Agama Hindu Asal agama hindu berasal dari nama sungai Shidu ataupun Indus.

Hindu berasal dari perkataan Him bermaksud peyiksaan dan Tu bermaksud berduka cita diatas penderitaan orang lain. Penganut hindu dan sarjana barat menegaskan bahawa hindu adalah agama yang tertua didunia. Hindu juga merupakan sebuah agama yang begitu kompleks dan bersimpang siur.Pelbagai mazhab, kitab pegangan yang ada di dalam ajaran ini.Seringkali disalah tafsir bahawa mereka adalah agama yang berunsurkan politeisme iaitu agama yang mempunyai banyak tuhan untuk disembah oleh mereka dan inilah kenyataan yang telah dikeluarkan oleh sarjana barat. Akan tetapi penganut agama hindu tegas menolak pendapat ini dan mengatakan tuhan mereka adalah satu iaitu Brahman. Hindu menjadi sumber asas bagi kewujudan agama lain pada abad ke-6 sebelum masihi iaitu agama Buddha dan Jainisme. Kedua agama ini bangkit dan menjadi pencabar kepada konsep asal dalam agama hindu itu sendiri.Hindu merupakan agama yang tiada pengasasnya dan ini disebut sebagai agama falsafah. Jesteru agama hindu digelar santana-dharma bermaksud tiada mula dan tiada akhirnya. Agama ini juga digelar sebagai dikenali sebagai usidika-dharma.Pada awalnya hindu dikenali sebagai Santana atau Dharma. Di Bali, Indonesia agama ini juga dikenali sebagai Hindu dharma.Walaupun terdapat banyak bijak pandai dan ahli sejarah di dalam agama mereka namun mereka sendiri tidak dapat mengungkai asal usul hindu itu sendiri. Dalam bab seterusnya penulis akan membincangkan tentang sejarah, konsep ketuhanan, kitab-kitab, mazhab-mazhab, konsep syurga dan negara, dan dewa dewi dalam agama yang terlalu kompleks ini.

Kristian dan Muslim .Sejarah agama Hindu Secara ringkasnya penulis akan menggunakan rangka masa untuk menerangkan perkembangan agama Hindu.M 1750-1200 S. Rangka masa perkembangan agama Hindu 2500-1500 S. Kitab Veda pertama ditulis kitab Veda telah lengkap Upanishads ditulis Bhagavad Gita ditulis Undang undang Manu ditulis.M-200 M 300 S.M 200 S. sistem Kasta diformulasi bangkit kesedaran dan bantahan terhada sistem Kasta Shankara mengorganisasi Vedanta penjajah Portugis menakluk Goa kemayshuran Empayar Moghul Inggeris meluaskan taklukan di India era Ram Mohan Roy era Sri Ramakrishna era Mahatma Gandhi ramai penganut Hindu berhijrah ke luar India. 300 M 600-1600 788-820 1510 1556-1857 1700 1774-1833 1836-1886 1869-1948 Abad ke-19 ketamadunan Lembah Indus Puak Aryan berhijrah ke Asia Tenggara.M 800-300 S. banyak penganut India memilih agama Buddha dan Kristian sebagai anutan Abad 20-21 kebangkitan nasioanalis Hindu membangkitkan ketegangan antara Hindu.M.M 400 S.

Mazhap samkhya adalah mazhab yang langsung tidak membicarakan tentang tuhan dalam mana mana kitabnya. Antaranya adalah monoteisme.Semuanya mesti tunduk dibawahnya. Ateisme Ada juga sesetangah mazhab di dalam agama hindu tidak mempercayai kewujudan tuhan. dialah yang menjadikan dunia dan melenyapkannya. tiada tempat tinggal dan tuhan itu tidak tinggal di syurga.Mereka menganggap Brahman adalah tuhan yang esa. Secara asasnya tuhan yang disembah dalam agama ini bernama Brahman.Dalam konsep ini dewa dianggap sebagai malaikat dan membantu tugasan tuhan Brahman. Kitab mereka hanya membincangkan tentang kelahiran purusha dan prakirti dan lahirlah makhluk lain di dunia. Monoteisme Secara umumnya agama ini menyembah tuhan yang satu iaitu tuhan Brahman. .Dalam kitab Hindu iaitu Upanishad.Konsep ketuhanan Agama hindu menggunakan pelbagai konsep ketuhanan dalam kepercayaan mereka. Terdapat juga sifat keperempuanan yang diberi nama sakhti atau devi.Dialah penentu kehidupan di dunia. Akan tetapi konsep ini ditentang keras oleh mereka dengan alas an bahawa mereka hanya menyembah tuhan yang satu dan selainnya adalah sembah syukur kepada dewa dewa dewi meraka. tuhan dikatakan tidak mempunyai jasad.Bagi mereka Brahman berada di mana mana. Brahman mempunyai 3 sifatnya tersendiri iaitu Brahma(menciptakan) Vishnu(memelihara) shivu(melebur). pantisme bahkan ateisme juga diamalkan dalam mazhab tertentu. Sarjana barat mendakwa agama hindu secara jelas berlandaskan konsep politeisme kerana terdapat pelbagai jenis penyembahan dalam agama ini. dialah awal dan akhir. Pantiesme Konsep ini menekankan bahawa tuhan bersatu dengan segala ciptaannya dan ini diibaratkan air laut dan garam.

Akan tetapi. Menurut mereka perbuatan ini adalah salah berdasarkan kitab pegangan mereka. . hal ini disangkal keras oleh penganut hindu.Politeisme Barat menyatakan bahawa agama hindu merupakan agama yang memiliki banyak tuhan.

Konsep ini digelar trimurti. Dewa ini telah melalui sembilan kehidupan semula dan ia diramalkan akan kembali hidup semula dalam bentuk lain. Setiap mereka menyembah tuhan yang berlainan.Mazhab dalam Hindu Dalam penyembahan. iaitu Pemusnah dan Pencipta Semula. Vaishnavisme Pemujaan dewa Vishnu merupakan amalan paling popular di kalangan orang Hindu kerana Dewa ini sering mengambil bentuk manusia dari masa kesemasa untuk membantu manusia. Seperti diterangkan sebelum ini apabila tuhan Brahman dipecahkan kepada tiga sifat ia digelar Isvara. Shiva juga dikenali sebagai Mahadev atau Maha Dewa. Penganut hindu menyembah diantara tiga sifat Brahman tersebut. Shaktisme Mazhab ini menghormati kaum ibu. .Penganutnya memakai abu suci berbentuk U di dahi. dua kelahiran yang paling utama adalah ketika Dewa ini mengambil bentuk manusia sebagai Rama dan Krishna. Penganut hindu dibahagikan kepada beberapa mazhab ataupun ajaran. satu objek pujaan berbentuk huruf r yang lazim terdapat di kuil-kuil dan juga rumah-rumah orang beragama Hindu. Dalam penyembahan mereka dikategorikan kepada beberapa mazhab seperti di bawah. Shaivisme Pemujaan Shiva.Kuasa ciptaannya dirayakan dengan penyembahan lingam. dewa paling hebat.Mereka memujua dewa Sakhti iaitu permaisuri Dewa Siva. Daripada sembilan kelahiran ini.Mereka juga memuja tuhan matahari iaitu dewa Surya.

Astika merujuk kepada ajaran silam turun temurun atau dipanggil orthodox manakala Nastika pula merujuk kepada ajaran yang diubah dari yang asal atau dipanggil heterodox. Mimamsa. Waisiseka dan Nyanya. Waisiseka dan Nyanya tidak merujuk kepada kitab suci Veda.Terdapat banyak perbazaan yang dilihat ketara antara mereka dari sudut pegangan akidah. jaina dan carwaka. . Dalam nastika terdapat 6 falsafah dalam agama hindu iaitu Wedanta.Sekarang kita tumpukan kepada Astika dimana letaknya cabang cabang utama agama hindu. Samkhya. nastika pula sebaliknya merujuk kepada cabang agama lain seperti Buddha.Falsafah dalam hindu Dibawah digambarkan secara terperinci tentang falsafah dalam agama hindu Cabang utama dalam kefalsafahan hindu adalah Astika dan Nastika. Samkhya. kitab pegangan dan sebagainya. Yoga. Dibawah akan diterangkan tentang falsafah tersebut. Wedanta dan Mimasa merujuk kepada kitab suci Veda manakala Yoga.

Ajaran Sa khya ini sangat tua umurnya.Mereka melakukan penyelidikan sistematik terhadap Veda. Itihasa dan Purana.Mimamsa secara khusus melakukan pengkajian padaBrahmana dan Kalpasutra. dan merupakan ajaran yang sangat popular di kalangan umat Hindu.Ajaran ini juga disebut dualistis kerana pegangan mereka bahawa terciptanya segala makhluk di dunia dengan lahirnya purasa dan prakirti bagi mereka adalah realiti yang berbeza tertapi dapat bersatu. dan ini dibuktikan dengan termuatnya ajaran Sa khya dalam sastera-sastera ruti. Karya sastera mengenai Sa khya yang kini diwarisi oleh ajaran Sa khyakarika tulis oleh varakrisna. Kata Sa khya bererti pemantulan. Yoga Ajaran Yoga dilahirkan oleh Maharsi Patanjali.Ajaran Sa khya bersifat realistik kerana didalam ajaran mengakui bahawa dunia ini yang bebas dari roh.Yoga berakar dari perkataanYuj yang bererti berhubungan. Perkataan Mimamsa bererti penyelidikan. . Smrti. disebut juga dengan nama lain Purwa Mimamsa. putera Devahuti sebagai pembangun ajaran Sa khya. beliau yang merupakan penulisSa khyas tra. Di dalam kitabBhagavatapur na disebutkan nama Maharsi Kapila.Samkhya Ajaran ini diilhamkan oleh Maharsi Kapila. iaitu bertemunya roh individu (atman/purusa) dengan roh universal (Paramatman/Mahapurusa). Mimamsa Ajaran Mimamsa didirikan oleh Maharsi Jaimini.

kronologi dan analitik. akhirnya ajaran ini bersatu dengan ajaran Nyaya. sistematik. Kata Nyaya bererti penelitian analitik dan kritis. Vaisiseka Ajaran Vaisiseka dipelopori oleh Maharsi Kanada.Nyaya Ajaran Nyaya didirikan oleh Maharsi Aksapada Gotama. Sumber ajaran ini adalah kitab Vedantasutra atau dikenal juga dengan namaBrahmasutra.Pada awalnya ajaran ini tidak bercampur dengan ajaran lain.penyusunkitab Nyayasutra.Ajaran ini berdasarkan pada ilmu logik. penyusun kitab Vaisesikasutra.kitab ini terdiri atas 5 adhyaya (bab) yang dibagi atas 5 pada (bahagian).perkataan Vedanta berasal dari kata dari Vedasya dan Antah yang bererti pengakhiran dari Veda. setelah berkembang. atau dikenal juga dengan namaBadarayana atau Krishna Dwipayana. . Vedanta Ajaran Vedanta juga disebut Uttara Mimamsa iaitu penyelidikan yang kedua. yaitu Upanishad. Pelopor ajaran ini adalah Maharsi Vyasa. kerana ajaran ini mengkaji bahagian bahagian dari Veda.

Di dalam kitab-kitab veda ada dinyatakan bahawa para dewa ini tidak sama sekali dapat bergerak bebas melainkan dengan izin dan kehendak daripada tuhan Brahman. supernatural. akan tetapi mereka ini tidak sedarjat dengan tuhan mereka. bagi mereka para dewa memiliki tugas tertentu dan taraf tersendiri.Dalam bahasa Latin deus bererti dewa dan divus bererti bersifat ketuhanan. Dalam hindu secara umumnya. jester penganut mereka harus menyembah dewa dengan niat bersyukur atas kuasa yang diberikan kepada dewa tersebut. Waruna dan Soma.Dewa dalam hindu Dalam kepercayaan hindu.Para Dewa (jamak) disebut dengan istilah Devat (dewata). angin dan sebagainya. dewa dianggap sebagai manifestasi kepada Brahman dan para dewa tidak dipuja sebagai tuhan. Antara tugas mereka adalah untuk mengawal dan mengatur air. Bagi mereka para dewa adalah sama darjatnya. Dalam bahasa Inggeris istilah Dewa sama dengan deity . perbuatan memuja dewa semata mata bukanlah amalan penganut yang baik. Devi (atau Dewi) adalah sebutan untuk Dewa berjenis wanita. perkataan yang sama dengan deva adalah dievas .Dewa yang tergolong di dalam golongan Asura juga disebut iaitu dewa Baruna. Dewa ini adalah menifestasi ataupun dengan kata lain adalah perantara kepada tuhan. Perkataan dewa (deva)berasal dari perkataan div yang bererti bersinar . Menurut kitab suci Bhagawad Gita diterangkan bahawa. pi. Dalam kitab suci agama hindu iaitu Rigveda ada menyebut bahawa ada 33 dewa yang mana 33 dewa tersebut adalah antara tanda kebesaran Tuhan Brahman. penganut yang berpegang kepada falsafah advaita Vedanta dan agama hindu drahma. . Menurut ajaran agama hindu. Dewa juga adalah manifestasi dari tuhan Brahman. Dalam bahasa Lithuania.Asura pula merupakan musuh kepada dewa. para dewa ini telah ditugaskan oleh Tuhan Brahman untuk mengawal dan mangatur alam. Berlainan pula dengan pegangan hindu dvaita. Antara dewa yang disebut dalam kitab tersebut adalah Indra. dalam bahasa Perancis Dewa adalah dieu dan dalam bahasa Italia adalah dio . Agni. Walaupun mereka ini mempunyai kuasa mengatur alam. dewa adalah makhluk suci. penghuni kepada syurga dan juga ibarat malaikat.

raja surga) Kuwera / Kubera (Dewa kekayaan) Laksmi (Dewi kemakmuran. putera Dewa Surya) Brahma (Dewa pencipta. istri Dewa Visnu) Saraswati (Dewi pengetahuan. Dewa air) Yama (Dewa maut. Dewa akhirat. Dewa pengetahuan. Dewa laut dan samudra) Wayu / Bayu (Dewa angin) Wisnu (Dewa pemelihara. istri Dewa Siva) Ganesha (Dewa pengetahuan. putera Dewa Siva) Indra (Dewa hujan. Dewa perang. istri Dewa Brahm ) Shiwa (Dewa pelebur) Sri (Dewi pangan) Surya (Dewa matahari) Waruna (Dewa air. Dewi kesuburan. dan kebijaksanaan) Candhra (Dewa bulan) Durgha (Dewi pelebur.Antara dewa dewi dalam agama hindu Agni (Dewa api) Aswin (Dewa pengobatan. hakim yang mengadili roh orang mati) y y y y y y y y y y y y y y y y y . Dewa kebijaksanaan.

Brahma tinggal di brahmapura.Tunggangannya adalah Garuda. . Pasangannya adalah Lakshmi.Ia juga dikenali sebagai Narayan. Keempat muka itu malaungkan salah satu daripada empat veda. Vishnu Dewa Vishnu adalah dewa pemelihara.Dewa utama dalam hindu Brahma Dewa brahma merupakan dewa pencipta.Senjatanya pula adalah Gada. kitab suci.Senjatanya adalah Sudarshana Chakra dan Kaumodaki.Ciri-ciri umum dewa brahma adalah.Dewa Brahma sering disebut di dalam kitab Upanishad dan Bhagawadgita.Vishnu tinggal di kediaman Vaikuntha. Kenderaan tunggangannya adalah angsa. Ia juga bertangan empat dan memegang teratai. tempat air dan genitri.iainya merupakan salah satu daripada trimurti. memiliki empat muka mengikut penjuru arah angin.

Shiva Dewa Shivu adalah salah satu daripada Trimurti. Ia melebur sesuatu yang sudah lama dan sesuatu tang tidak layak berada di dunia. cemara.Di kepalanya ada bulan sabit.Ianya bermata tiga. Kenderaan tunggangannya adalah lembu Nandini. Ciri cirinya adalah bertangan empat dan masing masing memegang trisula.Shivu adalah dewa pelebur. . Ia tinggal di Gunung Kailasha. tasbih dan kendi.

Terdapat juga beberapa pemikiran hindu yang menyatakan syurga dan neraka bukanlah sebuah tempat tetapi ianya adalah sebuah keadaan. dimana cahaya bersinar. Dalam kitab suci Hindu mengatakan bahawa Syurga merupakan persinggahan sementara.Amalan umum dalam agama hindu Terdapat pelbagai ritual yang diamalkan oleh penganut agama ini. Sepertimana orang itu di dalam keadaan yang aman dan bahagia. maka dia sedang berada di syurga. Kitab Bagawad Gita mengatakan bahawa setelah menikmati Syurga yang luas .Bagi orang yang kehidupannya keluh kesah dan derita maka dia sedang berada di neraka. kerana agama Hindu kerap hanya dipahami meyakini hukum kharmaphala dan mempercayai Reinkarnasi ataupun kehidupan kembali setelah kematian.Syurga dan neraka dalam pandangan Hindu amat jarang diperbincangkan. y y y Mereka akan berpuasa pada hari selasa dan jumaat. Mereka akan berpuasa selama 6 hari pada bulan November.Antaranya adalah seperti dibawah. satu dunia. bersatunya Atman (Jiwa) dengan Brahman (Sang Pencipta) . Syurga adalah kesenangan sementara. Syurga dalam Hindu seperti digambarkan dalam Weda adalah suatu tempat. didalamnya tinggal masyarakat yang suci. sedangkan kebahagiaan yang sejati adalah Moksha. dunia abadi. tetapi menjadi seorang Moksha atau bersatunya jiwa (Atman) dengan Sang Maha Pencipta (Brahman). penduduk syurga kembali semula ke dunia. dunia kebaikan. konsep syurga dan neraka sebenarnya ada di dalam ajaran Hindu. Berpuasa pada perayaan thaipusam Kepercayaan hindu terhadap syurga dan neraka kebanyakan umat Hindu beranggapan bahwa di dalam ajaran Hindu tidak ada konsep mengenai syurga dan neraka. Namun ia bukan menjadi tujuan akhir bagi orang Hindu untuk ke syurga.

reinkarnasi syurga adalah proses kelahiran kembali dan mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Kesimpulannya. iaitu Moksha. iaitu reinkarnasai syurga atau reinkarnasi neraka.Di dalam Hindu. Neraka bagi mereka adalah merupakan balasan yang diterima pada saat reinkarnasi atau dalam proses kelahiran kembali. . kitab mereka sangat sedikit menjelaskan tentang konsep neraka kerana mereka percaya reinkarnasi atau proses kelahiran kembali dan konsep Moksha. Bagi umat Hindu.Hindu menjelaskan bahawa setiap manusia selalu diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri dalam beberapa kali dalam kehidupan dan kemudian mencapai tujuan tertinggi dalam Hindu. Setelah mati mereka diberikan dua pilihan berdasar pada perbuatan mereka semasa hidup. reinkarnasi neraka pulaadalah apabila mereka dilahirkan dengan kehidupan yang lebih buruk. kehidupan adalah suatu perjalanan yang saling berhubungan dan berjalan terus menerus.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful