Kesusasteraan Melayu

DEFINISI

Perkataan sastera berasal daripada bahasa sanskrit iaitu "castra". Susastera yang bermaksud kata yang membawa maksud khusus iaitu : Su indah, baik,, lebih berfaedah Sastera huruf atau buku (ke) susastera (an) kumpulan buku-buku yang indah bahasanya dan baik isinya

J.S Badudu Sastera harus ditinjau dari dua segi iaitu bahasa dan isi

Hashim Awang Ciptaan senia yang disampaikan melalui bahasa.

GENRE SASTERA Genre Sastera ialah kategori atau jenis karya sastera atau seni yang dicirikan dengan sesuatu gaya, bentuk atau kandungan tertentu.

KAMUS DEWAN Hasil seni (karya tulisan) dalam bentuk prosa atau puisi yang mempunyai ciri-ciri keistimewaan yang tertentu.

PERBEZAAN BAHAN SASTERA DAN BUKAN SASTERA

Cerita mata-mata gelap. Imaginasi. Jadual perjalanan keretapi. Kesusasteraan Melayu Klasik . y Menimbulkan satu-satu fikiran tertentu yang tinggi dan menarik dalam sesebuah Karya sastera. Teknik. memilih kata-kata.KESUSASTERAAN BUKAN KESUSASTERAAN y y Sajak tentang bunga kemboja. . y Membezakan di antara karya sastera dengan karya bukan sastera. meletakkan adengan-adengan dalam lakonannya dan lain-lain. Panduan telefon. Drama tentang gadis menunggu telefon berbunyi. y Melihatkan ketajaman daya penglihatan dan pengamatan pengarang terhadap satu-satu benda dan peristiwa.Merangkumi cara pengarang menyusun peristiwa di dalam cerita . a. y y y y y UNSUR-UNSUR DALAM KESUSASTERAAN. Novel yang mengisahkan pengembaraan dengan keretapi. Berita jenayah. Intelek. a. mengatur rangkap-rangkap dalalm sajaknya. Emosi. a. iaitu : a. Hashim Awang mengelaskan unsur-unsur dalam kesusasteraan kepada empat . y Penerangan menegnai bungan kemboja.

-terpancar worldview masayarakat -setiap karya adalah hak cipta bersama----. Pelanduk ) c. -mempunyai unsur-unsur setempat. Pak kaduk dan Lebai malang ) d. cerita jenaka ( Pak Pandir. -hasil yang masih tersimpan tidak kira dalam apa bentuk dan bagaimana corak. -di hasilkan sebelum tahun 1800. Kesusasteraan Lisan. cerita asal-usul ( Dongeng harimau jadian. -ia wujud sebelum adanya alat pencetak. dikenali juga sebagai sastera rakyat contoh sastera lisan berbentuk cerita: a.-sastera tertua yang disampaikan secara lisan dan diturunkan dari satu generasi ke generasai lain yang mempunyai unsur tokok -tambah. -disampaikan dalam bentuk lisan dan sebahagian kecil dalam bentuk tulisan tangan. dongeng gerhana ) b. y y y kesusasteraan yang disampaikan melalui peraturan dari satu generasi ke satu generasi yang lain. -punya nilai dan ukuran yang tersendiri. -bersifat universal. Anggun Cik Tunggal ) PERIBAHASA .tiada nama pengarang. -khayalan dicampuradukkan dengan kenyataan----tujuan hiburan dan pengajaran. cerita binatang ( Cerita Sang Kancil. Hang Tuah ) e. cerita lagenda ( Mahsuri. Malim Dewa. cerita penglipur-lara ( Malim Deman.

Pantun sepuluh kerat 6. Pantun empat kerat .Pantun jenaka .-ayat atau kelompok yang mempunyai susunan yang tetap dan mempunyai pengertian yang tertentu(kamus dewan) -juga dikenali sebagai bidalan atau pepatah -contoh--. Pantun enam kerat 4.Pantun kiasan .Pantun nasib 3.Pantun nasihat .Pantun kanak-kanak .Pantun agama . Pantun dua kerat 2. Pantun lapan kerat 5.biar mati anak janagn mati adat .Pantun budi . Pantun dua belas kerat .Pantun bersukacita . JENIS-JENIS PANTUN 1.Pantun kasih sayang .Pantun berdukacita . PANTUN -sejenis puisi lama yang biasanya terdiri daripada empat bis pertama meraris dalam tiap-tiap rangkap (dua baris pertama merupakan pembayang maksud dan yang selainya mengandungi maksudnya (Kamus Dewan).

Dalam belanga bertemu jua. y Pantun enam kerat Apa di harap padi seberang. Entah bercerai entah tidak. Pantun tiga belas kerat 8. Sudah tahu bertanya pula. MANTERA . Jika ditambat kalah laganya.7. Apa diharap kekasih orang. Entah berderai entahkan tidak. y y Pantun empat kerat Pantun jenaka Ayam disabung jantan dipaut. Entah dimakan pipit melayang. Entah makin bertambah sayang. Asam di darat ikan di laut. Pantun berkait Contoh: y y Pantun dua kerat Pantun kanak-kanak Sudah gaharu cendana pula.

Contohnya: Terombo dalam adat istiada perkahwinan. Isinya memuat hal-hal yang berhubungan dengan undang-undang. y y GURINDAM y Sejenis bentuk puisi (terdiri daripada dua baris. Ciri-ciri y y Puisi bebas yang tidak tentu jumlah baris. Dalam baris kedua termuat jawapan atau ketegasan bagi baris pertama tadi. rima atau jumlah perkataan dalam satu baris. tombo. Terdapat sisipan berbagai-bagai puisi yang lain. gurindam. rangkap. Rima akhir tiap-tiap baris gurindam adalam sama. berisi dengan pelbagai pengajaran. jampi. peribahasa dalam seuntai teromba.y Kata atau ayat apabila diucapkan dapat menimbulkan kuasa ghaib (untuk menyembuhkan penyakit dan lain-lain). dll) . riwayat (Kamus Dewan). (Kamus Dewan) TEROMBA y y Sejarah yang diceritakan dalam bentuk perbilangan. jenaka. adt istiadat yang diamalkan oleh sesuatu kelompok masyarakat. Jenis-jenis gurindam :- y y y Gurindam serangkap dua baris Gurindam serangkap empat baris Gurindam bebas SELOKA y Menurut kamus dewan seloka ialah sejenis puisi yang mengandungi ajaran (sindiran. Merupakan susunan kata-kata adat. (Kamus Dewan). misalnya pantun.

Pakai seluar dengan gayanya.y y y y y y Perkataan seloka berasal daripada bahasa Sanskrit iaitu shloka . Dengan siapa saya sesalkan. TEKA-TEKI y Menurut Kamus Dewan teka-teki ialah soalan yang dikemukakan secara samar-samar atau rumit yang jawapanya harus diduga. Kalau tuan bijak laksana. Bentuk puisi lama yang ditulis secara berangkap-berangkap Rima akhir adalah tidak tetap Ia digubah sama ada mengikut bentuk pantun. syair ataupun perumpamaan Seloka tidak mempunyai pembayang Contoh seloka tiada pembayang : Sudah bertudung terendak Bentan. Pagar siapa saya sesarkan. Biji di luar apa buahnya ? KESUSASTERAAN TULISAN . Sudah untung permintaan badan. soalan untuk menduga akal Contoh teka-teki ialah : y Kalau tuan muda teruna.

NOVEL y Menurut Kamus Dewan novel didefinisikan sebagai cerita dalam bentuk prosa. biasanya panjang dan kompleks yang berkaitan dengan pengalaman dan kelakuan sosial. Sebelum adanya alat pencetak. Menurut Hashim Awang Novel terbahagi kepada : y y y Novel Perwatakan Novel Psikologi Novel Peristiwa Novel Resaman Novel Sejarah Novel Sosial Novel Politik Novel Lawan Alam Novel perwatakan . Contoh karya-karya sastera adalah seperti Hikayat Sang Kancil Sastera bertulis berbentuk cerita terbahagi kepada 3 iaitu novel. Contohnya Hikayat Hang Tuah dan Sejarah Melayu Setelah masyarakat didatangi peradaban barat. Contoh novel yang terkenal ialah Novel Siti Nurbaya. cerpen dan drama. tulisan jawi digunakan untuk menulis kesusasteraan. alat cetak dan tulisan rumi di perkenalkan. banyak karya sastera bertulis dengan tangan sahaja. Menurut Hashim Awang novel adalah prosa cerita yang panjang dan menceritakan kisah hidup manusia pada sesuatu tempat dan dalam suatu masa tertentu untuk menlahirkan satu persoalan kehidupan yang menarik.y y y y y y y Kesusasteraan tulisan ialah kesusateraan yang disampaikan secara bertulis Pada awalnya.

Contoh : Cinta Gadis Rimba Novel sejarah y y Penekanan kepada kedua-dua aspek sejarah dan adat resam Contoh : Panglima Awang Novel Sosial Menekankan mengenai persoalan masyarakat Contoh :Salina Novel Politik Persoalan politik Contoh :Krisis Novel lawan alam y y Kisah kawasan-kawasan tertentu Contoh : Ranjau Sepanjang Jalan . Contoh : Puteri Gunung Tahan Novel resaman y y Penceritaan tentang adat resam satu-satu masyarakat pada satu masa dan tempat tertentu. Contoh :Rentong Novel psikologi y y Menekankan penjiwaan watak Contoh : Hari-hari Terakhir Seorang Seniman Novel peristiwa y y Peristiwa-peristiwa menarik tetapi mungkin tidak berhubungan.y y Perlukisan dan perkembangan watak.

Perkataan drama berasal daripada bahasa Yunani yang bermaksud gerak . (Hashim Awang) Contoh :Cerpen Ngayau ciptaan Ali Majod. Sifat Drama y y y Isu konflik Aksi fizikal atau mental Jangka waktu persembahan yang terbatas Jenis Drama y y y Komedi Tragedi Opera . Contohnya cerpen Segeluk Air tulisn Khadijah Hashim. y Ciri-ciri y y y y Sebuah cerita atau kisah berbentuk prosa Menonjolkan hanya satu kesan Mengisahkan dengan agak terperinci suatu perisiwa Cerpen memperlihatkan adanya unsur-unsur dramatik. DRAMA y y Sejenis cereka yang berbentuk lakonan : ia selalunya dipentaskan.CERPEN y y Cerita pendek (Kamus Dewan) Cerpen ialah bentukcereka pendek. yang membawakan satu persoalan bagi menghasilkan satu kesan tertentu yang indah.

y y y . Menurut Encyclopedia Britannica bermaksud satu karangan yang berpatutan panjangnya.y y Pantomin Tragedi-Komedi SASTERA BERTULIS BERBENTUK BUKAN CERITA ESEI y Menurut Kamus Dewan esei bermaksud karangan prosa (yang biasanya lebih pendek daripada tesis atau disertasi) tentang sesuatu tajuk. Mempunyai rangkap. Mempunyai baris-baris ayat yang membangunkan rangkap. Mempunyai keharmonian atau penyesuaian yang baik antara isi dengan bahasa. y SAJAK y Menurut Hashim Awang sajak adalah puisi baru yang bebas daripada peraturan-peraturan dalam pembentukan rangkap. segar dan bebas. baris. tetapi bilangan baris ayat pada serangkap tidaklah tetap. Sajak bersifat demikian untuk dapat mengucapkan fikiran penyair dalam cara yang lebih indah. SIFAT-SIFAT SAJAK y y Tidak mempunyai imbangan bunyi yang tetap Sajak tidak semestinya mengemukakan pertentangan bunyi atau rima akhir di hujung tiap-tiap baris ayat atau dimana-mana juga. kata-kata dan rima.

Bentuknya lebih menyerupai pantun dan syair. y Quintain Sajak yang rangkapnya dibentuk oleh lima baris atau kalimat y Sextet Sajak yang digubah dengan pemaikaian rangkap yang terdiri daripada enam baris.BENTUK-BENTUK SAJAK y Disitkhon Sajak yang ditulis dalam bentuk dua baris bagi tiap-tiap serangkap y Terzina Sajak yang serangkapnya terdiri daripada tiga baris y Quantrain Sajak yang rangkap-rangkapnya terbangun atas empat baris. y Oktaf (stanza) Sajak yang rangkapnya terdiri oleh lapan baris atau kalimat ISI DALAM SESEBUAH SAJAK y y y y Unsur pujaan Unsur keagamaan Unsur kesedihan Unsur pengajaran .

Pertimbangan dan penilaian terhadap karya karya sastera akakn diperkuat dengan alasan alasan yang munasabah. . Merupakan cabang ilmu yang mempunyai fungsi-fungsi sediri.y y y Unsur sindiran Unsur percintaan Unsur pengisahan CARA MENIKMATI SESEBUAH SAJAK y y y y Mengenali sifat luar sesebuah sajak Mengenali gaya bahasa atau imej visual sesebuah sajak Mengetahui latar belakang penyair atau penulis Mengetahui tujuan penyair sesebuah sajak CARA MENDEKLAMASI SAJAK y y y y y y y y Pemahaman Mimik Peresapan Gerakgeri Pengucapan Daya hafal Daya ucapan dan irama Batas kalimat KRITIKAN SASTERA y y y Usaha mempertimbangkan dan menilai karya sastera secara jujur dan sistematik.

4. Menyumbangkan pengetahuan dan seterusnya mengembangkan pengetahuan itu. 6. Memberikan kenerangan kepada pengarang cara-cara hendak menyesuaikan karya sasteranya dengan pembaca. 2. Novel-novel Malaysia dalam kritikan susunan Hamzah Hamdani Jenis Lain Kritikan Sastera y Kritikam mimetik melihat karya sastera sebagai satu perimen alam. 2. BUKU-BUKU KRITIKAN TEORI 1. Johnson.FUNGSI KRITIKAN SASTERA 1. Memperkenalkan karya sastera yang baru kepada mereka yang tidak sempat membaca. 3. Poetics oleh Aristotle 2. Membuat perbezaan antara karya sastera yang baik dengan karya sastera yang tidak baik. Lives of the Poets oleh Dr.A. Memberikan bantuan besar kepada pembaca menikmati karya sastera dengan menerangkan tentang karya sastera dan pengarangnya dengan jelas. Richards 3. Principles of literary Criticism (1924 ) oleh L. Kritikan Sastera di Malaysia BUKU-BUKU KRITIKAN AMALI 1. Essays in Criticism oleh Mathew Arnold 3. Seleted Essays oleh T>S> Eliot 4. Menghapuskan prasangka buruk terhadap karya sastera dan juga kesusasteraan. . 5. Anatomy of Criticism (1957 ) oleh Norhrop Frye 4.

y KRITIKAN SASTERA DAN ILMU-ILMU LAIN BIDANG ILMU PENGGUNAAN MELAHIRKAN y y y y Sejarah Sosiologi Psikologi Estetika y y y y Kritikan sejarahan dan biografi Kritikan sosial dan Marxist Kritikan psikologi.y y Kritikan prgmatik melihat karya sastera sebagai alat yang boleh Kritikan ekspresif melihat karya sastera sebagai alat bagi pengarang menyatakan fikiran dan perasaannya Kritikan objektif melihat karya sastera sebagai sesuatu yang istimewa yang boleh berdiri sendiri. Freudian dan mitos Kritikan Formal PENDEKATAN-PENDEKATAN DALAM KRITIKAN SASTERA y y y y y Pendekatan moral Pendekatan sosiologi Pendekatan psikologi Pendekatan tipainduk Pendekatan struktur .