RUMUSAN

Perniagaan saya telah mengamalkan konsep, prinsip dan andaian perakaunan berikut dalam merekod urus niaga dalam buku-buku perakaunan: Kos Sejarah : Konsep Kos Sejarah telah digunakan untuk merekod Aset Bukan Semasa dalam kunci kira kira. Wang Sebagai Ukuran : Semua urus niaga direkodkan dalam nilai Ringgit Malaysia (RM). Ini selaras dengan konsep Wang Sebagai Ukuran. Konservatisme : Stok akhir dinilaikan mengikut nilai terendah antara harga kos dengan harga pasaran. Catatan Bergu : Semua perekodan urus niaga ke dalam lejer menggunakan prinsip sistem catatan bergu.