Kesusasteraan Melayu

DEFINISI

Perkataan sastera berasal daripada bahasa sanskrit iaitu "castra". Susastera yang bermaksud kata yang membawa maksud khusus iaitu : Su indah, baik,, lebih berfaedah Sastera huruf atau buku (ke) susastera (an) kumpulan buku-buku yang indah bahasanya dan baik isinya

J.S Badudu Sastera harus ditinjau dari dua segi iaitu bahasa dan isi

Hashim Awang Ciptaan senia yang disampaikan melalui bahasa.

GENRE SASTERA Genre Sastera ialah kategori atau jenis karya sastera atau seni yang dicirikan dengan sesuatu gaya, bentuk atau kandungan tertentu.

KAMUS DEWAN Hasil seni (karya tulisan) dalam bentuk prosa atau puisi yang mempunyai ciri-ciri keistimewaan yang tertentu.

PERBEZAAN BAHAN SASTERA DAN BUKAN SASTERA

y Melihatkan ketajaman daya penglihatan dan pengamatan pengarang terhadap satu-satu benda dan peristiwa. y Menimbulkan satu-satu fikiran tertentu yang tinggi dan menarik dalam sesebuah Karya sastera. y Membezakan di antara karya sastera dengan karya bukan sastera. Cerita mata-mata gelap.KESUSASTERAAN BUKAN KESUSASTERAAN y y Sajak tentang bunga kemboja. Jadual perjalanan keretapi. a. Drama tentang gadis menunggu telefon berbunyi. Imaginasi. Intelek. Hashim Awang mengelaskan unsur-unsur dalam kesusasteraan kepada empat . a. meletakkan adengan-adengan dalam lakonannya dan lain-lain. iaitu : a. mengatur rangkap-rangkap dalalm sajaknya. Emosi. Teknik. memilih kata-kata. y y y y y UNSUR-UNSUR DALAM KESUSASTERAAN. Panduan telefon. Berita jenayah. . Novel yang mengisahkan pengembaraan dengan keretapi.Merangkumi cara pengarang menyusun peristiwa di dalam cerita . Kesusasteraan Melayu Klasik . a. y Penerangan menegnai bungan kemboja.

-khayalan dicampuradukkan dengan kenyataan----tujuan hiburan dan pengajaran. -punya nilai dan ukuran yang tersendiri. cerita jenaka ( Pak Pandir. -terpancar worldview masayarakat -setiap karya adalah hak cipta bersama----. cerita lagenda ( Mahsuri. -ia wujud sebelum adanya alat pencetak. -hasil yang masih tersimpan tidak kira dalam apa bentuk dan bagaimana corak. -mempunyai unsur-unsur setempat. Anggun Cik Tunggal ) PERIBAHASA . cerita penglipur-lara ( Malim Deman. cerita binatang ( Cerita Sang Kancil.tiada nama pengarang. -bersifat universal. Pak kaduk dan Lebai malang ) d. Hang Tuah ) e. Malim Dewa. -disampaikan dalam bentuk lisan dan sebahagian kecil dalam bentuk tulisan tangan. dikenali juga sebagai sastera rakyat contoh sastera lisan berbentuk cerita: a.-sastera tertua yang disampaikan secara lisan dan diturunkan dari satu generasi ke generasai lain yang mempunyai unsur tokok -tambah. Pelanduk ) c. Kesusasteraan Lisan. y y y kesusasteraan yang disampaikan melalui peraturan dari satu generasi ke satu generasi yang lain. -di hasilkan sebelum tahun 1800. dongeng gerhana ) b. cerita asal-usul ( Dongeng harimau jadian.

JENIS-JENIS PANTUN 1.Pantun nasihat .-ayat atau kelompok yang mempunyai susunan yang tetap dan mempunyai pengertian yang tertentu(kamus dewan) -juga dikenali sebagai bidalan atau pepatah -contoh--.Pantun budi .Pantun kasih sayang . Pantun empat kerat .Pantun bersukacita . Pantun dua kerat 2.Pantun agama . Pantun lapan kerat 5.biar mati anak janagn mati adat . Pantun dua belas kerat . PANTUN -sejenis puisi lama yang biasanya terdiri daripada empat bis pertama meraris dalam tiap-tiap rangkap (dua baris pertama merupakan pembayang maksud dan yang selainya mengandungi maksudnya (Kamus Dewan). Pantun enam kerat 4.Pantun jenaka . Pantun sepuluh kerat 6.Pantun nasib 3.Pantun berdukacita .Pantun kanak-kanak .Pantun kiasan .

Sudah tahu bertanya pula. Entah dimakan pipit melayang. Entah makin bertambah sayang. Pantun berkait Contoh: y y Pantun dua kerat Pantun kanak-kanak Sudah gaharu cendana pula. Asam di darat ikan di laut.7. y y Pantun empat kerat Pantun jenaka Ayam disabung jantan dipaut. Entah berderai entahkan tidak. Apa diharap kekasih orang. Entah bercerai entah tidak. y Pantun enam kerat Apa di harap padi seberang. Pantun tiga belas kerat 8. Dalam belanga bertemu jua. Jika ditambat kalah laganya. MANTERA .

Dalam baris kedua termuat jawapan atau ketegasan bagi baris pertama tadi. misalnya pantun. Isinya memuat hal-hal yang berhubungan dengan undang-undang. rangkap. adt istiadat yang diamalkan oleh sesuatu kelompok masyarakat. tombo. Merupakan susunan kata-kata adat. jenaka. jampi.y Kata atau ayat apabila diucapkan dapat menimbulkan kuasa ghaib (untuk menyembuhkan penyakit dan lain-lain). (Kamus Dewan). Jenis-jenis gurindam :- y y y Gurindam serangkap dua baris Gurindam serangkap empat baris Gurindam bebas SELOKA y Menurut kamus dewan seloka ialah sejenis puisi yang mengandungi ajaran (sindiran. dll) . Contohnya: Terombo dalam adat istiada perkahwinan. y y GURINDAM y Sejenis bentuk puisi (terdiri daripada dua baris. (Kamus Dewan) TEROMBA y y Sejarah yang diceritakan dalam bentuk perbilangan. riwayat (Kamus Dewan). gurindam. rima atau jumlah perkataan dalam satu baris. Ciri-ciri y y Puisi bebas yang tidak tentu jumlah baris. Rima akhir tiap-tiap baris gurindam adalam sama. berisi dengan pelbagai pengajaran. peribahasa dalam seuntai teromba. Terdapat sisipan berbagai-bagai puisi yang lain.

y y y y y y Perkataan seloka berasal daripada bahasa Sanskrit iaitu shloka . TEKA-TEKI y Menurut Kamus Dewan teka-teki ialah soalan yang dikemukakan secara samar-samar atau rumit yang jawapanya harus diduga. Pakai seluar dengan gayanya. Kalau tuan bijak laksana. Biji di luar apa buahnya ? KESUSASTERAAN TULISAN . Dengan siapa saya sesalkan. syair ataupun perumpamaan Seloka tidak mempunyai pembayang Contoh seloka tiada pembayang : Sudah bertudung terendak Bentan. soalan untuk menduga akal Contoh teka-teki ialah : y Kalau tuan muda teruna. Pagar siapa saya sesarkan. Bentuk puisi lama yang ditulis secara berangkap-berangkap Rima akhir adalah tidak tetap Ia digubah sama ada mengikut bentuk pantun. Sudah untung permintaan badan.

cerpen dan drama. NOVEL y Menurut Kamus Dewan novel didefinisikan sebagai cerita dalam bentuk prosa. banyak karya sastera bertulis dengan tangan sahaja. tulisan jawi digunakan untuk menulis kesusasteraan. alat cetak dan tulisan rumi di perkenalkan.y y y y y y y Kesusasteraan tulisan ialah kesusateraan yang disampaikan secara bertulis Pada awalnya. Contoh novel yang terkenal ialah Novel Siti Nurbaya. Menurut Hashim Awang novel adalah prosa cerita yang panjang dan menceritakan kisah hidup manusia pada sesuatu tempat dan dalam suatu masa tertentu untuk menlahirkan satu persoalan kehidupan yang menarik. Contoh karya-karya sastera adalah seperti Hikayat Sang Kancil Sastera bertulis berbentuk cerita terbahagi kepada 3 iaitu novel. Menurut Hashim Awang Novel terbahagi kepada : y y y Novel Perwatakan Novel Psikologi Novel Peristiwa Novel Resaman Novel Sejarah Novel Sosial Novel Politik Novel Lawan Alam Novel perwatakan . Contohnya Hikayat Hang Tuah dan Sejarah Melayu Setelah masyarakat didatangi peradaban barat. biasanya panjang dan kompleks yang berkaitan dengan pengalaman dan kelakuan sosial. Sebelum adanya alat pencetak.

Contoh : Puteri Gunung Tahan Novel resaman y y Penceritaan tentang adat resam satu-satu masyarakat pada satu masa dan tempat tertentu.y y Perlukisan dan perkembangan watak. Contoh : Cinta Gadis Rimba Novel sejarah y y Penekanan kepada kedua-dua aspek sejarah dan adat resam Contoh : Panglima Awang Novel Sosial Menekankan mengenai persoalan masyarakat Contoh :Salina Novel Politik Persoalan politik Contoh :Krisis Novel lawan alam y y Kisah kawasan-kawasan tertentu Contoh : Ranjau Sepanjang Jalan . Contoh :Rentong Novel psikologi y y Menekankan penjiwaan watak Contoh : Hari-hari Terakhir Seorang Seniman Novel peristiwa y y Peristiwa-peristiwa menarik tetapi mungkin tidak berhubungan.

(Hashim Awang) Contoh :Cerpen Ngayau ciptaan Ali Majod. Sifat Drama y y y Isu konflik Aksi fizikal atau mental Jangka waktu persembahan yang terbatas Jenis Drama y y y Komedi Tragedi Opera . Contohnya cerpen Segeluk Air tulisn Khadijah Hashim.CERPEN y y Cerita pendek (Kamus Dewan) Cerpen ialah bentukcereka pendek. Perkataan drama berasal daripada bahasa Yunani yang bermaksud gerak . DRAMA y y Sejenis cereka yang berbentuk lakonan : ia selalunya dipentaskan. yang membawakan satu persoalan bagi menghasilkan satu kesan tertentu yang indah. y Ciri-ciri y y y y Sebuah cerita atau kisah berbentuk prosa Menonjolkan hanya satu kesan Mengisahkan dengan agak terperinci suatu perisiwa Cerpen memperlihatkan adanya unsur-unsur dramatik.

Menurut Encyclopedia Britannica bermaksud satu karangan yang berpatutan panjangnya.y y Pantomin Tragedi-Komedi SASTERA BERTULIS BERBENTUK BUKAN CERITA ESEI y Menurut Kamus Dewan esei bermaksud karangan prosa (yang biasanya lebih pendek daripada tesis atau disertasi) tentang sesuatu tajuk. baris. y SAJAK y Menurut Hashim Awang sajak adalah puisi baru yang bebas daripada peraturan-peraturan dalam pembentukan rangkap. Mempunyai rangkap. segar dan bebas. Mempunyai baris-baris ayat yang membangunkan rangkap. SIFAT-SIFAT SAJAK y y Tidak mempunyai imbangan bunyi yang tetap Sajak tidak semestinya mengemukakan pertentangan bunyi atau rima akhir di hujung tiap-tiap baris ayat atau dimana-mana juga. kata-kata dan rima. y y y . Mempunyai keharmonian atau penyesuaian yang baik antara isi dengan bahasa. Sajak bersifat demikian untuk dapat mengucapkan fikiran penyair dalam cara yang lebih indah. tetapi bilangan baris ayat pada serangkap tidaklah tetap.

Bentuknya lebih menyerupai pantun dan syair.BENTUK-BENTUK SAJAK y Disitkhon Sajak yang ditulis dalam bentuk dua baris bagi tiap-tiap serangkap y Terzina Sajak yang serangkapnya terdiri daripada tiga baris y Quantrain Sajak yang rangkap-rangkapnya terbangun atas empat baris. y Quintain Sajak yang rangkapnya dibentuk oleh lima baris atau kalimat y Sextet Sajak yang digubah dengan pemaikaian rangkap yang terdiri daripada enam baris. y Oktaf (stanza) Sajak yang rangkapnya terdiri oleh lapan baris atau kalimat ISI DALAM SESEBUAH SAJAK y y y y Unsur pujaan Unsur keagamaan Unsur kesedihan Unsur pengajaran .

y y y Unsur sindiran Unsur percintaan Unsur pengisahan CARA MENIKMATI SESEBUAH SAJAK y y y y Mengenali sifat luar sesebuah sajak Mengenali gaya bahasa atau imej visual sesebuah sajak Mengetahui latar belakang penyair atau penulis Mengetahui tujuan penyair sesebuah sajak CARA MENDEKLAMASI SAJAK y y y y y y y y Pemahaman Mimik Peresapan Gerakgeri Pengucapan Daya hafal Daya ucapan dan irama Batas kalimat KRITIKAN SASTERA y y y Usaha mempertimbangkan dan menilai karya sastera secara jujur dan sistematik. . Merupakan cabang ilmu yang mempunyai fungsi-fungsi sediri. Pertimbangan dan penilaian terhadap karya karya sastera akakn diperkuat dengan alasan alasan yang munasabah.

Memperkenalkan karya sastera yang baru kepada mereka yang tidak sempat membaca. BUKU-BUKU KRITIKAN TEORI 1. Lives of the Poets oleh Dr. 2. Anatomy of Criticism (1957 ) oleh Norhrop Frye 4. 2. 6. Poetics oleh Aristotle 2. Menghapuskan prasangka buruk terhadap karya sastera dan juga kesusasteraan. Essays in Criticism oleh Mathew Arnold 3. 5. Richards 3. Novel-novel Malaysia dalam kritikan susunan Hamzah Hamdani Jenis Lain Kritikan Sastera y Kritikam mimetik melihat karya sastera sebagai satu perimen alam. Memberikan kenerangan kepada pengarang cara-cara hendak menyesuaikan karya sasteranya dengan pembaca. 4.FUNGSI KRITIKAN SASTERA 1. Principles of literary Criticism (1924 ) oleh L. Menyumbangkan pengetahuan dan seterusnya mengembangkan pengetahuan itu. Kritikan Sastera di Malaysia BUKU-BUKU KRITIKAN AMALI 1. Seleted Essays oleh T>S> Eliot 4.A. Johnson. 3. . Memberikan bantuan besar kepada pembaca menikmati karya sastera dengan menerangkan tentang karya sastera dan pengarangnya dengan jelas. Membuat perbezaan antara karya sastera yang baik dengan karya sastera yang tidak baik.

y y Kritikan prgmatik melihat karya sastera sebagai alat yang boleh Kritikan ekspresif melihat karya sastera sebagai alat bagi pengarang menyatakan fikiran dan perasaannya Kritikan objektif melihat karya sastera sebagai sesuatu yang istimewa yang boleh berdiri sendiri. y KRITIKAN SASTERA DAN ILMU-ILMU LAIN BIDANG ILMU PENGGUNAAN MELAHIRKAN y y y y Sejarah Sosiologi Psikologi Estetika y y y y Kritikan sejarahan dan biografi Kritikan sosial dan Marxist Kritikan psikologi. Freudian dan mitos Kritikan Formal PENDEKATAN-PENDEKATAN DALAM KRITIKAN SASTERA y y y y y Pendekatan moral Pendekatan sosiologi Pendekatan psikologi Pendekatan tipainduk Pendekatan struktur .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful