SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIASIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIASIJIL PELAJARAN

MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIASIJIL PELAJARAN MALAYSIA

Sijil Pelajaran Malaysia
SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIASIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIASIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIASIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIASIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIASIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIASIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIASIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIASIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIASIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIASIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIASIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIASIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIASIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIASIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIASIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIASIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIASIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIASIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIASIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIASIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIASIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIASIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIASIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIASIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIASIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIASIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIASIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIASIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIASIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIASIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIASIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIASIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIASIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIASIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIASIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIASIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIASIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIASIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIASIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIASIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIASIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIASIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIASIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIASIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIASIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIASIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIASIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIASIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIASIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIASIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIASIJIL PELAJARAN MALAYSIA

Koleksi Contoh Karangan
BUKU 1

Buku ini mengadungi 55 halaman bercetak

2

KAEDAH MENGAJAR KARANGAN
Soalan Pelbagai pihak telah menyatakan kebimbangan mereka terhadap remaja di negara kita. Mereka sering terlibat dalam pelbagai gejala sosial dan jenayah seperti penyalahgunaan dadah, merosakkan harta benda awam, lumba haram dan sebagainya. Sebagai kaunselor sekolah, anda telah diundang untuk menyampaikan ceramah yang bertajuk „cara-cara menangani masalah remaja pada masa kini‟. Tulis ceramah itu selengkapnya. Format Ceramah Cara-cara mengatasi masalah remaja Kata Kunci

Kehendak Soalan

JENIS PENDAHULUAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

RINGKASAN PENDAHULUAN Definisi detik kritikal Sejarah menyesuaikan diri Peribahasa/ Cogan kata senario remaja – masalah remaja Puisi / Pantun persoalan – bagaimana menagatasi Statistik kesimpulan Pendapat Tokoh Persoalan Gabungan Suasana Analogi PENDAHULUAN LENGKAP SEMAK Adakah pendahuluan yang anda tulis selari dengan kehendak soalan ?

Zaman remaja merupakan detik kritikal. Remaja perlu menyesuaikan diri sebagai persiapan menuju alam dewasa. Kini, ramai remaja yang terlibat dengan gejala sosial seperti ponteng sekolah, lari dari rumah, ketagihan dadah, seks luar nikah dan jenayah. Persoalannya, bagaimana perkara ini dapat kita tangani? Jadi, semua pihak harus memainkan peranan dalam menangani senario ini.

Ya

Tidak Apakah jenis pendahuluan yang anda tulis? Jumlah Perkataan

© 2009 Hak Cipta Terpelihara

kcloo

3 Diri sendiri – belajar menangani masalah dengan efektif untuk mengelak masalah yang lebih serius Mengawal emosi yang negatif .

Isi Penting

Huraian

Contoh

Ungkapan

Mencari alternatif lain Contoh – bersukan, mendengar muzik, berkongsi perasaan dengan orang yang paling rapat atau mendapat khidmat daripada kumpulan profesional Buat baik berpada-pada buat jahat jangan sekali

SEMAK Idea yang relevan / matang Dapat menjelaskan/ menghuraikan isi penting Statistik Contoh yang sesuai Pendapat Peribahasa Pantun Cogan kata Frasa indah

PERENGGAN LENGKAP SEMAK Format Laras bahasa Ayat majmuk/ gabungan Kata: Luas/ tepat Ejaan/ tanda baca Penanda wacana Ungkapan: - Peribahasa - Pantun - Cogan Kata - Frasa Indah - Statistik - Pendapat

Hadirin yang dihormati. Antara cara menangani masalah remaja ialah diri remaja itu sendiri hendaklah mempunyai ilmu dan jati diri yang mantap. Ilmu dapat meningkatkan martabat seorang insan. Justeru, remaja yang mempunyai ilmu dan jati diri yang mantap, mereka mampu mengawal emosi yang negatif.

Jumlah Perkataan

© 2009 Hak Cipta Terpelihara

kcloo

4 Ibu bapa – mendekati dan memahami masalah yang dihadapi oleh anak remaja

Isi Penting

Huraian

memberi perhatian kepada anak

Contoh

Ungkapan

Peranan ibu bapa - meluangkan masa bersama, membantu tanpa mengongkong kebebasan, menjadi contoh yang baik, mewujudkan hubungan yang rapat dan mesra, mengenal pasti dan menyediakan keperluan anak Melentur buluh biarlah daripada rebungnya.

SEMAK Idea yang relevan / matang Dapat menjelaskan/ menghuraikan isi penting Statistik Contoh yang sesuai Pendapat Peribahasa Pantun Cogan kata Frasa indah

PERENGGAN LENGKAP Ibu bapa harus mendekati dan memahami masalah yang dihadapi oleh anak remaja. Selaku ibu bapa, mereka wajib memberi perhatian kepada anak mereka. Dalam hal ini, ibu bapa harus meluangkan masa bersama, membantu tanpa mengongkong kebebasan, menjadi contoh yang baik, mewujudkan hubungan yang rapat dan mesra, mengenal pasti dan menyediakan keperluan anak. Ibu bapa yang melaksanakan peranan ini sebenarnya mengambil nilai dari kata-kata melentur buluh biarlah daripada rebungnya. SEMAK Format Laras bahasa Ayat majmuk/ gabungan Kata: Luas/ tepat Ejaan/ tanda baca Penanda wacana Ungkapan: - Peribahasa - Pantun - Cogan Kata - Frasa Indah - Statistik - Pendapat

Jumlah Perkataan

© 2009 Hak Cipta Terpelihara

kcloo

5 Rakan sebaya yang mempunyai nilai-nilai yang positif

Isi Penting

Huraian

Harus peka kepada perubahan pada diri rakan dan memaklumkan kepada orang yang berkenaan supaya remaja ini boleh dibantu

Contoh

Ungkapan

SEMAK Idea yang relevan / matang Dapat menjelaskan/ menghuraikan isi penting Statistik Contoh yang sesuai Pendapat Peribahasa Pantun Cogan kata Frasa indah

PERENGGAN LENGKAP Selain itu, rakan sebaya juga mampu membantu menangani masalah ini. Rakan sebaya yang dimaksudkan ialah mereka yang mempunyai nilainilai yang positif. Rakan sebaya yang baik harus peka kepada perubahan pada diri rakan. Sekiranya perlu, sebarang perubahan harus dimaklumkan kepada orang yang berkenaan supaya remaja ini boleh dibantu. Mereka juga perlu bijak memilih kawan dan melaksanakan aktiviti yang berfaedah apabila berada bersama rakan-rakan. SEMAK Format Laras bahasa Ayat majmuk/ gabungan Kata: Luas/ tepat Ejaan/ tanda baca Penanda wacana Ungkapan: - Peribahasa - Pantun - Cogan Kata - Frasa Indah - Statistik - Pendapat

Jumlah Perkataan

© 2009 Hak Cipta Terpelihara

kcloo

Disamping itu usaha murni masyarakat untuk membantu pihak berkuasa menguatkuasa undang-undang dapat juga membantu menangani masalah remaja ini. Melalui kaedah ini masyarakat sekitar dapat menegur dan menasihati perlakuan remaja yang negatif.Pantun .Frasa Indah .Pendapat Jumlah Perkataan © 2009 Hak Cipta Terpelihara kcloo . membantu pihak berkuasa menguatkuasa undang-undang Contoh Ungkapan SEMAK Idea yang relevan / matang Dapat menjelaskan/ menghuraikan isi penting Statistik Contoh yang sesuai Pendapat Peribahasa Pantun Cogan kata Frasa indah PERENGGAN LENGKAP Satu lagi kaedah untuk menangani masalah ini ialah melalui kerjasama komuniti sosial setempat.6 Masyarakat Isi Penting Huraian Keprihatinan dan kawalan sosial yang semakin hilang dalam kalangan masyarakat perlu dikembalikan dan disuburkan Menegur dan menasihati perlakuan remaja yang negatif. SEMAK Format Laras bahasa Ayat majmuk/ gabungan Kata: Luas/ tepat Ejaan/ tanda baca Penanda wacana Ungkapan: .Statistik . Masyarakat juga harus menggalakkan remaja berpelakuan lebih positif.Peribahasa .Cogan Kata . menggalakkan remaja berpelakuan lebih positif. Keprihatinan dan kawalan sosial yang semakin hilang dalam kalangan masyarakat perlu dikembalikan dan disuburkan.

Guru sebagai individu utama di sekolah dapat menerap nilai-nilai murni melalui pengajaran dan pembelajaran (P & P). Guru yang gagal memainkan peranan ini akan membawa bencana terhadap tingka laku remaja bak kata pepatah melayu.Pendapat Jumlah Perkataan © 2009 Hak Cipta Terpelihara kcloo .Peribahasa . murid kencing berlari. Guru menunjukkan contoh yang baik untuk ikutan remaja dan mengenalpasti remaja yang bermasalah dan memberikan kaunseling yang bersesuaian. maka anak murid kencing berlari SEMAK Idea yang relevan / matang Dapat menjelaskan/ menghuraikan isi penting Statistik Contoh yang sesuai Pendapat Peribahasa Pantun Cogan kata Frasa indah PERENGGAN LENGKAP Pihak sekolah juga dapat membantu menangani masalah ini. nilai disiplin dan nilai tambah dalam penglibatan kokurikulum.7 Sekolah Isi Penting Huraian Menerapkan nilai positif Contoh Ungkapan Nilai-nilai murni melalui pengajaran dan pembelajaran (P & P).Frasa Indah .Statistik . Sekolah akan menjadi institusi yang berperanan menerapkan nilai positif. guru kencing berdiri. Jangan jadi seperti guru kencing berdiri. disiplin dan nilai tambah dalam penglibatan kokurikulum.Pantun .Cogan Kata . Guru menunjukkan contoh yang baik untuk ikutan remaja dan mengenalpasti remaja yang bermasalah dan memberikan kaunseling yang bersesuaian. SEMAK Format Laras bahasa Ayat majmuk/ gabungan Kata: Luas/ tepat Ejaan/ tanda baca Penanda wacana Ungkapan: .

8 PERENGGAN PENUTUP Penanda Wacana Konklusinya Contoh: Sesungguhnya Kesusasteraan Melayu dapat melahirkan generasi muda yang berakhlak. rakan sebaya. Jumlah Perkataan © 2009 Hak Cipta Terpelihara kcloo . Remaja dapat menjadi modal insan cemerlang jika jiwa mereka dibimbing dengan betul mengikut landasan akhlak dan agama. Harapan PERENGGAN PENUTUP LENGKAP SEMAK Penanda Wacana Pernyataan Sebab Harapan Peribahasa Cogan Kata Frasa Indah Pendapat Konklusinya. Sesungguhnya. Mereka juga bakal pemimpin pada masa depan. Mereka juga bakal pemimpin pada masa depan. Bukan penjara yang diperlukan oleh remaja tetapi sentuhan jiwa daripada ibu bapa. masyarakat dan pihak sekolah yang prihatin dan penuh dengan kasih sayang. tidak ada bayang yang lurus daripada objek yang bengkok. Karya sastera kaya dengan pedoman. Sebab Remaja dapat menjadi modal insan cemerlang jika jiwa mereka dibimbing dengan betul mengikut landasan akhlak dan agama. nilai dan panduan hidup. masyarakat dan pihak sekolah yang prihatin dan penuh dengan kasih sayang. Bukan penjara yang diperlukan oleh remaja tetapi sentuhan jiwa daripada ibu bapa. rakan sebaya. Semoga hasil karya sastera terus mendapat pengiktirafan daripada seluruh rakyat Malaysia. tidak ada bayang yang lurus daripada objek yang bengkok. golongan bermasalah tidak harus dipinggirkan sama sekali. Sesungguhnya. Pernyataan Golongan bermasalah tidak harus dipinggirkan sama sekali.

© 2009 Hak Cipta Terpelihara kcloo . Oleh itu.9 Amalan berjimat cermat dan menabung. Masyarakat juga hendaklah prihatin akan peranan skim-skim saham amanah. perancangan yang teliti hendaklah dilakukan terlebih dahulu. Kementerian Perdagangan dan Hal Ehwal Pengguna telah menjayakan Minggu Saham Amanah bagi memupuk kesedaran melabur dalam kalangan pengguna. beringat sebelum terkena. Barang-barang yang mahu dibeli perlu disenaraikan. seperti kata tokoh Mahatma Gandhi. Institusi perbankan hendaklah dimanfaatkan sebagai tempat menyimpan wang yang selamat dan hasil daripada tabungan ini dapat digunakan untuk keperluan masa depan yang lebih gemilang. bukan mengikut nafsu. Hal ini pasti akan mendatangkan kebahagiaan kepada masyarakat kerana masyarakat yang bahagia mempunyai masa depan yang terjamin. Sikap boros ketika berbelanja haruslah ditangani agar tidak menyusahkan diri dan keluarga. Ibu bapa juga boleh membuka akaun simpanan anak-anak di bank-bank tempatan seperti Bank Simpanan Nasional . Ketika berbelanja. penggunaan kad kredit juga patut dielakkan kerana akan menambah beban tanggungan hutang dan lama kelamaan pengguna akan mengalami masalah kewangan. amalan berjimat cermat sudah pasti akan melahirkan masyarakat yang bijak dan progresif kerana mempunyai sumber kewangan yang mencukupi dan sudah tentu untuk jaminan masa hadapan yang lebih cerah. namun bertindaklah hari ini. langkah-langkah yang sewajarnya perlu diambil untuk menanamkan sikap berjimat cermat dalam kalangan masyarakat. Ibu bapa juga seharusnya memupuk sikap suka menabung kepada anak-anak sejak dari kecil lagi. berfikirlah untuk hari esok. Perbelanjaan berhemat ini wajar dipraktikkan bagi mengelakkan sebarang pembaziran dan masyarakat hendaklah membeli barangan mengikut keperluan. Anak-anak harus dididik mempunyai tabungan sendiri di rumah iaitu menabung wang lebihan perbelanjaan sekolah mereka dan menggunakan simpanan mereka apabila ingin membeli barangan keperluan sendiri. Oleh itu. Kesimpulannya. Amalan berjimat cermat merupakan sikap yang mulia dan seharusnya dipraktikkan sepenuhnya oleh masyarakat Malaysia apatah lagi dengan keadaan harga barangan yang semakin meningkat kesan daripada kenaikan harga bahan bakar di pasaran dunia. Oleh yang demikian. Kerajaan telah mengambil inisiatif bagi memupuk semangat menabung dalam kalangan pengguna. mayarakat wajar berpegang pada peribahasa berjimat sebelum terlambat. Antara langkah efektif yang telah diambil oleh kerajaan untuk mengalakkan rakyat Malaysia mengamalkan sikap mulia ini adalah dengan menanmkan sikap rajin menabung. Sebelum membeli barangan. bank Rakyat dan sebagainya kerana melentur buluh biarlah dari rebungnya. masyarakat hendaklah sedar akan peluang yang terbuka luas untuk melabur dan seterusnya mendapat dividen yang diagihkan pada setiap tahun. pelbagai pihak wajar memainkan peranan agar amalan berjimat cermat menjadi budaya masyarakat kita setiap masa tanpa mengira peringkat umur. Pengenalan Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) ialah contoh kesungguhan kerajaan untuk menyedarkan masyarakat akan pentingnya perancangan masa depan kerana kita perlu menyediakan payung sebelum hujan. Justeru.

maka harga jagung di pasaran terus melambung dan ini menyebabkan timbulnya masalah bekalan jagung kepada penternak lembu tenusu yang juga memerlukan jagung sebagai makanan utama untuk haiwan ternakan mereka. minyak masak dan bahan-bahan keperluan asas kehidupan yang lain akan terus juga meningkat. Hasil daripada tindakan ini pengeluar “Pasta” terpaksa akur kepada sentimen “kuasa pengguna” Itali. Keperluan membentuk kesedaran dalam kalangan para pengguna demi memantapkan ekonomi negara adalah satu agenda yang berkepentingan tinggi dalam usaha kerajaan untuk melaksanakan suatu aliran “Pengguna Perkasa”. Pada Oktober 2007. kita juga perlu mengambil tahu dengan lebih teliti tentang barangan yang kita beli. Sebagai pengguna prihatin. Tindakan ini akhirnya akan memberi kesan kewangan negatif kepada syarikat pembuat barangan berkenaan. Jika pada suatu masa dahulu. adalah wajar bagi kita menimbang semula kampit tepung berkenaan dan memastikan bahawa berat bersih produk berkenaan adalah benar-benar 1 kilogram. hari ini dengan kesedaran dalam kalangan pengguna khususnya bahawa kekuatan sebenarnya berada dalam tangan pengguna sendiri. Mekanisma penyebab pada kenaikan harga barangan sememangnya berhubung rapat antara satu sama lain. mereka perlu bertindak dengan menggunakan "kuasa pembeli" mereka. apabila permintaan meningkat untuk minyak bio-diesel yang dipanggil “Ethanol” yang dihasilkan daripada jagung. dan menurunkan semula kadar harga barangan berkenaan. penjual. pembekal atau pun pengilang boleh bertindak menaikkan harga sesuatu barangan di pasaran terutamanya apabila menjelang sesuatu musim perayaan mengikut suka hati mereka. berapa ramaikah yang akan membelek-belek dan membaca setiap satu pek atau tin barangan yang hendak dibeli dan membuat perbandingan harga setiap produk yang dibeli? Isu-isu sebeginilah yang perlu menjadi perhatian para pengguna hari ini. Jadi sebagai pengguna yang bijak. harga pasaran makanan sedunia pada hari ini naik sebanyak 70 peratus berbanding dengan harga pada tahun 2000. Kesedaran dan keprihatinan ini perlu datang daripada para pengguna sendiri. Mengikut kajian yang dilakukan oleh Pertubuhan Pertanian dan Pemakanan Sedunia yang beribu pejabat di Brussels. Jika pengguna terasa ditipu dengan sesuatu produk. beras. maka pengguna boleh bertindak memboikot barangan berkenaan. Ekoran ini harga susu. dan mentega pula turut naik di pasaran Mexico. malahan telah menjadi suatu permasalahan global hari ini. keadaan-keadaan seperti ini telah semakin berkurangan. Contohnya apabila kita membeli tepung sekampit yang ditulis berat bersihnya 1 kilogram. Contohnya di Mexico. Kegiatan yang tidak bertanggungjawab ini. rakyat Itali telah memboikot keluarangan barang-barang “pasta” apabila harga makanan ini naik melebihi 20 peratus dalam masa seminggu. dan ini akan memberi kesedaran kepada mereka tentang “kuasa pengguna”. jika tidak dibendung dengan berkesan akhirnya akan membahayakan ekonomi negara dan akibatnya masyarakat juga yang akan menanggung rugi. Hakikatnya pada hari ini. Apakah ramuannya? Adakah bahan pewarna yang digunakan menepati syarat-syarat kesihatan pengguna seperti yang telah di tetapkan oleh kerajaan? Adakah produk berkenaan mengandungi MSG? Adakah produk itu benarbenar berstatus halal? Adakah harga jualannya menepati harga yang telah ditetapkan oleh kerajaan? Ketika membeli belah.10 BAGAIMANA MENJADI SEORANG PENGGUNA YANG BESTARI DEMI MENGATASI MASALAH EKONOMI NEGARA. maka permintaan dunia untuk barangan seperti gandum. Faktor lonjakan harga minyak dunia juga bererti bahawa kos dalam proses pembuatan serta penghantaran akan terus meningkat dan ini akan menyumbang pada peningkatan © 2009 Hak Cipta Terpelihara kcloo . Fenomena kenaikan harga barangan keperluan ini bukanlah suatu masalah yang cuma berlaku di Malaysia sahaja. dengan meningkatnya taraf hidup bagi penduduk-penduduk di negara-negara membangun dunia yang besar seperti China dan India. keju.

Kementerian yang telah dipertanggungjawabkan oleh kerajaan untuk menjaga hal ehwal pengguna ialah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna. Hasil daripada pemantauan berterusan dan beberapa lagi langkah susulan proaktif kerajaan. akan membawa kepada kemelut kenaikan harga bekalan makanan di pasaran dan ini akan akhirnya menyebabkan berlakunya inflasi pada ekonomi sesebuah negara. Oleh itu. Justeru marilah kita sebagai pengguna bersama-sama memupuk kesedaran tentang hak-hak kita. Manusia memerlukan tiga perkara asas untuk kehidupan iaitu makanan. telah dapat mengurangkan kadar aktiviti penyeludupan bahan makanan ke negara jiran. kebajikan dan kesejahteraan kita sebagai pengguna telah dapat dimantapkan lagi. Permintaan bahan mentah seperti jagung. Faktor cuaca juga memainkan peranan yang penting bagi sektor penanaman sedunia. Tindakan-tindakan ini telah berjaya mengawal kestabilan harga barangan di pasaran dan juga dengan bantuan padu beberapa agensi berwajib yang lain. pakaian dan tempat tinggal.11 harga barangan di pasaran. kerajaan juga menggerakkan sektor pertanian negara secara aggresif sebagai langkah membangunkan Sarawak sebagai “Negeri Jelapang Padi Kedua Negara”. gandum dan lain-lain lagi untuk diproseskan menjadi bio-fuel atau ethanol adalah juga merupakan faktor penyumbang kepada kestabilan harga barangan pasaran. telah dapat membantu untuk memangkinkan lagi ekonomi negara. Selain itu. Antara langkah-langkah berikut adalah dengan menubuhkan Stok Penimbal Kebangsaan serta Penubuhan Majlis Harga Negara. Dengan terlaksananya perubahan-perubahan kritikal ini. Pelbagai langkah proaktif telah diambil oleh kementerian terbabit demi memastikan kebajikan pengguna benar-benar terjamin. pemantauan dan usaha berterusan perlu diperhebatkan lagi dalam usaha untuk menangani apa-apa jua krisis bersangkutan yang berkemungkinan akan timbul pada masa depan. Pada masa yang sama. Kerajaan juga turut mengenakan larangan membawa keluar barangan kawalan dari Malaysia serta memberi pengetahuan dan kefahaman kepada pengguna tentang hak-hak mereka melalui penggubalan rang undang-undang “Akta Perlindungan Pengguna 1999” dan penubuhan Mahkamah Tribunal Pengguna. © 2009 Hak Cipta Terpelihara kcloo . Kita sebagai pengguna yang bijak adalah agen pemerhati harga barangan di pasaran yang paling efektif untuk membantu pihak kerajaan memantau pergerakan harga-harga pasaran. Akibat krisis bekalan makanan yang gagal dikawal. akta undang-undang perlindungan pengguna yang membawa kepada hukuman yang lebih drastik mestilah terus digubal demi untuk perlindungan jangka panjang kepada pengguna. langsung menjalankan tanggungjawab sosial kita dan juga memartabatkan diri kita sebagai “Pengguna Bestari”.

bunga yang dikenakan oleh ceti haram bukanlah calang-calang tingginya. seperti mana di institusi kewangan yang lain. Malangnya. pengedaran dadah dan sebagainya kepada sesetengah masyarakat yang „terdesak‟. rumah mereka akan disimbah cat atau keluarga mereka dimaki hamun sebagai cara untuk memalukan si peminjam agar melangsaikan hutang mereka. (Huraikan isi karangan supaya menjadi lebih panjang sesuai dengan SPM) Kegiatan ceti haram sememangnya tidak asing lagi pada masa kini. Isu ceti haram boleh dilihat sebagai kegiatan sekumpulan manusia menjalankan urusan meminjamkan wang haram hasil curian. Hal seperti inilah yang sepatutnya menjadi perkiraan utama kepada orang ramai sebelum membuat keputusan untuk melibatkan diri dengan ceti terbabit. Kini. Pinjamannya mudah diperoleh dengan cepat kerana tidak memerlukan cagaran. boleh mengundang padah bukan sahaja kepada masyarakat. Intihanya. Sekiranya si penghutang tidak mampu untuk melangsaikan hutangnya. Lantas. © 2009 Hak Cipta Terpelihara kcloo . Namun begitu. Jadi. kedua dan seterusnya kepada si penghutang. sindiket pelacuran. Hal ini dikaitkan juga dengan kos hidup yang tinggi. Pinjaman seribu dua mungkin boleh mencecah puluhan ribu dalam tempoh yang singkat sehingga menyebabkan si penghutang tidak mampu membayar hutang mereka. Hal ini perlu untuk menjaga keharmonian.12 MEMINJAM DARIPADA CETI HARAM DAN KESANNYA. Apa tidaknya. dalam era yang lebih moden. serta pil-pil khayal. kegiatan ini juga sering dikaitkan dengan unsur-unsur jenayah berat seperti pengedaran dadah. perbelanjaan yang melebihi pendapatan dan kerugian yang dihadapi dalam perniagaan. Bagi si penghutang. bagi mereka yang sememangnya berpendapatan kecil turut menganggap ceti haram sebagai jalan pintas untuk penyelesaian masalah kewangan mereka. masyarakat hari ini hendaklah bersatu tenaga bersama-sama pihak berkuasa untuk menangani kegiatan jenayah ini daripada berleluasa. maka ceti haram tidak akan teragak-agak untuk mencetuskan keganasan berupa penderaan dan juga pembunuhan. mereka bertindak dengan meminjam wang daripada ceti haram dan tidak memikirkan risiko yang bakal dihadapi kelak. Tambahan pula. mereka akan mengambil jalan mudah dengan membunuh ahli keluarga sebelum bertindak membunuh diri sendiri supaya penceti haram tidak dapat menjejaki mereka sekeluarga. ancaman berterusan yang diterima daripada penceti haram menyebabkan mereka semakin tertekan dan bagi mereka yang lemah dari segi iman dan pendidikan. keamanan dan kestabilan dalam negara. tindakan ganas ini bagaimanapun masih tidak menyedarkan ramai pihak agar menjauhi ceti haram berkenaan. ceti haram juga akan menjejaki keluarga si penghutang untuk dijadikan tebusan bagi mendapatkan semula wang mereka. penjamin. Hal ini menyebabkan sesetengah masyarakat tidak berfikir panjang untuk meminjam wang daripada ceti haram. Kesempitan hidup atau masalah beban kewangan juga turut menjadi faktor orang ramai meminjam daripada ceti haram. Kerajaan telah menyediakan pelbagai alternatif agar orang ramai meminjam daripada institusi kewangan yang diiktiraf seperti pihak bank. bahkan juga kepada pembangunan negara. Malah. Jika tidak pun. kegiatan ceti haram lebih terkenal dengan jolokan "along" dan kegiatan mereka kebiasaannya bertumpu di semua bandar di negara kita. Kegiatan ini sekiranya tidak diatasi dengan segera. Bagi ceti haram. Malahan yang lebih menakutkan. terdapat implikasi buruk daripada kegiatan ceti haram ini. serta tidak perlu mengikut prosedur tertentu. dan pembunuhan. tidak timbul isu mengapa kita tidak boleh melepaskan diri daripada cengkaman ceti haram demi mengatasi masalah kewangan kita. Pihak berkuasa perlulah bertindak tegas kepada ceti haram dan juga pihak yang membuat pinjaman kepada ceti haram berkenaan. mereka akan menjejaki si penghutang sehingga ke „lubang cacing‟ dan akan memberikan amaran pertama.

Justeru. Berita kenaikan harga barang mula dipaparkan dan pelbagai tindakan telah dilakukan terutama oleh kerajaan untuk membanterasnya. Kempen penerangan ini seelok-eloknya dijalankan dalam kalangan pelajar terutama pelajar sekolah agar orang ramai terdidik tentang isu kepenggunaan sejak mereka kecil lagi kerana melentur buluh biarlah dari rebungnya. Selain itu. kewujudan persatuan pengguna akan memastikan keadaan pasaran sentiasa dalam keadaan baik kerana semua pihak sedar ada pihak ketiga yang memerhatikan keadaan pasaran ekonomi negara. Maklumat seperti ini mampu membantu pengguna untuk berbelanja dengan bijak kerana mereka sudah pasti tidak mahu ditipu oleh peniaga jenis ini. Menyenaraikan nama peniaga yang tidak bertanggungjawab di akhbar pengguna dapat mengelakkan orang ramai daripada terus berbelanja di premis mereka dan secara tidak langsung akan membimbangkan peniaga daripada menipu orang ramai. Kini. Cuma. Ada yang berjaya dan ada juga yang hanya cakap-cakap angin sahaja. kita tertanya-tanya mengenai peranan persatuan pengguna dalam kemelut yang semakin mencengkam rakyat ini. Dalam menangani situasi negatif ini persatuan pengguna perlulah menjelaskan dan menerangkan hak serta kepentingan pengguna dengan lebih mendalam. Tambahan pula. Isu kenaikan harga barang-barang mula mendapat perhatian media massa terutama selepas kerajaan memberikan kenaikan gaji kepada pekerja kerajaan. Dalam masa yang sama pengguna pula berasa nasib mereka menerima pembelaan yang sewajarnya. Tambahan pula. Persatuan pengguna boleh menubuhkan koperasi atau syarikat yang mampu menjual produk kepada pengguna dengan harga yang lebih murah.13 PERANAN PERSATUAN PENGGUNA DI NEGARA KITA. kualiti. (Ubah suai karangan ini supaya sesuai untuk SPM) Saban tahun kita kerap membaca berita mengenai pengguna yang tertipu akibat kerakusan peniaga. Antara kes penipuan peniaga termasuklah dari segi harga. persatuan pengguna boleh menjalankan perniagaan mereka sendiri. Keadaan ini boleh menyebabkan nasib pengguna terbela dan tidak terus ditekan oleh golongan peniaga yang tidak bertanggungjawab. kehadiran persatuan pengguna dalam memberi nasihat kepada pengguna untuk mengambil langkah susulan menangani masalah mereka amatlah besar kesannya. Hal ini bertambah parah apabila berlaku kenaikan harga minyak sehingga mengakibatkan penjual mengambil kesempatan menaikkan harga barangan yang dijual. Maksudnya. kewujudan persatuan pengguna memastikan adanya "pemerhati" senyap di antara pengguna dengan peniaga. Malahan. Hal ini berlaku kerana kejahilan pengguna sendiri yang tidak tahu peranan mereka sebagai pembeli. kandungan mahupun tarikh sah luput barangan yang dibeli malah barangan yang dijual sebenarnya indah khabar dari rupa. persatuan pengguna memainkan peranan penting untuk membantu pengguna mengatasi masalah penipuan oleh penjual. Nama-nama peniaga ini boleh didedahkan di dada akhbar atau di media massa yang lain untuk makluman orang ramai. peniaga akan lebih berhati-hati sebelum cuba menipu pengguna kerana sedar setiap tindakan mereka akan dipantau oleh persatuan pengguna. pengguna yang mempunyai masalah dengan peniaga setelah membeli produk atau barangan mereka boleh merujuk kepada persatuan pengguna.Sebenarnya. persatuan pengguna boleh mendedahkan kepincangan dan penipuan yang dilakukan oleh peniaga yang tidak bertanggungjawab. Jadi. Hal ini membolehkan kesannya dirasai dalam jangka panjang apabila masyarakat terdidik dengan ilmuilmu kepenggunaan. Kemahiran persatuan pengguna dalam hal-hal meletakkan harga barang sudah pasti memudahkan mereka menjual produk tanpa masalah. Koperasi atau kedai ini boleh © 2009 Hak Cipta Terpelihara kcloo . Keadaan ini menyebabkan kita terfikir apakah peranan persatuan pengguna dalam menangani masalah pengguna di negara ini. Penerangan ini mampu menyedarkan sebilangan penngguna yang akan memastikan mereka hanya membeli keperluan yang penting dan bukan berbelanja mengikut kemahuan. semakin banyak kes pengguna ditipu oleh peniaga tetapi pengguna tidak tahu tempat untuk mengadu. Persatuan pengguna boleh menjalankan kempen bagi menjelaskan betapa pentingnya pembeli berbelanja dengan bijak.

Oleh itu. Ringkasnya. pelajar akan menyedari bahawa perbuatan buli ini merupakan satu kesalahan dan pelajar juga didedahkan dengan pelbagai maklumat tentang kesan buruk daripada perbuatan membuli dan cara-cara mengelakkannya daripada terbabit dalam kes buli ini. Pengawasan yang longgar di sekolah juga menjadi puncanya kerana telah memberi peluang kepada pelajar yang ingin menjalankan pembulian mereka terhadap pelajar lain. mengejek. persatuan pengguna mempunyai tanggungjawab yang besar dan penting di negara ini. Di samping itu. Pendidikan Sivik dan sebagainya. para pelajar yang masih berumur setahun jagung dan berdarah setampuk pinang ini mudah terpengaruh dengan tindakan rakan sebayanya. Dengan adanya penglibatan persatuan pengguna dalam bidang perniagaan. Keadaan ini menyebabkan masyarakat semakin gusar. mereka semakin ketandusan nilai kemanusiaan dalam diri mereka sendiri. Antaranya ialah kekurangan penghayatan nilai-nilai agama yang ada pada pelajar yang sanggup melibatkan dirinya dalam kes buli.Terdapat pelbagai langkah drastik yang boleh dijalankan untuk membendung dan membanteras kemelut ini. pengguna berpeluang memperoleh sesuatu barangan keperluan dengan harga yang lebih rendah dan kompetatif. ibu bapa yang kurang memberikan belaian kasih sayang dan prihatin kapada anak juga menjadi antara puncanya kes buli ini berlaku. kes buli ini menjadi semakin meningkat pada setiap tahun dalam kalangan pelajar dan semakin serius masalahnya. kerajaan. Ringkasnya. Pertandingan sihat antara persatuan pengguna dengan peniaga lain juga akan mewujudkan persaingan sihat yang bakal mengawal harga pada tahap yang sentiasa rendah. menumbuk. memaki dan sebagainya yang dilakukan oleh seseorang terhadap pemangsanya. Bak kata pepatah „tiada penyakit yang tiada penyembuhnya‟. **** Buli semakin berleluasa di sekolah kita. Menurut kajian. Dengan itu. pelajar tersebut juga akan terikut-ikut perbuatan kawannya supaya dapat diterima oleh ahliahli kumpulannya. setiap masalah yang berlaku tentu mempunyai puncanya. (ubah suai karangan isi agar sesuai dengan SPM) Apakah itu kes buli? Kes buli membawa maksud masalah yang meliputi kegiatan seperti memeras ugut. © 2009 Hak Cipta Terpelihara kcloo . masyarakat dan lain-lain lagi. Antaranya ialah pihak kerajaan seperti Kementerian Pelajaran dan juga pihak sekolah harus menitikberatkan isu kes buli ini dalam pelajaran di sekolah dengan melalui mata pelajaran tertentu seperti Pendidikan Moral. Cuma sejauh manakah keberkesanan persatuan ini yang masih belum terjawab biarpun ramai pihak beranggapan bahawa badan bebas ini berfungsi sebagai payung untuk melindungi pengguna. Terdapat beberapa punca yang telah dikenal pasti sebagai penyumbang kepada masalah kes buli ini. Jika kawan-kawannya merupakan pembuli. Huraikan punca-punca dan langkah-langkah yang tercetus. Selain itu. ibu bapa. Kewujudannya telah menyebabkan kita sebagai pengguna berasa selamat dan peniaga pula lebih berhati-hati. Pendidikan Islam. menghina. Ibu bapa yang selalu sibuk mencari duit dan bersikap materialistik telah mengabaikan tanggungjawab mereka terhadap anak mereka. Mereka sanggup berbuat demikian hanya untuk mendapatkan perhatian orang lain dan menunjukkan kekuatannya kepada orang lain. kes buli yang berlaku di sekolah semakin berleluasa dan menjadi-jadi. “Jika tidak kerana angin masakan pokok bergoyang”.14 dijadikan satu rangkaian di seluruh negara untuk memudahkan masyarakat. Memang tidak boleh dinafikan bahawa dewasa ini. Mungkin persatuan pengguna harus mencari jalan yang lebih berkesan untuk menyelesaikan kemelut yang melanda pengguna masa kini. Hal ini telah mencapai satu tahap yang amat merimaskan dan membimbangkan pelbagai pihak seperti pihak sekolah.

jika kawannya minat membaca buku. Langkah yang lain ialah para pelajar juga harus pandai memilih kawan kerana para pelajar biasanya juga akan mudah terpengaruh dengan perbuatan kawannya. perbuatan ibu bapa adalah sentiasa betul dan patut diikuti. Jika kes ini masih tidak dibicarakan. Di samping itu. Pihak sekolah boleh berjumpa dengan pelajar yang disyaki melibatkan diri dalam kes buli dan juga ibu bapanya untuk membincangkan masalah yang dihadapi oleh pelajar tersebut dan mendapatkan jalan keluarnya. Hal ini kerana para pelajar akan memperoleh lebih banyak pengetahuan tentang cara-cara mencegah masalah kes buli sekiranya pelajar menjadi pemangsa dalam kes itu dan para pelajar juga boleh menyebarkan informasi yang diperoleh itu kepada rakan-rakan yang lain agar semua pelajar tahu akannya. Aktiviti seperti kuiz tentang kes buli juga boleh dilaksanakan sebagai salah satu inisiatif dalam menangani masalah kes buli ini. Tambahan pula. maka pelajar tersebut juga akan dipengaruhi dan membaca bersama-sama. Pihak sekolah harus mengenakan hukuman yang setimpal kepada pelajar tersebut agar dia tidak mengulangi perbuatan itu lagi dan juga dijadikan sebagai iktibar kepada pelajar yang lain. ceramah atau kempen seperti kempen anti buli juga boleh diadakan secara berterusan di setiap sekolah dari semasa ke semasa bagi menyedari para pelajar agar menjauhi diri daripada gejala buli. Contohnya. pihak sekolah juga perlu sentiasa memastikan bahawa pengawasan di setiap pelosok kawasan sekolah seperti di belakang bangunan sekolah dan kaki lima sekolah yang sunyi diperketat supaya tidak memberi sebarang peluang kepada mereka yang mempunyai keinginan untuk membuli mangsanya. para pelajar juga harus berganding bahu dengan pihak sekolah dalam usaha untuk membendung gejala ini. sedangkan mereka juga sering mengejek. masalah kes buli akan semakin bertambah dan berleluasa lagi. pihak sekolah yang telah menerima laporan aduan daripada pelajar juga harus berusaha mengatasi masalah itu dengan bersungguh-sungguh dan bukan sebaliknya dengan menutup kes itu dengan sesuka hati sahaja. Pihak sekolah juga boleh menggalakkan para pelajar supaya menyertai Kelab Pencegah Jenayah di sekolah dengan aktif. Para pelajar yang ternampak kes buli itu berlaku atau menjadi mangsa pembuli harus memberanikan diri untuk melaporkan kepada pihak sekolah dengan segera agar masalah itu dapat diatasi dengan secepat mungkin demi kesejahteraan sekolah. Bak kata pepatah „bapa borek. Ibu bapa juga harus memupuk anak mereka sejak kecil lagi seperti melentur buluh biarlah dari rebungnya agar sentiasa sudi meluahkan isi hati dan masalah yang dihadapi kepada mereka bagi mengatasinya bersama-sama. Selain itu. Janganlah ibu bapa berlakuan baik di hadapan anak-anak sahaja. menghina orang dan sebagainya. Ibu bapa haruslah menampilkan teladan yang baik kepada anak-anak mereka supaya anak akan mencontohi kelakuan ibu bapa mereka kerana pada tanggapan anak mereka. Perkara ini sama juga jika kawan pelajar itu sentiasa melibatkan diri dalam kes buli di sekolah. ibu bapa juga harus sentiasa mengambil perhatian tentang keadaan anak mereka semasa di sekolah dan memberikan belaian kasih sayang yang sepenuhnya kepada mereka supaya mereka tidak berasa sunyi dan diabaikan. ibu bapa juga memainkan peranan yang penting dalam usaha untuk membendung kemelut ini. „ketam mengajar anaknya berjalan lurus sedangkan dirinya berjalan senget‟. Namun begitu. anak rintih‟. Manakala. © 2009 Hak Cipta Terpelihara kcloo . di samping mengejarkan kebendaan dalam kehidupan dan sibuk bekerja.15 Selain itu.

Sebagai contohnya. Memandangkan bahasa Inggeris telah diterima sebagai bahasa antarabangsa. institusi pendidikan swasta seperti kebanyakan institusi pendidikan swasta di negara kita juga telah mengimplementasi penggunaan bahasa inggeris sebagai bahasa penghantar mereka di institusi pendidikan tinggi swasta. Pelaksanaannya dijalankan secara berperingkat-peringkat yang dimulakan kepada pelajar tahun 1 serta pelajar tingkatan 1. Pepatah Melayu pernah menyebut. semua pihak haruslah sehilir semudik dan sehati sejiwa dalam usaha menangani masalah kes buli ini walaupun kita terpaksa mengharungi liku-liku yang penuh dengan onak duri ini. kemahiran berbahasa Inggeris amat penting apabila seseorang individu ditugaskan di luar Negara atau membawa misi negara di luar negara. matematik. Semoga berkat daya usaha yang gigih. Begitulah juga halnya. Oleh itu. Sebagai contohnya. teknologi maklumat dan sebagainya menggunakan bahasa Inggeris maka kegagalan pelajar menguasai bahasa ini akan melemahkan penguasaan pelajar dalam mata pelajaran yang disebutkan tadi.16 Natijahnya. memandangkan beberapa mata pelajaran penting seperti sains. Menjelang tahun 2003. pendidikan bahasa Inggeris di peringkat sekolah mampu melahirkan individu yang “berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah” dengan masyarakat lain di seluruh dunia. © 2009 Hak Cipta Terpelihara kcloo . selagi masalah ini masih berleluasa. Bak kata peribahasa Melayu „pemuda harapan bangsa. Jika seseorang pelajar dapat menguasai bahasa tersebut dengan baik maka peluang mereka untuk melanjutkan pelajaran ke luar negara adalah lebih cerah. Justeru. Antara faedah menguasai bahasa Inggeris dalam pendidikan adalah bagi membolehkan pelajar menguasai isi pelajaran yang kebanyakannya bersumberkan bahasa Inggeris. masakan dapat sagunya”. pemudi tiang negara‟. Kegagalan berkomunikasi dengan berkesan menggunakan bahasa Inggeris akan menjejaskan pelbagai peluang baik berupa peluang ekonomi mahupun sosial. Hasrat negara kita yang ingin mencapai Wawasan 2020 juga akan tinggal sebagai angan-angan Mat Jenin semata-matanya. Beberapa tahun kemudian. kebanyakan universiti teragung di seluruh dunia menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa penghantar. Hal ini kerana para pelajar merupakan aset negara yang penting dan akan menerajui negara ini pada masa depan. **** Kepentingan Penggunaan Bahasa Inggeris dalam pendidikan. Penggunaan bahasa Inggeris dalam pendidikan juga penting kerana dengan penguasaan bahasa tersebut para pelajar yang mendapat keputusan peperiksaan baik dapat berpeluang untuk melanjutkan pelajaran di luar Negara. penggunaan bahasa Inggeris adalah amat perlu dikuasai agar para pelajar dapat memperoleh ilmu npengetahuan yang kebanyakannya hanya dapat diperoleh melalui kemahiran berbahasa Inggeris. impian negara kita yang ingin melahirkan satu bangsa yang bermartabat mulia dan berdaya maju akan tinggal sebagai khayalan sahaja. selagi itulah para pelajar akan ketinggalan dalam mata pelajaran tersebut. Jelasnya. “kalau tidak dipecahkan ruyung. kita dapat melahirkan generasi muda yang dapat menjulang nama negara dan mengangkat martabat bangsa dipersada dunia. jika penggunaan bahasa Inggeris tidak dimulai dari sekarang. Selain itu. Oleh yang demikian. Penguasaan bahasa inggeris yang dimulakan dari sekolah mampu melahirkan individu yang dapat berkomunikasi dengan berkesan dengan individu lain dari seluruh dunia. Sistem ini dimulakan apabila bahasa Inggeris dijadikan bahasa penghantar untuk mata pelajaran sains dan matematik. Biarpun program ini diliputi dengan pelbagai kontravesi namun tindakan kerajaan melaksanakan dasar penggunaan bahasa Inggeris dalam pendidikan memberi pelbagai kebaikan. semua pelajar sekolah rendah dan sekolah menengah telah menggunakan bahasa Inggeris sepenuhnya dalam pendidikan sains dan matematik. bahasa Inggeris juga penting dalam pendidikan di negara kita selaras dengan objektif pendidikan yang ingin melahirkan individu yang mampu bersaing dalam dunia global. bahasa Inggeris telah mula digunakan dalam pendidikan di Malaysia. Sebagai contohnya. para pelajar yang bercita-cita untuk melanjutkan pelajaran ke institusi pendidikan tinggi perlulah menguasai bahasa Inggeris dengan baik.

perkongsian dalam bidang ekonomi. pendidikan bahasa Inggeris di sekolah berperanan membina masyarakat yang lebih berdaya saing pada peringkat global suatu hari nanti. teknologi maklumat dan sebagainya amat memerlukan penggunaan bahasa Inggeris. Intihanya. kemajuan ekonomi negara yang telah melepasi sempadan negara. Kemudahan pengangkutan ini dapat memberi peluang yang lebih banyak kepada pelancong untuk pergi ke destinasi yang mereka sukai. para pelancong akan berasa selesa apabila berkunjung ke Malaysia. kerajaan telah membina kemudahan lebuh raya baru ke Cameron Highland agar pusat pelancongan ini mudah dikunjungi pelancong. usaha untuk meningkatkan jumlah tempat-tempat penginapan seperti hotel dan chalet perlu ditingkatkan. mereka yang mahir berbahasa Inggeris lebih diminati oleh majikan dari syarikat-syarikat besar yang biasanya menawarkan pendapatan lebih lumayan.17 Pada masa yang sama. pekerjaan dalam bidang telekomunikasi. Antara usaha yang telah dilaksanakan oleh pihak kerajaan ialah menambah kemudahan pengangutan dan perhubungan ke destinasi-destinasi yang menarik di negara kita. bahasa Inggeris merupakan bahasa yang amat perlu dipelajari dan dikuasai oleh semua pelajar. Umumnya. Pendidikan bahasa Inggeris amat penting bagi melahirkan masyarakat yang dapat berkomunikasi dengan masyarakat antarabangsa. Sebagai contohnya. Namun begitu. Banyak tempat menarik yang terdapat di negara kita boleh dikunjungi oleh pelancong-pelancong asing dan tempatan seperti di Cameron Highland. Genting Highland. Usaha ini boleh dilaksanakan dengan memperbanyakan pembinaan hotel lima bintang yang mengenakan kadar bayaran berpatutan diiringi dengan bilik yang selesa untuk © 2009 Hak Cipta Terpelihara kcloo . bandar raya Melaka. **** Industri pelancongan membawa sumber pendapatan negara. Sebagai contohnya. Tahun 2007 telah diumumkan sebagai Tahun Melawat Malaysia oleh kerajaan memandangkan industri pelancongan berpotensi untuk dimajukan di negara kita. Sektor pelancongan juga perlu dimantapkan kerana sektor ini mampu memantapkan ekonomi negara kita. Selain itu. mereka yang gagal menguasai bahasa ini akan berdepan dengan pelbagai rintangan yang dapat mengganggu komunikasi serta boleh menggagalkan peluang yang tersedia pada peringkat antara bangsa. bahasa Inggeris amat penting dipelajari di sekolah demi memanfaatkan pelajar bagi tujuan membina kerjaya pada masa yang akan datang. Huraikan usaha-usaha yang mampu dilakukan untuk meningkatkan industri pelancongan negara. Dengan cara ini. penggunaan bahasa Inggeris juga penting kepada para pelajar bagi tujuan mendapatkan pekerjaan pada masa depan. Justeru. Desaru dan sebagainya. Oleh itu. Jadual penerbangan ke Malaysia juga perlu ditambah terutama dengan mengadakan promosi tambang murah kepada pelancong asing yang ingin melawat ke Malaysia. Perlu diingat bahawa majikan akan lebih tertarik untuk mengambil pekerja yang mampu berkomunikasi dalam pelbagai bahasa termasuklah berbahasa Inggeris. Tambahan pula. Sebagai contohnya. yang dikendong keciciran”. biar bagaimana penting sekalipun bahasa Inggeris ini digunakan oleh masyarakat antarabangsa namun penggunaan bahasa Malaysia sebagai bahasa rasmi negara amat perlu dipertahankan dan dipertingkatkan martabatnya. lepasan sekolah atau universiti yang mahir berbahasa Inggeris lebih mudah mendapat pekerjaan berbanding dengan mereka yang kurang menguasai bahasa Inggeris. Kita tidak mahu bahasa rasmi kita pupus akibat kelalaian kita mengagungkan bahasa Inggeris umpama kata pepatah Melayu “yang dikejar tak dapat. Seseorang yang dapat menguasai bahasa ini akan lebih berkeyakinan dan mampu merebut peluang yang tersedia sama ada pada peringkat nasional atau pada peringkat antara bangsa. mengakibatkan Malaysia memerlukan penduduk yang mampu berbahasa Inggeris dengan baik agar dapat bersaing dengan mereka dari seluruh dunia. Oleh itu pelbagai usaha boleh dilaksanakan untuk memajukan industri pelancongan tersebut sama ada oleh pihak kerajaan sendiri mahupun agensi yang berkaitan. Jelasnya. penyiaran. sosial mahupun bidang teknologi memerlukan mereka yang mahir berbahasa Inggeris. Sementara itu.

mampu menarik jumlah pelancong berkunjung ke Malaysia. sikap ramah dan suka membantu pelancong harus diutamakan oleh rakyat Malaysia. promosi yang giat dapat memastikan semua maklumat pelancongan disebarkan secara berkesan bagi menarik kunjungan pelancong. kebudayaan dan karnival jualan boleh di laksanakan dengan giat sama ada di dalam mahupun di luar negara. pemandu teksi yang dianggap “duta pelancongan negara” haruslah bersikap ramah. Rakyat perlulah menunjukkan nilai sopan santun dan lembut bahasa kerana “bahasa menunjukkan bangsa”. manakan dapat sagunya”. mesra dan menjauhi amalan ingin mengambil kesempatan atas kehadiran pelancong asing bagi mengaut keuntungan mudah. kementerian Pelancongan telah mengadakan promosi kebudayaan bagi menarik pelancong dari Asia Barat seperti di Dubai dan Arab Saudi. jumlah pelancong asing yang akan kembali semula ke Malaysia akan bertambah di samping menggalakkan kedatangan pelancong baru. Jika pelancongan versi baru ini tidak dicuba di negara kita. © 2009 Hak Cipta Terpelihara kcloo . usaha menarik pelancong ini turut dipikul oleh rakyat negara ini. Tuntasnya. “tak kenal maka tak cinta”. Hal ini sesuai dengan pepatah Melayu. kerajaan juga perlu mengadakan lebih banyak promosi untuk menjelaskan aktiviti pelancongan yang diadakan di negara kita. pelancongan alam sekitar. Jelasnya. Sebagai contohnya. agensi-agensi pelancongan perlu bersikap lebih kreatif bagi menerokai bidang pelancongan baru. sekiranya usaha seperti ini dilaksanakan secara berterusan.18 menarik minat pelancong. usaha yang dijalankan oleh Hotel Seri Malaysia memperkenalkan pakej penginapan murah berserta makanan tradisional tempatan telah berjaya meningkatkan jumlah pelancong menginap di hotel tersebut. Kawasan pelancongan mestilah sentiasa bersih dan diselenggarakan dengan baik. pelancongan pendidikan. Langkah-langkah seperti ini mampu menjadi daya tarikan pelancong untuk terus menjadikan Malaysia sebagai destinasi pelancongan yang diminati. Sebagai contohnya.petugas di kawasan pelancongan perlu ditambah bagi memastikan kebersihan sentiasa terkawal. rakyat negara ini harus mengubah sikap mereka dengan melayan pelancong tempatan atau asing ini dengan lebih baik agar kunjungan mereka ke Malaysia sentiasa memberi kenangan manis di sepanjang hidup mereka. pelancongan perubatan dan sebagainya. jika usaha yang dilakukan amat kurang dan terbatas. Petugas. bagaimanakah hasrat untuk melihat sektor pelancongan di negara kita merentasi benua dan dunia menjadi nyata? Segala tindakan yang dirancang dan direncana memerlukan bantuan dan kerjasama daripada semua pihak. Umpamanya. Sebagai contohnya. Keramahan rakyat negara ini harus dibuktikan melalui sikap ikhlas melayan tetamu kita itu. Salah satu aspek penting yang ditekankan oleh pelancong terutama pelancong asing ialah aspek kebersihan dan kemudahan prasarana.Justeru. kita tidak akan mengetahui potensi yang dapat diperoleh daripada industri pelancongan tersebut. Jadi. Memandangkan persaingan dalam industri pelancongan semakin sengit. Promosi tentang destinasi pelancongan yang menarik. insuran serta pusat membeli belah perlu dibina di kawasan pelancongan. Pada masa yang sama. Konsep pelancongan perlu diperluaskan dengan memperkenalkan pelbagai jenis pelancongan seperti “ekopelancongan”. Semoga melalui keprihatianan dan rasa bertanggungjawab dan cinta akan negara. Pada masa yang sama. kemudahan seperti bank. nama Malaysia akan menjadi sebutan dan tumpuan utama seluruh penduduk dunia untuk berkunjung sambil merehatkan minda mereka. Begitu juga halnya dengan kemudahan prasarana bagi membolehkan pelancong membeli-belah dengan selesa. “jika tidak dipecahkan ruyung. Usaha mempromosikan negara ini juga boleh dijalankan melalui penggunaan teknologi maklumat seperti internet bagi menyebarkan maklumat tentang pelancongan di negara ini. Penggunaan internet dapat memastikan semua pelancong memperoleh maklumat berguna mengenai destinasi pelancongan menarik dan aktiviti pelancongan di Malaysia. pelbagai aktiviti sukan seperti Le Tour De Langkawi serta persidangan antarabangsa seperti Persidangan APEC yang diadakan di Kuala Lumpur. Selain usaha tersebut. .

Malaysia dapat menarik lebih ramai pelancong yang sekaligus dapat menjana kemajuan industri pelancongan negara. Memandangkan Malaysia merupakan sebuah negara yang memiliki masyarakat majmuk maka pelbagai budaya menarik terdapat di sini. kewujudan kawasan reakrasi seperti ini dapat menarik pelancong dari dalam dan dari luar negara. perkembangan industri pelancongan di negara kita juga turut disebabkan oleh kewujudan banyak pulau yang indah dan menarik. Di kawasan ini. Malaysia merupakan salah satu destinasi pelancongan utama di dunia. Ramai pelancong barat yang mengambil kesempatan bercuti di Malaysia untuk berjemur di bawah sinaran matahari terik terutamanya di kawasan pantai yang terdapat di Malaysia. Tempat menarik tersebut lazimnya menjadi tumpuan pelancong asing yang berkunjung ke negara kita. Cina dan India telah berjaya meningkatkan kunjungan pelancong asing ke Malaysia. © 2009 Hak Cipta Terpelihara kcloo . jumlah pelancong yang direkodkan semakin bertambah bukan sahaja pelancong dari negara jiran seperti Singapura. Di kawasan hutan semula jadi ini pelancong dapat menjalankan aktiviti riadah sambil menikmati keindahannya mahupun menjalankan kajian tentang flora dan fauna yang terdapat di situ. Selain itu. Gabungan budaya masyarakat Melayu. ketupat dan rendang manakala kaum India pula terkenal dengan masakan kari. Kaum Melayu umpamanya terkenal dengan tarian inang dan zapin manakala kaum Cina pula terkenal dengan tarian naga. Corak iklim seperti ini amat digemari oleh pelancong asing khususnya pelancong dari negara-negara barat seperti negara Eropah dan Amerika Syarikat. Di kawasan pantai ini juga disediakan pelbagai aktiviti untuk para pelancong seperti berkayak. Bagi memastikan pelancong dapat menikmati keindahan semula jadi di kawasan pulau tersebut. tosei. kemajuan industri pelancongan tanah air dibantu oleh wujudnya keunikan budaya di negara kita. bersih dan berpasir putih. banyak syarikat besar yang tumbuh “bak cendawan selepas hujan” mahupun agensi kerajaan yang giat melaksanakan usaha bagi menarik pelancong berkunjung ke Malaysia. Saban tahun. Hal ini disebabkan juga oleh keadaan pantai yang terdapat di Malaysia amat cantik. Malaysia juga kaya dengan pelbagai makanan tradisional yang dapat dinikmati oleh para pelancong. Oleh itu. Kemudahan prasarana di kawasan ini dijaga dengan rapi bagi memastikan kawasan ini sentiasa bersih dan selesa untuk kunjungan para pelancong. Industri pelancongan ini juga mempunyai potensi besar dan mampu dijadikan sumber ekonomi baharu yang menguntungkan. idali dan lainlain. Di samping itu. berperahu layar mahupun mandi-manda. para pelancong dapat menikmati keindahan alam semula jadi yang unik di samping melihat pelbagai tanaman hawa sederhana iaitu sayur-sayuran serta buah-buahan tropika. Sebenarnya terdapat pelbagai faktor yang menyebabkan Malaysia menjadi tumpuan pelancong. Thailand dan Indonesia malah turut menjadi tumpuan pelancong asing dari Asia Barat. Justeru. Malaysia memiliki kawasan rekreasi di tanah tinggi yang mempunyai suhu sejuk seperti Cameron Highlands dan Genting Highlands. Justeru. perkembangan industri pelancongan di negara kita juga disebabkan oleh keadaan iklim semula jadinya yang panas sepanjang tahun. keistimewaan tersebut berjaya menambat hati para pelancong untuk terus berkunjung ke negara kita.19 Sektor pelancongan merupakan salah satu industri perkhidmatan terpenting di negara kita. Sebagai contohnya. dengan adanya keistimewaan tersebut. Pada masa yang sama. Di antara pulau yang menjadi tumpuan para pelancong di negara kita termasuklah Pulau redang. kerajaan telah mewartakan kawasan itu sebagai Taman Laut. Malaysia juga mempunyai hutan semula jadi iaitu hutan hujan Khatulistiwa yang berusia lebih dua juta tahun. Justeru keunikan budaya masyarakat di Malaysia telah berjaya menjadi daya tarikan kepada para pelancong untuk berkunjung ke negara kita. Eropah dan Amerika Syarikat. Bincangkan faktor-faktor yang merangsang perkembangan industri pelancongan tersebut. Masyarakat Melayu misalnya terkenal dengan makanan seperti Sate. Jadi. Antara faktor tersebut adalah kerana Malaysia mempunyai banyak tempat menarik untuk dilawati. Selain itu. Para pelancong juga akan dapat merasai “syurga dunia” dengan melakukan aktiviti skuba di kawasan batu karang yang terletak di Pulau Kapas sehingga diakui sebagai satu daripada tujuh keajaiban dunia. Pulau Kapas dan Pulau Tioman.

pelancongan perubatan. Mintalah pertolongandaripada Allah supaya hati kita lebih tenang. Semoga melalui keprihatianan dan rasa bertanggungjawab dan cinta akan negara. sukan Le Tour De Langkawi dan sebagainya. manakan dapat sagunya”. Kementeria Pelancongan telah mengadakan pelbagai pertunjukan kebudayaan dan destinasi pelancongan Malaysia ke beberapa buah negara sebagai usaha mempromosikan Malaysia kepada pelancong asing. kerajaan juga turut mengadakan pelbagai aktiviti tahunan bagi menarik lebih ramai pelancong seperti mengadakan Pesta Flora Kuala Lumpur. sudah semestinya anak akan menjadi mangsa sepak terajang mereka. Tindakan ibu bapa yang melepaskan geram dan tekanan mereka kepada anak-anak yang merengek kerana perlukan sesuatu adalah merupakan satu tindakanyang tidak masuk akal. Sebagai contohnya. Keadaan sebegini amat menyedihkan kerana anak-anak tidak sepatutnya diperlakukan sebegitu pada usia mereka yang masih memerlukan kasih sayang dan perlindungan. Adanya anak justeru bertambahlah rezeki yang Allah berikan kepada setiap pasangan yang telah berkahwin. sektor pelancongan merupakan sektor baru yang berpotensi untuk menyumbang pada ekonomi negara. Dengan usaha yang berterusan ini maka sektor pelancongan di Malaysia semakin berkembang maju. Jika anak-anak meminta duit belanja atau keperluan lain. Pada masa yang sama. Justeru. Terdapat banyak faktor atau punca berlakunya kes-kes penderaan kanak-kanak ini. Ibu bapa yang tidak berfikiran matang ini mungkin akan memukul. © 2009 Hak Cipta Terpelihara kcloo . Tabiat anak-anak yang masih kecil memang stika merengek kerana mereka perlukan perhatian daripada ibu bapa. Namun. Jika masalah kewangan melanda sesebuah keluarga janganlah dilepaskan kepada anak-anak dan fikirlah cara yang terbaik untuk menyelesaikan masalah. menerajang. Masalah dan tekanan di tempat kerja dibawa balik ke rumah dan mereka melepaskan tekanan tersebut kepada anakanak yang tidak berdosa. Faktor lain yang menjadi punca penderaan kanak-kanak adalah kerana masalah kewangan yang dihadapi oleh sesebuah keluarga itu. Industri ini masih perlu diterokai kerana “kalau tidak dipecahkan ruyung. **** Penderaan Kanak-kanak Anak-anak merupakan anugerah Allah yang amat berharga kepada setiap pasangan suami isteri. pelancongan pendidikan dan lain-lain. Pesta Makanan Tradisional Malaysia. Apalah dosa mereka sehingga diperlakukan sebegitu. Masalah kewangan yang melanda sesebuah keluarga akan menyebabkan mereka bertindak ganas terhadap anak-anak. nama Malaysia akan menjadi sebutan dan tumpuan utama seluruh penduduk dunia untuk berkunjung sambil merehatkan minda mereka. atau sebagainya. Pendera-pendera ini boleh dikategorikan sebagai tidak berhati perut kerana ada antara pendera-pendera itu ialah ibu bapa kandung kepada mangsa. sekarang kita telah mendengar pelbagai keg penderaan kanak-kanak berlaku di sana sini yang semakin berleluasa sebagaimana yang telah disiarkan di dalam akhbar dan berita di televisyen.20 Peranan pihak kerajaan dan agensi kerajaan yang berkaitan dengan pelancongan juga turut memajukan sektor pelancongan di Malaysia. bagi ibu bapa yang bekerja mungkin mereka menghadapi tekanan di tempat kerja. mencucuk putung rokok. Mereka juga sebagai penghibur di dalam rumah tangga dengan hilai tawa dan tangisan yang senantiasa memerlukan belaian kasih sayang secukupnya daripada ibu bapa. “agrotourism”. Antaranya ialah. Malaysia juga turut memperkenalkan konsep pelancongan baru seperti “ekopelancongan”. Mereka merupakan penyambung zuriat dan pewaris sesebuah keluarga. Tumpuan promosi bukan sahaja terhad ke negara-negara Eropah atau Amerika Syarikat malah meliputi semua negara di dunia termasuk di Asia Barat dan di Asia Timur. peranan kerajaan dan agensi pelancongan berserta dengan kerjasama daripada semua masyarakat adalah amat diperlukan. Intihanya.

masalah penderaan kanak-kanak akan dapat diatasi. Semestinya setiap orang mengimpikan keluarga yang bahagia kerana keluarga adalah segala-galanya bagi kita. Selain itu. Oleh itu. Hal ini kerana perbuatan sebegitu seolah-olah bertujuan untuk menjahanamkan aset penting negara pada masa akan datang dan memusnahkan keturunan kita sendiri. anak-anak merupakan amanah Allah yang sangat suci dan bersih. Jika mereka selalu diperlakukan dengan tindakan negatif semasa kecilnya. suami akan menjadi lebih garang dan mengabaikan tanggungjawab terhadap keluarga kerana mempunyai kekasih barn. Jadi. Dengan itu. menjadi tanggungjawab kita untuk membentuknya menjadi seorang yang baik atau sebaliknya. Kesimpulannya. AI-Quran juga telah menjelaskan kepada kita iaitu azab yang pedih bagi sesiapa yang tidak menjaga amanahnya dengan baik seperti juga anak-anak yang merupakan amanah Allah kepada kita. sayangilah anak-anak dan jauhilah kes penderaan kanak-kanak kerana ia tidak menguntungkan mana-mana pihak malah dosa yang akan kita dapat di akhirat nanti. Islam telah menerapkan sikap yang baik yang perlu dicontohi oleh setiap umatnya seperti tahap kesabaran yang tinggi terutamanya dalam melayan kerenah anak-anak. Hasilnya pergaduhan antara suami isteri sering berlaku dan anakanak pastinya menjadi mangsa pergaduhan. Pihak yang berkuasa juga haruslah mengambil tindakan yang lebih tegas seperti mengenakan hukuman yang berat bagi ibu bapa atau sesiapa sahaja yangmendera kanak-kanak. © 2009 Hak Cipta Terpelihara kcloo . Setiap masalah yang berlaku pasti ada penyelesaiannya jika berlandaskan kepada al-Quran dan al-Sunnah. Antara cara untuk mengatasinya adalah dengan mengadakan kempen “Keluarga Bahagia” bagi menyedarkan ibu bapa tentang tanggungjawab mereka. faktor paling utama berlakunya masalah penderaan anak-anak ini ialah kurangnya pendidikan agama di kalangan ibu bapa. Sesungguhnya kita memerlukan insan-insan tersayang di samping kita. Mempertingkatkan penguatkuasaan undang-undang boleh menyebabkan pendera-pendera berasa takut akan hukuman yang bakal mereka hadapi akibat perbuatan sendiri yang tidak berperikemanusiaan. Mereka aka:n lebih jelas tentang cara-cara untuk mendidik anak-anak dan kaedah untuk melayan suami atau isteri dengan baik. dengan adanya kempen ini sedikit sebanyak boleh mengelakkan daripada berlakunya kespenderaan anakanak. Contohnya. Ingatlah. tidak mustahil mereka akan menjadi lebih ganas apabila meningkat dewasa. Pihak-pihak yang berwajib juga perlulah mengadakan kelas-kelas bimbingan bagi memberikan pendidikan keibubapaan kepada setiap pasangan yang akan mendirikan rumah tangga. Pendidikan ini amat penting kepada setiap pasangan bagi menyedarkan mereka akan tanggungjawab yang besar harus dipikul setelah berumah tangga. penderaan kanak-kanak merupakan perbuatan keji yang dilarang keras oleh agama.21 Ada juga antara ibu bapa yang mendera anak-anak mereka kerana krisis rumah tangga yang berlaku seperti pergaduhan antara suami isteri dan mungkin disebabkan gangguan pihak luar. Masalah penderaan kanak-kanak ini perlulah dibendung dan diatasi dengan segera. Jadi. Tanpa keluarga tercinta hidup pasti tidak bermakna. Ilmu agama amat penting di dalam rumah tangga kerana ia boleh memberi panduan yang terbaik dalam menguruskan keluarga.

Keadaan ini menimbulkan pelbagai spekulasi kepentingan semangat ini diamalkan. Jadi. Semangat ini perlulah diutamakan dalam sebarang tindakan yang ingin dilaksanakan oleh masyarakat. Sesungguhnya. Sesuatu masyarakat sesebuah negara itu terbentuk daripada individu yang saling berjiran sebelum berkembang menjadi satu umah. hubungan rapat yang terjalin melalui rukun tetangga ini mengeratkan lagi perhubungan antara jiran. rumah terbuka dan hari keluarga mampu menghidupkan semula semangat yang murni ini. Aktiviti ini memerlukan pembabitan semua pihak tanpa mengira kaum yang mampu menanam semangat kejiranan ketika melakukan rondaan bersama-sama. Kesimpulannya. Oleh itu.Pada pendapat anda. Sememangnya kerajaan berperanan penting dalam memulakan usaha memupuk semangat mulia ini. Oleh itu. Masyarakat hendaklah memandang semangat kejiranan ini sebagai satu perkara penting dalam kehidupan bermasyarakat. Jelaslah. semangat kejiranan memang boleh dicapai melalui beberapa kaedah yang dijelaskan tadi. apakah langkah-langkah untuk meningkatkan semangat ini dan kepentingannya. Rukun tetangga berfungsi untuk mengawal keselamatan kawasan perumahan terutama pada malam hari. Dalam masa yang sama sikap dan persepsi masyarakat perlu berubah. Semangat kejiranan merujuk semangat membantu masyarakat setempat terutama jiran bersebelahan dalam kehidupan seharian mereka. Majlis perkahwinan. semangat kejiranan menjadi titik tolak pembentukan konsep perpaduan nasional. Langkah awal ialah masyarakat menghidupkan semua konsep rukun tetangga di kawasan perumahan mereka. Masyarakat akan mula mempersoal tahap semangat kejiranan mereka dan berusaha ke arah mengekalkan serta meningkatkan semangat itu di kawasan mereka. Mungkin kita semua harus bertanya diri sendiri "siapakah jiran kita? © 2009 Hak Cipta Terpelihara kcloo .22 Semangat kejiranan sudah longgar dalam masyarakat kita kalau kita lihat sejak akhi-akhir ini. semangat kejiranan berupaya tumbuh dengan subur berdasarkan majlis sebegini. Dalam masyarakat berbilang kaum yang wujud di negara ini pemupukan konsep perpaduan amat strategik. Penggunaan media massa seluas mungkin dengan iklan yang menarik sudah pasti berupaya menarik perhatian masyarakat terhadap isu ini. paradigma yang baru ini memastikan semangat kejiranan akan terus mekar dalam masyarakat kita. semangat ini mampu dipupuk dengan mengadakan pelbagai majlis yang bercorak setempat. Semua pihak perlulah berusaha untuk memastikan semangat ini terus diamalkan oleh masyarakat di negara ini. Semua jiran akan beramah mesra dan mengenali satu sama lain melalui majlis seperti ini. ada banyak kaedah yang boleh dilaksanakan untuk memastikan semangat ini berterusan kerana memang ada kepentingannya. Kerajaan turut mampu memainkan peranan dengan mengadakan kempen kesedaran semangat kejiranan ini. Kepentingan semangat ini sudah pasti dalam mewujudkan semangat perpaduan. Selain itu. Sememangnya semangat kejiranan ini semakin hilang dalam masyarakat kita sehingga menimbulkan pelbagai isu semasa pula.

Jelaskan punca-punca dan langkah mengatasinya. Saban hari kita disogokkan dengan pelbagai cadangan yang tinggal cadangan sahaja terutama daripada pihak ahli politik.23 Masalah disiplin pelajar semakin meruncing. kelalaian ibubapalah yang menyebabkan masalah disiplin menjadi-jadi. Akibatnya. Ibu bapa hendaklah mengutamakan masa depan anak mereka daripada kejayaan peribadi mereka dalam kerjaya. Kemelut ini mudah dibendung jika ibubapa terlebih dahulu sanggup menngorbankan masa mereka. Ibu bapa lebih mengutamakan kerjaya mereka sehingga alpa tanggung jawab mereka mendidik anak yang dahagakan kasih sayang mereka. disiplin mempunyai kaitan rapat dengan kejadian disiplin pelajar yang terus merosot itu. Kelakuan yang tidak senonah yang mereka saksikan telah menimbulkan rasa untuk mencuba pula dalam hati pelajar. Malah. Pelajar sering menganggap rakan sebaya mereka sebagai rakan yang sebenar. kegagalan pihak sekolah bertindak pantas dan telus dalam isu ini turut menjadi faktor yang mendorong meluasnya masalah ini. Kebanyakan masalah disiplin dikatakan satu cubaan meniru kelakuan yang telah mereka tonton sebelum ini. Tambahan pula. Kesimpulannya. Jadi. apakah faktor yang mendorong masalah ini berlaku dan apakah peranan yang boleh dilakukan oleh ibu bapa dan kerajaan? Masalah ini semakin meruncing ekoran kurangnya kasih sayang dan perhatian ibu bapa era globalisasi ini. Begitu juga dengan pihak media massa yang hanya tahu menyiarkan sahaja berita sensasi tentang topik ini berulang kali . Sementara itu kemunculan media massa turut mendorong masalah ini memuncak dengan drastik. pelajar terbabit mencari jalan keluar dengan melakukan tindakan-tindakan disiplin yang bertujuan untuk menarik perhatian ibu bapa mereka. Tindakan ini menyebabkan ada pelajar yang beranggapan tindakan mereka melanggar disiplin tidak akan dilaporkan oleh pihak sekolah. Ringkasnya. Program yang menarik dapat menghalang pelajar menghabiskan masa mereka di pusat-pusat beli-belah dan terjerumus ke dalam aktiviti menyalahi disiplin. Jadi. Masyarakat semakin kecewa dengan kegagalan pendidik untuk membentuk sahsiah pelajar. kemelut disiplin ini sudah lama diperkatakan oleh masyarakat. Ada pihak sekolah yang merahsiakan masalah disiplin sekollah mereka kerana tidak mahu nama sekolah terjejas. Ibu bapa harus memberi ruang kepada anak untuk menjadi manusia yang berhemah tinggi. Sikap acuh tak acuh sekolah yang turut kekurangan guru disiplin ini menyebakan pelajar semakin berani melakukan kesalahan disiplin. cara pihak sekolah menangani masalah disiplin turut menentukan peningkatan masalah disiplin pelajar. (Ubah suai karangan ini agar sesuai dengan SPM) Masalah disiplin boleh dikaitkan dengan kegagalan pelajar di sekolah untuk mematuhi peraturan yang telah ditetapkan. Masa yang mereka habiskan untuk menjalankan aktiviti ini menyebabkan mereka lebih berdisiplin. Sesungguhnya. rakan sebaya yang negatif akan memastikan disiplin pelajar itu akan turut merosot dengan drastiknya. Rakan yang mendengar dan sanggup berkorban untuk mereka berbanding ibubapa yang gagal menjalankan tanggungjawab mereka. Oleh itu. Isu ini menjadi perbualan hangat masyarakat lantaran kegagalan golongan pendidik untuk membentuk sahsiah pelajar. Rakan sebaya turut menjadi punca masalah disiplin pelajar menjadi-jadi. Mungkin kali ini kita perlu bertegas dan berpijak di bumi nyata. ketiadaan program selepas sekolah yang sesuai dengan pelajar turut menjadi punca masalah ini terus berleluasa. Ringkasnya. © 2009 Hak Cipta Terpelihara kcloo . ibu bapa penting dalam membanteras isu disiplin ini.

Selain itu. Akibat terikat dengan kontrak bersama dengan syarikat hiburan. Namun apa yang amat dikesali. masa yang ada terpaksa dibahagikan pula dengan tanggungjawab mereka untuk memajukan diri dalam bidang hiburan. Persoalannya. apatah lagi dunia hiburan masa kini berdepan dengan pelbagai saingan yang terlalu rumit. Mampukah golongan semuda ini berdepan dengan kegagalan? Kita amat bimbang. Sekiranya seseorang pelajar terlibat secara langsung dalam bidang nyanyian atau lakonan. Ambil sahaja contoh rambut seorang artis. Namun jika mereka terlibat dengan dunia hiburan. Menyertai bidang hiburan memerlukan seseorang yang mampu mendepani segala rintangan. industri hiburan tanah air semakin berkembang maju. lantas mereka berdepan pula dengan kemungkinan menghadapi kegagalan. Penglibatan mereka juga menyebabkan pelajar terpaksa mengambil cuti untuk melaksanakan kehendak penganjur hiburan mengadakan pertunjukan di mana-mana juga. Justeru. apa yang bakal berlaku kepada generasi kita pada masa depan jika rakyatnya tidak berilmu lantaran memilih bidang hiburan dan mengetepikan ilmu pengetahuan. penglibatan pelajar dalam Program Realiti Hiburan seperti yang kerap kita lihat di kaca televisyen akan menjejaskan peluang pelajar bergiat dalam aktiviti yang dijalankan di sekolah. Janganlah pula sampai „yang dikejar tak dapat. Dewasa ini. Realiti hidup sebagai seniman sebenarnya adalah terlalu kompleks dan penuh dengan tipu muslihat. emosi dan jasmani. kegagalan akan menjerumuskan golongan pelajar dalam gejala sosial yang tidak sihat seperti penyalahgunaan dadah. mereka memerlukan masa yang panjang bukan sahaja untuk mengikuti penggambaran atau pertunjukan yang diadakan malah masa untuk berlatih juga perlu diambil kira. Hal seperti ini akan menyebabkan para pelajar yang terbabit ketinggalan dalam pelajaran dan menjejaskan prestasi mereka dalam peperiksaan. Justeru. Justeru. dunia hiburan dan pendidikan dilihat sebagai dua dunia yang begitu berbeza. sebelum menceburi bidang hiburan. Bayangkanlah. situasi kini sudah pasti memberi impak yang negatif kepada generasi akan datang. remaja khususnya pelajar perlulah bijak menilai dan memilih sebelum membuat keputusan. ada juga golongan yang cuba meraih keuntungan mudah dengan mengeksploitasi para remaja khususnya golongan pelajar agar melibatkan diri dalam dunia hiburan biarpun sepatutnya mereka perlu menggalas wadah memajukan diri dalam bidang pendidikan. Hal ini amat berbeza sama sekali dengan objektif pendidikan yang berperanan melahirkan insan yang seimbang dari segi rohani. panjang dan berwarna. Hal ini amat bertentangan dengan kehendak didiplin © 2009 Hak Cipta Terpelihara kcloo . kemungkinan untuk menempa nama dalam dunia hiburan adalah terlalu kecil. Dalam usia yang masih terlalu muda. apakah kewajaran yang membolehkan golongan pelajar melibatkan diri dalam dunia hiburan dan apakah pula kesannya? Antara kesan negatif yang bakal timbul ialah kesukaran pelajar untuk membahagikan waktu di antara melibatkan diri dalam dunia hiburan dengan tugas utama mereka iaitu menuntut ilmu. Hal ini sudah tentu akan menjejaskan keupayaan mereka meluangkan waktu pada pelajaran dan kesannya bakal memberi impak yang tidak baik kepada pelajar itu sendiri. Pada masa yang sama. mampukah golongan remaja seperti pelajar mengharungi kehidupan dan menyahut cabaran dalam dunia artis yang penuh cabaran? Bakat yang dimiliki sahaja mungkin tidak mencukupi jika ilmu di dada tidak seberapa. Kemajuan industri ini dapat dilihat melalui monopoli media massa tempatan baik media cetak mahupun media elektronik yang lebih cenderung pada berita-berita bercorak keseronokan berbanding dengan berita bercorak pengetahuan. kesannya akan menyebabkan kesukaran kepada mereka untuk memperuntukan waktu yang secukupnya pada pelajaran. para pelajar terpaksa melupakan tugas utama mereka dalam usia muda iaitu melaksanakan aspek pembelajaran dan mengikuti aktiviti kokurikulum yang telah ditetapkan. pakaian malah keseluruhan gaya hidup mereka. Lihat sahaja pertuturan seorang artis. pergaulan bebas sesame peminat. yang dikendong keciciran‟.24 Keburukan penglibatan pelajar dalam industri hiburan tanah air. Dalam usia setahun jagung. sek bebas dan sebagainya. dunia pelajar seharus ditumpukan sepenuhnya untuk memperoleh ilmu sebagai menggalas aspirasi menjadi insan yang berilmu dan berpengetahuan. bergaya. Lantaran budaya berhibur melebihi keutamaan menuntut ilmu.

nilai-nilai moral sebegini terus dilupakan. Ada pula pandangan yang mengatakan bahawa mereka yang menyertai bidang hiburan adalah individu yang mementingkan „glamour‟ dan bersifat meterialistik. Kejayaan seseorang pelajar dalam dunia hiburan mungkin bakal melahirkan pelajar yang bersifat bongkak. Lihat sahaja perlakuan seorang artis remaja ketika bercakap dengan seorang jururawat di sebuah hospital. Kenyataan ini mungkin ada kebenarannya jika dilihat dari situasi industry hiburan kita pada hari ini. Malangnya. dunia hiburan masa kini bukanlah dunia seorang pelajar. sikap negatif sebegini lahir disebabkan kurangnya nilai-nilai moral yang sepatutnya mereka pelajari di sekolah. Hal inilah yang perlu difikirkan dengan serius sebelum mengambil pendirian untuk menyertai bidang hiburan. berambut pendek dan menggayakan perlakuan sopan di khalayak ramai? Mampukah mereka merendahkan rasa ego mereka apabila berada di sekolah bersama rakan-rakan mereka yang lain? Kesannya lebih menjurus pada keburukan dan boleh mewujudkan konflik dalam diri pelajar terbabit. oleh sebab terlalu banyak waktu digunakan untuk dunia hiburan. Persoalannya nanti. mahukah golongan golongan pelajar yang telah masuk dalam golongan artis berpakaian kemas. Intiharnya. berilah ruang untuk memenuhi ilmu di dada terlebih dahulu kerana hanya ilmu yang mampu membina impian masa depan gemilang. Andai terbuka hati untuk menyertai industri hiburan. sombong dan memandang rakan dan guru sebagai manusia yang tidak patut dihargai.25 yang telah ditetapkan oleh kerajaan. © 2009 Hak Cipta Terpelihara kcloo . Natijahnya. Apa pula pandangan anda jika seorang artis remaja mengherdik seorang pengawal di sebuah lapangan terbang di Sepang? Sikap bongkak ini lahir apabila mereka merasakan diri mereka terlalu „glamour‟ sehingga memandang rendah orang lain yang bukan golongan artis. Sebagai pelajar. mereka perlu mempunyai acuan sendiri iaitu menyahut cabaran mendepani bidang ilmu yang terlalu luas dan tidak bertepi. Menuntut ilmu memerlukan komitmen yang menyeluruh dan bukan sekadar melepaskan batuk di tangga.

Antara usaha yang telah dilaksanakan oleh pihak kerajaan ialah mengorak langkah bagi mewartakan bangunan bersejarah ini sebagai satu warisan kebangsaan yang perlu dipelihara. Bagi memastikan bangunan tersebut terus kekal. Bangunan Sultan Abdul Samad turut dilengkapi dengan kemudahan „lift‟. dapat dijamin kewujudannya dan terhindar daripada sebarang usaha pemusnahan. Sebagai contohnya. Antaranya adalah dengan mengindahkan taman-taman bunga daripada pelbagai jenis flora yang terdapat di negara kita. kerajaan juga telah mengambil inisiatif bagi menjalankan usaha pemeliharaan dan pemuliharaan bangunan bersejarah di seluruh negara. bangunan bersejarah yang memiliki seni bina yang unik ini dapat dijadikan satu tarikan kepada para pelancong untuk berkunjung ke negara kita. bangunan kebanggaan negara tersebut kini tersergam indah menanti kunjungan pelancong sama ada dari dalam atau dari luar negara. beberapa buah universiti di tanah air kita sering kali menjalankan penyelidikan bagi mengenal pasti © 2009 Hak Cipta Terpelihara kcloo .26 Bangunan bersejarah di negara kita amat perlu dikekalkan demi generasi yang akan datang. usaha mengindahkan semula bangunan ini telah dilaksanakan sejak tahun 2002 lagi. usaha membaik pulih Bangunan Sultan Abdul Samad pada sekitar tahun 2007 yang diselia oleh Jabatan Kerja Raya telah menelan belanja sebanyak RM20 juta. Pada masa yang sama. Hal ini adalah bagi tujuan memastikan agar semua bangunan yang telah diwartakan sebagai warisan kebangsaan sentiasa terpelihara dan selamat dikunjungi. Dalam era permodenan yang dihambat dengan pelbagai kemajuan. telah meletakkan Bangunan Sultan Abdul Samad sebagai bangunan bersejarah yang perlu dipertahankan dalam Pelan Induk Pembangunan Kuala Lumpur. Jabatan Arkitek Malaysia dan Jabatan Kerja Raya sebagai contohnya sentiasa memantau perkembangan usaha-usaha pengekalan bangunan-bangunan bersejarah di seluruh negara. dengan usaha yang bersungguh-sungguh ini. Kerajaan turut mengorak langkah untuk mengekalkan bangunan-bangunan bersejarah ini bagi memastikan bangunan tersebut terus utuh sebagai bangunan yang bakal menjadi kebanggaan generasi akan datang. Dengan usaha yang bersungguh-sungguh ini. Malaysia masih mampu mengekalkan bangunan-bangunan bersejarah sebagai warisan budaya yang unggul. tersergam indah bangunan Sultan Abdul Samad yang menjadi mercu tanda kebanggaan penduduknya. Bincangkan langkah-langkah yang dapat diambil untuk mengekalkan bangunan bersejarah tersebut. Dewan Bandaraya Kuala Lumpur umpamanya. Di kota raya Kuala Lumpur sahaja. Justeru. Hal ini meliputi kerja-kerja menambah kemudahan asas di bangunan tersebut serta menambah baik struktur bangunan yang telah rosak. Hal ini bertujuan untuk memastikan bangunan tersebut sentiasa mendapat kunjungan daripada orang ramai. Selain itu. alat keselamatan serta tempat meletak kenderaan kepada para pengunjung. bangunan-bangunan yang kebanyakannya dibina pada era penjajah dan berusia ratusan tahun. Perlu diingat bahawa segala kerja baik pulih tersebut hanya melibatkan bahagian dalam bangunan sahaja. bangunan-bangunan bersejarah tersebut mampu menggamit kehadiran pengunjung sekali gus memperkenalkan budaya kita kepada masyarakat luar negara. Bagi memenuhi impian seluruh masyarakat yang ingin melihat bangunan bersejarah di negara kita terus kekal. Maka. hasrat masyarakat untuk melihat bangunan bersejarah di negara kita terus kekal akan dapat dicapai. Kemudahan-kemudahan awam yang terdapat di bahagian dalam mahupun di bahagian persekitaran turut diperbaiki atau ditambah nilai. malaksanakan usaha bagi mengindahkan kawasan persekitaran bangunan bersejarah yang terdapat di negara kita dengan lanskap yang menarik. Pada masa yang sama. salah satu elemen penting yang mendasari usaha pemuliharaan bangunan bersejarah di negara kita adalah keterlibatan semua agensi yang berkaitan dengan kerja-kerja penyelidikan dan pembangunan. manakala struktur dan bentuk bahagian luar bangunan tersebut masih dikekalkan dengan ciri-ciri lamanya. Kesannya. Tida cukup dengan usaha tersebut. Kerajaan memperuntukkan sejumlah wang yang bukan kecil jumlahnya demi menjalankan usaha membaik pulih bangunan-bangunan lama tetapi mempunyai nilai sejarah yang tinggi. Dengan pewartaan ini. pelbagai usaha telah dilaksanakan bagi memelihara dan memulihara keunikan bangunan tersebut agar tidak pupus ditelan zaman. Sebagai contohnya.

bangunan-bangunan bersejarah dijadikan sebagai tempat lawatan wajib bagi pelancong yang mengikuti pakej anjuran Kementerian Pelancongan. kerajaan turut bertindak memperkenalkan bangunan warisan tersebut kepada pelancong dari seluruh dunia. Julai 2009. keadaan cuaca yang agak panas terik sejak akhir-akhir ini membuatkan saya berasa mudah letih. tanggungjawab kita adalah perlunya memberi kerjasama kepada pihak yang terbabit agar usaha memelihara dan memulihara bangunan bersejarah tersebut akan terus kekal padu dan berpanjangan. mengambarkan kepelbagaian corak hidup masyarakat dahulu kala. Saudari Anne Van Der Houston yang kini berada di Armsterdam. pemeliharaan bangunan bersejarah ini dapat mengekalkan fakta-fakta yang lebih jelas tentang budaya masyarakat kita yang hidup dan berkembang dalam lingkungannya yang begitu unik. saya berharap agar saudari mendoakan saya supaya saya lulus dengan cemerlang dalam peperiksaan tersebut. Langkah memperkenalkan bangunan bersejarah seperti Bangunan Sultan Abdul Samad. Menemui sahabatku yang jauh di mata. Walau bagaimanapun. Bagaimanakah keadaan diri saudari di sana? Saya berharap agar saudari sentiasa dalam keadaan gembira. **** Tulis sepucuk surat kepada seorang rakan anda yang berada di luar negara bagi menceritakan sebuah bangunan bersejarah yang terdapat di negara anda. Lantas. Untuk makluman saudari. Usaha ini didepani oleh Kementerian Pelancongan dan juga Lembaga Penggalak Pelancongan Malaysia yang sentiasa merintis jalan bagi memperkenalkan tempat-tempat menarik di Malaysia. usaha untuk mengekalkan bangunan tersebut bagi tatapan generasi akan datang adalah amat perlu dilaksanakan demi kesinambungan budaya masyarakat kita. Istana Jugra dan sebagainya mampu merealisasikan hasrat kita bagi mengekalkan bangunan bersejarah tersebut agar terus kekal di persada dunia. Melalui usaha ini.3. Di dalam surat tersebut. Cheras. Semoga saudari dan keluarga saudari berada dalam keadaan sihat walafiat dan sejahtera selalu. Bagi menyempurnakan cita-cita luhur untuk mengekalkan bangunan-bangunan bersejarah di negara kita. kewujudan bangunan bersejarah di negara kita yang wujud sejak abad ke dua puluh lagi.27 struktur dan reka bentuk bangunan ini menepati ciri-ciri yang diharapkan oleh masyarakat Malaysia. tuliskan keindahan yang terdapat pada bangunan itu dan langkah-langkah untuk memuliharanya. Penyelidikan yang berterusan ini mampu menanamkan sikap cinta akan warisan budaya kita sesuai dengan matlamat kerajaan membangunkan nilai patriotism dalam jiwa remaja kita hari ini. Saya dan keluarga saya di Kuala Lumpur sihat seperti selalu. Namun begitu. Saudari Anne. Kota A famosa. Jalan Kayu Ara. pada masa ini saya sedang sibuk mengikuti kelas tambahan yang dianjurkan oleh sekolah saya terutamanya pada waktu petang iaitu selepas waktu persekolahan. Belanda. Budaya silam adalah cerminan masyarakat kita hari ini kerana budaya menunjukkan bangsa. Justeru. Ajila Binti Ajijul No. Usaha ini turut ditanamkan dalam jiwa kalangan pelajar yang mengambil mata pelajaran sejarah di mana mereka turut menjalankan kajian tentang bangunan-bangunan bersejarah di negara kita. 56100 Kuala Lumpur. Pada masa yang sama. Hal ini bertujuan agar kami dapat mengingati semula isi-isi pelajaran yang telah kami pelajari di samping memperkenalkan kami pada bentuk soalan Sijil Pelajaran yang akan datang. Biasanya saya akan tiba di rumah pada lewat petang. © 2009 Hak Cipta Terpelihara kcloo . Taman Kayu-kayan. Intiharnya.

Bangunan yang saya maksudkan ialah bangunan Sultan Abdul Samad. Pada tahun 2007 sahaja. Hal ini bukan sahaja dari segi keunikannya malah bangunan ini turut memiliki pelbagai nostalgia dan sejarah kepada penduduk di negara saya. bangunan ini telah dibina pada tahun 1893 iaitu semasa Malaysia masih dijajah oleh kuasa British. Walaupun usaha baik pulih ini dilaksanakan namun keaslian bahagian luar bangunan ini tetap dipelihara kerana ciri-ciri keaslian dan ketulinan struktur bangunan ini masih dikekalkan mengikut bentuk asal bangunan ini. © 2009 Hak Cipta Terpelihara kcloo . Sekiranya saudari berkunjung ke Kuala Lumpur. Bangunan ini merupakan sebuah bangunan yang telah diwartakan sebagai warisan kebangsaan. Jika saudari ke Kuala Lumpur. Sahabatku Anne. Saudari Anne. Jabatan Kerja Raya telah menjalankan usaha baik pulih berjumlah RM20 juta. bangunan ini masih tegap berdiri serta menjadi mercu tanda bandar raya Kuala Lumpur. kerajaan juga berusaha untuk membaik pulih struktur bangunan yang telah rosak dengan melaksanakan usaha pemeliharaan dan pemuliharaan. Keindahan seni bina ini telah berjaya menggamit kehadiran pelancong dari dalam dan luar negara. Akhir sekali. jika berkesempatan ke Malaysia jangan ketinggalan untuk singgah ke bangunan ini. Dewan Bandaraya Kuala Lumpur telah meletakkan bangunan ini sebagai bangunan bersejarah yang perlu dipelihara dalam Pelan Pembangunan Bersepadu Kuala Lumpur. Untuk makluman saudari. Turut menampilkan ciri unik di dalam bangunan ini ialah terbentuknya sebuah dataran yang luas di bahagian dalam bangunan ini yang menempatkan hiasan pokok-pokok bunga dengan penjagaan yang kemas dan rapi. Kementerian Pelancongan dan Lembaga Penggalak Pelancongan Malaysia telah menjadikan bangunan ini sebagai pusat kunjungan para pelancong yang melawat ke Malaysia. Bangunan Sultan Abdul samad merupakan sebuah bangunan yang unik dan mempunyai ciri seni bina Islam yang dibawa masuk dari luar negara. Justeru. Memandangkan Bangunan Sultan Abdul Samad sebuah bangunan yang amat berharga dan memiliki nilai kesenian yang tinggi. pelbagai usaha telah dilaksanakan oleh pihak kerajaan Malaysia bagi memelihara bangunan ini supaya terus kekal. tempat letak kereta dan sebagainya. Kedudukannya terletak di pertemuan antara Sungai Kelang dengan Sungai Gombak. Sehingga hari ini. manakala tiga buah kubah separuh bulat yang terdapat di atas bumbung bangunan tersebut bercirikan seni bina istana Taj mahal di India. „lift‟. Sebenarnya tujuan saya menulis bingkisan ini adalah untuk menceritakan bangunan bersejarah yang terdapat di negara saya. bangunan ini menjadi bangunan yang terpelihara dan tidak boleh diganggu gugat. saudari akan dapat melihat bangunan ini tersergam indah di tengah-tengah bandar raya Kuala Lumpur. Antaranya adalah dengan mewartakannya sebagai warisan kebangsaan. Dindingnya pula dihiasi dengan corak dan lakaran yang amat halus buatannya dan sukar ditandingi oleh pereka moden pada hari ini.28 Sahabatku Anne. Keindahan Bangunan Sultan Abdul Samad ini bukan hanya terletak pada ukirannya di bahagian luar sahaja malah bahagian dalam bangunan ini turut dilengkapi dengan seni bina yang amat unik. Bahagian lantai bangunan ini dilengkapi dengan kemasan jubin bermutu tinggi berwarna kemerahan. saudari juga berpeluang melihat tangga berpusing yang menghubungkan tingkat bawah ke bahagian kubah di tingkat atas bangunan itu. Perisytiharan tersebut turut menjadikan Bangunan Sultan Abdul Samad sebagai mercu tanda Kuala Lumpur dan sebagai khazanah lampau yang terus terpelihara. Usaha menaik taraf bangunan ini dilakukan bagi meningkatkan kemudahan asas di bahagian dalam bangunan ini termasuk menyediakan kemudahan keselamatan. Jadi. rugi rasanya jika saudara tidak singgah ke bangunan ini. Pada masa yang sama. Tingkap dan pintunya berbentuk lengkung yang menandakan ciri bangunan di Cordova. ruang pameran. Dengan pewartaan itu.

namun jika kita menghayati sejarah di sebalik bangunan tersebut semula serta © 2009 Hak Cipta Terpelihara kcloo . bolehlah saudari mengambil gambar di kawasan bangunan tersebut atau menjalankan kajian untuk menambah pengetahuan saudari. bangunan bersejarah amat penting untuk generasi kini dan juga generasi yang akan datang kerana dengan kewujudan bangunan bersejarah. Sebenarnya. Walaupun Malaysia telah mencapai kemerdekaan selama 50 tahun. Jumpa lagi pada bingkisan yang akan datang. Mengapakah ada kejadian seperti ini berlaku? Adakah perlu bangunan tersebut diruntuhkan? Tepuk dada tanyalah selera. kesan yang ditinggalkan oleh penjajah kolonial seperti British. Sebagai contohnya. Sekian.Paul. Di samping itu. kita dapat membuktikan bahawa sejarah Malaysia yang telah dibukukan oleh penulis-penulis yang terkenal merupakan sesuatu yang realistik dan bukanlah cerita-cerita dongeng. Saya amat berbesar hati menjemput saudari sekeluarga datang ke negara saya untuk menikmati keindahan bangunan-bangunan bersejarah yang terdapat di negara saya. Masjid Kling. Sahabatmu yang jauh. Belanda dan Portugis masih dapat dilihat dan perlu dijaga dan bukanlah untuk dimusnahkan. Satu daripada kepentingan bangunan bersejarah perlu dikekalkan ialah bangunan bersejarah atau monumen dapat dijadikan sebagai bukti yang kukuh kepada sesuatu era atau peristiwa sejarah yang telah berlaku. mitos atau lagenda. Kota Cornwallis. Gereja Christ. pusat beli-belah dan rumah dibina yang menggunakan ruang yang luas sehingga memakan tanah yang berhektar-hektar. zaman kegemilangan bandar pelabuhan Melaka pada abad ke-15 dan abad ke-16 dapat dirasai dengan wujudnya Pintu Gerbang Porta de Santiago. Akhir kata. terdapat pelbagai kepentingannya kita perlu mengekalkan bangunan bersejarah yang terdapat di negara kita. Sampaikan salam saya kepada keluarga saudari di Belanda. Pulau Pinang dapat mengimbas kembali detik-detik sejarah negara yang pernah suatu masa dahulu dijajah dan juga dapat membuktikan berlakunya penjajahan awal pemerintahan British di Semenanjung Tanah Melayu pada akhir abad ke18. Bangunan Stadhuys dan Gereja St. Banyak kilang perindustrian. Di sini nanti. Antara isu yang hangat yang telah dibincangkan di kedai kopi sehingga sidang di Dewan Parlimen mutakhir ini ialah isu meruntuhkan bangunan bersejarah tetapi perbincangan itu telah membuat keputusan muktamad untuk tidak meruntuhkan bangunan tersebut.29 Sahabatku Anne. usaha meruntuhkan bangunan bersejarah dan monuman negara tidak wajar dilaksanakan.George di Georgetown. terima kasih. Pendapat sesetengah pihak yang mengatakan bahawa bangunan bersejarah perlu diruntuhkan adalah tidak berasas kerana bangunan bersejarah dan monumen lama dapat memberikan teladan dan iktibar kepada masyarakat terutamanya remaja kini yang mempunyai semangat patriotisme yang semakin menipis. Tegasnya. setakat ini dahulu bingkisan yang sempat saya tulis untuk saudari. Monumen. Gereja St. Walau bagaimanapun. Memandangkan masa yang tidak mengizinkan. Jakarta. terdapat juga negara-negara yang telah merobohkan bangunan bersejarah seperti di Surabaya. Walaupun ada antara bangunan bersejarah yang hanya menggambarkan sejarah hitam negara. Selain itu. mengikut Kamus Dewan Bahasa Edisi Keempat bermaksud bangunan yang dibina untuk memperingati seseorang atau peristiwa penting. sambutlah salam manis daripada saya dan keluarga saya di sini. AjilaAjijul **** Kepentingan Memulihara Bangunan Bersejarah Pembangunan di negara kita semakin hari semakin maju dan pesat seiring dengan nama Malaysia yang kini lebih dikenali sebagai negara yang sedang membangun.

bangunan dan monumen lama juga memainkan peranan yang penting dalam pendidikan di negara kita khususnya para pelajar dan penyelidik. Di samping itu. Oleh itu. Secara tuntas. Sesungguhnya. Bath. Bangunan Kelab Di Raja Selangor dan Dataran Merdeka telah dibina bagi kemudahan sosial dan rekreasi khasnya kepada rakyat British dan Eropah yang berkhidmat di Tanah Melayu pada akhir abad ke-19. Oleh itu. seseorang dapat mengetahui bukan sahaja kepentingan Kuala Lumpur dalam era kolonial British tetapi juga kehidupan dan kebudayaan masyarakat penjajah dan tempatan pada ketika itu. yang buruk dijadikan sempadan. Sebagai contohnya. Oleh itu. Hal ini akan membentuk sebuah masyarakat yang sensitif terhadap sebarang perobohan atau pemusnahan bangunan bersejarah. Oleh itu. mana-mana pihak yang merobohkan atau memusnahkan bangunan bersejarah. dengan terdapatnya bangunan dan pancutan air Horse di sekitar Dataran Merdeka dan Masjid Jamek di pertemuan Sungai Gombak dan Klang di Kuala Lumpur. bangunan bersejarah dan monumen sememangnya mempunyai nilai yang tersendiri. Itali. iaitu Encik Steve Harper. Fenomena ini sudah menjadi suatu perkara biasa di beberapa buah negara Eropah seperti di England. Kota A Famosa di Melaka yang merupakan sebuah kubu pertahanan yang kukuh telah dibina oleh Portugis setelah mereka berjaya menakluki Melaka dapat dijadikan iktibar. Bandar-bandar bersejarah seperti York. Di samping itu. Sebagai contohnya. Bangunan dan monumen yang bersejarah merupakan aset yang patut dipelihara dan diwarisi dari satu generasi ke satu generasi. bangunan bersejarah amat penting dalam pembentukan minda generasi muda negara terutamanya ke arah penghayatan warisan dan khazanah negara. bangunan dan monumen ini secara tidak langsung dapat membantu industri pelancongan negara. Bukan itu sahaja. Bangunan ini juga menjadi salah satu faktor dominan pelancong bercuti di negara kita selain menyaksikan Menara Berkembar Petronas.30 mengambil pengajaran daripada peristiwa yang telah berlaku. Pelbagai ilmu yang dapat dipelajari dengan memahami dan mengkaji bangunan dan monumen lama. Perancis. Pemuliharaan dan penghayatan kemaslahatan bangunan bersejarah persis peribahasa. Dengan terdapatnya bangunan bersejarah. dan Belanda. Oxford. pihak kerajaan pula perlulah mewartakan bangunan bersejarah sebagai bangunan yang perlu dikekalkan. galeri seni lukis dan pusat pelancongan. kelemahan kepemimpinan dan juga kelemahan tentera yang mengawal Melaka. Penaklukan ini terjadi kerana terdapatnya masalah perpaduan. generasi baharu akan lebih menghargai dan peka akan perkembangan sejarah negara. yakni “tak kenal maka tak cinta”. Sebagai contohnya. Usaha seperti ini dapat menarik lebih ramai pelancong dari seluruh dunia dan dapat menjadi sumber pendapatan negara. Pancutan air Horse dibina sebagai memperingati seorang inspektor polis negeri Selangor. Negara kita juga mampu menjadi negara yang setaraf dengan negara-negara maju yang lain sekiranya kita tidak mengambil mudah dan mengambil iktibar daripada sejarah negara. mereka perlulah dikenakan tindakan undang-undang. pelancong juga dapat melawat bangunan bersejarah dan melihat monumen-monumen yang terdapat di sekitar bangunan selain menikmati keindahan alam semula jadi negara kita dan artifak-artifak di dalam muzium dan galeri seni lukis. dan Cambridge di England telah berjaya melindungi sebahagian besar daripada bangunan bersejarah mereka dengan baik. dari sudut pelancongan pula. bangunan bersejarah di negara kita sememangnya tidak perlu diruntuhkan kerana yang baik dijadikan teladan. bangunan lama hendaklah diubah suai untuk dijadikan muzium. bangunan bersejarah tidak perlu diruntuhkan sebaliknya dipulihara dan diubah suai. maka kita dapat terus mara ke hadapan tanpa mengulangi kesilapan yang telah dilakukan oleh masyarakat terdahulu. Begitu juga halnya dengan kepentingan pancutan air Horse yang telah dibina di persimpangan Jalan Raja dan Jalan Raja Laut pada tahun 1897. © 2009 Hak Cipta Terpelihara kcloo . bangunan bersejarah dan monumen dapat menarik pelancong baik pelancong tempatan mahupun pelancong dari luar negara untuk melawat ke negara kita. Oleh hal yang demikian.

Hal ini telah membuktikan bahawa barangan tempatan lebih murah jika dibandingkan dengan barangan import. sektor industri di negara kita perlulah disokong sepenuhnya agar dapat dinaik taraf dan memenuhi kehendak pasaran. Jika keadaan ini dapat kita elakkan. Untuk menggapai visi kudsi Wawasan 2020 yang diwara-warakan oleh bekas Perdana Menteri. dan Proton Perdana. Bukankah kereta-kereta ini setanding dan setaraf dengan kereta-kereta import? Menurut laporan yang dibuat oleh Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri . Malaysia telah menjejakkan kaki ke satu ambang yang rancak sekali. kadar inflasi semakin meningkat. pendekatan yang terbaik untuk memerangi permasalahan ini adalah dengan membeli barangan keluaran tempatan. Kerajaan telah melancarkan kempen “Belilah Barangan Buatan Malaysia” sejak awal tahun 1988. manakala barangan yang mahal pasti berkualiti tinggi.31 Ucapan . “Zaman beralih. Malaysia telah mengalami pelbagai anjakan paradigma. Hal ini telah membelenggu rakyat dalam negara tetangga sebelah sini. Saya seorang pegawai dari Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih kerana diberikan peluang keemasan ini untuk menyampaikan ucapan sempena jualan mega yang dilancarkan baru-baru ini. Untuk menyesuaikan diri dalam mata dunia dan memenuhi kehendak pengguna tempatan amnya. sudah pasti dana utama negara akan meningkat seterusnya dan membendung masalah inflasi. siapakah lagi membeli barangan buatan Malaysia? Saya akan cuba menghuraikan kepentingan membeli barangan tempatan kepada tuan-tuan dan puan-puan. kita akan dapat mengelakkan pengaliran mata wang ke luar negara. mengapakah kita masih membayar lebih untuk barangan import yang sama kualitinya sedangkan negara kita juga mempunyai barangan lebih berkualiti berbanding barangan import? Tepuk dada tanyalah selera. Mahathir. selepas tamat penjajahan asing selama 446 tahun yang telah lama menghantui rakyat. Hal ini berlaku demikian kerana melalui langkah ini. Usahlah kita memandang jenamanya yang menuntut nilai yang tinggi sedangkan negara kita mempunyai kenderaan yang sama kualitinya. tujuannya adalah untuk membuka mata rakyat pro-Barat tentang kualiti barangan tempatan. malah di negara kita. Hal ini telah memungkinkan pengeluaran barangan buatan Malaysia menjadi lebih berkualiti dan setaraf dengan barangan import. Lihatlah kereta-kereta nasional berjenama Proton seperti Proton Saga. Dewasa ini. Perkara yang ingin saya kongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan pada pagi ini ialah kepentingan membeli barangan buatan Malaysia Para hadirin. Jikalau bukan kita yang sebagai warganegara Malaysia menyokong barangan buatan Malaysia. faktor perdana yang menyumbang masyarakat lebih gemar mengagung-agungkan barangan import ialah mereka beranggapan bahawa barangan import lebbih berkualiti. dan seterusnya tuan-tuan dan puan-puan. para peniaga. kerajaan juga telah membuka kawasan perindustrian dalam pelbagai lapangan. Lantaran itu. Sesetengah tempat menghadapi masalah kekurangan bahan makanan. Oleh itu. Apakah langkah yang paling proaktif untuk menangani masalah inflasi ini? Pada pandangan saya. kita dapat menjimat pembelajaran ketika kita membeli barangan tempatan. Saya di sini boleh memberitahu kalian bahawa tanggapan mereka adalah salah sama sekali kerana mereka sering menganggap bahawa barangan yang harganya lebih murah biasanya tidak berkualiti. © 2009 Hak Cipta Terpelihara kcloo . Hadirin dan hadirat yang budiman.“Kemaslahatan membeli barangan buatan tempatan” Selamat pagi dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Tuan Pengerusi Majlis. Proton Waja. Tun Dr. musim bertukar”. Usahlah kita bersusah payah membazirkan wang membeli kenderaan import. Asia Tenggara sedang dilanda iklim kegawatan ekonomi yang gawat.

New Straits Time. Sebagai contohnya. Akhir kalam. Salah satu peranan akhbar adalah sebagai alat penyebaran maklumat dan berita. akhbar-akhbar ini memainkan peranan penting di Negara kita iaitu Malaysia. kita dapat membuktikan bahawa rakyat Malaysia merupakan bangsa yang berdikari tanpa memerlukan bantuan dari negara atas angin. Hal ini terjadi demikian kerana banyak perkara yang beleh diperoleh daripada akhbar. Selain itu akhbar juga berperanan sebagai saluran penyiaran hiburan. Persis pepatah Melayu berbunyi “hujan emas di negeri orang. Begitulah juga dengan berita-berita sensasi seperti kejatuhan harga saham telah dijadikan berita utama dalam akhbar-akhbar. Sesungguhnya. Rakyat haruslah menjangka sehabis tangan dalam usaha melancarkan pembangunan negara seperti yang dikatakan dalam tema kebangsaan tahun 2008 “Perpaduan teras kejayaan”. saya menyeru agar hadirin dan hadirat menyokong kempen “Belilan Barangan Buatan Malaysia” ini demi kebaikan negara dan warga keseluruhannya. Peranan akhbar yang berikutnya adalah sebagai sumber pendidikan. Hal ini berlaku demikian kerana akhbar-akhbar di Malaysia menyediakan ruangan khas untuk pembaca menambahkan ilmu pengetahuan. Naskhah sisipan seperti “SKOR”. Penilaian Menengah Rendah(PMR). Akbar juga berperanan sebagai alat untuk meluaskan ilmu pengetahuaan. Selain itu. Jika sikap ego ini tidak kita kikiskan. Oleh itu. Dengan membeli barangan tempatan. Justifikasinya. lebih baik di negeri sendiri”. negara kita telah berjaya menghasilkan enjin kenderaan yang berkuasa tinggi untuk perlumbaan Formula Satu (F1) dan pasaran kenderaan antarabangsa. sedikit sebanyak kita dapat membantu anak bangsa kita sendiri dan membuktikan bahawa rakyat Malaysia mampu berdiri di atas kaki sendiri. Penyebaran maklumat ini amat penting kepada pembaca di negara kita kerana sekurang-kurangnya kita mengetahui apa-apa yang telah berlaku sama ada di luar negara atau dalam negara. Sementara itu. amalan membeli barangan buatan Malaysia seyogia ada dalam jiwa masyarakat kerana amalan ini banyak mendatangkan faedah kepada rakyat tempatan. Malaysia Boleh! Sekian. Begitulah juga di Malaysia. hujan batu di negeri sendiri. terima kasih. Penilaian Sekolah Rendah (UPSR) meningkatkan © 2009 Hak Cipta Terpelihara kcloo . kita dapat memberikan impak positif dan menjadi teladan kepada negara-negara lain. ada sekolah yang menggunakan akhbar sebagai sumber untuk menjayakan Akhbar Dalam Dajah(ADD). Program ADD ini banyak membantu pelajar atau murid-murid sekolah meningkatkan pengetahuaan bahasa dan kemahiran penulisan. negara kita akan runtuh. kejayaan ini telah menunjukkan bahawa negara kita mampu mengeluarkan produk bertaraf dunia sejajar dengan wawasan negara. Sebagaimana kita sedia maklum. Berita Harian.”MINDA” dan”DIDIK” banyak membantu calon Sijil Pelajaran Malaysia (SPM). akhbar Berita Harian menyediakan ruangan seperti ruangan resensi buku. Sejak akhir-akhir ini. The Star. Sebagai contohnya. Tahukah kita bahawa akhbar ini dapat dijadikan wadah untuk menyebarkan maklumat tentang perkara yang berlaku di negara kita dan negara luar? Sebagai contoh. dan kini terdapat pelbagai jenis akhbar seperti Utusan Malaysia. akhbar juga berperanan sebagai sumber pendidikan terutamanya kepada pelajar-pelajar ataupun murid-murid sekolah. Selain dapat berbelanja secara berhemah. PERANAN AKHBAR Sejarah penebitan akhbar telah bermula pada Zaman Renaissance lagi iaitu selepas terhasilnya mesin cetak. kegawatan ekonomi global yang pada mulanya bermula di Amerika Syarikat telah disiarkan dalam akhbar. Program Galakan Membaca di sesetengah sekolah menggunakan akhbar sebagai sumber petikan. tidak hairanlah jika berita-berita atau gosip-gosip tentang artis menjadi daya tarikan di samping memberikan hiburan kepada pembaca. Dalam hal ini kebanyakan akhbar di Malaysia mempunyai ruangan khas untuk tujuan memberikan hiburan kepada pembacanya. Oleh itu. sudut bicara agama dan sudut sastera dan budaya untuk menambahkan ilmu pengetahuan pembacanya. Sin Chew Ji Poh dan Tamil Nessan.32 Tuan-tuan dan puan-puan.

33 kemahiran mereka dalam menghadapi peperiksaan awam. Pengerusi : Kita sudah jelas mengenai isu rasuah. Punca utama ialah pengaruh rakan. Apabila melihat rakan sekerja menerima rasuah dan menikmati pelbagai kemewahan hidup tanpa dikenakan sebarang tindakan. Amalan rasuah ini melibatkan semua lapisan masyarakat sama ada dalam sektor awam ataupun swasta. Saudara C : Menurut Perdana menteri. seseorang itu akan terpengaruh untuk menerima rasuah. Tuntasnya. Selain itu . Berdasarkan laman web suruhanjaya pencegahan rasuah Malaysia (SPRM). Seterusnya saya mempersilakan ahli panel pertama kita. kereta. Pengerusi : Terima kasih saudara C. masalah ini semakin serius. Guru-guru dan rakan sekelas. Pengerusi : Mungkin saudara C ingin menambah pendapat mengenai punca rasuah? Saudara C : Pengerusi. Sekarang apakah pendapat ahli panel kita mengenai punca rasuah? Saudara B : Saudara pengerusi. Saudara B : Assalamualaikum dan terima kasih saudara pengerusi. Undang-undang di Negara kita pula lemah menyebabkan ramai orang tidak takut atas hukuman yang dikenakan. Tanpa berfikir panjang. dan rumah. dan bentuk hiburan seperti wanita. saya bersetuju dengan pendapat saudara B. Tajuk forum pada pagi ini ialah "masalah rasuah di Negara malaysia". Hukuman yang ringan ini dikatakan menjadi motivasi kepada pihak-pihak tertentu untuk mengambil risiko melakukan rasuah kerana golongan penerima duit kopi ini sedar bahawa mereka masih mampu menikmati hasil rasuah yang diterima oleh mereka itu setelah keluar dari penjara. Tekanan di tempat kerja ini mampu mengganggu perasaan. melancong ke luar negeri dan sebahagainya. apatah lagi jika pegawai atasan juga turut terlibat. Pada pagi ini kita bersyukur kerana berpeluang membincangkan satu lagi masalah sosial yang saya kira semakin kronik jika tiada usaha langkah yang drastik diambil untuk menanganinya. Lagipun. tindakan mahkamah mengenakan hukuman yang dianggap ringan kepada pesalah-pesalah rasuah berbanding dengan jumlah rasuah yang diambil oleh mereka telah memberikan satu pandangan negatif terhadap keupayaan sistem kehakiman kita untuk menangani isu ini. dan terbilang. Antara jenis sokongan pula adalah dalam bentuk material seperti wang. Tanpa melengahkan masa. Apakah pandangan saudara B berhubung dengan langkah-langkah mengatasinya? © 2009 Hak Cipta Terpelihara kcloo . Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi menyifatkan amalan rasuah sebagai barah dan jika dibiarkan akan menyebabkan sesebuah kerajaan runtuh dan sekali gus menjatuhkan imej Negara di mata antarabangsa. Izinkan saya mencelah sedikit. gemilang. saya berharap kita semua boleh berganding bahu untuk mencegah rasuah dan jangan menbiarkannya berakar umbi dalam sanubari rakyat Malaysia. **** Rasuah Pengerusi Forum : Assalamualaikum dan salam sejahtera. Di samping itu. iaitu di sebelah kiri saya ialah saudara B dan dibelah kanan pula ialah saudara C. izinkan saya memperkenalkan ahli-ahli panel. Namum begitu. seseorang itu akan mudah terpengaruh dan turut mengamalkan rasuah kerana ingin cepat menikmati kemewahan hidup di dunia yang fana ini. akhbar-akhbar di Malaysia memainkan peranan penting dalam membantu kerajaan melahirkan modal insan cemerlang. iaitu saudara B memberi definisi rasuah dan ciri-cirinya. rasuah merupakan suatu perbuatan yang melibatkan pemberian dan penerimaan wang atau barangan tertentu dengan niat untuk mengelakkan tindakan diambil atau mendapat keistimewaan. kerajaan perlu mengawal akhbar-akhbar di negara ini agar tidak salah menggunakan kebebasan berakhbar sehingga menghuruharakan negara kita yang aman dan sejahtera. Contohnya.

Mereka juga harus mendapat perlindungan daripada pihak berkuasa. dan saya kira kita sudah berada pada penghujung forum. Kerenah birokrasi juga hendaklah dikurangkan ataupun dihapuskan bagi mewujudkan perkhidmatan yang lebih cekap dan berkesan. tumpuan terhadap bidang pertanian mampu mengurangkan pengaliran wang ke luar negara dan sekali gus mengelakkan defisit pada imbangan perdagangan luar negara. Walau bagaimanapun. Sebagai rumusannya. Langkah ini amat tepat memandangkan negara kita mengimport bahan makanan yang terlalui banyak seperti gula. Hal ini pernah diutarakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ketika berucap di Parlimen baru-baru ini. keadaan ekonomi dunia yang tidak menentu pada permulaan awal alaf baharu ini. Dendaan yang lebih berat dan hukuman penjara diperuntukkan dalam Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) 2009 yang baru diluluskan di Parlimen baru-baru ini mampu menakutkan gologan berkenaan. Kuasa yang lebih untuk bertindak terhadap orang ramai yang enggan bekerjasama den pihak SPRM juga boleh mengubah sikap orang rami yang selama ini enggan bekerjasama. Namun. Namun. Perkhidmatan kaunter telah pun diperkenalkan di kesemua pejabat kerajaan untuk mengelakkan sebarang amalan memberi dan menerima "wang kopi". Pemberi maklumat juga perlu diberi ganjaran yang lumayan.34 Saudara B : Kerajaan perlu memgubah sikap kakitangan awam dan swata agar lebih amanah dan bertanggungjawab. Mahathir Mohamad perlu dihayati oleh semua kakitangan awam dan swasta. Hasil getah. izinkan saya merakamkan ucapan terima kasih yang setinggi-tinggi kepada ahli-ahli panel. Pengerusi : Terima kasih saudara B. mengembalikan semula kepentingan bidang pertanian di negara kita. apakan daya masa tidak mengizinkan kita berbicara dengan lebih lanjut. Tun Dr. Pengerusi : Terima kasih saudara C. kemajuan arus pembangunan negara yang lebih menjurus kepada sektor perindustrian telah menenggelamkan bidang pertanian sedikit demi sedikit terutamanya dalam dekad terakhir abad kedua puluh. kerajaan perlu menguatkuasakan undang-undang agar masyarakat sedar betapa bahaya dan seriusnya masalah rasuah jika tidak dibanteras dan dibendung untuk keselamatan Negara. terima kasih. kelapa sawit. Oleh itu. Sekian. beras. Kesungguhan kerajaan bawah pimpinan Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi dalam memajukan bidang pertanian dapat dilihat melalui peruntukan pembangunan yang sangat banyak untuk memajukan bidang ini kita saksikan dalam belanjawan tahun 2005. Pihak mahkamah juga disarankan agar mengenakan hukuman maksimum. saudara C ada sesuatu yang hendak diucapkan. **** Kepentingan Sektor Pertanian Sektor pertanian pernah menjadi tunjang kekuatan ekonomi negara pada suatu ketika dahulu. padi dan seumpamanya juga pernah menjadi penyumbang terbesar pendapatan negara dan mewujudkan banyak peluang pekerjaan untuk rakyat di negara ini. Slogan “Bersih. Di samping itu. Saudara C: Selain itu. Nampaknya. © 2009 Hak Cipta Terpelihara kcloo . buah-buahan dan sebagainya sedangkan kita mampu menghasilkan sendiri bahan makanan tersebut. Cekap dan Amanah” yang diperkenalkan oleh mantan Perdana Menteri. saya kira masalah rasuah di Negara kita merupakan masalah yang serius dan perlu ditangani segera. Silakan. saya menyeru agar semua pihak dapat menbantu kerajaan menangani masalah ini. Oleh itu. Peralihan pucuk pimpinan negara pada akhir tahun 2003 mungkin dapat dilihat sebagai permulaan terhadap kebangkitan semula sektor pertanian di negara ini dari zaman suramnya kira-kira dua dekad yang lalu.

Dari satu sudut yang lain pula. Sebaliknya. negara kita Malaysia mempunyai tanah-tanih yang subur. Kesimpulannya. Bak kata peribahasa Melayu. ukur baju di badan sendiri. Rakyat Malaysia pertu berfikiran terbuka dan positif terhadap potensi sektor ini. yang buruk jadikan sempadan. Dalam masa yang sama.kita boleh menggunakan buruh-buruh asing yang bekerja di sektor perkilangan. Kata orang tua-tua. penumpuan terhadap sektor pertanian berupaya mengelakkan pergantungan negara pada bekalan bahan makanan dari luar negara. Jika kekurangan buruh dijadikan alasan. keadaan dunia yang kucar-kacir akibat peperangan yang sering tercetus mewajarkan kita menumpukan perhatian untuk membangunkan sektor pertanian secara lebih serius. Malah sektor perikanan di negara kita khususnya perikanan laut dalam juga berpotensi untuk dimajukan sebagai sumber ekonomi yang baharu. yang baik jadikan teladan. bermakna kita telah mensia-siakan anugerah Allah ke atas bumi kita. Dengan cara ini. jika kita menumpukan pengeluaran negara kita dalam menghasilkan produk pertanian. perkhidmatan dan sebagainya untuk bekerja di sektor pertanian. kita telah melihat kegagalan banyak syarikat yang berasaskan industri dan perkilangan di negara ini untuk bersaing di peringkat antarabangsa. Petroleum dan gas asli dijangka akan habis menjelang tahun 2050 jika telaga yang baharu tidak ditemukan. Satu lagi alasan yang mewajarkan negara kita memberi tumpuan semula kepada sektor pertanian ialah bahan-bahan mineral yang ada di negara kita sudah semakin berkurangan. gula dan bijirin yang lain sesuai ditanam di negara ini. © 2009 Hak Cipta Terpelihara kcloo . Kebanyakan bahan makanan asas seperti beras. saya berpendapat bahawa sektor pertanian mempunyai asas yang kukuh dan potensi yang baik serta prospek yang cerah untuk dimajukan. persaingannya di peringkat antarabangsa tidak sehebat persaingan dalam sektor perindustrian terutamanya sektor yang berasaskan teknologi maklumat. Jika kelebihan ini tidak dimanfaatkan. kita bukan sahaja dapat menggunakan khidmat buruh yang murah bahkan dapat mengelakkan buruh-buruh asing ini daripada merampas peluang pekerjaan yang sepatutnya diberikan kepada rakyat tempatan. Hai ini berlaku demikian kerana kadar pertumbuhan pesat penduduk di negara ini yang sudah pasti akan memerlukan jumlah makanan yang lebih besar. Kita juga wajar menjadikan kejayaan negara-negara maju khususnya Jepun yang telah berjaya menguasai sektor perindustrian tetapi dalam masa yang sama terus membangunkan bidang pertanian untuk kesejahteraan hidup rakyatnya. Sementelahan. bebas daripada bencana alam atau keadaan huru-hara yang boleh memusnahkan sebarang kegiatan ekonomi.35 Selain dapat mengukuhkan imbangan perdagangan negara. Bijih timah dan bijih besi pula sudah tinggal sisa-sisanya sahaja sedangkan bahan-bahan ini amat penting untuk menggerakkan sektor perindustrian dan pembinaan. Pada hemat saya. kerajaan kita mempunyai pelbagai agensi yang dapat membantu meningkatkan kemajuan sektor pertanian seperti Lembaga Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia (MARDI) dan agensi yang lain yang telah membuktikan keberkesanan peranan mereka. Kita harus menggunakan segala kepakaran yang ada untuk memajukan bidang ini demi kestabilan ekonomi negara.

Metro. bak cendawan tumbuh selepas hujan. Sehubungan dengan itu. kerajaan telah mengumumkan bahawa minyak petrol akan dinaikkan lagi jika kerajaan tidak mampu menanggung subsidi harga petrol. beban ibu bapa juga akan dipertingkatkan kerana sesetengah pelajar menaiki bas ke sekolah atau menghadiri kelas tuisyen. terdapat pelbagai jenis pengangkutan awam disediakan oleh pihak kerajaan yang berjiwa rakyat untuk penduduk di Malaysia bagi mengelakkan berlakunya masalah kesesakan lalu lintas seperti teksi. Natijahnya. Jumlah kenaikan harga minyak sebanyak beberapa kali ini telah meningkatkan beban hidup masyarakat.36 Kesesakan lalu lintas merupakan satu masalah yang belum dapat diatasi di kota besar seperti Kuala Lumpur walaupun sistem pengangkutan awam di negara ini semakin hari semakin canggih. pelajar yang menaiki bas untuk balik ke rumah atau yang ingin menghadiri kelas tambahan terpaksa menunggu lama untuk mendapatkan bas. Hal ini juga disebabkan oleh hanya beberapa bas syarikat yang ditubuhkan seperti Transnasional. beberapa punca yang menyebabkan kesesakan lalu lintas tetap berlaku saban waktu dalam perjalanan walakin pengangkutan awam disediakan. bilangan bas dan teksi yang tidak cukup juga merupakan satu sebab yang sukar dinafikan. tambang yang mahal juga menjadi salah satu faktor kesesakan lalu lintas berlaku. senario kesesakan lalu lintas di nusa kita masih tidak pernah mencapai titik noktah selama ini. Penataran ini menyebabkan penumpang terpaksa menanggung lagi kos kehidupan yang lebih tinggi. penubuhan syarikat pengangkutan awam di negara kita kian banyak. kesesakan lalu lintas berlaku kerana kesibukan ibu bapa membawa anak-anak mereka balik ke rumah atau menghadiri kelas tuisyen. Fenomena ini berlaku kerana golongan muda pada zaman ini tidak mahu membazir © 2009 Hak Cipta Terpelihara kcloo . malangnya. bas awam tidak menjadi pilihan utama penumpang dari suatu destinasi ke suatu destinasi yang berdekatan atau sebaliknya. Waktu rehat mereka merupakan waktu rehat warga kantor dan waktu pelajar pulang dari sekolah. Walaupun pelbagai jenis pengangkutan disediakan. sistem pengangkutan awam di nusa kita makin hari makin maju dan giat dipertingkatkan oleh pihak kerajaan. Natijahnya. Hal ini demikian kerana kenaikan harga minyak yang disebabkan peningkatan permintaan dalam pasaran dunia dan kejatuhan nilai Dolar Amerika telah menjejaskan taraf hidup dalam kalangan masyarakat. Selain itu. [ 100 markah ] Dalam mengharungi arus globalisasi pada masa ini. Hal ini demikian kerana pihak berkenaan tidak memahami keadaan sebenar secara mendalam. Sebagai contoh. waktu pemandu akan berehat bermula pada pukul satu tengah hari hingga pada pukul dua petang. Tambahan pula. Masalah ini haruslah dititikberatkan oleh semua pihak dan bersama-samalah kita berganding bahu menyelesaikan masalah ini dengan secepat mungkin. Sebagai contohnya. Nescaya. Secara ringkasnya. Sistem Aliran Ringan (LRT). Fenomena ini berubah menjadi lebih kronik dan membimbangkan semua pihak terutamanya pada waktu puncak. Dengan itu. Memang yang tidak dapat dinafikan. Komuter dan sebagainya. Tidaklah menghairankan jika peruntukan belanjawan kerajaan dikatakan kurang untuk kemudahan awam kerana kerajaan lebih mengutamakan pembangunan fizikal negara berbanding dengan meningkatkan kebajikan masyarakat. Huraikan sebab-sebab berlakunya kesesakan lalu lintas yang berkaitan dengan sistem pengangkutan awam. kesesakan lalu lintas terus berlaku. Jadual perjalanan yang tidak sistematik merupakan punca utama menyebabkan kesesakan lalu lintas berlaku. baru-baru ini. Oleh sebab terpaksa menanggung kos tambang yang tinggi. Haruslah kita menerima hakikat bahawa jadual perjalanan yang tidak sistematik disebabkan kelemahan pihak pengurusan jadual perjalanan. masyarakat sanggup berkereta sendiri supaya dapat mengurangkan kos perbelanjaan bulanan. Monorel Kuala Lumpur. bas. Intrakota dan sebagainya. mereka menyediakan jadual berdasarkan waktu mereka. Oleh itu. Hal yang tidak dapat dinafikan ialah kesesakan dan pengangkutan awam adalah simbiosis.

Misalnya. Daripada membiarkan masalah ini kronik. Pengguna terpaksa menukar stesen dari satu stesen ke suatu stesen. pelbagai langkah yang efisien dan praktikal harus diambil dengan serta merta. Senario ini membuktikan bahawa pengangkutan awam yang disediakan tidak memberi kemudahan secara langsung kepada pengguna. mereka rela memandu sendiri. Impak daripada hal ini menyebabkan kesesakan lalu lintas kian hari kian serius. kesesakan lalu lintas di nusa kita terus berlaku dan tidak pernah diselesaikan. masalah kesesakan lalu lintas terus membengkak dalam arus pembangunan negara. busuk. Cheras dan sebagainya. Hal ini demikian kerana terdapat segelintir pemandu teksi dan bas yang biadab terhadap penumpang.37 masa dengan setakat untuk menunggu ketibaan bas ke suatu tempat Mereka berpendapat bahawa “masa itu emas”. pemandu bas tidak menghormati penumpang dengan memarahi mereka mahupun warga tua hanya kerana mereka membawa makanan ke dalam bas. © 2009 Hak Cipta Terpelihara kcloo . Secara tuntas. Ampang. Namun begitu. Pembinaan stesen Komuter di kawasan yang jauh malam di dalam hutan menyebabkan pengguna berasa sukar untuk mendapatkan tempat meletak kenderaan di stesen Komuter. kerajaan haruslah sensitif terhadap isu-isu kesesakan dan mengambil tindakan dengan bijak menggunakan peruntukan supaya lalu lintas dilancarkan semula. Hal ini juga menyebabkan pengguna tidak yakin akan perkhidmatan pengangkutan awam. kebanyakan bas berada dalam keadaan yang kotor. pengguna lebih rela menggunakan kenderaan sendiri. walaupun negara kita canggih dalam bidang sains dan teknologi. pengguna berasa tidak puas hati terhadap pemandu bas. Impaknya. Damansara. Untuk menjimatkan masa dan wang untuk bertukar stesen dari satu stesen. kelewatan menguruskan urusan yang penting. Di samping itu. tertekan loceng di destinasi yang salah dan sebagainya. Pengangkutan awam tidak menjadi pilihan utama generasi kini merupakan perkara yang lumrah. Pembinaan stesen di lokasi yang tidak strategik juga satu punca yang sukar dinafikan. panas. Satu lagi punca berlakunya kesesakan lalu lintas ialah perkhidmatan yang kurang berkualiti dan kurang efisien. Oleh itu. Petaling Jaya. Hal ini telah membebankan rakyat dari pelbagai segi seperti masa dibazirkan pada waktu kesesakan. Oleh hal yang demikian. pengguna juga sukar mendapat pengangkutan perantara dari stesen Komuter ke destinasi yang hendak dituju. Habis. Hal ini disebabkan kawasan pembinaan stesen Komuter amat jauh dari pusat bandar utama seperti Shah Alam. pengguna terpaksa memiliki kenderaan sendiri. Oleh hal yang. Justifikasinya. senario kesesakan lalu lintas tidak dapat berjaya dibendung selama ini khasnya di bandar-bandar utama pada waktu bekerja. Walau bagaimanapun. pelbagai jenis pengangkutan awam giat dipertingkatkan oleh pihak kerajaan. dan kurang selesa.

Namun. kais petang makan petang. industri ini berpotensi tinggi untuk dimajukan dan dijangka akan memberi banyak sumbangan dalam ekonomi negara. sektor perindustrian diberikan tumpuan yang sepenuhmya untuk menjana ekonomi negara. industri desa haruslah bekerjasama dengan badan kerajaan bagai aur dengan tebing bagi menghidupkan industri desa ini. © 2009 Hak Cipta Terpelihara kcloo . di situ ada jalannya. berdiri sama tinggi dengan negara-negara lain. [ 100 markah ] Pada alaf baharu ini. Kebanyakan penduduk di luar bandar tidak mempunyai pekerjaan yang tetap dan ada dalam kalangan mereka terpaksa bekerja dari siang malam semata-mata untuk menyara keluarga mereka. Di samping itu.38 Industri desa sememangnya tidak boleh dipinggirkan kerana mempunyai potensi yang begitu besar dan penghasilannya juga dapat membantu dalam meningkatkan ekonomi penduduk dan negara ini. Kehidupan mereka di kawasan pedalaman diibaratkan kais pagi makan pagi. Ulaskan pernyataan tersebut dan jelaskan cara-cara memajukan industri desa. industri ini harus diuruskan oleh anak-anak kampung yang berpendidikan supaya mereka berpeluang berbakti kepada tempat kelahiran mereka tanpa perlunya berpindah ke bandar untuk mencari nafkah hidup. konsep jualan hasil industri desa melalui orang tengah harus digantikan dengan konsep jualan langsung kerana kebanyakan sikap orang tengah diibaratkan enau di dalam belukar melapaskan pucuk masing-masing. maka peluang pekerjaan akan bertambah dan seterusnya taraf kehidupan penduduk desa dapat ditingkatkan kerana di mana ada gula. Sebaik-baiknya. Mereka mengaut keuntungan yang banyak dengan menjual hasil industri desa dengan harga yang tinggi kepada pengusaha-pengusaha di bandar. Memang tidak dapat disangkal bahawa industri desa merupakan salah satu industri yang berperanan penting di Malaysia. kebanyakan pihak tidak sedar bahawa industri desa yang juga mampu meningkatkan ekonomi negara semakin dipinggirkan. Oleh hal yang demikian. Industri ini dijangka akan mendatangkan pulangan yang lumayan dalam masa lima tahun jika kerajaan sanggup peruntukan yang lebih besar kepada industri ini. Industri desa merupakan wadah bagi menghasilkan kerja tangan yang dibuat oleh penduduk desa yang masih menggunakan teknik tradisional yang diwarisi sejak zaman nenek moyang mereka. Selain itu. Sebenarnya. Oleh itu. di situ ada semut. Masyarakat kita juga harus mengiktiraf industri desa sebagai satu industri yang mampu memberi sumbangan dalam pembangunan negara. tak lapuk dek hujan juga dapat membantu dalam usaha menarik pelancong asing berkunjung ke negara kita. pihak kerajaan berperanan penting dalam usaha menggalakkan generasi muda masa ini untuk menceburi industri desa supaya industri ini dapat berkembang ke seluruh pelosok dunia dan Malaysia mampu duduk sama rendah. Peribahasa Melayu ada mengatakan bahawa di mana ada kemahuan. indusri desa yang kaya dengan budaya Malaysia yang tak lekang dek panas. Pihak kerajaan harus sentiasa memberi sokongan dan bantuan kewangan bagi merealisasikan industri desa sebagai penggerak perkembangan dan pertumbuhan ekonomi yang mantap. Industri desa di negara kita sememangnya dapat dimajukan jika pihak kerajaan dan pihak yang terlibat mengambil inisiatif untuk mengusahakannya. Jika industri desa ini dimajukan. Industri ini harus diberikan nafas baharu melalui suntikan teknologi moden untuk meningkatkan produktiviti supaya industri ini mampu menembusi pasaran dunia sekali gus meningkatkan pendapatan negara kita. Mereka hidup dalam keadaan yang serba kekurangan dan ada kalanya mereka hanya mengisi perut dengan ubi kayu.

JIka usaha memajukan industri desa dilakukan secara sistematik mengikuti prosedurprosedur yang disediakan. Konklusinya. hasil-hasil industri desa dapat dibekalkan kepada pembeli ataupun para pengusaha secara berterusan. pihak yang terbabit harus sentiasa memastikan bahawa penduduk di kawasan luar bandar diberikan bantuan dan kemudahan yang secukupnya untuk meningkatkan hasil industri desa. Oleh itu. Dengan ini. Negara kita haruslah bertukar-tukar pendapat dengan negara yang maju dalam industri desa dan mendapat khidmat nasihat daripada golongan profesional dalam bidang ini untuk meningkatkan produktiviti industri luar bandar di negara kita. Bukan itu sahaja. Industri desa hendaklah ditransformasi kepada pelbagai perusahaan daripada berbentuk tradisional kepada jenis penghasilan produk yang lebih kreatif dan inovatif untuk menarik hati dan mengagumkan para pembeli. Kita tidak boleh bergantung sepenuhnya pada pihak kerajaan untuk menghidupkan industri desa kerana bertepuk sebelah tangan tidak akan berbunyi. pihak kerajaan haruslah bekerjasama dengan sektor swasta untuk memaksimumkan hasil pengeluaran industri desa. Penggunaan mesin juga dapat mempercepat proses pengeluaran produk dan meningkatkan kuantiti barangan industri desa yang dihasilkan. industri desa sememangnya dapat memberi nafas baharu kepada masyarakat luar bandar dan seterusnya meningkatkan pendapatan per kapita negara. Para pengusaha industri ini juga harus melakukan anjakan paradigma selaras dengan keadaan semasa supaya industri desa di negara kita dapat dimajukan ke tahap yang maksimum dan mampu mengharumkan nama Malaysia di arena antarabangsa.kita harus pandai mengambil yang jernih dan buang yang keruh dengan menjadikan kejayaan negara-negara lain dalam industri desa sebagai rujukan untuk menjayakan industri ini di negara kita sendiri. Selain itu. Mesin yang lebih canggih harus dibekalkan kepada pengusaha industri desa supaya produk industri desa seperti kraf tangan yang dihasilkan lebih berkualiti. para pengusaha perlulah menimba ilmu pengetahuan serta kemahiran dari negara-negara jiran. seperti Indonesia dan Thailand yang banyak menghasilkan produk tempatan yang berkualiti. Malaysia Boleh! © 2009 Hak Cipta Terpelihara kcloo . Kedua-dua pihak ini haruslah berganding bahu untuk memperkenalkan produk tradisional secara komersial kepada dunia luar. maka suatu hari nanti industri desa akan mendahului segala industri yang bertaraf antarabangsa. Bekalan produk yang bermutu tinggi sememangnya akan mendapat sambutan yang baik daripada para pembeli di negara kita mahupun pembeli dari negara asing.39 Dalam usaha memajukan industri desa.

Sikap sesetengah ibu bapa yang hanya sibuk mengejar harta kekayaan perlulah dikikis sama sekali. Antara penyakit sosial yang dimaksudkan ialah gejala vandalisme. ibu bapa perlulah meluangkan masa untuk membekalkan ajaran agama kepada anak-anak mereka sejak kecil lagi kerana melentur buluh biarlah dari rebungnya. Ibu bapa perlu menganggap anak-anak sebagai kurniaan Tuhan yang tidak ternilai dan mendidik anak-anak dengan penuh kasih sayang dan kesabaran. Ibu bapa bolehlah membawa remaja makan angin di destinasi-destinasi yang menarik di negara kita. Oleh itu.40 Peranan Ibu Bapa Dalam Mengurangkan Gejala Sosial Oleh: Loh Suk Hwa Dalam meniti arus kemodenan ini. Sebagai contoh. ibu bapa perlulah menghadirkan diri dalam sebarang pertemuan antara ibu bapa dan guru. Dengan ini. ibu bapa perlu mengambil inisiatif untuk menghubungi pihak sekolah untuk mengetahui masalah-masalah yang dihadapi oleh anak-anak mereka. Sememangnya. ibu bapa perlu mampu mengimbangi kepentingan keluarga dan kerjaya mereka kerana anak-anak mereka amat memerlukan kasih sayang ayah dan ibu. ibu bapalah yang mencorakkannya. Sejak akhir-akhir ini. Program ini menekankan kepentingan rumah diibaratkan sebagai syurga untuk memastikan keutuhan institusi keluarga. Bukan itu sahaja. pihak ibu bapa perlulah bertanggungjawab terhadap kebajikan anak-anak mereka dengan mengikuti perkembangan anak-anak mereka di sekolah. Keutuhan institusi kekeluargaan begitu penting dalam usaha menangani gejala sosial sehingga institusi ini diibaratkan seperti cerucuk di dalam sesebuah bangunan yang kukuh. guru dan ibu bapa akan dapat bermuafakat dan bekerjasama untuk membantu remaja yang bermasalah dengan mencari jalan penyelesaian yang terbaik. berita mengenai golongan remaja yang terjebak dalam gejala sosial kerap terpampang menerusi dada akhbar. Sebenarnya. Mereka tidak sedar bahawa nilai kebendaan dan materialistik yang ada pada diri mereka akan menyebabkan mereka terlalu sibuk dengan kerja mereka sehingga mengabaikan anakanak mereka. pelbagai penyakit sosial yang mampu meranapkan peradaban bangsa dan negara melanda golongan remaja. pada hujung minggu. Ibu bapa perlu memastikan bahawa nasihat yang diberikan oleh mereka kepada anak-anak mereka tidaklah bagai mencurahkan air ke daun keladi. institusi kekeluargaan begitu penting dalam usaha menangani gejala sosial sehingga kempen “Rumahku Syurgaku” diadakan secara besar-besaran. golongan ibu bapa wajarlah mencurahkan kasih sayang kepada anak-anak mereka dan mengasuh anak-anak bagai menatang minyak yang penuh. Malah. Hadis ada menyatakan bahawa anak-anak diibaratkan seperti kain putih. Sebagai contohnya. Isu ini menjadi suatu isu yang hangat diperkatakan dan sering menjadi buah mulut orang ramai. Contohnya. Golongan remaja perlulah dibekalkan dengan didikan agama dan moral yang sempurna. Dari semasa ke semasa. buli dan ponteng. ibu bapa perlulah meluangkan masa mereka untuk melakukan aktiviti-aktiviti riadah bersama-sama anak-anak mereka. ibu bapa perlulah menyahut cabaran bagimenghalang golongan remaja daripada terjebak dalam gejala sosial. Mereka juga harus memastikan anak-anak mereka mendapat ajaran agama yang sempurna. Setiap penyakit pasti © 2009 Hak Cipta Terpelihara kcloo . Ibu bapa perlulah menekankan kepentingan ajaran agama terhadap pembentukan mental remaja kerana didikan agama dan moral dapat menjamin keimanan remaja agar dapat membezakan antara perkara yang baik dengan yang buruk dan seterusnya mendorong remaja mengawal tingkah laku mereka. Tanggapan sesetengah ibu bapa bahawa tanggungjawab mereka tidak lebih daripada menyekolahkan dan menyediakan makan minum anak-anak tidak benar sama sekali. pihak sekolah. Didikan agama yang dibekalkan kepada remaja dapat memastikan bahawa anak-anak mereka mempunyai benteng pertahanan diri yang kukuh untuk menolak ajakan rakan-rakan untuk melibatkan diri dalam apa-apa tindakan yang mampu memburukkan imej diri dan merosakkan nama baik sesebuah keluarga.

Secara tidak langsung. Ibu bapa memainkan peranan untuk menjaga kepentingan anak-anak mereka dengan meletakkan kepentingan anak-anak mereka dan meletakkan kepentingan anak-anak mereka melebihi harta benda dan wang ringgit. Masalah remaja perlu dikesan sebelum terlambat kerana mencegah itu lebih baik daripada mengubati. ibu bapa yang mempunyai tabiat buruk seperti merokok perlulah bertaubat dan berhenti merokok kerana anakanak mereka berkemungkinan besar akan terpengaruh dan seterusnya merokok. Ibu bapa sememangnya perlu memastikan segala tingkah laku dan pertuturan mereka kerana segala perlakuan mereka akan diperhatikan oleh anak-anak mereka. impian negara untuk melahirkan golongan yang berminda kelas pertama akan dapat direalisasikan. gejala sosial yang menjadi duri dalam daging perlu dihapuskan sehingga akar umbinya kerana pemuda harapan bangsa.41 ada penawarnya. Malah. Ibu bapa perlulah mengatasi apa-apa kelemahan yang ada pada diri mereka agar perbuatan mereka tidak akan menyebabkan anak-anak mereka terdedah kepada amalan yang kurang sihat. Contohnya. Kesimpulannya. Mereka harus dibimbing agar akan menjadi modal insan yang berintegriti dan berwawasan. Dengan ini. Marilah kita sama-sama mengekang diri daripada terjerumus dalam kancah sosial yang mampu meranapkan harapan bangsa dan negara. Ibu bapa tidak harus bersikap seperti ketam menyuruh anaknya berjalan betul. segala tingkah laku ibu bapa akan ditiru oleh anak-anak mereka. Ibu bapa perlulah mengambil langkah-langkah yang drastik dan berkesan bagi memastikan golongan remaja tidak akan ditulari sebarang penyakit sosial kerana remajalah yang akan mencorakkan negara pada masa hadapan. ibu bapa haruslah menjadi teladan kepada anak-anak mereka kerana bagaimana acuan. Bukan itu sahaja. begitulah kuihnya. golongan remaja tidak akan terpengaruh dengan tabiat buruk ibu bapa mereka dan seterusnya tidak akan melakukan gejala sosial yang mampu menghancurkan masa depan mereka. pemudi tiang negara. © 2009 Hak Cipta Terpelihara kcloo .

iaitu semasa negara kita dijajah oleh pihak British. Oleh itu. Pengeksportan bahan mentah seperti kelapa sawit dan getah ke negara-negara asing telah meningkatkan status negara kita di arena antarabangsa dan kita sudah berupaya duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi dengan negara lain. getah.Teknologi baharu dan kaedah pertanian moden bolehlah diperkenalkan untuk meningkatkan hasil pertanian. Walaupun sektor ini telah diabaikan suatu ketika dahulu. Penoreh getah pada zaman ini juga diiktiraf sebagai individu yang mampu menjana ekonomi negara dan tidak lagi dipandang rendah oleh masyarakat. Hal ini demikian kerana kebanyakan petani hari ini masih menggunakan kaedah pertanian tradisional tradisional yang dianggap tidak berkesan lagi.42 Kegiatan Pertanian Di Malaysia Malaysia merupakan sebuah negara pertanian sejak dulu lagi. kaedah dan teknologi pertanian yang moden dari luar negara. daun-daun dan sabut kelapa sawit boleh dijadikan baja yang boleh digunakan dalam sektor pertanian dan digunakan secara meluas oleh para petani dan pekebun. negara kita mampu mengharungi kegawatan ekonomi tanpa sebarang bantuan daripada International Monetary Fountation (IMF). © 2009 Hak Cipta Terpelihara kcloo . Ladang kelapa sawit boleh dilihat di merata-rata tempat di seluruh Malaysia kerana penanaman kelapa sawit giat dijalankan dan sektor ini telah membuka banyak peluang kerja kepada masyarakat kawasan pedalaman kerana ada gula ada semut. Misalnya. penggunaan kaedah “tabur terus” dari Australia telah meningkatkan hasil pengeluaran padi sebanyak dua kali ganda. kaedah pertanian moden bukan sahaja dapat menjimatkan masa. Pokok getah mengeluarkan susu getah dan getah keping yang dikatakan amat berguna dalam sektor pembuatan tayar. Sehubungan dengan itu. Hal ini demikian kerana kelapa sawit boleh digunakan untuk menghasilkan minyak kelapa sawit dan pelbagai barangan yang berguna. malahan meningkatkan produktiviti sektor pertanian lagi. langkah-langkah yang lebih efektif dan proaktif harus diambil untuk memajukan lagi sektor pertanian di negara kita. sistem pengairan yang moden harus dibina agar sektor pertanian dapat berkembang pesat. Oleh itu. Sebagaimana yang kita tahu.Tuntasnya. Pihak British telah memperkenalkan pelbagai kaedah untuk meningkatkan pengeluaran getah. Memang tidak dapat dinafikan bahawa kelapa sawit banyak memanfaatkan kita dan merupakan salah satu punca pendapatan negara kita yang terpenting. Contohnya. Kini. seperti New Zealand dan Australia harus dibawa masuk. Negara kita merupakan pengeluar utama pelbagai jenis hasil pertanian seperti kelapa sawit. Oleh hal yang demikian. kebanyakan tanah di Malaysia digunakan untuk menanam kelapa sawit. Kelapa sawit juga merupakan eksport utama Malaysia ke negara-negara asing seperti Amerika Syarikat dan Kanada. Malah. beras dan sebagainya. kelapa sawit merupakan tanaman yang paling menguntungkan negara kita. namun banyak pihak yang berpendapat bahawa industri ini masih berpotensi untuk dimajukan lagi. Selain itu.Rancangan Perairan Muda di Kedah telah membolehkan penanaman padi dijalankan dua kali setahun. Penanaman getah di Malaysia juga wujud sejak berdekad-dekad yang lalu. Melalui sektor pertanian. kasut and sarung tangan getah. para penoreh getah juga diberikan gaji yang tinggi kerana getah merupakan bahan yang tidak ternilai harganya dalam zaman modenisasi ini. getah merupakan salah satu tanaman yang diusahakan secara meluas di seluruh Malaysia. Sektor pertanian di Malaysia menduduki tangga ketiga sebagai penyumbang kepada pendapatan dan kemajuan ekonomi negara. Walaupun kerajaan telah mencurahkan banyak usaha dalam sektor pertanian negara dan kesan positifnya amat ketara. namun kegawatan ekonomi yang melanda negara kita pada tahun 1997 telah menyedarkan kerajaan bahawa sektor pertanian masih penting dan merupakan sektor penyelamat negara kita.

kajian dan pembangunan (R&D) harus dijalankan sejajar dengan penggunaan kaedah pertanian moden untuk meningkatkan hasil dalam industri pertanian negara kita. Selain kelemahan penguatkuasaan. Oleh hal yang demikian. kelemahan penguatkuasaan undang-undang merupakan faktor utama yang menjadi pemangkin gejala merokok dalam kalangan remaja. Kajian juga mendapati remaja dan golongan muda-mudi merupakan penonton tertinggi siaran media. kita berharap agar PORIM dapat menghasilkan benih yang lebih bermutu untuk meningkatkan produktiviti kelapa sawit di Malaysia. Mengikut kajian yang dijalankan. Remaja memang mudah mempelajari apa-apa sahaja tontonan mereka.43 Di samping itu. kadar perokok remaja semakin merebak bak cendawan tumbuh selepas hujan. Remaja yang umur baru setahun jagung. Malaysia Boleh! **** Remaja kini suka merokok di mana-mana sahaja dan pada bila-bila masa sahaja. remaja menjadi tidak takut waima tidak gentar untuk melakukan kesalahan seperti merokok di tempat-tempat awam. iaitu “Tenera” yang dapat menghasilkan minyak yang lebih banyak. Penyelidikan haruslah dijalankan dari semasa ke semasa untuk menghasilkan benih yang cepat matang dan lebih bermutu. Lama-kelamaan. iklan rokok dan poster konsert yang ditaja oleh pihak pekilang rokok mudah meresap dalam jiwa remaja yang mendahagakan keseronokan. pihak kerajaan dan Kementerian Pertanian dan Industri Asas harus bekerjasama bagai aur dengan tebing dan menggembleng tenaga untuk memajukan sektor pertanian di negara kita kerana di mana ada kemahuan. fenomena merokok dalam kalangan remaja bagai bisul menjadi nanah yang sukar diubati lagi. pengaruh media massa yang bebas menyiarkan iklan juga merupakan penyumbang kepada masalah merokok dalam kalangan remaja. Kita juga boleh saling bertukar pendapat dengan negara-negara luar dalam usaha memperbanyak hasil pertanian di negara kita. Malaysia akan menjadi nadi pertanian global yang disegani dan disanjungi tinggi oleh setiap negara di seantero dunia. mereka mengalami perubahan dari segi fizikal dan mental.gemilang dan terbilang! Satu hari nanti. [ 100 markah ] Remaja merupakan golongan yang berusia antara 13 hingga 21 tahun. Antara agensi yang memainkan peranan yang penting dalam usaha ini termasuklah MARDI dan PORIM. © 2009 Hak Cipta Terpelihara kcloo . Intihanya. Saya berpendapat bahawa banyak faktor yang menyebabkan gejala merokok terus merebak dalam kalangan remaja. Malaysia haruslah pandai mengambil yang jernih dan buang yang keruh dengan menjadikan kejayaan institut penyelidikan pertanian luar negara sebagai rujukan supaya industri pertanian kita dapat berkembang maju di persada dunia. Sektor pertanian sememangnya banyakn mendatangkan kebaikan kepada masyarakat mahupun negara kita. Hal ini berlaku kerana pihak berwajib dikatakan tidak serius melaksanakan undang-undang yang digubal.Dengan ini Malaysia berupaya menjadi sebuah negara yang cemerlang. Oleh sebab pihak berkuasa bersikap melepaskan batuk di tangga. negara kita berpotensi besar dalam sektor pertanian dan aktiviti pertanian perlu diketengahkan supaya setaraf dengan sektor perindustrian negara. Oleh hal yang demikian. Oleh itu. Realitinya. remaja pada masa ini semakin berani merokok di manamana sahaja tanpa segan silu. di situ ada jalannya. Tamsilnya. Oleh itu. Dalam usia yang muda dan mencabar ini. Perubahan demi perubahan ini menyebabkan ada dalam kalangan remaja yang terpengaruh untuk berjinak-jinak dengan tabiat merokok. Institut Penyelidikan Minyak Kelapa sawit Malaysia (PORIM) telah berjaya menghasilkan benih kelapa sawit yang bermutu. Oleh sebab itu. darah baru setampuk pinang sudah pasti mudah terpengaruh dengan ledakan iklan daripada media massa. kebanyakan remaja memberanikan diri membeli dan memegang rokok kerana pengaruh media massa. Huraikan faktor-faktor gejala ini terus berlaku.

nescaya dapat meningkatkan tahap kesihatan diri dengan menjauhi tabiat merokok. Selepas terjebak dan ketagihan rokok. Penggubalan akta keselamatan mestilah diubahsuai mengikut keperluan semasa. Anak-anak yang belum berfikiran matang pula menyalahgunakan wang tersebut tanpa kawalan ibu bapa. langkah ini dapat memberi pedoman kepada pengguna jalan raya agar lebih bermoral dan beretika semasa memandu. Remaja haruslah bangun daripada kesalahan yang dibuat oleh mereka kerana sesal dahulu pendapatan. Jika kita berkesedaran dan berfikiran matang. tetapi bau malang boleh dielakkan. Hal ini tidak mustahil kerana hubungan antara kawan yang rapat bagai isi dengan kuku sedikit sebanyak merangsang kepercayaan remaja terhadap kata-kata kawan mereka. remaja tidak dapat mengelakkan diri daripada tabiat buruk ini lagi. Oleh hal yang demikian. Oleh hal yang demikian.44 Di samping itu. Walau bagaimanapun. Ibu bapa yang kurang memberi kasih sayang dan tidak prihatin akan perubahan sikap anakanak juga merupakan faktor remaja merokok. © 2009 Hak Cipta Terpelihara kcloo . Kerajaan mestilah membuat anjakan paradigma dalam sistem pelaksanaan undang-undang keselamatan di jalan raya. Saya berpendapat bahawa langkah-langkah drastik dan proaktif mestilah diambil oleh pihak berwajib untuk mengurangkan jumlah kemalangan jalan raya yang banyak meragut nyawa. Jikalau pihak kerajaan menaikkan kadar denda dan saman. Jika dipandang enteng. Hal ini demikian kerana ibu bapa pada zaman berteknologi ini terlalu sibuk mengejar kebendaan dan kemewahan sehingga mengabaikan tanggungjawab keibubapaan mereka. sesal kemudian tidak berguna. jaringan lebuh raya dan lingkaran jalan raya di nusa tercinta ini sentiasa dititikberatkan oleh pihak kerajaan. Hal ini menyebabkan remaja dapat membeli rokok dengan mudah kerana harganya masih murah. hendak seribu daya. Mereka sanggup mengabaikan kasih sayang dengan memberi wang kepada anak-anak mereka sebagai gantian kasih sayang. Oleh sebab menjadi pak turut kawan. nyawa modal insan negara bagai telur di hujung tanduk. semua pihak haruslah bersikap bagai aur dengan tebing untuk bekerjasama membanteras gejala merokok dalam kalangan anak-anak. Malang tidak berbau. kawan merupakan insan yang paling istimewa dan memainkan peranan yang penting dalam pergaulan remaja. Malaysia dikatakan memiliki kualiti jalan raya yang paling baik di rantau ini sebaliknya mencatatkan kadar kemalangan yang paling tinggi. 500+ patah perkataan. terutamanya kepada golongan yang bermaharajalela di jalan raya. terutamanya kerajaan dapat mempergiat kempen antimerokok agar remaja dapat menjauhi gejala merokok yang mampu membawa maut dalam jangka masa panjang. **** Langkah yang patut diambil oleh pihak berkuasa untuk mengatasi kadar kemalangan jalan raya Dalam kesibukan negara mencapai status lima bintang dalam era pembangunan dan pembinaan negara. saya berpendapat bahawa gejala merokok sebenarnya dapat diatasi sehingga akar umbi. Penguatkuasaan undang-undang seyogianya diiringi ketegasan melaksanakannya. sama-sama membeli rokok lalu merasai asap rokok tanpa menyedari kebahayaan rokok. ada antara remaja yang cuba merokok selepas dicabar atau diajak oleh kawan-kawan. penjagaan kesihatan diri ialah tanggungjawab sendiri. majoriti mereka sama-sama ponteng sekolah. Saya berharap pihak berkenaan. Secara tuntas. Namun begitu. Denda dalam lingkungan RM150 hingga RM300 tidak pernah meninggalkan bekas. Pihak berkuasa seperti polis trafik tidak boleh bertolak ansur waima berkompromi dalam menegakkan undang-undang. tak hendak seribu dalih. Sikap ibu bapa ini bagai enau di dalam belukar. melepaskan pucuk masing-masing.

Sejak kecil. Keselamatan di jalan raya dapat memastikan kita selamat berada di bumi bertuah ini untuk meneruskan kehidupan yang lebih bermakna demi keluarga. Sementara itu. ibu bapa mula menjauhkan diri mereka dengan rotan. Sesiapa yang terlibat dalam tragedi kemalangan di jalan raya mestilah ditarik lesen pemanduannya. Dengan pendekatan yang positif ini. imej negara di persada dunia dapat dipertingkatkan demi kemajuan pelbagai bidang yang diharap-harapkan. Dengan langkah ini. pelaksanaan undang-undang yang bersesuaian dengan keperluan rakyat dan negara mestilah dilakukan dengan baik. jiwa selamat. Oleh itu. Sebagai penutup wacana. Daripada perspektif orang tua-tua. Sebagaimana kita sedia maklum. Saya berharap pihak kerajaan akan memegang prinsip genggam bara api. Malangnya. Saya berharap pihak berkenaan dapat membuat pengubahsuaian terhadap silibus ujian pemanduan. Jika dibandingkan antara ibu bapa dahulu kala dengan ibu bapa zaman globalisasi ini. masalah sosial dan kadar jenayah bagai bisul menjadi nanah dalam masyarakat pada zaman yang penuh dengan cabaran. kita dibesarkan bagai menatang minyak yang penuh oleh orang tua kita. sistem merit yang dijalankan oleh pihak Jabatan Pengangkutan Jalan (JPJ) mestilah dipautkan dengan sistem Polis Diraja Malaysia (PDRM) agar kedua-dua agensi kerajaan ini berganding bahu bagai aur dengan tebing untuk melaksanakan hukuman terhadap pesalah laku lalu lintas yang membelakangkan nyawa insan lain. sudah sampai masanya pihak PJP mengambil langkah proaktif untuk samasama menjadikan pemandu Malaysia lebih berkualiti. Jika dikaji dari sudut pemilikan lesen memandu. Saya berpendapat bahawa ibu bapa memainkan peranan penting dalam pembentukan disiplin anak-anak. berat lagi bahu yang memikulnya. kita harus sedar bahawa nyawa manusia tidak boleh dijual beli seperti di pasar raya. Setiap belaian kasih dan sayang yang diberikan kepada kita penuh dengan harapan masa depan. Pemandu dan pengguna jalan raya sama-sama mendapat manfaat jika semua pihak bersepakat dalam ciri-ciri keselamatan di jalan raya. Bincangkan. Oleh sebab itu. Kelonggaran undang-undang yang dicemari gejala rasuah dan konsep “lesen terbang” menyebabkan pemandu “melayangkan” nyawa insan tidak berdoa sekali gus meranapkan harapan ibu bapa mangsa. biar jadi arang dalam usaha menjadikan laluan trafik di Malaysia bebas daripada kemalangan. Hal ini demikian kerana pandu cermat. dan negara. bangsa. Berat mata memandang. proses pemilikan lesen memandu bagai makan ais batu campur. asalkan selamat”. Kementerian Dalam Negeri umpamanya mestilah diberi kuasa dan mandat untuk melaksanakan tugas. **** Peranan ibu bapa dalam pembentukan disiplin anak-anak amat penting dalam membentuk masyarakat yang cemerlang. kita tidak dapat menikmati kehidupan yang lebih bermakna. Saya berijtihad bahawa keselamatan jalan raya ialah tanggungjawab semua pihak. setiap sebatan dan hukuman yang diterima dapat memberi tamparan insaf kepada diri anak-anak yang melakukan © 2009 Hak Cipta Terpelihara kcloo . rakyat yang berjaya memiliki lesen memandu setelah melalui proses kompleks dan sukar pasti lebih menghargai lesen yang berjaya dimiliki oleh mereka.45 Selain itu. Sejak beberapa dasawarsa. Rakyat haruslah diinsafkan dengan prinsip “biar lambat. kita dapat mengetahui bahawa anak-anak dulu lebih kerap dipukul. anak-anak bagaikan kain putih yang suci lagi kudus yang perlu diwarnakan oleh ibu bapa yang membesarkannya. gemilang dan terbilang. Tanpa kemajuan. Sebagai anak yang menjadi harapan ibu bapa. kita harus sedar bahawa segala perbuatan positif dan negatif akan mencerminkan imej keluarga. Rakyat merupakan penggerak kemajuan negara. rakyat Malaysia amat “bertuah” kerana sistem yang diguna pakai di sini masih longgar dan mudah. Sejak kempen antidera diperluas.

Dengan pendidikan yang diterima. Langkah ini penting agar akal anak-anak yang waras dapat dibentuk untuk membuat keputusan yang baik supaya tidak menyesal atas perbuatan diri kerana sesal dahulu pendapatan. Kebobrokan sikap anak-anak mestilah dikekang daripada menjadi duri dalam daging masyarakat kerana nusa tercinta ini memerlukan tenaga mereka untuk menggapai impian Wawasan 2020.46 kesalahan. ibu bapa berperanan penting mempamerkan disiplin yang tinggi di depan anak-anak. Pendidikan formal yang efektif dapat menjadi tulang belakang pendirian teguh anak-anak dalam mendisiplinkan diri agar tidak melakukan perbuatan yang menconteng arang di muka ibu bapa. Masalahnya kini. begitulah kuihnya. Dengan pendisiplinan yang kukuh dan ketegasan yang bertempat. yakni daripada komitmen ibu bapa amat berkesan. Anak-anak yang berdisiplin dapat meyakinkan ibu bapa dengan kejayaan akademik dan kokurikulum sekali gus menjadi warga yang cemerlang. Selain ketegasan dan pendisiplinan. nescaya anak-anak tidak akan mempunyai masa yang terluang untuk melakukan perkara yang membelakangkan undang-undang. Di samping itu. sesal kemudian tidak berguna. ibu bapa bagai enau di dalam belukar. gemilang. Anak-anak perlu diterangkan kesannya jika mereka merokok atau akibat daripada perbuatan ketidakjujuran mereka. ibu bapa mestilah menjauhi sikap ketam yang mengajar anaknya berjalan betul tetapi diri sendiri berjalan senget. Sebagai contoh. Dengan saluran yang betul dan tepat. Namun. anak-anak dapat didisiplinkan dan dibentuk menjadi modal insan yang berketerampilan dan berkewibawaan. Tamsilannya. Dengan peraturan sekolah yang efektif dan jadual pelajaran yang ketat. yakni mendidik anak-anak dengan ajaran agama dan moral. Mengikut Doktor Fazilah Kamsar. Ajaran agama dan moral merupakan elemen yang maslahat dalam memperkukuh keimanan diri anak-anak demi mengekang hati dan perasaan yang ingin melanggar tatasusila. ibu bapa mestilah menunjukkan teladan yang baik kepada anak-anak mereka. Oleh hal yang demikian. melepaskan pucuk masing-masing kerana sibuk mengejar kebendaan dan kedudukan dalam masyarakat. Langkah ini amat penting agar anak-anak dapat dimatangkan dari segi psikologi sekali gus pencorakan disiplin diri mereka terbentuk secara semula jadi. anak-anak akan menjadi berdisiplin jika kita menerangkan sebab dan akibatnya jika dia membuat kesalahan. ibu bapa haruslah menerangkan kepentingan menjaga moral dan tingkah laku yang murni demi mengukuhkan sahsiah diri. Oleh hal yang demikian. Mereka alpa dengan tanggungjawab keibubapaan yang asas. Kesimpulannya. dan terbilang. Oleh sebab bagaimana acuan. © 2009 Hak Cipta Terpelihara kcloo . saya berharap ibu bapa menginsafi tanggungjawab mereka dalam pembentukan disiplin anak-anak agar tidak menyesal selepas anak-anak terjerumus dalam kancah kebejatan sosial. saya percaya bahawa ibu bapa perlu tegas dan mendisiplinkan anak-anak sejak kecil kerana melentur buluh biarlah dari rebungnya. pencorakan disiplin anak-anak dari rumah. pendidikan formal perlu disalurkan oleh ibu bapa demi mematangkan fikiran anak-anak. ibu bapa haruslah membuang sampah di tong sampah dan menjaga kelakuan diri di khalayak ramai agar dicontohi oleh anak-anak mereka. Ibu bapa harus menyedari hakikat bahawa masa depan anak-anak juga ditentukan oleh ajaran dan teguran membina daripada mereka. Hal ini demikian kerana nasihat yang bernas daripada ibu bapa lebih berkesan daripada jeritan marah yang membuang masa dan tenaga. Hal ini demikian kerana anak-anak dikawal ketat dari segi peraturan sekolah. Anakanak yang mencontohi sikap positif ibu bapa pasti tidak akan membuat perkara yang menyalahi peraturan. pakar motivasi yang terbilang. akal dan perasaan ingin memberontak dalam kalangan anak dapat diatasi. anak-anak akan berfikir dua kali sebelum melakukan kesalahan.

Krismas. menyediakan hidangan untuk kenduri-kendara. Pertubuhan Khairat Kematian. kemesraan akan terjalin bukan sahaja antara ibu dengan bapa. majlis rumah terbuka mampu mendekatkan ahli masyarakat untuk bertemu muka dan berkenalan dengan lebih erat lagi. apakah langkah-langkah yang harus diambil supaya semangat kejiranan dalam kalangan penduduk dapat ditingkatkan. Dewasa ini. Seterusnya. Aktiviti seperti ini hendaklah diadakan di padang bola sepak. Jadi. Bukan itu sahaja. hubungan yang erat sesama jiran dapat dibentuk yang secara tidak langsung akan menimbulkan perasaan ingin membantu antara satu dengan yang lain seperti yang terungkap dalam peribahasa Melayu ke bukit sama didaki. Tahun Baharu Cina. jiran dapat berkumpul dan bekerjasama sambil berbincang tentang aktiviti yang akan dilakukan. atau padang sekolah yang berhampiran. jiran dapat bertanya khabar dan bercerita tentang pengalaman dengan lebih dekat. Sebagai contoh. © 2009 Hak Cipta Terpelihara kcloo . Amalan ini dapat membentuk ikatan silaturahim dan memperkukuh semangat kejiranan dalam kalangan jiran setempat. Selain itu. Deepavali. dan sebagainya. mereka akan dapat berkenal-kenalan antara satu dengan yang lain yang sekali gus membolehkan seseorang itu mengenal hati budi jiran mereka dengan lebih dekat. Apabila berkumpul dan berbincang. Melalui cara ini. Jiran ialah orang yang tinggal di sekeliling rumah kita. kita perlulah mengukuhkan semangat kejiranan supaya kita sentiasa bersatu hati dalam melakukan sesuatu perkara. Semasa aktiviti ini diadakan. Hal ini dapat digambarkan melalui pepatah Melayu yang mengatakan bahawa “tak kenal maka tak cinta”. Persatuan atau pertubuhan ini hendaklah melibatkan semua penduduk sebagai ahli. malah anak-anak juga. Pepatah Melayu ada mengatakan bahawa "Jiran sepakat membawa berkat". banyak pertubuhan sukarela ditubuhkan dalam masyarakat seperti Pertubuhan Rukun Tetangga. terompah gajah. aktiviti yang boleh diadakan secara bergotong-royong ialah membersihkan kawasan taman. dan sebagainya. Langkah primer yang harus diambil ialah mengadakan aktiviti gotong-royong. taman rekreasi. Sebagai contoh. dan sebagainya majlis-majlis rumah terbuka hendaklah dijadikan acara tahunan. semua ahli dalam masyarakat berpeluang untuk berkumpul dan berbincang sambil menikmati juadah yang disediakan oleh tuan rumah. Apabila aktiviti Hari Keluarga diadakan. di hadapan. Hal ini dapat kita lihat dalam peribahasa Melayu. Pada pendapat anda. kita juga hendaklah mengadakan majlis-majlis rumah terbuka semasa sesuatu sambutan perayaan. masyarakat setempat secara bergilir-gilir mengawasi keselamatan taman untuk mengelakkan kejadiankejadian yang tidak diingini berlaku. langkah-langkah yang wajar hendaklah diambil untuk memupuk semangat kejiranan dalam kalangan penduduk setempat. melalui Pertubuhan Rukun Tetangga. semasa perayaan Hari Raya Aidilfitri. Melalui aktiviti gotong-royong. dan juga di belakang rumah kita. Jika kita tinggal di dalam satu taman atau di sebuah kampung yang sama. Sebagai contoh. iaitu ibarat aur dengan tebing yang mementingkan semangat sandar-menyandar atau saling membantu dalam kehidupan. dan sebagainya. gelanggang bola tampar. melalui aktiviti ini. Tegasnya. kita dapat menjalinkan dan meningkatkan hubungan sesama jiran. Jadi. Jiran sangat penting kerana merekalah yang akan menjadi sahabat kita dan orang yang akan membantu kita apabila kita menghadapi kesusahan nanti.47 Semangat kejiranan dalam kalangan rakyat di negara kita semakin longgar. ke lurah sama dituruni. Penduduk setempat mestilah membentuk satu persatuan yang mempunyai satu sistem organisasi yang teratur. kita juga hendaklah mengadakan aktiviti Hari Keluarga untuk memupuk semangat kejiranan dalam kalangan masyarakat setempat. mereka akan dikenali sebagai jiran tetangga kita. Jawatankuasa Keselamatan dan Kemajuan Kampung. melalui majlis rumah terbuka ini. Oleh itu. Di samping itu. iaitu di sebelah. Melalui acara rumah terbuka. kita juga harus menggalakkan rakyat supaya melibatkan diri dalam aktiviti sosial seperti persatuan atau pertubuhan. memasukkan air ke dalam botol. semua ahli keluarga jiran akan turut serta untuk melibatkan diri dalam aktiviti seperti berkayak.

bercerai kita roboh”. kita mestilah menyemarakkan budaya kunjung-mengunjung dalam kalangan rakyat sebagai langkah untuk memupuk dan mengekalkan semangat kejiranan. Bandar Kinrara. semangat kejiranan akan luntur dan seterusnya akan menjejaskan perpaduan negara. Ada pepatah yang mengatakan bahawa “bersatu kita teguh. Saya cuma ingin membantu saudari kerana saudarilah satu-satunya kawan rapat saya. harmoni dan sejahtera. 7. Oleh itu. dengan meningkatkan semangat kejiranan. K=Kebaikan 2. kita digalakkan menziarahi jiran kita. Dalam era globalisasi ini. dapat merehatkan minda. kegiatan kokurikulum juga dapat memberikan markah F=Surat Kiriman Tidak kokurikulum kepada Rasmi/khusus kita. Fatin yang kini berada di Rawang dengan iringan doa semoga berada dalam keadaan sihat sejahtera. Walaupun pepatah Melayu ada mengatakan bahawa berat mata memandang berat lagi bahu memikulnya. 6 Mac 2007 (AF) Menemui sahabatku. Kesimpulannya. iaitu Suhailla bahawa saudari sering ponteng kegiatan kokurikulum. keadaan saya dan keluarga di sini sihat walafiat. 47100 Puchong. kita mestilah sentiasa berusaha untuk memastikan semangat kejiranan sentiasa terpelihara supaya negara kita sentiasa aman.48 Seterusnya. kita akan mengetahui masalah dan kesusahan yang dialami oleh jiran kita. dalam setiap masa. kita mestilah berpegang pada prinsip cubit paha kiri. kita perlu memupuk semangat kejiranan dalam kalangan penduduk setempat. kita akan dapat merasai segala kesusahan dan keperitan yang dialami oleh jiran kita. Jadi. sikap mementingkan diri sendiri dan sikap tidak mempedulikan orang lain semakin menebal seperti yang terkandung dalam pepatah Melayu “bagai enau dalam belukar melepaskan pucuk masing-masing”.memberikan ribuan pengalaman dan ilmu. Selangor Darul Ehsan. kita perlu berkunjung ke hospital jika kita mendapat berita bahawa jiran kita dimasukkan ke hospital kerana menghidap sesuatu penyakit atau kemalangan. (AF) Saya sebenarnya tidaklah mahu menjaga tepi kain orang kerana itu bukan sifat saya. (AF) Biarlah saya berterus terang sahaja kepada saudari. (AR) © 2009 Hak Cipta Terpelihara kcloo . Jawapan: Strategi Isi: T=Kegiatan Kokurikulum 1. Sebagai contoh. perpaduan akan bertambah utuh dan teguh. Jadi. (AR) Baru-baru ini. sekurang-kurangnya kita dapat meringankan penderitaan yang dialami oleh jiran kita itu. Jika hal ini dibiarkan. Maksudnya ialah jika kita mempunyai semangat kejiranan yang tinggi. Karya Munsyi Dewan **** Rakan anda sering ponteng kegiatan kokurikulum. Saudari. Melalui aktiviti ini. paha kanan terasa juga. Dalam hidup bermasyarakat. mengajar kita menjadi seorang yang cekal dan tabah dalam mengharungi pelbagai cabaran dan dugaan 4. Tulis sepucuk surat kepada rakan anda tersebut untuk menasihatinya supaya menyertai kegiatan tersebut. (AF) Apa khabar saudari dan keluarga di sana? (AF) Alhamdulillah. melalui lawatan kita itu. saya mendengar khabar daripada sahabat kita. Jalan BK5/8. 3. namun sebagai jiran.

(A Kmn) Sekiranya saudari sudah bulat hati untuk tidak menghadiri kegiatan ini. kegiatan kokurikulum dapat membentuk kita supaya menjadi lebih cekal dan sabar menghadapi cabaran yang mendatang. Namun. (AH) Kegiatan ini juga memberikan pelbagai cabaran yang memerlukan kita berani dan sabar menghadapinya. (AP) saudari haruslah menyertai kegiatan kokurikulum untuk mendapat markah yang baik dalam kegiatan ini. (AH) Setiap aktiviti yang dijalankan memberi kita pengalaman baharu dan berbeza. (AF Apabila saudari menyertainya nanti. Di samping itu. negeri atau negara. (AH) Bukankah saudari mahu diterima masuk ke universiti? Oleh itu. (AF) Sebelum saya mengakhiri coretan saya ini. (AJ Kegiatan kokurikulum juga dapat merehatkan minda. iaitu sesal dahulu pendapatan. (AC) Sebagai contohnya. jika saudari dapat memastikan kehadiran dalam setiap aktiviti yang dijalankan. (AP) Tegasnya. (AC) Sebagai contohnya. (AH) Dalam aktiviti kokurikulum. (AC) Sebagai contohnya. (AC) Sebagai contohnya. maka saudari telah mengalami satu kerugian yang besar dalam hidup saudari. (AH) Jika keputusan akademik seseorang murid itu cemerlang tetapi pelibatannya dalam kegiatan kokurikulum kurang baik. saudari akan memperoleh 50 markah. kegiatan kokurikulum menambahkan pengalaman dan ilmu dalam diri kita. Saudari. markah kokurikulum sangat penting kerana diambil kira untuk permohonan ke universiti. (A Hrpn) Saya juga tidak sanggup melihat saudari menghadapi masalah pada masa depan. (A Cdgn) Sebelum saudari terlambat atau tersalah membuat keputusan. kegiatan kokurikulum dapat merehatkan otak setelah lebih daripada lima jam kita menggunakan minda kita untuk belajar.49 Adakah khabar yang saya terima itu benar? (AR) Jikalau benar. beriadah. (A Hrpn) Saya juga tidak sanggup sesuatu yang akan berlaku itu akan menjadi seperti nasi sudah menjadi bubur. bermain permainan yang ringkas tetapi menyeronokkan dan sebagainya. (AP) Tegasnya. © 2009 Hak Cipta Terpelihara kcloo . (AH) Hal ini demikian kerana. Kelab Rekreasi mempunyai pelbagai aktiviti seperti berbasikal. sesal kemudian tiada gunanya. (AF) Saya berharap agar saudari menimbangkan nasihat saya ini. (AH) Hal ini demikian kerana. (AH) Selain keputusan akademik yang cemerlang. saya minta saudari menghayati peribahasa Melayu. pihak universiti akan menilai dan memilih murid yang aktif dalam kegiatan kokurikulum. (AH) Dengan aktiviti seperti ini. Saudari. (AA) Adakah saudari tahu bahawa kegiatan kokurikulum ini banyak memberikan manfaat kepada kita dan tidak boleh dipandang remeh? (AJ) Salah satu manfaat kegiatan kokurikulum ini ialah kegiatan ini memberikan ribuan pengalaman dan ilmu. Oleh itu. (AP) Tegasnya. aktiviti kokurikulum dapat merehatkan minda kita. (AH) Seperti yang kita semua tahu. kegiatan kokurikulum adalah lebih sukar daripada akademik kerana kegiatan ini memerlukan kekuatan yang tinggi dari segi mental dan fizikal. (AF )Sekian. (AH) Hal ini demikian kerana. (AJ kegiatan kokurikulum juga mengajar kita menjadi seorang yang cekal dan tabah dalam mengharungi pelbagai cabaran dan dugaan. (AJ kegiatan kokurikulum juga dapat memberikan markah kokurikulum kepada kita. (AH) Markah ini belum termasuk markah pelibatan saudari di peringkat daerah. Selain itu. kegiatan kokurikulum mengajar kita sesuatu yang tidak dapat kita pelajari di dalam kelas. saya tidak mampu untuk berkata apa-apa lagi. belum tentu pihak universiti akan menerimanya. aktiviti kawad kaki membolehkan setiap murid mempelajari cara untuk berkawad kaki dan cara untuk menjadi seorang komander atau pemimpin. kita dapat mengurangkan tekanan yang dihadapi dan mengeratkan silaturahim sesama murid. janganlah pula saudari bersikap seperti hangat-hangat tahi ayam sahaja kerana saudari tidak akan dapat menikmati manfaatnya. saya ingin menegaskan bahawa (A Ksmpln) kegiatan kokurikulum ini banyak memberikan manfaat kepada kita. (AF) saya sangat berharap agar saudari menyertai kegiatan kokurikulum selepas ini. (A Hrpn) saya yakin bahawa saudari akan menyesal pada suatu hari nanti. kegiatan kawad kaki memerlukan kekuatan fizikal dan mental kerana terpaksa bersabar untuk berkawad di bawah sinaran matahari yang terik. kita dapat meredakan ketegangan atau melepaskan tekanan dengan aktiviti-aktiviti yang mengeluarkan peluh dan menyihatkan badan.

Sebagai contohnya. negara miskin atau kerdil ini tidak akan dapat membangun dan membantu rakyatnya. pertikaian di selatan Thailand akibat masalah kemiskinan yang sudah berakar umbi turut menjejaskan ekonomi Malaysia. negara maju mesti membantu negara miskin untuk mengawal kebanjiran pendatang asing tanpa izin. Kebanyakan negara yang dibanjiri pendatang asing sering mengalami peningkatan masalah sosial seperti gejala jenayah dan juga mengancam keselamatan negara. berpotensi untuk maju jika dibantu Dalam era globalisasi ini. Tanpa bantuan. Hal ini jika dibiarkan akan memudaratkan negara kita pada masa akan datang. untuk mewujudkan keadilan dalam dunia 5. mereka akan menghadapi masalah kesihatan. negara maju harus membantu negara miskin untuk mewujudkan kestabilan serantau dengan mengamalkan konsep „memakmurkan jiran‟.50 Sahabatmu. Hal ini demikian kerana kemiskinan merupakan ibu kepada semua masalah. negara Somalia di Afrika sudah bertahun-tahun dibelenggu kemiskinan. Oleh itu. Sebagai contohnya. Di samping itu. Kemelut yang berlaku di negara jiran mampu mencetuskan pertikaian antara negara kerana wujudnya pemimpin yang bersikap menangguk ikan di air yang keruh (memasang lukah di pergentingan). penduduk Haiti. Negara miskin ini harus dibantu oleh negara yang maju kerana negara maju lebih berkemampuan untuk memajukan negara yang serba kekurangan ini. Usaha-usaha yang drastik harus diambil untuk menukar nasib mereka dan membantu mereka untuk membangun dan seterusnya mencapai kemajuan yang pesat. Bincangkan kenyataan ini. Jawapan: Jawapan: Isi: 1. Jadi. Sebagai contohnya. bantuan harus diberikan kepada negara miskin untuk mewujudkan keadilan dalam dunia. Mexico telah mencerobohi Amerika Syarikat kerana dibelenggu kemiskinan di negara asal. Sebagai contohnya. Manusia perlu melakukan kerja untuk mengisi perut. Negara maju juga perlu membantu negara miskin yang sering mengalami masalah kebuluran. Hal ini sudah tentu akan menyusahkan negara jiran atau negara yang menjadi destinasi mereka. Oleh hal yang demikian. masih wujud negara yang miskin akibat daripada kekurangan sumber bahan mentah dan juga pemimpin yang berkaliber. Mereka perlu dibantu kerana berat mata memandang berat lagi bahu memikulnya. Selain itu. Usaha ini perlu dilakukan supaya wujud keseimbangan agar dapat mengekang pelbagai bencana atau ditindas oleh negara lain. negara miskin yang sering mengalami masalah T-negara maju hendaklah membantu negara miskin kebuluran 3. mereka menghadapi masalah untuk mendapatkan makanan yang berzat. risiko rakyat negara miskin memasuki negara lain secara tidak sah amat tinggi. Namun demikian. semakin banyak negara yang sedang melalui pembangunan yang pesat. Ira ( Ira Fashileen) **** Negara maju hendaklah membantu negara yang miskin dalam dunia moden hari ini. untuk mengawal kebanjiran pendatang asing K-Mengapa/sebab tanpa izin F-umum 4. untuk mewujudkan kestabilan serantau 2. Setiap manusia mempunyai hak untuk hidup sempurna di negara sendiri. Pertama sekali. Apabila mereka mengalami masalah ini. negara maju seperti Amerika Syarikat dan Britain wajar membantu negara seperti ini supaya mereka dapat menikmati kehidupan yang ceria dan seterusnya membangunkan negara mereka semula. negara kaya mestilah membantu untuk mendirikan negara Palestin yang haknya © 2009 Hak Cipta Terpelihara kcloo .

Tegasnya. negara maju mestilah bekerjasama untuk menghulurkan bantuan dari masa ke masa terutamanya dalam bentuk bantuan modal dan teknologi supaya negara yang berkenaan dapat menjalankan pembangunan di negara mereka. negara miskin juga berpotensi untuk maju jika dibantu oleh negara maju. kemiskinan menjadi batu penghalang kepada kerjasama disebabkan pelbagai halangan dari segi budaya dan pemikiran. Sebagai contohnya. Kesimpulannya. Melalui usaha ini. Melalui cara ini. negara miskin mempunyai kawasan yang luas untuk menjalankan aktiviti ekonomi. Di samping itu. Kita tidak patut membiarkan kekurangan yang terdapat di sesebuah negara mereka begitu sahaja kerana hari ini hari mereka. keadilan dapat ditegakkan.51 telah dirampas oleh Israil dan rakyatnya ditindas dan tanahnya dirampas oleh kerajaan Israil. setiap negara harus bekerjasama untuk meningkatkan produktiviti masing-masing. Selain itu. negara maju hendaklah melabur atau mendirikan kilang di negara miskin untuk mewujudkan peluang pekerjaan kepada rakyatnya. Seterusnya. pelbagai aktiviti ekonomi dapat dijalankan. Sebagai contohnya. © 2009 Hak Cipta Terpelihara kcloo . dunia tidak akan menghadapi sebarang masalah jika semua negara maju di dunia mempunyai pemikiran yang bercirikan global. negara maju dapat mengatasi masalah pengangguran di negara yang berkenaan. ekonomi global dapat diperkukuh dengan menghulurkan bantuan kepada negara miskin. Bukan itu sahaja. negara miskin memerlukan bantuan daripada semua aspek dan bantuan ini haruslah dihulurkan kepada mereka oleh negara yang maju. Oleh hal yang demikian. Kelebihan negara miskin adalah dari segi bilangan penduduknya yang banyak. negara yang berkenaan akan mampu berdiri sama tinggi. melepaskan pucuk masing-masing dan perlu menunjukkan keprihatinan mereka terhadap pembangunan negara miskin. Namun demikian. Kita sebagai manusia haruslah saling membantu ibarat aur dengan tebing. Negara maju tidak harus bersikap seperti enau dalam belukar. Negara miskin dapat diberikan bantuan teknologi supaya menjadi tumpuan pelabur asing. duduk sama rendah dengan negara yang lain. jika kelebihan tersebut dieksploitasi dengan cekap dan betul. hari kita akan tiba juga tetapi harus berusaha untuk membantunya. Melalui cara ini.

umpamanya membakar harta benda sekolah atau lebih buruk lagi. Saya. Para hakim yang saya muliakan serta para hadirin sekalian. bergaduh. ponteng. merosakkan harta benda sekolah. Mereka yang tidak dapat menanggung perasaan mungkin akan bertindak diluar dugaan kita. saudara saudari pencadang yang saya hormati. Sekolah ialah tempat pelajarpelajar dididik dan dibimbing untuk menjadi anggota masyarakat yang berguna. Mahukah kita melihat pelajar-pelajar kita bertindak liar seperti ini? Apa yang pasti. Dalam usia yang begitu muda. Hukuman merotan ini bukan sahaja menyakitkan malah memalukan dan menakutkan para pelajar. tidakkah saudara pencadang sedar bahawa terdapat juga kemungkinanpara pelajar yang dirotan mungkin akan bertindak balas? Mereka akan melakukan perkara-perkara yang lebih buruk. Namun. Antara salah laku yang dianggap melanggar peraturan sekolah ialah merokok. para pelajar yang dirotan pasti akan insaf akan perbuatan mereka dan oleh itu akan berkelakuan baik sepanjang masa. hukuman ini agak keterlaluan dan ketinggalan zaman. Seharusnya kita mengambil kira usia pelajar-pelajar tersebut. Oleh itu saya ingin menyanggah dengan sekeras-kerasnya pandangan negatif pencadang yang pertama tadi. Lebih buruk lagi mereka akan bertindak liar merosakkan harta benda sekolah. Ingat saudara saudari. Mahukah kita mendengar tragedi seperti ini berulang lagi? Janganlah saudara saudari menghalalkan hukuman ini di sekolah-sekolah. membakar sekolah. Lazimnya hukuman ini dijalankan secara terbuka iaitu di hadapan pelajar-pelajar yang lain ketika perhimpunan sekolah. Kereta guru akan menjadi sasaran. Adakah mampu bagi seorang pelajar menanggung beban perasaan seperti itu ? Saya pasti walaupun barisan pencadang tidak menganggukkan kepala tetapi jauh di lubuk hati. Akhbar tempatan pernah menyiarkan berita tentang seorang pelajar di Melaka yang membunuh diri kerana pihak sekolah memberitahu keluarganya yang dia dirotan. Pada hemat saya. Kami barisan pembangkang menganggap hukuman ini penuh dengan unsur kekejaman dan keganasan. Di samping itu terdapat juga hukuman merotan yang dijalankan secara tertutup. Saya berpendapat bahawa hukuman merotan ini akan menimbulkan masalah yang lebih serius.” Panel hakim yang arif serta rakan-rakan seperjuangan sekalian. peristiwa kena rotan pasti akan menghantui jiwa mereka dalam jangka masa yang lama. serta para hadirin sekalian. Sebelum saya melanjutkan hujah-hujah saya. Mahukah saudara saudari dan rakan pencadang dirotan kerana kesalahan-kesalahan seperti yang saya katakan tadi? Barisan hakim yang bijaksana dan saudara saudari sekalian. Ini kerana. hubungan guru-guru dengan para pelajar © 2009 Hak Cipta Terpelihara kcloo . Pelajar yang di rotan pasti akan memberontak atau berdendam. Merotan pelajar-pelajar tidak mungkin dapat menyelesaikan masalah disiplin pelajar-pelajar. dan pelbagai kesalahan yang lain. iaitu menyebat pelajar-pelajar yang melanggar peraturan sekolah. mereka tetap bersetuju dengan hujah saya ini. Ada kereta yang akan dicalarkan dan ada tayar yang akan dibocorkan oleh mereka.52 TAJUK : Hukuman Merotan Patut Dilaksanakan Semula Di Sekolah FORMAT : Perbahasan/ pembangkang Salam sejahtera Tuan Pengerusi Majlis. keharmonian hubungan guru dengan murid akan menjadi tegang. mereka perlukan bimbingan bukannya hukuman. Mereka akan mengalami tekanan perasaan yang kuat. sebagai pemidato pertama ingin mengemukakan hujah-hujah saya bagi membangkang tajuk perbahasan pada pagi ini. terlebih dahulu izinkan saya menjelaskan tajuk perdebatan kita pada hari ini. Kata pihak pencadang sebentar tadi. sekolah bukan tempat untuk menjatuhkan hukuman. Kami pihak pembangkang tetap tidak bersetuju dengan pernyataan “Hukuman Merotan Perlu Dilaksanakan semula bagi Mendisiplinkan Pelajar-pelajar. barisan hakim yang arif lagi bijaksana. Apabila keadaan ini berlaku. Pelajar-pelajar yang dirotan pasti akan berasa malu kepada rakan-rakan dan saudara-mara mereka. “Hukuman merotan” merujuk denda yang dilaksanakan di sekolahsekolah.

hukuman ini sudah lama dilenyapkan. saya dan rakan-rakan pembangkang tetap menyelar pandangan pihak yang saya anggap „selangkah ke belakang‟. Pelajar-pelajar yang terbabit pasti akan hilang minat untuk belajar. Saya tidak mahu menyalahkan pihak pencadang yang mungkin terlalu asyik belajar sambil mentelaah buku teks sehingga lupa membaca akhbar dan majalah.. Sekian. Menangani masalah disiplin secara bersopan dan berhemah pasti akan membuahkan hasil yang positif. Walau bagaimanapun. Kita harus menerima hakikat bahawa fikiran mereka masih belum matang dan mereka memerlukan tunjuk ajar. Di negara-negara maju yang lain. Oleh sebab masa tidak mengizinkan saya untuk berhujah lebih lanjut maka saya mohon untuk berundur diri seketika namun rakan seperjuangan saya pasti akan menyambung hujah-hujah kami. Oleh yang demikian saya sekali lagi menegaskan bahawa hukuman merotan hanya akan mencederakan pelajar-pelajar dari segi fizikal dan emosional.53 akan menjadi renggang. Hakikatnya. Hubungan renggang antara guru-guru dengan pelajar-pelajar pasti akan menjejaskan aktiviti pembelajaran dan pengajaran. Perasaan hormat mereka terhadap para guru akan hilang. Beberapa sesi kaunseling yang berkesan pasti akan dapat menyedarkan para pelajar yang bersalah akan kesalahan yang dilakukan oleh mereka. terima kasih. Guru-guru pula akan membenci pelajar-pelajar yang berkenaan. hukuman merotan tidak patut dilaksanakan di sekolahsekolah bagi mendisiplinkan pelajar-pelajar. Dalam zaman yang serba canggih ini saya berpendapat hukuman ini sudah ketinggalan zaman. Sesungguhnya tiada manusia yang suka dirinya dizalimi walaupun dia bersalah. Kita harus mempraktikkan kaedah yang lebih saintifik dan berperikemanusiaan. Akibatnya prestasi mereka dalam pelajaran pasti akan merosot. © 2009 Hak Cipta Terpelihara kcloo . Menghukum dengan sewenang-wenangnya akan meninggalkan implikasi buruk yang sukar dilupakan. Hadirin sekalian. Merotan mereka hanya akan melenyapkan keyakinan mereka terhadap guru-guru. Pelajar-pelajar perlu dinasihati dan dibimbing dengan sebaik mungkin. Menyedari hakikat ini. kita perlu membuat penyiasatan yang terperinci. Latar belakang para pelajar yang berkenaan perlu diambil kira. Para guru perlu mengkaji punca-punca berlakunya perbuatanperbuatan yang melanggar disiplin sekolah. Inilah harga yang perlu dibayar oleh sistem pendidikan kita sekiranya hukuman merotan dilaksanakan di sekolah-sekolah. hukuman ini tidak harus dilaksanakan di sekolah-sekolah pada masa kini. saya tetap menegaskan. Anak-anak zaman sekarang tidak sepatutnya didedahkan dengan unsur-unsur keganasan. Tuan-tuan hakim yang saya hormati serta rakan-rakan sekalian. Sebelum kita mengenakan hukuman.

54 Baru-baru ini sekolah anda telah menganjurkan “Hari Kecemerlangan Pelajar”. Upacara itu tamat dengan nyanyian lagu Negaraku dan selepas itu beliau diiringi oleh Pengetua masuk ke dalam dewan. pihak sekolah telah mengadakan pameran dan persembahan pentas untuk orang ramai yang hadir. Kemuncak acara persembahan itu ialah nyanyian solo daripada pemenang Juara Bakat Seni Suara SMSM 1999 yang memiliki suara seakan-akan penyanyi terkenal Siti Nurhaliza. pelajar-pelajar yang mengambil bahagian untuk acara persembahan sudahpun bersedia di atas pentas. dan beberapa orang wakil PIBG. Ini kerana pada hari tersebut telah diadakan Hari Kecemerlangan Pelajar. 30 Julai 1999 merupakan tarikh yang tidak mudah dilupakan oleh semua warga SMSM. Mereka telah mempersembahkan lagu-lagu yang segar dan telah berjaya menceriakan majlis makan tersebut. Sementara itu guru-guru perempuan kelihatan segak dengan pakaian baju kurung dan ada juga yang berkebaya labuh Kira-kira pada pukul 8. Pengetua-Pengetua.30 pagi. Pada pagi itu para pelajar berkumpul di tapak perhimpunan untuk mendengar pesanan dan arahan terakhir daipada pengetua dan guru-guru yang menjadi ketua dalam bahagian-bahagian tertentu seperti bahagian persembahan. Para tetamu kelihatan tidak bergerak daripada tempat duduk masing-masing sehingga acara persembahan diumumkan tamat dan mereka dijemput untuk pergi ke ruangan pameran yang diadakan dimakmal sains. Gambarkan suasana tersebut. © 2009 Hak Cipta Terpelihara kcloo . para guru dan pelajar sudah menghabiskan kira-kira 2 minggu untuk persediaan dan latihan. pameran. Para tetamu kelihatan kagum dan terpukau oleh persembahan lagu-lagu yang disampaikan kumpulan koir sekolah dan diiringi pula dengan permainan muzik olehanggota-anggota band SMSM yang kelihatan segak bergaya dengan uniform mereka yang berwarna merah dan putih. Pengarah Pendidikan Daerah. Seterusnya dewan menjadi lebih meriah dengan tepukan yang diberikan kepada para pelajar yang mendapat anugerah cemerlang pada hari itu. Ketibaan Pengarah Pendidikan itu telah disambut oleh pasukan kompang sekolah dan beliau juga diberikan penghormatan untuk memeriksa barisan hormat oleh pasukan kadet tentera sekolah yang kelihatan kemas dengan uniform mereka yang serba hijau dan memakai topi hitam berjambul merah. Ketika pelawat serta tetamu berpindah ke dewan makan. Sesuatu yang menarik pada hari itu ialah semua guru lelaki memakai baju Melayu yang lengkap dengan songkok dan sampin termasuk guru-guru bukan Melayu. Terdapat juga para penyambut tetamu yang kelihatan mengiringi pelawat sehingga ke pintu masuk dewan tempat majlis gemilang itu diadakan. Pada tahun ini sambutan daripada ibu bapa sangat menggalakkan sehingga dewan yang seluas empat ukuran kelas itu kelihatan penuh. dan sebagainya. Pada hari itu. Hari itu memang dinantinantikan oleh semua pelajar dan ibu bapa terutamanya yang terlibat dengan upacara penerimaan sijil penghargaan. penganugerahan hadiah dan cendera hati. keselamatan. Pengetua telah menyampaikan ucapan dan memberikan laporan yang berupa kemajuan akademik dan kokurikulum di sekolah itu diikuti dengan ucapan daripada wakil PIBG dan akhir sekali ucapan daripada Pengarah Pendidikan Negeri Kedah. para tetamu kelihatan mula masuk ke kawasan sekolah dan mereka disambut dengan mesra oleh barisan pengawas yang sedia menunggu di pintu utama sekolah dan para pelawat diberikan sebuah buku program untuk acara pada hari itu. Antara tetamu yang diundang pada hari tersebut termasuklah Pengarah Pendidikan Negeri. Tepukan yang kuat diberikan kepada pelajar yang diumumkan sebagai tokoh pelajar pada tahun ini kerana berjaya memperoleh keputusan akademik yang baik dan aktif pula dalam bidang sukan serta badan beruniform serta kelab. Para tetamu juga kelihatan tidak kering gusi apabila menonton sketsa komedi yang dipersembahkan oleh Pasukan Pengakap Sekolah. Lagipun.

keadaan kembali tenang dan para guru mengadakan sesi bergambar untuk dimuatkan ke dalam majalah sekolah. Hari Anugerah Kecemerlangan pada tahun ini merupakan hari yang paling gemilang dalam sejarah SMSM.55 Para tetamu kelihatan kagum dengan pameran sains yang diadakan pada hari itu. *** © 2009 Hak Cipta Terpelihara kcloo . Apabila semua tetamu pulang. Kebanyakan pelawat ingin mencuba sendiri beberapa alat dan radas sains yang dipamerkan itu dan hampir semua tetamu tidak melepaskan peluang untuk bergambar dengan menggunakan kamera yang dibuat sendiri oleh beberapa orang pelajar daripada Persatuan Sains dan Matematik SMSM.