UJIAN DIAGNOSTIK BAHASA MELAYU BERTULIS

NAMA : TARIKH : MASA KELAS : :

100

Ujian Diagnostik Bahasa Melayu Bertulis (SKEMA) KEMAHIRAN 1 : Nama huruf kecil ARAHAN GURU : Tulis huruf yang disebut oleh guru.

b

c

d

f

g

h

j

k

l

m S

n

p

q

r

t

v

w

y

z

Ujian 2
10

Arahan :Tulis huruf yang disebut oleh guru. 10 .

10 .Ujian Diagnostik Bahasa Melayu Bertulis KEMAHIRAN 1 : Nama huruf kecil ARAHAN GURU : Tulis huruf yang disebut oleh guru.

U jian Diagnostik Bahasa Melayu Bertulis (SKEMA) KEMAHIRAN 1 : Nama huruf besar ARAHAN GURU : Tulis huruf yang disebut oleh guru. B C D F G H J K L M N P Q R S T V W Y Z 10 .

Ujian 3 Arahan: Tulis huruf berdasarkan contoh yang diberikan. a e i o u A E I O U 10 .

10 .Ujian Diagnostik Bahasa Melayu Bertulis KEMAHIRAN 1 : Membentuk huruf ARAHAN GURU : Sambung titik-titik dibawah untuk membentuk huruf dan warnakan.

1) buku 2) susu 3) bola 4) kaki 5) labu 10 .Ujian Diagnostik Bahasa Melayu Bertulis KEMAHIRAN 1 : Suku kata KV KV ARAHAN GURU : Tulis semula suku kata KV KV berdasarkan contoh yang diberikan.

Ujian Diagnostik Bahasa Melayu Bertulis KEMAHIRAN 1 : Persedian pra menulis ARAHAN GURU : Sila sambung titik-titik bagi bentuk berikut. .

10 .

Ujian Diagnostik Bahasa Melayu Bertulis (SKEMA) KEMAHIRAN 1 : Suku kata KV KV ARAHAN GURU : Tulis semula suku kata KV KV berdasarkan contoh yang diberi 5) buku buku 6) susu susu 7) bola bola 8) kaki kaki 5) labu labu .

Ujian Diagnostik Bahasa Melayu Bertulis (SKEMA) KEMAHIRAN 1 : Nama huruf kecil ARAHAN GURU : Tulis huruf berdasarkan contoh yang diberikan a a e e i i o o u u A A E E I I O O U U .

Ujian Diagnostik Bahasa Melayu Bertulis (SKEMA) KEMAHIRAN 1 : Mengisi tempat kosong ARAHAN GURU : Isi tempat kosong dibawah kemudian warnakan gambar ayam ikan .

gajah lembu .

Ujian Diagnostik Bahasa Melayu Bertulis KEMAHIRAN 1 : Mengisi tempat kosong ARAHAN GURU : Isi tempat kosong dibawah kemudian warnakan gambar _ _ _ _ _ _ _ _ .

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

. Perakuan Guru Pendidikan Khas: Pengesahan Guru Besar: (Cop Rasmi Sekolah) .......... ii............... i......... (KEMAHIRAN MENULIS) Aras Tinggi BIL.......... kecil................... 1 PERKARA ITEM SKOR CATATAN Menulis 20 huruf konsonan 20 huruf konsonan kecil yang disebut oleh guru.....BORANG SKOR INDIVIDU (BSI) Nama murid: ............................................. ayam ikan gajah lembu 3 Menulis perkataan bagi gambar yang diberikan................. 2 Menulis 20 huruf konsonan 20 huruf konsonan besar yang disebut oleh guru....... iii.............. iv.. Nama sekolah: ............................ besar....

SKEMA JAWAPAN .

BORANG SKOR INDIVIDU .

CONTOH SOALAN .

MUSTAFA B. JANTAN .INSTITUT PERGURUAN PEREMPUAN MELAYU MELAKA JABATAN PENDIDIKAN KHAS “CONTOH UJIAN DIAGNOSTIK BAHASA MELAYU BERTULIS (KEMAHIRAN MENULIS)” NAMA : FIFI AFIZA BT ISMAIL (870113-29-5052) NUR ASILAH BT ABDULLAH (880228-03-5284) AMIRATUL KHALIESAH BT JUNOR (871105-03-5036) UNIT NAMA PENSYARAH : PISMP PENDIDIKAN KHAS 2 : EN.