Pengenalan Tatacara Penggunaan Internet E-mel

TATACARA PENGGUNAAN INTERNET

Disediakan oleh: oleh:
KOOLIN BIN KOOKKIONG

Kesimpulan

TATACARA PENGGUNAAN INTERNET Disediakan oleh: oleh: KOOLIN BIN KOOKKIONG .

Langkah ini akan dapat mengurangkan kesan negatif ke atas maklumat seperti pencerobohan. agar penggunaan Internet dan e-mel yang terkawal dan perlindungan keselamatan yang lebih mantap dapat diwujudkan.TATACARA PENGGUNAAN INTERNET P NG NALAN Garis Panduan Mengenai atacara Penggunaan Internet dan Mel lektronik amat penting bagi memenuhi keperluan penggunaan. langkah-langkah perlindungan dan penguatkuasaan. . kecurian dan pengubahsuaian data.

Hak Akses Pengguna Memilih Laman Pengesahan Maklumat Muat Naik Bahan Muat urun Bahan Perbincangan Awam .TATACARA PENGGUNAAN INTERNET Berikut adalah tatacara yang mesti diikuti dalam menggunakan Internet.

TATACARA PENGGUNAAN INTERNET Hak Akses Pengguna Hak akses hendaklah dilihat sebagai satu kemudahan yang disediakan oleh agensi untuk membantu melicinkan pentadbiran atau memperbaiki perkhidmatan yang disediakan. . Memilih Laman Laman yang dilayari hendaklah laman yang bersesuaian dan bermanfaat..

Sebagai amalan baik. rujukan sumber Internet hendaklah juga dinyatakan. .TATACARA PENGGUNAAN INTERNET Pengesahan Maklumat Bahan yang diperolehi dari Internet perlulah ditentukan ketepatan dan kesahihannya.

TATACARA PENGGUNAAN INTERNET Muat Naik Bahan Bahan rasmi yang hendak dimuat naik ke Internet hendaklah disemak dan mendapat pengesahan daripada Ketua Jabatan sebelum dimuat naik. .

TATACARA PENGGUNAAN INTERNET Muat Turun Bahan Tindakan memuat turun hanya dibenarkan ke atas bahan yang sah seperti perisian yang berdaftar dan di bawah hak cipta terpelihara. . Sebarang bahan yang dimuat turun dari Internet hendaklah digunakan untuk tujuan yang dibenarkan sahaja.

jelas dan berupaya mengekalkan konsistensi dan keutuhan maklumat berkenaan. . Setiap pengguna mestilah bertindak dengan bijaksana.TATACARA PENGGUNAAN INTERNET Perbincangan Awam Kandungan perbincangan awam seperti newsgroup dan bulletin board mestilah tertakluk kepada dasar dan tatacara yang telah ditetapkan.

Hak Akses Pengguna Memilih Laman Pengesahan Maklumat Muat Naik Bahan Muat Turun Bahan Perbincangan Awam .TATACARA PENGGUNAAN INTERNET Berikut adalah tatacara yang mesti diikuti dalam menggunakan Internet.

TATACARA PENGGUNAAN INTERNET Pengguna adalah DILARANG daripada melanggar tatacara penggunaan Internet seperti berikut: Menggunakan perisian tidak berlesen Menghantar maklumat berulang-ulang berupa gangguan (email spamming) Memuat turun dan menyimpan imej & bahan berunsur lucah Memuat turun dan menyimpan maklumat internet yang melibatkan sebarang pernyataan fitnah atau hasutan yang memburuk & menjatuhkan imej kerajaan .

TATACARA PENGGUNAAN INTERNET Pengguna adalah DILARANG daripada melanggar tatacara penggunaan Internet seperti berikut: Menyalahgunakan kemudahan perbincangan awam seperti forum dan blogger Menjalankan aktiviti komersial Memuat turun dan menyimpan perisian berbentuk hiburan atas talian seperti permainan elektronik. senjata dan aktiviti pengganas . video dan lagu Melakukan aktiviti jenayah seperti menyebarkan bahan yang membabitkan perjudian.

lagu dan kepilan fail melebihi 2 Megabait yang mengakibatkan kelembapan perkhidmatan dan operasi sistem rangkaian komputer Menggunakan kemudahan modem peribadi untuk membuat capaian terus ke internet Menggunakan kemudahan chatting melalui internet .TATACARA PENGGUNAAN INTERNET Pengguna adalah DILARANG daripada melanggar tatacara penggunaan Internet seperti berikut: Memuat turun. menghantar dan menyimpan video.

menghantar dan memiliki bahan-bahan yang salah di sisi undang-undang seperti bahan lucah. . berkongsi akaun atau memberi akaun kepada orang lain.TATACARA PENGGUNAAN INTERNET Pengguna Internet adalah DILARANG daripada melanggar tatacara penggunaan e-mel seperti berikut: menggunakan akaun milik orang lain. menggunakan identiti palsu atau menyamar sebagai penghantar maklumat yang sah. menggunakan e-mel untuk tujuan komersial atau politik. perjudian dan jenayah.

worm.TATACARA PENGGUNAAN INTERNET Pengguna adalah DILARANG daripada melanggar tatacara penggunaan e-mel seperti berikut: menghantar dan melibatkan diri dalam e-mel yang berunsur hasutan. . trojan horse dan trap door yang boleh merosakkan sistem komputer dan maklumat pengguna lain. e-mel sampah. menyebarkan kod perosak seperti virus. e-mel spam. dan membenarkan pihak ketiga untuk menjawab e-mel kepada penghantar asal bagi pihaknya. fitnah. menghantar semula e-mel yang gagal sampai ke destinasi sebelum menyiasat punca kejadian. ciplak atau aktiviti-aktiviti lain yang ditegah oleh undang-undang Kerajaan Malaysia. e-mel bom.

.TATACARA PENGGUNAAN INTERNET K SIMPULAN Garis Panduan ini mengandungi amalan-amalan terbaik penggunaan Internet dan mel elektronik yang patut diikuti oleh semua pengguna internet bagi memastikan perkembangan teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) dapat dimanfaatkan dengan sebaik yang mungkin.

Sekian « .