian belakang ketika melakukan tekan tubi. 15 . Subjek menurunkan badan sehingga dadanya bersentuhan dengan genggaman pembantu tersebut sambil menentukan badannya lurus. " Rujuk Lampiran 3 yang disediakan bagi pengelasan prestasi. " Skor ujian ialah jumlah tekan tubi yang dilakukan sehingga subjek berasa lesu. tekan tubi dilakukan dengan posisi lutut dibengkokkan. " Subjek perlu memastikan kedua-dua belah tangan diletakkan ke hadapan bahu sedikit semasa posisi atas supaya kedua-dua belah tangan berada betul-betul di bawah bahu semasa posisi bawah. " Kesilapan lazim yang sering berlaku ketika melakukan tekan tubi ialah tidak melurus dan menegakkan badan. Ujian Tekan Tubi (Perempuan) " Cara melakukan tekan tubi adalah sama seperti yang dilakukan oleh subjek lelaki kecuali bagi subjek perempuan. III.dada subjek. " Skor ujian ialah jumlah tekan tubi yang dilakukan sehingga subjek berasa lesu.

Otot ialah struktur utama dan mudah diubah bagi meningkatkan fleksibiliti. Ujian duduk dan jangkau ialah ujian yang sering digunakan bagi mengukur fleksibiliti. Otot yang panas dapat diregangkan dengan lebih baik dan selamat. Fleksibiliti sesuatu sendi adalah terhad sebagai akibat keketatan pada struktur tisu lembut (kapsul sendi. otot dan ligamen). Subjek juga digalakkan melakukan senaman ringan seperti berkayuh basikal atau berjalan cepat. Kedua-dua belah tapak kaki 16 . berjarak 10–12 cm antara kedua-dua belah kaki. Fitness & Appraisal (Canadian Society of Exercise Physiology.4. Peralatan Kotak pengukur fleksibiliti Pita pengukur Protokol " Subjek yang akan diuji perlu memanaskan badan dengan melakukan senaman regangan statik. 1996). Ujian ini berpandukan protokol Canadian Physical Activity. Ujian Fleksibiliti Ujian duduk dan jangkau Fleksibiliti ialah keupayaan sesuatu sendi itu bergerak lancar melalui julat pergerakan sepenuhnya. tendon. " Subjek dikehendaki menanggalkan kasut dan duduk dengan kaki berlunjur lurus. Ujian ini dipilih kerana kajian menunjukkan bahawa orang yang mempunyai masalah bahagian belakang sering mempunyai pergerakan terhad pada bahagian otot hamstring dan bahagian belakang badan.

Komposisi badan merupakan jumlah lemak relatif kepada jisim tanpa lemak dalam badan. bergerak dengan lebih efisien dan berasa yakin terhadap diri mereka sendiri. Analisis komposisi 17 . " Rujuk Lampiran 4 bagi pengelasan prestasi. Penyelia ujian memastikan tangan subjek sentiasa berada pada aras yang sama dan juga memastikan lutut subjek tidak dibengkokkan dengan meletakkan sebelah tangan ke atas lutut subjek. kita mesti menetapkan tahap komposisi badan yang sesuai untuk diri kita dan berusaha untuk mencapai dan mengekalkan tahap komposisi badan yang optimum. Untuk mencapai kesejahteraan. Analisis Komposisi Badan Pengukuran lipatan kulit menggunakan angkup Lange Komposisi badan adalah salah satu komponen kecergasan yang penting. Pengukuran tepat komposisi badan dapat membantu atlet mahupun individu yang ingin menguruskan berat badan mereka. Subjek menjangkau ke hadapan. dan kemudian bertahan pada posisi jangkauan maksimum selama 2 saat. 5.dan tumit menyentuh kotak dengan rapat. tapak tangan bersentuhan dengan kotak sejauh mungkin. Manusia yang mempunyai komposisi badan yang optimum tampak sihat. " Empat percubaan dilakukan dan skor terbaik dicatat pada cm yang hampir. " Tangan subjek diluruskan ke hadapan dan diletakkan atas tangan yang satu lagi dengan kedua-dua belah jari tangan pada aras yang sama.

Lemak yang berlebihan amat berkaitan dengan pelbagai penyakit. Bahagian yang perlu diukur ialah triseps. Lengan yang diukur hendaklah dibiarkan lurus dan tergantung secara bersahaja. Terdapat pelbagai cara untuk mengukur lemak dalam badan termasuk timbang pengukuran lipatan kulit. 1989): Triseps – Cubit lipatan kulit secara menegak pada bahagian belakang lengan atas di titik pertengahan di antara bahu dengan siku. abdomen dan paha bagi kedua-dua lelaki dan perempuan. Semua ukuran dilakukan di sebelah kanan badan dengan subjek dalam keadaan berdiri. suprailiak.badan akan memberi maklumat yang lebih tepat berkaitan dengan kandungan peratusan lemak dalam badan. " Pengukuran dilakukan di tempat berikut (Jackson & Pollock. Suprailiak – Cubit lipatan kulit pada bahagian atas dan kehadapan sedikit dari tulang pinggul sebelah kanan badan. Lipatan kulit dicubit secara condong sedikit mengikut alur lipatan semula jadi kulit pada bahagian tersebut. Peralatan Angkup lipatan kulit Lange Pita pengukur Penimbang berat Health-O-Meter Pen penanda Protokol " Pilih dan kenal pasti bahagian badan yang perlu diukur. 18 .

Tarik lipatan kulit tersebut ke atas supaya tisu otot tidak termasuk dalam lipatan kulit. Biarkan rahang kaliper mengepit lipatan kulit dan bacaan pada kaliper itu tidak berubah.5 cm di sebelah kanan pusat.29288 (jumlah empat lipatan kulit) – 0.02963 (umur) + 1.29669 (jumlah empat lipatan kulit) – 0.4072 · Rujuk Lampiran 5 bagi pengelasan komposisi badan. " Lelaki Peratusan Lemak = 0. " Lakukan tiga kali pengukuran bagi setiap tempat dan catatkan bacaan median untuk dijumlahkan.Abdomen – Cubit lipatan kulit secara menegak 2.15845 (umur) – 5. " Jumlahkan ketiga-tiga ukuran lipatan kulit dan gunakan formula yang disediakan bagi pengiraan anggaran peratusan lemak bagi lelaki dan perempuan. Paha yang diukur hendaklah dibengkokkan sedikit dan tergantung secara bersahaja.0005 (jumlah empat 2 lipatan kulit) + 0. Jangan cubit terlalu kuat. 19 .76377 " Perempuan Peratusan Lemak = 0. " Tandakan tempat yang akan diukur dengan pen penanda. " Gunakan ibu jari dan jari telunjuk untuk mencubit lipatan kulit.00043 (jumlah empat 2 lipatan kulit) + 0. Letakkan rahang kaliper yang terbuka secara tegak lurus dan ukur lipatan kulit pada jarak 1 cm dari jari-jari yang mencubit. Paha – Cubit lipatan kulit secara menegak pada bahagian hadapan paha di titik pertengahan di antara pinggul (lipatan inguinal) dengan patela (lutut).

20 . " Cucuk jari dengan lanset bagi mendapatkan setitik darah.6. juga sebagai ujian saringan bagi mengenal pasti risiko beberapa penyakit berbahaya seperti penyakit jantung. Profil darah dapat memberi maklumat berkaitan dengan tahap kesihatan individu. Peralatan Sarung tangan getah Lanset pakai buang Kapas beralkohol pakai buang Alat analisis darah Bioscanner 2000 Strip ujian kolesterol. " Sapukan titik darah pada strip ujian memenuhi bulatan putih di atas strip ujian. diabetis dan hiperkolesterolemia. trigliserid Protokol " Penyelia ujian dikehendaki memakai sarung tangan getah bagi tujuan keselamatan. glukosa. Analisis Darah Analisis darah dapat memberi profil berkaitan dengan kandungan glukosa. " Lap darah yang berlebihan pada jari dengan kertas tisu. kolesterol dan trigliserid dalam darah. " Jari subjek yang dikenal pasti untuk dicucuk dengan lanset dicuci bersih dengan menyapu kapas beralkohol.

Amalan pemakanan yang tidak sihat akan meningkatkan risiko pelbagai penyakit yang berkaitan dengan gaya hidup seperti penyakit jantung. Analisis pemakanan akan memberi maklumat berkaitan pengambilan makronutrien dan mikronutrien. hipertensi dan diabetis. " Rekod ini akan dianalisis dengan menggunakan perisian komputer Nutricalc. " Rekod bacaan pada alat analisis Bioscanner 2000. " Subjek dikehendaki merekodkan jenis makanan dan amaun makanan yang dimakan selama 3 hari (2 hari biasa. 1 hari hujung minggu). Analisis Pemakanan Pemakanan seimbang amat penting dalam penjagaan kesihatan diri. 7. 21 ." Masukkan Memo Chip yang betul pada alat analisis darah Bioscanner 2000 dan hidupkan alat tersebut. Analisis pemakanan menggunakan perisian komputer Nutricalc Peralatan Rekod Pengambilan Makanan 3 Hari Komputer Perisian komputer Nutricalc Protokol " Subjek diberi Rekod Pengambilan Makanan 3 Hari. " Masukkan strip ujian ke tempat yang disediakan dan tunggu. Maklumat ini akan dijadikan panduan bagi merancang program pemakanan yang berkualiti dan sihat bersesuaian dengan keperluan individu.

Program ini boleh dijadikan sebagai pengukur tahap kecergasan warga kampus dan dapat membantu pihak penyelaras Kampus Sejahtera membuat perancangan program-program mempromosikan kesihatan di kalangan warga kampus. Sokongan daripada semua pihak menjayakan program ini akan mengukuhkan kejayaan projek Kampus Sejahtera dan menjadikan Universiti Sains Malaysia sebagai sebuah universiti terunggul di Malaysia. Sebagai contoh.Perundingan Semua maklumat yang dikumpul hasil daripada ujian yang dijalankan diserahkan kepada pakar perunding yang terlibat dalam program ini. Rumusan Program Penilaian dan Perundingan Kecergasan Fizikal ini adalah asas kepada peningkatan tahap kecergasan warga Universiti Sains Malaysia ke arah mencapai kesejahteraan. Cadangan dan perakuan yang diberi oleh pakar perunding adalah khusus dan bersesuaian bagi subjek dan mengambil kira had yang dihadapi oleh subjek tersebut. pakar perunding kecergasan menggunakan maklumat ujian kecergasan bagi mereka bentuk program senaman yang sesuai untuk meningkatkan tahap kecergasan subjek yang diuji. 22 . Maklumat daripada analisis pemakanan pula membantu pakar pemakanan membuat cadangan untuk meningkatkan pengambilan makanan yang lebih berkualiti.

Nieman. 49: 786–792. L. Ontario: Author. “High-level wellness for man and society”. D.. MD: Aspen Publication. Boston. A. B. Canadian Society for Exercise Physiology. CA: Mayfield Publishing Company.. D. Fitness & Lifestyle Appraisal. Practical assessment of body composition. Harvey. Powers. Community Health Education: st Setting Roles and Skills for the 21 Century. R. D. (1989). dan Lancaster. Atlanta. (1996). Robbins. Gaithersburg. Exercise Testing and Prescription: A Health Related Approach. (2000). S.. Constitution of the World Health Organization. (1996). 13: 76–90. R. Boston. J.Rujukan Brekon. Mountain View. O’Donnell. GA: USDHHS (PHS) 91-50212. Donatelle. SF-36 Health Survey: Manual and Interpretation Guide. ke-6. Physical Activity and Health: A Report of the Surgeon General. (1994). Ottawa. New York: World Health Organization. C. Physician and Sports Medicine. dan Pollock. E. (1999). How to Design Worksite Health Promotion Programs. R. G. Ed. M. P. J. L. Jackson. MI: American Journal of Health Promotion. L. J. (1993). J. Needham Heights. dan Burgess. Ware. H. Jr. The Canadian Physical Activity. (1999). Ed. World Health Organization. 23 . (1947). MA: Allyn and Bacon. Access to Health. ke-4. S. dan Davis. G. US Department of Health and Human Services. American Journal of Public Health. A Wellness Way of Life. MA: Nimrod Press. (1949). Rochester Hills. M. (2000). Ed. ke-5. MA: WCB/McGraw-Hill. Dunn.

min-1 (Nieman. 1996) 24 . 1999) Lampiran 2.Lampiran Lampiran 1. Norma ujian curl-up 1 minit (Canadian Society for Exercise Physiology. Norma VO2 max dalam ml.kg-1.

1996) 25 . Norma ujian duduk dan jangkau dalam cm (Canadian Society for Exercise Physiology.Lampiran 3. Norma ujian tekan tubi (Canadian Society for Exercise Physiology. 1996) Lampiran 4.

Lampiran 5. 1999) 26 . Norma peratusan lemak badan (Nieman.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->