SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIASIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIASIJIL PELAJARAN

MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIASIJIL PELAJARAN MALAYSIA

Sijil Pelajaran Malaysia
SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIASIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIASIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIASIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIASIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIASIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIASIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIASIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIASIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIASIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIASIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIASIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIASIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIASIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIASIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIASIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIASIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIASIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIASIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIASIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIASIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIASIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIASIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIASIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIASIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIASIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIASIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIASIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIASIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIASIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIASIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIASIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIASIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIASIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIASIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIASIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIASIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIASIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIASIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIASIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIASIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIASIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIASIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIASIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIASIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIASIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIASIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIASIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIASIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIASIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIASIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIASIJIL PELAJARAN MALAYSIA

Koleksi Contoh Karangan
BUKU 1

Buku ini mengadungi 55 halaman bercetak

2

KAEDAH MENGAJAR KARANGAN
Soalan Pelbagai pihak telah menyatakan kebimbangan mereka terhadap remaja di negara kita. Mereka sering terlibat dalam pelbagai gejala sosial dan jenayah seperti penyalahgunaan dadah, merosakkan harta benda awam, lumba haram dan sebagainya. Sebagai kaunselor sekolah, anda telah diundang untuk menyampaikan ceramah yang bertajuk „cara-cara menangani masalah remaja pada masa kini‟. Tulis ceramah itu selengkapnya. Format Ceramah Cara-cara mengatasi masalah remaja Kata Kunci

Kehendak Soalan

JENIS PENDAHULUAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

RINGKASAN PENDAHULUAN Definisi detik kritikal Sejarah menyesuaikan diri Peribahasa/ Cogan kata senario remaja – masalah remaja Puisi / Pantun persoalan – bagaimana menagatasi Statistik kesimpulan Pendapat Tokoh Persoalan Gabungan Suasana Analogi PENDAHULUAN LENGKAP SEMAK Adakah pendahuluan yang anda tulis selari dengan kehendak soalan ?

Zaman remaja merupakan detik kritikal. Remaja perlu menyesuaikan diri sebagai persiapan menuju alam dewasa. Kini, ramai remaja yang terlibat dengan gejala sosial seperti ponteng sekolah, lari dari rumah, ketagihan dadah, seks luar nikah dan jenayah. Persoalannya, bagaimana perkara ini dapat kita tangani? Jadi, semua pihak harus memainkan peranan dalam menangani senario ini.

Ya

Tidak Apakah jenis pendahuluan yang anda tulis? Jumlah Perkataan

© 2009 Hak Cipta Terpelihara

kcloo

3 Diri sendiri – belajar menangani masalah dengan efektif untuk mengelak masalah yang lebih serius Mengawal emosi yang negatif .

Isi Penting

Huraian

Contoh

Ungkapan

Mencari alternatif lain Contoh – bersukan, mendengar muzik, berkongsi perasaan dengan orang yang paling rapat atau mendapat khidmat daripada kumpulan profesional Buat baik berpada-pada buat jahat jangan sekali

SEMAK Idea yang relevan / matang Dapat menjelaskan/ menghuraikan isi penting Statistik Contoh yang sesuai Pendapat Peribahasa Pantun Cogan kata Frasa indah

PERENGGAN LENGKAP SEMAK Format Laras bahasa Ayat majmuk/ gabungan Kata: Luas/ tepat Ejaan/ tanda baca Penanda wacana Ungkapan: - Peribahasa - Pantun - Cogan Kata - Frasa Indah - Statistik - Pendapat

Hadirin yang dihormati. Antara cara menangani masalah remaja ialah diri remaja itu sendiri hendaklah mempunyai ilmu dan jati diri yang mantap. Ilmu dapat meningkatkan martabat seorang insan. Justeru, remaja yang mempunyai ilmu dan jati diri yang mantap, mereka mampu mengawal emosi yang negatif.

Jumlah Perkataan

© 2009 Hak Cipta Terpelihara

kcloo

4 Ibu bapa – mendekati dan memahami masalah yang dihadapi oleh anak remaja

Isi Penting

Huraian

memberi perhatian kepada anak

Contoh

Ungkapan

Peranan ibu bapa - meluangkan masa bersama, membantu tanpa mengongkong kebebasan, menjadi contoh yang baik, mewujudkan hubungan yang rapat dan mesra, mengenal pasti dan menyediakan keperluan anak Melentur buluh biarlah daripada rebungnya.

SEMAK Idea yang relevan / matang Dapat menjelaskan/ menghuraikan isi penting Statistik Contoh yang sesuai Pendapat Peribahasa Pantun Cogan kata Frasa indah

PERENGGAN LENGKAP Ibu bapa harus mendekati dan memahami masalah yang dihadapi oleh anak remaja. Selaku ibu bapa, mereka wajib memberi perhatian kepada anak mereka. Dalam hal ini, ibu bapa harus meluangkan masa bersama, membantu tanpa mengongkong kebebasan, menjadi contoh yang baik, mewujudkan hubungan yang rapat dan mesra, mengenal pasti dan menyediakan keperluan anak. Ibu bapa yang melaksanakan peranan ini sebenarnya mengambil nilai dari kata-kata melentur buluh biarlah daripada rebungnya. SEMAK Format Laras bahasa Ayat majmuk/ gabungan Kata: Luas/ tepat Ejaan/ tanda baca Penanda wacana Ungkapan: - Peribahasa - Pantun - Cogan Kata - Frasa Indah - Statistik - Pendapat

Jumlah Perkataan

© 2009 Hak Cipta Terpelihara

kcloo

5 Rakan sebaya yang mempunyai nilai-nilai yang positif

Isi Penting

Huraian

Harus peka kepada perubahan pada diri rakan dan memaklumkan kepada orang yang berkenaan supaya remaja ini boleh dibantu

Contoh

Ungkapan

SEMAK Idea yang relevan / matang Dapat menjelaskan/ menghuraikan isi penting Statistik Contoh yang sesuai Pendapat Peribahasa Pantun Cogan kata Frasa indah

PERENGGAN LENGKAP Selain itu, rakan sebaya juga mampu membantu menangani masalah ini. Rakan sebaya yang dimaksudkan ialah mereka yang mempunyai nilainilai yang positif. Rakan sebaya yang baik harus peka kepada perubahan pada diri rakan. Sekiranya perlu, sebarang perubahan harus dimaklumkan kepada orang yang berkenaan supaya remaja ini boleh dibantu. Mereka juga perlu bijak memilih kawan dan melaksanakan aktiviti yang berfaedah apabila berada bersama rakan-rakan. SEMAK Format Laras bahasa Ayat majmuk/ gabungan Kata: Luas/ tepat Ejaan/ tanda baca Penanda wacana Ungkapan: - Peribahasa - Pantun - Cogan Kata - Frasa Indah - Statistik - Pendapat

Jumlah Perkataan

© 2009 Hak Cipta Terpelihara

kcloo

SEMAK Format Laras bahasa Ayat majmuk/ gabungan Kata: Luas/ tepat Ejaan/ tanda baca Penanda wacana Ungkapan: . Melalui kaedah ini masyarakat sekitar dapat menegur dan menasihati perlakuan remaja yang negatif.Cogan Kata . menggalakkan remaja berpelakuan lebih positif.Frasa Indah . Masyarakat juga harus menggalakkan remaja berpelakuan lebih positif. Disamping itu usaha murni masyarakat untuk membantu pihak berkuasa menguatkuasa undang-undang dapat juga membantu menangani masalah remaja ini.6 Masyarakat Isi Penting Huraian Keprihatinan dan kawalan sosial yang semakin hilang dalam kalangan masyarakat perlu dikembalikan dan disuburkan Menegur dan menasihati perlakuan remaja yang negatif.Peribahasa .Pendapat Jumlah Perkataan © 2009 Hak Cipta Terpelihara kcloo .Statistik . membantu pihak berkuasa menguatkuasa undang-undang Contoh Ungkapan SEMAK Idea yang relevan / matang Dapat menjelaskan/ menghuraikan isi penting Statistik Contoh yang sesuai Pendapat Peribahasa Pantun Cogan kata Frasa indah PERENGGAN LENGKAP Satu lagi kaedah untuk menangani masalah ini ialah melalui kerjasama komuniti sosial setempat.Pantun . Keprihatinan dan kawalan sosial yang semakin hilang dalam kalangan masyarakat perlu dikembalikan dan disuburkan.

Pendapat Jumlah Perkataan © 2009 Hak Cipta Terpelihara kcloo .Frasa Indah . murid kencing berlari.7 Sekolah Isi Penting Huraian Menerapkan nilai positif Contoh Ungkapan Nilai-nilai murni melalui pengajaran dan pembelajaran (P & P). guru kencing berdiri.Peribahasa . disiplin dan nilai tambah dalam penglibatan kokurikulum. Jangan jadi seperti guru kencing berdiri. nilai disiplin dan nilai tambah dalam penglibatan kokurikulum.Statistik . SEMAK Format Laras bahasa Ayat majmuk/ gabungan Kata: Luas/ tepat Ejaan/ tanda baca Penanda wacana Ungkapan: . Guru menunjukkan contoh yang baik untuk ikutan remaja dan mengenalpasti remaja yang bermasalah dan memberikan kaunseling yang bersesuaian.Pantun . maka anak murid kencing berlari SEMAK Idea yang relevan / matang Dapat menjelaskan/ menghuraikan isi penting Statistik Contoh yang sesuai Pendapat Peribahasa Pantun Cogan kata Frasa indah PERENGGAN LENGKAP Pihak sekolah juga dapat membantu menangani masalah ini. Guru sebagai individu utama di sekolah dapat menerap nilai-nilai murni melalui pengajaran dan pembelajaran (P & P). Guru menunjukkan contoh yang baik untuk ikutan remaja dan mengenalpasti remaja yang bermasalah dan memberikan kaunseling yang bersesuaian.Cogan Kata . Guru yang gagal memainkan peranan ini akan membawa bencana terhadap tingka laku remaja bak kata pepatah melayu. Sekolah akan menjadi institusi yang berperanan menerapkan nilai positif.

Pernyataan Golongan bermasalah tidak harus dipinggirkan sama sekali.8 PERENGGAN PENUTUP Penanda Wacana Konklusinya Contoh: Sesungguhnya Kesusasteraan Melayu dapat melahirkan generasi muda yang berakhlak. Sesungguhnya. tidak ada bayang yang lurus daripada objek yang bengkok. Mereka juga bakal pemimpin pada masa depan. Sebab Remaja dapat menjadi modal insan cemerlang jika jiwa mereka dibimbing dengan betul mengikut landasan akhlak dan agama. Jumlah Perkataan © 2009 Hak Cipta Terpelihara kcloo . Sesungguhnya. rakan sebaya. Karya sastera kaya dengan pedoman. Mereka juga bakal pemimpin pada masa depan. Bukan penjara yang diperlukan oleh remaja tetapi sentuhan jiwa daripada ibu bapa. golongan bermasalah tidak harus dipinggirkan sama sekali. Bukan penjara yang diperlukan oleh remaja tetapi sentuhan jiwa daripada ibu bapa. Semoga hasil karya sastera terus mendapat pengiktirafan daripada seluruh rakyat Malaysia. tidak ada bayang yang lurus daripada objek yang bengkok. nilai dan panduan hidup. Harapan PERENGGAN PENUTUP LENGKAP SEMAK Penanda Wacana Pernyataan Sebab Harapan Peribahasa Cogan Kata Frasa Indah Pendapat Konklusinya. Remaja dapat menjadi modal insan cemerlang jika jiwa mereka dibimbing dengan betul mengikut landasan akhlak dan agama. masyarakat dan pihak sekolah yang prihatin dan penuh dengan kasih sayang. masyarakat dan pihak sekolah yang prihatin dan penuh dengan kasih sayang. rakan sebaya.

Oleh itu. mayarakat wajar berpegang pada peribahasa berjimat sebelum terlambat. Ibu bapa juga boleh membuka akaun simpanan anak-anak di bank-bank tempatan seperti Bank Simpanan Nasional . Perbelanjaan berhemat ini wajar dipraktikkan bagi mengelakkan sebarang pembaziran dan masyarakat hendaklah membeli barangan mengikut keperluan. Pengenalan Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) ialah contoh kesungguhan kerajaan untuk menyedarkan masyarakat akan pentingnya perancangan masa depan kerana kita perlu menyediakan payung sebelum hujan. Oleh itu. berfikirlah untuk hari esok. Kementerian Perdagangan dan Hal Ehwal Pengguna telah menjayakan Minggu Saham Amanah bagi memupuk kesedaran melabur dalam kalangan pengguna. Justeru. Sebelum membeli barangan. seperti kata tokoh Mahatma Gandhi. Anak-anak harus dididik mempunyai tabungan sendiri di rumah iaitu menabung wang lebihan perbelanjaan sekolah mereka dan menggunakan simpanan mereka apabila ingin membeli barangan keperluan sendiri. namun bertindaklah hari ini. beringat sebelum terkena. Hal ini pasti akan mendatangkan kebahagiaan kepada masyarakat kerana masyarakat yang bahagia mempunyai masa depan yang terjamin. Institusi perbankan hendaklah dimanfaatkan sebagai tempat menyimpan wang yang selamat dan hasil daripada tabungan ini dapat digunakan untuk keperluan masa depan yang lebih gemilang.9 Amalan berjimat cermat dan menabung. © 2009 Hak Cipta Terpelihara kcloo . amalan berjimat cermat sudah pasti akan melahirkan masyarakat yang bijak dan progresif kerana mempunyai sumber kewangan yang mencukupi dan sudah tentu untuk jaminan masa hadapan yang lebih cerah. bank Rakyat dan sebagainya kerana melentur buluh biarlah dari rebungnya. pelbagai pihak wajar memainkan peranan agar amalan berjimat cermat menjadi budaya masyarakat kita setiap masa tanpa mengira peringkat umur. perancangan yang teliti hendaklah dilakukan terlebih dahulu. masyarakat hendaklah sedar akan peluang yang terbuka luas untuk melabur dan seterusnya mendapat dividen yang diagihkan pada setiap tahun. penggunaan kad kredit juga patut dielakkan kerana akan menambah beban tanggungan hutang dan lama kelamaan pengguna akan mengalami masalah kewangan. Masyarakat juga hendaklah prihatin akan peranan skim-skim saham amanah. langkah-langkah yang sewajarnya perlu diambil untuk menanamkan sikap berjimat cermat dalam kalangan masyarakat. Ibu bapa juga seharusnya memupuk sikap suka menabung kepada anak-anak sejak dari kecil lagi. Kesimpulannya. Oleh yang demikian. Amalan berjimat cermat merupakan sikap yang mulia dan seharusnya dipraktikkan sepenuhnya oleh masyarakat Malaysia apatah lagi dengan keadaan harga barangan yang semakin meningkat kesan daripada kenaikan harga bahan bakar di pasaran dunia. Barang-barang yang mahu dibeli perlu disenaraikan. Sikap boros ketika berbelanja haruslah ditangani agar tidak menyusahkan diri dan keluarga. Ketika berbelanja. bukan mengikut nafsu. Kerajaan telah mengambil inisiatif bagi memupuk semangat menabung dalam kalangan pengguna. Antara langkah efektif yang telah diambil oleh kerajaan untuk mengalakkan rakyat Malaysia mengamalkan sikap mulia ini adalah dengan menanmkan sikap rajin menabung.

apabila permintaan meningkat untuk minyak bio-diesel yang dipanggil “Ethanol” yang dihasilkan daripada jagung. Mengikut kajian yang dilakukan oleh Pertubuhan Pertanian dan Pemakanan Sedunia yang beribu pejabat di Brussels. pembekal atau pun pengilang boleh bertindak menaikkan harga sesuatu barangan di pasaran terutamanya apabila menjelang sesuatu musim perayaan mengikut suka hati mereka. dengan meningkatnya taraf hidup bagi penduduk-penduduk di negara-negara membangun dunia yang besar seperti China dan India. Apakah ramuannya? Adakah bahan pewarna yang digunakan menepati syarat-syarat kesihatan pengguna seperti yang telah di tetapkan oleh kerajaan? Adakah produk berkenaan mengandungi MSG? Adakah produk itu benarbenar berstatus halal? Adakah harga jualannya menepati harga yang telah ditetapkan oleh kerajaan? Ketika membeli belah. malahan telah menjadi suatu permasalahan global hari ini. adalah wajar bagi kita menimbang semula kampit tepung berkenaan dan memastikan bahawa berat bersih produk berkenaan adalah benar-benar 1 kilogram. mereka perlu bertindak dengan menggunakan "kuasa pembeli" mereka. Ekoran ini harga susu. Jika pengguna terasa ditipu dengan sesuatu produk. minyak masak dan bahan-bahan keperluan asas kehidupan yang lain akan terus juga meningkat. Hakikatnya pada hari ini. Sebagai pengguna prihatin. Jadi sebagai pengguna yang bijak. Contohnya di Mexico. rakyat Itali telah memboikot keluarangan barang-barang “pasta” apabila harga makanan ini naik melebihi 20 peratus dalam masa seminggu. beras. Kegiatan yang tidak bertanggungjawab ini. berapa ramaikah yang akan membelek-belek dan membaca setiap satu pek atau tin barangan yang hendak dibeli dan membuat perbandingan harga setiap produk yang dibeli? Isu-isu sebeginilah yang perlu menjadi perhatian para pengguna hari ini. maka harga jagung di pasaran terus melambung dan ini menyebabkan timbulnya masalah bekalan jagung kepada penternak lembu tenusu yang juga memerlukan jagung sebagai makanan utama untuk haiwan ternakan mereka. Keperluan membentuk kesedaran dalam kalangan para pengguna demi memantapkan ekonomi negara adalah satu agenda yang berkepentingan tinggi dalam usaha kerajaan untuk melaksanakan suatu aliran “Pengguna Perkasa”. Jika pada suatu masa dahulu. jika tidak dibendung dengan berkesan akhirnya akan membahayakan ekonomi negara dan akibatnya masyarakat juga yang akan menanggung rugi. kita juga perlu mengambil tahu dengan lebih teliti tentang barangan yang kita beli. Tindakan ini akhirnya akan memberi kesan kewangan negatif kepada syarikat pembuat barangan berkenaan. hari ini dengan kesedaran dalam kalangan pengguna khususnya bahawa kekuatan sebenarnya berada dalam tangan pengguna sendiri. dan menurunkan semula kadar harga barangan berkenaan. maka pengguna boleh bertindak memboikot barangan berkenaan. penjual. harga pasaran makanan sedunia pada hari ini naik sebanyak 70 peratus berbanding dengan harga pada tahun 2000. maka permintaan dunia untuk barangan seperti gandum. dan mentega pula turut naik di pasaran Mexico. Kesedaran dan keprihatinan ini perlu datang daripada para pengguna sendiri. Mekanisma penyebab pada kenaikan harga barangan sememangnya berhubung rapat antara satu sama lain. Contohnya apabila kita membeli tepung sekampit yang ditulis berat bersihnya 1 kilogram. keju. dan ini akan memberi kesedaran kepada mereka tentang “kuasa pengguna”.10 BAGAIMANA MENJADI SEORANG PENGGUNA YANG BESTARI DEMI MENGATASI MASALAH EKONOMI NEGARA. Pada Oktober 2007. Fenomena kenaikan harga barangan keperluan ini bukanlah suatu masalah yang cuma berlaku di Malaysia sahaja. Faktor lonjakan harga minyak dunia juga bererti bahawa kos dalam proses pembuatan serta penghantaran akan terus meningkat dan ini akan menyumbang pada peningkatan © 2009 Hak Cipta Terpelihara kcloo . Hasil daripada tindakan ini pengeluar “Pasta” terpaksa akur kepada sentimen “kuasa pengguna” Itali. keadaan-keadaan seperti ini telah semakin berkurangan.

kerajaan juga menggerakkan sektor pertanian negara secara aggresif sebagai langkah membangunkan Sarawak sebagai “Negeri Jelapang Padi Kedua Negara”. Justeru marilah kita sebagai pengguna bersama-sama memupuk kesedaran tentang hak-hak kita. telah dapat membantu untuk memangkinkan lagi ekonomi negara. pakaian dan tempat tinggal. Akibat krisis bekalan makanan yang gagal dikawal. Pelbagai langkah proaktif telah diambil oleh kementerian terbabit demi memastikan kebajikan pengguna benar-benar terjamin. Tindakan-tindakan ini telah berjaya mengawal kestabilan harga barangan di pasaran dan juga dengan bantuan padu beberapa agensi berwajib yang lain. Permintaan bahan mentah seperti jagung. Hasil daripada pemantauan berterusan dan beberapa lagi langkah susulan proaktif kerajaan. © 2009 Hak Cipta Terpelihara kcloo . Pada masa yang sama. Kerajaan juga turut mengenakan larangan membawa keluar barangan kawalan dari Malaysia serta memberi pengetahuan dan kefahaman kepada pengguna tentang hak-hak mereka melalui penggubalan rang undang-undang “Akta Perlindungan Pengguna 1999” dan penubuhan Mahkamah Tribunal Pengguna. Selain itu. telah dapat mengurangkan kadar aktiviti penyeludupan bahan makanan ke negara jiran. langsung menjalankan tanggungjawab sosial kita dan juga memartabatkan diri kita sebagai “Pengguna Bestari”. gandum dan lain-lain lagi untuk diproseskan menjadi bio-fuel atau ethanol adalah juga merupakan faktor penyumbang kepada kestabilan harga barangan pasaran. Manusia memerlukan tiga perkara asas untuk kehidupan iaitu makanan. Kita sebagai pengguna yang bijak adalah agen pemerhati harga barangan di pasaran yang paling efektif untuk membantu pihak kerajaan memantau pergerakan harga-harga pasaran. pemantauan dan usaha berterusan perlu diperhebatkan lagi dalam usaha untuk menangani apa-apa jua krisis bersangkutan yang berkemungkinan akan timbul pada masa depan. akta undang-undang perlindungan pengguna yang membawa kepada hukuman yang lebih drastik mestilah terus digubal demi untuk perlindungan jangka panjang kepada pengguna. Antara langkah-langkah berikut adalah dengan menubuhkan Stok Penimbal Kebangsaan serta Penubuhan Majlis Harga Negara. Faktor cuaca juga memainkan peranan yang penting bagi sektor penanaman sedunia. Oleh itu.11 harga barangan di pasaran. akan membawa kepada kemelut kenaikan harga bekalan makanan di pasaran dan ini akan akhirnya menyebabkan berlakunya inflasi pada ekonomi sesebuah negara. Dengan terlaksananya perubahan-perubahan kritikal ini. kebajikan dan kesejahteraan kita sebagai pengguna telah dapat dimantapkan lagi. Kementerian yang telah dipertanggungjawabkan oleh kerajaan untuk menjaga hal ehwal pengguna ialah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna.

rumah mereka akan disimbah cat atau keluarga mereka dimaki hamun sebagai cara untuk memalukan si peminjam agar melangsaikan hutang mereka. Kini. tindakan ganas ini bagaimanapun masih tidak menyedarkan ramai pihak agar menjauhi ceti haram berkenaan. maka ceti haram tidak akan teragak-agak untuk mencetuskan keganasan berupa penderaan dan juga pembunuhan.12 MEMINJAM DARIPADA CETI HARAM DAN KESANNYA. kedua dan seterusnya kepada si penghutang. Pihak berkuasa perlulah bertindak tegas kepada ceti haram dan juga pihak yang membuat pinjaman kepada ceti haram berkenaan. Hal ini dikaitkan juga dengan kos hidup yang tinggi. tidak timbul isu mengapa kita tidak boleh melepaskan diri daripada cengkaman ceti haram demi mengatasi masalah kewangan kita. Malah. Hal ini menyebabkan sesetengah masyarakat tidak berfikir panjang untuk meminjam wang daripada ceti haram. mereka akan menjejaki si penghutang sehingga ke „lubang cacing‟ dan akan memberikan amaran pertama. pengedaran dadah dan sebagainya kepada sesetengah masyarakat yang „terdesak‟. sindiket pelacuran. masyarakat hari ini hendaklah bersatu tenaga bersama-sama pihak berkuasa untuk menangani kegiatan jenayah ini daripada berleluasa. mereka akan mengambil jalan mudah dengan membunuh ahli keluarga sebelum bertindak membunuh diri sendiri supaya penceti haram tidak dapat menjejaki mereka sekeluarga. Hal seperti inilah yang sepatutnya menjadi perkiraan utama kepada orang ramai sebelum membuat keputusan untuk melibatkan diri dengan ceti terbabit. bahkan juga kepada pembangunan negara. perbelanjaan yang melebihi pendapatan dan kerugian yang dihadapi dalam perniagaan. Jika tidak pun. Kerajaan telah menyediakan pelbagai alternatif agar orang ramai meminjam daripada institusi kewangan yang diiktiraf seperti pihak bank. bagi mereka yang sememangnya berpendapatan kecil turut menganggap ceti haram sebagai jalan pintas untuk penyelesaian masalah kewangan mereka. Bagi ceti haram. dan pembunuhan. Malahan yang lebih menakutkan. Kegiatan ini sekiranya tidak diatasi dengan segera. Pinjamannya mudah diperoleh dengan cepat kerana tidak memerlukan cagaran. bunga yang dikenakan oleh ceti haram bukanlah calang-calang tingginya. serta pil-pil khayal. Intihanya. Malangnya. ceti haram juga akan menjejaki keluarga si penghutang untuk dijadikan tebusan bagi mendapatkan semula wang mereka. Lantas. Bagi si penghutang. Hal ini perlu untuk menjaga keharmonian. seperti mana di institusi kewangan yang lain. Apa tidaknya. penjamin. kegiatan ceti haram lebih terkenal dengan jolokan "along" dan kegiatan mereka kebiasaannya bertumpu di semua bandar di negara kita. terdapat implikasi buruk daripada kegiatan ceti haram ini. keamanan dan kestabilan dalam negara. (Huraikan isi karangan supaya menjadi lebih panjang sesuai dengan SPM) Kegiatan ceti haram sememangnya tidak asing lagi pada masa kini. kegiatan ini juga sering dikaitkan dengan unsur-unsur jenayah berat seperti pengedaran dadah. serta tidak perlu mengikut prosedur tertentu. ancaman berterusan yang diterima daripada penceti haram menyebabkan mereka semakin tertekan dan bagi mereka yang lemah dari segi iman dan pendidikan. Jadi. Namun begitu. Kesempitan hidup atau masalah beban kewangan juga turut menjadi faktor orang ramai meminjam daripada ceti haram. mereka bertindak dengan meminjam wang daripada ceti haram dan tidak memikirkan risiko yang bakal dihadapi kelak. Tambahan pula. boleh mengundang padah bukan sahaja kepada masyarakat. dalam era yang lebih moden. Pinjaman seribu dua mungkin boleh mencecah puluhan ribu dalam tempoh yang singkat sehingga menyebabkan si penghutang tidak mampu membayar hutang mereka. Sekiranya si penghutang tidak mampu untuk melangsaikan hutangnya. Isu ceti haram boleh dilihat sebagai kegiatan sekumpulan manusia menjalankan urusan meminjamkan wang haram hasil curian. © 2009 Hak Cipta Terpelihara kcloo .

persatuan pengguna memainkan peranan penting untuk membantu pengguna mengatasi masalah penipuan oleh penjual. Antara kes penipuan peniaga termasuklah dari segi harga. kewujudan persatuan pengguna memastikan adanya "pemerhati" senyap di antara pengguna dengan peniaga. persatuan pengguna boleh mendedahkan kepincangan dan penipuan yang dilakukan oleh peniaga yang tidak bertanggungjawab. Kempen penerangan ini seelok-eloknya dijalankan dalam kalangan pelajar terutama pelajar sekolah agar orang ramai terdidik tentang isu kepenggunaan sejak mereka kecil lagi kerana melentur buluh biarlah dari rebungnya. pengguna yang mempunyai masalah dengan peniaga setelah membeli produk atau barangan mereka boleh merujuk kepada persatuan pengguna. kandungan mahupun tarikh sah luput barangan yang dibeli malah barangan yang dijual sebenarnya indah khabar dari rupa. semakin banyak kes pengguna ditipu oleh peniaga tetapi pengguna tidak tahu tempat untuk mengadu. kehadiran persatuan pengguna dalam memberi nasihat kepada pengguna untuk mengambil langkah susulan menangani masalah mereka amatlah besar kesannya. Malahan. Cuma. kewujudan persatuan pengguna akan memastikan keadaan pasaran sentiasa dalam keadaan baik kerana semua pihak sedar ada pihak ketiga yang memerhatikan keadaan pasaran ekonomi negara. Persatuan pengguna boleh menubuhkan koperasi atau syarikat yang mampu menjual produk kepada pengguna dengan harga yang lebih murah. Jadi. Berita kenaikan harga barang mula dipaparkan dan pelbagai tindakan telah dilakukan terutama oleh kerajaan untuk membanterasnya. Hal ini berlaku kerana kejahilan pengguna sendiri yang tidak tahu peranan mereka sebagai pembeli. Kemahiran persatuan pengguna dalam hal-hal meletakkan harga barang sudah pasti memudahkan mereka menjual produk tanpa masalah. Tambahan pula. Maksudnya. persatuan pengguna boleh menjalankan perniagaan mereka sendiri. Penerangan ini mampu menyedarkan sebilangan penngguna yang akan memastikan mereka hanya membeli keperluan yang penting dan bukan berbelanja mengikut kemahuan. Nama-nama peniaga ini boleh didedahkan di dada akhbar atau di media massa yang lain untuk makluman orang ramai. Keadaan ini menyebabkan kita terfikir apakah peranan persatuan pengguna dalam menangani masalah pengguna di negara ini. Hal ini membolehkan kesannya dirasai dalam jangka panjang apabila masyarakat terdidik dengan ilmuilmu kepenggunaan. Dalam menangani situasi negatif ini persatuan pengguna perlulah menjelaskan dan menerangkan hak serta kepentingan pengguna dengan lebih mendalam. Tambahan pula. kita tertanya-tanya mengenai peranan persatuan pengguna dalam kemelut yang semakin mencengkam rakyat ini. Menyenaraikan nama peniaga yang tidak bertanggungjawab di akhbar pengguna dapat mengelakkan orang ramai daripada terus berbelanja di premis mereka dan secara tidak langsung akan membimbangkan peniaga daripada menipu orang ramai. Ada yang berjaya dan ada juga yang hanya cakap-cakap angin sahaja. Maklumat seperti ini mampu membantu pengguna untuk berbelanja dengan bijak kerana mereka sudah pasti tidak mahu ditipu oleh peniaga jenis ini.Sebenarnya. Kini. Persatuan pengguna boleh menjalankan kempen bagi menjelaskan betapa pentingnya pembeli berbelanja dengan bijak. Hal ini bertambah parah apabila berlaku kenaikan harga minyak sehingga mengakibatkan penjual mengambil kesempatan menaikkan harga barangan yang dijual.13 PERANAN PERSATUAN PENGGUNA DI NEGARA KITA. Selain itu. Keadaan ini boleh menyebabkan nasib pengguna terbela dan tidak terus ditekan oleh golongan peniaga yang tidak bertanggungjawab. Justeru. kualiti. Dalam masa yang sama pengguna pula berasa nasib mereka menerima pembelaan yang sewajarnya. (Ubah suai karangan ini supaya sesuai untuk SPM) Saban tahun kita kerap membaca berita mengenai pengguna yang tertipu akibat kerakusan peniaga. Isu kenaikan harga barang-barang mula mendapat perhatian media massa terutama selepas kerajaan memberikan kenaikan gaji kepada pekerja kerajaan. peniaga akan lebih berhati-hati sebelum cuba menipu pengguna kerana sedar setiap tindakan mereka akan dipantau oleh persatuan pengguna. Koperasi atau kedai ini boleh © 2009 Hak Cipta Terpelihara kcloo .

pelajar akan menyedari bahawa perbuatan buli ini merupakan satu kesalahan dan pelajar juga didedahkan dengan pelbagai maklumat tentang kesan buruk daripada perbuatan membuli dan cara-cara mengelakkannya daripada terbabit dalam kes buli ini. kes buli ini menjadi semakin meningkat pada setiap tahun dalam kalangan pelajar dan semakin serius masalahnya. Ibu bapa yang selalu sibuk mencari duit dan bersikap materialistik telah mengabaikan tanggungjawab mereka terhadap anak mereka. Memang tidak boleh dinafikan bahawa dewasa ini. Pertandingan sihat antara persatuan pengguna dengan peniaga lain juga akan mewujudkan persaingan sihat yang bakal mengawal harga pada tahap yang sentiasa rendah. menumbuk. Hal ini telah mencapai satu tahap yang amat merimaskan dan membimbangkan pelbagai pihak seperti pihak sekolah. memaki dan sebagainya yang dilakukan oleh seseorang terhadap pemangsanya.14 dijadikan satu rangkaian di seluruh negara untuk memudahkan masyarakat. **** Buli semakin berleluasa di sekolah kita. Jika kawan-kawannya merupakan pembuli. mengejek. © 2009 Hak Cipta Terpelihara kcloo . pengguna berpeluang memperoleh sesuatu barangan keperluan dengan harga yang lebih rendah dan kompetatif. “Jika tidak kerana angin masakan pokok bergoyang”. mereka semakin ketandusan nilai kemanusiaan dalam diri mereka sendiri. Ringkasnya. pelajar tersebut juga akan terikut-ikut perbuatan kawannya supaya dapat diterima oleh ahliahli kumpulannya. Pendidikan Sivik dan sebagainya. kerajaan. Ringkasnya. ibu bapa. para pelajar yang masih berumur setahun jagung dan berdarah setampuk pinang ini mudah terpengaruh dengan tindakan rakan sebayanya. Pengawasan yang longgar di sekolah juga menjadi puncanya kerana telah memberi peluang kepada pelajar yang ingin menjalankan pembulian mereka terhadap pelajar lain. masyarakat dan lain-lain lagi. setiap masalah yang berlaku tentu mempunyai puncanya. Terdapat beberapa punca yang telah dikenal pasti sebagai penyumbang kepada masalah kes buli ini. Keadaan ini menyebabkan masyarakat semakin gusar. Antaranya ialah pihak kerajaan seperti Kementerian Pelajaran dan juga pihak sekolah harus menitikberatkan isu kes buli ini dalam pelajaran di sekolah dengan melalui mata pelajaran tertentu seperti Pendidikan Moral.Terdapat pelbagai langkah drastik yang boleh dijalankan untuk membendung dan membanteras kemelut ini. Huraikan punca-punca dan langkah-langkah yang tercetus. Dengan adanya penglibatan persatuan pengguna dalam bidang perniagaan. Di samping itu. (ubah suai karangan isi agar sesuai dengan SPM) Apakah itu kes buli? Kes buli membawa maksud masalah yang meliputi kegiatan seperti memeras ugut. kes buli yang berlaku di sekolah semakin berleluasa dan menjadi-jadi. Pendidikan Islam. Cuma sejauh manakah keberkesanan persatuan ini yang masih belum terjawab biarpun ramai pihak beranggapan bahawa badan bebas ini berfungsi sebagai payung untuk melindungi pengguna. Oleh itu. ibu bapa yang kurang memberikan belaian kasih sayang dan prihatin kapada anak juga menjadi antara puncanya kes buli ini berlaku. menghina. Dengan itu. Selain itu. Mereka sanggup berbuat demikian hanya untuk mendapatkan perhatian orang lain dan menunjukkan kekuatannya kepada orang lain. Mungkin persatuan pengguna harus mencari jalan yang lebih berkesan untuk menyelesaikan kemelut yang melanda pengguna masa kini. Kewujudannya telah menyebabkan kita sebagai pengguna berasa selamat dan peniaga pula lebih berhati-hati. Bak kata pepatah „tiada penyakit yang tiada penyembuhnya‟. persatuan pengguna mempunyai tanggungjawab yang besar dan penting di negara ini. Menurut kajian. Antaranya ialah kekurangan penghayatan nilai-nilai agama yang ada pada pelajar yang sanggup melibatkan dirinya dalam kes buli.

Jika kes ini masih tidak dibicarakan. Tambahan pula. Pihak sekolah harus mengenakan hukuman yang setimpal kepada pelajar tersebut agar dia tidak mengulangi perbuatan itu lagi dan juga dijadikan sebagai iktibar kepada pelajar yang lain. Hal ini kerana para pelajar akan memperoleh lebih banyak pengetahuan tentang cara-cara mencegah masalah kes buli sekiranya pelajar menjadi pemangsa dalam kes itu dan para pelajar juga boleh menyebarkan informasi yang diperoleh itu kepada rakan-rakan yang lain agar semua pelajar tahu akannya. para pelajar juga harus berganding bahu dengan pihak sekolah dalam usaha untuk membendung gejala ini. Pihak sekolah boleh berjumpa dengan pelajar yang disyaki melibatkan diri dalam kes buli dan juga ibu bapanya untuk membincangkan masalah yang dihadapi oleh pelajar tersebut dan mendapatkan jalan keluarnya. ceramah atau kempen seperti kempen anti buli juga boleh diadakan secara berterusan di setiap sekolah dari semasa ke semasa bagi menyedari para pelajar agar menjauhi diri daripada gejala buli. Ibu bapa juga harus memupuk anak mereka sejak kecil lagi seperti melentur buluh biarlah dari rebungnya agar sentiasa sudi meluahkan isi hati dan masalah yang dihadapi kepada mereka bagi mengatasinya bersama-sama. Para pelajar yang ternampak kes buli itu berlaku atau menjadi mangsa pembuli harus memberanikan diri untuk melaporkan kepada pihak sekolah dengan segera agar masalah itu dapat diatasi dengan secepat mungkin demi kesejahteraan sekolah. „ketam mengajar anaknya berjalan lurus sedangkan dirinya berjalan senget‟. Janganlah ibu bapa berlakuan baik di hadapan anak-anak sahaja. perbuatan ibu bapa adalah sentiasa betul dan patut diikuti. Langkah yang lain ialah para pelajar juga harus pandai memilih kawan kerana para pelajar biasanya juga akan mudah terpengaruh dengan perbuatan kawannya. © 2009 Hak Cipta Terpelihara kcloo . sedangkan mereka juga sering mengejek. ibu bapa juga memainkan peranan yang penting dalam usaha untuk membendung kemelut ini. Pihak sekolah juga boleh menggalakkan para pelajar supaya menyertai Kelab Pencegah Jenayah di sekolah dengan aktif. masalah kes buli akan semakin bertambah dan berleluasa lagi. anak rintih‟. Bak kata pepatah „bapa borek. pihak sekolah juga perlu sentiasa memastikan bahawa pengawasan di setiap pelosok kawasan sekolah seperti di belakang bangunan sekolah dan kaki lima sekolah yang sunyi diperketat supaya tidak memberi sebarang peluang kepada mereka yang mempunyai keinginan untuk membuli mangsanya. Contohnya. menghina orang dan sebagainya. Ibu bapa haruslah menampilkan teladan yang baik kepada anak-anak mereka supaya anak akan mencontohi kelakuan ibu bapa mereka kerana pada tanggapan anak mereka. Perkara ini sama juga jika kawan pelajar itu sentiasa melibatkan diri dalam kes buli di sekolah. Aktiviti seperti kuiz tentang kes buli juga boleh dilaksanakan sebagai salah satu inisiatif dalam menangani masalah kes buli ini. jika kawannya minat membaca buku. di samping mengejarkan kebendaan dalam kehidupan dan sibuk bekerja. pihak sekolah yang telah menerima laporan aduan daripada pelajar juga harus berusaha mengatasi masalah itu dengan bersungguh-sungguh dan bukan sebaliknya dengan menutup kes itu dengan sesuka hati sahaja. Selain itu. ibu bapa juga harus sentiasa mengambil perhatian tentang keadaan anak mereka semasa di sekolah dan memberikan belaian kasih sayang yang sepenuhnya kepada mereka supaya mereka tidak berasa sunyi dan diabaikan. Manakala. Di samping itu. maka pelajar tersebut juga akan dipengaruhi dan membaca bersama-sama.15 Selain itu. Namun begitu.

Pelaksanaannya dijalankan secara berperingkat-peringkat yang dimulakan kepada pelajar tahun 1 serta pelajar tingkatan 1. Penggunaan bahasa Inggeris dalam pendidikan juga penting kerana dengan penguasaan bahasa tersebut para pelajar yang mendapat keputusan peperiksaan baik dapat berpeluang untuk melanjutkan pelajaran di luar Negara. Antara faedah menguasai bahasa Inggeris dalam pendidikan adalah bagi membolehkan pelajar menguasai isi pelajaran yang kebanyakannya bersumberkan bahasa Inggeris. pemudi tiang negara‟. Oleh yang demikian. Beberapa tahun kemudian. Hal ini kerana para pelajar merupakan aset negara yang penting dan akan menerajui negara ini pada masa depan. Menjelang tahun 2003. **** Kepentingan Penggunaan Bahasa Inggeris dalam pendidikan.16 Natijahnya. Sebagai contohnya. Memandangkan bahasa Inggeris telah diterima sebagai bahasa antarabangsa. teknologi maklumat dan sebagainya menggunakan bahasa Inggeris maka kegagalan pelajar menguasai bahasa ini akan melemahkan penguasaan pelajar dalam mata pelajaran yang disebutkan tadi. para pelajar yang bercita-cita untuk melanjutkan pelajaran ke institusi pendidikan tinggi perlulah menguasai bahasa Inggeris dengan baik. impian negara kita yang ingin melahirkan satu bangsa yang bermartabat mulia dan berdaya maju akan tinggal sebagai khayalan sahaja. © 2009 Hak Cipta Terpelihara kcloo . Bak kata peribahasa Melayu „pemuda harapan bangsa. Oleh itu. Sebagai contohnya. Jika seseorang pelajar dapat menguasai bahasa tersebut dengan baik maka peluang mereka untuk melanjutkan pelajaran ke luar negara adalah lebih cerah. bahasa Inggeris telah mula digunakan dalam pendidikan di Malaysia. Sistem ini dimulakan apabila bahasa Inggeris dijadikan bahasa penghantar untuk mata pelajaran sains dan matematik. kebanyakan universiti teragung di seluruh dunia menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa penghantar. “kalau tidak dipecahkan ruyung. Biarpun program ini diliputi dengan pelbagai kontravesi namun tindakan kerajaan melaksanakan dasar penggunaan bahasa Inggeris dalam pendidikan memberi pelbagai kebaikan. jika penggunaan bahasa Inggeris tidak dimulai dari sekarang. penggunaan bahasa Inggeris adalah amat perlu dikuasai agar para pelajar dapat memperoleh ilmu npengetahuan yang kebanyakannya hanya dapat diperoleh melalui kemahiran berbahasa Inggeris. pendidikan bahasa Inggeris di peringkat sekolah mampu melahirkan individu yang “berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah” dengan masyarakat lain di seluruh dunia. Pepatah Melayu pernah menyebut. bahasa Inggeris juga penting dalam pendidikan di negara kita selaras dengan objektif pendidikan yang ingin melahirkan individu yang mampu bersaing dalam dunia global. Kegagalan berkomunikasi dengan berkesan menggunakan bahasa Inggeris akan menjejaskan pelbagai peluang baik berupa peluang ekonomi mahupun sosial. Sebagai contohnya. kemahiran berbahasa Inggeris amat penting apabila seseorang individu ditugaskan di luar Negara atau membawa misi negara di luar negara. kita dapat melahirkan generasi muda yang dapat menjulang nama negara dan mengangkat martabat bangsa dipersada dunia. Begitulah juga halnya. semua pelajar sekolah rendah dan sekolah menengah telah menggunakan bahasa Inggeris sepenuhnya dalam pendidikan sains dan matematik. selagi masalah ini masih berleluasa. Jelasnya. Penguasaan bahasa inggeris yang dimulakan dari sekolah mampu melahirkan individu yang dapat berkomunikasi dengan berkesan dengan individu lain dari seluruh dunia. Selain itu. Justeru. Hasrat negara kita yang ingin mencapai Wawasan 2020 juga akan tinggal sebagai angan-angan Mat Jenin semata-matanya. institusi pendidikan swasta seperti kebanyakan institusi pendidikan swasta di negara kita juga telah mengimplementasi penggunaan bahasa inggeris sebagai bahasa penghantar mereka di institusi pendidikan tinggi swasta. matematik. Semoga berkat daya usaha yang gigih. masakan dapat sagunya”. selagi itulah para pelajar akan ketinggalan dalam mata pelajaran tersebut. memandangkan beberapa mata pelajaran penting seperti sains. semua pihak haruslah sehilir semudik dan sehati sejiwa dalam usaha menangani masalah kes buli ini walaupun kita terpaksa mengharungi liku-liku yang penuh dengan onak duri ini.

Antara usaha yang telah dilaksanakan oleh pihak kerajaan ialah menambah kemudahan pengangutan dan perhubungan ke destinasi-destinasi yang menarik di negara kita. Kita tidak mahu bahasa rasmi kita pupus akibat kelalaian kita mengagungkan bahasa Inggeris umpama kata pepatah Melayu “yang dikejar tak dapat. Huraikan usaha-usaha yang mampu dilakukan untuk meningkatkan industri pelancongan negara. Perlu diingat bahawa majikan akan lebih tertarik untuk mengambil pekerja yang mampu berkomunikasi dalam pelbagai bahasa termasuklah berbahasa Inggeris. Namun begitu. Pendidikan bahasa Inggeris amat penting bagi melahirkan masyarakat yang dapat berkomunikasi dengan masyarakat antarabangsa. mereka yang mahir berbahasa Inggeris lebih diminati oleh majikan dari syarikat-syarikat besar yang biasanya menawarkan pendapatan lebih lumayan. Usaha ini boleh dilaksanakan dengan memperbanyakan pembinaan hotel lima bintang yang mengenakan kadar bayaran berpatutan diiringi dengan bilik yang selesa untuk © 2009 Hak Cipta Terpelihara kcloo . pekerjaan dalam bidang telekomunikasi. Justeru. kerajaan telah membina kemudahan lebuh raya baru ke Cameron Highland agar pusat pelancongan ini mudah dikunjungi pelancong. Intihanya. Oleh itu. Selain itu. Sebagai contohnya. mereka yang gagal menguasai bahasa ini akan berdepan dengan pelbagai rintangan yang dapat mengganggu komunikasi serta boleh menggagalkan peluang yang tersedia pada peringkat antara bangsa. Desaru dan sebagainya. mengakibatkan Malaysia memerlukan penduduk yang mampu berbahasa Inggeris dengan baik agar dapat bersaing dengan mereka dari seluruh dunia. Genting Highland. sosial mahupun bidang teknologi memerlukan mereka yang mahir berbahasa Inggeris. Banyak tempat menarik yang terdapat di negara kita boleh dikunjungi oleh pelancong-pelancong asing dan tempatan seperti di Cameron Highland. usaha untuk meningkatkan jumlah tempat-tempat penginapan seperti hotel dan chalet perlu ditingkatkan. bahasa Inggeris amat penting dipelajari di sekolah demi memanfaatkan pelajar bagi tujuan membina kerjaya pada masa yang akan datang. Jadual penerbangan ke Malaysia juga perlu ditambah terutama dengan mengadakan promosi tambang murah kepada pelancong asing yang ingin melawat ke Malaysia. penyiaran. teknologi maklumat dan sebagainya amat memerlukan penggunaan bahasa Inggeris. **** Industri pelancongan membawa sumber pendapatan negara. Kemudahan pengangkutan ini dapat memberi peluang yang lebih banyak kepada pelancong untuk pergi ke destinasi yang mereka sukai. lepasan sekolah atau universiti yang mahir berbahasa Inggeris lebih mudah mendapat pekerjaan berbanding dengan mereka yang kurang menguasai bahasa Inggeris. perkongsian dalam bidang ekonomi. yang dikendong keciciran”. Sebagai contohnya. penggunaan bahasa Inggeris juga penting kepada para pelajar bagi tujuan mendapatkan pekerjaan pada masa depan. kemajuan ekonomi negara yang telah melepasi sempadan negara. Seseorang yang dapat menguasai bahasa ini akan lebih berkeyakinan dan mampu merebut peluang yang tersedia sama ada pada peringkat nasional atau pada peringkat antara bangsa. Sektor pelancongan juga perlu dimantapkan kerana sektor ini mampu memantapkan ekonomi negara kita. Sebagai contohnya. para pelancong akan berasa selesa apabila berkunjung ke Malaysia. Jelasnya. bandar raya Melaka. Sementara itu. biar bagaimana penting sekalipun bahasa Inggeris ini digunakan oleh masyarakat antarabangsa namun penggunaan bahasa Malaysia sebagai bahasa rasmi negara amat perlu dipertahankan dan dipertingkatkan martabatnya. Oleh itu pelbagai usaha boleh dilaksanakan untuk memajukan industri pelancongan tersebut sama ada oleh pihak kerajaan sendiri mahupun agensi yang berkaitan. Dengan cara ini. Tambahan pula. Umumnya. Tahun 2007 telah diumumkan sebagai Tahun Melawat Malaysia oleh kerajaan memandangkan industri pelancongan berpotensi untuk dimajukan di negara kita. bahasa Inggeris merupakan bahasa yang amat perlu dipelajari dan dikuasai oleh semua pelajar. pendidikan bahasa Inggeris di sekolah berperanan membina masyarakat yang lebih berdaya saing pada peringkat global suatu hari nanti.17 Pada masa yang sama.

pelancongan alam sekitar. Semoga melalui keprihatianan dan rasa bertanggungjawab dan cinta akan negara. usaha yang dijalankan oleh Hotel Seri Malaysia memperkenalkan pakej penginapan murah berserta makanan tradisional tempatan telah berjaya meningkatkan jumlah pelancong menginap di hotel tersebut. . Pada masa yang sama. pelancongan pendidikan. kementerian Pelancongan telah mengadakan promosi kebudayaan bagi menarik pelancong dari Asia Barat seperti di Dubai dan Arab Saudi. “tak kenal maka tak cinta”. Usaha mempromosikan negara ini juga boleh dijalankan melalui penggunaan teknologi maklumat seperti internet bagi menyebarkan maklumat tentang pelancongan di negara ini. mesra dan menjauhi amalan ingin mengambil kesempatan atas kehadiran pelancong asing bagi mengaut keuntungan mudah. usaha menarik pelancong ini turut dipikul oleh rakyat negara ini. Sebagai contohnya. jumlah pelancong asing yang akan kembali semula ke Malaysia akan bertambah di samping menggalakkan kedatangan pelancong baru.18 menarik minat pelancong. Hal ini sesuai dengan pepatah Melayu. Begitu juga halnya dengan kemudahan prasarana bagi membolehkan pelancong membeli-belah dengan selesa. rakyat negara ini harus mengubah sikap mereka dengan melayan pelancong tempatan atau asing ini dengan lebih baik agar kunjungan mereka ke Malaysia sentiasa memberi kenangan manis di sepanjang hidup mereka. Umpamanya. Jika pelancongan versi baru ini tidak dicuba di negara kita. “jika tidak dipecahkan ruyung. Sebagai contohnya. kerajaan juga perlu mengadakan lebih banyak promosi untuk menjelaskan aktiviti pelancongan yang diadakan di negara kita. sikap ramah dan suka membantu pelancong harus diutamakan oleh rakyat Malaysia. Sebagai contohnya. kita tidak akan mengetahui potensi yang dapat diperoleh daripada industri pelancongan tersebut. kebudayaan dan karnival jualan boleh di laksanakan dengan giat sama ada di dalam mahupun di luar negara. nama Malaysia akan menjadi sebutan dan tumpuan utama seluruh penduduk dunia untuk berkunjung sambil merehatkan minda mereka. Promosi tentang destinasi pelancongan yang menarik. Kawasan pelancongan mestilah sentiasa bersih dan diselenggarakan dengan baik. Selain usaha tersebut. Salah satu aspek penting yang ditekankan oleh pelancong terutama pelancong asing ialah aspek kebersihan dan kemudahan prasarana. Tuntasnya. Langkah-langkah seperti ini mampu menjadi daya tarikan pelancong untuk terus menjadikan Malaysia sebagai destinasi pelancongan yang diminati. manakan dapat sagunya”. Rakyat perlulah menunjukkan nilai sopan santun dan lembut bahasa kerana “bahasa menunjukkan bangsa”. bagaimanakah hasrat untuk melihat sektor pelancongan di negara kita merentasi benua dan dunia menjadi nyata? Segala tindakan yang dirancang dan direncana memerlukan bantuan dan kerjasama daripada semua pihak. pelancongan perubatan dan sebagainya. Memandangkan persaingan dalam industri pelancongan semakin sengit. Pada masa yang sama. pelbagai aktiviti sukan seperti Le Tour De Langkawi serta persidangan antarabangsa seperti Persidangan APEC yang diadakan di Kuala Lumpur. Jelasnya. Keramahan rakyat negara ini harus dibuktikan melalui sikap ikhlas melayan tetamu kita itu. Petugas. Jadi. Penggunaan internet dapat memastikan semua pelancong memperoleh maklumat berguna mengenai destinasi pelancongan menarik dan aktiviti pelancongan di Malaysia. promosi yang giat dapat memastikan semua maklumat pelancongan disebarkan secara berkesan bagi menarik kunjungan pelancong.Justeru. jika usaha yang dilakukan amat kurang dan terbatas.petugas di kawasan pelancongan perlu ditambah bagi memastikan kebersihan sentiasa terkawal. pemandu teksi yang dianggap “duta pelancongan negara” haruslah bersikap ramah. sekiranya usaha seperti ini dilaksanakan secara berterusan. © 2009 Hak Cipta Terpelihara kcloo . Konsep pelancongan perlu diperluaskan dengan memperkenalkan pelbagai jenis pelancongan seperti “ekopelancongan”. mampu menarik jumlah pelancong berkunjung ke Malaysia. insuran serta pusat membeli belah perlu dibina di kawasan pelancongan. agensi-agensi pelancongan perlu bersikap lebih kreatif bagi menerokai bidang pelancongan baru. kemudahan seperti bank.

© 2009 Hak Cipta Terpelihara kcloo . Hal ini disebabkan juga oleh keadaan pantai yang terdapat di Malaysia amat cantik. Memandangkan Malaysia merupakan sebuah negara yang memiliki masyarakat majmuk maka pelbagai budaya menarik terdapat di sini. Gabungan budaya masyarakat Melayu. Justeru. Pada masa yang sama. Selain itu. kemajuan industri pelancongan tanah air dibantu oleh wujudnya keunikan budaya di negara kita. Kaum Melayu umpamanya terkenal dengan tarian inang dan zapin manakala kaum Cina pula terkenal dengan tarian naga. dengan adanya keistimewaan tersebut. Malaysia dapat menarik lebih ramai pelancong yang sekaligus dapat menjana kemajuan industri pelancongan negara. idali dan lainlain. Malaysia memiliki kawasan rekreasi di tanah tinggi yang mempunyai suhu sejuk seperti Cameron Highlands dan Genting Highlands. Di samping itu. Di kawasan ini. Tempat menarik tersebut lazimnya menjadi tumpuan pelancong asing yang berkunjung ke negara kita. perkembangan industri pelancongan di negara kita juga disebabkan oleh keadaan iklim semula jadinya yang panas sepanjang tahun. Saban tahun. Selain itu. banyak syarikat besar yang tumbuh “bak cendawan selepas hujan” mahupun agensi kerajaan yang giat melaksanakan usaha bagi menarik pelancong berkunjung ke Malaysia. jumlah pelancong yang direkodkan semakin bertambah bukan sahaja pelancong dari negara jiran seperti Singapura. Jadi. Thailand dan Indonesia malah turut menjadi tumpuan pelancong asing dari Asia Barat. Justeru. Cina dan India telah berjaya meningkatkan kunjungan pelancong asing ke Malaysia. Ramai pelancong barat yang mengambil kesempatan bercuti di Malaysia untuk berjemur di bawah sinaran matahari terik terutamanya di kawasan pantai yang terdapat di Malaysia. Corak iklim seperti ini amat digemari oleh pelancong asing khususnya pelancong dari negara-negara barat seperti negara Eropah dan Amerika Syarikat. Pulau Kapas dan Pulau Tioman. bersih dan berpasir putih. Bincangkan faktor-faktor yang merangsang perkembangan industri pelancongan tersebut. ketupat dan rendang manakala kaum India pula terkenal dengan masakan kari. Malaysia merupakan salah satu destinasi pelancongan utama di dunia. Masyarakat Melayu misalnya terkenal dengan makanan seperti Sate. perkembangan industri pelancongan di negara kita juga turut disebabkan oleh kewujudan banyak pulau yang indah dan menarik. Di antara pulau yang menjadi tumpuan para pelancong di negara kita termasuklah Pulau redang. Justeru keunikan budaya masyarakat di Malaysia telah berjaya menjadi daya tarikan kepada para pelancong untuk berkunjung ke negara kita. kerajaan telah mewartakan kawasan itu sebagai Taman Laut. tosei. Oleh itu. Industri pelancongan ini juga mempunyai potensi besar dan mampu dijadikan sumber ekonomi baharu yang menguntungkan. Sebenarnya terdapat pelbagai faktor yang menyebabkan Malaysia menjadi tumpuan pelancong. Antara faktor tersebut adalah kerana Malaysia mempunyai banyak tempat menarik untuk dilawati. para pelancong dapat menikmati keindahan alam semula jadi yang unik di samping melihat pelbagai tanaman hawa sederhana iaitu sayur-sayuran serta buah-buahan tropika. Eropah dan Amerika Syarikat. keistimewaan tersebut berjaya menambat hati para pelancong untuk terus berkunjung ke negara kita. Di kawasan pantai ini juga disediakan pelbagai aktiviti untuk para pelancong seperti berkayak. Di kawasan hutan semula jadi ini pelancong dapat menjalankan aktiviti riadah sambil menikmati keindahannya mahupun menjalankan kajian tentang flora dan fauna yang terdapat di situ. Sebagai contohnya. Bagi memastikan pelancong dapat menikmati keindahan semula jadi di kawasan pulau tersebut.19 Sektor pelancongan merupakan salah satu industri perkhidmatan terpenting di negara kita. Kemudahan prasarana di kawasan ini dijaga dengan rapi bagi memastikan kawasan ini sentiasa bersih dan selesa untuk kunjungan para pelancong. Para pelancong juga akan dapat merasai “syurga dunia” dengan melakukan aktiviti skuba di kawasan batu karang yang terletak di Pulau Kapas sehingga diakui sebagai satu daripada tujuh keajaiban dunia. Malaysia juga mempunyai hutan semula jadi iaitu hutan hujan Khatulistiwa yang berusia lebih dua juta tahun. kewujudan kawasan reakrasi seperti ini dapat menarik pelancong dari dalam dan dari luar negara. berperahu layar mahupun mandi-manda. Malaysia juga kaya dengan pelbagai makanan tradisional yang dapat dinikmati oleh para pelancong.

Faktor lain yang menjadi punca penderaan kanak-kanak adalah kerana masalah kewangan yang dihadapi oleh sesebuah keluarga itu. Mintalah pertolongandaripada Allah supaya hati kita lebih tenang. Pendera-pendera ini boleh dikategorikan sebagai tidak berhati perut kerana ada antara pendera-pendera itu ialah ibu bapa kandung kepada mangsa. sukan Le Tour De Langkawi dan sebagainya. Terdapat banyak faktor atau punca berlakunya kes-kes penderaan kanak-kanak ini. Keadaan sebegini amat menyedihkan kerana anak-anak tidak sepatutnya diperlakukan sebegitu pada usia mereka yang masih memerlukan kasih sayang dan perlindungan. Industri ini masih perlu diterokai kerana “kalau tidak dipecahkan ruyung. Intihanya. Mereka juga sebagai penghibur di dalam rumah tangga dengan hilai tawa dan tangisan yang senantiasa memerlukan belaian kasih sayang secukupnya daripada ibu bapa. **** Penderaan Kanak-kanak Anak-anak merupakan anugerah Allah yang amat berharga kepada setiap pasangan suami isteri. sektor pelancongan merupakan sektor baru yang berpotensi untuk menyumbang pada ekonomi negara. Tindakan ibu bapa yang melepaskan geram dan tekanan mereka kepada anak-anak yang merengek kerana perlukan sesuatu adalah merupakan satu tindakanyang tidak masuk akal. © 2009 Hak Cipta Terpelihara kcloo . Dengan usaha yang berterusan ini maka sektor pelancongan di Malaysia semakin berkembang maju. Sebagai contohnya. Adanya anak justeru bertambahlah rezeki yang Allah berikan kepada setiap pasangan yang telah berkahwin. Tabiat anak-anak yang masih kecil memang stika merengek kerana mereka perlukan perhatian daripada ibu bapa.20 Peranan pihak kerajaan dan agensi kerajaan yang berkaitan dengan pelancongan juga turut memajukan sektor pelancongan di Malaysia. Namun. Malaysia juga turut memperkenalkan konsep pelancongan baru seperti “ekopelancongan”. Kementeria Pelancongan telah mengadakan pelbagai pertunjukan kebudayaan dan destinasi pelancongan Malaysia ke beberapa buah negara sebagai usaha mempromosikan Malaysia kepada pelancong asing. nama Malaysia akan menjadi sebutan dan tumpuan utama seluruh penduduk dunia untuk berkunjung sambil merehatkan minda mereka. Jika masalah kewangan melanda sesebuah keluarga janganlah dilepaskan kepada anak-anak dan fikirlah cara yang terbaik untuk menyelesaikan masalah. Tumpuan promosi bukan sahaja terhad ke negara-negara Eropah atau Amerika Syarikat malah meliputi semua negara di dunia termasuk di Asia Barat dan di Asia Timur. mencucuk putung rokok. pelancongan pendidikan dan lain-lain. Pesta Makanan Tradisional Malaysia. bagi ibu bapa yang bekerja mungkin mereka menghadapi tekanan di tempat kerja. Justeru. kerajaan juga turut mengadakan pelbagai aktiviti tahunan bagi menarik lebih ramai pelancong seperti mengadakan Pesta Flora Kuala Lumpur. Ibu bapa yang tidak berfikiran matang ini mungkin akan memukul. Mereka merupakan penyambung zuriat dan pewaris sesebuah keluarga. sekarang kita telah mendengar pelbagai keg penderaan kanak-kanak berlaku di sana sini yang semakin berleluasa sebagaimana yang telah disiarkan di dalam akhbar dan berita di televisyen. Masalah kewangan yang melanda sesebuah keluarga akan menyebabkan mereka bertindak ganas terhadap anak-anak. sudah semestinya anak akan menjadi mangsa sepak terajang mereka. manakan dapat sagunya”. “agrotourism”. Jika anak-anak meminta duit belanja atau keperluan lain. Pada masa yang sama. Apalah dosa mereka sehingga diperlakukan sebegitu. atau sebagainya. pelancongan perubatan. Masalah dan tekanan di tempat kerja dibawa balik ke rumah dan mereka melepaskan tekanan tersebut kepada anakanak yang tidak berdosa. peranan kerajaan dan agensi pelancongan berserta dengan kerjasama daripada semua masyarakat adalah amat diperlukan. Antaranya ialah. menerajang. Semoga melalui keprihatianan dan rasa bertanggungjawab dan cinta akan negara.

Mempertingkatkan penguatkuasaan undang-undang boleh menyebabkan pendera-pendera berasa takut akan hukuman yang bakal mereka hadapi akibat perbuatan sendiri yang tidak berperikemanusiaan. Sesungguhnya kita memerlukan insan-insan tersayang di samping kita. Jadi. Kesimpulannya. © 2009 Hak Cipta Terpelihara kcloo . Setiap masalah yang berlaku pasti ada penyelesaiannya jika berlandaskan kepada al-Quran dan al-Sunnah. Jika mereka selalu diperlakukan dengan tindakan negatif semasa kecilnya. suami akan menjadi lebih garang dan mengabaikan tanggungjawab terhadap keluarga kerana mempunyai kekasih barn. Masalah penderaan kanak-kanak ini perlulah dibendung dan diatasi dengan segera. anak-anak merupakan amanah Allah yang sangat suci dan bersih. Pendidikan ini amat penting kepada setiap pasangan bagi menyedarkan mereka akan tanggungjawab yang besar harus dipikul setelah berumah tangga. AI-Quran juga telah menjelaskan kepada kita iaitu azab yang pedih bagi sesiapa yang tidak menjaga amanahnya dengan baik seperti juga anak-anak yang merupakan amanah Allah kepada kita. menjadi tanggungjawab kita untuk membentuknya menjadi seorang yang baik atau sebaliknya. Antara cara untuk mengatasinya adalah dengan mengadakan kempen “Keluarga Bahagia” bagi menyedarkan ibu bapa tentang tanggungjawab mereka. Dengan itu. sayangilah anak-anak dan jauhilah kes penderaan kanak-kanak kerana ia tidak menguntungkan mana-mana pihak malah dosa yang akan kita dapat di akhirat nanti. Oleh itu. Ingatlah. tidak mustahil mereka akan menjadi lebih ganas apabila meningkat dewasa. Contohnya. penderaan kanak-kanak merupakan perbuatan keji yang dilarang keras oleh agama. Pihak yang berkuasa juga haruslah mengambil tindakan yang lebih tegas seperti mengenakan hukuman yang berat bagi ibu bapa atau sesiapa sahaja yangmendera kanak-kanak.21 Ada juga antara ibu bapa yang mendera anak-anak mereka kerana krisis rumah tangga yang berlaku seperti pergaduhan antara suami isteri dan mungkin disebabkan gangguan pihak luar. faktor paling utama berlakunya masalah penderaan anak-anak ini ialah kurangnya pendidikan agama di kalangan ibu bapa. Hasilnya pergaduhan antara suami isteri sering berlaku dan anakanak pastinya menjadi mangsa pergaduhan. Selain itu. Tanpa keluarga tercinta hidup pasti tidak bermakna. Semestinya setiap orang mengimpikan keluarga yang bahagia kerana keluarga adalah segala-galanya bagi kita. masalah penderaan kanak-kanak akan dapat diatasi. Ilmu agama amat penting di dalam rumah tangga kerana ia boleh memberi panduan yang terbaik dalam menguruskan keluarga. Mereka aka:n lebih jelas tentang cara-cara untuk mendidik anak-anak dan kaedah untuk melayan suami atau isteri dengan baik. Jadi. Pihak-pihak yang berwajib juga perlulah mengadakan kelas-kelas bimbingan bagi memberikan pendidikan keibubapaan kepada setiap pasangan yang akan mendirikan rumah tangga. Hal ini kerana perbuatan sebegitu seolah-olah bertujuan untuk menjahanamkan aset penting negara pada masa akan datang dan memusnahkan keturunan kita sendiri. dengan adanya kempen ini sedikit sebanyak boleh mengelakkan daripada berlakunya kespenderaan anakanak. Islam telah menerapkan sikap yang baik yang perlu dicontohi oleh setiap umatnya seperti tahap kesabaran yang tinggi terutamanya dalam melayan kerenah anak-anak.

semangat kejiranan berupaya tumbuh dengan subur berdasarkan majlis sebegini. Semua jiran akan beramah mesra dan mengenali satu sama lain melalui majlis seperti ini. semangat ini mampu dipupuk dengan mengadakan pelbagai majlis yang bercorak setempat. Aktiviti ini memerlukan pembabitan semua pihak tanpa mengira kaum yang mampu menanam semangat kejiranan ketika melakukan rondaan bersama-sama. Mungkin kita semua harus bertanya diri sendiri "siapakah jiran kita? © 2009 Hak Cipta Terpelihara kcloo . rumah terbuka dan hari keluarga mampu menghidupkan semula semangat yang murni ini. Semua pihak perlulah berusaha untuk memastikan semangat ini terus diamalkan oleh masyarakat di negara ini. Sesuatu masyarakat sesebuah negara itu terbentuk daripada individu yang saling berjiran sebelum berkembang menjadi satu umah. Sesungguhnya. Keadaan ini menimbulkan pelbagai spekulasi kepentingan semangat ini diamalkan. Sememangnya semangat kejiranan ini semakin hilang dalam masyarakat kita sehingga menimbulkan pelbagai isu semasa pula. Oleh itu. Sememangnya kerajaan berperanan penting dalam memulakan usaha memupuk semangat mulia ini. Selain itu. Oleh itu.22 Semangat kejiranan sudah longgar dalam masyarakat kita kalau kita lihat sejak akhi-akhir ini. Majlis perkahwinan. Penggunaan media massa seluas mungkin dengan iklan yang menarik sudah pasti berupaya menarik perhatian masyarakat terhadap isu ini.Pada pendapat anda. Rukun tetangga berfungsi untuk mengawal keselamatan kawasan perumahan terutama pada malam hari. Jelaslah. Dalam masyarakat berbilang kaum yang wujud di negara ini pemupukan konsep perpaduan amat strategik. semangat kejiranan memang boleh dicapai melalui beberapa kaedah yang dijelaskan tadi. Semangat ini perlulah diutamakan dalam sebarang tindakan yang ingin dilaksanakan oleh masyarakat. Kerajaan turut mampu memainkan peranan dengan mengadakan kempen kesedaran semangat kejiranan ini. Dalam masa yang sama sikap dan persepsi masyarakat perlu berubah. paradigma yang baru ini memastikan semangat kejiranan akan terus mekar dalam masyarakat kita. Semangat kejiranan merujuk semangat membantu masyarakat setempat terutama jiran bersebelahan dalam kehidupan seharian mereka. hubungan rapat yang terjalin melalui rukun tetangga ini mengeratkan lagi perhubungan antara jiran. Kepentingan semangat ini sudah pasti dalam mewujudkan semangat perpaduan. Langkah awal ialah masyarakat menghidupkan semua konsep rukun tetangga di kawasan perumahan mereka. semangat kejiranan menjadi titik tolak pembentukan konsep perpaduan nasional. Masyarakat hendaklah memandang semangat kejiranan ini sebagai satu perkara penting dalam kehidupan bermasyarakat. apakah langkah-langkah untuk meningkatkan semangat ini dan kepentingannya. Jadi. Masyarakat akan mula mempersoal tahap semangat kejiranan mereka dan berusaha ke arah mengekalkan serta meningkatkan semangat itu di kawasan mereka. Kesimpulannya. ada banyak kaedah yang boleh dilaksanakan untuk memastikan semangat ini berterusan kerana memang ada kepentingannya.

ibu bapa penting dalam membanteras isu disiplin ini. Kebanyakan masalah disiplin dikatakan satu cubaan meniru kelakuan yang telah mereka tonton sebelum ini. Begitu juga dengan pihak media massa yang hanya tahu menyiarkan sahaja berita sensasi tentang topik ini berulang kali . Kemelut ini mudah dibendung jika ibubapa terlebih dahulu sanggup menngorbankan masa mereka. Isu ini menjadi perbualan hangat masyarakat lantaran kegagalan golongan pendidik untuk membentuk sahsiah pelajar. Saban hari kita disogokkan dengan pelbagai cadangan yang tinggal cadangan sahaja terutama daripada pihak ahli politik. Jelaskan punca-punca dan langkah mengatasinya. rakan sebaya yang negatif akan memastikan disiplin pelajar itu akan turut merosot dengan drastiknya. cara pihak sekolah menangani masalah disiplin turut menentukan peningkatan masalah disiplin pelajar. Akibatnya. kemelut disiplin ini sudah lama diperkatakan oleh masyarakat. Pelajar sering menganggap rakan sebaya mereka sebagai rakan yang sebenar. Rakan sebaya turut menjadi punca masalah disiplin pelajar menjadi-jadi. Kesimpulannya. Ibu bapa lebih mengutamakan kerjaya mereka sehingga alpa tanggung jawab mereka mendidik anak yang dahagakan kasih sayang mereka. kelalaian ibubapalah yang menyebabkan masalah disiplin menjadi-jadi. Rakan yang mendengar dan sanggup berkorban untuk mereka berbanding ibubapa yang gagal menjalankan tanggungjawab mereka. Masa yang mereka habiskan untuk menjalankan aktiviti ini menyebabkan mereka lebih berdisiplin. disiplin mempunyai kaitan rapat dengan kejadian disiplin pelajar yang terus merosot itu. ketiadaan program selepas sekolah yang sesuai dengan pelajar turut menjadi punca masalah ini terus berleluasa. pelajar terbabit mencari jalan keluar dengan melakukan tindakan-tindakan disiplin yang bertujuan untuk menarik perhatian ibu bapa mereka. Ringkasnya. Tindakan ini menyebabkan ada pelajar yang beranggapan tindakan mereka melanggar disiplin tidak akan dilaporkan oleh pihak sekolah. Oleh itu. (Ubah suai karangan ini agar sesuai dengan SPM) Masalah disiplin boleh dikaitkan dengan kegagalan pelajar di sekolah untuk mematuhi peraturan yang telah ditetapkan. Malah. Mungkin kali ini kita perlu bertegas dan berpijak di bumi nyata. Jadi. Jadi. Kelakuan yang tidak senonah yang mereka saksikan telah menimbulkan rasa untuk mencuba pula dalam hati pelajar.23 Masalah disiplin pelajar semakin meruncing. Program yang menarik dapat menghalang pelajar menghabiskan masa mereka di pusat-pusat beli-belah dan terjerumus ke dalam aktiviti menyalahi disiplin. Ringkasnya. © 2009 Hak Cipta Terpelihara kcloo . Ada pihak sekolah yang merahsiakan masalah disiplin sekollah mereka kerana tidak mahu nama sekolah terjejas. kegagalan pihak sekolah bertindak pantas dan telus dalam isu ini turut menjadi faktor yang mendorong meluasnya masalah ini. Ibu bapa harus memberi ruang kepada anak untuk menjadi manusia yang berhemah tinggi. Ibu bapa hendaklah mengutamakan masa depan anak mereka daripada kejayaan peribadi mereka dalam kerjaya. Sikap acuh tak acuh sekolah yang turut kekurangan guru disiplin ini menyebakan pelajar semakin berani melakukan kesalahan disiplin. Sementara itu kemunculan media massa turut mendorong masalah ini memuncak dengan drastik. Masyarakat semakin kecewa dengan kegagalan pendidik untuk membentuk sahsiah pelajar. Sesungguhnya. apakah faktor yang mendorong masalah ini berlaku dan apakah peranan yang boleh dilakukan oleh ibu bapa dan kerajaan? Masalah ini semakin meruncing ekoran kurangnya kasih sayang dan perhatian ibu bapa era globalisasi ini. Tambahan pula.

Hal ini sudah tentu akan menjejaskan keupayaan mereka meluangkan waktu pada pelajaran dan kesannya bakal memberi impak yang tidak baik kepada pelajar itu sendiri. Dalam usia yang masih terlalu muda. Namun jika mereka terlibat dengan dunia hiburan. Dewasa ini. Pada masa yang sama. Bayangkanlah. Ambil sahaja contoh rambut seorang artis. Hal seperti ini akan menyebabkan para pelajar yang terbabit ketinggalan dalam pelajaran dan menjejaskan prestasi mereka dalam peperiksaan. pergaulan bebas sesame peminat. industri hiburan tanah air semakin berkembang maju. Janganlah pula sampai „yang dikejar tak dapat. remaja khususnya pelajar perlulah bijak menilai dan memilih sebelum membuat keputusan. lantas mereka berdepan pula dengan kemungkinan menghadapi kegagalan. Hal ini amat berbeza sama sekali dengan objektif pendidikan yang berperanan melahirkan insan yang seimbang dari segi rohani. mampukah golongan remaja seperti pelajar mengharungi kehidupan dan menyahut cabaran dalam dunia artis yang penuh cabaran? Bakat yang dimiliki sahaja mungkin tidak mencukupi jika ilmu di dada tidak seberapa. sek bebas dan sebagainya. Hal ini amat bertentangan dengan kehendak didiplin © 2009 Hak Cipta Terpelihara kcloo . Sekiranya seseorang pelajar terlibat secara langsung dalam bidang nyanyian atau lakonan. apatah lagi dunia hiburan masa kini berdepan dengan pelbagai saingan yang terlalu rumit. kemungkinan untuk menempa nama dalam dunia hiburan adalah terlalu kecil. Akibat terikat dengan kontrak bersama dengan syarikat hiburan. Namun apa yang amat dikesali. ada juga golongan yang cuba meraih keuntungan mudah dengan mengeksploitasi para remaja khususnya golongan pelajar agar melibatkan diri dalam dunia hiburan biarpun sepatutnya mereka perlu menggalas wadah memajukan diri dalam bidang pendidikan. penglibatan pelajar dalam Program Realiti Hiburan seperti yang kerap kita lihat di kaca televisyen akan menjejaskan peluang pelajar bergiat dalam aktiviti yang dijalankan di sekolah. Justeru. Penglibatan mereka juga menyebabkan pelajar terpaksa mengambil cuti untuk melaksanakan kehendak penganjur hiburan mengadakan pertunjukan di mana-mana juga. masa yang ada terpaksa dibahagikan pula dengan tanggungjawab mereka untuk memajukan diri dalam bidang hiburan. kegagalan akan menjerumuskan golongan pelajar dalam gejala sosial yang tidak sihat seperti penyalahgunaan dadah. para pelajar terpaksa melupakan tugas utama mereka dalam usia muda iaitu melaksanakan aspek pembelajaran dan mengikuti aktiviti kokurikulum yang telah ditetapkan. mereka memerlukan masa yang panjang bukan sahaja untuk mengikuti penggambaran atau pertunjukan yang diadakan malah masa untuk berlatih juga perlu diambil kira. Justeru. Justeru. pakaian malah keseluruhan gaya hidup mereka. Persoalannya. Selain itu. sebelum menceburi bidang hiburan. emosi dan jasmani.24 Keburukan penglibatan pelajar dalam industri hiburan tanah air. Menyertai bidang hiburan memerlukan seseorang yang mampu mendepani segala rintangan. Dalam usia setahun jagung. dunia pelajar seharus ditumpukan sepenuhnya untuk memperoleh ilmu sebagai menggalas aspirasi menjadi insan yang berilmu dan berpengetahuan. bergaya. apakah kewajaran yang membolehkan golongan pelajar melibatkan diri dalam dunia hiburan dan apakah pula kesannya? Antara kesan negatif yang bakal timbul ialah kesukaran pelajar untuk membahagikan waktu di antara melibatkan diri dalam dunia hiburan dengan tugas utama mereka iaitu menuntut ilmu. situasi kini sudah pasti memberi impak yang negatif kepada generasi akan datang. kesannya akan menyebabkan kesukaran kepada mereka untuk memperuntukan waktu yang secukupnya pada pelajaran. dunia hiburan dan pendidikan dilihat sebagai dua dunia yang begitu berbeza. yang dikendong keciciran‟. apa yang bakal berlaku kepada generasi kita pada masa depan jika rakyatnya tidak berilmu lantaran memilih bidang hiburan dan mengetepikan ilmu pengetahuan. Mampukah golongan semuda ini berdepan dengan kegagalan? Kita amat bimbang. Lantaran budaya berhibur melebihi keutamaan menuntut ilmu. Kemajuan industri ini dapat dilihat melalui monopoli media massa tempatan baik media cetak mahupun media elektronik yang lebih cenderung pada berita-berita bercorak keseronokan berbanding dengan berita bercorak pengetahuan. Lihat sahaja pertuturan seorang artis. Realiti hidup sebagai seniman sebenarnya adalah terlalu kompleks dan penuh dengan tipu muslihat. panjang dan berwarna.

nilai-nilai moral sebegini terus dilupakan. Andai terbuka hati untuk menyertai industri hiburan. Lihat sahaja perlakuan seorang artis remaja ketika bercakap dengan seorang jururawat di sebuah hospital. Intiharnya. Apa pula pandangan anda jika seorang artis remaja mengherdik seorang pengawal di sebuah lapangan terbang di Sepang? Sikap bongkak ini lahir apabila mereka merasakan diri mereka terlalu „glamour‟ sehingga memandang rendah orang lain yang bukan golongan artis.25 yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Kejayaan seseorang pelajar dalam dunia hiburan mungkin bakal melahirkan pelajar yang bersifat bongkak. Sebagai pelajar. berilah ruang untuk memenuhi ilmu di dada terlebih dahulu kerana hanya ilmu yang mampu membina impian masa depan gemilang. berambut pendek dan menggayakan perlakuan sopan di khalayak ramai? Mampukah mereka merendahkan rasa ego mereka apabila berada di sekolah bersama rakan-rakan mereka yang lain? Kesannya lebih menjurus pada keburukan dan boleh mewujudkan konflik dalam diri pelajar terbabit. sombong dan memandang rakan dan guru sebagai manusia yang tidak patut dihargai. Natijahnya. mahukah golongan golongan pelajar yang telah masuk dalam golongan artis berpakaian kemas. Hal inilah yang perlu difikirkan dengan serius sebelum mengambil pendirian untuk menyertai bidang hiburan. Ada pula pandangan yang mengatakan bahawa mereka yang menyertai bidang hiburan adalah individu yang mementingkan „glamour‟ dan bersifat meterialistik. mereka perlu mempunyai acuan sendiri iaitu menyahut cabaran mendepani bidang ilmu yang terlalu luas dan tidak bertepi. Menuntut ilmu memerlukan komitmen yang menyeluruh dan bukan sekadar melepaskan batuk di tangga. Persoalannya nanti. sikap negatif sebegini lahir disebabkan kurangnya nilai-nilai moral yang sepatutnya mereka pelajari di sekolah. dunia hiburan masa kini bukanlah dunia seorang pelajar. © 2009 Hak Cipta Terpelihara kcloo . Kenyataan ini mungkin ada kebenarannya jika dilihat dari situasi industry hiburan kita pada hari ini. oleh sebab terlalu banyak waktu digunakan untuk dunia hiburan. Malangnya.

salah satu elemen penting yang mendasari usaha pemuliharaan bangunan bersejarah di negara kita adalah keterlibatan semua agensi yang berkaitan dengan kerja-kerja penyelidikan dan pembangunan. Hal ini meliputi kerja-kerja menambah kemudahan asas di bangunan tersebut serta menambah baik struktur bangunan yang telah rosak. Sebagai contohnya. Tida cukup dengan usaha tersebut. Selain itu. Hal ini adalah bagi tujuan memastikan agar semua bangunan yang telah diwartakan sebagai warisan kebangsaan sentiasa terpelihara dan selamat dikunjungi. malaksanakan usaha bagi mengindahkan kawasan persekitaran bangunan bersejarah yang terdapat di negara kita dengan lanskap yang menarik. hasrat masyarakat untuk melihat bangunan bersejarah di negara kita terus kekal akan dapat dicapai. bangunan-bangunan yang kebanyakannya dibina pada era penjajah dan berusia ratusan tahun. dengan usaha yang bersungguh-sungguh ini.26 Bangunan bersejarah di negara kita amat perlu dikekalkan demi generasi yang akan datang. Dewan Bandaraya Kuala Lumpur umpamanya. Justeru. Dalam era permodenan yang dihambat dengan pelbagai kemajuan. pelbagai usaha telah dilaksanakan bagi memelihara dan memulihara keunikan bangunan tersebut agar tidak pupus ditelan zaman. bangunan kebanggaan negara tersebut kini tersergam indah menanti kunjungan pelancong sama ada dari dalam atau dari luar negara. tersergam indah bangunan Sultan Abdul Samad yang menjadi mercu tanda kebanggaan penduduknya. Kerajaan memperuntukkan sejumlah wang yang bukan kecil jumlahnya demi menjalankan usaha membaik pulih bangunan-bangunan lama tetapi mempunyai nilai sejarah yang tinggi. Pada masa yang sama. Kerajaan turut mengorak langkah untuk mengekalkan bangunan-bangunan bersejarah ini bagi memastikan bangunan tersebut terus utuh sebagai bangunan yang bakal menjadi kebanggaan generasi akan datang. Di kota raya Kuala Lumpur sahaja. Antara usaha yang telah dilaksanakan oleh pihak kerajaan ialah mengorak langkah bagi mewartakan bangunan bersejarah ini sebagai satu warisan kebangsaan yang perlu dipelihara. bangunan-bangunan bersejarah tersebut mampu menggamit kehadiran pengunjung sekali gus memperkenalkan budaya kita kepada masyarakat luar negara. usaha mengindahkan semula bangunan ini telah dilaksanakan sejak tahun 2002 lagi. Malaysia masih mampu mengekalkan bangunan-bangunan bersejarah sebagai warisan budaya yang unggul. Perlu diingat bahawa segala kerja baik pulih tersebut hanya melibatkan bahagian dalam bangunan sahaja. usaha membaik pulih Bangunan Sultan Abdul Samad pada sekitar tahun 2007 yang diselia oleh Jabatan Kerja Raya telah menelan belanja sebanyak RM20 juta. manakala struktur dan bentuk bahagian luar bangunan tersebut masih dikekalkan dengan ciri-ciri lamanya. Bagi memastikan bangunan tersebut terus kekal. Pada masa yang sama. Dengan usaha yang bersungguh-sungguh ini. Bagi memenuhi impian seluruh masyarakat yang ingin melihat bangunan bersejarah di negara kita terus kekal. Kesannya. Maka. Kemudahan-kemudahan awam yang terdapat di bahagian dalam mahupun di bahagian persekitaran turut diperbaiki atau ditambah nilai. Sebagai contohnya. telah meletakkan Bangunan Sultan Abdul Samad sebagai bangunan bersejarah yang perlu dipertahankan dalam Pelan Induk Pembangunan Kuala Lumpur. beberapa buah universiti di tanah air kita sering kali menjalankan penyelidikan bagi mengenal pasti © 2009 Hak Cipta Terpelihara kcloo . Bincangkan langkah-langkah yang dapat diambil untuk mengekalkan bangunan bersejarah tersebut. dapat dijamin kewujudannya dan terhindar daripada sebarang usaha pemusnahan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bangunan tersebut sentiasa mendapat kunjungan daripada orang ramai. bangunan bersejarah yang memiliki seni bina yang unik ini dapat dijadikan satu tarikan kepada para pelancong untuk berkunjung ke negara kita. Antaranya adalah dengan mengindahkan taman-taman bunga daripada pelbagai jenis flora yang terdapat di negara kita. kerajaan juga telah mengambil inisiatif bagi menjalankan usaha pemeliharaan dan pemuliharaan bangunan bersejarah di seluruh negara. Dengan pewartaan ini. Jabatan Arkitek Malaysia dan Jabatan Kerja Raya sebagai contohnya sentiasa memantau perkembangan usaha-usaha pengekalan bangunan-bangunan bersejarah di seluruh negara. alat keselamatan serta tempat meletak kenderaan kepada para pengunjung. Bangunan Sultan Abdul Samad turut dilengkapi dengan kemudahan „lift‟.

Bagi menyempurnakan cita-cita luhur untuk mengekalkan bangunan-bangunan bersejarah di negara kita.27 struktur dan reka bentuk bangunan ini menepati ciri-ciri yang diharapkan oleh masyarakat Malaysia. pada masa ini saya sedang sibuk mengikuti kelas tambahan yang dianjurkan oleh sekolah saya terutamanya pada waktu petang iaitu selepas waktu persekolahan. Intiharnya. Saudari Anne Van Der Houston yang kini berada di Armsterdam. Melalui usaha ini. bangunan-bangunan bersejarah dijadikan sebagai tempat lawatan wajib bagi pelancong yang mengikuti pakej anjuran Kementerian Pelancongan. Untuk makluman saudari. Taman Kayu-kayan. Bagaimanakah keadaan diri saudari di sana? Saya berharap agar saudari sentiasa dalam keadaan gembira. **** Tulis sepucuk surat kepada seorang rakan anda yang berada di luar negara bagi menceritakan sebuah bangunan bersejarah yang terdapat di negara anda. Belanda. Justeru. Istana Jugra dan sebagainya mampu merealisasikan hasrat kita bagi mengekalkan bangunan bersejarah tersebut agar terus kekal di persada dunia. Cheras. Ajila Binti Ajijul No. mengambarkan kepelbagaian corak hidup masyarakat dahulu kala. tuliskan keindahan yang terdapat pada bangunan itu dan langkah-langkah untuk memuliharanya. Julai 2009. Usaha ini didepani oleh Kementerian Pelancongan dan juga Lembaga Penggalak Pelancongan Malaysia yang sentiasa merintis jalan bagi memperkenalkan tempat-tempat menarik di Malaysia. Saya dan keluarga saya di Kuala Lumpur sihat seperti selalu. Budaya silam adalah cerminan masyarakat kita hari ini kerana budaya menunjukkan bangsa. Walau bagaimanapun. Biasanya saya akan tiba di rumah pada lewat petang. Pada masa yang sama. usaha untuk mengekalkan bangunan tersebut bagi tatapan generasi akan datang adalah amat perlu dilaksanakan demi kesinambungan budaya masyarakat kita. Menemui sahabatku yang jauh di mata. © 2009 Hak Cipta Terpelihara kcloo . Langkah memperkenalkan bangunan bersejarah seperti Bangunan Sultan Abdul Samad. tanggungjawab kita adalah perlunya memberi kerjasama kepada pihak yang terbabit agar usaha memelihara dan memulihara bangunan bersejarah tersebut akan terus kekal padu dan berpanjangan. Saudari Anne. Jalan Kayu Ara. Di dalam surat tersebut. kewujudan bangunan bersejarah di negara kita yang wujud sejak abad ke dua puluh lagi. Namun begitu. Lantas. Penyelidikan yang berterusan ini mampu menanamkan sikap cinta akan warisan budaya kita sesuai dengan matlamat kerajaan membangunkan nilai patriotism dalam jiwa remaja kita hari ini. kerajaan turut bertindak memperkenalkan bangunan warisan tersebut kepada pelancong dari seluruh dunia. pemeliharaan bangunan bersejarah ini dapat mengekalkan fakta-fakta yang lebih jelas tentang budaya masyarakat kita yang hidup dan berkembang dalam lingkungannya yang begitu unik. Semoga saudari dan keluarga saudari berada dalam keadaan sihat walafiat dan sejahtera selalu.3. Usaha ini turut ditanamkan dalam jiwa kalangan pelajar yang mengambil mata pelajaran sejarah di mana mereka turut menjalankan kajian tentang bangunan-bangunan bersejarah di negara kita. keadaan cuaca yang agak panas terik sejak akhir-akhir ini membuatkan saya berasa mudah letih. Hal ini bertujuan agar kami dapat mengingati semula isi-isi pelajaran yang telah kami pelajari di samping memperkenalkan kami pada bentuk soalan Sijil Pelajaran yang akan datang. Kota A famosa. 56100 Kuala Lumpur. saya berharap agar saudari mendoakan saya supaya saya lulus dengan cemerlang dalam peperiksaan tersebut.

Jabatan Kerja Raya telah menjalankan usaha baik pulih berjumlah RM20 juta. Sekiranya saudari berkunjung ke Kuala Lumpur. Jadi. Saudari Anne. Sahabatku Anne. saudari juga berpeluang melihat tangga berpusing yang menghubungkan tingkat bawah ke bahagian kubah di tingkat atas bangunan itu. bangunan ini menjadi bangunan yang terpelihara dan tidak boleh diganggu gugat. Dindingnya pula dihiasi dengan corak dan lakaran yang amat halus buatannya dan sukar ditandingi oleh pereka moden pada hari ini. Pada tahun 2007 sahaja. Keindahan Bangunan Sultan Abdul Samad ini bukan hanya terletak pada ukirannya di bahagian luar sahaja malah bahagian dalam bangunan ini turut dilengkapi dengan seni bina yang amat unik. Sehingga hari ini. tempat letak kereta dan sebagainya. Usaha menaik taraf bangunan ini dilakukan bagi meningkatkan kemudahan asas di bahagian dalam bangunan ini termasuk menyediakan kemudahan keselamatan. Kedudukannya terletak di pertemuan antara Sungai Kelang dengan Sungai Gombak. bangunan ini masih tegap berdiri serta menjadi mercu tanda bandar raya Kuala Lumpur. pelbagai usaha telah dilaksanakan oleh pihak kerajaan Malaysia bagi memelihara bangunan ini supaya terus kekal. Untuk makluman saudari. © 2009 Hak Cipta Terpelihara kcloo . Bangunan ini merupakan sebuah bangunan yang telah diwartakan sebagai warisan kebangsaan. Sebenarnya tujuan saya menulis bingkisan ini adalah untuk menceritakan bangunan bersejarah yang terdapat di negara saya. Turut menampilkan ciri unik di dalam bangunan ini ialah terbentuknya sebuah dataran yang luas di bahagian dalam bangunan ini yang menempatkan hiasan pokok-pokok bunga dengan penjagaan yang kemas dan rapi. bangunan ini telah dibina pada tahun 1893 iaitu semasa Malaysia masih dijajah oleh kuasa British. Justeru. jika berkesempatan ke Malaysia jangan ketinggalan untuk singgah ke bangunan ini. kerajaan juga berusaha untuk membaik pulih struktur bangunan yang telah rosak dengan melaksanakan usaha pemeliharaan dan pemuliharaan. Memandangkan Bangunan Sultan Abdul Samad sebuah bangunan yang amat berharga dan memiliki nilai kesenian yang tinggi. Antaranya adalah dengan mewartakannya sebagai warisan kebangsaan. rugi rasanya jika saudara tidak singgah ke bangunan ini. Akhir sekali.28 Sahabatku Anne. Keindahan seni bina ini telah berjaya menggamit kehadiran pelancong dari dalam dan luar negara. Dewan Bandaraya Kuala Lumpur telah meletakkan bangunan ini sebagai bangunan bersejarah yang perlu dipelihara dalam Pelan Pembangunan Bersepadu Kuala Lumpur. Tingkap dan pintunya berbentuk lengkung yang menandakan ciri bangunan di Cordova. ruang pameran. Walaupun usaha baik pulih ini dilaksanakan namun keaslian bahagian luar bangunan ini tetap dipelihara kerana ciri-ciri keaslian dan ketulinan struktur bangunan ini masih dikekalkan mengikut bentuk asal bangunan ini. Bahagian lantai bangunan ini dilengkapi dengan kemasan jubin bermutu tinggi berwarna kemerahan. „lift‟. Hal ini bukan sahaja dari segi keunikannya malah bangunan ini turut memiliki pelbagai nostalgia dan sejarah kepada penduduk di negara saya. Bangunan yang saya maksudkan ialah bangunan Sultan Abdul Samad. saudari akan dapat melihat bangunan ini tersergam indah di tengah-tengah bandar raya Kuala Lumpur. Dengan pewartaan itu. manakala tiga buah kubah separuh bulat yang terdapat di atas bumbung bangunan tersebut bercirikan seni bina istana Taj mahal di India. Perisytiharan tersebut turut menjadikan Bangunan Sultan Abdul Samad sebagai mercu tanda Kuala Lumpur dan sebagai khazanah lampau yang terus terpelihara. Pada masa yang sama. Jika saudari ke Kuala Lumpur. Bangunan Sultan Abdul samad merupakan sebuah bangunan yang unik dan mempunyai ciri seni bina Islam yang dibawa masuk dari luar negara. Kementerian Pelancongan dan Lembaga Penggalak Pelancongan Malaysia telah menjadikan bangunan ini sebagai pusat kunjungan para pelancong yang melawat ke Malaysia.

bolehlah saudari mengambil gambar di kawasan bangunan tersebut atau menjalankan kajian untuk menambah pengetahuan saudari. Kota Cornwallis. Walaupun Malaysia telah mencapai kemerdekaan selama 50 tahun. Selain itu. Antara isu yang hangat yang telah dibincangkan di kedai kopi sehingga sidang di Dewan Parlimen mutakhir ini ialah isu meruntuhkan bangunan bersejarah tetapi perbincangan itu telah membuat keputusan muktamad untuk tidak meruntuhkan bangunan tersebut. Bangunan Stadhuys dan Gereja St. pusat beli-belah dan rumah dibina yang menggunakan ruang yang luas sehingga memakan tanah yang berhektar-hektar. Di samping itu. namun jika kita menghayati sejarah di sebalik bangunan tersebut semula serta © 2009 Hak Cipta Terpelihara kcloo . AjilaAjijul **** Kepentingan Memulihara Bangunan Bersejarah Pembangunan di negara kita semakin hari semakin maju dan pesat seiring dengan nama Malaysia yang kini lebih dikenali sebagai negara yang sedang membangun. Gereja Christ. Belanda dan Portugis masih dapat dilihat dan perlu dijaga dan bukanlah untuk dimusnahkan. terdapat juga negara-negara yang telah merobohkan bangunan bersejarah seperti di Surabaya. Masjid Kling. Tegasnya. Akhir kata. terdapat pelbagai kepentingannya kita perlu mengekalkan bangunan bersejarah yang terdapat di negara kita. Sampaikan salam saya kepada keluarga saudari di Belanda. usaha meruntuhkan bangunan bersejarah dan monuman negara tidak wajar dilaksanakan. Banyak kilang perindustrian. Mengapakah ada kejadian seperti ini berlaku? Adakah perlu bangunan tersebut diruntuhkan? Tepuk dada tanyalah selera. Sebenarnya. terima kasih. Walaupun ada antara bangunan bersejarah yang hanya menggambarkan sejarah hitam negara. Gereja St. sambutlah salam manis daripada saya dan keluarga saya di sini. Jumpa lagi pada bingkisan yang akan datang. Sebagai contohnya. Monumen. zaman kegemilangan bandar pelabuhan Melaka pada abad ke-15 dan abad ke-16 dapat dirasai dengan wujudnya Pintu Gerbang Porta de Santiago.29 Sahabatku Anne.Paul. kita dapat membuktikan bahawa sejarah Malaysia yang telah dibukukan oleh penulis-penulis yang terkenal merupakan sesuatu yang realistik dan bukanlah cerita-cerita dongeng. Di sini nanti. kesan yang ditinggalkan oleh penjajah kolonial seperti British. mitos atau lagenda. setakat ini dahulu bingkisan yang sempat saya tulis untuk saudari. Sahabatmu yang jauh. Jakarta. Walau bagaimanapun. Memandangkan masa yang tidak mengizinkan. Sekian. bangunan bersejarah amat penting untuk generasi kini dan juga generasi yang akan datang kerana dengan kewujudan bangunan bersejarah. Pulau Pinang dapat mengimbas kembali detik-detik sejarah negara yang pernah suatu masa dahulu dijajah dan juga dapat membuktikan berlakunya penjajahan awal pemerintahan British di Semenanjung Tanah Melayu pada akhir abad ke18. Saya amat berbesar hati menjemput saudari sekeluarga datang ke negara saya untuk menikmati keindahan bangunan-bangunan bersejarah yang terdapat di negara saya. Satu daripada kepentingan bangunan bersejarah perlu dikekalkan ialah bangunan bersejarah atau monumen dapat dijadikan sebagai bukti yang kukuh kepada sesuatu era atau peristiwa sejarah yang telah berlaku. Pendapat sesetengah pihak yang mengatakan bahawa bangunan bersejarah perlu diruntuhkan adalah tidak berasas kerana bangunan bersejarah dan monumen lama dapat memberikan teladan dan iktibar kepada masyarakat terutamanya remaja kini yang mempunyai semangat patriotisme yang semakin menipis.George di Georgetown. mengikut Kamus Dewan Bahasa Edisi Keempat bermaksud bangunan yang dibina untuk memperingati seseorang atau peristiwa penting.

Kota A Famosa di Melaka yang merupakan sebuah kubu pertahanan yang kukuh telah dibina oleh Portugis setelah mereka berjaya menakluki Melaka dapat dijadikan iktibar. Bangunan Kelab Di Raja Selangor dan Dataran Merdeka telah dibina bagi kemudahan sosial dan rekreasi khasnya kepada rakyat British dan Eropah yang berkhidmat di Tanah Melayu pada akhir abad ke-19. Pancutan air Horse dibina sebagai memperingati seorang inspektor polis negeri Selangor. kelemahan kepemimpinan dan juga kelemahan tentera yang mengawal Melaka. mereka perlulah dikenakan tindakan undang-undang. Bangunan ini juga menjadi salah satu faktor dominan pelancong bercuti di negara kita selain menyaksikan Menara Berkembar Petronas. Oleh itu. Usaha seperti ini dapat menarik lebih ramai pelancong dari seluruh dunia dan dapat menjadi sumber pendapatan negara. Dengan terdapatnya bangunan bersejarah. Sebagai contohnya. Hal ini akan membentuk sebuah masyarakat yang sensitif terhadap sebarang perobohan atau pemusnahan bangunan bersejarah. yang buruk dijadikan sempadan. dan Cambridge di England telah berjaya melindungi sebahagian besar daripada bangunan bersejarah mereka dengan baik. Bath. Sesungguhnya. Fenomena ini sudah menjadi suatu perkara biasa di beberapa buah negara Eropah seperti di England. Bukan itu sahaja. pihak kerajaan pula perlulah mewartakan bangunan bersejarah sebagai bangunan yang perlu dikekalkan. Sebagai contohnya. generasi baharu akan lebih menghargai dan peka akan perkembangan sejarah negara. Itali. bangunan bersejarah tidak perlu diruntuhkan sebaliknya dipulihara dan diubah suai. dengan terdapatnya bangunan dan pancutan air Horse di sekitar Dataran Merdeka dan Masjid Jamek di pertemuan Sungai Gombak dan Klang di Kuala Lumpur. Begitu juga halnya dengan kepentingan pancutan air Horse yang telah dibina di persimpangan Jalan Raja dan Jalan Raja Laut pada tahun 1897. Oleh hal yang demikian. bangunan bersejarah amat penting dalam pembentukan minda generasi muda negara terutamanya ke arah penghayatan warisan dan khazanah negara. galeri seni lukis dan pusat pelancongan. Oxford. seseorang dapat mengetahui bukan sahaja kepentingan Kuala Lumpur dalam era kolonial British tetapi juga kehidupan dan kebudayaan masyarakat penjajah dan tempatan pada ketika itu. Bangunan dan monumen yang bersejarah merupakan aset yang patut dipelihara dan diwarisi dari satu generasi ke satu generasi. Negara kita juga mampu menjadi negara yang setaraf dengan negara-negara maju yang lain sekiranya kita tidak mengambil mudah dan mengambil iktibar daripada sejarah negara. bangunan dan monumen lama juga memainkan peranan yang penting dalam pendidikan di negara kita khususnya para pelajar dan penyelidik. bangunan bersejarah dan monumen sememangnya mempunyai nilai yang tersendiri. dan Belanda.30 mengambil pengajaran daripada peristiwa yang telah berlaku. bangunan bersejarah di negara kita sememangnya tidak perlu diruntuhkan kerana yang baik dijadikan teladan. mana-mana pihak yang merobohkan atau memusnahkan bangunan bersejarah. Secara tuntas. Oleh itu. bangunan dan monumen ini secara tidak langsung dapat membantu industri pelancongan negara. Oleh itu. dari sudut pelancongan pula. pelancong juga dapat melawat bangunan bersejarah dan melihat monumen-monumen yang terdapat di sekitar bangunan selain menikmati keindahan alam semula jadi negara kita dan artifak-artifak di dalam muzium dan galeri seni lukis. Di samping itu. Pemuliharaan dan penghayatan kemaslahatan bangunan bersejarah persis peribahasa. Pelbagai ilmu yang dapat dipelajari dengan memahami dan mengkaji bangunan dan monumen lama. Bandar-bandar bersejarah seperti York. bangunan bersejarah dan monumen dapat menarik pelancong baik pelancong tempatan mahupun pelancong dari luar negara untuk melawat ke negara kita. iaitu Encik Steve Harper. Oleh itu. Sebagai contohnya. maka kita dapat terus mara ke hadapan tanpa mengulangi kesilapan yang telah dilakukan oleh masyarakat terdahulu. Di samping itu. Perancis. yakni “tak kenal maka tak cinta”. Penaklukan ini terjadi kerana terdapatnya masalah perpaduan. bangunan lama hendaklah diubah suai untuk dijadikan muzium. © 2009 Hak Cipta Terpelihara kcloo .

dan Proton Perdana. Kerajaan telah melancarkan kempen “Belilah Barangan Buatan Malaysia” sejak awal tahun 1988. Hal ini telah membelenggu rakyat dalam negara tetangga sebelah sini. mengapakah kita masih membayar lebih untuk barangan import yang sama kualitinya sedangkan negara kita juga mempunyai barangan lebih berkualiti berbanding barangan import? Tepuk dada tanyalah selera. dan seterusnya tuan-tuan dan puan-puan. kadar inflasi semakin meningkat. kerajaan juga telah membuka kawasan perindustrian dalam pelbagai lapangan. Usahlah kita bersusah payah membazirkan wang membeli kenderaan import. manakala barangan yang mahal pasti berkualiti tinggi. sudah pasti dana utama negara akan meningkat seterusnya dan membendung masalah inflasi. Oleh itu. para peniaga.“Kemaslahatan membeli barangan buatan tempatan” Selamat pagi dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Tuan Pengerusi Majlis. kita akan dapat mengelakkan pengaliran mata wang ke luar negara. malah di negara kita. Sesetengah tempat menghadapi masalah kekurangan bahan makanan. Lihatlah kereta-kereta nasional berjenama Proton seperti Proton Saga. Hadirin dan hadirat yang budiman. Lantaran itu. © 2009 Hak Cipta Terpelihara kcloo . siapakah lagi membeli barangan buatan Malaysia? Saya akan cuba menghuraikan kepentingan membeli barangan tempatan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Untuk menyesuaikan diri dalam mata dunia dan memenuhi kehendak pengguna tempatan amnya. Hal ini berlaku demikian kerana melalui langkah ini. Proton Waja. Untuk menggapai visi kudsi Wawasan 2020 yang diwara-warakan oleh bekas Perdana Menteri. Bukankah kereta-kereta ini setanding dan setaraf dengan kereta-kereta import? Menurut laporan yang dibuat oleh Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri . Asia Tenggara sedang dilanda iklim kegawatan ekonomi yang gawat. pendekatan yang terbaik untuk memerangi permasalahan ini adalah dengan membeli barangan keluaran tempatan. Saya di sini boleh memberitahu kalian bahawa tanggapan mereka adalah salah sama sekali kerana mereka sering menganggap bahawa barangan yang harganya lebih murah biasanya tidak berkualiti. Malaysia telah menjejakkan kaki ke satu ambang yang rancak sekali. Apakah langkah yang paling proaktif untuk menangani masalah inflasi ini? Pada pandangan saya. Saya seorang pegawai dari Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih kerana diberikan peluang keemasan ini untuk menyampaikan ucapan sempena jualan mega yang dilancarkan baru-baru ini. Jika keadaan ini dapat kita elakkan. Dewasa ini. tujuannya adalah untuk membuka mata rakyat pro-Barat tentang kualiti barangan tempatan. kita dapat menjimat pembelajaran ketika kita membeli barangan tempatan. faktor perdana yang menyumbang masyarakat lebih gemar mengagung-agungkan barangan import ialah mereka beranggapan bahawa barangan import lebbih berkualiti. Hal ini telah membuktikan bahawa barangan tempatan lebih murah jika dibandingkan dengan barangan import. Perkara yang ingin saya kongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan pada pagi ini ialah kepentingan membeli barangan buatan Malaysia Para hadirin.31 Ucapan . selepas tamat penjajahan asing selama 446 tahun yang telah lama menghantui rakyat. Tun Dr. Jikalau bukan kita yang sebagai warganegara Malaysia menyokong barangan buatan Malaysia. Mahathir. sektor industri di negara kita perlulah disokong sepenuhnya agar dapat dinaik taraf dan memenuhi kehendak pasaran. Usahlah kita memandang jenamanya yang menuntut nilai yang tinggi sedangkan negara kita mempunyai kenderaan yang sama kualitinya. “Zaman beralih. Malaysia telah mengalami pelbagai anjakan paradigma. Hal ini telah memungkinkan pengeluaran barangan buatan Malaysia menjadi lebih berkualiti dan setaraf dengan barangan import. musim bertukar”.

Tahukah kita bahawa akhbar ini dapat dijadikan wadah untuk menyebarkan maklumat tentang perkara yang berlaku di negara kita dan negara luar? Sebagai contoh. Jika sikap ego ini tidak kita kikiskan. Salah satu peranan akhbar adalah sebagai alat penyebaran maklumat dan berita. Sejak akhir-akhir ini. Oleh itu. akhbar Berita Harian menyediakan ruangan seperti ruangan resensi buku. Sebagai contohnya. Selain itu akhbar juga berperanan sebagai saluran penyiaran hiburan. Program Galakan Membaca di sesetengah sekolah menggunakan akhbar sebagai sumber petikan. Sebagai contohnya. saya menyeru agar hadirin dan hadirat menyokong kempen “Belilan Barangan Buatan Malaysia” ini demi kebaikan negara dan warga keseluruhannya. Dengan membeli barangan tempatan. Penyebaran maklumat ini amat penting kepada pembaca di negara kita kerana sekurang-kurangnya kita mengetahui apa-apa yang telah berlaku sama ada di luar negara atau dalam negara.”MINDA” dan”DIDIK” banyak membantu calon Sijil Pelajaran Malaysia (SPM). hujan batu di negeri sendiri.32 Tuan-tuan dan puan-puan. Akbar juga berperanan sebagai alat untuk meluaskan ilmu pengetahuaan. tidak hairanlah jika berita-berita atau gosip-gosip tentang artis menjadi daya tarikan di samping memberikan hiburan kepada pembaca. akhbar-akhbar ini memainkan peranan penting di Negara kita iaitu Malaysia. akhbar juga berperanan sebagai sumber pendidikan terutamanya kepada pelajar-pelajar ataupun murid-murid sekolah. Hal ini terjadi demikian kerana banyak perkara yang beleh diperoleh daripada akhbar. Selain itu. PERANAN AKHBAR Sejarah penebitan akhbar telah bermula pada Zaman Renaissance lagi iaitu selepas terhasilnya mesin cetak. Akhir kalam. Penilaian Sekolah Rendah (UPSR) meningkatkan © 2009 Hak Cipta Terpelihara kcloo . kita dapat membuktikan bahawa rakyat Malaysia merupakan bangsa yang berdikari tanpa memerlukan bantuan dari negara atas angin. negara kita telah berjaya menghasilkan enjin kenderaan yang berkuasa tinggi untuk perlumbaan Formula Satu (F1) dan pasaran kenderaan antarabangsa. kita dapat memberikan impak positif dan menjadi teladan kepada negara-negara lain. dan kini terdapat pelbagai jenis akhbar seperti Utusan Malaysia. Berita Harian. Selain dapat berbelanja secara berhemah. negara kita akan runtuh. terima kasih. Penilaian Menengah Rendah(PMR). lebih baik di negeri sendiri”. New Straits Time. Begitulah juga di Malaysia. Sementara itu. Program ADD ini banyak membantu pelajar atau murid-murid sekolah meningkatkan pengetahuaan bahasa dan kemahiran penulisan. Begitulah juga dengan berita-berita sensasi seperti kejatuhan harga saham telah dijadikan berita utama dalam akhbar-akhbar. Rakyat haruslah menjangka sehabis tangan dalam usaha melancarkan pembangunan negara seperti yang dikatakan dalam tema kebangsaan tahun 2008 “Perpaduan teras kejayaan”. Oleh itu. Justifikasinya. Malaysia Boleh! Sekian. Naskhah sisipan seperti “SKOR”. sudut bicara agama dan sudut sastera dan budaya untuk menambahkan ilmu pengetahuan pembacanya. Sesungguhnya. Hal ini berlaku demikian kerana akhbar-akhbar di Malaysia menyediakan ruangan khas untuk pembaca menambahkan ilmu pengetahuan. Sebagaimana kita sedia maklum. kegawatan ekonomi global yang pada mulanya bermula di Amerika Syarikat telah disiarkan dalam akhbar. sedikit sebanyak kita dapat membantu anak bangsa kita sendiri dan membuktikan bahawa rakyat Malaysia mampu berdiri di atas kaki sendiri. Peranan akhbar yang berikutnya adalah sebagai sumber pendidikan. ada sekolah yang menggunakan akhbar sebagai sumber untuk menjayakan Akhbar Dalam Dajah(ADD). Persis pepatah Melayu berbunyi “hujan emas di negeri orang. amalan membeli barangan buatan Malaysia seyogia ada dalam jiwa masyarakat kerana amalan ini banyak mendatangkan faedah kepada rakyat tempatan. Dalam hal ini kebanyakan akhbar di Malaysia mempunyai ruangan khas untuk tujuan memberikan hiburan kepada pembacanya. Sin Chew Ji Poh dan Tamil Nessan. The Star. kejayaan ini telah menunjukkan bahawa negara kita mampu mengeluarkan produk bertaraf dunia sejajar dengan wawasan negara.

Tekanan di tempat kerja ini mampu mengganggu perasaan. Saudara B : Assalamualaikum dan terima kasih saudara pengerusi. kereta. Seterusnya saya mempersilakan ahli panel pertama kita. iaitu saudara B memberi definisi rasuah dan ciri-cirinya. Saudara C : Menurut Perdana menteri. akhbar-akhbar di Malaysia memainkan peranan penting dalam membantu kerajaan melahirkan modal insan cemerlang. Pengerusi : Mungkin saudara C ingin menambah pendapat mengenai punca rasuah? Saudara C : Pengerusi. Pengerusi : Terima kasih saudara C. Izinkan saya mencelah sedikit. Lagipun. saya bersetuju dengan pendapat saudara B. tindakan mahkamah mengenakan hukuman yang dianggap ringan kepada pesalah-pesalah rasuah berbanding dengan jumlah rasuah yang diambil oleh mereka telah memberikan satu pandangan negatif terhadap keupayaan sistem kehakiman kita untuk menangani isu ini. masalah ini semakin serius. kerajaan perlu mengawal akhbar-akhbar di negara ini agar tidak salah menggunakan kebebasan berakhbar sehingga menghuruharakan negara kita yang aman dan sejahtera. dan terbilang. Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi menyifatkan amalan rasuah sebagai barah dan jika dibiarkan akan menyebabkan sesebuah kerajaan runtuh dan sekali gus menjatuhkan imej Negara di mata antarabangsa. saya berharap kita semua boleh berganding bahu untuk mencegah rasuah dan jangan menbiarkannya berakar umbi dalam sanubari rakyat Malaysia. Amalan rasuah ini melibatkan semua lapisan masyarakat sama ada dalam sektor awam ataupun swasta. Pada pagi ini kita bersyukur kerana berpeluang membincangkan satu lagi masalah sosial yang saya kira semakin kronik jika tiada usaha langkah yang drastik diambil untuk menanganinya. rasuah merupakan suatu perbuatan yang melibatkan pemberian dan penerimaan wang atau barangan tertentu dengan niat untuk mengelakkan tindakan diambil atau mendapat keistimewaan. Namum begitu. Selain itu . Tuntasnya. iaitu di sebelah kiri saya ialah saudara B dan dibelah kanan pula ialah saudara C.33 kemahiran mereka dalam menghadapi peperiksaan awam. seseorang itu akan terpengaruh untuk menerima rasuah. Di samping itu. dan bentuk hiburan seperti wanita. Punca utama ialah pengaruh rakan. Berdasarkan laman web suruhanjaya pencegahan rasuah Malaysia (SPRM). Sekarang apakah pendapat ahli panel kita mengenai punca rasuah? Saudara B : Saudara pengerusi. Contohnya. seseorang itu akan mudah terpengaruh dan turut mengamalkan rasuah kerana ingin cepat menikmati kemewahan hidup di dunia yang fana ini. Apabila melihat rakan sekerja menerima rasuah dan menikmati pelbagai kemewahan hidup tanpa dikenakan sebarang tindakan. gemilang. Hukuman yang ringan ini dikatakan menjadi motivasi kepada pihak-pihak tertentu untuk mengambil risiko melakukan rasuah kerana golongan penerima duit kopi ini sedar bahawa mereka masih mampu menikmati hasil rasuah yang diterima oleh mereka itu setelah keluar dari penjara. Apakah pandangan saudara B berhubung dengan langkah-langkah mengatasinya? © 2009 Hak Cipta Terpelihara kcloo . apatah lagi jika pegawai atasan juga turut terlibat. dan rumah. Guru-guru dan rakan sekelas. izinkan saya memperkenalkan ahli-ahli panel. Tajuk forum pada pagi ini ialah "masalah rasuah di Negara malaysia". Tanpa berfikir panjang. Tanpa melengahkan masa. Undang-undang di Negara kita pula lemah menyebabkan ramai orang tidak takut atas hukuman yang dikenakan. melancong ke luar negeri dan sebahagainya. Pengerusi : Kita sudah jelas mengenai isu rasuah. Antara jenis sokongan pula adalah dalam bentuk material seperti wang. **** Rasuah Pengerusi Forum : Assalamualaikum dan salam sejahtera.

kemajuan arus pembangunan negara yang lebih menjurus kepada sektor perindustrian telah menenggelamkan bidang pertanian sedikit demi sedikit terutamanya dalam dekad terakhir abad kedua puluh. Pengerusi : Terima kasih saudara B. buah-buahan dan sebagainya sedangkan kita mampu menghasilkan sendiri bahan makanan tersebut. Nampaknya. tumpuan terhadap bidang pertanian mampu mengurangkan pengaliran wang ke luar negara dan sekali gus mengelakkan defisit pada imbangan perdagangan luar negara. Di samping itu. apakan daya masa tidak mengizinkan kita berbicara dengan lebih lanjut. dan saya kira kita sudah berada pada penghujung forum. Pemberi maklumat juga perlu diberi ganjaran yang lumayan. **** Kepentingan Sektor Pertanian Sektor pertanian pernah menjadi tunjang kekuatan ekonomi negara pada suatu ketika dahulu. Pengerusi : Terima kasih saudara C. kerajaan perlu menguatkuasakan undang-undang agar masyarakat sedar betapa bahaya dan seriusnya masalah rasuah jika tidak dibanteras dan dibendung untuk keselamatan Negara. padi dan seumpamanya juga pernah menjadi penyumbang terbesar pendapatan negara dan mewujudkan banyak peluang pekerjaan untuk rakyat di negara ini. saya kira masalah rasuah di Negara kita merupakan masalah yang serius dan perlu ditangani segera. Tun Dr. Namun. Silakan. © 2009 Hak Cipta Terpelihara kcloo . terima kasih. keadaan ekonomi dunia yang tidak menentu pada permulaan awal alaf baharu ini. Pihak mahkamah juga disarankan agar mengenakan hukuman maksimum. Sekian. Kuasa yang lebih untuk bertindak terhadap orang ramai yang enggan bekerjasama den pihak SPRM juga boleh mengubah sikap orang rami yang selama ini enggan bekerjasama. Namun. saudara C ada sesuatu yang hendak diucapkan. kelapa sawit. Cekap dan Amanah” yang diperkenalkan oleh mantan Perdana Menteri. Kerenah birokrasi juga hendaklah dikurangkan ataupun dihapuskan bagi mewujudkan perkhidmatan yang lebih cekap dan berkesan. Dendaan yang lebih berat dan hukuman penjara diperuntukkan dalam Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) 2009 yang baru diluluskan di Parlimen baru-baru ini mampu menakutkan gologan berkenaan.34 Saudara B : Kerajaan perlu memgubah sikap kakitangan awam dan swata agar lebih amanah dan bertanggungjawab. saya menyeru agar semua pihak dapat menbantu kerajaan menangani masalah ini. Saudara C: Selain itu. Walau bagaimanapun. Peralihan pucuk pimpinan negara pada akhir tahun 2003 mungkin dapat dilihat sebagai permulaan terhadap kebangkitan semula sektor pertanian di negara ini dari zaman suramnya kira-kira dua dekad yang lalu. Perkhidmatan kaunter telah pun diperkenalkan di kesemua pejabat kerajaan untuk mengelakkan sebarang amalan memberi dan menerima "wang kopi". Mereka juga harus mendapat perlindungan daripada pihak berkuasa. Oleh itu. mengembalikan semula kepentingan bidang pertanian di negara kita. Oleh itu. Hasil getah. izinkan saya merakamkan ucapan terima kasih yang setinggi-tinggi kepada ahli-ahli panel. Kesungguhan kerajaan bawah pimpinan Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi dalam memajukan bidang pertanian dapat dilihat melalui peruntukan pembangunan yang sangat banyak untuk memajukan bidang ini kita saksikan dalam belanjawan tahun 2005. Mahathir Mohamad perlu dihayati oleh semua kakitangan awam dan swasta. Hal ini pernah diutarakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ketika berucap di Parlimen baru-baru ini. Sebagai rumusannya. Langkah ini amat tepat memandangkan negara kita mengimport bahan makanan yang terlalui banyak seperti gula. beras. Slogan “Bersih.

saya berpendapat bahawa sektor pertanian mempunyai asas yang kukuh dan potensi yang baik serta prospek yang cerah untuk dimajukan. penumpuan terhadap sektor pertanian berupaya mengelakkan pergantungan negara pada bekalan bahan makanan dari luar negara. negara kita Malaysia mempunyai tanah-tanih yang subur. Hai ini berlaku demikian kerana kadar pertumbuhan pesat penduduk di negara ini yang sudah pasti akan memerlukan jumlah makanan yang lebih besar. persaingannya di peringkat antarabangsa tidak sehebat persaingan dalam sektor perindustrian terutamanya sektor yang berasaskan teknologi maklumat. Dalam masa yang sama. Pada hemat saya. Sementelahan. yang buruk jadikan sempadan. Kesimpulannya. keadaan dunia yang kucar-kacir akibat peperangan yang sering tercetus mewajarkan kita menumpukan perhatian untuk membangunkan sektor pertanian secara lebih serius. Satu lagi alasan yang mewajarkan negara kita memberi tumpuan semula kepada sektor pertanian ialah bahan-bahan mineral yang ada di negara kita sudah semakin berkurangan. © 2009 Hak Cipta Terpelihara kcloo . jika kita menumpukan pengeluaran negara kita dalam menghasilkan produk pertanian. Kita juga wajar menjadikan kejayaan negara-negara maju khususnya Jepun yang telah berjaya menguasai sektor perindustrian tetapi dalam masa yang sama terus membangunkan bidang pertanian untuk kesejahteraan hidup rakyatnya. kita telah melihat kegagalan banyak syarikat yang berasaskan industri dan perkilangan di negara ini untuk bersaing di peringkat antarabangsa. bermakna kita telah mensia-siakan anugerah Allah ke atas bumi kita. Rakyat Malaysia pertu berfikiran terbuka dan positif terhadap potensi sektor ini. Jika kelebihan ini tidak dimanfaatkan. Kata orang tua-tua. kerajaan kita mempunyai pelbagai agensi yang dapat membantu meningkatkan kemajuan sektor pertanian seperti Lembaga Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia (MARDI) dan agensi yang lain yang telah membuktikan keberkesanan peranan mereka. Sebaliknya. Petroleum dan gas asli dijangka akan habis menjelang tahun 2050 jika telaga yang baharu tidak ditemukan. perkhidmatan dan sebagainya untuk bekerja di sektor pertanian. Bijih timah dan bijih besi pula sudah tinggal sisa-sisanya sahaja sedangkan bahan-bahan ini amat penting untuk menggerakkan sektor perindustrian dan pembinaan. Malah sektor perikanan di negara kita khususnya perikanan laut dalam juga berpotensi untuk dimajukan sebagai sumber ekonomi yang baharu. kita bukan sahaja dapat menggunakan khidmat buruh yang murah bahkan dapat mengelakkan buruh-buruh asing ini daripada merampas peluang pekerjaan yang sepatutnya diberikan kepada rakyat tempatan. gula dan bijirin yang lain sesuai ditanam di negara ini. ukur baju di badan sendiri. yang baik jadikan teladan.35 Selain dapat mengukuhkan imbangan perdagangan negara. Dengan cara ini. Kebanyakan bahan makanan asas seperti beras. bebas daripada bencana alam atau keadaan huru-hara yang boleh memusnahkan sebarang kegiatan ekonomi. Dari satu sudut yang lain pula. Jika kekurangan buruh dijadikan alasan.kita boleh menggunakan buruh-buruh asing yang bekerja di sektor perkilangan. Kita harus menggunakan segala kepakaran yang ada untuk memajukan bidang ini demi kestabilan ekonomi negara. Bak kata peribahasa Melayu.

Monorel Kuala Lumpur. kesesakan lalu lintas terus berlaku. kesesakan lalu lintas berlaku kerana kesibukan ibu bapa membawa anak-anak mereka balik ke rumah atau menghadiri kelas tuisyen. pelajar yang menaiki bas untuk balik ke rumah atau yang ingin menghadiri kelas tambahan terpaksa menunggu lama untuk mendapatkan bas. Metro. beberapa punca yang menyebabkan kesesakan lalu lintas tetap berlaku saban waktu dalam perjalanan walakin pengangkutan awam disediakan. Memang yang tidak dapat dinafikan. Sebagai contoh.36 Kesesakan lalu lintas merupakan satu masalah yang belum dapat diatasi di kota besar seperti Kuala Lumpur walaupun sistem pengangkutan awam di negara ini semakin hari semakin canggih. Hal ini juga disebabkan oleh hanya beberapa bas syarikat yang ditubuhkan seperti Transnasional. tambang yang mahal juga menjadi salah satu faktor kesesakan lalu lintas berlaku. bak cendawan tumbuh selepas hujan. [ 100 markah ] Dalam mengharungi arus globalisasi pada masa ini. Walaupun pelbagai jenis pengangkutan disediakan. Oleh itu. Hal yang tidak dapat dinafikan ialah kesesakan dan pengangkutan awam adalah simbiosis. Huraikan sebab-sebab berlakunya kesesakan lalu lintas yang berkaitan dengan sistem pengangkutan awam. Haruslah kita menerima hakikat bahawa jadual perjalanan yang tidak sistematik disebabkan kelemahan pihak pengurusan jadual perjalanan. Oleh sebab terpaksa menanggung kos tambang yang tinggi. Hal ini demikian kerana pihak berkenaan tidak memahami keadaan sebenar secara mendalam. penubuhan syarikat pengangkutan awam di negara kita kian banyak. Sebagai contohnya. Penataran ini menyebabkan penumpang terpaksa menanggung lagi kos kehidupan yang lebih tinggi. Secara ringkasnya. Natijahnya. terdapat pelbagai jenis pengangkutan awam disediakan oleh pihak kerajaan yang berjiwa rakyat untuk penduduk di Malaysia bagi mengelakkan berlakunya masalah kesesakan lalu lintas seperti teksi. Sehubungan dengan itu. bas. bilangan bas dan teksi yang tidak cukup juga merupakan satu sebab yang sukar dinafikan. baru-baru ini. Masalah ini haruslah dititikberatkan oleh semua pihak dan bersama-samalah kita berganding bahu menyelesaikan masalah ini dengan secepat mungkin. Nescaya. Natijahnya. Jadual perjalanan yang tidak sistematik merupakan punca utama menyebabkan kesesakan lalu lintas berlaku. Fenomena ini berlaku kerana golongan muda pada zaman ini tidak mahu membazir © 2009 Hak Cipta Terpelihara kcloo . Jumlah kenaikan harga minyak sebanyak beberapa kali ini telah meningkatkan beban hidup masyarakat. sistem pengangkutan awam di nusa kita makin hari makin maju dan giat dipertingkatkan oleh pihak kerajaan. beban ibu bapa juga akan dipertingkatkan kerana sesetengah pelajar menaiki bas ke sekolah atau menghadiri kelas tuisyen. Hal ini demikian kerana kenaikan harga minyak yang disebabkan peningkatan permintaan dalam pasaran dunia dan kejatuhan nilai Dolar Amerika telah menjejaskan taraf hidup dalam kalangan masyarakat. Selain itu. Waktu rehat mereka merupakan waktu rehat warga kantor dan waktu pelajar pulang dari sekolah. Tidaklah menghairankan jika peruntukan belanjawan kerajaan dikatakan kurang untuk kemudahan awam kerana kerajaan lebih mengutamakan pembangunan fizikal negara berbanding dengan meningkatkan kebajikan masyarakat. waktu pemandu akan berehat bermula pada pukul satu tengah hari hingga pada pukul dua petang. masyarakat sanggup berkereta sendiri supaya dapat mengurangkan kos perbelanjaan bulanan. Komuter dan sebagainya. Dengan itu. Intrakota dan sebagainya. Sistem Aliran Ringan (LRT). senario kesesakan lalu lintas di nusa kita masih tidak pernah mencapai titik noktah selama ini. mereka menyediakan jadual berdasarkan waktu mereka. kerajaan telah mengumumkan bahawa minyak petrol akan dinaikkan lagi jika kerajaan tidak mampu menanggung subsidi harga petrol. bas awam tidak menjadi pilihan utama penumpang dari suatu destinasi ke suatu destinasi yang berdekatan atau sebaliknya. malangnya. Tambahan pula. Fenomena ini berubah menjadi lebih kronik dan membimbangkan semua pihak terutamanya pada waktu puncak.

Namun begitu. Daripada membiarkan masalah ini kronik. Oleh hal yang. Impak daripada hal ini menyebabkan kesesakan lalu lintas kian hari kian serius. tertekan loceng di destinasi yang salah dan sebagainya. walaupun negara kita canggih dalam bidang sains dan teknologi. Ampang. Senario ini membuktikan bahawa pengangkutan awam yang disediakan tidak memberi kemudahan secara langsung kepada pengguna. Pengangkutan awam tidak menjadi pilihan utama generasi kini merupakan perkara yang lumrah. pengguna juga sukar mendapat pengangkutan perantara dari stesen Komuter ke destinasi yang hendak dituju. Hal ini demikian kerana terdapat segelintir pemandu teksi dan bas yang biadab terhadap penumpang. Misalnya. busuk. kelewatan menguruskan urusan yang penting.37 masa dengan setakat untuk menunggu ketibaan bas ke suatu tempat Mereka berpendapat bahawa “masa itu emas”. Untuk menjimatkan masa dan wang untuk bertukar stesen dari satu stesen. pengguna berasa tidak puas hati terhadap pemandu bas. masalah kesesakan lalu lintas terus membengkak dalam arus pembangunan negara. Damansara. mereka rela memandu sendiri. Pembinaan stesen di lokasi yang tidak strategik juga satu punca yang sukar dinafikan. Hal ini juga menyebabkan pengguna tidak yakin akan perkhidmatan pengangkutan awam. Habis. kebanyakan bas berada dalam keadaan yang kotor. Di samping itu. kerajaan haruslah sensitif terhadap isu-isu kesesakan dan mengambil tindakan dengan bijak menggunakan peruntukan supaya lalu lintas dilancarkan semula. Hal ini telah membebankan rakyat dari pelbagai segi seperti masa dibazirkan pada waktu kesesakan. dan kurang selesa. Impaknya. Cheras dan sebagainya. Oleh itu. Justifikasinya. pelbagai jenis pengangkutan awam giat dipertingkatkan oleh pihak kerajaan. panas. pengguna lebih rela menggunakan kenderaan sendiri. Satu lagi punca berlakunya kesesakan lalu lintas ialah perkhidmatan yang kurang berkualiti dan kurang efisien. Pembinaan stesen Komuter di kawasan yang jauh malam di dalam hutan menyebabkan pengguna berasa sukar untuk mendapatkan tempat meletak kenderaan di stesen Komuter. Oleh hal yang demikian. Walau bagaimanapun. pemandu bas tidak menghormati penumpang dengan memarahi mereka mahupun warga tua hanya kerana mereka membawa makanan ke dalam bas. kesesakan lalu lintas di nusa kita terus berlaku dan tidak pernah diselesaikan. pelbagai langkah yang efisien dan praktikal harus diambil dengan serta merta. pengguna terpaksa memiliki kenderaan sendiri. Petaling Jaya. Secara tuntas. © 2009 Hak Cipta Terpelihara kcloo . Pengguna terpaksa menukar stesen dari satu stesen ke suatu stesen. senario kesesakan lalu lintas tidak dapat berjaya dibendung selama ini khasnya di bandar-bandar utama pada waktu bekerja. Hal ini disebabkan kawasan pembinaan stesen Komuter amat jauh dari pusat bandar utama seperti Shah Alam.

Di samping itu. berdiri sama tinggi dengan negara-negara lain. Industri desa merupakan wadah bagi menghasilkan kerja tangan yang dibuat oleh penduduk desa yang masih menggunakan teknik tradisional yang diwarisi sejak zaman nenek moyang mereka. di situ ada jalannya. sektor perindustrian diberikan tumpuan yang sepenuhmya untuk menjana ekonomi negara. © 2009 Hak Cipta Terpelihara kcloo . Memang tidak dapat disangkal bahawa industri desa merupakan salah satu industri yang berperanan penting di Malaysia. Oleh itu. industri ini berpotensi tinggi untuk dimajukan dan dijangka akan memberi banyak sumbangan dalam ekonomi negara. Peribahasa Melayu ada mengatakan bahawa di mana ada kemahuan. Mereka mengaut keuntungan yang banyak dengan menjual hasil industri desa dengan harga yang tinggi kepada pengusaha-pengusaha di bandar. tak lapuk dek hujan juga dapat membantu dalam usaha menarik pelancong asing berkunjung ke negara kita. kais petang makan petang. konsep jualan hasil industri desa melalui orang tengah harus digantikan dengan konsep jualan langsung kerana kebanyakan sikap orang tengah diibaratkan enau di dalam belukar melapaskan pucuk masing-masing. indusri desa yang kaya dengan budaya Malaysia yang tak lekang dek panas. industri desa haruslah bekerjasama dengan badan kerajaan bagai aur dengan tebing bagi menghidupkan industri desa ini. Industri desa di negara kita sememangnya dapat dimajukan jika pihak kerajaan dan pihak yang terlibat mengambil inisiatif untuk mengusahakannya. Kehidupan mereka di kawasan pedalaman diibaratkan kais pagi makan pagi. Masyarakat kita juga harus mengiktiraf industri desa sebagai satu industri yang mampu memberi sumbangan dalam pembangunan negara. kebanyakan pihak tidak sedar bahawa industri desa yang juga mampu meningkatkan ekonomi negara semakin dipinggirkan. Industri ini dijangka akan mendatangkan pulangan yang lumayan dalam masa lima tahun jika kerajaan sanggup peruntukan yang lebih besar kepada industri ini. Jika industri desa ini dimajukan. Sebaik-baiknya. Kebanyakan penduduk di luar bandar tidak mempunyai pekerjaan yang tetap dan ada dalam kalangan mereka terpaksa bekerja dari siang malam semata-mata untuk menyara keluarga mereka. industri ini harus diuruskan oleh anak-anak kampung yang berpendidikan supaya mereka berpeluang berbakti kepada tempat kelahiran mereka tanpa perlunya berpindah ke bandar untuk mencari nafkah hidup. Industri ini harus diberikan nafas baharu melalui suntikan teknologi moden untuk meningkatkan produktiviti supaya industri ini mampu menembusi pasaran dunia sekali gus meningkatkan pendapatan negara kita. di situ ada semut. Selain itu. Ulaskan pernyataan tersebut dan jelaskan cara-cara memajukan industri desa. maka peluang pekerjaan akan bertambah dan seterusnya taraf kehidupan penduduk desa dapat ditingkatkan kerana di mana ada gula. Mereka hidup dalam keadaan yang serba kekurangan dan ada kalanya mereka hanya mengisi perut dengan ubi kayu. Namun. Pihak kerajaan harus sentiasa memberi sokongan dan bantuan kewangan bagi merealisasikan industri desa sebagai penggerak perkembangan dan pertumbuhan ekonomi yang mantap. Oleh hal yang demikian. Sebenarnya. [ 100 markah ] Pada alaf baharu ini. pihak kerajaan berperanan penting dalam usaha menggalakkan generasi muda masa ini untuk menceburi industri desa supaya industri ini dapat berkembang ke seluruh pelosok dunia dan Malaysia mampu duduk sama rendah.38 Industri desa sememangnya tidak boleh dipinggirkan kerana mempunyai potensi yang begitu besar dan penghasilannya juga dapat membantu dalam meningkatkan ekonomi penduduk dan negara ini.

Kedua-dua pihak ini haruslah berganding bahu untuk memperkenalkan produk tradisional secara komersial kepada dunia luar. industri desa sememangnya dapat memberi nafas baharu kepada masyarakat luar bandar dan seterusnya meningkatkan pendapatan per kapita negara. pihak yang terbabit harus sentiasa memastikan bahawa penduduk di kawasan luar bandar diberikan bantuan dan kemudahan yang secukupnya untuk meningkatkan hasil industri desa. maka suatu hari nanti industri desa akan mendahului segala industri yang bertaraf antarabangsa. JIka usaha memajukan industri desa dilakukan secara sistematik mengikuti prosedurprosedur yang disediakan. pihak kerajaan haruslah bekerjasama dengan sektor swasta untuk memaksimumkan hasil pengeluaran industri desa. Selain itu.39 Dalam usaha memajukan industri desa.kita harus pandai mengambil yang jernih dan buang yang keruh dengan menjadikan kejayaan negara-negara lain dalam industri desa sebagai rujukan untuk menjayakan industri ini di negara kita sendiri. Bekalan produk yang bermutu tinggi sememangnya akan mendapat sambutan yang baik daripada para pembeli di negara kita mahupun pembeli dari negara asing. Negara kita haruslah bertukar-tukar pendapat dengan negara yang maju dalam industri desa dan mendapat khidmat nasihat daripada golongan profesional dalam bidang ini untuk meningkatkan produktiviti industri luar bandar di negara kita. Industri desa hendaklah ditransformasi kepada pelbagai perusahaan daripada berbentuk tradisional kepada jenis penghasilan produk yang lebih kreatif dan inovatif untuk menarik hati dan mengagumkan para pembeli. hasil-hasil industri desa dapat dibekalkan kepada pembeli ataupun para pengusaha secara berterusan. para pengusaha perlulah menimba ilmu pengetahuan serta kemahiran dari negara-negara jiran. Mesin yang lebih canggih harus dibekalkan kepada pengusaha industri desa supaya produk industri desa seperti kraf tangan yang dihasilkan lebih berkualiti. Kita tidak boleh bergantung sepenuhnya pada pihak kerajaan untuk menghidupkan industri desa kerana bertepuk sebelah tangan tidak akan berbunyi. Para pengusaha industri ini juga harus melakukan anjakan paradigma selaras dengan keadaan semasa supaya industri desa di negara kita dapat dimajukan ke tahap yang maksimum dan mampu mengharumkan nama Malaysia di arena antarabangsa. Oleh itu. Konklusinya. Penggunaan mesin juga dapat mempercepat proses pengeluaran produk dan meningkatkan kuantiti barangan industri desa yang dihasilkan. Bukan itu sahaja. Malaysia Boleh! © 2009 Hak Cipta Terpelihara kcloo . Dengan ini. seperti Indonesia dan Thailand yang banyak menghasilkan produk tempatan yang berkualiti.

Mereka juga harus memastikan anak-anak mereka mendapat ajaran agama yang sempurna. Hadis ada menyatakan bahawa anak-anak diibaratkan seperti kain putih. Sememangnya. Keutuhan institusi kekeluargaan begitu penting dalam usaha menangani gejala sosial sehingga institusi ini diibaratkan seperti cerucuk di dalam sesebuah bangunan yang kukuh. ibu bapa perlulah meluangkan masa mereka untuk melakukan aktiviti-aktiviti riadah bersama-sama anak-anak mereka. golongan ibu bapa wajarlah mencurahkan kasih sayang kepada anak-anak mereka dan mengasuh anak-anak bagai menatang minyak yang penuh. Mereka tidak sedar bahawa nilai kebendaan dan materialistik yang ada pada diri mereka akan menyebabkan mereka terlalu sibuk dengan kerja mereka sehingga mengabaikan anakanak mereka. pada hujung minggu. pelbagai penyakit sosial yang mampu meranapkan peradaban bangsa dan negara melanda golongan remaja. Ibu bapa perlu memastikan bahawa nasihat yang diberikan oleh mereka kepada anak-anak mereka tidaklah bagai mencurahkan air ke daun keladi. Sebenarnya. ibu bapalah yang mencorakkannya. institusi kekeluargaan begitu penting dalam usaha menangani gejala sosial sehingga kempen “Rumahku Syurgaku” diadakan secara besar-besaran. ibu bapa perlulah meluangkan masa untuk membekalkan ajaran agama kepada anak-anak mereka sejak kecil lagi kerana melentur buluh biarlah dari rebungnya. Setiap penyakit pasti © 2009 Hak Cipta Terpelihara kcloo . Antara penyakit sosial yang dimaksudkan ialah gejala vandalisme. pihak sekolah. Ibu bapa perlulah menekankan kepentingan ajaran agama terhadap pembentukan mental remaja kerana didikan agama dan moral dapat menjamin keimanan remaja agar dapat membezakan antara perkara yang baik dengan yang buruk dan seterusnya mendorong remaja mengawal tingkah laku mereka. Dari semasa ke semasa.40 Peranan Ibu Bapa Dalam Mengurangkan Gejala Sosial Oleh: Loh Suk Hwa Dalam meniti arus kemodenan ini. Sebagai contoh. ibu bapa perlu mengambil inisiatif untuk menghubungi pihak sekolah untuk mengetahui masalah-masalah yang dihadapi oleh anak-anak mereka. Sebagai contohnya. Contohnya. Oleh itu. buli dan ponteng. guru dan ibu bapa akan dapat bermuafakat dan bekerjasama untuk membantu remaja yang bermasalah dengan mencari jalan penyelesaian yang terbaik. Dengan ini. ibu bapa perlulah menyahut cabaran bagimenghalang golongan remaja daripada terjebak dalam gejala sosial. Didikan agama yang dibekalkan kepada remaja dapat memastikan bahawa anak-anak mereka mempunyai benteng pertahanan diri yang kukuh untuk menolak ajakan rakan-rakan untuk melibatkan diri dalam apa-apa tindakan yang mampu memburukkan imej diri dan merosakkan nama baik sesebuah keluarga. Bukan itu sahaja. ibu bapa perlu mampu mengimbangi kepentingan keluarga dan kerjaya mereka kerana anak-anak mereka amat memerlukan kasih sayang ayah dan ibu. Sejak akhir-akhir ini. ibu bapa perlulah menghadirkan diri dalam sebarang pertemuan antara ibu bapa dan guru. Sikap sesetengah ibu bapa yang hanya sibuk mengejar harta kekayaan perlulah dikikis sama sekali. Ibu bapa perlu menganggap anak-anak sebagai kurniaan Tuhan yang tidak ternilai dan mendidik anak-anak dengan penuh kasih sayang dan kesabaran. Program ini menekankan kepentingan rumah diibaratkan sebagai syurga untuk memastikan keutuhan institusi keluarga. Malah. pihak ibu bapa perlulah bertanggungjawab terhadap kebajikan anak-anak mereka dengan mengikuti perkembangan anak-anak mereka di sekolah. Isu ini menjadi suatu isu yang hangat diperkatakan dan sering menjadi buah mulut orang ramai. Tanggapan sesetengah ibu bapa bahawa tanggungjawab mereka tidak lebih daripada menyekolahkan dan menyediakan makan minum anak-anak tidak benar sama sekali. Golongan remaja perlulah dibekalkan dengan didikan agama dan moral yang sempurna. berita mengenai golongan remaja yang terjebak dalam gejala sosial kerap terpampang menerusi dada akhbar. Ibu bapa bolehlah membawa remaja makan angin di destinasi-destinasi yang menarik di negara kita.

Ibu bapa memainkan peranan untuk menjaga kepentingan anak-anak mereka dengan meletakkan kepentingan anak-anak mereka dan meletakkan kepentingan anak-anak mereka melebihi harta benda dan wang ringgit. golongan remaja tidak akan terpengaruh dengan tabiat buruk ibu bapa mereka dan seterusnya tidak akan melakukan gejala sosial yang mampu menghancurkan masa depan mereka. Masalah remaja perlu dikesan sebelum terlambat kerana mencegah itu lebih baik daripada mengubati. pemudi tiang negara. Kesimpulannya. Dengan ini.41 ada penawarnya. gejala sosial yang menjadi duri dalam daging perlu dihapuskan sehingga akar umbinya kerana pemuda harapan bangsa. impian negara untuk melahirkan golongan yang berminda kelas pertama akan dapat direalisasikan. Contohnya. Marilah kita sama-sama mengekang diri daripada terjerumus dalam kancah sosial yang mampu meranapkan harapan bangsa dan negara. Mereka harus dibimbing agar akan menjadi modal insan yang berintegriti dan berwawasan. ibu bapa yang mempunyai tabiat buruk seperti merokok perlulah bertaubat dan berhenti merokok kerana anakanak mereka berkemungkinan besar akan terpengaruh dan seterusnya merokok. ibu bapa haruslah menjadi teladan kepada anak-anak mereka kerana bagaimana acuan. Bukan itu sahaja. Ibu bapa perlulah mengambil langkah-langkah yang drastik dan berkesan bagi memastikan golongan remaja tidak akan ditulari sebarang penyakit sosial kerana remajalah yang akan mencorakkan negara pada masa hadapan. segala tingkah laku ibu bapa akan ditiru oleh anak-anak mereka. Ibu bapa sememangnya perlu memastikan segala tingkah laku dan pertuturan mereka kerana segala perlakuan mereka akan diperhatikan oleh anak-anak mereka. Malah. © 2009 Hak Cipta Terpelihara kcloo . Ibu bapa tidak harus bersikap seperti ketam menyuruh anaknya berjalan betul. begitulah kuihnya. Secara tidak langsung. Ibu bapa perlulah mengatasi apa-apa kelemahan yang ada pada diri mereka agar perbuatan mereka tidak akan menyebabkan anak-anak mereka terdedah kepada amalan yang kurang sihat.

langkah-langkah yang lebih efektif dan proaktif harus diambil untuk memajukan lagi sektor pertanian di negara kita. namun kegawatan ekonomi yang melanda negara kita pada tahun 1997 telah menyedarkan kerajaan bahawa sektor pertanian masih penting dan merupakan sektor penyelamat negara kita. Walaupun sektor ini telah diabaikan suatu ketika dahulu. Selain itu. Oleh hal yang demikian. Pengeksportan bahan mentah seperti kelapa sawit dan getah ke negara-negara asing telah meningkatkan status negara kita di arena antarabangsa dan kita sudah berupaya duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi dengan negara lain. para penoreh getah juga diberikan gaji yang tinggi kerana getah merupakan bahan yang tidak ternilai harganya dalam zaman modenisasi ini. getah. Penoreh getah pada zaman ini juga diiktiraf sebagai individu yang mampu menjana ekonomi negara dan tidak lagi dipandang rendah oleh masyarakat.Teknologi baharu dan kaedah pertanian moden bolehlah diperkenalkan untuk meningkatkan hasil pertanian. kelapa sawit merupakan tanaman yang paling menguntungkan negara kita. sistem pengairan yang moden harus dibina agar sektor pertanian dapat berkembang pesat. Pihak British telah memperkenalkan pelbagai kaedah untuk meningkatkan pengeluaran getah. penggunaan kaedah “tabur terus” dari Australia telah meningkatkan hasil pengeluaran padi sebanyak dua kali ganda.Rancangan Perairan Muda di Kedah telah membolehkan penanaman padi dijalankan dua kali setahun. seperti New Zealand dan Australia harus dibawa masuk. getah merupakan salah satu tanaman yang diusahakan secara meluas di seluruh Malaysia. iaitu semasa negara kita dijajah oleh pihak British. Kelapa sawit juga merupakan eksport utama Malaysia ke negara-negara asing seperti Amerika Syarikat dan Kanada. Sehubungan dengan itu. Malah. Oleh itu. Oleh itu. kebanyakan tanah di Malaysia digunakan untuk menanam kelapa sawit.42 Kegiatan Pertanian Di Malaysia Malaysia merupakan sebuah negara pertanian sejak dulu lagi. Sebagaimana yang kita tahu. Ladang kelapa sawit boleh dilihat di merata-rata tempat di seluruh Malaysia kerana penanaman kelapa sawit giat dijalankan dan sektor ini telah membuka banyak peluang kerja kepada masyarakat kawasan pedalaman kerana ada gula ada semut. negara kita mampu mengharungi kegawatan ekonomi tanpa sebarang bantuan daripada International Monetary Fountation (IMF). Memang tidak dapat dinafikan bahawa kelapa sawit banyak memanfaatkan kita dan merupakan salah satu punca pendapatan negara kita yang terpenting. namun banyak pihak yang berpendapat bahawa industri ini masih berpotensi untuk dimajukan lagi. Penanaman getah di Malaysia juga wujud sejak berdekad-dekad yang lalu. © 2009 Hak Cipta Terpelihara kcloo . Pokok getah mengeluarkan susu getah dan getah keping yang dikatakan amat berguna dalam sektor pembuatan tayar. kaedah dan teknologi pertanian yang moden dari luar negara. daun-daun dan sabut kelapa sawit boleh dijadikan baja yang boleh digunakan dalam sektor pertanian dan digunakan secara meluas oleh para petani dan pekebun. Negara kita merupakan pengeluar utama pelbagai jenis hasil pertanian seperti kelapa sawit. Kini. malahan meningkatkan produktiviti sektor pertanian lagi.Tuntasnya. Walaupun kerajaan telah mencurahkan banyak usaha dalam sektor pertanian negara dan kesan positifnya amat ketara. Sektor pertanian di Malaysia menduduki tangga ketiga sebagai penyumbang kepada pendapatan dan kemajuan ekonomi negara. beras dan sebagainya. kaedah pertanian moden bukan sahaja dapat menjimatkan masa. Hal ini demikian kerana kebanyakan petani hari ini masih menggunakan kaedah pertanian tradisional tradisional yang dianggap tidak berkesan lagi. Hal ini demikian kerana kelapa sawit boleh digunakan untuk menghasilkan minyak kelapa sawit dan pelbagai barangan yang berguna. Melalui sektor pertanian. Misalnya. kasut and sarung tangan getah. Contohnya.

Saya berpendapat bahawa banyak faktor yang menyebabkan gejala merokok terus merebak dalam kalangan remaja. Institut Penyelidikan Minyak Kelapa sawit Malaysia (PORIM) telah berjaya menghasilkan benih kelapa sawit yang bermutu. iklan rokok dan poster konsert yang ditaja oleh pihak pekilang rokok mudah meresap dalam jiwa remaja yang mendahagakan keseronokan. Selain kelemahan penguatkuasaan. negara kita berpotensi besar dalam sektor pertanian dan aktiviti pertanian perlu diketengahkan supaya setaraf dengan sektor perindustrian negara. Oleh itu. Kajian juga mendapati remaja dan golongan muda-mudi merupakan penonton tertinggi siaran media. Malaysia haruslah pandai mengambil yang jernih dan buang yang keruh dengan menjadikan kejayaan institut penyelidikan pertanian luar negara sebagai rujukan supaya industri pertanian kita dapat berkembang maju di persada dunia. remaja pada masa ini semakin berani merokok di manamana sahaja tanpa segan silu.Dengan ini Malaysia berupaya menjadi sebuah negara yang cemerlang. Antara agensi yang memainkan peranan yang penting dalam usaha ini termasuklah MARDI dan PORIM. Oleh sebab pihak berkuasa bersikap melepaskan batuk di tangga. kadar perokok remaja semakin merebak bak cendawan tumbuh selepas hujan. Perubahan demi perubahan ini menyebabkan ada dalam kalangan remaja yang terpengaruh untuk berjinak-jinak dengan tabiat merokok. Malaysia Boleh! **** Remaja kini suka merokok di mana-mana sahaja dan pada bila-bila masa sahaja. di situ ada jalannya. kelemahan penguatkuasaan undang-undang merupakan faktor utama yang menjadi pemangkin gejala merokok dalam kalangan remaja. Sektor pertanian sememangnya banyakn mendatangkan kebaikan kepada masyarakat mahupun negara kita. Intihanya. fenomena merokok dalam kalangan remaja bagai bisul menjadi nanah yang sukar diubati lagi. Remaja memang mudah mempelajari apa-apa sahaja tontonan mereka. Hal ini berlaku kerana pihak berwajib dikatakan tidak serius melaksanakan undang-undang yang digubal. [ 100 markah ] Remaja merupakan golongan yang berusia antara 13 hingga 21 tahun. remaja menjadi tidak takut waima tidak gentar untuk melakukan kesalahan seperti merokok di tempat-tempat awam. Tamsilnya. kita berharap agar PORIM dapat menghasilkan benih yang lebih bermutu untuk meningkatkan produktiviti kelapa sawit di Malaysia.43 Di samping itu. Lama-kelamaan. Huraikan faktor-faktor gejala ini terus berlaku. pihak kerajaan dan Kementerian Pertanian dan Industri Asas harus bekerjasama bagai aur dengan tebing dan menggembleng tenaga untuk memajukan sektor pertanian di negara kita kerana di mana ada kemahuan. Dalam usia yang muda dan mencabar ini. Penyelidikan haruslah dijalankan dari semasa ke semasa untuk menghasilkan benih yang cepat matang dan lebih bermutu. Malaysia akan menjadi nadi pertanian global yang disegani dan disanjungi tinggi oleh setiap negara di seantero dunia. © 2009 Hak Cipta Terpelihara kcloo . Oleh itu. kajian dan pembangunan (R&D) harus dijalankan sejajar dengan penggunaan kaedah pertanian moden untuk meningkatkan hasil dalam industri pertanian negara kita. Mengikut kajian yang dijalankan. Kita juga boleh saling bertukar pendapat dengan negara-negara luar dalam usaha memperbanyak hasil pertanian di negara kita. Realitinya. Oleh hal yang demikian. Oleh hal yang demikian. mereka mengalami perubahan dari segi fizikal dan mental. kebanyakan remaja memberanikan diri membeli dan memegang rokok kerana pengaruh media massa. Remaja yang umur baru setahun jagung.gemilang dan terbilang! Satu hari nanti. iaitu “Tenera” yang dapat menghasilkan minyak yang lebih banyak. darah baru setampuk pinang sudah pasti mudah terpengaruh dengan ledakan iklan daripada media massa. Oleh sebab itu. pengaruh media massa yang bebas menyiarkan iklan juga merupakan penyumbang kepada masalah merokok dalam kalangan remaja.

500+ patah perkataan. Mereka sanggup mengabaikan kasih sayang dengan memberi wang kepada anak-anak mereka sebagai gantian kasih sayang. tak hendak seribu dalih. Oleh hal yang demikian. Secara tuntas. nescaya dapat meningkatkan tahap kesihatan diri dengan menjauhi tabiat merokok. Namun begitu. Hal ini demikian kerana ibu bapa pada zaman berteknologi ini terlalu sibuk mengejar kebendaan dan kemewahan sehingga mengabaikan tanggungjawab keibubapaan mereka. Hal ini menyebabkan remaja dapat membeli rokok dengan mudah kerana harganya masih murah. Oleh hal yang demikian. Jika kita berkesedaran dan berfikiran matang. jaringan lebuh raya dan lingkaran jalan raya di nusa tercinta ini sentiasa dititikberatkan oleh pihak kerajaan. penjagaan kesihatan diri ialah tanggungjawab sendiri. saya berpendapat bahawa gejala merokok sebenarnya dapat diatasi sehingga akar umbi. terutamanya kepada golongan yang bermaharajalela di jalan raya. Jika dipandang enteng. Walau bagaimanapun. Selepas terjebak dan ketagihan rokok. Malaysia dikatakan memiliki kualiti jalan raya yang paling baik di rantau ini sebaliknya mencatatkan kadar kemalangan yang paling tinggi. © 2009 Hak Cipta Terpelihara kcloo . tetapi bau malang boleh dielakkan. Denda dalam lingkungan RM150 hingga RM300 tidak pernah meninggalkan bekas. Hal ini tidak mustahil kerana hubungan antara kawan yang rapat bagai isi dengan kuku sedikit sebanyak merangsang kepercayaan remaja terhadap kata-kata kawan mereka. melepaskan pucuk masing-masing. Malang tidak berbau. majoriti mereka sama-sama ponteng sekolah. Pihak berkuasa seperti polis trafik tidak boleh bertolak ansur waima berkompromi dalam menegakkan undang-undang. Anak-anak yang belum berfikiran matang pula menyalahgunakan wang tersebut tanpa kawalan ibu bapa. Penguatkuasaan undang-undang seyogianya diiringi ketegasan melaksanakannya. sesal kemudian tidak berguna. terutamanya kerajaan dapat mempergiat kempen antimerokok agar remaja dapat menjauhi gejala merokok yang mampu membawa maut dalam jangka masa panjang. **** Langkah yang patut diambil oleh pihak berkuasa untuk mengatasi kadar kemalangan jalan raya Dalam kesibukan negara mencapai status lima bintang dalam era pembangunan dan pembinaan negara. Ibu bapa yang kurang memberi kasih sayang dan tidak prihatin akan perubahan sikap anakanak juga merupakan faktor remaja merokok. Kerajaan mestilah membuat anjakan paradigma dalam sistem pelaksanaan undang-undang keselamatan di jalan raya. Oleh sebab menjadi pak turut kawan. langkah ini dapat memberi pedoman kepada pengguna jalan raya agar lebih bermoral dan beretika semasa memandu. ada antara remaja yang cuba merokok selepas dicabar atau diajak oleh kawan-kawan. Jikalau pihak kerajaan menaikkan kadar denda dan saman. Remaja haruslah bangun daripada kesalahan yang dibuat oleh mereka kerana sesal dahulu pendapatan. remaja tidak dapat mengelakkan diri daripada tabiat buruk ini lagi. Penggubalan akta keselamatan mestilah diubahsuai mengikut keperluan semasa. sama-sama membeli rokok lalu merasai asap rokok tanpa menyedari kebahayaan rokok. semua pihak haruslah bersikap bagai aur dengan tebing untuk bekerjasama membanteras gejala merokok dalam kalangan anak-anak. nyawa modal insan negara bagai telur di hujung tanduk. kawan merupakan insan yang paling istimewa dan memainkan peranan yang penting dalam pergaulan remaja.44 Di samping itu. Saya berpendapat bahawa langkah-langkah drastik dan proaktif mestilah diambil oleh pihak berwajib untuk mengurangkan jumlah kemalangan jalan raya yang banyak meragut nyawa. hendak seribu daya. Saya berharap pihak berkenaan. Sikap ibu bapa ini bagai enau di dalam belukar.

Saya berpendapat bahawa ibu bapa memainkan peranan penting dalam pembentukan disiplin anak-anak. setiap sebatan dan hukuman yang diterima dapat memberi tamparan insaf kepada diri anak-anak yang melakukan © 2009 Hak Cipta Terpelihara kcloo . Dengan pendekatan yang positif ini. proses pemilikan lesen memandu bagai makan ais batu campur. Saya berijtihad bahawa keselamatan jalan raya ialah tanggungjawab semua pihak. sudah sampai masanya pihak PJP mengambil langkah proaktif untuk samasama menjadikan pemandu Malaysia lebih berkualiti. bangsa. Hal ini demikian kerana pandu cermat. Sejak kempen antidera diperluas. rakyat yang berjaya memiliki lesen memandu setelah melalui proses kompleks dan sukar pasti lebih menghargai lesen yang berjaya dimiliki oleh mereka. Berat mata memandang. biar jadi arang dalam usaha menjadikan laluan trafik di Malaysia bebas daripada kemalangan. kita dapat mengetahui bahawa anak-anak dulu lebih kerap dipukul. jiwa selamat. Sebagai penutup wacana. kita harus sedar bahawa nyawa manusia tidak boleh dijual beli seperti di pasar raya. berat lagi bahu yang memikulnya. Rakyat haruslah diinsafkan dengan prinsip “biar lambat. Dengan langkah ini. ibu bapa mula menjauhkan diri mereka dengan rotan. Sejak kecil. anak-anak bagaikan kain putih yang suci lagi kudus yang perlu diwarnakan oleh ibu bapa yang membesarkannya. Rakyat merupakan penggerak kemajuan negara. Sebagai anak yang menjadi harapan ibu bapa. kita dibesarkan bagai menatang minyak yang penuh oleh orang tua kita. Setiap belaian kasih dan sayang yang diberikan kepada kita penuh dengan harapan masa depan. Saya berharap pihak kerajaan akan memegang prinsip genggam bara api. Pemandu dan pengguna jalan raya sama-sama mendapat manfaat jika semua pihak bersepakat dalam ciri-ciri keselamatan di jalan raya. asalkan selamat”. Sebagaimana kita sedia maklum. sistem merit yang dijalankan oleh pihak Jabatan Pengangkutan Jalan (JPJ) mestilah dipautkan dengan sistem Polis Diraja Malaysia (PDRM) agar kedua-dua agensi kerajaan ini berganding bahu bagai aur dengan tebing untuk melaksanakan hukuman terhadap pesalah laku lalu lintas yang membelakangkan nyawa insan lain. Jika dibandingkan antara ibu bapa dahulu kala dengan ibu bapa zaman globalisasi ini. dan negara. Bincangkan. imej negara di persada dunia dapat dipertingkatkan demi kemajuan pelbagai bidang yang diharap-harapkan.45 Selain itu. kita harus sedar bahawa segala perbuatan positif dan negatif akan mencerminkan imej keluarga. Tanpa kemajuan. Sesiapa yang terlibat dalam tragedi kemalangan di jalan raya mestilah ditarik lesen pemanduannya. Saya berharap pihak berkenaan dapat membuat pengubahsuaian terhadap silibus ujian pemanduan. Oleh itu. Daripada perspektif orang tua-tua. Kementerian Dalam Negeri umpamanya mestilah diberi kuasa dan mandat untuk melaksanakan tugas. Sementara itu. Malangnya. **** Peranan ibu bapa dalam pembentukan disiplin anak-anak amat penting dalam membentuk masyarakat yang cemerlang. Keselamatan di jalan raya dapat memastikan kita selamat berada di bumi bertuah ini untuk meneruskan kehidupan yang lebih bermakna demi keluarga. Oleh sebab itu. Sejak beberapa dasawarsa. Jika dikaji dari sudut pemilikan lesen memandu. kita tidak dapat menikmati kehidupan yang lebih bermakna. masalah sosial dan kadar jenayah bagai bisul menjadi nanah dalam masyarakat pada zaman yang penuh dengan cabaran. Kelonggaran undang-undang yang dicemari gejala rasuah dan konsep “lesen terbang” menyebabkan pemandu “melayangkan” nyawa insan tidak berdoa sekali gus meranapkan harapan ibu bapa mangsa. pelaksanaan undang-undang yang bersesuaian dengan keperluan rakyat dan negara mestilah dilakukan dengan baik. gemilang dan terbilang. rakyat Malaysia amat “bertuah” kerana sistem yang diguna pakai di sini masih longgar dan mudah.

Hal ini demikian kerana nasihat yang bernas daripada ibu bapa lebih berkesan daripada jeritan marah yang membuang masa dan tenaga. Ajaran agama dan moral merupakan elemen yang maslahat dalam memperkukuh keimanan diri anak-anak demi mengekang hati dan perasaan yang ingin melanggar tatasusila. melepaskan pucuk masing-masing kerana sibuk mengejar kebendaan dan kedudukan dalam masyarakat. Langkah ini penting agar akal anak-anak yang waras dapat dibentuk untuk membuat keputusan yang baik supaya tidak menyesal atas perbuatan diri kerana sesal dahulu pendapatan. pakar motivasi yang terbilang. pendidikan formal perlu disalurkan oleh ibu bapa demi mematangkan fikiran anak-anak. Anakanak yang mencontohi sikap positif ibu bapa pasti tidak akan membuat perkara yang menyalahi peraturan. gemilang. dan terbilang. anak-anak akan berfikir dua kali sebelum melakukan kesalahan. sesal kemudian tidak berguna. Pendidikan formal yang efektif dapat menjadi tulang belakang pendirian teguh anak-anak dalam mendisiplinkan diri agar tidak melakukan perbuatan yang menconteng arang di muka ibu bapa. Dengan pendisiplinan yang kukuh dan ketegasan yang bertempat. saya berharap ibu bapa menginsafi tanggungjawab mereka dalam pembentukan disiplin anak-anak agar tidak menyesal selepas anak-anak terjerumus dalam kancah kebejatan sosial. ibu bapa bagai enau di dalam belukar.46 kesalahan. Dengan peraturan sekolah yang efektif dan jadual pelajaran yang ketat. ibu bapa haruslah membuang sampah di tong sampah dan menjaga kelakuan diri di khalayak ramai agar dicontohi oleh anak-anak mereka. Anak-anak yang berdisiplin dapat meyakinkan ibu bapa dengan kejayaan akademik dan kokurikulum sekali gus menjadi warga yang cemerlang. Sebagai contoh. Oleh sebab bagaimana acuan. Ibu bapa harus menyedari hakikat bahawa masa depan anak-anak juga ditentukan oleh ajaran dan teguran membina daripada mereka. Namun. ibu bapa berperanan penting mempamerkan disiplin yang tinggi di depan anak-anak. ibu bapa mestilah menunjukkan teladan yang baik kepada anak-anak mereka. Dengan saluran yang betul dan tepat. Di samping itu. akal dan perasaan ingin memberontak dalam kalangan anak dapat diatasi. yakni daripada komitmen ibu bapa amat berkesan. anak-anak dapat didisiplinkan dan dibentuk menjadi modal insan yang berketerampilan dan berkewibawaan. Mereka alpa dengan tanggungjawab keibubapaan yang asas. Oleh hal yang demikian. Anak-anak perlu diterangkan kesannya jika mereka merokok atau akibat daripada perbuatan ketidakjujuran mereka. saya percaya bahawa ibu bapa perlu tegas dan mendisiplinkan anak-anak sejak kecil kerana melentur buluh biarlah dari rebungnya. pencorakan disiplin anak-anak dari rumah. Hal ini demikian kerana anak-anak dikawal ketat dari segi peraturan sekolah. ibu bapa mestilah menjauhi sikap ketam yang mengajar anaknya berjalan betul tetapi diri sendiri berjalan senget. Kebobrokan sikap anak-anak mestilah dikekang daripada menjadi duri dalam daging masyarakat kerana nusa tercinta ini memerlukan tenaga mereka untuk menggapai impian Wawasan 2020. yakni mendidik anak-anak dengan ajaran agama dan moral. ibu bapa haruslah menerangkan kepentingan menjaga moral dan tingkah laku yang murni demi mengukuhkan sahsiah diri. Tamsilannya. Dengan pendidikan yang diterima. Oleh hal yang demikian. begitulah kuihnya. Masalahnya kini. Kesimpulannya. Mengikut Doktor Fazilah Kamsar. © 2009 Hak Cipta Terpelihara kcloo . Langkah ini amat penting agar anak-anak dapat dimatangkan dari segi psikologi sekali gus pencorakan disiplin diri mereka terbentuk secara semula jadi. nescaya anak-anak tidak akan mempunyai masa yang terluang untuk melakukan perkara yang membelakangkan undang-undang. Selain ketegasan dan pendisiplinan. anak-anak akan menjadi berdisiplin jika kita menerangkan sebab dan akibatnya jika dia membuat kesalahan.

Dewasa ini. hubungan yang erat sesama jiran dapat dibentuk yang secara tidak langsung akan menimbulkan perasaan ingin membantu antara satu dengan yang lain seperti yang terungkap dalam peribahasa Melayu ke bukit sama didaki. Deepavali. malah anak-anak juga. Sebagai contoh. jiran dapat berkumpul dan bekerjasama sambil berbincang tentang aktiviti yang akan dilakukan. Semasa aktiviti ini diadakan. mereka akan dapat berkenal-kenalan antara satu dengan yang lain yang sekali gus membolehkan seseorang itu mengenal hati budi jiran mereka dengan lebih dekat. Pepatah Melayu ada mengatakan bahawa "Jiran sepakat membawa berkat". Seterusnya. majlis rumah terbuka mampu mendekatkan ahli masyarakat untuk bertemu muka dan berkenalan dengan lebih erat lagi. dan sebagainya. masyarakat setempat secara bergilir-gilir mengawasi keselamatan taman untuk mengelakkan kejadiankejadian yang tidak diingini berlaku. Jika kita tinggal di dalam satu taman atau di sebuah kampung yang sama. ke lurah sama dituruni. kita perlulah mengukuhkan semangat kejiranan supaya kita sentiasa bersatu hati dalam melakukan sesuatu perkara. Krismas. Hal ini dapat digambarkan melalui pepatah Melayu yang mengatakan bahawa “tak kenal maka tak cinta”. semua ahli keluarga jiran akan turut serta untuk melibatkan diri dalam aktiviti seperti berkayak. terompah gajah. Jadi. Tahun Baharu Cina. semua ahli dalam masyarakat berpeluang untuk berkumpul dan berbincang sambil menikmati juadah yang disediakan oleh tuan rumah. taman rekreasi. Apabila berkumpul dan berbincang. aktiviti yang boleh diadakan secara bergotong-royong ialah membersihkan kawasan taman. kita juga harus menggalakkan rakyat supaya melibatkan diri dalam aktiviti sosial seperti persatuan atau pertubuhan. Sebagai contoh. banyak pertubuhan sukarela ditubuhkan dalam masyarakat seperti Pertubuhan Rukun Tetangga. Penduduk setempat mestilah membentuk satu persatuan yang mempunyai satu sistem organisasi yang teratur. Amalan ini dapat membentuk ikatan silaturahim dan memperkukuh semangat kejiranan dalam kalangan jiran setempat. mereka akan dikenali sebagai jiran tetangga kita. Melalui aktiviti gotong-royong. iaitu ibarat aur dengan tebing yang mementingkan semangat sandar-menyandar atau saling membantu dalam kehidupan. jiran dapat bertanya khabar dan bercerita tentang pengalaman dengan lebih dekat. Bukan itu sahaja. melalui aktiviti ini. Aktiviti seperti ini hendaklah diadakan di padang bola sepak. apakah langkah-langkah yang harus diambil supaya semangat kejiranan dalam kalangan penduduk dapat ditingkatkan. semasa perayaan Hari Raya Aidilfitri. kemesraan akan terjalin bukan sahaja antara ibu dengan bapa. dan juga di belakang rumah kita. Jawatankuasa Keselamatan dan Kemajuan Kampung. di hadapan. Jiran sangat penting kerana merekalah yang akan menjadi sahabat kita dan orang yang akan membantu kita apabila kita menghadapi kesusahan nanti. Hal ini dapat kita lihat dalam peribahasa Melayu. kita juga hendaklah mengadakan majlis-majlis rumah terbuka semasa sesuatu sambutan perayaan. Apabila aktiviti Hari Keluarga diadakan. Persatuan atau pertubuhan ini hendaklah melibatkan semua penduduk sebagai ahli. memasukkan air ke dalam botol. Selain itu. Langkah primer yang harus diambil ialah mengadakan aktiviti gotong-royong. Tegasnya. Sebagai contoh. dan sebagainya majlis-majlis rumah terbuka hendaklah dijadikan acara tahunan. iaitu di sebelah. Pertubuhan Khairat Kematian. Di samping itu. kita dapat menjalinkan dan meningkatkan hubungan sesama jiran. langkah-langkah yang wajar hendaklah diambil untuk memupuk semangat kejiranan dalam kalangan penduduk setempat. Jiran ialah orang yang tinggal di sekeliling rumah kita. © 2009 Hak Cipta Terpelihara kcloo . menyediakan hidangan untuk kenduri-kendara. melalui majlis rumah terbuka ini. Melalui acara rumah terbuka. Melalui cara ini. dan sebagainya. Pada pendapat anda.47 Semangat kejiranan dalam kalangan rakyat di negara kita semakin longgar. gelanggang bola tampar. Oleh itu. kita juga hendaklah mengadakan aktiviti Hari Keluarga untuk memupuk semangat kejiranan dalam kalangan masyarakat setempat. dan sebagainya. atau padang sekolah yang berhampiran. Jadi. melalui Pertubuhan Rukun Tetangga.

Karya Munsyi Dewan **** Rakan anda sering ponteng kegiatan kokurikulum. Walaupun pepatah Melayu ada mengatakan bahawa berat mata memandang berat lagi bahu memikulnya. Dalam era globalisasi ini. harmoni dan sejahtera. 3. Jika hal ini dibiarkan. kita akan mengetahui masalah dan kesusahan yang dialami oleh jiran kita. mengajar kita menjadi seorang yang cekal dan tabah dalam mengharungi pelbagai cabaran dan dugaan 4. Dalam hidup bermasyarakat. paha kanan terasa juga. dengan meningkatkan semangat kejiranan. kita mestilah menyemarakkan budaya kunjung-mengunjung dalam kalangan rakyat sebagai langkah untuk memupuk dan mengekalkan semangat kejiranan. kita perlu berkunjung ke hospital jika kita mendapat berita bahawa jiran kita dimasukkan ke hospital kerana menghidap sesuatu penyakit atau kemalangan. 7. Melalui aktiviti ini. keadaan saya dan keluarga di sini sihat walafiat. Jawapan: Strategi Isi: T=Kegiatan Kokurikulum 1. Jadi. Jadi. 47100 Puchong. (AR) © 2009 Hak Cipta Terpelihara kcloo . (AR) Baru-baru ini. melalui lawatan kita itu. iaitu Suhailla bahawa saudari sering ponteng kegiatan kokurikulum. kegiatan kokurikulum juga dapat memberikan markah F=Surat Kiriman Tidak kokurikulum kepada Rasmi/khusus kita.memberikan ribuan pengalaman dan ilmu. Jalan BK5/8. (AF) Saya sebenarnya tidaklah mahu menjaga tepi kain orang kerana itu bukan sifat saya. saya mendengar khabar daripada sahabat kita. Selangor Darul Ehsan. K=Kebaikan 2. sekurang-kurangnya kita dapat meringankan penderitaan yang dialami oleh jiran kita itu. kita mestilah sentiasa berusaha untuk memastikan semangat kejiranan sentiasa terpelihara supaya negara kita sentiasa aman. Saya cuma ingin membantu saudari kerana saudarilah satu-satunya kawan rapat saya. Saudari. (AF) Biarlah saya berterus terang sahaja kepada saudari. kita akan dapat merasai segala kesusahan dan keperitan yang dialami oleh jiran kita. sikap mementingkan diri sendiri dan sikap tidak mempedulikan orang lain semakin menebal seperti yang terkandung dalam pepatah Melayu “bagai enau dalam belukar melepaskan pucuk masing-masing”. bercerai kita roboh”. 6 Mac 2007 (AF) Menemui sahabatku. dalam setiap masa. dapat merehatkan minda. kita perlu memupuk semangat kejiranan dalam kalangan penduduk setempat. perpaduan akan bertambah utuh dan teguh. (AF) Apa khabar saudari dan keluarga di sana? (AF) Alhamdulillah. Fatin yang kini berada di Rawang dengan iringan doa semoga berada dalam keadaan sihat sejahtera. Kesimpulannya. Maksudnya ialah jika kita mempunyai semangat kejiranan yang tinggi. Ada pepatah yang mengatakan bahawa “bersatu kita teguh. Sebagai contoh.48 Seterusnya. semangat kejiranan akan luntur dan seterusnya akan menjejaskan perpaduan negara. Bandar Kinrara. Oleh itu. Tulis sepucuk surat kepada rakan anda tersebut untuk menasihatinya supaya menyertai kegiatan tersebut. namun sebagai jiran. kita digalakkan menziarahi jiran kita. kita mestilah berpegang pada prinsip cubit paha kiri.

kegiatan kokurikulum dapat membentuk kita supaya menjadi lebih cekal dan sabar menghadapi cabaran yang mendatang. (AA) Adakah saudari tahu bahawa kegiatan kokurikulum ini banyak memberikan manfaat kepada kita dan tidak boleh dipandang remeh? (AJ) Salah satu manfaat kegiatan kokurikulum ini ialah kegiatan ini memberikan ribuan pengalaman dan ilmu. kegiatan kokurikulum menambahkan pengalaman dan ilmu dalam diri kita. iaitu sesal dahulu pendapatan. (AH) Bukankah saudari mahu diterima masuk ke universiti? Oleh itu. (AH) Jika keputusan akademik seseorang murid itu cemerlang tetapi pelibatannya dalam kegiatan kokurikulum kurang baik. (A Kmn) Sekiranya saudari sudah bulat hati untuk tidak menghadiri kegiatan ini. (AC) Sebagai contohnya. kegiatan kokurikulum mengajar kita sesuatu yang tidak dapat kita pelajari di dalam kelas. (AC) Sebagai contohnya. (AH) Hal ini demikian kerana. Saudari. (AF) saya sangat berharap agar saudari menyertai kegiatan kokurikulum selepas ini. saya minta saudari menghayati peribahasa Melayu. (AP) Tegasnya. (AH) Hal ini demikian kerana. kegiatan kokurikulum dapat merehatkan otak setelah lebih daripada lima jam kita menggunakan minda kita untuk belajar. pihak universiti akan menilai dan memilih murid yang aktif dalam kegiatan kokurikulum. (AJ Kegiatan kokurikulum juga dapat merehatkan minda. beriadah. (A Hrpn) Saya juga tidak sanggup melihat saudari menghadapi masalah pada masa depan. markah kokurikulum sangat penting kerana diambil kira untuk permohonan ke universiti. saya tidak mampu untuk berkata apa-apa lagi. bermain permainan yang ringkas tetapi menyeronokkan dan sebagainya. © 2009 Hak Cipta Terpelihara kcloo . saudari akan memperoleh 50 markah. (AC) Sebagai contohnya. Selain itu. janganlah pula saudari bersikap seperti hangat-hangat tahi ayam sahaja kerana saudari tidak akan dapat menikmati manfaatnya. (AH) Dalam aktiviti kokurikulum. (AH) Dengan aktiviti seperti ini. maka saudari telah mengalami satu kerugian yang besar dalam hidup saudari. kegiatan kawad kaki memerlukan kekuatan fizikal dan mental kerana terpaksa bersabar untuk berkawad di bawah sinaran matahari yang terik. (AC) Sebagai contohnya. (AH) Markah ini belum termasuk markah pelibatan saudari di peringkat daerah. negeri atau negara. (AF) Saya berharap agar saudari menimbangkan nasihat saya ini. (AJ kegiatan kokurikulum juga dapat memberikan markah kokurikulum kepada kita. Kelab Rekreasi mempunyai pelbagai aktiviti seperti berbasikal. sesal kemudian tiada gunanya. kegiatan kokurikulum adalah lebih sukar daripada akademik kerana kegiatan ini memerlukan kekuatan yang tinggi dari segi mental dan fizikal. (AH) Kegiatan ini juga memberikan pelbagai cabaran yang memerlukan kita berani dan sabar menghadapinya. (AF Apabila saudari menyertainya nanti. (AF )Sekian. (AP) saudari haruslah menyertai kegiatan kokurikulum untuk mendapat markah yang baik dalam kegiatan ini. belum tentu pihak universiti akan menerimanya. (A Hrpn) saya yakin bahawa saudari akan menyesal pada suatu hari nanti. jika saudari dapat memastikan kehadiran dalam setiap aktiviti yang dijalankan. Namun. kita dapat mengurangkan tekanan yang dihadapi dan mengeratkan silaturahim sesama murid. (AJ kegiatan kokurikulum juga mengajar kita menjadi seorang yang cekal dan tabah dalam mengharungi pelbagai cabaran dan dugaan. (AH) Hal ini demikian kerana.49 Adakah khabar yang saya terima itu benar? (AR) Jikalau benar. (AH) Setiap aktiviti yang dijalankan memberi kita pengalaman baharu dan berbeza. (AF) Sebelum saya mengakhiri coretan saya ini. (AH) Selain keputusan akademik yang cemerlang. (A Hrpn) Saya juga tidak sanggup sesuatu yang akan berlaku itu akan menjadi seperti nasi sudah menjadi bubur. (AP) Tegasnya. aktiviti kokurikulum dapat merehatkan minda kita. aktiviti kawad kaki membolehkan setiap murid mempelajari cara untuk berkawad kaki dan cara untuk menjadi seorang komander atau pemimpin. (A Cdgn) Sebelum saudari terlambat atau tersalah membuat keputusan. Saudari. (AP) Tegasnya. saya ingin menegaskan bahawa (A Ksmpln) kegiatan kokurikulum ini banyak memberikan manfaat kepada kita. Di samping itu. Oleh itu. kita dapat meredakan ketegangan atau melepaskan tekanan dengan aktiviti-aktiviti yang mengeluarkan peluh dan menyihatkan badan. (AH) Seperti yang kita semua tahu.

Kebanyakan negara yang dibanjiri pendatang asing sering mengalami peningkatan masalah sosial seperti gejala jenayah dan juga mengancam keselamatan negara. masih wujud negara yang miskin akibat daripada kekurangan sumber bahan mentah dan juga pemimpin yang berkaliber. penduduk Haiti. Jawapan: Jawapan: Isi: 1. Mereka perlu dibantu kerana berat mata memandang berat lagi bahu memikulnya. negara maju mesti membantu negara miskin untuk mengawal kebanjiran pendatang asing tanpa izin. Hal ini demikian kerana kemiskinan merupakan ibu kepada semua masalah. berpotensi untuk maju jika dibantu Dalam era globalisasi ini. Sebagai contohnya. Kemelut yang berlaku di negara jiran mampu mencetuskan pertikaian antara negara kerana wujudnya pemimpin yang bersikap menangguk ikan di air yang keruh (memasang lukah di pergentingan). Apabila mereka mengalami masalah ini. Negara miskin ini harus dibantu oleh negara yang maju kerana negara maju lebih berkemampuan untuk memajukan negara yang serba kekurangan ini. Selain itu. Di samping itu. Bincangkan kenyataan ini. Sebagai contohnya. negara miskin yang sering mengalami masalah T-negara maju hendaklah membantu negara miskin kebuluran 3. untuk mengawal kebanjiran pendatang asing K-Mengapa/sebab tanpa izin F-umum 4. negara maju harus membantu negara miskin untuk mewujudkan kestabilan serantau dengan mengamalkan konsep „memakmurkan jiran‟. Usaha-usaha yang drastik harus diambil untuk menukar nasib mereka dan membantu mereka untuk membangun dan seterusnya mencapai kemajuan yang pesat. Namun demikian. Pertama sekali. semakin banyak negara yang sedang melalui pembangunan yang pesat. Oleh hal yang demikian. Usaha ini perlu dilakukan supaya wujud keseimbangan agar dapat mengekang pelbagai bencana atau ditindas oleh negara lain. Tanpa bantuan. untuk mewujudkan kestabilan serantau 2. negara miskin atau kerdil ini tidak akan dapat membangun dan membantu rakyatnya. Hal ini jika dibiarkan akan memudaratkan negara kita pada masa akan datang. mereka menghadapi masalah untuk mendapatkan makanan yang berzat. negara Somalia di Afrika sudah bertahun-tahun dibelenggu kemiskinan. Manusia perlu melakukan kerja untuk mengisi perut. negara maju seperti Amerika Syarikat dan Britain wajar membantu negara seperti ini supaya mereka dapat menikmati kehidupan yang ceria dan seterusnya membangunkan negara mereka semula. Mexico telah mencerobohi Amerika Syarikat kerana dibelenggu kemiskinan di negara asal. Setiap manusia mempunyai hak untuk hidup sempurna di negara sendiri. Sebagai contohnya. risiko rakyat negara miskin memasuki negara lain secara tidak sah amat tinggi. Negara maju juga perlu membantu negara miskin yang sering mengalami masalah kebuluran. Jadi. Sebagai contohnya. untuk mewujudkan keadilan dalam dunia 5. Ira ( Ira Fashileen) **** Negara maju hendaklah membantu negara yang miskin dalam dunia moden hari ini. pertikaian di selatan Thailand akibat masalah kemiskinan yang sudah berakar umbi turut menjejaskan ekonomi Malaysia. mereka akan menghadapi masalah kesihatan. bantuan harus diberikan kepada negara miskin untuk mewujudkan keadilan dalam dunia.50 Sahabatmu. Oleh itu. negara kaya mestilah membantu untuk mendirikan negara Palestin yang haknya © 2009 Hak Cipta Terpelihara kcloo . Hal ini sudah tentu akan menyusahkan negara jiran atau negara yang menjadi destinasi mereka.

51 telah dirampas oleh Israil dan rakyatnya ditindas dan tanahnya dirampas oleh kerajaan Israil. Kelebihan negara miskin adalah dari segi bilangan penduduknya yang banyak. melepaskan pucuk masing-masing dan perlu menunjukkan keprihatinan mereka terhadap pembangunan negara miskin. negara maju dapat mengatasi masalah pengangguran di negara yang berkenaan. Seterusnya. Sebagai contohnya. Kita tidak patut membiarkan kekurangan yang terdapat di sesebuah negara mereka begitu sahaja kerana hari ini hari mereka. negara miskin memerlukan bantuan daripada semua aspek dan bantuan ini haruslah dihulurkan kepada mereka oleh negara yang maju. Melalui cara ini. Di samping itu. pelbagai aktiviti ekonomi dapat dijalankan. keadilan dapat ditegakkan. negara maju mestilah bekerjasama untuk menghulurkan bantuan dari masa ke masa terutamanya dalam bentuk bantuan modal dan teknologi supaya negara yang berkenaan dapat menjalankan pembangunan di negara mereka. Sebagai contohnya. hari kita akan tiba juga tetapi harus berusaha untuk membantunya. ekonomi global dapat diperkukuh dengan menghulurkan bantuan kepada negara miskin. negara miskin juga berpotensi untuk maju jika dibantu oleh negara maju. dunia tidak akan menghadapi sebarang masalah jika semua negara maju di dunia mempunyai pemikiran yang bercirikan global. Melalui usaha ini. duduk sama rendah dengan negara yang lain. Oleh hal yang demikian. Negara maju tidak harus bersikap seperti enau dalam belukar. © 2009 Hak Cipta Terpelihara kcloo . negara miskin mempunyai kawasan yang luas untuk menjalankan aktiviti ekonomi. Kita sebagai manusia haruslah saling membantu ibarat aur dengan tebing. Bukan itu sahaja. Melalui cara ini. Negara miskin dapat diberikan bantuan teknologi supaya menjadi tumpuan pelabur asing. Tegasnya. Namun demikian. negara yang berkenaan akan mampu berdiri sama tinggi. jika kelebihan tersebut dieksploitasi dengan cekap dan betul. Selain itu. Kesimpulannya. kemiskinan menjadi batu penghalang kepada kerjasama disebabkan pelbagai halangan dari segi budaya dan pemikiran. negara maju hendaklah melabur atau mendirikan kilang di negara miskin untuk mewujudkan peluang pekerjaan kepada rakyatnya. setiap negara harus bekerjasama untuk meningkatkan produktiviti masing-masing.

saudara saudari pencadang yang saya hormati. Seharusnya kita mengambil kira usia pelajar-pelajar tersebut. Lazimnya hukuman ini dijalankan secara terbuka iaitu di hadapan pelajar-pelajar yang lain ketika perhimpunan sekolah.52 TAJUK : Hukuman Merotan Patut Dilaksanakan Semula Di Sekolah FORMAT : Perbahasan/ pembangkang Salam sejahtera Tuan Pengerusi Majlis. peristiwa kena rotan pasti akan menghantui jiwa mereka dalam jangka masa yang lama. para pelajar yang dirotan pasti akan insaf akan perbuatan mereka dan oleh itu akan berkelakuan baik sepanjang masa. Dalam usia yang begitu muda. sebagai pemidato pertama ingin mengemukakan hujah-hujah saya bagi membangkang tajuk perbahasan pada pagi ini. Pelajar-pelajar yang dirotan pasti akan berasa malu kepada rakan-rakan dan saudara-mara mereka. Mahukah kita mendengar tragedi seperti ini berulang lagi? Janganlah saudara saudari menghalalkan hukuman ini di sekolah-sekolah. Di samping itu terdapat juga hukuman merotan yang dijalankan secara tertutup. membakar sekolah. hubungan guru-guru dengan para pelajar © 2009 Hak Cipta Terpelihara kcloo .” Panel hakim yang arif serta rakan-rakan seperjuangan sekalian. serta para hadirin sekalian. Oleh itu saya ingin menyanggah dengan sekeras-kerasnya pandangan negatif pencadang yang pertama tadi. tidakkah saudara pencadang sedar bahawa terdapat juga kemungkinanpara pelajar yang dirotan mungkin akan bertindak balas? Mereka akan melakukan perkara-perkara yang lebih buruk. Sekolah ialah tempat pelajarpelajar dididik dan dibimbing untuk menjadi anggota masyarakat yang berguna. “Hukuman merotan” merujuk denda yang dilaksanakan di sekolahsekolah. Kereta guru akan menjadi sasaran. umpamanya membakar harta benda sekolah atau lebih buruk lagi. Sebelum saya melanjutkan hujah-hujah saya. Kami barisan pembangkang menganggap hukuman ini penuh dengan unsur kekejaman dan keganasan. Para hakim yang saya muliakan serta para hadirin sekalian. iaitu menyebat pelajar-pelajar yang melanggar peraturan sekolah. Mereka yang tidak dapat menanggung perasaan mungkin akan bertindak diluar dugaan kita. Ada kereta yang akan dicalarkan dan ada tayar yang akan dibocorkan oleh mereka. Akhbar tempatan pernah menyiarkan berita tentang seorang pelajar di Melaka yang membunuh diri kerana pihak sekolah memberitahu keluarganya yang dia dirotan. Antara salah laku yang dianggap melanggar peraturan sekolah ialah merokok. Kami pihak pembangkang tetap tidak bersetuju dengan pernyataan “Hukuman Merotan Perlu Dilaksanakan semula bagi Mendisiplinkan Pelajar-pelajar. barisan hakim yang arif lagi bijaksana. Mahukah kita melihat pelajar-pelajar kita bertindak liar seperti ini? Apa yang pasti. terlebih dahulu izinkan saya menjelaskan tajuk perdebatan kita pada hari ini. Pada hemat saya. bergaduh. merosakkan harta benda sekolah. Saya. Lebih buruk lagi mereka akan bertindak liar merosakkan harta benda sekolah. Mereka akan mengalami tekanan perasaan yang kuat. mereka perlukan bimbingan bukannya hukuman. keharmonian hubungan guru dengan murid akan menjadi tegang. Saya berpendapat bahawa hukuman merotan ini akan menimbulkan masalah yang lebih serius. Ingat saudara saudari. Kata pihak pencadang sebentar tadi. dan pelbagai kesalahan yang lain. mereka tetap bersetuju dengan hujah saya ini. ponteng. Merotan pelajar-pelajar tidak mungkin dapat menyelesaikan masalah disiplin pelajar-pelajar. Namun. Pelajar yang di rotan pasti akan memberontak atau berdendam. sekolah bukan tempat untuk menjatuhkan hukuman. hukuman ini agak keterlaluan dan ketinggalan zaman. Mahukah saudara saudari dan rakan pencadang dirotan kerana kesalahan-kesalahan seperti yang saya katakan tadi? Barisan hakim yang bijaksana dan saudara saudari sekalian. Apabila keadaan ini berlaku. Adakah mampu bagi seorang pelajar menanggung beban perasaan seperti itu ? Saya pasti walaupun barisan pencadang tidak menganggukkan kepala tetapi jauh di lubuk hati. Ini kerana. Hukuman merotan ini bukan sahaja menyakitkan malah memalukan dan menakutkan para pelajar.

. Pelajar-pelajar yang terbabit pasti akan hilang minat untuk belajar. Akibatnya prestasi mereka dalam pelajaran pasti akan merosot. Menghukum dengan sewenang-wenangnya akan meninggalkan implikasi buruk yang sukar dilupakan. Walau bagaimanapun. Hadirin sekalian. Dalam zaman yang serba canggih ini saya berpendapat hukuman ini sudah ketinggalan zaman. Hakikatnya. Sesungguhnya tiada manusia yang suka dirinya dizalimi walaupun dia bersalah. hukuman ini tidak harus dilaksanakan di sekolah-sekolah pada masa kini. Latar belakang para pelajar yang berkenaan perlu diambil kira. Sebelum kita mengenakan hukuman. Para guru perlu mengkaji punca-punca berlakunya perbuatanperbuatan yang melanggar disiplin sekolah. Sekian. Guru-guru pula akan membenci pelajar-pelajar yang berkenaan.53 akan menjadi renggang. Tuan-tuan hakim yang saya hormati serta rakan-rakan sekalian. Perasaan hormat mereka terhadap para guru akan hilang. Hubungan renggang antara guru-guru dengan pelajar-pelajar pasti akan menjejaskan aktiviti pembelajaran dan pengajaran. Di negara-negara maju yang lain. Merotan mereka hanya akan melenyapkan keyakinan mereka terhadap guru-guru. © 2009 Hak Cipta Terpelihara kcloo . saya tetap menegaskan. Menangani masalah disiplin secara bersopan dan berhemah pasti akan membuahkan hasil yang positif. Menyedari hakikat ini. Oleh yang demikian saya sekali lagi menegaskan bahawa hukuman merotan hanya akan mencederakan pelajar-pelajar dari segi fizikal dan emosional. Kita harus menerima hakikat bahawa fikiran mereka masih belum matang dan mereka memerlukan tunjuk ajar. hukuman merotan tidak patut dilaksanakan di sekolahsekolah bagi mendisiplinkan pelajar-pelajar. Inilah harga yang perlu dibayar oleh sistem pendidikan kita sekiranya hukuman merotan dilaksanakan di sekolah-sekolah. hukuman ini sudah lama dilenyapkan. kita perlu membuat penyiasatan yang terperinci. Beberapa sesi kaunseling yang berkesan pasti akan dapat menyedarkan para pelajar yang bersalah akan kesalahan yang dilakukan oleh mereka. terima kasih. Anak-anak zaman sekarang tidak sepatutnya didedahkan dengan unsur-unsur keganasan. Kita harus mempraktikkan kaedah yang lebih saintifik dan berperikemanusiaan. Oleh sebab masa tidak mengizinkan saya untuk berhujah lebih lanjut maka saya mohon untuk berundur diri seketika namun rakan seperjuangan saya pasti akan menyambung hujah-hujah kami. Pelajar-pelajar perlu dinasihati dan dibimbing dengan sebaik mungkin. Saya tidak mahu menyalahkan pihak pencadang yang mungkin terlalu asyik belajar sambil mentelaah buku teks sehingga lupa membaca akhbar dan majalah. saya dan rakan-rakan pembangkang tetap menyelar pandangan pihak yang saya anggap „selangkah ke belakang‟.

Para tetamu kelihatan tidak bergerak daripada tempat duduk masing-masing sehingga acara persembahan diumumkan tamat dan mereka dijemput untuk pergi ke ruangan pameran yang diadakan dimakmal sains. Antara tetamu yang diundang pada hari tersebut termasuklah Pengarah Pendidikan Negeri. Pengetua-Pengetua. Sementara itu guru-guru perempuan kelihatan segak dengan pakaian baju kurung dan ada juga yang berkebaya labuh Kira-kira pada pukul 8. 30 Julai 1999 merupakan tarikh yang tidak mudah dilupakan oleh semua warga SMSM. para tetamu kelihatan mula masuk ke kawasan sekolah dan mereka disambut dengan mesra oleh barisan pengawas yang sedia menunggu di pintu utama sekolah dan para pelawat diberikan sebuah buku program untuk acara pada hari itu. © 2009 Hak Cipta Terpelihara kcloo . Mereka telah mempersembahkan lagu-lagu yang segar dan telah berjaya menceriakan majlis makan tersebut. Pengetua telah menyampaikan ucapan dan memberikan laporan yang berupa kemajuan akademik dan kokurikulum di sekolah itu diikuti dengan ucapan daripada wakil PIBG dan akhir sekali ucapan daripada Pengarah Pendidikan Negeri Kedah. Ini kerana pada hari tersebut telah diadakan Hari Kecemerlangan Pelajar. Upacara itu tamat dengan nyanyian lagu Negaraku dan selepas itu beliau diiringi oleh Pengetua masuk ke dalam dewan. Ketika pelawat serta tetamu berpindah ke dewan makan. Pada tahun ini sambutan daripada ibu bapa sangat menggalakkan sehingga dewan yang seluas empat ukuran kelas itu kelihatan penuh. Lagipun. penganugerahan hadiah dan cendera hati. Pada pagi itu para pelajar berkumpul di tapak perhimpunan untuk mendengar pesanan dan arahan terakhir daipada pengetua dan guru-guru yang menjadi ketua dalam bahagian-bahagian tertentu seperti bahagian persembahan. pameran. dan beberapa orang wakil PIBG. Gambarkan suasana tersebut. Tepukan yang kuat diberikan kepada pelajar yang diumumkan sebagai tokoh pelajar pada tahun ini kerana berjaya memperoleh keputusan akademik yang baik dan aktif pula dalam bidang sukan serta badan beruniform serta kelab. Sesuatu yang menarik pada hari itu ialah semua guru lelaki memakai baju Melayu yang lengkap dengan songkok dan sampin termasuk guru-guru bukan Melayu. Terdapat juga para penyambut tetamu yang kelihatan mengiringi pelawat sehingga ke pintu masuk dewan tempat majlis gemilang itu diadakan. keselamatan. Pengarah Pendidikan Daerah. dan sebagainya.30 pagi. pelajar-pelajar yang mengambil bahagian untuk acara persembahan sudahpun bersedia di atas pentas. Para tetamu juga kelihatan tidak kering gusi apabila menonton sketsa komedi yang dipersembahkan oleh Pasukan Pengakap Sekolah. pihak sekolah telah mengadakan pameran dan persembahan pentas untuk orang ramai yang hadir.54 Baru-baru ini sekolah anda telah menganjurkan “Hari Kecemerlangan Pelajar”. Hari itu memang dinantinantikan oleh semua pelajar dan ibu bapa terutamanya yang terlibat dengan upacara penerimaan sijil penghargaan. para guru dan pelajar sudah menghabiskan kira-kira 2 minggu untuk persediaan dan latihan. Para tetamu kelihatan kagum dan terpukau oleh persembahan lagu-lagu yang disampaikan kumpulan koir sekolah dan diiringi pula dengan permainan muzik olehanggota-anggota band SMSM yang kelihatan segak bergaya dengan uniform mereka yang berwarna merah dan putih. Kemuncak acara persembahan itu ialah nyanyian solo daripada pemenang Juara Bakat Seni Suara SMSM 1999 yang memiliki suara seakan-akan penyanyi terkenal Siti Nurhaliza. Ketibaan Pengarah Pendidikan itu telah disambut oleh pasukan kompang sekolah dan beliau juga diberikan penghormatan untuk memeriksa barisan hormat oleh pasukan kadet tentera sekolah yang kelihatan kemas dengan uniform mereka yang serba hijau dan memakai topi hitam berjambul merah. Pada hari itu. Seterusnya dewan menjadi lebih meriah dengan tepukan yang diberikan kepada para pelajar yang mendapat anugerah cemerlang pada hari itu.

keadaan kembali tenang dan para guru mengadakan sesi bergambar untuk dimuatkan ke dalam majalah sekolah. Hari Anugerah Kecemerlangan pada tahun ini merupakan hari yang paling gemilang dalam sejarah SMSM. Apabila semua tetamu pulang. Kebanyakan pelawat ingin mencuba sendiri beberapa alat dan radas sains yang dipamerkan itu dan hampir semua tetamu tidak melepaskan peluang untuk bergambar dengan menggunakan kamera yang dibuat sendiri oleh beberapa orang pelajar daripada Persatuan Sains dan Matematik SMSM. *** © 2009 Hak Cipta Terpelihara kcloo .55 Para tetamu kelihatan kagum dengan pameran sains yang diadakan pada hari itu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful