Sumbangan : Pn.Azizah Binti Yusoff SMK Bandar Utama Damansara (3) Petaling Jaya, Selangor.

TINGKATAN 4 - BAB 1 TAMADUN AWAL MANUSIA
Petempatan awal di Lembah Mesopotamia telah berkembang secara evolusi menjadi bandar dan negara kota sehingga membentuk tamadun terawal di dunia yang memberikan sumbangan besar kepada peradaban manusia sejagat. (a) F1 F2 F3 F4 F5 F6 (b) F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 (c) F1 F2 F3 F4 F5 F6 (d) F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 Apakah ciri-ciri sesebuah negara kota di Mesopotamia. Terbahagi kepada pusat kota, tembok kota, luar kota dan pelabuhan Di dalam kota terdapat istana, kediaman, rumah ibadat, rumah kedai dan pasar Terdapat jalan raya yang lurus Tembok kota mempunyai kubu pertahanan dan pintu gerbang Terdapat sungai Terdapat kawasan tanah pamah Kedudukan raja dalam pemerintahan teokrasi di Mesopotamia. Raja sebagai ketua pentadbir Berkuasa dalam soal tanah, cukai serta hasil pertanian dan perniagaan Raja dianggap tuhan atau wakil tuhan Sebagai ketua tentera Sebagai ketua pendeta Sebagai ketua agama Menentukan pentadbiran ziggurat Berkuasa melantik ahli keluarga diraja memegang jawatan di ziggurat Sebutkan ciri-ciri Kod Undang-Undang Hammurabi Berteraskan hak rakyat terhadap keadilan Hukuman setimpal dengan kesalahan Hukuman berbeza mengikut susun lapis masyarakat Mengandungi 282 undang-undang Dipahat pada tembok dan tiang besar Dijadikan dasar perundangan Mesopotamia Peranan tulisan terhadap perkembangan tamadun manusia. Mewujudkan sistem pendidikan Lahirnya jurutulis Membolehkan urusan pentadbiran dan soal keagamaan dicatat Penggunaan resit, nota dan surat kredit dalam urusan perniagaan Melahirkan tradisi kesusasteraan Terhasilnya epik Gilgamesh Membawa kepada perkembangan ilmu astronomi, matematik dan geometri Perkembangan dalam ilmu perubatan Ubat-ubatan dapat dikatalogkan Cara mengubati penyakit dan cara menggunakan ubatan dapat dicatat TINGKATAN 4 - BAB 1 ESEI (a) Galurkan proses sejarah pembentukan tamadun Mesopotamia. - Orang Sumeria berhijrah ke wilayah selatan iaitu di Sumer.

-Membina petempatan kekal. -Mereka menjalankan aktiviti pertanian dengan menebus guna tanah. -Membina sistem pengairan. -Membawa kepada lebihan penghasilan makanan. -Mampu menampung keperluan penduduk yang ramai. -Perkampungan berkembang menjadi bandar. -Membentuk negara kota. -Melahirkan Kod Undang-Undang Hammurabi yang berteraskan hak rakyat terhadap keadilan. -Mewujudkan sistem pendidikan. -Kewujudan sistem tulisan membolehkan urusan pentadbiran dan perniagaan dicatat. -Mempelopori urusan perniagaan yang disertakan resit, nota dan surat kredit. -Melahirkan tradisi kesusasteraan. Penghasilan epik Gilgamesh yang menjadi rujukan. -Menyumbang kepada perkembangan ilmu astronomi, matematik dan geometri. -Perkembangan dalam ilmu perubatan. Ubat-ubatan dikatalogkan / cara mengubati penyakit dan penggunaan ubat-ubatan dicatat. -Sumbangan dalam penciptaan roda. -Menghasilkan kereta kuda untuk tujuan peperangan dan pengangkutan. -Penciptaan kincir air untuk pertanian Penciptaan kapal layar. -Memperkenalkan cara membuat batu-bata daripada tanah liat. -Mencipta arca dan tiang batu. Merintis pembentukan empayar. TINGKATAN 4 - BAB 1 STRUKTUR Tamadun Hwang Ho muncul kesan daripada kesuburan tanah yang terdapat di Hwang Ho atau Sungai Kuning. (1) F1 F2 F3 (2) F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 (3) F1 F2 F3 F4 F5 Jelaskan konsep “mandat daripada Tuhan” Percaya bahawa jika raja memerintah dengan adil Kerajaan dan rakyat akan menikmati kemakmuran dan kesejahteraan hidup Pemerintah direstui tuhan. Jelaskan sistem pemerintahan Dinasti Shang dalam tamadun Hwang Ho? Berbentuk pemerintahan beraja Pengganti raja - anak lelaki raja/saudara lelaki muda Raja-raja Shang berkuasa secara langsung di kawasan pusat pentadbiran Percaya kuasa raja adalah mandat daripada tuhan Raja dibantu oleh bangsawan dan pegawai kerajaan bangsawan bertanggungjawab mentadbir wilayahnya bangsawan berhak mewujudkan sistem pentadbiran sendiri Mereka berhak mengutip cukai, pertahanan dan undang-undang Sistem ini diasimilasikan Dinasti Chou Jelaskan amalan kepercayaan masyarakat tamadun Hwang Ho. kepercayaan animisme dan politeisme Menyembah roh nenek moyang Menyembah Tuhan syurga (Shang Ti) dan Tuhan bumi (Tu) Menyembah sungai, bukit dan gunung Upacara penyembahan melibatkan muzik, tarian dan upacara korban

F6 F7 F8 (4) F1 F2 F3 F4 F5 (5) F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12

Upacara penyembahan diketuai bomoh Bomoh guna tulang oracle (tulang binatang /kulit kura-kura) untuk meramal membawa kemunculan sistem tulisan awal di China Nyatakan kelebihan Dinasti Shang hasil kemahiran mereka menguasai teknologi gangsa Menghasilkan senjata Membuat perisai Hiasan kereta kuda yang digunakan oleh tentera Peralatan upacara keagamaan Menundukkan golongan bawahan iaitu golongan hamba Nyatakan sumbangan tamadun Hwang Ho kepada tamadun dunia. Sistem pemerintahan monarki Gelaran raja ditukar kepada maharaja Pembinaan sistem pengairan / terusan Teknologi pembajakan Penggunaan batas tanaman Peralatan pertanian daripada besi / Penciptaan cangkul / sabit Sistem tulisan / ideogram Sistem percetakan Pemujaan roh nenek moyang Konsep Yin dan Yang serta Feng shui Sistem kalendar Pengamalan falsafah perang Sun Tzu

TINGKATAN 4 - BAB 2 TAMADUN AWAL MANUSIA
1. Maurya merupakan empayar pertama di India yang diasaskan oleh Chandaragupta Maurya. Bagaimana cara beliau mengasaskan empayar Maurya F1 Menyatukan kerajaan kecil (janapada) di utara India F2 Menukar status raja kepada maharaja 2. Apakah kejayaan yang dicapai Asoka, sehingga semasa pemerintahannya dianggap Zaman kegemilangan Dinasti Maurya. F1 Berjaya menamatkan perang saudara F2 Menekankan kedamaian dan kemajuan sosial F3 Menjalankan penaklukan melalui penyebaran agama Buddha F4 Maharaja berkuasa mutlak F5 Berjaya membentuk birokrasi pentadbiran 3. Undang-undang Dinasti Maurya diukir pada tiang batu yang dikenali Kepala Tiang Asoka. Berikan contoh undang-undang yang diukir pada tiang tersebut. F1 Raja atau pemerintah diumpamakan bapa oleh masyarakatnya F2 Larangan terhadap penyembelihan haiwan walaupun dalam upacara korban. 4. Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, berikan kelebihan cara perluasan empayar dilakukan bukan melalui kekerasan seperti yang dilakukan oleh Asoka. F1 Kesejahteraan rakyat terpelihara F2 Pemerintahan secara adil

hukuman berat dan bercorak kolektif dalam melaksanakan undang-undang tidak harus wujud belas kasihan. Senaraikan ciri-ciri sistem pemerintahan berpusat yang diamalkan. disediakan makanan Calon dikurung selama 3 hari untuk menulis jawapan .BAB 2 STRUKTUR Tamadun China terletak di Lembah Hwang Ho dan meluas hingga ke bahagian selatan China. 1. F1 2. Undang-undang / penguatkuasaan harus dipelihara tidak kira apa jua keadaan. pegawainya dilantik oleh Maharaja Jawatankuasa perkhidmatan awam (Hon Kao Tsu) menentukan perlantikan pegawai Perlantikan pegawai berasaskan pencapaian mereka dalam peperiksaan awam Undang-undang yang diperkenalkan di China berasaskan falsafah legalisme yang ditulis oleh Han Fei Tzu. Konsep Maharaja menggantikan raja Pemerintahan secara autokratik iaitu tegas dan mutlak Menghapuskan golongan bangsawan Gabenor dan panglima tentera dilantik mentadbir wilayah birokrasi awam ditubuhkan. Dikendalikan dengan ketat Mereka yang meniru dihukum mati Pemeriksa dikurung sebelum hari peperiksaan Mereka yang mengambil peperiksaan ditempatkan dalam bilik . Raja mesti memiliki kuasa utuh untuk membendung tingkah laku liar manusia Matlamat utama pendidikan di China adalah untuk lulus peperiksaan awam kerajaan. Bagaimana peperiksaan ini dikendalikan.F3 F4 F5 Mengelakan ramai rakyat terkorban Meningkatkan kedamaian dan kemajuan sosial (mana-mana yang munasabah) anda 5. F1 Mematuhi dan mengamalkan undang-undang F2 Menghormati dan tidak mencabar undang-undang F3 Menjadi pengamal undang-undang / peguam / hakim F4 Sentiasa menjadikan undang-undang sebagai rujukan dalam bertindak F5 Menanam kesedaran dikalangan rakyat tentang kepentingan undang-undang F6 Mendedahkan undang-undang diperingkat sekolah dan institusi TINGKATAN 4 . Sistem pendidikan dianggap penting dalam memantapkan pentadbiran. Apakah prinsip falsafah legalisme ini. Sebagai seorang warga negara yang bertanggungjawab. Maharaja Shi Huang Ti Perluasan kuasa oleh Dinasti Chin telah menukar pemerintahan berbentuk sistem feudal kepada pemerintahan berpusat. F1 F2 F3 F4 (4) F1 F2 F3 F4 F5 F6 Siapakah orang yang bertanggungjawab dalam perluasan kuasa tersebut. Perluasan kawasan ini bermula dengan kemunculan Dinasti Chin. apakah tindakan yang perlu lakukan untuk memelihara kedaulatan undang-undang negara. F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 3.

Tidak boleh mewarisi harta pusaka ii. berikan 3 pandangan bagaimana pendidikan boleh menyumbang ke arah kemajuan sesebuah negara.setiap puak terikat kepada peraturan yang ditetapkan kabilah . i. tidak menyembah Allah . Melahirkan sumber tenaga kerja yang mahir Melahirkan pemimpin yang berpandangan jauh Melahirkan masyarakat yang berpengetahuan Melahirkan masyarakat yang berinovasi TINGKATAN 4 .Mempunyai identiti dan peraturan sendiri .Beberapa wanita boleh dikahwini sekaligus (d ) Jelaskan amalan sistem kabilah i. Berasal daripada perkataan dalam bahasa Arab ‘jahala’ bermaksud jahil ii. Mereka tinggal dalam sebuah kawasan .BAB 4 KEMUNCULAN TAMADUN ISLAM DAN PERKEMBANGANNYA DI MAKKAH Sebelum kemunculan Islam.Sangat taksub dan fanatik terhadap kabilah masing-masing .menyembah berhala dan mempercayai animisme .kehidupan kucar-kacir . (a) Apakah maksud Jahiliah? i.(5) F1 F2 F3 F4 Berdasarkan pengetahuan sejarah anda. masyarakat Arab berada dalam Zaman Jahiliah selama lebih kurang 310 tahun. setiap puak tinggal dalam kelompok masing-masing .semangat kesukuan yang rnelampau [1 markah] (b) Senaraikan sebab rnunculnya semangat assabiah.Diketuai oleh syeikh [2 markah] [3 markah] [2 markah] [3 rnarkah] Masyarakat Arab Jahiliah Berpegang kepada semangat assabiah (a) Apakah maksud assabiah ? . Ahlinya terdiri daripada suku tertentu. Bayi perempuan dibunuh kerana akan menjatuhkan maruah . Tidak mengetahui / tidak mempunyai ilmu pengetahuan (b) Mengapakah masyarakat Arab digelar sebagai masyarakat Jahiliah? i.akhlak yang rendah (c) Nyatakan kedudukan wanita dalam masyarakat Arab Jahiliah? i. tidak menerima kebenaran ii. i. tidak mengikut ajaran para nabi dan rasul sebelumnya.tiada nabi dan rasul serta kitab suci . Cara hidup berpuak-puak dan berkelompok ii. amalan sistem kabilah yang berasaskan keturunan ii. iii.keadaan geografi dan suasana tempat tinggal yang panas dan kering menyebabkan mereka bekerjasama mengatasi masalah kehidupan [3 markah] (c) Nyatakan kesan sernangat assabiah ke atas masyarakat Arab. iii. kehidupan yang kucar-kacir dan tidak aman .

sering berlaku persengketaan . bukti orang Arab suka berperang . bermusyawarah dengan para sahabat .? i. ibunya meninggal ketika usianya enam tahun iii. menanamkan keimanan kepada Allah Yang Maha Esa. membetulkan akidah ii.peperangan antara kabilah berlaku / sifat kesukuan [2 markah] (d) Apakah yang anda tahu tentang peperangan al-Basus? i.Kaum kerabat [2 markah] (c) Senaraikan individu terawal yang memeluk Islam. Fatanah / bijaksana / tabligh / menyampaikan [2 markah] Wahyu Kedua Penyebaran Islam kepada seluruh manusia ( a ) Apakah usaha Nabi Muhammad s.dipelihara oleh bapa saudaranya. Siddiq / berkata benar / amanah / dipercayai ii. i. untuk mengubah akidah dan kehidupan masyarakat Makkah? i. Khadijah bt Khuwailid ii.a. i. ii.w.a.kebolehan berniaga [2 markah] (d) Nyatakan sifat terpuji baginda? i. sebabnya ahli Bani Bakar membunuh ahli Bani Taghlib iii.menguruskan perniagaan Khadijah bt Khuwailid [3 markah] (c ) Mengapakah Khadijah bt Khuwailid memilih Nabi Muhammad untuk menguruskan perniagaannya? i.menjadi yatim piatu sejak berumur enam tahun [3 markah] (b) Nyatakan pekerjaan yang pernah dilakukan oleh baginda.datuknya meninggal dunia . Ali bin Abi Talib . Keluarga baginda ii. berdakwah kepada semua keluarga Abdul Mutalib ii.ii. sifat amanah . i.Zaid bin Harithah / Abu Bakar aI-Siddiq / Uthman bin Affan / Zubair bin Awam /Al-Arqam bin Abu Arqam [2 markah] (d) Bagaimanakah dakwah secara terbuka dilakukan oleh Nabi Muhammad s.menggesa masyarakat meninggalkan amalan yang keji [2 markah] (b) Siapakah golongan yang menerima dakwah Islam secara rahsia? i. .Peperangan antara kabilah [4 markah] 3. berniaga secara individu dan berkongsi dengan kawannya . rnenyertai rombongan perniagaan bapa saudaranya iii. kemuliaan budi pekerti ii. menggembala kambing kepunyaan bapa saudaranya ii. Nabi Muhammad (s. berlaku antara Bani Taghlib dengan Bani Bakar ii. dipelihara dan disusui oleh Halimatus Sa’ diyah. memakan masa selama 40 tahun iv. Sebelum dilantik menjadi rasul.w. (a) Senaraikan sejarah kehidupan baginda sernasa kecil.a. Sahabat yang rapat . dipelihara oleh datuknya Abdul Mutalib .w) telah melalui pelbagai pengalaman hidup. Abu Talib .

1 (c) Nyatakan kesan buruk amalan sistem kabilali dalam kehidupan masyarakat Arab Jahiliah? [4 markah] . -Agama . (a) Terangkan ciri-ciri kehidupan masyarakat Arab Jahiliah [ 10 markah] -Moral .Setiap Kabilah mempunyai identiti dan peraturannya sendiri. ahlinya terdiri daripada suku yang sama dan mereka tinggal dalam sebuah kawasan.Golongan kaya mengeksploitasi golongan miskin.Semangat assabiah atau kesukuan amat tebal di kalangan masyarakat. -Riba . -Perang . -Sifat . -Identiti .Arak Lelaki meminum arak sehingga mabuk untuk menunjukkan kesempurnaan / mereka telah sempurna sebagai lelaki. berani dan pandai berpidato.iii.Wanita -Kedudukan wanita . dan mempercayai roh orang mati menjadi burung) / agama Hanif Hanif Menurut catatan Al-Quran terdapat sebilangan kecil masyarakat Arab Jahiliah menganut agama Hanif tetapi telah melupakan ajaran ini secara beransur-ansur.mengamalkan Sistem Kabilah yang berasaskan cara hidup berpuak-puak dan berkelompok. [6 markah] -Puak . mengadakan ceramah di rumah Ali bin Abi Talib . sihir. -Taksub .Mengamalkan perbuatan yang tidak bermoral seperti berjudi / berzina / minum arak.berdakwah kepada orang ramai di Bukit Safa .BAB 4 ESEI 1.berbahas dengan Abu Lahab [4 markah] TINGKATAN 4 . -Eksploitasi . iaitu agama wathani / menyembah berhala) / aniniisme ( memuja alam seperti pokok ) / samawi (Kristian dan Yahudi ) / kepercayaan ( seperti menilik nasib.Ketua Kabilah / syeikh mesti memiliki sifat berfikiran matang.dalam masyarakat pula adalah rendah dan tidak dapat mewarisi harta pusaka Tanam Mereka menanarn bayi perempuan kerana beranggapan akan menjatuhkan maruah keluarga.Kegiatan merompak dan merampas barangan menjadi mata pencarianWajib Merompak sebagai satu kewajipan yang harus dilakukan setiap individu dalam sebuah kabilah. -Assabiah .Sering berlaku peperangan antara satu kabilah dengan kabilah yang lain disebabkan perkara kecil 1 (b) Nyatakan ciri-ciri Sistem Kabilah yang menjadi amalan masyarakat Arab Jahiliah.Aktiviti perniagaan yang dijalankan berasaskan nba dan penindasan -Rompak . -Kabilah .Berasaskan cara hidup yang berpuak-puak dan berkelompok.Ahli kabilah sangat taksub dan fanatik terhadap kabilah masing-masing Syeikh Kabilah diketuai oleh seseorang syeikh Lantik Bakal syeikh mestilah disukai oleh kabilah dan dilantik atas persetujuan ramai.Dalam sesebuah kabilah.Terdapat empat bentuk kepercayaan agama. gagah.Seseorang lelaki boleh berkahwin dengan beberapa orang wanita sekaligus atau dengan sesiapa yang disukainya. -Suku . -Kahwin .

Berasal daripada keturunan pemimpin Makkah yang terkenal. -Niaga .Berketurunan bangsa Quraisy yang sangat dihormati oleh kabilah Arab yang lain. bijak dalam urusan pentadbiran / mahir dalam perniagaan -Keturunan . -Al. semasa berumur 35 tahun.Pernah menguruskan perniagaan Khadijah Modal Khadijah memberi modal yang besar kepada baginda kerana kemuliaan budi pekerti / sifat amanah / dan kebolehan baginda menjalankan perniagaan.Pernah menjadi mengembala kambing kepunyaan bapa saudara baginda.Ketika berusia enam tahun.Menimbulkan perasaan kesukuan yang menebal di kalangan ahli kabilah. -Geografi .Berpunca daripada Sistem Kabilah yang berasaskan keturunan -Ikat . dipelihara oleh datuk (Abdul Muttalib) Bapa Setelah Abdul Muttalib meninggal dunia baginda dipelihara oleh bapa saudaranya. -Pelihara .Mengikuti rombongan perniagaan bapa saudara baginda’ ke Syam ketika berusia 12tahun.Basus .Setiap puak tinggal dalam kelompok masing-masing dan terikat kepada peraturan kabilah.Setiap ahli kabilah sangat taksub dan fanatik terhadap kabilah masing-masing.Diserahkan kepada Halimatus Sa’diyah untuk dipelihara dan disusui Piatu Menjadi yatim piatu sejak berumur enam tahun.Kebijaksanaan dan kelembutan tutur kata serta kepandaian baginda menyebabkan pemiagaan memperoleh keuntungan.Menyelesaikan persengketaan perletakkan semula Hajar Aswad ke tempat asalnya.Kerasulan baginda telah diramalkan oleh seorang pendeta Nasrani bernama Buhaira. -Perang .Keadaan / geografi / panas / kering-kontang menyebabkan sesuatu kabilah terpaksa mengatasi masalah yang dihadapi secara bersama. -Kahwin .Peperangan sering berlaku antara satu kabilah dengan kabilah yang lain disebabkan perkara kecil. -Untung .-Assabiah . -Tuntut .Mereka sanggup menuntut bela demi memperahankan maruah din dan kabilah mereka -Hidup .Sikap kesukuan menjadi punca sengketa menyebabkan kehidupan yang kucar-kacir dan tidak aman. Abu Talib.Giat berdagang dan pemah berniaga secara berseorangan dan berkongsi bersama temannya ketika berusia 20 tahun. -Lahir .w.Peperangan al-Basus berpunca daripada perkara kecil tetapi memakan masa selama 40 tahun 1 (d) Terangkan riwayat hidup Nabi Muhammad s.w sebelum dilantik menjadi Rasul [20 markah] -Asal .a.Baginda telah berkahwin dengan Khadijah ketika berusia 20 tahun -Sengketa . -Taksub . -Ibu/Bapa . Aminah binti Wahab.pada 20 April /12 Rabiulawal pada Tahun Gajah. -Serah . 1 (e) Bagaimanakah Nabi Muhammad s.a.Kemunculan semangat assabiah atau semangat kusukuan yang melampau / saling bermusuhan di antara satu sama lain -Kabilah . -Dagang .Bapa baginda ialah Abdullah bin Abdul Mutalib dan ibu baginda. berdakwah di Makkah? -Rahsia . -Gembala . -Urus .Secara rahsia selama tiga tahun. -Suku . -Ramal . [8 markah] .

Diterima oleh orang ramai kerana kemurnian ajarannya. -Iman .Munggugat ekonomi orang Arab Quraisy TINGKATAN 4 .a.Menggugat pengaruh dan kedudukan keluarga mereka di Makkah Gugat . sahabat dan orang ramai.Dakwah Islamiah secara terbuka kepada keluarga Abdul Muttalib.Pninsip persamaan taraf sesama manusia bertentangan dengan sistem sosial masyarakat Arab Jahiliah yang mewujudkan perbezaan darjat Saudara .Membacakan ayat al-Quran untuk menjawab pertanyaan para sahabat.Mengenali keperibadian mulia baginda Percaya . -Peribadi .Ketinggian akhlak baginda menyebabkan dakwah Islamiah pada peringkat awal mendapat sambutan.Amalan dan akhlak yang keji yang menjadi kebiasaan masyarakat Arab Jahiliah dilarang oleh Is lam Tanggapan .Menjadikan rumah al-Arqam sebagai pusat kegiatan -Akhlak .Sama Tertarik kepada ajaran Islam yang memberikan Iayanan yang sama kepada semua manusia -Murni .Dakwah Islamiah secara terbuka kepada orang ramai di Bukit Safa. -Pusat . / memberikan penerangan dan menunjukkan teladan yang baik.Perbezaan dan segi kepercayaan dan amalan/ Oing Arab Quraisy enggan mengubah amalan tradisi turun temurun Sama .Mengadakan majlis ceramah tentang Islam di rumah Au bin Abu Talib -Dakwah .Tiada unsur paksaan / Baginda memujuk mereka dengan menggunakan akal yang dianugerahi Allah. -Bijak . -Banding . -Ceramah . 1 ( f) Jelaskan reaksi masyarakat Arab Quraisy Makkah terhadap penyebaran Islam? [12 markah] -Menerima .Orang Arab Quraisy mempunyai tanggapan yang salah terhadap tugas Nabi Pengaruh .Menanamkan keimanan yang kuat kepada pengikutnya. -Al-Quran . -Terbuka .w berdakwah secara lemah lembut dan berhikmah.Menolak konsep persaudaraan Islam kerana bertentangan dengan konsep assabiah yang menjadi pegangan mereka. Peristiwa Hijrah berlaku pada 1 Rabiulawal bersamaan 12 September tahun 622 (a) Berikan tiga sebab mengapa berlakunya hijrah? (i) Perintah Allah menerusi wahyu (ii) Ancaman dan orang Arab Quraisy (iii) Strategi Nabi untuk mengembangkan Islam -Membolehkan masyarakat Islam yang bersatupadu dan sempurna diwujudkan [3 rnarkah] . -Paksa .BAB 5 KERAJAAN ISLAM MADINAH 1.Pendekatan membandingkan antara nilai akhlak masyarakat Arab Jahiliah dengan nilai akhlak yang disaran oleh Islam. Amalan .Kebijaksanaan Nabi Muhammad s.Dakwah Islamiah secara rahsia ditujukan kepada ahli keluarga baginda.Melalui sahabat baginda Abu Bakar al-Siddiq beberapa orang tokoh Quraisy lain telah memeluk Islam. -Sahabat .-Keluarga . sahabat yang rapat dan kaum kerabat baginda.

Mendapat kabar angin Uthman telah dibunuhl Orang Islam bersumpa . budaya dan agama -Pembinaan masjid Nabawi -Kiraan tahun hijrah dalam takwim Islam -Menukarkan nama Yathrib kepada Madinah . (a) Berikan dua cara yang digunakan oleh baginda untuk tujuan di atas [1 markah] (i) Menghantar perutusan ke Rom.(b) Nyatakan kesan dari peristiwa diatas (i) Dakwah Islamiah dapat dilaksanakan dengan aman (ii) Semangat persaudaraan sesama Islam khusnsnya Aus dan Khazraj (iii) Menjalinkan hubungan persaudaraan orang Islam Mekah dan Madinah (iv) Menvatukan penduduk Madinah dan pelbagai suku.Tidak dibenarkan memusnahkan tanaman .Dilarang merobohkan tempat ibadat [3 markah] (d) Namakan siri peperangan yang telah disertai oleh Nabi Muhammad s.Suhail Bin Amru [1 markah] (b) Senaraikan tiga peristiwa yang membawa kepada termeterinya Perjanjian Hudaibiyah (i) Pada tahun 628 M.Rom Timur.a. Nabi Muhammad s. Asma’ [4 markah] [2 markah] [1 markah] 2. rombongan orang Islam telah ke Mekah kerana ingin menunaikan umrah (ii) Rombongan telah disekat di Hudaibiyah.A. .a.Sikap toleransi kaum dan tolong menolong (c) Bagaimanakah sikap orang Ansar terhadap Muhajirin (i) Menjaga keselamatan (ii) Menyediakan modal untuk berniaga (d) Siapakah wanita yang membantu semasa proses hijrah. (i) Puteri Abu Bakar alSiddiq.Perang Tabuk Nabi Muhammad S.a.W Hijrah ke Madinah [3 markah] Perjanjian Hudaibiyah (a) Siapakah tokoh Quraisy yang telab memeteri perjanjian Hudaibiyah? .Menentang kezailman dan mempertahankan din (c) Nyatakan garis panduan yang mesti dipatuhi oleh tentera Islam dalam peperangan (i) Tentera Islam tidak dibenarkan membunuh orang yang lemah (ii) Tidak dibenarkan membunuh binatang ternakan .w (i) Perang Badar (ii) Perang Uhud (iii) Perang Khandak .Habsyah.Mesir (ii) Menggunakan diplomasi dan menunjukkan nilai-nilai yang baik (iii) Menyeru menerusi warkah / Mewujudkan rasa persefahaman dengan wilayah tertentu (b) Apakah rasional yang membolehkan umat Islam berperang [3 markah] (i) Apabila diserang oleh musuh (ii) Mencari keamanan supaya tempat ibadat terjaga (iii) Menjaga maruah negara .w menghantar Uthman bin Affan ke Mekah untuk menerangkan tujuan kedatangan dan berbincang .w telah menyebarkan Islam dengan pelbagai strategi. (iii) Nabi Muhamad s.

Nilai hidup berasas semangat ukhuwah Islamiah Taraf Taraf dan kedudukan rakyat adalah sarna Hak Persamaan hak -Semangat .Negara Madinah menjadi kuat Segan Disegani negara luar disekitar dan di Semenanjung Tanah Arab 2. Pada tahun 628 Masihi bersamaan 6 Hijrah .Model kerajaan Islam yang unggul Perlembagaan Mempunyai perlembagaan yang diterima pakai oleh semua golongan masyarakat -Lengkap .Satu perundangan yang sesuai diikuti oleh kesemua masyarakat Syariah Syariah Islam yang diperkenalkan adalah adil -Allah . Amru al As [4 markah] TINGKATAN 4 . -Gencatan .setia yang dikenali sebagai Baiah al Ridwan [3 markah] (c) Nyatakan isi kandungan perjanjian Hudaibiyah (i) Bersetuju untuk mengadakan gencatan senjata selama 10 tahun (ii) Kabilah Arab yang lain bebas memihak sama ada kepada orang Islam Madinah atau orang Quraisy Mekah (iii) Orang Islam Madinah yang memihak ke Mekah tanpa kebenaran penjaganya tidak perlu dipulangkan (iv) Orang Quraisy Mekah yang memihak ke Madinah tanpa kebenaran penjaganya perlu dipulangkan semula .Khalid bin alWalid.Pembentukan masyarakat baru berasaskan urnmah -Nilai .BAB 5 SOALAN ESEI 1.Perjanjian Hudaibiyah ditandatangani antara pihak Islam dengan Arab Quraisy.Semangat perpaduan / bantu-membantu /rela berkorban boleh dipupuk -Undang .Arab yang lain bebas memihak sama ada kepada orang orang Islam di Madinah atau orang Quraisy di Makkah Penjaga Orang Islam Madinah yang memihak ke Makkah tanpa kebenaran penjaganya tidak perlu dipulangkan .Semua anggota masyarakat bertanggungjawab menjaga keamanan -Kuat . Huraikan kepentingan Piagam Madinah kepada masyarakat Arab di Madinah [20 markah] -Model .Setuju mengadakan gencatan senjata selama 10 tahun -Pihak Kabilah .Merupakan pemerintahan yang lengkap Riba Amalan ribal penipuanl rasuah /penindasan tidak dibenarkan Sedekah dan sifat bertimbang rasa digalakkan Asas Ekonomi Islam berasaskan keadilan dan ketelusan -Bentuk .Umat Islam hanya boleh mengerjakan umrah pada tahun berikutnya 7 H [4 markah] (d) Jelaskan kepentingan Perjanjian Hudaibiyah (i) Menunaikan haji pada tahun berikutnya (ii) Bebas beribadat pada bila-bila masa (iii) Kerajaan Islam Madinah diakui (iv) Suku Arab boleh menganut sebarang agama yng mereka sukai (v) Jumlah yang memeluk Islam bertambah bilangannya (vii) Pengislaman tokob panglima Arab Quraisy.Meletakkan Allah sebagai kuasa yang tertinggi -Sistematik .Menyusun kehidupan masyarakat yang sistematik -Tanggungjawab . [20 markah] (a) Mengapakah isi kandungan perjanjian tersebut besar ertinya kepada masyarakat Islam.

w Sebar .Kota Mekah menjadi tumpuan umat Islam seluruh dunia Kukuh .a.w memberi jaminan kese1amatmn kepada mereka yang terkepung (c) Nyatakan kepentingan pembukaan semula Kota Mekah.a.Bab 8 Tamadun Islam Pengaruh Islam Dalam Pendidikan di Asia Tenggara .Mewujudkan pusat pemerintahan Islam yang kuat Ilmu .-Pulang .Talhah Tokoh Melambangkan ketokohan Nabi Muhamad s.w sebagai pemimpin yang unggul dan dikagumi -Iktiraf Perjanjian Hudaibiyah menunjukkan orang Arab Quraisy mengiktiraf kerajaan Islam di Madinah Buka Pembukaan semula Kota Makkah 3.Kerajaan Islam di Madinah menjadi kukuh di bawah pimpinan Nabi Muhammad s.Kaabah terpelihara daripada unsur-unsur jahiliah Suci . [8 markah] Pelihara .Orang Quraisy Makkah yang memihak ke Madinah tanpa kebenaran Umrah Umat Islam hanya boleh mengerjakan umrah pada tahun berikutnya (7H) -Haji .Masyarakat Islam telah mula mendalami ilmu pengetahuan Islam Aman .Orang Islam berpeluang menunaikan haji pada tahun berikutnya (629M) -Bebas .Pengislaman tokoh Arab yang berpengaruh spt Khalid b.Kota Madinah dijadikan sebagai kota suci umat Islam Tumpuan .Dakwah Islam telah tersebar secara aman Wilayah .Nabi Muhammad s.w bertindak membuka semula kota Makkah pada tahun 630 Masihi [6 markah] -Langgar Orang Quraisy melanggar perjanjian Hudaibiyah -Strategi Langkah jangka panjang strategi penyebaran Islam Hak Orang Quraisy tidak menghormati hak kebebasan seperti dalam perjanjian Hudaibiyah -Bunuh Beberapa orang yang berpihak kepada Islam telah dibunuh Mantap Nabi Muhammad s.a.al-Walid Amru al As dan Uthman b.a.Merintis kepada penyebaran Islam diseluruh Tanah Arab Pusat .Orang Islam bebas memasuki Mekah dan beribadat pada bila-bila masa -Dakwah .Bilangan yang telah memeluk Islam telah berganda Aman Menggambarkan Islam tersebar dengan aman -Islam .Semangat jihad yang tinggi di kalangan tentera Islam -Islam . (a) Nyatakan sebab-sebab Nabi Muhammad s.Pengislaman Abu Suffian telah mendorong orang Quraisy lain memeluk Islam -Selamat .a.Makkah dijadikan sebuah wilayah Islam TINGKATAN 4 .w merangka program dakwah Islamiah -Agama .a.Tempoh perdamaian membolehkan Nabi Muhammad s.w berpendapat sekiranya Mekah dikuasai kerajaan Islam Madinah lebih mantap (b) Mengapakah Kota Mekah dapat dibuka semula dengan mudah oleh orang Islam? [6 markah ] -Ramai Tentera Islam yang ramai Perang -Strategi peperangan yang berkesan -Jihad .Suku Arab boleh menganut sebarang agama yang disukai tanpa halangan mana-mana pihak Luas Islam dapat berkembang dengan meluas -Ganda .

Bab 10 Renaissance . bagaimanakah pendidikan boleh menjana perpaduan dalam masyarakat Malaysia masa kini. i) Kemahiran dalam bidang pertanian / bercucuk tanam ii) Bidang perikanan / menjadi nelayan / menangkap ikan iii) Bidang kraftangan / menganyam / mengukir / iv) Bidang pertukangan / membina (seperti rumah. (a) Nyatakan dua kemahiran yang diterapkan oleh ibu bapa melalui pendidikan tidak formal.Masyarakat Melayu mengamalkan dua jenis sistem pendidikan iaitu pendidikan formal dan pendidikan tidak formal. i) Berdasarkan sukatan pelajaran ii) Dilaksanakan secara kelas iii) Pendidikan mengikut tahap / tahap permulaan / pertengahan / pengkhususan iv) Diawasi oleh mudir / guru besar v) Diselia oleh lembaga / jawatan kuasa kewangan (e) Pada pendapat anda. kapal) v) Bidang ukiran / mengukir vi) Bidang memasak / menjahit (b) Pembelajaran pendidikan tidak formal masyarakat Melayu dijalankan melalui ? i) Pendengaran ii) Penglihatan iii) Pemerhatian iv) Latihan v) Bercerita / cerita lisan / cerita binatang / cerita jenaka vi) Pergaulan sosial / pantang larang / adat istiadat vii) Aktiviti kesenian dan kesusasteraan / pantun / peribahasa / teka-teki (c) Di manakah pendidikan formal masyarakat Melayu dilaksanakan selepas kedatangan Islam? i) Istana ii) masjid iii) rumah iv) surau v) madrasah vi) pondok (d) Nyatakan dua ciri sistem madrasah dalam pendidikan formal masyarakat Melayu. M1 Mewujudkan hubungan yang sihat antara kaum M2 Mempunyai bahasa kebangsaan / Bahasa Melayu tanpa meminggirkan bahasa ibunda M3 Memupuk perpaduan melalui sekolah wawasan M4 Menyuburkan semangat perpaduan melaluisistem persekolahan yang sama M5 Melalui penyeragaman kurikulum yang bercorak kebangsaan M6 Melalui syor Penyata Razak / Ordinan Pelajaran M7 Melalui Laporan Rahman Talib / Akta Pelajaran M8 Melalui Laporan Jawatankuasa Kabinet 1974 / 1979 M9 Pelaksanaan KBSR / KBSM M10 Pelaksanaan Falsafah Pendidikan Kebangsaan M11 Mana-mana jawapan yang munasabah ( M = Mana-mana yang munasabah) TINGKATAN 4 .

mereka diambil (b) F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 (c) F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 (d) F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 . (i) Kemasukan buruh Cina Melalui sistem tiket kredit. Kemunculan monarki baru Kegiatan ekonomi sara diri kian pupus Sistem perdagangan semakin berkembang Berlakunya kegiatan penjelajahan dan penerokaan Berkembangnya ilmu pengetahuan Lahirnya seniman dalam masyarakat Berlaku perubahan sikap masyarakat terhadap pendidikan. TINGKATAN 4 . agama dan bahasa di bandar-bandar utamanya Itali menjadi pusat perkembangan idea baru. -Mereka dibekalkan dengan tiket ke pelabuhan yang dituju. -Imigran (sin kheh) ini diletakkan di bawah pengawasan nakhoda kapal atau agensi buruh yang dibayar oleh majikan. -Golongan sin kheh perlu membuat perjanjian untuk menjelaskan hutang mereka secara bekerja dengan majikan untuk tempoh tertentu. menekankan pemikiran logik dan saintifik. Francesco Petrarch Niccolo Machiavelli Giovanni Bocaccio Galileo Galilei Leonardo da Vinci Raphael Michelangelo Nyatakan kesan-kesan yang wujud hasil daripada Zaman Renaissance.Bab 10 Esei Huraikan cara kemasukan buruh dari Cina dan India ke Tanah Melayu pada abad ke-19.Kesungguhan manusia mencari penyelesaian kepada permasalahan hidup dan kesediaan mereka untuk meneroka bidang baru telah menyebabkan Zaman Renaissance bermula di Itali dan telah meninggalkan kesannya dalam pelbagai bidang. Kemunculan pedagang yang menggunakan kekayaan untuk mengindahkan bandar Pedagang kaya menjadi penaung (patron) kepada cendekiawan Persaingan antara bandar-bandar untuk mendapatkan tokoh cendekiawan Cendekiawan yang berkunjung dari bandar ke bandar menyebarkan idea Renaissance Penguasa Gereja di Rom turut menjadi penaung kepada seniman dan cendekiawan Sebutkan dua orang tokoh cendekiawan Itali yang muncul pada Zaman Renaissance. Senaraikan ciri-ciri yang terdapat di negara Itali sehingga menyebabkan tercetusnya Renaissance di situ ? Kemunculan bandar-bandar yang menjadi pusat perdagangan antarabangsa Berlakunya pertembungan budaya.Tiba di pelabuhan. -Bakal imigran dikumpulkan oleh kheh-tau (ketua). (a) Apakah yang dimaksudkan dengan Zaman Renaissance ? Renaissance bermaksud kelahiran semula yang merujuk kepada penghargaan semula ilmu yang telah dihasilkan oleh cendekiawan dalam tamadun Yunani dan Rom.

majikan yang memerlukan buruh akan menghantar pegawainya ke China untuk mendapatkan buruh. . -Ia dilantik oleh sesebuah rumah kongsi. petempatan .Bab 10 Struktur (a) F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 (b) F1 F2 (c) F1 F2 F3 F4 (d) Apakah peranan institusi kewangan Pembangunan dan kepesatan ekonomi Mempercepat dan melicinkan lagi urusan kewangan Menyediakan kemudahan pinjaman memperkenalkan sistem kewangan moden yang berorientasikan keuntungan memperkenalkan kaedah yang tertinggi dana dar luar Negara dapat disalurkan dengan lebih mudah dan cepat bank dapat bertindak sebagi ejen pembayar kepada pengekspot dan pengimpot menjadikan urusan perniagaan antarabangsa bertambah licin Huraikan sebab-sebab keperluan perkhidmatan insurans untuk melindungi dagang dan kapal pedagang kebakaran sering berlaku di kawasan bandar Senaraikan undang-undang berhubung tanah yang diperkenalkan oleh British di Tanah Melayu. -Di bawah sistem pengambilan rumah kongsi. -Melalui sistem kontrak. TINGKATAN 4 . (e) F1 F2 . Akta Tanah Simpanan Melayu Land Order Land Settlement Order Proklamasi III Perlindungan Hak Pribumi Apakah yang anda faham dengan maksud mayarakat majmuk .Wujud pelbagai kaum dalam satu tempat . bahasa pertuturan Nyatakan ciri-ciri masyarakat majmuk di Malaysia semasa zaman penjajah Petempatan masyarakat berbeza mengikut kaum.Pegawai yang dihantar mengiringi buruh tersebut hingga mereka sampai ke tempat majikan.Pegawai tersebut membiayai perbelanjaan buruh sehingga mereka sampai di rumah kongsi (ii) Kemasukan buruh India -Melalui Sistem Buruh Bebas. -Melalui sistem pengambilan kakitangan. Sarawak dan Sabah. -Dihantar pulang ke India untuk mencari tenaga buruh.tetapi berbeza dalam cara hidup . -Melalui sistem kangani. pengambilan buruh dilakukan oleh pegawai di negara China. majikan akan membiayai tambang mereka ke Tanah Melayu. -Segala perbelanjaan dan tambang dibiayai oleh majikan. pekerjaan . -Buruh India akan datang sendiri ke Tanah Melayu dengan biayaan masing-masing. seseorang kangani / tandil / ketua / mandur diberi lesen. Orang Melayu tinggal di kawasan luar Bandar. -Buruh akan bekerja dengan majikan untuk jangka masa tertentu dengan bayaran minimum.oleh pemborong buruh untuk majikan mereka. -Kangani diberi wang untuk perbelanjaan buruh ke Tanah Melayu.

-Sekolah Melayu pertama terletak di Teluk Belanga. Selangor. -Syarikat United Engineers mendirikan kilang mmembina kapal korek. Sri Aman dan Sibu. -Pada tahun 1913 beberapa buah hospital telah dibina di Sabah iaitu di daerah Jesselton. -Tujuan untuk mengawasi kebersihan di Bandar-bandar seperti Kuala Lumpur.F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 kaum Cina tinggal di kawasan bandar dan kaum India tinggal diestet Pekerjaan mengikut kaum. masjid dan Sekolah Pondok Sekolah vernakular Melayu . 2 di negeri Pahang dan 3 di Negeri Sembilan Mendirikan Institut Penyelidikan Perubatan di Kuala Lumpur yang membuat penyelidikan untuk mengawal wabak penyakit bertanggungjawab mengkaji punca penyakit dan langkah pencegahan -Lembaga Sanitary Board ditubuhkan. -Sekolah Melayu seterusnya didirikan di Seberang Perai . Orang Melayu sebagai petani. -Sekolah vernakular Melayu mula ditubuhkan di Negeri-negeri Selat. -Namun sekolah itu didirikan diperingkat sekolah rendah dan kurikulum terbatas -Tujuan untuk menjadikan anak Melayu sebagai petani yang lebih baik daripada bapanya Sekolah vernakular Tamil. -Sistem ini mengubah sistem pendidikan tradisional Melayu. -Masyarakat tempatan telah terpinggir daripada arus ekonomi perdangangan (c) Terangkan perkembangan sistem pendidikan semasa penjajahan British. -Di Sarawak perkhidmatan perubatan tertumpu di Kucing. Sandakan. -Sebelum kedatangan penjajah kanak-kanak Melayu mendapat pendidikan di Surau . -Sebanyak 14 pusat kesihatan kecil di Selangor. Bahasa pertuturan berbeza anatara satu sama lain Tidak dapat kesepaduan dan interaksi antara kaum yang meluas Sistem pendidikan vernacular dengan mengunakan bahasa ibunda kaum masing (a) Jelaskan perkembangan perkhidmatan kesihatan pada awal abad ke 20 di Tanah Melayu. -Syarikat Kasut Bata turut menubuhkan kilang di Klang. -Pendidikan Tamil disediakan oleh British di Bandar seperti Sekolah Tamil Vivekanada . -Hospital atas sumbangan orang peseorangan seperti Hospital Tung Shin di Kuala Lumpur -Membina pusat kesihatan di luar Bandar untuk mengawal penyakit yang berjangkit dan mudah merebak. -Menubuhkan hospital di Bandar seperti di Taiping dan Kuala Lumpur. -Jabatan Sanitary Board kemudian mengambil alih tugas Sanitary Board (b) Nyatakan perkembangan sektor perkilangan. kapal kecil dan mesin memproses getah. -Wujud sistem pendidikan Vernakular. orang Cina sebagai peniaga dan pekerja lombong bijih timah dan kaum India sebagai penoreh getah. Beauford. Kuala Kangsar dan Batu Gajah -Sekolah Melayu untuk murid perempuan dibina di Negeri-negeri Selat. -Pada tahun 1923 Syarikat Shum Yip telah mendirikan dua buah kilang kasut. -Hasil keluaran untuk tujuan eksport ke Negara China. -Sistem pendidikan yang menggunakan bahasa ibunda sebagai bahasa penghantar. -Syarikat Fung Keong di Klang dan Kinta Rubber Works di Ipoh menghasilkan barangan berasaskan getah. Singapura. -Perusahaan mengetin nanas berpusat di Johor oleh pengusaha dari China. Kudat dan Tawau.

-Dimulakan oleh mubaligh Kristian dan badan sukarela. Tujuan menyekat pengaruh komunis di sekolah Cina Pendidikan tinggi. -Maktab Perguruan Sultan Idris (MPSI) ditubuhkan di Tanjung Malim. (i) Penggunaan kapal wap dan Pembukaan Terusan Suez F1 Muatan lebih banyak F2 Mempercepatkan perjalanan Timur-Barat F3 Memendekkan jarak perjalanan F4 Perjalanan lebih selamat F5 Menjimatkan kos (ii) Penciptaan Telegraf F1 Arahan kepada pegawai di tanah jajahan dengan cepat F2 Ahli perniagaan dapat berhubung dengan wakil mereka di Timur F3 Urusan perdagangan lebih mudah .di Seremban. (a) Apakah yang dimaksudkan dengan imperialisme ? F1 Dasar sesebuah negara meluaskan pengaruh dan wilayahnya F2 (b) F1 F2 F3 F4 (c) Menjajah negara lain untuk kepentingan tertentu Senaraikan dua keistimewaan Asia Tenggara yang mendorong imperialis Barat menjalankan dasar imperialismenya di rantau tersebut. -Menggunakan sukatan pelajaran. Kedudukannya strategik.BAB 1 KEMUNCULAN GERAKAN NASIONALISME DI ASIA TENGGARA Keistimewaan rantau Asia Tenggara serta perkembangan yang berlaku di Eropah telah mendorong kuasa-kuasa Barat menjalankan dasar imperialisme mereka untuk menguasai ekonomi kawasan tersebut. -Serta menggunakan bahasa Tamil sebagai bahasa pengantar Sekolah vernakular Cina. -Menggunakan dialek masing manakala guru. buku dan sukatan pelajaran datangnya dari Cina. laluan perdagangan laut antara China dengan India Dekat dengan kawasan pasaran di India dan China Tanah yang subur untuk pertanian dagang Kaya dengan bahan mentah Mengapa perkara berikut mendorong perluasan imperialisme Barat di Asia Tenggara. -Sekolah Inggeris dianggap sebagai elit kerana lokasinya di bandar. buku dan tenaga pengajar dari India. -Satu-satunya lanjutan sekolah rendah bagi anak-anak Melayu Sistem Pendidikan Inggeris . -Tujuan melatih guru sekolah Melayu. -Enakmen Pendaftaran Sekolah diwartakan. -British menubuhkan sebuah universiti iaitu Universiti Malaya di Singapura TINGKATAN 5 . Perak . -Kolej Melayu Kuala Kangsar ditubuhkan sebagai sekolah khusus untuk golongan elit. – -Sekolah Cina dibiayai oleh saudagar dari China. -Pihak pengurusan ladang pula akan membiayai sekolah Tamil di kawasan ladang. Contohnya Sekolah Cina Yuk Chai di Kuala Pilah. -Kurikulum sekolah Inggeris disusun berasaskan sistem pendidikan Inggeris.

semakin tinggi sanjungan Keluasan tanah jajahan melambangkan kekayaan dan kekuatan Mereka lebih maju dan bertamadun Beban Orang Putih / Bertanggungjawab memimpin orang Timur ke arah kesejahteraan. Tugas menyebarkan tamadun / Tanggungjawab mentamadunkan orang Timur Bertanggungjawab menyebarkan Kristian kepada penduduk tanah jajahan TINGKATAN 5 . Majlis Perundangan diperkenalkan Beberapa jabatan ditubuhkan 2. (a) F1 F2 F3 F4 F5 (b) F1 F2 F3 F4 F5 (c) F1 F2 F3 (d) F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 Nyatakan tiga ciri umum sistem birokrasi Barat yang diperkenalkan di Asia Tenggara.BAB 1 Perubahan Sistem Politik Bagi mengukuhkan cita-cita imperialisme untuk menguasai ekonomi di rantau ini. Semakin luas tanah jajahan. Penubuhan kerajaan pusat Perlantikan Gabenor Jeneral sebagai ketua pentadbir Pelaksanaan pentadbiran melalui biro (jabatan) Perlantikan pegawai Barat sebagai ketua biro Pengenalan undang-undang Nyatakan perubahan yang diperkenalkan Belanda dalam sistem pemerintahan tradisional tempatan di Indonesia.F4 (d) F1 F2 F3 F4 F5 F6 Perdagangan antarabangsa lebih pesat Nyatakan nilai-nilai yang dipegang oleh kuasa Barat hingga menyebabkan persaingan antara mereka untuk menguasai negara-negara Asia Tenggara.Burma Berakhirnya Dinasti Konbaung Institusi raja tersingkir Jawatan pembesar tradisional di peringkat pusat terhapus Pesuruhjaya Tinggi British menjadi pemerintah di Burma Pentadbiran tradisional lenyap Sistem undang-undang Barat diperkenalkan. Menjaga keamanan Mengutip cukai Mengkristiankan penduduk barangay Berikan tiga kesan penguasaan British terhadap Burma selepas Perang Inggeris . . pihak imperialis telah melaksanakan perubahan dalam pentadbiran di Asia Tenggara. Pentadbiran dipecahkan kepada pentadbiran pusat dan pentadbiran tempatan Pentadbiran pusat diketuai oleh Gabenor Jeneral Pentadbiran tempatan dikendalikan pembesar tempatan dengan pengawasan pegawai Belanda Penubuhan jabatan kerajaan Penubuhan Dewan Tempatan Nyatakan tugas Encomiendero di bawah Sistem Encomienda yang diperkenalkan Sepanyol di Filipina. Huraikan sistem pemerintahan di Indo China sebelum dan selepas kedatangan Perancis ke negara tersebut.

Pentadbiran kerajaan tempatan tidak diganggu oleh kerajaan pusat. Pentadbiran Negeri-negeri Melayu Bersekutu. 5. Apakah perubahan yang dilaksanakan oleh Mongkut dan Chulalongkorn untuk mengekalkan Kemerdekaan Thailand. Peranan Penasihat British memberi nasihat kepada sultan jika diperlukan. Kesultanan Melayu Melaka mengamalkan pemerintahan beraja. Sultan terpaksa menerima seorang Residen. Kerajaan tempatan perlu membayar cukai dan kerahan tenaga 3. Melantik juruaudit dari Britain berkhidmat dalam perbendaharaan negara. 6.Pentadbiran Negeri-negeri Melayu Tidak Bersekutu. Residen di keempat-empat negeri pula bertanggungjawab kepada Gabenor Negeri-negeri Selat. Jelaskan kesan pengenalan sistem birokrasi Barat terhadap sistem pentadbiran di Asia Tenggara. Raja kehilangan kuasa dalam pemerintahan. Terdiri negeri Melaka. Pembaharuan Raja Mongkut Melantik 80 orang penasihat Barat mengetuai pelbagai jabatan.Selepas kedatangan British Tanah Melayu terbahagi kepada 3 jenis pentadbiran.Setiap birokrasi diketuai oleh golongan Mandarin.Pembaharuan Raja Chulalongkorn Memperkenalkan Majlis Penasihat Rendah. Dibantu dengan sistem pembesar empat lipatan. Perubahan sistem politik di Tanah Melayu sebelum kedatangan Portugis dan British Sebelum kedatangan Portugis. Pentadbiran diketuai oleh wizurai. Gabenor Jeneral bertanggungjawab terus kepada Kementerian Tanah Jajahan di Paris. contohnya di Burma. Penasihat dari Amerika untuk jabatan kastam.Terhapusnya institusi raja . Iaitu Negeri-negeri Selat .Kedudukan pentadbir dalam birokrasi berdasarkan tahap pendidikan.Sebelum Kedatangan Perancis Ditadbir oleh kerajaan pusat berkuasa mutlak. Sultan-sultan masih berkuasa walaupun menerima seorang Penasihat British. Pentadbiran tempatan dikekalkan. Majlis Mesyuarat Tertinggi dan Kabinet Menteri. Gabenor Jeneral / Pesuruhjaya Tinggi menggantikan raja sebagai pemerintah tertinggi. 7. Negeri-negeri Melayu Tidak Bersekutu dan Negeri-negeri Melayu Tidak Bersekutu. Dipengaruhi oleh sistem pentadbiran Tanah Besar China.Gabenor Jeneral juga dibantu oleh Residen Jeneral dan Residen Wilayah Menubuhkan kerajaan pusat dengan menubuhkan Union Indochinoise.Gabenor Jeneral dibantu Leftenan Gabenor yang menjadi pemerintah wilayah jajahan / naungan. Pentadbiran tempatan dikekalkan. Dipilih melalui peperiksaan. Penasihat dari Britain menjadi penasihat kewangan dan pelabuhan. Penguasaan Pegawai Barat. Sistem raja berperlembagaan menggantikan sistem raja berkuasa mutlak 4. Memberi kuasa penuh kepada pembesar tempatan. .Fungsi raja sebagai penaung agama Buddha di Burma diambil alih oleh undang-undang barat. Diperingkat negeri pentadbiran diketuai oleh Residen Kaunselor. Rang undang-undang diluluskan oleh Parlimen Perancis. Penasihat Perancis dalam jabatan ketenteraan. Residen berperanan memberi nasihat kepada Sultan dalam semua hal kecuali agama dan adat resam. Pentadbiran Negeri-negeri Selat diketuai oleh Gabenor Negeri-negeri Selat. Selepas kedatangan Portugis Institusi Beraja tersingkir. Pulau Pinang dan Singapura. Selepas Kedatangan PerancisPentadbiran diketuai oleh Gabenor Jeneral.

Jalan raya dan jalan kereta api menghubungkan kawasan yang sebelumnya terpisah. Penjajah mengamalkan sikap pilih kasih dalam pendidikan. 11. Gerakan tahap pertama tiada organisasi. Pendidikan diberi kepada golongan elit sahaja. Dasar Penjajah. Faktor pertama .Raja menerima nasihat daripada penasihat Barat dalam hal pentadbiran.Matlamat gerakan nasionalisme tahap pertama ialah mennuntut pembaharuan dalam bidang kebudayaan. Golongan intelek yang terdedah kepada idea falsafah Barat dan Islam.Mereka mengadakan . Faktor kesembilan. Perkembangan Sistem Pengangkutan dan Perhubungan. 8. Kemunculan Golongan Intelek. Menggunakan kaedah memberi kesedaran melalui karya kesusasteraan Tetapi gerakan kedua menggunakan gerakan bersifat radikal. Jelaskan perbezaan antara gerakan nasionalisme tahap pertama dengan gerakan nasionalisme tahap kedua di Asia Tenggara. Manakala gerakan nasionalisme tahap kedua bersifat nasional. Karya membangkitkan kesedaran dan kecintaan kepada negara. Matlamat perjuangan pula. Pengaruh Luar. Lahirnya gerakan Islah oleh persatuan-persatuan agama. Pada gerakan nasionalisme tahap pertama rakyat menentang penguasaan politik kerabat diraja. Pengaruh Media. Faktor kelapan. 10.Faktor ketujuh. Dasar kemasukan imigran menyebabkan ekonomi dikuasai oleh mereka. Pengenalan sistem undang-undang Barat 9.Dari segi Organisasi gerakan nasionalisme. Agama menjadi alat penyatuan rakyat. Faktor kelima. Manakala gerakan tahap kedua mempunyai matlamat menuntut kemerdekaan. Faktor keenam. Tetapi gerakan tahap kedua mempunyai organisasi yang tersusun. Kejayaan Jepun menewaskan China dan Rusia membuka mata nasionalis. Dasar Ekonomi penjajah. Pendidikan. Menyebarkan idea nasionalis dan menanam perasaan antipenjajah. Huraikan faktor-faktor yang membawa kepada kemunculan nasionalisme di Asia Tenggara. Faktor keempat. Kemerosotan pengaruh pembesar tempatan. Penubuhan Kerajaan Pusat hasil penyatuan wilayah-wilayah. Kemudahan disediakan untuk sekolah yang menggunakan bahasa penjajah. Lepasan sekolah vernakular sukar untuk mendapatkan pekerjaan.Pemimpin perjuangan Gerakan tahap pertama dipimpin golongan pertengahan yang mendapat pendidikan di Barat dan Timur Tengah Tetapi gerakan tahap kedua dipimpin golongan berpendidikan tinggi yang berpengetahuan Kaedah perjuangan Gerakan tahap pertama bersifat sederhana. Sistem perhubungan memudahkan hubungan di kalangan nasionalis. memimpin gerakan nasionalisme menuntut membaiki taraf hidup dan membebaskan negara.Faktor ketiga. Karya menyampaikan mesej kesengsaraan rakyat. agama dan hak peribumi. Gerakan tahap pertama tidak menuntut kemerdekaan segera. Dasar ekonomi penjajah bersifat menindas. Mengapakah gerakan nasionalisme di Thailand berbeza daripada gerakan nasionalisme negara asia di Asia Tenggara ? Nasionalisme Thailand tidak bersifat antipenjajah.. Penjajah mewujudkan jurang sosial dalam masyarakat. Media seperti akhbar dan majalah menyemarkakkan semangat nasionalisme. Melancarkan revolusi untuk mencapai matlamat. Pengaruh Agama. Gerakan nasionalisme tahap pertama bersifat setempat.Penduduk tempatan tiada peluang dalam sistem birokrasi Barat. Dari segi Sifat / bentuk gerakan. Faktor kedua. Perjuangan Mahatma Ghandi menjadi sumber inspirasi kepada nasionalis. Pembahagian pentadbiran kepada pentadbiran pusat dan pentadbiran tempatan. dan membentuk kerajaan sendiri. Karya Kesusasteraan. Rakyat tempatan tidak puas hati terhadap dasar penjajah.

Tidak puas hati terhadap sikap raja yang boros. F1 Menanam semangat patriotisme dalam setiap tindakan yang dilakukan. Menentaukan kemajuan masingmasing dan meningkatkan persaudaraan dikalangan negara 2. MPAJA menjalankan perang gerila terhadap Jepun Orang Melayu menubuhkan Force 136 / Pasukan Wataniah. F7 Mendorong semangat berkorban demi bangsa dan negara.Gerakan nasionalisme tahap kedua disebabkan oleh rasa tidak puas hati terhadap cengkaman ekonomi oleh kapitalis Barat dan orang Cina. PKM telah menubuhkan MPAJA untuk menentang Jepun. tidak dijajah oleh kuasa asing. membenci semua penjajah samada British ataupun Jepun. mereka menganggap semua penjajah adalah zalim Konsep Kesemakmuran Asia diperkenalkan Jepun. Sekiranya anda dilantik menjadi pemimpin Malaysia. F8 Mana-mana yang munasabah . Bekerjasama dengan British menentang Jepun KMM meminta Jepun memberikan kemerdekaan Tanah Melayu bersama Indonesia. F4 Semangat mempertahankan negara dan bangsa. Revolusi dilancarkan untuk menggulingkan raja berkuasa mutlak.penentangan terhadap raja yang berkuasa mutlak. Terangkan bagaimana pendudukan Jepun menjadi pemangkin gerakan nasionalisme di Tanah Melayu. Ia menekankan kebebasan negara-negara Asia. Menggubal undang-undang menyekat monopoli ekonomi oleh orang Cina . gerakan bawah tanah menentang Jepun telah berlaku. F2 Menanam perasaan cinta dan sayangkan negara F3 Menjamin kedaulatan negara. Untuk menubuhkan negara Melayu Raya/Indonesia Raya.BAB 2 GERAKAN NASIONALISME DI TANAH MELAYU SEHINGGA PERANG DUNIA KE DUA 1. TINGKATAN 5 . F5 Semangat bersaing dan berusaha untuk memajukan diri/bangsa/negara. Dasar pemerintahan ketenteraan Jepun. Ahmad Boestamam menubuhkan Barisan Pemuda di Perak Akibat tekanan Jepun.Jepun memberikan kebebasan kepada pertubuhan yang menyokongnya.Mengadakan pelbagai pembaharuan untuk menyekat penguasaan itu. KRIS ditubuhkan untuk melaksanakan tugas Kesengsaraan hidup zaman penjajah memberi pengajaran. bagaimanakah anda menanamkan semangat nasionalisme kepada rakyat jelata. F6 Menyemai perasaan menghargai perjuangan dan pengorbanan pejuang terdahulu. Anggotanya terdiri daripada guru/pegawai tadbir kerajaan/orang kampong. Pemerintah Jepun menyekat kebebasan bersuara penduduk Tanah Melayu. Antaranya Membubarkan akhbar dan menutup sekolah Cina.

pendidikan. Menjana ajaran Islam dari sudut kemajuan dunia Gesaan memajukan ekonomi.Nyatakan isu yang dibangkitkan akhbar-akhbar Melayu tahun 1930-an. majalah dan novel dalam menggerakkan kesedaran kebangsaan orang Melayu pada tahun 1930-an adalah amat jelas . Masyarakat sudah dipengaruhi oleh fahaman Kaum Tua Undang-undang dikeluarkan di Negeri-negeri Melayu untuk menghalang pengaruh Kaum Muda Kegiatan dakwah tidak dibenarkan kecuali mendapat keizinan Sultan Dilarang membawa masuk buku-buku dan risalah Kaum Muda ke negeri-negeri itu. Peranan yang dimainkan oleh akhbar. Burhanuddin al-Helmy Nyatakan idea-idea yang disampaikan melalui gerakan Islah oleh oleh Kaum Muda. Sosial / Pendidikan . Ilmu Hisab dan Bahasa Inggeris memebri peluang kepada pelajar perempuan (b) (b) F1 F2 F3 (c) F1 F2 F3 F4 (d) F1 F2 F3 F4 (e) F1 F2 F3 F4 F5 1. Sheikh Tahir Jalaluddin Syed Sheikh al-Hadi Dr. Namakan dua akhbar yang menjadi saluran Gerakan Islah menyebarkan idea perjuangan mereka? i) al-Imam ii) Neracha iii) Idaran Zaman iv) Pengasuh Sebutkan dua tokoh yang mempelopori gerakan Islah.Gerakan Islah Persatuanpersatuan Melayu Kesatuan Melayu Muda Rajah di atas merujuk kepada perkembangan gerakan nasionalisme di Tanah Melayu pada abad ke-20. Apakah sumbangan Kaum Muda dalam pendidikan menubuhkan beberapa buah madrasah memperkenalkan Sistem Pendidikan Islam merangkumi pendidikan dunia dan akhirat mata pelajaran terdiri fardhu ain . (a) Gerakan Islah ialah Gerakan yang berusaha mendorong masyarakat Melayu membetulkan pandangan terhadap Islam. politik dan sosial orang Melayu Menyemai sikap mengkritik penjajah dalam fikiran orang Islam Mengkritik raja dan pembesar Melayu yang tidak berperanan memajukan orang Melayu Berikan sebab-sebab gerakan Islah oleh Kaum Muda tidak dapat bergerak di Negeri-Negeri Melayu kecuali di Negeri-Negeri Selat sahaja.

F5 Mengutamakan pendidikan bahasa Inggeris untuk kemajuan diri. F4 Mementingkan kemahiran pertukangan dan kerja tangan. F6 Meminta British mengadakan kampung khas Melayu di Kuala Lumpur Politik F1 Mengkritik British yang mengurangkan kuasa Raja-Raja Melayu. F5 Kebebasan wanita dalam menentukan hala tuju kehidupannya. F2 Mencintai tanah air dan menjaga maruah bangsa F3 Berasa bangga dengan kebolehan sendiri. F2 Meminta British mengurangkan kemasukan orang dagang. F4 Melarang orang Melayu menjualkan tanah mereka. F2 Menggalakkan pendidikan untuk anak perempuan. F6 Menentang tuntutan orang dagang terhadap politik tempatan 2. F3 Menyeru orang Melayu meninggalkan sikap memilih kerja dan malas berusaha. Berikan tema-tema semangat kebangsaan oleh Ishak Haji Muhammad melalui novel karangannya F1 Semangat menentang penjajah oleh anak muda tempatan. 4. F5 Menyeru orang Melayu berjimat cermat.S) untuk melindungi orang Melayu dalam perkhidmatan kerajaan F5 Menyeru orang Melayu bersatu di bawah satu pertubuhan kebangsaan. F3 Menggalakkan perniagaan di kalangan orang Melayu. F8 Menyeru orang Melayu supaya tidak meninggalkan pendidikan Islam. F6 Membuang pandangan negatif yang boleh menghalang kemajuan. F1 Pendidikan untuk anak perempuan. F3 Mendorong wanita menjaga kesopanan dengan nilai-nilai Islam dan budaya Timur. F5 Menolak kesenangan demi maruah bangsa. F6 Meminta sekolah Melayu diberikan nilai ekonomi.A. Kemunculan Persatuan-persatuan Negeri awal abad ke 20 membincangkan pelbagai persoalan bangsa Melayu berkaitan isu ekonomi. F2 Menggalakkan wanita mendapatkan pendidikan untuk kemajuan diri. Jelaskan isu-isu berkaitan wanita yang dibangkitkan dalam akhbar. F2 Mengkritik raja dan pembesar yang tidak melaksanakan tanggungjawab sewajarnya untuk rakyat F3 Menolak dasar pilih kasih British dalam pentadbiran kerajaan. (a) Tuliskan tiga tujuan perjuangan nasionalisme oleh persatuan-persatuan negeri Melayu. F9 Menyeru supaya mengekalkan nilai-nilai baik masyarakat Melayu Ekonomi F1 Menggalakkan syarikat kerjasama. F7 Perpaduan di kalangan guru-guru perempuan Melayu Johor 3. F1 Menjaga kepentingan sosio-ekonomi penduduk Melayu . F4 Menghargai warisan bangsa sendiri.F1 Menggesa supaya memajukan pendidikan tinggi orang Melayu. majalah dan novel Melayu pada tahun 1930-an. F4 Menggalakkan wanita menjadi obor untuk memajukan bangsa. F4 Menuntut diadakan Malay Administrative Service (M. F7 Memartabatkan bahasa Melayu dalam pentadbiran British. sosial dan politik bangsa.

F2 F3 F4 F5 F6 F7 Mendesak British menjaga kebajikan orang Melayu Menggalakan ahli persatuan berkenal-kenal Menggalakkan ahli persatuan bertukar-tukar pendapat Memajukan diri dan bangsa Melayu Menggalakkan perpaduan dan persaudaraan Melayu Membincangkan nasib Melayu dalam ekonomi / pendidikan / perkhidmatan kerajaan (b) Nyatakan peranan Mohammad Eunos Abdullah melalui Kesatuan Melayu Singapura (KMS) F1 Menjadi wakil KMS dalam pentadbiran British F2 Menjadi wakil orang Melayu dalam Majlis Perundangan Negeri-Negeri Selat F3 Melalui desakannya. Bekerjasama dengan Jepun untuk menghalau British dari Tanah Melayu Menjadikan KMM sebagai badan propoganda Jepun Membeli Warta Malaya untuk dijadikan alat propoganda anti-British Mengelilingi Tanah Melayu untuk mendapatkan sokongan Menubuhkan cawangan KMM di Maahad Ihya Assyarif Menubuhkan tentera semut untuk menentang British (e) Apakah hasil daripada kongres Melayu yang telah diadakan pada tahun 1939 dan 1940 ? F1 Kemunduran orang Melayu dalam ekonomi dan pendidikan dibincangkan F2 Layanan pilih kasih oleh British dalam pentadbiran kerajaan telah didedahkan F3 Perjuangan kesatuan mendapat sokongan golongan intelek Melayu dan akhbar-akhbar Melayu F4 Perpaduan Melayu untuk mengatasi permasalahan sosioekonomi dan politik dapat diwujudkan F5 Perasaan kenegerian di kalangan orang Melayu dapat diatasi (f) Mengapakah kesedaran berpersatuan tidak menonjol di Sabah pada awal abad ke-20? F1 Tidak tersebar ke kawasan pedalaman F2 Kesulitan perhubungan F3 Taraf pendidikan yang rendah F4 Kurang kesedaran penduduk TINGKATAN 5 . kebajikan orang Melayu Singapura mendapat perhatian British F4 Memperoleh sebuah kawasan petempatan khas bagi orang Melayu di Singapura F5 Mendorong penubuhan cawangan KMS di Melaka.BAB 4 KONSEP BANGSA & NEGARA (MALAYAN UNION) . Pulau Pinang dan di NegeriNegeri Melayu (c) Apakah tujuan penubuhan Persatuan Sahabat Pena Malaya (PASPAM) ? F1 Menggalakkan ahli berkenal-kenal F2 Menggalakkan ahli bertukar pendapat untuk memajukan diri dan bangsa F3 Menggalakkan perpaduan / persaudaraan orang Melayu seluruh Semenanjung Tanah Melayu (d) F1 F2 F3 F4 F5 F6 Senaraikan tindakan-tindakan oleh Kesatuan Melayu Muda (KMM) yang bersifat politik.

Raja-Raja Melayu hanya menjadi ahli Majlis Raja-Raja Melayu Hilang kredibiliti sebagai ketua orang Melayu Tiada sebarang kuasa Hanya boleh membincangkan soal agama dan adat istiadat Melayu Tida kuasa untuk memungut zakat fitrah Sebutkan kesan ke atas orang Melayu terhadap syarat kerakyatan malayan Union yang longgar. Mengancam status quo orang Melayu sebagai peribumi Jumlah orang Melayu akan menjadi kecil Ekonomi orang Melayu menjadi mjundur Ketinggalan dalam bidang pendidikan Apakah reaksi yang ditunjukkan oleh orang Melayu sebagai tanda bantahan mereka terhadap gagasan Malayan Union. Menyuarakan bantahan melaui akhbar-akhbar Melayu Mengadakan demonstrasi sedara damai Menghidupkan semula persayuan-persayuan Melayu untuk menentang Malayan Union Menghantar telegram / surat bantahan ke Pejabat Tanah Jajahan di London Mengadakan kongres di kalangan orang Melayu Menubuhkan UMNO untuk menentang Malayan Union Mengadakan rapat umum Raja-Raja Melayu berkumpul di Kuala Kangsar untuk menyatakan bantahan TINGKATAN 5 . F1 Raja-raja Melayu dan UMNO menolak semua prinsip Malayan Union F2 Menginginkan sebuah persekutuan seperti konsep Negeri-negeri Melayu Bersekutu F3 menolak kerakyatan terbuka Malayan Union . pemimpin UMNO dan wakil Raja-Raja Melayu untuk mengadakan rundingan tentang pembentukan Persekutuan Tanah Melayu 1948 (a) Berikan tiga sebab UMNO dan Raja-Raja Melayu dipilih oleh British F1 mereka memilih rundingan untuk menolak Malayan Union F2 tidak menuntut kemerdekaan daripada British F3 Bersikap sederhana F4 bimbang orang Melayu dipengaruhi gerakan politik Indonesia (b) Senaraikan tuntutan orang Melayu dalam mesyuarat penggubalan Perjanjian Persektutan Tanah Melayu di King’s House.BAB 4 KONSEP BANGSA & NEGARA (PEMBENTUKAN PERSEKUTUAN TANAH MELAYU 1948) British telah menubuhkan sebuah Jawatankuasa Eksekutif yang terdiri daripada pegawai kanan British.(a) Berikan dua situasi yang menyebabkan Raja-Raja Melayu menandatangani Perjanjian Malayan Union. F1 diugut akan diturunkan daripada takhta F2 masa yang singkat untuk berunding dengan Majlis Mesyuarat Negeri F3 atas dasar setia kawan kepada British (b) F1 F2 F3 F4 F5 c) F1 F2 F3 F4 (d) F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 Nyatakan kedudukan Raja-Raja Melayu dalam Malayan Union. Kuala Lumpur.

(b) Nyatakan dua perkara yang disebut oleh Tunku Abdul Rahman dalam sidang akhbar di Singapura . Singapura. (ii) Sir Malcolm MacDonald dan Dato’ Onn .Mencadangkan Sarawak. (i) Lord Brassey . (iii) Lee .Menggabungkan Singapura dengan Tanah Melayu sahaja. F1 Jawatankuasa Eksekutif tidak diwakili semua pihak F2 Tidak ada seorang pun perwakilan orang dagang F3 menuntut sebuah Republik F4 menuntut kemerdekaan penuh (d) Apakah bentuk tentangan yang digunakan oleh golongan ini F1 ceramah politik F2 demonstrasi F3 mogok F4 mencadangkan Perlembagaan Rakyat (e) Nyatakan cadangan-cadangan yang dikemukakan oleh golongan radikal Melayu melalui Perlembagaan Rakyat 1947. Sabah. (a) Apakah cadangan-cadangan yang dikemukakan tentang pembentukan Malayasia.Menggabungkan Sarawak dan Sabah dengan Negeri-Negeri Melayu dan Negeri-Negeri Selat.F4 F5 Meminta dasar perlindungan terhadap negeri-negeri Melayu menuntut kuasa Raja-Raja Melayu sebagai ketua Negeri-negeri Melayu diakui (c) Apakah alasan yang diberikan oleh golongan radikal Melayu sebagai reaksi menentang perundingan pembentukan Persekutuan Tanah Melayu. ekonomi dan sosial.BAB 6 PENGUKUHAN NEGARA DAN BANGSA MALAYSIA (PEMBENTUKAN MALAYSIA) Idea pembentukan Malaysia yang mula dikemukakan pada awal abad ke-19 dibangkitkan semula oleh beberapa orang tokoh disebabkan oleh beberapa faktor yang merujuk kepada masalah keselamatan. F1 Singapura disatukan dengan Tanah Melayu F2 Sebuah kerajaan pusat dan Majlis-majlis Negeri dipilih F3 Raja-raja Melayu mempunyai kuasa sebenar dan bertanggungjawab kepada rakyat F4 Kedudukan istimewa orang Melayu dikembalikan F5 Adat istiadat dan agama Islam dikembalikan F6 Kerakyatan yang sama rata F7 Merah dan putih menjadi warna bendera Tanah Melayu F8 Bahasa Melayu menjadi bahasa kebangsaan atau bahasa rasmi F9 Pertahanan menjadi tanggungjawab bersama British dan Tanah Melayu F10 Bangsa Tanah Melayu dikenali Melayu TINGKATAN 5 . Brunei dan Persekutuan Tanah Melayu digabungkan.

F2 Mewujudkan kestabilan politik di rantau Asia Tenggara. Boleh mengancam Indonesia Presiden Soekarno mengisytiharkan Dasar Konfrontasi. F4 Ancaman komunis.Perwakilan Malaysia yang diketuai oleh Dato’ Abdul Razak Husein mengadakan lawatan ke negara Dunia Ketiga dan Afro- . Kerjasama dalam bidang ekonomi dan sosial dapat diwujudkan. F6 Mengimbangkan jumlah kaum di kalangan negeri anggota TINGKATAN 5 – BAB 6 REAKSI TERHADAP PEMBENTUKAN MALAYSIA (a) Jelaskan reaksi Indonesia dan Filipina terhadap pembentukan Malaysia. Membantah pembentukan Malaysia. F5 Dapat memanfaatkan sumber yang ada di negeri-negeri itu. (b) Huraikan tindakan yang dilakukan oleh Malaysia dalam menghadapi penentangan Indonesia terhadap pembentukan Malaysia. Kemudian melancarkan serangan terhadap Malaysia melalui Johor. Menyerang kapal-kapal nelayan Malaysia.Pasukan Tentera Udaranya menceroboh ruang udara Malaysia.Bertindak balas dengan bantuan tentera komanwel terhadap serangan bersenjata Indonesia . F3 Menghalang penyebaran pengaruh komunis di wilayah Borneo.Menghantar bantahan rasmi kepada Setiausaha Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu berhubung pencerobohan itu. F4 Mewujudkan pasaran yang lebih luas bagi menggalakkan perkembangan industri pertanian.Mengemukakan perjanjian antara Sultan Sulu dengan Baron von Overback sebagai asas tuntutan.Indonesia juga memburukkan Malaysia di negara Afro-Asia dan Negara Dunia Ketiga Filipina Membuat pengumuman rasmi menuntut hak ke atas Sabah. (c) Berikan dua sebab Lee Kuan Yew begitu berminat menggabungkan Singapura dengan Persekutuan Tanah Melayu. Indonesia.F1 F2 F3 F4 Menyetujui gagasan Malaysia Berharap Malaysia menjadi negara yang disegani di rantau ini. F1 Barisan Sosialis memenangi pilihan raya Hong Lim di Singapura. Mendakwa Sabah sebahagian daripada milik Kesultanan Sulu. (d) Apakah faedah-faedah yang diperolehi sekiranya Sarawak. F5 Mengharapkan pertolongan Persekutuan Tanah Melayu membanteras pengaruh komunis. Memerlukan kerjasama antara British dengan rakyat tempatan. Sabah dan Brunei menganggotai Malaysia ? F1 Mempercepatkan kemerdekaan negeri tersebut. Sarawak dan Sabah. Berpendapat pembentukan Malaysia adalah satu bentuk neokolonialisme. Mengambil sikap berdiam diri terhadap serangan kapal nelayan dan pencerobohan ruang udara. Slogan “Ganyang Malaysia” diumumkan pada 20 Januari 1963. F2 Kebangkitan pengaruh Barisan Sosialis melemahkan Parti Tindakan Rakyat pada masa depan F3 Barisan Sosialis boleh menggugat rancangan British memberi kemerdekaan kepada Singapura.

kesepakatan.Terkandung segala peraturan dan prinsip sehagai panduan kepada kerajaan bagi melaksanakan kuasanya dan mentadbir negara .Perkara 25 menyatakan bahawa seseorang warganegaraan boleh dilucutkan kerakyatannya jika terbukti tidak setia kepada negara mi Asasi .BAB 7 SISTEM PEMERINTAHAN DAN PENTADBIRAN NEGARA MALAYSIA SOALAN ESEI 1. Perlembagaan Malaysia diperkenalkan pada 16 September 1963 mengandungi 183 perkara.Menjamin kestabilan sesebuah negara Rangka .Membaiki hubungan diplomatik kedua-dua negara melalui MAPHILINDO.Memupuk sernangat patriotisme Lucut .Methbantu menjamin kecekapan.Dijadikan dokumen rasmi .Perlembagaan negeri tidak boleh bercanggah dengan Perlembagaan Malaysia Istimewa . [14 markah] Stabil . Perlembagaan Malaysia telah dipinda beberapa kali. ketelusan serta kelicinan pentadbiran dan pemerintahan sesebuah kerajaan Panduan . .Menjamin kedudukan hak istimewa orang Melayu dan bumiputera di Sarawak dan Sabah tidak dipersoalkan 2.Menjadi asas pembentukan sesebuah kerajaan .Asia. kejujuran.Sistem pentadbiran negara dapat diselaraskan tanpa sebarang perbalahan Canggah .Menentukan rangka pentadbirannya Jamin .Dalam perkara 153 memperuntukan peranan Yang di-Pertuan Agong dalam menjaga dan memelihara hak istimewa Kerjasama .Menjadi rujukan pertama dalam penggubalan pertama dalam penggubalan undang-undang persekutuan dan negeri Selaras .Panduan bagi pemimpin semasa memerintah bagi menepati kehendak perlembagaan dan aspirasi rakyat Taat . keadilan.Menjamin taat setia rakyat yang tidak berbelah bagi terhadap negara Patriotisme .Parti politik yang memerintahan akan mengetahui hala tuju pentadbiran (b) Jelaskan kepentingan perlembagaan.Perkara 24 Perlembagaan Malaysia menyatakan seseorang yang Mempunyai kerakyatan negara lain akan dihicutkan kewarganegaraannya Bukti . keadilan dan kepentingan bersama antara Kerajaan Persekutuan dengan Kerajaan Negeri Rujukan .Undang-undang tertinggi . Antara pindaan yang paling penting ialah Akta Hasutan 1970.Menjamin kerjasama. (a) Apakah maksud perlembagaan? Tinggi Asas Dokumen Peraturan Hala [6 markah] .Menjamin hak asasi kebebasan beragama dan memiliki harta YDA . TINGKATAN 5 .Memberi penjelasan kepada negara-negara tersebut tentang masalah hubungan antara Malaysia dengan Indonesia.

ikrar.Tugas dan kuasa Majlis Raja-Raja Melayu Warganegara .Dipinda bagi melarang perkara-perkara sensitif dipersoalkan secara terbuka seperti hal pemerintahan beraja. agama Islam.Keanggotaan dan bidang kuasa Mahkamah Tinggi di Sarawak dan Sabah Negeri .Kewarganegaraan YDA .Menjadikan perlembagaan sebagai undang-undang yang munasabah Patuh . kedudukan bahasa Melayu dan hak istimewa orang Melayu (b) Jelaskan cara bagaimana pindaan perlembagaan dibuat.(a) Mengapakah Parlimen meluluskan pindaan perlembagaan? [6 markah] Pindaan Perlembagaan dibuat untuk Lindung .Menjaga keselamatan negara Licin .Dipinda supaya sentiasa relevan dan sesuai dengan keperluan semasa Munasabah .Persetujuan lebih suara dna per tiga Dewan Parlirnen Perkara pindaan: Tiga . [14 markah] . raja-raja dan Yang Dipertua Negeri .Keutamaan Yang di-Pertuan Agong Perrnaisuri Istimewa Sempadan YDN .Persetujuan majoriti lebih suara dua per tiga Dewan Parlimen dan persetujuan Majlis Raja-Raja Perkara pindaan Kuasa .Parlimen boleh membuat undang-undang dalam Senarai Negeri yang melibatkan pelaksanaan persetiaan.Perubahan sempadan negeri Kaedah Kedua . pemilihan dan persaraan ahli Dewan Negara serta persempadanan pilihan raya Perkara 74 .Melicinkan urusan pentadbiran negara Relevan .Perundangan dan pemerintahan kuasa negeri. Kaedah Pertama MRR . agarna. bentuk sumpah. Yang di-Pertuan Agong adalah sistern Raja Berperlembagaan di negara kita.Parlimen boleh merninda undang-undang mengenai perkara dalarn Senarai Persekutuan dan Senarai Bersarna. bahasa dan hak istimewa orang Melayu dan burniputera di Sawak dan Sabah Kaedah Ketiga Parlimen .Melindungi kepentingan rakyat Selamat . Dewan Undangan Negeri boleh meminda hal berkaitan dengan Senarai Negeri dan Senarai Bersama Perkara 76 .Persetujuan majoriti lebih suara dua per tiga Dewan Parlirnen dan kelulusan Yang Dipertua Negeri Sarawak dan Sabah Perkara pindaan: Mahkarnah .Hak dan kuasa kepada Kerajaan Negeri tentang kuasa menahan kemasukan orang yang bukan dan Sarawak dan Sabah (Akta Imigren 1961) Perundangan .Perkara yang tidak disebut dalam mana-mana tiga kaedah pindaan Kaedah Keempat Lebih . peijanjian atau konvensyen antara persekutuan dengan negara lain 3.Persetujuan lebih suara Dewan Parlirnen Perkara pindaan: Sempadan .Kedudukan istimewa orang Melayu dan bumiputera Sarawak dan Sabah .Hal kewarganegaraan.Raja Permaisuri.Kandungannya dipatuhi oleh rakyat dengan rela hati Sensitif .

ahli Perkhidmatan Kehakiman serta Pengerusi dan Timbalan Pengerusi Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Peguam .Melantik Pengerusi dan tiga 0mg ahli Suruhanjaya Pilihan Raya. kedudukan.Menitahkan Majlis Raja-Raja Melayu mengadakan mesyuarat bagi membincangkan tentang keistimewaan.Pemerintahan beraja mengikut peruntukan dalam Perlembagaan Malaysia Tindak .Yang di-Pertuan Agong dipilih daripada sembilan buah negeri Melayu secara bergilir-gilir Ikut .Kuasa memanggil dan membubarkan Parlimen Senjata . baginda tidak boleh bertindak sendirian Budi . Wilayah Persekutuan. Melaka.Atas nasihat Perdana Menteri Sendiri .Memberi anugerah dan gelaran kepada tokoh-tokoh yang berjasa Yang di-Pertuan Agong Dewan Rakyat Dewan Negara Parlimen 4.Bertanggungjawab menjaga dan memelihara kedudukan dan hak istimewa orang Melayu Mesyuarat .Bertanggungjawab melantik Peguam Negara dan seorang Ketua Audit Negara bagi Persekutuan Tauliah .Melantik Perdana Menteri JM .Undang-undang yang dibuat oleh Parlimen dinamai Akta Enakmen .Mengetuai Badan Perundangan (Legislatif).Pemilihan mengikut peruntukan dalam Perlembagaan Malaysia (b) Huraikan bidang kuasa Yang di-Pertuan Agong. kehormatan dan kemuliaan Raja-Raja Melayu Islam .(a) Apakah yang dimaksudkan dengan Raja Berperlernbagaan? [6 markah] Peruntukan .Mengisytiharkan undang-undang darurat di bawah Undang-undang X’ jika mendapati keselamatan negara terancam Pengerusi .Kecuali dalarn perkara tertentu yang memeriukan budi bicara baginda untuk membuat keputusan Pilih .Berkuasa mengampunkan dan menangguhkan sesuatu hukuman terhadap kesalahan dibicarakan oleh Mahkamah Tentera Pelihara .Melantik dan melucutkan jawatan Jemaah Menteri dan Timbalan Menteri setelah mendapat nasihat Perdana Menteri Darurat . Sarawak dan Sabah Melantik Perdana Menteri PM .Merupakan ketua agama Islam bagi negeri baginda sen&ri. [4 markah] Akta . Pulau Pinang. [14 rnarkah] Ketua .Badan Pemerintahan (Eksekutif) dan Badan Kehakiman (Judisiari) Bubar .Ketua Tertinggi Angkatan Bersenjata Ampun .Mempunyai kuasa tertinggi untuk mentauliahkan duta-duta negara kita Gelaran .Undang-undang yang dibuat oleh Dewan Undangan Negeri dinamai .Semasa menjalankan tugasnya.Yang di-Pertuan Agong bertindak berdasarkan Perlembagaan Malaysia Nasihat . Rajah di atas menunjukkan unsur parlimen yang bertanggungjawab menggubal undang-undang di negara kita.

(i) Tanah (ii) Undang-unclang Islam (iii) Pertanian dan perhutanan -Kerajaan tempatan -Perkhidmatan tempatan -Kerajaan negeri -Hari cuti negeri -Undang-undang negeri [2 markah] [3 markah] (c) Bagaimanakah bidang kuasa Senarai Bersama dilaksanakan? Kedua-dua kerajaan iaitu Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri mempunyai kuasa terhadapnya. (b) Nama tiga bidang kuasa Senarai Negeri.Pembacaan Ketiga di Dewan Rakyat. Rang undang-undang ini dibahaskan sebelum diluluskan untuk dikemukakan ke Dewan Negara DN . [2 markah] (d) Mengapakah perlu diwujudkan hubungan balk antara Kerajaan Persekutuan dengan Kerajaan Negeri? (i) Membentuk Kerajaan Persekutuan yang stabil (ii) Menjarnin keharmonian negara (iii) Menyatupadukan wilayah . (a) Apakah yang dirnaksudkan dengan Senarai Persekutuan? Memuatkan bidang kuasa Persekutuan iaitu hanya Kerajaan Persekutuan mempunyal kuasa terhadapnya.Sabah dan Sarawak dinamai Ordinan (b) Jelaskan proses meluluskan undang-undang di parlimen. [16 markah] Cadangan .Penyerahan rang undang-undang yang diluluskan oleh Dewan Negara kepada DYMM Yang di-Pertuan Agong untuk diperkenalkan dan diturunkan cap Mohor Negara Pengagihan Kuasa Pentadbiran Malaysia • Senarai Persekutuan • Senarai Negeri • Senarai Bersama 1.Penggubalan rang undang-undang oleh Jabatan Peguam Negara Pertama .Pembacaan Pertama di Dewan Rakyat iaitu pembacaan rang undangundang sahaja Kedua .Perbincangan secara terperinci tentang rang undang-undang mi pada peringkat jawatankuasa di Dewan Negara Ketiga . Proses yang sama seperti Dewan Rakyat diulangi YDA .Ordinan Enakmen .Pembacaan Kedua di Dewan Rakyat dan rang undang-undang Dibahaskan Terperinci .Pembentangan di Dewan Negara.Cadangan oleh kementerian Gubal . Jadual di atas menunjukkan pengagihan kuasa pentadbiran di Malaysia.

seorang arkitek kerajaan Johor (b) Apakah nama lain bagi bendera Malaysia? (i) Jalur Gemilang (ii) Bendera Malaysia (c) Berikan tafsiran untuk lambang-lambang bendera Malaysia berikut: (i) Warna rnerah (ii) Warna biru (iii) Warna kuning [1 markah] [2 markah] .Bunga kebangsaan (d) Mengapa setiap negeri mempunyai Jata Negara masing-masing? (i) Lambang rasmi negeri (ii) Lambang kemegahan penduduk . (a) Namakan dua negeri yang dikaitkan dengan lambang pokok..Keberanian (ii) Bulan sabit . (i) Perils (ii) Kedah (iii) Kelantan .Simbol identiti negeri [2 markah] [3 markah] [3 markah] [2 markah] 3. (a) Namakan tokoh yang mereka bentuk bendera Malaysia. Encik Mohamad Hamzah.Islam agama rasmi (iii) Bunga raya .Johor (c) Berikan tafsiran untuk lambang-lambang Jata Negara berikut (i) Harimau .Membantu mengurangkan perbalahan antara etnik [3 markah] 2.Membentuk kerajaan yang berwibawa . Bendera di atas menunujukkan bendera Malaysia. Gambar di atas menunjukkan Jata Negara.Terengganu . (i) Melaka (ii) Pulau Pinang (b) Senarai tiga negeri yang dilambang oleh lima bilah keris.

Dasar Penswastaan telah dilancarkan pada bulam Mac 1983. (a) Siapakah yang melancarkan Dasar Penswastaan? Dato Sen Dr. Mahathir Mohamad [1 markah] (b) Namakan tiga syarikat awal yang terlibat dalam penswastaan oleh kerajaan Malaysia. (i) Meningkatkan pendapatan sektor pertanian ke tahap maksimum (ii) Mewujudkan pengurusan sumber ekonomi negara yang cekap dan berkesan (iii) Memaksimumkan pendapatan pekebun kecil [3 markah] . Rajah di atas menunjukkan strategi untuk menjayakan Dasar Pertanian Negara dilancarkan pada 12 Januari 1984.Simbol kedaulatan negara . (a) Nyatakan tiga matlamat Dasar Pertanian Negara.BAB 8 PEMBANGUNAN DAN PERPADUAN UNTUK KESEJAHTERAAN Dasar Pertanian Negara FELDA Pembangunan in-situ Swasta 1. (i) Syarikat Airod Sdn.(iv) Bulan sabit (d) Mengapakah kita patut mengibarkan bendera Malaysia? (i) Membangkitkan semangat kebangsaan (ii) Melahirkan rasa bangga kepada negara (iii) Simbol perpaduan rakyat . Bhd (ii) Tenaga Nasional Berhad (TNB) (iii) Telekom Malaysia Bhd [3 markah] (c) Apakah peranan jawatankuasa pens wastaan? Memberi garis panduan kepada sesebuah kementerian atau jabatan yang ingin menjalankan penswastaan [2 markah] (d) Apakah tujuan Dasar Penswastaan dijalankan? .Memajukan komiditi utama yang berpotensi untuk dieksport (b) Apakah program yang dijalankan di bawah rancangan FELDA? Menggalakkan pembukaan tanah-tanah baru (c) Apakah yang dimaksukan dengan program pembangunan in-situ? Strategi intuk meningkatkan produktiviti kawasan pertanian yang sedia ada [1 markah] [2 markah] (d) Apakah bentuk perkhidmatan sokongan pertanian yang disediakan dalam program pembangunan in-situ (i) Pemasaran (ii) Kredit (iii) Subsidi (iv) Penyelidikan [4 markah] 2.menghormati negara .memuliakan negara [1 markah] [6 markah] TINGKATAN 5 .

Mewujudkan masyarakat yang matang.(i) Meningkatkan produktiviti. tenteram dan berkeyakinan (iii) Memupuk dan membina masyarakat demokratik yang matang . (i) Membian bangsa Malaysia yang bersatu padu (ii) Membina masvarakat berjiwa bebas.Penekanan terhadap kokurikulum dan disiplin [4 markah] [2 markah] [3 markah] (c) Apakah kurikulurn baru yang diperkenalkan dalarn Laporan Jawatankuasa Kabinet? (i) Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR) (ii) Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) [2 rnarkah] (d) Bagaimanakah Penyata Razak dapat menyuburkan semangat perpaduan? (i) Sistem persekolahan yang sama bagi semua penduduk (ii) Penyeragaman kurikulum yang bercorak kebangsaan (iii) Mewajibkan mata pelajaran bahasa Melayu di sernua sekolah [3 markah] 4. (ii) Meningkatkan kualiti perkhidmatan. Mahathir Mohammad pada 28 Februari 1991. liberal dan bertoleransi .Menjamin masyarakat yang adil dan saksama ekonominya . Rajah di atas menunjukkan perkembangan Dasar ‘Pendidikan Kebangsaan’ (a) Mengapakah Ordinan Pelajaran 1952 tidak dapat dilaksanakan? (i) Tentangan masyarakat Cina dan India (ii) Kekurangan kewangan .Mengurangkan beban kewangan . Wawasan 2020 dicetuskan oleh Perdana Menteri Dato Sen Dr.Mernupuk dan membina masyarakat makmur [3 rnarkah] .Membina masyarakat yang maju dan saintifik . (iv) Sektor swasta dianggap lebih cekap daripada sektor awam . (i) Kemahiran 3M (ii) Kemasukan darjah secara automatik (iii) Penekanan terhadap sekolah vokasional .Mewujudkan masyarakat berbudaya penyayang . (a) Apakah yang dimaksudkan dengan Wawasan 2020? Gagasan negar untuk menjadi negara maju secara bersepadu mengikut acuan sendiri dalam semua bidang [2 markah] (b) Senaraikan tiga cabaran yang terdapat dalam Wawasan 2020.Ancaman penganas komunis (b) Senaraikan kandungan Laporan Jawatankuasa Kabinet.Mewujudkan masyarakat yang bermoral dan beretika .Bahasa Melayu sebagai pelajaran wajib dalam peperiksaan .Mengalihkan tumpuan terhadap pembangunan sektor lain Dasar Pendidikan Kebangsaan * Ordinan Pelajaran 1952 * Penyata Razak * Laporan Jawatankuasa Kabinet 3. (iii) Meningkatkan kualiti barangan.Sukatan pelajaran sekolah swasta .

Mempelbagaikan hasil pertanian Timah . pendidikan dan perhubungan Infra . (ii) Mencapai kemajuan bersepadu yang tidak rnenitikberatkan kemajuan fizikal semata-mata. kern tentera.Membangunkan kawasan luar bandar Rapat . Pembangunan kawasan luar bandar mendapat perhatian sewajarnya dalam Rancangan Malaya Pertama.Ketinggian maruah bangsa .Penanaman semula getah oleh pekebun kecil dan secara ladang digalakkan Pelbagai .Infrastruktur awam seperti balai polis.Perlombongan bijih timah diperluaskan Khidmat . (a) Apakah matlamat Rancangan Malaya Pertama? [4 markah] Luar .Kekukuhan sistem kerajaan .(c) Apakah matlamat Wawasan 2020? (i) Menjadikan Malaysia sebuah negara maju dengan menggunakan acuan sendiri agar setanding negara maju di dunia. [16 markah] Sepadu .BAB 8 PEMBANGUNAN DAN PERPADUAN UNTUK KESEJAHTERAAN SOALAN ESEI 1.Menggalakkan penyertaan orang Melayu dalam sektor perniagaan FELDA .Mengurangkan kadar kemiskinan di kalangan penduduk luar bandar Pelbagai .Pelbagai perkhidmatan sosial diberi perhatian seperti kesihatan.Membantu memasarkan hasil pertanian Galak .Merapatkan jurang perbezaan pendapatan di antara penduduk luar bandar dengan penduduk bandar Kadar .Kekukuhan nilai moral dan etika .Memberi pinjaman kepada pengusaha pertanian kecil Pasar .Semangat yakin din bangsanya [3 markah] TINGKATAN 5 .Pembukaan tanab baru untuk mempergiatkan bidang pertanian Getah . [2 markah] (d) Bagaimanakah Malaysia boleh menjadi sebuah negara maju pada tahun 200? (i) Perpaduan rakyat (ii) Kestabilan politik (iii) Ketinggian taraf hidup . mahkamah dan rumah kakitangan kerajaan disediakan RIDA .Menyediakan petempatan baru yang dilengkapi kemudahan asas kepada .Mempelbagaikan aktiviti ekonomi dan sumber pendapatan negara supaya tidak terlalu bergantung kepada getah dan bijih tirnah (b) Jelaskan usaha-usaha kerajaan untuk membangunkan kawasan tersebut. sosial dan awarn Tanah .Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan (FELDA) ditubuhkan untu meningkatkan taraf hidup masyarakat luar bandar di samping meningkatkan hasil pertanian Tempat . pejabat p05.Lembaga Pembangunan Industri Desa (RIDA) ditubuhkan untuk membangunkan masyarakat luar bandar Pinjam .Pembangunan bersepadu yang memberi penekanan dan perhatian terhadap sektor pertanian.

KDNK meningkat dan RM21.00 pada tahun 1990 . [14 rnarkah] LPN .Pindah Tanam Menteri Selaras Agensi peneroka .155 pada tahun 1990 Pendapatan .548 pada tahun 1970 kepada RM59.Agensi pembangunan wilayah diperluaskan peranannya dalam sektor pembangunan industri dan pembangunan bandar baru HICOM .Kementerian Pembangunan Negara dan Luar Bandar ditubuhkan pada ahun 1959 .Perbadanan Pembangunan Bandar (UDA) ditubuhkan untuk membangunkan bandar RISDA .DEB berjaya merapatkan lurang antara kaum dan wilayah Turun . ruang pejabat dan kedai KEJORA .Kementerian mi berperanan menyelaras dan rnenjayakan segala prograrn pembangunan luar bandar . sejauh rnanakah DEB berjaya mencapai matlamatnya? [6 markah] Rapat . (a) Jelaskan peranan agensi-agensi kerajaan untuk rnencapai matlarnat tersebut.Lembaga Pertubuhan Peladang (LPP) ditubuhkan pada tahun 1973 untuk membantu petani melibatkan din dalam kegiatan koperasi PETRONAS . Lembaga Kemajuan Terengganu Tengah (KETENGAH).Memindahkan penduduk luar bandar yang miskin ke petempatan baru untuk menjadi petani moden .Lembaga Beras dan Padi Negara (LPN) ditubuhkan pada tahun 1971 untuk menstabilkan harga padi LKIM . Dasar Ekonomi Baru (DEB) diperkenalkan dengan matlarnat membasmi kemiskinan dan rnenyusun sernula rnasyarakat tanpa mengira kaurn.Agensi RIDA dan FELDA kemudiannya diletakkan di bawah kementerian ini 2.Memberi tumpuan kepada tanaman getah dan kelapa sawit .Kadar kemiskinan menurun KDNK .Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia (LKIM) ditubuhkan pada tahun 1971 untuk membangun dan memodenkan industri perikanan serta meningkatkan taraf hidup nelayan UDA . Lembaga Kemajuan Pahang Selatan (DARA) dan Lembaga Kemajuan Kelantan Selatan (KESEDAR) Agensi .Tanah dibuka secara besar-besaran di bawah program pembangunan wilayah Seperti Lembaa Kemajuan Johor Tenggara (KEJORA).Pendapatan per kapita rneningkat dan RM11O9.00 kepada RM6180.Petroleum Nasional Berhad (PETRONAS) ditubuhkan pada tahun 1974 untuk memajukan sektor perindustrian dan perniagaan berasaskan petroleum PKEN .Perbadanan Industri Berat Malaysia (HICOM) ditubuhkan pada akhir tahun 1980 untuk mengendalikan projek industri berat dengan cekap (b) Berdasarkan pengetahuan sejarah anda.Pihak Berkuasa Kemajuan Pekebun Kecil Perusahaan Getah (RISDA) ditubuhkan pada tahun 1973 untuk membantu pekebun kecil dan segi penyelidikan dan penanaman semula getah LPP .Perbadanan Kemajuan Ekonomi Negeri (PKEN) ditubuhkan bagi menggalakkan perindustrian dan perdagangan dengan menyediakan tapak perindustrian perumahan.

Meningkatkan kecekapan pengurusan agensi kerajaan agar dapat bekerjasama dengan sektor swasta dengan lebih berkesan Luar . memulakan dan menguruskan projek industri berat dengan cekap Baru .Peningkatan hak milik modal saham kedua-dua golongan mi sekurangkurangnya berjaya mengurangkan hak milik saham orang asing kepada 3.Saham Milik Asing .5% 3.Meningkatkan sektor perindustrian dengan melonggarkan peraturan mengawal hak milik syarikat dan perlesenan dalam sektor swasta Asing .Penggunaan tanah yang lebih cekap supaya dapat menyumbang kepada pertumbuhan ekonotni Kraf .Industri desa yang berpotensi seperti kraftangan digalakkan Kredit .Pembangunan luar bandar terus diberi penekanan Tanah .Menubuhkan Perbadanan Industri Berat Malaysia (HJCOM) pada tahun 1980 Cekap .HICOM bertujuan mengenal pasti. Senawang.Memberi tumpuan kepada perusahaan berasaskan keperluan tenaga kerja mahir HICOM .Pelancaran Tahun Melawat Malaysia pada tahun 1990 Tahun . sektor perindustrian telah diberi penekanan dalarn Rancangan Malaysia Keempat dan Kelima. Dalam usaha memajukan negara Malaysia. Skim Pinjaman Khas dan Amanah Ikhtiar Malaysia Pelancongan .Melonggarkan syarat pelaburan modal asing untuk meningkatkan pelaburan sektor perindustrian berorientasikan eksport Agensi .Memperkenalkan zon perdagangan bebas di Bayan Lepas dan Sungai Way Program .Mengenal pasti kelemahan perindustrian melalui Kajian Dasar Perindustrian Malaysia Hala .Modal saham bumiputera meningkat sebanyak 30. [10 markah] Berat .Membuka kawasan perusahaan baru di Skudai.Menyediakan hala tuju pembangunan industri dan strategi pelaksanaan melalui Pelan Induk Perindustrian (b) Apakah tumpuan yang diberikan dalam Rancangan Malaysia Kelima? [10 markah] Lesen . (a) Jelaskan usaha-usaha kerajaan untuk memajukan sektor perindustrian dalam Rancangan Malaysia Keempat.Memberi tumpuan kepada perusahaan berat yang berasaskan pelaburan modal Teknologi .Melancarkan program Kajian Dasar Perindustrian Malaysia dan Pelan Induk Perindustrian pada tahun 1983 untuk memajukan perindustrian Lemah .3% walaupun tidak mencapai sasaran yang ditetapkan iaitu 30% .2% melebihi sasaran 40% yang ditetapkan .Flak milik modal saham bukan bumiputera meningkat kepada 46.Membeni tumpuan kepada perusahaan berat berasaskan penggunaan teknologi tinggi Mahir . Bintulu dan Likas Bebas .Menyediakan kemudahan kredit melalui Bank Pertanian Malaysia.Sektor pelancongan dijadikan perusahaan penting Penubuhan Perbadanan Pelancongan Malaysia merancakkan lagi industri pelancongan Badan .Menekankan bidang penyelidikan dan pembangunan untuk meningkatkan keupayaan dan kecekapan guna tenaga tempatan untuk .

Pendidikan adalah usaha berterusan Potens . Usaha mencapai perpaduan dilaksanakan melalui penggunaan bahasa kebangsaan dan aktiviti sukan.Melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dan segi intelek.Pelajaran agama Islam diajar di semua sekolah bantuan penuh kerajaan yang mempunyai tidak kurang 15 pelajar Islam Cina .Penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan Menengah . berketrampilan.Semua peperiksaan awarn akan diadakan dalam bahasa kebangsaan Aneka .Menyediakan pelajaran percuma kepada semua pelajar sekolah rendah kerajaan tanpa mengira keturunan dan agama BI .Bahasa Cina dan Tamil akan diajar di sekolah kebangsaan sekiranya terdapat sekurang-kurangnya 15 orang pelaj ar Periksa .Melahirkan warganegara yang berilmu pengetahuan. [10 markah] Kebangsaan . jasmani dan rohani Patuh .Berkeupayaan mencapai kesejahteraan din Sumbangan .Sekolah rendah yang menggunakan bahasa Inggeris sebagai pengantar ditukar kepada bahasa Melayu BM .Slogan “Bahasa Jiwa Bangsa” dilancarkan pada tahun 1960 .Memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kernakmuran keluarga.Kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan termaktub dalam Perkara 152 Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957 DBP . masyarakat dan negara 5.Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) ditubuhkan pada tahun 1956 Lancar . 4 (a) Jelaskan perkara-perkara yang disyorkan dalam Laporan Rahman Talib.Membentuk insan percaya dan patuh kepada Tuhan Warga .Pelancaran “Miaggu Bahasa” dan “Bulan Bahasa” untuk menggalakkan penggunaan bahasa Melavu Slogan .meningkatkan produktiviti negara Perkembangan Dasar Pendidikan Kebangsaan (antara tahun 1961 — 2000) Akta Pelajaran 1961 Falsafah Pendidikan Kebangsa Rajah di atas berkaitan dengan perkembangan Dasar Pendidikan Kebangsaan antara tahun 1961 hingga 2000. berakhlak mulia.Bahasa Melayu menjadi bahasa pengantar di semua sekolah menengah Islam . emosi.Mendirikan sekolah aneka jurusan (b) Jelaskan matlarnat yang terkandung dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan. [10 markah] Terus . berdisiplin dan bertanggungjawab Upaya . (a) Jelaskan langkah-langkah kerajaan Malaysia untuk memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan.Memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu Seimbang .Sekolah umum dijadikan sekolah kebangsaan dan sekolah jenis umum pula dijadikan sekolah jenis kebangsaan untuk memupuk perpaduan kaum Percuma . [l4 markah] Perlembagaan .

[2 markah] Pertukaran Dasar Luar Malaysia daripada dasar pro-Barat dan antikomunis Kepada dasar berbaik-baik dengan semua negara 2. (a) Namakan dua negara anggota barn yang didaftarkan pada Sidang Kemuncak NAM Ke-13 di Malaysia.Sukan dijadikan aktiviti kokurikulum di peringkat sekolah MSSS . [6 markah] Ideologi . bahasa Melayu dijadikan bahasa pengantar di semua sekolah menggantikan bahasa Inggeris .Menubuhkan sekolah menengah yang menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar seperti Sekolah Alam Shah.Aktiviti sukan terbuka kepada semua yang berminat tanpa mengira kaum Koku . bahasa pengantar di sekolah rendah Inggeris ditukar kepada bahasa kebangsaan secara berperingkat-peringkat .BAB 9 MALAYSIA DALAM KERJASAMA ANTARABANGSA 1.Sukan Malaysia (SUKMA) yang diadakan dua tahun sekali berperanan mengetatkan perpaduan antara kaum dan hubungan antara negeri TINGKATAN 5 .Penyertaan dalam bidang sukan tanpa mengira ideologi Patriotik . Negara-Negara Selatan mempunyai banyak persamaan dan segi latar belakang ekonominya.Menengah Akta Pengantar UKM Ganti Mahkarnah . Sekolah Sri Puteri dan Kolej Sultan Abdul Halim .Dapat menyemarakkan semangat patriotik di kalangan rakyat Terbuka .Bahasa Melayu mula digunakan di mahkamah pada tahun 1990 (b) Jelaskan bagaimana sukan menjadi alat perpaduan di Malaysia.Penubuhan Universiti Kebangsaan Malaysia pada tahun 1977 yang menggunakan bahasa Melayu sebagai pengantar .Majlis Sukan Sekolah-Sekolah (MSSS) ditubuhkan pada peningkat daerah negeri dan kebangsaan untuk menggalakkan aktiviti sukan SUKMA . Pergerakan Negara-Negara Berkecuali (NAM) ditubuhkan pada bulan September 1961. [2 markah] (i) Timur Leste (ii) Pulau Catalina (b) Apakah matlamat penubuhan NAM? [2 markah] (i) Mengekalkan keamanan dunia (ii) Tidak menyokong blok Barat atau blok komunis (c) Senaraikan prinsip perjuangan NAM. [4 markah] (i) Mengelakkan campurtangan asing dalam hal ehwal sesebuah negara (ii) Menghormati kedaulatan sesebuah negara (iii) Menyelesaikan sebarang pertelingkahan antara negara melalui rundingan dan persefahaman (iv) Menghormati hak asasi manusia (d) Mengapakah Malaysia menganggotai NAM. (a) Berikan nama lain bagi Negara-Negara Selatan.Mulai tahun 1982.Akta Bahasa Kebangsaan diluluskan pada tahun 1967 untuk mengukuhkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan . (i) Negara-Negara Dunia Ketiga (ii) Negara-Negara Sedang Membangun [1 rnarkah] .Pada tahun 1970.

(i) Pembentukan blok dunia (ii) Penubuhan NATO (iii) Penubuhan Pakatan Warsaw . Perang Dingin berlaku sejak tamatnva Perang Dunia Kedua sehinggalah tahun 1989.Kemudahan kredit dan mekanisme kewangan pembiayaan perdagangan (d) Mengapakah Negara-Negara Selatan bergantung kepada negara maju dalam permasaran bahan rnentah? (i) Tidak mempunyai kepakaran (ii) Tiada modal untuk memproses bahan mentah menjadi barang siap .Kawalan terhadap harga bahan mentah [2 markah] 3. (a) Narnakan blok dunia yang terlibat dalarn Perang Dingin. [3 markah] (i) Kerjasama dalam bidang sains dan teknologi (ii) Penubuhan Pusat Pertukaran Data Pelaburan Perdagangan dan Teknologi Selatan (SITTDEC) (iii) Penubuhan Sistem Keistimewaan Perdagangan Global (GSTP) .Penubuhan Pertubuhan Perjanjian Asia Tenggara (SEATO) . (i) Kebuntuan dalam siri rundingan penyelesaian Perang Dunia Kedua (ii) Timbul bibit perpecahan (iii) Kemunculan blok dunia (c) Apakah dasar yang diamalkan oleh Negara-Negara Dunia Ketiga semasa Perang Dingin? (i) Tidak bersekongkol dengan mana-mana blok sama ada blok komunis atau blok kapitalis (ii) Mengamalkan sikap berkecuali (d) Apakah kesan daripada tercetusnya Perang Dingin. [3 markah] [2 markah] [3 markah] . Rajah di atas menunjukkan cabaran masa depan Malaysia.(b) Apakah tujuan penubuhan Negara-Negara Selatan? (i) Mengatasi harga eksport bahan-bahan mentah (ii) Meningkatkan kerjasama ekonomi (iii) Meningkatkan kerjasama teknikal (iv) Tidak bergantung kepada negara-negara maju [4 markah] (c) Senaraikan projek yang dirancang oleh Negara-Negara Selatan.Perlumbaan senjata Cabaran Masa Depan • Globalisasi • Teknologi Makiumat dan Komunikasi (ICT) • Koridor Raya Multimedia (MSC) • K-ekonomi • K-masyarakat 4. [2 rnarkah] (i) Blok kapitalis (ii) Blok komunis (b) Nyatakan sebab yang mencetuskan Perang Dingin.

BAB 9 MALAYSIA DALAM KERJASAMA ANTARABANGSA SOALAN ESEI 1.Muncul pakatan negara-negara Eropah seperti Perikatan Kuasa Tengah dan Pakatan Bertiga untuk rnengukuhkan politik dan ekonomi Ancam . [10 markah] (a) Huraikan faktor-faktor yang mencetuskan Perang Dunia Pertama.Daya saing yang tinggi TINGKATAN 5 .Persaingan sengit berlaku di kalangan kuasa Eropah akibat Imperialisme Baru Saing .Menggalak masyarakat agar sentiasa membaiki dan memperkayakan din dengan pengetahuan agar dapat bersaing menerusi k-masyarakat (c) Apakah projek yang dilaksanakan oleh Koridor Raya Multimedia (MSC)? [2 markah] (i) E-pendidikan (ii) Pemasaran tanpa sempadan . Austria. negara-negara kecil di Eropah bersatu dan membentuk sebuah negara bangsa yang lebih besar seperti Jerman dan Itali Serta .Jerman dan Itali menyertai kuasa besar Eropah lain seperti Britain.E-dagang .Pembunuhan Archduke Franz Ferdinand.Kuasa besar mula bersaing bagi membentuk lingkungan pengaruh masing-masing untuk mendapatkan bahan mentah dan mernasarkan barangan siap mereka Pakatan .Persaingan antara kedua-dua pakatan mi mula mengancam perimbangan kuasa dunia yang wujud pada ketika itu Bunuh .Nasionalisme yang kuat menyebabkan kuasa-kuasa besar mi sanggup berperang untuk membuktikan kekuasaan masing-masing Sengit . Perancis.Hungary dan Rusia untuk mendapatkan tanah jajahan Perang . (i) Perubahan yang menjadikan dunia tanpa sempadan (ii) Kepesatan atau kepantasan perkembangan teknologi makiumat [2 markah] (b) Apakah faedah globalisasi. modal. [4 markah] (i) Kunci kepada pembangunan ekonomi dunia pada masa depan (ii) Segala aspek penting dan segi ekonomi dan sosial seperti barangan. pewaris takhta AustriaHungary dan isterinya oleh seorang pengganas Serbia pada 18 Jun 1914 (b) Jelaskan kesan-kesan Perang Dunia Pertama [10 markah] .(a) Berikan maksud globalisasi. Perang Dunia Pertama telah berlaku antara tahun 1914 dan 1918. tenaga manusia.Penyiaran digital (d) Bagaimanaka untuk menjayakan modal intelek dalarn era k-ekonomi? [2 markah] (i) Kekayaan pengetahuan (ii) Semangat yang tinggi . dan nilai menyeberangi sempadan dalam masa singkat (iii) Kemajuan teknologi khususnya bidang teknologi makiumat dan komunikasi (iv) Mampu bersaing dalam meningkatkan mutu pengeluaran dan perkhidmatan menerusi k-ekonomi .Penghujung abad ke-19. Bentuk .

Amerika Syarikat tidak mampu lagi menyediakan pinjaman untuk .S Perjanjian mi membawa kepada pemhentukan Liga Bangsa pada tahun 1919 yang matlamat utama untuk menggalakkan keamanan dan kerjasama serta keselamatan hers ama .Amerika Syarikat dan Jepun mengambil alih pasaran dunia .Itali dipihak yang menang dalam Perang Dunia Pertama tidak diberi tanah jajahan menyebabkan pimpinan Benito Mussolini menjajah Habsyah (Ethiopia) Ceroboh .Hitler berjaya memulihkan maruah bangsa Jerman dengan mengembalikan semangat kebangsaan kepada rakyat Mussolini . Adolf Hitler berjaya menguasai Jerman melalui partinya National Socialist Ingkar .Tamat Versailles Peta Baru Liga Inflasi Hutang Belanja Pasaran Britain Nyawa .Hutang peperangan yang tinggi disebabkan perbelanjaan perang yang besar .Hitler mengingkari Perjanjian Versailles Bina .Britain sebagai negara industri kehilangan satu per tiga daripada perdagangan luarnya . [12 markah] Rasa .Jepun menceroboh Manchuria dan China yang membimbangkan Amerika Syarikat dan Britain Sebab .Jerman diarahkan mengurangkan saiz angkatan tenteranya Hitler .Hitler berjaya memulihkan ekonomi dan memberi peluang pekerjaan kepada penduduk Maruah .Persidangan Damai yang diadakan pada Jun 1919 membawa kepada pemeteraian Perjanjian Versailles .Jepun muncul sebagai sebuah kuasa yang ingin menguasai negara-negara di Timur dan berasa bertanggungjawab membebaskan negara-negara mi daripada penjajahan Barat Meiji .Jerman kehilangan tanah jajahannya Pampasan .Mernentuk beberapa buah negara baru .Perjanjian mi telah mengubah peta Eropah .Rasa tidak puas hati Jerman terhadap Perjanjian Versailles Hilang .Negara yang berperang mengalami inflasi .Jerman terpaksa membayar pampasan perang yang tinggi sebagai negara yang kalah Tentera .Pada tahun 1929.Dasar pemulihan Meiji menjadikan Jepun negara industri dan menguatkan ketenteraan untuk meluaskan pengaruh di Asia China .Pada tahun 1922 Britain dan Amerika Syarikat menandatangani Perjanjian Washington untuk menyekat kekuatan tentera dan sekatan bahan menTah ke Jepun Meleset . berlaku kemelesetan ekonomi di Amerika Syarikat dan merebak ke bahagian lain di dunia Pinjaman . Jelaskan.Pakatan Bertiga membelanjakan US$125 bilion manakala Perikatan Kuasa Tengah membelanjakan US$60 bilion Pengangguran Masalah dan pengangguran di kalangan negara-negara berperang .Menyebabkan kehilangan nyawa yang begitu ramai 2 (a) Perjanjian Versailles yang ditandatangani selepas Perang Dunia Pertama merupakan faktor pencetus kepada Perang Dunia Kedua.Pemimpin barn Jerman. .Pada tahun 1940 Itali telah menceroboh Perancis Jepun .Menamatkan pemerintahan beraja di Eropah.Hitler membina sebuah angkatan tentera yang besar Pulih .

Antartika .Memecahbelahkan negara-negara di Eropah Jerman .Malaysia lantang bersuara menentang Dasar Apartied di Afrika Selatan. Bosnia .Sistem imperialime Barat runtuh Merdeka .Menyarankan agar benua Antartika menjadi warisan dunia yang diletakkan di bawah hak milik atau kuasa sernua negara Bank .erupaya membayar hutang peperangan .Peperangan mi menyebabkan jumlah korban nyawa yang tinggi PBB .Sejak tahun 1960.Amerika Syarikat memberi kemerdekaan kepada Filipina.Hantar pasukan pengaman ke Bosnia Apartied .Negara Jerman terbahagi kepada dua iaiJu Jerman Barat dan Jerman Utara.Menjadi ahli Bank Dunia yang ditubuhkan oleh PBB pada Disember 1945 Dadah .Masalah ekonomi mi menyebabkan negara Eropah lain termasuk Britain. Indonesia tercapai kemerdekaan daripada Belanda.Perang Dingin berlaku disebabkan perbezaan ideologi antara dua kuasa besar dunia iaitu Amerika Syarikat dengan Soviet Union 3 Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) telah ditubuhkan pada tahun 1945 iaitu selepas Perang Dunia Kedua. Runtuh . Malaysia dipilih menyertai pasukan pendamai untuk menamatkan perang saudara di Congo Namibia .Pembentukan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) menggantikan Liga Bangsa untuk menjaga kesejahteraan dan kedamaian dunia Dingin .Negara-negara barn terpaksa menangani masalah yang timbul daripada warisan ekonomi penjajah dan membangunkan ekonomi masing-masing Nyawa . Malaysia menghantar pasukan pemerhati ke sempadan Iran Iraq Kampuchea . (a) Jelaskan matlamat Piagam Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu [6 markah] Jamin .Mengambil pendirian teguh terhadap usaha mernerangi gejala .Menggalakkan hubungan berbaik-baik antara negara anggota Selesai .Menghantar pemerhati ketika menyelesaikan perang saudara di Kampuchea.Membantu menyelesaikan konflik antarabangsa Congo .Pada tahun 1989. [14 markah] Konflik . Malaysia dipilih untuk mewakili pasukan pengaman PBB ke Namibia bagi membantu negara itu mencapai kemerdekaan Iran .Jerman mengukuhkan ketenteraannya dan menjalankan perluasan kuasa bagi mengalihkan perhatian rakyatnya daripada masalah ekonomi (b) Nyatakan kesan-kesan Perang Dunia Kedua.Bekerjsama dalam menyelesaikan masalah antarabangsa Asasi . [8 markah] Pecah .Menjamin keamanan dan keselamatan dunia Baik .Kurang Kukuh Jerman dan ini menyebabkan Jerman tidak b. India dan Tanah Melayu daripada Britain Ekonomi .Kemerdekaan satudenii saw tanah jajahan daripada kiiasa-kuasa Besar Eropah AS . agama dan warna kulit Harmoni . Perancis dan Itali mengurangkan peruntukan ketenteraan .Pada tahun 1990-an.Menjadi pusat bagi mengharmonikan tindakan negara-negara anggota (b) Huraikan peranan yang dimainkan oleh Malaysia dalam PBB.Melindungi hak asasi manusia tanpa mengira bangsa.

Mengesyorkan penggunaan dinar emas dalam urusan perdagangan dan kegiatan ekonomi lain di kalangan negara anggota (b) Terangkan faedah-faedah yang diperoleh oleh Malaysia dengan menganggotai OIC. Setiausaha .Pernah dipilih menjadi ahli Majlis Keselamatan PBB pada tahun 1965.Kerjasama dalam bidang kesihatan dan perubatan di bawah Pertubuhan Kesihatan Dunia (WHO) .Wakil Malaysia ke PBB. (a) Jelaskan usaha-usaha kerajaan Malaysia untuk memajukan teknologi makiumat dan Komunikasi (ICT) [8 markah] . (a) Jelaskan sumbangan Malaysia dalam Pertubuhan Persidangan Islam (OIC) [14 markah] Idea .Beliau dilantik sebagai wakil khas PBB untuk menvelesaikan konflik negara Myanmar . Arab Saudi.Hasil daripada usul Malaysia. [6 markah] TAR . Tan Sri Razali Ismail menjadi Pengerusi Perhimpunan Agung PBB .Vienna FAO WHO UNESCO Majlis Razali Myanmar Palestin penyalahgunaan dadah . satu persidangan antarabangsa diadakan di Vienna pada Jun 1987 di mana Perdana Menteri Malaysia menjadi Yang Dipertua persidangan .Menjadi tuan rumah menganjurkan Persidangan OIC di Putrajaya pada tahun 2003 Pinjaman .Kerjasama dalarn bidang sains dan teknologi di bawah Pertubuhan Pendidikan. Dalam usaha Malaysia bersaing dengan negara-negara lain di dunia.QIC memberi hantuan kepada Malaysia untuk menubuhkan UIAM 5.Menjadi perantara dalam menyelesaikan peperangan iran-Iraq Palestin Menyokong rakyat Palestin dalam perjuangan rnendapatkan semula tanahair mereka daripada israel Rumah .Menganjurkan persidangan menentang pengganas di kalangan negara Islam pada tahun 2002 Biasiswa .Menawarkan biasiswa kepada para pelajar dan negara OIC untuk belajar di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UJAM) Dinar .Tunku Abdul Rahrnan diberi penghormatan sebagai Setiausaha Agung pertama Perantara .Saintifik dan Budaya Bangsa-Bangsa Bersatu (UNESCO) .Menerima pengikhtirafan Tunku Abdul Rahman sehagai Setiausaha Agung OIC Tuan . Malaysia telah membangunkan teknologi makiumat dan komunikasi (ICT) dan k-masyarakat. 1989 dan 1999 .Mendesak PBB berusaha menyelesaikari masalah Palestin dengan menganjurkan Persidangan Antarabangsa tentang Palestin di Kuala Lumpur 4.Mendapat pinjaman dan Bank Pembangunan Islam bagi melaksanakan projek-projek pembangunan untuk kepentingan rakyat UIAM . OIC ditubuhkan pada tahun 1971 yang beribu pejabat di Jeddah.Bekerjasarna dalam bidang pengeluaran makanan di bawah agensi Pertubuhan Makanan dan Pertanian (FAO) .Menjadi tuan rumah persidangan OIC pada tahun 1974 dan 2003 Pengganas .Tunku Abdul Rahman mencetuskan idea penubuhannya pada 1971.

Mendirikan Sekolah Wawasan bagi memupuk perpaduan melalui interaksi murid pelbagai kaum yang dapat meningkatkan daya saing Bestari .Melahirkan kumpulan tenaga kerja berpendidikan tinggi.Matlamat k-masyarakat adalah selari dengan Wawasan 2020 yang berusaha mewujudkan masyarakat Malaysia yang maju dan saintifik .Menyediakan peruntukan sebanyak RM5. bermotivasi tinggi dan berkemahiran tinggi sebagaimana yang diperlukan bagi menyahut cabaran globalisasi Wawasan . [12 markah] Bangun .Membangun dan menyusun semula sistem pendidikan Malaysia Saing .Prasarana Promosi MSC Peruntukan Agih .Mendirikan Sekolah Bestari yang dilengkapi dengan prasarana teknologi makiumat dalam usaha memupuk rasa cinta terhadap IT Kurikulum .Menyediakan prasarana bagi merebut peluang dan faedah tersebut .2 bilion bagi projek berasaskan ICT dalam Rancangan Malaysia Kelapan .Kurikulum juga diubah suai dan dibentuk semula agar dapat melahirkan pelajar yang kreatif. e-dagang dan penyiaran digital .Prasarana untuk pertumbuhan k-masyarakat telah dibangunkan dengan secekapnya terutama dalam bidang pendidikan Pendidikan .Menyediakan peruntukan sebanyak RM1 bilion diagihkan bagi program ICT luar bandar untuk mengelakkan jurang perbezaan antara bandar dengan luar bandar (b) Terangkan langkah-langkah yang diambil oleh Malaysia dalam merealisasikan konsep K-masyarakat.Melancarkan projek Koridor Raya Multimedia (MSC) yang telah memulakan e-pendidikan.Menjalankan pelbagai langkah bagi mempromosikan penggunaan ICT di sekolah dan kepada-masyarakat . dinamis serta berfikiran kritis dan analitis Tenaga . pemasaran tanpa sempadan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful