P. 1
ujian kecergasan pelajar

ujian kecergasan pelajar

|Views: 770|Likes:
Published by ynna9085

More info:

Published by: ynna9085 on Sep 20, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/05/2013

pdf

text

original

Siri Kampus Sejahtera (Bil. 7)

Promosi Kesihatan: Penilaian dan Perundingan Kecergasan Fizikal

Ahmad Tajuddin Othman, Ph.D. (Purdue)
Universiti Sains Malaysia

bagi pihak Sekretariat Kampus Sejahtera

© Penerbit Universiti Sains Malaysia. 2. Public health . Malaysia Ketua Pegawai Penerbitan: Akhiar Salleh Editor Pengurusan: A’watif Ahmad Pereka Bentuk dan Susun Atur Komputer: Rosman Ahmad. 2003 Hak Cipta Terpelihara. 7) ISBN 983-2514-54-1 1.Evaluation. Judul. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel. Bhd. Pusat Racun Negara Pembaca Pruf: Rosni Habib Dicetak oleh Sinaran Bros Sdn. ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik.Health promotion services. rakaman. 613 RA427.8 Penerbit Universiti Sains Malaysia 11800 USM Pulau Pinang. Siri. mekanik. Universities and colleges . fotokopi. Perpustakaan Negara Malaysia Data Pengkatalogan-dalam-Penerbitan Ahmad Tajuddin Othman Promosi kesihatan : penilaian dan perundingan kecergasan fizikal / Ahmad Tajuddin Othman. (Siri Kampus Sejahtera . . atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Penerbit Universiti Sains Malaysia. I. bil. II.

Ahmad Tajuddin Othman (Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan) Profesor Madya Abas Hj.KUMPULAN PROMOSI KESIHATAN Ahli Kumpulan Dr. Hussin (Pusat Pengajian Sains Farmasi) Profesor Madya Noryati Ismail (Pusat Pengajian Teknologi Industri) iii .

KAMPUS SEJAHTERA Program Kampus Sejahtera wujud atas kesedaran akan kepentingan aspek kesihatan serta persekitaran fizikal dan sosial yang kondusif kepada masyarakat kampus. Masyarakat kampus melakukan tugas dan fungsi harian dengan semangat sukarela. berganding bahu serta komitmen yang tinggi menggunakan potensi sedia ada secara maksimum. kekuatan organisasi dan tindakan yang inovatif. Tambahan lagi ia memerlukan penglibatan serta kerja sama dari pelbagai lapisan masyarakat kampus dan bidang kepakaran. Projek-projek kampus sejahtera yang telah dan sedang dijalankan ataupun yang dirancang untuk masa hadapan bertujuan untuk memperbaiki kesihatan (dalam konteks yang lebih luas) serta kesejahteraan masyarakat kampus melalui penambahbaikan kualiti dalam aspek-aspek seperti: ! ! ! ! ! ! kesihatan dan kecergasan keadaan tempat tinggal makanan dan premis makanan sistem jalan raya dan pengangkutan persekitaran lanskap dan ekosistem ! ! ! ! ! ! pembangunan kampus keadaan tempat kerja keselamatan dan sekuriti prasarana bagi orang kurang upaya prasarana sukan dan rekreasi aktiviti komunikasi dan dokumentasi Matlamat serta aspirasi universiti dalam membangunkan Kampus yang Sejahtera akan tercapai dengan adanya komitmen yang tinggi serta semangat sukarela dan rasa tanggungjawab dalam kalangan masyarakat kampus. Ia merupakan satu proses yang dinamik dimana proses pembangunan dan penambahbaikan berlaku secara berterusan dengan menggunakan sumber dan kepakaran yang sedia ada. “KOMITMEN DAN SEMANGAT SUKARELA ASAS KESEJAHTERAAN KAMPUS” Profesor Madya Mohamed Izham Mohamed Ibrahim Penyelaras Sekretariat Kampus Sejahtera Universiti Sains Malaysia iv . Kampus yang sejahtera adalah tempat di mana: ! ! ! ! Tubuh dan minda pelajar-pelajar dapat dipelihara dan dididik Persekitaran yang sesuai (seperti aspek prasarana dan keselamatan) untuk aktiviti pembelajaran dan bekerja Masyarakat kampus bekerja dan menghabiskan usia mereka dengan penuh ketenangan dan sentiasa dihargai Keseimbangan ekologi sebagai sumber kebanggaan dan kepuasan Proses untuk mencapai tahap kampus yang sejahtera memerlukan komitmen yang tinggi daripada pihak pengurusan universiti.

berdasarkan kelima-lima asas utama ini. Program Kampus Sejahtera menggalakkan setiap warga USM berbincang sesama mereka dalam satu pasukan tentang hal-hal pembangunan kampus. Profesor Dato’ Dzulkifli Abdul Razak Naib Canselor Universiti Sains Malaysia v . ia berhasrat menarik perhatian seluruh warga kampus bersama-sama memusatkan tanggungjawab kepada USM. kesukarelaan. iaitu menggunakan apa saja kepakaran yang sedia ada di USM untuk memantapkan lagi kajian dan tindakan yang mempunyai nilai praktis dan bukan dari aspek teori sahaja. Pertama. dan bukan tanggapan kasar sahaja. Keempat. Dimulakan pada tahun 2001. secara positif dan proaktif. Melalui dokumentasi perkongsian maklumat dapat diperluaskan dan pada masa yang sama mempermudahkan maklum balas daripada semua pihak untuk meningkatkan keberkesanan Program Kampus Sejahtera. pentingnya dokumentasi yang lengkap. bersumberkan data dan maklumat. merentasi jabatan mahupun kedudukan dan status. Penekanannya adalah kepada idea-idea baru. membantu dalam proses membangunkan kampus ini terutamanya tempat ia bekerja dan/atau belajar. insourcing. Setiap orang perlu mengambil inisiatif secara peribadi untuk memikirkan bagaimana ia boleh. bekerjasama dan berpasukan. usaha untuk menerbitkan monograf Siri Kampus Sejahtera amat dialu-alukan dan tepat dengan tujuan untuk meletakkan pembangunan USM sebagai tanggungjawab bersama ke arah sebuah Kampus Sejahtera. Ketiga. Ini untuk membolehkan langkah susulan diambil serta dipantau secara berterusan. Maka. Kelima. tanpa disuruh atau dipaksa. Setiap usaha yang ingin diambil perlu bersendikan data dan maklumat yang tepat dan jitu. ataupun hanya sebagai satu usaha akademik semata-mata. Kedua. Program ini menjadi satu pelantar untuk membolehkan setiap seorang anggota Universiti menyumbang secara langsung kepada pembangunan kampus melalui pembudayaan lima ciri utama. Ini bermaksud satu kajian teliti perlu dijalankan sebagai asas kepada tindakan dan syor yang akan dikemukakan untuk pertimbangan pihak Universiti.DARI HATI KE HATI Kampus Sejahtera di Universiti Sains Malaysia adalah satu usaha perintis yang unik.

vi .

Tahap Pencegahan Penilaian Kecergasan Fizikal 1. Ujian Kekuatan dan Daya Tahan Otot 4. Ujian Daya Tahan Kardiovaskular 3. Analisis Darah 7. Kontinum Kesihatan b. Soal Selidik Maklumat Diri dan Tahap Kesihatan Am 2. Kecergasan Fizikal Berlandaskan Kesihatan b. Ujian Fleksibiliti 5.KANDUNGAN Abstrak Objektif Pengenalan Definisi Kesihatan Kesejahteraan dan Kecergasan a. Analisis Komposisi Badan 6. Kecergasan Berlandaskan Perlakuan Motor 1 2 3 3 4 5 6 6 7 8 10 10 11 13 16 17 20 Promosi Kesihatan a. Analisis Pemakanan 21 22 22 23 24 Perundingan Rumusan Rujukan Lampiran vii .

.

Komponen-komponen kecergasan fizikal berlandaskan kesihatan ialah daya tahan kardiovaskular. 1 . persekitaran. rohani. Kecergasan fizikal berlandaskan perlakuan motor berkait rapat dengan prestasi. analisis darah. daya tahan otot. iaitu dimensi fizikal. ujian fleksibiliti. Salah satu dimensi yang selalu diutamakan ialah dimensi fizikal. Kecergasan fizikal pula berlandaskan kesihatan yang lebih menitikberatkan tahap kecergasan dan kesihatan sebagai matlamat utama. fleksibiliti dan komposisi badan. dan pekerjaan. ujian kardiovaskular submaksimum. Kecergasan fizikal dikategorikan kepada dua. mental. Perkhidmatan Penilaian dan Perundingan Kecergasan diwujudkan sebagai suatu perkhidmatan kepada warga kampus Universiti Sains Malaysia. Preskripsi senaman dan program kecergasan dapat direka bentuk dengan menggunakan maklumat yang dikumpul bagi memenuhi keperluan pelanggan yang datang mendapatkan perkhidmatan ini. sosial. analisis komposisi badan dan analisis pemakanan. Perkhidmatan ini menawarkan suatu siri ujian kecergasan yang menilai komponen-komponen kecergasan fizikal berlandaskan kesihatan. Keseimbangan antara kesemua dimensi ini dapat mewujudkan seorang insan yang harmonis. Bagi mencapai keseimbangan ini.ABSTRAK Kesejahteraan merangkumi beberapa dimensi. seseorang perlu mengubah tingkah laku kesihatan dan cara hidup kepada yang lebih sihat. terutama di kalangan atlet. emosi. Penilaian kecergasan ini merangkumi soal selidik maklumat diri. iaitu kecergasan fizikal berlandaskan perlakuan motor dan kecergasan fizikal berlandaskan kesihatan. Penilaian kecergasan komprehensif ini dapat mengenal pasti keperluan kecergasan seseorang serta menjadi asas kepada perundingan dan penasihatan bagi meningkatkan tahap kecergasan. ujian kekuatan dan daya tahan otot. kekuatan otot.

Menilai tahap kecergasan diri dan gaya hidup seseorang sebagai titik mula sebelum memulakan program latihan kecergasan.Objektif i. ii. 2 . Menyediakan perkhidmatan perundingan berkaitan dengan perlakuan kesihatan bagi memulakan gaya hidup sihat. Memberi maklumat mengenai tahap kesihatan dan hubung kait dengan perlakuan kesihatan seseorang. iii.

Jika kita melihat kepada punca kematian di negara maju pada awal abad ke-20 dan membandingkan dengan punca kematian pada akhir abad ke-20. Kesihatan fizikal merangkumi ketiadaan penyakit dan ketidakupayaan. Sebagai contoh. kita dianggap sebagai sihat. dalam satu persidangan kesihatan antarabangsa. makan makanan berlemak dan tidak dapat mengurus stres dengan baik mula meningkat sebagai akibat kemewahan dan kesenangan yang kita alami sekarang. kita akan mendapati bahawa terdapat satu anjakan daripada penyakit berjangkit kepada penyakit yang berkaitan dengan gaya hidup. penemuan vaksin dan antibiotik yang telah mengurangkan kematian sebagai akibat penyakit berjangkit dan juga telah menambahkan jangka hayat manusia. kesihatan mental dan kesihatan sosial. Definisi Kesihatan Kesihatan pada awalnya bermaksud seseorang itu tidak berpenyakit. Komponen-komponen tersebut ialah kesihatan fizikal. 2000). mental dan sosial seseorang yang menyeluruh. kanser dan penyakit serebrovaskular menjadi punca utama kematian di negara itu (Donatelle dan Davis.Pengenalan Fokus kesihatan awam telah mengalami suatu perubahan semenjak kebelakangan ini. Kesihatan mental pula bermaksud kita tidak mempunyai masalah mental dan berupaya untuk berhadapan dengan cabaran harian serta 3 . 1996). Anjakan punca kematian ini adalah sebagai hasil peningkatan sistem sanitasi. Namun. Dalam definisi ini. jika kita tidak mengalami sebarang penyakit. 1947). penyakitpenyakit yang berkait rapat dengan gaya hidup seperti penyakit jantung. pneumonia dan influenza. ancaman baru yang berkait rapat dengan gaya hidup seperti kurang bersenam. bukan hanya tidak berpenyakit atau tidak berdaya” (World Health Organization. serta bertenaga untuk melakukan kerja harian dan aktiviti waktu senggang tanpa berasa lesu. Pertubuhan Kesihatan Sedunia (WHO) telah mendefinisikan kesihatan sebagai “keadaan fizikal. Ahli profesional dalam bidang kesihatan awam telah berganjak daripada usaha mengurangkan berlakunya penyakit dan mengelak kematian pramasa kepada mengutamakan atau menggalakkan promosi kesihatan (US Department of Health and Human Services. punca utama kematian di Amerika Syarikat pada awal 1900-an adalah penyakit-penyakit berjangkit seperti tuberkulosis. terdapat tiga komponen utama yang perlu kita lihat bagi memahami maksud kesihatan. Dalam erti kata lain. Kini. Namun pada tahun 1947.

konsep kesejahteraan perlu diterapkan seawal mungkin bagi seseorang itu menghayati dimensi-dimensi kesejahteraan. kesejahteraan didefinisikan sebagai satu tahap fungsional yang dinamik dan bersepadu ke arah memaksimumkan potensi seseorang. fizikal. Kesejahteraan bukan sahaja melibatkan perlakuan kesihatan preventatif. Powers dan Burgess. 1949). Halbert Dunn pertama kali menggunakan istilah “wellness” atau kesejahteraan dalam penulisan beliau mengenai pencapaian kehidupan optimum. Kesejahteraan dan Kecergasan Pada lewat tahun 1950-an. Bagi mencapai kesihatan seperti yang ditakrifkan oleh WHO ini.berinteraksi dengan masyarakat tanpa sebarang masalah mental. Secara amnya. Kesejahteraan adalah satu ketetapan minda sepanjang hayat dan pencapaian dalam dimensi emosional. iaitu: a. promosi kesihatan dapat memainkan peranan yang penting dalam mencapai kesihatan diri yang optimum. kerohanian. tetapi peningkatan dari segi pemikiran dan sikap. bergantung kepada tanggungjawab kendiri. Kecergasan fizikal berlandaskan kesihatan b. 1999). kita perlu mengambil langkah-langkah untuk mengubah tingkah laku kesihatan serta gaya hidup bagi memperbaiki keadaan diri kita. dan sosial (Robbins. Dr. Kesihatan sosial dihuraikan sebagai keupayaan kita untuk berinteraksi dengan orang lain dan persekitaran sosial secara berkesan serta menikmati kepuasan hubungan peribadi (Nieman. sebaliknya kesejahteraan ditakrifkan sebagai suatu proses pengembangan yang sentiasa berubah menuju ke arah menjadi seseorang yang berada di tahap paling optimum (Dunn. Kecergasan fizikal berlandaskan perlakuan motor Dimensi fizikal juga merangkumi penjagaan kesihatan kendiri seperti melakukan ujian saringan berkala. Dimensi fizikal dalam konsep kesejahteraan melibatkan keupayaan operasi sistem tubuh badan. intelektual. emosi atau tingkah laku. Hal ini bermakna. mengambil langkah sepatutnya apabila sakit dan penggunaan sistem perubatan yang bersesuaian. dimensi kesejahteraan fizikal boleh digolongkan kepada dua. Oleh hal yang demikian. Kini. Beliau mentakrifkan kesihatan sebagai sesuatu yang pasif. 1999). persekitaran. 4 .

5 . 2. terutama oksigen. Kekuatan otot Kekuatan otot didefinisikan sebagai keupayaan sesuatu otot atau kumpulan otot menghasilkan daya maksimum mengatasi rintangan. Komponen ini merangkumi aktiviti yang melibatkan suatu jangka masa yang pendek pada intensiti yang tinggi. Fleksibiliti perlu bagi pergerakan yang lancar dan efisien. Daya tahan otot Daya tahan otot didefinisikan sebagai keupayaan otot menghasilkan daya submaksimum yang berulang-ulang mengatasi rintangan atau mengekalkan kontraksi otot berterusan untuk suatu jangka masa yang panjang. juga dapat mencegah daripada berlakunya kecederaan pada bahagian sendi dan otot. Fleksibiliti Fleksibiliti merujuk pergerakan sesuatu sendi melalui julat pergerakan sepenuhnya. Daya tahan kardiorespiratori Daya tahan kardiorespiratori atau kardiovaskular ini didefinisikan sebagai keupayaan untuk menghantar nutrien. Komponen ini merangkumi aktiviti yang melibatkan suatu jangka masa yang panjang pada intensiti yang rendah. Komposisi badan Komposisi badan merujuk perkadaran jumlah lemak badan dengan berat tanpa lemak.a. 4. iaitu: 1. 5. Peratusan lemak badan adalah pengukuran kegemukan yang lebih baik berbanding berat badan. Kecergasan ini merangkumi lima komponen utama. 3. ke otot-otot yang bekerja dan mengangkut keluar hasil buangan ketika kerja fizikal yang berterusan. Komponen ini melibatkan efisiensi jantung. Kelebihan lemak dalam badan amat berkaitan dengan pelbagai jenis penyakit kronik. salur darah dan paru-paru. Kecergasan Fizikal Berlandaskan Kesihatan Kecergasan fizikal berlandaskan kesihatan berkait rapat dengan penjagaan kesihatan diri secara keseluruhan.

Koordinasi Koordinasi berkait rapat dengan keupayaan menggunakan deria seperti penglihatan dan pendengaran bersama dengan anggota badan dalam melakukan pergerakan motor dengan lancar dan tepat. promosi kesihatan banyak menggunakan kaedah pendidikan dan pendekatan pengawalan. 6.b. Kecergasan ini merangkumi enam komponen. Ketangkasan Ketangkasan berkait rapat dengan keupayaan mengubah haluan atau pergerakan dengan pantas dan tepat melalui ruang. Keseimbangan Keseimbangan berkait rapat dengan keupayaan mengekalkan keseimbangan ketika dalam keadaan statik atau bergerak. Kuasa Kuasa berkait rapat dengan kadar melakukan sesuatu kerja. 3. Jadi. Masa tindak balas Masa tindak balas berkait rapat dengan masa antara suatu stimulus dengan permulaan tindakan kepada stimulus tersebut. Menurut Breckon. 5. iaitu: 1. Kecergasan Berlandaskan Perlakuan Motor Kecergasan berlandaskan perlakuan motor berkait rapat dengan pencapaian kemahiran dalam aktiviti sukan. Kepantasan Kepantasan didefinisikan sebagai keupayaan melakukan pergerakan dalam suatu jangka masa yang singkat. Promosi Kesihatan Promosi kesihatan ialah satu istilah yang baru digunakan dan sering bertukar ganti dengan pendidikan kesihatan. 2. 4. Harvey dan Lancaster (1994). 6 . promosi kesihatan ialah satu bidang yang lebih meluas daripada pendidikan kesihatan.

Di sinilah promosi kesihatan telah menunjukkan impaknya. D. Promosi kesihatan dapat memajukan kita ke arah kesihatan optimum dengan meningkatkan pengetahuan kita berkaitan kesihatan. Bahagian sebelah kiri kontinum ini mewakili keadaan penyakit yang teruk atau kematian pramasa.Promosi kesihatan didefinisikan sebagai “sains dan seni untuk membantu seseorang mengubah gaya hidup mereka ke arah mencapai tahap kesihatan yang optimum” (O’Donnell. M. atau mempunyai tanda dan simptom penyakit. sosial dan kerohanian. dan yang paling penting. Kontinum Kesihatan Kontinum kesihatan seperti yang dipaparkan dalam rajah berikut telah diubahsuai daripada kerja-kerja John Travis. Kesihatan optimum yang dimaksudkan oleh O’Donnell ialah mencapai keseimbangan yang merangkumi dimensi fizikal. Perubahan gaya hidup boleh berlaku dengan kombinasi usaha-usaha seperti meningkatkan kesedaran. Bagi melengkapi definisi promosi kesihatan ini. 2000). Titik pertengahan kontinum ialah titik neutral yang menunjukkan seseorang itu berada dalam keadaan tidak berpenyakit ataupun tidak sejahtera. Bahagian sebelah kanan kontinum kesihatan pula mewakili keadaan kesihatan yang optimum atau kesejahteraan. emosi. mengubah tingkah laku dan mewujudkan persekitaran yang dapat menyokong amalan-amalan kesihatan yang baik. tetapi sering berisiko untuk mendapat penyakit. 7 . mengubah tingkah laku kesihatan kita. Ahli profesional dalam bidang promosi kesihatan bekerja dengan mereka yang kelihatan sihat. (O’Donnell. 2000). Perubatan biasanya berfokus pada bahagian sebelah kiri kontinum. kita mesti memahami konsep kontinum kesihatan yang dapat menjelaskan peranan promosi kesihatan dalam meningkatkan kesejahteraan diri. atau yang menunjukkan tanda dan simptom penyakit. mental. apabila seseorang pesakit telah kembali ke titik neutral sebagai hasil usaha ahli profesional perubatan menyembuhkan penyakit atau masalah kesihatan. Ahli profesional dalam bidang perubatan akan bekerja dengan mereka yang berkeadaan tidak berupaya. Walau bagaimanapun. mengubahkan sikap kita terhadap kesihatan. Matlamat perubatan adalah untuk membantu seseorang bagi mengelakkan kematian pramasa dan mengurangkan atau belajar untuk hidup dalam keadaan ketidakupayaan. a. perubatan tidak banyak membantu kita untuk terus maju ke sebelah kanan kontinum bagi menuju ke arah kesihatan optimum.

Terdapat tiga tahap pencegahan yang biasanya diterangkan dalam literatur. meningkatkan kemahiran. meningkatkan pengetahuan. Ahli profesional dalam bidang promosi kesihatan menggalakkan mereka yang telah mempunyai tingkah laku kesihatan yang baik untuk mengekalkan serta meningkatkan lagi kesihatan diri mereka. Secara realistik. Secara am. mempengaruhi nilai dan meningkatkan keupayaan untuk membuat keputusan berkaitan dengan kesihatan.OPTIMUM Kontinum kesihatan Sumber: O’Donnell. 8 . 2000. program promosi kesihatan cuba membantu dan memberi motivasi untuk mengubah tingkah laku kesihatan kepada yang lebih positif. organisasi. Program promosi kesihatan bukan sekadar mengadakan kempen informasi sahaja. Tahap Pencegahan Apabila kita berbincang tentang promosi kesihatan. sekolah atau mana-mana tempat kita meluangkan kebanyakan daripada masa kita. Selepas mengenal pasti masalah yang dihadapi. b. Program promosi kesihatan mengenal pasti mereka yang sihat tetapi terlibat dalam tingkah laku yang berisiko atau tingkah laku yang akan mendedahkan diri kepada penyakit berbahaya. program promosi kesihatan mempunyai harapan yang baik untuk berjaya dalam jangka masa panjang jika program dan perkhidmatan ini diadakan dalam komuniti. pencegahan penyakit bermaksud mengambil langkah-langkah positif untuk mengelak daripada menjadi sakit kemudian hari. malah program ini melibatkan percubaan untuk mengubah tingkah laku. biasanya perbincangan kita akan merangkumi pencegahan penyakit sebagai sebahagian daripada istilah promosi kesihatan. mengubahkan sikap.

Pencegahan sekunder (secondary prevention) ialah mengenal pasti risiko kesihatan atau masalah awal sebelum keadaan menjadi teruk atau menjadi penyakit dan mengambil tindakan-tindakan pencegahan. iii. pesakit jantung koronari yang telah menjalani pembedahan pintasan perlu menjalani program pemulihan jantung untuk meningkatkan keupayaan jantung mereka agar serangan jantung tidak berulang dengan melakukan senaman tetapi dikawal rapi oleh pakar pemulihan jantung agar mereka dapat bersenam dalam keadaan yang selamat. Sebagai contoh. 9 . Pemeriksaan sendiri payu dara atau pemeriksaan sendiri testikular dan ujian saringan lain termasuk dalam pencegahan sekunder. Ahli profesional dalam bidang promosi kesihatan perlu menganjak minda mereka daripada pencegahan tertiar dan berfokus kepada mempromosikan kesihatan dan program pencegahan. Biasanya pencegahan tertiar ini dilakukan oleh pakar perubatan. pengimunan daripada penyakit seperti polio. mengamalkan pemakanan sihat. Pendidik kesihatan pada peringkat sekolah mahupun komuniti perlu meningkatkan usaha untuk menggalakkan ahli masyarakat mengamalkan tingkah laku kesihatan yang lebih positif bagi mengelakkan risiko penyakit serta mengadakan program intervensi bagi mereka yang berisiko tinggi untuk mengurangkan peluang mereka menghidapi penyakit. Sebagai contoh. mengamalkan seks selamat dan bersenam dengan kerap. ii. Sebagai contoh. kita cuba menggalakkan remaja supaya berhenti merokok atau mengurangkan menghisap rokok pada peringkat awal tingkah laku merokok melalui program intervensi atau program mengubah tingkah laku. Pencegahan tertiar (tertiary prevention) ialah rawatan atau pemulihan selepas seseorang itu telah menghidapi penyakit. untuk menghentikan tingkah laku tersebut atau mengurangkan risiko sebelum penyakit itu dapat bertapak dalam diri seseorang. atau intervensi. Pencegahan sekunder juga dirujuk sebagai intervensi.i. Usaha-usaha ini melibatkan seseorang itu mengubah gaya hidup mereka serta mengubah tingkah laku agar mereka dapat mengamalkan gaya hidup serta tingkah laku yang lebih sihat. Pencegahan primer (primary prevention) ialah tindakantindakan yang diambil untuk mengurangkan risiko dan mengelak daripada penyakit sebelum ia bermula.

Penilaian kecergasan ini merangkumi beberapa ujian dan analisis yang berkaitan dengan komponenkomponen kecergasan berlandaskan kesihatan. Maklumat yang dikumpul daripada siri ujian dan analisis ini digunakan untuk merangka program intervensi bagi meningkatkan tahap kecergasan subjek yang mengambil bahagian. Maklumat ini juga dijadikan bahan kajian bagi menentukan keberkesanan program intervensi dan hubung kait dengan status kesihatan diri seseorang. Ujian fleksibiliti Protokol Penilaian Kecergasan Fizikal 1.Penilaian Kecergasan Fizikal Program Penilaian dan Perundingan Kecergasan ini berfokus kepada dimensi kecergasan fizikal berlandaskan perlakuan kesihatan. Ujian kekuatan dan daya tahan otot 7. Soal Selidik Maklumat Diri dan Tahap Kesihatan Am Subjek mengisi borang maklumat diri 10 . Ujian daya tahan kardiovaskular 6. Analisis darah 3. Soal selidik maklumat diri dan tahap kesihatan am 2. Analisis pemakanan 4. Analisis komposisi badan 5. Ujian dan analisis yang dijalankan adalah seperti berikut: 1.

tahap senaman. 2. Ujian Daya Tahan Kardiovaskular Ujian berbasikal submaksimum YMCA Ujian makmal yang terbaik bagi mengukur daya tahan jantung dan paruparu ialah pengukuran langsung pengambilan oksigen ketika senaman pada tahap maksimum (Nieman. keselamatan dan perubatan. yang membenarkan beban kerja ditambah secara beransur-ansur daripada ringan hingga senaman maksimum. Pengukuran seperti ini melibatkan peralatan canggih dan mahal. amalan pemakanan. 11 .Setiap subjek dikehendaki mengisi borang maklumat diri yang mengandungi maklumat demografi.min . Subjek juga dikehendaki melengkapkan soal selidik tahap kesihatan am atau SF-36 Health Survey (Ware. VO2 max didefinisikan sebagai kadar tertinggi pengambilan oksigen pada tahap senaman maksimum.kg . 1999). 1993) bagi mengukur tahap kesihatan am kendiri. alkohol. pengukuran submaksimum digunakan sebagai penilaian daya tahan kardiovaskular dalam program ini. tembakau. sejarah kesihatan. Senaman dilakukan dengan menggunakan cycle ergometer atau treadmill. stres. penggunaan dadah. Maklumat ini digunakan bagi tujuan penyelidikan berkaitan dengan tingkah laku kesihatan dan tahap kesihatan diri sebenar. Ujian submaksimum digunakan bagi menganggar pengambilan oksigen maksimum atau VO2 max. VO 2 max diekspresikan dalam mililiter oksigen per kilogram berat badan per minit –1 –1 atau ml. Sebagai alternatif.

teruskan berkayuh pada tahap beban kerja yang sama selama 1 minit lagi. Peralatan Monark 828E cycle ergometer Polar Vantage pemantau kadar nadi (heart rate monitor) Alat sphygmomanometer (pengukur tekanan darah) Stethoscope Metronome Perisian komputer ujian berbasikal Monark Komputer Jam randik Protokol " Subjek diberi taklimat mengenai ujian dan risiko ujian. Biarkan subjek membiasakan diri pada kadar kayuhan yang ditetapkan. subjek dikehendaki menandatangani surat kebenaran untuk diuji. Rekodkan dalam komputer dan ikut arahan seting beban kerja pada tahap seterusnya. Selepas taklimat ini. periksa kadar nadi selepas 3 hingga 4 minit berbasikal pada beban kerja yang baru. Tali penggeser akan menjadi panas semasa ujian dijalankan dan seting beban kerja akan berubah. Berikut adalah peralatan dan protokol bagi pelaksanaan ujian berbasikal maksimum YMCA. Seting perlu dilaraskan sepanjang masa ujian. Tahap beban kerja ditentukan berasaskan respons kadar nadi. Jikalau berlaku keraguan tentang bacaan kadar nadi jantung.Ujian berbasikal submaksimum YMCA digunakan bagi menganggarkan VO2 max seseorang. " Sekali lagi. terutama pada tahap permulaan. Hentikan ujian jikalau subjek menunjukkan tanda-tanda yang beliau tidak dapat meneruskan 12 . Objektif bacaan ini adalah untuk menentukan kadar nadi dalam keadaan stabil (steady state) pada tahap beban kerja ini. Ambil bacaan kadar nadi yang terpapar pada pemantau kadar jantung dan rekodkan dalam komputer pada akhir peringkat itu. perhatikan tanda kelesuan atau ganjil pada subjek. " Lihat pada skrin komputer bagi menentukan tahap beban kerja yang berikutnya. bagi kadar kayuhan 50 rpm (satu detik bagi setiap jatuhan kaki). " Tetapkan beban kerja dengan berpandukan kepada perisian komputer ujian berbasikal Monark. " Sepanjang masa ujian. memanaskan badan selama 3 hingga 5 minit. " Siapkan subjek untuk mengambil ujian dengan menentukan tempat duduk dan pasangkan alat pemantau kadar nadi pada bahagian dada. " Subjek berkayuh pada tahap beban kerja pertama selama 3 minit. " Sentiasa periksa seting beban kerja pada cycle ergometer pada setiap tahap beban kerja. Pantau kadar nadi ketika subjek mengayuh. " Tetapkan metronome pada 100 detik seminit (100 dsm).

Kedua-dua belah tangan berada di sisi tubuh dalam keadaan lurus. " Rujuk Lampiran 1 bagi pengelasan prestasi. " Ujian ini berpandukan protokol Canadian Physical Activity. Ujian Kekuatan dan Daya Tahan Otot Tiada satu ujian yang dapat digunakan bagi mengukur kekuatan dan daya tahan otot keseluruhan kerana kekuatan dan daya tahan otot adalah spesifik kepada kumpulan otot tersebut. " Subjek berbaring di atas tilam tangkas dengan bahagian belakang kepala rapat pada tilam. Tumit keduadua belah kaki sentiasa bersentuhan dengan tilam sepanjang ujian.ujian tersebut. " Letakkan pita pelekat dan tali pada tilam tangkas dalam dua barisan selari berjarak 10 cm. Fitness & Appraisal (Canadian Society of Exercise Physiology. Kedua-dua lutut dibengkokkan pada sudut 90 darjah. " Objektif ujian ini adalah untuk mendapatkan dua kadar nadi antara 110 dengan 150 dsm. " Pengiraan oleh komputer memberi anggaran VO2 max subjek yang diuji. Jari tengah kedua-dua belah tangan mencecah garisan pertama (tali dilekatkan bersama pita sebagai penanda). 13 . Peralatan Jam randik Tilam tangkas Metronome Pita pelekat Pita pengukur Tali Protokol I. Dua bacaan kadar nadi antara 110 dengan 150 dsm pada dua beban kerja yang berlainan ini diperlukan bagi menetapkan hubungan linear antara kadar nadi dengan beban kerja subjek yang diuji. 1996). Terdapat perhubungan linear antara kadar nadi dengan beban kerja pada jeda ini bagi kebanyakan orang. 3. Ujian dilakukan dengan subjek memakai kasut. Ujian Curl-Up 1 Minit " Ujian ini bertujuan mengukur daya tahan dan kekuatan otot abdomen. Dua ujian yang sering digunakan bagi menguji kekuatan dan daya tahan otot seseorang ialah ujian curlup 1 minit (abdominal) dan ujian tekan tubi. dengan telapak tangan menghadap ke tilam.

dan keduadua belah tangan berada di bawah kedua-dua belah bahu." Set metronome pada rentak 50 detik seminit. Subjek akan melakukan sebanyak mungkin curl-up dalam masa seminit pada kadar 25 curl-up seminit tanpa henti. tumit kaki tidak bersentuhan dengan tilam sebanyak dua kali berturut-turut selepas diberi amaran oleh penyelia ujian). " Seorang pembantu meletak tangan yang digenggam di atas lantai di bawah 14 . bersedia untuk ujian tekan tubi dengan keadaan badan lurus dan tegak. kedua-dua belah tulang skapula mesti menyentuh tilam dan keduadua belah jari tengah mencecah garisan pertama. II. kaki rapat dan menjengket. deltoid dan pektoralis major). Pergerakan ini dilakukan secara perlahan dengan kadar 25 curl-up seminit. " Ujian ditamatkan belum cukup tempoh satu minit apabila subjek tidak berasa selesa atau tidak dapat mengikut rentak yang ditetapkan atau tidak dapat melakukan teknik yang betul (sebagai contoh. subjek akan bangun dengan “menggulung” bahagian atas badan ke hadapan agar jari tengah kedua-dua belah tangan dapat mencecah garisan kedua di atas tilam tangkas. Tapak tangan sentiasa bersentuhan dengan tilam semasa pergerakan dilakukan. " Rujuk Lampiran 2 bagi pengelasan prestasi. Semasa baring semula. Bagi setiap curl-up. " Subjek dalam keadaan meniarap. Ujian Tekan Tubi (Lelaki) " Ujian ini bertujuan mengukur kekuatan dan daya tahan bahagian atas badan (triseps.

" Skor ujian ialah jumlah tekan tubi yang dilakukan sehingga subjek berasa lesu. " Kesilapan lazim yang sering berlaku ketika melakukan tekan tubi ialah tidak melurus dan menegakkan badan.dada subjek. " Subjek perlu memastikan kedua-dua belah tangan diletakkan ke hadapan bahu sedikit semasa posisi atas supaya kedua-dua belah tangan berada betul-betul di bawah bahu semasa posisi bawah. " Rujuk Lampiran 3 yang disediakan bagi pengelasan prestasi. tekan tubi dilakukan dengan posisi lutut dibengkokkan. kemudian mengangkat badannya kembali ke posisi asal. Subjek menurunkan badan sehingga dadanya bersentuhan dengan genggaman pembantu tersebut sambil menentukan badannya lurus. " Skor ujian ialah jumlah tekan tubi yang dilakukan sehingga subjek berasa lesu. " Kesilapan lazim dilakukan subjek perempuan ialah tidak meluruskan bahagian belakang ketika melakukan tekan tubi. Ujian Tekan Tubi (Perempuan) " Cara melakukan tekan tubi adalah sama seperti yang dilakukan oleh subjek lelaki kecuali bagi subjek perempuan. 15 . III. " Rujuk Lampiran 3 bagi pengelasan prestasi.

Peralatan Kotak pengukur fleksibiliti Pita pengukur Protokol " Subjek yang akan diuji perlu memanaskan badan dengan melakukan senaman regangan statik. Fleksibiliti sesuatu sendi adalah terhad sebagai akibat keketatan pada struktur tisu lembut (kapsul sendi. otot dan ligamen). berjarak 10–12 cm antara kedua-dua belah kaki. tendon. Otot yang panas dapat diregangkan dengan lebih baik dan selamat. " Subjek dikehendaki menanggalkan kasut dan duduk dengan kaki berlunjur lurus. 1996). Ujian duduk dan jangkau ialah ujian yang sering digunakan bagi mengukur fleksibiliti.4. Subjek juga digalakkan melakukan senaman ringan seperti berkayuh basikal atau berjalan cepat. Ujian ini dipilih kerana kajian menunjukkan bahawa orang yang mempunyai masalah bahagian belakang sering mempunyai pergerakan terhad pada bahagian otot hamstring dan bahagian belakang badan. Fitness & Appraisal (Canadian Society of Exercise Physiology. Ujian Fleksibiliti Ujian duduk dan jangkau Fleksibiliti ialah keupayaan sesuatu sendi itu bergerak lancar melalui julat pergerakan sepenuhnya. Ujian ini berpandukan protokol Canadian Physical Activity. Otot ialah struktur utama dan mudah diubah bagi meningkatkan fleksibiliti. Kedua-dua belah tapak kaki 16 .

" Empat percubaan dilakukan dan skor terbaik dicatat pada cm yang hampir. Analisis komposisi 17 . dan kemudian bertahan pada posisi jangkauan maksimum selama 2 saat. Penyelia ujian memastikan tangan subjek sentiasa berada pada aras yang sama dan juga memastikan lutut subjek tidak dibengkokkan dengan meletakkan sebelah tangan ke atas lutut subjek. " Tangan subjek diluruskan ke hadapan dan diletakkan atas tangan yang satu lagi dengan kedua-dua belah jari tangan pada aras yang sama. Komposisi badan merupakan jumlah lemak relatif kepada jisim tanpa lemak dalam badan.dan tumit menyentuh kotak dengan rapat. Manusia yang mempunyai komposisi badan yang optimum tampak sihat. Subjek menjangkau ke hadapan. " Rujuk Lampiran 4 bagi pengelasan prestasi. 5. Analisis Komposisi Badan Pengukuran lipatan kulit menggunakan angkup Lange Komposisi badan adalah salah satu komponen kecergasan yang penting. bergerak dengan lebih efisien dan berasa yakin terhadap diri mereka sendiri. kita mesti menetapkan tahap komposisi badan yang sesuai untuk diri kita dan berusaha untuk mencapai dan mengekalkan tahap komposisi badan yang optimum. tapak tangan bersentuhan dengan kotak sejauh mungkin. Pengukuran tepat komposisi badan dapat membantu atlet mahupun individu yang ingin menguruskan berat badan mereka. Untuk mencapai kesejahteraan.

Lemak yang berlebihan amat berkaitan dengan pelbagai penyakit. Semua ukuran dilakukan di sebelah kanan badan dengan subjek dalam keadaan berdiri. Lengan yang diukur hendaklah dibiarkan lurus dan tergantung secara bersahaja. abdomen dan paha bagi kedua-dua lelaki dan perempuan. " Pengukuran dilakukan di tempat berikut (Jackson & Pollock. Terdapat pelbagai cara untuk mengukur lemak dalam badan termasuk timbang pengukuran lipatan kulit. suprailiak. 1989): Triseps – Cubit lipatan kulit secara menegak pada bahagian belakang lengan atas di titik pertengahan di antara bahu dengan siku.badan akan memberi maklumat yang lebih tepat berkaitan dengan kandungan peratusan lemak dalam badan. Bahagian yang perlu diukur ialah triseps. Suprailiak – Cubit lipatan kulit pada bahagian atas dan kehadapan sedikit dari tulang pinggul sebelah kanan badan. Peralatan Angkup lipatan kulit Lange Pita pengukur Penimbang berat Health-O-Meter Pen penanda Protokol " Pilih dan kenal pasti bahagian badan yang perlu diukur. Lipatan kulit dicubit secara condong sedikit mengikut alur lipatan semula jadi kulit pada bahagian tersebut. 18 .

Paha yang diukur hendaklah dibengkokkan sedikit dan tergantung secara bersahaja.Abdomen – Cubit lipatan kulit secara menegak 2.29669 (jumlah empat lipatan kulit) – 0. 19 . Jangan cubit terlalu kuat.15845 (umur) – 5.4072 · Rujuk Lampiran 5 bagi pengelasan komposisi badan. " Gunakan ibu jari dan jari telunjuk untuk mencubit lipatan kulit.5 cm di sebelah kanan pusat.00043 (jumlah empat 2 lipatan kulit) + 0. Biarkan rahang kaliper mengepit lipatan kulit dan bacaan pada kaliper itu tidak berubah. Letakkan rahang kaliper yang terbuka secara tegak lurus dan ukur lipatan kulit pada jarak 1 cm dari jari-jari yang mencubit. Tarik lipatan kulit tersebut ke atas supaya tisu otot tidak termasuk dalam lipatan kulit.02963 (umur) + 1.0005 (jumlah empat 2 lipatan kulit) + 0.76377 " Perempuan Peratusan Lemak = 0. " Tandakan tempat yang akan diukur dengan pen penanda. " Lakukan tiga kali pengukuran bagi setiap tempat dan catatkan bacaan median untuk dijumlahkan. Paha – Cubit lipatan kulit secara menegak pada bahagian hadapan paha di titik pertengahan di antara pinggul (lipatan inguinal) dengan patela (lutut). " Jumlahkan ketiga-tiga ukuran lipatan kulit dan gunakan formula yang disediakan bagi pengiraan anggaran peratusan lemak bagi lelaki dan perempuan.29288 (jumlah empat lipatan kulit) – 0. " Lelaki Peratusan Lemak = 0.

Analisis Darah Analisis darah dapat memberi profil berkaitan dengan kandungan glukosa. 20 . juga sebagai ujian saringan bagi mengenal pasti risiko beberapa penyakit berbahaya seperti penyakit jantung. " Sapukan titik darah pada strip ujian memenuhi bulatan putih di atas strip ujian. diabetis dan hiperkolesterolemia. " Jari subjek yang dikenal pasti untuk dicucuk dengan lanset dicuci bersih dengan menyapu kapas beralkohol. " Cucuk jari dengan lanset bagi mendapatkan setitik darah. " Lap darah yang berlebihan pada jari dengan kertas tisu. Peralatan Sarung tangan getah Lanset pakai buang Kapas beralkohol pakai buang Alat analisis darah Bioscanner 2000 Strip ujian kolesterol. kolesterol dan trigliserid dalam darah. Profil darah dapat memberi maklumat berkaitan dengan tahap kesihatan individu. glukosa. trigliserid Protokol " Penyelia ujian dikehendaki memakai sarung tangan getah bagi tujuan keselamatan.6.

Amalan pemakanan yang tidak sihat akan meningkatkan risiko pelbagai penyakit yang berkaitan dengan gaya hidup seperti penyakit jantung. Analisis Pemakanan Pemakanan seimbang amat penting dalam penjagaan kesihatan diri. 7. Analisis pemakanan menggunakan perisian komputer Nutricalc Peralatan Rekod Pengambilan Makanan 3 Hari Komputer Perisian komputer Nutricalc Protokol " Subjek diberi Rekod Pengambilan Makanan 3 Hari. 21 . " Masukkan strip ujian ke tempat yang disediakan dan tunggu. Analisis pemakanan akan memberi maklumat berkaitan pengambilan makronutrien dan mikronutrien. 1 hari hujung minggu). " Rekod bacaan pada alat analisis Bioscanner 2000." Masukkan Memo Chip yang betul pada alat analisis darah Bioscanner 2000 dan hidupkan alat tersebut. Maklumat ini akan dijadikan panduan bagi merancang program pemakanan yang berkualiti dan sihat bersesuaian dengan keperluan individu. hipertensi dan diabetis. " Rekod ini akan dianalisis dengan menggunakan perisian komputer Nutricalc. " Subjek dikehendaki merekodkan jenis makanan dan amaun makanan yang dimakan selama 3 hari (2 hari biasa.

Program ini boleh dijadikan sebagai pengukur tahap kecergasan warga kampus dan dapat membantu pihak penyelaras Kampus Sejahtera membuat perancangan program-program mempromosikan kesihatan di kalangan warga kampus. Rumusan Program Penilaian dan Perundingan Kecergasan Fizikal ini adalah asas kepada peningkatan tahap kecergasan warga Universiti Sains Malaysia ke arah mencapai kesejahteraan. 22 .Perundingan Semua maklumat yang dikumpul hasil daripada ujian yang dijalankan diserahkan kepada pakar perunding yang terlibat dalam program ini. Sebagai contoh. pakar perunding kecergasan menggunakan maklumat ujian kecergasan bagi mereka bentuk program senaman yang sesuai untuk meningkatkan tahap kecergasan subjek yang diuji. Cadangan dan perakuan yang diberi oleh pakar perunding adalah khusus dan bersesuaian bagi subjek dan mengambil kira had yang dihadapi oleh subjek tersebut. Sokongan daripada semua pihak menjayakan program ini akan mengukuhkan kejayaan projek Kampus Sejahtera dan menjadikan Universiti Sains Malaysia sebagai sebuah universiti terunggul di Malaysia. Maklumat daripada analisis pemakanan pula membantu pakar pemakanan membuat cadangan untuk meningkatkan pengambilan makanan yang lebih berkualiti.

Access to Health. Dunn. Constitution of the World Health Organization. E. Harvey. Gaithersburg. Ed. Canadian Society for Exercise Physiology. J. ke-5.. Powers. Ware. 13: 76–90. R. (1989). Boston. Robbins. P. L. dan Burgess. Nieman. Exercise Testing and Prescription: A Health Related Approach. J. M. (1996). G. (2000). D. World Health Organization. R. Ontario: Author. MA: WCB/McGraw-Hill. O’Donnell. Jackson. Atlanta. MA: Allyn and Bacon. MA: Nimrod Press. Practical assessment of body composition. S. MI: American Journal of Health Promotion. Ed. Mountain View. MD: Aspen Publication. D. Rochester Hills. (1993). Physician and Sports Medicine. Jr. dan Davis. Boston. American Journal of Public Health. Ed. Needham Heights. H. Donatelle. A. M.Rujukan Brekon.. SF-36 Health Survey: Manual and Interpretation Guide. L. “High-level wellness for man and society”. (1949). New York: World Health Organization. (1999). D. B. dan Pollock. Community Health Education: st Setting Roles and Skills for the 21 Century. Physical Activity and Health: A Report of the Surgeon General. The Canadian Physical Activity. J. US Department of Health and Human Services. (1947). S. Fitness & Lifestyle Appraisal. (1994). (1996). (1999). GA: USDHHS (PHS) 91-50212. J. ke-6. (2000). 49: 786–792. G. L. C. 23 .. How to Design Worksite Health Promotion Programs. CA: Mayfield Publishing Company. R. dan Lancaster. A Wellness Way of Life. Ottawa. ke-4.

min-1 (Nieman. 1999) Lampiran 2. Norma VO2 max dalam ml.kg-1. Norma ujian curl-up 1 minit (Canadian Society for Exercise Physiology.Lampiran Lampiran 1. 1996) 24 .

Norma ujian duduk dan jangkau dalam cm (Canadian Society for Exercise Physiology. Norma ujian tekan tubi (Canadian Society for Exercise Physiology. 1996) 25 . 1996) Lampiran 4.Lampiran 3.

Norma peratusan lemak badan (Nieman. 1999) 26 .Lampiran 5.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->