Kesusasteraan Melayu

DEFINISI

Perkataan sastera berasal daripada bahasa sanskrit iaitu "castra". Susastera yang bermaksud kata yang membawa maksud khusus iaitu : Su indah, baik,, lebih berfaedah Sastera huruf atau buku (ke) susastera (an) kumpulan buku-buku yang indah bahasanya dan baik isinya

J.S Badudu Sastera harus ditinjau dari dua segi iaitu bahasa dan isi

Hashim Awang Ciptaan senia yang disampaikan melalui bahasa.

GENRE SASTERA Genre Sastera ialah kategori atau jenis karya sastera atau seni yang dicirikan dengan sesuatu gaya, bentuk atau kandungan tertentu.

KAMUS DEWAN Hasil seni (karya tulisan) dalam bentuk prosa atau puisi yang mempunyai ciri-ciri keistimewaan yang tertentu.

PERBEZAAN BAHAN SASTERA DAN BUKAN SASTERA

y y y y y UNSUR-UNSUR DALAM KESUSASTERAAN.KESUSASTERAAN BUKAN KESUSASTERAAN y y Sajak tentang bunga kemboja. Novel yang mengisahkan pengembaraan dengan keretapi. a. . Teknik. iaitu : a. Drama tentang gadis menunggu telefon berbunyi. a. Kesusasteraan Melayu Klasik .Merangkumi cara pengarang menyusun peristiwa di dalam cerita . a. Panduan telefon. Emosi. y Menimbulkan satu-satu fikiran tertentu yang tinggi dan menarik dalam sesebuah Karya sastera. y Penerangan menegnai bungan kemboja. Intelek. y Membezakan di antara karya sastera dengan karya bukan sastera. Berita jenayah. meletakkan adengan-adengan dalam lakonannya dan lain-lain. y Melihatkan ketajaman daya penglihatan dan pengamatan pengarang terhadap satu-satu benda dan peristiwa. memilih kata-kata. Cerita mata-mata gelap. Jadual perjalanan keretapi. Hashim Awang mengelaskan unsur-unsur dalam kesusasteraan kepada empat . Imaginasi. mengatur rangkap-rangkap dalalm sajaknya.

-disampaikan dalam bentuk lisan dan sebahagian kecil dalam bentuk tulisan tangan. -khayalan dicampuradukkan dengan kenyataan----tujuan hiburan dan pengajaran. Pelanduk ) c.tiada nama pengarang. -bersifat universal. y y y kesusasteraan yang disampaikan melalui peraturan dari satu generasi ke satu generasi yang lain. cerita lagenda ( Mahsuri. -hasil yang masih tersimpan tidak kira dalam apa bentuk dan bagaimana corak.-sastera tertua yang disampaikan secara lisan dan diturunkan dari satu generasi ke generasai lain yang mempunyai unsur tokok -tambah. Anggun Cik Tunggal ) PERIBAHASA . cerita jenaka ( Pak Pandir. -mempunyai unsur-unsur setempat. -di hasilkan sebelum tahun 1800. Kesusasteraan Lisan. dongeng gerhana ) b. -punya nilai dan ukuran yang tersendiri. dikenali juga sebagai sastera rakyat contoh sastera lisan berbentuk cerita: a. Hang Tuah ) e. Malim Dewa. Pak kaduk dan Lebai malang ) d. cerita binatang ( Cerita Sang Kancil. cerita asal-usul ( Dongeng harimau jadian. cerita penglipur-lara ( Malim Deman. -terpancar worldview masayarakat -setiap karya adalah hak cipta bersama----. -ia wujud sebelum adanya alat pencetak.

Pantun empat kerat .Pantun nasihat . Pantun enam kerat 4.Pantun jenaka .biar mati anak janagn mati adat .Pantun agama .Pantun kiasan .Pantun budi . Pantun sepuluh kerat 6.Pantun berdukacita .Pantun bersukacita . Pantun dua kerat 2. Pantun dua belas kerat .Pantun nasib 3. PANTUN -sejenis puisi lama yang biasanya terdiri daripada empat bis pertama meraris dalam tiap-tiap rangkap (dua baris pertama merupakan pembayang maksud dan yang selainya mengandungi maksudnya (Kamus Dewan).-ayat atau kelompok yang mempunyai susunan yang tetap dan mempunyai pengertian yang tertentu(kamus dewan) -juga dikenali sebagai bidalan atau pepatah -contoh--.Pantun kanak-kanak . JENIS-JENIS PANTUN 1.Pantun kasih sayang . Pantun lapan kerat 5.

Sudah tahu bertanya pula. Pantun berkait Contoh: y y Pantun dua kerat Pantun kanak-kanak Sudah gaharu cendana pula. Entah makin bertambah sayang. y Pantun enam kerat Apa di harap padi seberang. Entah berderai entahkan tidak. Pantun tiga belas kerat 8. Apa diharap kekasih orang.7. y y Pantun empat kerat Pantun jenaka Ayam disabung jantan dipaut. Entah bercerai entah tidak. Asam di darat ikan di laut. Dalam belanga bertemu jua. Entah dimakan pipit melayang. MANTERA . Jika ditambat kalah laganya.

Jenis-jenis gurindam :- y y y Gurindam serangkap dua baris Gurindam serangkap empat baris Gurindam bebas SELOKA y Menurut kamus dewan seloka ialah sejenis puisi yang mengandungi ajaran (sindiran. Terdapat sisipan berbagai-bagai puisi yang lain. adt istiadat yang diamalkan oleh sesuatu kelompok masyarakat. peribahasa dalam seuntai teromba.y Kata atau ayat apabila diucapkan dapat menimbulkan kuasa ghaib (untuk menyembuhkan penyakit dan lain-lain). (Kamus Dewan) TEROMBA y y Sejarah yang diceritakan dalam bentuk perbilangan. Isinya memuat hal-hal yang berhubungan dengan undang-undang. (Kamus Dewan). dll) . jampi. y y GURINDAM y Sejenis bentuk puisi (terdiri daripada dua baris. Merupakan susunan kata-kata adat. jenaka. rima atau jumlah perkataan dalam satu baris. Dalam baris kedua termuat jawapan atau ketegasan bagi baris pertama tadi. rangkap. misalnya pantun. riwayat (Kamus Dewan). tombo. gurindam. berisi dengan pelbagai pengajaran. Ciri-ciri y y Puisi bebas yang tidak tentu jumlah baris. Rima akhir tiap-tiap baris gurindam adalam sama. Contohnya: Terombo dalam adat istiada perkahwinan.

Dengan siapa saya sesalkan. Kalau tuan bijak laksana.y y y y y y Perkataan seloka berasal daripada bahasa Sanskrit iaitu shloka . soalan untuk menduga akal Contoh teka-teki ialah : y Kalau tuan muda teruna. Sudah untung permintaan badan. Biji di luar apa buahnya ? KESUSASTERAAN TULISAN . Bentuk puisi lama yang ditulis secara berangkap-berangkap Rima akhir adalah tidak tetap Ia digubah sama ada mengikut bentuk pantun. Pakai seluar dengan gayanya. syair ataupun perumpamaan Seloka tidak mempunyai pembayang Contoh seloka tiada pembayang : Sudah bertudung terendak Bentan. TEKA-TEKI y Menurut Kamus Dewan teka-teki ialah soalan yang dikemukakan secara samar-samar atau rumit yang jawapanya harus diduga. Pagar siapa saya sesarkan.

banyak karya sastera bertulis dengan tangan sahaja. Sebelum adanya alat pencetak. Menurut Hashim Awang Novel terbahagi kepada : y y y Novel Perwatakan Novel Psikologi Novel Peristiwa Novel Resaman Novel Sejarah Novel Sosial Novel Politik Novel Lawan Alam Novel perwatakan . Contohnya Hikayat Hang Tuah dan Sejarah Melayu Setelah masyarakat didatangi peradaban barat.y y y y y y y Kesusasteraan tulisan ialah kesusateraan yang disampaikan secara bertulis Pada awalnya. Contoh novel yang terkenal ialah Novel Siti Nurbaya. Contoh karya-karya sastera adalah seperti Hikayat Sang Kancil Sastera bertulis berbentuk cerita terbahagi kepada 3 iaitu novel. alat cetak dan tulisan rumi di perkenalkan. Menurut Hashim Awang novel adalah prosa cerita yang panjang dan menceritakan kisah hidup manusia pada sesuatu tempat dan dalam suatu masa tertentu untuk menlahirkan satu persoalan kehidupan yang menarik. cerpen dan drama. biasanya panjang dan kompleks yang berkaitan dengan pengalaman dan kelakuan sosial. tulisan jawi digunakan untuk menulis kesusasteraan. NOVEL y Menurut Kamus Dewan novel didefinisikan sebagai cerita dalam bentuk prosa.

Contoh :Rentong Novel psikologi y y Menekankan penjiwaan watak Contoh : Hari-hari Terakhir Seorang Seniman Novel peristiwa y y Peristiwa-peristiwa menarik tetapi mungkin tidak berhubungan. Contoh : Cinta Gadis Rimba Novel sejarah y y Penekanan kepada kedua-dua aspek sejarah dan adat resam Contoh : Panglima Awang Novel Sosial Menekankan mengenai persoalan masyarakat Contoh :Salina Novel Politik Persoalan politik Contoh :Krisis Novel lawan alam y y Kisah kawasan-kawasan tertentu Contoh : Ranjau Sepanjang Jalan . Contoh : Puteri Gunung Tahan Novel resaman y y Penceritaan tentang adat resam satu-satu masyarakat pada satu masa dan tempat tertentu.y y Perlukisan dan perkembangan watak.

Contohnya cerpen Segeluk Air tulisn Khadijah Hashim.CERPEN y y Cerita pendek (Kamus Dewan) Cerpen ialah bentukcereka pendek. y Ciri-ciri y y y y Sebuah cerita atau kisah berbentuk prosa Menonjolkan hanya satu kesan Mengisahkan dengan agak terperinci suatu perisiwa Cerpen memperlihatkan adanya unsur-unsur dramatik. (Hashim Awang) Contoh :Cerpen Ngayau ciptaan Ali Majod. Perkataan drama berasal daripada bahasa Yunani yang bermaksud gerak . Sifat Drama y y y Isu konflik Aksi fizikal atau mental Jangka waktu persembahan yang terbatas Jenis Drama y y y Komedi Tragedi Opera . DRAMA y y Sejenis cereka yang berbentuk lakonan : ia selalunya dipentaskan. yang membawakan satu persoalan bagi menghasilkan satu kesan tertentu yang indah.

baris.y y Pantomin Tragedi-Komedi SASTERA BERTULIS BERBENTUK BUKAN CERITA ESEI y Menurut Kamus Dewan esei bermaksud karangan prosa (yang biasanya lebih pendek daripada tesis atau disertasi) tentang sesuatu tajuk. Mempunyai baris-baris ayat yang membangunkan rangkap. Mempunyai rangkap. Menurut Encyclopedia Britannica bermaksud satu karangan yang berpatutan panjangnya. kata-kata dan rima. SIFAT-SIFAT SAJAK y y Tidak mempunyai imbangan bunyi yang tetap Sajak tidak semestinya mengemukakan pertentangan bunyi atau rima akhir di hujung tiap-tiap baris ayat atau dimana-mana juga. y y y . segar dan bebas. y SAJAK y Menurut Hashim Awang sajak adalah puisi baru yang bebas daripada peraturan-peraturan dalam pembentukan rangkap. tetapi bilangan baris ayat pada serangkap tidaklah tetap. Sajak bersifat demikian untuk dapat mengucapkan fikiran penyair dalam cara yang lebih indah. Mempunyai keharmonian atau penyesuaian yang baik antara isi dengan bahasa.

BENTUK-BENTUK SAJAK y Disitkhon Sajak yang ditulis dalam bentuk dua baris bagi tiap-tiap serangkap y Terzina Sajak yang serangkapnya terdiri daripada tiga baris y Quantrain Sajak yang rangkap-rangkapnya terbangun atas empat baris. y Oktaf (stanza) Sajak yang rangkapnya terdiri oleh lapan baris atau kalimat ISI DALAM SESEBUAH SAJAK y y y y Unsur pujaan Unsur keagamaan Unsur kesedihan Unsur pengajaran .Bentuknya lebih menyerupai pantun dan syair. y Quintain Sajak yang rangkapnya dibentuk oleh lima baris atau kalimat y Sextet Sajak yang digubah dengan pemaikaian rangkap yang terdiri daripada enam baris.

. Merupakan cabang ilmu yang mempunyai fungsi-fungsi sediri.y y y Unsur sindiran Unsur percintaan Unsur pengisahan CARA MENIKMATI SESEBUAH SAJAK y y y y Mengenali sifat luar sesebuah sajak Mengenali gaya bahasa atau imej visual sesebuah sajak Mengetahui latar belakang penyair atau penulis Mengetahui tujuan penyair sesebuah sajak CARA MENDEKLAMASI SAJAK y y y y y y y y Pemahaman Mimik Peresapan Gerakgeri Pengucapan Daya hafal Daya ucapan dan irama Batas kalimat KRITIKAN SASTERA y y y Usaha mempertimbangkan dan menilai karya sastera secara jujur dan sistematik. Pertimbangan dan penilaian terhadap karya karya sastera akakn diperkuat dengan alasan alasan yang munasabah.

Novel-novel Malaysia dalam kritikan susunan Hamzah Hamdani Jenis Lain Kritikan Sastera y Kritikam mimetik melihat karya sastera sebagai satu perimen alam. 3. . Essays in Criticism oleh Mathew Arnold 3. 5. Memberikan bantuan besar kepada pembaca menikmati karya sastera dengan menerangkan tentang karya sastera dan pengarangnya dengan jelas. BUKU-BUKU KRITIKAN TEORI 1. 2. Lives of the Poets oleh Dr. Richards 3. Memberikan kenerangan kepada pengarang cara-cara hendak menyesuaikan karya sasteranya dengan pembaca. 2. Memperkenalkan karya sastera yang baru kepada mereka yang tidak sempat membaca. Principles of literary Criticism (1924 ) oleh L. 6. 4. Anatomy of Criticism (1957 ) oleh Norhrop Frye 4. Poetics oleh Aristotle 2.FUNGSI KRITIKAN SASTERA 1. Johnson. Kritikan Sastera di Malaysia BUKU-BUKU KRITIKAN AMALI 1. Menyumbangkan pengetahuan dan seterusnya mengembangkan pengetahuan itu.A. Membuat perbezaan antara karya sastera yang baik dengan karya sastera yang tidak baik. Seleted Essays oleh T>S> Eliot 4. Menghapuskan prasangka buruk terhadap karya sastera dan juga kesusasteraan.

y KRITIKAN SASTERA DAN ILMU-ILMU LAIN BIDANG ILMU PENGGUNAAN MELAHIRKAN y y y y Sejarah Sosiologi Psikologi Estetika y y y y Kritikan sejarahan dan biografi Kritikan sosial dan Marxist Kritikan psikologi.y y Kritikan prgmatik melihat karya sastera sebagai alat yang boleh Kritikan ekspresif melihat karya sastera sebagai alat bagi pengarang menyatakan fikiran dan perasaannya Kritikan objektif melihat karya sastera sebagai sesuatu yang istimewa yang boleh berdiri sendiri. Freudian dan mitos Kritikan Formal PENDEKATAN-PENDEKATAN DALAM KRITIKAN SASTERA y y y y y Pendekatan moral Pendekatan sosiologi Pendekatan psikologi Pendekatan tipainduk Pendekatan struktur .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful