MODUL BULAN ANTI PONTENG SK BAKRI BATU 5, MUAR TAHUN 2010

PENGENALAN BULAN MINGGU

- Apa itu ponteng - Ogos - Pertama

1. NAMA PROGRAM Bulan Anti ponteng 2. DEFINISI Ponteng didefinisikan sebagai lari daripada tanggungjawab atau tugas tanpa kebenaran (Kamus Dewan: 979). Secara umum ponteng sekolah ialah tidak hadir ke sekolah tanpa sebab yang munasabah dan di luar pengetahuan ibu bapa atau penjaga. Walaupun begitu ada yang tidak hadir tetapi dalam pengetahuan ibu bapa. Ponteng juga sering dikaitkan dengan isu yang menampilkan pelajar yang tidak berdisiplin dan bermoral rendah. Ponteng sekolah adalah sejenis penyakit lama yang telah berakar umbi semenjak masyarakat kita mengenal alam persekolahan. ponteng terdiri daripada empat jenis : Ponteng sekolah- keluar rumah dengan pakaian seragam tetapi tidak ke sekolah. Ponteng kelas - ke sekolah tetapi pada masa pengajaran subjek-subjek tertentu dia menghilangkan diri. Ponteng hati - berada dalam bilik darjah tetapi hati dan fikirannya tidak di sana, sebaliknya hanya menunggu loceng waktu akhir untuk keluar sekolah. Ponteng kerana bangun lewat. Unit Disiplin Sekolah memandang serius akan perkara ini dan menganggap ia merupakan barah yang perlu dihapuskan bagi mencapai misi dan visi Sk Bakri Batu 5, Muar. 3. RASIONAL Mewujudkan susana sekolah yang kondusif dan selamat agar murid-murid dapat menimba pengetahuan. Terdapat 5 perisian / modul yang akan diguna pakai semasa perhimpunan mingguan oleh guru disiplin dan menerusi bahan-bahan bercetak. Selain itu, unit disiplin, pengawas dan juga unit bimbingan dan kaunseling akan bekerjasama melakukan pemantauan berterusan sepanjang tahun.

4. MATLAMAT 1. Mengurangkan kadar kesalahan ponteng di sekolah 2. Memupuk dan meningkatkan semangat cintakan sekolah serta integriti dikalangan murid-murid 5. OBJEKTIF 1. Menghasilkan murid-murid yang berkualiti dengan cara mengurangkan kadar ponteng di sekolah

MODUL BULAN ANTI PONTENG SK BAKRI BATU 5, MUAR TAHUN 2010
PERISIAN 1 BULAN MINGGU - Hukuman ponteng - Ogos - Ketiga

Dalam usaha untuk menangani masalah ponteng sekolah, kaedah pencegahan, intervensi dan pemulihan boleh dilakukan. Pihak sekolah dan komuniti seperti guru, sekolah, ibu bapa dan kaunselor sekolah akan memainkan peranan yang sangat penting dalam menangani isu ponteng ini. Pelajar sendiri pula perlu menyedari bahawa mereka memainkan peranan yang sangat besar dalam menangani masalah ponteng ini. Pada minggu ini, saya akan menerangkan serba ringkas tentang hukuman ponteng ; PENGERTIAN SALAH LAKU PONTENG SEKOLAH Di mana murid sekolah yang tidak hadir ke sekolah pada hari persekolahan rasmi tanpa alasan atau sebab-sebab bertulis atau lisan daripada ibu bapa atau penjaga atau doktor perubatan. PONTENG SEKOLAH SECARA BERTERUSAN ATAU BERTURUT-TURUT Di mana murid sekolah telah tidak hadir ke sekolah secara berterusan atau berturut-turut tanpa alasan atau sebab-sebab bertulis atau lisan daripada ibu bapa atau penjaga atau pengesahan doktor perubatan selama 31 hari atau lebih. PONTENG SEKOLAH SECARA BERKALA Di mana murid sekolah telah tidak hadir ke sekolah secara berkala atau berselang-selang hari tanpa alasan atau sebab-sebab bertulis atau lisan daripada ibu bapa atau penjaga atau pengesahan doktor perubatan selama 60 hari atau lebih. PENGERTIAN SALAH LAKU PONTENG KELAS Di mana murid sekolah yang hadir ke sekolah telah tidak berada dalam kelas dalam satu-satu waktu pelajaran atau keseluruhan waktu Pelajaran. Murid ini masih berada di dalam kawasan sekolah.

PENGERTIAN SALAH LAKU PONTENG ACARA RASMI Di mana murid sekolah yang tidak hadir ke acara rasmi sekolah yang dimestikan hadir sama ada di dalam sekolah atau di mana-mana di luar sekolah yang dianjurkan oleh pihak sekolah. Hukuman yang boleh dikenakan ialah,

1. Surat pemberitahuan kepada ibu/bapa serta amaran gantung / buang sekolah – 3 kali amaran. 2. Rotan 3. Hukuman ponteng kelas – kelas tahanan / rotan

MODUL BULAN ANTI PONTENG SK BAKRI BATU 5, MUAR TAHUN 2010

PERISIAN 2 BULAN MINGGU

- Mengapa kamu ponteng ? / Keburukan ponteng - Ogos - Kelima

Pada minggu ini, saya akan menerangkan serba ringkas tentang faktor-faktor penyebab ponteng dan keburukan ponteng ; FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB PONTENG 1. Pengaruh media elektronik yang saban hari memaparkan tentang gejala ganas dan kebebasan remaja yang keterlaluan banyak mempengaruhi pemikiran kamu yang baru meningkat remaja, menjadi penyumbang kepada berlakunya gejala ponteng. 2. Kurangnya didikan agama dan kasih sayang dari ibu bapa. Masalah didikan ibu bapa yang tidak efektif kadang-kala boleh menyebabkan kamu tidak berupaya berfikir secara rasional mengenai kesalahan yang kamu lakukan serta baik buruknya sesuatu perkara yang dilakukan oleh kamu. Ini membuktikan didikan daripada iu bapa yang kurang sempurna secara tidak langsung mempengharuhi timbulnya gejala ponteng sekolah tersebut. 3. Perasaan ingin tahu serta desakan atau pengaruh dari rakan sebaya boleh menjadi penyebab terjadinya masalah ponteng yang kian sukar dibendung lagi. 4. Murid-murid tidak berminat dalam sesuatu mata pelajaran. Oleh itu, pelajar-pelajar itu akan hilang semangat belajar dan ponteng sekolah. KEBURUKAN-KEBURUKAN PONTENG

Belum dapat lagi

MODUL BULAN ANTI PONTENG SK BAKRI BATU 5, MUAR TAHUN 2010
PERISIAN 3 BULAN MINGGU - Etika pelajar - September - Pertama

Pada minggu ini, saya akan menerangkan serba ringkas tentang Etika pelajar ;

TANGGUNGJAWAB PELAJAR TERHADAP DIRI SENDIRI • Menjaga kebersihan diri, termasuk kebersiha fizikal, mental dan rohani. • Bersopan jujur dan amanah • Menghargai dan menepati masa. • Berjimat cermat. • Bersifat sederhana dan tidak sombong. • Sabar dan bertolakansur. • Menghormati hak asasi orang lain. • Berani dan cekal hati. • Bersikap didikasi. • Bersikap berdikari. • Bersikap rajin dan berusaha. • Berjuang mencapai kecemerlangan dalam semua bidang.

TANGGUNGJAWAB PELAJAR TERHADAP AGAMA • Taat Kepada perintah Allah. • Mempertahankan kesucian agama. • Mendalami dan mengamalkan ajaran agama dalam kehidupan harian. • Menuntut ilmu sebagai memenuhi tuntutan agama. • Menyebarluaskan nilai-nilai murni keagamaan dikalangan masyarakat. TANGGUNG JAWAB PELAJAR TERHADAP KELUARGA • Menghormati ibubapa dan orang tua. • Memupuk hubungan yang baik sesama ahli keluarga.

Memenuhi hasrat dan cita-cita keluarga untuk menjadi orang yang berpendidikan dan bermoral tinggi. • Menjaga nama baik keluarga. • Menghormati sahabat/kenalan keluarga. TANGGUNGJAWAB PELAJAR TERHADAP MASYARAKAT • Tolong menolong dan berkerjasama. • Menghormati orang lain terutama orang yang lebih tua. • Bertolak ansur. • Menghormati agama, pantang larang dan adat resam suku bangsa lain. • Bersifat toleran. • Rasa bersefahaman dan sabar. • Melibatkandiri dalam aktiviti masyarakat/kebajikan. • Bersifat lasihan terhadap sesama manusia dan haiwan serta alam sekitar. • Memelihara kerukunan hidup berjiran. • Mempertahankan nilai-nilai murni masyarakat Malaysia daripada pencemaran budaya.

TANGGUGJAWAB PELAJAR TERHADAP SEKOLAH • Mematuhi dan menghormati peraturan sekolah. • Menghormati guru-guru dan lain-lain staf. • Belajar bersungguh-sungguh. • Menaikkan imej maktab dalam semua bidang. • Memupuk dan menghayati nilai-nilai moral yang tinggi. • Berkerjasama dan komited. • Menceburi aktiviti-aktiviti yang dikendalikan oleh maktab. • Mengguna dan menghargai kemudahan yang disediakan oleh sekolah dengan baik. TANGGUNGJAWAB PELAJAR TERHADAP NEGARA • Mencintai negara dan bersedia berkhidmat untuk mempertahankan negara. • Mematuhi undang-undang negara. • Mengamal pringsip rukunegara. • Menjaga kemudahan-kenudahan awam. • Menjaga dan menaikkan imej negara. • Memelihara perpaduan dan kerukunan hidup rakyat Malaysia. • Memelihara dan mempertahankan keindahan semulajadi Negara.

MODUL BULAN ANTI PONTENG SK BAKRI BATU 5, MUAR TAHUN 2010

PERISIAN 4 BULAN MINGGU

- Mengapa perlu hadir ke sekolah - Oktober - Pertama

Pada minggu ini, saya akan menerangkan serba ringkas tentang mengapa kamu perlu hadir ke sekolah ;

Belum dapat lagi

MODUL BULAN ANTI PONTENG SK BAKRI BATU 5, MUAR TAHUN 2010

PERISIAN 5 BULAN MINGGU

- Terima kasih Kerana Tidak Ponteng - November - Pertama

- Terima kasih kerana anda datang ke sekolah - Ucapan terima kasih kepada murid-muird yang tidak ponteng - Ucapan terima kasih kepada pihak sekolah, Jawatankuasa Unit Disiplin, Badan Pengawas, Unit Bimbingan dan Kaunseling serta guru-guru kerana membantu menjayakan program ini - Menyatakan harapan kepada murid-murid tahun 6 yang akan ke tingkatan 1 agar meneruskan budaya ini - Menyatakan harapan kepada murid-murid tahun 1,4 dan 5 agar menjadikan program ini sebagai budaya yang perlu diamalkan