Agama Hindu Asal agama hindu berasal dari nama sungai Shidu ataupun Indus.

Hindu berasal dari perkataan Him bermaksud peyiksaan dan Tu bermaksud berduka cita diatas penderitaan orang lain. Penganut hindu dan sarjana barat menegaskan bahawa hindu adalah agama yang tertua didunia. Hindu juga merupakan sebuah agama yang begitu kompleks dan bersimpang siur.Pelbagai mazhab, kitab pegangan yang ada di dalam ajaran ini.Seringkali disalah tafsir bahawa mereka adalah agama yang berunsurkan politeisme iaitu agama yang mempunyai banyak tuhan untuk disembah oleh mereka dan inilah kenyataan yang telah dikeluarkan oleh sarjana barat. Akan tetapi penganut agama hindu tegas menolak pendapat ini dan mengatakan tuhan mereka adalah satu iaitu Brahman. Hindu menjadi sumber asas bagi kewujudan agama lain pada abad ke-6 sebelum masihi iaitu agama Buddha dan Jainisme. Kedua agama ini bangkit dan menjadi pencabar kepada konsep asal dalam agama hindu itu sendiri.Hindu merupakan agama yang tiada pengasasnya dan ini disebut sebagai agama falsafah. Jesteru agama hindu digelar santana-dharma bermaksud tiada mula dan tiada akhirnya. Agama ini juga digelar sebagai dikenali sebagai usidika-dharma.Pada awalnya hindu dikenali sebagai Santana atau Dharma. Di Bali, Indonesia agama ini juga dikenali sebagai Hindu dharma.Walaupun terdapat banyak bijak pandai dan ahli sejarah di dalam agama mereka namun mereka sendiri tidak dapat mengungkai asal usul hindu itu sendiri. Dalam bab seterusnya penulis akan membincangkan tentang sejarah, konsep ketuhanan, kitab-kitab, mazhab-mazhab, konsep syurga dan negara, dan dewa dewi dalam agama yang terlalu kompleks ini.

M.M 400 S.M-200 M 300 S.Sejarah agama Hindu Secara ringkasnya penulis akan menggunakan rangka masa untuk menerangkan perkembangan agama Hindu. Kristian dan Muslim . banyak penganut India memilih agama Buddha dan Kristian sebagai anutan Abad 20-21 kebangkitan nasioanalis Hindu membangkitkan ketegangan antara Hindu.M 1750-1200 S. 300 M 600-1600 788-820 1510 1556-1857 1700 1774-1833 1836-1886 1869-1948 Abad ke-19 ketamadunan Lembah Indus Puak Aryan berhijrah ke Asia Tenggara. sistem Kasta diformulasi bangkit kesedaran dan bantahan terhada sistem Kasta Shankara mengorganisasi Vedanta penjajah Portugis menakluk Goa kemayshuran Empayar Moghul Inggeris meluaskan taklukan di India era Ram Mohan Roy era Sri Ramakrishna era Mahatma Gandhi ramai penganut Hindu berhijrah ke luar India. Kitab Veda pertama ditulis kitab Veda telah lengkap Upanishads ditulis Bhagavad Gita ditulis Undang undang Manu ditulis. Rangka masa perkembangan agama Hindu 2500-1500 S.M 800-300 S.M 200 S.

dialah awal dan akhir. .Bagi mereka Brahman berada di mana mana. pantisme bahkan ateisme juga diamalkan dalam mazhab tertentu. Terdapat juga sifat keperempuanan yang diberi nama sakhti atau devi. Mazhap samkhya adalah mazhab yang langsung tidak membicarakan tentang tuhan dalam mana mana kitabnya.Semuanya mesti tunduk dibawahnya. Monoteisme Secara umumnya agama ini menyembah tuhan yang satu iaitu tuhan Brahman. Pantiesme Konsep ini menekankan bahawa tuhan bersatu dengan segala ciptaannya dan ini diibaratkan air laut dan garam. Ateisme Ada juga sesetangah mazhab di dalam agama hindu tidak mempercayai kewujudan tuhan. Akan tetapi konsep ini ditentang keras oleh mereka dengan alas an bahawa mereka hanya menyembah tuhan yang satu dan selainnya adalah sembah syukur kepada dewa dewa dewi meraka.Dalam kitab Hindu iaitu Upanishad.Konsep ketuhanan Agama hindu menggunakan pelbagai konsep ketuhanan dalam kepercayaan mereka.Dialah penentu kehidupan di dunia. dialah yang menjadikan dunia dan melenyapkannya. Secara asasnya tuhan yang disembah dalam agama ini bernama Brahman. tiada tempat tinggal dan tuhan itu tidak tinggal di syurga. tuhan dikatakan tidak mempunyai jasad. Brahman mempunyai 3 sifatnya tersendiri iaitu Brahma(menciptakan) Vishnu(memelihara) shivu(melebur).Mereka menganggap Brahman adalah tuhan yang esa. Kitab mereka hanya membincangkan tentang kelahiran purusha dan prakirti dan lahirlah makhluk lain di dunia.Dalam konsep ini dewa dianggap sebagai malaikat dan membantu tugasan tuhan Brahman. Antaranya adalah monoteisme. Sarjana barat mendakwa agama hindu secara jelas berlandaskan konsep politeisme kerana terdapat pelbagai jenis penyembahan dalam agama ini.

. hal ini disangkal keras oleh penganut hindu. Menurut mereka perbuatan ini adalah salah berdasarkan kitab pegangan mereka.Politeisme Barat menyatakan bahawa agama hindu merupakan agama yang memiliki banyak tuhan. Akan tetapi.

Mazhab dalam Hindu Dalam penyembahan. satu objek pujaan berbentuk huruf r yang lazim terdapat di kuil-kuil dan juga rumah-rumah orang beragama Hindu. iaitu Pemusnah dan Pencipta Semula. dewa paling hebat.Kuasa ciptaannya dirayakan dengan penyembahan lingam. Konsep ini digelar trimurti. dua kelahiran yang paling utama adalah ketika Dewa ini mengambil bentuk manusia sebagai Rama dan Krishna. Setiap mereka menyembah tuhan yang berlainan. Shaivisme Pemujaan Shiva. . Seperti diterangkan sebelum ini apabila tuhan Brahman dipecahkan kepada tiga sifat ia digelar Isvara.Penganutnya memakai abu suci berbentuk U di dahi. Daripada sembilan kelahiran ini. Vaishnavisme Pemujaan dewa Vishnu merupakan amalan paling popular di kalangan orang Hindu kerana Dewa ini sering mengambil bentuk manusia dari masa kesemasa untuk membantu manusia. Shaktisme Mazhab ini menghormati kaum ibu.Mereka juga memuja tuhan matahari iaitu dewa Surya. Dalam penyembahan mereka dikategorikan kepada beberapa mazhab seperti di bawah. Shiva juga dikenali sebagai Mahadev atau Maha Dewa.Mereka memujua dewa Sakhti iaitu permaisuri Dewa Siva. Penganut hindu menyembah diantara tiga sifat Brahman tersebut. Penganut hindu dibahagikan kepada beberapa mazhab ataupun ajaran. Dewa ini telah melalui sembilan kehidupan semula dan ia diramalkan akan kembali hidup semula dalam bentuk lain.

jaina dan carwaka.Terdapat banyak perbazaan yang dilihat ketara antara mereka dari sudut pegangan akidah. nastika pula sebaliknya merujuk kepada cabang agama lain seperti Buddha. . Waisiseka dan Nyanya. Dibawah akan diterangkan tentang falsafah tersebut. kitab pegangan dan sebagainya. Samkhya. Wedanta dan Mimasa merujuk kepada kitab suci Veda manakala Yoga. Mimamsa.Falsafah dalam hindu Dibawah digambarkan secara terperinci tentang falsafah dalam agama hindu Cabang utama dalam kefalsafahan hindu adalah Astika dan Nastika. Samkhya. Astika merujuk kepada ajaran silam turun temurun atau dipanggil orthodox manakala Nastika pula merujuk kepada ajaran yang diubah dari yang asal atau dipanggil heterodox. Waisiseka dan Nyanya tidak merujuk kepada kitab suci Veda.Sekarang kita tumpukan kepada Astika dimana letaknya cabang cabang utama agama hindu. Yoga. Dalam nastika terdapat 6 falsafah dalam agama hindu iaitu Wedanta.

Smrti. dan ini dibuktikan dengan termuatnya ajaran Sa khya dalam sastera-sastera ruti.Samkhya Ajaran ini diilhamkan oleh Maharsi Kapila. Itihasa dan Purana. Kata Sa khya bererti pemantulan.Mimamsa secara khusus melakukan pengkajian padaBrahmana dan Kalpasutra.Yoga berakar dari perkataanYuj yang bererti berhubungan. dan merupakan ajaran yang sangat popular di kalangan umat Hindu. Karya sastera mengenai Sa khya yang kini diwarisi oleh ajaran Sa khyakarika tulis oleh varakrisna. Perkataan Mimamsa bererti penyelidikan. disebut juga dengan nama lain Purwa Mimamsa. Mimamsa Ajaran Mimamsa didirikan oleh Maharsi Jaimini. iaitu bertemunya roh individu (atman/purusa) dengan roh universal (Paramatman/Mahapurusa). beliau yang merupakan penulisSa khyas tra.Mereka melakukan penyelidikan sistematik terhadap Veda. putera Devahuti sebagai pembangun ajaran Sa khya. Yoga Ajaran Yoga dilahirkan oleh Maharsi Patanjali. Ajaran Sa khya ini sangat tua umurnya.Ajaran ini juga disebut dualistis kerana pegangan mereka bahawa terciptanya segala makhluk di dunia dengan lahirnya purasa dan prakirti bagi mereka adalah realiti yang berbeza tertapi dapat bersatu. Di dalam kitabBhagavatapur na disebutkan nama Maharsi Kapila.Ajaran Sa khya bersifat realistik kerana didalam ajaran mengakui bahawa dunia ini yang bebas dari roh. .

sistematik. akhirnya ajaran ini bersatu dengan ajaran Nyaya. Kata Nyaya bererti penelitian analitik dan kritis.Ajaran ini berdasarkan pada ilmu logik.Nyaya Ajaran Nyaya didirikan oleh Maharsi Aksapada Gotama. Pelopor ajaran ini adalah Maharsi Vyasa.penyusunkitab Nyayasutra. kerana ajaran ini mengkaji bahagian bahagian dari Veda. Vaisiseka Ajaran Vaisiseka dipelopori oleh Maharsi Kanada.perkataan Vedanta berasal dari kata dari Vedasya dan Antah yang bererti pengakhiran dari Veda. . yaitu Upanishad. Vedanta Ajaran Vedanta juga disebut Uttara Mimamsa iaitu penyelidikan yang kedua. atau dikenal juga dengan namaBadarayana atau Krishna Dwipayana. Sumber ajaran ini adalah kitab Vedantasutra atau dikenal juga dengan namaBrahmasutra.kitab ini terdiri atas 5 adhyaya (bab) yang dibagi atas 5 pada (bahagian). penyusun kitab Vaisesikasutra. kronologi dan analitik. setelah berkembang.Pada awalnya ajaran ini tidak bercampur dengan ajaran lain.

Dewa dalam hindu Dalam kepercayaan hindu. Dewa juga adalah manifestasi dari tuhan Brahman. . Waruna dan Soma. Dalam kitab suci agama hindu iaitu Rigveda ada menyebut bahawa ada 33 dewa yang mana 33 dewa tersebut adalah antara tanda kebesaran Tuhan Brahman. Dalam bahasa Lithuania. Di dalam kitab-kitab veda ada dinyatakan bahawa para dewa ini tidak sama sekali dapat bergerak bebas melainkan dengan izin dan kehendak daripada tuhan Brahman. Devi (atau Dewi) adalah sebutan untuk Dewa berjenis wanita. para dewa ini telah ditugaskan oleh Tuhan Brahman untuk mengawal dan mangatur alam.Asura pula merupakan musuh kepada dewa.Dalam bahasa Latin deus bererti dewa dan divus bererti bersifat ketuhanan. akan tetapi mereka ini tidak sedarjat dengan tuhan mereka.Dewa yang tergolong di dalam golongan Asura juga disebut iaitu dewa Baruna. Walaupun mereka ini mempunyai kuasa mengatur alam. Dalam bahasa Inggeris istilah Dewa sama dengan deity . penghuni kepada syurga dan juga ibarat malaikat. dalam bahasa Perancis Dewa adalah dieu dan dalam bahasa Italia adalah dio . Menurut kitab suci Bhagawad Gita diterangkan bahawa. Bagi mereka para dewa adalah sama darjatnya. pi. Berlainan pula dengan pegangan hindu dvaita. Perkataan dewa (deva)berasal dari perkataan div yang bererti bersinar . Agni. Menurut ajaran agama hindu. jester penganut mereka harus menyembah dewa dengan niat bersyukur atas kuasa yang diberikan kepada dewa tersebut. bagi mereka para dewa memiliki tugas tertentu dan taraf tersendiri. dewa adalah makhluk suci. Dewa ini adalah menifestasi ataupun dengan kata lain adalah perantara kepada tuhan. dewa dianggap sebagai manifestasi kepada Brahman dan para dewa tidak dipuja sebagai tuhan. angin dan sebagainya. perbuatan memuja dewa semata mata bukanlah amalan penganut yang baik. Antara tugas mereka adalah untuk mengawal dan mengatur air. perkataan yang sama dengan deva adalah dievas . penganut yang berpegang kepada falsafah advaita Vedanta dan agama hindu drahma. Antara dewa yang disebut dalam kitab tersebut adalah Indra. supernatural. Dalam hindu secara umumnya.Para Dewa (jamak) disebut dengan istilah Devat (dewata).

istri Dewa Brahm ) Shiwa (Dewa pelebur) Sri (Dewi pangan) Surya (Dewa matahari) Waruna (Dewa air. istri Dewa Visnu) Saraswati (Dewi pengetahuan. Dewa pengetahuan. Dewa perang. Dewi kesuburan. dan kebijaksanaan) Candhra (Dewa bulan) Durgha (Dewi pelebur. Dewa akhirat.Antara dewa dewi dalam agama hindu Agni (Dewa api) Aswin (Dewa pengobatan. Dewa kebijaksanaan. Dewa laut dan samudra) Wayu / Bayu (Dewa angin) Wisnu (Dewa pemelihara. istri Dewa Siva) Ganesha (Dewa pengetahuan. raja surga) Kuwera / Kubera (Dewa kekayaan) Laksmi (Dewi kemakmuran. Dewa air) Yama (Dewa maut. putera Dewa Siva) Indra (Dewa hujan. putera Dewa Surya) Brahma (Dewa pencipta. hakim yang mengadili roh orang mati) y y y y y y y y y y y y y y y y y .

Senjatanya adalah Sudarshana Chakra dan Kaumodaki. Brahma tinggal di brahmapura. Ia juga bertangan empat dan memegang teratai. .Dewa utama dalam hindu Brahma Dewa brahma merupakan dewa pencipta. kitab suci. Vishnu Dewa Vishnu adalah dewa pemelihara.Ciri-ciri umum dewa brahma adalah. tempat air dan genitri.Tunggangannya adalah Garuda.Ia juga dikenali sebagai Narayan. Keempat muka itu malaungkan salah satu daripada empat veda.Senjatanya pula adalah Gada.Vishnu tinggal di kediaman Vaikuntha.iainya merupakan salah satu daripada trimurti. Kenderaan tunggangannya adalah angsa. Pasangannya adalah Lakshmi.Dewa Brahma sering disebut di dalam kitab Upanishad dan Bhagawadgita. memiliki empat muka mengikut penjuru arah angin.

Ia tinggal di Gunung Kailasha. cemara.Ianya bermata tiga. tasbih dan kendi.Shiva Dewa Shivu adalah salah satu daripada Trimurti.Di kepalanya ada bulan sabit. Kenderaan tunggangannya adalah lembu Nandini. Ia melebur sesuatu yang sudah lama dan sesuatu tang tidak layak berada di dunia. .Shivu adalah dewa pelebur. Ciri cirinya adalah bertangan empat dan masing masing memegang trisula.

bersatunya Atman (Jiwa) dengan Brahman (Sang Pencipta) .Amalan umum dalam agama hindu Terdapat pelbagai ritual yang diamalkan oleh penganut agama ini. Terdapat juga beberapa pemikiran hindu yang menyatakan syurga dan neraka bukanlah sebuah tempat tetapi ianya adalah sebuah keadaan. dunia abadi. sedangkan kebahagiaan yang sejati adalah Moksha.Syurga dan neraka dalam pandangan Hindu amat jarang diperbincangkan. kerana agama Hindu kerap hanya dipahami meyakini hukum kharmaphala dan mempercayai Reinkarnasi ataupun kehidupan kembali setelah kematian. Dalam kitab suci Hindu mengatakan bahawa Syurga merupakan persinggahan sementara. Syurga dalam Hindu seperti digambarkan dalam Weda adalah suatu tempat. dunia kebaikan. Namun ia bukan menjadi tujuan akhir bagi orang Hindu untuk ke syurga.Bagi orang yang kehidupannya keluh kesah dan derita maka dia sedang berada di neraka. penduduk syurga kembali semula ke dunia. Sepertimana orang itu di dalam keadaan yang aman dan bahagia. Syurga adalah kesenangan sementara. tetapi menjadi seorang Moksha atau bersatunya jiwa (Atman) dengan Sang Maha Pencipta (Brahman). didalamnya tinggal masyarakat yang suci. Kitab Bagawad Gita mengatakan bahawa setelah menikmati Syurga yang luas . konsep syurga dan neraka sebenarnya ada di dalam ajaran Hindu. maka dia sedang berada di syurga. Berpuasa pada perayaan thaipusam Kepercayaan hindu terhadap syurga dan neraka kebanyakan umat Hindu beranggapan bahwa di dalam ajaran Hindu tidak ada konsep mengenai syurga dan neraka.Antaranya adalah seperti dibawah. y y y Mereka akan berpuasa pada hari selasa dan jumaat. satu dunia. dimana cahaya bersinar. Mereka akan berpuasa selama 6 hari pada bulan November.

. kehidupan adalah suatu perjalanan yang saling berhubungan dan berjalan terus menerus. Kesimpulannya. Bagi umat Hindu. reinkarnasi neraka pulaadalah apabila mereka dilahirkan dengan kehidupan yang lebih buruk. iaitu Moksha. kitab mereka sangat sedikit menjelaskan tentang konsep neraka kerana mereka percaya reinkarnasi atau proses kelahiran kembali dan konsep Moksha. iaitu reinkarnasai syurga atau reinkarnasi neraka.Hindu menjelaskan bahawa setiap manusia selalu diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri dalam beberapa kali dalam kehidupan dan kemudian mencapai tujuan tertinggi dalam Hindu.Di dalam Hindu. Neraka bagi mereka adalah merupakan balasan yang diterima pada saat reinkarnasi atau dalam proses kelahiran kembali. reinkarnasi syurga adalah proses kelahiran kembali dan mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Setelah mati mereka diberikan dua pilihan berdasar pada perbuatan mereka semasa hidup.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful