2: Keluk Kemungkinan Pengeluaran

Keluk Kemungkinan Pengeluaran (KKP) dan Kos Melepas  KKP menunjukkan kombinasi dua barangan

yang boleh dikeluarkan oleh ekonomi.  Kos Melepas Malar (Konstan) – satu KKP yang bergaris lurus sebab kos melepas adalah sama (1:1).  Kos Melepas Meningkat – satu KKP yang cembung keluar sebab semakin banyak sesuatu barang itu dikeluarkan, kos melepas semakin meningkat.

Keluk Kemungkinan Pengeluaran Bergaris Lurus: Kos Melepas Malar/Konstan .

000/10.000/10.Pengiraan Kos Melepas (Malar) Dari titik A ke titik B: Kos melepas = 10.000 = 1 komputer bagi setiap set TV  Begitu juga dari titik C ke D dan seterusnya dari titik E ke F di mana pada setiap titik pengeluaran kos melepas adalah sama – kos melepas malar  .000 = 1 komputer bagi setiap set TV  Dari titik B ke titik C: Kos melepas = 10.

KKP: Kos Melepas Meningkat .

75 komputer bagi setiap set TV Dari titik C ke titik D:  Kos melepas = 25.000/20.Pengiraan Kos Melepas (Meningkat) Dari titik A ke titik B: Kos melepas = 10.000 = 1.000/20.000/20.5 komputer bagi setiap set TV  Dari titik B ke titik C: Kos melepas = 15.000 = 0.000 = 0.25 komputer bagi setiap TV  .

Hukum Kos Melepas Meningkat Dalam dunia sebenar. dikeluarkan  . semua KKP adalah cembung keluar. kos melepas bertambah semakin banyak barang tersebut dikeluarkan.  Bagi kebanyakan barang.

 Sumber Tidak Digunakan: Sumber tidak digunakan sepenuhnya seperti buruh yang menganggur.  .Konsep Ekonomi dalam KKP Kecekapan: Keadaan dimana output maksimum dikeluarkan dengan sumber dan teknologi yang diberikan.  Ketidakcekapan: Keadaan dimana output yang dikeluarkan dengan sumber dan teknologi yang diberikan dibawah tahap output maksimum.

Konsep Ekonomi dalam KKP  Pertumbuhan Ekonomi: Daya pengeluaran yang bertambah disebabkan oleh sumber yang meningkat atau kemajuan dalam teknologi. .  Teknologi: Kemahiran dan pengetahuan mengenai penggunaan sumber dalam pengeluaran.

Ketidakcekapan. dan Sumber Tidak Digunakan dalam Rangka Kerja KKP .Kecekapan.

Pertumbuhan Ekonomi dalam Rangka Kerja KKP .

. bagaimana barang tersebut hendak dihasilkan dan untuk siapa hendak dihasilkan.Sistem-sistem Ekonomi  Cara dimana masyarakat memutuskan apa barang yang hendak dihasilkan.

Persoalan Ekonomi Apa yang akan dihasilkan?  Bagaimana akan dihasilkan?  Untuk siapa akan dihasilkan?  Dimana di atas KKP ekonomi akan beroperasi?  Apakah bentuk perdagangan?  Apakah fungsi harga?  .

 Kebanyakan negara memilih ciri-ciri daripada kedua-dua sistem ekonomi ini. .  Kita merujuk kepada dua sistem utama ini sebagai Sosialis dan Kapitalis.Sistem-sistem Ekonomi dan KKP  Terdapat beratus-ratus negara tetapi cuma ada dua sistem ekonomi yang utama di dunia.

peruntukan sumber oleh pasaran dan pembuatan keputusan yang desentralisasikan.Ekonomi Kapitalis Campuran   Satu sistem ekonomi yang bercirikan pemilikan persendirian secara besar-besaran semua faktor-faktor pengeluaran. Contoh negara yang mengamalkan Ekonomi Kapitalis Campuran adalah Amerika Syarikat. Kebanyakan aktiviti berlaku dalam sektor swasta tetapi kerajaan memainkan peranan yang besar sebagai regulator. .

 . Siapa atau Apa yang Menentukan Dimana Ekonomi di atas KKP? Golongan Kapitalis: Pasaran yang memutuskan Golongan Sosialis: Pasaran tidak membuat keputusan tetapi Kerajaan yang kebiasaannya membuat keputusan.

.Apa Barangan yang akan Dihasilkan?  Persoalan sebenarnya “Dimana di atas KKP ekonomi akan beroperasi?”  Sistem Kapitalis: Pasaran akan menentukan apa barangan yang akan dikeluarkan.  Sistem Sosialis: Kerajaan mempunyai peranan yang besar dalam menentukan apa yang akan dikeluarkan.

ia ditentukan oleh pengeluar-pengeluar swasta. kerajaan menentukan apa yang akan dikeluarkan.  Dibawah Sosialis.Bagaimana Barangan akan Dihasilkan?  Dibawah Kapitalis. .

barangan akan dikeluarkan untuk mereka yang mampu dan sanggup untuk membayar harga yang ditetapkan untuk barangan tersebut.  Dibawah Sosialis.Untuk Siapa Barangan akan Dihasilkan?  Dibawah Kapitalis. kerajaan mengawal siapa yang mendapat barangan apa. .

. perdagangan membuat seseorang lebih baik diatas kesengsaraan orang lain.  Dibawah Sosialis. keduadua pihak mendapat faedah daripada perdagangan.Perdagangan  Dibawah Kapitalis.

Harga Dibawah sistem Kapitalis:  Harga digunakan untuk mencatu barangan dan perkhidmatan  Harga memberikan maklumat mengenai barangan dan perkhidmatan  Harga merupakan insentif untuk respon kepada maklumat .

SISTEM EKONOMI ISLAM Ciri-ciri utama sistem ekonomi Islam:  Apa dan berapa yang perlu dikeluarkan?  Semua barangan mendatangkan faedah. Dilarang mengeluarkan barangan yang dilarang (diharamkan). .  Berapa banyak dikeluarkan juga tidak terlalu berlebihan (membazir) dan terlalu berkurangan sehingga menjejaskan keperluan manusia.  Berapa banyak dikeluarkan bergantung kepada mekanisme pasaran.

 Untuk siapa dikeluarkan?  Ditentukan oleh permintaan dan penawaran. . Bagaimana dikeluarkan?  Apa sahaja cara yang tidak menjejaskan kepentingan umum (seperti pengeluaran yang tidak menghasilkan pencemaran).  Kerajaan campurtangan dalam memastikan perjalanan ekonomi tidak menyalahi ajaran Islam.  Kerajaan bertanggungjawab mengutip hasil melalui zakat dan cukai seperti jizyah dan kharaj dan mengagihkannnya semula kepada golongan miskin.  Dikeluarkan untuk individu dan masyarakat.

Ciri-ciri tambahan yang lain:  Matlamat  Segala aktiviti bermatlamatkan kejayaan (al-falah) di dunia dan akhirat.  Keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat  Ekonomi Islam mementingkan kedua-duanya (individu dan masyarakat) dan individu bebas menentukan kegiatan ekonomi masing-masing. . Baik dibalas syurga dan buruk dibalas neraka. kerajaan memastikan kegiatan tidak bertentangan dan hasil akan diagihkan kepada masyarakat melalui sistem zakat.

jalanraya. Hak milik umum seperti tanah wakaf. sungai dll adalah hak milik umum.  Kegiatan individu tertakluk kepada tauhid. undang-undang (syariat) dan akhlak (moral). syariat dan akhlak Islam  Segala tindakan yang dilakukan oleh agen ekonomi tertakluk kepada ketuhanan (percayakan Allah Yang Esa). Hak milik individu dan hak milik umum  Individu bebas mendapatkan harta sebagai hak milik individu selagi tidak bertentangan dengan Islam. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful