Agama Hindu Asal agama hindu berasal dari nama sungai Shidu ataupun Indus.

Hindu berasal dari perkataan Him bermaksud peyiksaan dan Tu bermaksud berduka cita diatas penderitaan orang lain. Penganut hindu dan sarjana barat menegaskan bahawa hindu adalah agama yang tertua didunia. Hindu juga merupakan sebuah agama yang begitu kompleks dan bersimpang siur.Pelbagai mazhab, kitab pegangan yang ada di dalam ajaran ini.Seringkali disalah tafsir bahawa mereka adalah agama yang berunsurkan politeisme iaitu agama yang mempunyai banyak tuhan untuk disembah oleh mereka dan inilah kenyataan yang telah dikeluarkan oleh sarjana barat. Akan tetapi penganut agama hindu tegas menolak pendapat ini dan mengatakan tuhan mereka adalah satu iaitu Brahman. Hindu menjadi sumber asas bagi kewujudan agama lain pada abad ke-6 sebelum masihi iaitu agama Buddha dan Jainisme. Kedua agama ini bangkit dan menjadi pencabar kepada konsep asal dalam agama hindu itu sendiri.Hindu merupakan agama yang tiada pengasasnya dan ini disebut sebagai agama falsafah. Jesteru agama hindu digelar santana-dharma bermaksud tiada mula dan tiada akhirnya. Agama ini juga digelar sebagai dikenali sebagai usidika-dharma.Pada awalnya hindu dikenali sebagai Santana atau Dharma. Di Bali, Indonesia agama ini juga dikenali sebagai Hindu dharma.Walaupun terdapat banyak bijak pandai dan ahli sejarah di dalam agama mereka namun mereka sendiri tidak dapat mengungkai asal usul hindu itu sendiri. Dalam bab seterusnya penulis akan membincangkan tentang sejarah, konsep ketuhanan, kitab-kitab, mazhab-mazhab, konsep syurga dan negara, dan dewa dewi dalam agama yang terlalu kompleks ini.

Sejarah agama Hindu Secara ringkasnya penulis akan menggunakan rangka masa untuk menerangkan perkembangan agama Hindu.M. Kitab Veda pertama ditulis kitab Veda telah lengkap Upanishads ditulis Bhagavad Gita ditulis Undang undang Manu ditulis. banyak penganut India memilih agama Buddha dan Kristian sebagai anutan Abad 20-21 kebangkitan nasioanalis Hindu membangkitkan ketegangan antara Hindu.M 400 S. 300 M 600-1600 788-820 1510 1556-1857 1700 1774-1833 1836-1886 1869-1948 Abad ke-19 ketamadunan Lembah Indus Puak Aryan berhijrah ke Asia Tenggara.M-200 M 300 S. Kristian dan Muslim .M 800-300 S.M 200 S.M 1750-1200 S. Rangka masa perkembangan agama Hindu 2500-1500 S. sistem Kasta diformulasi bangkit kesedaran dan bantahan terhada sistem Kasta Shankara mengorganisasi Vedanta penjajah Portugis menakluk Goa kemayshuran Empayar Moghul Inggeris meluaskan taklukan di India era Ram Mohan Roy era Sri Ramakrishna era Mahatma Gandhi ramai penganut Hindu berhijrah ke luar India.

Konsep ketuhanan Agama hindu menggunakan pelbagai konsep ketuhanan dalam kepercayaan mereka. Sarjana barat mendakwa agama hindu secara jelas berlandaskan konsep politeisme kerana terdapat pelbagai jenis penyembahan dalam agama ini. dialah yang menjadikan dunia dan melenyapkannya.Bagi mereka Brahman berada di mana mana.Dalam konsep ini dewa dianggap sebagai malaikat dan membantu tugasan tuhan Brahman.Semuanya mesti tunduk dibawahnya.Mereka menganggap Brahman adalah tuhan yang esa. Terdapat juga sifat keperempuanan yang diberi nama sakhti atau devi. Antaranya adalah monoteisme. Akan tetapi konsep ini ditentang keras oleh mereka dengan alas an bahawa mereka hanya menyembah tuhan yang satu dan selainnya adalah sembah syukur kepada dewa dewa dewi meraka. Kitab mereka hanya membincangkan tentang kelahiran purusha dan prakirti dan lahirlah makhluk lain di dunia.Dalam kitab Hindu iaitu Upanishad. Monoteisme Secara umumnya agama ini menyembah tuhan yang satu iaitu tuhan Brahman.Dialah penentu kehidupan di dunia. tiada tempat tinggal dan tuhan itu tidak tinggal di syurga. dialah awal dan akhir. Mazhap samkhya adalah mazhab yang langsung tidak membicarakan tentang tuhan dalam mana mana kitabnya. Brahman mempunyai 3 sifatnya tersendiri iaitu Brahma(menciptakan) Vishnu(memelihara) shivu(melebur). Ateisme Ada juga sesetangah mazhab di dalam agama hindu tidak mempercayai kewujudan tuhan. pantisme bahkan ateisme juga diamalkan dalam mazhab tertentu. Secara asasnya tuhan yang disembah dalam agama ini bernama Brahman. Pantiesme Konsep ini menekankan bahawa tuhan bersatu dengan segala ciptaannya dan ini diibaratkan air laut dan garam. tuhan dikatakan tidak mempunyai jasad. .

. Menurut mereka perbuatan ini adalah salah berdasarkan kitab pegangan mereka.Politeisme Barat menyatakan bahawa agama hindu merupakan agama yang memiliki banyak tuhan. Akan tetapi. hal ini disangkal keras oleh penganut hindu.

Dewa ini telah melalui sembilan kehidupan semula dan ia diramalkan akan kembali hidup semula dalam bentuk lain.Mazhab dalam Hindu Dalam penyembahan.Penganutnya memakai abu suci berbentuk U di dahi. Shiva juga dikenali sebagai Mahadev atau Maha Dewa. dua kelahiran yang paling utama adalah ketika Dewa ini mengambil bentuk manusia sebagai Rama dan Krishna. dewa paling hebat. Penganut hindu menyembah diantara tiga sifat Brahman tersebut. Penganut hindu dibahagikan kepada beberapa mazhab ataupun ajaran. Vaishnavisme Pemujaan dewa Vishnu merupakan amalan paling popular di kalangan orang Hindu kerana Dewa ini sering mengambil bentuk manusia dari masa kesemasa untuk membantu manusia. Setiap mereka menyembah tuhan yang berlainan. Konsep ini digelar trimurti. Seperti diterangkan sebelum ini apabila tuhan Brahman dipecahkan kepada tiga sifat ia digelar Isvara.Mereka juga memuja tuhan matahari iaitu dewa Surya. satu objek pujaan berbentuk huruf r yang lazim terdapat di kuil-kuil dan juga rumah-rumah orang beragama Hindu. Shaivisme Pemujaan Shiva. Daripada sembilan kelahiran ini. . Dalam penyembahan mereka dikategorikan kepada beberapa mazhab seperti di bawah.Mereka memujua dewa Sakhti iaitu permaisuri Dewa Siva. iaitu Pemusnah dan Pencipta Semula. Shaktisme Mazhab ini menghormati kaum ibu.Kuasa ciptaannya dirayakan dengan penyembahan lingam.

Samkhya.Falsafah dalam hindu Dibawah digambarkan secara terperinci tentang falsafah dalam agama hindu Cabang utama dalam kefalsafahan hindu adalah Astika dan Nastika. Wedanta dan Mimasa merujuk kepada kitab suci Veda manakala Yoga. Astika merujuk kepada ajaran silam turun temurun atau dipanggil orthodox manakala Nastika pula merujuk kepada ajaran yang diubah dari yang asal atau dipanggil heterodox. jaina dan carwaka. Dalam nastika terdapat 6 falsafah dalam agama hindu iaitu Wedanta.Terdapat banyak perbazaan yang dilihat ketara antara mereka dari sudut pegangan akidah. Waisiseka dan Nyanya tidak merujuk kepada kitab suci Veda.Sekarang kita tumpukan kepada Astika dimana letaknya cabang cabang utama agama hindu. nastika pula sebaliknya merujuk kepada cabang agama lain seperti Buddha. Waisiseka dan Nyanya. Mimamsa. Samkhya. Yoga. Dibawah akan diterangkan tentang falsafah tersebut. . kitab pegangan dan sebagainya.

Mereka melakukan penyelidikan sistematik terhadap Veda. dan merupakan ajaran yang sangat popular di kalangan umat Hindu. Kata Sa khya bererti pemantulan.Yoga berakar dari perkataanYuj yang bererti berhubungan. Yoga Ajaran Yoga dilahirkan oleh Maharsi Patanjali. putera Devahuti sebagai pembangun ajaran Sa khya. Mimamsa Ajaran Mimamsa didirikan oleh Maharsi Jaimini. Ajaran Sa khya ini sangat tua umurnya. .Mimamsa secara khusus melakukan pengkajian padaBrahmana dan Kalpasutra. disebut juga dengan nama lain Purwa Mimamsa. Karya sastera mengenai Sa khya yang kini diwarisi oleh ajaran Sa khyakarika tulis oleh varakrisna. Smrti. Di dalam kitabBhagavatapur na disebutkan nama Maharsi Kapila.Ajaran Sa khya bersifat realistik kerana didalam ajaran mengakui bahawa dunia ini yang bebas dari roh. Perkataan Mimamsa bererti penyelidikan. Itihasa dan Purana.Ajaran ini juga disebut dualistis kerana pegangan mereka bahawa terciptanya segala makhluk di dunia dengan lahirnya purasa dan prakirti bagi mereka adalah realiti yang berbeza tertapi dapat bersatu. iaitu bertemunya roh individu (atman/purusa) dengan roh universal (Paramatman/Mahapurusa). dan ini dibuktikan dengan termuatnya ajaran Sa khya dalam sastera-sastera ruti.Samkhya Ajaran ini diilhamkan oleh Maharsi Kapila. beliau yang merupakan penulisSa khyas tra.

Sumber ajaran ini adalah kitab Vedantasutra atau dikenal juga dengan namaBrahmasutra.penyusunkitab Nyayasutra. sistematik. Pelopor ajaran ini adalah Maharsi Vyasa. kronologi dan analitik. . atau dikenal juga dengan namaBadarayana atau Krishna Dwipayana. yaitu Upanishad. penyusun kitab Vaisesikasutra. Kata Nyaya bererti penelitian analitik dan kritis. akhirnya ajaran ini bersatu dengan ajaran Nyaya.Nyaya Ajaran Nyaya didirikan oleh Maharsi Aksapada Gotama.Ajaran ini berdasarkan pada ilmu logik. Vedanta Ajaran Vedanta juga disebut Uttara Mimamsa iaitu penyelidikan yang kedua. kerana ajaran ini mengkaji bahagian bahagian dari Veda. Vaisiseka Ajaran Vaisiseka dipelopori oleh Maharsi Kanada.Pada awalnya ajaran ini tidak bercampur dengan ajaran lain.perkataan Vedanta berasal dari kata dari Vedasya dan Antah yang bererti pengakhiran dari Veda. setelah berkembang.kitab ini terdiri atas 5 adhyaya (bab) yang dibagi atas 5 pada (bahagian).

Dalam bahasa Inggeris istilah Dewa sama dengan deity .Asura pula merupakan musuh kepada dewa. jester penganut mereka harus menyembah dewa dengan niat bersyukur atas kuasa yang diberikan kepada dewa tersebut. perkataan yang sama dengan deva adalah dievas . perbuatan memuja dewa semata mata bukanlah amalan penganut yang baik. Menurut kitab suci Bhagawad Gita diterangkan bahawa. penghuni kepada syurga dan juga ibarat malaikat. pi. Dewa ini adalah menifestasi ataupun dengan kata lain adalah perantara kepada tuhan. Waruna dan Soma. dewa dianggap sebagai manifestasi kepada Brahman dan para dewa tidak dipuja sebagai tuhan. Berlainan pula dengan pegangan hindu dvaita. akan tetapi mereka ini tidak sedarjat dengan tuhan mereka. Dalam hindu secara umumnya. bagi mereka para dewa memiliki tugas tertentu dan taraf tersendiri. dalam bahasa Perancis Dewa adalah dieu dan dalam bahasa Italia adalah dio . . para dewa ini telah ditugaskan oleh Tuhan Brahman untuk mengawal dan mangatur alam. supernatural. Antara tugas mereka adalah untuk mengawal dan mengatur air.Dewa dalam hindu Dalam kepercayaan hindu.Dewa yang tergolong di dalam golongan Asura juga disebut iaitu dewa Baruna. Dewa juga adalah manifestasi dari tuhan Brahman. Dalam bahasa Lithuania. Bagi mereka para dewa adalah sama darjatnya. Agni. Perkataan dewa (deva)berasal dari perkataan div yang bererti bersinar . Dalam kitab suci agama hindu iaitu Rigveda ada menyebut bahawa ada 33 dewa yang mana 33 dewa tersebut adalah antara tanda kebesaran Tuhan Brahman.Para Dewa (jamak) disebut dengan istilah Devat (dewata). dewa adalah makhluk suci. Antara dewa yang disebut dalam kitab tersebut adalah Indra. Menurut ajaran agama hindu. angin dan sebagainya.Dalam bahasa Latin deus bererti dewa dan divus bererti bersifat ketuhanan. penganut yang berpegang kepada falsafah advaita Vedanta dan agama hindu drahma. Di dalam kitab-kitab veda ada dinyatakan bahawa para dewa ini tidak sama sekali dapat bergerak bebas melainkan dengan izin dan kehendak daripada tuhan Brahman. Walaupun mereka ini mempunyai kuasa mengatur alam. Devi (atau Dewi) adalah sebutan untuk Dewa berjenis wanita.

Dewa akhirat. dan kebijaksanaan) Candhra (Dewa bulan) Durgha (Dewi pelebur. Dewa air) Yama (Dewa maut. Dewa perang. raja surga) Kuwera / Kubera (Dewa kekayaan) Laksmi (Dewi kemakmuran. putera Dewa Siva) Indra (Dewa hujan. Dewa kebijaksanaan. Dewi kesuburan.Antara dewa dewi dalam agama hindu Agni (Dewa api) Aswin (Dewa pengobatan. Dewa pengetahuan. hakim yang mengadili roh orang mati) y y y y y y y y y y y y y y y y y . istri Dewa Visnu) Saraswati (Dewi pengetahuan. putera Dewa Surya) Brahma (Dewa pencipta. istri Dewa Siva) Ganesha (Dewa pengetahuan. istri Dewa Brahm ) Shiwa (Dewa pelebur) Sri (Dewi pangan) Surya (Dewa matahari) Waruna (Dewa air. Dewa laut dan samudra) Wayu / Bayu (Dewa angin) Wisnu (Dewa pemelihara.

iainya merupakan salah satu daripada trimurti.Ia juga dikenali sebagai Narayan.Ciri-ciri umum dewa brahma adalah. memiliki empat muka mengikut penjuru arah angin.Senjatanya pula adalah Gada. .Vishnu tinggal di kediaman Vaikuntha. Brahma tinggal di brahmapura.Dewa utama dalam hindu Brahma Dewa brahma merupakan dewa pencipta. Kenderaan tunggangannya adalah angsa. Keempat muka itu malaungkan salah satu daripada empat veda. Ia juga bertangan empat dan memegang teratai. kitab suci. Vishnu Dewa Vishnu adalah dewa pemelihara.Senjatanya adalah Sudarshana Chakra dan Kaumodaki.Tunggangannya adalah Garuda. tempat air dan genitri.Dewa Brahma sering disebut di dalam kitab Upanishad dan Bhagawadgita. Pasangannya adalah Lakshmi.

Ciri cirinya adalah bertangan empat dan masing masing memegang trisula.Shivu adalah dewa pelebur. . tasbih dan kendi. Ia tinggal di Gunung Kailasha.Shiva Dewa Shivu adalah salah satu daripada Trimurti. cemara. Ia melebur sesuatu yang sudah lama dan sesuatu tang tidak layak berada di dunia.Di kepalanya ada bulan sabit. Kenderaan tunggangannya adalah lembu Nandini.Ianya bermata tiga.

Dalam kitab suci Hindu mengatakan bahawa Syurga merupakan persinggahan sementara. dunia kebaikan. satu dunia. bersatunya Atman (Jiwa) dengan Brahman (Sang Pencipta) . dunia abadi. dimana cahaya bersinar. sedangkan kebahagiaan yang sejati adalah Moksha. Sepertimana orang itu di dalam keadaan yang aman dan bahagia. penduduk syurga kembali semula ke dunia.Amalan umum dalam agama hindu Terdapat pelbagai ritual yang diamalkan oleh penganut agama ini. tetapi menjadi seorang Moksha atau bersatunya jiwa (Atman) dengan Sang Maha Pencipta (Brahman).Antaranya adalah seperti dibawah. kerana agama Hindu kerap hanya dipahami meyakini hukum kharmaphala dan mempercayai Reinkarnasi ataupun kehidupan kembali setelah kematian. y y y Mereka akan berpuasa pada hari selasa dan jumaat. konsep syurga dan neraka sebenarnya ada di dalam ajaran Hindu. Syurga dalam Hindu seperti digambarkan dalam Weda adalah suatu tempat. maka dia sedang berada di syurga. Syurga adalah kesenangan sementara.Bagi orang yang kehidupannya keluh kesah dan derita maka dia sedang berada di neraka. Terdapat juga beberapa pemikiran hindu yang menyatakan syurga dan neraka bukanlah sebuah tempat tetapi ianya adalah sebuah keadaan. Namun ia bukan menjadi tujuan akhir bagi orang Hindu untuk ke syurga. didalamnya tinggal masyarakat yang suci.Syurga dan neraka dalam pandangan Hindu amat jarang diperbincangkan. Mereka akan berpuasa selama 6 hari pada bulan November. Kitab Bagawad Gita mengatakan bahawa setelah menikmati Syurga yang luas . Berpuasa pada perayaan thaipusam Kepercayaan hindu terhadap syurga dan neraka kebanyakan umat Hindu beranggapan bahwa di dalam ajaran Hindu tidak ada konsep mengenai syurga dan neraka.

reinkarnasi neraka pulaadalah apabila mereka dilahirkan dengan kehidupan yang lebih buruk. reinkarnasi syurga adalah proses kelahiran kembali dan mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Bagi umat Hindu. iaitu Moksha. .Di dalam Hindu.Hindu menjelaskan bahawa setiap manusia selalu diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri dalam beberapa kali dalam kehidupan dan kemudian mencapai tujuan tertinggi dalam Hindu. Neraka bagi mereka adalah merupakan balasan yang diterima pada saat reinkarnasi atau dalam proses kelahiran kembali. Setelah mati mereka diberikan dua pilihan berdasar pada perbuatan mereka semasa hidup. kehidupan adalah suatu perjalanan yang saling berhubungan dan berjalan terus menerus. Kesimpulannya. iaitu reinkarnasai syurga atau reinkarnasi neraka. kitab mereka sangat sedikit menjelaskan tentang konsep neraka kerana mereka percaya reinkarnasi atau proses kelahiran kembali dan konsep Moksha.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful