Sumbangan : Pn.Azizah Binti Yusoff SMK Bandar Utama Damansara (3) Petaling Jaya, Selangor.

TINGKATAN 4 - BAB 1 TAMADUN AWAL MANUSIA
Petempatan awal di Lembah Mesopotamia telah berkembang secara evolusi menjadi bandar dan negara kota sehingga membentuk tamadun terawal di dunia yang memberikan sumbangan besar kepada peradaban manusia sejagat. (a) F1 F2 F3 F4 F5 F6 (b) F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 (c) F1 F2 F3 F4 F5 F6 (d) F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 Apakah ciri-ciri sesebuah negara kota di Mesopotamia. Terbahagi kepada pusat kota, tembok kota, luar kota dan pelabuhan Di dalam kota terdapat istana, kediaman, rumah ibadat, rumah kedai dan pasar Terdapat jalan raya yang lurus Tembok kota mempunyai kubu pertahanan dan pintu gerbang Terdapat sungai Terdapat kawasan tanah pamah Kedudukan raja dalam pemerintahan teokrasi di Mesopotamia. Raja sebagai ketua pentadbir Berkuasa dalam soal tanah, cukai serta hasil pertanian dan perniagaan Raja dianggap tuhan atau wakil tuhan Sebagai ketua tentera Sebagai ketua pendeta Sebagai ketua agama Menentukan pentadbiran ziggurat Berkuasa melantik ahli keluarga diraja memegang jawatan di ziggurat Sebutkan ciri-ciri Kod Undang-Undang Hammurabi Berteraskan hak rakyat terhadap keadilan Hukuman setimpal dengan kesalahan Hukuman berbeza mengikut susun lapis masyarakat Mengandungi 282 undang-undang Dipahat pada tembok dan tiang besar Dijadikan dasar perundangan Mesopotamia Peranan tulisan terhadap perkembangan tamadun manusia. Mewujudkan sistem pendidikan Lahirnya jurutulis Membolehkan urusan pentadbiran dan soal keagamaan dicatat Penggunaan resit, nota dan surat kredit dalam urusan perniagaan Melahirkan tradisi kesusasteraan Terhasilnya epik Gilgamesh Membawa kepada perkembangan ilmu astronomi, matematik dan geometri Perkembangan dalam ilmu perubatan Ubat-ubatan dapat dikatalogkan Cara mengubati penyakit dan cara menggunakan ubatan dapat dicatat TINGKATAN 4 - BAB 1 ESEI (a) Galurkan proses sejarah pembentukan tamadun Mesopotamia. - Orang Sumeria berhijrah ke wilayah selatan iaitu di Sumer.

-Membina petempatan kekal. -Mereka menjalankan aktiviti pertanian dengan menebus guna tanah. -Membina sistem pengairan. -Membawa kepada lebihan penghasilan makanan. -Mampu menampung keperluan penduduk yang ramai. -Perkampungan berkembang menjadi bandar. -Membentuk negara kota. -Melahirkan Kod Undang-Undang Hammurabi yang berteraskan hak rakyat terhadap keadilan. -Mewujudkan sistem pendidikan. -Kewujudan sistem tulisan membolehkan urusan pentadbiran dan perniagaan dicatat. -Mempelopori urusan perniagaan yang disertakan resit, nota dan surat kredit. -Melahirkan tradisi kesusasteraan. Penghasilan epik Gilgamesh yang menjadi rujukan. -Menyumbang kepada perkembangan ilmu astronomi, matematik dan geometri. -Perkembangan dalam ilmu perubatan. Ubat-ubatan dikatalogkan / cara mengubati penyakit dan penggunaan ubat-ubatan dicatat. -Sumbangan dalam penciptaan roda. -Menghasilkan kereta kuda untuk tujuan peperangan dan pengangkutan. -Penciptaan kincir air untuk pertanian Penciptaan kapal layar. -Memperkenalkan cara membuat batu-bata daripada tanah liat. -Mencipta arca dan tiang batu. Merintis pembentukan empayar. TINGKATAN 4 - BAB 1 STRUKTUR Tamadun Hwang Ho muncul kesan daripada kesuburan tanah yang terdapat di Hwang Ho atau Sungai Kuning. (1) F1 F2 F3 (2) F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 (3) F1 F2 F3 F4 F5 Jelaskan konsep “mandat daripada Tuhan” Percaya bahawa jika raja memerintah dengan adil Kerajaan dan rakyat akan menikmati kemakmuran dan kesejahteraan hidup Pemerintah direstui tuhan. Jelaskan sistem pemerintahan Dinasti Shang dalam tamadun Hwang Ho? Berbentuk pemerintahan beraja Pengganti raja - anak lelaki raja/saudara lelaki muda Raja-raja Shang berkuasa secara langsung di kawasan pusat pentadbiran Percaya kuasa raja adalah mandat daripada tuhan Raja dibantu oleh bangsawan dan pegawai kerajaan bangsawan bertanggungjawab mentadbir wilayahnya bangsawan berhak mewujudkan sistem pentadbiran sendiri Mereka berhak mengutip cukai, pertahanan dan undang-undang Sistem ini diasimilasikan Dinasti Chou Jelaskan amalan kepercayaan masyarakat tamadun Hwang Ho. kepercayaan animisme dan politeisme Menyembah roh nenek moyang Menyembah Tuhan syurga (Shang Ti) dan Tuhan bumi (Tu) Menyembah sungai, bukit dan gunung Upacara penyembahan melibatkan muzik, tarian dan upacara korban

F6 F7 F8 (4) F1 F2 F3 F4 F5 (5) F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12

Upacara penyembahan diketuai bomoh Bomoh guna tulang oracle (tulang binatang /kulit kura-kura) untuk meramal membawa kemunculan sistem tulisan awal di China Nyatakan kelebihan Dinasti Shang hasil kemahiran mereka menguasai teknologi gangsa Menghasilkan senjata Membuat perisai Hiasan kereta kuda yang digunakan oleh tentera Peralatan upacara keagamaan Menundukkan golongan bawahan iaitu golongan hamba Nyatakan sumbangan tamadun Hwang Ho kepada tamadun dunia. Sistem pemerintahan monarki Gelaran raja ditukar kepada maharaja Pembinaan sistem pengairan / terusan Teknologi pembajakan Penggunaan batas tanaman Peralatan pertanian daripada besi / Penciptaan cangkul / sabit Sistem tulisan / ideogram Sistem percetakan Pemujaan roh nenek moyang Konsep Yin dan Yang serta Feng shui Sistem kalendar Pengamalan falsafah perang Sun Tzu

TINGKATAN 4 - BAB 2 TAMADUN AWAL MANUSIA
1. Maurya merupakan empayar pertama di India yang diasaskan oleh Chandaragupta Maurya. Bagaimana cara beliau mengasaskan empayar Maurya F1 Menyatukan kerajaan kecil (janapada) di utara India F2 Menukar status raja kepada maharaja 2. Apakah kejayaan yang dicapai Asoka, sehingga semasa pemerintahannya dianggap Zaman kegemilangan Dinasti Maurya. F1 Berjaya menamatkan perang saudara F2 Menekankan kedamaian dan kemajuan sosial F3 Menjalankan penaklukan melalui penyebaran agama Buddha F4 Maharaja berkuasa mutlak F5 Berjaya membentuk birokrasi pentadbiran 3. Undang-undang Dinasti Maurya diukir pada tiang batu yang dikenali Kepala Tiang Asoka. Berikan contoh undang-undang yang diukir pada tiang tersebut. F1 Raja atau pemerintah diumpamakan bapa oleh masyarakatnya F2 Larangan terhadap penyembelihan haiwan walaupun dalam upacara korban. 4. Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, berikan kelebihan cara perluasan empayar dilakukan bukan melalui kekerasan seperti yang dilakukan oleh Asoka. F1 Kesejahteraan rakyat terpelihara F2 Pemerintahan secara adil

1. Bagaimana peperiksaan ini dikendalikan. Apakah prinsip falsafah legalisme ini. Dikendalikan dengan ketat Mereka yang meniru dihukum mati Pemeriksa dikurung sebelum hari peperiksaan Mereka yang mengambil peperiksaan ditempatkan dalam bilik . F1 Mematuhi dan mengamalkan undang-undang F2 Menghormati dan tidak mencabar undang-undang F3 Menjadi pengamal undang-undang / peguam / hakim F4 Sentiasa menjadikan undang-undang sebagai rujukan dalam bertindak F5 Menanam kesedaran dikalangan rakyat tentang kepentingan undang-undang F6 Mendedahkan undang-undang diperingkat sekolah dan institusi TINGKATAN 4 . Undang-undang / penguatkuasaan harus dipelihara tidak kira apa jua keadaan. Sebagai seorang warga negara yang bertanggungjawab. Raja mesti memiliki kuasa utuh untuk membendung tingkah laku liar manusia Matlamat utama pendidikan di China adalah untuk lulus peperiksaan awam kerajaan.BAB 2 STRUKTUR Tamadun China terletak di Lembah Hwang Ho dan meluas hingga ke bahagian selatan China. disediakan makanan Calon dikurung selama 3 hari untuk menulis jawapan . apakah tindakan yang perlu lakukan untuk memelihara kedaulatan undang-undang negara. Sistem pendidikan dianggap penting dalam memantapkan pentadbiran.F3 F4 F5 Mengelakan ramai rakyat terkorban Meningkatkan kedamaian dan kemajuan sosial (mana-mana yang munasabah) anda 5. Maharaja Shi Huang Ti Perluasan kuasa oleh Dinasti Chin telah menukar pemerintahan berbentuk sistem feudal kepada pemerintahan berpusat. F1 2. Perluasan kawasan ini bermula dengan kemunculan Dinasti Chin. F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 3. Senaraikan ciri-ciri sistem pemerintahan berpusat yang diamalkan. pegawainya dilantik oleh Maharaja Jawatankuasa perkhidmatan awam (Hon Kao Tsu) menentukan perlantikan pegawai Perlantikan pegawai berasaskan pencapaian mereka dalam peperiksaan awam Undang-undang yang diperkenalkan di China berasaskan falsafah legalisme yang ditulis oleh Han Fei Tzu. hukuman berat dan bercorak kolektif dalam melaksanakan undang-undang tidak harus wujud belas kasihan. F1 F2 F3 F4 (4) F1 F2 F3 F4 F5 F6 Siapakah orang yang bertanggungjawab dalam perluasan kuasa tersebut. Konsep Maharaja menggantikan raja Pemerintahan secara autokratik iaitu tegas dan mutlak Menghapuskan golongan bangsawan Gabenor dan panglima tentera dilantik mentadbir wilayah birokrasi awam ditubuhkan.

tidak menyembah Allah . Berasal daripada perkataan dalam bahasa Arab ‘jahala’ bermaksud jahil ii. masyarakat Arab berada dalam Zaman Jahiliah selama lebih kurang 310 tahun. iii. i.keadaan geografi dan suasana tempat tinggal yang panas dan kering menyebabkan mereka bekerjasama mengatasi masalah kehidupan [3 markah] (c) Nyatakan kesan sernangat assabiah ke atas masyarakat Arab. setiap puak tinggal dalam kelompok masing-masing . berikan 3 pandangan bagaimana pendidikan boleh menyumbang ke arah kemajuan sesebuah negara. i. kehidupan yang kucar-kacir dan tidak aman .menyembah berhala dan mempercayai animisme .setiap puak terikat kepada peraturan yang ditetapkan kabilah . tidak menerima kebenaran ii.akhlak yang rendah (c) Nyatakan kedudukan wanita dalam masyarakat Arab Jahiliah? i. (a) Apakah maksud Jahiliah? i. Mereka tinggal dalam sebuah kawasan .Diketuai oleh syeikh [2 markah] [3 markah] [2 markah] [3 rnarkah] Masyarakat Arab Jahiliah Berpegang kepada semangat assabiah (a) Apakah maksud assabiah ? . Bayi perempuan dibunuh kerana akan menjatuhkan maruah . Ahlinya terdiri daripada suku tertentu. Cara hidup berpuak-puak dan berkelompok ii.Sangat taksub dan fanatik terhadap kabilah masing-masing .(5) F1 F2 F3 F4 Berdasarkan pengetahuan sejarah anda.BAB 4 KEMUNCULAN TAMADUN ISLAM DAN PERKEMBANGANNYA DI MAKKAH Sebelum kemunculan Islam. amalan sistem kabilah yang berasaskan keturunan ii.Mempunyai identiti dan peraturan sendiri .tiada nabi dan rasul serta kitab suci . tidak mengikut ajaran para nabi dan rasul sebelumnya.Beberapa wanita boleh dikahwini sekaligus (d ) Jelaskan amalan sistem kabilah i.kehidupan kucar-kacir . iii. Tidak mengetahui / tidak mempunyai ilmu pengetahuan (b) Mengapakah masyarakat Arab digelar sebagai masyarakat Jahiliah? i. Melahirkan sumber tenaga kerja yang mahir Melahirkan pemimpin yang berpandangan jauh Melahirkan masyarakat yang berpengetahuan Melahirkan masyarakat yang berinovasi TINGKATAN 4 .semangat kesukuan yang rnelampau [1 markah] (b) Senaraikan sebab rnunculnya semangat assabiah. Tidak boleh mewarisi harta pusaka ii.

peperangan antara kabilah berlaku / sifat kesukuan [2 markah] (d) Apakah yang anda tahu tentang peperangan al-Basus? i. rnenyertai rombongan perniagaan bapa saudaranya iii. membetulkan akidah ii. Sebelum dilantik menjadi rasul. (a) Senaraikan sejarah kehidupan baginda sernasa kecil.ii. kemuliaan budi pekerti ii. Ali bin Abi Talib .w. sebabnya ahli Bani Bakar membunuh ahli Bani Taghlib iii. Khadijah bt Khuwailid ii.w) telah melalui pelbagai pengalaman hidup. berlaku antara Bani Taghlib dengan Bani Bakar ii. ii. berdakwah kepada semua keluarga Abdul Mutalib ii. untuk mengubah akidah dan kehidupan masyarakat Makkah? i. Siddiq / berkata benar / amanah / dipercayai ii. memakan masa selama 40 tahun iv.menggesa masyarakat meninggalkan amalan yang keji [2 markah] (b) Siapakah golongan yang menerima dakwah Islam secara rahsia? i.dipelihara oleh bapa saudaranya. menanamkan keimanan kepada Allah Yang Maha Esa. Abu Talib . Nabi Muhammad (s.menguruskan perniagaan Khadijah bt Khuwailid [3 markah] (c ) Mengapakah Khadijah bt Khuwailid memilih Nabi Muhammad untuk menguruskan perniagaannya? i. berniaga secara individu dan berkongsi dengan kawannya . . dipelihara dan disusui oleh Halimatus Sa’ diyah. i. ibunya meninggal ketika usianya enam tahun iii.? i.Peperangan antara kabilah [4 markah] 3. dipelihara oleh datuknya Abdul Mutalib . Keluarga baginda ii.Zaid bin Harithah / Abu Bakar aI-Siddiq / Uthman bin Affan / Zubair bin Awam /Al-Arqam bin Abu Arqam [2 markah] (d) Bagaimanakah dakwah secara terbuka dilakukan oleh Nabi Muhammad s. Sahabat yang rapat . bermusyawarah dengan para sahabat . Fatanah / bijaksana / tabligh / menyampaikan [2 markah] Wahyu Kedua Penyebaran Islam kepada seluruh manusia ( a ) Apakah usaha Nabi Muhammad s. sifat amanah .datuknya meninggal dunia . bukti orang Arab suka berperang .w. i. sering berlaku persengketaan .kebolehan berniaga [2 markah] (d) Nyatakan sifat terpuji baginda? i.a. i. menggembala kambing kepunyaan bapa saudaranya ii.a.a.Kaum kerabat [2 markah] (c) Senaraikan individu terawal yang memeluk Islam.menjadi yatim piatu sejak berumur enam tahun [3 markah] (b) Nyatakan pekerjaan yang pernah dilakukan oleh baginda.

Aktiviti perniagaan yang dijalankan berasaskan nba dan penindasan -Rompak . ahlinya terdiri daripada suku yang sama dan mereka tinggal dalam sebuah kawasan. mengadakan ceramah di rumah Ali bin Abi Talib . -Sifat .Ketua Kabilah / syeikh mesti memiliki sifat berfikiran matang. -Suku . sihir. -Taksub .Golongan kaya mengeksploitasi golongan miskin. -Kahwin .Dalam sesebuah kabilah.berbahas dengan Abu Lahab [4 markah] TINGKATAN 4 .Ahli kabilah sangat taksub dan fanatik terhadap kabilah masing-masing Syeikh Kabilah diketuai oleh seseorang syeikh Lantik Bakal syeikh mestilah disukai oleh kabilah dan dilantik atas persetujuan ramai. gagah. -Riba .Kegiatan merompak dan merampas barangan menjadi mata pencarianWajib Merompak sebagai satu kewajipan yang harus dilakukan setiap individu dalam sebuah kabilah. 1 (c) Nyatakan kesan buruk amalan sistem kabilali dalam kehidupan masyarakat Arab Jahiliah? [4 markah] . -Identiti .BAB 4 ESEI 1.berdakwah kepada orang ramai di Bukit Safa . (a) Terangkan ciri-ciri kehidupan masyarakat Arab Jahiliah [ 10 markah] -Moral .iii. -Assabiah . dan mempercayai roh orang mati menjadi burung) / agama Hanif Hanif Menurut catatan Al-Quran terdapat sebilangan kecil masyarakat Arab Jahiliah menganut agama Hanif tetapi telah melupakan ajaran ini secara beransur-ansur. berani dan pandai berpidato.Terdapat empat bentuk kepercayaan agama.Setiap Kabilah mempunyai identiti dan peraturannya sendiri. [6 markah] -Puak .Mengamalkan perbuatan yang tidak bermoral seperti berjudi / berzina / minum arak. -Agama .mengamalkan Sistem Kabilah yang berasaskan cara hidup berpuak-puak dan berkelompok.Seseorang lelaki boleh berkahwin dengan beberapa orang wanita sekaligus atau dengan sesiapa yang disukainya. -Perang .Arak Lelaki meminum arak sehingga mabuk untuk menunjukkan kesempurnaan / mereka telah sempurna sebagai lelaki.Semangat assabiah atau kesukuan amat tebal di kalangan masyarakat.Wanita -Kedudukan wanita . -Eksploitasi .Berasaskan cara hidup yang berpuak-puak dan berkelompok.Sering berlaku peperangan antara satu kabilah dengan kabilah yang lain disebabkan perkara kecil 1 (b) Nyatakan ciri-ciri Sistem Kabilah yang menjadi amalan masyarakat Arab Jahiliah.dalam masyarakat pula adalah rendah dan tidak dapat mewarisi harta pusaka Tanam Mereka menanarn bayi perempuan kerana beranggapan akan menjatuhkan maruah keluarga. iaitu agama wathani / menyembah berhala) / aniniisme ( memuja alam seperti pokok ) / samawi (Kristian dan Yahudi ) / kepercayaan ( seperti menilik nasib. -Kabilah .

-Gembala .Menyelesaikan persengketaan perletakkan semula Hajar Aswad ke tempat asalnya. -Al.Setiap puak tinggal dalam kelompok masing-masing dan terikat kepada peraturan kabilah. -Tuntut .Peperangan sering berlaku antara satu kabilah dengan kabilah yang lain disebabkan perkara kecil.pada 20 April /12 Rabiulawal pada Tahun Gajah.Kebijaksanaan dan kelembutan tutur kata serta kepandaian baginda menyebabkan pemiagaan memperoleh keuntungan. -Suku . Aminah binti Wahab. -Niaga .Baginda telah berkahwin dengan Khadijah ketika berusia 20 tahun -Sengketa .Menimbulkan perasaan kesukuan yang menebal di kalangan ahli kabilah.w sebelum dilantik menjadi Rasul [20 markah] -Asal . -Pelihara .a. berdakwah di Makkah? -Rahsia .Pernah menguruskan perniagaan Khadijah Modal Khadijah memberi modal yang besar kepada baginda kerana kemuliaan budi pekerti / sifat amanah / dan kebolehan baginda menjalankan perniagaan.Ketika berusia enam tahun. -Lahir . -Ramal . -Serah . bijak dalam urusan pentadbiran / mahir dalam perniagaan -Keturunan .Peperangan al-Basus berpunca daripada perkara kecil tetapi memakan masa selama 40 tahun 1 (d) Terangkan riwayat hidup Nabi Muhammad s.Pernah menjadi mengembala kambing kepunyaan bapa saudara baginda. -Ibu/Bapa . 1 (e) Bagaimanakah Nabi Muhammad s.Setiap ahli kabilah sangat taksub dan fanatik terhadap kabilah masing-masing.Mereka sanggup menuntut bela demi memperahankan maruah din dan kabilah mereka -Hidup . -Geografi .Secara rahsia selama tiga tahun.Berasal daripada keturunan pemimpin Makkah yang terkenal.a.Kemunculan semangat assabiah atau semangat kusukuan yang melampau / saling bermusuhan di antara satu sama lain -Kabilah .Keadaan / geografi / panas / kering-kontang menyebabkan sesuatu kabilah terpaksa mengatasi masalah yang dihadapi secara bersama.Bapa baginda ialah Abdullah bin Abdul Mutalib dan ibu baginda. -Perang .Kerasulan baginda telah diramalkan oleh seorang pendeta Nasrani bernama Buhaira. Abu Talib.w.Berketurunan bangsa Quraisy yang sangat dihormati oleh kabilah Arab yang lain.Mengikuti rombongan perniagaan bapa saudara baginda’ ke Syam ketika berusia 12tahun. -Urus . -Taksub . -Untung . -Kahwin . dipelihara oleh datuk (Abdul Muttalib) Bapa Setelah Abdul Muttalib meninggal dunia baginda dipelihara oleh bapa saudaranya. semasa berumur 35 tahun.-Assabiah .Diserahkan kepada Halimatus Sa’diyah untuk dipelihara dan disusui Piatu Menjadi yatim piatu sejak berumur enam tahun. -Dagang .Berpunca daripada Sistem Kabilah yang berasaskan keturunan -Ikat . [8 markah] .Basus .Giat berdagang dan pemah berniaga secara berseorangan dan berkongsi bersama temannya ketika berusia 20 tahun.Sikap kesukuan menjadi punca sengketa menyebabkan kehidupan yang kucar-kacir dan tidak aman.

Mengenali keperibadian mulia baginda Percaya . Amalan .Kebijaksanaan Nabi Muhammad s. -Al-Quran . 1 ( f) Jelaskan reaksi masyarakat Arab Quraisy Makkah terhadap penyebaran Islam? [12 markah] -Menerima . sahabat dan orang ramai.Sama Tertarik kepada ajaran Islam yang memberikan Iayanan yang sama kepada semua manusia -Murni .Diterima oleh orang ramai kerana kemurnian ajarannya.BAB 5 KERAJAAN ISLAM MADINAH 1.Menggugat pengaruh dan kedudukan keluarga mereka di Makkah Gugat .Munggugat ekonomi orang Arab Quraisy TINGKATAN 4 .Dakwah Islamiah secara terbuka kepada orang ramai di Bukit Safa. sahabat yang rapat dan kaum kerabat baginda. -Paksa .Dakwah Islamiah secara rahsia ditujukan kepada ahli keluarga baginda.Mengadakan majlis ceramah tentang Islam di rumah Au bin Abu Talib -Dakwah . -Iman .Ketinggian akhlak baginda menyebabkan dakwah Islamiah pada peringkat awal mendapat sambutan. -Pusat . -Ceramah . -Terbuka .w berdakwah secara lemah lembut dan berhikmah. -Sahabat . / memberikan penerangan dan menunjukkan teladan yang baik.Dakwah Islamiah secara terbuka kepada keluarga Abdul Muttalib.Amalan dan akhlak yang keji yang menjadi kebiasaan masyarakat Arab Jahiliah dilarang oleh Is lam Tanggapan .Menolak konsep persaudaraan Islam kerana bertentangan dengan konsep assabiah yang menjadi pegangan mereka.a.Melalui sahabat baginda Abu Bakar al-Siddiq beberapa orang tokoh Quraisy lain telah memeluk Islam.Orang Arab Quraisy mempunyai tanggapan yang salah terhadap tugas Nabi Pengaruh . -Peribadi .Menanamkan keimanan yang kuat kepada pengikutnya.Membacakan ayat al-Quran untuk menjawab pertanyaan para sahabat.Menjadikan rumah al-Arqam sebagai pusat kegiatan -Akhlak . -Banding .Tiada unsur paksaan / Baginda memujuk mereka dengan menggunakan akal yang dianugerahi Allah.-Keluarga . Peristiwa Hijrah berlaku pada 1 Rabiulawal bersamaan 12 September tahun 622 (a) Berikan tiga sebab mengapa berlakunya hijrah? (i) Perintah Allah menerusi wahyu (ii) Ancaman dan orang Arab Quraisy (iii) Strategi Nabi untuk mengembangkan Islam -Membolehkan masyarakat Islam yang bersatupadu dan sempurna diwujudkan [3 rnarkah] . -Bijak .Perbezaan dan segi kepercayaan dan amalan/ Oing Arab Quraisy enggan mengubah amalan tradisi turun temurun Sama .Pendekatan membandingkan antara nilai akhlak masyarakat Arab Jahiliah dengan nilai akhlak yang disaran oleh Islam.Pninsip persamaan taraf sesama manusia bertentangan dengan sistem sosial masyarakat Arab Jahiliah yang mewujudkan perbezaan darjat Saudara .

Habsyah.a. (iii) Nabi Muhamad s.Sikap toleransi kaum dan tolong menolong (c) Bagaimanakah sikap orang Ansar terhadap Muhajirin (i) Menjaga keselamatan (ii) Menyediakan modal untuk berniaga (d) Siapakah wanita yang membantu semasa proses hijrah.Perang Tabuk Nabi Muhammad S.W Hijrah ke Madinah [3 markah] Perjanjian Hudaibiyah (a) Siapakah tokoh Quraisy yang telab memeteri perjanjian Hudaibiyah? .Tidak dibenarkan memusnahkan tanaman . budaya dan agama -Pembinaan masjid Nabawi -Kiraan tahun hijrah dalam takwim Islam -Menukarkan nama Yathrib kepada Madinah .Rom Timur.w telah menyebarkan Islam dengan pelbagai strategi.w menghantar Uthman bin Affan ke Mekah untuk menerangkan tujuan kedatangan dan berbincang .a.Dilarang merobohkan tempat ibadat [3 markah] (d) Namakan siri peperangan yang telah disertai oleh Nabi Muhammad s.A. Asma’ [4 markah] [2 markah] [1 markah] 2. .(b) Nyatakan kesan dari peristiwa diatas (i) Dakwah Islamiah dapat dilaksanakan dengan aman (ii) Semangat persaudaraan sesama Islam khusnsnya Aus dan Khazraj (iii) Menjalinkan hubungan persaudaraan orang Islam Mekah dan Madinah (iv) Menvatukan penduduk Madinah dan pelbagai suku.a. (a) Berikan dua cara yang digunakan oleh baginda untuk tujuan di atas [1 markah] (i) Menghantar perutusan ke Rom. rombongan orang Islam telah ke Mekah kerana ingin menunaikan umrah (ii) Rombongan telah disekat di Hudaibiyah.Mesir (ii) Menggunakan diplomasi dan menunjukkan nilai-nilai yang baik (iii) Menyeru menerusi warkah / Mewujudkan rasa persefahaman dengan wilayah tertentu (b) Apakah rasional yang membolehkan umat Islam berperang [3 markah] (i) Apabila diserang oleh musuh (ii) Mencari keamanan supaya tempat ibadat terjaga (iii) Menjaga maruah negara .Menentang kezailman dan mempertahankan din (c) Nyatakan garis panduan yang mesti dipatuhi oleh tentera Islam dalam peperangan (i) Tentera Islam tidak dibenarkan membunuh orang yang lemah (ii) Tidak dibenarkan membunuh binatang ternakan . Nabi Muhammad s. (i) Puteri Abu Bakar alSiddiq.Mendapat kabar angin Uthman telah dibunuhl Orang Islam bersumpa .Suhail Bin Amru [1 markah] (b) Senaraikan tiga peristiwa yang membawa kepada termeterinya Perjanjian Hudaibiyah (i) Pada tahun 628 M.w (i) Perang Badar (ii) Perang Uhud (iii) Perang Khandak .

Semangat perpaduan / bantu-membantu /rela berkorban boleh dipupuk -Undang .Arab yang lain bebas memihak sama ada kepada orang orang Islam di Madinah atau orang Quraisy di Makkah Penjaga Orang Islam Madinah yang memihak ke Makkah tanpa kebenaran penjaganya tidak perlu dipulangkan . Amru al As [4 markah] TINGKATAN 4 .Model kerajaan Islam yang unggul Perlembagaan Mempunyai perlembagaan yang diterima pakai oleh semua golongan masyarakat -Lengkap .Khalid bin alWalid. Pada tahun 628 Masihi bersamaan 6 Hijrah .Pembentukan masyarakat baru berasaskan urnmah -Nilai . Huraikan kepentingan Piagam Madinah kepada masyarakat Arab di Madinah [20 markah] -Model .Menyusun kehidupan masyarakat yang sistematik -Tanggungjawab .Semua anggota masyarakat bertanggungjawab menjaga keamanan -Kuat .Meletakkan Allah sebagai kuasa yang tertinggi -Sistematik . -Gencatan .Setuju mengadakan gencatan senjata selama 10 tahun -Pihak Kabilah .Umat Islam hanya boleh mengerjakan umrah pada tahun berikutnya 7 H [4 markah] (d) Jelaskan kepentingan Perjanjian Hudaibiyah (i) Menunaikan haji pada tahun berikutnya (ii) Bebas beribadat pada bila-bila masa (iii) Kerajaan Islam Madinah diakui (iv) Suku Arab boleh menganut sebarang agama yng mereka sukai (v) Jumlah yang memeluk Islam bertambah bilangannya (vii) Pengislaman tokob panglima Arab Quraisy.Negara Madinah menjadi kuat Segan Disegani negara luar disekitar dan di Semenanjung Tanah Arab 2.Satu perundangan yang sesuai diikuti oleh kesemua masyarakat Syariah Syariah Islam yang diperkenalkan adalah adil -Allah .Nilai hidup berasas semangat ukhuwah Islamiah Taraf Taraf dan kedudukan rakyat adalah sarna Hak Persamaan hak -Semangat .BAB 5 SOALAN ESEI 1.setia yang dikenali sebagai Baiah al Ridwan [3 markah] (c) Nyatakan isi kandungan perjanjian Hudaibiyah (i) Bersetuju untuk mengadakan gencatan senjata selama 10 tahun (ii) Kabilah Arab yang lain bebas memihak sama ada kepada orang Islam Madinah atau orang Quraisy Mekah (iii) Orang Islam Madinah yang memihak ke Mekah tanpa kebenaran penjaganya tidak perlu dipulangkan (iv) Orang Quraisy Mekah yang memihak ke Madinah tanpa kebenaran penjaganya perlu dipulangkan semula .Perjanjian Hudaibiyah ditandatangani antara pihak Islam dengan Arab Quraisy.Merupakan pemerintahan yang lengkap Riba Amalan ribal penipuanl rasuah /penindasan tidak dibenarkan Sedekah dan sifat bertimbang rasa digalakkan Asas Ekonomi Islam berasaskan keadilan dan ketelusan -Bentuk . [20 markah] (a) Mengapakah isi kandungan perjanjian tersebut besar ertinya kepada masyarakat Islam.

Kerajaan Islam di Madinah menjadi kukuh di bawah pimpinan Nabi Muhammad s. [8 markah] Pelihara .a.a.Bab 8 Tamadun Islam Pengaruh Islam Dalam Pendidikan di Asia Tenggara .Nabi Muhammad s.w memberi jaminan kese1amatmn kepada mereka yang terkepung (c) Nyatakan kepentingan pembukaan semula Kota Mekah.Kota Madinah dijadikan sebagai kota suci umat Islam Tumpuan .Merintis kepada penyebaran Islam diseluruh Tanah Arab Pusat .w sebagai pemimpin yang unggul dan dikagumi -Iktiraf Perjanjian Hudaibiyah menunjukkan orang Arab Quraisy mengiktiraf kerajaan Islam di Madinah Buka Pembukaan semula Kota Makkah 3.Masyarakat Islam telah mula mendalami ilmu pengetahuan Islam Aman .a.Kaabah terpelihara daripada unsur-unsur jahiliah Suci . (a) Nyatakan sebab-sebab Nabi Muhammad s.Pengislaman tokoh Arab yang berpengaruh spt Khalid b.w berpendapat sekiranya Mekah dikuasai kerajaan Islam Madinah lebih mantap (b) Mengapakah Kota Mekah dapat dibuka semula dengan mudah oleh orang Islam? [6 markah ] -Ramai Tentera Islam yang ramai Perang -Strategi peperangan yang berkesan -Jihad .Makkah dijadikan sebuah wilayah Islam TINGKATAN 4 .w bertindak membuka semula kota Makkah pada tahun 630 Masihi [6 markah] -Langgar Orang Quraisy melanggar perjanjian Hudaibiyah -Strategi Langkah jangka panjang strategi penyebaran Islam Hak Orang Quraisy tidak menghormati hak kebebasan seperti dalam perjanjian Hudaibiyah -Bunuh Beberapa orang yang berpihak kepada Islam telah dibunuh Mantap Nabi Muhammad s.Bilangan yang telah memeluk Islam telah berganda Aman Menggambarkan Islam tersebar dengan aman -Islam .Talhah Tokoh Melambangkan ketokohan Nabi Muhamad s.a.Orang Islam berpeluang menunaikan haji pada tahun berikutnya (629M) -Bebas .Orang Quraisy Makkah yang memihak ke Madinah tanpa kebenaran Umrah Umat Islam hanya boleh mengerjakan umrah pada tahun berikutnya (7H) -Haji .Dakwah Islam telah tersebar secara aman Wilayah .a.Mewujudkan pusat pemerintahan Islam yang kuat Ilmu .Kota Mekah menjadi tumpuan umat Islam seluruh dunia Kukuh .al-Walid Amru al As dan Uthman b.Pengislaman Abu Suffian telah mendorong orang Quraisy lain memeluk Islam -Selamat .a.w Sebar .Semangat jihad yang tinggi di kalangan tentera Islam -Islam .w merangka program dakwah Islamiah -Agama .Tempoh perdamaian membolehkan Nabi Muhammad s.-Pulang .Orang Islam bebas memasuki Mekah dan beribadat pada bila-bila masa -Dakwah .Suku Arab boleh menganut sebarang agama yang disukai tanpa halangan mana-mana pihak Luas Islam dapat berkembang dengan meluas -Ganda .

i) Berdasarkan sukatan pelajaran ii) Dilaksanakan secara kelas iii) Pendidikan mengikut tahap / tahap permulaan / pertengahan / pengkhususan iv) Diawasi oleh mudir / guru besar v) Diselia oleh lembaga / jawatan kuasa kewangan (e) Pada pendapat anda. i) Kemahiran dalam bidang pertanian / bercucuk tanam ii) Bidang perikanan / menjadi nelayan / menangkap ikan iii) Bidang kraftangan / menganyam / mengukir / iv) Bidang pertukangan / membina (seperti rumah. kapal) v) Bidang ukiran / mengukir vi) Bidang memasak / menjahit (b) Pembelajaran pendidikan tidak formal masyarakat Melayu dijalankan melalui ? i) Pendengaran ii) Penglihatan iii) Pemerhatian iv) Latihan v) Bercerita / cerita lisan / cerita binatang / cerita jenaka vi) Pergaulan sosial / pantang larang / adat istiadat vii) Aktiviti kesenian dan kesusasteraan / pantun / peribahasa / teka-teki (c) Di manakah pendidikan formal masyarakat Melayu dilaksanakan selepas kedatangan Islam? i) Istana ii) masjid iii) rumah iv) surau v) madrasah vi) pondok (d) Nyatakan dua ciri sistem madrasah dalam pendidikan formal masyarakat Melayu. (a) Nyatakan dua kemahiran yang diterapkan oleh ibu bapa melalui pendidikan tidak formal. M1 Mewujudkan hubungan yang sihat antara kaum M2 Mempunyai bahasa kebangsaan / Bahasa Melayu tanpa meminggirkan bahasa ibunda M3 Memupuk perpaduan melalui sekolah wawasan M4 Menyuburkan semangat perpaduan melaluisistem persekolahan yang sama M5 Melalui penyeragaman kurikulum yang bercorak kebangsaan M6 Melalui syor Penyata Razak / Ordinan Pelajaran M7 Melalui Laporan Rahman Talib / Akta Pelajaran M8 Melalui Laporan Jawatankuasa Kabinet 1974 / 1979 M9 Pelaksanaan KBSR / KBSM M10 Pelaksanaan Falsafah Pendidikan Kebangsaan M11 Mana-mana jawapan yang munasabah ( M = Mana-mana yang munasabah) TINGKATAN 4 . bagaimanakah pendidikan boleh menjana perpaduan dalam masyarakat Malaysia masa kini.Masyarakat Melayu mengamalkan dua jenis sistem pendidikan iaitu pendidikan formal dan pendidikan tidak formal.Bab 10 Renaissance .

TINGKATAN 4 . menekankan pemikiran logik dan saintifik. mereka diambil (b) F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 (c) F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 (d) F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 . -Mereka dibekalkan dengan tiket ke pelabuhan yang dituju. -Golongan sin kheh perlu membuat perjanjian untuk menjelaskan hutang mereka secara bekerja dengan majikan untuk tempoh tertentu. Kemunculan monarki baru Kegiatan ekonomi sara diri kian pupus Sistem perdagangan semakin berkembang Berlakunya kegiatan penjelajahan dan penerokaan Berkembangnya ilmu pengetahuan Lahirnya seniman dalam masyarakat Berlaku perubahan sikap masyarakat terhadap pendidikan. (a) Apakah yang dimaksudkan dengan Zaman Renaissance ? Renaissance bermaksud kelahiran semula yang merujuk kepada penghargaan semula ilmu yang telah dihasilkan oleh cendekiawan dalam tamadun Yunani dan Rom. (i) Kemasukan buruh Cina Melalui sistem tiket kredit. agama dan bahasa di bandar-bandar utamanya Itali menjadi pusat perkembangan idea baru.Kesungguhan manusia mencari penyelesaian kepada permasalahan hidup dan kesediaan mereka untuk meneroka bidang baru telah menyebabkan Zaman Renaissance bermula di Itali dan telah meninggalkan kesannya dalam pelbagai bidang.Tiba di pelabuhan. Kemunculan pedagang yang menggunakan kekayaan untuk mengindahkan bandar Pedagang kaya menjadi penaung (patron) kepada cendekiawan Persaingan antara bandar-bandar untuk mendapatkan tokoh cendekiawan Cendekiawan yang berkunjung dari bandar ke bandar menyebarkan idea Renaissance Penguasa Gereja di Rom turut menjadi penaung kepada seniman dan cendekiawan Sebutkan dua orang tokoh cendekiawan Itali yang muncul pada Zaman Renaissance. -Bakal imigran dikumpulkan oleh kheh-tau (ketua). Francesco Petrarch Niccolo Machiavelli Giovanni Bocaccio Galileo Galilei Leonardo da Vinci Raphael Michelangelo Nyatakan kesan-kesan yang wujud hasil daripada Zaman Renaissance. -Imigran (sin kheh) ini diletakkan di bawah pengawasan nakhoda kapal atau agensi buruh yang dibayar oleh majikan. Senaraikan ciri-ciri yang terdapat di negara Itali sehingga menyebabkan tercetusnya Renaissance di situ ? Kemunculan bandar-bandar yang menjadi pusat perdagangan antarabangsa Berlakunya pertembungan budaya.Bab 10 Esei Huraikan cara kemasukan buruh dari Cina dan India ke Tanah Melayu pada abad ke-19.

petempatan . . majikan yang memerlukan buruh akan menghantar pegawainya ke China untuk mendapatkan buruh. pengambilan buruh dilakukan oleh pegawai di negara China. bahasa pertuturan Nyatakan ciri-ciri masyarakat majmuk di Malaysia semasa zaman penjajah Petempatan masyarakat berbeza mengikut kaum. Orang Melayu tinggal di kawasan luar Bandar. -Melalui sistem kontrak. -Di bawah sistem pengambilan rumah kongsi.tetapi berbeza dalam cara hidup . -Dihantar pulang ke India untuk mencari tenaga buruh. -Buruh akan bekerja dengan majikan untuk jangka masa tertentu dengan bayaran minimum.Pegawai yang dihantar mengiringi buruh tersebut hingga mereka sampai ke tempat majikan. -Melalui sistem kangani. -Segala perbelanjaan dan tambang dibiayai oleh majikan. Sarawak dan Sabah.Wujud pelbagai kaum dalam satu tempat . TINGKATAN 4 . -Kangani diberi wang untuk perbelanjaan buruh ke Tanah Melayu.Pegawai tersebut membiayai perbelanjaan buruh sehingga mereka sampai di rumah kongsi (ii) Kemasukan buruh India -Melalui Sistem Buruh Bebas. -Buruh India akan datang sendiri ke Tanah Melayu dengan biayaan masing-masing. pekerjaan . seseorang kangani / tandil / ketua / mandur diberi lesen. -Ia dilantik oleh sesebuah rumah kongsi. (e) F1 F2 . majikan akan membiayai tambang mereka ke Tanah Melayu.oleh pemborong buruh untuk majikan mereka.Bab 10 Struktur (a) F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 (b) F1 F2 (c) F1 F2 F3 F4 (d) Apakah peranan institusi kewangan Pembangunan dan kepesatan ekonomi Mempercepat dan melicinkan lagi urusan kewangan Menyediakan kemudahan pinjaman memperkenalkan sistem kewangan moden yang berorientasikan keuntungan memperkenalkan kaedah yang tertinggi dana dar luar Negara dapat disalurkan dengan lebih mudah dan cepat bank dapat bertindak sebagi ejen pembayar kepada pengekspot dan pengimpot menjadikan urusan perniagaan antarabangsa bertambah licin Huraikan sebab-sebab keperluan perkhidmatan insurans untuk melindungi dagang dan kapal pedagang kebakaran sering berlaku di kawasan bandar Senaraikan undang-undang berhubung tanah yang diperkenalkan oleh British di Tanah Melayu. Akta Tanah Simpanan Melayu Land Order Land Settlement Order Proklamasi III Perlindungan Hak Pribumi Apakah yang anda faham dengan maksud mayarakat majmuk . -Melalui sistem pengambilan kakitangan.

kapal kecil dan mesin memproses getah. -Syarikat Kasut Bata turut menubuhkan kilang di Klang. -Hospital atas sumbangan orang peseorangan seperti Hospital Tung Shin di Kuala Lumpur -Membina pusat kesihatan di luar Bandar untuk mengawal penyakit yang berjangkit dan mudah merebak. Singapura. -Masyarakat tempatan telah terpinggir daripada arus ekonomi perdangangan (c) Terangkan perkembangan sistem pendidikan semasa penjajahan British. Kuala Kangsar dan Batu Gajah -Sekolah Melayu untuk murid perempuan dibina di Negeri-negeri Selat. Sandakan. -Sistem pendidikan yang menggunakan bahasa ibunda sebagai bahasa penghantar. -Sebelum kedatangan penjajah kanak-kanak Melayu mendapat pendidikan di Surau . Orang Melayu sebagai petani. -Perusahaan mengetin nanas berpusat di Johor oleh pengusaha dari China. Bahasa pertuturan berbeza anatara satu sama lain Tidak dapat kesepaduan dan interaksi antara kaum yang meluas Sistem pendidikan vernacular dengan mengunakan bahasa ibunda kaum masing (a) Jelaskan perkembangan perkhidmatan kesihatan pada awal abad ke 20 di Tanah Melayu.F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 kaum Cina tinggal di kawasan bandar dan kaum India tinggal diestet Pekerjaan mengikut kaum. Kudat dan Tawau. 2 di negeri Pahang dan 3 di Negeri Sembilan Mendirikan Institut Penyelidikan Perubatan di Kuala Lumpur yang membuat penyelidikan untuk mengawal wabak penyakit bertanggungjawab mengkaji punca penyakit dan langkah pencegahan -Lembaga Sanitary Board ditubuhkan. orang Cina sebagai peniaga dan pekerja lombong bijih timah dan kaum India sebagai penoreh getah. -Pada tahun 1913 beberapa buah hospital telah dibina di Sabah iaitu di daerah Jesselton. -Pada tahun 1923 Syarikat Shum Yip telah mendirikan dua buah kilang kasut. -Sistem ini mengubah sistem pendidikan tradisional Melayu. -Sekolah Melayu pertama terletak di Teluk Belanga. masjid dan Sekolah Pondok Sekolah vernakular Melayu . -Di Sarawak perkhidmatan perubatan tertumpu di Kucing. Sri Aman dan Sibu. -Pendidikan Tamil disediakan oleh British di Bandar seperti Sekolah Tamil Vivekanada . -Sekolah Melayu seterusnya didirikan di Seberang Perai . -Syarikat United Engineers mendirikan kilang mmembina kapal korek. -Wujud sistem pendidikan Vernakular. -Menubuhkan hospital di Bandar seperti di Taiping dan Kuala Lumpur. -Jabatan Sanitary Board kemudian mengambil alih tugas Sanitary Board (b) Nyatakan perkembangan sektor perkilangan. -Sebanyak 14 pusat kesihatan kecil di Selangor. -Hasil keluaran untuk tujuan eksport ke Negara China. -Namun sekolah itu didirikan diperingkat sekolah rendah dan kurikulum terbatas -Tujuan untuk menjadikan anak Melayu sebagai petani yang lebih baik daripada bapanya Sekolah vernakular Tamil. -Syarikat Fung Keong di Klang dan Kinta Rubber Works di Ipoh menghasilkan barangan berasaskan getah. -Sekolah vernakular Melayu mula ditubuhkan di Negeri-negeri Selat. -Tujuan untuk mengawasi kebersihan di Bandar-bandar seperti Kuala Lumpur. Beauford. Selangor.

buku dan tenaga pengajar dari India.BAB 1 KEMUNCULAN GERAKAN NASIONALISME DI ASIA TENGGARA Keistimewaan rantau Asia Tenggara serta perkembangan yang berlaku di Eropah telah mendorong kuasa-kuasa Barat menjalankan dasar imperialisme mereka untuk menguasai ekonomi kawasan tersebut. Contohnya Sekolah Cina Yuk Chai di Kuala Pilah. -Menggunakan dialek masing manakala guru. -Pihak pengurusan ladang pula akan membiayai sekolah Tamil di kawasan ladang. Kedudukannya strategik. -Kurikulum sekolah Inggeris disusun berasaskan sistem pendidikan Inggeris. -Sekolah Inggeris dianggap sebagai elit kerana lokasinya di bandar. -Satu-satunya lanjutan sekolah rendah bagi anak-anak Melayu Sistem Pendidikan Inggeris . (a) Apakah yang dimaksudkan dengan imperialisme ? F1 Dasar sesebuah negara meluaskan pengaruh dan wilayahnya F2 (b) F1 F2 F3 F4 (c) Menjajah negara lain untuk kepentingan tertentu Senaraikan dua keistimewaan Asia Tenggara yang mendorong imperialis Barat menjalankan dasar imperialismenya di rantau tersebut. – -Sekolah Cina dibiayai oleh saudagar dari China. laluan perdagangan laut antara China dengan India Dekat dengan kawasan pasaran di India dan China Tanah yang subur untuk pertanian dagang Kaya dengan bahan mentah Mengapa perkara berikut mendorong perluasan imperialisme Barat di Asia Tenggara. -Enakmen Pendaftaran Sekolah diwartakan. (i) Penggunaan kapal wap dan Pembukaan Terusan Suez F1 Muatan lebih banyak F2 Mempercepatkan perjalanan Timur-Barat F3 Memendekkan jarak perjalanan F4 Perjalanan lebih selamat F5 Menjimatkan kos (ii) Penciptaan Telegraf F1 Arahan kepada pegawai di tanah jajahan dengan cepat F2 Ahli perniagaan dapat berhubung dengan wakil mereka di Timur F3 Urusan perdagangan lebih mudah .di Seremban. -Tujuan melatih guru sekolah Melayu. buku dan sukatan pelajaran datangnya dari Cina. -Dimulakan oleh mubaligh Kristian dan badan sukarela. -Kolej Melayu Kuala Kangsar ditubuhkan sebagai sekolah khusus untuk golongan elit. Perak . -Maktab Perguruan Sultan Idris (MPSI) ditubuhkan di Tanjung Malim. -Serta menggunakan bahasa Tamil sebagai bahasa pengantar Sekolah vernakular Cina. -British menubuhkan sebuah universiti iaitu Universiti Malaya di Singapura TINGKATAN 5 . -Menggunakan sukatan pelajaran. Tujuan menyekat pengaruh komunis di sekolah Cina Pendidikan tinggi.

Menjaga keamanan Mengutip cukai Mengkristiankan penduduk barangay Berikan tiga kesan penguasaan British terhadap Burma selepas Perang Inggeris . Tugas menyebarkan tamadun / Tanggungjawab mentamadunkan orang Timur Bertanggungjawab menyebarkan Kristian kepada penduduk tanah jajahan TINGKATAN 5 . pihak imperialis telah melaksanakan perubahan dalam pentadbiran di Asia Tenggara. Pentadbiran dipecahkan kepada pentadbiran pusat dan pentadbiran tempatan Pentadbiran pusat diketuai oleh Gabenor Jeneral Pentadbiran tempatan dikendalikan pembesar tempatan dengan pengawasan pegawai Belanda Penubuhan jabatan kerajaan Penubuhan Dewan Tempatan Nyatakan tugas Encomiendero di bawah Sistem Encomienda yang diperkenalkan Sepanyol di Filipina. (a) F1 F2 F3 F4 F5 (b) F1 F2 F3 F4 F5 (c) F1 F2 F3 (d) F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 Nyatakan tiga ciri umum sistem birokrasi Barat yang diperkenalkan di Asia Tenggara. Huraikan sistem pemerintahan di Indo China sebelum dan selepas kedatangan Perancis ke negara tersebut.BAB 1 Perubahan Sistem Politik Bagi mengukuhkan cita-cita imperialisme untuk menguasai ekonomi di rantau ini. semakin tinggi sanjungan Keluasan tanah jajahan melambangkan kekayaan dan kekuatan Mereka lebih maju dan bertamadun Beban Orang Putih / Bertanggungjawab memimpin orang Timur ke arah kesejahteraan.Burma Berakhirnya Dinasti Konbaung Institusi raja tersingkir Jawatan pembesar tradisional di peringkat pusat terhapus Pesuruhjaya Tinggi British menjadi pemerintah di Burma Pentadbiran tradisional lenyap Sistem undang-undang Barat diperkenalkan. .F4 (d) F1 F2 F3 F4 F5 F6 Perdagangan antarabangsa lebih pesat Nyatakan nilai-nilai yang dipegang oleh kuasa Barat hingga menyebabkan persaingan antara mereka untuk menguasai negara-negara Asia Tenggara. Majlis Perundangan diperkenalkan Beberapa jabatan ditubuhkan 2. Semakin luas tanah jajahan. Penubuhan kerajaan pusat Perlantikan Gabenor Jeneral sebagai ketua pentadbir Pelaksanaan pentadbiran melalui biro (jabatan) Perlantikan pegawai Barat sebagai ketua biro Pengenalan undang-undang Nyatakan perubahan yang diperkenalkan Belanda dalam sistem pemerintahan tradisional tempatan di Indonesia.

Residen di keempat-empat negeri pula bertanggungjawab kepada Gabenor Negeri-negeri Selat.Pembaharuan Raja Chulalongkorn Memperkenalkan Majlis Penasihat Rendah. Negeri-negeri Melayu Tidak Bersekutu dan Negeri-negeri Melayu Tidak Bersekutu.Pentadbiran Negeri-negeri Melayu Tidak Bersekutu. 6. Penasihat dari Britain menjadi penasihat kewangan dan pelabuhan. Dipengaruhi oleh sistem pentadbiran Tanah Besar China. Rang undang-undang diluluskan oleh Parlimen Perancis. Gabenor Jeneral / Pesuruhjaya Tinggi menggantikan raja sebagai pemerintah tertinggi. 7. Pembaharuan Raja Mongkut Melantik 80 orang penasihat Barat mengetuai pelbagai jabatan.Sebelum Kedatangan Perancis Ditadbir oleh kerajaan pusat berkuasa mutlak. Pentadbiran tempatan dikekalkan. Terdiri negeri Melaka.Gabenor Jeneral juga dibantu oleh Residen Jeneral dan Residen Wilayah Menubuhkan kerajaan pusat dengan menubuhkan Union Indochinoise. Pentadbiran diketuai oleh wizurai. Sistem raja berperlembagaan menggantikan sistem raja berkuasa mutlak 4. Pentadbiran tempatan dikekalkan. Iaitu Negeri-negeri Selat . Apakah perubahan yang dilaksanakan oleh Mongkut dan Chulalongkorn untuk mengekalkan Kemerdekaan Thailand. Selepas Kedatangan PerancisPentadbiran diketuai oleh Gabenor Jeneral. Peranan Penasihat British memberi nasihat kepada sultan jika diperlukan. Sultan terpaksa menerima seorang Residen. Diperingkat negeri pentadbiran diketuai oleh Residen Kaunselor. Dipilih melalui peperiksaan. Kerajaan tempatan perlu membayar cukai dan kerahan tenaga 3. Gabenor Jeneral bertanggungjawab terus kepada Kementerian Tanah Jajahan di Paris. Pentadbiran Negeri-negeri Selat diketuai oleh Gabenor Negeri-negeri Selat. Raja kehilangan kuasa dalam pemerintahan. Penguasaan Pegawai Barat.Gabenor Jeneral dibantu Leftenan Gabenor yang menjadi pemerintah wilayah jajahan / naungan. Memberi kuasa penuh kepada pembesar tempatan. Selepas kedatangan Portugis Institusi Beraja tersingkir. contohnya di Burma. Kesultanan Melayu Melaka mengamalkan pemerintahan beraja. Penasihat dari Amerika untuk jabatan kastam. Pulau Pinang dan Singapura.Pentadbiran kerajaan tempatan tidak diganggu oleh kerajaan pusat. Perubahan sistem politik di Tanah Melayu sebelum kedatangan Portugis dan British Sebelum kedatangan Portugis. Penasihat Perancis dalam jabatan ketenteraan. Melantik juruaudit dari Britain berkhidmat dalam perbendaharaan negara. Jelaskan kesan pengenalan sistem birokrasi Barat terhadap sistem pentadbiran di Asia Tenggara.Selepas kedatangan British Tanah Melayu terbahagi kepada 3 jenis pentadbiran.Kedudukan pentadbir dalam birokrasi berdasarkan tahap pendidikan. Residen berperanan memberi nasihat kepada Sultan dalam semua hal kecuali agama dan adat resam. Majlis Mesyuarat Tertinggi dan Kabinet Menteri. Pentadbiran Negeri-negeri Melayu Bersekutu. Dibantu dengan sistem pembesar empat lipatan.Setiap birokrasi diketuai oleh golongan Mandarin. 5.Terhapusnya institusi raja . .Fungsi raja sebagai penaung agama Buddha di Burma diambil alih oleh undang-undang barat. Sultan-sultan masih berkuasa walaupun menerima seorang Penasihat British.

Pada gerakan nasionalisme tahap pertama rakyat menentang penguasaan politik kerabat diraja. Kemudahan disediakan untuk sekolah yang menggunakan bahasa penjajah. Dasar kemasukan imigran menyebabkan ekonomi dikuasai oleh mereka. Jelaskan perbezaan antara gerakan nasionalisme tahap pertama dengan gerakan nasionalisme tahap kedua di Asia Tenggara. Penjajah mewujudkan jurang sosial dalam masyarakat. Mengapakah gerakan nasionalisme di Thailand berbeza daripada gerakan nasionalisme negara asia di Asia Tenggara ? Nasionalisme Thailand tidak bersifat antipenjajah. Dasar Penjajah. Pendidikan diberi kepada golongan elit sahaja. Gerakan nasionalisme tahap pertama bersifat setempat. Golongan intelek yang terdedah kepada idea falsafah Barat dan Islam. agama dan hak peribumi. Melancarkan revolusi untuk mencapai matlamat. Lahirnya gerakan Islah oleh persatuan-persatuan agama. Kemunculan Golongan Intelek. Penubuhan Kerajaan Pusat hasil penyatuan wilayah-wilayah. Faktor pertama . dan membentuk kerajaan sendiri. Matlamat perjuangan pula. 11.Faktor ketujuh. Faktor kedua.Matlamat gerakan nasionalisme tahap pertama ialah mennuntut pembaharuan dalam bidang kebudayaan. Menggunakan kaedah memberi kesedaran melalui karya kesusasteraan Tetapi gerakan kedua menggunakan gerakan bersifat radikal. Faktor kesembilan.Penduduk tempatan tiada peluang dalam sistem birokrasi Barat. Dasar ekonomi penjajah bersifat menindas. Pengaruh Luar. Gerakan tahap pertama tiada organisasi. Perkembangan Sistem Pengangkutan dan Perhubungan. Lepasan sekolah vernakular sukar untuk mendapatkan pekerjaan. 8. Dari segi Sifat / bentuk gerakan. Gerakan tahap pertama tidak menuntut kemerdekaan segera. Manakala gerakan tahap kedua mempunyai matlamat menuntut kemerdekaan. Karya membangkitkan kesedaran dan kecintaan kepada negara.Dari segi Organisasi gerakan nasionalisme.Pemimpin perjuangan Gerakan tahap pertama dipimpin golongan pertengahan yang mendapat pendidikan di Barat dan Timur Tengah Tetapi gerakan tahap kedua dipimpin golongan berpendidikan tinggi yang berpengetahuan Kaedah perjuangan Gerakan tahap pertama bersifat sederhana. Pengaruh Agama. Faktor kelima. Karya menyampaikan mesej kesengsaraan rakyat. Dasar Ekonomi penjajah. Perjuangan Mahatma Ghandi menjadi sumber inspirasi kepada nasionalis. Pendidikan. Menyebarkan idea nasionalis dan menanam perasaan antipenjajah. Tetapi gerakan tahap kedua mempunyai organisasi yang tersusun. Kemerosotan pengaruh pembesar tempatan. Huraikan faktor-faktor yang membawa kepada kemunculan nasionalisme di Asia Tenggara. Sistem perhubungan memudahkan hubungan di kalangan nasionalis. Faktor keempat.. Kejayaan Jepun menewaskan China dan Rusia membuka mata nasionalis. 10. Agama menjadi alat penyatuan rakyat. memimpin gerakan nasionalisme menuntut membaiki taraf hidup dan membebaskan negara. Faktor kelapan. Rakyat tempatan tidak puas hati terhadap dasar penjajah. Faktor keenam.Raja menerima nasihat daripada penasihat Barat dalam hal pentadbiran. Karya Kesusasteraan.Mereka mengadakan . Pengenalan sistem undang-undang Barat 9. Pembahagian pentadbiran kepada pentadbiran pusat dan pentadbiran tempatan. Penjajah mengamalkan sikap pilih kasih dalam pendidikan. Media seperti akhbar dan majalah menyemarkakkan semangat nasionalisme.Faktor ketiga. Jalan raya dan jalan kereta api menghubungkan kawasan yang sebelumnya terpisah. Pengaruh Media. Manakala gerakan nasionalisme tahap kedua bersifat nasional.

Ia menekankan kebebasan negara-negara Asia. membenci semua penjajah samada British ataupun Jepun. Pemerintah Jepun menyekat kebebasan bersuara penduduk Tanah Melayu.Gerakan nasionalisme tahap kedua disebabkan oleh rasa tidak puas hati terhadap cengkaman ekonomi oleh kapitalis Barat dan orang Cina.Mengadakan pelbagai pembaharuan untuk menyekat penguasaan itu. Menggubal undang-undang menyekat monopoli ekonomi oleh orang Cina .BAB 2 GERAKAN NASIONALISME DI TANAH MELAYU SEHINGGA PERANG DUNIA KE DUA 1. F1 Menanam semangat patriotisme dalam setiap tindakan yang dilakukan. Sekiranya anda dilantik menjadi pemimpin Malaysia. Ahmad Boestamam menubuhkan Barisan Pemuda di Perak Akibat tekanan Jepun. Anggotanya terdiri daripada guru/pegawai tadbir kerajaan/orang kampong. gerakan bawah tanah menentang Jepun telah berlaku. F8 Mana-mana yang munasabah . F5 Semangat bersaing dan berusaha untuk memajukan diri/bangsa/negara. KRIS ditubuhkan untuk melaksanakan tugas Kesengsaraan hidup zaman penjajah memberi pengajaran. bagaimanakah anda menanamkan semangat nasionalisme kepada rakyat jelata. Menentaukan kemajuan masingmasing dan meningkatkan persaudaraan dikalangan negara 2. Bekerjasama dengan British menentang Jepun KMM meminta Jepun memberikan kemerdekaan Tanah Melayu bersama Indonesia. Terangkan bagaimana pendudukan Jepun menjadi pemangkin gerakan nasionalisme di Tanah Melayu. MPAJA menjalankan perang gerila terhadap Jepun Orang Melayu menubuhkan Force 136 / Pasukan Wataniah. F7 Mendorong semangat berkorban demi bangsa dan negara. PKM telah menubuhkan MPAJA untuk menentang Jepun. mereka menganggap semua penjajah adalah zalim Konsep Kesemakmuran Asia diperkenalkan Jepun. Antaranya Membubarkan akhbar dan menutup sekolah Cina. Revolusi dilancarkan untuk menggulingkan raja berkuasa mutlak. F2 Menanam perasaan cinta dan sayangkan negara F3 Menjamin kedaulatan negara. TINGKATAN 5 . Untuk menubuhkan negara Melayu Raya/Indonesia Raya.penentangan terhadap raja yang berkuasa mutlak.Jepun memberikan kebebasan kepada pertubuhan yang menyokongnya. Tidak puas hati terhadap sikap raja yang boros. tidak dijajah oleh kuasa asing. F4 Semangat mempertahankan negara dan bangsa. F6 Menyemai perasaan menghargai perjuangan dan pengorbanan pejuang terdahulu. Dasar pemerintahan ketenteraan Jepun.

politik dan sosial orang Melayu Menyemai sikap mengkritik penjajah dalam fikiran orang Islam Mengkritik raja dan pembesar Melayu yang tidak berperanan memajukan orang Melayu Berikan sebab-sebab gerakan Islah oleh Kaum Muda tidak dapat bergerak di Negeri-Negeri Melayu kecuali di Negeri-Negeri Selat sahaja. Apakah sumbangan Kaum Muda dalam pendidikan menubuhkan beberapa buah madrasah memperkenalkan Sistem Pendidikan Islam merangkumi pendidikan dunia dan akhirat mata pelajaran terdiri fardhu ain . Ilmu Hisab dan Bahasa Inggeris memebri peluang kepada pelajar perempuan (b) (b) F1 F2 F3 (c) F1 F2 F3 F4 (d) F1 F2 F3 F4 (e) F1 F2 F3 F4 F5 1. Masyarakat sudah dipengaruhi oleh fahaman Kaum Tua Undang-undang dikeluarkan di Negeri-negeri Melayu untuk menghalang pengaruh Kaum Muda Kegiatan dakwah tidak dibenarkan kecuali mendapat keizinan Sultan Dilarang membawa masuk buku-buku dan risalah Kaum Muda ke negeri-negeri itu. Sosial / Pendidikan . pendidikan. Burhanuddin al-Helmy Nyatakan idea-idea yang disampaikan melalui gerakan Islah oleh oleh Kaum Muda. majalah dan novel dalam menggerakkan kesedaran kebangsaan orang Melayu pada tahun 1930-an adalah amat jelas . (a) Gerakan Islah ialah Gerakan yang berusaha mendorong masyarakat Melayu membetulkan pandangan terhadap Islam.Nyatakan isu yang dibangkitkan akhbar-akhbar Melayu tahun 1930-an. Namakan dua akhbar yang menjadi saluran Gerakan Islah menyebarkan idea perjuangan mereka? i) al-Imam ii) Neracha iii) Idaran Zaman iv) Pengasuh Sebutkan dua tokoh yang mempelopori gerakan Islah. Sheikh Tahir Jalaluddin Syed Sheikh al-Hadi Dr. Peranan yang dimainkan oleh akhbar.Gerakan Islah Persatuanpersatuan Melayu Kesatuan Melayu Muda Rajah di atas merujuk kepada perkembangan gerakan nasionalisme di Tanah Melayu pada abad ke-20. Menjana ajaran Islam dari sudut kemajuan dunia Gesaan memajukan ekonomi.

(a) Tuliskan tiga tujuan perjuangan nasionalisme oleh persatuan-persatuan negeri Melayu. F3 Menggalakkan perniagaan di kalangan orang Melayu.F1 Menggesa supaya memajukan pendidikan tinggi orang Melayu. Berikan tema-tema semangat kebangsaan oleh Ishak Haji Muhammad melalui novel karangannya F1 Semangat menentang penjajah oleh anak muda tempatan. F5 Menolak kesenangan demi maruah bangsa. F6 Menentang tuntutan orang dagang terhadap politik tempatan 2. majalah dan novel Melayu pada tahun 1930-an.A. F5 Mengutamakan pendidikan bahasa Inggeris untuk kemajuan diri. F2 Menggalakkan pendidikan untuk anak perempuan. Kemunculan Persatuan-persatuan Negeri awal abad ke 20 membincangkan pelbagai persoalan bangsa Melayu berkaitan isu ekonomi. F2 Mencintai tanah air dan menjaga maruah bangsa F3 Berasa bangga dengan kebolehan sendiri. F2 Menggalakkan wanita mendapatkan pendidikan untuk kemajuan diri. F4 Melarang orang Melayu menjualkan tanah mereka. F6 Membuang pandangan negatif yang boleh menghalang kemajuan. F4 Mementingkan kemahiran pertukangan dan kerja tangan. F9 Menyeru supaya mengekalkan nilai-nilai baik masyarakat Melayu Ekonomi F1 Menggalakkan syarikat kerjasama. F6 Meminta sekolah Melayu diberikan nilai ekonomi. sosial dan politik bangsa. F5 Menyeru orang Melayu berjimat cermat. F2 Mengkritik raja dan pembesar yang tidak melaksanakan tanggungjawab sewajarnya untuk rakyat F3 Menolak dasar pilih kasih British dalam pentadbiran kerajaan. Jelaskan isu-isu berkaitan wanita yang dibangkitkan dalam akhbar. F7 Memartabatkan bahasa Melayu dalam pentadbiran British. F7 Perpaduan di kalangan guru-guru perempuan Melayu Johor 3. F1 Menjaga kepentingan sosio-ekonomi penduduk Melayu . F4 Menggalakkan wanita menjadi obor untuk memajukan bangsa. F5 Kebebasan wanita dalam menentukan hala tuju kehidupannya. F8 Menyeru orang Melayu supaya tidak meninggalkan pendidikan Islam. 4. F3 Menyeru orang Melayu meninggalkan sikap memilih kerja dan malas berusaha. F2 Meminta British mengurangkan kemasukan orang dagang. F3 Mendorong wanita menjaga kesopanan dengan nilai-nilai Islam dan budaya Timur. F4 Menuntut diadakan Malay Administrative Service (M. F1 Pendidikan untuk anak perempuan. F4 Menghargai warisan bangsa sendiri.S) untuk melindungi orang Melayu dalam perkhidmatan kerajaan F5 Menyeru orang Melayu bersatu di bawah satu pertubuhan kebangsaan. F6 Meminta British mengadakan kampung khas Melayu di Kuala Lumpur Politik F1 Mengkritik British yang mengurangkan kuasa Raja-Raja Melayu.

BAB 4 KONSEP BANGSA & NEGARA (MALAYAN UNION) . kebajikan orang Melayu Singapura mendapat perhatian British F4 Memperoleh sebuah kawasan petempatan khas bagi orang Melayu di Singapura F5 Mendorong penubuhan cawangan KMS di Melaka. Pulau Pinang dan di NegeriNegeri Melayu (c) Apakah tujuan penubuhan Persatuan Sahabat Pena Malaya (PASPAM) ? F1 Menggalakkan ahli berkenal-kenal F2 Menggalakkan ahli bertukar pendapat untuk memajukan diri dan bangsa F3 Menggalakkan perpaduan / persaudaraan orang Melayu seluruh Semenanjung Tanah Melayu (d) F1 F2 F3 F4 F5 F6 Senaraikan tindakan-tindakan oleh Kesatuan Melayu Muda (KMM) yang bersifat politik.F2 F3 F4 F5 F6 F7 Mendesak British menjaga kebajikan orang Melayu Menggalakan ahli persatuan berkenal-kenal Menggalakkan ahli persatuan bertukar-tukar pendapat Memajukan diri dan bangsa Melayu Menggalakkan perpaduan dan persaudaraan Melayu Membincangkan nasib Melayu dalam ekonomi / pendidikan / perkhidmatan kerajaan (b) Nyatakan peranan Mohammad Eunos Abdullah melalui Kesatuan Melayu Singapura (KMS) F1 Menjadi wakil KMS dalam pentadbiran British F2 Menjadi wakil orang Melayu dalam Majlis Perundangan Negeri-Negeri Selat F3 Melalui desakannya. Bekerjasama dengan Jepun untuk menghalau British dari Tanah Melayu Menjadikan KMM sebagai badan propoganda Jepun Membeli Warta Malaya untuk dijadikan alat propoganda anti-British Mengelilingi Tanah Melayu untuk mendapatkan sokongan Menubuhkan cawangan KMM di Maahad Ihya Assyarif Menubuhkan tentera semut untuk menentang British (e) Apakah hasil daripada kongres Melayu yang telah diadakan pada tahun 1939 dan 1940 ? F1 Kemunduran orang Melayu dalam ekonomi dan pendidikan dibincangkan F2 Layanan pilih kasih oleh British dalam pentadbiran kerajaan telah didedahkan F3 Perjuangan kesatuan mendapat sokongan golongan intelek Melayu dan akhbar-akhbar Melayu F4 Perpaduan Melayu untuk mengatasi permasalahan sosioekonomi dan politik dapat diwujudkan F5 Perasaan kenegerian di kalangan orang Melayu dapat diatasi (f) Mengapakah kesedaran berpersatuan tidak menonjol di Sabah pada awal abad ke-20? F1 Tidak tersebar ke kawasan pedalaman F2 Kesulitan perhubungan F3 Taraf pendidikan yang rendah F4 Kurang kesedaran penduduk TINGKATAN 5 .

Menyuarakan bantahan melaui akhbar-akhbar Melayu Mengadakan demonstrasi sedara damai Menghidupkan semula persayuan-persayuan Melayu untuk menentang Malayan Union Menghantar telegram / surat bantahan ke Pejabat Tanah Jajahan di London Mengadakan kongres di kalangan orang Melayu Menubuhkan UMNO untuk menentang Malayan Union Mengadakan rapat umum Raja-Raja Melayu berkumpul di Kuala Kangsar untuk menyatakan bantahan TINGKATAN 5 .(a) Berikan dua situasi yang menyebabkan Raja-Raja Melayu menandatangani Perjanjian Malayan Union. F1 diugut akan diturunkan daripada takhta F2 masa yang singkat untuk berunding dengan Majlis Mesyuarat Negeri F3 atas dasar setia kawan kepada British (b) F1 F2 F3 F4 F5 c) F1 F2 F3 F4 (d) F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 Nyatakan kedudukan Raja-Raja Melayu dalam Malayan Union. F1 Raja-raja Melayu dan UMNO menolak semua prinsip Malayan Union F2 Menginginkan sebuah persekutuan seperti konsep Negeri-negeri Melayu Bersekutu F3 menolak kerakyatan terbuka Malayan Union .BAB 4 KONSEP BANGSA & NEGARA (PEMBENTUKAN PERSEKUTUAN TANAH MELAYU 1948) British telah menubuhkan sebuah Jawatankuasa Eksekutif yang terdiri daripada pegawai kanan British. Raja-Raja Melayu hanya menjadi ahli Majlis Raja-Raja Melayu Hilang kredibiliti sebagai ketua orang Melayu Tiada sebarang kuasa Hanya boleh membincangkan soal agama dan adat istiadat Melayu Tida kuasa untuk memungut zakat fitrah Sebutkan kesan ke atas orang Melayu terhadap syarat kerakyatan malayan Union yang longgar. Mengancam status quo orang Melayu sebagai peribumi Jumlah orang Melayu akan menjadi kecil Ekonomi orang Melayu menjadi mjundur Ketinggalan dalam bidang pendidikan Apakah reaksi yang ditunjukkan oleh orang Melayu sebagai tanda bantahan mereka terhadap gagasan Malayan Union. Kuala Lumpur. pemimpin UMNO dan wakil Raja-Raja Melayu untuk mengadakan rundingan tentang pembentukan Persekutuan Tanah Melayu 1948 (a) Berikan tiga sebab UMNO dan Raja-Raja Melayu dipilih oleh British F1 mereka memilih rundingan untuk menolak Malayan Union F2 tidak menuntut kemerdekaan daripada British F3 Bersikap sederhana F4 bimbang orang Melayu dipengaruhi gerakan politik Indonesia (b) Senaraikan tuntutan orang Melayu dalam mesyuarat penggubalan Perjanjian Persektutan Tanah Melayu di King’s House.

F4 F5 Meminta dasar perlindungan terhadap negeri-negeri Melayu menuntut kuasa Raja-Raja Melayu sebagai ketua Negeri-negeri Melayu diakui (c) Apakah alasan yang diberikan oleh golongan radikal Melayu sebagai reaksi menentang perundingan pembentukan Persekutuan Tanah Melayu. Brunei dan Persekutuan Tanah Melayu digabungkan.Mencadangkan Sarawak. (iii) Lee . (ii) Sir Malcolm MacDonald dan Dato’ Onn . (i) Lord Brassey .BAB 6 PENGUKUHAN NEGARA DAN BANGSA MALAYSIA (PEMBENTUKAN MALAYSIA) Idea pembentukan Malaysia yang mula dikemukakan pada awal abad ke-19 dibangkitkan semula oleh beberapa orang tokoh disebabkan oleh beberapa faktor yang merujuk kepada masalah keselamatan. (a) Apakah cadangan-cadangan yang dikemukakan tentang pembentukan Malayasia. ekonomi dan sosial. F1 Jawatankuasa Eksekutif tidak diwakili semua pihak F2 Tidak ada seorang pun perwakilan orang dagang F3 menuntut sebuah Republik F4 menuntut kemerdekaan penuh (d) Apakah bentuk tentangan yang digunakan oleh golongan ini F1 ceramah politik F2 demonstrasi F3 mogok F4 mencadangkan Perlembagaan Rakyat (e) Nyatakan cadangan-cadangan yang dikemukakan oleh golongan radikal Melayu melalui Perlembagaan Rakyat 1947. Singapura. (b) Nyatakan dua perkara yang disebut oleh Tunku Abdul Rahman dalam sidang akhbar di Singapura . Sabah.Menggabungkan Sarawak dan Sabah dengan Negeri-Negeri Melayu dan Negeri-Negeri Selat.Menggabungkan Singapura dengan Tanah Melayu sahaja. F1 Singapura disatukan dengan Tanah Melayu F2 Sebuah kerajaan pusat dan Majlis-majlis Negeri dipilih F3 Raja-raja Melayu mempunyai kuasa sebenar dan bertanggungjawab kepada rakyat F4 Kedudukan istimewa orang Melayu dikembalikan F5 Adat istiadat dan agama Islam dikembalikan F6 Kerakyatan yang sama rata F7 Merah dan putih menjadi warna bendera Tanah Melayu F8 Bahasa Melayu menjadi bahasa kebangsaan atau bahasa rasmi F9 Pertahanan menjadi tanggungjawab bersama British dan Tanah Melayu F10 Bangsa Tanah Melayu dikenali Melayu TINGKATAN 5 .

F1 F2 F3 F4 Menyetujui gagasan Malaysia Berharap Malaysia menjadi negara yang disegani di rantau ini.Indonesia juga memburukkan Malaysia di negara Afro-Asia dan Negara Dunia Ketiga Filipina Membuat pengumuman rasmi menuntut hak ke atas Sabah. (b) Huraikan tindakan yang dilakukan oleh Malaysia dalam menghadapi penentangan Indonesia terhadap pembentukan Malaysia. Memerlukan kerjasama antara British dengan rakyat tempatan. Sabah dan Brunei menganggotai Malaysia ? F1 Mempercepatkan kemerdekaan negeri tersebut. Kerjasama dalam bidang ekonomi dan sosial dapat diwujudkan. F2 Kebangkitan pengaruh Barisan Sosialis melemahkan Parti Tindakan Rakyat pada masa depan F3 Barisan Sosialis boleh menggugat rancangan British memberi kemerdekaan kepada Singapura. Boleh mengancam Indonesia Presiden Soekarno mengisytiharkan Dasar Konfrontasi. F4 Mewujudkan pasaran yang lebih luas bagi menggalakkan perkembangan industri pertanian. F3 Menghalang penyebaran pengaruh komunis di wilayah Borneo. F1 Barisan Sosialis memenangi pilihan raya Hong Lim di Singapura. Berpendapat pembentukan Malaysia adalah satu bentuk neokolonialisme. Kemudian melancarkan serangan terhadap Malaysia melalui Johor. F5 Mengharapkan pertolongan Persekutuan Tanah Melayu membanteras pengaruh komunis. (c) Berikan dua sebab Lee Kuan Yew begitu berminat menggabungkan Singapura dengan Persekutuan Tanah Melayu. F4 Ancaman komunis.Bertindak balas dengan bantuan tentera komanwel terhadap serangan bersenjata Indonesia . Slogan “Ganyang Malaysia” diumumkan pada 20 Januari 1963.Pasukan Tentera Udaranya menceroboh ruang udara Malaysia. Indonesia. Membantah pembentukan Malaysia.Menghantar bantahan rasmi kepada Setiausaha Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu berhubung pencerobohan itu. Mengambil sikap berdiam diri terhadap serangan kapal nelayan dan pencerobohan ruang udara. F6 Mengimbangkan jumlah kaum di kalangan negeri anggota TINGKATAN 5 – BAB 6 REAKSI TERHADAP PEMBENTUKAN MALAYSIA (a) Jelaskan reaksi Indonesia dan Filipina terhadap pembentukan Malaysia. Sarawak dan Sabah.Perwakilan Malaysia yang diketuai oleh Dato’ Abdul Razak Husein mengadakan lawatan ke negara Dunia Ketiga dan Afro- . Menyerang kapal-kapal nelayan Malaysia.Mengemukakan perjanjian antara Sultan Sulu dengan Baron von Overback sebagai asas tuntutan. (d) Apakah faedah-faedah yang diperolehi sekiranya Sarawak. F2 Mewujudkan kestabilan politik di rantau Asia Tenggara. Mendakwa Sabah sebahagian daripada milik Kesultanan Sulu. F5 Dapat memanfaatkan sumber yang ada di negeri-negeri itu.

Undang-undang tertinggi .Terkandung segala peraturan dan prinsip sehagai panduan kepada kerajaan bagi melaksanakan kuasanya dan mentadbir negara .Perlembagaan negeri tidak boleh bercanggah dengan Perlembagaan Malaysia Istimewa .Membaiki hubungan diplomatik kedua-dua negara melalui MAPHILINDO. ketelusan serta kelicinan pentadbiran dan pemerintahan sesebuah kerajaan Panduan .Menjamin kedudukan hak istimewa orang Melayu dan bumiputera di Sarawak dan Sabah tidak dipersoalkan 2. keadilan.Menentukan rangka pentadbirannya Jamin . [14 markah] Stabil .Menjadi asas pembentukan sesebuah kerajaan . kejujuran. Antara pindaan yang paling penting ialah Akta Hasutan 1970.Sistem pentadbiran negara dapat diselaraskan tanpa sebarang perbalahan Canggah .Menjamin kestabilan sesebuah negara Rangka .Memupuk sernangat patriotisme Lucut .BAB 7 SISTEM PEMERINTAHAN DAN PENTADBIRAN NEGARA MALAYSIA SOALAN ESEI 1.Dalam perkara 153 memperuntukan peranan Yang di-Pertuan Agong dalam menjaga dan memelihara hak istimewa Kerjasama . (a) Apakah maksud perlembagaan? Tinggi Asas Dokumen Peraturan Hala [6 markah] .Dijadikan dokumen rasmi .Memberi penjelasan kepada negara-negara tersebut tentang masalah hubungan antara Malaysia dengan Indonesia. TINGKATAN 5 .Menjamin hak asasi kebebasan beragama dan memiliki harta YDA . . keadilan dan kepentingan bersama antara Kerajaan Persekutuan dengan Kerajaan Negeri Rujukan .Perkara 25 menyatakan bahawa seseorang warganegaraan boleh dilucutkan kerakyatannya jika terbukti tidak setia kepada negara mi Asasi .Menjadi rujukan pertama dalam penggubalan pertama dalam penggubalan undang-undang persekutuan dan negeri Selaras . kesepakatan.Asia.Menjamin taat setia rakyat yang tidak berbelah bagi terhadap negara Patriotisme .Menjamin kerjasama.Parti politik yang memerintahan akan mengetahui hala tuju pentadbiran (b) Jelaskan kepentingan perlembagaan.Methbantu menjamin kecekapan. Perlembagaan Malaysia diperkenalkan pada 16 September 1963 mengandungi 183 perkara.Perkara 24 Perlembagaan Malaysia menyatakan seseorang yang Mempunyai kerakyatan negara lain akan dihicutkan kewarganegaraannya Bukti .Panduan bagi pemimpin semasa memerintah bagi menepati kehendak perlembagaan dan aspirasi rakyat Taat . Perlembagaan Malaysia telah dipinda beberapa kali.

Tugas dan kuasa Majlis Raja-Raja Melayu Warganegara .Hal kewarganegaraan.Perundangan dan pemerintahan kuasa negeri.Perkara yang tidak disebut dalam mana-mana tiga kaedah pindaan Kaedah Keempat Lebih . [14 markah] .(a) Mengapakah Parlimen meluluskan pindaan perlembagaan? [6 markah] Pindaan Perlembagaan dibuat untuk Lindung . pemilihan dan persaraan ahli Dewan Negara serta persempadanan pilihan raya Perkara 74 .Persetujuan majoriti lebih suara dua per tiga Dewan Parlirnen dan kelulusan Yang Dipertua Negeri Sarawak dan Sabah Perkara pindaan: Mahkarnah . ikrar.Persetujuan lebih suara Dewan Parlirnen Perkara pindaan: Sempadan .Persetujuan majoriti lebih suara dua per tiga Dewan Parlimen dan persetujuan Majlis Raja-Raja Perkara pindaan Kuasa .Parlimen boleh merninda undang-undang mengenai perkara dalarn Senarai Persekutuan dan Senarai Bersarna.Menjadikan perlembagaan sebagai undang-undang yang munasabah Patuh .Raja Permaisuri. kedudukan bahasa Melayu dan hak istimewa orang Melayu (b) Jelaskan cara bagaimana pindaan perlembagaan dibuat.Melicinkan urusan pentadbiran negara Relevan .Dipinda bagi melarang perkara-perkara sensitif dipersoalkan secara terbuka seperti hal pemerintahan beraja.Melindungi kepentingan rakyat Selamat . agarna.Hak dan kuasa kepada Kerajaan Negeri tentang kuasa menahan kemasukan orang yang bukan dan Sarawak dan Sabah (Akta Imigren 1961) Perundangan .Perubahan sempadan negeri Kaedah Kedua . bahasa dan hak istimewa orang Melayu dan burniputera di Sawak dan Sabah Kaedah Ketiga Parlimen . Dewan Undangan Negeri boleh meminda hal berkaitan dengan Senarai Negeri dan Senarai Bersama Perkara 76 . raja-raja dan Yang Dipertua Negeri . Yang di-Pertuan Agong adalah sistern Raja Berperlembagaan di negara kita.Parlimen boleh membuat undang-undang dalam Senarai Negeri yang melibatkan pelaksanaan persetiaan. Kaedah Pertama MRR .Persetujuan lebih suara dna per tiga Dewan Parlirnen Perkara pindaan: Tiga . peijanjian atau konvensyen antara persekutuan dengan negara lain 3.Kandungannya dipatuhi oleh rakyat dengan rela hati Sensitif .Keutamaan Yang di-Pertuan Agong Perrnaisuri Istimewa Sempadan YDN .Kedudukan istimewa orang Melayu dan bumiputera Sarawak dan Sabah .Menjaga keselamatan negara Licin .Dipinda supaya sentiasa relevan dan sesuai dengan keperluan semasa Munasabah . agama Islam. bentuk sumpah.Kewarganegaraan YDA .Keanggotaan dan bidang kuasa Mahkamah Tinggi di Sarawak dan Sabah Negeri .

(a) Apakah yang dimaksudkan dengan Raja Berperlernbagaan? [6 markah] Peruntukan . baginda tidak boleh bertindak sendirian Budi .Pemerintahan beraja mengikut peruntukan dalam Perlembagaan Malaysia Tindak .Undang-undang yang dibuat oleh Parlimen dinamai Akta Enakmen .Mengetuai Badan Perundangan (Legislatif).Undang-undang yang dibuat oleh Dewan Undangan Negeri dinamai .Melantik Perdana Menteri JM .Semasa menjalankan tugasnya.Melantik dan melucutkan jawatan Jemaah Menteri dan Timbalan Menteri setelah mendapat nasihat Perdana Menteri Darurat .Ketua Tertinggi Angkatan Bersenjata Ampun .Mengisytiharkan undang-undang darurat di bawah Undang-undang X’ jika mendapati keselamatan negara terancam Pengerusi .Bertanggungjawab menjaga dan memelihara kedudukan dan hak istimewa orang Melayu Mesyuarat .Kuasa memanggil dan membubarkan Parlimen Senjata .Menitahkan Majlis Raja-Raja Melayu mengadakan mesyuarat bagi membincangkan tentang keistimewaan.Atas nasihat Perdana Menteri Sendiri .Kecuali dalarn perkara tertentu yang memeriukan budi bicara baginda untuk membuat keputusan Pilih . Sarawak dan Sabah Melantik Perdana Menteri PM .Badan Pemerintahan (Eksekutif) dan Badan Kehakiman (Judisiari) Bubar . [4 markah] Akta . ahli Perkhidmatan Kehakiman serta Pengerusi dan Timbalan Pengerusi Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Peguam .Memberi anugerah dan gelaran kepada tokoh-tokoh yang berjasa Yang di-Pertuan Agong Dewan Rakyat Dewan Negara Parlimen 4.Mempunyai kuasa tertinggi untuk mentauliahkan duta-duta negara kita Gelaran .Yang di-Pertuan Agong dipilih daripada sembilan buah negeri Melayu secara bergilir-gilir Ikut .Pemilihan mengikut peruntukan dalam Perlembagaan Malaysia (b) Huraikan bidang kuasa Yang di-Pertuan Agong.Melantik Pengerusi dan tiga 0mg ahli Suruhanjaya Pilihan Raya.Berkuasa mengampunkan dan menangguhkan sesuatu hukuman terhadap kesalahan dibicarakan oleh Mahkamah Tentera Pelihara . Melaka. [14 rnarkah] Ketua . Rajah di atas menunjukkan unsur parlimen yang bertanggungjawab menggubal undang-undang di negara kita. Wilayah Persekutuan. Pulau Pinang.Bertanggungjawab melantik Peguam Negara dan seorang Ketua Audit Negara bagi Persekutuan Tauliah .Merupakan ketua agama Islam bagi negeri baginda sen&ri.Yang di-Pertuan Agong bertindak berdasarkan Perlembagaan Malaysia Nasihat . kehormatan dan kemuliaan Raja-Raja Melayu Islam . kedudukan.

(b) Nama tiga bidang kuasa Senarai Negeri.Perbincangan secara terperinci tentang rang undang-undang mi pada peringkat jawatankuasa di Dewan Negara Ketiga .Penyerahan rang undang-undang yang diluluskan oleh Dewan Negara kepada DYMM Yang di-Pertuan Agong untuk diperkenalkan dan diturunkan cap Mohor Negara Pengagihan Kuasa Pentadbiran Malaysia • Senarai Persekutuan • Senarai Negeri • Senarai Bersama 1. [16 markah] Cadangan . [2 markah] (d) Mengapakah perlu diwujudkan hubungan balk antara Kerajaan Persekutuan dengan Kerajaan Negeri? (i) Membentuk Kerajaan Persekutuan yang stabil (ii) Menjarnin keharmonian negara (iii) Menyatupadukan wilayah . Rang undang-undang ini dibahaskan sebelum diluluskan untuk dikemukakan ke Dewan Negara DN .Pembacaan Ketiga di Dewan Rakyat. (i) Tanah (ii) Undang-unclang Islam (iii) Pertanian dan perhutanan -Kerajaan tempatan -Perkhidmatan tempatan -Kerajaan negeri -Hari cuti negeri -Undang-undang negeri [2 markah] [3 markah] (c) Bagaimanakah bidang kuasa Senarai Bersama dilaksanakan? Kedua-dua kerajaan iaitu Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri mempunyai kuasa terhadapnya.Pembacaan Kedua di Dewan Rakyat dan rang undang-undang Dibahaskan Terperinci . Proses yang sama seperti Dewan Rakyat diulangi YDA . (a) Apakah yang dirnaksudkan dengan Senarai Persekutuan? Memuatkan bidang kuasa Persekutuan iaitu hanya Kerajaan Persekutuan mempunyal kuasa terhadapnya.Cadangan oleh kementerian Gubal . Jadual di atas menunjukkan pengagihan kuasa pentadbiran di Malaysia.Penggubalan rang undang-undang oleh Jabatan Peguam Negara Pertama .Ordinan Enakmen .Pembacaan Pertama di Dewan Rakyat iaitu pembacaan rang undangundang sahaja Kedua .Sabah dan Sarawak dinamai Ordinan (b) Jelaskan proses meluluskan undang-undang di parlimen.Pembentangan di Dewan Negara.

Simbol identiti negeri [2 markah] [3 markah] [3 markah] [2 markah] 3. seorang arkitek kerajaan Johor (b) Apakah nama lain bagi bendera Malaysia? (i) Jalur Gemilang (ii) Bendera Malaysia (c) Berikan tafsiran untuk lambang-lambang bendera Malaysia berikut: (i) Warna rnerah (ii) Warna biru (iii) Warna kuning [1 markah] [2 markah] . Bendera di atas menunujukkan bendera Malaysia.. (a) Namakan tokoh yang mereka bentuk bendera Malaysia.Johor (c) Berikan tafsiran untuk lambang-lambang Jata Negara berikut (i) Harimau .Bunga kebangsaan (d) Mengapa setiap negeri mempunyai Jata Negara masing-masing? (i) Lambang rasmi negeri (ii) Lambang kemegahan penduduk .Keberanian (ii) Bulan sabit .Membentuk kerajaan yang berwibawa . (a) Namakan dua negeri yang dikaitkan dengan lambang pokok.Membantu mengurangkan perbalahan antara etnik [3 markah] 2. Gambar di atas menunjukkan Jata Negara. Encik Mohamad Hamzah.Terengganu . (i) Melaka (ii) Pulau Pinang (b) Senarai tiga negeri yang dilambang oleh lima bilah keris.Islam agama rasmi (iii) Bunga raya . (i) Perils (ii) Kedah (iii) Kelantan .

(a) Nyatakan tiga matlamat Dasar Pertanian Negara. (i) Syarikat Airod Sdn.memuliakan negara [1 markah] [6 markah] TINGKATAN 5 . Rajah di atas menunjukkan strategi untuk menjayakan Dasar Pertanian Negara dilancarkan pada 12 Januari 1984.menghormati negara .Simbol kedaulatan negara . (i) Meningkatkan pendapatan sektor pertanian ke tahap maksimum (ii) Mewujudkan pengurusan sumber ekonomi negara yang cekap dan berkesan (iii) Memaksimumkan pendapatan pekebun kecil [3 markah] .Memajukan komiditi utama yang berpotensi untuk dieksport (b) Apakah program yang dijalankan di bawah rancangan FELDA? Menggalakkan pembukaan tanah-tanah baru (c) Apakah yang dimaksukan dengan program pembangunan in-situ? Strategi intuk meningkatkan produktiviti kawasan pertanian yang sedia ada [1 markah] [2 markah] (d) Apakah bentuk perkhidmatan sokongan pertanian yang disediakan dalam program pembangunan in-situ (i) Pemasaran (ii) Kredit (iii) Subsidi (iv) Penyelidikan [4 markah] 2.(iv) Bulan sabit (d) Mengapakah kita patut mengibarkan bendera Malaysia? (i) Membangkitkan semangat kebangsaan (ii) Melahirkan rasa bangga kepada negara (iii) Simbol perpaduan rakyat . Bhd (ii) Tenaga Nasional Berhad (TNB) (iii) Telekom Malaysia Bhd [3 markah] (c) Apakah peranan jawatankuasa pens wastaan? Memberi garis panduan kepada sesebuah kementerian atau jabatan yang ingin menjalankan penswastaan [2 markah] (d) Apakah tujuan Dasar Penswastaan dijalankan? .BAB 8 PEMBANGUNAN DAN PERPADUAN UNTUK KESEJAHTERAAN Dasar Pertanian Negara FELDA Pembangunan in-situ Swasta 1. Dasar Penswastaan telah dilancarkan pada bulam Mac 1983. (a) Siapakah yang melancarkan Dasar Penswastaan? Dato Sen Dr. Mahathir Mohamad [1 markah] (b) Namakan tiga syarikat awal yang terlibat dalam penswastaan oleh kerajaan Malaysia.

(i) Membian bangsa Malaysia yang bersatu padu (ii) Membina masvarakat berjiwa bebas.Mernupuk dan membina masyarakat makmur [3 rnarkah] .Menjamin masyarakat yang adil dan saksama ekonominya .Mewujudkan masyarakat berbudaya penyayang . (ii) Meningkatkan kualiti perkhidmatan.Sukatan pelajaran sekolah swasta .(i) Meningkatkan produktiviti. (iii) Meningkatkan kualiti barangan. (iv) Sektor swasta dianggap lebih cekap daripada sektor awam .Bahasa Melayu sebagai pelajaran wajib dalam peperiksaan .Mewujudkan masyarakat yang bermoral dan beretika .Membina masyarakat yang maju dan saintifik .Penekanan terhadap kokurikulum dan disiplin [4 markah] [2 markah] [3 markah] (c) Apakah kurikulurn baru yang diperkenalkan dalarn Laporan Jawatankuasa Kabinet? (i) Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR) (ii) Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) [2 rnarkah] (d) Bagaimanakah Penyata Razak dapat menyuburkan semangat perpaduan? (i) Sistem persekolahan yang sama bagi semua penduduk (ii) Penyeragaman kurikulum yang bercorak kebangsaan (iii) Mewajibkan mata pelajaran bahasa Melayu di sernua sekolah [3 markah] 4.Mewujudkan masyarakat yang matang. Wawasan 2020 dicetuskan oleh Perdana Menteri Dato Sen Dr.Mengurangkan beban kewangan . Rajah di atas menunjukkan perkembangan Dasar ‘Pendidikan Kebangsaan’ (a) Mengapakah Ordinan Pelajaran 1952 tidak dapat dilaksanakan? (i) Tentangan masyarakat Cina dan India (ii) Kekurangan kewangan . (a) Apakah yang dimaksudkan dengan Wawasan 2020? Gagasan negar untuk menjadi negara maju secara bersepadu mengikut acuan sendiri dalam semua bidang [2 markah] (b) Senaraikan tiga cabaran yang terdapat dalam Wawasan 2020.Mengalihkan tumpuan terhadap pembangunan sektor lain Dasar Pendidikan Kebangsaan * Ordinan Pelajaran 1952 * Penyata Razak * Laporan Jawatankuasa Kabinet 3.Ancaman penganas komunis (b) Senaraikan kandungan Laporan Jawatankuasa Kabinet. Mahathir Mohammad pada 28 Februari 1991. (i) Kemahiran 3M (ii) Kemasukan darjah secara automatik (iii) Penekanan terhadap sekolah vokasional . liberal dan bertoleransi . tenteram dan berkeyakinan (iii) Memupuk dan membina masyarakat demokratik yang matang .

(c) Apakah matlamat Wawasan 2020? (i) Menjadikan Malaysia sebuah negara maju dengan menggunakan acuan sendiri agar setanding negara maju di dunia.Semangat yakin din bangsanya [3 markah] TINGKATAN 5 .Pembukaan tanab baru untuk mempergiatkan bidang pertanian Getah .Memberi pinjaman kepada pengusaha pertanian kecil Pasar . mahkamah dan rumah kakitangan kerajaan disediakan RIDA .Pelbagai perkhidmatan sosial diberi perhatian seperti kesihatan.Mengurangkan kadar kemiskinan di kalangan penduduk luar bandar Pelbagai .Menggalakkan penyertaan orang Melayu dalam sektor perniagaan FELDA .Merapatkan jurang perbezaan pendapatan di antara penduduk luar bandar dengan penduduk bandar Kadar . pendidikan dan perhubungan Infra .Lembaga Pembangunan Industri Desa (RIDA) ditubuhkan untuk membangunkan masyarakat luar bandar Pinjam .Ketinggian maruah bangsa . [16 markah] Sepadu . kern tentera.Pembangunan bersepadu yang memberi penekanan dan perhatian terhadap sektor pertanian. sosial dan awarn Tanah .Kekukuhan nilai moral dan etika . (ii) Mencapai kemajuan bersepadu yang tidak rnenitikberatkan kemajuan fizikal semata-mata.Mempelbagaikan hasil pertanian Timah . Pembangunan kawasan luar bandar mendapat perhatian sewajarnya dalam Rancangan Malaya Pertama. pejabat p05.Penanaman semula getah oleh pekebun kecil dan secara ladang digalakkan Pelbagai .Perlombongan bijih timah diperluaskan Khidmat .BAB 8 PEMBANGUNAN DAN PERPADUAN UNTUK KESEJAHTERAAN SOALAN ESEI 1.Kekukuhan sistem kerajaan .Mempelbagaikan aktiviti ekonomi dan sumber pendapatan negara supaya tidak terlalu bergantung kepada getah dan bijih tirnah (b) Jelaskan usaha-usaha kerajaan untuk membangunkan kawasan tersebut.Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan (FELDA) ditubuhkan untu meningkatkan taraf hidup masyarakat luar bandar di samping meningkatkan hasil pertanian Tempat .Membangunkan kawasan luar bandar Rapat . (a) Apakah matlamat Rancangan Malaya Pertama? [4 markah] Luar . [2 markah] (d) Bagaimanakah Malaysia boleh menjadi sebuah negara maju pada tahun 200? (i) Perpaduan rakyat (ii) Kestabilan politik (iii) Ketinggian taraf hidup .Infrastruktur awam seperti balai polis.Menyediakan petempatan baru yang dilengkapi kemudahan asas kepada .Membantu memasarkan hasil pertanian Galak .

Pihak Berkuasa Kemajuan Pekebun Kecil Perusahaan Getah (RISDA) ditubuhkan pada tahun 1973 untuk membantu pekebun kecil dan segi penyelidikan dan penanaman semula getah LPP .Petroleum Nasional Berhad (PETRONAS) ditubuhkan pada tahun 1974 untuk memajukan sektor perindustrian dan perniagaan berasaskan petroleum PKEN .Kadar kemiskinan menurun KDNK .Agensi pembangunan wilayah diperluaskan peranannya dalam sektor pembangunan industri dan pembangunan bandar baru HICOM .155 pada tahun 1990 Pendapatan .Tanah dibuka secara besar-besaran di bawah program pembangunan wilayah Seperti Lembaa Kemajuan Johor Tenggara (KEJORA).Lembaga Pertubuhan Peladang (LPP) ditubuhkan pada tahun 1973 untuk membantu petani melibatkan din dalam kegiatan koperasi PETRONAS .Pindah Tanam Menteri Selaras Agensi peneroka . Dasar Ekonomi Baru (DEB) diperkenalkan dengan matlarnat membasmi kemiskinan dan rnenyusun sernula rnasyarakat tanpa mengira kaurn. Lembaga Kemajuan Pahang Selatan (DARA) dan Lembaga Kemajuan Kelantan Selatan (KESEDAR) Agensi .Kementerian Pembangunan Negara dan Luar Bandar ditubuhkan pada ahun 1959 .Pendapatan per kapita rneningkat dan RM11O9. sejauh rnanakah DEB berjaya mencapai matlamatnya? [6 markah] Rapat .Kementerian mi berperanan menyelaras dan rnenjayakan segala prograrn pembangunan luar bandar .00 kepada RM6180. Lembaga Kemajuan Terengganu Tengah (KETENGAH).DEB berjaya merapatkan lurang antara kaum dan wilayah Turun .Agensi RIDA dan FELDA kemudiannya diletakkan di bawah kementerian ini 2. (a) Jelaskan peranan agensi-agensi kerajaan untuk rnencapai matlarnat tersebut.Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia (LKIM) ditubuhkan pada tahun 1971 untuk membangun dan memodenkan industri perikanan serta meningkatkan taraf hidup nelayan UDA . ruang pejabat dan kedai KEJORA .Perbadanan Industri Berat Malaysia (HICOM) ditubuhkan pada akhir tahun 1980 untuk mengendalikan projek industri berat dengan cekap (b) Berdasarkan pengetahuan sejarah anda.00 pada tahun 1990 .Perbadanan Kemajuan Ekonomi Negeri (PKEN) ditubuhkan bagi menggalakkan perindustrian dan perdagangan dengan menyediakan tapak perindustrian perumahan.Lembaga Beras dan Padi Negara (LPN) ditubuhkan pada tahun 1971 untuk menstabilkan harga padi LKIM .Memberi tumpuan kepada tanaman getah dan kelapa sawit .Memindahkan penduduk luar bandar yang miskin ke petempatan baru untuk menjadi petani moden .Perbadanan Pembangunan Bandar (UDA) ditubuhkan untuk membangunkan bandar RISDA .KDNK meningkat dan RM21. [14 rnarkah] LPN .548 pada tahun 1970 kepada RM59.

sektor perindustrian telah diberi penekanan dalarn Rancangan Malaysia Keempat dan Kelima.Penggunaan tanah yang lebih cekap supaya dapat menyumbang kepada pertumbuhan ekonotni Kraf .Memberi tumpuan kepada perusahaan berasaskan keperluan tenaga kerja mahir HICOM . [10 markah] Berat .Meningkatkan kecekapan pengurusan agensi kerajaan agar dapat bekerjasama dengan sektor swasta dengan lebih berkesan Luar .Peningkatan hak milik modal saham kedua-dua golongan mi sekurangkurangnya berjaya mengurangkan hak milik saham orang asing kepada 3.Membeni tumpuan kepada perusahaan berat berasaskan penggunaan teknologi tinggi Mahir .Sektor pelancongan dijadikan perusahaan penting Penubuhan Perbadanan Pelancongan Malaysia merancakkan lagi industri pelancongan Badan .Pelancaran Tahun Melawat Malaysia pada tahun 1990 Tahun .Modal saham bumiputera meningkat sebanyak 30.Memberi tumpuan kepada perusahaan berat yang berasaskan pelaburan modal Teknologi .Pembangunan luar bandar terus diberi penekanan Tanah .Menyediakan kemudahan kredit melalui Bank Pertanian Malaysia. (a) Jelaskan usaha-usaha kerajaan untuk memajukan sektor perindustrian dalam Rancangan Malaysia Keempat.Mengenal pasti kelemahan perindustrian melalui Kajian Dasar Perindustrian Malaysia Hala .5% 3.2% melebihi sasaran 40% yang ditetapkan .Memperkenalkan zon perdagangan bebas di Bayan Lepas dan Sungai Way Program .Flak milik modal saham bukan bumiputera meningkat kepada 46.Menubuhkan Perbadanan Industri Berat Malaysia (HJCOM) pada tahun 1980 Cekap .Industri desa yang berpotensi seperti kraftangan digalakkan Kredit .Meningkatkan sektor perindustrian dengan melonggarkan peraturan mengawal hak milik syarikat dan perlesenan dalam sektor swasta Asing .Saham Milik Asing .Melonggarkan syarat pelaburan modal asing untuk meningkatkan pelaburan sektor perindustrian berorientasikan eksport Agensi .Menekankan bidang penyelidikan dan pembangunan untuk meningkatkan keupayaan dan kecekapan guna tenaga tempatan untuk . Bintulu dan Likas Bebas .Menyediakan hala tuju pembangunan industri dan strategi pelaksanaan melalui Pelan Induk Perindustrian (b) Apakah tumpuan yang diberikan dalam Rancangan Malaysia Kelima? [10 markah] Lesen .Membuka kawasan perusahaan baru di Skudai.3% walaupun tidak mencapai sasaran yang ditetapkan iaitu 30% . Dalam usaha memajukan negara Malaysia. Senawang. memulakan dan menguruskan projek industri berat dengan cekap Baru .HICOM bertujuan mengenal pasti. Skim Pinjaman Khas dan Amanah Ikhtiar Malaysia Pelancongan .Melancarkan program Kajian Dasar Perindustrian Malaysia dan Pelan Induk Perindustrian pada tahun 1983 untuk memajukan perindustrian Lemah .

Membentuk insan percaya dan patuh kepada Tuhan Warga .Slogan “Bahasa Jiwa Bangsa” dilancarkan pada tahun 1960 .Sekolah umum dijadikan sekolah kebangsaan dan sekolah jenis umum pula dijadikan sekolah jenis kebangsaan untuk memupuk perpaduan kaum Percuma . [l4 markah] Perlembagaan .Melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dan segi intelek. [10 markah] Kebangsaan . (a) Jelaskan langkah-langkah kerajaan Malaysia untuk memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan.Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) ditubuhkan pada tahun 1956 Lancar .Pendidikan adalah usaha berterusan Potens . Usaha mencapai perpaduan dilaksanakan melalui penggunaan bahasa kebangsaan dan aktiviti sukan.Pelancaran “Miaggu Bahasa” dan “Bulan Bahasa” untuk menggalakkan penggunaan bahasa Melavu Slogan . 4 (a) Jelaskan perkara-perkara yang disyorkan dalam Laporan Rahman Talib.Berkeupayaan mencapai kesejahteraan din Sumbangan .Memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu Seimbang .Pelajaran agama Islam diajar di semua sekolah bantuan penuh kerajaan yang mempunyai tidak kurang 15 pelajar Islam Cina . masyarakat dan negara 5.Semua peperiksaan awarn akan diadakan dalam bahasa kebangsaan Aneka .Bahasa Melayu menjadi bahasa pengantar di semua sekolah menengah Islam .Bahasa Cina dan Tamil akan diajar di sekolah kebangsaan sekiranya terdapat sekurang-kurangnya 15 orang pelaj ar Periksa . [10 markah] Terus .Menyediakan pelajaran percuma kepada semua pelajar sekolah rendah kerajaan tanpa mengira keturunan dan agama BI . emosi.Mendirikan sekolah aneka jurusan (b) Jelaskan matlarnat yang terkandung dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan.Memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kernakmuran keluarga.Melahirkan warganegara yang berilmu pengetahuan. jasmani dan rohani Patuh .Sekolah rendah yang menggunakan bahasa Inggeris sebagai pengantar ditukar kepada bahasa Melayu BM . berdisiplin dan bertanggungjawab Upaya . berketrampilan.Penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan Menengah . berakhlak mulia.Kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan termaktub dalam Perkara 152 Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957 DBP .meningkatkan produktiviti negara Perkembangan Dasar Pendidikan Kebangsaan (antara tahun 1961 — 2000) Akta Pelajaran 1961 Falsafah Pendidikan Kebangsa Rajah di atas berkaitan dengan perkembangan Dasar Pendidikan Kebangsaan antara tahun 1961 hingga 2000.

Menubuhkan sekolah menengah yang menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar seperti Sekolah Alam Shah. [6 markah] Ideologi . (a) Berikan nama lain bagi Negara-Negara Selatan. (a) Namakan dua negara anggota barn yang didaftarkan pada Sidang Kemuncak NAM Ke-13 di Malaysia. [2 markah] Pertukaran Dasar Luar Malaysia daripada dasar pro-Barat dan antikomunis Kepada dasar berbaik-baik dengan semua negara 2.Penubuhan Universiti Kebangsaan Malaysia pada tahun 1977 yang menggunakan bahasa Melayu sebagai pengantar .Mulai tahun 1982. Sekolah Sri Puteri dan Kolej Sultan Abdul Halim . Pergerakan Negara-Negara Berkecuali (NAM) ditubuhkan pada bulan September 1961.Pada tahun 1970.Sukan dijadikan aktiviti kokurikulum di peringkat sekolah MSSS .Aktiviti sukan terbuka kepada semua yang berminat tanpa mengira kaum Koku .Menengah Akta Pengantar UKM Ganti Mahkarnah .Penyertaan dalam bidang sukan tanpa mengira ideologi Patriotik . Negara-Negara Selatan mempunyai banyak persamaan dan segi latar belakang ekonominya. [4 markah] (i) Mengelakkan campurtangan asing dalam hal ehwal sesebuah negara (ii) Menghormati kedaulatan sesebuah negara (iii) Menyelesaikan sebarang pertelingkahan antara negara melalui rundingan dan persefahaman (iv) Menghormati hak asasi manusia (d) Mengapakah Malaysia menganggotai NAM.Bahasa Melayu mula digunakan di mahkamah pada tahun 1990 (b) Jelaskan bagaimana sukan menjadi alat perpaduan di Malaysia.Akta Bahasa Kebangsaan diluluskan pada tahun 1967 untuk mengukuhkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan .Sukan Malaysia (SUKMA) yang diadakan dua tahun sekali berperanan mengetatkan perpaduan antara kaum dan hubungan antara negeri TINGKATAN 5 .BAB 9 MALAYSIA DALAM KERJASAMA ANTARABANGSA 1. [2 markah] (i) Timur Leste (ii) Pulau Catalina (b) Apakah matlamat penubuhan NAM? [2 markah] (i) Mengekalkan keamanan dunia (ii) Tidak menyokong blok Barat atau blok komunis (c) Senaraikan prinsip perjuangan NAM. bahasa pengantar di sekolah rendah Inggeris ditukar kepada bahasa kebangsaan secara berperingkat-peringkat . bahasa Melayu dijadikan bahasa pengantar di semua sekolah menggantikan bahasa Inggeris .Majlis Sukan Sekolah-Sekolah (MSSS) ditubuhkan pada peningkat daerah negeri dan kebangsaan untuk menggalakkan aktiviti sukan SUKMA . (i) Negara-Negara Dunia Ketiga (ii) Negara-Negara Sedang Membangun [1 rnarkah] .Dapat menyemarakkan semangat patriotik di kalangan rakyat Terbuka .

[2 rnarkah] (i) Blok kapitalis (ii) Blok komunis (b) Nyatakan sebab yang mencetuskan Perang Dingin.Penubuhan Pertubuhan Perjanjian Asia Tenggara (SEATO) .Perlumbaan senjata Cabaran Masa Depan • Globalisasi • Teknologi Makiumat dan Komunikasi (ICT) • Koridor Raya Multimedia (MSC) • K-ekonomi • K-masyarakat 4. [3 markah] (i) Kerjasama dalam bidang sains dan teknologi (ii) Penubuhan Pusat Pertukaran Data Pelaburan Perdagangan dan Teknologi Selatan (SITTDEC) (iii) Penubuhan Sistem Keistimewaan Perdagangan Global (GSTP) . (a) Narnakan blok dunia yang terlibat dalarn Perang Dingin. (i) Pembentukan blok dunia (ii) Penubuhan NATO (iii) Penubuhan Pakatan Warsaw . (i) Kebuntuan dalam siri rundingan penyelesaian Perang Dunia Kedua (ii) Timbul bibit perpecahan (iii) Kemunculan blok dunia (c) Apakah dasar yang diamalkan oleh Negara-Negara Dunia Ketiga semasa Perang Dingin? (i) Tidak bersekongkol dengan mana-mana blok sama ada blok komunis atau blok kapitalis (ii) Mengamalkan sikap berkecuali (d) Apakah kesan daripada tercetusnya Perang Dingin.Kemudahan kredit dan mekanisme kewangan pembiayaan perdagangan (d) Mengapakah Negara-Negara Selatan bergantung kepada negara maju dalam permasaran bahan rnentah? (i) Tidak mempunyai kepakaran (ii) Tiada modal untuk memproses bahan mentah menjadi barang siap .Kawalan terhadap harga bahan mentah [2 markah] 3. Perang Dingin berlaku sejak tamatnva Perang Dunia Kedua sehinggalah tahun 1989.(b) Apakah tujuan penubuhan Negara-Negara Selatan? (i) Mengatasi harga eksport bahan-bahan mentah (ii) Meningkatkan kerjasama ekonomi (iii) Meningkatkan kerjasama teknikal (iv) Tidak bergantung kepada negara-negara maju [4 markah] (c) Senaraikan projek yang dirancang oleh Negara-Negara Selatan. [3 markah] [2 markah] [3 markah] . Rajah di atas menunjukkan cabaran masa depan Malaysia.

Bentuk .Persaingan sengit berlaku di kalangan kuasa Eropah akibat Imperialisme Baru Saing .Persaingan antara kedua-dua pakatan mi mula mengancam perimbangan kuasa dunia yang wujud pada ketika itu Bunuh .Kuasa besar mula bersaing bagi membentuk lingkungan pengaruh masing-masing untuk mendapatkan bahan mentah dan mernasarkan barangan siap mereka Pakatan .Penyiaran digital (d) Bagaimanaka untuk menjayakan modal intelek dalarn era k-ekonomi? [2 markah] (i) Kekayaan pengetahuan (ii) Semangat yang tinggi .E-dagang . [4 markah] (i) Kunci kepada pembangunan ekonomi dunia pada masa depan (ii) Segala aspek penting dan segi ekonomi dan sosial seperti barangan. Perancis. negara-negara kecil di Eropah bersatu dan membentuk sebuah negara bangsa yang lebih besar seperti Jerman dan Itali Serta .Penghujung abad ke-19.(a) Berikan maksud globalisasi.Daya saing yang tinggi TINGKATAN 5 . (i) Perubahan yang menjadikan dunia tanpa sempadan (ii) Kepesatan atau kepantasan perkembangan teknologi makiumat [2 markah] (b) Apakah faedah globalisasi.Nasionalisme yang kuat menyebabkan kuasa-kuasa besar mi sanggup berperang untuk membuktikan kekuasaan masing-masing Sengit .Muncul pakatan negara-negara Eropah seperti Perikatan Kuasa Tengah dan Pakatan Bertiga untuk rnengukuhkan politik dan ekonomi Ancam . Austria.Pembunuhan Archduke Franz Ferdinand.BAB 9 MALAYSIA DALAM KERJASAMA ANTARABANGSA SOALAN ESEI 1. Perang Dunia Pertama telah berlaku antara tahun 1914 dan 1918. tenaga manusia. dan nilai menyeberangi sempadan dalam masa singkat (iii) Kemajuan teknologi khususnya bidang teknologi makiumat dan komunikasi (iv) Mampu bersaing dalam meningkatkan mutu pengeluaran dan perkhidmatan menerusi k-ekonomi . modal.Jerman dan Itali menyertai kuasa besar Eropah lain seperti Britain. [10 markah] (a) Huraikan faktor-faktor yang mencetuskan Perang Dunia Pertama. pewaris takhta AustriaHungary dan isterinya oleh seorang pengganas Serbia pada 18 Jun 1914 (b) Jelaskan kesan-kesan Perang Dunia Pertama [10 markah] .Hungary dan Rusia untuk mendapatkan tanah jajahan Perang .Menggalak masyarakat agar sentiasa membaiki dan memperkayakan din dengan pengetahuan agar dapat bersaing menerusi k-masyarakat (c) Apakah projek yang dilaksanakan oleh Koridor Raya Multimedia (MSC)? [2 markah] (i) E-pendidikan (ii) Pemasaran tanpa sempadan .

Amerika Syarikat tidak mampu lagi menyediakan pinjaman untuk .Hutang peperangan yang tinggi disebabkan perbelanjaan perang yang besar .Dasar pemulihan Meiji menjadikan Jepun negara industri dan menguatkan ketenteraan untuk meluaskan pengaruh di Asia China . .Hitler mengingkari Perjanjian Versailles Bina .Itali dipihak yang menang dalam Perang Dunia Pertama tidak diberi tanah jajahan menyebabkan pimpinan Benito Mussolini menjajah Habsyah (Ethiopia) Ceroboh .S Perjanjian mi membawa kepada pemhentukan Liga Bangsa pada tahun 1919 yang matlamat utama untuk menggalakkan keamanan dan kerjasama serta keselamatan hers ama .Perjanjian mi telah mengubah peta Eropah .Pada tahun 1940 Itali telah menceroboh Perancis Jepun .Hitler berjaya memulihkan maruah bangsa Jerman dengan mengembalikan semangat kebangsaan kepada rakyat Mussolini .Hitler berjaya memulihkan ekonomi dan memberi peluang pekerjaan kepada penduduk Maruah .Pakatan Bertiga membelanjakan US$125 bilion manakala Perikatan Kuasa Tengah membelanjakan US$60 bilion Pengangguran Masalah dan pengangguran di kalangan negara-negara berperang . [12 markah] Rasa .Pada tahun 1929.Jepun menceroboh Manchuria dan China yang membimbangkan Amerika Syarikat dan Britain Sebab .Negara yang berperang mengalami inflasi . Adolf Hitler berjaya menguasai Jerman melalui partinya National Socialist Ingkar .Persidangan Damai yang diadakan pada Jun 1919 membawa kepada pemeteraian Perjanjian Versailles . berlaku kemelesetan ekonomi di Amerika Syarikat dan merebak ke bahagian lain di dunia Pinjaman .Mernentuk beberapa buah negara baru .Rasa tidak puas hati Jerman terhadap Perjanjian Versailles Hilang .Britain sebagai negara industri kehilangan satu per tiga daripada perdagangan luarnya .Menyebabkan kehilangan nyawa yang begitu ramai 2 (a) Perjanjian Versailles yang ditandatangani selepas Perang Dunia Pertama merupakan faktor pencetus kepada Perang Dunia Kedua.Pada tahun 1922 Britain dan Amerika Syarikat menandatangani Perjanjian Washington untuk menyekat kekuatan tentera dan sekatan bahan menTah ke Jepun Meleset .Pemimpin barn Jerman.Tamat Versailles Peta Baru Liga Inflasi Hutang Belanja Pasaran Britain Nyawa .Jepun muncul sebagai sebuah kuasa yang ingin menguasai negara-negara di Timur dan berasa bertanggungjawab membebaskan negara-negara mi daripada penjajahan Barat Meiji . Jelaskan.Menamatkan pemerintahan beraja di Eropah.Jerman kehilangan tanah jajahannya Pampasan .Jerman terpaksa membayar pampasan perang yang tinggi sebagai negara yang kalah Tentera .Hitler membina sebuah angkatan tentera yang besar Pulih .Jerman diarahkan mengurangkan saiz angkatan tenteranya Hitler .Amerika Syarikat dan Jepun mengambil alih pasaran dunia .

Pada tahun 1989.Kemerdekaan satudenii saw tanah jajahan daripada kiiasa-kuasa Besar Eropah AS . India dan Tanah Melayu daripada Britain Ekonomi .Menjadi ahli Bank Dunia yang ditubuhkan oleh PBB pada Disember 1945 Dadah .Jerman mengukuhkan ketenteraannya dan menjalankan perluasan kuasa bagi mengalihkan perhatian rakyatnya daripada masalah ekonomi (b) Nyatakan kesan-kesan Perang Dunia Kedua. agama dan warna kulit Harmoni . Indonesia tercapai kemerdekaan daripada Belanda. Bosnia .Membantu menyelesaikan konflik antarabangsa Congo .Negara-negara barn terpaksa menangani masalah yang timbul daripada warisan ekonomi penjajah dan membangunkan ekonomi masing-masing Nyawa .Amerika Syarikat memberi kemerdekaan kepada Filipina. [8 markah] Pecah .Menjamin keamanan dan keselamatan dunia Baik . Runtuh .Bekerjsama dalam menyelesaikan masalah antarabangsa Asasi .Kurang Kukuh Jerman dan ini menyebabkan Jerman tidak b. (a) Jelaskan matlamat Piagam Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu [6 markah] Jamin . Malaysia dipilih untuk mewakili pasukan pengaman PBB ke Namibia bagi membantu negara itu mencapai kemerdekaan Iran .Pada tahun 1990-an.Memecahbelahkan negara-negara di Eropah Jerman . Malaysia menghantar pasukan pemerhati ke sempadan Iran Iraq Kampuchea . Malaysia dipilih menyertai pasukan pendamai untuk menamatkan perang saudara di Congo Namibia .Pembentukan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) menggantikan Liga Bangsa untuk menjaga kesejahteraan dan kedamaian dunia Dingin .Menjadi pusat bagi mengharmonikan tindakan negara-negara anggota (b) Huraikan peranan yang dimainkan oleh Malaysia dalam PBB. Antartika . Perancis dan Itali mengurangkan peruntukan ketenteraan .Menghantar pemerhati ketika menyelesaikan perang saudara di Kampuchea.erupaya membayar hutang peperangan .Menyarankan agar benua Antartika menjadi warisan dunia yang diletakkan di bawah hak milik atau kuasa sernua negara Bank .Peperangan mi menyebabkan jumlah korban nyawa yang tinggi PBB .Sistem imperialime Barat runtuh Merdeka .Perang Dingin berlaku disebabkan perbezaan ideologi antara dua kuasa besar dunia iaitu Amerika Syarikat dengan Soviet Union 3 Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) telah ditubuhkan pada tahun 1945 iaitu selepas Perang Dunia Kedua.Negara Jerman terbahagi kepada dua iaiJu Jerman Barat dan Jerman Utara.Masalah ekonomi mi menyebabkan negara Eropah lain termasuk Britain.Malaysia lantang bersuara menentang Dasar Apartied di Afrika Selatan.Hantar pasukan pengaman ke Bosnia Apartied . [14 markah] Konflik .Melindungi hak asasi manusia tanpa mengira bangsa.Mengambil pendirian teguh terhadap usaha mernerangi gejala .Menggalakkan hubungan berbaik-baik antara negara anggota Selesai .Sejak tahun 1960.

Arab Saudi.Bekerjasarna dalam bidang pengeluaran makanan di bawah agensi Pertubuhan Makanan dan Pertanian (FAO) . satu persidangan antarabangsa diadakan di Vienna pada Jun 1987 di mana Perdana Menteri Malaysia menjadi Yang Dipertua persidangan .Mengesyorkan penggunaan dinar emas dalam urusan perdagangan dan kegiatan ekonomi lain di kalangan negara anggota (b) Terangkan faedah-faedah yang diperoleh oleh Malaysia dengan menganggotai OIC. OIC ditubuhkan pada tahun 1971 yang beribu pejabat di Jeddah.Menawarkan biasiswa kepada para pelajar dan negara OIC untuk belajar di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UJAM) Dinar .Menjadi tuan rumah persidangan OIC pada tahun 1974 dan 2003 Pengganas . Malaysia telah membangunkan teknologi makiumat dan komunikasi (ICT) dan k-masyarakat. 1989 dan 1999 .Menjadi perantara dalam menyelesaikan peperangan iran-Iraq Palestin Menyokong rakyat Palestin dalam perjuangan rnendapatkan semula tanahair mereka daripada israel Rumah .Tunku Abdul Rahman mencetuskan idea penubuhannya pada 1971.Wakil Malaysia ke PBB. [6 markah] TAR .Pernah dipilih menjadi ahli Majlis Keselamatan PBB pada tahun 1965. Dalam usaha Malaysia bersaing dengan negara-negara lain di dunia. Setiausaha .Menganjurkan persidangan menentang pengganas di kalangan negara Islam pada tahun 2002 Biasiswa .Kerjasama dalam bidang kesihatan dan perubatan di bawah Pertubuhan Kesihatan Dunia (WHO) .Kerjasama dalarn bidang sains dan teknologi di bawah Pertubuhan Pendidikan.Saintifik dan Budaya Bangsa-Bangsa Bersatu (UNESCO) .Menerima pengikhtirafan Tunku Abdul Rahman sehagai Setiausaha Agung OIC Tuan .Menjadi tuan rumah menganjurkan Persidangan OIC di Putrajaya pada tahun 2003 Pinjaman . (a) Jelaskan sumbangan Malaysia dalam Pertubuhan Persidangan Islam (OIC) [14 markah] Idea . (a) Jelaskan usaha-usaha kerajaan Malaysia untuk memajukan teknologi makiumat dan Komunikasi (ICT) [8 markah] .Hasil daripada usul Malaysia. Tan Sri Razali Ismail menjadi Pengerusi Perhimpunan Agung PBB .Mendapat pinjaman dan Bank Pembangunan Islam bagi melaksanakan projek-projek pembangunan untuk kepentingan rakyat UIAM .Vienna FAO WHO UNESCO Majlis Razali Myanmar Palestin penyalahgunaan dadah .Mendesak PBB berusaha menyelesaikari masalah Palestin dengan menganjurkan Persidangan Antarabangsa tentang Palestin di Kuala Lumpur 4.Beliau dilantik sebagai wakil khas PBB untuk menvelesaikan konflik negara Myanmar .Tunku Abdul Rahrnan diberi penghormatan sebagai Setiausaha Agung pertama Perantara .QIC memberi hantuan kepada Malaysia untuk menubuhkan UIAM 5.

e-dagang dan penyiaran digital .Prasarana Promosi MSC Peruntukan Agih .Menyediakan peruntukan sebanyak RM1 bilion diagihkan bagi program ICT luar bandar untuk mengelakkan jurang perbezaan antara bandar dengan luar bandar (b) Terangkan langkah-langkah yang diambil oleh Malaysia dalam merealisasikan konsep K-masyarakat.Melancarkan projek Koridor Raya Multimedia (MSC) yang telah memulakan e-pendidikan.Menyediakan peruntukan sebanyak RM5.Menyediakan prasarana bagi merebut peluang dan faedah tersebut .Prasarana untuk pertumbuhan k-masyarakat telah dibangunkan dengan secekapnya terutama dalam bidang pendidikan Pendidikan .Mendirikan Sekolah Wawasan bagi memupuk perpaduan melalui interaksi murid pelbagai kaum yang dapat meningkatkan daya saing Bestari . bermotivasi tinggi dan berkemahiran tinggi sebagaimana yang diperlukan bagi menyahut cabaran globalisasi Wawasan .Melahirkan kumpulan tenaga kerja berpendidikan tinggi.Matlamat k-masyarakat adalah selari dengan Wawasan 2020 yang berusaha mewujudkan masyarakat Malaysia yang maju dan saintifik .Mendirikan Sekolah Bestari yang dilengkapi dengan prasarana teknologi makiumat dalam usaha memupuk rasa cinta terhadap IT Kurikulum .Menjalankan pelbagai langkah bagi mempromosikan penggunaan ICT di sekolah dan kepada-masyarakat .Membangun dan menyusun semula sistem pendidikan Malaysia Saing . pemasaran tanpa sempadan.Kurikulum juga diubah suai dan dibentuk semula agar dapat melahirkan pelajar yang kreatif. [12 markah] Bangun .2 bilion bagi projek berasaskan ICT dalam Rancangan Malaysia Kelapan . dinamis serta berfikiran kritis dan analitis Tenaga .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful