Sumbangan : Pn.Azizah Binti Yusoff SMK Bandar Utama Damansara (3) Petaling Jaya, Selangor.

TINGKATAN 4 - BAB 1 TAMADUN AWAL MANUSIA
Petempatan awal di Lembah Mesopotamia telah berkembang secara evolusi menjadi bandar dan negara kota sehingga membentuk tamadun terawal di dunia yang memberikan sumbangan besar kepada peradaban manusia sejagat. (a) F1 F2 F3 F4 F5 F6 (b) F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 (c) F1 F2 F3 F4 F5 F6 (d) F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 Apakah ciri-ciri sesebuah negara kota di Mesopotamia. Terbahagi kepada pusat kota, tembok kota, luar kota dan pelabuhan Di dalam kota terdapat istana, kediaman, rumah ibadat, rumah kedai dan pasar Terdapat jalan raya yang lurus Tembok kota mempunyai kubu pertahanan dan pintu gerbang Terdapat sungai Terdapat kawasan tanah pamah Kedudukan raja dalam pemerintahan teokrasi di Mesopotamia. Raja sebagai ketua pentadbir Berkuasa dalam soal tanah, cukai serta hasil pertanian dan perniagaan Raja dianggap tuhan atau wakil tuhan Sebagai ketua tentera Sebagai ketua pendeta Sebagai ketua agama Menentukan pentadbiran ziggurat Berkuasa melantik ahli keluarga diraja memegang jawatan di ziggurat Sebutkan ciri-ciri Kod Undang-Undang Hammurabi Berteraskan hak rakyat terhadap keadilan Hukuman setimpal dengan kesalahan Hukuman berbeza mengikut susun lapis masyarakat Mengandungi 282 undang-undang Dipahat pada tembok dan tiang besar Dijadikan dasar perundangan Mesopotamia Peranan tulisan terhadap perkembangan tamadun manusia. Mewujudkan sistem pendidikan Lahirnya jurutulis Membolehkan urusan pentadbiran dan soal keagamaan dicatat Penggunaan resit, nota dan surat kredit dalam urusan perniagaan Melahirkan tradisi kesusasteraan Terhasilnya epik Gilgamesh Membawa kepada perkembangan ilmu astronomi, matematik dan geometri Perkembangan dalam ilmu perubatan Ubat-ubatan dapat dikatalogkan Cara mengubati penyakit dan cara menggunakan ubatan dapat dicatat TINGKATAN 4 - BAB 1 ESEI (a) Galurkan proses sejarah pembentukan tamadun Mesopotamia. - Orang Sumeria berhijrah ke wilayah selatan iaitu di Sumer.

-Membina petempatan kekal. -Mereka menjalankan aktiviti pertanian dengan menebus guna tanah. -Membina sistem pengairan. -Membawa kepada lebihan penghasilan makanan. -Mampu menampung keperluan penduduk yang ramai. -Perkampungan berkembang menjadi bandar. -Membentuk negara kota. -Melahirkan Kod Undang-Undang Hammurabi yang berteraskan hak rakyat terhadap keadilan. -Mewujudkan sistem pendidikan. -Kewujudan sistem tulisan membolehkan urusan pentadbiran dan perniagaan dicatat. -Mempelopori urusan perniagaan yang disertakan resit, nota dan surat kredit. -Melahirkan tradisi kesusasteraan. Penghasilan epik Gilgamesh yang menjadi rujukan. -Menyumbang kepada perkembangan ilmu astronomi, matematik dan geometri. -Perkembangan dalam ilmu perubatan. Ubat-ubatan dikatalogkan / cara mengubati penyakit dan penggunaan ubat-ubatan dicatat. -Sumbangan dalam penciptaan roda. -Menghasilkan kereta kuda untuk tujuan peperangan dan pengangkutan. -Penciptaan kincir air untuk pertanian Penciptaan kapal layar. -Memperkenalkan cara membuat batu-bata daripada tanah liat. -Mencipta arca dan tiang batu. Merintis pembentukan empayar. TINGKATAN 4 - BAB 1 STRUKTUR Tamadun Hwang Ho muncul kesan daripada kesuburan tanah yang terdapat di Hwang Ho atau Sungai Kuning. (1) F1 F2 F3 (2) F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 (3) F1 F2 F3 F4 F5 Jelaskan konsep “mandat daripada Tuhan” Percaya bahawa jika raja memerintah dengan adil Kerajaan dan rakyat akan menikmati kemakmuran dan kesejahteraan hidup Pemerintah direstui tuhan. Jelaskan sistem pemerintahan Dinasti Shang dalam tamadun Hwang Ho? Berbentuk pemerintahan beraja Pengganti raja - anak lelaki raja/saudara lelaki muda Raja-raja Shang berkuasa secara langsung di kawasan pusat pentadbiran Percaya kuasa raja adalah mandat daripada tuhan Raja dibantu oleh bangsawan dan pegawai kerajaan bangsawan bertanggungjawab mentadbir wilayahnya bangsawan berhak mewujudkan sistem pentadbiran sendiri Mereka berhak mengutip cukai, pertahanan dan undang-undang Sistem ini diasimilasikan Dinasti Chou Jelaskan amalan kepercayaan masyarakat tamadun Hwang Ho. kepercayaan animisme dan politeisme Menyembah roh nenek moyang Menyembah Tuhan syurga (Shang Ti) dan Tuhan bumi (Tu) Menyembah sungai, bukit dan gunung Upacara penyembahan melibatkan muzik, tarian dan upacara korban

F6 F7 F8 (4) F1 F2 F3 F4 F5 (5) F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12

Upacara penyembahan diketuai bomoh Bomoh guna tulang oracle (tulang binatang /kulit kura-kura) untuk meramal membawa kemunculan sistem tulisan awal di China Nyatakan kelebihan Dinasti Shang hasil kemahiran mereka menguasai teknologi gangsa Menghasilkan senjata Membuat perisai Hiasan kereta kuda yang digunakan oleh tentera Peralatan upacara keagamaan Menundukkan golongan bawahan iaitu golongan hamba Nyatakan sumbangan tamadun Hwang Ho kepada tamadun dunia. Sistem pemerintahan monarki Gelaran raja ditukar kepada maharaja Pembinaan sistem pengairan / terusan Teknologi pembajakan Penggunaan batas tanaman Peralatan pertanian daripada besi / Penciptaan cangkul / sabit Sistem tulisan / ideogram Sistem percetakan Pemujaan roh nenek moyang Konsep Yin dan Yang serta Feng shui Sistem kalendar Pengamalan falsafah perang Sun Tzu

TINGKATAN 4 - BAB 2 TAMADUN AWAL MANUSIA
1. Maurya merupakan empayar pertama di India yang diasaskan oleh Chandaragupta Maurya. Bagaimana cara beliau mengasaskan empayar Maurya F1 Menyatukan kerajaan kecil (janapada) di utara India F2 Menukar status raja kepada maharaja 2. Apakah kejayaan yang dicapai Asoka, sehingga semasa pemerintahannya dianggap Zaman kegemilangan Dinasti Maurya. F1 Berjaya menamatkan perang saudara F2 Menekankan kedamaian dan kemajuan sosial F3 Menjalankan penaklukan melalui penyebaran agama Buddha F4 Maharaja berkuasa mutlak F5 Berjaya membentuk birokrasi pentadbiran 3. Undang-undang Dinasti Maurya diukir pada tiang batu yang dikenali Kepala Tiang Asoka. Berikan contoh undang-undang yang diukir pada tiang tersebut. F1 Raja atau pemerintah diumpamakan bapa oleh masyarakatnya F2 Larangan terhadap penyembelihan haiwan walaupun dalam upacara korban. 4. Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, berikan kelebihan cara perluasan empayar dilakukan bukan melalui kekerasan seperti yang dilakukan oleh Asoka. F1 Kesejahteraan rakyat terpelihara F2 Pemerintahan secara adil

Dikendalikan dengan ketat Mereka yang meniru dihukum mati Pemeriksa dikurung sebelum hari peperiksaan Mereka yang mengambil peperiksaan ditempatkan dalam bilik . F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 3. Perluasan kawasan ini bermula dengan kemunculan Dinasti Chin.BAB 2 STRUKTUR Tamadun China terletak di Lembah Hwang Ho dan meluas hingga ke bahagian selatan China. Raja mesti memiliki kuasa utuh untuk membendung tingkah laku liar manusia Matlamat utama pendidikan di China adalah untuk lulus peperiksaan awam kerajaan. pegawainya dilantik oleh Maharaja Jawatankuasa perkhidmatan awam (Hon Kao Tsu) menentukan perlantikan pegawai Perlantikan pegawai berasaskan pencapaian mereka dalam peperiksaan awam Undang-undang yang diperkenalkan di China berasaskan falsafah legalisme yang ditulis oleh Han Fei Tzu. Maharaja Shi Huang Ti Perluasan kuasa oleh Dinasti Chin telah menukar pemerintahan berbentuk sistem feudal kepada pemerintahan berpusat. F1 Mematuhi dan mengamalkan undang-undang F2 Menghormati dan tidak mencabar undang-undang F3 Menjadi pengamal undang-undang / peguam / hakim F4 Sentiasa menjadikan undang-undang sebagai rujukan dalam bertindak F5 Menanam kesedaran dikalangan rakyat tentang kepentingan undang-undang F6 Mendedahkan undang-undang diperingkat sekolah dan institusi TINGKATAN 4 . F1 2. 1. hukuman berat dan bercorak kolektif dalam melaksanakan undang-undang tidak harus wujud belas kasihan.F3 F4 F5 Mengelakan ramai rakyat terkorban Meningkatkan kedamaian dan kemajuan sosial (mana-mana yang munasabah) anda 5. Senaraikan ciri-ciri sistem pemerintahan berpusat yang diamalkan. Konsep Maharaja menggantikan raja Pemerintahan secara autokratik iaitu tegas dan mutlak Menghapuskan golongan bangsawan Gabenor dan panglima tentera dilantik mentadbir wilayah birokrasi awam ditubuhkan. F1 F2 F3 F4 (4) F1 F2 F3 F4 F5 F6 Siapakah orang yang bertanggungjawab dalam perluasan kuasa tersebut. Bagaimana peperiksaan ini dikendalikan. Sebagai seorang warga negara yang bertanggungjawab. Sistem pendidikan dianggap penting dalam memantapkan pentadbiran. disediakan makanan Calon dikurung selama 3 hari untuk menulis jawapan . Undang-undang / penguatkuasaan harus dipelihara tidak kira apa jua keadaan. Apakah prinsip falsafah legalisme ini. apakah tindakan yang perlu lakukan untuk memelihara kedaulatan undang-undang negara.

menyembah berhala dan mempercayai animisme . Tidak boleh mewarisi harta pusaka ii.setiap puak terikat kepada peraturan yang ditetapkan kabilah .akhlak yang rendah (c) Nyatakan kedudukan wanita dalam masyarakat Arab Jahiliah? i. Melahirkan sumber tenaga kerja yang mahir Melahirkan pemimpin yang berpandangan jauh Melahirkan masyarakat yang berpengetahuan Melahirkan masyarakat yang berinovasi TINGKATAN 4 . Ahlinya terdiri daripada suku tertentu. Tidak mengetahui / tidak mempunyai ilmu pengetahuan (b) Mengapakah masyarakat Arab digelar sebagai masyarakat Jahiliah? i. iii.kehidupan kucar-kacir . i. i.Beberapa wanita boleh dikahwini sekaligus (d ) Jelaskan amalan sistem kabilah i.Sangat taksub dan fanatik terhadap kabilah masing-masing . Berasal daripada perkataan dalam bahasa Arab ‘jahala’ bermaksud jahil ii.keadaan geografi dan suasana tempat tinggal yang panas dan kering menyebabkan mereka bekerjasama mengatasi masalah kehidupan [3 markah] (c) Nyatakan kesan sernangat assabiah ke atas masyarakat Arab. Cara hidup berpuak-puak dan berkelompok ii.BAB 4 KEMUNCULAN TAMADUN ISLAM DAN PERKEMBANGANNYA DI MAKKAH Sebelum kemunculan Islam. Mereka tinggal dalam sebuah kawasan .Mempunyai identiti dan peraturan sendiri .(5) F1 F2 F3 F4 Berdasarkan pengetahuan sejarah anda. setiap puak tinggal dalam kelompok masing-masing .semangat kesukuan yang rnelampau [1 markah] (b) Senaraikan sebab rnunculnya semangat assabiah. masyarakat Arab berada dalam Zaman Jahiliah selama lebih kurang 310 tahun. tidak menyembah Allah .tiada nabi dan rasul serta kitab suci . tidak menerima kebenaran ii. kehidupan yang kucar-kacir dan tidak aman .Diketuai oleh syeikh [2 markah] [3 markah] [2 markah] [3 rnarkah] Masyarakat Arab Jahiliah Berpegang kepada semangat assabiah (a) Apakah maksud assabiah ? . iii. (a) Apakah maksud Jahiliah? i. tidak mengikut ajaran para nabi dan rasul sebelumnya. Bayi perempuan dibunuh kerana akan menjatuhkan maruah . berikan 3 pandangan bagaimana pendidikan boleh menyumbang ke arah kemajuan sesebuah negara. amalan sistem kabilah yang berasaskan keturunan ii.

bermusyawarah dengan para sahabat .menggesa masyarakat meninggalkan amalan yang keji [2 markah] (b) Siapakah golongan yang menerima dakwah Islam secara rahsia? i. menanamkan keimanan kepada Allah Yang Maha Esa.menjadi yatim piatu sejak berumur enam tahun [3 markah] (b) Nyatakan pekerjaan yang pernah dilakukan oleh baginda. sifat amanah .ii. i.w. Nabi Muhammad (s. rnenyertai rombongan perniagaan bapa saudaranya iii. Ali bin Abi Talib . Keluarga baginda ii. sering berlaku persengketaan . i. . kemuliaan budi pekerti ii.kebolehan berniaga [2 markah] (d) Nyatakan sifat terpuji baginda? i. ibunya meninggal ketika usianya enam tahun iii.menguruskan perniagaan Khadijah bt Khuwailid [3 markah] (c ) Mengapakah Khadijah bt Khuwailid memilih Nabi Muhammad untuk menguruskan perniagaannya? i. memakan masa selama 40 tahun iv. i. dipelihara oleh datuknya Abdul Mutalib . berniaga secara individu dan berkongsi dengan kawannya .a.Zaid bin Harithah / Abu Bakar aI-Siddiq / Uthman bin Affan / Zubair bin Awam /Al-Arqam bin Abu Arqam [2 markah] (d) Bagaimanakah dakwah secara terbuka dilakukan oleh Nabi Muhammad s.peperangan antara kabilah berlaku / sifat kesukuan [2 markah] (d) Apakah yang anda tahu tentang peperangan al-Basus? i.w. (a) Senaraikan sejarah kehidupan baginda sernasa kecil. sebabnya ahli Bani Bakar membunuh ahli Bani Taghlib iii. ii. menggembala kambing kepunyaan bapa saudaranya ii.Kaum kerabat [2 markah] (c) Senaraikan individu terawal yang memeluk Islam. Khadijah bt Khuwailid ii. bukti orang Arab suka berperang .w) telah melalui pelbagai pengalaman hidup.a.dipelihara oleh bapa saudaranya.? i. Fatanah / bijaksana / tabligh / menyampaikan [2 markah] Wahyu Kedua Penyebaran Islam kepada seluruh manusia ( a ) Apakah usaha Nabi Muhammad s. Sahabat yang rapat .Peperangan antara kabilah [4 markah] 3. dipelihara dan disusui oleh Halimatus Sa’ diyah. Abu Talib . berdakwah kepada semua keluarga Abdul Mutalib ii. Siddiq / berkata benar / amanah / dipercayai ii. berlaku antara Bani Taghlib dengan Bani Bakar ii. Sebelum dilantik menjadi rasul.a. untuk mengubah akidah dan kehidupan masyarakat Makkah? i.datuknya meninggal dunia . membetulkan akidah ii.

(a) Terangkan ciri-ciri kehidupan masyarakat Arab Jahiliah [ 10 markah] -Moral .Ketua Kabilah / syeikh mesti memiliki sifat berfikiran matang. -Suku .Mengamalkan perbuatan yang tidak bermoral seperti berjudi / berzina / minum arak.iii. -Sifat .Terdapat empat bentuk kepercayaan agama.Seseorang lelaki boleh berkahwin dengan beberapa orang wanita sekaligus atau dengan sesiapa yang disukainya.Sering berlaku peperangan antara satu kabilah dengan kabilah yang lain disebabkan perkara kecil 1 (b) Nyatakan ciri-ciri Sistem Kabilah yang menjadi amalan masyarakat Arab Jahiliah. dan mempercayai roh orang mati menjadi burung) / agama Hanif Hanif Menurut catatan Al-Quran terdapat sebilangan kecil masyarakat Arab Jahiliah menganut agama Hanif tetapi telah melupakan ajaran ini secara beransur-ansur. mengadakan ceramah di rumah Ali bin Abi Talib .Setiap Kabilah mempunyai identiti dan peraturannya sendiri.BAB 4 ESEI 1.Wanita -Kedudukan wanita . sihir. -Assabiah . -Agama .Berasaskan cara hidup yang berpuak-puak dan berkelompok. [6 markah] -Puak .berdakwah kepada orang ramai di Bukit Safa . ahlinya terdiri daripada suku yang sama dan mereka tinggal dalam sebuah kawasan.Arak Lelaki meminum arak sehingga mabuk untuk menunjukkan kesempurnaan / mereka telah sempurna sebagai lelaki.Semangat assabiah atau kesukuan amat tebal di kalangan masyarakat.Ahli kabilah sangat taksub dan fanatik terhadap kabilah masing-masing Syeikh Kabilah diketuai oleh seseorang syeikh Lantik Bakal syeikh mestilah disukai oleh kabilah dan dilantik atas persetujuan ramai. iaitu agama wathani / menyembah berhala) / aniniisme ( memuja alam seperti pokok ) / samawi (Kristian dan Yahudi ) / kepercayaan ( seperti menilik nasib.Golongan kaya mengeksploitasi golongan miskin.dalam masyarakat pula adalah rendah dan tidak dapat mewarisi harta pusaka Tanam Mereka menanarn bayi perempuan kerana beranggapan akan menjatuhkan maruah keluarga.mengamalkan Sistem Kabilah yang berasaskan cara hidup berpuak-puak dan berkelompok. -Taksub .berbahas dengan Abu Lahab [4 markah] TINGKATAN 4 . -Kabilah . -Identiti . -Kahwin . -Perang .Dalam sesebuah kabilah. -Eksploitasi .Kegiatan merompak dan merampas barangan menjadi mata pencarianWajib Merompak sebagai satu kewajipan yang harus dilakukan setiap individu dalam sebuah kabilah.Aktiviti perniagaan yang dijalankan berasaskan nba dan penindasan -Rompak . gagah. berani dan pandai berpidato. -Riba . 1 (c) Nyatakan kesan buruk amalan sistem kabilali dalam kehidupan masyarakat Arab Jahiliah? [4 markah] .

Kerasulan baginda telah diramalkan oleh seorang pendeta Nasrani bernama Buhaira.Menyelesaikan persengketaan perletakkan semula Hajar Aswad ke tempat asalnya. Abu Talib.Mengikuti rombongan perniagaan bapa saudara baginda’ ke Syam ketika berusia 12tahun.Peperangan al-Basus berpunca daripada perkara kecil tetapi memakan masa selama 40 tahun 1 (d) Terangkan riwayat hidup Nabi Muhammad s.Sikap kesukuan menjadi punca sengketa menyebabkan kehidupan yang kucar-kacir dan tidak aman. -Lahir . berdakwah di Makkah? -Rahsia .-Assabiah . -Niaga .Setiap ahli kabilah sangat taksub dan fanatik terhadap kabilah masing-masing. -Taksub . -Perang . -Pelihara .a. -Untung . bijak dalam urusan pentadbiran / mahir dalam perniagaan -Keturunan .Berasal daripada keturunan pemimpin Makkah yang terkenal. dipelihara oleh datuk (Abdul Muttalib) Bapa Setelah Abdul Muttalib meninggal dunia baginda dipelihara oleh bapa saudaranya. semasa berumur 35 tahun. -Ibu/Bapa . -Serah .Secara rahsia selama tiga tahun.Basus . -Tuntut .a.w. -Suku . 1 (e) Bagaimanakah Nabi Muhammad s.Mereka sanggup menuntut bela demi memperahankan maruah din dan kabilah mereka -Hidup . -Urus .pada 20 April /12 Rabiulawal pada Tahun Gajah.Keadaan / geografi / panas / kering-kontang menyebabkan sesuatu kabilah terpaksa mengatasi masalah yang dihadapi secara bersama.Berketurunan bangsa Quraisy yang sangat dihormati oleh kabilah Arab yang lain.Pernah menjadi mengembala kambing kepunyaan bapa saudara baginda.w sebelum dilantik menjadi Rasul [20 markah] -Asal . Aminah binti Wahab. -Geografi .Ketika berusia enam tahun. -Gembala .Kebijaksanaan dan kelembutan tutur kata serta kepandaian baginda menyebabkan pemiagaan memperoleh keuntungan.Peperangan sering berlaku antara satu kabilah dengan kabilah yang lain disebabkan perkara kecil.Giat berdagang dan pemah berniaga secara berseorangan dan berkongsi bersama temannya ketika berusia 20 tahun.Setiap puak tinggal dalam kelompok masing-masing dan terikat kepada peraturan kabilah. -Dagang . -Kahwin .Pernah menguruskan perniagaan Khadijah Modal Khadijah memberi modal yang besar kepada baginda kerana kemuliaan budi pekerti / sifat amanah / dan kebolehan baginda menjalankan perniagaan.Berpunca daripada Sistem Kabilah yang berasaskan keturunan -Ikat .Baginda telah berkahwin dengan Khadijah ketika berusia 20 tahun -Sengketa . [8 markah] .Bapa baginda ialah Abdullah bin Abdul Mutalib dan ibu baginda.Kemunculan semangat assabiah atau semangat kusukuan yang melampau / saling bermusuhan di antara satu sama lain -Kabilah .Diserahkan kepada Halimatus Sa’diyah untuk dipelihara dan disusui Piatu Menjadi yatim piatu sejak berumur enam tahun.Menimbulkan perasaan kesukuan yang menebal di kalangan ahli kabilah. -Ramal . -Al.

-Banding .Mengenali keperibadian mulia baginda Percaya . / memberikan penerangan dan menunjukkan teladan yang baik. sahabat yang rapat dan kaum kerabat baginda.Munggugat ekonomi orang Arab Quraisy TINGKATAN 4 .Ketinggian akhlak baginda menyebabkan dakwah Islamiah pada peringkat awal mendapat sambutan.Dakwah Islamiah secara terbuka kepada keluarga Abdul Muttalib. -Terbuka .Tiada unsur paksaan / Baginda memujuk mereka dengan menggunakan akal yang dianugerahi Allah.Melalui sahabat baginda Abu Bakar al-Siddiq beberapa orang tokoh Quraisy lain telah memeluk Islam. sahabat dan orang ramai.Menggugat pengaruh dan kedudukan keluarga mereka di Makkah Gugat .Menanamkan keimanan yang kuat kepada pengikutnya.Mengadakan majlis ceramah tentang Islam di rumah Au bin Abu Talib -Dakwah . Peristiwa Hijrah berlaku pada 1 Rabiulawal bersamaan 12 September tahun 622 (a) Berikan tiga sebab mengapa berlakunya hijrah? (i) Perintah Allah menerusi wahyu (ii) Ancaman dan orang Arab Quraisy (iii) Strategi Nabi untuk mengembangkan Islam -Membolehkan masyarakat Islam yang bersatupadu dan sempurna diwujudkan [3 rnarkah] .Menjadikan rumah al-Arqam sebagai pusat kegiatan -Akhlak .Dakwah Islamiah secara terbuka kepada orang ramai di Bukit Safa. -Paksa .Pninsip persamaan taraf sesama manusia bertentangan dengan sistem sosial masyarakat Arab Jahiliah yang mewujudkan perbezaan darjat Saudara .Pendekatan membandingkan antara nilai akhlak masyarakat Arab Jahiliah dengan nilai akhlak yang disaran oleh Islam. -Iman .Amalan dan akhlak yang keji yang menjadi kebiasaan masyarakat Arab Jahiliah dilarang oleh Is lam Tanggapan . 1 ( f) Jelaskan reaksi masyarakat Arab Quraisy Makkah terhadap penyebaran Islam? [12 markah] -Menerima .Membacakan ayat al-Quran untuk menjawab pertanyaan para sahabat.Orang Arab Quraisy mempunyai tanggapan yang salah terhadap tugas Nabi Pengaruh . -Sahabat . -Peribadi .Menolak konsep persaudaraan Islam kerana bertentangan dengan konsep assabiah yang menjadi pegangan mereka. -Pusat .Perbezaan dan segi kepercayaan dan amalan/ Oing Arab Quraisy enggan mengubah amalan tradisi turun temurun Sama .-Keluarga .Diterima oleh orang ramai kerana kemurnian ajarannya. -Ceramah . Amalan . -Bijak .a.BAB 5 KERAJAAN ISLAM MADINAH 1.w berdakwah secara lemah lembut dan berhikmah.Kebijaksanaan Nabi Muhammad s.Sama Tertarik kepada ajaran Islam yang memberikan Iayanan yang sama kepada semua manusia -Murni . -Al-Quran .Dakwah Islamiah secara rahsia ditujukan kepada ahli keluarga baginda.

Habsyah.a.(b) Nyatakan kesan dari peristiwa diatas (i) Dakwah Islamiah dapat dilaksanakan dengan aman (ii) Semangat persaudaraan sesama Islam khusnsnya Aus dan Khazraj (iii) Menjalinkan hubungan persaudaraan orang Islam Mekah dan Madinah (iv) Menvatukan penduduk Madinah dan pelbagai suku.w telah menyebarkan Islam dengan pelbagai strategi.Suhail Bin Amru [1 markah] (b) Senaraikan tiga peristiwa yang membawa kepada termeterinya Perjanjian Hudaibiyah (i) Pada tahun 628 M.Dilarang merobohkan tempat ibadat [3 markah] (d) Namakan siri peperangan yang telah disertai oleh Nabi Muhammad s. (i) Puteri Abu Bakar alSiddiq. rombongan orang Islam telah ke Mekah kerana ingin menunaikan umrah (ii) Rombongan telah disekat di Hudaibiyah. (a) Berikan dua cara yang digunakan oleh baginda untuk tujuan di atas [1 markah] (i) Menghantar perutusan ke Rom.a. . budaya dan agama -Pembinaan masjid Nabawi -Kiraan tahun hijrah dalam takwim Islam -Menukarkan nama Yathrib kepada Madinah .a.Mendapat kabar angin Uthman telah dibunuhl Orang Islam bersumpa .Rom Timur. Nabi Muhammad s. Asma’ [4 markah] [2 markah] [1 markah] 2.W Hijrah ke Madinah [3 markah] Perjanjian Hudaibiyah (a) Siapakah tokoh Quraisy yang telab memeteri perjanjian Hudaibiyah? .A. (iii) Nabi Muhamad s.w menghantar Uthman bin Affan ke Mekah untuk menerangkan tujuan kedatangan dan berbincang .Menentang kezailman dan mempertahankan din (c) Nyatakan garis panduan yang mesti dipatuhi oleh tentera Islam dalam peperangan (i) Tentera Islam tidak dibenarkan membunuh orang yang lemah (ii) Tidak dibenarkan membunuh binatang ternakan .Perang Tabuk Nabi Muhammad S.w (i) Perang Badar (ii) Perang Uhud (iii) Perang Khandak .Sikap toleransi kaum dan tolong menolong (c) Bagaimanakah sikap orang Ansar terhadap Muhajirin (i) Menjaga keselamatan (ii) Menyediakan modal untuk berniaga (d) Siapakah wanita yang membantu semasa proses hijrah.Mesir (ii) Menggunakan diplomasi dan menunjukkan nilai-nilai yang baik (iii) Menyeru menerusi warkah / Mewujudkan rasa persefahaman dengan wilayah tertentu (b) Apakah rasional yang membolehkan umat Islam berperang [3 markah] (i) Apabila diserang oleh musuh (ii) Mencari keamanan supaya tempat ibadat terjaga (iii) Menjaga maruah negara .Tidak dibenarkan memusnahkan tanaman .

Semua anggota masyarakat bertanggungjawab menjaga keamanan -Kuat .Negara Madinah menjadi kuat Segan Disegani negara luar disekitar dan di Semenanjung Tanah Arab 2. -Gencatan .Semangat perpaduan / bantu-membantu /rela berkorban boleh dipupuk -Undang .setia yang dikenali sebagai Baiah al Ridwan [3 markah] (c) Nyatakan isi kandungan perjanjian Hudaibiyah (i) Bersetuju untuk mengadakan gencatan senjata selama 10 tahun (ii) Kabilah Arab yang lain bebas memihak sama ada kepada orang Islam Madinah atau orang Quraisy Mekah (iii) Orang Islam Madinah yang memihak ke Mekah tanpa kebenaran penjaganya tidak perlu dipulangkan (iv) Orang Quraisy Mekah yang memihak ke Madinah tanpa kebenaran penjaganya perlu dipulangkan semula .Satu perundangan yang sesuai diikuti oleh kesemua masyarakat Syariah Syariah Islam yang diperkenalkan adalah adil -Allah . Huraikan kepentingan Piagam Madinah kepada masyarakat Arab di Madinah [20 markah] -Model . Pada tahun 628 Masihi bersamaan 6 Hijrah .Arab yang lain bebas memihak sama ada kepada orang orang Islam di Madinah atau orang Quraisy di Makkah Penjaga Orang Islam Madinah yang memihak ke Makkah tanpa kebenaran penjaganya tidak perlu dipulangkan .Perjanjian Hudaibiyah ditandatangani antara pihak Islam dengan Arab Quraisy.Umat Islam hanya boleh mengerjakan umrah pada tahun berikutnya 7 H [4 markah] (d) Jelaskan kepentingan Perjanjian Hudaibiyah (i) Menunaikan haji pada tahun berikutnya (ii) Bebas beribadat pada bila-bila masa (iii) Kerajaan Islam Madinah diakui (iv) Suku Arab boleh menganut sebarang agama yng mereka sukai (v) Jumlah yang memeluk Islam bertambah bilangannya (vii) Pengislaman tokob panglima Arab Quraisy.Khalid bin alWalid.BAB 5 SOALAN ESEI 1.Model kerajaan Islam yang unggul Perlembagaan Mempunyai perlembagaan yang diterima pakai oleh semua golongan masyarakat -Lengkap .Setuju mengadakan gencatan senjata selama 10 tahun -Pihak Kabilah .Meletakkan Allah sebagai kuasa yang tertinggi -Sistematik .Merupakan pemerintahan yang lengkap Riba Amalan ribal penipuanl rasuah /penindasan tidak dibenarkan Sedekah dan sifat bertimbang rasa digalakkan Asas Ekonomi Islam berasaskan keadilan dan ketelusan -Bentuk .Pembentukan masyarakat baru berasaskan urnmah -Nilai .Menyusun kehidupan masyarakat yang sistematik -Tanggungjawab . Amru al As [4 markah] TINGKATAN 4 .Nilai hidup berasas semangat ukhuwah Islamiah Taraf Taraf dan kedudukan rakyat adalah sarna Hak Persamaan hak -Semangat . [20 markah] (a) Mengapakah isi kandungan perjanjian tersebut besar ertinya kepada masyarakat Islam.

Pengislaman Abu Suffian telah mendorong orang Quraisy lain memeluk Islam -Selamat .w Sebar .Bab 8 Tamadun Islam Pengaruh Islam Dalam Pendidikan di Asia Tenggara .Talhah Tokoh Melambangkan ketokohan Nabi Muhamad s.Tempoh perdamaian membolehkan Nabi Muhammad s.w memberi jaminan kese1amatmn kepada mereka yang terkepung (c) Nyatakan kepentingan pembukaan semula Kota Mekah.Kota Madinah dijadikan sebagai kota suci umat Islam Tumpuan .w sebagai pemimpin yang unggul dan dikagumi -Iktiraf Perjanjian Hudaibiyah menunjukkan orang Arab Quraisy mengiktiraf kerajaan Islam di Madinah Buka Pembukaan semula Kota Makkah 3.Orang Quraisy Makkah yang memihak ke Madinah tanpa kebenaran Umrah Umat Islam hanya boleh mengerjakan umrah pada tahun berikutnya (7H) -Haji .Suku Arab boleh menganut sebarang agama yang disukai tanpa halangan mana-mana pihak Luas Islam dapat berkembang dengan meluas -Ganda .Masyarakat Islam telah mula mendalami ilmu pengetahuan Islam Aman .a.Kaabah terpelihara daripada unsur-unsur jahiliah Suci .Bilangan yang telah memeluk Islam telah berganda Aman Menggambarkan Islam tersebar dengan aman -Islam .al-Walid Amru al As dan Uthman b.a. (a) Nyatakan sebab-sebab Nabi Muhammad s.Orang Islam berpeluang menunaikan haji pada tahun berikutnya (629M) -Bebas .a.Nabi Muhammad s.Kota Mekah menjadi tumpuan umat Islam seluruh dunia Kukuh . [8 markah] Pelihara .Mewujudkan pusat pemerintahan Islam yang kuat Ilmu .w merangka program dakwah Islamiah -Agama .Dakwah Islam telah tersebar secara aman Wilayah .w berpendapat sekiranya Mekah dikuasai kerajaan Islam Madinah lebih mantap (b) Mengapakah Kota Mekah dapat dibuka semula dengan mudah oleh orang Islam? [6 markah ] -Ramai Tentera Islam yang ramai Perang -Strategi peperangan yang berkesan -Jihad .a.Merintis kepada penyebaran Islam diseluruh Tanah Arab Pusat .Makkah dijadikan sebuah wilayah Islam TINGKATAN 4 .-Pulang .Semangat jihad yang tinggi di kalangan tentera Islam -Islam .Pengislaman tokoh Arab yang berpengaruh spt Khalid b.Kerajaan Islam di Madinah menjadi kukuh di bawah pimpinan Nabi Muhammad s.Orang Islam bebas memasuki Mekah dan beribadat pada bila-bila masa -Dakwah .a.w bertindak membuka semula kota Makkah pada tahun 630 Masihi [6 markah] -Langgar Orang Quraisy melanggar perjanjian Hudaibiyah -Strategi Langkah jangka panjang strategi penyebaran Islam Hak Orang Quraisy tidak menghormati hak kebebasan seperti dalam perjanjian Hudaibiyah -Bunuh Beberapa orang yang berpihak kepada Islam telah dibunuh Mantap Nabi Muhammad s.a.

bagaimanakah pendidikan boleh menjana perpaduan dalam masyarakat Malaysia masa kini. i) Berdasarkan sukatan pelajaran ii) Dilaksanakan secara kelas iii) Pendidikan mengikut tahap / tahap permulaan / pertengahan / pengkhususan iv) Diawasi oleh mudir / guru besar v) Diselia oleh lembaga / jawatan kuasa kewangan (e) Pada pendapat anda.Bab 10 Renaissance . (a) Nyatakan dua kemahiran yang diterapkan oleh ibu bapa melalui pendidikan tidak formal. i) Kemahiran dalam bidang pertanian / bercucuk tanam ii) Bidang perikanan / menjadi nelayan / menangkap ikan iii) Bidang kraftangan / menganyam / mengukir / iv) Bidang pertukangan / membina (seperti rumah. M1 Mewujudkan hubungan yang sihat antara kaum M2 Mempunyai bahasa kebangsaan / Bahasa Melayu tanpa meminggirkan bahasa ibunda M3 Memupuk perpaduan melalui sekolah wawasan M4 Menyuburkan semangat perpaduan melaluisistem persekolahan yang sama M5 Melalui penyeragaman kurikulum yang bercorak kebangsaan M6 Melalui syor Penyata Razak / Ordinan Pelajaran M7 Melalui Laporan Rahman Talib / Akta Pelajaran M8 Melalui Laporan Jawatankuasa Kabinet 1974 / 1979 M9 Pelaksanaan KBSR / KBSM M10 Pelaksanaan Falsafah Pendidikan Kebangsaan M11 Mana-mana jawapan yang munasabah ( M = Mana-mana yang munasabah) TINGKATAN 4 .Masyarakat Melayu mengamalkan dua jenis sistem pendidikan iaitu pendidikan formal dan pendidikan tidak formal. kapal) v) Bidang ukiran / mengukir vi) Bidang memasak / menjahit (b) Pembelajaran pendidikan tidak formal masyarakat Melayu dijalankan melalui ? i) Pendengaran ii) Penglihatan iii) Pemerhatian iv) Latihan v) Bercerita / cerita lisan / cerita binatang / cerita jenaka vi) Pergaulan sosial / pantang larang / adat istiadat vii) Aktiviti kesenian dan kesusasteraan / pantun / peribahasa / teka-teki (c) Di manakah pendidikan formal masyarakat Melayu dilaksanakan selepas kedatangan Islam? i) Istana ii) masjid iii) rumah iv) surau v) madrasah vi) pondok (d) Nyatakan dua ciri sistem madrasah dalam pendidikan formal masyarakat Melayu.

(a) Apakah yang dimaksudkan dengan Zaman Renaissance ? Renaissance bermaksud kelahiran semula yang merujuk kepada penghargaan semula ilmu yang telah dihasilkan oleh cendekiawan dalam tamadun Yunani dan Rom. menekankan pemikiran logik dan saintifik. mereka diambil (b) F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 (c) F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 (d) F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 . Kemunculan monarki baru Kegiatan ekonomi sara diri kian pupus Sistem perdagangan semakin berkembang Berlakunya kegiatan penjelajahan dan penerokaan Berkembangnya ilmu pengetahuan Lahirnya seniman dalam masyarakat Berlaku perubahan sikap masyarakat terhadap pendidikan.Bab 10 Esei Huraikan cara kemasukan buruh dari Cina dan India ke Tanah Melayu pada abad ke-19.Kesungguhan manusia mencari penyelesaian kepada permasalahan hidup dan kesediaan mereka untuk meneroka bidang baru telah menyebabkan Zaman Renaissance bermula di Itali dan telah meninggalkan kesannya dalam pelbagai bidang. -Mereka dibekalkan dengan tiket ke pelabuhan yang dituju. (i) Kemasukan buruh Cina Melalui sistem tiket kredit. -Bakal imigran dikumpulkan oleh kheh-tau (ketua). -Imigran (sin kheh) ini diletakkan di bawah pengawasan nakhoda kapal atau agensi buruh yang dibayar oleh majikan. -Golongan sin kheh perlu membuat perjanjian untuk menjelaskan hutang mereka secara bekerja dengan majikan untuk tempoh tertentu. agama dan bahasa di bandar-bandar utamanya Itali menjadi pusat perkembangan idea baru. Kemunculan pedagang yang menggunakan kekayaan untuk mengindahkan bandar Pedagang kaya menjadi penaung (patron) kepada cendekiawan Persaingan antara bandar-bandar untuk mendapatkan tokoh cendekiawan Cendekiawan yang berkunjung dari bandar ke bandar menyebarkan idea Renaissance Penguasa Gereja di Rom turut menjadi penaung kepada seniman dan cendekiawan Sebutkan dua orang tokoh cendekiawan Itali yang muncul pada Zaman Renaissance.Tiba di pelabuhan. TINGKATAN 4 . Francesco Petrarch Niccolo Machiavelli Giovanni Bocaccio Galileo Galilei Leonardo da Vinci Raphael Michelangelo Nyatakan kesan-kesan yang wujud hasil daripada Zaman Renaissance. Senaraikan ciri-ciri yang terdapat di negara Itali sehingga menyebabkan tercetusnya Renaissance di situ ? Kemunculan bandar-bandar yang menjadi pusat perdagangan antarabangsa Berlakunya pertembungan budaya.

Pegawai yang dihantar mengiringi buruh tersebut hingga mereka sampai ke tempat majikan. TINGKATAN 4 . -Melalui sistem kangani. -Melalui sistem kontrak. -Di bawah sistem pengambilan rumah kongsi. pekerjaan . pengambilan buruh dilakukan oleh pegawai di negara China. -Buruh India akan datang sendiri ke Tanah Melayu dengan biayaan masing-masing. Akta Tanah Simpanan Melayu Land Order Land Settlement Order Proklamasi III Perlindungan Hak Pribumi Apakah yang anda faham dengan maksud mayarakat majmuk . majikan yang memerlukan buruh akan menghantar pegawainya ke China untuk mendapatkan buruh. Orang Melayu tinggal di kawasan luar Bandar. -Kangani diberi wang untuk perbelanjaan buruh ke Tanah Melayu. (e) F1 F2 .Pegawai tersebut membiayai perbelanjaan buruh sehingga mereka sampai di rumah kongsi (ii) Kemasukan buruh India -Melalui Sistem Buruh Bebas. -Segala perbelanjaan dan tambang dibiayai oleh majikan.tetapi berbeza dalam cara hidup . -Buruh akan bekerja dengan majikan untuk jangka masa tertentu dengan bayaran minimum. seseorang kangani / tandil / ketua / mandur diberi lesen.Bab 10 Struktur (a) F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 (b) F1 F2 (c) F1 F2 F3 F4 (d) Apakah peranan institusi kewangan Pembangunan dan kepesatan ekonomi Mempercepat dan melicinkan lagi urusan kewangan Menyediakan kemudahan pinjaman memperkenalkan sistem kewangan moden yang berorientasikan keuntungan memperkenalkan kaedah yang tertinggi dana dar luar Negara dapat disalurkan dengan lebih mudah dan cepat bank dapat bertindak sebagi ejen pembayar kepada pengekspot dan pengimpot menjadikan urusan perniagaan antarabangsa bertambah licin Huraikan sebab-sebab keperluan perkhidmatan insurans untuk melindungi dagang dan kapal pedagang kebakaran sering berlaku di kawasan bandar Senaraikan undang-undang berhubung tanah yang diperkenalkan oleh British di Tanah Melayu. .Wujud pelbagai kaum dalam satu tempat . Sarawak dan Sabah.oleh pemborong buruh untuk majikan mereka. -Ia dilantik oleh sesebuah rumah kongsi. -Dihantar pulang ke India untuk mencari tenaga buruh. -Melalui sistem pengambilan kakitangan. majikan akan membiayai tambang mereka ke Tanah Melayu. bahasa pertuturan Nyatakan ciri-ciri masyarakat majmuk di Malaysia semasa zaman penjajah Petempatan masyarakat berbeza mengikut kaum. petempatan .

Kuala Kangsar dan Batu Gajah -Sekolah Melayu untuk murid perempuan dibina di Negeri-negeri Selat. -Tujuan untuk mengawasi kebersihan di Bandar-bandar seperti Kuala Lumpur. orang Cina sebagai peniaga dan pekerja lombong bijih timah dan kaum India sebagai penoreh getah. Selangor. masjid dan Sekolah Pondok Sekolah vernakular Melayu . -Sistem ini mengubah sistem pendidikan tradisional Melayu. -Masyarakat tempatan telah terpinggir daripada arus ekonomi perdangangan (c) Terangkan perkembangan sistem pendidikan semasa penjajahan British. Sri Aman dan Sibu. -Sebelum kedatangan penjajah kanak-kanak Melayu mendapat pendidikan di Surau . -Perusahaan mengetin nanas berpusat di Johor oleh pengusaha dari China. -Syarikat Fung Keong di Klang dan Kinta Rubber Works di Ipoh menghasilkan barangan berasaskan getah. -Syarikat United Engineers mendirikan kilang mmembina kapal korek. -Sebanyak 14 pusat kesihatan kecil di Selangor. -Pendidikan Tamil disediakan oleh British di Bandar seperti Sekolah Tamil Vivekanada . -Wujud sistem pendidikan Vernakular. kapal kecil dan mesin memproses getah. -Sekolah vernakular Melayu mula ditubuhkan di Negeri-negeri Selat. -Jabatan Sanitary Board kemudian mengambil alih tugas Sanitary Board (b) Nyatakan perkembangan sektor perkilangan. -Di Sarawak perkhidmatan perubatan tertumpu di Kucing. Bahasa pertuturan berbeza anatara satu sama lain Tidak dapat kesepaduan dan interaksi antara kaum yang meluas Sistem pendidikan vernacular dengan mengunakan bahasa ibunda kaum masing (a) Jelaskan perkembangan perkhidmatan kesihatan pada awal abad ke 20 di Tanah Melayu. -Sekolah Melayu pertama terletak di Teluk Belanga. 2 di negeri Pahang dan 3 di Negeri Sembilan Mendirikan Institut Penyelidikan Perubatan di Kuala Lumpur yang membuat penyelidikan untuk mengawal wabak penyakit bertanggungjawab mengkaji punca penyakit dan langkah pencegahan -Lembaga Sanitary Board ditubuhkan. -Syarikat Kasut Bata turut menubuhkan kilang di Klang. -Pada tahun 1923 Syarikat Shum Yip telah mendirikan dua buah kilang kasut. -Hospital atas sumbangan orang peseorangan seperti Hospital Tung Shin di Kuala Lumpur -Membina pusat kesihatan di luar Bandar untuk mengawal penyakit yang berjangkit dan mudah merebak. -Hasil keluaran untuk tujuan eksport ke Negara China. -Namun sekolah itu didirikan diperingkat sekolah rendah dan kurikulum terbatas -Tujuan untuk menjadikan anak Melayu sebagai petani yang lebih baik daripada bapanya Sekolah vernakular Tamil. Orang Melayu sebagai petani. -Sistem pendidikan yang menggunakan bahasa ibunda sebagai bahasa penghantar.F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 kaum Cina tinggal di kawasan bandar dan kaum India tinggal diestet Pekerjaan mengikut kaum. -Menubuhkan hospital di Bandar seperti di Taiping dan Kuala Lumpur. Sandakan. Kudat dan Tawau. -Pada tahun 1913 beberapa buah hospital telah dibina di Sabah iaitu di daerah Jesselton. Singapura. -Sekolah Melayu seterusnya didirikan di Seberang Perai . Beauford.

BAB 1 KEMUNCULAN GERAKAN NASIONALISME DI ASIA TENGGARA Keistimewaan rantau Asia Tenggara serta perkembangan yang berlaku di Eropah telah mendorong kuasa-kuasa Barat menjalankan dasar imperialisme mereka untuk menguasai ekonomi kawasan tersebut. -Kurikulum sekolah Inggeris disusun berasaskan sistem pendidikan Inggeris. Tujuan menyekat pengaruh komunis di sekolah Cina Pendidikan tinggi. -Dimulakan oleh mubaligh Kristian dan badan sukarela. -Menggunakan dialek masing manakala guru. -Pihak pengurusan ladang pula akan membiayai sekolah Tamil di kawasan ladang. (a) Apakah yang dimaksudkan dengan imperialisme ? F1 Dasar sesebuah negara meluaskan pengaruh dan wilayahnya F2 (b) F1 F2 F3 F4 (c) Menjajah negara lain untuk kepentingan tertentu Senaraikan dua keistimewaan Asia Tenggara yang mendorong imperialis Barat menjalankan dasar imperialismenya di rantau tersebut. Kedudukannya strategik. -Enakmen Pendaftaran Sekolah diwartakan. – -Sekolah Cina dibiayai oleh saudagar dari China. -Serta menggunakan bahasa Tamil sebagai bahasa pengantar Sekolah vernakular Cina. Contohnya Sekolah Cina Yuk Chai di Kuala Pilah. (i) Penggunaan kapal wap dan Pembukaan Terusan Suez F1 Muatan lebih banyak F2 Mempercepatkan perjalanan Timur-Barat F3 Memendekkan jarak perjalanan F4 Perjalanan lebih selamat F5 Menjimatkan kos (ii) Penciptaan Telegraf F1 Arahan kepada pegawai di tanah jajahan dengan cepat F2 Ahli perniagaan dapat berhubung dengan wakil mereka di Timur F3 Urusan perdagangan lebih mudah . laluan perdagangan laut antara China dengan India Dekat dengan kawasan pasaran di India dan China Tanah yang subur untuk pertanian dagang Kaya dengan bahan mentah Mengapa perkara berikut mendorong perluasan imperialisme Barat di Asia Tenggara. buku dan tenaga pengajar dari India. -British menubuhkan sebuah universiti iaitu Universiti Malaya di Singapura TINGKATAN 5 . -Maktab Perguruan Sultan Idris (MPSI) ditubuhkan di Tanjung Malim. -Sekolah Inggeris dianggap sebagai elit kerana lokasinya di bandar. buku dan sukatan pelajaran datangnya dari Cina. -Menggunakan sukatan pelajaran. Perak . -Kolej Melayu Kuala Kangsar ditubuhkan sebagai sekolah khusus untuk golongan elit.di Seremban. -Tujuan melatih guru sekolah Melayu. -Satu-satunya lanjutan sekolah rendah bagi anak-anak Melayu Sistem Pendidikan Inggeris .

Penubuhan kerajaan pusat Perlantikan Gabenor Jeneral sebagai ketua pentadbir Pelaksanaan pentadbiran melalui biro (jabatan) Perlantikan pegawai Barat sebagai ketua biro Pengenalan undang-undang Nyatakan perubahan yang diperkenalkan Belanda dalam sistem pemerintahan tradisional tempatan di Indonesia. Tugas menyebarkan tamadun / Tanggungjawab mentamadunkan orang Timur Bertanggungjawab menyebarkan Kristian kepada penduduk tanah jajahan TINGKATAN 5 . semakin tinggi sanjungan Keluasan tanah jajahan melambangkan kekayaan dan kekuatan Mereka lebih maju dan bertamadun Beban Orang Putih / Bertanggungjawab memimpin orang Timur ke arah kesejahteraan. pihak imperialis telah melaksanakan perubahan dalam pentadbiran di Asia Tenggara.Burma Berakhirnya Dinasti Konbaung Institusi raja tersingkir Jawatan pembesar tradisional di peringkat pusat terhapus Pesuruhjaya Tinggi British menjadi pemerintah di Burma Pentadbiran tradisional lenyap Sistem undang-undang Barat diperkenalkan. Semakin luas tanah jajahan. (a) F1 F2 F3 F4 F5 (b) F1 F2 F3 F4 F5 (c) F1 F2 F3 (d) F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 Nyatakan tiga ciri umum sistem birokrasi Barat yang diperkenalkan di Asia Tenggara. Majlis Perundangan diperkenalkan Beberapa jabatan ditubuhkan 2. . Pentadbiran dipecahkan kepada pentadbiran pusat dan pentadbiran tempatan Pentadbiran pusat diketuai oleh Gabenor Jeneral Pentadbiran tempatan dikendalikan pembesar tempatan dengan pengawasan pegawai Belanda Penubuhan jabatan kerajaan Penubuhan Dewan Tempatan Nyatakan tugas Encomiendero di bawah Sistem Encomienda yang diperkenalkan Sepanyol di Filipina.BAB 1 Perubahan Sistem Politik Bagi mengukuhkan cita-cita imperialisme untuk menguasai ekonomi di rantau ini.F4 (d) F1 F2 F3 F4 F5 F6 Perdagangan antarabangsa lebih pesat Nyatakan nilai-nilai yang dipegang oleh kuasa Barat hingga menyebabkan persaingan antara mereka untuk menguasai negara-negara Asia Tenggara. Huraikan sistem pemerintahan di Indo China sebelum dan selepas kedatangan Perancis ke negara tersebut. Menjaga keamanan Mengutip cukai Mengkristiankan penduduk barangay Berikan tiga kesan penguasaan British terhadap Burma selepas Perang Inggeris .

Memberi kuasa penuh kepada pembesar tempatan.Pentadbiran kerajaan tempatan tidak diganggu oleh kerajaan pusat.Gabenor Jeneral juga dibantu oleh Residen Jeneral dan Residen Wilayah Menubuhkan kerajaan pusat dengan menubuhkan Union Indochinoise. Pentadbiran tempatan dikekalkan. Negeri-negeri Melayu Tidak Bersekutu dan Negeri-negeri Melayu Tidak Bersekutu.Sebelum Kedatangan Perancis Ditadbir oleh kerajaan pusat berkuasa mutlak. Selepas Kedatangan PerancisPentadbiran diketuai oleh Gabenor Jeneral.Kedudukan pentadbir dalam birokrasi berdasarkan tahap pendidikan.Selepas kedatangan British Tanah Melayu terbahagi kepada 3 jenis pentadbiran. Penasihat dari Amerika untuk jabatan kastam. Perubahan sistem politik di Tanah Melayu sebelum kedatangan Portugis dan British Sebelum kedatangan Portugis.Gabenor Jeneral dibantu Leftenan Gabenor yang menjadi pemerintah wilayah jajahan / naungan. Diperingkat negeri pentadbiran diketuai oleh Residen Kaunselor.Setiap birokrasi diketuai oleh golongan Mandarin. Pentadbiran Negeri-negeri Melayu Bersekutu. . Iaitu Negeri-negeri Selat . Pentadbiran Negeri-negeri Selat diketuai oleh Gabenor Negeri-negeri Selat. 6. Dipilih melalui peperiksaan. Kerajaan tempatan perlu membayar cukai dan kerahan tenaga 3. Residen berperanan memberi nasihat kepada Sultan dalam semua hal kecuali agama dan adat resam. Penguasaan Pegawai Barat. Sistem raja berperlembagaan menggantikan sistem raja berkuasa mutlak 4.Fungsi raja sebagai penaung agama Buddha di Burma diambil alih oleh undang-undang barat. Kesultanan Melayu Melaka mengamalkan pemerintahan beraja. Melantik juruaudit dari Britain berkhidmat dalam perbendaharaan negara. Apakah perubahan yang dilaksanakan oleh Mongkut dan Chulalongkorn untuk mengekalkan Kemerdekaan Thailand. Penasihat dari Britain menjadi penasihat kewangan dan pelabuhan.Pentadbiran Negeri-negeri Melayu Tidak Bersekutu. Penasihat Perancis dalam jabatan ketenteraan. Terdiri negeri Melaka. Rang undang-undang diluluskan oleh Parlimen Perancis. Raja kehilangan kuasa dalam pemerintahan. Pembaharuan Raja Mongkut Melantik 80 orang penasihat Barat mengetuai pelbagai jabatan. Sultan-sultan masih berkuasa walaupun menerima seorang Penasihat British. 7. Sultan terpaksa menerima seorang Residen. Gabenor Jeneral / Pesuruhjaya Tinggi menggantikan raja sebagai pemerintah tertinggi. Peranan Penasihat British memberi nasihat kepada sultan jika diperlukan. Pentadbiran tempatan dikekalkan. Dipengaruhi oleh sistem pentadbiran Tanah Besar China. Residen di keempat-empat negeri pula bertanggungjawab kepada Gabenor Negeri-negeri Selat. Pentadbiran diketuai oleh wizurai.Pembaharuan Raja Chulalongkorn Memperkenalkan Majlis Penasihat Rendah. Majlis Mesyuarat Tertinggi dan Kabinet Menteri.Terhapusnya institusi raja . contohnya di Burma. Pulau Pinang dan Singapura. Selepas kedatangan Portugis Institusi Beraja tersingkir. 5. Jelaskan kesan pengenalan sistem birokrasi Barat terhadap sistem pentadbiran di Asia Tenggara. Gabenor Jeneral bertanggungjawab terus kepada Kementerian Tanah Jajahan di Paris. Dibantu dengan sistem pembesar empat lipatan.

Kemudahan disediakan untuk sekolah yang menggunakan bahasa penjajah. Media seperti akhbar dan majalah menyemarkakkan semangat nasionalisme. Karya menyampaikan mesej kesengsaraan rakyat. Menyebarkan idea nasionalis dan menanam perasaan antipenjajah. Manakala gerakan nasionalisme tahap kedua bersifat nasional. Gerakan nasionalisme tahap pertama bersifat setempat. Lahirnya gerakan Islah oleh persatuan-persatuan agama.Matlamat gerakan nasionalisme tahap pertama ialah mennuntut pembaharuan dalam bidang kebudayaan. Jalan raya dan jalan kereta api menghubungkan kawasan yang sebelumnya terpisah. Karya Kesusasteraan. Pengaruh Media. Faktor keenam. Dasar kemasukan imigran menyebabkan ekonomi dikuasai oleh mereka. 11. Karya membangkitkan kesedaran dan kecintaan kepada negara. Pengenalan sistem undang-undang Barat 9. 10.Pemimpin perjuangan Gerakan tahap pertama dipimpin golongan pertengahan yang mendapat pendidikan di Barat dan Timur Tengah Tetapi gerakan tahap kedua dipimpin golongan berpendidikan tinggi yang berpengetahuan Kaedah perjuangan Gerakan tahap pertama bersifat sederhana. Dasar ekonomi penjajah bersifat menindas. Faktor pertama . dan membentuk kerajaan sendiri. Golongan intelek yang terdedah kepada idea falsafah Barat dan Islam.. Gerakan tahap pertama tidak menuntut kemerdekaan segera. memimpin gerakan nasionalisme menuntut membaiki taraf hidup dan membebaskan negara. Faktor kesembilan. Matlamat perjuangan pula. Penubuhan Kerajaan Pusat hasil penyatuan wilayah-wilayah. agama dan hak peribumi. Penjajah mengamalkan sikap pilih kasih dalam pendidikan. Tetapi gerakan tahap kedua mempunyai organisasi yang tersusun. Jelaskan perbezaan antara gerakan nasionalisme tahap pertama dengan gerakan nasionalisme tahap kedua di Asia Tenggara.Penduduk tempatan tiada peluang dalam sistem birokrasi Barat. Huraikan faktor-faktor yang membawa kepada kemunculan nasionalisme di Asia Tenggara. Pengaruh Agama. Menggunakan kaedah memberi kesedaran melalui karya kesusasteraan Tetapi gerakan kedua menggunakan gerakan bersifat radikal. 8. Faktor keempat.Faktor ketujuh. Lepasan sekolah vernakular sukar untuk mendapatkan pekerjaan.Dari segi Organisasi gerakan nasionalisme. Rakyat tempatan tidak puas hati terhadap dasar penjajah. Kemerosotan pengaruh pembesar tempatan. Dasar Penjajah. Manakala gerakan tahap kedua mempunyai matlamat menuntut kemerdekaan. Pada gerakan nasionalisme tahap pertama rakyat menentang penguasaan politik kerabat diraja. Dari segi Sifat / bentuk gerakan. Kemunculan Golongan Intelek. Faktor kelima.Faktor ketiga. Gerakan tahap pertama tiada organisasi. Agama menjadi alat penyatuan rakyat. Perjuangan Mahatma Ghandi menjadi sumber inspirasi kepada nasionalis. Perkembangan Sistem Pengangkutan dan Perhubungan. Pembahagian pentadbiran kepada pentadbiran pusat dan pentadbiran tempatan. Kejayaan Jepun menewaskan China dan Rusia membuka mata nasionalis.Mereka mengadakan . Faktor kelapan. Melancarkan revolusi untuk mencapai matlamat. Mengapakah gerakan nasionalisme di Thailand berbeza daripada gerakan nasionalisme negara asia di Asia Tenggara ? Nasionalisme Thailand tidak bersifat antipenjajah. Pendidikan diberi kepada golongan elit sahaja. Dasar Ekonomi penjajah.Raja menerima nasihat daripada penasihat Barat dalam hal pentadbiran. Sistem perhubungan memudahkan hubungan di kalangan nasionalis. Pendidikan. Penjajah mewujudkan jurang sosial dalam masyarakat. Pengaruh Luar. Faktor kedua.

F4 Semangat mempertahankan negara dan bangsa. Anggotanya terdiri daripada guru/pegawai tadbir kerajaan/orang kampong. Tidak puas hati terhadap sikap raja yang boros.Gerakan nasionalisme tahap kedua disebabkan oleh rasa tidak puas hati terhadap cengkaman ekonomi oleh kapitalis Barat dan orang Cina. F6 Menyemai perasaan menghargai perjuangan dan pengorbanan pejuang terdahulu. Revolusi dilancarkan untuk menggulingkan raja berkuasa mutlak.penentangan terhadap raja yang berkuasa mutlak.BAB 2 GERAKAN NASIONALISME DI TANAH MELAYU SEHINGGA PERANG DUNIA KE DUA 1. MPAJA menjalankan perang gerila terhadap Jepun Orang Melayu menubuhkan Force 136 / Pasukan Wataniah. Ahmad Boestamam menubuhkan Barisan Pemuda di Perak Akibat tekanan Jepun. F1 Menanam semangat patriotisme dalam setiap tindakan yang dilakukan. TINGKATAN 5 . Sekiranya anda dilantik menjadi pemimpin Malaysia. membenci semua penjajah samada British ataupun Jepun. Ia menekankan kebebasan negara-negara Asia. Menentaukan kemajuan masingmasing dan meningkatkan persaudaraan dikalangan negara 2. bagaimanakah anda menanamkan semangat nasionalisme kepada rakyat jelata. Pemerintah Jepun menyekat kebebasan bersuara penduduk Tanah Melayu. F7 Mendorong semangat berkorban demi bangsa dan negara. F8 Mana-mana yang munasabah . PKM telah menubuhkan MPAJA untuk menentang Jepun. mereka menganggap semua penjajah adalah zalim Konsep Kesemakmuran Asia diperkenalkan Jepun.Jepun memberikan kebebasan kepada pertubuhan yang menyokongnya. Menggubal undang-undang menyekat monopoli ekonomi oleh orang Cina .Mengadakan pelbagai pembaharuan untuk menyekat penguasaan itu. Bekerjasama dengan British menentang Jepun KMM meminta Jepun memberikan kemerdekaan Tanah Melayu bersama Indonesia. Antaranya Membubarkan akhbar dan menutup sekolah Cina. gerakan bawah tanah menentang Jepun telah berlaku. F2 Menanam perasaan cinta dan sayangkan negara F3 Menjamin kedaulatan negara. KRIS ditubuhkan untuk melaksanakan tugas Kesengsaraan hidup zaman penjajah memberi pengajaran. F5 Semangat bersaing dan berusaha untuk memajukan diri/bangsa/negara. tidak dijajah oleh kuasa asing. Untuk menubuhkan negara Melayu Raya/Indonesia Raya. Terangkan bagaimana pendudukan Jepun menjadi pemangkin gerakan nasionalisme di Tanah Melayu. Dasar pemerintahan ketenteraan Jepun.

Sosial / Pendidikan . pendidikan. Namakan dua akhbar yang menjadi saluran Gerakan Islah menyebarkan idea perjuangan mereka? i) al-Imam ii) Neracha iii) Idaran Zaman iv) Pengasuh Sebutkan dua tokoh yang mempelopori gerakan Islah. Menjana ajaran Islam dari sudut kemajuan dunia Gesaan memajukan ekonomi. majalah dan novel dalam menggerakkan kesedaran kebangsaan orang Melayu pada tahun 1930-an adalah amat jelas . Peranan yang dimainkan oleh akhbar. Apakah sumbangan Kaum Muda dalam pendidikan menubuhkan beberapa buah madrasah memperkenalkan Sistem Pendidikan Islam merangkumi pendidikan dunia dan akhirat mata pelajaran terdiri fardhu ain . politik dan sosial orang Melayu Menyemai sikap mengkritik penjajah dalam fikiran orang Islam Mengkritik raja dan pembesar Melayu yang tidak berperanan memajukan orang Melayu Berikan sebab-sebab gerakan Islah oleh Kaum Muda tidak dapat bergerak di Negeri-Negeri Melayu kecuali di Negeri-Negeri Selat sahaja.Nyatakan isu yang dibangkitkan akhbar-akhbar Melayu tahun 1930-an. Masyarakat sudah dipengaruhi oleh fahaman Kaum Tua Undang-undang dikeluarkan di Negeri-negeri Melayu untuk menghalang pengaruh Kaum Muda Kegiatan dakwah tidak dibenarkan kecuali mendapat keizinan Sultan Dilarang membawa masuk buku-buku dan risalah Kaum Muda ke negeri-negeri itu. (a) Gerakan Islah ialah Gerakan yang berusaha mendorong masyarakat Melayu membetulkan pandangan terhadap Islam. Sheikh Tahir Jalaluddin Syed Sheikh al-Hadi Dr.Gerakan Islah Persatuanpersatuan Melayu Kesatuan Melayu Muda Rajah di atas merujuk kepada perkembangan gerakan nasionalisme di Tanah Melayu pada abad ke-20. Burhanuddin al-Helmy Nyatakan idea-idea yang disampaikan melalui gerakan Islah oleh oleh Kaum Muda. Ilmu Hisab dan Bahasa Inggeris memebri peluang kepada pelajar perempuan (b) (b) F1 F2 F3 (c) F1 F2 F3 F4 (d) F1 F2 F3 F4 (e) F1 F2 F3 F4 F5 1.

F4 Menghargai warisan bangsa sendiri. F6 Meminta sekolah Melayu diberikan nilai ekonomi. F6 Meminta British mengadakan kampung khas Melayu di Kuala Lumpur Politik F1 Mengkritik British yang mengurangkan kuasa Raja-Raja Melayu. majalah dan novel Melayu pada tahun 1930-an. sosial dan politik bangsa. F3 Mendorong wanita menjaga kesopanan dengan nilai-nilai Islam dan budaya Timur. F1 Menjaga kepentingan sosio-ekonomi penduduk Melayu . F4 Menuntut diadakan Malay Administrative Service (M. F2 Mencintai tanah air dan menjaga maruah bangsa F3 Berasa bangga dengan kebolehan sendiri. F6 Menentang tuntutan orang dagang terhadap politik tempatan 2. F2 Menggalakkan pendidikan untuk anak perempuan. F5 Kebebasan wanita dalam menentukan hala tuju kehidupannya. Berikan tema-tema semangat kebangsaan oleh Ishak Haji Muhammad melalui novel karangannya F1 Semangat menentang penjajah oleh anak muda tempatan. F2 Menggalakkan wanita mendapatkan pendidikan untuk kemajuan diri. Kemunculan Persatuan-persatuan Negeri awal abad ke 20 membincangkan pelbagai persoalan bangsa Melayu berkaitan isu ekonomi.A. F6 Membuang pandangan negatif yang boleh menghalang kemajuan. F4 Mementingkan kemahiran pertukangan dan kerja tangan. Jelaskan isu-isu berkaitan wanita yang dibangkitkan dalam akhbar. F5 Menolak kesenangan demi maruah bangsa. F4 Menggalakkan wanita menjadi obor untuk memajukan bangsa.F1 Menggesa supaya memajukan pendidikan tinggi orang Melayu. F5 Mengutamakan pendidikan bahasa Inggeris untuk kemajuan diri. F7 Perpaduan di kalangan guru-guru perempuan Melayu Johor 3. F8 Menyeru orang Melayu supaya tidak meninggalkan pendidikan Islam. 4.S) untuk melindungi orang Melayu dalam perkhidmatan kerajaan F5 Menyeru orang Melayu bersatu di bawah satu pertubuhan kebangsaan. F2 Meminta British mengurangkan kemasukan orang dagang. F3 Menyeru orang Melayu meninggalkan sikap memilih kerja dan malas berusaha. (a) Tuliskan tiga tujuan perjuangan nasionalisme oleh persatuan-persatuan negeri Melayu. F7 Memartabatkan bahasa Melayu dalam pentadbiran British. F9 Menyeru supaya mengekalkan nilai-nilai baik masyarakat Melayu Ekonomi F1 Menggalakkan syarikat kerjasama. F4 Melarang orang Melayu menjualkan tanah mereka. F1 Pendidikan untuk anak perempuan. F2 Mengkritik raja dan pembesar yang tidak melaksanakan tanggungjawab sewajarnya untuk rakyat F3 Menolak dasar pilih kasih British dalam pentadbiran kerajaan. F3 Menggalakkan perniagaan di kalangan orang Melayu. F5 Menyeru orang Melayu berjimat cermat.

Bekerjasama dengan Jepun untuk menghalau British dari Tanah Melayu Menjadikan KMM sebagai badan propoganda Jepun Membeli Warta Malaya untuk dijadikan alat propoganda anti-British Mengelilingi Tanah Melayu untuk mendapatkan sokongan Menubuhkan cawangan KMM di Maahad Ihya Assyarif Menubuhkan tentera semut untuk menentang British (e) Apakah hasil daripada kongres Melayu yang telah diadakan pada tahun 1939 dan 1940 ? F1 Kemunduran orang Melayu dalam ekonomi dan pendidikan dibincangkan F2 Layanan pilih kasih oleh British dalam pentadbiran kerajaan telah didedahkan F3 Perjuangan kesatuan mendapat sokongan golongan intelek Melayu dan akhbar-akhbar Melayu F4 Perpaduan Melayu untuk mengatasi permasalahan sosioekonomi dan politik dapat diwujudkan F5 Perasaan kenegerian di kalangan orang Melayu dapat diatasi (f) Mengapakah kesedaran berpersatuan tidak menonjol di Sabah pada awal abad ke-20? F1 Tidak tersebar ke kawasan pedalaman F2 Kesulitan perhubungan F3 Taraf pendidikan yang rendah F4 Kurang kesedaran penduduk TINGKATAN 5 . Pulau Pinang dan di NegeriNegeri Melayu (c) Apakah tujuan penubuhan Persatuan Sahabat Pena Malaya (PASPAM) ? F1 Menggalakkan ahli berkenal-kenal F2 Menggalakkan ahli bertukar pendapat untuk memajukan diri dan bangsa F3 Menggalakkan perpaduan / persaudaraan orang Melayu seluruh Semenanjung Tanah Melayu (d) F1 F2 F3 F4 F5 F6 Senaraikan tindakan-tindakan oleh Kesatuan Melayu Muda (KMM) yang bersifat politik.F2 F3 F4 F5 F6 F7 Mendesak British menjaga kebajikan orang Melayu Menggalakan ahli persatuan berkenal-kenal Menggalakkan ahli persatuan bertukar-tukar pendapat Memajukan diri dan bangsa Melayu Menggalakkan perpaduan dan persaudaraan Melayu Membincangkan nasib Melayu dalam ekonomi / pendidikan / perkhidmatan kerajaan (b) Nyatakan peranan Mohammad Eunos Abdullah melalui Kesatuan Melayu Singapura (KMS) F1 Menjadi wakil KMS dalam pentadbiran British F2 Menjadi wakil orang Melayu dalam Majlis Perundangan Negeri-Negeri Selat F3 Melalui desakannya. kebajikan orang Melayu Singapura mendapat perhatian British F4 Memperoleh sebuah kawasan petempatan khas bagi orang Melayu di Singapura F5 Mendorong penubuhan cawangan KMS di Melaka.BAB 4 KONSEP BANGSA & NEGARA (MALAYAN UNION) .

F1 Raja-raja Melayu dan UMNO menolak semua prinsip Malayan Union F2 Menginginkan sebuah persekutuan seperti konsep Negeri-negeri Melayu Bersekutu F3 menolak kerakyatan terbuka Malayan Union . Mengancam status quo orang Melayu sebagai peribumi Jumlah orang Melayu akan menjadi kecil Ekonomi orang Melayu menjadi mjundur Ketinggalan dalam bidang pendidikan Apakah reaksi yang ditunjukkan oleh orang Melayu sebagai tanda bantahan mereka terhadap gagasan Malayan Union. Menyuarakan bantahan melaui akhbar-akhbar Melayu Mengadakan demonstrasi sedara damai Menghidupkan semula persayuan-persayuan Melayu untuk menentang Malayan Union Menghantar telegram / surat bantahan ke Pejabat Tanah Jajahan di London Mengadakan kongres di kalangan orang Melayu Menubuhkan UMNO untuk menentang Malayan Union Mengadakan rapat umum Raja-Raja Melayu berkumpul di Kuala Kangsar untuk menyatakan bantahan TINGKATAN 5 .BAB 4 KONSEP BANGSA & NEGARA (PEMBENTUKAN PERSEKUTUAN TANAH MELAYU 1948) British telah menubuhkan sebuah Jawatankuasa Eksekutif yang terdiri daripada pegawai kanan British.(a) Berikan dua situasi yang menyebabkan Raja-Raja Melayu menandatangani Perjanjian Malayan Union. pemimpin UMNO dan wakil Raja-Raja Melayu untuk mengadakan rundingan tentang pembentukan Persekutuan Tanah Melayu 1948 (a) Berikan tiga sebab UMNO dan Raja-Raja Melayu dipilih oleh British F1 mereka memilih rundingan untuk menolak Malayan Union F2 tidak menuntut kemerdekaan daripada British F3 Bersikap sederhana F4 bimbang orang Melayu dipengaruhi gerakan politik Indonesia (b) Senaraikan tuntutan orang Melayu dalam mesyuarat penggubalan Perjanjian Persektutan Tanah Melayu di King’s House. Raja-Raja Melayu hanya menjadi ahli Majlis Raja-Raja Melayu Hilang kredibiliti sebagai ketua orang Melayu Tiada sebarang kuasa Hanya boleh membincangkan soal agama dan adat istiadat Melayu Tida kuasa untuk memungut zakat fitrah Sebutkan kesan ke atas orang Melayu terhadap syarat kerakyatan malayan Union yang longgar. Kuala Lumpur. F1 diugut akan diturunkan daripada takhta F2 masa yang singkat untuk berunding dengan Majlis Mesyuarat Negeri F3 atas dasar setia kawan kepada British (b) F1 F2 F3 F4 F5 c) F1 F2 F3 F4 (d) F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 Nyatakan kedudukan Raja-Raja Melayu dalam Malayan Union.

Menggabungkan Singapura dengan Tanah Melayu sahaja. Singapura.Menggabungkan Sarawak dan Sabah dengan Negeri-Negeri Melayu dan Negeri-Negeri Selat. ekonomi dan sosial.Mencadangkan Sarawak. F1 Singapura disatukan dengan Tanah Melayu F2 Sebuah kerajaan pusat dan Majlis-majlis Negeri dipilih F3 Raja-raja Melayu mempunyai kuasa sebenar dan bertanggungjawab kepada rakyat F4 Kedudukan istimewa orang Melayu dikembalikan F5 Adat istiadat dan agama Islam dikembalikan F6 Kerakyatan yang sama rata F7 Merah dan putih menjadi warna bendera Tanah Melayu F8 Bahasa Melayu menjadi bahasa kebangsaan atau bahasa rasmi F9 Pertahanan menjadi tanggungjawab bersama British dan Tanah Melayu F10 Bangsa Tanah Melayu dikenali Melayu TINGKATAN 5 . (a) Apakah cadangan-cadangan yang dikemukakan tentang pembentukan Malayasia.F4 F5 Meminta dasar perlindungan terhadap negeri-negeri Melayu menuntut kuasa Raja-Raja Melayu sebagai ketua Negeri-negeri Melayu diakui (c) Apakah alasan yang diberikan oleh golongan radikal Melayu sebagai reaksi menentang perundingan pembentukan Persekutuan Tanah Melayu. (ii) Sir Malcolm MacDonald dan Dato’ Onn . Brunei dan Persekutuan Tanah Melayu digabungkan. Sabah.BAB 6 PENGUKUHAN NEGARA DAN BANGSA MALAYSIA (PEMBENTUKAN MALAYSIA) Idea pembentukan Malaysia yang mula dikemukakan pada awal abad ke-19 dibangkitkan semula oleh beberapa orang tokoh disebabkan oleh beberapa faktor yang merujuk kepada masalah keselamatan. (i) Lord Brassey . F1 Jawatankuasa Eksekutif tidak diwakili semua pihak F2 Tidak ada seorang pun perwakilan orang dagang F3 menuntut sebuah Republik F4 menuntut kemerdekaan penuh (d) Apakah bentuk tentangan yang digunakan oleh golongan ini F1 ceramah politik F2 demonstrasi F3 mogok F4 mencadangkan Perlembagaan Rakyat (e) Nyatakan cadangan-cadangan yang dikemukakan oleh golongan radikal Melayu melalui Perlembagaan Rakyat 1947. (b) Nyatakan dua perkara yang disebut oleh Tunku Abdul Rahman dalam sidang akhbar di Singapura . (iii) Lee .

F1 F2 F3 F4 Menyetujui gagasan Malaysia Berharap Malaysia menjadi negara yang disegani di rantau ini. Sabah dan Brunei menganggotai Malaysia ? F1 Mempercepatkan kemerdekaan negeri tersebut. Memerlukan kerjasama antara British dengan rakyat tempatan.Mengemukakan perjanjian antara Sultan Sulu dengan Baron von Overback sebagai asas tuntutan. F5 Dapat memanfaatkan sumber yang ada di negeri-negeri itu. Mengambil sikap berdiam diri terhadap serangan kapal nelayan dan pencerobohan ruang udara.Menghantar bantahan rasmi kepada Setiausaha Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu berhubung pencerobohan itu. F2 Mewujudkan kestabilan politik di rantau Asia Tenggara. Sarawak dan Sabah. F4 Mewujudkan pasaran yang lebih luas bagi menggalakkan perkembangan industri pertanian. (c) Berikan dua sebab Lee Kuan Yew begitu berminat menggabungkan Singapura dengan Persekutuan Tanah Melayu. (d) Apakah faedah-faedah yang diperolehi sekiranya Sarawak. Mendakwa Sabah sebahagian daripada milik Kesultanan Sulu. F5 Mengharapkan pertolongan Persekutuan Tanah Melayu membanteras pengaruh komunis.Perwakilan Malaysia yang diketuai oleh Dato’ Abdul Razak Husein mengadakan lawatan ke negara Dunia Ketiga dan Afro- . Boleh mengancam Indonesia Presiden Soekarno mengisytiharkan Dasar Konfrontasi. Membantah pembentukan Malaysia. (b) Huraikan tindakan yang dilakukan oleh Malaysia dalam menghadapi penentangan Indonesia terhadap pembentukan Malaysia. F6 Mengimbangkan jumlah kaum di kalangan negeri anggota TINGKATAN 5 – BAB 6 REAKSI TERHADAP PEMBENTUKAN MALAYSIA (a) Jelaskan reaksi Indonesia dan Filipina terhadap pembentukan Malaysia. F3 Menghalang penyebaran pengaruh komunis di wilayah Borneo. F1 Barisan Sosialis memenangi pilihan raya Hong Lim di Singapura. Indonesia.Bertindak balas dengan bantuan tentera komanwel terhadap serangan bersenjata Indonesia . Slogan “Ganyang Malaysia” diumumkan pada 20 Januari 1963.Indonesia juga memburukkan Malaysia di negara Afro-Asia dan Negara Dunia Ketiga Filipina Membuat pengumuman rasmi menuntut hak ke atas Sabah. Menyerang kapal-kapal nelayan Malaysia. F4 Ancaman komunis. F2 Kebangkitan pengaruh Barisan Sosialis melemahkan Parti Tindakan Rakyat pada masa depan F3 Barisan Sosialis boleh menggugat rancangan British memberi kemerdekaan kepada Singapura. Kemudian melancarkan serangan terhadap Malaysia melalui Johor. Berpendapat pembentukan Malaysia adalah satu bentuk neokolonialisme.Pasukan Tentera Udaranya menceroboh ruang udara Malaysia. Kerjasama dalam bidang ekonomi dan sosial dapat diwujudkan.

keadilan dan kepentingan bersama antara Kerajaan Persekutuan dengan Kerajaan Negeri Rujukan .Panduan bagi pemimpin semasa memerintah bagi menepati kehendak perlembagaan dan aspirasi rakyat Taat .Menjadi asas pembentukan sesebuah kerajaan . .Menjamin kedudukan hak istimewa orang Melayu dan bumiputera di Sarawak dan Sabah tidak dipersoalkan 2. Perlembagaan Malaysia diperkenalkan pada 16 September 1963 mengandungi 183 perkara.Dalam perkara 153 memperuntukan peranan Yang di-Pertuan Agong dalam menjaga dan memelihara hak istimewa Kerjasama . (a) Apakah maksud perlembagaan? Tinggi Asas Dokumen Peraturan Hala [6 markah] .Menjamin kestabilan sesebuah negara Rangka . keadilan. Perlembagaan Malaysia telah dipinda beberapa kali.Perkara 24 Perlembagaan Malaysia menyatakan seseorang yang Mempunyai kerakyatan negara lain akan dihicutkan kewarganegaraannya Bukti . ketelusan serta kelicinan pentadbiran dan pemerintahan sesebuah kerajaan Panduan .Dijadikan dokumen rasmi . kesepakatan. kejujuran.Methbantu menjamin kecekapan.Sistem pentadbiran negara dapat diselaraskan tanpa sebarang perbalahan Canggah .Memberi penjelasan kepada negara-negara tersebut tentang masalah hubungan antara Malaysia dengan Indonesia. [14 markah] Stabil .Terkandung segala peraturan dan prinsip sehagai panduan kepada kerajaan bagi melaksanakan kuasanya dan mentadbir negara .Menjadi rujukan pertama dalam penggubalan pertama dalam penggubalan undang-undang persekutuan dan negeri Selaras .Membaiki hubungan diplomatik kedua-dua negara melalui MAPHILINDO.Perlembagaan negeri tidak boleh bercanggah dengan Perlembagaan Malaysia Istimewa . Antara pindaan yang paling penting ialah Akta Hasutan 1970.Undang-undang tertinggi .Perkara 25 menyatakan bahawa seseorang warganegaraan boleh dilucutkan kerakyatannya jika terbukti tidak setia kepada negara mi Asasi .Menjamin hak asasi kebebasan beragama dan memiliki harta YDA .Menjamin kerjasama.Asia.BAB 7 SISTEM PEMERINTAHAN DAN PENTADBIRAN NEGARA MALAYSIA SOALAN ESEI 1.Parti politik yang memerintahan akan mengetahui hala tuju pentadbiran (b) Jelaskan kepentingan perlembagaan.Menentukan rangka pentadbirannya Jamin .Memupuk sernangat patriotisme Lucut .Menjamin taat setia rakyat yang tidak berbelah bagi terhadap negara Patriotisme . TINGKATAN 5 .

raja-raja dan Yang Dipertua Negeri . peijanjian atau konvensyen antara persekutuan dengan negara lain 3. agama Islam.Persetujuan lebih suara dna per tiga Dewan Parlirnen Perkara pindaan: Tiga .Kandungannya dipatuhi oleh rakyat dengan rela hati Sensitif .Hak dan kuasa kepada Kerajaan Negeri tentang kuasa menahan kemasukan orang yang bukan dan Sarawak dan Sabah (Akta Imigren 1961) Perundangan .Melindungi kepentingan rakyat Selamat .Keanggotaan dan bidang kuasa Mahkamah Tinggi di Sarawak dan Sabah Negeri .Menjadikan perlembagaan sebagai undang-undang yang munasabah Patuh . Kaedah Pertama MRR .Persetujuan majoriti lebih suara dua per tiga Dewan Parlimen dan persetujuan Majlis Raja-Raja Perkara pindaan Kuasa . bahasa dan hak istimewa orang Melayu dan burniputera di Sawak dan Sabah Kaedah Ketiga Parlimen .Tugas dan kuasa Majlis Raja-Raja Melayu Warganegara .Perundangan dan pemerintahan kuasa negeri.Persetujuan lebih suara Dewan Parlirnen Perkara pindaan: Sempadan .Kedudukan istimewa orang Melayu dan bumiputera Sarawak dan Sabah .Raja Permaisuri. Dewan Undangan Negeri boleh meminda hal berkaitan dengan Senarai Negeri dan Senarai Bersama Perkara 76 .Keutamaan Yang di-Pertuan Agong Perrnaisuri Istimewa Sempadan YDN .Dipinda supaya sentiasa relevan dan sesuai dengan keperluan semasa Munasabah .Melicinkan urusan pentadbiran negara Relevan .Kewarganegaraan YDA .Dipinda bagi melarang perkara-perkara sensitif dipersoalkan secara terbuka seperti hal pemerintahan beraja. ikrar.(a) Mengapakah Parlimen meluluskan pindaan perlembagaan? [6 markah] Pindaan Perlembagaan dibuat untuk Lindung .Hal kewarganegaraan. Yang di-Pertuan Agong adalah sistern Raja Berperlembagaan di negara kita.Menjaga keselamatan negara Licin .Parlimen boleh membuat undang-undang dalam Senarai Negeri yang melibatkan pelaksanaan persetiaan. kedudukan bahasa Melayu dan hak istimewa orang Melayu (b) Jelaskan cara bagaimana pindaan perlembagaan dibuat. [14 markah] . agarna.Persetujuan majoriti lebih suara dua per tiga Dewan Parlirnen dan kelulusan Yang Dipertua Negeri Sarawak dan Sabah Perkara pindaan: Mahkarnah .Parlimen boleh merninda undang-undang mengenai perkara dalarn Senarai Persekutuan dan Senarai Bersarna.Perkara yang tidak disebut dalam mana-mana tiga kaedah pindaan Kaedah Keempat Lebih .Perubahan sempadan negeri Kaedah Kedua . bentuk sumpah. pemilihan dan persaraan ahli Dewan Negara serta persempadanan pilihan raya Perkara 74 .

Mengisytiharkan undang-undang darurat di bawah Undang-undang X’ jika mendapati keselamatan negara terancam Pengerusi .Ketua Tertinggi Angkatan Bersenjata Ampun . Melaka. baginda tidak boleh bertindak sendirian Budi .Pemilihan mengikut peruntukan dalam Perlembagaan Malaysia (b) Huraikan bidang kuasa Yang di-Pertuan Agong. kedudukan.Memberi anugerah dan gelaran kepada tokoh-tokoh yang berjasa Yang di-Pertuan Agong Dewan Rakyat Dewan Negara Parlimen 4. Rajah di atas menunjukkan unsur parlimen yang bertanggungjawab menggubal undang-undang di negara kita.Pemerintahan beraja mengikut peruntukan dalam Perlembagaan Malaysia Tindak .Melantik Pengerusi dan tiga 0mg ahli Suruhanjaya Pilihan Raya.Mengetuai Badan Perundangan (Legislatif).Bertanggungjawab melantik Peguam Negara dan seorang Ketua Audit Negara bagi Persekutuan Tauliah .Melantik dan melucutkan jawatan Jemaah Menteri dan Timbalan Menteri setelah mendapat nasihat Perdana Menteri Darurat .Merupakan ketua agama Islam bagi negeri baginda sen&ri.Bertanggungjawab menjaga dan memelihara kedudukan dan hak istimewa orang Melayu Mesyuarat .Melantik Perdana Menteri JM . kehormatan dan kemuliaan Raja-Raja Melayu Islam . [14 rnarkah] Ketua .Yang di-Pertuan Agong bertindak berdasarkan Perlembagaan Malaysia Nasihat . ahli Perkhidmatan Kehakiman serta Pengerusi dan Timbalan Pengerusi Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Peguam . [4 markah] Akta .Yang di-Pertuan Agong dipilih daripada sembilan buah negeri Melayu secara bergilir-gilir Ikut .Undang-undang yang dibuat oleh Dewan Undangan Negeri dinamai .Semasa menjalankan tugasnya. Sarawak dan Sabah Melantik Perdana Menteri PM .Undang-undang yang dibuat oleh Parlimen dinamai Akta Enakmen .(a) Apakah yang dimaksudkan dengan Raja Berperlernbagaan? [6 markah] Peruntukan .Badan Pemerintahan (Eksekutif) dan Badan Kehakiman (Judisiari) Bubar . Pulau Pinang. Wilayah Persekutuan.Kuasa memanggil dan membubarkan Parlimen Senjata .Mempunyai kuasa tertinggi untuk mentauliahkan duta-duta negara kita Gelaran .Berkuasa mengampunkan dan menangguhkan sesuatu hukuman terhadap kesalahan dibicarakan oleh Mahkamah Tentera Pelihara .Kecuali dalarn perkara tertentu yang memeriukan budi bicara baginda untuk membuat keputusan Pilih .Menitahkan Majlis Raja-Raja Melayu mengadakan mesyuarat bagi membincangkan tentang keistimewaan.Atas nasihat Perdana Menteri Sendiri .

Pembacaan Kedua di Dewan Rakyat dan rang undang-undang Dibahaskan Terperinci .Ordinan Enakmen .Pembacaan Ketiga di Dewan Rakyat. (i) Tanah (ii) Undang-unclang Islam (iii) Pertanian dan perhutanan -Kerajaan tempatan -Perkhidmatan tempatan -Kerajaan negeri -Hari cuti negeri -Undang-undang negeri [2 markah] [3 markah] (c) Bagaimanakah bidang kuasa Senarai Bersama dilaksanakan? Kedua-dua kerajaan iaitu Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri mempunyai kuasa terhadapnya.Penyerahan rang undang-undang yang diluluskan oleh Dewan Negara kepada DYMM Yang di-Pertuan Agong untuk diperkenalkan dan diturunkan cap Mohor Negara Pengagihan Kuasa Pentadbiran Malaysia • Senarai Persekutuan • Senarai Negeri • Senarai Bersama 1. Rang undang-undang ini dibahaskan sebelum diluluskan untuk dikemukakan ke Dewan Negara DN .Pembacaan Pertama di Dewan Rakyat iaitu pembacaan rang undangundang sahaja Kedua . Proses yang sama seperti Dewan Rakyat diulangi YDA .Pembentangan di Dewan Negara.Cadangan oleh kementerian Gubal . (a) Apakah yang dirnaksudkan dengan Senarai Persekutuan? Memuatkan bidang kuasa Persekutuan iaitu hanya Kerajaan Persekutuan mempunyal kuasa terhadapnya.Sabah dan Sarawak dinamai Ordinan (b) Jelaskan proses meluluskan undang-undang di parlimen. (b) Nama tiga bidang kuasa Senarai Negeri. [16 markah] Cadangan .Penggubalan rang undang-undang oleh Jabatan Peguam Negara Pertama . [2 markah] (d) Mengapakah perlu diwujudkan hubungan balk antara Kerajaan Persekutuan dengan Kerajaan Negeri? (i) Membentuk Kerajaan Persekutuan yang stabil (ii) Menjarnin keharmonian negara (iii) Menyatupadukan wilayah . Jadual di atas menunjukkan pengagihan kuasa pentadbiran di Malaysia.Perbincangan secara terperinci tentang rang undang-undang mi pada peringkat jawatankuasa di Dewan Negara Ketiga .

(i) Melaka (ii) Pulau Pinang (b) Senarai tiga negeri yang dilambang oleh lima bilah keris. (a) Namakan dua negeri yang dikaitkan dengan lambang pokok. Bendera di atas menunujukkan bendera Malaysia.Simbol identiti negeri [2 markah] [3 markah] [3 markah] [2 markah] 3.Keberanian (ii) Bulan sabit .Membentuk kerajaan yang berwibawa .Bunga kebangsaan (d) Mengapa setiap negeri mempunyai Jata Negara masing-masing? (i) Lambang rasmi negeri (ii) Lambang kemegahan penduduk . Encik Mohamad Hamzah.Islam agama rasmi (iii) Bunga raya . (i) Perils (ii) Kedah (iii) Kelantan .Terengganu .Membantu mengurangkan perbalahan antara etnik [3 markah] 2. seorang arkitek kerajaan Johor (b) Apakah nama lain bagi bendera Malaysia? (i) Jalur Gemilang (ii) Bendera Malaysia (c) Berikan tafsiran untuk lambang-lambang bendera Malaysia berikut: (i) Warna rnerah (ii) Warna biru (iii) Warna kuning [1 markah] [2 markah] . (a) Namakan tokoh yang mereka bentuk bendera Malaysia.Johor (c) Berikan tafsiran untuk lambang-lambang Jata Negara berikut (i) Harimau .. Gambar di atas menunjukkan Jata Negara.

Memajukan komiditi utama yang berpotensi untuk dieksport (b) Apakah program yang dijalankan di bawah rancangan FELDA? Menggalakkan pembukaan tanah-tanah baru (c) Apakah yang dimaksukan dengan program pembangunan in-situ? Strategi intuk meningkatkan produktiviti kawasan pertanian yang sedia ada [1 markah] [2 markah] (d) Apakah bentuk perkhidmatan sokongan pertanian yang disediakan dalam program pembangunan in-situ (i) Pemasaran (ii) Kredit (iii) Subsidi (iv) Penyelidikan [4 markah] 2. Rajah di atas menunjukkan strategi untuk menjayakan Dasar Pertanian Negara dilancarkan pada 12 Januari 1984.BAB 8 PEMBANGUNAN DAN PERPADUAN UNTUK KESEJAHTERAAN Dasar Pertanian Negara FELDA Pembangunan in-situ Swasta 1.Simbol kedaulatan negara .memuliakan negara [1 markah] [6 markah] TINGKATAN 5 . (a) Siapakah yang melancarkan Dasar Penswastaan? Dato Sen Dr.menghormati negara . (i) Meningkatkan pendapatan sektor pertanian ke tahap maksimum (ii) Mewujudkan pengurusan sumber ekonomi negara yang cekap dan berkesan (iii) Memaksimumkan pendapatan pekebun kecil [3 markah] . (a) Nyatakan tiga matlamat Dasar Pertanian Negara. Bhd (ii) Tenaga Nasional Berhad (TNB) (iii) Telekom Malaysia Bhd [3 markah] (c) Apakah peranan jawatankuasa pens wastaan? Memberi garis panduan kepada sesebuah kementerian atau jabatan yang ingin menjalankan penswastaan [2 markah] (d) Apakah tujuan Dasar Penswastaan dijalankan? .(iv) Bulan sabit (d) Mengapakah kita patut mengibarkan bendera Malaysia? (i) Membangkitkan semangat kebangsaan (ii) Melahirkan rasa bangga kepada negara (iii) Simbol perpaduan rakyat . Dasar Penswastaan telah dilancarkan pada bulam Mac 1983. (i) Syarikat Airod Sdn. Mahathir Mohamad [1 markah] (b) Namakan tiga syarikat awal yang terlibat dalam penswastaan oleh kerajaan Malaysia.

(ii) Meningkatkan kualiti perkhidmatan. Mahathir Mohammad pada 28 Februari 1991.Sukatan pelajaran sekolah swasta .Mewujudkan masyarakat yang bermoral dan beretika .Menjamin masyarakat yang adil dan saksama ekonominya .(i) Meningkatkan produktiviti.Mengalihkan tumpuan terhadap pembangunan sektor lain Dasar Pendidikan Kebangsaan * Ordinan Pelajaran 1952 * Penyata Razak * Laporan Jawatankuasa Kabinet 3.Bahasa Melayu sebagai pelajaran wajib dalam peperiksaan . (i) Membian bangsa Malaysia yang bersatu padu (ii) Membina masvarakat berjiwa bebas. Wawasan 2020 dicetuskan oleh Perdana Menteri Dato Sen Dr.Mewujudkan masyarakat yang matang. Rajah di atas menunjukkan perkembangan Dasar ‘Pendidikan Kebangsaan’ (a) Mengapakah Ordinan Pelajaran 1952 tidak dapat dilaksanakan? (i) Tentangan masyarakat Cina dan India (ii) Kekurangan kewangan .Mengurangkan beban kewangan . tenteram dan berkeyakinan (iii) Memupuk dan membina masyarakat demokratik yang matang . (iii) Meningkatkan kualiti barangan. (a) Apakah yang dimaksudkan dengan Wawasan 2020? Gagasan negar untuk menjadi negara maju secara bersepadu mengikut acuan sendiri dalam semua bidang [2 markah] (b) Senaraikan tiga cabaran yang terdapat dalam Wawasan 2020. (iv) Sektor swasta dianggap lebih cekap daripada sektor awam .Ancaman penganas komunis (b) Senaraikan kandungan Laporan Jawatankuasa Kabinet.Mewujudkan masyarakat berbudaya penyayang .Membina masyarakat yang maju dan saintifik .Penekanan terhadap kokurikulum dan disiplin [4 markah] [2 markah] [3 markah] (c) Apakah kurikulurn baru yang diperkenalkan dalarn Laporan Jawatankuasa Kabinet? (i) Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR) (ii) Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) [2 rnarkah] (d) Bagaimanakah Penyata Razak dapat menyuburkan semangat perpaduan? (i) Sistem persekolahan yang sama bagi semua penduduk (ii) Penyeragaman kurikulum yang bercorak kebangsaan (iii) Mewajibkan mata pelajaran bahasa Melayu di sernua sekolah [3 markah] 4.Mernupuk dan membina masyarakat makmur [3 rnarkah] . (i) Kemahiran 3M (ii) Kemasukan darjah secara automatik (iii) Penekanan terhadap sekolah vokasional . liberal dan bertoleransi .

(c) Apakah matlamat Wawasan 2020? (i) Menjadikan Malaysia sebuah negara maju dengan menggunakan acuan sendiri agar setanding negara maju di dunia.Ketinggian maruah bangsa .Menyediakan petempatan baru yang dilengkapi kemudahan asas kepada .Penanaman semula getah oleh pekebun kecil dan secara ladang digalakkan Pelbagai .Infrastruktur awam seperti balai polis. Pembangunan kawasan luar bandar mendapat perhatian sewajarnya dalam Rancangan Malaya Pertama.Mempelbagaikan aktiviti ekonomi dan sumber pendapatan negara supaya tidak terlalu bergantung kepada getah dan bijih tirnah (b) Jelaskan usaha-usaha kerajaan untuk membangunkan kawasan tersebut.Pembukaan tanab baru untuk mempergiatkan bidang pertanian Getah .Perlombongan bijih timah diperluaskan Khidmat . sosial dan awarn Tanah .Mengurangkan kadar kemiskinan di kalangan penduduk luar bandar Pelbagai . pejabat p05. [2 markah] (d) Bagaimanakah Malaysia boleh menjadi sebuah negara maju pada tahun 200? (i) Perpaduan rakyat (ii) Kestabilan politik (iii) Ketinggian taraf hidup .Merapatkan jurang perbezaan pendapatan di antara penduduk luar bandar dengan penduduk bandar Kadar . mahkamah dan rumah kakitangan kerajaan disediakan RIDA . (ii) Mencapai kemajuan bersepadu yang tidak rnenitikberatkan kemajuan fizikal semata-mata. pendidikan dan perhubungan Infra .BAB 8 PEMBANGUNAN DAN PERPADUAN UNTUK KESEJAHTERAAN SOALAN ESEI 1.Lembaga Pembangunan Industri Desa (RIDA) ditubuhkan untuk membangunkan masyarakat luar bandar Pinjam . [16 markah] Sepadu .Pelbagai perkhidmatan sosial diberi perhatian seperti kesihatan. kern tentera.Pembangunan bersepadu yang memberi penekanan dan perhatian terhadap sektor pertanian.Kekukuhan nilai moral dan etika .Semangat yakin din bangsanya [3 markah] TINGKATAN 5 . (a) Apakah matlamat Rancangan Malaya Pertama? [4 markah] Luar .Kekukuhan sistem kerajaan .Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan (FELDA) ditubuhkan untu meningkatkan taraf hidup masyarakat luar bandar di samping meningkatkan hasil pertanian Tempat .Mempelbagaikan hasil pertanian Timah .Memberi pinjaman kepada pengusaha pertanian kecil Pasar .Membangunkan kawasan luar bandar Rapat .Membantu memasarkan hasil pertanian Galak .Menggalakkan penyertaan orang Melayu dalam sektor perniagaan FELDA .

Perbadanan Kemajuan Ekonomi Negeri (PKEN) ditubuhkan bagi menggalakkan perindustrian dan perdagangan dengan menyediakan tapak perindustrian perumahan.Memindahkan penduduk luar bandar yang miskin ke petempatan baru untuk menjadi petani moden .DEB berjaya merapatkan lurang antara kaum dan wilayah Turun .00 pada tahun 1990 . ruang pejabat dan kedai KEJORA .Kementerian Pembangunan Negara dan Luar Bandar ditubuhkan pada ahun 1959 .Lembaga Pertubuhan Peladang (LPP) ditubuhkan pada tahun 1973 untuk membantu petani melibatkan din dalam kegiatan koperasi PETRONAS . Lembaga Kemajuan Terengganu Tengah (KETENGAH).Tanah dibuka secara besar-besaran di bawah program pembangunan wilayah Seperti Lembaa Kemajuan Johor Tenggara (KEJORA).Pendapatan per kapita rneningkat dan RM11O9.KDNK meningkat dan RM21.Kementerian mi berperanan menyelaras dan rnenjayakan segala prograrn pembangunan luar bandar . sejauh rnanakah DEB berjaya mencapai matlamatnya? [6 markah] Rapat .00 kepada RM6180.Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia (LKIM) ditubuhkan pada tahun 1971 untuk membangun dan memodenkan industri perikanan serta meningkatkan taraf hidup nelayan UDA .Pindah Tanam Menteri Selaras Agensi peneroka .Perbadanan Industri Berat Malaysia (HICOM) ditubuhkan pada akhir tahun 1980 untuk mengendalikan projek industri berat dengan cekap (b) Berdasarkan pengetahuan sejarah anda.Lembaga Beras dan Padi Negara (LPN) ditubuhkan pada tahun 1971 untuk menstabilkan harga padi LKIM .Agensi RIDA dan FELDA kemudiannya diletakkan di bawah kementerian ini 2.Pihak Berkuasa Kemajuan Pekebun Kecil Perusahaan Getah (RISDA) ditubuhkan pada tahun 1973 untuk membantu pekebun kecil dan segi penyelidikan dan penanaman semula getah LPP .Memberi tumpuan kepada tanaman getah dan kelapa sawit . Lembaga Kemajuan Pahang Selatan (DARA) dan Lembaga Kemajuan Kelantan Selatan (KESEDAR) Agensi . [14 rnarkah] LPN . Dasar Ekonomi Baru (DEB) diperkenalkan dengan matlarnat membasmi kemiskinan dan rnenyusun sernula rnasyarakat tanpa mengira kaurn.548 pada tahun 1970 kepada RM59.Perbadanan Pembangunan Bandar (UDA) ditubuhkan untuk membangunkan bandar RISDA .Petroleum Nasional Berhad (PETRONAS) ditubuhkan pada tahun 1974 untuk memajukan sektor perindustrian dan perniagaan berasaskan petroleum PKEN .Agensi pembangunan wilayah diperluaskan peranannya dalam sektor pembangunan industri dan pembangunan bandar baru HICOM .155 pada tahun 1990 Pendapatan .Kadar kemiskinan menurun KDNK . (a) Jelaskan peranan agensi-agensi kerajaan untuk rnencapai matlarnat tersebut.

Memperkenalkan zon perdagangan bebas di Bayan Lepas dan Sungai Way Program .Pembangunan luar bandar terus diberi penekanan Tanah .HICOM bertujuan mengenal pasti. Senawang. (a) Jelaskan usaha-usaha kerajaan untuk memajukan sektor perindustrian dalam Rancangan Malaysia Keempat.Melancarkan program Kajian Dasar Perindustrian Malaysia dan Pelan Induk Perindustrian pada tahun 1983 untuk memajukan perindustrian Lemah .Flak milik modal saham bukan bumiputera meningkat kepada 46.Peningkatan hak milik modal saham kedua-dua golongan mi sekurangkurangnya berjaya mengurangkan hak milik saham orang asing kepada 3.Menubuhkan Perbadanan Industri Berat Malaysia (HJCOM) pada tahun 1980 Cekap .Pelancaran Tahun Melawat Malaysia pada tahun 1990 Tahun .Saham Milik Asing .Sektor pelancongan dijadikan perusahaan penting Penubuhan Perbadanan Pelancongan Malaysia merancakkan lagi industri pelancongan Badan . Dalam usaha memajukan negara Malaysia.Membuka kawasan perusahaan baru di Skudai.3% walaupun tidak mencapai sasaran yang ditetapkan iaitu 30% .Penggunaan tanah yang lebih cekap supaya dapat menyumbang kepada pertumbuhan ekonotni Kraf .Memberi tumpuan kepada perusahaan berat yang berasaskan pelaburan modal Teknologi .Membeni tumpuan kepada perusahaan berat berasaskan penggunaan teknologi tinggi Mahir .Industri desa yang berpotensi seperti kraftangan digalakkan Kredit .Menyediakan kemudahan kredit melalui Bank Pertanian Malaysia.Meningkatkan kecekapan pengurusan agensi kerajaan agar dapat bekerjasama dengan sektor swasta dengan lebih berkesan Luar .Melonggarkan syarat pelaburan modal asing untuk meningkatkan pelaburan sektor perindustrian berorientasikan eksport Agensi .Meningkatkan sektor perindustrian dengan melonggarkan peraturan mengawal hak milik syarikat dan perlesenan dalam sektor swasta Asing . memulakan dan menguruskan projek industri berat dengan cekap Baru . Skim Pinjaman Khas dan Amanah Ikhtiar Malaysia Pelancongan . sektor perindustrian telah diberi penekanan dalarn Rancangan Malaysia Keempat dan Kelima.2% melebihi sasaran 40% yang ditetapkan .Menekankan bidang penyelidikan dan pembangunan untuk meningkatkan keupayaan dan kecekapan guna tenaga tempatan untuk . [10 markah] Berat .Memberi tumpuan kepada perusahaan berasaskan keperluan tenaga kerja mahir HICOM .Mengenal pasti kelemahan perindustrian melalui Kajian Dasar Perindustrian Malaysia Hala . Bintulu dan Likas Bebas .5% 3.Menyediakan hala tuju pembangunan industri dan strategi pelaksanaan melalui Pelan Induk Perindustrian (b) Apakah tumpuan yang diberikan dalam Rancangan Malaysia Kelima? [10 markah] Lesen .Modal saham bumiputera meningkat sebanyak 30.

Pelancaran “Miaggu Bahasa” dan “Bulan Bahasa” untuk menggalakkan penggunaan bahasa Melavu Slogan .Melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dan segi intelek.Sekolah rendah yang menggunakan bahasa Inggeris sebagai pengantar ditukar kepada bahasa Melayu BM . (a) Jelaskan langkah-langkah kerajaan Malaysia untuk memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan.Pelajaran agama Islam diajar di semua sekolah bantuan penuh kerajaan yang mempunyai tidak kurang 15 pelajar Islam Cina .Kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan termaktub dalam Perkara 152 Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957 DBP .Memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kernakmuran keluarga. jasmani dan rohani Patuh .Melahirkan warganegara yang berilmu pengetahuan. Usaha mencapai perpaduan dilaksanakan melalui penggunaan bahasa kebangsaan dan aktiviti sukan.Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) ditubuhkan pada tahun 1956 Lancar . [10 markah] Terus . berakhlak mulia.Pendidikan adalah usaha berterusan Potens .Bahasa Cina dan Tamil akan diajar di sekolah kebangsaan sekiranya terdapat sekurang-kurangnya 15 orang pelaj ar Periksa . masyarakat dan negara 5.Membentuk insan percaya dan patuh kepada Tuhan Warga .meningkatkan produktiviti negara Perkembangan Dasar Pendidikan Kebangsaan (antara tahun 1961 — 2000) Akta Pelajaran 1961 Falsafah Pendidikan Kebangsa Rajah di atas berkaitan dengan perkembangan Dasar Pendidikan Kebangsaan antara tahun 1961 hingga 2000.Slogan “Bahasa Jiwa Bangsa” dilancarkan pada tahun 1960 .Berkeupayaan mencapai kesejahteraan din Sumbangan .Memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu Seimbang . [l4 markah] Perlembagaan .Menyediakan pelajaran percuma kepada semua pelajar sekolah rendah kerajaan tanpa mengira keturunan dan agama BI . 4 (a) Jelaskan perkara-perkara yang disyorkan dalam Laporan Rahman Talib.Sekolah umum dijadikan sekolah kebangsaan dan sekolah jenis umum pula dijadikan sekolah jenis kebangsaan untuk memupuk perpaduan kaum Percuma . emosi.Penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan Menengah . berdisiplin dan bertanggungjawab Upaya . [10 markah] Kebangsaan . berketrampilan.Semua peperiksaan awarn akan diadakan dalam bahasa kebangsaan Aneka .Bahasa Melayu menjadi bahasa pengantar di semua sekolah menengah Islam .Mendirikan sekolah aneka jurusan (b) Jelaskan matlarnat yang terkandung dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan.

Penubuhan Universiti Kebangsaan Malaysia pada tahun 1977 yang menggunakan bahasa Melayu sebagai pengantar . (a) Berikan nama lain bagi Negara-Negara Selatan.Menengah Akta Pengantar UKM Ganti Mahkarnah . Sekolah Sri Puteri dan Kolej Sultan Abdul Halim .Penyertaan dalam bidang sukan tanpa mengira ideologi Patriotik .BAB 9 MALAYSIA DALAM KERJASAMA ANTARABANGSA 1.Majlis Sukan Sekolah-Sekolah (MSSS) ditubuhkan pada peningkat daerah negeri dan kebangsaan untuk menggalakkan aktiviti sukan SUKMA . bahasa Melayu dijadikan bahasa pengantar di semua sekolah menggantikan bahasa Inggeris .Mulai tahun 1982. [4 markah] (i) Mengelakkan campurtangan asing dalam hal ehwal sesebuah negara (ii) Menghormati kedaulatan sesebuah negara (iii) Menyelesaikan sebarang pertelingkahan antara negara melalui rundingan dan persefahaman (iv) Menghormati hak asasi manusia (d) Mengapakah Malaysia menganggotai NAM. [6 markah] Ideologi .Bahasa Melayu mula digunakan di mahkamah pada tahun 1990 (b) Jelaskan bagaimana sukan menjadi alat perpaduan di Malaysia.Pada tahun 1970. [2 markah] (i) Timur Leste (ii) Pulau Catalina (b) Apakah matlamat penubuhan NAM? [2 markah] (i) Mengekalkan keamanan dunia (ii) Tidak menyokong blok Barat atau blok komunis (c) Senaraikan prinsip perjuangan NAM.Akta Bahasa Kebangsaan diluluskan pada tahun 1967 untuk mengukuhkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan .Sukan dijadikan aktiviti kokurikulum di peringkat sekolah MSSS .Sukan Malaysia (SUKMA) yang diadakan dua tahun sekali berperanan mengetatkan perpaduan antara kaum dan hubungan antara negeri TINGKATAN 5 .Dapat menyemarakkan semangat patriotik di kalangan rakyat Terbuka . (a) Namakan dua negara anggota barn yang didaftarkan pada Sidang Kemuncak NAM Ke-13 di Malaysia.Menubuhkan sekolah menengah yang menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar seperti Sekolah Alam Shah. Negara-Negara Selatan mempunyai banyak persamaan dan segi latar belakang ekonominya. bahasa pengantar di sekolah rendah Inggeris ditukar kepada bahasa kebangsaan secara berperingkat-peringkat . (i) Negara-Negara Dunia Ketiga (ii) Negara-Negara Sedang Membangun [1 rnarkah] .Aktiviti sukan terbuka kepada semua yang berminat tanpa mengira kaum Koku . [2 markah] Pertukaran Dasar Luar Malaysia daripada dasar pro-Barat dan antikomunis Kepada dasar berbaik-baik dengan semua negara 2. Pergerakan Negara-Negara Berkecuali (NAM) ditubuhkan pada bulan September 1961.

[3 markah] [2 markah] [3 markah] . (a) Narnakan blok dunia yang terlibat dalarn Perang Dingin. Rajah di atas menunjukkan cabaran masa depan Malaysia. [3 markah] (i) Kerjasama dalam bidang sains dan teknologi (ii) Penubuhan Pusat Pertukaran Data Pelaburan Perdagangan dan Teknologi Selatan (SITTDEC) (iii) Penubuhan Sistem Keistimewaan Perdagangan Global (GSTP) .(b) Apakah tujuan penubuhan Negara-Negara Selatan? (i) Mengatasi harga eksport bahan-bahan mentah (ii) Meningkatkan kerjasama ekonomi (iii) Meningkatkan kerjasama teknikal (iv) Tidak bergantung kepada negara-negara maju [4 markah] (c) Senaraikan projek yang dirancang oleh Negara-Negara Selatan.Kemudahan kredit dan mekanisme kewangan pembiayaan perdagangan (d) Mengapakah Negara-Negara Selatan bergantung kepada negara maju dalam permasaran bahan rnentah? (i) Tidak mempunyai kepakaran (ii) Tiada modal untuk memproses bahan mentah menjadi barang siap . (i) Pembentukan blok dunia (ii) Penubuhan NATO (iii) Penubuhan Pakatan Warsaw .Perlumbaan senjata Cabaran Masa Depan • Globalisasi • Teknologi Makiumat dan Komunikasi (ICT) • Koridor Raya Multimedia (MSC) • K-ekonomi • K-masyarakat 4. (i) Kebuntuan dalam siri rundingan penyelesaian Perang Dunia Kedua (ii) Timbul bibit perpecahan (iii) Kemunculan blok dunia (c) Apakah dasar yang diamalkan oleh Negara-Negara Dunia Ketiga semasa Perang Dingin? (i) Tidak bersekongkol dengan mana-mana blok sama ada blok komunis atau blok kapitalis (ii) Mengamalkan sikap berkecuali (d) Apakah kesan daripada tercetusnya Perang Dingin.Kawalan terhadap harga bahan mentah [2 markah] 3. Perang Dingin berlaku sejak tamatnva Perang Dunia Kedua sehinggalah tahun 1989.Penubuhan Pertubuhan Perjanjian Asia Tenggara (SEATO) . [2 rnarkah] (i) Blok kapitalis (ii) Blok komunis (b) Nyatakan sebab yang mencetuskan Perang Dingin.

Jerman dan Itali menyertai kuasa besar Eropah lain seperti Britain.Persaingan antara kedua-dua pakatan mi mula mengancam perimbangan kuasa dunia yang wujud pada ketika itu Bunuh .Menggalak masyarakat agar sentiasa membaiki dan memperkayakan din dengan pengetahuan agar dapat bersaing menerusi k-masyarakat (c) Apakah projek yang dilaksanakan oleh Koridor Raya Multimedia (MSC)? [2 markah] (i) E-pendidikan (ii) Pemasaran tanpa sempadan . Perang Dunia Pertama telah berlaku antara tahun 1914 dan 1918.Persaingan sengit berlaku di kalangan kuasa Eropah akibat Imperialisme Baru Saing .Kuasa besar mula bersaing bagi membentuk lingkungan pengaruh masing-masing untuk mendapatkan bahan mentah dan mernasarkan barangan siap mereka Pakatan . [4 markah] (i) Kunci kepada pembangunan ekonomi dunia pada masa depan (ii) Segala aspek penting dan segi ekonomi dan sosial seperti barangan. pewaris takhta AustriaHungary dan isterinya oleh seorang pengganas Serbia pada 18 Jun 1914 (b) Jelaskan kesan-kesan Perang Dunia Pertama [10 markah] . modal.E-dagang .Muncul pakatan negara-negara Eropah seperti Perikatan Kuasa Tengah dan Pakatan Bertiga untuk rnengukuhkan politik dan ekonomi Ancam . tenaga manusia. Austria.Daya saing yang tinggi TINGKATAN 5 .Penghujung abad ke-19. (i) Perubahan yang menjadikan dunia tanpa sempadan (ii) Kepesatan atau kepantasan perkembangan teknologi makiumat [2 markah] (b) Apakah faedah globalisasi. Bentuk .Hungary dan Rusia untuk mendapatkan tanah jajahan Perang .Penyiaran digital (d) Bagaimanaka untuk menjayakan modal intelek dalarn era k-ekonomi? [2 markah] (i) Kekayaan pengetahuan (ii) Semangat yang tinggi .BAB 9 MALAYSIA DALAM KERJASAMA ANTARABANGSA SOALAN ESEI 1.Pembunuhan Archduke Franz Ferdinand.(a) Berikan maksud globalisasi.Nasionalisme yang kuat menyebabkan kuasa-kuasa besar mi sanggup berperang untuk membuktikan kekuasaan masing-masing Sengit . Perancis. negara-negara kecil di Eropah bersatu dan membentuk sebuah negara bangsa yang lebih besar seperti Jerman dan Itali Serta . [10 markah] (a) Huraikan faktor-faktor yang mencetuskan Perang Dunia Pertama. dan nilai menyeberangi sempadan dalam masa singkat (iii) Kemajuan teknologi khususnya bidang teknologi makiumat dan komunikasi (iv) Mampu bersaing dalam meningkatkan mutu pengeluaran dan perkhidmatan menerusi k-ekonomi .

Jerman terpaksa membayar pampasan perang yang tinggi sebagai negara yang kalah Tentera .Jerman kehilangan tanah jajahannya Pampasan .Pada tahun 1922 Britain dan Amerika Syarikat menandatangani Perjanjian Washington untuk menyekat kekuatan tentera dan sekatan bahan menTah ke Jepun Meleset .Perjanjian mi telah mengubah peta Eropah .Negara yang berperang mengalami inflasi .S Perjanjian mi membawa kepada pemhentukan Liga Bangsa pada tahun 1919 yang matlamat utama untuk menggalakkan keamanan dan kerjasama serta keselamatan hers ama .Pada tahun 1929.Rasa tidak puas hati Jerman terhadap Perjanjian Versailles Hilang . Jelaskan. .Jerman diarahkan mengurangkan saiz angkatan tenteranya Hitler .Amerika Syarikat dan Jepun mengambil alih pasaran dunia .Hitler berjaya memulihkan maruah bangsa Jerman dengan mengembalikan semangat kebangsaan kepada rakyat Mussolini .Britain sebagai negara industri kehilangan satu per tiga daripada perdagangan luarnya . berlaku kemelesetan ekonomi di Amerika Syarikat dan merebak ke bahagian lain di dunia Pinjaman .Hitler mengingkari Perjanjian Versailles Bina .Dasar pemulihan Meiji menjadikan Jepun negara industri dan menguatkan ketenteraan untuk meluaskan pengaruh di Asia China .Pakatan Bertiga membelanjakan US$125 bilion manakala Perikatan Kuasa Tengah membelanjakan US$60 bilion Pengangguran Masalah dan pengangguran di kalangan negara-negara berperang .Pada tahun 1940 Itali telah menceroboh Perancis Jepun .Tamat Versailles Peta Baru Liga Inflasi Hutang Belanja Pasaran Britain Nyawa . [12 markah] Rasa .Persidangan Damai yang diadakan pada Jun 1919 membawa kepada pemeteraian Perjanjian Versailles . Adolf Hitler berjaya menguasai Jerman melalui partinya National Socialist Ingkar .Hitler membina sebuah angkatan tentera yang besar Pulih .Hitler berjaya memulihkan ekonomi dan memberi peluang pekerjaan kepada penduduk Maruah .Pemimpin barn Jerman.Menyebabkan kehilangan nyawa yang begitu ramai 2 (a) Perjanjian Versailles yang ditandatangani selepas Perang Dunia Pertama merupakan faktor pencetus kepada Perang Dunia Kedua.Amerika Syarikat tidak mampu lagi menyediakan pinjaman untuk .Mernentuk beberapa buah negara baru .Menamatkan pemerintahan beraja di Eropah.Hutang peperangan yang tinggi disebabkan perbelanjaan perang yang besar .Itali dipihak yang menang dalam Perang Dunia Pertama tidak diberi tanah jajahan menyebabkan pimpinan Benito Mussolini menjajah Habsyah (Ethiopia) Ceroboh .Jepun muncul sebagai sebuah kuasa yang ingin menguasai negara-negara di Timur dan berasa bertanggungjawab membebaskan negara-negara mi daripada penjajahan Barat Meiji .Jepun menceroboh Manchuria dan China yang membimbangkan Amerika Syarikat dan Britain Sebab .

Kurang Kukuh Jerman dan ini menyebabkan Jerman tidak b. Runtuh .Menjamin keamanan dan keselamatan dunia Baik .Sejak tahun 1960.Menjadi pusat bagi mengharmonikan tindakan negara-negara anggota (b) Huraikan peranan yang dimainkan oleh Malaysia dalam PBB.Amerika Syarikat memberi kemerdekaan kepada Filipina.Membantu menyelesaikan konflik antarabangsa Congo .Pembentukan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) menggantikan Liga Bangsa untuk menjaga kesejahteraan dan kedamaian dunia Dingin . Antartika . Malaysia dipilih menyertai pasukan pendamai untuk menamatkan perang saudara di Congo Namibia .Hantar pasukan pengaman ke Bosnia Apartied .Memecahbelahkan negara-negara di Eropah Jerman . [14 markah] Konflik .Sistem imperialime Barat runtuh Merdeka .Malaysia lantang bersuara menentang Dasar Apartied di Afrika Selatan.Mengambil pendirian teguh terhadap usaha mernerangi gejala .Bekerjsama dalam menyelesaikan masalah antarabangsa Asasi .Perang Dingin berlaku disebabkan perbezaan ideologi antara dua kuasa besar dunia iaitu Amerika Syarikat dengan Soviet Union 3 Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) telah ditubuhkan pada tahun 1945 iaitu selepas Perang Dunia Kedua.Peperangan mi menyebabkan jumlah korban nyawa yang tinggi PBB . Bosnia .Menggalakkan hubungan berbaik-baik antara negara anggota Selesai .Menyarankan agar benua Antartika menjadi warisan dunia yang diletakkan di bawah hak milik atau kuasa sernua negara Bank . Malaysia dipilih untuk mewakili pasukan pengaman PBB ke Namibia bagi membantu negara itu mencapai kemerdekaan Iran .Negara Jerman terbahagi kepada dua iaiJu Jerman Barat dan Jerman Utara. Indonesia tercapai kemerdekaan daripada Belanda.erupaya membayar hutang peperangan .Melindungi hak asasi manusia tanpa mengira bangsa.Negara-negara barn terpaksa menangani masalah yang timbul daripada warisan ekonomi penjajah dan membangunkan ekonomi masing-masing Nyawa .Menjadi ahli Bank Dunia yang ditubuhkan oleh PBB pada Disember 1945 Dadah .Jerman mengukuhkan ketenteraannya dan menjalankan perluasan kuasa bagi mengalihkan perhatian rakyatnya daripada masalah ekonomi (b) Nyatakan kesan-kesan Perang Dunia Kedua.Pada tahun 1989. India dan Tanah Melayu daripada Britain Ekonomi . Perancis dan Itali mengurangkan peruntukan ketenteraan .Masalah ekonomi mi menyebabkan negara Eropah lain termasuk Britain. agama dan warna kulit Harmoni . [8 markah] Pecah .Pada tahun 1990-an.Kemerdekaan satudenii saw tanah jajahan daripada kiiasa-kuasa Besar Eropah AS .Menghantar pemerhati ketika menyelesaikan perang saudara di Kampuchea. Malaysia menghantar pasukan pemerhati ke sempadan Iran Iraq Kampuchea . (a) Jelaskan matlamat Piagam Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu [6 markah] Jamin .

Tunku Abdul Rahrnan diberi penghormatan sebagai Setiausaha Agung pertama Perantara .Saintifik dan Budaya Bangsa-Bangsa Bersatu (UNESCO) . (a) Jelaskan sumbangan Malaysia dalam Pertubuhan Persidangan Islam (OIC) [14 markah] Idea .Pernah dipilih menjadi ahli Majlis Keselamatan PBB pada tahun 1965. Dalam usaha Malaysia bersaing dengan negara-negara lain di dunia. 1989 dan 1999 . Setiausaha .Hasil daripada usul Malaysia. Malaysia telah membangunkan teknologi makiumat dan komunikasi (ICT) dan k-masyarakat. satu persidangan antarabangsa diadakan di Vienna pada Jun 1987 di mana Perdana Menteri Malaysia menjadi Yang Dipertua persidangan .Kerjasama dalarn bidang sains dan teknologi di bawah Pertubuhan Pendidikan.Menganjurkan persidangan menentang pengganas di kalangan negara Islam pada tahun 2002 Biasiswa .Mengesyorkan penggunaan dinar emas dalam urusan perdagangan dan kegiatan ekonomi lain di kalangan negara anggota (b) Terangkan faedah-faedah yang diperoleh oleh Malaysia dengan menganggotai OIC.Wakil Malaysia ke PBB.Menjadi tuan rumah menganjurkan Persidangan OIC di Putrajaya pada tahun 2003 Pinjaman . Tan Sri Razali Ismail menjadi Pengerusi Perhimpunan Agung PBB .Kerjasama dalam bidang kesihatan dan perubatan di bawah Pertubuhan Kesihatan Dunia (WHO) . OIC ditubuhkan pada tahun 1971 yang beribu pejabat di Jeddah.Mendesak PBB berusaha menyelesaikari masalah Palestin dengan menganjurkan Persidangan Antarabangsa tentang Palestin di Kuala Lumpur 4.Bekerjasarna dalam bidang pengeluaran makanan di bawah agensi Pertubuhan Makanan dan Pertanian (FAO) . (a) Jelaskan usaha-usaha kerajaan Malaysia untuk memajukan teknologi makiumat dan Komunikasi (ICT) [8 markah] .Menawarkan biasiswa kepada para pelajar dan negara OIC untuk belajar di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UJAM) Dinar .QIC memberi hantuan kepada Malaysia untuk menubuhkan UIAM 5. Arab Saudi.Tunku Abdul Rahman mencetuskan idea penubuhannya pada 1971.Menjadi perantara dalam menyelesaikan peperangan iran-Iraq Palestin Menyokong rakyat Palestin dalam perjuangan rnendapatkan semula tanahair mereka daripada israel Rumah .Beliau dilantik sebagai wakil khas PBB untuk menvelesaikan konflik negara Myanmar .Vienna FAO WHO UNESCO Majlis Razali Myanmar Palestin penyalahgunaan dadah . [6 markah] TAR .Menerima pengikhtirafan Tunku Abdul Rahman sehagai Setiausaha Agung OIC Tuan .Menjadi tuan rumah persidangan OIC pada tahun 1974 dan 2003 Pengganas .Mendapat pinjaman dan Bank Pembangunan Islam bagi melaksanakan projek-projek pembangunan untuk kepentingan rakyat UIAM .

[12 markah] Bangun .Melancarkan projek Koridor Raya Multimedia (MSC) yang telah memulakan e-pendidikan.Kurikulum juga diubah suai dan dibentuk semula agar dapat melahirkan pelajar yang kreatif.Mendirikan Sekolah Bestari yang dilengkapi dengan prasarana teknologi makiumat dalam usaha memupuk rasa cinta terhadap IT Kurikulum .Matlamat k-masyarakat adalah selari dengan Wawasan 2020 yang berusaha mewujudkan masyarakat Malaysia yang maju dan saintifik .Mendirikan Sekolah Wawasan bagi memupuk perpaduan melalui interaksi murid pelbagai kaum yang dapat meningkatkan daya saing Bestari .Menyediakan peruntukan sebanyak RM1 bilion diagihkan bagi program ICT luar bandar untuk mengelakkan jurang perbezaan antara bandar dengan luar bandar (b) Terangkan langkah-langkah yang diambil oleh Malaysia dalam merealisasikan konsep K-masyarakat.Melahirkan kumpulan tenaga kerja berpendidikan tinggi.Membangun dan menyusun semula sistem pendidikan Malaysia Saing .Prasarana Promosi MSC Peruntukan Agih .Prasarana untuk pertumbuhan k-masyarakat telah dibangunkan dengan secekapnya terutama dalam bidang pendidikan Pendidikan . e-dagang dan penyiaran digital . pemasaran tanpa sempadan.Menyediakan peruntukan sebanyak RM5.Menyediakan prasarana bagi merebut peluang dan faedah tersebut . dinamis serta berfikiran kritis dan analitis Tenaga .Menjalankan pelbagai langkah bagi mempromosikan penggunaan ICT di sekolah dan kepada-masyarakat . bermotivasi tinggi dan berkemahiran tinggi sebagaimana yang diperlukan bagi menyahut cabaran globalisasi Wawasan .2 bilion bagi projek berasaskan ICT dalam Rancangan Malaysia Kelapan .