P. 1
Kesusasteraan Melayu

Kesusasteraan Melayu

|Views: 84|Likes:
Published by Wan Afindy

More info:

Published by: Wan Afindy on Sep 21, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/27/2010

pdf

text

original

Kesusasteraan Melayu

DEFINISI

Perkataan sastera berasal daripada bahasa sanskrit iaitu "castra". Susastera yang bermaksud kata yang membawa maksud khusus iaitu : Su indah, baik,, lebih berfaedah Sastera huruf atau buku (ke) susastera (an) kumpulan buku-buku yang indah bahasanya dan baik isinya

J.S Badudu Sastera harus ditinjau dari dua segi iaitu bahasa dan isi

Hashim Awang Ciptaan senia yang disampaikan melalui bahasa.

GENRE SASTERA Genre Sastera ialah kategori atau jenis karya sastera atau seni yang dicirikan dengan sesuatu gaya, bentuk atau kandungan tertentu.

KAMUS DEWAN Hasil seni (karya tulisan) dalam bentuk prosa atau puisi yang mempunyai ciri-ciri keistimewaan yang tertentu.

PERBEZAAN BAHAN SASTERA DAN BUKAN SASTERA

mengatur rangkap-rangkap dalalm sajaknya. y Penerangan menegnai bungan kemboja. Novel yang mengisahkan pengembaraan dengan keretapi. Emosi.Merangkumi cara pengarang menyusun peristiwa di dalam cerita . meletakkan adengan-adengan dalam lakonannya dan lain-lain. . Hashim Awang mengelaskan unsur-unsur dalam kesusasteraan kepada empat . a. a. Cerita mata-mata gelap. Berita jenayah. iaitu : a. Drama tentang gadis menunggu telefon berbunyi. Intelek. Kesusasteraan Melayu Klasik . memilih kata-kata. Jadual perjalanan keretapi. Panduan telefon. y Melihatkan ketajaman daya penglihatan dan pengamatan pengarang terhadap satu-satu benda dan peristiwa. Teknik. a. y Menimbulkan satu-satu fikiran tertentu yang tinggi dan menarik dalam sesebuah Karya sastera. y y y y y UNSUR-UNSUR DALAM KESUSASTERAAN. y Membezakan di antara karya sastera dengan karya bukan sastera.KESUSASTERAAN BUKAN KESUSASTERAAN y y Sajak tentang bunga kemboja. Imaginasi.

y y y kesusasteraan yang disampaikan melalui peraturan dari satu generasi ke satu generasi yang lain. -khayalan dicampuradukkan dengan kenyataan----tujuan hiburan dan pengajaran. -disampaikan dalam bentuk lisan dan sebahagian kecil dalam bentuk tulisan tangan. Anggun Cik Tunggal ) PERIBAHASA . cerita jenaka ( Pak Pandir. cerita binatang ( Cerita Sang Kancil.-sastera tertua yang disampaikan secara lisan dan diturunkan dari satu generasi ke generasai lain yang mempunyai unsur tokok -tambah. Pak kaduk dan Lebai malang ) d. -bersifat universal.tiada nama pengarang. -hasil yang masih tersimpan tidak kira dalam apa bentuk dan bagaimana corak. -di hasilkan sebelum tahun 1800. -punya nilai dan ukuran yang tersendiri. dongeng gerhana ) b. -terpancar worldview masayarakat -setiap karya adalah hak cipta bersama----. cerita lagenda ( Mahsuri. cerita penglipur-lara ( Malim Deman. cerita asal-usul ( Dongeng harimau jadian. dikenali juga sebagai sastera rakyat contoh sastera lisan berbentuk cerita: a. Pelanduk ) c. -mempunyai unsur-unsur setempat. Hang Tuah ) e. Kesusasteraan Lisan. -ia wujud sebelum adanya alat pencetak. Malim Dewa.

Pantun kanak-kanak .Pantun jenaka .Pantun bersukacita . Pantun lapan kerat 5. Pantun dua kerat 2.Pantun kiasan .Pantun budi . JENIS-JENIS PANTUN 1.-ayat atau kelompok yang mempunyai susunan yang tetap dan mempunyai pengertian yang tertentu(kamus dewan) -juga dikenali sebagai bidalan atau pepatah -contoh--. Pantun enam kerat 4. PANTUN -sejenis puisi lama yang biasanya terdiri daripada empat bis pertama meraris dalam tiap-tiap rangkap (dua baris pertama merupakan pembayang maksud dan yang selainya mengandungi maksudnya (Kamus Dewan).biar mati anak janagn mati adat . Pantun sepuluh kerat 6.Pantun nasihat .Pantun nasib 3. Pantun empat kerat .Pantun berdukacita . Pantun dua belas kerat .Pantun kasih sayang .Pantun agama .

Asam di darat ikan di laut. MANTERA . Pantun berkait Contoh: y y Pantun dua kerat Pantun kanak-kanak Sudah gaharu cendana pula. y Pantun enam kerat Apa di harap padi seberang. Entah makin bertambah sayang.7. Jika ditambat kalah laganya. Pantun tiga belas kerat 8. Dalam belanga bertemu jua. Entah dimakan pipit melayang. Entah berderai entahkan tidak. y y Pantun empat kerat Pantun jenaka Ayam disabung jantan dipaut. Entah bercerai entah tidak. Apa diharap kekasih orang. Sudah tahu bertanya pula.

Dalam baris kedua termuat jawapan atau ketegasan bagi baris pertama tadi. riwayat (Kamus Dewan). Terdapat sisipan berbagai-bagai puisi yang lain. tombo. Merupakan susunan kata-kata adat. dll) . jenaka. misalnya pantun. Contohnya: Terombo dalam adat istiada perkahwinan. Isinya memuat hal-hal yang berhubungan dengan undang-undang. rima atau jumlah perkataan dalam satu baris. peribahasa dalam seuntai teromba. rangkap.y Kata atau ayat apabila diucapkan dapat menimbulkan kuasa ghaib (untuk menyembuhkan penyakit dan lain-lain). Ciri-ciri y y Puisi bebas yang tidak tentu jumlah baris. Rima akhir tiap-tiap baris gurindam adalam sama. adt istiadat yang diamalkan oleh sesuatu kelompok masyarakat. Jenis-jenis gurindam :- y y y Gurindam serangkap dua baris Gurindam serangkap empat baris Gurindam bebas SELOKA y Menurut kamus dewan seloka ialah sejenis puisi yang mengandungi ajaran (sindiran. y y GURINDAM y Sejenis bentuk puisi (terdiri daripada dua baris. jampi. gurindam. berisi dengan pelbagai pengajaran. (Kamus Dewan). (Kamus Dewan) TEROMBA y y Sejarah yang diceritakan dalam bentuk perbilangan.

Kalau tuan bijak laksana. Pakai seluar dengan gayanya. Bentuk puisi lama yang ditulis secara berangkap-berangkap Rima akhir adalah tidak tetap Ia digubah sama ada mengikut bentuk pantun.y y y y y y Perkataan seloka berasal daripada bahasa Sanskrit iaitu shloka . Sudah untung permintaan badan. Biji di luar apa buahnya ? KESUSASTERAAN TULISAN . Pagar siapa saya sesarkan. TEKA-TEKI y Menurut Kamus Dewan teka-teki ialah soalan yang dikemukakan secara samar-samar atau rumit yang jawapanya harus diduga. Dengan siapa saya sesalkan. syair ataupun perumpamaan Seloka tidak mempunyai pembayang Contoh seloka tiada pembayang : Sudah bertudung terendak Bentan. soalan untuk menduga akal Contoh teka-teki ialah : y Kalau tuan muda teruna.

y y y y y y y Kesusasteraan tulisan ialah kesusateraan yang disampaikan secara bertulis Pada awalnya. Contohnya Hikayat Hang Tuah dan Sejarah Melayu Setelah masyarakat didatangi peradaban barat. Menurut Hashim Awang Novel terbahagi kepada : y y y Novel Perwatakan Novel Psikologi Novel Peristiwa Novel Resaman Novel Sejarah Novel Sosial Novel Politik Novel Lawan Alam Novel perwatakan . biasanya panjang dan kompleks yang berkaitan dengan pengalaman dan kelakuan sosial. Contoh karya-karya sastera adalah seperti Hikayat Sang Kancil Sastera bertulis berbentuk cerita terbahagi kepada 3 iaitu novel. cerpen dan drama. banyak karya sastera bertulis dengan tangan sahaja. tulisan jawi digunakan untuk menulis kesusasteraan. Menurut Hashim Awang novel adalah prosa cerita yang panjang dan menceritakan kisah hidup manusia pada sesuatu tempat dan dalam suatu masa tertentu untuk menlahirkan satu persoalan kehidupan yang menarik. NOVEL y Menurut Kamus Dewan novel didefinisikan sebagai cerita dalam bentuk prosa. alat cetak dan tulisan rumi di perkenalkan. Sebelum adanya alat pencetak. Contoh novel yang terkenal ialah Novel Siti Nurbaya.

Contoh : Cinta Gadis Rimba Novel sejarah y y Penekanan kepada kedua-dua aspek sejarah dan adat resam Contoh : Panglima Awang Novel Sosial Menekankan mengenai persoalan masyarakat Contoh :Salina Novel Politik Persoalan politik Contoh :Krisis Novel lawan alam y y Kisah kawasan-kawasan tertentu Contoh : Ranjau Sepanjang Jalan . Contoh :Rentong Novel psikologi y y Menekankan penjiwaan watak Contoh : Hari-hari Terakhir Seorang Seniman Novel peristiwa y y Peristiwa-peristiwa menarik tetapi mungkin tidak berhubungan.y y Perlukisan dan perkembangan watak. Contoh : Puteri Gunung Tahan Novel resaman y y Penceritaan tentang adat resam satu-satu masyarakat pada satu masa dan tempat tertentu.

DRAMA y y Sejenis cereka yang berbentuk lakonan : ia selalunya dipentaskan. Contohnya cerpen Segeluk Air tulisn Khadijah Hashim. yang membawakan satu persoalan bagi menghasilkan satu kesan tertentu yang indah. (Hashim Awang) Contoh :Cerpen Ngayau ciptaan Ali Majod. Perkataan drama berasal daripada bahasa Yunani yang bermaksud gerak . y Ciri-ciri y y y y Sebuah cerita atau kisah berbentuk prosa Menonjolkan hanya satu kesan Mengisahkan dengan agak terperinci suatu perisiwa Cerpen memperlihatkan adanya unsur-unsur dramatik.CERPEN y y Cerita pendek (Kamus Dewan) Cerpen ialah bentukcereka pendek. Sifat Drama y y y Isu konflik Aksi fizikal atau mental Jangka waktu persembahan yang terbatas Jenis Drama y y y Komedi Tragedi Opera .

Mempunyai rangkap. kata-kata dan rima. Sajak bersifat demikian untuk dapat mengucapkan fikiran penyair dalam cara yang lebih indah. SIFAT-SIFAT SAJAK y y Tidak mempunyai imbangan bunyi yang tetap Sajak tidak semestinya mengemukakan pertentangan bunyi atau rima akhir di hujung tiap-tiap baris ayat atau dimana-mana juga. Mempunyai baris-baris ayat yang membangunkan rangkap. y y y . y SAJAK y Menurut Hashim Awang sajak adalah puisi baru yang bebas daripada peraturan-peraturan dalam pembentukan rangkap.y y Pantomin Tragedi-Komedi SASTERA BERTULIS BERBENTUK BUKAN CERITA ESEI y Menurut Kamus Dewan esei bermaksud karangan prosa (yang biasanya lebih pendek daripada tesis atau disertasi) tentang sesuatu tajuk. Menurut Encyclopedia Britannica bermaksud satu karangan yang berpatutan panjangnya. baris. Mempunyai keharmonian atau penyesuaian yang baik antara isi dengan bahasa. segar dan bebas. tetapi bilangan baris ayat pada serangkap tidaklah tetap.

BENTUK-BENTUK SAJAK y Disitkhon Sajak yang ditulis dalam bentuk dua baris bagi tiap-tiap serangkap y Terzina Sajak yang serangkapnya terdiri daripada tiga baris y Quantrain Sajak yang rangkap-rangkapnya terbangun atas empat baris.Bentuknya lebih menyerupai pantun dan syair. y Quintain Sajak yang rangkapnya dibentuk oleh lima baris atau kalimat y Sextet Sajak yang digubah dengan pemaikaian rangkap yang terdiri daripada enam baris. y Oktaf (stanza) Sajak yang rangkapnya terdiri oleh lapan baris atau kalimat ISI DALAM SESEBUAH SAJAK y y y y Unsur pujaan Unsur keagamaan Unsur kesedihan Unsur pengajaran .

y y y Unsur sindiran Unsur percintaan Unsur pengisahan CARA MENIKMATI SESEBUAH SAJAK y y y y Mengenali sifat luar sesebuah sajak Mengenali gaya bahasa atau imej visual sesebuah sajak Mengetahui latar belakang penyair atau penulis Mengetahui tujuan penyair sesebuah sajak CARA MENDEKLAMASI SAJAK y y y y y y y y Pemahaman Mimik Peresapan Gerakgeri Pengucapan Daya hafal Daya ucapan dan irama Batas kalimat KRITIKAN SASTERA y y y Usaha mempertimbangkan dan menilai karya sastera secara jujur dan sistematik. . Pertimbangan dan penilaian terhadap karya karya sastera akakn diperkuat dengan alasan alasan yang munasabah. Merupakan cabang ilmu yang mempunyai fungsi-fungsi sediri.

Richards 3. Essays in Criticism oleh Mathew Arnold 3. Kritikan Sastera di Malaysia BUKU-BUKU KRITIKAN AMALI 1. 5. 2. 2. 3. Memberikan kenerangan kepada pengarang cara-cara hendak menyesuaikan karya sasteranya dengan pembaca. Menyumbangkan pengetahuan dan seterusnya mengembangkan pengetahuan itu. Lives of the Poets oleh Dr. Menghapuskan prasangka buruk terhadap karya sastera dan juga kesusasteraan.FUNGSI KRITIKAN SASTERA 1. Novel-novel Malaysia dalam kritikan susunan Hamzah Hamdani Jenis Lain Kritikan Sastera y Kritikam mimetik melihat karya sastera sebagai satu perimen alam. Johnson. Poetics oleh Aristotle 2. Principles of literary Criticism (1924 ) oleh L. Memberikan bantuan besar kepada pembaca menikmati karya sastera dengan menerangkan tentang karya sastera dan pengarangnya dengan jelas. Memperkenalkan karya sastera yang baru kepada mereka yang tidak sempat membaca. Seleted Essays oleh T>S> Eliot 4. .A. Membuat perbezaan antara karya sastera yang baik dengan karya sastera yang tidak baik. BUKU-BUKU KRITIKAN TEORI 1. Anatomy of Criticism (1957 ) oleh Norhrop Frye 4. 4. 6.

y y Kritikan prgmatik melihat karya sastera sebagai alat yang boleh Kritikan ekspresif melihat karya sastera sebagai alat bagi pengarang menyatakan fikiran dan perasaannya Kritikan objektif melihat karya sastera sebagai sesuatu yang istimewa yang boleh berdiri sendiri. Freudian dan mitos Kritikan Formal PENDEKATAN-PENDEKATAN DALAM KRITIKAN SASTERA y y y y y Pendekatan moral Pendekatan sosiologi Pendekatan psikologi Pendekatan tipainduk Pendekatan struktur . y KRITIKAN SASTERA DAN ILMU-ILMU LAIN BIDANG ILMU PENGGUNAAN MELAHIRKAN y y y y Sejarah Sosiologi Psikologi Estetika y y y y Kritikan sejarahan dan biografi Kritikan sosial dan Marxist Kritikan psikologi.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->