SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIASIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIASIJIL PELAJARAN

MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIASIJIL PELAJARAN MALAYSIA

Sijil Pelajaran Malaysia
SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIASIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIASIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIASIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIASIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIASIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIASIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIASIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIASIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIASIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIASIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIASIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIASIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIASIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIASIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIASIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIASIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIASIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIASIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIASIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIASIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIASIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIASIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIASIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIASIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIASIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIASIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIASIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIASIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIASIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIASIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIASIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIASIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIASIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIASIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIASIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIASIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIASIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIASIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIASIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIASIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIASIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIASIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIASIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIASIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIASIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIASIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIASIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIASIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIASIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIASIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIASIJIL PELAJARAN MALAYSIA

Koleksi Contoh Karangan
BUKU 1

Buku ini mengadungi 55 halaman bercetak

2

KAEDAH MENGAJAR KARANGAN
Soalan Pelbagai pihak telah menyatakan kebimbangan mereka terhadap remaja di negara kita. Mereka sering terlibat dalam pelbagai gejala sosial dan jenayah seperti penyalahgunaan dadah, merosakkan harta benda awam, lumba haram dan sebagainya. Sebagai kaunselor sekolah, anda telah diundang untuk menyampaikan ceramah yang bertajuk „cara-cara menangani masalah remaja pada masa kini‟. Tulis ceramah itu selengkapnya. Format Ceramah Cara-cara mengatasi masalah remaja Kata Kunci

Kehendak Soalan

JENIS PENDAHULUAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

RINGKASAN PENDAHULUAN Definisi detik kritikal Sejarah menyesuaikan diri Peribahasa/ Cogan kata senario remaja – masalah remaja Puisi / Pantun persoalan – bagaimana menagatasi Statistik kesimpulan Pendapat Tokoh Persoalan Gabungan Suasana Analogi PENDAHULUAN LENGKAP SEMAK Adakah pendahuluan yang anda tulis selari dengan kehendak soalan ?

Zaman remaja merupakan detik kritikal. Remaja perlu menyesuaikan diri sebagai persiapan menuju alam dewasa. Kini, ramai remaja yang terlibat dengan gejala sosial seperti ponteng sekolah, lari dari rumah, ketagihan dadah, seks luar nikah dan jenayah. Persoalannya, bagaimana perkara ini dapat kita tangani? Jadi, semua pihak harus memainkan peranan dalam menangani senario ini.

Ya

Tidak Apakah jenis pendahuluan yang anda tulis? Jumlah Perkataan

© 2009 Hak Cipta Terpelihara

kcloo

3 Diri sendiri – belajar menangani masalah dengan efektif untuk mengelak masalah yang lebih serius Mengawal emosi yang negatif .

Isi Penting

Huraian

Contoh

Ungkapan

Mencari alternatif lain Contoh – bersukan, mendengar muzik, berkongsi perasaan dengan orang yang paling rapat atau mendapat khidmat daripada kumpulan profesional Buat baik berpada-pada buat jahat jangan sekali

SEMAK Idea yang relevan / matang Dapat menjelaskan/ menghuraikan isi penting Statistik Contoh yang sesuai Pendapat Peribahasa Pantun Cogan kata Frasa indah

PERENGGAN LENGKAP SEMAK Format Laras bahasa Ayat majmuk/ gabungan Kata: Luas/ tepat Ejaan/ tanda baca Penanda wacana Ungkapan: - Peribahasa - Pantun - Cogan Kata - Frasa Indah - Statistik - Pendapat

Hadirin yang dihormati. Antara cara menangani masalah remaja ialah diri remaja itu sendiri hendaklah mempunyai ilmu dan jati diri yang mantap. Ilmu dapat meningkatkan martabat seorang insan. Justeru, remaja yang mempunyai ilmu dan jati diri yang mantap, mereka mampu mengawal emosi yang negatif.

Jumlah Perkataan

© 2009 Hak Cipta Terpelihara

kcloo

4 Ibu bapa – mendekati dan memahami masalah yang dihadapi oleh anak remaja

Isi Penting

Huraian

memberi perhatian kepada anak

Contoh

Ungkapan

Peranan ibu bapa - meluangkan masa bersama, membantu tanpa mengongkong kebebasan, menjadi contoh yang baik, mewujudkan hubungan yang rapat dan mesra, mengenal pasti dan menyediakan keperluan anak Melentur buluh biarlah daripada rebungnya.

SEMAK Idea yang relevan / matang Dapat menjelaskan/ menghuraikan isi penting Statistik Contoh yang sesuai Pendapat Peribahasa Pantun Cogan kata Frasa indah

PERENGGAN LENGKAP Ibu bapa harus mendekati dan memahami masalah yang dihadapi oleh anak remaja. Selaku ibu bapa, mereka wajib memberi perhatian kepada anak mereka. Dalam hal ini, ibu bapa harus meluangkan masa bersama, membantu tanpa mengongkong kebebasan, menjadi contoh yang baik, mewujudkan hubungan yang rapat dan mesra, mengenal pasti dan menyediakan keperluan anak. Ibu bapa yang melaksanakan peranan ini sebenarnya mengambil nilai dari kata-kata melentur buluh biarlah daripada rebungnya. SEMAK Format Laras bahasa Ayat majmuk/ gabungan Kata: Luas/ tepat Ejaan/ tanda baca Penanda wacana Ungkapan: - Peribahasa - Pantun - Cogan Kata - Frasa Indah - Statistik - Pendapat

Jumlah Perkataan

© 2009 Hak Cipta Terpelihara

kcloo

5 Rakan sebaya yang mempunyai nilai-nilai yang positif

Isi Penting

Huraian

Harus peka kepada perubahan pada diri rakan dan memaklumkan kepada orang yang berkenaan supaya remaja ini boleh dibantu

Contoh

Ungkapan

SEMAK Idea yang relevan / matang Dapat menjelaskan/ menghuraikan isi penting Statistik Contoh yang sesuai Pendapat Peribahasa Pantun Cogan kata Frasa indah

PERENGGAN LENGKAP Selain itu, rakan sebaya juga mampu membantu menangani masalah ini. Rakan sebaya yang dimaksudkan ialah mereka yang mempunyai nilainilai yang positif. Rakan sebaya yang baik harus peka kepada perubahan pada diri rakan. Sekiranya perlu, sebarang perubahan harus dimaklumkan kepada orang yang berkenaan supaya remaja ini boleh dibantu. Mereka juga perlu bijak memilih kawan dan melaksanakan aktiviti yang berfaedah apabila berada bersama rakan-rakan. SEMAK Format Laras bahasa Ayat majmuk/ gabungan Kata: Luas/ tepat Ejaan/ tanda baca Penanda wacana Ungkapan: - Peribahasa - Pantun - Cogan Kata - Frasa Indah - Statistik - Pendapat

Jumlah Perkataan

© 2009 Hak Cipta Terpelihara

kcloo

Cogan Kata .Pendapat Jumlah Perkataan © 2009 Hak Cipta Terpelihara kcloo . SEMAK Format Laras bahasa Ayat majmuk/ gabungan Kata: Luas/ tepat Ejaan/ tanda baca Penanda wacana Ungkapan: . Melalui kaedah ini masyarakat sekitar dapat menegur dan menasihati perlakuan remaja yang negatif.Statistik . membantu pihak berkuasa menguatkuasa undang-undang Contoh Ungkapan SEMAK Idea yang relevan / matang Dapat menjelaskan/ menghuraikan isi penting Statistik Contoh yang sesuai Pendapat Peribahasa Pantun Cogan kata Frasa indah PERENGGAN LENGKAP Satu lagi kaedah untuk menangani masalah ini ialah melalui kerjasama komuniti sosial setempat.Frasa Indah . menggalakkan remaja berpelakuan lebih positif.6 Masyarakat Isi Penting Huraian Keprihatinan dan kawalan sosial yang semakin hilang dalam kalangan masyarakat perlu dikembalikan dan disuburkan Menegur dan menasihati perlakuan remaja yang negatif.Pantun . Masyarakat juga harus menggalakkan remaja berpelakuan lebih positif. Keprihatinan dan kawalan sosial yang semakin hilang dalam kalangan masyarakat perlu dikembalikan dan disuburkan. Disamping itu usaha murni masyarakat untuk membantu pihak berkuasa menguatkuasa undang-undang dapat juga membantu menangani masalah remaja ini.Peribahasa .

Sekolah akan menjadi institusi yang berperanan menerapkan nilai positif. maka anak murid kencing berlari SEMAK Idea yang relevan / matang Dapat menjelaskan/ menghuraikan isi penting Statistik Contoh yang sesuai Pendapat Peribahasa Pantun Cogan kata Frasa indah PERENGGAN LENGKAP Pihak sekolah juga dapat membantu menangani masalah ini.Frasa Indah .Pendapat Jumlah Perkataan © 2009 Hak Cipta Terpelihara kcloo .Pantun . guru kencing berdiri. Jangan jadi seperti guru kencing berdiri. disiplin dan nilai tambah dalam penglibatan kokurikulum. murid kencing berlari.Cogan Kata . Guru menunjukkan contoh yang baik untuk ikutan remaja dan mengenalpasti remaja yang bermasalah dan memberikan kaunseling yang bersesuaian. Guru yang gagal memainkan peranan ini akan membawa bencana terhadap tingka laku remaja bak kata pepatah melayu. Guru sebagai individu utama di sekolah dapat menerap nilai-nilai murni melalui pengajaran dan pembelajaran (P & P).Statistik . Guru menunjukkan contoh yang baik untuk ikutan remaja dan mengenalpasti remaja yang bermasalah dan memberikan kaunseling yang bersesuaian. SEMAK Format Laras bahasa Ayat majmuk/ gabungan Kata: Luas/ tepat Ejaan/ tanda baca Penanda wacana Ungkapan: .Peribahasa .7 Sekolah Isi Penting Huraian Menerapkan nilai positif Contoh Ungkapan Nilai-nilai murni melalui pengajaran dan pembelajaran (P & P). nilai disiplin dan nilai tambah dalam penglibatan kokurikulum.

nilai dan panduan hidup. masyarakat dan pihak sekolah yang prihatin dan penuh dengan kasih sayang. tidak ada bayang yang lurus daripada objek yang bengkok. rakan sebaya. masyarakat dan pihak sekolah yang prihatin dan penuh dengan kasih sayang. Harapan PERENGGAN PENUTUP LENGKAP SEMAK Penanda Wacana Pernyataan Sebab Harapan Peribahasa Cogan Kata Frasa Indah Pendapat Konklusinya.8 PERENGGAN PENUTUP Penanda Wacana Konklusinya Contoh: Sesungguhnya Kesusasteraan Melayu dapat melahirkan generasi muda yang berakhlak. Sebab Remaja dapat menjadi modal insan cemerlang jika jiwa mereka dibimbing dengan betul mengikut landasan akhlak dan agama. Jumlah Perkataan © 2009 Hak Cipta Terpelihara kcloo . Pernyataan Golongan bermasalah tidak harus dipinggirkan sama sekali. Karya sastera kaya dengan pedoman. Sesungguhnya. Mereka juga bakal pemimpin pada masa depan. tidak ada bayang yang lurus daripada objek yang bengkok. Bukan penjara yang diperlukan oleh remaja tetapi sentuhan jiwa daripada ibu bapa. golongan bermasalah tidak harus dipinggirkan sama sekali. Bukan penjara yang diperlukan oleh remaja tetapi sentuhan jiwa daripada ibu bapa. Remaja dapat menjadi modal insan cemerlang jika jiwa mereka dibimbing dengan betul mengikut landasan akhlak dan agama. Sesungguhnya. rakan sebaya. Mereka juga bakal pemimpin pada masa depan. Semoga hasil karya sastera terus mendapat pengiktirafan daripada seluruh rakyat Malaysia.

Sikap boros ketika berbelanja haruslah ditangani agar tidak menyusahkan diri dan keluarga. Kementerian Perdagangan dan Hal Ehwal Pengguna telah menjayakan Minggu Saham Amanah bagi memupuk kesedaran melabur dalam kalangan pengguna. Justeru. Sebelum membeli barangan. Ketika berbelanja. Oleh yang demikian. © 2009 Hak Cipta Terpelihara kcloo . Antara langkah efektif yang telah diambil oleh kerajaan untuk mengalakkan rakyat Malaysia mengamalkan sikap mulia ini adalah dengan menanmkan sikap rajin menabung. seperti kata tokoh Mahatma Gandhi. Pengenalan Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) ialah contoh kesungguhan kerajaan untuk menyedarkan masyarakat akan pentingnya perancangan masa depan kerana kita perlu menyediakan payung sebelum hujan. beringat sebelum terkena. masyarakat hendaklah sedar akan peluang yang terbuka luas untuk melabur dan seterusnya mendapat dividen yang diagihkan pada setiap tahun. bank Rakyat dan sebagainya kerana melentur buluh biarlah dari rebungnya. Oleh itu. namun bertindaklah hari ini. amalan berjimat cermat sudah pasti akan melahirkan masyarakat yang bijak dan progresif kerana mempunyai sumber kewangan yang mencukupi dan sudah tentu untuk jaminan masa hadapan yang lebih cerah. Kerajaan telah mengambil inisiatif bagi memupuk semangat menabung dalam kalangan pengguna. Amalan berjimat cermat merupakan sikap yang mulia dan seharusnya dipraktikkan sepenuhnya oleh masyarakat Malaysia apatah lagi dengan keadaan harga barangan yang semakin meningkat kesan daripada kenaikan harga bahan bakar di pasaran dunia. mayarakat wajar berpegang pada peribahasa berjimat sebelum terlambat. Hal ini pasti akan mendatangkan kebahagiaan kepada masyarakat kerana masyarakat yang bahagia mempunyai masa depan yang terjamin. Ibu bapa juga seharusnya memupuk sikap suka menabung kepada anak-anak sejak dari kecil lagi.9 Amalan berjimat cermat dan menabung. Anak-anak harus dididik mempunyai tabungan sendiri di rumah iaitu menabung wang lebihan perbelanjaan sekolah mereka dan menggunakan simpanan mereka apabila ingin membeli barangan keperluan sendiri. Oleh itu. pelbagai pihak wajar memainkan peranan agar amalan berjimat cermat menjadi budaya masyarakat kita setiap masa tanpa mengira peringkat umur. Kesimpulannya. Perbelanjaan berhemat ini wajar dipraktikkan bagi mengelakkan sebarang pembaziran dan masyarakat hendaklah membeli barangan mengikut keperluan. berfikirlah untuk hari esok. Institusi perbankan hendaklah dimanfaatkan sebagai tempat menyimpan wang yang selamat dan hasil daripada tabungan ini dapat digunakan untuk keperluan masa depan yang lebih gemilang. Ibu bapa juga boleh membuka akaun simpanan anak-anak di bank-bank tempatan seperti Bank Simpanan Nasional . penggunaan kad kredit juga patut dielakkan kerana akan menambah beban tanggungan hutang dan lama kelamaan pengguna akan mengalami masalah kewangan. Masyarakat juga hendaklah prihatin akan peranan skim-skim saham amanah. perancangan yang teliti hendaklah dilakukan terlebih dahulu. langkah-langkah yang sewajarnya perlu diambil untuk menanamkan sikap berjimat cermat dalam kalangan masyarakat. Barang-barang yang mahu dibeli perlu disenaraikan. bukan mengikut nafsu.

rakyat Itali telah memboikot keluarangan barang-barang “pasta” apabila harga makanan ini naik melebihi 20 peratus dalam masa seminggu. Keperluan membentuk kesedaran dalam kalangan para pengguna demi memantapkan ekonomi negara adalah satu agenda yang berkepentingan tinggi dalam usaha kerajaan untuk melaksanakan suatu aliran “Pengguna Perkasa”. apabila permintaan meningkat untuk minyak bio-diesel yang dipanggil “Ethanol” yang dihasilkan daripada jagung. harga pasaran makanan sedunia pada hari ini naik sebanyak 70 peratus berbanding dengan harga pada tahun 2000. maka permintaan dunia untuk barangan seperti gandum. dan ini akan memberi kesedaran kepada mereka tentang “kuasa pengguna”. Jika pengguna terasa ditipu dengan sesuatu produk. Kegiatan yang tidak bertanggungjawab ini. adalah wajar bagi kita menimbang semula kampit tepung berkenaan dan memastikan bahawa berat bersih produk berkenaan adalah benar-benar 1 kilogram. jika tidak dibendung dengan berkesan akhirnya akan membahayakan ekonomi negara dan akibatnya masyarakat juga yang akan menanggung rugi. keju. dengan meningkatnya taraf hidup bagi penduduk-penduduk di negara-negara membangun dunia yang besar seperti China dan India. kita juga perlu mengambil tahu dengan lebih teliti tentang barangan yang kita beli. hari ini dengan kesedaran dalam kalangan pengguna khususnya bahawa kekuatan sebenarnya berada dalam tangan pengguna sendiri. Mengikut kajian yang dilakukan oleh Pertubuhan Pertanian dan Pemakanan Sedunia yang beribu pejabat di Brussels. Kesedaran dan keprihatinan ini perlu datang daripada para pengguna sendiri. Hakikatnya pada hari ini. Ekoran ini harga susu. keadaan-keadaan seperti ini telah semakin berkurangan. minyak masak dan bahan-bahan keperluan asas kehidupan yang lain akan terus juga meningkat. Sebagai pengguna prihatin. Contohnya di Mexico. Tindakan ini akhirnya akan memberi kesan kewangan negatif kepada syarikat pembuat barangan berkenaan. beras. malahan telah menjadi suatu permasalahan global hari ini. pembekal atau pun pengilang boleh bertindak menaikkan harga sesuatu barangan di pasaran terutamanya apabila menjelang sesuatu musim perayaan mengikut suka hati mereka. Jadi sebagai pengguna yang bijak. dan mentega pula turut naik di pasaran Mexico. Fenomena kenaikan harga barangan keperluan ini bukanlah suatu masalah yang cuma berlaku di Malaysia sahaja. Faktor lonjakan harga minyak dunia juga bererti bahawa kos dalam proses pembuatan serta penghantaran akan terus meningkat dan ini akan menyumbang pada peningkatan © 2009 Hak Cipta Terpelihara kcloo . penjual. Apakah ramuannya? Adakah bahan pewarna yang digunakan menepati syarat-syarat kesihatan pengguna seperti yang telah di tetapkan oleh kerajaan? Adakah produk berkenaan mengandungi MSG? Adakah produk itu benarbenar berstatus halal? Adakah harga jualannya menepati harga yang telah ditetapkan oleh kerajaan? Ketika membeli belah. Jika pada suatu masa dahulu. maka pengguna boleh bertindak memboikot barangan berkenaan.10 BAGAIMANA MENJADI SEORANG PENGGUNA YANG BESTARI DEMI MENGATASI MASALAH EKONOMI NEGARA. berapa ramaikah yang akan membelek-belek dan membaca setiap satu pek atau tin barangan yang hendak dibeli dan membuat perbandingan harga setiap produk yang dibeli? Isu-isu sebeginilah yang perlu menjadi perhatian para pengguna hari ini. Mekanisma penyebab pada kenaikan harga barangan sememangnya berhubung rapat antara satu sama lain. dan menurunkan semula kadar harga barangan berkenaan. Pada Oktober 2007. maka harga jagung di pasaran terus melambung dan ini menyebabkan timbulnya masalah bekalan jagung kepada penternak lembu tenusu yang juga memerlukan jagung sebagai makanan utama untuk haiwan ternakan mereka. Hasil daripada tindakan ini pengeluar “Pasta” terpaksa akur kepada sentimen “kuasa pengguna” Itali. Contohnya apabila kita membeli tepung sekampit yang ditulis berat bersihnya 1 kilogram. mereka perlu bertindak dengan menggunakan "kuasa pembeli" mereka.

kebajikan dan kesejahteraan kita sebagai pengguna telah dapat dimantapkan lagi. Pelbagai langkah proaktif telah diambil oleh kementerian terbabit demi memastikan kebajikan pengguna benar-benar terjamin. Akibat krisis bekalan makanan yang gagal dikawal. telah dapat membantu untuk memangkinkan lagi ekonomi negara. pakaian dan tempat tinggal. Antara langkah-langkah berikut adalah dengan menubuhkan Stok Penimbal Kebangsaan serta Penubuhan Majlis Harga Negara. Pada masa yang sama. Kerajaan juga turut mengenakan larangan membawa keluar barangan kawalan dari Malaysia serta memberi pengetahuan dan kefahaman kepada pengguna tentang hak-hak mereka melalui penggubalan rang undang-undang “Akta Perlindungan Pengguna 1999” dan penubuhan Mahkamah Tribunal Pengguna. Faktor cuaca juga memainkan peranan yang penting bagi sektor penanaman sedunia. pemantauan dan usaha berterusan perlu diperhebatkan lagi dalam usaha untuk menangani apa-apa jua krisis bersangkutan yang berkemungkinan akan timbul pada masa depan. Kita sebagai pengguna yang bijak adalah agen pemerhati harga barangan di pasaran yang paling efektif untuk membantu pihak kerajaan memantau pergerakan harga-harga pasaran. Hasil daripada pemantauan berterusan dan beberapa lagi langkah susulan proaktif kerajaan. Tindakan-tindakan ini telah berjaya mengawal kestabilan harga barangan di pasaran dan juga dengan bantuan padu beberapa agensi berwajib yang lain. akan membawa kepada kemelut kenaikan harga bekalan makanan di pasaran dan ini akan akhirnya menyebabkan berlakunya inflasi pada ekonomi sesebuah negara. telah dapat mengurangkan kadar aktiviti penyeludupan bahan makanan ke negara jiran. © 2009 Hak Cipta Terpelihara kcloo . Kementerian yang telah dipertanggungjawabkan oleh kerajaan untuk menjaga hal ehwal pengguna ialah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna. Dengan terlaksananya perubahan-perubahan kritikal ini. Justeru marilah kita sebagai pengguna bersama-sama memupuk kesedaran tentang hak-hak kita.11 harga barangan di pasaran. gandum dan lain-lain lagi untuk diproseskan menjadi bio-fuel atau ethanol adalah juga merupakan faktor penyumbang kepada kestabilan harga barangan pasaran. kerajaan juga menggerakkan sektor pertanian negara secara aggresif sebagai langkah membangunkan Sarawak sebagai “Negeri Jelapang Padi Kedua Negara”. langsung menjalankan tanggungjawab sosial kita dan juga memartabatkan diri kita sebagai “Pengguna Bestari”. Permintaan bahan mentah seperti jagung. Manusia memerlukan tiga perkara asas untuk kehidupan iaitu makanan. akta undang-undang perlindungan pengguna yang membawa kepada hukuman yang lebih drastik mestilah terus digubal demi untuk perlindungan jangka panjang kepada pengguna. Selain itu. Oleh itu.

pengedaran dadah dan sebagainya kepada sesetengah masyarakat yang „terdesak‟. ancaman berterusan yang diterima daripada penceti haram menyebabkan mereka semakin tertekan dan bagi mereka yang lemah dari segi iman dan pendidikan. boleh mengundang padah bukan sahaja kepada masyarakat. maka ceti haram tidak akan teragak-agak untuk mencetuskan keganasan berupa penderaan dan juga pembunuhan. bagi mereka yang sememangnya berpendapatan kecil turut menganggap ceti haram sebagai jalan pintas untuk penyelesaian masalah kewangan mereka. Hal ini perlu untuk menjaga keharmonian. bahkan juga kepada pembangunan negara. Hal ini menyebabkan sesetengah masyarakat tidak berfikir panjang untuk meminjam wang daripada ceti haram. Lantas. perbelanjaan yang melebihi pendapatan dan kerugian yang dihadapi dalam perniagaan. Malah. Bagi si penghutang. dan pembunuhan. Jadi. Kesempitan hidup atau masalah beban kewangan juga turut menjadi faktor orang ramai meminjam daripada ceti haram. Pinjaman seribu dua mungkin boleh mencecah puluhan ribu dalam tempoh yang singkat sehingga menyebabkan si penghutang tidak mampu membayar hutang mereka. Jika tidak pun. Kini. © 2009 Hak Cipta Terpelihara kcloo . tindakan ganas ini bagaimanapun masih tidak menyedarkan ramai pihak agar menjauhi ceti haram berkenaan. Tambahan pula. tidak timbul isu mengapa kita tidak boleh melepaskan diri daripada cengkaman ceti haram demi mengatasi masalah kewangan kita. masyarakat hari ini hendaklah bersatu tenaga bersama-sama pihak berkuasa untuk menangani kegiatan jenayah ini daripada berleluasa. sindiket pelacuran. Pinjamannya mudah diperoleh dengan cepat kerana tidak memerlukan cagaran. keamanan dan kestabilan dalam negara. Kerajaan telah menyediakan pelbagai alternatif agar orang ramai meminjam daripada institusi kewangan yang diiktiraf seperti pihak bank. mereka akan menjejaki si penghutang sehingga ke „lubang cacing‟ dan akan memberikan amaran pertama.12 MEMINJAM DARIPADA CETI HARAM DAN KESANNYA. seperti mana di institusi kewangan yang lain. dalam era yang lebih moden. Malangnya. Hal ini dikaitkan juga dengan kos hidup yang tinggi. kedua dan seterusnya kepada si penghutang. (Huraikan isi karangan supaya menjadi lebih panjang sesuai dengan SPM) Kegiatan ceti haram sememangnya tidak asing lagi pada masa kini. Malahan yang lebih menakutkan. Pihak berkuasa perlulah bertindak tegas kepada ceti haram dan juga pihak yang membuat pinjaman kepada ceti haram berkenaan. rumah mereka akan disimbah cat atau keluarga mereka dimaki hamun sebagai cara untuk memalukan si peminjam agar melangsaikan hutang mereka. Apa tidaknya. Intihanya. serta pil-pil khayal. serta tidak perlu mengikut prosedur tertentu. mereka bertindak dengan meminjam wang daripada ceti haram dan tidak memikirkan risiko yang bakal dihadapi kelak. Kegiatan ini sekiranya tidak diatasi dengan segera. mereka akan mengambil jalan mudah dengan membunuh ahli keluarga sebelum bertindak membunuh diri sendiri supaya penceti haram tidak dapat menjejaki mereka sekeluarga. penjamin. Isu ceti haram boleh dilihat sebagai kegiatan sekumpulan manusia menjalankan urusan meminjamkan wang haram hasil curian. Bagi ceti haram. ceti haram juga akan menjejaki keluarga si penghutang untuk dijadikan tebusan bagi mendapatkan semula wang mereka. kegiatan ceti haram lebih terkenal dengan jolokan "along" dan kegiatan mereka kebiasaannya bertumpu di semua bandar di negara kita. terdapat implikasi buruk daripada kegiatan ceti haram ini. bunga yang dikenakan oleh ceti haram bukanlah calang-calang tingginya. Namun begitu. kegiatan ini juga sering dikaitkan dengan unsur-unsur jenayah berat seperti pengedaran dadah. Hal seperti inilah yang sepatutnya menjadi perkiraan utama kepada orang ramai sebelum membuat keputusan untuk melibatkan diri dengan ceti terbabit. Sekiranya si penghutang tidak mampu untuk melangsaikan hutangnya.

kandungan mahupun tarikh sah luput barangan yang dibeli malah barangan yang dijual sebenarnya indah khabar dari rupa.Sebenarnya. pengguna yang mempunyai masalah dengan peniaga setelah membeli produk atau barangan mereka boleh merujuk kepada persatuan pengguna. persatuan pengguna memainkan peranan penting untuk membantu pengguna mengatasi masalah penipuan oleh penjual. Hal ini bertambah parah apabila berlaku kenaikan harga minyak sehingga mengakibatkan penjual mengambil kesempatan menaikkan harga barangan yang dijual. kewujudan persatuan pengguna akan memastikan keadaan pasaran sentiasa dalam keadaan baik kerana semua pihak sedar ada pihak ketiga yang memerhatikan keadaan pasaran ekonomi negara. Kempen penerangan ini seelok-eloknya dijalankan dalam kalangan pelajar terutama pelajar sekolah agar orang ramai terdidik tentang isu kepenggunaan sejak mereka kecil lagi kerana melentur buluh biarlah dari rebungnya. kewujudan persatuan pengguna memastikan adanya "pemerhati" senyap di antara pengguna dengan peniaga. kita tertanya-tanya mengenai peranan persatuan pengguna dalam kemelut yang semakin mencengkam rakyat ini. Cuma. persatuan pengguna boleh menjalankan perniagaan mereka sendiri. Persatuan pengguna boleh menubuhkan koperasi atau syarikat yang mampu menjual produk kepada pengguna dengan harga yang lebih murah. Antara kes penipuan peniaga termasuklah dari segi harga. persatuan pengguna boleh mendedahkan kepincangan dan penipuan yang dilakukan oleh peniaga yang tidak bertanggungjawab. Jadi. Isu kenaikan harga barang-barang mula mendapat perhatian media massa terutama selepas kerajaan memberikan kenaikan gaji kepada pekerja kerajaan. Koperasi atau kedai ini boleh © 2009 Hak Cipta Terpelihara kcloo . (Ubah suai karangan ini supaya sesuai untuk SPM) Saban tahun kita kerap membaca berita mengenai pengguna yang tertipu akibat kerakusan peniaga. Maklumat seperti ini mampu membantu pengguna untuk berbelanja dengan bijak kerana mereka sudah pasti tidak mahu ditipu oleh peniaga jenis ini. Tambahan pula. Hal ini membolehkan kesannya dirasai dalam jangka panjang apabila masyarakat terdidik dengan ilmuilmu kepenggunaan. Kemahiran persatuan pengguna dalam hal-hal meletakkan harga barang sudah pasti memudahkan mereka menjual produk tanpa masalah. Kini. kualiti. Penerangan ini mampu menyedarkan sebilangan penngguna yang akan memastikan mereka hanya membeli keperluan yang penting dan bukan berbelanja mengikut kemahuan. Keadaan ini menyebabkan kita terfikir apakah peranan persatuan pengguna dalam menangani masalah pengguna di negara ini. Keadaan ini boleh menyebabkan nasib pengguna terbela dan tidak terus ditekan oleh golongan peniaga yang tidak bertanggungjawab. Berita kenaikan harga barang mula dipaparkan dan pelbagai tindakan telah dilakukan terutama oleh kerajaan untuk membanterasnya. Dalam masa yang sama pengguna pula berasa nasib mereka menerima pembelaan yang sewajarnya. Dalam menangani situasi negatif ini persatuan pengguna perlulah menjelaskan dan menerangkan hak serta kepentingan pengguna dengan lebih mendalam. Tambahan pula. peniaga akan lebih berhati-hati sebelum cuba menipu pengguna kerana sedar setiap tindakan mereka akan dipantau oleh persatuan pengguna. Justeru. Ada yang berjaya dan ada juga yang hanya cakap-cakap angin sahaja. Menyenaraikan nama peniaga yang tidak bertanggungjawab di akhbar pengguna dapat mengelakkan orang ramai daripada terus berbelanja di premis mereka dan secara tidak langsung akan membimbangkan peniaga daripada menipu orang ramai. Malahan. semakin banyak kes pengguna ditipu oleh peniaga tetapi pengguna tidak tahu tempat untuk mengadu. Maksudnya. Nama-nama peniaga ini boleh didedahkan di dada akhbar atau di media massa yang lain untuk makluman orang ramai. Persatuan pengguna boleh menjalankan kempen bagi menjelaskan betapa pentingnya pembeli berbelanja dengan bijak. Selain itu.13 PERANAN PERSATUAN PENGGUNA DI NEGARA KITA. Hal ini berlaku kerana kejahilan pengguna sendiri yang tidak tahu peranan mereka sebagai pembeli. kehadiran persatuan pengguna dalam memberi nasihat kepada pengguna untuk mengambil langkah susulan menangani masalah mereka amatlah besar kesannya.

Ringkasnya. mengejek. setiap masalah yang berlaku tentu mempunyai puncanya. kes buli ini menjadi semakin meningkat pada setiap tahun dalam kalangan pelajar dan semakin serius masalahnya. kes buli yang berlaku di sekolah semakin berleluasa dan menjadi-jadi. Ringkasnya. Terdapat beberapa punca yang telah dikenal pasti sebagai penyumbang kepada masalah kes buli ini. mereka semakin ketandusan nilai kemanusiaan dalam diri mereka sendiri. Pendidikan Islam. masyarakat dan lain-lain lagi. menghina. Keadaan ini menyebabkan masyarakat semakin gusar. persatuan pengguna mempunyai tanggungjawab yang besar dan penting di negara ini. Jika kawan-kawannya merupakan pembuli. pelajar tersebut juga akan terikut-ikut perbuatan kawannya supaya dapat diterima oleh ahliahli kumpulannya. Cuma sejauh manakah keberkesanan persatuan ini yang masih belum terjawab biarpun ramai pihak beranggapan bahawa badan bebas ini berfungsi sebagai payung untuk melindungi pengguna. Pendidikan Sivik dan sebagainya. Menurut kajian. Kewujudannya telah menyebabkan kita sebagai pengguna berasa selamat dan peniaga pula lebih berhati-hati. para pelajar yang masih berumur setahun jagung dan berdarah setampuk pinang ini mudah terpengaruh dengan tindakan rakan sebayanya. Mungkin persatuan pengguna harus mencari jalan yang lebih berkesan untuk menyelesaikan kemelut yang melanda pengguna masa kini. Pertandingan sihat antara persatuan pengguna dengan peniaga lain juga akan mewujudkan persaingan sihat yang bakal mengawal harga pada tahap yang sentiasa rendah. Mereka sanggup berbuat demikian hanya untuk mendapatkan perhatian orang lain dan menunjukkan kekuatannya kepada orang lain. pengguna berpeluang memperoleh sesuatu barangan keperluan dengan harga yang lebih rendah dan kompetatif. Di samping itu. Oleh itu. Huraikan punca-punca dan langkah-langkah yang tercetus. © 2009 Hak Cipta Terpelihara kcloo . pelajar akan menyedari bahawa perbuatan buli ini merupakan satu kesalahan dan pelajar juga didedahkan dengan pelbagai maklumat tentang kesan buruk daripada perbuatan membuli dan cara-cara mengelakkannya daripada terbabit dalam kes buli ini. Bak kata pepatah „tiada penyakit yang tiada penyembuhnya‟. Antaranya ialah kekurangan penghayatan nilai-nilai agama yang ada pada pelajar yang sanggup melibatkan dirinya dalam kes buli. menumbuk. (ubah suai karangan isi agar sesuai dengan SPM) Apakah itu kes buli? Kes buli membawa maksud masalah yang meliputi kegiatan seperti memeras ugut. Hal ini telah mencapai satu tahap yang amat merimaskan dan membimbangkan pelbagai pihak seperti pihak sekolah. Selain itu. kerajaan. Antaranya ialah pihak kerajaan seperti Kementerian Pelajaran dan juga pihak sekolah harus menitikberatkan isu kes buli ini dalam pelajaran di sekolah dengan melalui mata pelajaran tertentu seperti Pendidikan Moral. “Jika tidak kerana angin masakan pokok bergoyang”. Dengan adanya penglibatan persatuan pengguna dalam bidang perniagaan. Memang tidak boleh dinafikan bahawa dewasa ini. ibu bapa. **** Buli semakin berleluasa di sekolah kita. Dengan itu. memaki dan sebagainya yang dilakukan oleh seseorang terhadap pemangsanya.Terdapat pelbagai langkah drastik yang boleh dijalankan untuk membendung dan membanteras kemelut ini.14 dijadikan satu rangkaian di seluruh negara untuk memudahkan masyarakat. Ibu bapa yang selalu sibuk mencari duit dan bersikap materialistik telah mengabaikan tanggungjawab mereka terhadap anak mereka. Pengawasan yang longgar di sekolah juga menjadi puncanya kerana telah memberi peluang kepada pelajar yang ingin menjalankan pembulian mereka terhadap pelajar lain. ibu bapa yang kurang memberikan belaian kasih sayang dan prihatin kapada anak juga menjadi antara puncanya kes buli ini berlaku.

sedangkan mereka juga sering mengejek. Namun begitu. Pihak sekolah juga boleh menggalakkan para pelajar supaya menyertai Kelab Pencegah Jenayah di sekolah dengan aktif. ceramah atau kempen seperti kempen anti buli juga boleh diadakan secara berterusan di setiap sekolah dari semasa ke semasa bagi menyedari para pelajar agar menjauhi diri daripada gejala buli.15 Selain itu. para pelajar juga harus berganding bahu dengan pihak sekolah dalam usaha untuk membendung gejala ini. „ketam mengajar anaknya berjalan lurus sedangkan dirinya berjalan senget‟. di samping mengejarkan kebendaan dalam kehidupan dan sibuk bekerja. Pihak sekolah harus mengenakan hukuman yang setimpal kepada pelajar tersebut agar dia tidak mengulangi perbuatan itu lagi dan juga dijadikan sebagai iktibar kepada pelajar yang lain. perbuatan ibu bapa adalah sentiasa betul dan patut diikuti. pihak sekolah juga perlu sentiasa memastikan bahawa pengawasan di setiap pelosok kawasan sekolah seperti di belakang bangunan sekolah dan kaki lima sekolah yang sunyi diperketat supaya tidak memberi sebarang peluang kepada mereka yang mempunyai keinginan untuk membuli mangsanya. Para pelajar yang ternampak kes buli itu berlaku atau menjadi mangsa pembuli harus memberanikan diri untuk melaporkan kepada pihak sekolah dengan segera agar masalah itu dapat diatasi dengan secepat mungkin demi kesejahteraan sekolah. © 2009 Hak Cipta Terpelihara kcloo . pihak sekolah yang telah menerima laporan aduan daripada pelajar juga harus berusaha mengatasi masalah itu dengan bersungguh-sungguh dan bukan sebaliknya dengan menutup kes itu dengan sesuka hati sahaja. maka pelajar tersebut juga akan dipengaruhi dan membaca bersama-sama. Bak kata pepatah „bapa borek. Tambahan pula. Janganlah ibu bapa berlakuan baik di hadapan anak-anak sahaja. Manakala. Contohnya. Langkah yang lain ialah para pelajar juga harus pandai memilih kawan kerana para pelajar biasanya juga akan mudah terpengaruh dengan perbuatan kawannya. Ibu bapa juga harus memupuk anak mereka sejak kecil lagi seperti melentur buluh biarlah dari rebungnya agar sentiasa sudi meluahkan isi hati dan masalah yang dihadapi kepada mereka bagi mengatasinya bersama-sama. Perkara ini sama juga jika kawan pelajar itu sentiasa melibatkan diri dalam kes buli di sekolah. Di samping itu. menghina orang dan sebagainya. Pihak sekolah boleh berjumpa dengan pelajar yang disyaki melibatkan diri dalam kes buli dan juga ibu bapanya untuk membincangkan masalah yang dihadapi oleh pelajar tersebut dan mendapatkan jalan keluarnya. Hal ini kerana para pelajar akan memperoleh lebih banyak pengetahuan tentang cara-cara mencegah masalah kes buli sekiranya pelajar menjadi pemangsa dalam kes itu dan para pelajar juga boleh menyebarkan informasi yang diperoleh itu kepada rakan-rakan yang lain agar semua pelajar tahu akannya. jika kawannya minat membaca buku. anak rintih‟. Ibu bapa haruslah menampilkan teladan yang baik kepada anak-anak mereka supaya anak akan mencontohi kelakuan ibu bapa mereka kerana pada tanggapan anak mereka. Jika kes ini masih tidak dibicarakan. ibu bapa juga harus sentiasa mengambil perhatian tentang keadaan anak mereka semasa di sekolah dan memberikan belaian kasih sayang yang sepenuhnya kepada mereka supaya mereka tidak berasa sunyi dan diabaikan. ibu bapa juga memainkan peranan yang penting dalam usaha untuk membendung kemelut ini. masalah kes buli akan semakin bertambah dan berleluasa lagi. Selain itu. Aktiviti seperti kuiz tentang kes buli juga boleh dilaksanakan sebagai salah satu inisiatif dalam menangani masalah kes buli ini.

bahasa Inggeris telah mula digunakan dalam pendidikan di Malaysia. kita dapat melahirkan generasi muda yang dapat menjulang nama negara dan mengangkat martabat bangsa dipersada dunia. Penggunaan bahasa Inggeris dalam pendidikan juga penting kerana dengan penguasaan bahasa tersebut para pelajar yang mendapat keputusan peperiksaan baik dapat berpeluang untuk melanjutkan pelajaran di luar Negara.16 Natijahnya. Oleh yang demikian. Memandangkan bahasa Inggeris telah diterima sebagai bahasa antarabangsa. semua pelajar sekolah rendah dan sekolah menengah telah menggunakan bahasa Inggeris sepenuhnya dalam pendidikan sains dan matematik. Jika seseorang pelajar dapat menguasai bahasa tersebut dengan baik maka peluang mereka untuk melanjutkan pelajaran ke luar negara adalah lebih cerah. Sistem ini dimulakan apabila bahasa Inggeris dijadikan bahasa penghantar untuk mata pelajaran sains dan matematik. Penguasaan bahasa inggeris yang dimulakan dari sekolah mampu melahirkan individu yang dapat berkomunikasi dengan berkesan dengan individu lain dari seluruh dunia. Jelasnya. matematik. Biarpun program ini diliputi dengan pelbagai kontravesi namun tindakan kerajaan melaksanakan dasar penggunaan bahasa Inggeris dalam pendidikan memberi pelbagai kebaikan. impian negara kita yang ingin melahirkan satu bangsa yang bermartabat mulia dan berdaya maju akan tinggal sebagai khayalan sahaja. Bak kata peribahasa Melayu „pemuda harapan bangsa. pemudi tiang negara‟. Beberapa tahun kemudian. Sebagai contohnya. selagi masalah ini masih berleluasa. bahasa Inggeris juga penting dalam pendidikan di negara kita selaras dengan objektif pendidikan yang ingin melahirkan individu yang mampu bersaing dalam dunia global. Semoga berkat daya usaha yang gigih. **** Kepentingan Penggunaan Bahasa Inggeris dalam pendidikan. Sebagai contohnya. © 2009 Hak Cipta Terpelihara kcloo . Oleh itu. penggunaan bahasa Inggeris adalah amat perlu dikuasai agar para pelajar dapat memperoleh ilmu npengetahuan yang kebanyakannya hanya dapat diperoleh melalui kemahiran berbahasa Inggeris. Pelaksanaannya dijalankan secara berperingkat-peringkat yang dimulakan kepada pelajar tahun 1 serta pelajar tingkatan 1. para pelajar yang bercita-cita untuk melanjutkan pelajaran ke institusi pendidikan tinggi perlulah menguasai bahasa Inggeris dengan baik. jika penggunaan bahasa Inggeris tidak dimulai dari sekarang. Kegagalan berkomunikasi dengan berkesan menggunakan bahasa Inggeris akan menjejaskan pelbagai peluang baik berupa peluang ekonomi mahupun sosial. Pepatah Melayu pernah menyebut. Begitulah juga halnya. Hasrat negara kita yang ingin mencapai Wawasan 2020 juga akan tinggal sebagai angan-angan Mat Jenin semata-matanya. semua pihak haruslah sehilir semudik dan sehati sejiwa dalam usaha menangani masalah kes buli ini walaupun kita terpaksa mengharungi liku-liku yang penuh dengan onak duri ini. Sebagai contohnya. “kalau tidak dipecahkan ruyung. kemahiran berbahasa Inggeris amat penting apabila seseorang individu ditugaskan di luar Negara atau membawa misi negara di luar negara. pendidikan bahasa Inggeris di peringkat sekolah mampu melahirkan individu yang “berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah” dengan masyarakat lain di seluruh dunia. kebanyakan universiti teragung di seluruh dunia menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa penghantar. Justeru. masakan dapat sagunya”. Menjelang tahun 2003. selagi itulah para pelajar akan ketinggalan dalam mata pelajaran tersebut. teknologi maklumat dan sebagainya menggunakan bahasa Inggeris maka kegagalan pelajar menguasai bahasa ini akan melemahkan penguasaan pelajar dalam mata pelajaran yang disebutkan tadi. Selain itu. Antara faedah menguasai bahasa Inggeris dalam pendidikan adalah bagi membolehkan pelajar menguasai isi pelajaran yang kebanyakannya bersumberkan bahasa Inggeris. memandangkan beberapa mata pelajaran penting seperti sains. institusi pendidikan swasta seperti kebanyakan institusi pendidikan swasta di negara kita juga telah mengimplementasi penggunaan bahasa inggeris sebagai bahasa penghantar mereka di institusi pendidikan tinggi swasta. Hal ini kerana para pelajar merupakan aset negara yang penting dan akan menerajui negara ini pada masa depan.

mereka yang mahir berbahasa Inggeris lebih diminati oleh majikan dari syarikat-syarikat besar yang biasanya menawarkan pendapatan lebih lumayan. kerajaan telah membina kemudahan lebuh raya baru ke Cameron Highland agar pusat pelancongan ini mudah dikunjungi pelancong. Kita tidak mahu bahasa rasmi kita pupus akibat kelalaian kita mengagungkan bahasa Inggeris umpama kata pepatah Melayu “yang dikejar tak dapat. Umumnya. Jadual penerbangan ke Malaysia juga perlu ditambah terutama dengan mengadakan promosi tambang murah kepada pelancong asing yang ingin melawat ke Malaysia. penyiaran. Oleh itu. mereka yang gagal menguasai bahasa ini akan berdepan dengan pelbagai rintangan yang dapat mengganggu komunikasi serta boleh menggagalkan peluang yang tersedia pada peringkat antara bangsa. mengakibatkan Malaysia memerlukan penduduk yang mampu berbahasa Inggeris dengan baik agar dapat bersaing dengan mereka dari seluruh dunia. Sebagai contohnya. pendidikan bahasa Inggeris di sekolah berperanan membina masyarakat yang lebih berdaya saing pada peringkat global suatu hari nanti. kemajuan ekonomi negara yang telah melepasi sempadan negara. pekerjaan dalam bidang telekomunikasi. Sektor pelancongan juga perlu dimantapkan kerana sektor ini mampu memantapkan ekonomi negara kita. Huraikan usaha-usaha yang mampu dilakukan untuk meningkatkan industri pelancongan negara. usaha untuk meningkatkan jumlah tempat-tempat penginapan seperti hotel dan chalet perlu ditingkatkan. bandar raya Melaka. sosial mahupun bidang teknologi memerlukan mereka yang mahir berbahasa Inggeris. Perlu diingat bahawa majikan akan lebih tertarik untuk mengambil pekerja yang mampu berkomunikasi dalam pelbagai bahasa termasuklah berbahasa Inggeris. Sebagai contohnya. bahasa Inggeris merupakan bahasa yang amat perlu dipelajari dan dikuasai oleh semua pelajar. Usaha ini boleh dilaksanakan dengan memperbanyakan pembinaan hotel lima bintang yang mengenakan kadar bayaran berpatutan diiringi dengan bilik yang selesa untuk © 2009 Hak Cipta Terpelihara kcloo . biar bagaimana penting sekalipun bahasa Inggeris ini digunakan oleh masyarakat antarabangsa namun penggunaan bahasa Malaysia sebagai bahasa rasmi negara amat perlu dipertahankan dan dipertingkatkan martabatnya. para pelancong akan berasa selesa apabila berkunjung ke Malaysia. Oleh itu pelbagai usaha boleh dilaksanakan untuk memajukan industri pelancongan tersebut sama ada oleh pihak kerajaan sendiri mahupun agensi yang berkaitan. Kemudahan pengangkutan ini dapat memberi peluang yang lebih banyak kepada pelancong untuk pergi ke destinasi yang mereka sukai. bahasa Inggeris amat penting dipelajari di sekolah demi memanfaatkan pelajar bagi tujuan membina kerjaya pada masa yang akan datang. Desaru dan sebagainya. Genting Highland. Antara usaha yang telah dilaksanakan oleh pihak kerajaan ialah menambah kemudahan pengangutan dan perhubungan ke destinasi-destinasi yang menarik di negara kita. Intihanya.17 Pada masa yang sama. Dengan cara ini. Seseorang yang dapat menguasai bahasa ini akan lebih berkeyakinan dan mampu merebut peluang yang tersedia sama ada pada peringkat nasional atau pada peringkat antara bangsa. Tambahan pula. penggunaan bahasa Inggeris juga penting kepada para pelajar bagi tujuan mendapatkan pekerjaan pada masa depan. Jelasnya. **** Industri pelancongan membawa sumber pendapatan negara. Sebagai contohnya. teknologi maklumat dan sebagainya amat memerlukan penggunaan bahasa Inggeris. Namun begitu. Banyak tempat menarik yang terdapat di negara kita boleh dikunjungi oleh pelancong-pelancong asing dan tempatan seperti di Cameron Highland. Selain itu. Justeru. perkongsian dalam bidang ekonomi. lepasan sekolah atau universiti yang mahir berbahasa Inggeris lebih mudah mendapat pekerjaan berbanding dengan mereka yang kurang menguasai bahasa Inggeris. Sementara itu. yang dikendong keciciran”. Tahun 2007 telah diumumkan sebagai Tahun Melawat Malaysia oleh kerajaan memandangkan industri pelancongan berpotensi untuk dimajukan di negara kita. Pendidikan bahasa Inggeris amat penting bagi melahirkan masyarakat yang dapat berkomunikasi dengan masyarakat antarabangsa.

Keramahan rakyat negara ini harus dibuktikan melalui sikap ikhlas melayan tetamu kita itu. mampu menarik jumlah pelancong berkunjung ke Malaysia. Salah satu aspek penting yang ditekankan oleh pelancong terutama pelancong asing ialah aspek kebersihan dan kemudahan prasarana. Usaha mempromosikan negara ini juga boleh dijalankan melalui penggunaan teknologi maklumat seperti internet bagi menyebarkan maklumat tentang pelancongan di negara ini. kemudahan seperti bank. pelancongan alam sekitar. Promosi tentang destinasi pelancongan yang menarik. “tak kenal maka tak cinta”. kebudayaan dan karnival jualan boleh di laksanakan dengan giat sama ada di dalam mahupun di luar negara. nama Malaysia akan menjadi sebutan dan tumpuan utama seluruh penduduk dunia untuk berkunjung sambil merehatkan minda mereka. Sebagai contohnya. Umpamanya. rakyat negara ini harus mengubah sikap mereka dengan melayan pelancong tempatan atau asing ini dengan lebih baik agar kunjungan mereka ke Malaysia sentiasa memberi kenangan manis di sepanjang hidup mereka. usaha menarik pelancong ini turut dipikul oleh rakyat negara ini. Pada masa yang sama. bagaimanakah hasrat untuk melihat sektor pelancongan di negara kita merentasi benua dan dunia menjadi nyata? Segala tindakan yang dirancang dan direncana memerlukan bantuan dan kerjasama daripada semua pihak. Sebagai contohnya. Rakyat perlulah menunjukkan nilai sopan santun dan lembut bahasa kerana “bahasa menunjukkan bangsa”. Jelasnya. Begitu juga halnya dengan kemudahan prasarana bagi membolehkan pelancong membeli-belah dengan selesa. jumlah pelancong asing yang akan kembali semula ke Malaysia akan bertambah di samping menggalakkan kedatangan pelancong baru.Justeru. Sebagai contohnya. Petugas. “jika tidak dipecahkan ruyung. kerajaan juga perlu mengadakan lebih banyak promosi untuk menjelaskan aktiviti pelancongan yang diadakan di negara kita. Hal ini sesuai dengan pepatah Melayu. usaha yang dijalankan oleh Hotel Seri Malaysia memperkenalkan pakej penginapan murah berserta makanan tradisional tempatan telah berjaya meningkatkan jumlah pelancong menginap di hotel tersebut. . promosi yang giat dapat memastikan semua maklumat pelancongan disebarkan secara berkesan bagi menarik kunjungan pelancong. Langkah-langkah seperti ini mampu menjadi daya tarikan pelancong untuk terus menjadikan Malaysia sebagai destinasi pelancongan yang diminati. manakan dapat sagunya”. Tuntasnya.petugas di kawasan pelancongan perlu ditambah bagi memastikan kebersihan sentiasa terkawal. sekiranya usaha seperti ini dilaksanakan secara berterusan. Penggunaan internet dapat memastikan semua pelancong memperoleh maklumat berguna mengenai destinasi pelancongan menarik dan aktiviti pelancongan di Malaysia. kementerian Pelancongan telah mengadakan promosi kebudayaan bagi menarik pelancong dari Asia Barat seperti di Dubai dan Arab Saudi. Kawasan pelancongan mestilah sentiasa bersih dan diselenggarakan dengan baik. pelbagai aktiviti sukan seperti Le Tour De Langkawi serta persidangan antarabangsa seperti Persidangan APEC yang diadakan di Kuala Lumpur. Jika pelancongan versi baru ini tidak dicuba di negara kita. sikap ramah dan suka membantu pelancong harus diutamakan oleh rakyat Malaysia. Semoga melalui keprihatianan dan rasa bertanggungjawab dan cinta akan negara. mesra dan menjauhi amalan ingin mengambil kesempatan atas kehadiran pelancong asing bagi mengaut keuntungan mudah. jika usaha yang dilakukan amat kurang dan terbatas. Jadi. agensi-agensi pelancongan perlu bersikap lebih kreatif bagi menerokai bidang pelancongan baru. Konsep pelancongan perlu diperluaskan dengan memperkenalkan pelbagai jenis pelancongan seperti “ekopelancongan”. Pada masa yang sama. Selain usaha tersebut. pemandu teksi yang dianggap “duta pelancongan negara” haruslah bersikap ramah. Memandangkan persaingan dalam industri pelancongan semakin sengit. pelancongan pendidikan. kita tidak akan mengetahui potensi yang dapat diperoleh daripada industri pelancongan tersebut. insuran serta pusat membeli belah perlu dibina di kawasan pelancongan. pelancongan perubatan dan sebagainya.18 menarik minat pelancong. © 2009 Hak Cipta Terpelihara kcloo .

Di antara pulau yang menjadi tumpuan para pelancong di negara kita termasuklah Pulau redang. Corak iklim seperti ini amat digemari oleh pelancong asing khususnya pelancong dari negara-negara barat seperti negara Eropah dan Amerika Syarikat. Sebenarnya terdapat pelbagai faktor yang menyebabkan Malaysia menjadi tumpuan pelancong. Industri pelancongan ini juga mempunyai potensi besar dan mampu dijadikan sumber ekonomi baharu yang menguntungkan. Thailand dan Indonesia malah turut menjadi tumpuan pelancong asing dari Asia Barat. Jadi. keistimewaan tersebut berjaya menambat hati para pelancong untuk terus berkunjung ke negara kita. dengan adanya keistimewaan tersebut. idali dan lainlain. Bagi memastikan pelancong dapat menikmati keindahan semula jadi di kawasan pulau tersebut. perkembangan industri pelancongan di negara kita juga turut disebabkan oleh kewujudan banyak pulau yang indah dan menarik. perkembangan industri pelancongan di negara kita juga disebabkan oleh keadaan iklim semula jadinya yang panas sepanjang tahun. Ramai pelancong barat yang mengambil kesempatan bercuti di Malaysia untuk berjemur di bawah sinaran matahari terik terutamanya di kawasan pantai yang terdapat di Malaysia. Cina dan India telah berjaya meningkatkan kunjungan pelancong asing ke Malaysia. Masyarakat Melayu misalnya terkenal dengan makanan seperti Sate. Selain itu. Oleh itu. Saban tahun. Justeru. Pulau Kapas dan Pulau Tioman. Di kawasan ini. Sebagai contohnya. para pelancong dapat menikmati keindahan alam semula jadi yang unik di samping melihat pelbagai tanaman hawa sederhana iaitu sayur-sayuran serta buah-buahan tropika. Di samping itu. Kaum Melayu umpamanya terkenal dengan tarian inang dan zapin manakala kaum Cina pula terkenal dengan tarian naga. berperahu layar mahupun mandi-manda.19 Sektor pelancongan merupakan salah satu industri perkhidmatan terpenting di negara kita. Antara faktor tersebut adalah kerana Malaysia mempunyai banyak tempat menarik untuk dilawati. Selain itu. Memandangkan Malaysia merupakan sebuah negara yang memiliki masyarakat majmuk maka pelbagai budaya menarik terdapat di sini. © 2009 Hak Cipta Terpelihara kcloo . Para pelancong juga akan dapat merasai “syurga dunia” dengan melakukan aktiviti skuba di kawasan batu karang yang terletak di Pulau Kapas sehingga diakui sebagai satu daripada tujuh keajaiban dunia. Hal ini disebabkan juga oleh keadaan pantai yang terdapat di Malaysia amat cantik. tosei. Gabungan budaya masyarakat Melayu. Di kawasan pantai ini juga disediakan pelbagai aktiviti untuk para pelancong seperti berkayak. bersih dan berpasir putih. kewujudan kawasan reakrasi seperti ini dapat menarik pelancong dari dalam dan dari luar negara. Pada masa yang sama. Bincangkan faktor-faktor yang merangsang perkembangan industri pelancongan tersebut. Malaysia juga kaya dengan pelbagai makanan tradisional yang dapat dinikmati oleh para pelancong. jumlah pelancong yang direkodkan semakin bertambah bukan sahaja pelancong dari negara jiran seperti Singapura. Malaysia dapat menarik lebih ramai pelancong yang sekaligus dapat menjana kemajuan industri pelancongan negara. ketupat dan rendang manakala kaum India pula terkenal dengan masakan kari. Justeru. kerajaan telah mewartakan kawasan itu sebagai Taman Laut. Malaysia juga mempunyai hutan semula jadi iaitu hutan hujan Khatulistiwa yang berusia lebih dua juta tahun. Justeru keunikan budaya masyarakat di Malaysia telah berjaya menjadi daya tarikan kepada para pelancong untuk berkunjung ke negara kita. Kemudahan prasarana di kawasan ini dijaga dengan rapi bagi memastikan kawasan ini sentiasa bersih dan selesa untuk kunjungan para pelancong. kemajuan industri pelancongan tanah air dibantu oleh wujudnya keunikan budaya di negara kita. Tempat menarik tersebut lazimnya menjadi tumpuan pelancong asing yang berkunjung ke negara kita. Malaysia memiliki kawasan rekreasi di tanah tinggi yang mempunyai suhu sejuk seperti Cameron Highlands dan Genting Highlands. Eropah dan Amerika Syarikat. Malaysia merupakan salah satu destinasi pelancongan utama di dunia. banyak syarikat besar yang tumbuh “bak cendawan selepas hujan” mahupun agensi kerajaan yang giat melaksanakan usaha bagi menarik pelancong berkunjung ke Malaysia. Di kawasan hutan semula jadi ini pelancong dapat menjalankan aktiviti riadah sambil menikmati keindahannya mahupun menjalankan kajian tentang flora dan fauna yang terdapat di situ.

Adanya anak justeru bertambahlah rezeki yang Allah berikan kepada setiap pasangan yang telah berkahwin. Tabiat anak-anak yang masih kecil memang stika merengek kerana mereka perlukan perhatian daripada ibu bapa. Faktor lain yang menjadi punca penderaan kanak-kanak adalah kerana masalah kewangan yang dihadapi oleh sesebuah keluarga itu. nama Malaysia akan menjadi sebutan dan tumpuan utama seluruh penduduk dunia untuk berkunjung sambil merehatkan minda mereka. sukan Le Tour De Langkawi dan sebagainya. **** Penderaan Kanak-kanak Anak-anak merupakan anugerah Allah yang amat berharga kepada setiap pasangan suami isteri. Kementeria Pelancongan telah mengadakan pelbagai pertunjukan kebudayaan dan destinasi pelancongan Malaysia ke beberapa buah negara sebagai usaha mempromosikan Malaysia kepada pelancong asing. © 2009 Hak Cipta Terpelihara kcloo . sudah semestinya anak akan menjadi mangsa sepak terajang mereka. Industri ini masih perlu diterokai kerana “kalau tidak dipecahkan ruyung. Keadaan sebegini amat menyedihkan kerana anak-anak tidak sepatutnya diperlakukan sebegitu pada usia mereka yang masih memerlukan kasih sayang dan perlindungan. atau sebagainya. Tumpuan promosi bukan sahaja terhad ke negara-negara Eropah atau Amerika Syarikat malah meliputi semua negara di dunia termasuk di Asia Barat dan di Asia Timur. bagi ibu bapa yang bekerja mungkin mereka menghadapi tekanan di tempat kerja. mencucuk putung rokok. Namun. Masalah kewangan yang melanda sesebuah keluarga akan menyebabkan mereka bertindak ganas terhadap anak-anak. Semoga melalui keprihatianan dan rasa bertanggungjawab dan cinta akan negara. Terdapat banyak faktor atau punca berlakunya kes-kes penderaan kanak-kanak ini. Mintalah pertolongandaripada Allah supaya hati kita lebih tenang. kerajaan juga turut mengadakan pelbagai aktiviti tahunan bagi menarik lebih ramai pelancong seperti mengadakan Pesta Flora Kuala Lumpur. Malaysia juga turut memperkenalkan konsep pelancongan baru seperti “ekopelancongan”. Mereka juga sebagai penghibur di dalam rumah tangga dengan hilai tawa dan tangisan yang senantiasa memerlukan belaian kasih sayang secukupnya daripada ibu bapa. Antaranya ialah. Masalah dan tekanan di tempat kerja dibawa balik ke rumah dan mereka melepaskan tekanan tersebut kepada anakanak yang tidak berdosa. Dengan usaha yang berterusan ini maka sektor pelancongan di Malaysia semakin berkembang maju. Mereka merupakan penyambung zuriat dan pewaris sesebuah keluarga. Tindakan ibu bapa yang melepaskan geram dan tekanan mereka kepada anak-anak yang merengek kerana perlukan sesuatu adalah merupakan satu tindakanyang tidak masuk akal.20 Peranan pihak kerajaan dan agensi kerajaan yang berkaitan dengan pelancongan juga turut memajukan sektor pelancongan di Malaysia. Intihanya. Pesta Makanan Tradisional Malaysia. Apalah dosa mereka sehingga diperlakukan sebegitu. menerajang. “agrotourism”. pelancongan pendidikan dan lain-lain. Pendera-pendera ini boleh dikategorikan sebagai tidak berhati perut kerana ada antara pendera-pendera itu ialah ibu bapa kandung kepada mangsa. peranan kerajaan dan agensi pelancongan berserta dengan kerjasama daripada semua masyarakat adalah amat diperlukan. Jika anak-anak meminta duit belanja atau keperluan lain. Pada masa yang sama. manakan dapat sagunya”. Sebagai contohnya. Ibu bapa yang tidak berfikiran matang ini mungkin akan memukul. pelancongan perubatan. Justeru. sektor pelancongan merupakan sektor baru yang berpotensi untuk menyumbang pada ekonomi negara. sekarang kita telah mendengar pelbagai keg penderaan kanak-kanak berlaku di sana sini yang semakin berleluasa sebagaimana yang telah disiarkan di dalam akhbar dan berita di televisyen. Jika masalah kewangan melanda sesebuah keluarga janganlah dilepaskan kepada anak-anak dan fikirlah cara yang terbaik untuk menyelesaikan masalah.

Mempertingkatkan penguatkuasaan undang-undang boleh menyebabkan pendera-pendera berasa takut akan hukuman yang bakal mereka hadapi akibat perbuatan sendiri yang tidak berperikemanusiaan. Mereka aka:n lebih jelas tentang cara-cara untuk mendidik anak-anak dan kaedah untuk melayan suami atau isteri dengan baik. Masalah penderaan kanak-kanak ini perlulah dibendung dan diatasi dengan segera. sayangilah anak-anak dan jauhilah kes penderaan kanak-kanak kerana ia tidak menguntungkan mana-mana pihak malah dosa yang akan kita dapat di akhirat nanti.21 Ada juga antara ibu bapa yang mendera anak-anak mereka kerana krisis rumah tangga yang berlaku seperti pergaduhan antara suami isteri dan mungkin disebabkan gangguan pihak luar. Pendidikan ini amat penting kepada setiap pasangan bagi menyedarkan mereka akan tanggungjawab yang besar harus dipikul setelah berumah tangga. Dengan itu. Contohnya. © 2009 Hak Cipta Terpelihara kcloo . Ilmu agama amat penting di dalam rumah tangga kerana ia boleh memberi panduan yang terbaik dalam menguruskan keluarga. Tanpa keluarga tercinta hidup pasti tidak bermakna. tidak mustahil mereka akan menjadi lebih ganas apabila meningkat dewasa. faktor paling utama berlakunya masalah penderaan anak-anak ini ialah kurangnya pendidikan agama di kalangan ibu bapa. Pihak yang berkuasa juga haruslah mengambil tindakan yang lebih tegas seperti mengenakan hukuman yang berat bagi ibu bapa atau sesiapa sahaja yangmendera kanak-kanak. Ingatlah. Kesimpulannya. Hasilnya pergaduhan antara suami isteri sering berlaku dan anakanak pastinya menjadi mangsa pergaduhan. Jika mereka selalu diperlakukan dengan tindakan negatif semasa kecilnya. masalah penderaan kanak-kanak akan dapat diatasi. penderaan kanak-kanak merupakan perbuatan keji yang dilarang keras oleh agama. Setiap masalah yang berlaku pasti ada penyelesaiannya jika berlandaskan kepada al-Quran dan al-Sunnah. Hal ini kerana perbuatan sebegitu seolah-olah bertujuan untuk menjahanamkan aset penting negara pada masa akan datang dan memusnahkan keturunan kita sendiri. dengan adanya kempen ini sedikit sebanyak boleh mengelakkan daripada berlakunya kespenderaan anakanak. Antara cara untuk mengatasinya adalah dengan mengadakan kempen “Keluarga Bahagia” bagi menyedarkan ibu bapa tentang tanggungjawab mereka. Jadi. Semestinya setiap orang mengimpikan keluarga yang bahagia kerana keluarga adalah segala-galanya bagi kita. Oleh itu. suami akan menjadi lebih garang dan mengabaikan tanggungjawab terhadap keluarga kerana mempunyai kekasih barn. menjadi tanggungjawab kita untuk membentuknya menjadi seorang yang baik atau sebaliknya. Selain itu. Pihak-pihak yang berwajib juga perlulah mengadakan kelas-kelas bimbingan bagi memberikan pendidikan keibubapaan kepada setiap pasangan yang akan mendirikan rumah tangga. Jadi. Islam telah menerapkan sikap yang baik yang perlu dicontohi oleh setiap umatnya seperti tahap kesabaran yang tinggi terutamanya dalam melayan kerenah anak-anak. AI-Quran juga telah menjelaskan kepada kita iaitu azab yang pedih bagi sesiapa yang tidak menjaga amanahnya dengan baik seperti juga anak-anak yang merupakan amanah Allah kepada kita. Sesungguhnya kita memerlukan insan-insan tersayang di samping kita. anak-anak merupakan amanah Allah yang sangat suci dan bersih.

Majlis perkahwinan. Oleh itu. Jelaslah. Penggunaan media massa seluas mungkin dengan iklan yang menarik sudah pasti berupaya menarik perhatian masyarakat terhadap isu ini. semangat kejiranan berupaya tumbuh dengan subur berdasarkan majlis sebegini. rumah terbuka dan hari keluarga mampu menghidupkan semula semangat yang murni ini. Dalam masa yang sama sikap dan persepsi masyarakat perlu berubah. Langkah awal ialah masyarakat menghidupkan semua konsep rukun tetangga di kawasan perumahan mereka. Sememangnya kerajaan berperanan penting dalam memulakan usaha memupuk semangat mulia ini.22 Semangat kejiranan sudah longgar dalam masyarakat kita kalau kita lihat sejak akhi-akhir ini. Rukun tetangga berfungsi untuk mengawal keselamatan kawasan perumahan terutama pada malam hari. Selain itu. Kepentingan semangat ini sudah pasti dalam mewujudkan semangat perpaduan. Oleh itu. Masyarakat hendaklah memandang semangat kejiranan ini sebagai satu perkara penting dalam kehidupan bermasyarakat. semangat ini mampu dipupuk dengan mengadakan pelbagai majlis yang bercorak setempat. Sememangnya semangat kejiranan ini semakin hilang dalam masyarakat kita sehingga menimbulkan pelbagai isu semasa pula. Kerajaan turut mampu memainkan peranan dengan mengadakan kempen kesedaran semangat kejiranan ini. Sesungguhnya. Masyarakat akan mula mempersoal tahap semangat kejiranan mereka dan berusaha ke arah mengekalkan serta meningkatkan semangat itu di kawasan mereka. Kesimpulannya. Dalam masyarakat berbilang kaum yang wujud di negara ini pemupukan konsep perpaduan amat strategik. ada banyak kaedah yang boleh dilaksanakan untuk memastikan semangat ini berterusan kerana memang ada kepentingannya. semangat kejiranan menjadi titik tolak pembentukan konsep perpaduan nasional. semangat kejiranan memang boleh dicapai melalui beberapa kaedah yang dijelaskan tadi.Pada pendapat anda. paradigma yang baru ini memastikan semangat kejiranan akan terus mekar dalam masyarakat kita. Semangat ini perlulah diutamakan dalam sebarang tindakan yang ingin dilaksanakan oleh masyarakat. Aktiviti ini memerlukan pembabitan semua pihak tanpa mengira kaum yang mampu menanam semangat kejiranan ketika melakukan rondaan bersama-sama. hubungan rapat yang terjalin melalui rukun tetangga ini mengeratkan lagi perhubungan antara jiran. Keadaan ini menimbulkan pelbagai spekulasi kepentingan semangat ini diamalkan. Mungkin kita semua harus bertanya diri sendiri "siapakah jiran kita? © 2009 Hak Cipta Terpelihara kcloo . Semua jiran akan beramah mesra dan mengenali satu sama lain melalui majlis seperti ini. Semua pihak perlulah berusaha untuk memastikan semangat ini terus diamalkan oleh masyarakat di negara ini. Jadi. Sesuatu masyarakat sesebuah negara itu terbentuk daripada individu yang saling berjiran sebelum berkembang menjadi satu umah. apakah langkah-langkah untuk meningkatkan semangat ini dan kepentingannya. Semangat kejiranan merujuk semangat membantu masyarakat setempat terutama jiran bersebelahan dalam kehidupan seharian mereka.

Program yang menarik dapat menghalang pelajar menghabiskan masa mereka di pusat-pusat beli-belah dan terjerumus ke dalam aktiviti menyalahi disiplin. Jadi. apakah faktor yang mendorong masalah ini berlaku dan apakah peranan yang boleh dilakukan oleh ibu bapa dan kerajaan? Masalah ini semakin meruncing ekoran kurangnya kasih sayang dan perhatian ibu bapa era globalisasi ini. Tambahan pula. ibu bapa penting dalam membanteras isu disiplin ini. Jadi. (Ubah suai karangan ini agar sesuai dengan SPM) Masalah disiplin boleh dikaitkan dengan kegagalan pelajar di sekolah untuk mematuhi peraturan yang telah ditetapkan. Isu ini menjadi perbualan hangat masyarakat lantaran kegagalan golongan pendidik untuk membentuk sahsiah pelajar. Ringkasnya. Begitu juga dengan pihak media massa yang hanya tahu menyiarkan sahaja berita sensasi tentang topik ini berulang kali . Akibatnya. Ibu bapa hendaklah mengutamakan masa depan anak mereka daripada kejayaan peribadi mereka dalam kerjaya. Masyarakat semakin kecewa dengan kegagalan pendidik untuk membentuk sahsiah pelajar. kelalaian ibubapalah yang menyebabkan masalah disiplin menjadi-jadi.23 Masalah disiplin pelajar semakin meruncing. Masa yang mereka habiskan untuk menjalankan aktiviti ini menyebabkan mereka lebih berdisiplin. Sesungguhnya. pelajar terbabit mencari jalan keluar dengan melakukan tindakan-tindakan disiplin yang bertujuan untuk menarik perhatian ibu bapa mereka. Oleh itu. Kemelut ini mudah dibendung jika ibubapa terlebih dahulu sanggup menngorbankan masa mereka. disiplin mempunyai kaitan rapat dengan kejadian disiplin pelajar yang terus merosot itu. rakan sebaya yang negatif akan memastikan disiplin pelajar itu akan turut merosot dengan drastiknya. © 2009 Hak Cipta Terpelihara kcloo . Kelakuan yang tidak senonah yang mereka saksikan telah menimbulkan rasa untuk mencuba pula dalam hati pelajar. Ada pihak sekolah yang merahsiakan masalah disiplin sekollah mereka kerana tidak mahu nama sekolah terjejas. Pelajar sering menganggap rakan sebaya mereka sebagai rakan yang sebenar. Ringkasnya. Ibu bapa harus memberi ruang kepada anak untuk menjadi manusia yang berhemah tinggi. Tindakan ini menyebabkan ada pelajar yang beranggapan tindakan mereka melanggar disiplin tidak akan dilaporkan oleh pihak sekolah. Kebanyakan masalah disiplin dikatakan satu cubaan meniru kelakuan yang telah mereka tonton sebelum ini. Ibu bapa lebih mengutamakan kerjaya mereka sehingga alpa tanggung jawab mereka mendidik anak yang dahagakan kasih sayang mereka. Malah. Sikap acuh tak acuh sekolah yang turut kekurangan guru disiplin ini menyebakan pelajar semakin berani melakukan kesalahan disiplin. ketiadaan program selepas sekolah yang sesuai dengan pelajar turut menjadi punca masalah ini terus berleluasa. cara pihak sekolah menangani masalah disiplin turut menentukan peningkatan masalah disiplin pelajar. Kesimpulannya. kemelut disiplin ini sudah lama diperkatakan oleh masyarakat. kegagalan pihak sekolah bertindak pantas dan telus dalam isu ini turut menjadi faktor yang mendorong meluasnya masalah ini. Sementara itu kemunculan media massa turut mendorong masalah ini memuncak dengan drastik. Jelaskan punca-punca dan langkah mengatasinya. Mungkin kali ini kita perlu bertegas dan berpijak di bumi nyata. Rakan sebaya turut menjadi punca masalah disiplin pelajar menjadi-jadi. Saban hari kita disogokkan dengan pelbagai cadangan yang tinggal cadangan sahaja terutama daripada pihak ahli politik. Rakan yang mendengar dan sanggup berkorban untuk mereka berbanding ibubapa yang gagal menjalankan tanggungjawab mereka.

Hal ini amat berbeza sama sekali dengan objektif pendidikan yang berperanan melahirkan insan yang seimbang dari segi rohani. Lihat sahaja pertuturan seorang artis. Pada masa yang sama. yang dikendong keciciran‟. pakaian malah keseluruhan gaya hidup mereka. Bayangkanlah. Janganlah pula sampai „yang dikejar tak dapat. Penglibatan mereka juga menyebabkan pelajar terpaksa mengambil cuti untuk melaksanakan kehendak penganjur hiburan mengadakan pertunjukan di mana-mana juga. kemungkinan untuk menempa nama dalam dunia hiburan adalah terlalu kecil. dunia hiburan dan pendidikan dilihat sebagai dua dunia yang begitu berbeza. Namun jika mereka terlibat dengan dunia hiburan. Dalam usia yang masih terlalu muda. Akibat terikat dengan kontrak bersama dengan syarikat hiburan. Hal seperti ini akan menyebabkan para pelajar yang terbabit ketinggalan dalam pelajaran dan menjejaskan prestasi mereka dalam peperiksaan. penglibatan pelajar dalam Program Realiti Hiburan seperti yang kerap kita lihat di kaca televisyen akan menjejaskan peluang pelajar bergiat dalam aktiviti yang dijalankan di sekolah. kegagalan akan menjerumuskan golongan pelajar dalam gejala sosial yang tidak sihat seperti penyalahgunaan dadah. Ambil sahaja contoh rambut seorang artis. Persoalannya. mereka memerlukan masa yang panjang bukan sahaja untuk mengikuti penggambaran atau pertunjukan yang diadakan malah masa untuk berlatih juga perlu diambil kira. dunia pelajar seharus ditumpukan sepenuhnya untuk memperoleh ilmu sebagai menggalas aspirasi menjadi insan yang berilmu dan berpengetahuan. remaja khususnya pelajar perlulah bijak menilai dan memilih sebelum membuat keputusan. lantas mereka berdepan pula dengan kemungkinan menghadapi kegagalan. ada juga golongan yang cuba meraih keuntungan mudah dengan mengeksploitasi para remaja khususnya golongan pelajar agar melibatkan diri dalam dunia hiburan biarpun sepatutnya mereka perlu menggalas wadah memajukan diri dalam bidang pendidikan. Hal ini amat bertentangan dengan kehendak didiplin © 2009 Hak Cipta Terpelihara kcloo . apakah kewajaran yang membolehkan golongan pelajar melibatkan diri dalam dunia hiburan dan apakah pula kesannya? Antara kesan negatif yang bakal timbul ialah kesukaran pelajar untuk membahagikan waktu di antara melibatkan diri dalam dunia hiburan dengan tugas utama mereka iaitu menuntut ilmu. masa yang ada terpaksa dibahagikan pula dengan tanggungjawab mereka untuk memajukan diri dalam bidang hiburan. Lantaran budaya berhibur melebihi keutamaan menuntut ilmu. Dalam usia setahun jagung. Sekiranya seseorang pelajar terlibat secara langsung dalam bidang nyanyian atau lakonan. apatah lagi dunia hiburan masa kini berdepan dengan pelbagai saingan yang terlalu rumit. Kemajuan industri ini dapat dilihat melalui monopoli media massa tempatan baik media cetak mahupun media elektronik yang lebih cenderung pada berita-berita bercorak keseronokan berbanding dengan berita bercorak pengetahuan. Justeru. Dewasa ini. kesannya akan menyebabkan kesukaran kepada mereka untuk memperuntukan waktu yang secukupnya pada pelajaran. panjang dan berwarna. bergaya. Selain itu. Justeru. situasi kini sudah pasti memberi impak yang negatif kepada generasi akan datang. emosi dan jasmani. Realiti hidup sebagai seniman sebenarnya adalah terlalu kompleks dan penuh dengan tipu muslihat. sebelum menceburi bidang hiburan. apa yang bakal berlaku kepada generasi kita pada masa depan jika rakyatnya tidak berilmu lantaran memilih bidang hiburan dan mengetepikan ilmu pengetahuan. para pelajar terpaksa melupakan tugas utama mereka dalam usia muda iaitu melaksanakan aspek pembelajaran dan mengikuti aktiviti kokurikulum yang telah ditetapkan. industri hiburan tanah air semakin berkembang maju. pergaulan bebas sesame peminat. Hal ini sudah tentu akan menjejaskan keupayaan mereka meluangkan waktu pada pelajaran dan kesannya bakal memberi impak yang tidak baik kepada pelajar itu sendiri. mampukah golongan remaja seperti pelajar mengharungi kehidupan dan menyahut cabaran dalam dunia artis yang penuh cabaran? Bakat yang dimiliki sahaja mungkin tidak mencukupi jika ilmu di dada tidak seberapa. Namun apa yang amat dikesali. Menyertai bidang hiburan memerlukan seseorang yang mampu mendepani segala rintangan. sek bebas dan sebagainya.24 Keburukan penglibatan pelajar dalam industri hiburan tanah air. Justeru. Mampukah golongan semuda ini berdepan dengan kegagalan? Kita amat bimbang.

© 2009 Hak Cipta Terpelihara kcloo .25 yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Persoalannya nanti. nilai-nilai moral sebegini terus dilupakan. Apa pula pandangan anda jika seorang artis remaja mengherdik seorang pengawal di sebuah lapangan terbang di Sepang? Sikap bongkak ini lahir apabila mereka merasakan diri mereka terlalu „glamour‟ sehingga memandang rendah orang lain yang bukan golongan artis. sikap negatif sebegini lahir disebabkan kurangnya nilai-nilai moral yang sepatutnya mereka pelajari di sekolah. Ada pula pandangan yang mengatakan bahawa mereka yang menyertai bidang hiburan adalah individu yang mementingkan „glamour‟ dan bersifat meterialistik. berilah ruang untuk memenuhi ilmu di dada terlebih dahulu kerana hanya ilmu yang mampu membina impian masa depan gemilang. sombong dan memandang rakan dan guru sebagai manusia yang tidak patut dihargai. Malangnya. dunia hiburan masa kini bukanlah dunia seorang pelajar. Lihat sahaja perlakuan seorang artis remaja ketika bercakap dengan seorang jururawat di sebuah hospital. Hal inilah yang perlu difikirkan dengan serius sebelum mengambil pendirian untuk menyertai bidang hiburan. Andai terbuka hati untuk menyertai industri hiburan. Menuntut ilmu memerlukan komitmen yang menyeluruh dan bukan sekadar melepaskan batuk di tangga. mahukah golongan golongan pelajar yang telah masuk dalam golongan artis berpakaian kemas. oleh sebab terlalu banyak waktu digunakan untuk dunia hiburan. Kejayaan seseorang pelajar dalam dunia hiburan mungkin bakal melahirkan pelajar yang bersifat bongkak. Kenyataan ini mungkin ada kebenarannya jika dilihat dari situasi industry hiburan kita pada hari ini. mereka perlu mempunyai acuan sendiri iaitu menyahut cabaran mendepani bidang ilmu yang terlalu luas dan tidak bertepi. berambut pendek dan menggayakan perlakuan sopan di khalayak ramai? Mampukah mereka merendahkan rasa ego mereka apabila berada di sekolah bersama rakan-rakan mereka yang lain? Kesannya lebih menjurus pada keburukan dan boleh mewujudkan konflik dalam diri pelajar terbabit. Natijahnya. Sebagai pelajar. Intiharnya.

kerajaan juga telah mengambil inisiatif bagi menjalankan usaha pemeliharaan dan pemuliharaan bangunan bersejarah di seluruh negara. Maka. Jabatan Arkitek Malaysia dan Jabatan Kerja Raya sebagai contohnya sentiasa memantau perkembangan usaha-usaha pengekalan bangunan-bangunan bersejarah di seluruh negara. Dengan pewartaan ini. Antara usaha yang telah dilaksanakan oleh pihak kerajaan ialah mengorak langkah bagi mewartakan bangunan bersejarah ini sebagai satu warisan kebangsaan yang perlu dipelihara. Dalam era permodenan yang dihambat dengan pelbagai kemajuan. Selain itu. Hal ini meliputi kerja-kerja menambah kemudahan asas di bangunan tersebut serta menambah baik struktur bangunan yang telah rosak. Malaysia masih mampu mengekalkan bangunan-bangunan bersejarah sebagai warisan budaya yang unggul. Sebagai contohnya. dapat dijamin kewujudannya dan terhindar daripada sebarang usaha pemusnahan. Kerajaan memperuntukkan sejumlah wang yang bukan kecil jumlahnya demi menjalankan usaha membaik pulih bangunan-bangunan lama tetapi mempunyai nilai sejarah yang tinggi. beberapa buah universiti di tanah air kita sering kali menjalankan penyelidikan bagi mengenal pasti © 2009 Hak Cipta Terpelihara kcloo . Perlu diingat bahawa segala kerja baik pulih tersebut hanya melibatkan bahagian dalam bangunan sahaja. Di kota raya Kuala Lumpur sahaja. bangunan-bangunan bersejarah tersebut mampu menggamit kehadiran pengunjung sekali gus memperkenalkan budaya kita kepada masyarakat luar negara. bangunan-bangunan yang kebanyakannya dibina pada era penjajah dan berusia ratusan tahun. malaksanakan usaha bagi mengindahkan kawasan persekitaran bangunan bersejarah yang terdapat di negara kita dengan lanskap yang menarik. tersergam indah bangunan Sultan Abdul Samad yang menjadi mercu tanda kebanggaan penduduknya. Justeru. Bagi memenuhi impian seluruh masyarakat yang ingin melihat bangunan bersejarah di negara kita terus kekal. Dewan Bandaraya Kuala Lumpur umpamanya. Bagi memastikan bangunan tersebut terus kekal. Sebagai contohnya. Antaranya adalah dengan mengindahkan taman-taman bunga daripada pelbagai jenis flora yang terdapat di negara kita. Bangunan Sultan Abdul Samad turut dilengkapi dengan kemudahan „lift‟. hasrat masyarakat untuk melihat bangunan bersejarah di negara kita terus kekal akan dapat dicapai. salah satu elemen penting yang mendasari usaha pemuliharaan bangunan bersejarah di negara kita adalah keterlibatan semua agensi yang berkaitan dengan kerja-kerja penyelidikan dan pembangunan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bangunan tersebut sentiasa mendapat kunjungan daripada orang ramai. Hal ini adalah bagi tujuan memastikan agar semua bangunan yang telah diwartakan sebagai warisan kebangsaan sentiasa terpelihara dan selamat dikunjungi. Pada masa yang sama. bangunan kebanggaan negara tersebut kini tersergam indah menanti kunjungan pelancong sama ada dari dalam atau dari luar negara. manakala struktur dan bentuk bahagian luar bangunan tersebut masih dikekalkan dengan ciri-ciri lamanya. Tida cukup dengan usaha tersebut. usaha mengindahkan semula bangunan ini telah dilaksanakan sejak tahun 2002 lagi. Kerajaan turut mengorak langkah untuk mengekalkan bangunan-bangunan bersejarah ini bagi memastikan bangunan tersebut terus utuh sebagai bangunan yang bakal menjadi kebanggaan generasi akan datang. alat keselamatan serta tempat meletak kenderaan kepada para pengunjung. bangunan bersejarah yang memiliki seni bina yang unik ini dapat dijadikan satu tarikan kepada para pelancong untuk berkunjung ke negara kita. Bincangkan langkah-langkah yang dapat diambil untuk mengekalkan bangunan bersejarah tersebut.26 Bangunan bersejarah di negara kita amat perlu dikekalkan demi generasi yang akan datang. Dengan usaha yang bersungguh-sungguh ini. Pada masa yang sama. Kemudahan-kemudahan awam yang terdapat di bahagian dalam mahupun di bahagian persekitaran turut diperbaiki atau ditambah nilai. pelbagai usaha telah dilaksanakan bagi memelihara dan memulihara keunikan bangunan tersebut agar tidak pupus ditelan zaman. Kesannya. telah meletakkan Bangunan Sultan Abdul Samad sebagai bangunan bersejarah yang perlu dipertahankan dalam Pelan Induk Pembangunan Kuala Lumpur. usaha membaik pulih Bangunan Sultan Abdul Samad pada sekitar tahun 2007 yang diselia oleh Jabatan Kerja Raya telah menelan belanja sebanyak RM20 juta. dengan usaha yang bersungguh-sungguh ini.

keadaan cuaca yang agak panas terik sejak akhir-akhir ini membuatkan saya berasa mudah letih. Saya dan keluarga saya di Kuala Lumpur sihat seperti selalu. Untuk makluman saudari. pemeliharaan bangunan bersejarah ini dapat mengekalkan fakta-fakta yang lebih jelas tentang budaya masyarakat kita yang hidup dan berkembang dalam lingkungannya yang begitu unik. Cheras. Semoga saudari dan keluarga saudari berada dalam keadaan sihat walafiat dan sejahtera selalu. Penyelidikan yang berterusan ini mampu menanamkan sikap cinta akan warisan budaya kita sesuai dengan matlamat kerajaan membangunkan nilai patriotism dalam jiwa remaja kita hari ini. Walau bagaimanapun. Kota A famosa. Hal ini bertujuan agar kami dapat mengingati semula isi-isi pelajaran yang telah kami pelajari di samping memperkenalkan kami pada bentuk soalan Sijil Pelajaran yang akan datang. kewujudan bangunan bersejarah di negara kita yang wujud sejak abad ke dua puluh lagi. **** Tulis sepucuk surat kepada seorang rakan anda yang berada di luar negara bagi menceritakan sebuah bangunan bersejarah yang terdapat di negara anda. kerajaan turut bertindak memperkenalkan bangunan warisan tersebut kepada pelancong dari seluruh dunia. © 2009 Hak Cipta Terpelihara kcloo . Lantas. Di dalam surat tersebut. Ajila Binti Ajijul No. Saudari Anne. Istana Jugra dan sebagainya mampu merealisasikan hasrat kita bagi mengekalkan bangunan bersejarah tersebut agar terus kekal di persada dunia. Justeru. 56100 Kuala Lumpur. Bagaimanakah keadaan diri saudari di sana? Saya berharap agar saudari sentiasa dalam keadaan gembira. Intiharnya. tuliskan keindahan yang terdapat pada bangunan itu dan langkah-langkah untuk memuliharanya. tanggungjawab kita adalah perlunya memberi kerjasama kepada pihak yang terbabit agar usaha memelihara dan memulihara bangunan bersejarah tersebut akan terus kekal padu dan berpanjangan. Budaya silam adalah cerminan masyarakat kita hari ini kerana budaya menunjukkan bangsa. Namun begitu. Saudari Anne Van Der Houston yang kini berada di Armsterdam. Jalan Kayu Ara. Melalui usaha ini. mengambarkan kepelbagaian corak hidup masyarakat dahulu kala. bangunan-bangunan bersejarah dijadikan sebagai tempat lawatan wajib bagi pelancong yang mengikuti pakej anjuran Kementerian Pelancongan. Usaha ini didepani oleh Kementerian Pelancongan dan juga Lembaga Penggalak Pelancongan Malaysia yang sentiasa merintis jalan bagi memperkenalkan tempat-tempat menarik di Malaysia. saya berharap agar saudari mendoakan saya supaya saya lulus dengan cemerlang dalam peperiksaan tersebut. Belanda. Taman Kayu-kayan. Bagi menyempurnakan cita-cita luhur untuk mengekalkan bangunan-bangunan bersejarah di negara kita. Langkah memperkenalkan bangunan bersejarah seperti Bangunan Sultan Abdul Samad. pada masa ini saya sedang sibuk mengikuti kelas tambahan yang dianjurkan oleh sekolah saya terutamanya pada waktu petang iaitu selepas waktu persekolahan.27 struktur dan reka bentuk bangunan ini menepati ciri-ciri yang diharapkan oleh masyarakat Malaysia. Usaha ini turut ditanamkan dalam jiwa kalangan pelajar yang mengambil mata pelajaran sejarah di mana mereka turut menjalankan kajian tentang bangunan-bangunan bersejarah di negara kita. Biasanya saya akan tiba di rumah pada lewat petang. Pada masa yang sama. usaha untuk mengekalkan bangunan tersebut bagi tatapan generasi akan datang adalah amat perlu dilaksanakan demi kesinambungan budaya masyarakat kita.3. Menemui sahabatku yang jauh di mata. Julai 2009.

Kementerian Pelancongan dan Lembaga Penggalak Pelancongan Malaysia telah menjadikan bangunan ini sebagai pusat kunjungan para pelancong yang melawat ke Malaysia. saudari juga berpeluang melihat tangga berpusing yang menghubungkan tingkat bawah ke bahagian kubah di tingkat atas bangunan itu. Pada masa yang sama. pelbagai usaha telah dilaksanakan oleh pihak kerajaan Malaysia bagi memelihara bangunan ini supaya terus kekal. Bangunan ini merupakan sebuah bangunan yang telah diwartakan sebagai warisan kebangsaan. jika berkesempatan ke Malaysia jangan ketinggalan untuk singgah ke bangunan ini. Akhir sekali. Memandangkan Bangunan Sultan Abdul Samad sebuah bangunan yang amat berharga dan memiliki nilai kesenian yang tinggi.28 Sahabatku Anne. Pada tahun 2007 sahaja. bangunan ini telah dibina pada tahun 1893 iaitu semasa Malaysia masih dijajah oleh kuasa British. Tingkap dan pintunya berbentuk lengkung yang menandakan ciri bangunan di Cordova. Keindahan Bangunan Sultan Abdul Samad ini bukan hanya terletak pada ukirannya di bahagian luar sahaja malah bahagian dalam bangunan ini turut dilengkapi dengan seni bina yang amat unik. Bangunan Sultan Abdul samad merupakan sebuah bangunan yang unik dan mempunyai ciri seni bina Islam yang dibawa masuk dari luar negara. Saudari Anne. Dengan pewartaan itu. Jabatan Kerja Raya telah menjalankan usaha baik pulih berjumlah RM20 juta. Hal ini bukan sahaja dari segi keunikannya malah bangunan ini turut memiliki pelbagai nostalgia dan sejarah kepada penduduk di negara saya. bangunan ini masih tegap berdiri serta menjadi mercu tanda bandar raya Kuala Lumpur. ruang pameran. tempat letak kereta dan sebagainya. manakala tiga buah kubah separuh bulat yang terdapat di atas bumbung bangunan tersebut bercirikan seni bina istana Taj mahal di India. Justeru. kerajaan juga berusaha untuk membaik pulih struktur bangunan yang telah rosak dengan melaksanakan usaha pemeliharaan dan pemuliharaan. rugi rasanya jika saudara tidak singgah ke bangunan ini. Bangunan yang saya maksudkan ialah bangunan Sultan Abdul Samad. Jika saudari ke Kuala Lumpur. © 2009 Hak Cipta Terpelihara kcloo . Sekiranya saudari berkunjung ke Kuala Lumpur. Untuk makluman saudari. Usaha menaik taraf bangunan ini dilakukan bagi meningkatkan kemudahan asas di bahagian dalam bangunan ini termasuk menyediakan kemudahan keselamatan. Bahagian lantai bangunan ini dilengkapi dengan kemasan jubin bermutu tinggi berwarna kemerahan. Walaupun usaha baik pulih ini dilaksanakan namun keaslian bahagian luar bangunan ini tetap dipelihara kerana ciri-ciri keaslian dan ketulinan struktur bangunan ini masih dikekalkan mengikut bentuk asal bangunan ini. saudari akan dapat melihat bangunan ini tersergam indah di tengah-tengah bandar raya Kuala Lumpur. Turut menampilkan ciri unik di dalam bangunan ini ialah terbentuknya sebuah dataran yang luas di bahagian dalam bangunan ini yang menempatkan hiasan pokok-pokok bunga dengan penjagaan yang kemas dan rapi. Perisytiharan tersebut turut menjadikan Bangunan Sultan Abdul Samad sebagai mercu tanda Kuala Lumpur dan sebagai khazanah lampau yang terus terpelihara. Dewan Bandaraya Kuala Lumpur telah meletakkan bangunan ini sebagai bangunan bersejarah yang perlu dipelihara dalam Pelan Pembangunan Bersepadu Kuala Lumpur. Sehingga hari ini. Dindingnya pula dihiasi dengan corak dan lakaran yang amat halus buatannya dan sukar ditandingi oleh pereka moden pada hari ini. Sahabatku Anne. Sebenarnya tujuan saya menulis bingkisan ini adalah untuk menceritakan bangunan bersejarah yang terdapat di negara saya. bangunan ini menjadi bangunan yang terpelihara dan tidak boleh diganggu gugat. Keindahan seni bina ini telah berjaya menggamit kehadiran pelancong dari dalam dan luar negara. Jadi. „lift‟. Kedudukannya terletak di pertemuan antara Sungai Kelang dengan Sungai Gombak. Antaranya adalah dengan mewartakannya sebagai warisan kebangsaan.

usaha meruntuhkan bangunan bersejarah dan monuman negara tidak wajar dilaksanakan. Walaupun Malaysia telah mencapai kemerdekaan selama 50 tahun. mengikut Kamus Dewan Bahasa Edisi Keempat bermaksud bangunan yang dibina untuk memperingati seseorang atau peristiwa penting. Memandangkan masa yang tidak mengizinkan. Sampaikan salam saya kepada keluarga saudari di Belanda.George di Georgetown. Walau bagaimanapun. bolehlah saudari mengambil gambar di kawasan bangunan tersebut atau menjalankan kajian untuk menambah pengetahuan saudari. terdapat juga negara-negara yang telah merobohkan bangunan bersejarah seperti di Surabaya. Mengapakah ada kejadian seperti ini berlaku? Adakah perlu bangunan tersebut diruntuhkan? Tepuk dada tanyalah selera. kesan yang ditinggalkan oleh penjajah kolonial seperti British. Selain itu. namun jika kita menghayati sejarah di sebalik bangunan tersebut semula serta © 2009 Hak Cipta Terpelihara kcloo . Kota Cornwallis. pusat beli-belah dan rumah dibina yang menggunakan ruang yang luas sehingga memakan tanah yang berhektar-hektar. Banyak kilang perindustrian. Tegasnya. Saya amat berbesar hati menjemput saudari sekeluarga datang ke negara saya untuk menikmati keindahan bangunan-bangunan bersejarah yang terdapat di negara saya. kita dapat membuktikan bahawa sejarah Malaysia yang telah dibukukan oleh penulis-penulis yang terkenal merupakan sesuatu yang realistik dan bukanlah cerita-cerita dongeng. Pendapat sesetengah pihak yang mengatakan bahawa bangunan bersejarah perlu diruntuhkan adalah tidak berasas kerana bangunan bersejarah dan monumen lama dapat memberikan teladan dan iktibar kepada masyarakat terutamanya remaja kini yang mempunyai semangat patriotisme yang semakin menipis. bangunan bersejarah amat penting untuk generasi kini dan juga generasi yang akan datang kerana dengan kewujudan bangunan bersejarah. Bangunan Stadhuys dan Gereja St. terdapat pelbagai kepentingannya kita perlu mengekalkan bangunan bersejarah yang terdapat di negara kita. Antara isu yang hangat yang telah dibincangkan di kedai kopi sehingga sidang di Dewan Parlimen mutakhir ini ialah isu meruntuhkan bangunan bersejarah tetapi perbincangan itu telah membuat keputusan muktamad untuk tidak meruntuhkan bangunan tersebut.29 Sahabatku Anne. setakat ini dahulu bingkisan yang sempat saya tulis untuk saudari. Monumen.Paul. mitos atau lagenda. Satu daripada kepentingan bangunan bersejarah perlu dikekalkan ialah bangunan bersejarah atau monumen dapat dijadikan sebagai bukti yang kukuh kepada sesuatu era atau peristiwa sejarah yang telah berlaku. Sebenarnya. Belanda dan Portugis masih dapat dilihat dan perlu dijaga dan bukanlah untuk dimusnahkan. sambutlah salam manis daripada saya dan keluarga saya di sini. terima kasih. Sekian. Sebagai contohnya. Pulau Pinang dapat mengimbas kembali detik-detik sejarah negara yang pernah suatu masa dahulu dijajah dan juga dapat membuktikan berlakunya penjajahan awal pemerintahan British di Semenanjung Tanah Melayu pada akhir abad ke18. Di sini nanti. Masjid Kling. Walaupun ada antara bangunan bersejarah yang hanya menggambarkan sejarah hitam negara. zaman kegemilangan bandar pelabuhan Melaka pada abad ke-15 dan abad ke-16 dapat dirasai dengan wujudnya Pintu Gerbang Porta de Santiago. Gereja Christ. Jumpa lagi pada bingkisan yang akan datang. Di samping itu. Akhir kata. Jakarta. Gereja St. AjilaAjijul **** Kepentingan Memulihara Bangunan Bersejarah Pembangunan di negara kita semakin hari semakin maju dan pesat seiring dengan nama Malaysia yang kini lebih dikenali sebagai negara yang sedang membangun. Sahabatmu yang jauh.

Itali. Kota A Famosa di Melaka yang merupakan sebuah kubu pertahanan yang kukuh telah dibina oleh Portugis setelah mereka berjaya menakluki Melaka dapat dijadikan iktibar. yang buruk dijadikan sempadan. Usaha seperti ini dapat menarik lebih ramai pelancong dari seluruh dunia dan dapat menjadi sumber pendapatan negara. Di samping itu. pihak kerajaan pula perlulah mewartakan bangunan bersejarah sebagai bangunan yang perlu dikekalkan. Oleh itu. mana-mana pihak yang merobohkan atau memusnahkan bangunan bersejarah. bangunan bersejarah dan monumen sememangnya mempunyai nilai yang tersendiri. Oleh itu. bangunan dan monumen lama juga memainkan peranan yang penting dalam pendidikan di negara kita khususnya para pelajar dan penyelidik. Dengan terdapatnya bangunan bersejarah. yakni “tak kenal maka tak cinta”. bangunan dan monumen ini secara tidak langsung dapat membantu industri pelancongan negara. Begitu juga halnya dengan kepentingan pancutan air Horse yang telah dibina di persimpangan Jalan Raja dan Jalan Raja Laut pada tahun 1897. Penaklukan ini terjadi kerana terdapatnya masalah perpaduan. maka kita dapat terus mara ke hadapan tanpa mengulangi kesilapan yang telah dilakukan oleh masyarakat terdahulu. dan Belanda. Oxford. bangunan lama hendaklah diubah suai untuk dijadikan muzium. bangunan bersejarah di negara kita sememangnya tidak perlu diruntuhkan kerana yang baik dijadikan teladan. Bath. seseorang dapat mengetahui bukan sahaja kepentingan Kuala Lumpur dalam era kolonial British tetapi juga kehidupan dan kebudayaan masyarakat penjajah dan tempatan pada ketika itu. iaitu Encik Steve Harper. Pemuliharaan dan penghayatan kemaslahatan bangunan bersejarah persis peribahasa. Oleh itu. Fenomena ini sudah menjadi suatu perkara biasa di beberapa buah negara Eropah seperti di England. Hal ini akan membentuk sebuah masyarakat yang sensitif terhadap sebarang perobohan atau pemusnahan bangunan bersejarah. Pancutan air Horse dibina sebagai memperingati seorang inspektor polis negeri Selangor. dan Cambridge di England telah berjaya melindungi sebahagian besar daripada bangunan bersejarah mereka dengan baik. Sebagai contohnya. Bangunan dan monumen yang bersejarah merupakan aset yang patut dipelihara dan diwarisi dari satu generasi ke satu generasi. Negara kita juga mampu menjadi negara yang setaraf dengan negara-negara maju yang lain sekiranya kita tidak mengambil mudah dan mengambil iktibar daripada sejarah negara. Pelbagai ilmu yang dapat dipelajari dengan memahami dan mengkaji bangunan dan monumen lama. © 2009 Hak Cipta Terpelihara kcloo . Bangunan Kelab Di Raja Selangor dan Dataran Merdeka telah dibina bagi kemudahan sosial dan rekreasi khasnya kepada rakyat British dan Eropah yang berkhidmat di Tanah Melayu pada akhir abad ke-19. Sebagai contohnya. Oleh itu. Sesungguhnya. Bukan itu sahaja. galeri seni lukis dan pusat pelancongan. generasi baharu akan lebih menghargai dan peka akan perkembangan sejarah negara. Bangunan ini juga menjadi salah satu faktor dominan pelancong bercuti di negara kita selain menyaksikan Menara Berkembar Petronas. Sebagai contohnya. bangunan bersejarah tidak perlu diruntuhkan sebaliknya dipulihara dan diubah suai. kelemahan kepemimpinan dan juga kelemahan tentera yang mengawal Melaka. pelancong juga dapat melawat bangunan bersejarah dan melihat monumen-monumen yang terdapat di sekitar bangunan selain menikmati keindahan alam semula jadi negara kita dan artifak-artifak di dalam muzium dan galeri seni lukis. dari sudut pelancongan pula. dengan terdapatnya bangunan dan pancutan air Horse di sekitar Dataran Merdeka dan Masjid Jamek di pertemuan Sungai Gombak dan Klang di Kuala Lumpur. mereka perlulah dikenakan tindakan undang-undang. Oleh hal yang demikian. Bandar-bandar bersejarah seperti York.30 mengambil pengajaran daripada peristiwa yang telah berlaku. bangunan bersejarah dan monumen dapat menarik pelancong baik pelancong tempatan mahupun pelancong dari luar negara untuk melawat ke negara kita. bangunan bersejarah amat penting dalam pembentukan minda generasi muda negara terutamanya ke arah penghayatan warisan dan khazanah negara. Secara tuntas. Di samping itu. Perancis.

sektor industri di negara kita perlulah disokong sepenuhnya agar dapat dinaik taraf dan memenuhi kehendak pasaran. tujuannya adalah untuk membuka mata rakyat pro-Barat tentang kualiti barangan tempatan.“Kemaslahatan membeli barangan buatan tempatan” Selamat pagi dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Tuan Pengerusi Majlis. kerajaan juga telah membuka kawasan perindustrian dalam pelbagai lapangan. para peniaga. siapakah lagi membeli barangan buatan Malaysia? Saya akan cuba menghuraikan kepentingan membeli barangan tempatan kepada tuan-tuan dan puan-puan. malah di negara kita. kita dapat menjimat pembelajaran ketika kita membeli barangan tempatan. Malaysia telah mengalami pelbagai anjakan paradigma. Jikalau bukan kita yang sebagai warganegara Malaysia menyokong barangan buatan Malaysia. Oleh itu. Hal ini telah membuktikan bahawa barangan tempatan lebih murah jika dibandingkan dengan barangan import. Asia Tenggara sedang dilanda iklim kegawatan ekonomi yang gawat. © 2009 Hak Cipta Terpelihara kcloo . kita akan dapat mengelakkan pengaliran mata wang ke luar negara. Hal ini telah memungkinkan pengeluaran barangan buatan Malaysia menjadi lebih berkualiti dan setaraf dengan barangan import. “Zaman beralih. Hal ini telah membelenggu rakyat dalam negara tetangga sebelah sini. Malaysia telah menjejakkan kaki ke satu ambang yang rancak sekali.31 Ucapan . Saya di sini boleh memberitahu kalian bahawa tanggapan mereka adalah salah sama sekali kerana mereka sering menganggap bahawa barangan yang harganya lebih murah biasanya tidak berkualiti. Kerajaan telah melancarkan kempen “Belilah Barangan Buatan Malaysia” sejak awal tahun 1988. Tun Dr. selepas tamat penjajahan asing selama 446 tahun yang telah lama menghantui rakyat. mengapakah kita masih membayar lebih untuk barangan import yang sama kualitinya sedangkan negara kita juga mempunyai barangan lebih berkualiti berbanding barangan import? Tepuk dada tanyalah selera. Dewasa ini. Sesetengah tempat menghadapi masalah kekurangan bahan makanan. dan Proton Perdana. Untuk menggapai visi kudsi Wawasan 2020 yang diwara-warakan oleh bekas Perdana Menteri. Perkara yang ingin saya kongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan pada pagi ini ialah kepentingan membeli barangan buatan Malaysia Para hadirin. Hadirin dan hadirat yang budiman. Hal ini berlaku demikian kerana melalui langkah ini. faktor perdana yang menyumbang masyarakat lebih gemar mengagung-agungkan barangan import ialah mereka beranggapan bahawa barangan import lebbih berkualiti. dan seterusnya tuan-tuan dan puan-puan. Usahlah kita memandang jenamanya yang menuntut nilai yang tinggi sedangkan negara kita mempunyai kenderaan yang sama kualitinya. Saya seorang pegawai dari Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih kerana diberikan peluang keemasan ini untuk menyampaikan ucapan sempena jualan mega yang dilancarkan baru-baru ini. musim bertukar”. Proton Waja. Lihatlah kereta-kereta nasional berjenama Proton seperti Proton Saga. kadar inflasi semakin meningkat. Lantaran itu. Mahathir. Bukankah kereta-kereta ini setanding dan setaraf dengan kereta-kereta import? Menurut laporan yang dibuat oleh Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri . Untuk menyesuaikan diri dalam mata dunia dan memenuhi kehendak pengguna tempatan amnya. Usahlah kita bersusah payah membazirkan wang membeli kenderaan import. Apakah langkah yang paling proaktif untuk menangani masalah inflasi ini? Pada pandangan saya. sudah pasti dana utama negara akan meningkat seterusnya dan membendung masalah inflasi. manakala barangan yang mahal pasti berkualiti tinggi. Jika keadaan ini dapat kita elakkan. pendekatan yang terbaik untuk memerangi permasalahan ini adalah dengan membeli barangan keluaran tempatan.

Justifikasinya. Sementara itu. hujan batu di negeri sendiri. kejayaan ini telah menunjukkan bahawa negara kita mampu mengeluarkan produk bertaraf dunia sejajar dengan wawasan negara. negara kita akan runtuh. dan kini terdapat pelbagai jenis akhbar seperti Utusan Malaysia. Hal ini berlaku demikian kerana akhbar-akhbar di Malaysia menyediakan ruangan khas untuk pembaca menambahkan ilmu pengetahuan. terima kasih. Salah satu peranan akhbar adalah sebagai alat penyebaran maklumat dan berita. Sebagai contohnya. kegawatan ekonomi global yang pada mulanya bermula di Amerika Syarikat telah disiarkan dalam akhbar. Selain itu. Program ADD ini banyak membantu pelajar atau murid-murid sekolah meningkatkan pengetahuaan bahasa dan kemahiran penulisan. Akhir kalam. amalan membeli barangan buatan Malaysia seyogia ada dalam jiwa masyarakat kerana amalan ini banyak mendatangkan faedah kepada rakyat tempatan. Akbar juga berperanan sebagai alat untuk meluaskan ilmu pengetahuaan. akhbar-akhbar ini memainkan peranan penting di Negara kita iaitu Malaysia. PERANAN AKHBAR Sejarah penebitan akhbar telah bermula pada Zaman Renaissance lagi iaitu selepas terhasilnya mesin cetak. kita dapat membuktikan bahawa rakyat Malaysia merupakan bangsa yang berdikari tanpa memerlukan bantuan dari negara atas angin. The Star. lebih baik di negeri sendiri”.32 Tuan-tuan dan puan-puan. Oleh itu. Sejak akhir-akhir ini. Tahukah kita bahawa akhbar ini dapat dijadikan wadah untuk menyebarkan maklumat tentang perkara yang berlaku di negara kita dan negara luar? Sebagai contoh. akhbar Berita Harian menyediakan ruangan seperti ruangan resensi buku. Sin Chew Ji Poh dan Tamil Nessan. Penilaian Menengah Rendah(PMR). sudut bicara agama dan sudut sastera dan budaya untuk menambahkan ilmu pengetahuan pembacanya. Dengan membeli barangan tempatan. Naskhah sisipan seperti “SKOR”. Oleh itu. sedikit sebanyak kita dapat membantu anak bangsa kita sendiri dan membuktikan bahawa rakyat Malaysia mampu berdiri di atas kaki sendiri. Rakyat haruslah menjangka sehabis tangan dalam usaha melancarkan pembangunan negara seperti yang dikatakan dalam tema kebangsaan tahun 2008 “Perpaduan teras kejayaan”. tidak hairanlah jika berita-berita atau gosip-gosip tentang artis menjadi daya tarikan di samping memberikan hiburan kepada pembaca. Dalam hal ini kebanyakan akhbar di Malaysia mempunyai ruangan khas untuk tujuan memberikan hiburan kepada pembacanya. akhbar juga berperanan sebagai sumber pendidikan terutamanya kepada pelajar-pelajar ataupun murid-murid sekolah. kita dapat memberikan impak positif dan menjadi teladan kepada negara-negara lain. saya menyeru agar hadirin dan hadirat menyokong kempen “Belilan Barangan Buatan Malaysia” ini demi kebaikan negara dan warga keseluruhannya. Selain itu akhbar juga berperanan sebagai saluran penyiaran hiburan. New Straits Time. Program Galakan Membaca di sesetengah sekolah menggunakan akhbar sebagai sumber petikan.”MINDA” dan”DIDIK” banyak membantu calon Sijil Pelajaran Malaysia (SPM). Berita Harian. Malaysia Boleh! Sekian. Penilaian Sekolah Rendah (UPSR) meningkatkan © 2009 Hak Cipta Terpelihara kcloo . Begitulah juga dengan berita-berita sensasi seperti kejatuhan harga saham telah dijadikan berita utama dalam akhbar-akhbar. Begitulah juga di Malaysia. Hal ini terjadi demikian kerana banyak perkara yang beleh diperoleh daripada akhbar. Sebagai contohnya. Sesungguhnya. Peranan akhbar yang berikutnya adalah sebagai sumber pendidikan. Penyebaran maklumat ini amat penting kepada pembaca di negara kita kerana sekurang-kurangnya kita mengetahui apa-apa yang telah berlaku sama ada di luar negara atau dalam negara. ada sekolah yang menggunakan akhbar sebagai sumber untuk menjayakan Akhbar Dalam Dajah(ADD). Sebagaimana kita sedia maklum. negara kita telah berjaya menghasilkan enjin kenderaan yang berkuasa tinggi untuk perlumbaan Formula Satu (F1) dan pasaran kenderaan antarabangsa. Persis pepatah Melayu berbunyi “hujan emas di negeri orang. Jika sikap ego ini tidak kita kikiskan. Selain dapat berbelanja secara berhemah.

Apabila melihat rakan sekerja menerima rasuah dan menikmati pelbagai kemewahan hidup tanpa dikenakan sebarang tindakan. Pengerusi : Terima kasih saudara C. Namum begitu. masalah ini semakin serius. Saudara C : Menurut Perdana menteri. Tekanan di tempat kerja ini mampu mengganggu perasaan. Tanpa berfikir panjang. rasuah merupakan suatu perbuatan yang melibatkan pemberian dan penerimaan wang atau barangan tertentu dengan niat untuk mengelakkan tindakan diambil atau mendapat keistimewaan. Izinkan saya mencelah sedikit. apatah lagi jika pegawai atasan juga turut terlibat. dan rumah. Contohnya. Pengerusi : Mungkin saudara C ingin menambah pendapat mengenai punca rasuah? Saudara C : Pengerusi. saya berharap kita semua boleh berganding bahu untuk mencegah rasuah dan jangan menbiarkannya berakar umbi dalam sanubari rakyat Malaysia. Tanpa melengahkan masa. tindakan mahkamah mengenakan hukuman yang dianggap ringan kepada pesalah-pesalah rasuah berbanding dengan jumlah rasuah yang diambil oleh mereka telah memberikan satu pandangan negatif terhadap keupayaan sistem kehakiman kita untuk menangani isu ini. seseorang itu akan terpengaruh untuk menerima rasuah. Tuntasnya. kerajaan perlu mengawal akhbar-akhbar di negara ini agar tidak salah menggunakan kebebasan berakhbar sehingga menghuruharakan negara kita yang aman dan sejahtera.33 kemahiran mereka dalam menghadapi peperiksaan awam. Amalan rasuah ini melibatkan semua lapisan masyarakat sama ada dalam sektor awam ataupun swasta. melancong ke luar negeri dan sebahagainya. Pada pagi ini kita bersyukur kerana berpeluang membincangkan satu lagi masalah sosial yang saya kira semakin kronik jika tiada usaha langkah yang drastik diambil untuk menanganinya. dan terbilang. seseorang itu akan mudah terpengaruh dan turut mengamalkan rasuah kerana ingin cepat menikmati kemewahan hidup di dunia yang fana ini. Selain itu . Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi menyifatkan amalan rasuah sebagai barah dan jika dibiarkan akan menyebabkan sesebuah kerajaan runtuh dan sekali gus menjatuhkan imej Negara di mata antarabangsa. Seterusnya saya mempersilakan ahli panel pertama kita. Di samping itu. Pengerusi : Kita sudah jelas mengenai isu rasuah. dan bentuk hiburan seperti wanita. saya bersetuju dengan pendapat saudara B. Apakah pandangan saudara B berhubung dengan langkah-langkah mengatasinya? © 2009 Hak Cipta Terpelihara kcloo . iaitu di sebelah kiri saya ialah saudara B dan dibelah kanan pula ialah saudara C. Punca utama ialah pengaruh rakan. Tajuk forum pada pagi ini ialah "masalah rasuah di Negara malaysia". Saudara B : Assalamualaikum dan terima kasih saudara pengerusi. Sekarang apakah pendapat ahli panel kita mengenai punca rasuah? Saudara B : Saudara pengerusi. Antara jenis sokongan pula adalah dalam bentuk material seperti wang. izinkan saya memperkenalkan ahli-ahli panel. Guru-guru dan rakan sekelas. akhbar-akhbar di Malaysia memainkan peranan penting dalam membantu kerajaan melahirkan modal insan cemerlang. Hukuman yang ringan ini dikatakan menjadi motivasi kepada pihak-pihak tertentu untuk mengambil risiko melakukan rasuah kerana golongan penerima duit kopi ini sedar bahawa mereka masih mampu menikmati hasil rasuah yang diterima oleh mereka itu setelah keluar dari penjara. gemilang. Lagipun. Berdasarkan laman web suruhanjaya pencegahan rasuah Malaysia (SPRM). **** Rasuah Pengerusi Forum : Assalamualaikum dan salam sejahtera. kereta. iaitu saudara B memberi definisi rasuah dan ciri-cirinya. Undang-undang di Negara kita pula lemah menyebabkan ramai orang tidak takut atas hukuman yang dikenakan.

dan saya kira kita sudah berada pada penghujung forum. Hal ini pernah diutarakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ketika berucap di Parlimen baru-baru ini.34 Saudara B : Kerajaan perlu memgubah sikap kakitangan awam dan swata agar lebih amanah dan bertanggungjawab. Nampaknya. Perkhidmatan kaunter telah pun diperkenalkan di kesemua pejabat kerajaan untuk mengelakkan sebarang amalan memberi dan menerima "wang kopi". Sebagai rumusannya. Mahathir Mohamad perlu dihayati oleh semua kakitangan awam dan swasta. Pengerusi : Terima kasih saudara C. Pemberi maklumat juga perlu diberi ganjaran yang lumayan. kelapa sawit. Walau bagaimanapun. Pengerusi : Terima kasih saudara B. beras. Kesungguhan kerajaan bawah pimpinan Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi dalam memajukan bidang pertanian dapat dilihat melalui peruntukan pembangunan yang sangat banyak untuk memajukan bidang ini kita saksikan dalam belanjawan tahun 2005. kemajuan arus pembangunan negara yang lebih menjurus kepada sektor perindustrian telah menenggelamkan bidang pertanian sedikit demi sedikit terutamanya dalam dekad terakhir abad kedua puluh. kerajaan perlu menguatkuasakan undang-undang agar masyarakat sedar betapa bahaya dan seriusnya masalah rasuah jika tidak dibanteras dan dibendung untuk keselamatan Negara. Kerenah birokrasi juga hendaklah dikurangkan ataupun dihapuskan bagi mewujudkan perkhidmatan yang lebih cekap dan berkesan. Tun Dr. padi dan seumpamanya juga pernah menjadi penyumbang terbesar pendapatan negara dan mewujudkan banyak peluang pekerjaan untuk rakyat di negara ini. keadaan ekonomi dunia yang tidak menentu pada permulaan awal alaf baharu ini. saya kira masalah rasuah di Negara kita merupakan masalah yang serius dan perlu ditangani segera. Pihak mahkamah juga disarankan agar mengenakan hukuman maksimum. Cekap dan Amanah” yang diperkenalkan oleh mantan Perdana Menteri. Oleh itu. terima kasih. Sekian. Namun. mengembalikan semula kepentingan bidang pertanian di negara kita. Peralihan pucuk pimpinan negara pada akhir tahun 2003 mungkin dapat dilihat sebagai permulaan terhadap kebangkitan semula sektor pertanian di negara ini dari zaman suramnya kira-kira dua dekad yang lalu. saudara C ada sesuatu yang hendak diucapkan. Mereka juga harus mendapat perlindungan daripada pihak berkuasa. Dendaan yang lebih berat dan hukuman penjara diperuntukkan dalam Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) 2009 yang baru diluluskan di Parlimen baru-baru ini mampu menakutkan gologan berkenaan. Saudara C: Selain itu. apakan daya masa tidak mengizinkan kita berbicara dengan lebih lanjut. © 2009 Hak Cipta Terpelihara kcloo . Kuasa yang lebih untuk bertindak terhadap orang ramai yang enggan bekerjasama den pihak SPRM juga boleh mengubah sikap orang rami yang selama ini enggan bekerjasama. saya menyeru agar semua pihak dapat menbantu kerajaan menangani masalah ini. Langkah ini amat tepat memandangkan negara kita mengimport bahan makanan yang terlalui banyak seperti gula. buah-buahan dan sebagainya sedangkan kita mampu menghasilkan sendiri bahan makanan tersebut. tumpuan terhadap bidang pertanian mampu mengurangkan pengaliran wang ke luar negara dan sekali gus mengelakkan defisit pada imbangan perdagangan luar negara. **** Kepentingan Sektor Pertanian Sektor pertanian pernah menjadi tunjang kekuatan ekonomi negara pada suatu ketika dahulu. Oleh itu. Slogan “Bersih. Di samping itu. Namun. izinkan saya merakamkan ucapan terima kasih yang setinggi-tinggi kepada ahli-ahli panel. Hasil getah. Silakan.

Dari satu sudut yang lain pula. kerajaan kita mempunyai pelbagai agensi yang dapat membantu meningkatkan kemajuan sektor pertanian seperti Lembaga Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia (MARDI) dan agensi yang lain yang telah membuktikan keberkesanan peranan mereka. Bijih timah dan bijih besi pula sudah tinggal sisa-sisanya sahaja sedangkan bahan-bahan ini amat penting untuk menggerakkan sektor perindustrian dan pembinaan. Kata orang tua-tua. Hai ini berlaku demikian kerana kadar pertumbuhan pesat penduduk di negara ini yang sudah pasti akan memerlukan jumlah makanan yang lebih besar. Dengan cara ini. Petroleum dan gas asli dijangka akan habis menjelang tahun 2050 jika telaga yang baharu tidak ditemukan. yang buruk jadikan sempadan. Rakyat Malaysia pertu berfikiran terbuka dan positif terhadap potensi sektor ini. jika kita menumpukan pengeluaran negara kita dalam menghasilkan produk pertanian. kita bukan sahaja dapat menggunakan khidmat buruh yang murah bahkan dapat mengelakkan buruh-buruh asing ini daripada merampas peluang pekerjaan yang sepatutnya diberikan kepada rakyat tempatan. Jika kelebihan ini tidak dimanfaatkan. penumpuan terhadap sektor pertanian berupaya mengelakkan pergantungan negara pada bekalan bahan makanan dari luar negara. Bak kata peribahasa Melayu. bebas daripada bencana alam atau keadaan huru-hara yang boleh memusnahkan sebarang kegiatan ekonomi. Satu lagi alasan yang mewajarkan negara kita memberi tumpuan semula kepada sektor pertanian ialah bahan-bahan mineral yang ada di negara kita sudah semakin berkurangan.35 Selain dapat mengukuhkan imbangan perdagangan negara. keadaan dunia yang kucar-kacir akibat peperangan yang sering tercetus mewajarkan kita menumpukan perhatian untuk membangunkan sektor pertanian secara lebih serius. Kita harus menggunakan segala kepakaran yang ada untuk memajukan bidang ini demi kestabilan ekonomi negara. ukur baju di badan sendiri. Jika kekurangan buruh dijadikan alasan. bermakna kita telah mensia-siakan anugerah Allah ke atas bumi kita. perkhidmatan dan sebagainya untuk bekerja di sektor pertanian. Kita juga wajar menjadikan kejayaan negara-negara maju khususnya Jepun yang telah berjaya menguasai sektor perindustrian tetapi dalam masa yang sama terus membangunkan bidang pertanian untuk kesejahteraan hidup rakyatnya. negara kita Malaysia mempunyai tanah-tanih yang subur. Pada hemat saya. saya berpendapat bahawa sektor pertanian mempunyai asas yang kukuh dan potensi yang baik serta prospek yang cerah untuk dimajukan. Kesimpulannya. kita telah melihat kegagalan banyak syarikat yang berasaskan industri dan perkilangan di negara ini untuk bersaing di peringkat antarabangsa. Dalam masa yang sama. Sebaliknya. Sementelahan. persaingannya di peringkat antarabangsa tidak sehebat persaingan dalam sektor perindustrian terutamanya sektor yang berasaskan teknologi maklumat. © 2009 Hak Cipta Terpelihara kcloo . Kebanyakan bahan makanan asas seperti beras.kita boleh menggunakan buruh-buruh asing yang bekerja di sektor perkilangan. Malah sektor perikanan di negara kita khususnya perikanan laut dalam juga berpotensi untuk dimajukan sebagai sumber ekonomi yang baharu. gula dan bijirin yang lain sesuai ditanam di negara ini. yang baik jadikan teladan.

36 Kesesakan lalu lintas merupakan satu masalah yang belum dapat diatasi di kota besar seperti Kuala Lumpur walaupun sistem pengangkutan awam di negara ini semakin hari semakin canggih. Monorel Kuala Lumpur. [ 100 markah ] Dalam mengharungi arus globalisasi pada masa ini. terdapat pelbagai jenis pengangkutan awam disediakan oleh pihak kerajaan yang berjiwa rakyat untuk penduduk di Malaysia bagi mengelakkan berlakunya masalah kesesakan lalu lintas seperti teksi. Hal ini juga disebabkan oleh hanya beberapa bas syarikat yang ditubuhkan seperti Transnasional. tambang yang mahal juga menjadi salah satu faktor kesesakan lalu lintas berlaku. bak cendawan tumbuh selepas hujan. Jumlah kenaikan harga minyak sebanyak beberapa kali ini telah meningkatkan beban hidup masyarakat. Fenomena ini berubah menjadi lebih kronik dan membimbangkan semua pihak terutamanya pada waktu puncak. Sebagai contoh. kerajaan telah mengumumkan bahawa minyak petrol akan dinaikkan lagi jika kerajaan tidak mampu menanggung subsidi harga petrol. Masalah ini haruslah dititikberatkan oleh semua pihak dan bersama-samalah kita berganding bahu menyelesaikan masalah ini dengan secepat mungkin. Sehubungan dengan itu. Dengan itu. Jadual perjalanan yang tidak sistematik merupakan punca utama menyebabkan kesesakan lalu lintas berlaku. Oleh itu. Oleh sebab terpaksa menanggung kos tambang yang tinggi. Nescaya. waktu pemandu akan berehat bermula pada pukul satu tengah hari hingga pada pukul dua petang. sistem pengangkutan awam di nusa kita makin hari makin maju dan giat dipertingkatkan oleh pihak kerajaan. Natijahnya. Natijahnya. penubuhan syarikat pengangkutan awam di negara kita kian banyak. bas awam tidak menjadi pilihan utama penumpang dari suatu destinasi ke suatu destinasi yang berdekatan atau sebaliknya. Tidaklah menghairankan jika peruntukan belanjawan kerajaan dikatakan kurang untuk kemudahan awam kerana kerajaan lebih mengutamakan pembangunan fizikal negara berbanding dengan meningkatkan kebajikan masyarakat. Penataran ini menyebabkan penumpang terpaksa menanggung lagi kos kehidupan yang lebih tinggi. Selain itu. Hal yang tidak dapat dinafikan ialah kesesakan dan pengangkutan awam adalah simbiosis. Huraikan sebab-sebab berlakunya kesesakan lalu lintas yang berkaitan dengan sistem pengangkutan awam. beberapa punca yang menyebabkan kesesakan lalu lintas tetap berlaku saban waktu dalam perjalanan walakin pengangkutan awam disediakan. Metro. kesesakan lalu lintas terus berlaku. Memang yang tidak dapat dinafikan. Intrakota dan sebagainya. Fenomena ini berlaku kerana golongan muda pada zaman ini tidak mahu membazir © 2009 Hak Cipta Terpelihara kcloo . masyarakat sanggup berkereta sendiri supaya dapat mengurangkan kos perbelanjaan bulanan. mereka menyediakan jadual berdasarkan waktu mereka. Hal ini demikian kerana pihak berkenaan tidak memahami keadaan sebenar secara mendalam. Secara ringkasnya. bas. pelajar yang menaiki bas untuk balik ke rumah atau yang ingin menghadiri kelas tambahan terpaksa menunggu lama untuk mendapatkan bas. Waktu rehat mereka merupakan waktu rehat warga kantor dan waktu pelajar pulang dari sekolah. malangnya. beban ibu bapa juga akan dipertingkatkan kerana sesetengah pelajar menaiki bas ke sekolah atau menghadiri kelas tuisyen. Tambahan pula. Komuter dan sebagainya. Sistem Aliran Ringan (LRT). senario kesesakan lalu lintas di nusa kita masih tidak pernah mencapai titik noktah selama ini. Walaupun pelbagai jenis pengangkutan disediakan. Sebagai contohnya. bilangan bas dan teksi yang tidak cukup juga merupakan satu sebab yang sukar dinafikan. baru-baru ini. Hal ini demikian kerana kenaikan harga minyak yang disebabkan peningkatan permintaan dalam pasaran dunia dan kejatuhan nilai Dolar Amerika telah menjejaskan taraf hidup dalam kalangan masyarakat. Haruslah kita menerima hakikat bahawa jadual perjalanan yang tidak sistematik disebabkan kelemahan pihak pengurusan jadual perjalanan. kesesakan lalu lintas berlaku kerana kesibukan ibu bapa membawa anak-anak mereka balik ke rumah atau menghadiri kelas tuisyen.

tertekan loceng di destinasi yang salah dan sebagainya. kerajaan haruslah sensitif terhadap isu-isu kesesakan dan mengambil tindakan dengan bijak menggunakan peruntukan supaya lalu lintas dilancarkan semula. pelbagai langkah yang efisien dan praktikal harus diambil dengan serta merta. Misalnya. Di samping itu. pengguna lebih rela menggunakan kenderaan sendiri. Pengguna terpaksa menukar stesen dari satu stesen ke suatu stesen. Hal ini demikian kerana terdapat segelintir pemandu teksi dan bas yang biadab terhadap penumpang. Untuk menjimatkan masa dan wang untuk bertukar stesen dari satu stesen. Namun begitu. pengguna berasa tidak puas hati terhadap pemandu bas. Cheras dan sebagainya. pengguna terpaksa memiliki kenderaan sendiri. Oleh hal yang. pemandu bas tidak menghormati penumpang dengan memarahi mereka mahupun warga tua hanya kerana mereka membawa makanan ke dalam bas. mereka rela memandu sendiri.37 masa dengan setakat untuk menunggu ketibaan bas ke suatu tempat Mereka berpendapat bahawa “masa itu emas”. senario kesesakan lalu lintas tidak dapat berjaya dibendung selama ini khasnya di bandar-bandar utama pada waktu bekerja. walaupun negara kita canggih dalam bidang sains dan teknologi. Hal ini disebabkan kawasan pembinaan stesen Komuter amat jauh dari pusat bandar utama seperti Shah Alam. Oleh hal yang demikian. panas. Walau bagaimanapun. Hal ini telah membebankan rakyat dari pelbagai segi seperti masa dibazirkan pada waktu kesesakan. Daripada membiarkan masalah ini kronik. kesesakan lalu lintas di nusa kita terus berlaku dan tidak pernah diselesaikan. Impaknya. Pembinaan stesen di lokasi yang tidak strategik juga satu punca yang sukar dinafikan. dan kurang selesa. masalah kesesakan lalu lintas terus membengkak dalam arus pembangunan negara. Justifikasinya. Satu lagi punca berlakunya kesesakan lalu lintas ialah perkhidmatan yang kurang berkualiti dan kurang efisien. Pembinaan stesen Komuter di kawasan yang jauh malam di dalam hutan menyebabkan pengguna berasa sukar untuk mendapatkan tempat meletak kenderaan di stesen Komuter. Ampang. Impak daripada hal ini menyebabkan kesesakan lalu lintas kian hari kian serius. Hal ini juga menyebabkan pengguna tidak yakin akan perkhidmatan pengangkutan awam. Petaling Jaya. Oleh itu. pengguna juga sukar mendapat pengangkutan perantara dari stesen Komuter ke destinasi yang hendak dituju. pelbagai jenis pengangkutan awam giat dipertingkatkan oleh pihak kerajaan. Damansara. Secara tuntas. Senario ini membuktikan bahawa pengangkutan awam yang disediakan tidak memberi kemudahan secara langsung kepada pengguna. © 2009 Hak Cipta Terpelihara kcloo . kelewatan menguruskan urusan yang penting. Habis. kebanyakan bas berada dalam keadaan yang kotor. busuk. Pengangkutan awam tidak menjadi pilihan utama generasi kini merupakan perkara yang lumrah.

Masyarakat kita juga harus mengiktiraf industri desa sebagai satu industri yang mampu memberi sumbangan dalam pembangunan negara. Mereka mengaut keuntungan yang banyak dengan menjual hasil industri desa dengan harga yang tinggi kepada pengusaha-pengusaha di bandar. kebanyakan pihak tidak sedar bahawa industri desa yang juga mampu meningkatkan ekonomi negara semakin dipinggirkan. konsep jualan hasil industri desa melalui orang tengah harus digantikan dengan konsep jualan langsung kerana kebanyakan sikap orang tengah diibaratkan enau di dalam belukar melapaskan pucuk masing-masing. di situ ada jalannya. Sebenarnya. Pihak kerajaan harus sentiasa memberi sokongan dan bantuan kewangan bagi merealisasikan industri desa sebagai penggerak perkembangan dan pertumbuhan ekonomi yang mantap. Di samping itu. Sebaik-baiknya. Industri desa di negara kita sememangnya dapat dimajukan jika pihak kerajaan dan pihak yang terlibat mengambil inisiatif untuk mengusahakannya. Namun. industri ini berpotensi tinggi untuk dimajukan dan dijangka akan memberi banyak sumbangan dalam ekonomi negara. Kebanyakan penduduk di luar bandar tidak mempunyai pekerjaan yang tetap dan ada dalam kalangan mereka terpaksa bekerja dari siang malam semata-mata untuk menyara keluarga mereka. Peribahasa Melayu ada mengatakan bahawa di mana ada kemahuan. industri desa haruslah bekerjasama dengan badan kerajaan bagai aur dengan tebing bagi menghidupkan industri desa ini. © 2009 Hak Cipta Terpelihara kcloo . sektor perindustrian diberikan tumpuan yang sepenuhmya untuk menjana ekonomi negara. Industri desa merupakan wadah bagi menghasilkan kerja tangan yang dibuat oleh penduduk desa yang masih menggunakan teknik tradisional yang diwarisi sejak zaman nenek moyang mereka. Kehidupan mereka di kawasan pedalaman diibaratkan kais pagi makan pagi. Ulaskan pernyataan tersebut dan jelaskan cara-cara memajukan industri desa. di situ ada semut. kais petang makan petang. industri ini harus diuruskan oleh anak-anak kampung yang berpendidikan supaya mereka berpeluang berbakti kepada tempat kelahiran mereka tanpa perlunya berpindah ke bandar untuk mencari nafkah hidup. maka peluang pekerjaan akan bertambah dan seterusnya taraf kehidupan penduduk desa dapat ditingkatkan kerana di mana ada gula. Jika industri desa ini dimajukan. Selain itu. Industri ini dijangka akan mendatangkan pulangan yang lumayan dalam masa lima tahun jika kerajaan sanggup peruntukan yang lebih besar kepada industri ini. pihak kerajaan berperanan penting dalam usaha menggalakkan generasi muda masa ini untuk menceburi industri desa supaya industri ini dapat berkembang ke seluruh pelosok dunia dan Malaysia mampu duduk sama rendah. Oleh itu. tak lapuk dek hujan juga dapat membantu dalam usaha menarik pelancong asing berkunjung ke negara kita. Memang tidak dapat disangkal bahawa industri desa merupakan salah satu industri yang berperanan penting di Malaysia. Mereka hidup dalam keadaan yang serba kekurangan dan ada kalanya mereka hanya mengisi perut dengan ubi kayu. berdiri sama tinggi dengan negara-negara lain. indusri desa yang kaya dengan budaya Malaysia yang tak lekang dek panas. Oleh hal yang demikian. [ 100 markah ] Pada alaf baharu ini. Industri ini harus diberikan nafas baharu melalui suntikan teknologi moden untuk meningkatkan produktiviti supaya industri ini mampu menembusi pasaran dunia sekali gus meningkatkan pendapatan negara kita.38 Industri desa sememangnya tidak boleh dipinggirkan kerana mempunyai potensi yang begitu besar dan penghasilannya juga dapat membantu dalam meningkatkan ekonomi penduduk dan negara ini.

pihak kerajaan haruslah bekerjasama dengan sektor swasta untuk memaksimumkan hasil pengeluaran industri desa. Selain itu. seperti Indonesia dan Thailand yang banyak menghasilkan produk tempatan yang berkualiti.kita harus pandai mengambil yang jernih dan buang yang keruh dengan menjadikan kejayaan negara-negara lain dalam industri desa sebagai rujukan untuk menjayakan industri ini di negara kita sendiri. Oleh itu. Kita tidak boleh bergantung sepenuhnya pada pihak kerajaan untuk menghidupkan industri desa kerana bertepuk sebelah tangan tidak akan berbunyi. industri desa sememangnya dapat memberi nafas baharu kepada masyarakat luar bandar dan seterusnya meningkatkan pendapatan per kapita negara. JIka usaha memajukan industri desa dilakukan secara sistematik mengikuti prosedurprosedur yang disediakan.39 Dalam usaha memajukan industri desa. Mesin yang lebih canggih harus dibekalkan kepada pengusaha industri desa supaya produk industri desa seperti kraf tangan yang dihasilkan lebih berkualiti. Kedua-dua pihak ini haruslah berganding bahu untuk memperkenalkan produk tradisional secara komersial kepada dunia luar. Konklusinya. Industri desa hendaklah ditransformasi kepada pelbagai perusahaan daripada berbentuk tradisional kepada jenis penghasilan produk yang lebih kreatif dan inovatif untuk menarik hati dan mengagumkan para pembeli. Bukan itu sahaja. Bekalan produk yang bermutu tinggi sememangnya akan mendapat sambutan yang baik daripada para pembeli di negara kita mahupun pembeli dari negara asing. para pengusaha perlulah menimba ilmu pengetahuan serta kemahiran dari negara-negara jiran. Negara kita haruslah bertukar-tukar pendapat dengan negara yang maju dalam industri desa dan mendapat khidmat nasihat daripada golongan profesional dalam bidang ini untuk meningkatkan produktiviti industri luar bandar di negara kita. Malaysia Boleh! © 2009 Hak Cipta Terpelihara kcloo . Dengan ini. Penggunaan mesin juga dapat mempercepat proses pengeluaran produk dan meningkatkan kuantiti barangan industri desa yang dihasilkan. hasil-hasil industri desa dapat dibekalkan kepada pembeli ataupun para pengusaha secara berterusan. maka suatu hari nanti industri desa akan mendahului segala industri yang bertaraf antarabangsa. pihak yang terbabit harus sentiasa memastikan bahawa penduduk di kawasan luar bandar diberikan bantuan dan kemudahan yang secukupnya untuk meningkatkan hasil industri desa. Para pengusaha industri ini juga harus melakukan anjakan paradigma selaras dengan keadaan semasa supaya industri desa di negara kita dapat dimajukan ke tahap yang maksimum dan mampu mengharumkan nama Malaysia di arena antarabangsa.

Keutuhan institusi kekeluargaan begitu penting dalam usaha menangani gejala sosial sehingga institusi ini diibaratkan seperti cerucuk di dalam sesebuah bangunan yang kukuh. guru dan ibu bapa akan dapat bermuafakat dan bekerjasama untuk membantu remaja yang bermasalah dengan mencari jalan penyelesaian yang terbaik. Malah. ibu bapa perlulah menghadirkan diri dalam sebarang pertemuan antara ibu bapa dan guru. Setiap penyakit pasti © 2009 Hak Cipta Terpelihara kcloo . pada hujung minggu. Bukan itu sahaja. Dengan ini. Ibu bapa perlulah menekankan kepentingan ajaran agama terhadap pembentukan mental remaja kerana didikan agama dan moral dapat menjamin keimanan remaja agar dapat membezakan antara perkara yang baik dengan yang buruk dan seterusnya mendorong remaja mengawal tingkah laku mereka. Antara penyakit sosial yang dimaksudkan ialah gejala vandalisme. Ibu bapa bolehlah membawa remaja makan angin di destinasi-destinasi yang menarik di negara kita. Hadis ada menyatakan bahawa anak-anak diibaratkan seperti kain putih. Sejak akhir-akhir ini. golongan ibu bapa wajarlah mencurahkan kasih sayang kepada anak-anak mereka dan mengasuh anak-anak bagai menatang minyak yang penuh. Sikap sesetengah ibu bapa yang hanya sibuk mengejar harta kekayaan perlulah dikikis sama sekali. ibu bapa perlu mampu mengimbangi kepentingan keluarga dan kerjaya mereka kerana anak-anak mereka amat memerlukan kasih sayang ayah dan ibu. Isu ini menjadi suatu isu yang hangat diperkatakan dan sering menjadi buah mulut orang ramai. ibu bapalah yang mencorakkannya. Sebagai contohnya. berita mengenai golongan remaja yang terjebak dalam gejala sosial kerap terpampang menerusi dada akhbar. pihak sekolah.40 Peranan Ibu Bapa Dalam Mengurangkan Gejala Sosial Oleh: Loh Suk Hwa Dalam meniti arus kemodenan ini. Dari semasa ke semasa. ibu bapa perlu mengambil inisiatif untuk menghubungi pihak sekolah untuk mengetahui masalah-masalah yang dihadapi oleh anak-anak mereka. Ibu bapa perlu menganggap anak-anak sebagai kurniaan Tuhan yang tidak ternilai dan mendidik anak-anak dengan penuh kasih sayang dan kesabaran. Contohnya. Golongan remaja perlulah dibekalkan dengan didikan agama dan moral yang sempurna. Sememangnya. ibu bapa perlulah meluangkan masa mereka untuk melakukan aktiviti-aktiviti riadah bersama-sama anak-anak mereka. Program ini menekankan kepentingan rumah diibaratkan sebagai syurga untuk memastikan keutuhan institusi keluarga. Mereka tidak sedar bahawa nilai kebendaan dan materialistik yang ada pada diri mereka akan menyebabkan mereka terlalu sibuk dengan kerja mereka sehingga mengabaikan anakanak mereka. Ibu bapa perlu memastikan bahawa nasihat yang diberikan oleh mereka kepada anak-anak mereka tidaklah bagai mencurahkan air ke daun keladi. Sebenarnya. ibu bapa perlulah menyahut cabaran bagimenghalang golongan remaja daripada terjebak dalam gejala sosial. buli dan ponteng. Sebagai contoh. ibu bapa perlulah meluangkan masa untuk membekalkan ajaran agama kepada anak-anak mereka sejak kecil lagi kerana melentur buluh biarlah dari rebungnya. Oleh itu. institusi kekeluargaan begitu penting dalam usaha menangani gejala sosial sehingga kempen “Rumahku Syurgaku” diadakan secara besar-besaran. pihak ibu bapa perlulah bertanggungjawab terhadap kebajikan anak-anak mereka dengan mengikuti perkembangan anak-anak mereka di sekolah. Mereka juga harus memastikan anak-anak mereka mendapat ajaran agama yang sempurna. pelbagai penyakit sosial yang mampu meranapkan peradaban bangsa dan negara melanda golongan remaja. Didikan agama yang dibekalkan kepada remaja dapat memastikan bahawa anak-anak mereka mempunyai benteng pertahanan diri yang kukuh untuk menolak ajakan rakan-rakan untuk melibatkan diri dalam apa-apa tindakan yang mampu memburukkan imej diri dan merosakkan nama baik sesebuah keluarga. Tanggapan sesetengah ibu bapa bahawa tanggungjawab mereka tidak lebih daripada menyekolahkan dan menyediakan makan minum anak-anak tidak benar sama sekali.

41 ada penawarnya. Ibu bapa memainkan peranan untuk menjaga kepentingan anak-anak mereka dengan meletakkan kepentingan anak-anak mereka dan meletakkan kepentingan anak-anak mereka melebihi harta benda dan wang ringgit. Kesimpulannya. Dengan ini. Ibu bapa perlulah mengambil langkah-langkah yang drastik dan berkesan bagi memastikan golongan remaja tidak akan ditulari sebarang penyakit sosial kerana remajalah yang akan mencorakkan negara pada masa hadapan. gejala sosial yang menjadi duri dalam daging perlu dihapuskan sehingga akar umbinya kerana pemuda harapan bangsa. Contohnya. pemudi tiang negara. impian negara untuk melahirkan golongan yang berminda kelas pertama akan dapat direalisasikan. Marilah kita sama-sama mengekang diri daripada terjerumus dalam kancah sosial yang mampu meranapkan harapan bangsa dan negara. segala tingkah laku ibu bapa akan ditiru oleh anak-anak mereka. ibu bapa yang mempunyai tabiat buruk seperti merokok perlulah bertaubat dan berhenti merokok kerana anakanak mereka berkemungkinan besar akan terpengaruh dan seterusnya merokok. begitulah kuihnya. Mereka harus dibimbing agar akan menjadi modal insan yang berintegriti dan berwawasan. Secara tidak langsung. Ibu bapa sememangnya perlu memastikan segala tingkah laku dan pertuturan mereka kerana segala perlakuan mereka akan diperhatikan oleh anak-anak mereka. Bukan itu sahaja. Malah. © 2009 Hak Cipta Terpelihara kcloo . Ibu bapa perlulah mengatasi apa-apa kelemahan yang ada pada diri mereka agar perbuatan mereka tidak akan menyebabkan anak-anak mereka terdedah kepada amalan yang kurang sihat. ibu bapa haruslah menjadi teladan kepada anak-anak mereka kerana bagaimana acuan. Masalah remaja perlu dikesan sebelum terlambat kerana mencegah itu lebih baik daripada mengubati. golongan remaja tidak akan terpengaruh dengan tabiat buruk ibu bapa mereka dan seterusnya tidak akan melakukan gejala sosial yang mampu menghancurkan masa depan mereka. Ibu bapa tidak harus bersikap seperti ketam menyuruh anaknya berjalan betul.

namun kegawatan ekonomi yang melanda negara kita pada tahun 1997 telah menyedarkan kerajaan bahawa sektor pertanian masih penting dan merupakan sektor penyelamat negara kita. Oleh itu. kelapa sawit merupakan tanaman yang paling menguntungkan negara kita. Misalnya. Hal ini demikian kerana kebanyakan petani hari ini masih menggunakan kaedah pertanian tradisional tradisional yang dianggap tidak berkesan lagi. daun-daun dan sabut kelapa sawit boleh dijadikan baja yang boleh digunakan dalam sektor pertanian dan digunakan secara meluas oleh para petani dan pekebun. Melalui sektor pertanian. Oleh hal yang demikian. beras dan sebagainya. Selain itu.Tuntasnya. Walaupun sektor ini telah diabaikan suatu ketika dahulu. Pokok getah mengeluarkan susu getah dan getah keping yang dikatakan amat berguna dalam sektor pembuatan tayar. Penanaman getah di Malaysia juga wujud sejak berdekad-dekad yang lalu. Memang tidak dapat dinafikan bahawa kelapa sawit banyak memanfaatkan kita dan merupakan salah satu punca pendapatan negara kita yang terpenting. sistem pengairan yang moden harus dibina agar sektor pertanian dapat berkembang pesat. Pihak British telah memperkenalkan pelbagai kaedah untuk meningkatkan pengeluaran getah. kaedah pertanian moden bukan sahaja dapat menjimatkan masa. © 2009 Hak Cipta Terpelihara kcloo . kasut and sarung tangan getah. kaedah dan teknologi pertanian yang moden dari luar negara. Ladang kelapa sawit boleh dilihat di merata-rata tempat di seluruh Malaysia kerana penanaman kelapa sawit giat dijalankan dan sektor ini telah membuka banyak peluang kerja kepada masyarakat kawasan pedalaman kerana ada gula ada semut. Sebagaimana yang kita tahu. Sektor pertanian di Malaysia menduduki tangga ketiga sebagai penyumbang kepada pendapatan dan kemajuan ekonomi negara. Walaupun kerajaan telah mencurahkan banyak usaha dalam sektor pertanian negara dan kesan positifnya amat ketara. Sehubungan dengan itu. Hal ini demikian kerana kelapa sawit boleh digunakan untuk menghasilkan minyak kelapa sawit dan pelbagai barangan yang berguna. Contohnya.42 Kegiatan Pertanian Di Malaysia Malaysia merupakan sebuah negara pertanian sejak dulu lagi. getah. Pengeksportan bahan mentah seperti kelapa sawit dan getah ke negara-negara asing telah meningkatkan status negara kita di arena antarabangsa dan kita sudah berupaya duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi dengan negara lain. Malah.Rancangan Perairan Muda di Kedah telah membolehkan penanaman padi dijalankan dua kali setahun. Penoreh getah pada zaman ini juga diiktiraf sebagai individu yang mampu menjana ekonomi negara dan tidak lagi dipandang rendah oleh masyarakat. Kini. Negara kita merupakan pengeluar utama pelbagai jenis hasil pertanian seperti kelapa sawit. seperti New Zealand dan Australia harus dibawa masuk. getah merupakan salah satu tanaman yang diusahakan secara meluas di seluruh Malaysia. langkah-langkah yang lebih efektif dan proaktif harus diambil untuk memajukan lagi sektor pertanian di negara kita. kebanyakan tanah di Malaysia digunakan untuk menanam kelapa sawit. negara kita mampu mengharungi kegawatan ekonomi tanpa sebarang bantuan daripada International Monetary Fountation (IMF). malahan meningkatkan produktiviti sektor pertanian lagi.Teknologi baharu dan kaedah pertanian moden bolehlah diperkenalkan untuk meningkatkan hasil pertanian. iaitu semasa negara kita dijajah oleh pihak British. penggunaan kaedah “tabur terus” dari Australia telah meningkatkan hasil pengeluaran padi sebanyak dua kali ganda. para penoreh getah juga diberikan gaji yang tinggi kerana getah merupakan bahan yang tidak ternilai harganya dalam zaman modenisasi ini. namun banyak pihak yang berpendapat bahawa industri ini masih berpotensi untuk dimajukan lagi. Oleh itu. Kelapa sawit juga merupakan eksport utama Malaysia ke negara-negara asing seperti Amerika Syarikat dan Kanada.

kelemahan penguatkuasaan undang-undang merupakan faktor utama yang menjadi pemangkin gejala merokok dalam kalangan remaja.Dengan ini Malaysia berupaya menjadi sebuah negara yang cemerlang.gemilang dan terbilang! Satu hari nanti. [ 100 markah ] Remaja merupakan golongan yang berusia antara 13 hingga 21 tahun. Mengikut kajian yang dijalankan. Oleh sebab itu. Selain kelemahan penguatkuasaan. Malaysia haruslah pandai mengambil yang jernih dan buang yang keruh dengan menjadikan kejayaan institut penyelidikan pertanian luar negara sebagai rujukan supaya industri pertanian kita dapat berkembang maju di persada dunia. Kita juga boleh saling bertukar pendapat dengan negara-negara luar dalam usaha memperbanyak hasil pertanian di negara kita. Oleh hal yang demikian. Kajian juga mendapati remaja dan golongan muda-mudi merupakan penonton tertinggi siaran media. Oleh itu. pengaruh media massa yang bebas menyiarkan iklan juga merupakan penyumbang kepada masalah merokok dalam kalangan remaja. darah baru setampuk pinang sudah pasti mudah terpengaruh dengan ledakan iklan daripada media massa. Perubahan demi perubahan ini menyebabkan ada dalam kalangan remaja yang terpengaruh untuk berjinak-jinak dengan tabiat merokok. kebanyakan remaja memberanikan diri membeli dan memegang rokok kerana pengaruh media massa. di situ ada jalannya. Oleh itu. kita berharap agar PORIM dapat menghasilkan benih yang lebih bermutu untuk meningkatkan produktiviti kelapa sawit di Malaysia. Tamsilnya. Realitinya. Penyelidikan haruslah dijalankan dari semasa ke semasa untuk menghasilkan benih yang cepat matang dan lebih bermutu.43 Di samping itu. Oleh sebab pihak berkuasa bersikap melepaskan batuk di tangga. Malaysia akan menjadi nadi pertanian global yang disegani dan disanjungi tinggi oleh setiap negara di seantero dunia. iklan rokok dan poster konsert yang ditaja oleh pihak pekilang rokok mudah meresap dalam jiwa remaja yang mendahagakan keseronokan. Remaja memang mudah mempelajari apa-apa sahaja tontonan mereka. Intihanya. Sektor pertanian sememangnya banyakn mendatangkan kebaikan kepada masyarakat mahupun negara kita. mereka mengalami perubahan dari segi fizikal dan mental. Lama-kelamaan. kadar perokok remaja semakin merebak bak cendawan tumbuh selepas hujan. kajian dan pembangunan (R&D) harus dijalankan sejajar dengan penggunaan kaedah pertanian moden untuk meningkatkan hasil dalam industri pertanian negara kita. Malaysia Boleh! **** Remaja kini suka merokok di mana-mana sahaja dan pada bila-bila masa sahaja. Hal ini berlaku kerana pihak berwajib dikatakan tidak serius melaksanakan undang-undang yang digubal. remaja pada masa ini semakin berani merokok di manamana sahaja tanpa segan silu. pihak kerajaan dan Kementerian Pertanian dan Industri Asas harus bekerjasama bagai aur dengan tebing dan menggembleng tenaga untuk memajukan sektor pertanian di negara kita kerana di mana ada kemahuan. Antara agensi yang memainkan peranan yang penting dalam usaha ini termasuklah MARDI dan PORIM. Remaja yang umur baru setahun jagung. Oleh hal yang demikian. fenomena merokok dalam kalangan remaja bagai bisul menjadi nanah yang sukar diubati lagi. negara kita berpotensi besar dalam sektor pertanian dan aktiviti pertanian perlu diketengahkan supaya setaraf dengan sektor perindustrian negara. Huraikan faktor-faktor gejala ini terus berlaku. remaja menjadi tidak takut waima tidak gentar untuk melakukan kesalahan seperti merokok di tempat-tempat awam. Institut Penyelidikan Minyak Kelapa sawit Malaysia (PORIM) telah berjaya menghasilkan benih kelapa sawit yang bermutu. iaitu “Tenera” yang dapat menghasilkan minyak yang lebih banyak. Saya berpendapat bahawa banyak faktor yang menyebabkan gejala merokok terus merebak dalam kalangan remaja. © 2009 Hak Cipta Terpelihara kcloo . Dalam usia yang muda dan mencabar ini.

tetapi bau malang boleh dielakkan. Malang tidak berbau. Denda dalam lingkungan RM150 hingga RM300 tidak pernah meninggalkan bekas. Ibu bapa yang kurang memberi kasih sayang dan tidak prihatin akan perubahan sikap anakanak juga merupakan faktor remaja merokok. penjagaan kesihatan diri ialah tanggungjawab sendiri. Saya berpendapat bahawa langkah-langkah drastik dan proaktif mestilah diambil oleh pihak berwajib untuk mengurangkan jumlah kemalangan jalan raya yang banyak meragut nyawa. kawan merupakan insan yang paling istimewa dan memainkan peranan yang penting dalam pergaulan remaja. Malaysia dikatakan memiliki kualiti jalan raya yang paling baik di rantau ini sebaliknya mencatatkan kadar kemalangan yang paling tinggi. melepaskan pucuk masing-masing. nyawa modal insan negara bagai telur di hujung tanduk. Namun begitu. sama-sama membeli rokok lalu merasai asap rokok tanpa menyedari kebahayaan rokok. nescaya dapat meningkatkan tahap kesihatan diri dengan menjauhi tabiat merokok. Hal ini demikian kerana ibu bapa pada zaman berteknologi ini terlalu sibuk mengejar kebendaan dan kemewahan sehingga mengabaikan tanggungjawab keibubapaan mereka. Penguatkuasaan undang-undang seyogianya diiringi ketegasan melaksanakannya. Anak-anak yang belum berfikiran matang pula menyalahgunakan wang tersebut tanpa kawalan ibu bapa. **** Langkah yang patut diambil oleh pihak berkuasa untuk mengatasi kadar kemalangan jalan raya Dalam kesibukan negara mencapai status lima bintang dalam era pembangunan dan pembinaan negara. tak hendak seribu dalih. © 2009 Hak Cipta Terpelihara kcloo . Pihak berkuasa seperti polis trafik tidak boleh bertolak ansur waima berkompromi dalam menegakkan undang-undang. Walau bagaimanapun. Hal ini tidak mustahil kerana hubungan antara kawan yang rapat bagai isi dengan kuku sedikit sebanyak merangsang kepercayaan remaja terhadap kata-kata kawan mereka. Oleh hal yang demikian. Oleh hal yang demikian. Penggubalan akta keselamatan mestilah diubahsuai mengikut keperluan semasa. Mereka sanggup mengabaikan kasih sayang dengan memberi wang kepada anak-anak mereka sebagai gantian kasih sayang. Jikalau pihak kerajaan menaikkan kadar denda dan saman. 500+ patah perkataan. Selepas terjebak dan ketagihan rokok. Kerajaan mestilah membuat anjakan paradigma dalam sistem pelaksanaan undang-undang keselamatan di jalan raya. Sikap ibu bapa ini bagai enau di dalam belukar. Remaja haruslah bangun daripada kesalahan yang dibuat oleh mereka kerana sesal dahulu pendapatan. terutamanya kepada golongan yang bermaharajalela di jalan raya. sesal kemudian tidak berguna. langkah ini dapat memberi pedoman kepada pengguna jalan raya agar lebih bermoral dan beretika semasa memandu. Jika dipandang enteng. hendak seribu daya. majoriti mereka sama-sama ponteng sekolah. terutamanya kerajaan dapat mempergiat kempen antimerokok agar remaja dapat menjauhi gejala merokok yang mampu membawa maut dalam jangka masa panjang. semua pihak haruslah bersikap bagai aur dengan tebing untuk bekerjasama membanteras gejala merokok dalam kalangan anak-anak. Hal ini menyebabkan remaja dapat membeli rokok dengan mudah kerana harganya masih murah. jaringan lebuh raya dan lingkaran jalan raya di nusa tercinta ini sentiasa dititikberatkan oleh pihak kerajaan. Saya berharap pihak berkenaan. ada antara remaja yang cuba merokok selepas dicabar atau diajak oleh kawan-kawan. Jika kita berkesedaran dan berfikiran matang. Oleh sebab menjadi pak turut kawan. remaja tidak dapat mengelakkan diri daripada tabiat buruk ini lagi. saya berpendapat bahawa gejala merokok sebenarnya dapat diatasi sehingga akar umbi.44 Di samping itu. Secara tuntas.

kita dapat mengetahui bahawa anak-anak dulu lebih kerap dipukul. Malangnya. Jika dikaji dari sudut pemilikan lesen memandu. Pemandu dan pengguna jalan raya sama-sama mendapat manfaat jika semua pihak bersepakat dalam ciri-ciri keselamatan di jalan raya. bangsa. kita harus sedar bahawa nyawa manusia tidak boleh dijual beli seperti di pasar raya. Sejak beberapa dasawarsa. Sesiapa yang terlibat dalam tragedi kemalangan di jalan raya mestilah ditarik lesen pemanduannya.45 Selain itu. kita tidak dapat menikmati kehidupan yang lebih bermakna. sistem merit yang dijalankan oleh pihak Jabatan Pengangkutan Jalan (JPJ) mestilah dipautkan dengan sistem Polis Diraja Malaysia (PDRM) agar kedua-dua agensi kerajaan ini berganding bahu bagai aur dengan tebing untuk melaksanakan hukuman terhadap pesalah laku lalu lintas yang membelakangkan nyawa insan lain. Saya berijtihad bahawa keselamatan jalan raya ialah tanggungjawab semua pihak. Hal ini demikian kerana pandu cermat. Sebagai penutup wacana. Daripada perspektif orang tua-tua. Oleh sebab itu. Rakyat haruslah diinsafkan dengan prinsip “biar lambat. Saya berpendapat bahawa ibu bapa memainkan peranan penting dalam pembentukan disiplin anak-anak. sudah sampai masanya pihak PJP mengambil langkah proaktif untuk samasama menjadikan pemandu Malaysia lebih berkualiti. jiwa selamat. Sebagaimana kita sedia maklum. pelaksanaan undang-undang yang bersesuaian dengan keperluan rakyat dan negara mestilah dilakukan dengan baik. Dengan langkah ini. biar jadi arang dalam usaha menjadikan laluan trafik di Malaysia bebas daripada kemalangan. Saya berharap pihak berkenaan dapat membuat pengubahsuaian terhadap silibus ujian pemanduan. rakyat yang berjaya memiliki lesen memandu setelah melalui proses kompleks dan sukar pasti lebih menghargai lesen yang berjaya dimiliki oleh mereka. Saya berharap pihak kerajaan akan memegang prinsip genggam bara api. Sejak kecil. **** Peranan ibu bapa dalam pembentukan disiplin anak-anak amat penting dalam membentuk masyarakat yang cemerlang. Sejak kempen antidera diperluas. asalkan selamat”. Sementara itu. gemilang dan terbilang. Tanpa kemajuan. setiap sebatan dan hukuman yang diterima dapat memberi tamparan insaf kepada diri anak-anak yang melakukan © 2009 Hak Cipta Terpelihara kcloo . imej negara di persada dunia dapat dipertingkatkan demi kemajuan pelbagai bidang yang diharap-harapkan. Sebagai anak yang menjadi harapan ibu bapa. masalah sosial dan kadar jenayah bagai bisul menjadi nanah dalam masyarakat pada zaman yang penuh dengan cabaran. anak-anak bagaikan kain putih yang suci lagi kudus yang perlu diwarnakan oleh ibu bapa yang membesarkannya. Bincangkan. berat lagi bahu yang memikulnya. Berat mata memandang. Dengan pendekatan yang positif ini. Rakyat merupakan penggerak kemajuan negara. kita harus sedar bahawa segala perbuatan positif dan negatif akan mencerminkan imej keluarga. Setiap belaian kasih dan sayang yang diberikan kepada kita penuh dengan harapan masa depan. Jika dibandingkan antara ibu bapa dahulu kala dengan ibu bapa zaman globalisasi ini. proses pemilikan lesen memandu bagai makan ais batu campur. dan negara. Keselamatan di jalan raya dapat memastikan kita selamat berada di bumi bertuah ini untuk meneruskan kehidupan yang lebih bermakna demi keluarga. kita dibesarkan bagai menatang minyak yang penuh oleh orang tua kita. Kementerian Dalam Negeri umpamanya mestilah diberi kuasa dan mandat untuk melaksanakan tugas. rakyat Malaysia amat “bertuah” kerana sistem yang diguna pakai di sini masih longgar dan mudah. Kelonggaran undang-undang yang dicemari gejala rasuah dan konsep “lesen terbang” menyebabkan pemandu “melayangkan” nyawa insan tidak berdoa sekali gus meranapkan harapan ibu bapa mangsa. ibu bapa mula menjauhkan diri mereka dengan rotan. Oleh itu.

Dengan pendidikan yang diterima. Oleh sebab bagaimana acuan. Sebagai contoh. Kesimpulannya. Kebobrokan sikap anak-anak mestilah dikekang daripada menjadi duri dalam daging masyarakat kerana nusa tercinta ini memerlukan tenaga mereka untuk menggapai impian Wawasan 2020. anak-anak dapat didisiplinkan dan dibentuk menjadi modal insan yang berketerampilan dan berkewibawaan. pencorakan disiplin anak-anak dari rumah. Hal ini demikian kerana anak-anak dikawal ketat dari segi peraturan sekolah. saya berharap ibu bapa menginsafi tanggungjawab mereka dalam pembentukan disiplin anak-anak agar tidak menyesal selepas anak-anak terjerumus dalam kancah kebejatan sosial. Anak-anak yang berdisiplin dapat meyakinkan ibu bapa dengan kejayaan akademik dan kokurikulum sekali gus menjadi warga yang cemerlang. Anakanak yang mencontohi sikap positif ibu bapa pasti tidak akan membuat perkara yang menyalahi peraturan. Dengan peraturan sekolah yang efektif dan jadual pelajaran yang ketat. Pendidikan formal yang efektif dapat menjadi tulang belakang pendirian teguh anak-anak dalam mendisiplinkan diri agar tidak melakukan perbuatan yang menconteng arang di muka ibu bapa. Namun. Dengan saluran yang betul dan tepat. Oleh hal yang demikian. ibu bapa mestilah menunjukkan teladan yang baik kepada anak-anak mereka. ibu bapa mestilah menjauhi sikap ketam yang mengajar anaknya berjalan betul tetapi diri sendiri berjalan senget. Langkah ini amat penting agar anak-anak dapat dimatangkan dari segi psikologi sekali gus pencorakan disiplin diri mereka terbentuk secara semula jadi. Ibu bapa harus menyedari hakikat bahawa masa depan anak-anak juga ditentukan oleh ajaran dan teguran membina daripada mereka. dan terbilang.46 kesalahan. gemilang. ibu bapa bagai enau di dalam belukar. pendidikan formal perlu disalurkan oleh ibu bapa demi mematangkan fikiran anak-anak. Oleh hal yang demikian. nescaya anak-anak tidak akan mempunyai masa yang terluang untuk melakukan perkara yang membelakangkan undang-undang. Di samping itu. Mengikut Doktor Fazilah Kamsar. melepaskan pucuk masing-masing kerana sibuk mengejar kebendaan dan kedudukan dalam masyarakat. akal dan perasaan ingin memberontak dalam kalangan anak dapat diatasi. Selain ketegasan dan pendisiplinan. saya percaya bahawa ibu bapa perlu tegas dan mendisiplinkan anak-anak sejak kecil kerana melentur buluh biarlah dari rebungnya. Langkah ini penting agar akal anak-anak yang waras dapat dibentuk untuk membuat keputusan yang baik supaya tidak menyesal atas perbuatan diri kerana sesal dahulu pendapatan. Tamsilannya. ibu bapa haruslah menerangkan kepentingan menjaga moral dan tingkah laku yang murni demi mengukuhkan sahsiah diri. ibu bapa haruslah membuang sampah di tong sampah dan menjaga kelakuan diri di khalayak ramai agar dicontohi oleh anak-anak mereka. © 2009 Hak Cipta Terpelihara kcloo . yakni mendidik anak-anak dengan ajaran agama dan moral. Hal ini demikian kerana nasihat yang bernas daripada ibu bapa lebih berkesan daripada jeritan marah yang membuang masa dan tenaga. yakni daripada komitmen ibu bapa amat berkesan. ibu bapa berperanan penting mempamerkan disiplin yang tinggi di depan anak-anak. anak-anak akan menjadi berdisiplin jika kita menerangkan sebab dan akibatnya jika dia membuat kesalahan. sesal kemudian tidak berguna. Ajaran agama dan moral merupakan elemen yang maslahat dalam memperkukuh keimanan diri anak-anak demi mengekang hati dan perasaan yang ingin melanggar tatasusila. begitulah kuihnya. pakar motivasi yang terbilang. Mereka alpa dengan tanggungjawab keibubapaan yang asas. Anak-anak perlu diterangkan kesannya jika mereka merokok atau akibat daripada perbuatan ketidakjujuran mereka. anak-anak akan berfikir dua kali sebelum melakukan kesalahan. Dengan pendisiplinan yang kukuh dan ketegasan yang bertempat. Masalahnya kini.

Hal ini dapat digambarkan melalui pepatah Melayu yang mengatakan bahawa “tak kenal maka tak cinta”. dan sebagainya. memasukkan air ke dalam botol. Tahun Baharu Cina. malah anak-anak juga. melalui Pertubuhan Rukun Tetangga. dan sebagainya. Dewasa ini. kemesraan akan terjalin bukan sahaja antara ibu dengan bapa. Pada pendapat anda. semua ahli dalam masyarakat berpeluang untuk berkumpul dan berbincang sambil menikmati juadah yang disediakan oleh tuan rumah. Melalui cara ini. Aktiviti seperti ini hendaklah diadakan di padang bola sepak. jiran dapat bertanya khabar dan bercerita tentang pengalaman dengan lebih dekat. aktiviti yang boleh diadakan secara bergotong-royong ialah membersihkan kawasan taman. Sebagai contoh. melalui aktiviti ini. Deepavali. kita juga hendaklah mengadakan majlis-majlis rumah terbuka semasa sesuatu sambutan perayaan. Apabila aktiviti Hari Keluarga diadakan. Pertubuhan Khairat Kematian. masyarakat setempat secara bergilir-gilir mengawasi keselamatan taman untuk mengelakkan kejadiankejadian yang tidak diingini berlaku. apakah langkah-langkah yang harus diambil supaya semangat kejiranan dalam kalangan penduduk dapat ditingkatkan. Penduduk setempat mestilah membentuk satu persatuan yang mempunyai satu sistem organisasi yang teratur. iaitu di sebelah. langkah-langkah yang wajar hendaklah diambil untuk memupuk semangat kejiranan dalam kalangan penduduk setempat. Melalui aktiviti gotong-royong. gelanggang bola tampar. jiran dapat berkumpul dan bekerjasama sambil berbincang tentang aktiviti yang akan dilakukan. Jiran ialah orang yang tinggal di sekeliling rumah kita. Tegasnya. dan sebagainya majlis-majlis rumah terbuka hendaklah dijadikan acara tahunan. di hadapan. kita dapat menjalinkan dan meningkatkan hubungan sesama jiran. Selain itu. Semasa aktiviti ini diadakan. semasa perayaan Hari Raya Aidilfitri. Jawatankuasa Keselamatan dan Kemajuan Kampung. iaitu ibarat aur dengan tebing yang mementingkan semangat sandar-menyandar atau saling membantu dalam kehidupan. dan juga di belakang rumah kita. Sebagai contoh. © 2009 Hak Cipta Terpelihara kcloo . Jadi. Apabila berkumpul dan berbincang. dan sebagainya. majlis rumah terbuka mampu mendekatkan ahli masyarakat untuk bertemu muka dan berkenalan dengan lebih erat lagi. kita juga hendaklah mengadakan aktiviti Hari Keluarga untuk memupuk semangat kejiranan dalam kalangan masyarakat setempat. Persatuan atau pertubuhan ini hendaklah melibatkan semua penduduk sebagai ahli.47 Semangat kejiranan dalam kalangan rakyat di negara kita semakin longgar. mereka akan dapat berkenal-kenalan antara satu dengan yang lain yang sekali gus membolehkan seseorang itu mengenal hati budi jiran mereka dengan lebih dekat. kita perlulah mengukuhkan semangat kejiranan supaya kita sentiasa bersatu hati dalam melakukan sesuatu perkara. menyediakan hidangan untuk kenduri-kendara. semua ahli keluarga jiran akan turut serta untuk melibatkan diri dalam aktiviti seperti berkayak. Bukan itu sahaja. kita juga harus menggalakkan rakyat supaya melibatkan diri dalam aktiviti sosial seperti persatuan atau pertubuhan. hubungan yang erat sesama jiran dapat dibentuk yang secara tidak langsung akan menimbulkan perasaan ingin membantu antara satu dengan yang lain seperti yang terungkap dalam peribahasa Melayu ke bukit sama didaki. Oleh itu. terompah gajah. Langkah primer yang harus diambil ialah mengadakan aktiviti gotong-royong. Melalui acara rumah terbuka. ke lurah sama dituruni. Pepatah Melayu ada mengatakan bahawa "Jiran sepakat membawa berkat". Amalan ini dapat membentuk ikatan silaturahim dan memperkukuh semangat kejiranan dalam kalangan jiran setempat. Sebagai contoh. Krismas. Di samping itu. atau padang sekolah yang berhampiran. mereka akan dikenali sebagai jiran tetangga kita. Jika kita tinggal di dalam satu taman atau di sebuah kampung yang sama. melalui majlis rumah terbuka ini. taman rekreasi. Hal ini dapat kita lihat dalam peribahasa Melayu. Jiran sangat penting kerana merekalah yang akan menjadi sahabat kita dan orang yang akan membantu kita apabila kita menghadapi kesusahan nanti. Seterusnya. Jadi. banyak pertubuhan sukarela ditubuhkan dalam masyarakat seperti Pertubuhan Rukun Tetangga.

47100 Puchong. dalam setiap masa. (AR) Baru-baru ini. kita mestilah sentiasa berusaha untuk memastikan semangat kejiranan sentiasa terpelihara supaya negara kita sentiasa aman. Jika hal ini dibiarkan. Fatin yang kini berada di Rawang dengan iringan doa semoga berada dalam keadaan sihat sejahtera. Ada pepatah yang mengatakan bahawa “bersatu kita teguh. (AR) © 2009 Hak Cipta Terpelihara kcloo . Melalui aktiviti ini. Saya cuma ingin membantu saudari kerana saudarilah satu-satunya kawan rapat saya.memberikan ribuan pengalaman dan ilmu. Jadi. Kesimpulannya. 7. Maksudnya ialah jika kita mempunyai semangat kejiranan yang tinggi. Karya Munsyi Dewan **** Rakan anda sering ponteng kegiatan kokurikulum. kita akan dapat merasai segala kesusahan dan keperitan yang dialami oleh jiran kita. kita akan mengetahui masalah dan kesusahan yang dialami oleh jiran kita. Selangor Darul Ehsan. kegiatan kokurikulum juga dapat memberikan markah F=Surat Kiriman Tidak kokurikulum kepada Rasmi/khusus kita. keadaan saya dan keluarga di sini sihat walafiat. Walaupun pepatah Melayu ada mengatakan bahawa berat mata memandang berat lagi bahu memikulnya. Saudari. Dalam hidup bermasyarakat. Oleh itu. kita perlu berkunjung ke hospital jika kita mendapat berita bahawa jiran kita dimasukkan ke hospital kerana menghidap sesuatu penyakit atau kemalangan. semangat kejiranan akan luntur dan seterusnya akan menjejaskan perpaduan negara. melalui lawatan kita itu. (AF) Saya sebenarnya tidaklah mahu menjaga tepi kain orang kerana itu bukan sifat saya. namun sebagai jiran. dapat merehatkan minda.48 Seterusnya. K=Kebaikan 2. iaitu Suhailla bahawa saudari sering ponteng kegiatan kokurikulum. 6 Mac 2007 (AF) Menemui sahabatku. kita digalakkan menziarahi jiran kita. harmoni dan sejahtera. (AF) Biarlah saya berterus terang sahaja kepada saudari. kita mestilah berpegang pada prinsip cubit paha kiri. dengan meningkatkan semangat kejiranan. mengajar kita menjadi seorang yang cekal dan tabah dalam mengharungi pelbagai cabaran dan dugaan 4. Bandar Kinrara. sekurang-kurangnya kita dapat meringankan penderitaan yang dialami oleh jiran kita itu. kita perlu memupuk semangat kejiranan dalam kalangan penduduk setempat. (AF) Apa khabar saudari dan keluarga di sana? (AF) Alhamdulillah. 3. bercerai kita roboh”. paha kanan terasa juga. Dalam era globalisasi ini. Jalan BK5/8. saya mendengar khabar daripada sahabat kita. kita mestilah menyemarakkan budaya kunjung-mengunjung dalam kalangan rakyat sebagai langkah untuk memupuk dan mengekalkan semangat kejiranan. Jawapan: Strategi Isi: T=Kegiatan Kokurikulum 1. Sebagai contoh. sikap mementingkan diri sendiri dan sikap tidak mempedulikan orang lain semakin menebal seperti yang terkandung dalam pepatah Melayu “bagai enau dalam belukar melepaskan pucuk masing-masing”. Jadi. perpaduan akan bertambah utuh dan teguh. Tulis sepucuk surat kepada rakan anda tersebut untuk menasihatinya supaya menyertai kegiatan tersebut.

kegiatan kokurikulum mengajar kita sesuatu yang tidak dapat kita pelajari di dalam kelas. (AF) saya sangat berharap agar saudari menyertai kegiatan kokurikulum selepas ini. aktiviti kokurikulum dapat merehatkan minda kita. (AC) Sebagai contohnya. maka saudari telah mengalami satu kerugian yang besar dalam hidup saudari. saya ingin menegaskan bahawa (A Ksmpln) kegiatan kokurikulum ini banyak memberikan manfaat kepada kita. (AC) Sebagai contohnya. (AF Apabila saudari menyertainya nanti. Oleh itu. (A Hrpn) Saya juga tidak sanggup sesuatu yang akan berlaku itu akan menjadi seperti nasi sudah menjadi bubur. (AH) Hal ini demikian kerana. (AH) Hal ini demikian kerana. (AP) Tegasnya. Namun. (AC) Sebagai contohnya. (AA) Adakah saudari tahu bahawa kegiatan kokurikulum ini banyak memberikan manfaat kepada kita dan tidak boleh dipandang remeh? (AJ) Salah satu manfaat kegiatan kokurikulum ini ialah kegiatan ini memberikan ribuan pengalaman dan ilmu. (AH) Dengan aktiviti seperti ini. kegiatan kokurikulum dapat membentuk kita supaya menjadi lebih cekal dan sabar menghadapi cabaran yang mendatang. Saudari. (AH) Hal ini demikian kerana. (A Cdgn) Sebelum saudari terlambat atau tersalah membuat keputusan. (AH) Kegiatan ini juga memberikan pelbagai cabaran yang memerlukan kita berani dan sabar menghadapinya. Selain itu. (A Hrpn) saya yakin bahawa saudari akan menyesal pada suatu hari nanti. (A Kmn) Sekiranya saudari sudah bulat hati untuk tidak menghadiri kegiatan ini. © 2009 Hak Cipta Terpelihara kcloo . (AP) saudari haruslah menyertai kegiatan kokurikulum untuk mendapat markah yang baik dalam kegiatan ini. bermain permainan yang ringkas tetapi menyeronokkan dan sebagainya. (AH) Selain keputusan akademik yang cemerlang. (AF) Saya berharap agar saudari menimbangkan nasihat saya ini. kita dapat mengurangkan tekanan yang dihadapi dan mengeratkan silaturahim sesama murid. (AP) Tegasnya. pihak universiti akan menilai dan memilih murid yang aktif dalam kegiatan kokurikulum. iaitu sesal dahulu pendapatan. (AH) Dalam aktiviti kokurikulum. Kelab Rekreasi mempunyai pelbagai aktiviti seperti berbasikal. saya minta saudari menghayati peribahasa Melayu. (AJ kegiatan kokurikulum juga dapat memberikan markah kokurikulum kepada kita. Di samping itu. saya tidak mampu untuk berkata apa-apa lagi. (AJ Kegiatan kokurikulum juga dapat merehatkan minda. janganlah pula saudari bersikap seperti hangat-hangat tahi ayam sahaja kerana saudari tidak akan dapat menikmati manfaatnya. (AH) Markah ini belum termasuk markah pelibatan saudari di peringkat daerah. Saudari. (AF )Sekian. negeri atau negara. beriadah. (AC) Sebagai contohnya. sesal kemudian tiada gunanya. (AH) Seperti yang kita semua tahu. kegiatan kokurikulum adalah lebih sukar daripada akademik kerana kegiatan ini memerlukan kekuatan yang tinggi dari segi mental dan fizikal. aktiviti kawad kaki membolehkan setiap murid mempelajari cara untuk berkawad kaki dan cara untuk menjadi seorang komander atau pemimpin. kita dapat meredakan ketegangan atau melepaskan tekanan dengan aktiviti-aktiviti yang mengeluarkan peluh dan menyihatkan badan. belum tentu pihak universiti akan menerimanya. saudari akan memperoleh 50 markah. (A Hrpn) Saya juga tidak sanggup melihat saudari menghadapi masalah pada masa depan. (AP) Tegasnya.49 Adakah khabar yang saya terima itu benar? (AR) Jikalau benar. kegiatan kokurikulum menambahkan pengalaman dan ilmu dalam diri kita. (AH) Bukankah saudari mahu diterima masuk ke universiti? Oleh itu. kegiatan kokurikulum dapat merehatkan otak setelah lebih daripada lima jam kita menggunakan minda kita untuk belajar. kegiatan kawad kaki memerlukan kekuatan fizikal dan mental kerana terpaksa bersabar untuk berkawad di bawah sinaran matahari yang terik. (AH) Jika keputusan akademik seseorang murid itu cemerlang tetapi pelibatannya dalam kegiatan kokurikulum kurang baik. jika saudari dapat memastikan kehadiran dalam setiap aktiviti yang dijalankan. markah kokurikulum sangat penting kerana diambil kira untuk permohonan ke universiti. (AH) Setiap aktiviti yang dijalankan memberi kita pengalaman baharu dan berbeza. (AJ kegiatan kokurikulum juga mengajar kita menjadi seorang yang cekal dan tabah dalam mengharungi pelbagai cabaran dan dugaan. (AF) Sebelum saya mengakhiri coretan saya ini.

Ira ( Ira Fashileen) **** Negara maju hendaklah membantu negara yang miskin dalam dunia moden hari ini. negara maju harus membantu negara miskin untuk mewujudkan kestabilan serantau dengan mengamalkan konsep „memakmurkan jiran‟. mereka menghadapi masalah untuk mendapatkan makanan yang berzat. mereka akan menghadapi masalah kesihatan. Mexico telah mencerobohi Amerika Syarikat kerana dibelenggu kemiskinan di negara asal. Hal ini demikian kerana kemiskinan merupakan ibu kepada semua masalah. Negara maju juga perlu membantu negara miskin yang sering mengalami masalah kebuluran. Sebagai contohnya. Jadi. Kebanyakan negara yang dibanjiri pendatang asing sering mengalami peningkatan masalah sosial seperti gejala jenayah dan juga mengancam keselamatan negara. risiko rakyat negara miskin memasuki negara lain secara tidak sah amat tinggi. Jawapan: Jawapan: Isi: 1. Selain itu. Manusia perlu melakukan kerja untuk mengisi perut. bantuan harus diberikan kepada negara miskin untuk mewujudkan keadilan dalam dunia. negara kaya mestilah membantu untuk mendirikan negara Palestin yang haknya © 2009 Hak Cipta Terpelihara kcloo . Oleh hal yang demikian. Sebagai contohnya. penduduk Haiti. Oleh itu. Apabila mereka mengalami masalah ini. Tanpa bantuan. negara miskin yang sering mengalami masalah T-negara maju hendaklah membantu negara miskin kebuluran 3. negara maju mesti membantu negara miskin untuk mengawal kebanjiran pendatang asing tanpa izin. negara miskin atau kerdil ini tidak akan dapat membangun dan membantu rakyatnya. Setiap manusia mempunyai hak untuk hidup sempurna di negara sendiri.50 Sahabatmu. Hal ini jika dibiarkan akan memudaratkan negara kita pada masa akan datang. berpotensi untuk maju jika dibantu Dalam era globalisasi ini. Sebagai contohnya. Kemelut yang berlaku di negara jiran mampu mencetuskan pertikaian antara negara kerana wujudnya pemimpin yang bersikap menangguk ikan di air yang keruh (memasang lukah di pergentingan). untuk mewujudkan keadilan dalam dunia 5. Di samping itu. pertikaian di selatan Thailand akibat masalah kemiskinan yang sudah berakar umbi turut menjejaskan ekonomi Malaysia. Usaha-usaha yang drastik harus diambil untuk menukar nasib mereka dan membantu mereka untuk membangun dan seterusnya mencapai kemajuan yang pesat. negara Somalia di Afrika sudah bertahun-tahun dibelenggu kemiskinan. semakin banyak negara yang sedang melalui pembangunan yang pesat. Usaha ini perlu dilakukan supaya wujud keseimbangan agar dapat mengekang pelbagai bencana atau ditindas oleh negara lain. untuk mewujudkan kestabilan serantau 2. untuk mengawal kebanjiran pendatang asing K-Mengapa/sebab tanpa izin F-umum 4. Namun demikian. negara maju seperti Amerika Syarikat dan Britain wajar membantu negara seperti ini supaya mereka dapat menikmati kehidupan yang ceria dan seterusnya membangunkan negara mereka semula. Bincangkan kenyataan ini. Mereka perlu dibantu kerana berat mata memandang berat lagi bahu memikulnya. Negara miskin ini harus dibantu oleh negara yang maju kerana negara maju lebih berkemampuan untuk memajukan negara yang serba kekurangan ini. Hal ini sudah tentu akan menyusahkan negara jiran atau negara yang menjadi destinasi mereka. masih wujud negara yang miskin akibat daripada kekurangan sumber bahan mentah dan juga pemimpin yang berkaliber. Sebagai contohnya. Pertama sekali.

negara maju mestilah bekerjasama untuk menghulurkan bantuan dari masa ke masa terutamanya dalam bentuk bantuan modal dan teknologi supaya negara yang berkenaan dapat menjalankan pembangunan di negara mereka. Melalui usaha ini. negara maju hendaklah melabur atau mendirikan kilang di negara miskin untuk mewujudkan peluang pekerjaan kepada rakyatnya. Sebagai contohnya. hari kita akan tiba juga tetapi harus berusaha untuk membantunya. negara maju dapat mengatasi masalah pengangguran di negara yang berkenaan. ekonomi global dapat diperkukuh dengan menghulurkan bantuan kepada negara miskin. © 2009 Hak Cipta Terpelihara kcloo . Melalui cara ini. kemiskinan menjadi batu penghalang kepada kerjasama disebabkan pelbagai halangan dari segi budaya dan pemikiran. duduk sama rendah dengan negara yang lain. Kita sebagai manusia haruslah saling membantu ibarat aur dengan tebing. jika kelebihan tersebut dieksploitasi dengan cekap dan betul. Tegasnya.51 telah dirampas oleh Israil dan rakyatnya ditindas dan tanahnya dirampas oleh kerajaan Israil. Di samping itu. Melalui cara ini. dunia tidak akan menghadapi sebarang masalah jika semua negara maju di dunia mempunyai pemikiran yang bercirikan global. melepaskan pucuk masing-masing dan perlu menunjukkan keprihatinan mereka terhadap pembangunan negara miskin. Sebagai contohnya. Kesimpulannya. keadilan dapat ditegakkan. pelbagai aktiviti ekonomi dapat dijalankan. setiap negara harus bekerjasama untuk meningkatkan produktiviti masing-masing. Seterusnya. Selain itu. Oleh hal yang demikian. Negara maju tidak harus bersikap seperti enau dalam belukar. Negara miskin dapat diberikan bantuan teknologi supaya menjadi tumpuan pelabur asing. Namun demikian. Kita tidak patut membiarkan kekurangan yang terdapat di sesebuah negara mereka begitu sahaja kerana hari ini hari mereka. Kelebihan negara miskin adalah dari segi bilangan penduduknya yang banyak. Bukan itu sahaja. negara miskin memerlukan bantuan daripada semua aspek dan bantuan ini haruslah dihulurkan kepada mereka oleh negara yang maju. negara miskin mempunyai kawasan yang luas untuk menjalankan aktiviti ekonomi. negara yang berkenaan akan mampu berdiri sama tinggi. negara miskin juga berpotensi untuk maju jika dibantu oleh negara maju.

saudara saudari pencadang yang saya hormati. Sebelum saya melanjutkan hujah-hujah saya. Antara salah laku yang dianggap melanggar peraturan sekolah ialah merokok. Para hakim yang saya muliakan serta para hadirin sekalian. Kereta guru akan menjadi sasaran. barisan hakim yang arif lagi bijaksana. Dalam usia yang begitu muda. Pada hemat saya. Mereka akan mengalami tekanan perasaan yang kuat. Kami pihak pembangkang tetap tidak bersetuju dengan pernyataan “Hukuman Merotan Perlu Dilaksanakan semula bagi Mendisiplinkan Pelajar-pelajar. Sekolah ialah tempat pelajarpelajar dididik dan dibimbing untuk menjadi anggota masyarakat yang berguna. Akhbar tempatan pernah menyiarkan berita tentang seorang pelajar di Melaka yang membunuh diri kerana pihak sekolah memberitahu keluarganya yang dia dirotan. Saya berpendapat bahawa hukuman merotan ini akan menimbulkan masalah yang lebih serius. umpamanya membakar harta benda sekolah atau lebih buruk lagi. hubungan guru-guru dengan para pelajar © 2009 Hak Cipta Terpelihara kcloo . Kami barisan pembangkang menganggap hukuman ini penuh dengan unsur kekejaman dan keganasan. merosakkan harta benda sekolah.” Panel hakim yang arif serta rakan-rakan seperjuangan sekalian. membakar sekolah. sebagai pemidato pertama ingin mengemukakan hujah-hujah saya bagi membangkang tajuk perbahasan pada pagi ini. Kata pihak pencadang sebentar tadi. dan pelbagai kesalahan yang lain. mereka perlukan bimbingan bukannya hukuman. para pelajar yang dirotan pasti akan insaf akan perbuatan mereka dan oleh itu akan berkelakuan baik sepanjang masa. Mahukah kita mendengar tragedi seperti ini berulang lagi? Janganlah saudara saudari menghalalkan hukuman ini di sekolah-sekolah. Pelajar yang di rotan pasti akan memberontak atau berdendam. tidakkah saudara pencadang sedar bahawa terdapat juga kemungkinanpara pelajar yang dirotan mungkin akan bertindak balas? Mereka akan melakukan perkara-perkara yang lebih buruk. Ingat saudara saudari. Saya. Ini kerana. Namun. Lebih buruk lagi mereka akan bertindak liar merosakkan harta benda sekolah. Merotan pelajar-pelajar tidak mungkin dapat menyelesaikan masalah disiplin pelajar-pelajar. Ada kereta yang akan dicalarkan dan ada tayar yang akan dibocorkan oleh mereka. Mereka yang tidak dapat menanggung perasaan mungkin akan bertindak diluar dugaan kita. iaitu menyebat pelajar-pelajar yang melanggar peraturan sekolah. ponteng. mereka tetap bersetuju dengan hujah saya ini.52 TAJUK : Hukuman Merotan Patut Dilaksanakan Semula Di Sekolah FORMAT : Perbahasan/ pembangkang Salam sejahtera Tuan Pengerusi Majlis. terlebih dahulu izinkan saya menjelaskan tajuk perdebatan kita pada hari ini. Mahukah kita melihat pelajar-pelajar kita bertindak liar seperti ini? Apa yang pasti. Lazimnya hukuman ini dijalankan secara terbuka iaitu di hadapan pelajar-pelajar yang lain ketika perhimpunan sekolah. Pelajar-pelajar yang dirotan pasti akan berasa malu kepada rakan-rakan dan saudara-mara mereka. hukuman ini agak keterlaluan dan ketinggalan zaman. Mahukah saudara saudari dan rakan pencadang dirotan kerana kesalahan-kesalahan seperti yang saya katakan tadi? Barisan hakim yang bijaksana dan saudara saudari sekalian. “Hukuman merotan” merujuk denda yang dilaksanakan di sekolahsekolah. bergaduh. serta para hadirin sekalian. keharmonian hubungan guru dengan murid akan menjadi tegang. peristiwa kena rotan pasti akan menghantui jiwa mereka dalam jangka masa yang lama. Apabila keadaan ini berlaku. Di samping itu terdapat juga hukuman merotan yang dijalankan secara tertutup. sekolah bukan tempat untuk menjatuhkan hukuman. Hukuman merotan ini bukan sahaja menyakitkan malah memalukan dan menakutkan para pelajar. Seharusnya kita mengambil kira usia pelajar-pelajar tersebut. Adakah mampu bagi seorang pelajar menanggung beban perasaan seperti itu ? Saya pasti walaupun barisan pencadang tidak menganggukkan kepala tetapi jauh di lubuk hati. Oleh itu saya ingin menyanggah dengan sekeras-kerasnya pandangan negatif pencadang yang pertama tadi.

hukuman ini sudah lama dilenyapkan. Sebelum kita mengenakan hukuman. terima kasih. Inilah harga yang perlu dibayar oleh sistem pendidikan kita sekiranya hukuman merotan dilaksanakan di sekolah-sekolah. Hakikatnya. Kita harus mempraktikkan kaedah yang lebih saintifik dan berperikemanusiaan. Guru-guru pula akan membenci pelajar-pelajar yang berkenaan. Latar belakang para pelajar yang berkenaan perlu diambil kira.53 akan menjadi renggang. Menangani masalah disiplin secara bersopan dan berhemah pasti akan membuahkan hasil yang positif. Oleh yang demikian saya sekali lagi menegaskan bahawa hukuman merotan hanya akan mencederakan pelajar-pelajar dari segi fizikal dan emosional. Merotan mereka hanya akan melenyapkan keyakinan mereka terhadap guru-guru. Hubungan renggang antara guru-guru dengan pelajar-pelajar pasti akan menjejaskan aktiviti pembelajaran dan pengajaran. Dalam zaman yang serba canggih ini saya berpendapat hukuman ini sudah ketinggalan zaman. Walau bagaimanapun. © 2009 Hak Cipta Terpelihara kcloo . Menghukum dengan sewenang-wenangnya akan meninggalkan implikasi buruk yang sukar dilupakan. saya dan rakan-rakan pembangkang tetap menyelar pandangan pihak yang saya anggap „selangkah ke belakang‟. Beberapa sesi kaunseling yang berkesan pasti akan dapat menyedarkan para pelajar yang bersalah akan kesalahan yang dilakukan oleh mereka. Pelajar-pelajar perlu dinasihati dan dibimbing dengan sebaik mungkin. Para guru perlu mengkaji punca-punca berlakunya perbuatanperbuatan yang melanggar disiplin sekolah.. Hadirin sekalian. Oleh sebab masa tidak mengizinkan saya untuk berhujah lebih lanjut maka saya mohon untuk berundur diri seketika namun rakan seperjuangan saya pasti akan menyambung hujah-hujah kami. hukuman merotan tidak patut dilaksanakan di sekolahsekolah bagi mendisiplinkan pelajar-pelajar. Saya tidak mahu menyalahkan pihak pencadang yang mungkin terlalu asyik belajar sambil mentelaah buku teks sehingga lupa membaca akhbar dan majalah. kita perlu membuat penyiasatan yang terperinci. Perasaan hormat mereka terhadap para guru akan hilang. Anak-anak zaman sekarang tidak sepatutnya didedahkan dengan unsur-unsur keganasan. Menyedari hakikat ini. hukuman ini tidak harus dilaksanakan di sekolah-sekolah pada masa kini. saya tetap menegaskan. Sekian. Tuan-tuan hakim yang saya hormati serta rakan-rakan sekalian. Kita harus menerima hakikat bahawa fikiran mereka masih belum matang dan mereka memerlukan tunjuk ajar. Di negara-negara maju yang lain. Akibatnya prestasi mereka dalam pelajaran pasti akan merosot. Sesungguhnya tiada manusia yang suka dirinya dizalimi walaupun dia bersalah. Pelajar-pelajar yang terbabit pasti akan hilang minat untuk belajar.

Pada hari itu. Mereka telah mempersembahkan lagu-lagu yang segar dan telah berjaya menceriakan majlis makan tersebut. Pengarah Pendidikan Daerah. penganugerahan hadiah dan cendera hati.54 Baru-baru ini sekolah anda telah menganjurkan “Hari Kecemerlangan Pelajar”. © 2009 Hak Cipta Terpelihara kcloo . Lagipun. Para tetamu juga kelihatan tidak kering gusi apabila menonton sketsa komedi yang dipersembahkan oleh Pasukan Pengakap Sekolah. Antara tetamu yang diundang pada hari tersebut termasuklah Pengarah Pendidikan Negeri. Sementara itu guru-guru perempuan kelihatan segak dengan pakaian baju kurung dan ada juga yang berkebaya labuh Kira-kira pada pukul 8. Pengetua-Pengetua. dan beberapa orang wakil PIBG. Tepukan yang kuat diberikan kepada pelajar yang diumumkan sebagai tokoh pelajar pada tahun ini kerana berjaya memperoleh keputusan akademik yang baik dan aktif pula dalam bidang sukan serta badan beruniform serta kelab. Pada pagi itu para pelajar berkumpul di tapak perhimpunan untuk mendengar pesanan dan arahan terakhir daipada pengetua dan guru-guru yang menjadi ketua dalam bahagian-bahagian tertentu seperti bahagian persembahan. Pada tahun ini sambutan daripada ibu bapa sangat menggalakkan sehingga dewan yang seluas empat ukuran kelas itu kelihatan penuh. para guru dan pelajar sudah menghabiskan kira-kira 2 minggu untuk persediaan dan latihan. Kemuncak acara persembahan itu ialah nyanyian solo daripada pemenang Juara Bakat Seni Suara SMSM 1999 yang memiliki suara seakan-akan penyanyi terkenal Siti Nurhaliza. Ketibaan Pengarah Pendidikan itu telah disambut oleh pasukan kompang sekolah dan beliau juga diberikan penghormatan untuk memeriksa barisan hormat oleh pasukan kadet tentera sekolah yang kelihatan kemas dengan uniform mereka yang serba hijau dan memakai topi hitam berjambul merah. 30 Julai 1999 merupakan tarikh yang tidak mudah dilupakan oleh semua warga SMSM. keselamatan. pelajar-pelajar yang mengambil bahagian untuk acara persembahan sudahpun bersedia di atas pentas. Pengetua telah menyampaikan ucapan dan memberikan laporan yang berupa kemajuan akademik dan kokurikulum di sekolah itu diikuti dengan ucapan daripada wakil PIBG dan akhir sekali ucapan daripada Pengarah Pendidikan Negeri Kedah. Terdapat juga para penyambut tetamu yang kelihatan mengiringi pelawat sehingga ke pintu masuk dewan tempat majlis gemilang itu diadakan. Ketika pelawat serta tetamu berpindah ke dewan makan. pameran. Upacara itu tamat dengan nyanyian lagu Negaraku dan selepas itu beliau diiringi oleh Pengetua masuk ke dalam dewan. Hari itu memang dinantinantikan oleh semua pelajar dan ibu bapa terutamanya yang terlibat dengan upacara penerimaan sijil penghargaan.30 pagi. para tetamu kelihatan mula masuk ke kawasan sekolah dan mereka disambut dengan mesra oleh barisan pengawas yang sedia menunggu di pintu utama sekolah dan para pelawat diberikan sebuah buku program untuk acara pada hari itu. Para tetamu kelihatan tidak bergerak daripada tempat duduk masing-masing sehingga acara persembahan diumumkan tamat dan mereka dijemput untuk pergi ke ruangan pameran yang diadakan dimakmal sains. Seterusnya dewan menjadi lebih meriah dengan tepukan yang diberikan kepada para pelajar yang mendapat anugerah cemerlang pada hari itu. Sesuatu yang menarik pada hari itu ialah semua guru lelaki memakai baju Melayu yang lengkap dengan songkok dan sampin termasuk guru-guru bukan Melayu. dan sebagainya. Gambarkan suasana tersebut. Para tetamu kelihatan kagum dan terpukau oleh persembahan lagu-lagu yang disampaikan kumpulan koir sekolah dan diiringi pula dengan permainan muzik olehanggota-anggota band SMSM yang kelihatan segak bergaya dengan uniform mereka yang berwarna merah dan putih. pihak sekolah telah mengadakan pameran dan persembahan pentas untuk orang ramai yang hadir. Ini kerana pada hari tersebut telah diadakan Hari Kecemerlangan Pelajar.

55 Para tetamu kelihatan kagum dengan pameran sains yang diadakan pada hari itu. Apabila semua tetamu pulang. *** © 2009 Hak Cipta Terpelihara kcloo . keadaan kembali tenang dan para guru mengadakan sesi bergambar untuk dimuatkan ke dalam majalah sekolah. Kebanyakan pelawat ingin mencuba sendiri beberapa alat dan radas sains yang dipamerkan itu dan hampir semua tetamu tidak melepaskan peluang untuk bergambar dengan menggunakan kamera yang dibuat sendiri oleh beberapa orang pelajar daripada Persatuan Sains dan Matematik SMSM. Hari Anugerah Kecemerlangan pada tahun ini merupakan hari yang paling gemilang dalam sejarah SMSM.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful