P. 1
Kesusasteraan Melayu

Kesusasteraan Melayu

|Views: 84|Likes:
Published by Wan Afindy

More info:

Published by: Wan Afindy on Sep 21, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/27/2010

pdf

text

original

Kesusasteraan Melayu

DEFINISI

Perkataan sastera berasal daripada bahasa sanskrit iaitu "castra". Susastera yang bermaksud kata yang membawa maksud khusus iaitu : Su indah, baik,, lebih berfaedah Sastera huruf atau buku (ke) susastera (an) kumpulan buku-buku yang indah bahasanya dan baik isinya

J.S Badudu Sastera harus ditinjau dari dua segi iaitu bahasa dan isi

Hashim Awang Ciptaan senia yang disampaikan melalui bahasa.

GENRE SASTERA Genre Sastera ialah kategori atau jenis karya sastera atau seni yang dicirikan dengan sesuatu gaya, bentuk atau kandungan tertentu.

KAMUS DEWAN Hasil seni (karya tulisan) dalam bentuk prosa atau puisi yang mempunyai ciri-ciri keistimewaan yang tertentu.

PERBEZAAN BAHAN SASTERA DAN BUKAN SASTERA

meletakkan adengan-adengan dalam lakonannya dan lain-lain. y Menimbulkan satu-satu fikiran tertentu yang tinggi dan menarik dalam sesebuah Karya sastera. Drama tentang gadis menunggu telefon berbunyi. Jadual perjalanan keretapi. Cerita mata-mata gelap. memilih kata-kata. Intelek. Emosi. y Membezakan di antara karya sastera dengan karya bukan sastera. Kesusasteraan Melayu Klasik . a. Panduan telefon. y Penerangan menegnai bungan kemboja. Imaginasi. y Melihatkan ketajaman daya penglihatan dan pengamatan pengarang terhadap satu-satu benda dan peristiwa. y y y y y UNSUR-UNSUR DALAM KESUSASTERAAN. Novel yang mengisahkan pengembaraan dengan keretapi.Merangkumi cara pengarang menyusun peristiwa di dalam cerita . iaitu : a. a. a. Hashim Awang mengelaskan unsur-unsur dalam kesusasteraan kepada empat . . mengatur rangkap-rangkap dalalm sajaknya. Berita jenayah. Teknik.KESUSASTERAAN BUKAN KESUSASTERAAN y y Sajak tentang bunga kemboja.

Pak kaduk dan Lebai malang ) d. Malim Dewa. -punya nilai dan ukuran yang tersendiri. -mempunyai unsur-unsur setempat. cerita asal-usul ( Dongeng harimau jadian. cerita lagenda ( Mahsuri. -di hasilkan sebelum tahun 1800.tiada nama pengarang. -ia wujud sebelum adanya alat pencetak. -bersifat universal. -hasil yang masih tersimpan tidak kira dalam apa bentuk dan bagaimana corak. Anggun Cik Tunggal ) PERIBAHASA . -terpancar worldview masayarakat -setiap karya adalah hak cipta bersama----. cerita jenaka ( Pak Pandir. -khayalan dicampuradukkan dengan kenyataan----tujuan hiburan dan pengajaran. Kesusasteraan Lisan. -disampaikan dalam bentuk lisan dan sebahagian kecil dalam bentuk tulisan tangan.-sastera tertua yang disampaikan secara lisan dan diturunkan dari satu generasi ke generasai lain yang mempunyai unsur tokok -tambah. Hang Tuah ) e. cerita binatang ( Cerita Sang Kancil. dikenali juga sebagai sastera rakyat contoh sastera lisan berbentuk cerita: a. dongeng gerhana ) b. cerita penglipur-lara ( Malim Deman. Pelanduk ) c. y y y kesusasteraan yang disampaikan melalui peraturan dari satu generasi ke satu generasi yang lain.

Pantun kiasan .Pantun berdukacita . Pantun sepuluh kerat 6. Pantun enam kerat 4. Pantun lapan kerat 5.Pantun jenaka . Pantun dua belas kerat .Pantun agama .biar mati anak janagn mati adat .Pantun budi .Pantun kasih sayang . PANTUN -sejenis puisi lama yang biasanya terdiri daripada empat bis pertama meraris dalam tiap-tiap rangkap (dua baris pertama merupakan pembayang maksud dan yang selainya mengandungi maksudnya (Kamus Dewan).-ayat atau kelompok yang mempunyai susunan yang tetap dan mempunyai pengertian yang tertentu(kamus dewan) -juga dikenali sebagai bidalan atau pepatah -contoh--.Pantun nasib 3.Pantun nasihat . Pantun empat kerat . Pantun dua kerat 2.Pantun bersukacita . JENIS-JENIS PANTUN 1.Pantun kanak-kanak .

y y Pantun empat kerat Pantun jenaka Ayam disabung jantan dipaut. Apa diharap kekasih orang. Entah dimakan pipit melayang. Asam di darat ikan di laut. Dalam belanga bertemu jua. MANTERA . Pantun berkait Contoh: y y Pantun dua kerat Pantun kanak-kanak Sudah gaharu cendana pula. y Pantun enam kerat Apa di harap padi seberang. Entah makin bertambah sayang. Entah bercerai entah tidak.7. Sudah tahu bertanya pula. Pantun tiga belas kerat 8. Jika ditambat kalah laganya. Entah berderai entahkan tidak.

Rima akhir tiap-tiap baris gurindam adalam sama. berisi dengan pelbagai pengajaran. Contohnya: Terombo dalam adat istiada perkahwinan. Dalam baris kedua termuat jawapan atau ketegasan bagi baris pertama tadi. riwayat (Kamus Dewan). adt istiadat yang diamalkan oleh sesuatu kelompok masyarakat. rangkap.y Kata atau ayat apabila diucapkan dapat menimbulkan kuasa ghaib (untuk menyembuhkan penyakit dan lain-lain). rima atau jumlah perkataan dalam satu baris. Terdapat sisipan berbagai-bagai puisi yang lain. Jenis-jenis gurindam :- y y y Gurindam serangkap dua baris Gurindam serangkap empat baris Gurindam bebas SELOKA y Menurut kamus dewan seloka ialah sejenis puisi yang mengandungi ajaran (sindiran. (Kamus Dewan). gurindam. Ciri-ciri y y Puisi bebas yang tidak tentu jumlah baris. y y GURINDAM y Sejenis bentuk puisi (terdiri daripada dua baris. misalnya pantun. peribahasa dalam seuntai teromba. (Kamus Dewan) TEROMBA y y Sejarah yang diceritakan dalam bentuk perbilangan. Isinya memuat hal-hal yang berhubungan dengan undang-undang. jenaka. tombo. dll) . Merupakan susunan kata-kata adat. jampi.

soalan untuk menduga akal Contoh teka-teki ialah : y Kalau tuan muda teruna. Pagar siapa saya sesarkan.y y y y y y Perkataan seloka berasal daripada bahasa Sanskrit iaitu shloka . Dengan siapa saya sesalkan. Sudah untung permintaan badan. syair ataupun perumpamaan Seloka tidak mempunyai pembayang Contoh seloka tiada pembayang : Sudah bertudung terendak Bentan. TEKA-TEKI y Menurut Kamus Dewan teka-teki ialah soalan yang dikemukakan secara samar-samar atau rumit yang jawapanya harus diduga. Biji di luar apa buahnya ? KESUSASTERAAN TULISAN . Kalau tuan bijak laksana. Pakai seluar dengan gayanya. Bentuk puisi lama yang ditulis secara berangkap-berangkap Rima akhir adalah tidak tetap Ia digubah sama ada mengikut bentuk pantun.

Menurut Hashim Awang Novel terbahagi kepada : y y y Novel Perwatakan Novel Psikologi Novel Peristiwa Novel Resaman Novel Sejarah Novel Sosial Novel Politik Novel Lawan Alam Novel perwatakan .y y y y y y y Kesusasteraan tulisan ialah kesusateraan yang disampaikan secara bertulis Pada awalnya. banyak karya sastera bertulis dengan tangan sahaja. Sebelum adanya alat pencetak. alat cetak dan tulisan rumi di perkenalkan. Menurut Hashim Awang novel adalah prosa cerita yang panjang dan menceritakan kisah hidup manusia pada sesuatu tempat dan dalam suatu masa tertentu untuk menlahirkan satu persoalan kehidupan yang menarik. cerpen dan drama. Contoh karya-karya sastera adalah seperti Hikayat Sang Kancil Sastera bertulis berbentuk cerita terbahagi kepada 3 iaitu novel. Contohnya Hikayat Hang Tuah dan Sejarah Melayu Setelah masyarakat didatangi peradaban barat. NOVEL y Menurut Kamus Dewan novel didefinisikan sebagai cerita dalam bentuk prosa. tulisan jawi digunakan untuk menulis kesusasteraan. Contoh novel yang terkenal ialah Novel Siti Nurbaya. biasanya panjang dan kompleks yang berkaitan dengan pengalaman dan kelakuan sosial.

Contoh :Rentong Novel psikologi y y Menekankan penjiwaan watak Contoh : Hari-hari Terakhir Seorang Seniman Novel peristiwa y y Peristiwa-peristiwa menarik tetapi mungkin tidak berhubungan.y y Perlukisan dan perkembangan watak. Contoh : Puteri Gunung Tahan Novel resaman y y Penceritaan tentang adat resam satu-satu masyarakat pada satu masa dan tempat tertentu. Contoh : Cinta Gadis Rimba Novel sejarah y y Penekanan kepada kedua-dua aspek sejarah dan adat resam Contoh : Panglima Awang Novel Sosial Menekankan mengenai persoalan masyarakat Contoh :Salina Novel Politik Persoalan politik Contoh :Krisis Novel lawan alam y y Kisah kawasan-kawasan tertentu Contoh : Ranjau Sepanjang Jalan .

Sifat Drama y y y Isu konflik Aksi fizikal atau mental Jangka waktu persembahan yang terbatas Jenis Drama y y y Komedi Tragedi Opera .CERPEN y y Cerita pendek (Kamus Dewan) Cerpen ialah bentukcereka pendek. Contohnya cerpen Segeluk Air tulisn Khadijah Hashim. Perkataan drama berasal daripada bahasa Yunani yang bermaksud gerak . DRAMA y y Sejenis cereka yang berbentuk lakonan : ia selalunya dipentaskan. yang membawakan satu persoalan bagi menghasilkan satu kesan tertentu yang indah. y Ciri-ciri y y y y Sebuah cerita atau kisah berbentuk prosa Menonjolkan hanya satu kesan Mengisahkan dengan agak terperinci suatu perisiwa Cerpen memperlihatkan adanya unsur-unsur dramatik. (Hashim Awang) Contoh :Cerpen Ngayau ciptaan Ali Majod.

y SAJAK y Menurut Hashim Awang sajak adalah puisi baru yang bebas daripada peraturan-peraturan dalam pembentukan rangkap. tetapi bilangan baris ayat pada serangkap tidaklah tetap. Mempunyai baris-baris ayat yang membangunkan rangkap. SIFAT-SIFAT SAJAK y y Tidak mempunyai imbangan bunyi yang tetap Sajak tidak semestinya mengemukakan pertentangan bunyi atau rima akhir di hujung tiap-tiap baris ayat atau dimana-mana juga. baris. Mempunyai rangkap. Menurut Encyclopedia Britannica bermaksud satu karangan yang berpatutan panjangnya. segar dan bebas.y y Pantomin Tragedi-Komedi SASTERA BERTULIS BERBENTUK BUKAN CERITA ESEI y Menurut Kamus Dewan esei bermaksud karangan prosa (yang biasanya lebih pendek daripada tesis atau disertasi) tentang sesuatu tajuk. Sajak bersifat demikian untuk dapat mengucapkan fikiran penyair dalam cara yang lebih indah. kata-kata dan rima. y y y . Mempunyai keharmonian atau penyesuaian yang baik antara isi dengan bahasa.

BENTUK-BENTUK SAJAK y Disitkhon Sajak yang ditulis dalam bentuk dua baris bagi tiap-tiap serangkap y Terzina Sajak yang serangkapnya terdiri daripada tiga baris y Quantrain Sajak yang rangkap-rangkapnya terbangun atas empat baris.Bentuknya lebih menyerupai pantun dan syair. y Oktaf (stanza) Sajak yang rangkapnya terdiri oleh lapan baris atau kalimat ISI DALAM SESEBUAH SAJAK y y y y Unsur pujaan Unsur keagamaan Unsur kesedihan Unsur pengajaran . y Quintain Sajak yang rangkapnya dibentuk oleh lima baris atau kalimat y Sextet Sajak yang digubah dengan pemaikaian rangkap yang terdiri daripada enam baris.

. Merupakan cabang ilmu yang mempunyai fungsi-fungsi sediri. Pertimbangan dan penilaian terhadap karya karya sastera akakn diperkuat dengan alasan alasan yang munasabah.y y y Unsur sindiran Unsur percintaan Unsur pengisahan CARA MENIKMATI SESEBUAH SAJAK y y y y Mengenali sifat luar sesebuah sajak Mengenali gaya bahasa atau imej visual sesebuah sajak Mengetahui latar belakang penyair atau penulis Mengetahui tujuan penyair sesebuah sajak CARA MENDEKLAMASI SAJAK y y y y y y y y Pemahaman Mimik Peresapan Gerakgeri Pengucapan Daya hafal Daya ucapan dan irama Batas kalimat KRITIKAN SASTERA y y y Usaha mempertimbangkan dan menilai karya sastera secara jujur dan sistematik.

Principles of literary Criticism (1924 ) oleh L. Memberikan kenerangan kepada pengarang cara-cara hendak menyesuaikan karya sasteranya dengan pembaca. 5. Novel-novel Malaysia dalam kritikan susunan Hamzah Hamdani Jenis Lain Kritikan Sastera y Kritikam mimetik melihat karya sastera sebagai satu perimen alam. Anatomy of Criticism (1957 ) oleh Norhrop Frye 4. . BUKU-BUKU KRITIKAN TEORI 1. 2. Johnson. Poetics oleh Aristotle 2. Memperkenalkan karya sastera yang baru kepada mereka yang tidak sempat membaca. Menyumbangkan pengetahuan dan seterusnya mengembangkan pengetahuan itu. Kritikan Sastera di Malaysia BUKU-BUKU KRITIKAN AMALI 1. 2. 6. 4. Lives of the Poets oleh Dr.A. Seleted Essays oleh T>S> Eliot 4. Menghapuskan prasangka buruk terhadap karya sastera dan juga kesusasteraan. Membuat perbezaan antara karya sastera yang baik dengan karya sastera yang tidak baik. Memberikan bantuan besar kepada pembaca menikmati karya sastera dengan menerangkan tentang karya sastera dan pengarangnya dengan jelas. Richards 3. 3.FUNGSI KRITIKAN SASTERA 1. Essays in Criticism oleh Mathew Arnold 3.

y KRITIKAN SASTERA DAN ILMU-ILMU LAIN BIDANG ILMU PENGGUNAAN MELAHIRKAN y y y y Sejarah Sosiologi Psikologi Estetika y y y y Kritikan sejarahan dan biografi Kritikan sosial dan Marxist Kritikan psikologi.y y Kritikan prgmatik melihat karya sastera sebagai alat yang boleh Kritikan ekspresif melihat karya sastera sebagai alat bagi pengarang menyatakan fikiran dan perasaannya Kritikan objektif melihat karya sastera sebagai sesuatu yang istimewa yang boleh berdiri sendiri. Freudian dan mitos Kritikan Formal PENDEKATAN-PENDEKATAN DALAM KRITIKAN SASTERA y y y y y Pendekatan moral Pendekatan sosiologi Pendekatan psikologi Pendekatan tipainduk Pendekatan struktur .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->