Sumbangan : Pn.Azizah Binti Yusoff SMK Bandar Utama Damansara (3) Petaling Jaya, Selangor.

TINGKATAN 4 - BAB 1 TAMADUN AWAL MANUSIA
Petempatan awal di Lembah Mesopotamia telah berkembang secara evolusi menjadi bandar dan negara kota sehingga membentuk tamadun terawal di dunia yang memberikan sumbangan besar kepada peradaban manusia sejagat. (a) F1 F2 F3 F4 F5 F6 (b) F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 (c) F1 F2 F3 F4 F5 F6 (d) F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 Apakah ciri-ciri sesebuah negara kota di Mesopotamia. Terbahagi kepada pusat kota, tembok kota, luar kota dan pelabuhan Di dalam kota terdapat istana, kediaman, rumah ibadat, rumah kedai dan pasar Terdapat jalan raya yang lurus Tembok kota mempunyai kubu pertahanan dan pintu gerbang Terdapat sungai Terdapat kawasan tanah pamah Kedudukan raja dalam pemerintahan teokrasi di Mesopotamia. Raja sebagai ketua pentadbir Berkuasa dalam soal tanah, cukai serta hasil pertanian dan perniagaan Raja dianggap tuhan atau wakil tuhan Sebagai ketua tentera Sebagai ketua pendeta Sebagai ketua agama Menentukan pentadbiran ziggurat Berkuasa melantik ahli keluarga diraja memegang jawatan di ziggurat Sebutkan ciri-ciri Kod Undang-Undang Hammurabi Berteraskan hak rakyat terhadap keadilan Hukuman setimpal dengan kesalahan Hukuman berbeza mengikut susun lapis masyarakat Mengandungi 282 undang-undang Dipahat pada tembok dan tiang besar Dijadikan dasar perundangan Mesopotamia Peranan tulisan terhadap perkembangan tamadun manusia. Mewujudkan sistem pendidikan Lahirnya jurutulis Membolehkan urusan pentadbiran dan soal keagamaan dicatat Penggunaan resit, nota dan surat kredit dalam urusan perniagaan Melahirkan tradisi kesusasteraan Terhasilnya epik Gilgamesh Membawa kepada perkembangan ilmu astronomi, matematik dan geometri Perkembangan dalam ilmu perubatan Ubat-ubatan dapat dikatalogkan Cara mengubati penyakit dan cara menggunakan ubatan dapat dicatat TINGKATAN 4 - BAB 1 ESEI (a) Galurkan proses sejarah pembentukan tamadun Mesopotamia. - Orang Sumeria berhijrah ke wilayah selatan iaitu di Sumer.

-Membina petempatan kekal. -Mereka menjalankan aktiviti pertanian dengan menebus guna tanah. -Membina sistem pengairan. -Membawa kepada lebihan penghasilan makanan. -Mampu menampung keperluan penduduk yang ramai. -Perkampungan berkembang menjadi bandar. -Membentuk negara kota. -Melahirkan Kod Undang-Undang Hammurabi yang berteraskan hak rakyat terhadap keadilan. -Mewujudkan sistem pendidikan. -Kewujudan sistem tulisan membolehkan urusan pentadbiran dan perniagaan dicatat. -Mempelopori urusan perniagaan yang disertakan resit, nota dan surat kredit. -Melahirkan tradisi kesusasteraan. Penghasilan epik Gilgamesh yang menjadi rujukan. -Menyumbang kepada perkembangan ilmu astronomi, matematik dan geometri. -Perkembangan dalam ilmu perubatan. Ubat-ubatan dikatalogkan / cara mengubati penyakit dan penggunaan ubat-ubatan dicatat. -Sumbangan dalam penciptaan roda. -Menghasilkan kereta kuda untuk tujuan peperangan dan pengangkutan. -Penciptaan kincir air untuk pertanian Penciptaan kapal layar. -Memperkenalkan cara membuat batu-bata daripada tanah liat. -Mencipta arca dan tiang batu. Merintis pembentukan empayar. TINGKATAN 4 - BAB 1 STRUKTUR Tamadun Hwang Ho muncul kesan daripada kesuburan tanah yang terdapat di Hwang Ho atau Sungai Kuning. (1) F1 F2 F3 (2) F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 (3) F1 F2 F3 F4 F5 Jelaskan konsep “mandat daripada Tuhan” Percaya bahawa jika raja memerintah dengan adil Kerajaan dan rakyat akan menikmati kemakmuran dan kesejahteraan hidup Pemerintah direstui tuhan. Jelaskan sistem pemerintahan Dinasti Shang dalam tamadun Hwang Ho? Berbentuk pemerintahan beraja Pengganti raja - anak lelaki raja/saudara lelaki muda Raja-raja Shang berkuasa secara langsung di kawasan pusat pentadbiran Percaya kuasa raja adalah mandat daripada tuhan Raja dibantu oleh bangsawan dan pegawai kerajaan bangsawan bertanggungjawab mentadbir wilayahnya bangsawan berhak mewujudkan sistem pentadbiran sendiri Mereka berhak mengutip cukai, pertahanan dan undang-undang Sistem ini diasimilasikan Dinasti Chou Jelaskan amalan kepercayaan masyarakat tamadun Hwang Ho. kepercayaan animisme dan politeisme Menyembah roh nenek moyang Menyembah Tuhan syurga (Shang Ti) dan Tuhan bumi (Tu) Menyembah sungai, bukit dan gunung Upacara penyembahan melibatkan muzik, tarian dan upacara korban

F6 F7 F8 (4) F1 F2 F3 F4 F5 (5) F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12

Upacara penyembahan diketuai bomoh Bomoh guna tulang oracle (tulang binatang /kulit kura-kura) untuk meramal membawa kemunculan sistem tulisan awal di China Nyatakan kelebihan Dinasti Shang hasil kemahiran mereka menguasai teknologi gangsa Menghasilkan senjata Membuat perisai Hiasan kereta kuda yang digunakan oleh tentera Peralatan upacara keagamaan Menundukkan golongan bawahan iaitu golongan hamba Nyatakan sumbangan tamadun Hwang Ho kepada tamadun dunia. Sistem pemerintahan monarki Gelaran raja ditukar kepada maharaja Pembinaan sistem pengairan / terusan Teknologi pembajakan Penggunaan batas tanaman Peralatan pertanian daripada besi / Penciptaan cangkul / sabit Sistem tulisan / ideogram Sistem percetakan Pemujaan roh nenek moyang Konsep Yin dan Yang serta Feng shui Sistem kalendar Pengamalan falsafah perang Sun Tzu

TINGKATAN 4 - BAB 2 TAMADUN AWAL MANUSIA
1. Maurya merupakan empayar pertama di India yang diasaskan oleh Chandaragupta Maurya. Bagaimana cara beliau mengasaskan empayar Maurya F1 Menyatukan kerajaan kecil (janapada) di utara India F2 Menukar status raja kepada maharaja 2. Apakah kejayaan yang dicapai Asoka, sehingga semasa pemerintahannya dianggap Zaman kegemilangan Dinasti Maurya. F1 Berjaya menamatkan perang saudara F2 Menekankan kedamaian dan kemajuan sosial F3 Menjalankan penaklukan melalui penyebaran agama Buddha F4 Maharaja berkuasa mutlak F5 Berjaya membentuk birokrasi pentadbiran 3. Undang-undang Dinasti Maurya diukir pada tiang batu yang dikenali Kepala Tiang Asoka. Berikan contoh undang-undang yang diukir pada tiang tersebut. F1 Raja atau pemerintah diumpamakan bapa oleh masyarakatnya F2 Larangan terhadap penyembelihan haiwan walaupun dalam upacara korban. 4. Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, berikan kelebihan cara perluasan empayar dilakukan bukan melalui kekerasan seperti yang dilakukan oleh Asoka. F1 Kesejahteraan rakyat terpelihara F2 Pemerintahan secara adil

Senaraikan ciri-ciri sistem pemerintahan berpusat yang diamalkan. Dikendalikan dengan ketat Mereka yang meniru dihukum mati Pemeriksa dikurung sebelum hari peperiksaan Mereka yang mengambil peperiksaan ditempatkan dalam bilik . Sebagai seorang warga negara yang bertanggungjawab. Bagaimana peperiksaan ini dikendalikan. Perluasan kawasan ini bermula dengan kemunculan Dinasti Chin. F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 3.F3 F4 F5 Mengelakan ramai rakyat terkorban Meningkatkan kedamaian dan kemajuan sosial (mana-mana yang munasabah) anda 5. F1 F2 F3 F4 (4) F1 F2 F3 F4 F5 F6 Siapakah orang yang bertanggungjawab dalam perluasan kuasa tersebut. Apakah prinsip falsafah legalisme ini. Undang-undang / penguatkuasaan harus dipelihara tidak kira apa jua keadaan. 1. Sistem pendidikan dianggap penting dalam memantapkan pentadbiran. apakah tindakan yang perlu lakukan untuk memelihara kedaulatan undang-undang negara.BAB 2 STRUKTUR Tamadun China terletak di Lembah Hwang Ho dan meluas hingga ke bahagian selatan China. Raja mesti memiliki kuasa utuh untuk membendung tingkah laku liar manusia Matlamat utama pendidikan di China adalah untuk lulus peperiksaan awam kerajaan. F1 Mematuhi dan mengamalkan undang-undang F2 Menghormati dan tidak mencabar undang-undang F3 Menjadi pengamal undang-undang / peguam / hakim F4 Sentiasa menjadikan undang-undang sebagai rujukan dalam bertindak F5 Menanam kesedaran dikalangan rakyat tentang kepentingan undang-undang F6 Mendedahkan undang-undang diperingkat sekolah dan institusi TINGKATAN 4 . pegawainya dilantik oleh Maharaja Jawatankuasa perkhidmatan awam (Hon Kao Tsu) menentukan perlantikan pegawai Perlantikan pegawai berasaskan pencapaian mereka dalam peperiksaan awam Undang-undang yang diperkenalkan di China berasaskan falsafah legalisme yang ditulis oleh Han Fei Tzu. hukuman berat dan bercorak kolektif dalam melaksanakan undang-undang tidak harus wujud belas kasihan. Konsep Maharaja menggantikan raja Pemerintahan secara autokratik iaitu tegas dan mutlak Menghapuskan golongan bangsawan Gabenor dan panglima tentera dilantik mentadbir wilayah birokrasi awam ditubuhkan. disediakan makanan Calon dikurung selama 3 hari untuk menulis jawapan . Maharaja Shi Huang Ti Perluasan kuasa oleh Dinasti Chin telah menukar pemerintahan berbentuk sistem feudal kepada pemerintahan berpusat. F1 2.

tidak menyembah Allah .setiap puak terikat kepada peraturan yang ditetapkan kabilah . tidak mengikut ajaran para nabi dan rasul sebelumnya.BAB 4 KEMUNCULAN TAMADUN ISLAM DAN PERKEMBANGANNYA DI MAKKAH Sebelum kemunculan Islam.(5) F1 F2 F3 F4 Berdasarkan pengetahuan sejarah anda.tiada nabi dan rasul serta kitab suci .akhlak yang rendah (c) Nyatakan kedudukan wanita dalam masyarakat Arab Jahiliah? i.Diketuai oleh syeikh [2 markah] [3 markah] [2 markah] [3 rnarkah] Masyarakat Arab Jahiliah Berpegang kepada semangat assabiah (a) Apakah maksud assabiah ? .Sangat taksub dan fanatik terhadap kabilah masing-masing . Mereka tinggal dalam sebuah kawasan .menyembah berhala dan mempercayai animisme . kehidupan yang kucar-kacir dan tidak aman . Ahlinya terdiri daripada suku tertentu. Cara hidup berpuak-puak dan berkelompok ii. Bayi perempuan dibunuh kerana akan menjatuhkan maruah . setiap puak tinggal dalam kelompok masing-masing . amalan sistem kabilah yang berasaskan keturunan ii. (a) Apakah maksud Jahiliah? i. Tidak boleh mewarisi harta pusaka ii. Melahirkan sumber tenaga kerja yang mahir Melahirkan pemimpin yang berpandangan jauh Melahirkan masyarakat yang berpengetahuan Melahirkan masyarakat yang berinovasi TINGKATAN 4 . i. masyarakat Arab berada dalam Zaman Jahiliah selama lebih kurang 310 tahun. Tidak mengetahui / tidak mempunyai ilmu pengetahuan (b) Mengapakah masyarakat Arab digelar sebagai masyarakat Jahiliah? i.kehidupan kucar-kacir . Berasal daripada perkataan dalam bahasa Arab ‘jahala’ bermaksud jahil ii. berikan 3 pandangan bagaimana pendidikan boleh menyumbang ke arah kemajuan sesebuah negara.Mempunyai identiti dan peraturan sendiri .semangat kesukuan yang rnelampau [1 markah] (b) Senaraikan sebab rnunculnya semangat assabiah. iii. tidak menerima kebenaran ii. iii. i.keadaan geografi dan suasana tempat tinggal yang panas dan kering menyebabkan mereka bekerjasama mengatasi masalah kehidupan [3 markah] (c) Nyatakan kesan sernangat assabiah ke atas masyarakat Arab.Beberapa wanita boleh dikahwini sekaligus (d ) Jelaskan amalan sistem kabilah i.

(a) Senaraikan sejarah kehidupan baginda sernasa kecil.Kaum kerabat [2 markah] (c) Senaraikan individu terawal yang memeluk Islam. sifat amanah .a.w. Nabi Muhammad (s.Zaid bin Harithah / Abu Bakar aI-Siddiq / Uthman bin Affan / Zubair bin Awam /Al-Arqam bin Abu Arqam [2 markah] (d) Bagaimanakah dakwah secara terbuka dilakukan oleh Nabi Muhammad s. Abu Talib .w) telah melalui pelbagai pengalaman hidup.ii.dipelihara oleh bapa saudaranya.menguruskan perniagaan Khadijah bt Khuwailid [3 markah] (c ) Mengapakah Khadijah bt Khuwailid memilih Nabi Muhammad untuk menguruskan perniagaannya? i. Keluarga baginda ii. Ali bin Abi Talib .menggesa masyarakat meninggalkan amalan yang keji [2 markah] (b) Siapakah golongan yang menerima dakwah Islam secara rahsia? i.peperangan antara kabilah berlaku / sifat kesukuan [2 markah] (d) Apakah yang anda tahu tentang peperangan al-Basus? i. berdakwah kepada semua keluarga Abdul Mutalib ii. Siddiq / berkata benar / amanah / dipercayai ii. berniaga secara individu dan berkongsi dengan kawannya . ii. sering berlaku persengketaan . kemuliaan budi pekerti ii. Fatanah / bijaksana / tabligh / menyampaikan [2 markah] Wahyu Kedua Penyebaran Islam kepada seluruh manusia ( a ) Apakah usaha Nabi Muhammad s. Sebelum dilantik menjadi rasul.w.datuknya meninggal dunia .kebolehan berniaga [2 markah] (d) Nyatakan sifat terpuji baginda? i. i. untuk mengubah akidah dan kehidupan masyarakat Makkah? i.a. dipelihara dan disusui oleh Halimatus Sa’ diyah.menjadi yatim piatu sejak berumur enam tahun [3 markah] (b) Nyatakan pekerjaan yang pernah dilakukan oleh baginda. i.a. berlaku antara Bani Taghlib dengan Bani Bakar ii. Sahabat yang rapat . bukti orang Arab suka berperang . menggembala kambing kepunyaan bapa saudaranya ii. rnenyertai rombongan perniagaan bapa saudaranya iii. . menanamkan keimanan kepada Allah Yang Maha Esa.? i. ibunya meninggal ketika usianya enam tahun iii. memakan masa selama 40 tahun iv. dipelihara oleh datuknya Abdul Mutalib . sebabnya ahli Bani Bakar membunuh ahli Bani Taghlib iii. membetulkan akidah ii.Peperangan antara kabilah [4 markah] 3. i. Khadijah bt Khuwailid ii. bermusyawarah dengan para sahabat .

Kegiatan merompak dan merampas barangan menjadi mata pencarianWajib Merompak sebagai satu kewajipan yang harus dilakukan setiap individu dalam sebuah kabilah.Seseorang lelaki boleh berkahwin dengan beberapa orang wanita sekaligus atau dengan sesiapa yang disukainya.dalam masyarakat pula adalah rendah dan tidak dapat mewarisi harta pusaka Tanam Mereka menanarn bayi perempuan kerana beranggapan akan menjatuhkan maruah keluarga. -Agama . -Perang .Dalam sesebuah kabilah.Sering berlaku peperangan antara satu kabilah dengan kabilah yang lain disebabkan perkara kecil 1 (b) Nyatakan ciri-ciri Sistem Kabilah yang menjadi amalan masyarakat Arab Jahiliah. sihir.berbahas dengan Abu Lahab [4 markah] TINGKATAN 4 .Wanita -Kedudukan wanita . dan mempercayai roh orang mati menjadi burung) / agama Hanif Hanif Menurut catatan Al-Quran terdapat sebilangan kecil masyarakat Arab Jahiliah menganut agama Hanif tetapi telah melupakan ajaran ini secara beransur-ansur. [6 markah] -Puak . 1 (c) Nyatakan kesan buruk amalan sistem kabilali dalam kehidupan masyarakat Arab Jahiliah? [4 markah] . mengadakan ceramah di rumah Ali bin Abi Talib .Aktiviti perniagaan yang dijalankan berasaskan nba dan penindasan -Rompak .Golongan kaya mengeksploitasi golongan miskin.berdakwah kepada orang ramai di Bukit Safa . -Riba . -Sifat . berani dan pandai berpidato. -Assabiah .Ahli kabilah sangat taksub dan fanatik terhadap kabilah masing-masing Syeikh Kabilah diketuai oleh seseorang syeikh Lantik Bakal syeikh mestilah disukai oleh kabilah dan dilantik atas persetujuan ramai. -Kahwin .Mengamalkan perbuatan yang tidak bermoral seperti berjudi / berzina / minum arak. -Taksub .BAB 4 ESEI 1.mengamalkan Sistem Kabilah yang berasaskan cara hidup berpuak-puak dan berkelompok. -Suku .Terdapat empat bentuk kepercayaan agama. -Identiti .Arak Lelaki meminum arak sehingga mabuk untuk menunjukkan kesempurnaan / mereka telah sempurna sebagai lelaki.iii.Setiap Kabilah mempunyai identiti dan peraturannya sendiri. -Eksploitasi .Berasaskan cara hidup yang berpuak-puak dan berkelompok. iaitu agama wathani / menyembah berhala) / aniniisme ( memuja alam seperti pokok ) / samawi (Kristian dan Yahudi ) / kepercayaan ( seperti menilik nasib. ahlinya terdiri daripada suku yang sama dan mereka tinggal dalam sebuah kawasan. gagah.Semangat assabiah atau kesukuan amat tebal di kalangan masyarakat. -Kabilah .Ketua Kabilah / syeikh mesti memiliki sifat berfikiran matang. (a) Terangkan ciri-ciri kehidupan masyarakat Arab Jahiliah [ 10 markah] -Moral .

-Lahir . -Suku .Ketika berusia enam tahun.Basus . -Niaga .Pernah menguruskan perniagaan Khadijah Modal Khadijah memberi modal yang besar kepada baginda kerana kemuliaan budi pekerti / sifat amanah / dan kebolehan baginda menjalankan perniagaan.Pernah menjadi mengembala kambing kepunyaan bapa saudara baginda.Giat berdagang dan pemah berniaga secara berseorangan dan berkongsi bersama temannya ketika berusia 20 tahun.Peperangan sering berlaku antara satu kabilah dengan kabilah yang lain disebabkan perkara kecil.a.Mengikuti rombongan perniagaan bapa saudara baginda’ ke Syam ketika berusia 12tahun.Diserahkan kepada Halimatus Sa’diyah untuk dipelihara dan disusui Piatu Menjadi yatim piatu sejak berumur enam tahun.pada 20 April /12 Rabiulawal pada Tahun Gajah. -Gembala .Mereka sanggup menuntut bela demi memperahankan maruah din dan kabilah mereka -Hidup .Setiap puak tinggal dalam kelompok masing-masing dan terikat kepada peraturan kabilah. -Ramal . -Al.Bapa baginda ialah Abdullah bin Abdul Mutalib dan ibu baginda.Kerasulan baginda telah diramalkan oleh seorang pendeta Nasrani bernama Buhaira. -Ibu/Bapa . 1 (e) Bagaimanakah Nabi Muhammad s.a. -Urus .w.Baginda telah berkahwin dengan Khadijah ketika berusia 20 tahun -Sengketa .Berketurunan bangsa Quraisy yang sangat dihormati oleh kabilah Arab yang lain. -Kahwin . bijak dalam urusan pentadbiran / mahir dalam perniagaan -Keturunan . [8 markah] .Kemunculan semangat assabiah atau semangat kusukuan yang melampau / saling bermusuhan di antara satu sama lain -Kabilah .-Assabiah . -Geografi . Abu Talib.Berpunca daripada Sistem Kabilah yang berasaskan keturunan -Ikat .w sebelum dilantik menjadi Rasul [20 markah] -Asal . -Pelihara . -Dagang . -Untung . -Tuntut .Peperangan al-Basus berpunca daripada perkara kecil tetapi memakan masa selama 40 tahun 1 (d) Terangkan riwayat hidup Nabi Muhammad s. berdakwah di Makkah? -Rahsia .Sikap kesukuan menjadi punca sengketa menyebabkan kehidupan yang kucar-kacir dan tidak aman.Menimbulkan perasaan kesukuan yang menebal di kalangan ahli kabilah. dipelihara oleh datuk (Abdul Muttalib) Bapa Setelah Abdul Muttalib meninggal dunia baginda dipelihara oleh bapa saudaranya.Keadaan / geografi / panas / kering-kontang menyebabkan sesuatu kabilah terpaksa mengatasi masalah yang dihadapi secara bersama. -Taksub . -Perang .Kebijaksanaan dan kelembutan tutur kata serta kepandaian baginda menyebabkan pemiagaan memperoleh keuntungan.Berasal daripada keturunan pemimpin Makkah yang terkenal. semasa berumur 35 tahun.Secara rahsia selama tiga tahun.Menyelesaikan persengketaan perletakkan semula Hajar Aswad ke tempat asalnya.Setiap ahli kabilah sangat taksub dan fanatik terhadap kabilah masing-masing. Aminah binti Wahab. -Serah .

-Pusat . -Sahabat . -Bijak .Dakwah Islamiah secara terbuka kepada keluarga Abdul Muttalib. sahabat yang rapat dan kaum kerabat baginda.Dakwah Islamiah secara terbuka kepada orang ramai di Bukit Safa.Pninsip persamaan taraf sesama manusia bertentangan dengan sistem sosial masyarakat Arab Jahiliah yang mewujudkan perbezaan darjat Saudara .Munggugat ekonomi orang Arab Quraisy TINGKATAN 4 .Membacakan ayat al-Quran untuk menjawab pertanyaan para sahabat. / memberikan penerangan dan menunjukkan teladan yang baik. -Ceramah .Orang Arab Quraisy mempunyai tanggapan yang salah terhadap tugas Nabi Pengaruh . -Al-Quran .Mengenali keperibadian mulia baginda Percaya .BAB 5 KERAJAAN ISLAM MADINAH 1.Sama Tertarik kepada ajaran Islam yang memberikan Iayanan yang sama kepada semua manusia -Murni .w berdakwah secara lemah lembut dan berhikmah.Dakwah Islamiah secara rahsia ditujukan kepada ahli keluarga baginda. -Iman .Kebijaksanaan Nabi Muhammad s.Menggugat pengaruh dan kedudukan keluarga mereka di Makkah Gugat .Tiada unsur paksaan / Baginda memujuk mereka dengan menggunakan akal yang dianugerahi Allah.Ketinggian akhlak baginda menyebabkan dakwah Islamiah pada peringkat awal mendapat sambutan.Melalui sahabat baginda Abu Bakar al-Siddiq beberapa orang tokoh Quraisy lain telah memeluk Islam.Diterima oleh orang ramai kerana kemurnian ajarannya. -Peribadi . sahabat dan orang ramai.Amalan dan akhlak yang keji yang menjadi kebiasaan masyarakat Arab Jahiliah dilarang oleh Is lam Tanggapan .-Keluarga .Menanamkan keimanan yang kuat kepada pengikutnya.Menjadikan rumah al-Arqam sebagai pusat kegiatan -Akhlak . 1 ( f) Jelaskan reaksi masyarakat Arab Quraisy Makkah terhadap penyebaran Islam? [12 markah] -Menerima .Perbezaan dan segi kepercayaan dan amalan/ Oing Arab Quraisy enggan mengubah amalan tradisi turun temurun Sama .Menolak konsep persaudaraan Islam kerana bertentangan dengan konsep assabiah yang menjadi pegangan mereka. -Banding . -Paksa . Peristiwa Hijrah berlaku pada 1 Rabiulawal bersamaan 12 September tahun 622 (a) Berikan tiga sebab mengapa berlakunya hijrah? (i) Perintah Allah menerusi wahyu (ii) Ancaman dan orang Arab Quraisy (iii) Strategi Nabi untuk mengembangkan Islam -Membolehkan masyarakat Islam yang bersatupadu dan sempurna diwujudkan [3 rnarkah] . -Terbuka .Mengadakan majlis ceramah tentang Islam di rumah Au bin Abu Talib -Dakwah .a.Pendekatan membandingkan antara nilai akhlak masyarakat Arab Jahiliah dengan nilai akhlak yang disaran oleh Islam. Amalan .

Rom Timur.Mendapat kabar angin Uthman telah dibunuhl Orang Islam bersumpa .a. .Sikap toleransi kaum dan tolong menolong (c) Bagaimanakah sikap orang Ansar terhadap Muhajirin (i) Menjaga keselamatan (ii) Menyediakan modal untuk berniaga (d) Siapakah wanita yang membantu semasa proses hijrah.Menentang kezailman dan mempertahankan din (c) Nyatakan garis panduan yang mesti dipatuhi oleh tentera Islam dalam peperangan (i) Tentera Islam tidak dibenarkan membunuh orang yang lemah (ii) Tidak dibenarkan membunuh binatang ternakan .A.a.w telah menyebarkan Islam dengan pelbagai strategi.w menghantar Uthman bin Affan ke Mekah untuk menerangkan tujuan kedatangan dan berbincang .W Hijrah ke Madinah [3 markah] Perjanjian Hudaibiyah (a) Siapakah tokoh Quraisy yang telab memeteri perjanjian Hudaibiyah? . budaya dan agama -Pembinaan masjid Nabawi -Kiraan tahun hijrah dalam takwim Islam -Menukarkan nama Yathrib kepada Madinah . (i) Puteri Abu Bakar alSiddiq.Suhail Bin Amru [1 markah] (b) Senaraikan tiga peristiwa yang membawa kepada termeterinya Perjanjian Hudaibiyah (i) Pada tahun 628 M.w (i) Perang Badar (ii) Perang Uhud (iii) Perang Khandak .a.Habsyah.Mesir (ii) Menggunakan diplomasi dan menunjukkan nilai-nilai yang baik (iii) Menyeru menerusi warkah / Mewujudkan rasa persefahaman dengan wilayah tertentu (b) Apakah rasional yang membolehkan umat Islam berperang [3 markah] (i) Apabila diserang oleh musuh (ii) Mencari keamanan supaya tempat ibadat terjaga (iii) Menjaga maruah negara .Perang Tabuk Nabi Muhammad S.(b) Nyatakan kesan dari peristiwa diatas (i) Dakwah Islamiah dapat dilaksanakan dengan aman (ii) Semangat persaudaraan sesama Islam khusnsnya Aus dan Khazraj (iii) Menjalinkan hubungan persaudaraan orang Islam Mekah dan Madinah (iv) Menvatukan penduduk Madinah dan pelbagai suku. Nabi Muhammad s. rombongan orang Islam telah ke Mekah kerana ingin menunaikan umrah (ii) Rombongan telah disekat di Hudaibiyah. Asma’ [4 markah] [2 markah] [1 markah] 2. (iii) Nabi Muhamad s.Dilarang merobohkan tempat ibadat [3 markah] (d) Namakan siri peperangan yang telah disertai oleh Nabi Muhammad s.Tidak dibenarkan memusnahkan tanaman . (a) Berikan dua cara yang digunakan oleh baginda untuk tujuan di atas [1 markah] (i) Menghantar perutusan ke Rom.

Semua anggota masyarakat bertanggungjawab menjaga keamanan -Kuat .Khalid bin alWalid.Nilai hidup berasas semangat ukhuwah Islamiah Taraf Taraf dan kedudukan rakyat adalah sarna Hak Persamaan hak -Semangat .Perjanjian Hudaibiyah ditandatangani antara pihak Islam dengan Arab Quraisy. -Gencatan .Merupakan pemerintahan yang lengkap Riba Amalan ribal penipuanl rasuah /penindasan tidak dibenarkan Sedekah dan sifat bertimbang rasa digalakkan Asas Ekonomi Islam berasaskan keadilan dan ketelusan -Bentuk .Semangat perpaduan / bantu-membantu /rela berkorban boleh dipupuk -Undang .setia yang dikenali sebagai Baiah al Ridwan [3 markah] (c) Nyatakan isi kandungan perjanjian Hudaibiyah (i) Bersetuju untuk mengadakan gencatan senjata selama 10 tahun (ii) Kabilah Arab yang lain bebas memihak sama ada kepada orang Islam Madinah atau orang Quraisy Mekah (iii) Orang Islam Madinah yang memihak ke Mekah tanpa kebenaran penjaganya tidak perlu dipulangkan (iv) Orang Quraisy Mekah yang memihak ke Madinah tanpa kebenaran penjaganya perlu dipulangkan semula .BAB 5 SOALAN ESEI 1.Meletakkan Allah sebagai kuasa yang tertinggi -Sistematik . Amru al As [4 markah] TINGKATAN 4 .Umat Islam hanya boleh mengerjakan umrah pada tahun berikutnya 7 H [4 markah] (d) Jelaskan kepentingan Perjanjian Hudaibiyah (i) Menunaikan haji pada tahun berikutnya (ii) Bebas beribadat pada bila-bila masa (iii) Kerajaan Islam Madinah diakui (iv) Suku Arab boleh menganut sebarang agama yng mereka sukai (v) Jumlah yang memeluk Islam bertambah bilangannya (vii) Pengislaman tokob panglima Arab Quraisy.Setuju mengadakan gencatan senjata selama 10 tahun -Pihak Kabilah .Pembentukan masyarakat baru berasaskan urnmah -Nilai .Arab yang lain bebas memihak sama ada kepada orang orang Islam di Madinah atau orang Quraisy di Makkah Penjaga Orang Islam Madinah yang memihak ke Makkah tanpa kebenaran penjaganya tidak perlu dipulangkan .Satu perundangan yang sesuai diikuti oleh kesemua masyarakat Syariah Syariah Islam yang diperkenalkan adalah adil -Allah . Huraikan kepentingan Piagam Madinah kepada masyarakat Arab di Madinah [20 markah] -Model . Pada tahun 628 Masihi bersamaan 6 Hijrah .Negara Madinah menjadi kuat Segan Disegani negara luar disekitar dan di Semenanjung Tanah Arab 2.Menyusun kehidupan masyarakat yang sistematik -Tanggungjawab . [20 markah] (a) Mengapakah isi kandungan perjanjian tersebut besar ertinya kepada masyarakat Islam.Model kerajaan Islam yang unggul Perlembagaan Mempunyai perlembagaan yang diterima pakai oleh semua golongan masyarakat -Lengkap .

Semangat jihad yang tinggi di kalangan tentera Islam -Islam . [8 markah] Pelihara .Kerajaan Islam di Madinah menjadi kukuh di bawah pimpinan Nabi Muhammad s.Suku Arab boleh menganut sebarang agama yang disukai tanpa halangan mana-mana pihak Luas Islam dapat berkembang dengan meluas -Ganda .a.al-Walid Amru al As dan Uthman b.Kota Mekah menjadi tumpuan umat Islam seluruh dunia Kukuh .Bilangan yang telah memeluk Islam telah berganda Aman Menggambarkan Islam tersebar dengan aman -Islam .w Sebar .a.Dakwah Islam telah tersebar secara aman Wilayah .Pengislaman Abu Suffian telah mendorong orang Quraisy lain memeluk Islam -Selamat .Orang Islam bebas memasuki Mekah dan beribadat pada bila-bila masa -Dakwah .w sebagai pemimpin yang unggul dan dikagumi -Iktiraf Perjanjian Hudaibiyah menunjukkan orang Arab Quraisy mengiktiraf kerajaan Islam di Madinah Buka Pembukaan semula Kota Makkah 3.Kaabah terpelihara daripada unsur-unsur jahiliah Suci . (a) Nyatakan sebab-sebab Nabi Muhammad s.Merintis kepada penyebaran Islam diseluruh Tanah Arab Pusat .Talhah Tokoh Melambangkan ketokohan Nabi Muhamad s.Orang Islam berpeluang menunaikan haji pada tahun berikutnya (629M) -Bebas .a.Tempoh perdamaian membolehkan Nabi Muhammad s.a.w memberi jaminan kese1amatmn kepada mereka yang terkepung (c) Nyatakan kepentingan pembukaan semula Kota Mekah.Pengislaman tokoh Arab yang berpengaruh spt Khalid b.Orang Quraisy Makkah yang memihak ke Madinah tanpa kebenaran Umrah Umat Islam hanya boleh mengerjakan umrah pada tahun berikutnya (7H) -Haji .Kota Madinah dijadikan sebagai kota suci umat Islam Tumpuan .a.Bab 8 Tamadun Islam Pengaruh Islam Dalam Pendidikan di Asia Tenggara .Nabi Muhammad s.a.Masyarakat Islam telah mula mendalami ilmu pengetahuan Islam Aman .Makkah dijadikan sebuah wilayah Islam TINGKATAN 4 .Mewujudkan pusat pemerintahan Islam yang kuat Ilmu .-Pulang .w berpendapat sekiranya Mekah dikuasai kerajaan Islam Madinah lebih mantap (b) Mengapakah Kota Mekah dapat dibuka semula dengan mudah oleh orang Islam? [6 markah ] -Ramai Tentera Islam yang ramai Perang -Strategi peperangan yang berkesan -Jihad .w merangka program dakwah Islamiah -Agama .w bertindak membuka semula kota Makkah pada tahun 630 Masihi [6 markah] -Langgar Orang Quraisy melanggar perjanjian Hudaibiyah -Strategi Langkah jangka panjang strategi penyebaran Islam Hak Orang Quraisy tidak menghormati hak kebebasan seperti dalam perjanjian Hudaibiyah -Bunuh Beberapa orang yang berpihak kepada Islam telah dibunuh Mantap Nabi Muhammad s.

kapal) v) Bidang ukiran / mengukir vi) Bidang memasak / menjahit (b) Pembelajaran pendidikan tidak formal masyarakat Melayu dijalankan melalui ? i) Pendengaran ii) Penglihatan iii) Pemerhatian iv) Latihan v) Bercerita / cerita lisan / cerita binatang / cerita jenaka vi) Pergaulan sosial / pantang larang / adat istiadat vii) Aktiviti kesenian dan kesusasteraan / pantun / peribahasa / teka-teki (c) Di manakah pendidikan formal masyarakat Melayu dilaksanakan selepas kedatangan Islam? i) Istana ii) masjid iii) rumah iv) surau v) madrasah vi) pondok (d) Nyatakan dua ciri sistem madrasah dalam pendidikan formal masyarakat Melayu. i) Kemahiran dalam bidang pertanian / bercucuk tanam ii) Bidang perikanan / menjadi nelayan / menangkap ikan iii) Bidang kraftangan / menganyam / mengukir / iv) Bidang pertukangan / membina (seperti rumah. M1 Mewujudkan hubungan yang sihat antara kaum M2 Mempunyai bahasa kebangsaan / Bahasa Melayu tanpa meminggirkan bahasa ibunda M3 Memupuk perpaduan melalui sekolah wawasan M4 Menyuburkan semangat perpaduan melaluisistem persekolahan yang sama M5 Melalui penyeragaman kurikulum yang bercorak kebangsaan M6 Melalui syor Penyata Razak / Ordinan Pelajaran M7 Melalui Laporan Rahman Talib / Akta Pelajaran M8 Melalui Laporan Jawatankuasa Kabinet 1974 / 1979 M9 Pelaksanaan KBSR / KBSM M10 Pelaksanaan Falsafah Pendidikan Kebangsaan M11 Mana-mana jawapan yang munasabah ( M = Mana-mana yang munasabah) TINGKATAN 4 .Bab 10 Renaissance . (a) Nyatakan dua kemahiran yang diterapkan oleh ibu bapa melalui pendidikan tidak formal. i) Berdasarkan sukatan pelajaran ii) Dilaksanakan secara kelas iii) Pendidikan mengikut tahap / tahap permulaan / pertengahan / pengkhususan iv) Diawasi oleh mudir / guru besar v) Diselia oleh lembaga / jawatan kuasa kewangan (e) Pada pendapat anda. bagaimanakah pendidikan boleh menjana perpaduan dalam masyarakat Malaysia masa kini.Masyarakat Melayu mengamalkan dua jenis sistem pendidikan iaitu pendidikan formal dan pendidikan tidak formal.

Bab 10 Esei Huraikan cara kemasukan buruh dari Cina dan India ke Tanah Melayu pada abad ke-19. TINGKATAN 4 . Senaraikan ciri-ciri yang terdapat di negara Itali sehingga menyebabkan tercetusnya Renaissance di situ ? Kemunculan bandar-bandar yang menjadi pusat perdagangan antarabangsa Berlakunya pertembungan budaya. (a) Apakah yang dimaksudkan dengan Zaman Renaissance ? Renaissance bermaksud kelahiran semula yang merujuk kepada penghargaan semula ilmu yang telah dihasilkan oleh cendekiawan dalam tamadun Yunani dan Rom. -Golongan sin kheh perlu membuat perjanjian untuk menjelaskan hutang mereka secara bekerja dengan majikan untuk tempoh tertentu. -Imigran (sin kheh) ini diletakkan di bawah pengawasan nakhoda kapal atau agensi buruh yang dibayar oleh majikan. mereka diambil (b) F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 (c) F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 (d) F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 . menekankan pemikiran logik dan saintifik. Kemunculan pedagang yang menggunakan kekayaan untuk mengindahkan bandar Pedagang kaya menjadi penaung (patron) kepada cendekiawan Persaingan antara bandar-bandar untuk mendapatkan tokoh cendekiawan Cendekiawan yang berkunjung dari bandar ke bandar menyebarkan idea Renaissance Penguasa Gereja di Rom turut menjadi penaung kepada seniman dan cendekiawan Sebutkan dua orang tokoh cendekiawan Itali yang muncul pada Zaman Renaissance. -Bakal imigran dikumpulkan oleh kheh-tau (ketua). -Mereka dibekalkan dengan tiket ke pelabuhan yang dituju. (i) Kemasukan buruh Cina Melalui sistem tiket kredit.Tiba di pelabuhan. agama dan bahasa di bandar-bandar utamanya Itali menjadi pusat perkembangan idea baru.Kesungguhan manusia mencari penyelesaian kepada permasalahan hidup dan kesediaan mereka untuk meneroka bidang baru telah menyebabkan Zaman Renaissance bermula di Itali dan telah meninggalkan kesannya dalam pelbagai bidang. Francesco Petrarch Niccolo Machiavelli Giovanni Bocaccio Galileo Galilei Leonardo da Vinci Raphael Michelangelo Nyatakan kesan-kesan yang wujud hasil daripada Zaman Renaissance. Kemunculan monarki baru Kegiatan ekonomi sara diri kian pupus Sistem perdagangan semakin berkembang Berlakunya kegiatan penjelajahan dan penerokaan Berkembangnya ilmu pengetahuan Lahirnya seniman dalam masyarakat Berlaku perubahan sikap masyarakat terhadap pendidikan.

Bab 10 Struktur (a) F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 (b) F1 F2 (c) F1 F2 F3 F4 (d) Apakah peranan institusi kewangan Pembangunan dan kepesatan ekonomi Mempercepat dan melicinkan lagi urusan kewangan Menyediakan kemudahan pinjaman memperkenalkan sistem kewangan moden yang berorientasikan keuntungan memperkenalkan kaedah yang tertinggi dana dar luar Negara dapat disalurkan dengan lebih mudah dan cepat bank dapat bertindak sebagi ejen pembayar kepada pengekspot dan pengimpot menjadikan urusan perniagaan antarabangsa bertambah licin Huraikan sebab-sebab keperluan perkhidmatan insurans untuk melindungi dagang dan kapal pedagang kebakaran sering berlaku di kawasan bandar Senaraikan undang-undang berhubung tanah yang diperkenalkan oleh British di Tanah Melayu. pekerjaan . pengambilan buruh dilakukan oleh pegawai di negara China. Sarawak dan Sabah. Akta Tanah Simpanan Melayu Land Order Land Settlement Order Proklamasi III Perlindungan Hak Pribumi Apakah yang anda faham dengan maksud mayarakat majmuk . -Melalui sistem kontrak. -Buruh India akan datang sendiri ke Tanah Melayu dengan biayaan masing-masing. (e) F1 F2 . -Buruh akan bekerja dengan majikan untuk jangka masa tertentu dengan bayaran minimum. Orang Melayu tinggal di kawasan luar Bandar. -Dihantar pulang ke India untuk mencari tenaga buruh. petempatan .oleh pemborong buruh untuk majikan mereka. .Pegawai yang dihantar mengiringi buruh tersebut hingga mereka sampai ke tempat majikan.Pegawai tersebut membiayai perbelanjaan buruh sehingga mereka sampai di rumah kongsi (ii) Kemasukan buruh India -Melalui Sistem Buruh Bebas. TINGKATAN 4 . majikan akan membiayai tambang mereka ke Tanah Melayu.Wujud pelbagai kaum dalam satu tempat . -Melalui sistem pengambilan kakitangan.tetapi berbeza dalam cara hidup . bahasa pertuturan Nyatakan ciri-ciri masyarakat majmuk di Malaysia semasa zaman penjajah Petempatan masyarakat berbeza mengikut kaum. majikan yang memerlukan buruh akan menghantar pegawainya ke China untuk mendapatkan buruh. -Segala perbelanjaan dan tambang dibiayai oleh majikan. -Melalui sistem kangani. -Ia dilantik oleh sesebuah rumah kongsi. -Di bawah sistem pengambilan rumah kongsi. seseorang kangani / tandil / ketua / mandur diberi lesen. -Kangani diberi wang untuk perbelanjaan buruh ke Tanah Melayu.

-Pendidikan Tamil disediakan oleh British di Bandar seperti Sekolah Tamil Vivekanada . Kudat dan Tawau. 2 di negeri Pahang dan 3 di Negeri Sembilan Mendirikan Institut Penyelidikan Perubatan di Kuala Lumpur yang membuat penyelidikan untuk mengawal wabak penyakit bertanggungjawab mengkaji punca penyakit dan langkah pencegahan -Lembaga Sanitary Board ditubuhkan. Orang Melayu sebagai petani. -Hospital atas sumbangan orang peseorangan seperti Hospital Tung Shin di Kuala Lumpur -Membina pusat kesihatan di luar Bandar untuk mengawal penyakit yang berjangkit dan mudah merebak. -Wujud sistem pendidikan Vernakular. Beauford. masjid dan Sekolah Pondok Sekolah vernakular Melayu . -Syarikat Kasut Bata turut menubuhkan kilang di Klang.F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 kaum Cina tinggal di kawasan bandar dan kaum India tinggal diestet Pekerjaan mengikut kaum. Sandakan. -Perusahaan mengetin nanas berpusat di Johor oleh pengusaha dari China. -Sistem ini mengubah sistem pendidikan tradisional Melayu. -Sekolah vernakular Melayu mula ditubuhkan di Negeri-negeri Selat. -Sekolah Melayu seterusnya didirikan di Seberang Perai . Sri Aman dan Sibu. orang Cina sebagai peniaga dan pekerja lombong bijih timah dan kaum India sebagai penoreh getah. Bahasa pertuturan berbeza anatara satu sama lain Tidak dapat kesepaduan dan interaksi antara kaum yang meluas Sistem pendidikan vernacular dengan mengunakan bahasa ibunda kaum masing (a) Jelaskan perkembangan perkhidmatan kesihatan pada awal abad ke 20 di Tanah Melayu. -Tujuan untuk mengawasi kebersihan di Bandar-bandar seperti Kuala Lumpur. -Di Sarawak perkhidmatan perubatan tertumpu di Kucing. -Sebanyak 14 pusat kesihatan kecil di Selangor. -Syarikat United Engineers mendirikan kilang mmembina kapal korek. Singapura. -Namun sekolah itu didirikan diperingkat sekolah rendah dan kurikulum terbatas -Tujuan untuk menjadikan anak Melayu sebagai petani yang lebih baik daripada bapanya Sekolah vernakular Tamil. -Syarikat Fung Keong di Klang dan Kinta Rubber Works di Ipoh menghasilkan barangan berasaskan getah. Kuala Kangsar dan Batu Gajah -Sekolah Melayu untuk murid perempuan dibina di Negeri-negeri Selat. -Pada tahun 1913 beberapa buah hospital telah dibina di Sabah iaitu di daerah Jesselton. -Hasil keluaran untuk tujuan eksport ke Negara China. -Masyarakat tempatan telah terpinggir daripada arus ekonomi perdangangan (c) Terangkan perkembangan sistem pendidikan semasa penjajahan British. -Menubuhkan hospital di Bandar seperti di Taiping dan Kuala Lumpur. -Jabatan Sanitary Board kemudian mengambil alih tugas Sanitary Board (b) Nyatakan perkembangan sektor perkilangan. Selangor. -Sebelum kedatangan penjajah kanak-kanak Melayu mendapat pendidikan di Surau . -Sekolah Melayu pertama terletak di Teluk Belanga. -Sistem pendidikan yang menggunakan bahasa ibunda sebagai bahasa penghantar. kapal kecil dan mesin memproses getah. -Pada tahun 1923 Syarikat Shum Yip telah mendirikan dua buah kilang kasut.

di Seremban. -Dimulakan oleh mubaligh Kristian dan badan sukarela. -Maktab Perguruan Sultan Idris (MPSI) ditubuhkan di Tanjung Malim. laluan perdagangan laut antara China dengan India Dekat dengan kawasan pasaran di India dan China Tanah yang subur untuk pertanian dagang Kaya dengan bahan mentah Mengapa perkara berikut mendorong perluasan imperialisme Barat di Asia Tenggara. -Tujuan melatih guru sekolah Melayu. -British menubuhkan sebuah universiti iaitu Universiti Malaya di Singapura TINGKATAN 5 . Perak . (i) Penggunaan kapal wap dan Pembukaan Terusan Suez F1 Muatan lebih banyak F2 Mempercepatkan perjalanan Timur-Barat F3 Memendekkan jarak perjalanan F4 Perjalanan lebih selamat F5 Menjimatkan kos (ii) Penciptaan Telegraf F1 Arahan kepada pegawai di tanah jajahan dengan cepat F2 Ahli perniagaan dapat berhubung dengan wakil mereka di Timur F3 Urusan perdagangan lebih mudah . Contohnya Sekolah Cina Yuk Chai di Kuala Pilah. Tujuan menyekat pengaruh komunis di sekolah Cina Pendidikan tinggi.BAB 1 KEMUNCULAN GERAKAN NASIONALISME DI ASIA TENGGARA Keistimewaan rantau Asia Tenggara serta perkembangan yang berlaku di Eropah telah mendorong kuasa-kuasa Barat menjalankan dasar imperialisme mereka untuk menguasai ekonomi kawasan tersebut. -Sekolah Inggeris dianggap sebagai elit kerana lokasinya di bandar. (a) Apakah yang dimaksudkan dengan imperialisme ? F1 Dasar sesebuah negara meluaskan pengaruh dan wilayahnya F2 (b) F1 F2 F3 F4 (c) Menjajah negara lain untuk kepentingan tertentu Senaraikan dua keistimewaan Asia Tenggara yang mendorong imperialis Barat menjalankan dasar imperialismenya di rantau tersebut. buku dan sukatan pelajaran datangnya dari Cina. -Satu-satunya lanjutan sekolah rendah bagi anak-anak Melayu Sistem Pendidikan Inggeris . -Pihak pengurusan ladang pula akan membiayai sekolah Tamil di kawasan ladang. buku dan tenaga pengajar dari India. -Menggunakan dialek masing manakala guru. -Menggunakan sukatan pelajaran. -Kurikulum sekolah Inggeris disusun berasaskan sistem pendidikan Inggeris. – -Sekolah Cina dibiayai oleh saudagar dari China. -Kolej Melayu Kuala Kangsar ditubuhkan sebagai sekolah khusus untuk golongan elit. Kedudukannya strategik. -Serta menggunakan bahasa Tamil sebagai bahasa pengantar Sekolah vernakular Cina. -Enakmen Pendaftaran Sekolah diwartakan.

Penubuhan kerajaan pusat Perlantikan Gabenor Jeneral sebagai ketua pentadbir Pelaksanaan pentadbiran melalui biro (jabatan) Perlantikan pegawai Barat sebagai ketua biro Pengenalan undang-undang Nyatakan perubahan yang diperkenalkan Belanda dalam sistem pemerintahan tradisional tempatan di Indonesia.Burma Berakhirnya Dinasti Konbaung Institusi raja tersingkir Jawatan pembesar tradisional di peringkat pusat terhapus Pesuruhjaya Tinggi British menjadi pemerintah di Burma Pentadbiran tradisional lenyap Sistem undang-undang Barat diperkenalkan. (a) F1 F2 F3 F4 F5 (b) F1 F2 F3 F4 F5 (c) F1 F2 F3 (d) F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 Nyatakan tiga ciri umum sistem birokrasi Barat yang diperkenalkan di Asia Tenggara. Tugas menyebarkan tamadun / Tanggungjawab mentamadunkan orang Timur Bertanggungjawab menyebarkan Kristian kepada penduduk tanah jajahan TINGKATAN 5 . Pentadbiran dipecahkan kepada pentadbiran pusat dan pentadbiran tempatan Pentadbiran pusat diketuai oleh Gabenor Jeneral Pentadbiran tempatan dikendalikan pembesar tempatan dengan pengawasan pegawai Belanda Penubuhan jabatan kerajaan Penubuhan Dewan Tempatan Nyatakan tugas Encomiendero di bawah Sistem Encomienda yang diperkenalkan Sepanyol di Filipina. Huraikan sistem pemerintahan di Indo China sebelum dan selepas kedatangan Perancis ke negara tersebut. Semakin luas tanah jajahan. .F4 (d) F1 F2 F3 F4 F5 F6 Perdagangan antarabangsa lebih pesat Nyatakan nilai-nilai yang dipegang oleh kuasa Barat hingga menyebabkan persaingan antara mereka untuk menguasai negara-negara Asia Tenggara. Majlis Perundangan diperkenalkan Beberapa jabatan ditubuhkan 2.BAB 1 Perubahan Sistem Politik Bagi mengukuhkan cita-cita imperialisme untuk menguasai ekonomi di rantau ini. Menjaga keamanan Mengutip cukai Mengkristiankan penduduk barangay Berikan tiga kesan penguasaan British terhadap Burma selepas Perang Inggeris . pihak imperialis telah melaksanakan perubahan dalam pentadbiran di Asia Tenggara. semakin tinggi sanjungan Keluasan tanah jajahan melambangkan kekayaan dan kekuatan Mereka lebih maju dan bertamadun Beban Orang Putih / Bertanggungjawab memimpin orang Timur ke arah kesejahteraan.

Sultan terpaksa menerima seorang Residen.Selepas kedatangan British Tanah Melayu terbahagi kepada 3 jenis pentadbiran. Rang undang-undang diluluskan oleh Parlimen Perancis.Setiap birokrasi diketuai oleh golongan Mandarin. Sultan-sultan masih berkuasa walaupun menerima seorang Penasihat British. Penguasaan Pegawai Barat.Pentadbiran Negeri-negeri Melayu Tidak Bersekutu. 6. Dipengaruhi oleh sistem pentadbiran Tanah Besar China. Dipilih melalui peperiksaan.Terhapusnya institusi raja . Sistem raja berperlembagaan menggantikan sistem raja berkuasa mutlak 4.Sebelum Kedatangan Perancis Ditadbir oleh kerajaan pusat berkuasa mutlak. Pentadbiran diketuai oleh wizurai. Pentadbiran tempatan dikekalkan. 7.Gabenor Jeneral juga dibantu oleh Residen Jeneral dan Residen Wilayah Menubuhkan kerajaan pusat dengan menubuhkan Union Indochinoise. Iaitu Negeri-negeri Selat . Jelaskan kesan pengenalan sistem birokrasi Barat terhadap sistem pentadbiran di Asia Tenggara. Gabenor Jeneral bertanggungjawab terus kepada Kementerian Tanah Jajahan di Paris. Residen berperanan memberi nasihat kepada Sultan dalam semua hal kecuali agama dan adat resam. Terdiri negeri Melaka. Peranan Penasihat British memberi nasihat kepada sultan jika diperlukan. Residen di keempat-empat negeri pula bertanggungjawab kepada Gabenor Negeri-negeri Selat. . Gabenor Jeneral / Pesuruhjaya Tinggi menggantikan raja sebagai pemerintah tertinggi. Selepas Kedatangan PerancisPentadbiran diketuai oleh Gabenor Jeneral. Melantik juruaudit dari Britain berkhidmat dalam perbendaharaan negara. Perubahan sistem politik di Tanah Melayu sebelum kedatangan Portugis dan British Sebelum kedatangan Portugis. Apakah perubahan yang dilaksanakan oleh Mongkut dan Chulalongkorn untuk mengekalkan Kemerdekaan Thailand. Selepas kedatangan Portugis Institusi Beraja tersingkir. Penasihat Perancis dalam jabatan ketenteraan. Pulau Pinang dan Singapura. Majlis Mesyuarat Tertinggi dan Kabinet Menteri. Penasihat dari Britain menjadi penasihat kewangan dan pelabuhan. Penasihat dari Amerika untuk jabatan kastam. Kerajaan tempatan perlu membayar cukai dan kerahan tenaga 3.Kedudukan pentadbir dalam birokrasi berdasarkan tahap pendidikan. Negeri-negeri Melayu Tidak Bersekutu dan Negeri-negeri Melayu Tidak Bersekutu.Pembaharuan Raja Chulalongkorn Memperkenalkan Majlis Penasihat Rendah. Dibantu dengan sistem pembesar empat lipatan. Diperingkat negeri pentadbiran diketuai oleh Residen Kaunselor.Fungsi raja sebagai penaung agama Buddha di Burma diambil alih oleh undang-undang barat. Pembaharuan Raja Mongkut Melantik 80 orang penasihat Barat mengetuai pelbagai jabatan.Gabenor Jeneral dibantu Leftenan Gabenor yang menjadi pemerintah wilayah jajahan / naungan. Kesultanan Melayu Melaka mengamalkan pemerintahan beraja. Raja kehilangan kuasa dalam pemerintahan. 5. Pentadbiran Negeri-negeri Melayu Bersekutu.Pentadbiran kerajaan tempatan tidak diganggu oleh kerajaan pusat. Memberi kuasa penuh kepada pembesar tempatan. contohnya di Burma. Pentadbiran Negeri-negeri Selat diketuai oleh Gabenor Negeri-negeri Selat. Pentadbiran tempatan dikekalkan.

Melancarkan revolusi untuk mencapai matlamat. Penjajah mewujudkan jurang sosial dalam masyarakat.Penduduk tempatan tiada peluang dalam sistem birokrasi Barat. Jalan raya dan jalan kereta api menghubungkan kawasan yang sebelumnya terpisah. Pengaruh Media. Dasar ekonomi penjajah bersifat menindas. Agama menjadi alat penyatuan rakyat. Rakyat tempatan tidak puas hati terhadap dasar penjajah. Karya menyampaikan mesej kesengsaraan rakyat. Jelaskan perbezaan antara gerakan nasionalisme tahap pertama dengan gerakan nasionalisme tahap kedua di Asia Tenggara. Manakala gerakan nasionalisme tahap kedua bersifat nasional. Gerakan nasionalisme tahap pertama bersifat setempat. Sistem perhubungan memudahkan hubungan di kalangan nasionalis. Kejayaan Jepun menewaskan China dan Rusia membuka mata nasionalis. Dasar Penjajah. agama dan hak peribumi. Pendidikan diberi kepada golongan elit sahaja. Golongan intelek yang terdedah kepada idea falsafah Barat dan Islam. Faktor kedua. Pengaruh Luar. Kemudahan disediakan untuk sekolah yang menggunakan bahasa penjajah. Karya Kesusasteraan. Dasar kemasukan imigran menyebabkan ekonomi dikuasai oleh mereka. Kemerosotan pengaruh pembesar tempatan. Dasar Ekonomi penjajah. 8. Manakala gerakan tahap kedua mempunyai matlamat menuntut kemerdekaan.Matlamat gerakan nasionalisme tahap pertama ialah mennuntut pembaharuan dalam bidang kebudayaan. Pengaruh Agama. Pada gerakan nasionalisme tahap pertama rakyat menentang penguasaan politik kerabat diraja. 10. Faktor kelapan. Menggunakan kaedah memberi kesedaran melalui karya kesusasteraan Tetapi gerakan kedua menggunakan gerakan bersifat radikal. 11. Faktor pertama . Lepasan sekolah vernakular sukar untuk mendapatkan pekerjaan. Perkembangan Sistem Pengangkutan dan Perhubungan. Media seperti akhbar dan majalah menyemarkakkan semangat nasionalisme. Karya membangkitkan kesedaran dan kecintaan kepada negara.Faktor ketiga. memimpin gerakan nasionalisme menuntut membaiki taraf hidup dan membebaskan negara. Pembahagian pentadbiran kepada pentadbiran pusat dan pentadbiran tempatan.Mereka mengadakan . Matlamat perjuangan pula. Pendidikan. Penjajah mengamalkan sikap pilih kasih dalam pendidikan.Dari segi Organisasi gerakan nasionalisme. dan membentuk kerajaan sendiri. Menyebarkan idea nasionalis dan menanam perasaan antipenjajah. Gerakan tahap pertama tiada organisasi.Raja menerima nasihat daripada penasihat Barat dalam hal pentadbiran. Lahirnya gerakan Islah oleh persatuan-persatuan agama.. Perjuangan Mahatma Ghandi menjadi sumber inspirasi kepada nasionalis. Faktor kesembilan. Faktor keempat. Kemunculan Golongan Intelek. Faktor keenam. Faktor kelima. Gerakan tahap pertama tidak menuntut kemerdekaan segera. Huraikan faktor-faktor yang membawa kepada kemunculan nasionalisme di Asia Tenggara. Pengenalan sistem undang-undang Barat 9.Faktor ketujuh. Dari segi Sifat / bentuk gerakan. Mengapakah gerakan nasionalisme di Thailand berbeza daripada gerakan nasionalisme negara asia di Asia Tenggara ? Nasionalisme Thailand tidak bersifat antipenjajah. Penubuhan Kerajaan Pusat hasil penyatuan wilayah-wilayah.Pemimpin perjuangan Gerakan tahap pertama dipimpin golongan pertengahan yang mendapat pendidikan di Barat dan Timur Tengah Tetapi gerakan tahap kedua dipimpin golongan berpendidikan tinggi yang berpengetahuan Kaedah perjuangan Gerakan tahap pertama bersifat sederhana. Tetapi gerakan tahap kedua mempunyai organisasi yang tersusun.

Revolusi dilancarkan untuk menggulingkan raja berkuasa mutlak. Antaranya Membubarkan akhbar dan menutup sekolah Cina. F5 Semangat bersaing dan berusaha untuk memajukan diri/bangsa/negara. KRIS ditubuhkan untuk melaksanakan tugas Kesengsaraan hidup zaman penjajah memberi pengajaran. F4 Semangat mempertahankan negara dan bangsa. Tidak puas hati terhadap sikap raja yang boros. Menggubal undang-undang menyekat monopoli ekonomi oleh orang Cina . Dasar pemerintahan ketenteraan Jepun. Bekerjasama dengan British menentang Jepun KMM meminta Jepun memberikan kemerdekaan Tanah Melayu bersama Indonesia.BAB 2 GERAKAN NASIONALISME DI TANAH MELAYU SEHINGGA PERANG DUNIA KE DUA 1. TINGKATAN 5 . tidak dijajah oleh kuasa asing. F8 Mana-mana yang munasabah . Anggotanya terdiri daripada guru/pegawai tadbir kerajaan/orang kampong. Pemerintah Jepun menyekat kebebasan bersuara penduduk Tanah Melayu. F6 Menyemai perasaan menghargai perjuangan dan pengorbanan pejuang terdahulu. F7 Mendorong semangat berkorban demi bangsa dan negara. Menentaukan kemajuan masingmasing dan meningkatkan persaudaraan dikalangan negara 2. PKM telah menubuhkan MPAJA untuk menentang Jepun. Ia menekankan kebebasan negara-negara Asia. Sekiranya anda dilantik menjadi pemimpin Malaysia.Mengadakan pelbagai pembaharuan untuk menyekat penguasaan itu. F1 Menanam semangat patriotisme dalam setiap tindakan yang dilakukan. membenci semua penjajah samada British ataupun Jepun. mereka menganggap semua penjajah adalah zalim Konsep Kesemakmuran Asia diperkenalkan Jepun.Jepun memberikan kebebasan kepada pertubuhan yang menyokongnya. F2 Menanam perasaan cinta dan sayangkan negara F3 Menjamin kedaulatan negara. Untuk menubuhkan negara Melayu Raya/Indonesia Raya.penentangan terhadap raja yang berkuasa mutlak.Gerakan nasionalisme tahap kedua disebabkan oleh rasa tidak puas hati terhadap cengkaman ekonomi oleh kapitalis Barat dan orang Cina. bagaimanakah anda menanamkan semangat nasionalisme kepada rakyat jelata. Terangkan bagaimana pendudukan Jepun menjadi pemangkin gerakan nasionalisme di Tanah Melayu. Ahmad Boestamam menubuhkan Barisan Pemuda di Perak Akibat tekanan Jepun. MPAJA menjalankan perang gerila terhadap Jepun Orang Melayu menubuhkan Force 136 / Pasukan Wataniah. gerakan bawah tanah menentang Jepun telah berlaku.

Ilmu Hisab dan Bahasa Inggeris memebri peluang kepada pelajar perempuan (b) (b) F1 F2 F3 (c) F1 F2 F3 F4 (d) F1 F2 F3 F4 (e) F1 F2 F3 F4 F5 1. Burhanuddin al-Helmy Nyatakan idea-idea yang disampaikan melalui gerakan Islah oleh oleh Kaum Muda. Menjana ajaran Islam dari sudut kemajuan dunia Gesaan memajukan ekonomi. Peranan yang dimainkan oleh akhbar. politik dan sosial orang Melayu Menyemai sikap mengkritik penjajah dalam fikiran orang Islam Mengkritik raja dan pembesar Melayu yang tidak berperanan memajukan orang Melayu Berikan sebab-sebab gerakan Islah oleh Kaum Muda tidak dapat bergerak di Negeri-Negeri Melayu kecuali di Negeri-Negeri Selat sahaja.Nyatakan isu yang dibangkitkan akhbar-akhbar Melayu tahun 1930-an. (a) Gerakan Islah ialah Gerakan yang berusaha mendorong masyarakat Melayu membetulkan pandangan terhadap Islam. Masyarakat sudah dipengaruhi oleh fahaman Kaum Tua Undang-undang dikeluarkan di Negeri-negeri Melayu untuk menghalang pengaruh Kaum Muda Kegiatan dakwah tidak dibenarkan kecuali mendapat keizinan Sultan Dilarang membawa masuk buku-buku dan risalah Kaum Muda ke negeri-negeri itu. Namakan dua akhbar yang menjadi saluran Gerakan Islah menyebarkan idea perjuangan mereka? i) al-Imam ii) Neracha iii) Idaran Zaman iv) Pengasuh Sebutkan dua tokoh yang mempelopori gerakan Islah. pendidikan. majalah dan novel dalam menggerakkan kesedaran kebangsaan orang Melayu pada tahun 1930-an adalah amat jelas . Sosial / Pendidikan .Gerakan Islah Persatuanpersatuan Melayu Kesatuan Melayu Muda Rajah di atas merujuk kepada perkembangan gerakan nasionalisme di Tanah Melayu pada abad ke-20. Sheikh Tahir Jalaluddin Syed Sheikh al-Hadi Dr. Apakah sumbangan Kaum Muda dalam pendidikan menubuhkan beberapa buah madrasah memperkenalkan Sistem Pendidikan Islam merangkumi pendidikan dunia dan akhirat mata pelajaran terdiri fardhu ain .

F2 Menggalakkan wanita mendapatkan pendidikan untuk kemajuan diri. F2 Mengkritik raja dan pembesar yang tidak melaksanakan tanggungjawab sewajarnya untuk rakyat F3 Menolak dasar pilih kasih British dalam pentadbiran kerajaan. F8 Menyeru orang Melayu supaya tidak meninggalkan pendidikan Islam. F5 Kebebasan wanita dalam menentukan hala tuju kehidupannya. (a) Tuliskan tiga tujuan perjuangan nasionalisme oleh persatuan-persatuan negeri Melayu. F5 Mengutamakan pendidikan bahasa Inggeris untuk kemajuan diri. sosial dan politik bangsa. F5 Menolak kesenangan demi maruah bangsa. F7 Memartabatkan bahasa Melayu dalam pentadbiran British. F3 Menggalakkan perniagaan di kalangan orang Melayu. Berikan tema-tema semangat kebangsaan oleh Ishak Haji Muhammad melalui novel karangannya F1 Semangat menentang penjajah oleh anak muda tempatan. majalah dan novel Melayu pada tahun 1930-an. F4 Menggalakkan wanita menjadi obor untuk memajukan bangsa. F2 Meminta British mengurangkan kemasukan orang dagang.F1 Menggesa supaya memajukan pendidikan tinggi orang Melayu. 4. Jelaskan isu-isu berkaitan wanita yang dibangkitkan dalam akhbar. Kemunculan Persatuan-persatuan Negeri awal abad ke 20 membincangkan pelbagai persoalan bangsa Melayu berkaitan isu ekonomi. F3 Menyeru orang Melayu meninggalkan sikap memilih kerja dan malas berusaha. F6 Meminta sekolah Melayu diberikan nilai ekonomi. F9 Menyeru supaya mengekalkan nilai-nilai baik masyarakat Melayu Ekonomi F1 Menggalakkan syarikat kerjasama. F1 Menjaga kepentingan sosio-ekonomi penduduk Melayu . F4 Mementingkan kemahiran pertukangan dan kerja tangan. F3 Mendorong wanita menjaga kesopanan dengan nilai-nilai Islam dan budaya Timur. F6 Membuang pandangan negatif yang boleh menghalang kemajuan.S) untuk melindungi orang Melayu dalam perkhidmatan kerajaan F5 Menyeru orang Melayu bersatu di bawah satu pertubuhan kebangsaan. F5 Menyeru orang Melayu berjimat cermat. F1 Pendidikan untuk anak perempuan. F4 Menghargai warisan bangsa sendiri. F6 Meminta British mengadakan kampung khas Melayu di Kuala Lumpur Politik F1 Mengkritik British yang mengurangkan kuasa Raja-Raja Melayu. F7 Perpaduan di kalangan guru-guru perempuan Melayu Johor 3. F2 Mencintai tanah air dan menjaga maruah bangsa F3 Berasa bangga dengan kebolehan sendiri.A. F6 Menentang tuntutan orang dagang terhadap politik tempatan 2. F2 Menggalakkan pendidikan untuk anak perempuan. F4 Melarang orang Melayu menjualkan tanah mereka. F4 Menuntut diadakan Malay Administrative Service (M.

kebajikan orang Melayu Singapura mendapat perhatian British F4 Memperoleh sebuah kawasan petempatan khas bagi orang Melayu di Singapura F5 Mendorong penubuhan cawangan KMS di Melaka.F2 F3 F4 F5 F6 F7 Mendesak British menjaga kebajikan orang Melayu Menggalakan ahli persatuan berkenal-kenal Menggalakkan ahli persatuan bertukar-tukar pendapat Memajukan diri dan bangsa Melayu Menggalakkan perpaduan dan persaudaraan Melayu Membincangkan nasib Melayu dalam ekonomi / pendidikan / perkhidmatan kerajaan (b) Nyatakan peranan Mohammad Eunos Abdullah melalui Kesatuan Melayu Singapura (KMS) F1 Menjadi wakil KMS dalam pentadbiran British F2 Menjadi wakil orang Melayu dalam Majlis Perundangan Negeri-Negeri Selat F3 Melalui desakannya.BAB 4 KONSEP BANGSA & NEGARA (MALAYAN UNION) . Pulau Pinang dan di NegeriNegeri Melayu (c) Apakah tujuan penubuhan Persatuan Sahabat Pena Malaya (PASPAM) ? F1 Menggalakkan ahli berkenal-kenal F2 Menggalakkan ahli bertukar pendapat untuk memajukan diri dan bangsa F3 Menggalakkan perpaduan / persaudaraan orang Melayu seluruh Semenanjung Tanah Melayu (d) F1 F2 F3 F4 F5 F6 Senaraikan tindakan-tindakan oleh Kesatuan Melayu Muda (KMM) yang bersifat politik. Bekerjasama dengan Jepun untuk menghalau British dari Tanah Melayu Menjadikan KMM sebagai badan propoganda Jepun Membeli Warta Malaya untuk dijadikan alat propoganda anti-British Mengelilingi Tanah Melayu untuk mendapatkan sokongan Menubuhkan cawangan KMM di Maahad Ihya Assyarif Menubuhkan tentera semut untuk menentang British (e) Apakah hasil daripada kongres Melayu yang telah diadakan pada tahun 1939 dan 1940 ? F1 Kemunduran orang Melayu dalam ekonomi dan pendidikan dibincangkan F2 Layanan pilih kasih oleh British dalam pentadbiran kerajaan telah didedahkan F3 Perjuangan kesatuan mendapat sokongan golongan intelek Melayu dan akhbar-akhbar Melayu F4 Perpaduan Melayu untuk mengatasi permasalahan sosioekonomi dan politik dapat diwujudkan F5 Perasaan kenegerian di kalangan orang Melayu dapat diatasi (f) Mengapakah kesedaran berpersatuan tidak menonjol di Sabah pada awal abad ke-20? F1 Tidak tersebar ke kawasan pedalaman F2 Kesulitan perhubungan F3 Taraf pendidikan yang rendah F4 Kurang kesedaran penduduk TINGKATAN 5 .

pemimpin UMNO dan wakil Raja-Raja Melayu untuk mengadakan rundingan tentang pembentukan Persekutuan Tanah Melayu 1948 (a) Berikan tiga sebab UMNO dan Raja-Raja Melayu dipilih oleh British F1 mereka memilih rundingan untuk menolak Malayan Union F2 tidak menuntut kemerdekaan daripada British F3 Bersikap sederhana F4 bimbang orang Melayu dipengaruhi gerakan politik Indonesia (b) Senaraikan tuntutan orang Melayu dalam mesyuarat penggubalan Perjanjian Persektutan Tanah Melayu di King’s House.(a) Berikan dua situasi yang menyebabkan Raja-Raja Melayu menandatangani Perjanjian Malayan Union. F1 diugut akan diturunkan daripada takhta F2 masa yang singkat untuk berunding dengan Majlis Mesyuarat Negeri F3 atas dasar setia kawan kepada British (b) F1 F2 F3 F4 F5 c) F1 F2 F3 F4 (d) F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 Nyatakan kedudukan Raja-Raja Melayu dalam Malayan Union. Mengancam status quo orang Melayu sebagai peribumi Jumlah orang Melayu akan menjadi kecil Ekonomi orang Melayu menjadi mjundur Ketinggalan dalam bidang pendidikan Apakah reaksi yang ditunjukkan oleh orang Melayu sebagai tanda bantahan mereka terhadap gagasan Malayan Union. F1 Raja-raja Melayu dan UMNO menolak semua prinsip Malayan Union F2 Menginginkan sebuah persekutuan seperti konsep Negeri-negeri Melayu Bersekutu F3 menolak kerakyatan terbuka Malayan Union . Menyuarakan bantahan melaui akhbar-akhbar Melayu Mengadakan demonstrasi sedara damai Menghidupkan semula persayuan-persayuan Melayu untuk menentang Malayan Union Menghantar telegram / surat bantahan ke Pejabat Tanah Jajahan di London Mengadakan kongres di kalangan orang Melayu Menubuhkan UMNO untuk menentang Malayan Union Mengadakan rapat umum Raja-Raja Melayu berkumpul di Kuala Kangsar untuk menyatakan bantahan TINGKATAN 5 . Kuala Lumpur. Raja-Raja Melayu hanya menjadi ahli Majlis Raja-Raja Melayu Hilang kredibiliti sebagai ketua orang Melayu Tiada sebarang kuasa Hanya boleh membincangkan soal agama dan adat istiadat Melayu Tida kuasa untuk memungut zakat fitrah Sebutkan kesan ke atas orang Melayu terhadap syarat kerakyatan malayan Union yang longgar.BAB 4 KONSEP BANGSA & NEGARA (PEMBENTUKAN PERSEKUTUAN TANAH MELAYU 1948) British telah menubuhkan sebuah Jawatankuasa Eksekutif yang terdiri daripada pegawai kanan British.

ekonomi dan sosial. (a) Apakah cadangan-cadangan yang dikemukakan tentang pembentukan Malayasia.Mencadangkan Sarawak.F4 F5 Meminta dasar perlindungan terhadap negeri-negeri Melayu menuntut kuasa Raja-Raja Melayu sebagai ketua Negeri-negeri Melayu diakui (c) Apakah alasan yang diberikan oleh golongan radikal Melayu sebagai reaksi menentang perundingan pembentukan Persekutuan Tanah Melayu. (ii) Sir Malcolm MacDonald dan Dato’ Onn .BAB 6 PENGUKUHAN NEGARA DAN BANGSA MALAYSIA (PEMBENTUKAN MALAYSIA) Idea pembentukan Malaysia yang mula dikemukakan pada awal abad ke-19 dibangkitkan semula oleh beberapa orang tokoh disebabkan oleh beberapa faktor yang merujuk kepada masalah keselamatan. Singapura. Brunei dan Persekutuan Tanah Melayu digabungkan. (iii) Lee .Menggabungkan Singapura dengan Tanah Melayu sahaja. F1 Jawatankuasa Eksekutif tidak diwakili semua pihak F2 Tidak ada seorang pun perwakilan orang dagang F3 menuntut sebuah Republik F4 menuntut kemerdekaan penuh (d) Apakah bentuk tentangan yang digunakan oleh golongan ini F1 ceramah politik F2 demonstrasi F3 mogok F4 mencadangkan Perlembagaan Rakyat (e) Nyatakan cadangan-cadangan yang dikemukakan oleh golongan radikal Melayu melalui Perlembagaan Rakyat 1947.Menggabungkan Sarawak dan Sabah dengan Negeri-Negeri Melayu dan Negeri-Negeri Selat. (i) Lord Brassey . F1 Singapura disatukan dengan Tanah Melayu F2 Sebuah kerajaan pusat dan Majlis-majlis Negeri dipilih F3 Raja-raja Melayu mempunyai kuasa sebenar dan bertanggungjawab kepada rakyat F4 Kedudukan istimewa orang Melayu dikembalikan F5 Adat istiadat dan agama Islam dikembalikan F6 Kerakyatan yang sama rata F7 Merah dan putih menjadi warna bendera Tanah Melayu F8 Bahasa Melayu menjadi bahasa kebangsaan atau bahasa rasmi F9 Pertahanan menjadi tanggungjawab bersama British dan Tanah Melayu F10 Bangsa Tanah Melayu dikenali Melayu TINGKATAN 5 . (b) Nyatakan dua perkara yang disebut oleh Tunku Abdul Rahman dalam sidang akhbar di Singapura . Sabah.

Sarawak dan Sabah. Boleh mengancam Indonesia Presiden Soekarno mengisytiharkan Dasar Konfrontasi. Berpendapat pembentukan Malaysia adalah satu bentuk neokolonialisme.Mengemukakan perjanjian antara Sultan Sulu dengan Baron von Overback sebagai asas tuntutan. F2 Kebangkitan pengaruh Barisan Sosialis melemahkan Parti Tindakan Rakyat pada masa depan F3 Barisan Sosialis boleh menggugat rancangan British memberi kemerdekaan kepada Singapura.Perwakilan Malaysia yang diketuai oleh Dato’ Abdul Razak Husein mengadakan lawatan ke negara Dunia Ketiga dan Afro- . (d) Apakah faedah-faedah yang diperolehi sekiranya Sarawak. F4 Ancaman komunis. Memerlukan kerjasama antara British dengan rakyat tempatan.Indonesia juga memburukkan Malaysia di negara Afro-Asia dan Negara Dunia Ketiga Filipina Membuat pengumuman rasmi menuntut hak ke atas Sabah. Kemudian melancarkan serangan terhadap Malaysia melalui Johor. Kerjasama dalam bidang ekonomi dan sosial dapat diwujudkan.Pasukan Tentera Udaranya menceroboh ruang udara Malaysia. F5 Mengharapkan pertolongan Persekutuan Tanah Melayu membanteras pengaruh komunis. Mendakwa Sabah sebahagian daripada milik Kesultanan Sulu. F2 Mewujudkan kestabilan politik di rantau Asia Tenggara. Indonesia. Slogan “Ganyang Malaysia” diumumkan pada 20 Januari 1963. (b) Huraikan tindakan yang dilakukan oleh Malaysia dalam menghadapi penentangan Indonesia terhadap pembentukan Malaysia. F5 Dapat memanfaatkan sumber yang ada di negeri-negeri itu.F1 F2 F3 F4 Menyetujui gagasan Malaysia Berharap Malaysia menjadi negara yang disegani di rantau ini. Membantah pembentukan Malaysia. Mengambil sikap berdiam diri terhadap serangan kapal nelayan dan pencerobohan ruang udara.Bertindak balas dengan bantuan tentera komanwel terhadap serangan bersenjata Indonesia . F3 Menghalang penyebaran pengaruh komunis di wilayah Borneo. (c) Berikan dua sebab Lee Kuan Yew begitu berminat menggabungkan Singapura dengan Persekutuan Tanah Melayu. Sabah dan Brunei menganggotai Malaysia ? F1 Mempercepatkan kemerdekaan negeri tersebut. F4 Mewujudkan pasaran yang lebih luas bagi menggalakkan perkembangan industri pertanian. F1 Barisan Sosialis memenangi pilihan raya Hong Lim di Singapura. Menyerang kapal-kapal nelayan Malaysia. F6 Mengimbangkan jumlah kaum di kalangan negeri anggota TINGKATAN 5 – BAB 6 REAKSI TERHADAP PEMBENTUKAN MALAYSIA (a) Jelaskan reaksi Indonesia dan Filipina terhadap pembentukan Malaysia.Menghantar bantahan rasmi kepada Setiausaha Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu berhubung pencerobohan itu.

Methbantu menjamin kecekapan.Menjamin hak asasi kebebasan beragama dan memiliki harta YDA . keadilan dan kepentingan bersama antara Kerajaan Persekutuan dengan Kerajaan Negeri Rujukan . .Dalam perkara 153 memperuntukan peranan Yang di-Pertuan Agong dalam menjaga dan memelihara hak istimewa Kerjasama .Membaiki hubungan diplomatik kedua-dua negara melalui MAPHILINDO.Menjamin taat setia rakyat yang tidak berbelah bagi terhadap negara Patriotisme . Perlembagaan Malaysia telah dipinda beberapa kali. kesepakatan.Asia.Perlembagaan negeri tidak boleh bercanggah dengan Perlembagaan Malaysia Istimewa .Memberi penjelasan kepada negara-negara tersebut tentang masalah hubungan antara Malaysia dengan Indonesia. Antara pindaan yang paling penting ialah Akta Hasutan 1970.Menentukan rangka pentadbirannya Jamin .Menjamin kedudukan hak istimewa orang Melayu dan bumiputera di Sarawak dan Sabah tidak dipersoalkan 2.Perkara 24 Perlembagaan Malaysia menyatakan seseorang yang Mempunyai kerakyatan negara lain akan dihicutkan kewarganegaraannya Bukti .Memupuk sernangat patriotisme Lucut .Undang-undang tertinggi .BAB 7 SISTEM PEMERINTAHAN DAN PENTADBIRAN NEGARA MALAYSIA SOALAN ESEI 1.Parti politik yang memerintahan akan mengetahui hala tuju pentadbiran (b) Jelaskan kepentingan perlembagaan.Sistem pentadbiran negara dapat diselaraskan tanpa sebarang perbalahan Canggah . Perlembagaan Malaysia diperkenalkan pada 16 September 1963 mengandungi 183 perkara.Panduan bagi pemimpin semasa memerintah bagi menepati kehendak perlembagaan dan aspirasi rakyat Taat . [14 markah] Stabil . ketelusan serta kelicinan pentadbiran dan pemerintahan sesebuah kerajaan Panduan .Menjadi asas pembentukan sesebuah kerajaan .Terkandung segala peraturan dan prinsip sehagai panduan kepada kerajaan bagi melaksanakan kuasanya dan mentadbir negara .Menjadi rujukan pertama dalam penggubalan pertama dalam penggubalan undang-undang persekutuan dan negeri Selaras . kejujuran.Dijadikan dokumen rasmi .Menjamin kestabilan sesebuah negara Rangka . (a) Apakah maksud perlembagaan? Tinggi Asas Dokumen Peraturan Hala [6 markah] .Menjamin kerjasama.Perkara 25 menyatakan bahawa seseorang warganegaraan boleh dilucutkan kerakyatannya jika terbukti tidak setia kepada negara mi Asasi . keadilan. TINGKATAN 5 .

Persetujuan lebih suara Dewan Parlirnen Perkara pindaan: Sempadan .Persetujuan majoriti lebih suara dua per tiga Dewan Parlirnen dan kelulusan Yang Dipertua Negeri Sarawak dan Sabah Perkara pindaan: Mahkarnah .Kedudukan istimewa orang Melayu dan bumiputera Sarawak dan Sabah . pemilihan dan persaraan ahli Dewan Negara serta persempadanan pilihan raya Perkara 74 . raja-raja dan Yang Dipertua Negeri .Hak dan kuasa kepada Kerajaan Negeri tentang kuasa menahan kemasukan orang yang bukan dan Sarawak dan Sabah (Akta Imigren 1961) Perundangan .Tugas dan kuasa Majlis Raja-Raja Melayu Warganegara . Yang di-Pertuan Agong adalah sistern Raja Berperlembagaan di negara kita.Kewarganegaraan YDA . bahasa dan hak istimewa orang Melayu dan burniputera di Sawak dan Sabah Kaedah Ketiga Parlimen .Melicinkan urusan pentadbiran negara Relevan .Perundangan dan pemerintahan kuasa negeri.Dipinda bagi melarang perkara-perkara sensitif dipersoalkan secara terbuka seperti hal pemerintahan beraja.Perubahan sempadan negeri Kaedah Kedua .Perkara yang tidak disebut dalam mana-mana tiga kaedah pindaan Kaedah Keempat Lebih . Kaedah Pertama MRR . peijanjian atau konvensyen antara persekutuan dengan negara lain 3.Hal kewarganegaraan.Parlimen boleh membuat undang-undang dalam Senarai Negeri yang melibatkan pelaksanaan persetiaan. agarna.Raja Permaisuri.Menjadikan perlembagaan sebagai undang-undang yang munasabah Patuh .Parlimen boleh merninda undang-undang mengenai perkara dalarn Senarai Persekutuan dan Senarai Bersarna.Melindungi kepentingan rakyat Selamat .(a) Mengapakah Parlimen meluluskan pindaan perlembagaan? [6 markah] Pindaan Perlembagaan dibuat untuk Lindung . agama Islam.Persetujuan majoriti lebih suara dua per tiga Dewan Parlimen dan persetujuan Majlis Raja-Raja Perkara pindaan Kuasa .Persetujuan lebih suara dna per tiga Dewan Parlirnen Perkara pindaan: Tiga .Kandungannya dipatuhi oleh rakyat dengan rela hati Sensitif . Dewan Undangan Negeri boleh meminda hal berkaitan dengan Senarai Negeri dan Senarai Bersama Perkara 76 . bentuk sumpah. [14 markah] .Menjaga keselamatan negara Licin .Keutamaan Yang di-Pertuan Agong Perrnaisuri Istimewa Sempadan YDN . ikrar.Keanggotaan dan bidang kuasa Mahkamah Tinggi di Sarawak dan Sabah Negeri . kedudukan bahasa Melayu dan hak istimewa orang Melayu (b) Jelaskan cara bagaimana pindaan perlembagaan dibuat.Dipinda supaya sentiasa relevan dan sesuai dengan keperluan semasa Munasabah .

Memberi anugerah dan gelaran kepada tokoh-tokoh yang berjasa Yang di-Pertuan Agong Dewan Rakyat Dewan Negara Parlimen 4.Pemilihan mengikut peruntukan dalam Perlembagaan Malaysia (b) Huraikan bidang kuasa Yang di-Pertuan Agong.Undang-undang yang dibuat oleh Parlimen dinamai Akta Enakmen .Ketua Tertinggi Angkatan Bersenjata Ampun . [14 rnarkah] Ketua .Melantik Pengerusi dan tiga 0mg ahli Suruhanjaya Pilihan Raya.Mengetuai Badan Perundangan (Legislatif).Berkuasa mengampunkan dan menangguhkan sesuatu hukuman terhadap kesalahan dibicarakan oleh Mahkamah Tentera Pelihara .Kecuali dalarn perkara tertentu yang memeriukan budi bicara baginda untuk membuat keputusan Pilih .Atas nasihat Perdana Menteri Sendiri . baginda tidak boleh bertindak sendirian Budi . Pulau Pinang. Wilayah Persekutuan. kehormatan dan kemuliaan Raja-Raja Melayu Islam .Melantik Perdana Menteri JM .(a) Apakah yang dimaksudkan dengan Raja Berperlernbagaan? [6 markah] Peruntukan .Merupakan ketua agama Islam bagi negeri baginda sen&ri.Semasa menjalankan tugasnya.Menitahkan Majlis Raja-Raja Melayu mengadakan mesyuarat bagi membincangkan tentang keistimewaan. Melaka.Yang di-Pertuan Agong dipilih daripada sembilan buah negeri Melayu secara bergilir-gilir Ikut . kedudukan.Bertanggungjawab menjaga dan memelihara kedudukan dan hak istimewa orang Melayu Mesyuarat .Mempunyai kuasa tertinggi untuk mentauliahkan duta-duta negara kita Gelaran .Badan Pemerintahan (Eksekutif) dan Badan Kehakiman (Judisiari) Bubar .Melantik dan melucutkan jawatan Jemaah Menteri dan Timbalan Menteri setelah mendapat nasihat Perdana Menteri Darurat . ahli Perkhidmatan Kehakiman serta Pengerusi dan Timbalan Pengerusi Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Peguam .Pemerintahan beraja mengikut peruntukan dalam Perlembagaan Malaysia Tindak .Mengisytiharkan undang-undang darurat di bawah Undang-undang X’ jika mendapati keselamatan negara terancam Pengerusi . Sarawak dan Sabah Melantik Perdana Menteri PM . [4 markah] Akta .Bertanggungjawab melantik Peguam Negara dan seorang Ketua Audit Negara bagi Persekutuan Tauliah . Rajah di atas menunjukkan unsur parlimen yang bertanggungjawab menggubal undang-undang di negara kita.Kuasa memanggil dan membubarkan Parlimen Senjata .Yang di-Pertuan Agong bertindak berdasarkan Perlembagaan Malaysia Nasihat .Undang-undang yang dibuat oleh Dewan Undangan Negeri dinamai .

Penggubalan rang undang-undang oleh Jabatan Peguam Negara Pertama . Jadual di atas menunjukkan pengagihan kuasa pentadbiran di Malaysia. [16 markah] Cadangan .Pembentangan di Dewan Negara.Cadangan oleh kementerian Gubal . (a) Apakah yang dirnaksudkan dengan Senarai Persekutuan? Memuatkan bidang kuasa Persekutuan iaitu hanya Kerajaan Persekutuan mempunyal kuasa terhadapnya. (b) Nama tiga bidang kuasa Senarai Negeri.Perbincangan secara terperinci tentang rang undang-undang mi pada peringkat jawatankuasa di Dewan Negara Ketiga .Sabah dan Sarawak dinamai Ordinan (b) Jelaskan proses meluluskan undang-undang di parlimen.Penyerahan rang undang-undang yang diluluskan oleh Dewan Negara kepada DYMM Yang di-Pertuan Agong untuk diperkenalkan dan diturunkan cap Mohor Negara Pengagihan Kuasa Pentadbiran Malaysia • Senarai Persekutuan • Senarai Negeri • Senarai Bersama 1. (i) Tanah (ii) Undang-unclang Islam (iii) Pertanian dan perhutanan -Kerajaan tempatan -Perkhidmatan tempatan -Kerajaan negeri -Hari cuti negeri -Undang-undang negeri [2 markah] [3 markah] (c) Bagaimanakah bidang kuasa Senarai Bersama dilaksanakan? Kedua-dua kerajaan iaitu Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri mempunyai kuasa terhadapnya.Pembacaan Kedua di Dewan Rakyat dan rang undang-undang Dibahaskan Terperinci .Pembacaan Ketiga di Dewan Rakyat. Proses yang sama seperti Dewan Rakyat diulangi YDA . Rang undang-undang ini dibahaskan sebelum diluluskan untuk dikemukakan ke Dewan Negara DN .Ordinan Enakmen .Pembacaan Pertama di Dewan Rakyat iaitu pembacaan rang undangundang sahaja Kedua . [2 markah] (d) Mengapakah perlu diwujudkan hubungan balk antara Kerajaan Persekutuan dengan Kerajaan Negeri? (i) Membentuk Kerajaan Persekutuan yang stabil (ii) Menjarnin keharmonian negara (iii) Menyatupadukan wilayah .

Keberanian (ii) Bulan sabit .Johor (c) Berikan tafsiran untuk lambang-lambang Jata Negara berikut (i) Harimau . (i) Perils (ii) Kedah (iii) Kelantan . Bendera di atas menunujukkan bendera Malaysia. (a) Namakan tokoh yang mereka bentuk bendera Malaysia.Membentuk kerajaan yang berwibawa .Islam agama rasmi (iii) Bunga raya .Simbol identiti negeri [2 markah] [3 markah] [3 markah] [2 markah] 3.. (i) Melaka (ii) Pulau Pinang (b) Senarai tiga negeri yang dilambang oleh lima bilah keris.Membantu mengurangkan perbalahan antara etnik [3 markah] 2.Bunga kebangsaan (d) Mengapa setiap negeri mempunyai Jata Negara masing-masing? (i) Lambang rasmi negeri (ii) Lambang kemegahan penduduk . Encik Mohamad Hamzah. seorang arkitek kerajaan Johor (b) Apakah nama lain bagi bendera Malaysia? (i) Jalur Gemilang (ii) Bendera Malaysia (c) Berikan tafsiran untuk lambang-lambang bendera Malaysia berikut: (i) Warna rnerah (ii) Warna biru (iii) Warna kuning [1 markah] [2 markah] . Gambar di atas menunjukkan Jata Negara. (a) Namakan dua negeri yang dikaitkan dengan lambang pokok.Terengganu .

Mahathir Mohamad [1 markah] (b) Namakan tiga syarikat awal yang terlibat dalam penswastaan oleh kerajaan Malaysia. (i) Meningkatkan pendapatan sektor pertanian ke tahap maksimum (ii) Mewujudkan pengurusan sumber ekonomi negara yang cekap dan berkesan (iii) Memaksimumkan pendapatan pekebun kecil [3 markah] . Rajah di atas menunjukkan strategi untuk menjayakan Dasar Pertanian Negara dilancarkan pada 12 Januari 1984.Simbol kedaulatan negara .BAB 8 PEMBANGUNAN DAN PERPADUAN UNTUK KESEJAHTERAAN Dasar Pertanian Negara FELDA Pembangunan in-situ Swasta 1.(iv) Bulan sabit (d) Mengapakah kita patut mengibarkan bendera Malaysia? (i) Membangkitkan semangat kebangsaan (ii) Melahirkan rasa bangga kepada negara (iii) Simbol perpaduan rakyat . Dasar Penswastaan telah dilancarkan pada bulam Mac 1983. Bhd (ii) Tenaga Nasional Berhad (TNB) (iii) Telekom Malaysia Bhd [3 markah] (c) Apakah peranan jawatankuasa pens wastaan? Memberi garis panduan kepada sesebuah kementerian atau jabatan yang ingin menjalankan penswastaan [2 markah] (d) Apakah tujuan Dasar Penswastaan dijalankan? . (a) Nyatakan tiga matlamat Dasar Pertanian Negara. (i) Syarikat Airod Sdn.memuliakan negara [1 markah] [6 markah] TINGKATAN 5 .Memajukan komiditi utama yang berpotensi untuk dieksport (b) Apakah program yang dijalankan di bawah rancangan FELDA? Menggalakkan pembukaan tanah-tanah baru (c) Apakah yang dimaksukan dengan program pembangunan in-situ? Strategi intuk meningkatkan produktiviti kawasan pertanian yang sedia ada [1 markah] [2 markah] (d) Apakah bentuk perkhidmatan sokongan pertanian yang disediakan dalam program pembangunan in-situ (i) Pemasaran (ii) Kredit (iii) Subsidi (iv) Penyelidikan [4 markah] 2.menghormati negara . (a) Siapakah yang melancarkan Dasar Penswastaan? Dato Sen Dr.

Bahasa Melayu sebagai pelajaran wajib dalam peperiksaan .Mewujudkan masyarakat berbudaya penyayang .Sukatan pelajaran sekolah swasta .Ancaman penganas komunis (b) Senaraikan kandungan Laporan Jawatankuasa Kabinet.(i) Meningkatkan produktiviti.Menjamin masyarakat yang adil dan saksama ekonominya .Mewujudkan masyarakat yang bermoral dan beretika . (a) Apakah yang dimaksudkan dengan Wawasan 2020? Gagasan negar untuk menjadi negara maju secara bersepadu mengikut acuan sendiri dalam semua bidang [2 markah] (b) Senaraikan tiga cabaran yang terdapat dalam Wawasan 2020. (i) Membian bangsa Malaysia yang bersatu padu (ii) Membina masvarakat berjiwa bebas.Mengurangkan beban kewangan . tenteram dan berkeyakinan (iii) Memupuk dan membina masyarakat demokratik yang matang . (ii) Meningkatkan kualiti perkhidmatan. liberal dan bertoleransi . (iii) Meningkatkan kualiti barangan.Mewujudkan masyarakat yang matang. (iv) Sektor swasta dianggap lebih cekap daripada sektor awam .Penekanan terhadap kokurikulum dan disiplin [4 markah] [2 markah] [3 markah] (c) Apakah kurikulurn baru yang diperkenalkan dalarn Laporan Jawatankuasa Kabinet? (i) Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR) (ii) Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) [2 rnarkah] (d) Bagaimanakah Penyata Razak dapat menyuburkan semangat perpaduan? (i) Sistem persekolahan yang sama bagi semua penduduk (ii) Penyeragaman kurikulum yang bercorak kebangsaan (iii) Mewajibkan mata pelajaran bahasa Melayu di sernua sekolah [3 markah] 4. Wawasan 2020 dicetuskan oleh Perdana Menteri Dato Sen Dr. (i) Kemahiran 3M (ii) Kemasukan darjah secara automatik (iii) Penekanan terhadap sekolah vokasional .Membina masyarakat yang maju dan saintifik . Mahathir Mohammad pada 28 Februari 1991. Rajah di atas menunjukkan perkembangan Dasar ‘Pendidikan Kebangsaan’ (a) Mengapakah Ordinan Pelajaran 1952 tidak dapat dilaksanakan? (i) Tentangan masyarakat Cina dan India (ii) Kekurangan kewangan .Mengalihkan tumpuan terhadap pembangunan sektor lain Dasar Pendidikan Kebangsaan * Ordinan Pelajaran 1952 * Penyata Razak * Laporan Jawatankuasa Kabinet 3.Mernupuk dan membina masyarakat makmur [3 rnarkah] .

[16 markah] Sepadu . mahkamah dan rumah kakitangan kerajaan disediakan RIDA .Infrastruktur awam seperti balai polis.Mempelbagaikan aktiviti ekonomi dan sumber pendapatan negara supaya tidak terlalu bergantung kepada getah dan bijih tirnah (b) Jelaskan usaha-usaha kerajaan untuk membangunkan kawasan tersebut.Penanaman semula getah oleh pekebun kecil dan secara ladang digalakkan Pelbagai .Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan (FELDA) ditubuhkan untu meningkatkan taraf hidup masyarakat luar bandar di samping meningkatkan hasil pertanian Tempat .Pembangunan bersepadu yang memberi penekanan dan perhatian terhadap sektor pertanian.Memberi pinjaman kepada pengusaha pertanian kecil Pasar . [2 markah] (d) Bagaimanakah Malaysia boleh menjadi sebuah negara maju pada tahun 200? (i) Perpaduan rakyat (ii) Kestabilan politik (iii) Ketinggian taraf hidup .Pelbagai perkhidmatan sosial diberi perhatian seperti kesihatan.Pembukaan tanab baru untuk mempergiatkan bidang pertanian Getah .Menggalakkan penyertaan orang Melayu dalam sektor perniagaan FELDA .Lembaga Pembangunan Industri Desa (RIDA) ditubuhkan untuk membangunkan masyarakat luar bandar Pinjam . kern tentera. pendidikan dan perhubungan Infra . (a) Apakah matlamat Rancangan Malaya Pertama? [4 markah] Luar .Perlombongan bijih timah diperluaskan Khidmat . pejabat p05.Membangunkan kawasan luar bandar Rapat . sosial dan awarn Tanah .Mempelbagaikan hasil pertanian Timah .Ketinggian maruah bangsa . Pembangunan kawasan luar bandar mendapat perhatian sewajarnya dalam Rancangan Malaya Pertama.BAB 8 PEMBANGUNAN DAN PERPADUAN UNTUK KESEJAHTERAAN SOALAN ESEI 1.Kekukuhan nilai moral dan etika .Membantu memasarkan hasil pertanian Galak .Semangat yakin din bangsanya [3 markah] TINGKATAN 5 .(c) Apakah matlamat Wawasan 2020? (i) Menjadikan Malaysia sebuah negara maju dengan menggunakan acuan sendiri agar setanding negara maju di dunia.Mengurangkan kadar kemiskinan di kalangan penduduk luar bandar Pelbagai .Kekukuhan sistem kerajaan .Menyediakan petempatan baru yang dilengkapi kemudahan asas kepada . (ii) Mencapai kemajuan bersepadu yang tidak rnenitikberatkan kemajuan fizikal semata-mata.Merapatkan jurang perbezaan pendapatan di antara penduduk luar bandar dengan penduduk bandar Kadar .

Pendapatan per kapita rneningkat dan RM11O9.548 pada tahun 1970 kepada RM59. Dasar Ekonomi Baru (DEB) diperkenalkan dengan matlarnat membasmi kemiskinan dan rnenyusun sernula rnasyarakat tanpa mengira kaurn.Kementerian mi berperanan menyelaras dan rnenjayakan segala prograrn pembangunan luar bandar . Lembaga Kemajuan Terengganu Tengah (KETENGAH).Agensi pembangunan wilayah diperluaskan peranannya dalam sektor pembangunan industri dan pembangunan bandar baru HICOM .Agensi RIDA dan FELDA kemudiannya diletakkan di bawah kementerian ini 2.Pihak Berkuasa Kemajuan Pekebun Kecil Perusahaan Getah (RISDA) ditubuhkan pada tahun 1973 untuk membantu pekebun kecil dan segi penyelidikan dan penanaman semula getah LPP .KDNK meningkat dan RM21.Lembaga Beras dan Padi Negara (LPN) ditubuhkan pada tahun 1971 untuk menstabilkan harga padi LKIM .DEB berjaya merapatkan lurang antara kaum dan wilayah Turun .00 pada tahun 1990 .Perbadanan Kemajuan Ekonomi Negeri (PKEN) ditubuhkan bagi menggalakkan perindustrian dan perdagangan dengan menyediakan tapak perindustrian perumahan.Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia (LKIM) ditubuhkan pada tahun 1971 untuk membangun dan memodenkan industri perikanan serta meningkatkan taraf hidup nelayan UDA .Lembaga Pertubuhan Peladang (LPP) ditubuhkan pada tahun 1973 untuk membantu petani melibatkan din dalam kegiatan koperasi PETRONAS .Kadar kemiskinan menurun KDNK .Petroleum Nasional Berhad (PETRONAS) ditubuhkan pada tahun 1974 untuk memajukan sektor perindustrian dan perniagaan berasaskan petroleum PKEN . ruang pejabat dan kedai KEJORA .Memberi tumpuan kepada tanaman getah dan kelapa sawit .Perbadanan Industri Berat Malaysia (HICOM) ditubuhkan pada akhir tahun 1980 untuk mengendalikan projek industri berat dengan cekap (b) Berdasarkan pengetahuan sejarah anda.00 kepada RM6180. (a) Jelaskan peranan agensi-agensi kerajaan untuk rnencapai matlarnat tersebut. Lembaga Kemajuan Pahang Selatan (DARA) dan Lembaga Kemajuan Kelantan Selatan (KESEDAR) Agensi .Tanah dibuka secara besar-besaran di bawah program pembangunan wilayah Seperti Lembaa Kemajuan Johor Tenggara (KEJORA). [14 rnarkah] LPN .Kementerian Pembangunan Negara dan Luar Bandar ditubuhkan pada ahun 1959 .Pindah Tanam Menteri Selaras Agensi peneroka .Perbadanan Pembangunan Bandar (UDA) ditubuhkan untuk membangunkan bandar RISDA . sejauh rnanakah DEB berjaya mencapai matlamatnya? [6 markah] Rapat .155 pada tahun 1990 Pendapatan .Memindahkan penduduk luar bandar yang miskin ke petempatan baru untuk menjadi petani moden .

Memberi tumpuan kepada perusahaan berat yang berasaskan pelaburan modal Teknologi .Sektor pelancongan dijadikan perusahaan penting Penubuhan Perbadanan Pelancongan Malaysia merancakkan lagi industri pelancongan Badan .Penggunaan tanah yang lebih cekap supaya dapat menyumbang kepada pertumbuhan ekonotni Kraf .Menubuhkan Perbadanan Industri Berat Malaysia (HJCOM) pada tahun 1980 Cekap .HICOM bertujuan mengenal pasti.Menyediakan kemudahan kredit melalui Bank Pertanian Malaysia. Bintulu dan Likas Bebas .Membeni tumpuan kepada perusahaan berat berasaskan penggunaan teknologi tinggi Mahir . (a) Jelaskan usaha-usaha kerajaan untuk memajukan sektor perindustrian dalam Rancangan Malaysia Keempat.Pelancaran Tahun Melawat Malaysia pada tahun 1990 Tahun .Flak milik modal saham bukan bumiputera meningkat kepada 46.Peningkatan hak milik modal saham kedua-dua golongan mi sekurangkurangnya berjaya mengurangkan hak milik saham orang asing kepada 3.Menekankan bidang penyelidikan dan pembangunan untuk meningkatkan keupayaan dan kecekapan guna tenaga tempatan untuk . memulakan dan menguruskan projek industri berat dengan cekap Baru . [10 markah] Berat .Menyediakan hala tuju pembangunan industri dan strategi pelaksanaan melalui Pelan Induk Perindustrian (b) Apakah tumpuan yang diberikan dalam Rancangan Malaysia Kelima? [10 markah] Lesen .Memberi tumpuan kepada perusahaan berasaskan keperluan tenaga kerja mahir HICOM . Dalam usaha memajukan negara Malaysia.Pembangunan luar bandar terus diberi penekanan Tanah .Melonggarkan syarat pelaburan modal asing untuk meningkatkan pelaburan sektor perindustrian berorientasikan eksport Agensi .Modal saham bumiputera meningkat sebanyak 30. sektor perindustrian telah diberi penekanan dalarn Rancangan Malaysia Keempat dan Kelima.Memperkenalkan zon perdagangan bebas di Bayan Lepas dan Sungai Way Program . Skim Pinjaman Khas dan Amanah Ikhtiar Malaysia Pelancongan .Meningkatkan kecekapan pengurusan agensi kerajaan agar dapat bekerjasama dengan sektor swasta dengan lebih berkesan Luar .2% melebihi sasaran 40% yang ditetapkan .5% 3.Melancarkan program Kajian Dasar Perindustrian Malaysia dan Pelan Induk Perindustrian pada tahun 1983 untuk memajukan perindustrian Lemah . Senawang.Industri desa yang berpotensi seperti kraftangan digalakkan Kredit .3% walaupun tidak mencapai sasaran yang ditetapkan iaitu 30% .Meningkatkan sektor perindustrian dengan melonggarkan peraturan mengawal hak milik syarikat dan perlesenan dalam sektor swasta Asing .Saham Milik Asing .Mengenal pasti kelemahan perindustrian melalui Kajian Dasar Perindustrian Malaysia Hala .Membuka kawasan perusahaan baru di Skudai.

Pelajaran agama Islam diajar di semua sekolah bantuan penuh kerajaan yang mempunyai tidak kurang 15 pelajar Islam Cina . [10 markah] Kebangsaan .Mendirikan sekolah aneka jurusan (b) Jelaskan matlarnat yang terkandung dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan. 4 (a) Jelaskan perkara-perkara yang disyorkan dalam Laporan Rahman Talib. [l4 markah] Perlembagaan .Penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan Menengah .Memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kernakmuran keluarga.Memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu Seimbang .Pendidikan adalah usaha berterusan Potens .Melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dan segi intelek. (a) Jelaskan langkah-langkah kerajaan Malaysia untuk memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. emosi. [10 markah] Terus .Pelancaran “Miaggu Bahasa” dan “Bulan Bahasa” untuk menggalakkan penggunaan bahasa Melavu Slogan .Bahasa Cina dan Tamil akan diajar di sekolah kebangsaan sekiranya terdapat sekurang-kurangnya 15 orang pelaj ar Periksa .Bahasa Melayu menjadi bahasa pengantar di semua sekolah menengah Islam .Sekolah umum dijadikan sekolah kebangsaan dan sekolah jenis umum pula dijadikan sekolah jenis kebangsaan untuk memupuk perpaduan kaum Percuma .Menyediakan pelajaran percuma kepada semua pelajar sekolah rendah kerajaan tanpa mengira keturunan dan agama BI .Membentuk insan percaya dan patuh kepada Tuhan Warga .Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) ditubuhkan pada tahun 1956 Lancar .Melahirkan warganegara yang berilmu pengetahuan. Usaha mencapai perpaduan dilaksanakan melalui penggunaan bahasa kebangsaan dan aktiviti sukan.Berkeupayaan mencapai kesejahteraan din Sumbangan . masyarakat dan negara 5. berketrampilan.Semua peperiksaan awarn akan diadakan dalam bahasa kebangsaan Aneka . jasmani dan rohani Patuh .Slogan “Bahasa Jiwa Bangsa” dilancarkan pada tahun 1960 .Sekolah rendah yang menggunakan bahasa Inggeris sebagai pengantar ditukar kepada bahasa Melayu BM . berdisiplin dan bertanggungjawab Upaya .meningkatkan produktiviti negara Perkembangan Dasar Pendidikan Kebangsaan (antara tahun 1961 — 2000) Akta Pelajaran 1961 Falsafah Pendidikan Kebangsa Rajah di atas berkaitan dengan perkembangan Dasar Pendidikan Kebangsaan antara tahun 1961 hingga 2000. berakhlak mulia.Kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan termaktub dalam Perkara 152 Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957 DBP .

Penubuhan Universiti Kebangsaan Malaysia pada tahun 1977 yang menggunakan bahasa Melayu sebagai pengantar . (i) Negara-Negara Dunia Ketiga (ii) Negara-Negara Sedang Membangun [1 rnarkah] .Menubuhkan sekolah menengah yang menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar seperti Sekolah Alam Shah. (a) Berikan nama lain bagi Negara-Negara Selatan.Akta Bahasa Kebangsaan diluluskan pada tahun 1967 untuk mengukuhkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan .Aktiviti sukan terbuka kepada semua yang berminat tanpa mengira kaum Koku .Sukan dijadikan aktiviti kokurikulum di peringkat sekolah MSSS .Sukan Malaysia (SUKMA) yang diadakan dua tahun sekali berperanan mengetatkan perpaduan antara kaum dan hubungan antara negeri TINGKATAN 5 . Negara-Negara Selatan mempunyai banyak persamaan dan segi latar belakang ekonominya. bahasa Melayu dijadikan bahasa pengantar di semua sekolah menggantikan bahasa Inggeris .Pada tahun 1970.Dapat menyemarakkan semangat patriotik di kalangan rakyat Terbuka . [2 markah] (i) Timur Leste (ii) Pulau Catalina (b) Apakah matlamat penubuhan NAM? [2 markah] (i) Mengekalkan keamanan dunia (ii) Tidak menyokong blok Barat atau blok komunis (c) Senaraikan prinsip perjuangan NAM.Menengah Akta Pengantar UKM Ganti Mahkarnah . bahasa pengantar di sekolah rendah Inggeris ditukar kepada bahasa kebangsaan secara berperingkat-peringkat . [2 markah] Pertukaran Dasar Luar Malaysia daripada dasar pro-Barat dan antikomunis Kepada dasar berbaik-baik dengan semua negara 2.BAB 9 MALAYSIA DALAM KERJASAMA ANTARABANGSA 1. Sekolah Sri Puteri dan Kolej Sultan Abdul Halim .Bahasa Melayu mula digunakan di mahkamah pada tahun 1990 (b) Jelaskan bagaimana sukan menjadi alat perpaduan di Malaysia. Pergerakan Negara-Negara Berkecuali (NAM) ditubuhkan pada bulan September 1961. [4 markah] (i) Mengelakkan campurtangan asing dalam hal ehwal sesebuah negara (ii) Menghormati kedaulatan sesebuah negara (iii) Menyelesaikan sebarang pertelingkahan antara negara melalui rundingan dan persefahaman (iv) Menghormati hak asasi manusia (d) Mengapakah Malaysia menganggotai NAM.Majlis Sukan Sekolah-Sekolah (MSSS) ditubuhkan pada peningkat daerah negeri dan kebangsaan untuk menggalakkan aktiviti sukan SUKMA .Penyertaan dalam bidang sukan tanpa mengira ideologi Patriotik .Mulai tahun 1982. (a) Namakan dua negara anggota barn yang didaftarkan pada Sidang Kemuncak NAM Ke-13 di Malaysia. [6 markah] Ideologi .

Rajah di atas menunjukkan cabaran masa depan Malaysia. (i) Pembentukan blok dunia (ii) Penubuhan NATO (iii) Penubuhan Pakatan Warsaw . [3 markah] (i) Kerjasama dalam bidang sains dan teknologi (ii) Penubuhan Pusat Pertukaran Data Pelaburan Perdagangan dan Teknologi Selatan (SITTDEC) (iii) Penubuhan Sistem Keistimewaan Perdagangan Global (GSTP) .Kemudahan kredit dan mekanisme kewangan pembiayaan perdagangan (d) Mengapakah Negara-Negara Selatan bergantung kepada negara maju dalam permasaran bahan rnentah? (i) Tidak mempunyai kepakaran (ii) Tiada modal untuk memproses bahan mentah menjadi barang siap . (a) Narnakan blok dunia yang terlibat dalarn Perang Dingin. Perang Dingin berlaku sejak tamatnva Perang Dunia Kedua sehinggalah tahun 1989. [3 markah] [2 markah] [3 markah] . (i) Kebuntuan dalam siri rundingan penyelesaian Perang Dunia Kedua (ii) Timbul bibit perpecahan (iii) Kemunculan blok dunia (c) Apakah dasar yang diamalkan oleh Negara-Negara Dunia Ketiga semasa Perang Dingin? (i) Tidak bersekongkol dengan mana-mana blok sama ada blok komunis atau blok kapitalis (ii) Mengamalkan sikap berkecuali (d) Apakah kesan daripada tercetusnya Perang Dingin.Perlumbaan senjata Cabaran Masa Depan • Globalisasi • Teknologi Makiumat dan Komunikasi (ICT) • Koridor Raya Multimedia (MSC) • K-ekonomi • K-masyarakat 4.(b) Apakah tujuan penubuhan Negara-Negara Selatan? (i) Mengatasi harga eksport bahan-bahan mentah (ii) Meningkatkan kerjasama ekonomi (iii) Meningkatkan kerjasama teknikal (iv) Tidak bergantung kepada negara-negara maju [4 markah] (c) Senaraikan projek yang dirancang oleh Negara-Negara Selatan.Penubuhan Pertubuhan Perjanjian Asia Tenggara (SEATO) .Kawalan terhadap harga bahan mentah [2 markah] 3. [2 rnarkah] (i) Blok kapitalis (ii) Blok komunis (b) Nyatakan sebab yang mencetuskan Perang Dingin.

Perancis.E-dagang . modal.Persaingan sengit berlaku di kalangan kuasa Eropah akibat Imperialisme Baru Saing . [4 markah] (i) Kunci kepada pembangunan ekonomi dunia pada masa depan (ii) Segala aspek penting dan segi ekonomi dan sosial seperti barangan.(a) Berikan maksud globalisasi.Persaingan antara kedua-dua pakatan mi mula mengancam perimbangan kuasa dunia yang wujud pada ketika itu Bunuh . dan nilai menyeberangi sempadan dalam masa singkat (iii) Kemajuan teknologi khususnya bidang teknologi makiumat dan komunikasi (iv) Mampu bersaing dalam meningkatkan mutu pengeluaran dan perkhidmatan menerusi k-ekonomi . [10 markah] (a) Huraikan faktor-faktor yang mencetuskan Perang Dunia Pertama. Perang Dunia Pertama telah berlaku antara tahun 1914 dan 1918.Menggalak masyarakat agar sentiasa membaiki dan memperkayakan din dengan pengetahuan agar dapat bersaing menerusi k-masyarakat (c) Apakah projek yang dilaksanakan oleh Koridor Raya Multimedia (MSC)? [2 markah] (i) E-pendidikan (ii) Pemasaran tanpa sempadan . pewaris takhta AustriaHungary dan isterinya oleh seorang pengganas Serbia pada 18 Jun 1914 (b) Jelaskan kesan-kesan Perang Dunia Pertama [10 markah] . (i) Perubahan yang menjadikan dunia tanpa sempadan (ii) Kepesatan atau kepantasan perkembangan teknologi makiumat [2 markah] (b) Apakah faedah globalisasi.Muncul pakatan negara-negara Eropah seperti Perikatan Kuasa Tengah dan Pakatan Bertiga untuk rnengukuhkan politik dan ekonomi Ancam . Austria. tenaga manusia.Jerman dan Itali menyertai kuasa besar Eropah lain seperti Britain.Penyiaran digital (d) Bagaimanaka untuk menjayakan modal intelek dalarn era k-ekonomi? [2 markah] (i) Kekayaan pengetahuan (ii) Semangat yang tinggi . negara-negara kecil di Eropah bersatu dan membentuk sebuah negara bangsa yang lebih besar seperti Jerman dan Itali Serta . Bentuk .Pembunuhan Archduke Franz Ferdinand.Kuasa besar mula bersaing bagi membentuk lingkungan pengaruh masing-masing untuk mendapatkan bahan mentah dan mernasarkan barangan siap mereka Pakatan .Penghujung abad ke-19.Hungary dan Rusia untuk mendapatkan tanah jajahan Perang .Nasionalisme yang kuat menyebabkan kuasa-kuasa besar mi sanggup berperang untuk membuktikan kekuasaan masing-masing Sengit .Daya saing yang tinggi TINGKATAN 5 .BAB 9 MALAYSIA DALAM KERJASAMA ANTARABANGSA SOALAN ESEI 1.

berlaku kemelesetan ekonomi di Amerika Syarikat dan merebak ke bahagian lain di dunia Pinjaman .Pakatan Bertiga membelanjakan US$125 bilion manakala Perikatan Kuasa Tengah membelanjakan US$60 bilion Pengangguran Masalah dan pengangguran di kalangan negara-negara berperang .Pemimpin barn Jerman.Itali dipihak yang menang dalam Perang Dunia Pertama tidak diberi tanah jajahan menyebabkan pimpinan Benito Mussolini menjajah Habsyah (Ethiopia) Ceroboh .Hitler membina sebuah angkatan tentera yang besar Pulih .Hitler mengingkari Perjanjian Versailles Bina .Jepun muncul sebagai sebuah kuasa yang ingin menguasai negara-negara di Timur dan berasa bertanggungjawab membebaskan negara-negara mi daripada penjajahan Barat Meiji .Pada tahun 1940 Itali telah menceroboh Perancis Jepun .Pada tahun 1922 Britain dan Amerika Syarikat menandatangani Perjanjian Washington untuk menyekat kekuatan tentera dan sekatan bahan menTah ke Jepun Meleset .Hitler berjaya memulihkan maruah bangsa Jerman dengan mengembalikan semangat kebangsaan kepada rakyat Mussolini .Tamat Versailles Peta Baru Liga Inflasi Hutang Belanja Pasaran Britain Nyawa .Menamatkan pemerintahan beraja di Eropah.Hutang peperangan yang tinggi disebabkan perbelanjaan perang yang besar .Jepun menceroboh Manchuria dan China yang membimbangkan Amerika Syarikat dan Britain Sebab .Dasar pemulihan Meiji menjadikan Jepun negara industri dan menguatkan ketenteraan untuk meluaskan pengaruh di Asia China .Rasa tidak puas hati Jerman terhadap Perjanjian Versailles Hilang . Jelaskan.Jerman terpaksa membayar pampasan perang yang tinggi sebagai negara yang kalah Tentera . [12 markah] Rasa .Jerman kehilangan tanah jajahannya Pampasan .S Perjanjian mi membawa kepada pemhentukan Liga Bangsa pada tahun 1919 yang matlamat utama untuk menggalakkan keamanan dan kerjasama serta keselamatan hers ama . Adolf Hitler berjaya menguasai Jerman melalui partinya National Socialist Ingkar .Amerika Syarikat dan Jepun mengambil alih pasaran dunia .Perjanjian mi telah mengubah peta Eropah .Hitler berjaya memulihkan ekonomi dan memberi peluang pekerjaan kepada penduduk Maruah .Amerika Syarikat tidak mampu lagi menyediakan pinjaman untuk .Negara yang berperang mengalami inflasi .Britain sebagai negara industri kehilangan satu per tiga daripada perdagangan luarnya .Mernentuk beberapa buah negara baru .Jerman diarahkan mengurangkan saiz angkatan tenteranya Hitler .Menyebabkan kehilangan nyawa yang begitu ramai 2 (a) Perjanjian Versailles yang ditandatangani selepas Perang Dunia Pertama merupakan faktor pencetus kepada Perang Dunia Kedua.Persidangan Damai yang diadakan pada Jun 1919 membawa kepada pemeteraian Perjanjian Versailles .Pada tahun 1929. .

Antartika .Menyarankan agar benua Antartika menjadi warisan dunia yang diletakkan di bawah hak milik atau kuasa sernua negara Bank .Peperangan mi menyebabkan jumlah korban nyawa yang tinggi PBB .Pada tahun 1990-an.Membantu menyelesaikan konflik antarabangsa Congo . Malaysia menghantar pasukan pemerhati ke sempadan Iran Iraq Kampuchea .Kurang Kukuh Jerman dan ini menyebabkan Jerman tidak b. (a) Jelaskan matlamat Piagam Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu [6 markah] Jamin . Indonesia tercapai kemerdekaan daripada Belanda.Menjamin keamanan dan keselamatan dunia Baik . [14 markah] Konflik . agama dan warna kulit Harmoni .Pembentukan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) menggantikan Liga Bangsa untuk menjaga kesejahteraan dan kedamaian dunia Dingin .Sistem imperialime Barat runtuh Merdeka .Malaysia lantang bersuara menentang Dasar Apartied di Afrika Selatan.Jerman mengukuhkan ketenteraannya dan menjalankan perluasan kuasa bagi mengalihkan perhatian rakyatnya daripada masalah ekonomi (b) Nyatakan kesan-kesan Perang Dunia Kedua.Melindungi hak asasi manusia tanpa mengira bangsa.Menghantar pemerhati ketika menyelesaikan perang saudara di Kampuchea.Menjadi ahli Bank Dunia yang ditubuhkan oleh PBB pada Disember 1945 Dadah . [8 markah] Pecah .Mengambil pendirian teguh terhadap usaha mernerangi gejala .Negara-negara barn terpaksa menangani masalah yang timbul daripada warisan ekonomi penjajah dan membangunkan ekonomi masing-masing Nyawa .Menggalakkan hubungan berbaik-baik antara negara anggota Selesai .Negara Jerman terbahagi kepada dua iaiJu Jerman Barat dan Jerman Utara. India dan Tanah Melayu daripada Britain Ekonomi .Bekerjsama dalam menyelesaikan masalah antarabangsa Asasi . Perancis dan Itali mengurangkan peruntukan ketenteraan .Perang Dingin berlaku disebabkan perbezaan ideologi antara dua kuasa besar dunia iaitu Amerika Syarikat dengan Soviet Union 3 Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) telah ditubuhkan pada tahun 1945 iaitu selepas Perang Dunia Kedua.Pada tahun 1989.Sejak tahun 1960. Malaysia dipilih menyertai pasukan pendamai untuk menamatkan perang saudara di Congo Namibia .Memecahbelahkan negara-negara di Eropah Jerman .Amerika Syarikat memberi kemerdekaan kepada Filipina.erupaya membayar hutang peperangan .Masalah ekonomi mi menyebabkan negara Eropah lain termasuk Britain.Hantar pasukan pengaman ke Bosnia Apartied . Runtuh . Bosnia . Malaysia dipilih untuk mewakili pasukan pengaman PBB ke Namibia bagi membantu negara itu mencapai kemerdekaan Iran .Kemerdekaan satudenii saw tanah jajahan daripada kiiasa-kuasa Besar Eropah AS .Menjadi pusat bagi mengharmonikan tindakan negara-negara anggota (b) Huraikan peranan yang dimainkan oleh Malaysia dalam PBB.

Pernah dipilih menjadi ahli Majlis Keselamatan PBB pada tahun 1965.Mendesak PBB berusaha menyelesaikari masalah Palestin dengan menganjurkan Persidangan Antarabangsa tentang Palestin di Kuala Lumpur 4. 1989 dan 1999 .Tunku Abdul Rahrnan diberi penghormatan sebagai Setiausaha Agung pertama Perantara . Malaysia telah membangunkan teknologi makiumat dan komunikasi (ICT) dan k-masyarakat. (a) Jelaskan usaha-usaha kerajaan Malaysia untuk memajukan teknologi makiumat dan Komunikasi (ICT) [8 markah] .Menganjurkan persidangan menentang pengganas di kalangan negara Islam pada tahun 2002 Biasiswa .Bekerjasarna dalam bidang pengeluaran makanan di bawah agensi Pertubuhan Makanan dan Pertanian (FAO) . satu persidangan antarabangsa diadakan di Vienna pada Jun 1987 di mana Perdana Menteri Malaysia menjadi Yang Dipertua persidangan .Mendapat pinjaman dan Bank Pembangunan Islam bagi melaksanakan projek-projek pembangunan untuk kepentingan rakyat UIAM . [6 markah] TAR . (a) Jelaskan sumbangan Malaysia dalam Pertubuhan Persidangan Islam (OIC) [14 markah] Idea .Wakil Malaysia ke PBB.Kerjasama dalam bidang kesihatan dan perubatan di bawah Pertubuhan Kesihatan Dunia (WHO) . Arab Saudi.Menjadi tuan rumah menganjurkan Persidangan OIC di Putrajaya pada tahun 2003 Pinjaman .Hasil daripada usul Malaysia.Menawarkan biasiswa kepada para pelajar dan negara OIC untuk belajar di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UJAM) Dinar . OIC ditubuhkan pada tahun 1971 yang beribu pejabat di Jeddah.Tunku Abdul Rahman mencetuskan idea penubuhannya pada 1971.Mengesyorkan penggunaan dinar emas dalam urusan perdagangan dan kegiatan ekonomi lain di kalangan negara anggota (b) Terangkan faedah-faedah yang diperoleh oleh Malaysia dengan menganggotai OIC. Tan Sri Razali Ismail menjadi Pengerusi Perhimpunan Agung PBB .Beliau dilantik sebagai wakil khas PBB untuk menvelesaikan konflik negara Myanmar .Vienna FAO WHO UNESCO Majlis Razali Myanmar Palestin penyalahgunaan dadah .Kerjasama dalarn bidang sains dan teknologi di bawah Pertubuhan Pendidikan.Saintifik dan Budaya Bangsa-Bangsa Bersatu (UNESCO) . Setiausaha .Menjadi tuan rumah persidangan OIC pada tahun 1974 dan 2003 Pengganas . Dalam usaha Malaysia bersaing dengan negara-negara lain di dunia.QIC memberi hantuan kepada Malaysia untuk menubuhkan UIAM 5.Menerima pengikhtirafan Tunku Abdul Rahman sehagai Setiausaha Agung OIC Tuan .Menjadi perantara dalam menyelesaikan peperangan iran-Iraq Palestin Menyokong rakyat Palestin dalam perjuangan rnendapatkan semula tanahair mereka daripada israel Rumah .

e-dagang dan penyiaran digital .Mendirikan Sekolah Wawasan bagi memupuk perpaduan melalui interaksi murid pelbagai kaum yang dapat meningkatkan daya saing Bestari . pemasaran tanpa sempadan.Menyediakan prasarana bagi merebut peluang dan faedah tersebut . [12 markah] Bangun .2 bilion bagi projek berasaskan ICT dalam Rancangan Malaysia Kelapan . dinamis serta berfikiran kritis dan analitis Tenaga .Menjalankan pelbagai langkah bagi mempromosikan penggunaan ICT di sekolah dan kepada-masyarakat .Prasarana untuk pertumbuhan k-masyarakat telah dibangunkan dengan secekapnya terutama dalam bidang pendidikan Pendidikan .Menyediakan peruntukan sebanyak RM1 bilion diagihkan bagi program ICT luar bandar untuk mengelakkan jurang perbezaan antara bandar dengan luar bandar (b) Terangkan langkah-langkah yang diambil oleh Malaysia dalam merealisasikan konsep K-masyarakat.Matlamat k-masyarakat adalah selari dengan Wawasan 2020 yang berusaha mewujudkan masyarakat Malaysia yang maju dan saintifik .Membangun dan menyusun semula sistem pendidikan Malaysia Saing .Kurikulum juga diubah suai dan dibentuk semula agar dapat melahirkan pelajar yang kreatif.Melancarkan projek Koridor Raya Multimedia (MSC) yang telah memulakan e-pendidikan. bermotivasi tinggi dan berkemahiran tinggi sebagaimana yang diperlukan bagi menyahut cabaran globalisasi Wawasan .Mendirikan Sekolah Bestari yang dilengkapi dengan prasarana teknologi makiumat dalam usaha memupuk rasa cinta terhadap IT Kurikulum .Melahirkan kumpulan tenaga kerja berpendidikan tinggi.Prasarana Promosi MSC Peruntukan Agih .Menyediakan peruntukan sebanyak RM5.