Agama Hindu Asal agama hindu berasal dari nama sungai Shidu ataupun Indus.

Hindu berasal dari perkataan Him bermaksud peyiksaan dan Tu bermaksud berduka cita diatas penderitaan orang lain. Penganut hindu dan sarjana barat menegaskan bahawa hindu adalah agama yang tertua didunia. Hindu juga merupakan sebuah agama yang begitu kompleks dan bersimpang siur.Pelbagai mazhab, kitab pegangan yang ada di dalam ajaran ini.Seringkali disalah tafsir bahawa mereka adalah agama yang berunsurkan politeisme iaitu agama yang mempunyai banyak tuhan untuk disembah oleh mereka dan inilah kenyataan yang telah dikeluarkan oleh sarjana barat. Akan tetapi penganut agama hindu tegas menolak pendapat ini dan mengatakan tuhan mereka adalah satu iaitu Brahman. Hindu menjadi sumber asas bagi kewujudan agama lain pada abad ke-6 sebelum masihi iaitu agama Buddha dan Jainisme. Kedua agama ini bangkit dan menjadi pencabar kepada konsep asal dalam agama hindu itu sendiri.Hindu merupakan agama yang tiada pengasasnya dan ini disebut sebagai agama falsafah. Jesteru agama hindu digelar santana-dharma bermaksud tiada mula dan tiada akhirnya. Agama ini juga digelar sebagai dikenali sebagai usidika-dharma.Pada awalnya hindu dikenali sebagai Santana atau Dharma. Di Bali, Indonesia agama ini juga dikenali sebagai Hindu dharma.Walaupun terdapat banyak bijak pandai dan ahli sejarah di dalam agama mereka namun mereka sendiri tidak dapat mengungkai asal usul hindu itu sendiri. Dalam bab seterusnya penulis akan membincangkan tentang sejarah, konsep ketuhanan, kitab-kitab, mazhab-mazhab, konsep syurga dan negara, dan dewa dewi dalam agama yang terlalu kompleks ini.

M-200 M 300 S. sistem Kasta diformulasi bangkit kesedaran dan bantahan terhada sistem Kasta Shankara mengorganisasi Vedanta penjajah Portugis menakluk Goa kemayshuran Empayar Moghul Inggeris meluaskan taklukan di India era Ram Mohan Roy era Sri Ramakrishna era Mahatma Gandhi ramai penganut Hindu berhijrah ke luar India.M 400 S.M 200 S. Rangka masa perkembangan agama Hindu 2500-1500 S.M 800-300 S.M 1750-1200 S.Sejarah agama Hindu Secara ringkasnya penulis akan menggunakan rangka masa untuk menerangkan perkembangan agama Hindu. Kristian dan Muslim . Kitab Veda pertama ditulis kitab Veda telah lengkap Upanishads ditulis Bhagavad Gita ditulis Undang undang Manu ditulis. 300 M 600-1600 788-820 1510 1556-1857 1700 1774-1833 1836-1886 1869-1948 Abad ke-19 ketamadunan Lembah Indus Puak Aryan berhijrah ke Asia Tenggara.M. banyak penganut India memilih agama Buddha dan Kristian sebagai anutan Abad 20-21 kebangkitan nasioanalis Hindu membangkitkan ketegangan antara Hindu.

Bagi mereka Brahman berada di mana mana. Mazhap samkhya adalah mazhab yang langsung tidak membicarakan tentang tuhan dalam mana mana kitabnya. Pantiesme Konsep ini menekankan bahawa tuhan bersatu dengan segala ciptaannya dan ini diibaratkan air laut dan garam. Brahman mempunyai 3 sifatnya tersendiri iaitu Brahma(menciptakan) Vishnu(memelihara) shivu(melebur). dialah yang menjadikan dunia dan melenyapkannya. Akan tetapi konsep ini ditentang keras oleh mereka dengan alas an bahawa mereka hanya menyembah tuhan yang satu dan selainnya adalah sembah syukur kepada dewa dewa dewi meraka. Antaranya adalah monoteisme.Semuanya mesti tunduk dibawahnya. Ateisme Ada juga sesetangah mazhab di dalam agama hindu tidak mempercayai kewujudan tuhan.Dalam kitab Hindu iaitu Upanishad. . Monoteisme Secara umumnya agama ini menyembah tuhan yang satu iaitu tuhan Brahman. tuhan dikatakan tidak mempunyai jasad. Sarjana barat mendakwa agama hindu secara jelas berlandaskan konsep politeisme kerana terdapat pelbagai jenis penyembahan dalam agama ini. Kitab mereka hanya membincangkan tentang kelahiran purusha dan prakirti dan lahirlah makhluk lain di dunia.Dalam konsep ini dewa dianggap sebagai malaikat dan membantu tugasan tuhan Brahman. Terdapat juga sifat keperempuanan yang diberi nama sakhti atau devi. tiada tempat tinggal dan tuhan itu tidak tinggal di syurga.Konsep ketuhanan Agama hindu menggunakan pelbagai konsep ketuhanan dalam kepercayaan mereka. dialah awal dan akhir. pantisme bahkan ateisme juga diamalkan dalam mazhab tertentu. Secara asasnya tuhan yang disembah dalam agama ini bernama Brahman.Dialah penentu kehidupan di dunia.Mereka menganggap Brahman adalah tuhan yang esa.

hal ini disangkal keras oleh penganut hindu. Akan tetapi. Menurut mereka perbuatan ini adalah salah berdasarkan kitab pegangan mereka.Politeisme Barat menyatakan bahawa agama hindu merupakan agama yang memiliki banyak tuhan. .

Mereka memujua dewa Sakhti iaitu permaisuri Dewa Siva. satu objek pujaan berbentuk huruf r yang lazim terdapat di kuil-kuil dan juga rumah-rumah orang beragama Hindu. Dalam penyembahan mereka dikategorikan kepada beberapa mazhab seperti di bawah. Shiva juga dikenali sebagai Mahadev atau Maha Dewa. Daripada sembilan kelahiran ini. Penganut hindu dibahagikan kepada beberapa mazhab ataupun ajaran. Shaivisme Pemujaan Shiva. iaitu Pemusnah dan Pencipta Semula.Penganutnya memakai abu suci berbentuk U di dahi. dua kelahiran yang paling utama adalah ketika Dewa ini mengambil bentuk manusia sebagai Rama dan Krishna.Mereka juga memuja tuhan matahari iaitu dewa Surya.Kuasa ciptaannya dirayakan dengan penyembahan lingam. Vaishnavisme Pemujaan dewa Vishnu merupakan amalan paling popular di kalangan orang Hindu kerana Dewa ini sering mengambil bentuk manusia dari masa kesemasa untuk membantu manusia. Dewa ini telah melalui sembilan kehidupan semula dan ia diramalkan akan kembali hidup semula dalam bentuk lain.Mazhab dalam Hindu Dalam penyembahan. Seperti diterangkan sebelum ini apabila tuhan Brahman dipecahkan kepada tiga sifat ia digelar Isvara. Shaktisme Mazhab ini menghormati kaum ibu. dewa paling hebat. . Penganut hindu menyembah diantara tiga sifat Brahman tersebut. Konsep ini digelar trimurti. Setiap mereka menyembah tuhan yang berlainan.

Falsafah dalam hindu Dibawah digambarkan secara terperinci tentang falsafah dalam agama hindu Cabang utama dalam kefalsafahan hindu adalah Astika dan Nastika. kitab pegangan dan sebagainya. . Samkhya.Terdapat banyak perbazaan yang dilihat ketara antara mereka dari sudut pegangan akidah.Sekarang kita tumpukan kepada Astika dimana letaknya cabang cabang utama agama hindu. Waisiseka dan Nyanya tidak merujuk kepada kitab suci Veda. Astika merujuk kepada ajaran silam turun temurun atau dipanggil orthodox manakala Nastika pula merujuk kepada ajaran yang diubah dari yang asal atau dipanggil heterodox. Mimamsa. jaina dan carwaka. Dibawah akan diterangkan tentang falsafah tersebut. Waisiseka dan Nyanya. Wedanta dan Mimasa merujuk kepada kitab suci Veda manakala Yoga. Yoga. Dalam nastika terdapat 6 falsafah dalam agama hindu iaitu Wedanta. Samkhya. nastika pula sebaliknya merujuk kepada cabang agama lain seperti Buddha.

Ajaran Sa khya bersifat realistik kerana didalam ajaran mengakui bahawa dunia ini yang bebas dari roh. Ajaran Sa khya ini sangat tua umurnya. Mimamsa Ajaran Mimamsa didirikan oleh Maharsi Jaimini. Karya sastera mengenai Sa khya yang kini diwarisi oleh ajaran Sa khyakarika tulis oleh varakrisna.Ajaran ini juga disebut dualistis kerana pegangan mereka bahawa terciptanya segala makhluk di dunia dengan lahirnya purasa dan prakirti bagi mereka adalah realiti yang berbeza tertapi dapat bersatu. Di dalam kitabBhagavatapur na disebutkan nama Maharsi Kapila.Yoga berakar dari perkataanYuj yang bererti berhubungan. beliau yang merupakan penulisSa khyas tra.Samkhya Ajaran ini diilhamkan oleh Maharsi Kapila.Mimamsa secara khusus melakukan pengkajian padaBrahmana dan Kalpasutra. Smrti. Kata Sa khya bererti pemantulan. Itihasa dan Purana. . Perkataan Mimamsa bererti penyelidikan. disebut juga dengan nama lain Purwa Mimamsa. putera Devahuti sebagai pembangun ajaran Sa khya. dan merupakan ajaran yang sangat popular di kalangan umat Hindu. Yoga Ajaran Yoga dilahirkan oleh Maharsi Patanjali.Mereka melakukan penyelidikan sistematik terhadap Veda. iaitu bertemunya roh individu (atman/purusa) dengan roh universal (Paramatman/Mahapurusa). dan ini dibuktikan dengan termuatnya ajaran Sa khya dalam sastera-sastera ruti.

Ajaran ini berdasarkan pada ilmu logik.penyusunkitab Nyayasutra. . kronologi dan analitik. sistematik. yaitu Upanishad. Vedanta Ajaran Vedanta juga disebut Uttara Mimamsa iaitu penyelidikan yang kedua.kitab ini terdiri atas 5 adhyaya (bab) yang dibagi atas 5 pada (bahagian). Kata Nyaya bererti penelitian analitik dan kritis. Sumber ajaran ini adalah kitab Vedantasutra atau dikenal juga dengan namaBrahmasutra.Nyaya Ajaran Nyaya didirikan oleh Maharsi Aksapada Gotama. Pelopor ajaran ini adalah Maharsi Vyasa. setelah berkembang. atau dikenal juga dengan namaBadarayana atau Krishna Dwipayana. kerana ajaran ini mengkaji bahagian bahagian dari Veda. akhirnya ajaran ini bersatu dengan ajaran Nyaya. Vaisiseka Ajaran Vaisiseka dipelopori oleh Maharsi Kanada.perkataan Vedanta berasal dari kata dari Vedasya dan Antah yang bererti pengakhiran dari Veda.Pada awalnya ajaran ini tidak bercampur dengan ajaran lain. penyusun kitab Vaisesikasutra.

Walaupun mereka ini mempunyai kuasa mengatur alam. angin dan sebagainya.Para Dewa (jamak) disebut dengan istilah Devat (dewata).Dewa dalam hindu Dalam kepercayaan hindu.Dalam bahasa Latin deus bererti dewa dan divus bererti bersifat ketuhanan. perkataan yang sama dengan deva adalah dievas . Bagi mereka para dewa adalah sama darjatnya. para dewa ini telah ditugaskan oleh Tuhan Brahman untuk mengawal dan mangatur alam. bagi mereka para dewa memiliki tugas tertentu dan taraf tersendiri. supernatural. Dalam bahasa Inggeris istilah Dewa sama dengan deity . penghuni kepada syurga dan juga ibarat malaikat. Dalam kitab suci agama hindu iaitu Rigveda ada menyebut bahawa ada 33 dewa yang mana 33 dewa tersebut adalah antara tanda kebesaran Tuhan Brahman. Agni. Dalam bahasa Lithuania. . Di dalam kitab-kitab veda ada dinyatakan bahawa para dewa ini tidak sama sekali dapat bergerak bebas melainkan dengan izin dan kehendak daripada tuhan Brahman. Devi (atau Dewi) adalah sebutan untuk Dewa berjenis wanita. penganut yang berpegang kepada falsafah advaita Vedanta dan agama hindu drahma. Menurut kitab suci Bhagawad Gita diterangkan bahawa. Antara dewa yang disebut dalam kitab tersebut adalah Indra. jester penganut mereka harus menyembah dewa dengan niat bersyukur atas kuasa yang diberikan kepada dewa tersebut. dewa adalah makhluk suci. Antara tugas mereka adalah untuk mengawal dan mengatur air. Berlainan pula dengan pegangan hindu dvaita.Asura pula merupakan musuh kepada dewa. Waruna dan Soma. akan tetapi mereka ini tidak sedarjat dengan tuhan mereka. Dewa ini adalah menifestasi ataupun dengan kata lain adalah perantara kepada tuhan. Menurut ajaran agama hindu. perbuatan memuja dewa semata mata bukanlah amalan penganut yang baik. Dalam hindu secara umumnya. dewa dianggap sebagai manifestasi kepada Brahman dan para dewa tidak dipuja sebagai tuhan. Dewa juga adalah manifestasi dari tuhan Brahman.Dewa yang tergolong di dalam golongan Asura juga disebut iaitu dewa Baruna. pi. dalam bahasa Perancis Dewa adalah dieu dan dalam bahasa Italia adalah dio . Perkataan dewa (deva)berasal dari perkataan div yang bererti bersinar .

Dewa air) Yama (Dewa maut. Dewa laut dan samudra) Wayu / Bayu (Dewa angin) Wisnu (Dewa pemelihara. raja surga) Kuwera / Kubera (Dewa kekayaan) Laksmi (Dewi kemakmuran. putera Dewa Siva) Indra (Dewa hujan. dan kebijaksanaan) Candhra (Dewa bulan) Durgha (Dewi pelebur. istri Dewa Siva) Ganesha (Dewa pengetahuan. Dewa pengetahuan. istri Dewa Brahm ) Shiwa (Dewa pelebur) Sri (Dewi pangan) Surya (Dewa matahari) Waruna (Dewa air.Antara dewa dewi dalam agama hindu Agni (Dewa api) Aswin (Dewa pengobatan. Dewa kebijaksanaan. hakim yang mengadili roh orang mati) y y y y y y y y y y y y y y y y y . istri Dewa Visnu) Saraswati (Dewi pengetahuan. putera Dewa Surya) Brahma (Dewa pencipta. Dewa perang. Dewa akhirat. Dewi kesuburan.

Keempat muka itu malaungkan salah satu daripada empat veda.Ia juga dikenali sebagai Narayan. Brahma tinggal di brahmapura.Dewa utama dalam hindu Brahma Dewa brahma merupakan dewa pencipta. .iainya merupakan salah satu daripada trimurti. Kenderaan tunggangannya adalah angsa. Vishnu Dewa Vishnu adalah dewa pemelihara.Ciri-ciri umum dewa brahma adalah. Pasangannya adalah Lakshmi. memiliki empat muka mengikut penjuru arah angin.Senjatanya pula adalah Gada.Vishnu tinggal di kediaman Vaikuntha.Tunggangannya adalah Garuda. kitab suci. tempat air dan genitri.Senjatanya adalah Sudarshana Chakra dan Kaumodaki.Dewa Brahma sering disebut di dalam kitab Upanishad dan Bhagawadgita. Ia juga bertangan empat dan memegang teratai.

tasbih dan kendi.Ianya bermata tiga. . Ia tinggal di Gunung Kailasha.Di kepalanya ada bulan sabit. Kenderaan tunggangannya adalah lembu Nandini.Shivu adalah dewa pelebur. Ciri cirinya adalah bertangan empat dan masing masing memegang trisula. Ia melebur sesuatu yang sudah lama dan sesuatu tang tidak layak berada di dunia.Shiva Dewa Shivu adalah salah satu daripada Trimurti. cemara.

Terdapat juga beberapa pemikiran hindu yang menyatakan syurga dan neraka bukanlah sebuah tempat tetapi ianya adalah sebuah keadaan. Sepertimana orang itu di dalam keadaan yang aman dan bahagia. Kitab Bagawad Gita mengatakan bahawa setelah menikmati Syurga yang luas .Amalan umum dalam agama hindu Terdapat pelbagai ritual yang diamalkan oleh penganut agama ini. satu dunia. Berpuasa pada perayaan thaipusam Kepercayaan hindu terhadap syurga dan neraka kebanyakan umat Hindu beranggapan bahwa di dalam ajaran Hindu tidak ada konsep mengenai syurga dan neraka. maka dia sedang berada di syurga. konsep syurga dan neraka sebenarnya ada di dalam ajaran Hindu. Syurga dalam Hindu seperti digambarkan dalam Weda adalah suatu tempat. tetapi menjadi seorang Moksha atau bersatunya jiwa (Atman) dengan Sang Maha Pencipta (Brahman).Antaranya adalah seperti dibawah. Syurga adalah kesenangan sementara. Namun ia bukan menjadi tujuan akhir bagi orang Hindu untuk ke syurga. dunia kebaikan.Bagi orang yang kehidupannya keluh kesah dan derita maka dia sedang berada di neraka. sedangkan kebahagiaan yang sejati adalah Moksha. Dalam kitab suci Hindu mengatakan bahawa Syurga merupakan persinggahan sementara. didalamnya tinggal masyarakat yang suci. penduduk syurga kembali semula ke dunia. dunia abadi. y y y Mereka akan berpuasa pada hari selasa dan jumaat. kerana agama Hindu kerap hanya dipahami meyakini hukum kharmaphala dan mempercayai Reinkarnasi ataupun kehidupan kembali setelah kematian.Syurga dan neraka dalam pandangan Hindu amat jarang diperbincangkan. bersatunya Atman (Jiwa) dengan Brahman (Sang Pencipta) . dimana cahaya bersinar. Mereka akan berpuasa selama 6 hari pada bulan November.

. Setelah mati mereka diberikan dua pilihan berdasar pada perbuatan mereka semasa hidup.Di dalam Hindu.Hindu menjelaskan bahawa setiap manusia selalu diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri dalam beberapa kali dalam kehidupan dan kemudian mencapai tujuan tertinggi dalam Hindu. reinkarnasi syurga adalah proses kelahiran kembali dan mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Neraka bagi mereka adalah merupakan balasan yang diterima pada saat reinkarnasi atau dalam proses kelahiran kembali. iaitu Moksha. reinkarnasi neraka pulaadalah apabila mereka dilahirkan dengan kehidupan yang lebih buruk. kitab mereka sangat sedikit menjelaskan tentang konsep neraka kerana mereka percaya reinkarnasi atau proses kelahiran kembali dan konsep Moksha. iaitu reinkarnasai syurga atau reinkarnasi neraka. Bagi umat Hindu. Kesimpulannya. kehidupan adalah suatu perjalanan yang saling berhubungan dan berjalan terus menerus.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful