Kesusasteraan Melayu

DEFINISI

Perkataan sastera berasal daripada bahasa sanskrit iaitu "castra". Susastera yang bermaksud kata yang membawa maksud khusus iaitu : Su indah, baik,, lebih berfaedah Sastera huruf atau buku (ke) susastera (an) kumpulan buku-buku yang indah bahasanya dan baik isinya

J.S Badudu Sastera harus ditinjau dari dua segi iaitu bahasa dan isi

Hashim Awang Ciptaan senia yang disampaikan melalui bahasa.

GENRE SASTERA Genre Sastera ialah kategori atau jenis karya sastera atau seni yang dicirikan dengan sesuatu gaya, bentuk atau kandungan tertentu.

KAMUS DEWAN Hasil seni (karya tulisan) dalam bentuk prosa atau puisi yang mempunyai ciri-ciri keistimewaan yang tertentu.

PERBEZAAN BAHAN SASTERA DAN BUKAN SASTERA

y y y y y UNSUR-UNSUR DALAM KESUSASTERAAN. a. . a. Novel yang mengisahkan pengembaraan dengan keretapi. Berita jenayah. Imaginasi. mengatur rangkap-rangkap dalalm sajaknya. Hashim Awang mengelaskan unsur-unsur dalam kesusasteraan kepada empat . Emosi. meletakkan adengan-adengan dalam lakonannya dan lain-lain. y Melihatkan ketajaman daya penglihatan dan pengamatan pengarang terhadap satu-satu benda dan peristiwa. memilih kata-kata. Jadual perjalanan keretapi. Kesusasteraan Melayu Klasik . Teknik. iaitu : a. Panduan telefon. a. y Menimbulkan satu-satu fikiran tertentu yang tinggi dan menarik dalam sesebuah Karya sastera.Merangkumi cara pengarang menyusun peristiwa di dalam cerita . Drama tentang gadis menunggu telefon berbunyi. y Penerangan menegnai bungan kemboja. Cerita mata-mata gelap. Intelek.KESUSASTERAAN BUKAN KESUSASTERAAN y y Sajak tentang bunga kemboja. y Membezakan di antara karya sastera dengan karya bukan sastera.

Kesusasteraan Lisan. Malim Dewa. -mempunyai unsur-unsur setempat. cerita jenaka ( Pak Pandir. cerita penglipur-lara ( Malim Deman. -terpancar worldview masayarakat -setiap karya adalah hak cipta bersama----. Anggun Cik Tunggal ) PERIBAHASA .-sastera tertua yang disampaikan secara lisan dan diturunkan dari satu generasi ke generasai lain yang mempunyai unsur tokok -tambah. y y y kesusasteraan yang disampaikan melalui peraturan dari satu generasi ke satu generasi yang lain.tiada nama pengarang. -di hasilkan sebelum tahun 1800. -khayalan dicampuradukkan dengan kenyataan----tujuan hiburan dan pengajaran. -punya nilai dan ukuran yang tersendiri. -disampaikan dalam bentuk lisan dan sebahagian kecil dalam bentuk tulisan tangan. -hasil yang masih tersimpan tidak kira dalam apa bentuk dan bagaimana corak. dongeng gerhana ) b. Hang Tuah ) e. -ia wujud sebelum adanya alat pencetak. cerita asal-usul ( Dongeng harimau jadian. dikenali juga sebagai sastera rakyat contoh sastera lisan berbentuk cerita: a. Pelanduk ) c. cerita lagenda ( Mahsuri. Pak kaduk dan Lebai malang ) d. -bersifat universal. cerita binatang ( Cerita Sang Kancil.

Pantun kanak-kanak . Pantun empat kerat .Pantun agama .Pantun kiasan . Pantun enam kerat 4. Pantun lapan kerat 5. Pantun sepuluh kerat 6.Pantun kasih sayang . Pantun dua belas kerat .Pantun nasihat . Pantun dua kerat 2.Pantun nasib 3.Pantun berdukacita .-ayat atau kelompok yang mempunyai susunan yang tetap dan mempunyai pengertian yang tertentu(kamus dewan) -juga dikenali sebagai bidalan atau pepatah -contoh--.biar mati anak janagn mati adat .Pantun jenaka . JENIS-JENIS PANTUN 1.Pantun budi .Pantun bersukacita . PANTUN -sejenis puisi lama yang biasanya terdiri daripada empat bis pertama meraris dalam tiap-tiap rangkap (dua baris pertama merupakan pembayang maksud dan yang selainya mengandungi maksudnya (Kamus Dewan).

Apa diharap kekasih orang. Entah makin bertambah sayang. y y Pantun empat kerat Pantun jenaka Ayam disabung jantan dipaut. Pantun tiga belas kerat 8. Dalam belanga bertemu jua. Sudah tahu bertanya pula.7. Asam di darat ikan di laut. MANTERA . y Pantun enam kerat Apa di harap padi seberang. Entah bercerai entah tidak. Entah berderai entahkan tidak. Entah dimakan pipit melayang. Pantun berkait Contoh: y y Pantun dua kerat Pantun kanak-kanak Sudah gaharu cendana pula. Jika ditambat kalah laganya.

(Kamus Dewan) TEROMBA y y Sejarah yang diceritakan dalam bentuk perbilangan. misalnya pantun. dll) . rangkap. jampi.y Kata atau ayat apabila diucapkan dapat menimbulkan kuasa ghaib (untuk menyembuhkan penyakit dan lain-lain). rima atau jumlah perkataan dalam satu baris. Ciri-ciri y y Puisi bebas yang tidak tentu jumlah baris. Dalam baris kedua termuat jawapan atau ketegasan bagi baris pertama tadi. peribahasa dalam seuntai teromba. gurindam. riwayat (Kamus Dewan). Jenis-jenis gurindam :- y y y Gurindam serangkap dua baris Gurindam serangkap empat baris Gurindam bebas SELOKA y Menurut kamus dewan seloka ialah sejenis puisi yang mengandungi ajaran (sindiran. Isinya memuat hal-hal yang berhubungan dengan undang-undang. (Kamus Dewan). y y GURINDAM y Sejenis bentuk puisi (terdiri daripada dua baris. Contohnya: Terombo dalam adat istiada perkahwinan. tombo. Rima akhir tiap-tiap baris gurindam adalam sama. jenaka. Terdapat sisipan berbagai-bagai puisi yang lain. adt istiadat yang diamalkan oleh sesuatu kelompok masyarakat. berisi dengan pelbagai pengajaran. Merupakan susunan kata-kata adat.

Sudah untung permintaan badan. syair ataupun perumpamaan Seloka tidak mempunyai pembayang Contoh seloka tiada pembayang : Sudah bertudung terendak Bentan. Pagar siapa saya sesarkan. Bentuk puisi lama yang ditulis secara berangkap-berangkap Rima akhir adalah tidak tetap Ia digubah sama ada mengikut bentuk pantun. Biji di luar apa buahnya ? KESUSASTERAAN TULISAN .y y y y y y Perkataan seloka berasal daripada bahasa Sanskrit iaitu shloka . Kalau tuan bijak laksana. soalan untuk menduga akal Contoh teka-teki ialah : y Kalau tuan muda teruna. TEKA-TEKI y Menurut Kamus Dewan teka-teki ialah soalan yang dikemukakan secara samar-samar atau rumit yang jawapanya harus diduga. Pakai seluar dengan gayanya. Dengan siapa saya sesalkan.

Contoh novel yang terkenal ialah Novel Siti Nurbaya. cerpen dan drama. Sebelum adanya alat pencetak. Menurut Hashim Awang Novel terbahagi kepada : y y y Novel Perwatakan Novel Psikologi Novel Peristiwa Novel Resaman Novel Sejarah Novel Sosial Novel Politik Novel Lawan Alam Novel perwatakan . biasanya panjang dan kompleks yang berkaitan dengan pengalaman dan kelakuan sosial.y y y y y y y Kesusasteraan tulisan ialah kesusateraan yang disampaikan secara bertulis Pada awalnya. Contohnya Hikayat Hang Tuah dan Sejarah Melayu Setelah masyarakat didatangi peradaban barat. NOVEL y Menurut Kamus Dewan novel didefinisikan sebagai cerita dalam bentuk prosa. tulisan jawi digunakan untuk menulis kesusasteraan. Menurut Hashim Awang novel adalah prosa cerita yang panjang dan menceritakan kisah hidup manusia pada sesuatu tempat dan dalam suatu masa tertentu untuk menlahirkan satu persoalan kehidupan yang menarik. alat cetak dan tulisan rumi di perkenalkan. banyak karya sastera bertulis dengan tangan sahaja. Contoh karya-karya sastera adalah seperti Hikayat Sang Kancil Sastera bertulis berbentuk cerita terbahagi kepada 3 iaitu novel.

Contoh : Cinta Gadis Rimba Novel sejarah y y Penekanan kepada kedua-dua aspek sejarah dan adat resam Contoh : Panglima Awang Novel Sosial Menekankan mengenai persoalan masyarakat Contoh :Salina Novel Politik Persoalan politik Contoh :Krisis Novel lawan alam y y Kisah kawasan-kawasan tertentu Contoh : Ranjau Sepanjang Jalan . Contoh :Rentong Novel psikologi y y Menekankan penjiwaan watak Contoh : Hari-hari Terakhir Seorang Seniman Novel peristiwa y y Peristiwa-peristiwa menarik tetapi mungkin tidak berhubungan.y y Perlukisan dan perkembangan watak. Contoh : Puteri Gunung Tahan Novel resaman y y Penceritaan tentang adat resam satu-satu masyarakat pada satu masa dan tempat tertentu.

(Hashim Awang) Contoh :Cerpen Ngayau ciptaan Ali Majod. Contohnya cerpen Segeluk Air tulisn Khadijah Hashim. yang membawakan satu persoalan bagi menghasilkan satu kesan tertentu yang indah. y Ciri-ciri y y y y Sebuah cerita atau kisah berbentuk prosa Menonjolkan hanya satu kesan Mengisahkan dengan agak terperinci suatu perisiwa Cerpen memperlihatkan adanya unsur-unsur dramatik.CERPEN y y Cerita pendek (Kamus Dewan) Cerpen ialah bentukcereka pendek. Perkataan drama berasal daripada bahasa Yunani yang bermaksud gerak . Sifat Drama y y y Isu konflik Aksi fizikal atau mental Jangka waktu persembahan yang terbatas Jenis Drama y y y Komedi Tragedi Opera . DRAMA y y Sejenis cereka yang berbentuk lakonan : ia selalunya dipentaskan.

Mempunyai baris-baris ayat yang membangunkan rangkap. y SAJAK y Menurut Hashim Awang sajak adalah puisi baru yang bebas daripada peraturan-peraturan dalam pembentukan rangkap. segar dan bebas. SIFAT-SIFAT SAJAK y y Tidak mempunyai imbangan bunyi yang tetap Sajak tidak semestinya mengemukakan pertentangan bunyi atau rima akhir di hujung tiap-tiap baris ayat atau dimana-mana juga. kata-kata dan rima. Sajak bersifat demikian untuk dapat mengucapkan fikiran penyair dalam cara yang lebih indah.y y Pantomin Tragedi-Komedi SASTERA BERTULIS BERBENTUK BUKAN CERITA ESEI y Menurut Kamus Dewan esei bermaksud karangan prosa (yang biasanya lebih pendek daripada tesis atau disertasi) tentang sesuatu tajuk. y y y . Mempunyai keharmonian atau penyesuaian yang baik antara isi dengan bahasa. baris. tetapi bilangan baris ayat pada serangkap tidaklah tetap. Menurut Encyclopedia Britannica bermaksud satu karangan yang berpatutan panjangnya. Mempunyai rangkap.

y Quintain Sajak yang rangkapnya dibentuk oleh lima baris atau kalimat y Sextet Sajak yang digubah dengan pemaikaian rangkap yang terdiri daripada enam baris.BENTUK-BENTUK SAJAK y Disitkhon Sajak yang ditulis dalam bentuk dua baris bagi tiap-tiap serangkap y Terzina Sajak yang serangkapnya terdiri daripada tiga baris y Quantrain Sajak yang rangkap-rangkapnya terbangun atas empat baris. y Oktaf (stanza) Sajak yang rangkapnya terdiri oleh lapan baris atau kalimat ISI DALAM SESEBUAH SAJAK y y y y Unsur pujaan Unsur keagamaan Unsur kesedihan Unsur pengajaran .Bentuknya lebih menyerupai pantun dan syair.

. Merupakan cabang ilmu yang mempunyai fungsi-fungsi sediri.y y y Unsur sindiran Unsur percintaan Unsur pengisahan CARA MENIKMATI SESEBUAH SAJAK y y y y Mengenali sifat luar sesebuah sajak Mengenali gaya bahasa atau imej visual sesebuah sajak Mengetahui latar belakang penyair atau penulis Mengetahui tujuan penyair sesebuah sajak CARA MENDEKLAMASI SAJAK y y y y y y y y Pemahaman Mimik Peresapan Gerakgeri Pengucapan Daya hafal Daya ucapan dan irama Batas kalimat KRITIKAN SASTERA y y y Usaha mempertimbangkan dan menilai karya sastera secara jujur dan sistematik. Pertimbangan dan penilaian terhadap karya karya sastera akakn diperkuat dengan alasan alasan yang munasabah.

Kritikan Sastera di Malaysia BUKU-BUKU KRITIKAN AMALI 1. Membuat perbezaan antara karya sastera yang baik dengan karya sastera yang tidak baik.FUNGSI KRITIKAN SASTERA 1. 4. Richards 3.A. Menghapuskan prasangka buruk terhadap karya sastera dan juga kesusasteraan. 2. 3. BUKU-BUKU KRITIKAN TEORI 1. Lives of the Poets oleh Dr. 5. . Menyumbangkan pengetahuan dan seterusnya mengembangkan pengetahuan itu. Memberikan kenerangan kepada pengarang cara-cara hendak menyesuaikan karya sasteranya dengan pembaca. Principles of literary Criticism (1924 ) oleh L. Johnson. 2. Anatomy of Criticism (1957 ) oleh Norhrop Frye 4. Essays in Criticism oleh Mathew Arnold 3. Seleted Essays oleh T>S> Eliot 4. Novel-novel Malaysia dalam kritikan susunan Hamzah Hamdani Jenis Lain Kritikan Sastera y Kritikam mimetik melihat karya sastera sebagai satu perimen alam. Memberikan bantuan besar kepada pembaca menikmati karya sastera dengan menerangkan tentang karya sastera dan pengarangnya dengan jelas. 6. Poetics oleh Aristotle 2. Memperkenalkan karya sastera yang baru kepada mereka yang tidak sempat membaca.

y KRITIKAN SASTERA DAN ILMU-ILMU LAIN BIDANG ILMU PENGGUNAAN MELAHIRKAN y y y y Sejarah Sosiologi Psikologi Estetika y y y y Kritikan sejarahan dan biografi Kritikan sosial dan Marxist Kritikan psikologi. Freudian dan mitos Kritikan Formal PENDEKATAN-PENDEKATAN DALAM KRITIKAN SASTERA y y y y y Pendekatan moral Pendekatan sosiologi Pendekatan psikologi Pendekatan tipainduk Pendekatan struktur .y y Kritikan prgmatik melihat karya sastera sebagai alat yang boleh Kritikan ekspresif melihat karya sastera sebagai alat bagi pengarang menyatakan fikiran dan perasaannya Kritikan objektif melihat karya sastera sebagai sesuatu yang istimewa yang boleh berdiri sendiri.