Agama Hindu Asal agama hindu berasal dari nama sungai Shidu ataupun Indus.

Hindu berasal dari perkataan Him bermaksud peyiksaan dan Tu bermaksud berduka cita diatas penderitaan orang lain. Penganut hindu dan sarjana barat menegaskan bahawa hindu adalah agama yang tertua didunia. Hindu juga merupakan sebuah agama yang begitu kompleks dan bersimpang siur.Pelbagai mazhab, kitab pegangan yang ada di dalam ajaran ini.Seringkali disalah tafsir bahawa mereka adalah agama yang berunsurkan politeisme iaitu agama yang mempunyai banyak tuhan untuk disembah oleh mereka dan inilah kenyataan yang telah dikeluarkan oleh sarjana barat. Akan tetapi penganut agama hindu tegas menolak pendapat ini dan mengatakan tuhan mereka adalah satu iaitu Brahman. Hindu menjadi sumber asas bagi kewujudan agama lain pada abad ke-6 sebelum masihi iaitu agama Buddha dan Jainisme. Kedua agama ini bangkit dan menjadi pencabar kepada konsep asal dalam agama hindu itu sendiri.Hindu merupakan agama yang tiada pengasasnya dan ini disebut sebagai agama falsafah. Jesteru agama hindu digelar santana-dharma bermaksud tiada mula dan tiada akhirnya. Agama ini juga digelar sebagai dikenali sebagai usidika-dharma.Pada awalnya hindu dikenali sebagai Santana atau Dharma. Di Bali, Indonesia agama ini juga dikenali sebagai Hindu dharma.Walaupun terdapat banyak bijak pandai dan ahli sejarah di dalam agama mereka namun mereka sendiri tidak dapat mengungkai asal usul hindu itu sendiri. Dalam bab seterusnya penulis akan membincangkan tentang sejarah, konsep ketuhanan, kitab-kitab, mazhab-mazhab, konsep syurga dan negara, dan dewa dewi dalam agama yang terlalu kompleks ini.

M. Rangka masa perkembangan agama Hindu 2500-1500 S.M-200 M 300 S. banyak penganut India memilih agama Buddha dan Kristian sebagai anutan Abad 20-21 kebangkitan nasioanalis Hindu membangkitkan ketegangan antara Hindu. Kitab Veda pertama ditulis kitab Veda telah lengkap Upanishads ditulis Bhagavad Gita ditulis Undang undang Manu ditulis.Sejarah agama Hindu Secara ringkasnya penulis akan menggunakan rangka masa untuk menerangkan perkembangan agama Hindu.M 800-300 S. Kristian dan Muslim . 300 M 600-1600 788-820 1510 1556-1857 1700 1774-1833 1836-1886 1869-1948 Abad ke-19 ketamadunan Lembah Indus Puak Aryan berhijrah ke Asia Tenggara.M 1750-1200 S.M 200 S. sistem Kasta diformulasi bangkit kesedaran dan bantahan terhada sistem Kasta Shankara mengorganisasi Vedanta penjajah Portugis menakluk Goa kemayshuran Empayar Moghul Inggeris meluaskan taklukan di India era Ram Mohan Roy era Sri Ramakrishna era Mahatma Gandhi ramai penganut Hindu berhijrah ke luar India.M 400 S.

Terdapat juga sifat keperempuanan yang diberi nama sakhti atau devi. Antaranya adalah monoteisme. dialah yang menjadikan dunia dan melenyapkannya. Kitab mereka hanya membincangkan tentang kelahiran purusha dan prakirti dan lahirlah makhluk lain di dunia.Dialah penentu kehidupan di dunia.Semuanya mesti tunduk dibawahnya. Brahman mempunyai 3 sifatnya tersendiri iaitu Brahma(menciptakan) Vishnu(memelihara) shivu(melebur). Monoteisme Secara umumnya agama ini menyembah tuhan yang satu iaitu tuhan Brahman.Dalam konsep ini dewa dianggap sebagai malaikat dan membantu tugasan tuhan Brahman. Ateisme Ada juga sesetangah mazhab di dalam agama hindu tidak mempercayai kewujudan tuhan. Sarjana barat mendakwa agama hindu secara jelas berlandaskan konsep politeisme kerana terdapat pelbagai jenis penyembahan dalam agama ini. Secara asasnya tuhan yang disembah dalam agama ini bernama Brahman. tiada tempat tinggal dan tuhan itu tidak tinggal di syurga. tuhan dikatakan tidak mempunyai jasad. Akan tetapi konsep ini ditentang keras oleh mereka dengan alas an bahawa mereka hanya menyembah tuhan yang satu dan selainnya adalah sembah syukur kepada dewa dewa dewi meraka. dialah awal dan akhir.Mereka menganggap Brahman adalah tuhan yang esa. .Konsep ketuhanan Agama hindu menggunakan pelbagai konsep ketuhanan dalam kepercayaan mereka. Pantiesme Konsep ini menekankan bahawa tuhan bersatu dengan segala ciptaannya dan ini diibaratkan air laut dan garam.Bagi mereka Brahman berada di mana mana. pantisme bahkan ateisme juga diamalkan dalam mazhab tertentu. Mazhap samkhya adalah mazhab yang langsung tidak membicarakan tentang tuhan dalam mana mana kitabnya.Dalam kitab Hindu iaitu Upanishad.

. Menurut mereka perbuatan ini adalah salah berdasarkan kitab pegangan mereka.Politeisme Barat menyatakan bahawa agama hindu merupakan agama yang memiliki banyak tuhan. hal ini disangkal keras oleh penganut hindu. Akan tetapi.

Kuasa ciptaannya dirayakan dengan penyembahan lingam.Mazhab dalam Hindu Dalam penyembahan. dua kelahiran yang paling utama adalah ketika Dewa ini mengambil bentuk manusia sebagai Rama dan Krishna. Seperti diterangkan sebelum ini apabila tuhan Brahman dipecahkan kepada tiga sifat ia digelar Isvara. Daripada sembilan kelahiran ini. dewa paling hebat.Penganutnya memakai abu suci berbentuk U di dahi. Shiva juga dikenali sebagai Mahadev atau Maha Dewa.Mereka juga memuja tuhan matahari iaitu dewa Surya. iaitu Pemusnah dan Pencipta Semula. Shaktisme Mazhab ini menghormati kaum ibu. Shaivisme Pemujaan Shiva. Penganut hindu menyembah diantara tiga sifat Brahman tersebut. satu objek pujaan berbentuk huruf r yang lazim terdapat di kuil-kuil dan juga rumah-rumah orang beragama Hindu. . Konsep ini digelar trimurti. Setiap mereka menyembah tuhan yang berlainan. Dewa ini telah melalui sembilan kehidupan semula dan ia diramalkan akan kembali hidup semula dalam bentuk lain. Vaishnavisme Pemujaan dewa Vishnu merupakan amalan paling popular di kalangan orang Hindu kerana Dewa ini sering mengambil bentuk manusia dari masa kesemasa untuk membantu manusia.Mereka memujua dewa Sakhti iaitu permaisuri Dewa Siva. Dalam penyembahan mereka dikategorikan kepada beberapa mazhab seperti di bawah. Penganut hindu dibahagikan kepada beberapa mazhab ataupun ajaran.

Dalam nastika terdapat 6 falsafah dalam agama hindu iaitu Wedanta.Sekarang kita tumpukan kepada Astika dimana letaknya cabang cabang utama agama hindu. Mimamsa. Dibawah akan diterangkan tentang falsafah tersebut.Terdapat banyak perbazaan yang dilihat ketara antara mereka dari sudut pegangan akidah. Samkhya. Waisiseka dan Nyanya. jaina dan carwaka. Yoga. nastika pula sebaliknya merujuk kepada cabang agama lain seperti Buddha.Falsafah dalam hindu Dibawah digambarkan secara terperinci tentang falsafah dalam agama hindu Cabang utama dalam kefalsafahan hindu adalah Astika dan Nastika. Astika merujuk kepada ajaran silam turun temurun atau dipanggil orthodox manakala Nastika pula merujuk kepada ajaran yang diubah dari yang asal atau dipanggil heterodox. . Wedanta dan Mimasa merujuk kepada kitab suci Veda manakala Yoga. Waisiseka dan Nyanya tidak merujuk kepada kitab suci Veda. Samkhya. kitab pegangan dan sebagainya.

Smrti.Mereka melakukan penyelidikan sistematik terhadap Veda.Yoga berakar dari perkataanYuj yang bererti berhubungan. Di dalam kitabBhagavatapur na disebutkan nama Maharsi Kapila. Mimamsa Ajaran Mimamsa didirikan oleh Maharsi Jaimini. iaitu bertemunya roh individu (atman/purusa) dengan roh universal (Paramatman/Mahapurusa). beliau yang merupakan penulisSa khyas tra. putera Devahuti sebagai pembangun ajaran Sa khya. Kata Sa khya bererti pemantulan. dan merupakan ajaran yang sangat popular di kalangan umat Hindu. Yoga Ajaran Yoga dilahirkan oleh Maharsi Patanjali. disebut juga dengan nama lain Purwa Mimamsa. dan ini dibuktikan dengan termuatnya ajaran Sa khya dalam sastera-sastera ruti. Itihasa dan Purana.Ajaran ini juga disebut dualistis kerana pegangan mereka bahawa terciptanya segala makhluk di dunia dengan lahirnya purasa dan prakirti bagi mereka adalah realiti yang berbeza tertapi dapat bersatu. Perkataan Mimamsa bererti penyelidikan.Mimamsa secara khusus melakukan pengkajian padaBrahmana dan Kalpasutra. Karya sastera mengenai Sa khya yang kini diwarisi oleh ajaran Sa khyakarika tulis oleh varakrisna.Samkhya Ajaran ini diilhamkan oleh Maharsi Kapila. . Ajaran Sa khya ini sangat tua umurnya.Ajaran Sa khya bersifat realistik kerana didalam ajaran mengakui bahawa dunia ini yang bebas dari roh.

Pada awalnya ajaran ini tidak bercampur dengan ajaran lain. kerana ajaran ini mengkaji bahagian bahagian dari Veda.penyusunkitab Nyayasutra. Sumber ajaran ini adalah kitab Vedantasutra atau dikenal juga dengan namaBrahmasutra. sistematik. akhirnya ajaran ini bersatu dengan ajaran Nyaya. setelah berkembang.perkataan Vedanta berasal dari kata dari Vedasya dan Antah yang bererti pengakhiran dari Veda. penyusun kitab Vaisesikasutra.kitab ini terdiri atas 5 adhyaya (bab) yang dibagi atas 5 pada (bahagian). atau dikenal juga dengan namaBadarayana atau Krishna Dwipayana.Ajaran ini berdasarkan pada ilmu logik. Vedanta Ajaran Vedanta juga disebut Uttara Mimamsa iaitu penyelidikan yang kedua. Vaisiseka Ajaran Vaisiseka dipelopori oleh Maharsi Kanada. Kata Nyaya bererti penelitian analitik dan kritis.Nyaya Ajaran Nyaya didirikan oleh Maharsi Aksapada Gotama. kronologi dan analitik. yaitu Upanishad. Pelopor ajaran ini adalah Maharsi Vyasa. .

pi. Dalam bahasa Lithuania. penganut yang berpegang kepada falsafah advaita Vedanta dan agama hindu drahma. jester penganut mereka harus menyembah dewa dengan niat bersyukur atas kuasa yang diberikan kepada dewa tersebut. Devi (atau Dewi) adalah sebutan untuk Dewa berjenis wanita. dewa adalah makhluk suci. Dewa juga adalah manifestasi dari tuhan Brahman. para dewa ini telah ditugaskan oleh Tuhan Brahman untuk mengawal dan mangatur alam. bagi mereka para dewa memiliki tugas tertentu dan taraf tersendiri.Dalam bahasa Latin deus bererti dewa dan divus bererti bersifat ketuhanan. perkataan yang sama dengan deva adalah dievas . Menurut kitab suci Bhagawad Gita diterangkan bahawa. Dewa ini adalah menifestasi ataupun dengan kata lain adalah perantara kepada tuhan.Asura pula merupakan musuh kepada dewa. angin dan sebagainya. .Dewa dalam hindu Dalam kepercayaan hindu. Agni.Dewa yang tergolong di dalam golongan Asura juga disebut iaitu dewa Baruna. akan tetapi mereka ini tidak sedarjat dengan tuhan mereka. Dalam kitab suci agama hindu iaitu Rigveda ada menyebut bahawa ada 33 dewa yang mana 33 dewa tersebut adalah antara tanda kebesaran Tuhan Brahman. Walaupun mereka ini mempunyai kuasa mengatur alam. supernatural.Para Dewa (jamak) disebut dengan istilah Devat (dewata). Bagi mereka para dewa adalah sama darjatnya. dewa dianggap sebagai manifestasi kepada Brahman dan para dewa tidak dipuja sebagai tuhan. Perkataan dewa (deva)berasal dari perkataan div yang bererti bersinar . Antara dewa yang disebut dalam kitab tersebut adalah Indra. Berlainan pula dengan pegangan hindu dvaita. perbuatan memuja dewa semata mata bukanlah amalan penganut yang baik. Menurut ajaran agama hindu. Dalam bahasa Inggeris istilah Dewa sama dengan deity . Dalam hindu secara umumnya. Antara tugas mereka adalah untuk mengawal dan mengatur air. Waruna dan Soma. Di dalam kitab-kitab veda ada dinyatakan bahawa para dewa ini tidak sama sekali dapat bergerak bebas melainkan dengan izin dan kehendak daripada tuhan Brahman. penghuni kepada syurga dan juga ibarat malaikat. dalam bahasa Perancis Dewa adalah dieu dan dalam bahasa Italia adalah dio .

Antara dewa dewi dalam agama hindu Agni (Dewa api) Aswin (Dewa pengobatan. istri Dewa Brahm ) Shiwa (Dewa pelebur) Sri (Dewi pangan) Surya (Dewa matahari) Waruna (Dewa air. Dewa air) Yama (Dewa maut. Dewa perang. Dewa akhirat. Dewa pengetahuan. istri Dewa Visnu) Saraswati (Dewi pengetahuan. hakim yang mengadili roh orang mati) y y y y y y y y y y y y y y y y y . dan kebijaksanaan) Candhra (Dewa bulan) Durgha (Dewi pelebur. putera Dewa Siva) Indra (Dewa hujan. raja surga) Kuwera / Kubera (Dewa kekayaan) Laksmi (Dewi kemakmuran. Dewa laut dan samudra) Wayu / Bayu (Dewa angin) Wisnu (Dewa pemelihara. putera Dewa Surya) Brahma (Dewa pencipta. Dewi kesuburan. istri Dewa Siva) Ganesha (Dewa pengetahuan. Dewa kebijaksanaan.

Vishnu Dewa Vishnu adalah dewa pemelihara.iainya merupakan salah satu daripada trimurti. . memiliki empat muka mengikut penjuru arah angin. Brahma tinggal di brahmapura.Tunggangannya adalah Garuda. Keempat muka itu malaungkan salah satu daripada empat veda.Ciri-ciri umum dewa brahma adalah. kitab suci.Senjatanya adalah Sudarshana Chakra dan Kaumodaki. Pasangannya adalah Lakshmi.Dewa utama dalam hindu Brahma Dewa brahma merupakan dewa pencipta. tempat air dan genitri. Ia juga bertangan empat dan memegang teratai.Dewa Brahma sering disebut di dalam kitab Upanishad dan Bhagawadgita.Vishnu tinggal di kediaman Vaikuntha. Kenderaan tunggangannya adalah angsa.Ia juga dikenali sebagai Narayan.Senjatanya pula adalah Gada.

Ia melebur sesuatu yang sudah lama dan sesuatu tang tidak layak berada di dunia. tasbih dan kendi. .Ianya bermata tiga.Shivu adalah dewa pelebur. Ciri cirinya adalah bertangan empat dan masing masing memegang trisula. Kenderaan tunggangannya adalah lembu Nandini. cemara.Shiva Dewa Shivu adalah salah satu daripada Trimurti. Ia tinggal di Gunung Kailasha.Di kepalanya ada bulan sabit.

didalamnya tinggal masyarakat yang suci. kerana agama Hindu kerap hanya dipahami meyakini hukum kharmaphala dan mempercayai Reinkarnasi ataupun kehidupan kembali setelah kematian.Amalan umum dalam agama hindu Terdapat pelbagai ritual yang diamalkan oleh penganut agama ini. Syurga dalam Hindu seperti digambarkan dalam Weda adalah suatu tempat. konsep syurga dan neraka sebenarnya ada di dalam ajaran Hindu. Mereka akan berpuasa selama 6 hari pada bulan November. penduduk syurga kembali semula ke dunia. maka dia sedang berada di syurga. Berpuasa pada perayaan thaipusam Kepercayaan hindu terhadap syurga dan neraka kebanyakan umat Hindu beranggapan bahwa di dalam ajaran Hindu tidak ada konsep mengenai syurga dan neraka. satu dunia. Sepertimana orang itu di dalam keadaan yang aman dan bahagia. Kitab Bagawad Gita mengatakan bahawa setelah menikmati Syurga yang luas . Syurga adalah kesenangan sementara. Namun ia bukan menjadi tujuan akhir bagi orang Hindu untuk ke syurga. Dalam kitab suci Hindu mengatakan bahawa Syurga merupakan persinggahan sementara. bersatunya Atman (Jiwa) dengan Brahman (Sang Pencipta) . Terdapat juga beberapa pemikiran hindu yang menyatakan syurga dan neraka bukanlah sebuah tempat tetapi ianya adalah sebuah keadaan. dimana cahaya bersinar. tetapi menjadi seorang Moksha atau bersatunya jiwa (Atman) dengan Sang Maha Pencipta (Brahman). y y y Mereka akan berpuasa pada hari selasa dan jumaat.Antaranya adalah seperti dibawah. dunia abadi.Bagi orang yang kehidupannya keluh kesah dan derita maka dia sedang berada di neraka. dunia kebaikan.Syurga dan neraka dalam pandangan Hindu amat jarang diperbincangkan. sedangkan kebahagiaan yang sejati adalah Moksha.

iaitu Moksha. reinkarnasi syurga adalah proses kelahiran kembali dan mendapatkan kehidupan yang lebih baik.Hindu menjelaskan bahawa setiap manusia selalu diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri dalam beberapa kali dalam kehidupan dan kemudian mencapai tujuan tertinggi dalam Hindu. Kesimpulannya. reinkarnasi neraka pulaadalah apabila mereka dilahirkan dengan kehidupan yang lebih buruk. kitab mereka sangat sedikit menjelaskan tentang konsep neraka kerana mereka percaya reinkarnasi atau proses kelahiran kembali dan konsep Moksha. Bagi umat Hindu. .Di dalam Hindu. kehidupan adalah suatu perjalanan yang saling berhubungan dan berjalan terus menerus. Neraka bagi mereka adalah merupakan balasan yang diterima pada saat reinkarnasi atau dalam proses kelahiran kembali. Setelah mati mereka diberikan dua pilihan berdasar pada perbuatan mereka semasa hidup. iaitu reinkarnasai syurga atau reinkarnasi neraka.