2: Keluk Kemungkinan Pengeluaran

Keluk Kemungkinan Pengeluaran (KKP) dan Kos Melepas  KKP menunjukkan kombinasi dua barangan

yang boleh dikeluarkan oleh ekonomi.  Kos Melepas Malar (Konstan) – satu KKP yang bergaris lurus sebab kos melepas adalah sama (1:1).  Kos Melepas Meningkat – satu KKP yang cembung keluar sebab semakin banyak sesuatu barang itu dikeluarkan, kos melepas semakin meningkat.

Keluk Kemungkinan Pengeluaran Bergaris Lurus: Kos Melepas Malar/Konstan .

Pengiraan Kos Melepas (Malar) Dari titik A ke titik B: Kos melepas = 10.000 = 1 komputer bagi setiap set TV  Dari titik B ke titik C: Kos melepas = 10.000/10.000 = 1 komputer bagi setiap set TV  Begitu juga dari titik C ke D dan seterusnya dari titik E ke F di mana pada setiap titik pengeluaran kos melepas adalah sama – kos melepas malar  .000/10.

KKP: Kos Melepas Meningkat .

000 = 1.Pengiraan Kos Melepas (Meningkat) Dari titik A ke titik B: Kos melepas = 10.25 komputer bagi setiap TV  .5 komputer bagi setiap set TV  Dari titik B ke titik C: Kos melepas = 15.000 = 0.000/20.000/20.75 komputer bagi setiap set TV Dari titik C ke titik D:  Kos melepas = 25.000/20.000 = 0.

 Bagi kebanyakan barang.Hukum Kos Melepas Meningkat Dalam dunia sebenar. kos melepas bertambah semakin banyak barang tersebut dikeluarkan. semua KKP adalah cembung keluar. dikeluarkan  .

 .  Sumber Tidak Digunakan: Sumber tidak digunakan sepenuhnya seperti buruh yang menganggur.  Ketidakcekapan: Keadaan dimana output yang dikeluarkan dengan sumber dan teknologi yang diberikan dibawah tahap output maksimum.Konsep Ekonomi dalam KKP Kecekapan: Keadaan dimana output maksimum dikeluarkan dengan sumber dan teknologi yang diberikan.

 Teknologi: Kemahiran dan pengetahuan mengenai penggunaan sumber dalam pengeluaran. .Konsep Ekonomi dalam KKP  Pertumbuhan Ekonomi: Daya pengeluaran yang bertambah disebabkan oleh sumber yang meningkat atau kemajuan dalam teknologi.

dan Sumber Tidak Digunakan dalam Rangka Kerja KKP . Ketidakcekapan.Kecekapan.

Pertumbuhan Ekonomi dalam Rangka Kerja KKP .

bagaimana barang tersebut hendak dihasilkan dan untuk siapa hendak dihasilkan. .Sistem-sistem Ekonomi  Cara dimana masyarakat memutuskan apa barang yang hendak dihasilkan.

Persoalan Ekonomi Apa yang akan dihasilkan?  Bagaimana akan dihasilkan?  Untuk siapa akan dihasilkan?  Dimana di atas KKP ekonomi akan beroperasi?  Apakah bentuk perdagangan?  Apakah fungsi harga?  .

 Kita merujuk kepada dua sistem utama ini sebagai Sosialis dan Kapitalis.Sistem-sistem Ekonomi dan KKP  Terdapat beratus-ratus negara tetapi cuma ada dua sistem ekonomi yang utama di dunia.  Kebanyakan negara memilih ciri-ciri daripada kedua-dua sistem ekonomi ini. .

peruntukan sumber oleh pasaran dan pembuatan keputusan yang desentralisasikan. Contoh negara yang mengamalkan Ekonomi Kapitalis Campuran adalah Amerika Syarikat. .Ekonomi Kapitalis Campuran   Satu sistem ekonomi yang bercirikan pemilikan persendirian secara besar-besaran semua faktor-faktor pengeluaran. Kebanyakan aktiviti berlaku dalam sektor swasta tetapi kerajaan memainkan peranan yang besar sebagai regulator.

 . Siapa atau Apa yang Menentukan Dimana Ekonomi di atas KKP? Golongan Kapitalis: Pasaran yang memutuskan Golongan Sosialis: Pasaran tidak membuat keputusan tetapi Kerajaan yang kebiasaannya membuat keputusan.

 Sistem Sosialis: Kerajaan mempunyai peranan yang besar dalam menentukan apa yang akan dikeluarkan.Apa Barangan yang akan Dihasilkan?  Persoalan sebenarnya “Dimana di atas KKP ekonomi akan beroperasi?”  Sistem Kapitalis: Pasaran akan menentukan apa barangan yang akan dikeluarkan. .

Bagaimana Barangan akan Dihasilkan?  Dibawah Kapitalis. kerajaan menentukan apa yang akan dikeluarkan.  Dibawah Sosialis. . ia ditentukan oleh pengeluar-pengeluar swasta.

 Dibawah Sosialis.Untuk Siapa Barangan akan Dihasilkan?  Dibawah Kapitalis. kerajaan mengawal siapa yang mendapat barangan apa. barangan akan dikeluarkan untuk mereka yang mampu dan sanggup untuk membayar harga yang ditetapkan untuk barangan tersebut. .

 Dibawah Sosialis. keduadua pihak mendapat faedah daripada perdagangan. . perdagangan membuat seseorang lebih baik diatas kesengsaraan orang lain.Perdagangan  Dibawah Kapitalis.

Harga Dibawah sistem Kapitalis:  Harga digunakan untuk mencatu barangan dan perkhidmatan  Harga memberikan maklumat mengenai barangan dan perkhidmatan  Harga merupakan insentif untuk respon kepada maklumat .

 Berapa banyak dikeluarkan bergantung kepada mekanisme pasaran. .  Berapa banyak dikeluarkan juga tidak terlalu berlebihan (membazir) dan terlalu berkurangan sehingga menjejaskan keperluan manusia.SISTEM EKONOMI ISLAM Ciri-ciri utama sistem ekonomi Islam:  Apa dan berapa yang perlu dikeluarkan?  Semua barangan mendatangkan faedah. Dilarang mengeluarkan barangan yang dilarang (diharamkan).

 Kerajaan bertanggungjawab mengutip hasil melalui zakat dan cukai seperti jizyah dan kharaj dan mengagihkannnya semula kepada golongan miskin. Bagaimana dikeluarkan?  Apa sahaja cara yang tidak menjejaskan kepentingan umum (seperti pengeluaran yang tidak menghasilkan pencemaran).  Kerajaan campurtangan dalam memastikan perjalanan ekonomi tidak menyalahi ajaran Islam.  Dikeluarkan untuk individu dan masyarakat. .  Untuk siapa dikeluarkan?  Ditentukan oleh permintaan dan penawaran.

 Keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat  Ekonomi Islam mementingkan kedua-duanya (individu dan masyarakat) dan individu bebas menentukan kegiatan ekonomi masing-masing. kerajaan memastikan kegiatan tidak bertentangan dan hasil akan diagihkan kepada masyarakat melalui sistem zakat. Baik dibalas syurga dan buruk dibalas neraka.Ciri-ciri tambahan yang lain:  Matlamat  Segala aktiviti bermatlamatkan kejayaan (al-falah) di dunia dan akhirat. .

undang-undang (syariat) dan akhlak (moral).  Kegiatan individu tertakluk kepada tauhid. Hak milik umum seperti tanah wakaf. syariat dan akhlak Islam  Segala tindakan yang dilakukan oleh agen ekonomi tertakluk kepada ketuhanan (percayakan Allah Yang Esa). jalanraya. . Hak milik individu dan hak milik umum  Individu bebas mendapatkan harta sebagai hak milik individu selagi tidak bertentangan dengan Islam. sungai dll adalah hak milik umum.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful