SULIT 21/1

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN SEKOLAH-SEKOLAH NEGERI PAHANG 2009
TINGKATAN 1 SEJARAH
Mei 1 ¼ jam Satu jam lima belas minit

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

1. 2. 3. 4. 5.

Kertas soalan ini mengandungi 60 soalan. Jawab semua soalan Jawab dengan menghitamkan ruangan yang betul pada kertas jawapan. Hitamkan satu ruangan sahaja bagi setiap jawapan. Sekiranya anda hendak menukar jawapan, padamkan tanda yang telah dibuat. Kemudian hitamkan jawapan yang baru.

Kertas soalan ini mengandungi 30 halaman bercetak

21/1 © 2009 Hak Cipta PKPSM Pahang Lihat sebelah SULIT

1

SULIT

1

Sejarah merupakan catatan mengenai sesuatu peristiwa yang berlaku pada suatu masa.yang lalu. Pengertian sejarah di atas telah dikemukakan oleh« A B C D Herodotus Ibn Khaldun Tun Sri Lanang Mohd Yusof Ibrahim

2

Antara yang berikut yang manakah sumber kedua? A B C D Fosil Artifak Laporan Manuskrip

Bertulis Kaedah pengkajian sejarah Arkeologi

X 3 Rajah di atas merujuk kepada kaedah pengkajian sejarah.. Apakah X? A B C D Lisan Tafsiran Saintifik Rekonstruksi
Lihat Sebelah SULIT

2

SULIT

Bila

Di mana

Mengapa

Bagaimana

Sesuatu peristiwa itu berlaku

4

Mengapakah perkara-perkara di atas perlu diketahui oleh seseorang pengkaji sejarah? A B C D Supaya peristiwa itu dapat direkodkan Supaya kesan peristiwa itu dapat dirumuskan Supaya kebenaran fakta sejarah dapat dibuktikan Supaya perkembangan peristiwa itu dapat difahami

5

Antara yang berikut, yang manakah sumber kedua? A B C D Fosil Artifak Laporan Manuskrip

Lihat Sebelah SULIT

3

SULIT

Sumber Arkeologi Tapak bandar Kedah Tua Candi Lembah Bujang 6 Sumber arkeologi yang dapat dikaitkan dengan senarai di atas ialah... I II III IV A B C D artifak monumen batu bersurat lakaran di gua I dan II II dan III III dan IV I dan IV

Peristiwa Pada 31 Ogos 1957, orang ramai berkumpul di Padang Kelab Selangor, Kuala Lumpur. Mereka melaungkan Merdeka ! Merdeka ! Merdeka !

7

Rajah di atas menunjukkan peristiwa yang bersejarah bagi kita semua . Mengapakah peristiwa di atas di anggap bermakna kepada negara kita? A B C D Malaysia dibentuk Tentera Jepun mengundurkan diri Negara kita bebas daripada belenggu penjajahan Pilihanraya umum yang pertama diadakan selepas peristiwa ini
Lihat Sebelah SULIT

4

SULIT

Perdana Menteri Malaysia y y y y Tunku Abdul Rahman Tun Abdul Razak Tun Hussein Onn Tun Dr Mahathir Mohamad

8

Senarai di atas merujuk kepada perdana menteri ± perdana menteri Malaysia. Apakah kepentingan mempelajari tentang tokoh-tokoh di atas? A B C D Mengingati hari lahir mereka Menghargai sumbangan mereka Menjadikan tokoh sebagai contoh Menanam semangat patriotik

9

Yang manakah urutan Zaman Prasejarah di Malaysia mengikut Kronologi? A B C D Neolitik, Logam dan Paleolitik Logam, Neolitik, dan Paleoliti Paleolitik, Logam dan Neolitik Paleolitik, Neolitik dan Logam

Lihat Sebelah SULIT

5

SULIT

10

Gambar di atas menunjukkan alatan yang digunakan oleh masyarakat Paleolitik. Apakah kegunaan alatan tersebut? I II III IV A B C D Mengasah pisau Menetak pokok Memotong daging Melombong bijih I dan II II dan III I dan IV III dan IV

Lihat Sebelah SULIT

6

SULIT

ZAMAN NEOLITIK

GUA CHA

X

11

Berdasarkan maklumat di atas, lokasi X pada zaman Neolitik ialah... A B C D Changkat Menteri Bukit Tengkorak Tingkayu Gua Harimau

Paleolitik
Penempatan Kegiatan ‡ hidup berpindah randah ‡Y ‡ memungut hasil hutan

Logam
‡X ‡ bercucuktanam ‡ menangkap ikan ‡ perdagangan tukar barang

Peralatan

‡Z ‡ alat penetak ‡ alat repihan

‡ gangsa ‡ besi

12

Jadual di atas menunjukkan penyataan tentan Zaman Paleolitk dan Zaman Logam. Pilih penyataan betul bagi tempat yang bertanda X, Y, dan Z. X A B C D Cucuk tanam Memburu binatang Hidup menetap Hidup berkeliaran Y Memelihara ikan Menangkap ikan Memburu binatang Memelihara ikan Z Tembikar Logam Alat batu Besi

7

SULIT

13

Gambar menunjukkan lakaran gua. Mengapakah manusia pada zaman prasejarah memilih gua sebagai tempat tinggal mereka?

A B C D

tempat makan tempat bersantai tempat berpindah randah tempat perlindungan

Kerajaan X

Pemerintah Kawasan tanah subur Di lembangan sungai Kawasan pedalaman

14

Maklumat di atas berkaitan dengan kerajaan Awal Asia Tenggara. Apakah bentuk kerajaan X ? A B C D Maritim Agraria Angkor Champa
Lihat Sebelah SULIT

8

SULIT

15

Hasil pertanian yang dikeluarkan oleh Kerajaan Angkor di Asia Tenggara adalah

I II III IV

ubi taro gaharu padi sawah padi huma

A B C D

I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV

KerajaanAngkor Kerajaan Funan Kerajaan Chih Tu Kerajaan Srivijaya

16

Apakah bentuk sistem pemerintahan dan pentadbiran kerajaan di atas? A B C D Devaraja Raja berperlembagaan Raja kurung bnam Raja berkuasa mutlak

Lihat Sebelah SULIT

9

SULIT

17

Ciri perbezaan antara kerajaan Angkor dan Majapahit ialah« A B C D menerima pengaruh Islam raja berkuasa mutlak pengeluaran utama ialah padi sawah membina empayar

18

Pelabuhan menjadi pilihan utama kepada kerajaan Maritim. Apakah kepentingan pelabuhan kepada kerajaan Maritim? A B C D menjadi tempat perlindungan menjadi pusat pertukaran barang menjadi tempat pertemuan menjadi tempat pertahanan

Lihat Sebelah SULIT

10

SULIT

KERAJAAN AGRARIA

BERBURU,MENGUTIP HASIL HUTAN, DAN MENANGKAP IKAN

MENJALANKAN KEGIATAN PERTANIAN DAN MENTERNAK BINATANG

MEMBINA EMPANGAN DAN SALIRAN

19

Rajah menunjukkan ciri-ciri masyarakat kerajaan Agraria. Terdapat beberapa sebab yang mendorong kerajaan Agraria bertukar menjadi kerajaan Maritim. Antaranya ialah« A B rakyat tekun bekerja raja berkuasa mutlak dan dianggap sebagai devaraja C D tanggungjawab raja dan kegigihan masyarakat menjadi pusat pertanian antarabangsa

Lihat Sebelah SULIT

11

SULIT

20

Secara rasional kerajaan-kerajaan awal wujud di tepi sungai dan persisiran pantai. Apakah yang menyebabkan kerajaan-kerajaan awal wujud di tepi sungai dan persisiran pantai? I II III IV A B C D jalan perhubungan sumber makanan kawasan pertanian kawasan perlindungan I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV

Palembang X Muar Melaka 21 Rajah di bawah menunjukkan tempat yang dilalui oleh Parameswara dan pengikutnya dalam perjalanan ke Melaka. X merujuk kepada A. Bertam B. Temasik C. Majapahit D. Sening Ujung

Lihat Sebelah

12

SULIT SULIT

22

Menurut Sejarah Melayu, bagaimanakah Melaka mendapat namanya ? A. Sempena nama pelanduk B. Sempena nama sungai Melaka C. Sempena nama pokok Melaka D. Sempena nama anjing perburuan

Parameswara telah melantik 40 orang bentara untuk berkhidmat dengannya 23 Apakah tanggungjawab bentara? A. Menjalankan perintah raja B. Membawa alat-alat kebesaran diraja C. Mentadbir daerah-daerah di Melaka D. Menguruskanhal ehwal balairung seri

Lihat Sebelah

13

SULIT SULIT

Setelah mendirikan kerajaan di Melaka, Parameswara telah mengambil beberapa langkah untuk membangunkan Melaka. 24 Apakah yang dilakukan oleh Parameswara? I II III IV A. B. C. D. Meluaskan empayar Melaka Menjalinkan hubungan dengan China Menyediakan kemudahan di pelabuhan Membentuk sistem pemerintahan yang teratur I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV

³ Rakyat itu umpama akar, raja itu umpama pohonnya, jikalau tiada akar, nescaya pohonnya tiada akan dapat berdiri. Sejarah Melayu 25 Petikan di atas merujuk kepada hubungan raja dengan rakyat. Apakah nilai yang membantu perkembangan Melaka? I II Taat setia kepada raja Menghargai pemimpin

III Kekayaan milik bersama IV Semangat sedia berkorban A. B C D I, II, dan III I, II, dan IV I, III, dan IV II, III, dan IV
Lihat Sebelah

14

SULIT SULIT

Parameswara berpendapat bahawa kedudukan tempat tersebut amat baik kerana berhampiran dengan laut yang menjadi tempat laluan kapal dagang 26 Apakah bukti-bukti yang menyokong pernyataan di atas? I II III IV A. B. C. D. Laut yang menjadi sumber perikanan Bekalan air yang bersih mudah diperolehi Bentuk muka bumi yang berbukit bukau Pokok bakau dan api-api dijadikan benteng pertahanan I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV

Sultan X Penghulu Bendahari Temenggung Laksamana 27 Rajah di bawah menunjukkan Sistem Pembesar Empat Lipatan Apakah jawatan X? A. B. C. D. Bendahara Syahbandar Pembesar Kerabat diraja

Lihat Sebelah

15

SULIT SULIT

Sultan Melaka telah melantik pembesar-pembesar di kawasan jajahan dan daerah untuk memungut cukai.

28

Kawasaan pembesar memungut cukai itu dipanggil kawasan« A. B. C. D. pegangan pemakanan pentadbiran pemungut cukai

Sultan Pembesar Berempat Pembesar Berlapan Pembesar Enam Belas Pembesar Tiga Puluh Dua

29

Apakah tujuan Parameswara menyusun sistem pentadbiran Melaka seperti di atas? A B C D Menjaga keamanan Meluaskan pengaruh Menarik pedagang asing Membangunkan negeri Melaka

Lihat Sebelah SULIT

16

SULIT

Sistem Pembesar Empat Lipatan Bendahara Temenggung

Sistem Pemerintahan Kerajaan Malaysia Perdana Menteri X

30

Berdasarkan maklumat di atas, jawatan Temenggung pada zaman Kesultanan Melayu Melaka dapat disamakan dengan jawatan... A B C D Ketua Polis Negara Ketua Hakim Negara Ketua Setiausaha Negara Ketua Turus Angkatan Tentera

31

Dari manakah kerajaan Melaka mendapatkan bekalan emas untuk tujuan perdagangan I II III IV A B C D Kampar Siak Jawa Jambi I dan II II dan III III dan IV I dan IV

Lihat Sebelah

17

SULIT SULIT

32

Syahbandar memainkan peranan yang penting dalam perdagangan Melaka. Nyatakan pilihan yang tepat tugas-tugas Syahbandar pada zaman kegemilangan Kerajaan Melayu Melaka. I II III IV A B C D menguruskan cukai hakim di pelabuhan hakim di darat ketua angkatan laut I dan II II dan III III dan IV I dan IV

33

Apakah kepentingan geografi yang mempengaruhi kemajuan perdagangan di Melaka I II III Muara Sungai Melaka yang dalam Terletak di pertengahan laluan perdagangan Pelabuhan Melaka yang terlindung aripada tiupan angin monsun IV Bukit di belakang muara Sungai Melaka yang sesuai didirikan istana A B C D I , II dan III II , II dan IV I , III, dan IV II , III dan IV

Lihat Sebelah

18

SULIT SULIT

Sultan Melaka : Beta berhasrat berangkat ke Pasai tetapi kegiatan lanun di perairan Melaka membimbangkan . Tokoh X : Ampun tuanku , patik akan menjalankan tugas dengan sempurna.

34

Dialog di atas mungkin berlaku antara sultan Alauddin Riayat Syah dengan pembesar Melaka? Pembesar Melaka yang di maksudkan dalam dialog di atas merujuk kepada... A B C D Bendahara Laksamana Orang laut Temenggung

35

Malaysia kini mengamalkan perdagangan bercorak eksport dan import. Bagaimanakah pula corak perdagangan yang diamalkan semasa zaman kegemilangan Melaka? A B C D Perdagangan Pertukaran Barang Perdagangan Entreport Perdagangan Eksport perdagangan Import

Lihat Sebelah SULIT

19

SULIT 36 Apakah kesan langsung undang ±undang Laut Melaka ke atas aktiviti perdagangan ? I II III IV Perniagaan berjalan lancar Pelabuhan di urus dengan berkesan Pedagang berurus niaga dengan selamat Bidang perniagaan dimonopoli oleh golongan pembesar A B C D I dan II II dan III III dan IV I dan IV

Maka segala dagang atas angin sekaliannya datang ke Melaka ; terlalu ramai bandar Melaka ketika pada Zaman itu.
W.G Shallebear,1612.Sejarah Melayu .Edisi 1961

37

Berdasarkan penyataan diatas , mengapa segala dagang terlalu ramai datang ke Melaka pada pertengahan ke abad 15? A B C D Mempunyai ramai penduduk Terdapat banyak peluang pekerjaan Melaka mencapai zaman kegemilangan Muncul sebagai sebuah pusat perdagangan antarabangsa

Lihat Sebelah SULIT

20

SULIT

Maharaja China :Laksamana Apakah ang dikurniakan kepada Paduka Sultan Melaka? Pembesar : Cop Mohor , sepersalinan pakaian sutera dan sekaki paying kuning. 38 Dialog di atas mungkin berlaku antara maharaja dan pembesar negara China . Apakah maksud pengurniaan hadiah tersebut ? A B C D Perluasan kuasa Pertukaran budaya Pengiktirafan kerajaan Perhubungan perdagangan

39

Dialog diatas menggambarkan wujudnya hubungan yang baik antara Melaka dengan Pasai . Apakah bentuk hubungan tersebut ? A B C D Setaraf Naungan Taklukan Ketuanan

Lihat Sebelah SULIT

21

SULIT

40

Apakah bentuk hubungan kerajaan Melaka dengan kerajaan Parsi , China dan Ryukyu I II III IV A B C D Hubungan Diplomatik Hubungan Perdagangan Hubungan Keagamaan Hubungan Pertahanan I dan II II dan III III dan IV I dan IV

Melaka 41

Hubungan luar

Rajah di atas menunjukkan bahawa Melaka menjalin hubungan luar dengan kerajaan serantau dan antarabangsa. Antara berikut, yang manakah

merupakan kepentingan utama hubungan luar kepada Melaka? A B Meningkatkan reputasi Melaka di mata dunia Dapat meluaskan penggunaan bahasa Melayu di negara luar C Menjamin keselamatan dan meningkatkan perdagangan antarabangsa Melaka D Dapat meningkatkan jumlah pengeluaran dan penjualan barangan di Melaka

Lihat Sebelah SULIT

22

SULIT

Melaka pernah menghantar utusan ke Siam dan menjalin hubungan diplomatik dengan negeri itu.

42

Mengapakah hubungan Siam dengan Melaka penting? I II III IV A B C D Melaka mendapat bekalan beras Melaka menerima ufti dari negara China Melaka mendapat perlindungan Siam Melaka terselamat daripada ancaman Siam I dan II II dan III III dan IV I dan IV

43

Bagaimanakah agama Islam berkembang ke Melaka? I II III IV A B C D Melalui perdagangan Melalui perkahwinan Melalui penaklukan Melalui para ulama I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV

Lihat Sebelah SULIT

23

SULIT 

  44

Mengadakan perkahwinan politik Menggalakkan kedatangan pedagang Meluaskan wilayah ke kawasan sekitarnya

Maklumat di atas adalah berkenaan langkah-langkah yang diambil oleh pemerintahan Kesultanan Melayu Melaka untuk A B C D Menguasai laluan perdagangan Menjadi pusat penyebaran Islam Menyaingi kekuatan kerajaan Siam Menjalin hubungan yang rapat dengan kerajaan China

45

Hubungan Melaka dan Gujerat tertumpu dalam bentuk perdagangan. Pedagang Gujerat memerlukan rempah dari Kepulauan Melayu. Apakah sumbangan pedagang Gujerat kepada Melaka? I II III IV A B C D Membekalkan teh Membekalkan beras Membekalkan kain Menyebarkan agama Islam I dan II II dan III III dan IV I dan IV

Lihat Sebelah SULIT

24

SULIT

Perkembangan agama Islam di Melaka telah meninggalkan beberapa kesan yang penting. 46 Antara yang berikut, yang manakah berkaitan dengan pernyataan di atas? I II III IV A B C D Tulisan jawi diperkenalkan Agama Islam menjadi agama rasmi Penghapusan amalan tradisi Melayu Istana menjadi pusat perkembangan intelektual I, II dan IV I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV

47

Malaysia turut memainkan peranan penting dalan Pertubuhan Negara-negara Islam (OIC). Peranan Malaysia dalam OIC terserlah apabila... A Malaysia mengisytiharkan agama Islam sebagai agama rasmi negara B Malaysia menyatakan pendiriannya menyokong perjuangan rakyat Palestine C Malaysia menubuhkan Universiti Islam Antarabangsa D Tunku Abdul Rahman dilantik menjadi setiausaha OIC yang pertama

Lihat Sebelah SULIT

25

SULIT Bustanus Salatin Hikayat Raja-Raja Pasai

48

Apakah persamaan karya di atas? A Menyatakan tentang Islam disebarkan di Melaka oleh pedagang India B Menyatakan agama Islam disebarkan di Melaka oleh mubaligh Arab yang bernama Syeikh Abdul Aziz C Menyatakan agama Islam disebarkan di Melaka apabila Megat Iskandar Shah berkahwin dengan puteri raja Pasai D Mengisahkan bahawa agama Islam telah bertapak di Melaka pada abad ke - 15

Lihat Sebelah SULIT

26

SULIT

Kedatangan agama Islam ke Melaka telah menjadikan Bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu pengetahuan 49 Apakah fungsi Bahasa Melayu ketika itu? I II Menjadi bahasa persuratan. Menjadi bahasa untuk menterjemahkan Al- Quran. III Dijadikan sebagai bahasa perantaraan dan kegiatan dakwah. 1V Dijadikan sebagai bahasa perantaraan dalam urusan perdagangan. A B C D I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV

50

Istana Melaka merupakan pusat perkembangan ilmu . Terdapat banyak hikayat Melayu telah dihasilkan di istana Melaka. Antara berikut, yang manakah dihasilkan di istana Melaka? A B C D Hikayat Hang Jebat Hikayat Bulan Terang Hikayat Bayan Budiman Hikayat Nabi Muhammad S.A.W.

Lihat Sebelah SULIT

27

SULIT

y y y

Hikayat Muhammad Ali Hikayat Amir Hamzah Hikayat Iskandar Dzulkarnain

51

Penyataan yang manakah berkaitan dengan perkara yang tersenarai di atas ? A B C D Cerita-cerita penglipur lara. Hasil karya sastera saduran. Sejarah Kesultanan Melaka. Karya sastera terjemahan.

52

Bahasa Melayu telah digunakan sebagai bahasa persuratan dan bahasa perantaraan dalam kegiatan dakwah. Tulisan yang digunakan pula adalah tulisan jawi. Antara berikut, manakah penambahan lima huruf yang berasaskan huruf Arab yang telah dilakukan pada zaman tersebut? A B C D Ca , nga , pa , ga dan nya Ca , nga , ta , ba dan nya Ba , ta , pa , sa dan nun. Ta , sa , jim , ga dan nun

Lihat Sebelah SULIT

28

SULIT

Istana dijadikan perpustakaan. Istana juga menjadi tempat pertemuan para pendakwah dan ulama sebelum mereka keluar berdakwah.

53

Apakah kesan penting tindakan Sultan Muzaffar Shah melaksanakan langkah-langkah di atas? A B Rakyat Melaka mula tahu membaca dan menulis. Istana Melaka menjadi pusat perkembangan ilmu. C Melaka menjadi pusat pengajian agama Islam di Asia Tenggara. D Penduduk Melaka beramai-ramai memeluk agama Islam.

³ Di bumimu Islam berkembang megah dari Makkah ke bumi bertuah, masyarakatmu menyambut dengan mudah. Sesungguhnya, Islam itu agama yang indah.´

54

Mengapakah dikatakan Melaka sebagai bumi bertuah? A B C D Islam berkembang pesat di Melaka. Melaka sebagai pelabuhan antarabangsa. Tempat pertemuan segala pedagang. Pentadbiran Melaka teratur dan tersusun.
Lihat Sebelah SULIT

29

SULIT

Kampar Ideragiri Pahang

Klang Bernam Lingga

Ufti

Melaka

55

Mengapakah negeri-negeri di atas menghantar ufti ke Melaka? A B C D Sebagai tanda taat setia. Sebagai tanda kekeluargaan. Sebagai tanda persahabatan. Sebagai tanda perlindungan.

56

Apakah cara yang digunakan oleh kerajaan Melaka untuk meluaskan kuasanya pada kurun ke 15? I II III IV Melalui perjanjian. Melalui penaklukan. Melalui kerelaan negeri yang terlibat. Melalui campur tangan dalam perbalahan hal ehwal politik. A B C D I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV

Lihat Sebelah SULIT

30

SULIT

y

Meluaskan kekuasaan jajahan di kawasan sekitarnya.

y

Mengadakan perkahwinan politik.

57

Dua langkah yang telah diambil oleh pemerintah Kesultanan Melayu Melaka mendatangkan kesan langsung iaitu« A menjadikan Melaka sebagai pusat penyebaran agama Islam. B mewujudkan hubungan yang rapat dengan Kerajaan China. C Melaka dapat menyaingi kekuatan Kerajaan Siam. D membolehkan Melaka memperkenalkan Hukum Kanun Melaka

Lihat Sebelah SULIT

31

SULIT

58

Antara pernyataan berikut, yang manakah menunjukkan sumbangan Sultan Muzaffar Shah? I II III Menguasai Pahang, Kampar dan Inderagiri. Menjalin hubungan diplomatik dengan China. Menghalang serangan Majapahit ke atas Melaka sebanyak dua kali. IV Menyelesaikan perbalahan antara orang Melayu dengan orang India ± Muslim di istana. A B C D 1, 11 dan 111 1, 11 dan 1V 1, 111 dan 1V 11, 111 dan 1V

59

Dasar perluasan kuasa telah mengukuhkan pendapatan dan ekonomi Melaka. Bagaimanakah tanah jajahan dapat membantu mengukuhkan pendapatan dan ekonomi Melaka. A B C D Mengurangkan perbelanjaan pentadbirannya. Memajukan lagi sektor pertanian. Menghantar ufti ke Melaka. Mengurangkan bilangan tenteranya.

Lihat Sebelah SULIT

32

SULIT

60

Bendahara Tun Perak adalah seorang pemimpin yang berwibawa di Melaka. Beliau digelar sebagai µpelantik raja¶. Mengapakah beliau digelar sedemikian? A B C D Melantik pentadbir bagi jajahan Melaka. Mempunyai daya kepimpinan yang cekap. Mempengaruhi pemilihan raja-raja Melaka. Menghapuskan pengganti raja yang tidak sesuai.

KERTAS SOALAN TAMAT

33